Powiat kamiennogórski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kamiennogórski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 43 999 Liczba mieszkańców
 • 396 km2 Powierzchnia
 • 112 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,4% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Gęborys Starosta
 • ul. Władysława Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra Adres starostwa powiatowego
 • DKA Tablice rejestracyjne
Powiat kamiennogórski na mapie
Identyfikatory
 • 0207 TERYT (TERC)
Herb powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski herb
Flaga powiatu kamiennogórskiego
powiat kamiennogórski flaga

powiat kamiennogórski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze
75 744 68 88
75 744 82 50
ul. Lubawska 6
58-400 Kamienna Góra
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze
75 744 77 01
75 744 77 00
Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze
75 645 01 40
75 64 50 141
ul. Sienkiewicza 5
58-400 Kamienna Góra
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze
75 743 02 64
75 744 74 43
ul. Wałbrzyska 2c
58-400 Kamienna Góra
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
(75) 645-01-00
(75) 645-01-11
ul. Broniewskiego
58-400 Kamienna Góra

Powiat kamiennogórski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kamiennogórski ma 43 999 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w 2050 roku wynosi 30 555, z czego 15 412 to kobiety, a 15 143 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego zawarli w 2017 roku 202 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest stanu wolnego, 53,2% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kamiennogórski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -144. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,26 na 1000 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. W 2017 roku urodziło się 371 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,2% zgonów w powiecie kamiennogórskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,5% zgonów w powiecie kamiennogórskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kamiennogórskiego przypada 10.77 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 392 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 471 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kamiennogórskiego -79. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 24 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,6% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43 999 Liczba mieszkańców
 • 22 507 Kobiety
 • 21 492 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 555 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 412 Kobiety
 • 15 143 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kamiennogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,6 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kamiennogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kamiennogórskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,3%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  28,8%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. kamiennogórski
  53,2%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 51,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. kamiennogórski
  10,6%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. kamiennogórski
  5,9%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kamiennogórskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,6
  Dolnośląskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. kamiennogórski
  1,7
  woj. dolnośląskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 202 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -144 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -64 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -80 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. kamiennogórski
  -3,3
  Województwo
  -1,3
  Polska
  -0,0
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kamiennogórskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 371 Urodzenia żywe
 • 189 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 182 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. kamiennogórski
  8,4
  Dolnośląskie
  9,8
  Polska
  10,5
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. kamiennogórski
  37,5
  woj. dolnośląskie
  41,7
  Polska
  44,2
 • 16.08 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.08
 • 53.34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.34
 • 80.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80.6
 • 67.93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.93
 • 30.93 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.93
 • 4.56 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.56
 • 3 334 g Średnia waga noworodków
 • 3 334 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 335 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 334 g
  Dolnośląskie
  3 348 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 119 Waga 3000g - 3499g
 • 119
 • 72 Waga 2500g - 2999g
 • 72
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,27
  Dolnośląskie
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  woj. dolnośląskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  woj. dolnośląskie
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kamiennogórskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 477 Zgony
 • 233 Kobiety
  (Zgony)
 • 244 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat kamiennogórski
  10,8
  Dolnośląskie
  10,5
  Polska
  10,1
 • 133,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kamiennogórski
  133,6
  Dolnośląskie
  111,3
  Cała Polska
  101,5
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat kamiennogórski
  2,8
  Dolnośląskie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,9
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kamiennogórskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  42,2%
  Dolnośląskie
  45,1%
  Cały kraj
  45,7%
 • 25,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat kamiennogórski
  25,8%
  Dolnośląskie
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Cały kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Cały kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,7
  Cały kraj
  74,3
 • 321,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  321,5
  Dolnośląskie
  297,3
  Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,6
 • 526,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 566,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 483,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  526,1
  Dolnośląskie
  489,6
  Polska
  469,0
 • 104,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 176,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  104,1
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Cały kraj
  87,7
 • 35,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat kamiennogórski
  35,1
  Województwo
  32,6
  Cały kraj
  31,8
 • 13,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,2
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Cała Polska
  8,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 392 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 210 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 182 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 471 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 247 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 224 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -75 Saldo migracji
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -79 Saldo migracji wewnętrznych
 • -37 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -42 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kamiennogórskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kamiennogórskim oddano do użytku 40 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kamiennogórskim to 16 745 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kamiennogórskim to 5,65 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kamiennogórskim to 148,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,51% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,43% mieszkań posiada łazienkę, 71,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 58,66% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 745 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 378,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  378,30
  woj. dolnośląskie
  396,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 64,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  64,40 m2
  Dolnośląskie
  72,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 24,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,40 m2
  woj. dolnośląskie
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. kamiennogórski
  3,44
  woj. dolnośląskie
  3,84
  Polska
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. kamiennogórski
  2,64
  Województwo
  2,52
  Cała Polska
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kamiennogórski
  0,77
  Dolnośląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 40 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kamiennogórski
  0,91
  Dolnośląskie
  5,88
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 44 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 226 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,65
  woj. dolnośląskie
  3,48
  Polska
  3,91
 • 5,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,14
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Cały kraj
  18,14
 • 5 930 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 148,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kamiennogórski
  148,3 m2
  Województwo
  81,8 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. kamiennogórski
  0,13 m2
  Dolnośląskie
  0,48 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat kamiennogórski
  97,51%
  woj. dolnośląskie
  98,59%
  Cały kraj
  96,79%
 • 89,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,13%
  Dolnośląskie
  94,82%
  Cały kraj
  93,66%
 • 86,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  86,43%
  Dolnośląskie
  92,57%
  Cały kraj
  91,31%
 • 71,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. kamiennogórski
  71,33%
  Dolnośląskie
  81,32%
  Polska
  82,12%
 • 58,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  58,66%
  woj. dolnośląskie
  64,85%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kamiennogórski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kamiennogórskim na 1000 mieszkańców pracuje 175 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kamiennogórskim wynosiło w 2017 roku 7,4% (7,5% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kamiennogórskim wynosiło 3 661,88 PLN, co odpowiada 80.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kamiennogórskiego 5 206 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 290 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 916.

