Powiat kamiennogórski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kamiennogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 40 550 Liczba mieszkańców
 • 396 km2 Powierzchnia
 • 102 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,4% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Gęborys Starosta
 • ul. Władysława Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra Adres starostwa powiatowego
 • DKA Tablice rejestracyjne
Powiat kamiennogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0207 TERYT (TERC)
Herb powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski herb
Flaga powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski flaga

powiat kamiennogórski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
75 744 68 88
75 744 82 50
ul. Lubawska 6
58-400 Kamienna Góra
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze
75 744 77 01
75 744 77 00
Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze
75 645 01 40
75 64 50 141
ul. Sienkiewicza 5
58-400 Kamienna Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze
75 743 02 64
75 744 74 43
ul. Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
(75) 645-01-00
(75) 645-01-11
ul. Broniewskiego
58-400 Kamienna Góra

Powiat kamiennogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat kamiennogórski ma 40 550 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w 2050 roku wynosi 30 555, z czego 15 412 to kobiety, a 15 143 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego zawarli w 2022 roku 116 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  31,5% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest stanu wolnego, 49,4% żyje w małżeństwie, 9,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kamiennogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -386. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,42 na 1000 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. W 2022 roku urodziło się 230 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 48,7% zgonów w powiecie kamiennogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w powiecie kamiennogórskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kamiennogórskiego przypada 15.03 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 333 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 459 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kamiennogórskiego -126. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  59,6% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 40 550 Liczba mieszkańców
 • 20 791 Kobiety
 • 19 759 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 555 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 412 Kobiety
 • 15 143 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kamiennogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  43,7 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kamiennogórski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kamiennogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kamiennogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kamiennogórski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. kamiennogórski
  31,5%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 37,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  49,4%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Kraj
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,7%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  9,4%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 10,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kamiennogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kamiennogórski
  2,8
  Dolnośląskie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat kamiennogórski
  1,7
  Dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 116 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -386 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -201 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -185 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,42 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kamiennogórski
  -9,4
  Dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • -11,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kamiennogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 230 Urodzenia żywe
 • 120 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 110 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 5,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,6
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 25,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  25,7
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 54 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 54
 • 20 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 20
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 362 g Średnia waga noworodków
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. kamiennogórski
  3 362 g
  Województwo
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 66 Waga 3500g - 3999g
 • 66
 • 101 Waga 3000g - 3499g
 • 101
 • 29 Waga 2500g - 2999g
 • 29
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,04 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat kamiennogórski
  1,04
  Dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. kamiennogórski
  0,54
  Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,37
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie kamiennogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 616 Zgony
 • 321 Kobiety
  (Zgony)
 • 295 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,1%
  47,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,0
  Dolnośląskie
  12,5
  Polska
  11,9
 • 267,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kamiennogórski
  267,8
  Województwo
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kamiennogórski
  0,0
  Dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kamiennogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,7%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,4%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  woj. dolnośląskie
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 41 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 322,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kamiennogórski
  322,1
  Dolnośląskie
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Polska
  253,9
 • 732,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 853,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 604,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kamiennogórski
  732,0
  Województwo
  556,8
  Cała Polska
  426,2
 • 83,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 57,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 157,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kamiennogórski
  83,6
  Dolnośląskie
  96,5
  Cała Polska
  62,9
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kamiennogórski
  38,1
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  33,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,5
  woj. dolnośląskie
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. dolnośląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie kamiennogórskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat kamiennogórski
  24,0
  Województwo
  35,0
  Kraj
  38,0
 • 24 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. kamiennogórski
  24,0
  Dolnośląskie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 333 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 186 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 147 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 459 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 244 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 215 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -122 Saldo migracji
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -64 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -126 Saldo migracji wewnętrznych
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kamiennogórskim oddano do użytku 68 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kamiennogórskim to 17 117 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 420 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kamiennogórskim to 5,74 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie kamiennogórskim to 126,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,88% mieszkań posiada łazienkę, 77,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,75% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie kamiennogórskim 155 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 806 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 896 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 806 zł
 • powiat kamiennogórski
  2 806 zł
  woj. dolnośląskie
  6 936 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 2 806 zł Ogółem
 • 2 806 zł
 • 2 776 zł do 40 m2
 • 2 776 zł
 • 2 993 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 993 zł
 • 2 778 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 778 zł
 • 2 122 zł od 80,1 m2
 • 2 122 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 896 zł
 • Tutaj
  2 896 zł
  Dolnośląskie
  6 928 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 2 896 zł Ogółem
 • 2 896 zł
 • 2 955 zł do 40 m2
 • 2 955 zł
 • 3 031 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 031 zł
 • 2 922 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 922 zł
 • 2 212 zł od 80,1 m2
 • 2 212 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 155
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m264
  • od 40,1 do 60 m261
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m29
 • 64 do 40 m2
 • 61 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie kamiennogórskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 827 zł
 • Powiat
  2 827 zł
  Dolnośląskie
  5 637 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 2 827 zł Ogółem
 • 2 827 zł
 • 2 863 zł do 40 m2
 • 2 863 zł
 • 2 993 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 993 zł
 • 2 778 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 778 zł
 • 2 122 zł od 80,1 m2
 • 2 122 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 897 zł
 • pow. kamiennogórski
  2 897 zł
  Dolnośląskie
  6 129 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 2 897 zł Ogółem
 • 2 897 zł
 • 2 960 zł do 40 m2
 • 2 960 zł
 • 3 031 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 031 zł
 • 2 922 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 922 zł
 • 2 212 zł od 80,1 m2
 • 2 212 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 154
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m263
  • od 40,1 do 60 m261
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m29
 • 63 do 40 m2
 • 61 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 117 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 419,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  419,70
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat kamiennogórski
  65,90 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,70 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,48
  Województwo
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,38
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. kamiennogórski
  0,68
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 68 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kamiennogórski
  1,67
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 390 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,74 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kamiennogórski
  5,74
  Dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 9,56 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kamiennogórski
  9,56
  Dolnośląskie
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 8 566 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. kamiennogórski
  126,0 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat kamiennogórski
  0,21 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,07%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Polska
  97,75%
 • 91,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. kamiennogórski
  91,00%
  Województwo
  95,37%
  Cała Polska
  95,18%
 • 87,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kamiennogórski
  87,88%
  Województwo
  93,95%
  Polska
  93,75%
 • 77,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  77,57%
  woj. dolnośląskie
  85,03%
  Polska
  85,83%
 • 61,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  61,75%
  Województwo
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat kamiennogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie kamiennogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 182osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kamiennogórskim wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kamiennogórskim wynosiło 5 550,65 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kamiennogórskiego 5 206 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 290 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 916.

