Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)