  18,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kamiennogórskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,1% w przemyśle i budownictwie, a 11,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kamiennogórski
  175,0
  Województwo
  268,0
  Cały kraj
  247,0
 • 7,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,5% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kamiennogórskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 662 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 662 PLN
  Województwo
  4 655 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kamiennogórskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 206 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 290 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 916 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,1% Przemysł i budownictwo
 • 29,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,9% Pozostałe
 • 40,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kamiennogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 714 Pracujący ogółem
 • 4 425 Kobiety
 • 3 289 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kamiennogórskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,2
  Dolnośląskie
  63,4
  Cała Polska
  63,4
 • 35,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kamiennogórski
  35,4
  Województwo
  35,8
  Kraj
  34,0
 • 132,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat kamiennogórski
  132,4
  woj. dolnośląskie
  129,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kamiennogórski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kamiennogórskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 384 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 691 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 352 nowe podmioty, a 268 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (547) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (301) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (434) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (249) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kamiennogórskim najwięcej (233) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 236) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (113) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (1 067) podmiotów, a 73,1% (3 204) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kamiennogórskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 384 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 113 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 067 Przemysł i budownictwo
 • 3 204 Pozostała działalność
 • 352 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kamiennogórskim w 2017 roku
 • 268 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kamiennogórskim w 2017 roku
 • 2 691 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 236 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 236
 • 116 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 116
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 381 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 381
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 249 Spółki handlowe ogółem
 • 249
 • 75  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 75
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 222  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 222
 • 75    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 75
 • 233 Spółki cywilne ogółem
 • 233
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 691 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 639 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 639
 • 577 Budownictwo
 • 577
 • 286 Przetwórstwo przemysłowe
 • 286
 • 225 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 225
 • 171 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 171
 • 153 Transport i gospodarka magazynowa
 • 153
 • 114 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 114
 • 114 Pozostała działalność
 • 114
 • 97 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97
 • 72 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 72
 • 70 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 70
 • 55 Informacja i komunikacja
 • 55
 • 43 Edukacja
 • 43
 • 35 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 35
 • 27 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 27
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kamiennogórskim stwierdzono 859 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kamiennogórskim wynosi 78,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,64 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 7,50 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,39 (90%), drogowe - 1,59 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 859 Przestępstwa ogółem
 • 859
 • 558 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 558
 • 194 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 194
 • 70 Przestępstwa drogowe
 • 70
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 331 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 331
 • 19,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  19,46
  Dolnośląskie
  25,10
  Cała Polska
  19,62
 • 12,64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  12,64
  Dolnośląskie
  17,91
  Cały kraj
  12,07
 • 4,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  4,39
  Dolnośląskie
  4,00
  Cały kraj
  4,94
 • 1,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kamiennogórski
  1,59
  woj. dolnośląskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  Dolnośląskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 7,50 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. kamiennogórski
  7,50
  Województwo
  14,49
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. kamiennogórski
  79%
  Województwo
  64%
  Polska
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  72%
  woj. dolnośląskie
  55%
  Polska
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  91%
  Województwo
  81%
  Kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat kamiennogórski
  97%
  Dolnośląskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat kamiennogórski
  96%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat kamiennogórski
  52%
  Dolnośląskie
  45%
  Polska
  52%