  7,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kamiennogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,6% w przemyśle i budownictwie, a 23,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 182 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kamiennogórski
  182,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,2% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • powiat kamiennogórski
  6,1%
  Województwo
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 885 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat kamiennogórski
  5 551 PLN
  Dolnośląskie
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kamiennogórskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 206 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 290 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 916 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 23,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 27,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,4% Pozostałe
 • 42,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kamiennogórskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 523 Pracujący ogółem
 • 4 250 Kobiety
 • 3 273 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,9
  Województwo
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 41,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  41,7
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 159,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kamiennogórski
  159,0
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kamiennogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie kamiennogórskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 917 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 241 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 274 nowe podmioty, a 198 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (547) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (274) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (434) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (124) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kamiennogórskim najwięcej (230) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 775) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (111) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (1 380) podmiotów, a 69,7% (3 426) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kamiennogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 917 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 111 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 380 Przemysł i budownictwo
 • 3 426 Pozostała działalność
 • 274 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kamiennogórskim w 2023 roku
 • 198 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kamiennogórskim w 2023 roku
 • 3 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 775 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 775
 • 111 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 111
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 915 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 915
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 193 Spółki handlowe ogółem
 • 193
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 167  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 167
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 230 Spółki cywilne ogółem
 • 230
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 852 Budownictwo
 • 852
 • 635 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 635
 • 367 Przetwórstwo przemysłowe
 • 367
 • 243 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 243
 • 190 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 190
 • 169 Transport i gospodarka magazynowa
 • 169
 • 142 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 142
 • 142 Pozostała działalność
 • 142
 • 95 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95
 • 95 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 95
 • 93 Informacja i komunikacja
 • 93
 • 71 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 71
 • 67 Edukacja
 • 67
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 32 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 32
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie kamiennogórskim stwierdzono 820 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,01 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kamiennogórskim wynosi 79,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,30 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 7,76 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,98 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,44 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 820 Przestępstwa ogółem
 • 820
 • 545 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 545
 • 100 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 100
 • 122 Przestępstwa drogowe
 • 122
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 318 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 318
 • 20,01 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  20,01
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 13,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  13,30
  Dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 2,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,44
  Województwo
  5,59
  Polska
  6,99
 • 2,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,98
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat kamiennogórski
  0,56
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,35
 • 7,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,76
  Województwo
  16,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Dolnośląskie
  63%
  Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  80%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  62%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  96%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kamiennogórski
  60%
  woj. dolnośląskie
  43%
  Polska
  51%

Powiat kamiennogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kamiennogórskiego wyniosła w 2022 roku 71,9 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu kamiennogórskiego - 26.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 18,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kamiennogórskiego wyniosła w 2022 roku 70,0 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.9%). W budżecie powiatu kamiennogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 348 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kamiennogórskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,6 mln

  980(100%)

  42,2 mln

  954(100%)

  44,0 mln

  996(100%)

  48,3 mln

  1,1 tys(100%)

  51,8 mln

  1,2 tys(100%)

  53,1 mln

  1,3 tys(100%)

  60,5 mln

  1,5 tys(100%)

  71,9 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  259(26.3%)

  10,8 mln

  244(25.6%)

  11,4 mln

  258(25.9%)

  13,7 mln

  314(28.3%)

  13,2 mln

  306(25.5%)

  15,2 mln

  356(28.7%)

  18,8 mln

  445(31.1%)

  18,8 mln

  461(26.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  161(16.4%)

  7,0 mln

  159(16.7%)

  7,0 mln

  160(16%)

  7,5 mln

  172(15.5%)

  7,6 mln

  175(14.6%)

  6,0 mln

  141(11.4%)

  6,3 mln

  150(10.5%)

  13,8 mln

  338(19.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  212(21.5%)

  10,3 mln

  232(24.3%)

  7,0 mln

  159(15.9%)

  7,3 mln

  167(15.1%)

  8,0 mln

  184(15.4%)

  9,2 mln

  216(17.4%)

  10,6 mln

  250(17.5%)

  10,7 mln

  263(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  114(11.6%)

  5,0 mln

  113(11.8%)

  5,0 mln

  113(11.3%)

  5,1 mln

  116(10.5%)

  5,4 mln

  125(10.5%)

  5,3 mln

  123(9.9%)

  5,9 mln

  139(9.7%)

  7,8 mln

  192(10.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  73,6(7.5%)

  3,6 mln

  81,7(8.6%)

  3,8 mln

  86,3(8.6%)

  3,9 mln

  88,4(8%)

  4,2 mln

  97,7(8.1%)

  5,4 mln

  126(10.1%)

  5,5 mln

  130(9%)

  5,5 mln

  135(7.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  962,4 tys

  21,7(2.2%)

  1,0 mln

  22,9(2.4%)

  1,1 mln

  25,2(2.5%)

  1,2 mln

  26,7(2.4%)

  1,4 mln

  33,4(2.8%)

  1,7 mln

  40,9(3.3%)

  2,6 mln

  62,4(4.4%)

  2,8 mln

  67,7(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  67,2(6.8%)

  982,6 tys

  22,2(2.3%)

  985,6 tys

  22,4(2.2%)

  800,6 tys

  18,4(1.7%)

  604,7 tys

  14,0(1.2%)

  1,2 mln

  27,0(2.2%)

  1,0 mln

  23,8(1.7%)

  2,3 mln

  57,1(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  43,0(4.4%)

  2,0 mln

  44,4(4.7%)

  2,0 mln

  45,5(4.6%)

  2,0 mln

  45,2(4.1%)

  1,9 mln

  44,8(3.7%)

  2,1 mln

  48,0(3.9%)

  2,2 mln

  51,4(3.6%)

  2,1 mln

  50,7(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  856,4 tys

  19,3(2%)

  911,1 tys

  20,6(2.2%)

  1,1 mln

  24,6(2.5%)

  2,2 mln

  51,3(4.6%)

  1,3 mln

  31,0(2.6%)

  1,2 mln

  28,1(2.3%)

  1,4 mln

  32,6(2.3%)

  1,6 mln

  40,0(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  186,8 tys

  4,2(0.4%)

  196,9 tys

  4,4(0.5%)

  184,0 tys

  4,2(0.4%)

  171,4 tys

  3,9(0.4%)

  260,3 tys

  6,0(0.5%)

  221,5 tys

  5,2(0.4%)