Powiat kamiennogórski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kamiennogórskiego wyniosła w 2016 roku 42,2 mln złotych, co daje 954 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kamiennogórskiego - 25.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (24.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,2 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kamiennogórskiego wyniosła w 2016 roku 43,9 mln złotych, co daje 992 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.7%). W budżecie powiatu kamiennogórskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 147 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kamiennogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,6 mln

  802(100%)

  41,4 mln

  898(100%)

  46,0 mln

  1,0 tys(100%)

  43,0 mln

  941(100%)

  42,3 mln

  935(100%)

  49,1 mln

  1,1 tys(100%)

  43,6 mln

  980(100%)

  42,2 mln

  954(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,0 mln

  198(24.6%)

  9,1 mln

  202(22.1%)

  10,4 mln

  227(22.7%)

  10,3 mln

  227(24%)

  10,6 mln

  235(25%)

  11,5 mln

  258(23.4%)

  11,5 mln

  259(26.3%)

  10,8 mln

  244(25.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  163(20.3%)

  7,6 mln

  168(18.5%)

  8,0 mln

  176(17.5%)

  8,3 mln

  182(19.2%)

  8,8 mln

  195(20.8%)

  10,6 mln

  236(21.5%)

  9,4 mln

  212(21.5%)

  10,3 mln

  232(24.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  158(19.7%)

  8,1 mln

  179(19.6%)

  11,4 mln

  250(24.9%)

  10,3 mln

  227(24%)

  8,6 mln

  192(20.4%)

  12,7 mln

  285(25.9%)

  7,1 mln

  161(16.4%)

  7,0 mln

  159(16.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  89,5(11.1%)

  4,6 mln

  102(11.1%)

  4,8 mln

  105(10.5%)

  4,8 mln

  106(11.2%)

  4,8 mln

  107(11.4%)

  5,0 mln

  112(10.2%)

  5,1 mln

  114(11.6%)

  5,0 mln

  113(11.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  64,6(8%)

  3,0 mln

  66,9(7.3%)

  3,2 mln

  70,1(7%)

  3,1 mln

  67,1(7.1%)

  3,3 mln

  72,9(7.8%)

  3,3 mln

  73,4(6.7%)

  3,3 mln

  73,6(7.5%)

  3,6 mln

  81,7(8.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  29,6(3.7%)

  1,4 mln

  31,8(3.5%)

  1,6 mln

  34,9(3.5%)

  1,7 mln

  36,8(3.9%)

  1,9 mln

  43,0(4.6%)