  131,8 tys

  3,1(0.2%)

  508,2 tys

  12,5(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  117,6 tys

  2,6(0.3%)

  137,2 tys

  3,1(0.3%)

  149,8 tys

  3,4(0.3%)

  116,5 tys

  2,7(0.2%)

  128,4 tys

  3,0(0.2%)

  378,9 tys

  8,8(0.7%)

  533,5 tys

  12,6(0.9%)

  345,9 tys

  8,5(0.5%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,5(0%)

  112,2 tys

  2,6(0.2%)

  35,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,9 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  124,4 tys

  2,8(0.3%)

  125,2 tys

  2,8(0.3%)

  125,2 tys

  2,9(0.3%)

  132,0 tys

  3,1(0.3%)

  132,0 tys

  3,1(0.2%)

  136,0 tys

  3,2(0.2%)

  131,9 tys

  3,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  106,8 tys

  2,4(0.2%)

  108,3 tys

  2,4(0.3%)

  110,1 tys

  2,5(0.3%)

  112,3 tys

  2,6(0.2%)

  114,1 tys

  2,6(0.2%)

  126,5 tys

  3,0(0.2%)

  117,5 tys

  2,8(0.2%)

  84,1 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,0 tys

  0,6(0.1%)

  38,5 tys

  0,9(0.1%)

  43,0 tys

  1,0(0.1%)

  54,1 tys

  1,2(0.1%)

  2,6 mln

  59,7(5%)

  34,6 tys

  0,8(0.1%)

  64,0 tys

  1,5(0.1%)

  61,5 tys

  1,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  13,5 tys

  0,3(0%)

  13,9 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,5 tys

  1,4(0.1%)

  22,0 tys

  0,5(0.1%)

  24,9 tys

  0,6(0.1%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,4(0%)

  107,4 tys

  2,5(0.2%)

  767

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  851

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  93,3

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kamiennogórskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,9 mln

  986(100%)

  43,9 mln

  992(100%)

  44,0 mln

  998(100%)

  46,0 mln

  1,0 tys(100%)

  51,4 mln

  1,2 tys(100%)

  58,8 mln

  1,4 tys(100%)

  62,1 mln

  1,5 tys(100%)

  70,0 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,7 mln

  375(38%)

  16,7 mln

  377(38%)

  16,4 mln

  373(37.3%)

  16,4 mln

  377(35.8%)

  18,1 mln

  419(35.3%)

  20,8 mln

  487(35.5%)

  24,0 mln

  569(38.7%)

  23,9 mln

  586(34.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  167(16.9%)

  7,8 mln

  176(17.7%)

  8,1 mln

  185(18.5%)

  9,3 mln

  213(20.2%)

  10,1 mln

  233(19.6%)

  10,0 mln

  234(17%)

  11,1 mln

  263(17.9%)

  15,5 mln

  381(22.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  154(15.6%)

  7,3 mln

  166(16.7%)

  6,2 mln

  142(14.1%)

  6,7 mln

  153(14.5%)

  7,2 mln

  167(14.1%)

  9,5 mln

  221(16.1%)

  8,9 mln

  210(14.3%)

  9,7 mln

  238(13.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  109(11.1%)

  3,7 mln

  83,1(8.4%)

  3,4 mln

  76,8(7.7%)

  2,4 mln

  54,2(5.1%)

  3,2 mln

  73,5(6.2%)

  4,7 mln

  109(8%)

  3,4 mln

  80,8(5.5%)

  6,7 mln

  165(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  73,2(7.4%)

  3,5 mln

  80,2(8.1%)

  3,8 mln

  86,4(8.6%)

  3,9 mln

  88,7(8.4%)

  4,2 mln

  97,9(8.2%)

  5,3 mln

  123(9%)

  5,5 mln

  129(8.8%)

  5,5 mln

  134(7.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  757,6 tys

  17,1(1.7%)

  695,9 tys

  15,7(1.6%)

  963,1 tys

  21,9(2.2%)

  1,6 mln

  37,8(3.6%)

  2,0 mln

  46,0(3.9%)

  1,4 mln

  32,9(2.4%)

  3,4 mln

  80,3(5.5%)

  1,8 mln

  44,8(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  26,6(2.7%)

  982,6 tys

  22,2(2.2%)

  801,2 tys

  18,2(1.8%)

  791,6 tys

  18,1(1.7%)

  504,6 tys

  11,7(1%)

  1,1 mln

  26,3(1.9%)

  899,4 tys

  21,3(1.4%)

  1,8 mln

  44,1(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  880,7 tys

  19,8(2%)

  834,5 tys

  18,9(1.9%)

  807,9 tys

  18,4(1.8%)

  1,4 mln

  31,9(3%)

  1,3 mln

  30,8(2.6%)

  982,7 tys

  22,9(1.7%)

  1,1 mln

  26,6(1.8%)

  1,1 mln

  26,2(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  438,0 tys

  9,9(1%)

  814,3 tys

  18,4(1.9%)

  398,0 tys

  9,0(0.9%)

  480,4 tys

  11,0(1%)

  593,1 tys

  13,7(1.2%)

  462,1 tys

  10,8(0.8%)

  574,1 tys

  13,6(0.9%)

  582,7 tys

  14,3(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  632,9 tys

  14,3(1.4%)

  671,9 tys

  15,2(1.5%)

  773,5 tys

  17,6(1.8%)

  653,5 tys

  15,0(1.4%)

  536,3 tys

  12,4(1%)

  580,7 tys

  13,6(1%)

  507,9 tys

  12,0(0.8%)

  434,5 tys

  10,7(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  164,3 tys

  3,7(0.4%)

  309,1 tys

  7,0(0.7%)

  218,8 tys

  5,0(0.5%)

  165,2 tys

  3,8(0.4%)

  44,2 tys

  1,0(0.1%)

  25,2 tys

  0,6(0%)

  17,4 tys

  0,4(0%)

  209,6 tys

  5,1(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  643,1 tys

  14,5(1.5%)

  322,0 tys

  7,3(0.7%)

  241,0 tys

  5,5(0.5%)

  158,1 tys

  3,6(0.3%)

  210,1 tys

  4,9(0.4%)

  148,4 tys

  3,5(0.3%)

  139,0 tys

  3,3(0.2%)

  179,5 tys

  4,4(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,5(0%)

  109,7 tys

  2,5(0.2%)

  35,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  146,6 tys

  3,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,8(0.3%)

  125,2 tys

  2,8(0.3%)

  125,2 tys

  2,9(0.3%)

  132,0 tys

  3,1(0.3%)

  132,0 tys

  3,1(0.2%)

  132,0 tys

  3,1(0.2%)

  131,9 tys

  3,2(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  127,4 tys

  3,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  94,8 tys

  2,1(0.2%)

  96,1 tys

  2,2(0.2%)

  97,1 tys

  2,2(0.2%)

  99,0 tys

  2,3(0.2%)

  100,6 tys

  2,3(0.2%)

  102,9 tys

  2,4(0.2%)

  89,3 tys

  2,1(0.1%)

  92,2 tys

  2,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  22,2 tys

  0,5(0.1%)

  17,8 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,3 mln

  30,5(2.2%)

  827

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  61,5 tys

  1,4(0.1%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  23,9 tys

  0,5(0.1%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  8,3 tys

  0,2(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  969,3 tys

  22,4(1.9%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,7

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kamiennogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 870 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 245 kobiet oraz 4 624 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,7% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kamiennogórskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,4%) oraz średnie zawodowe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,6%) oraz średnie zawodowe (21,0%).

  W roku 2022 w powiecie kamiennogórskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 1 101 dzieci (561 dziewczynek oraz 540 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kamiennogórskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 780 dzieci (387 dziewczynek oraz 393 chłopców). Dostępnych było 810 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 865 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 179 oddziałach uczyło się 2 816 uczniów (1 349 kobiet oraz 1 467 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie kamiennogórskim placówkę miało 11 szkół podstawowych, w których w 138 oddziałach uczyło się 2 756 uczniów (1 315 kobiet oraz 1 441 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,52.

  W powiecie kamiennogórskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 544 uczniów (331 kobiet oraz 213 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kamiennogórskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 571 uczniów (333 kobiety oraz 238 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 204 absolwentów.

  W powiecie kamiennogórskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 20 oddziałach uczyło się 485 uczniów (225 kobiet oraz 260 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 84 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie kamiennogórskim placówkę miały 4 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 468 uczniów (264 kobiety oraz 204 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 69 absolwentów.

  W powiecie kamiennogórskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 13 oddziałach uczyło się 342 uczniów (100 kobiet oraz 242 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,9 uczniów. 26,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,5% mężczyzn).