  1,8 mln

  40,6(3.7%)

  1,9 mln

  43,0(4.4%)

  2,0 mln

  44,4(4.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  695,0 tys

  15,3(1.9%)

  817,5 tys

  18,0(2%)

  874,2 tys

  19,1(1.9%)

  919,6 tys

  20,2(2.1%)

  944,4 tys

  21,0(2.2%)

  948,0 tys

  21,2(1.9%)

  962,4 tys

  21,7(2.2%)

  1,0 mln

  22,9(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  53,3(6.6%)

  5,3 mln

  116(12.7%)

  3,8 mln

  83,9(8.4%)

  2,0 mln

  42,9(4.5%)

  2,0 mln

  44,9(4.8%)

  1,8 mln

  39,6(3.6%)

  3,0 mln

  67,2(6.8%)

  982,6 tys

  22,2(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  393,8 tys

  8,6(1.1%)

  515,5 tys

  11,4(1.2%)

  767,8 tys

  16,8(1.7%)

  959,6 tys

  21,1(2.2%)

  737,0 tys

  16,4(1.7%)

  737,2 tys

  16,5(1.5%)

  856,4 tys

  19,3(2%)

  911,1 tys

  20,6(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  576,4 tys

  12,6(1.6%)

  459,1 tys

  10,1(1.1%)

  424,8 tys

  9,3(0.9%)

  435,0 tys

  9,6(1%)

  289,0 tys

  6,4(0.7%)

  251,7 tys

  5,6(0.5%)

  186,8 tys

  4,2(0.4%)

  196,9 tys

  4,4(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  305,9 tys

  6,7(0.8%)

  176,6 tys

  3,9(0.4%)

  157,3 tys

  3,4(0.3%)

  151,3 tys

  3,3(0.4%)

  124,9 tys

  2,8(0.3%)

  105,8 tys

  2,4(0.2%)

  117,6 tys

  2,6(0.3%)

  137,2 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  124,4 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,3 tys

  1,8(0.2%)

  89,8 tys

  2,0(0.2%)

  101,3 tys

  2,2(0.2%)

  101,8 tys

  2,2(0.2%)

  105,8 tys

  2,3(0.3%)

  106,8 tys

  2,4(0.2%)

  106,8 tys

  2,4(0.2%)

  108,3 tys

  2,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,5 tys

  0,6(0.1%)

  20,9 tys

  0,5(0.1%)

  25,4 tys

  0,6(0.1%)

  25,0 tys

  0,5(0.1%)

  22,0 tys

  0,5(0.1%)

  27,4 tys

  0,6(0.1%)

  27,0 tys

  0,6(0.1%)

  38,5 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  54,6 tys

  1,2(0.1%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,5(0.1%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  188,1 tys

  4,2(0.4%)

  61,5 tys

  1,4(0.1%)

  22,0 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  70,6 tys

  1,6(0.2%)

  199,4 tys

  4,4(0.4%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  45,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  999

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kamiennogórskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kamiennogórski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kamiennogórskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,3 mln

  796(100%)

  43,7 mln

  949(100%)

  46,6 mln

  1,0 tys(100%)

  43,6 mln

  954(100%)

  42,7 mln

  944(100%)

  49,7 mln

  1,1 tys(100%)

  43,9 mln

  986(100%)

  43,9 mln

  992(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,3 mln

  291(36.6%)

  17,0 mln

  375(38.9%)

  15,7 mln

  343(33.8%)

  16,1 mln

  353(36.9%)

  16,3 mln

  361(38.1%)

  16,7 mln

  373(33.6%)

  16,7 mln

  375(38%)

  16,7 mln

  377(38%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,2 mln

  114(14.4%)

  5,3 mln

  116(12%)

  5,8 mln

  127(12.5%)

  5,8 mln

  127(13.2%)

  6,2 mln

  138(14.5%)

  6,6 mln

  148(13.3%)

  7,4 mln

  167(16.9%)

  7,8 mln

  176(17.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  110(13.8%)

  5,0 mln

  111(11.5%)

  5,3 mln

  117(11.5%)

  5,6 mln

  123(12.9%)

  6,1 mln

  135(14.2%)

  6,3 mln

  141(12.7%)

  6,9 mln

  154(15.6%)

  7,3 mln

  166(16.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  117(14.7%)

  6,2 mln

  138(14.3%)

  9,6 mln

  209(20.6%)

  7,9 mln

  173(18.1%)

  6,0 mln

  132(13.9%)

  10,8 mln

  241(21.7%)

  4,9 mln

  109(11.1%)

  3,7 mln

  83,1(8.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  64,4(8.1%)

  3,0 mln

  66,3(6.9%)

  3,2 mln

  70,0(6.9%)

  3,0 mln

  67,0(7%)

  3,3 mln

  72,5(7.6%)

  3,3 mln

  73,1(6.6%)

  3,2 mln

  73,2(7.4%)

  3,5 mln

  80,2(8.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  34,2(4.3%)

  4,6 mln

  101(10.5%)

  3,1 mln

  67,5(6.6%)

  1,9 mln

  41,0(4.3%)

  2,0 mln

  43,6(4.6%)

  1,7 mln

  38,3(3.4%)

  1,2 mln

  26,6(2.7%)

  982,6 tys

  22,2(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  394,9 tys

  8,7(1.1%)

  515,5 tys

  11,4(1.2%)

  949,0 tys

  20,7(2%)

  861,9 tys

  18,9(2%)

  851,0 tys

  18,9(2%)

  827,6 tys

  18,5(1.7%)

  880,7 tys

  19,8(2%)

  834,5 tys

  18,9(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  843,6 tys

  18,5(2.3%)

  345,6 tys

  7,6(0.8%)

  463,4 tys

  10,1(1%)

  381,2 tys

  8,4(0.9%)

  364,3 tys

  8,1(0.9%)

  327,2 tys

  7,3(0.7%)

  438,0 tys

  9,9(1%)

  814,3 tys

  18,4(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  664,2 tys

  14,6(1.8%)

  298,0 tys

  6,6(0.7%)

  783,9 tys

  17,1(1.7%)

  977,5 tys

  21,5(2.2%)

  252,5 tys

  5,6(0.6%)

  1,6 mln

  36,0(3.2%)

  757,6 tys

  17,1(1.7%)

  695,9 tys

  15,7(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  640,6 tys

  14,1(1.8%)

  682,1 tys

  15,0(1.6%)

  861,9 tys

  18,8(1.9%)

  566,6 tys

  12,5(1.3%)

  806,1 tys

  17,9(1.9%)

  588,6 tys

  13,2(1.2%)

  632,9 tys

  14,3(1.4%)

  671,9 tys

  15,2(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  280,4 tys

  6,2(0.8%)

  298,4 tys

  6,6(0.7%)

  379,7 tys

  8,3(0.8%)

  319,7 tys

  7,0(0.7%)

  459,5 tys

  10,2(1.1%)

  504,1 tys

  11,3(1%)

  643,1 tys

  14,5(1.5%)

  322,0 tys

  7,3(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  327,5 tys

  7,2(0.7%)

  259,8 tys

  5,7(0.6%)

  120,7 tys

  2,7(0.3%)

  151,6 tys

  3,4(0.4%)

  131,1 tys

  2,9(0.3%)

  164,3 tys

  3,7(0.4%)

  309,1 tys

  7,0(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  70,2 tys

  1,5(0.2%)

  71,5 tys

  1,6(0.2%)

  73,4 tys

  1,6(0.2%)

  91,4 tys

  2,0(0.2%)

  93,9 tys

  2,1(0.2%)

  94,8 tys

  2,1(0.2%)

  94,8 tys

  2,1(0.2%)

  96,1 tys

  2,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  54,6 tys

  1,2(0.2%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,5(0.1%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  188,1 tys

  4,2(0.4%)

  61,5 tys

  1,4(0.1%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,7 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  61,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  15,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kamiennogórski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 710 mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 655 kobiet oraz 5 055 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 17,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,9% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 22,4% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kamiennogórskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kamiennogórskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,5%) oraz zasadnicze zawodowe (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,9%) oraz podstawowe ukończone (20,1%).

  14,4% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,4% wśród dziewczynek i 14,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 680 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,03.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,70.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,3% mieszkańców powiatu kamiennogórskiego w wieku potencjalnej nauki (33,2% kobiet i 31,4% mężczyzn).

 • 10,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,3%
  Województwo
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 11,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,7%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,4% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • powiat kamiennogórski
  1,7%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kamiennogórski
  10,4%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kamiennogórski
  17,5%
  Dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  30,9%
  Województwo
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 24,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,0%
  woj. dolnośląskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kamiennogórski
  22,4%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 24,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,7%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 680 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  680,0
  Dolnośląskie
  819,0
  Polska
  811,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,01
  Województwo
  0,97
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 66,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 66,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,03
  Województwo
  96,05
  Cała Polska
  96,62
 • 86,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,78
  Województwo
  91,14
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 165,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 135,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kamiennogórski
  94,70
  woj. dolnośląskie
  98,13
  Polska
  100,01
 • 87,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  87,32
  Województwo
  88,95
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kamiennogórski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat kamiennogórski
  20,0
  woj. dolnośląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 11
 •  
 • 102,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 75,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kamiennogórskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. kamiennogórski
  23,0
  Dolnośląskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 12 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kamiennogórski
  24,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 19,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. kamiennogórski
  12,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12 Szkoły policealne ogółem
 • 12
 • 10 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 10
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kamiennogórskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kamiennogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kamiennogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kamiennogórski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kamiennogórski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kamiennogórskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kamiennogórskim znajdowały się 4 hotele (3 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 5
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
   • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 355)
   • z nagłośnieniem: 2
   • z projektorem multimedialnym: 2
   • z zestawem do wideokonferencji: 1
   • z obsługą techniczną: 1
   • z ekranem: 4
   • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
   • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie kamiennogórskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kamiennogórskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie kamiennogórskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 870 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 697 (uczestnicy: 33 930)
   • seanse filmowe: 339 (uczestnicy: 4 884)
   • wystawy: 22 (uczestnicy: 3 376)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 55 (uczestnicy: 5 450)
   • koncerty: 11 (uczestnicy: 2 060)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 109 (uczestnicy: 6 340)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 2 450)
   • konkursy: 19 (uczestnicy: 1 510)
   • pokazy teatralne: 38 (uczestnicy: 5 200)
   • konferencje: 4 (uczestnicy: 600)
   • warsztaty: 77 (uczestnicy: 1 700)
   • inne: 5 (uczestnicy: 360)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
   • ogółem: 31 (członkowie: 508)
   • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 132)
   • taneczne: 3 (członkowie: 31)
   • muzyczne: 7 (członkowie: 80)
   • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
   • teatralne: 5 (członkowie: 85)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 102)
   • literackie: 1 (członkowie: 10)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 20)
   • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 16)
   • inne: 1 (członkowie: 12)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
   • ogółem: 13 (absolwenci: 113)
   • języków obcych: 3 (absolwenci: 18)
   • plastyczne: 1 (absolwenci: 8)
   • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 60)
   • tańca: 1 (absolwenci: 15)
   • komputerowe: 2 (absolwenci: 12)


   Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
   • fotograficzne: 1
   • plastyczne: 3
   • muzyczne: 2
   • komputerowe: 1
   • sale baletowe/taneczne: 2
   • inne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
   • ogółem: 18 (członkowie: 420)
   • teatralne: 5 (członkowie: 90)
   • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 77)
   • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 46)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 43)
   • taneczne: 4 (członkowie: 164)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie kamiennogórskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Według danych z 2017 w powiecie kamiennogórskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 422 zwiedzających, co daje 1 908 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie kamiennogórskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie kamiennogórskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 149 319 wolumenów oraz 6 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

   Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 172 030 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 62
   • dostępne dla czytelników: 40
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
   • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
   • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


  • Biblioteki naukowe w powiecie kamiennogórskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie kamiennogórskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 080 wolumenów w tym ziobry specjalne: 57. Odnotowano 485 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

   Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 745 wolumenów. Odnotowano 560 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

   Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
   • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


  • Kluby sportowe w powiecie kamiennogórskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie kamiennogórskim działało 26 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 482 członków. Zarejestrowano 1 326 ćwiczących (mężczyźni: 1 148, kobiety: 178, chłopcy do lat 18: 695, dziewczęta do lat 18: 125). Aktywnych było 35 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (31), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (22).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kamiennogórskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat kamiennogórski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kamiennogórski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • Według danych z 2016 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie kamiennogórskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 107,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

   W 2016 roku w powiecie kamiennogórskim zarejestrowanych było 26 942 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 22 056 samochodów osobowych (498,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 2 566 samochodów ciężarowych (61,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 140 autobusów (3,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla Polski), 157 ciągników siodłowych (3,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 049 motocykli (23,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 18,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,5 lat.


   W 2017 roku w powiecie kamiennogórskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 taksówki oraz 22 licencje na taksówki.
  • Wypadki drogowe
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 31 Wypadki drogowe
  • 5 Ofiary śmiertelne
  • 29 Ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2011 - 2016,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 70,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  • powiat kamiennogórski
   70,0
   Dolnośląskie
   80,0
   Cały kraj
   87,6
  • 11,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  • Powiat
   11,3
   Województwo
   7,8
   Cały kraj
   7,9
  • 18,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  • pow. kamiennogórski
   18,6
   Województwo
   10,7
   Kraj
   10,6
  • 107,64 Ranni na 100 tys. pojazdów
  • pow. kamiennogórski
   107,6
   woj. dolnośląskie
   137,8
   Cała Polska
   142,5
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 26 942 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kamiennogórskim w 2016 roku
  • 22 056 Samochody osobowe
  • 2 566 Samochody ciężarowe
  • 70 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 140 Autobusy
  • 195 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 157 Ciągniki samochodowe
  • 157   Ciągniki siodłowe
  • 779 Ciągniki rolnicze
  • 1 049 Motocykle
  • 184   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 1 302 Motorowery
  • 22 056Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
  • Samochody osobowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2016,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 498,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • powiat kamiennogórski
   498,3
   Województwo
   581,5
   Cała Polska
   564,0
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg5 655
   • 1400-1649 kg5 778
   • 1650-1899 kg5 338
   • 1900 kg i więcej5 285
  • 5 655 do 1399 kg
  • 5 778 1400-1649 kg
  • 5 338 1650-1899 kg
  • 5 285 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 7 691 do 1399 cm3
  • 7 691
  • 12 781 1400-1999 cm3
  • 12 781
  • 1 584 2000 i więcej cm3
  • 1 584
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2016,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna11 762
   • olej napędowy7 988
   • gaz (LPG)2 233
   • pozostałe73
  • 11 762 benzyna
  • 7 988 olej napędowy
  • 2 233 gaz (LPG)
  • 73 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 131 do 1 roku
  • 131
  • 98 2 lata
  • 98
  • 137 3 lata
  • 137
  • 509 4-5 lat
  • 509
  • 600 6-7 lat
  • 600
  • 1 144 8-9 lat
  • 1 144
  • 1 346 10-11 lat
  • 1 346
  • 3 990 12-15 lat
  • 3 990
  • 5 875 16-20 lat
  • 5 875
  • 3 397 21-25 lat
  • 3 397
  • 1 843 26-30 lat
  • 1 843
  • 2 986 31 lat i więcej
  • 2 986
  • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kamiennogórskim
  • Powiat
   19,3 lat
   Dolnośląskie
   18,4 lat
   Cały kraj
   17,9 lat
  • 2 566Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2016,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 61,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • Powiat
   61,5
   Województwo
   86,3
   Cała Polska
   92,1
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 1 342 do 999 kg
  • 1 342
  • 636 1000-1499 kg
  • 636
  • 224 1500-2999 kg
  • 224
  • 20 3000-3499 kg
  • 20
  • 38 3500-4999 kg
  • 38
  • 101 5000-6999 kg
  • 101
  • 86 7000-9999 kg
  • 86
  • 76 10000-14999 kg
  • 76
  • 43 15000 kg i więcej
  • 43
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna501
   • olej napędowy1 973
   • gaz (LPG)83
   • pozostałe9
  • 501 benzyna
  • 1 973 olej napędowy
  • 83 gaz (LPG)
  • 9 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 15 do 1 roku
  • 15
  • 15 2 lata
  • 15
  • 20 3 lata
  • 20
  • 70 4-5 lat
  • 70
  • 137 6-7 lat
  • 137
  • 184 8-9 lat
  • 184
  • 170 10-11 lat
  • 170
  • 417 12-15 lat
  • 417
  • 556 16-20 lat
  • 556
  • 314 21-25 lat
  • 314
  • 251 26-30 lat
  • 251
  • 417 31 lat i więcej
  • 417
  • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kamiennogórskim
  • Tutaj
   19,2 lat
   woj. dolnośląskie
   18,3 lat
   Kraj
   18,2 lat
  • 140Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
  • Autobusy w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2016,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
  • Powiat
   3,2
   woj. dolnośląskie
   3,2
   Cała Polska
   2,9
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna3
   • olej napędowy137
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe0
  • 3 benzyna
  • 137 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 0 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 1 4-5 lat
  • 1
  • 1 6-7 lat
  • 1
  • 13 8-9 lat
  • 13
  • 20 10-11 lat
  • 20
  • 31 12-15 lat
  • 31
  • 25 16-20 lat
  • 25
  • 18 21-25 lat
  • 18
  • 15 26-30 lat
  • 15
  • 16 31 lat i więcej
  • 16
  • 18,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kamiennogórskim
  • Powiat
   18,5 lat
   Województwo
   20,8 lat
   Cały kraj
   20,5 lat
  • 157Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2016,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 3,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • Powiat
   3,5
   Województwo
   6,2
   Kraj
   9,4
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna0
   • olej napędowy157
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe0
  • 0 benzyna
  • 157 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 0 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 4 2 lata
  • 4
  • 10 4-5 lat
  • 10
  • 3 6-7 lat
  • 3
  • 32 8-9 lat
  • 32
  • 7 10-11 lat
  • 7
  • 21 12-15 lat
  • 21
  • 35 16-20 lat
  • 35
  • 21 21-25 lat
  • 21
  • 13 26-30 lat
  • 13
  • 11 31 lat i więcej
  • 11
  • 16,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kamiennogórskim
  • Tutaj
   16,3 lat
   Dolnośląskie
   13,9 lat
   Polska
   11,9 lat
  • 1 049Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kamiennogórskim
  • Motocykle w powiecie kamiennogórskim w latach 2009 - 2016,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
  • 23,7 Motocykle na 1000 ludności
  • Powiat
   23,7
   woj. dolnośląskie
   27,7
   Polska
   35,3
  • Motocykle według grup wieku
  • 21 do 1 roku
  • 21
  • 7 2 lata
  • 7
  • 6 3 lata
  • 6
  • 22 4-5 lat
  • 22
  • 23 6-7 lat
  • 23
  • 42 8-9 lat
  • 42
  • 49 10-11 lat
  • 49
  • 62 12-15 lat
  • 62
  • 130 16-20 lat
  • 130
  • 94 21-25 lat
  • 94
  • 227 26-30 lat
  • 227
  • 366 31 lat i więcej
  • 366
  • 24,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kamiennogórskim
  • Powiat
   24,5 lat
   Dolnośląskie
   22,7 lat
   Cała Polska
   24,2 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  • 22 Liczba licencji na taksówki
  • 22 Liczba taksówek