 • 15,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,2%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 19,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat kamiennogórski
  33,7%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • pow. kamiennogórski
  1,8%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Kraj
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kamiennogórski
  11,2%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kamiennogórski
  20,7%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat kamiennogórski
  30,7%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. kamiennogórski
  14,0%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. kamiennogórski
  3,3%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 865 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat kamiennogórski
  865,0
  Województwo
  946,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,94
  Dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 50 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 015 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat kamiennogórski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 101 Dzieci
 • 561 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 540 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,0%
  49,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 200 3 lata
 • 200
 • 264 4 lata
 • 264
 • 304 5 lata
 • 304
 • 320 6 lat
 • 320
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 108 3 lata
 • 108
 • 128 4 lata
 • 128
 • 159 5 lata
 • 159
 • 163 6 lat
 • 163
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 92 3 lata
 • 92
 • 136 4 lata
 • 136
 • 145 5 lata
 • 145
 • 157 6 lat
 • 157
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 113 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 67,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat kamiennogórski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 33,3%
  66,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 10 4 lata
 • 10
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 8 4 lata
 • 8
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat kamiennogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 155 Oddziały
 • 2 764 Uczniowie
 • 1 328 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 436 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 352 Uczniowie w 1 klasie
 • 171 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 492 Absolwenci
 • 249 Kobiety
  (absolwenci)
 • 243 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,4%
  59,6%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,7
  Województwo
  18,1
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,8
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 226,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 175,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,52
  woj. dolnośląskie
  98,48
  Kraj
  95,96
 • 89,01 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,01
  woj. dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat kamiennogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 498 Uczniowie
 • 317 Kobiety
  (uczniowie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,7%
  36,3%
 • 152 Uczniowie w 1 klasie
 • 99 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 103 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,4%
  69,6%
 • 12 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,9
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 32,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat kamiennogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 485 Uczniowie
 • 225 Kobiety
  (uczniowie)
 • 260 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 164 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  24,3
  Województwo
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 29,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat kamiennogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  26,3
  Dolnośląskie
  20,9
  Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat kamiennogórski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,1%
  13,9%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  16,8
  woj. dolnośląskie
  26,9
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kamiennogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kamiennogórski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kamiennogórskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie kamiennogórskim znajdowały się 4 hotele (3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 102)
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie kamiennogórskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie kamiennogórskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 1 000 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 300 (uczestnicy: 21 574)
  • seanse filmowe: 67 (uczestnicy: 1 140)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 625)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 560)
  • koncerty: 44 (uczestnicy: 10 077)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 574)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 32 (uczestnicy: 1 940)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 1 049)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 1 492)
  • warsztaty: 66 (uczestnicy: 1 642)
  • inne: 17 (uczestnicy: 2 475)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 697)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 92)
  • taneczne: 10 (członkowie: 180)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 49)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 24)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 155)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 85)
  • inne: 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 50)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 323)
  • teatralne: 2 (członkowie: 36)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 33)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 77)
  • taneczne: 10 (członkowie: 142)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kamiennogórskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 176 seansów, na które przyszło 1 980 widzów, w tym 53 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 636 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kamiennogórskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 616 zwiedzających, co daje 1 858 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kamiennogórskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 157 337 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 17 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 172 030 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 47
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie kamiennogórskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 26 828 wolumenów w tym ziobry specjalne: 100. Odnotowano 517 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 745 wolumenów. Odnotowano 560 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kamiennogórskim działało 26 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 482 członków. Zarejestrowano 1 326 ćwiczących (mężczyźni: 1 148, kobiety: 178, chłopcy do lat 18: 695, dziewczęta do lat 18: 125). Aktywnych było 35 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (22).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kamiennogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kamiennogórski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w powiecie kamiennogórskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 12,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 18,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie kamiennogórskim zarejestrowanych było 32 779 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 790 samochodów osobowych (656,8 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 3 054 samochodów ciężarowych (79,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 149 autobusów (3,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 178 ciągników siodłowych (4,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 400 motocykli (34,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie kamiennogórskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 6 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 12,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  12,3
  Dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 2,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. kamiennogórski
  2,5
  Województwo
  4,8
  Polska
  5,0
 • 14,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  14,7
  Dolnośląskie
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 3,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  5,4
 • 18,30 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kamiennogórski
  18,3
  woj. dolnośląskie
  84,9
  Cały kraj
  71,0
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  20,0
  Dolnośląskie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. kamiennogórski
  120,0
  Dolnośląskie
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 32 779 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kamiennogórskim w 2022 roku
 • 26 790 Samochody osobowe
 • 3 054 Samochody ciężarowe
 • 70 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 149 Autobusy
 • 246 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 178 Ciągniki samochodowe
 • 178   Ciągniki siodłowe
 • 962 Ciągniki rolnicze
 • 1 400 Motocykle
 • 279   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 466 Motorowery
 • 26 790Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
 • Samochody osobowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 656,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  656,8
  Dolnośląskie
  718,3
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 351
  • 1400-1649 kg6 252
  • 1650-1899 kg6 542
  • 1900 kg i więcej8 645
 • 5 351 do 1399 kg
 • 6 252 1400-1649 kg
 • 6 542 1650-1899 kg
 • 8 645 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 757 do 1399 cm3
 • 8 757
 • 15 748 1400-1999 cm3
 • 15 748
 • 2 285 2000 i więcej cm3
 • 2 285
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 722
  • olej napędowy9 967
  • gaz (LPG)2 491
  • pozostałe610
 • 13 722 benzyna
 • 9 967 olej napędowy
 • 2 491 gaz (LPG)
 • 610 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 149 do 1 roku
 • 149
 • 99 2 lata
 • 99
 • 186 3 lata
 • 186
 • 633 4-5 lat
 • 633
 • 777 6-7 lat
 • 777
 • 885 8-9 lat
 • 885
 • 1 212 10-11 lat
 • 1 212
 • 3 717 12-15 lat
 • 3 717
 • 6 003 16-20 lat
 • 6 003
 • 4 685 21-25 lat
 • 4 685
 • 3 065 26-30 lat
 • 3 065
 • 5 379 31 lat i więcej
 • 5 379
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kamiennogórskim
 • Powiat
  21,2 lat
  Dolnośląskie
  19,9 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 3 054Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kamiennogórski
  79,2
  woj. dolnośląskie
  104,2
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 462 do 999 kg
 • 1 462
 • 947 1000-1499 kg
 • 947
 • 233 1500-2999 kg
 • 233
 • 23 3000-3499 kg
 • 23
 • 43 3500-4999 kg
 • 43
 • 97 5000-6999 kg
 • 97
 • 95 7000-9999 kg
 • 95
 • 100 10000-14999 kg
 • 100
 • 54 15000 kg i więcej
 • 54
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna453
  • olej napędowy2 213
  • gaz (LPG)85
  • pozostałe303
 • 453 benzyna
 • 2 213 olej napędowy
 • 85 gaz (LPG)
 • 303 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 12 2 lata
 • 12
 • 28 3 lata
 • 28
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 103 6-7 lat
 • 103
 • 110 8-9 lat
 • 110
 • 163 10-11 lat
 • 163
 • 450 12-15 lat
 • 450
 • 533 16-20 lat
 • 533
 • 513 21-25 lat
 • 513
 • 324 26-30 lat
 • 324
 • 724 31 lat i więcej
 • 724
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kamiennogórskim
 • powiat kamiennogórski
  21,5 lat
  Dolnośląskie
  20,0 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 149Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
 • Autobusy w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,7
  Dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy131
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe13
 • 4 benzyna
 • 131 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 56 16-20 lat
 • 56
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kamiennogórskim
 • Powiat
  19,9 lat
  Dolnośląskie
  22,5 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 178Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat kamiennogórski
  4,4
  Dolnośląskie
  9,1
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy142
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe36
 • 0 benzyna
 • 142 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kamiennogórskim
 • powiat kamiennogórski
  18,6 lat
  Dolnośląskie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 1 400Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
 • Motocykle w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 34,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  39,2
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 12 2 lata
 • 12
 • 17 3 lata
 • 17
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 39 8-9 lat
 • 39
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 96 12-15 lat
 • 96
 • 183 16-20 lat
 • 183
 • 205 21-25 lat
 • 205
 • 115 26-30 lat
 • 115
 • 605 31 lat i więcej
 • 605
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kamiennogórskim
 • Tutaj
  25,0 lat
  Dolnośląskie
  23,1 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kamiennogórskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 207,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  207,2 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Kraj
  633,6 km
 • 2,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kamiennogórski
  2,0 km
  woj. dolnośląskie
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami