Nowe Miasto nad Pilicą w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Nowe Miasto nad Pilicą - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowe Miasto nad Pilicą to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu grójeckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowe Miasto nad Pilicą.
 • 3 523 Liczba mieszkańców
 • 11,3 km² Powierzchnia
 • 313,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 146-158 m n.p.m Wysokość
 • ok. 1400 Data założenia
 • 27 grudnia 1400 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WGR Tablice rejestracyjne
 • Mariusz Jakub Dziuba Burmistrz miasta
Nowe Miasto nad Pilicą na mapie
Identyfikatory
 • 20.576651.6176 Współrzędne GPS
 • 1406084 TERYT (TERC)
 • 0973725 SIMC
Herb miasta Nowe Miasto nad Pilicą
Nowe Miasto nad Pilicą herb

Jak Nowe Miasto nad Pilicą wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowe Miasto nad Pilicą na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowe Miasto nad Pilicą wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowe Miasto nad Pilicą plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
8Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
18Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
26Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
36Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
70Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
105Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
116Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
133Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
187Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
198Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
206Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
211Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
219Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
220Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
252Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
263Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Nowe Miasto nad Pilicą - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-420Poczta Nowe Miasto nad Pilicą

Nowe Miasto nad Pilicą - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowym Mieście nad Pilicą)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Grójcu (podlega pod: ZUS Oddział w Radomiu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. J. Matejki 10
05-600 Grójec
Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
(48) 674-10-98
(48) 674-11-79
Pl. O. H. Koźmińskiego 1\2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą

Nowe Miasto nad Pilicą - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nowe Miasto nad Pilicą jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 523, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,3 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,6% mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Nowe Miasto nad Pilicą ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -44. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,32 na 1000 mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 44,4% dziewczynek i 55,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,8% zgonów w Nowym Mieście nad Pilicą spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Nowym Mieście nad Pilicą były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowego Miasta nad Pilicą przypada 19.88 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 45 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowego Miasta nad Pilicą -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  52,9% mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 523 Liczba mieszkańców
 • 1 871 Kobiety
 • 1 652 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  45,3 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 48,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowe Miasto nad Pilicą, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowe Miasto nad Pilicą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowe Miasto nad Pilicą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowe Miasto nad Pilicą,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,6% Kawalerowie/Panny
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  26,0%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  58,0%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  9,5%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 6,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Miasto
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,9
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -44 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,3
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowym Mieście nad Pilicą w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,4%
  55,6%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  7,6
  woj. mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,6
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 111 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 111
 • 98 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 98
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 305 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 360 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 286 Waga 3500g - 3999g
 • 286
 • 348 Waga 3000g - 3499g
 • 348
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  1,52
  Województwo
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,72
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowym Mieście nad Pilicą w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,7%
  49,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 19,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  19,9
  Mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 138,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  138,8
  Województwo
  124,6
  Polska
  147,0
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,6
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grójeckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,8%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  21,4%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  3,7%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 62 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 265,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  265,4
  Województwo
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 420,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 413,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  420,1
  Mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 63,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  63,4
  Mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  34,3
  woj. mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  4,0
  woj. mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowe Miasto nad Pilicą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Miasto nad Pilicą - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Mieście nad Pilicą oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowym Mieście nad Pilicą to 1 608 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 455 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowym Mieście nad Pilicą to 5,22 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowym Mieście nad Pilicą to 142,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,67% mieszkań posiada łazienkę, 82,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,92% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grójeckiego.

  Powiat grójecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 608 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 454,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  454,80
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,10 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,40 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,67
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,20 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,20
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,60
  woj. mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,55
  Mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,22
  Mazowieckie
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 13,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  13,29
  Mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 1 282 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 142,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  142,4 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,36 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  96,21%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,66%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 90,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  90,67%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 82,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  82,52%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 3,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  3,92%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowe Miasto nad Pilicą - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nowym Mieście nad Pilicą na 1000 mieszkańców pracuje 235osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. 72,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 27,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowym Mieście nad Pilicą wynosiło w 2023 roku 2,7% (2,7% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Mieście nad Pilicą wynosiło 6 247,81 PLN, co odpowiada 93.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą 206 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 128 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  39,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 235 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  235,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 2,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,0% Kobiety
 • 2,3% Mężczyźni
 • Miasto
  2,7%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 632 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 248 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 206 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 128 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,62 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 846 Pracujący ogółem
 • 610 Kobiety
 • 236 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 52,9% W wieku produkcyjnym
 • 46,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 60,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowe Miasto nad Pilicą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  89,1
  Mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 57,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  57,7
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 184,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  184,3
  Województwo
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowe Miasto nad Pilicą - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nowym Mieście nad Pilicą w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 380 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 272 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (11) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (125) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowym Mieście nad Pilicą najwięcej (32) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (361) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,1% (65) podmiotów, a 82,1% (312) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowym Mieście nad Pilicą najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.2%) oraz Budownictwo (14.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 380 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65 Przemysł i budownictwo
 • 312 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowym Mieście nad Pilicą w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Nowym Mieście nad Pilicą w 2023 roku
 • 272 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 361 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 361
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 379 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 379
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 32 Spółki cywilne ogółem
 • 32
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 272 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Miasto nad Pilicą - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Mieście nad Pilicą stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 77 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,83 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowym Mieście nad Pilicą wynosi 70,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,85 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,89 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,87 (56%), drogowe - 2,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowe Miasto nad Pilicą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 77
 • 49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 49
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 39 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 39
 • 21,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,83
  Mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 13,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,85
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 3,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  3,87
  Województwo
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 2,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  2,85
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,48
  woj. mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 10,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  10,89
  woj. mazowieckie
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowe Miasto nad Pilicą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  Mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  66%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  57%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  56%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Nowe Miasto nad Pilicą - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowego Miasta nad Pilicą wyniosła w 2022 roku 54,7 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 37.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowego Miasta nad Pilicą - 28.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (16.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,5 mln złotych, czyli 10,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowego Miasta nad Pilicą wyniosła w 2022 roku 45,5 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (19.4%). W budżecie Nowego Miasta nad Pilicą wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,0%.
 • Wydatki budżetu w Nowym Mieście nad Pilicą według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowego Miasta nad Pilicą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowe Miasto nad Pilicą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowego Miasta nad Pilicą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,2 mln

  2,8 tys(100%)

  26,8 mln

  3,4 tys(100%)

  30,3 mln

  3,8 tys(100%)

  36,6 mln

  4,7 tys(100%)

  36,9 mln

  4,8 tys(100%)

  36,7 mln

  5,0 tys(100%)

  40,4 mln

  5,5 tys(100%)

  54,7 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,1 mln

  2,1 tys(36.5%)

  8,8 mln

  2,3 tys(32.9%)

  9,2 mln

  2,4 tys(30.5%)

  10,0 mln

  2,6 tys(27.3%)

  10,8 mln

  2,9 tys(29.4%)

  11,8 mln

  3,2 tys(32.1%)

  13,2 mln

  3,6 tys(32.6%)

  15,4 mln

  4,4 tys(28.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  27,6 tys

  7,1(0.1%)

  547,4 tys

  142(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  2,5 tys(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  861(15%)

  3,6 mln

  944(13.6%)

  3,7 mln

  971(12.3%)

  4,0 mln

  1,1 tys(11%)

  3,7 mln

  1,0 tys(10.1%)

  3,5 mln

  940(9.4%)

  3,9 mln

  1,1 tys(9.6%)

  4,4 mln

  1,2 tys(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  420(7.3%)

  1,5 mln

  394(5.7%)

  2,1 mln

  552(7%)

  3,4 mln

  894(9.3%)

  2,6 mln

  690(7%)

  1,7 mln

  462(4.6%)

  1,5 mln

  404(3.6%)

  3,7 mln

  1,0 tys(6.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  489(8.5%)

  2,3 mln

  585(8.4%)

  3,3 mln

  850(10.8%)

  4,2 mln

  1,1 tys(11.5%)

  4,8 mln

  1,3 tys(12.9%)

  4,2 mln

  1,2 tys(11.5%)

  4,9 mln

  1,4 tys(12.2%)

  3,5 mln

  1,0 tys(6.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  453(7.9%)

  387,9 tys

  101(1.4%)

  285,3 tys

  74,5(0.9%)

  2,2 mln

  571(5.9%)

  564,2 tys

  152(1.5%)

  390,7 tys

  106(1.1%)

  1,4 mln

  397(3.6%)

  3,2 mln

  906(5.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  194,4 tys

  50,3(0.9%)

  254,1 tys

  65,8(0.9%)

  375,5 tys

  98,0(1.2%)

  214,4 tys

  56,6(0.6%)

  194,1 tys

  52,2(0.5%)

  195,1 tys

  53,1(0.5%)

  113,3 tys

  31,3(0.3%)

  3,2 mln

  892(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  905(15.8%)

  7,4 mln

  1,9 tys(27.8%)

  1,4 mln

  354(4.5%)

  1,5 mln

  390(4%)

  1,5 mln

  411(4.1%)

  1,4 mln

  377(3.8%)

  1,5 mln

  421(3.8%)

  2,5 mln

  713(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  299,2 tys

  77,5(1.4%)

  293,4 tys

  76,0(1.1%)

  616,7 tys

  161(2%)

  786,1 tys

  207(2.1%)

  703,6 tys

  189(1.9%)

  786,9 tys

  214(2.1%)

  967,9 tys

  267(2.4%)

  867,5 tys

  245(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  403,9 tys

  105(1.8%)

  484,7 tys

  126(1.8%)

  517,1 tys

  135(1.7%)

  964,2 tys

  254(2.6%)

  803,3 tys

  216(2.2%)

  588,6 tys

  160(1.6%)

  545,4 tys

  151(1.4%)

  765,8 tys

  217(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  479,9 tys

  124(2.2%)

  536,9 tys

  139(2%)

  520,5 tys

  136(1.7%)

  624,1 tys

  165(1.7%)

  649,3 tys

  175(1.8%)

  641,6 tys

  175(1.7%)

  1,1 mln

  306(2.7%)

  725,3 tys

  205(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  62,3 tys

  16,1(0.3%)

  41,7 tys

  10,8(0.2%)

  48,8 tys

  12,7(0.2%)

  80,9 tys

  21,3(0.2%)

  322,5 tys

  86,8(0.9%)

  240,1 tys

  65,4(0.7%)

  127,8 tys

  35,3(0.3%)

  559,9 tys

  158(1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,0 tys

  69,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  162,0 tys

  41,9(0.7%)

  263,5 tys

  68,3(1%)

  149,4 tys

  39,0(0.5%)

  199,0 tys

  52,5(0.5%)

  164,0 tys

  44,1(0.4%)

  103,4 tys

  28,2(0.3%)

  161,6 tys

  44,6(0.4%)

  194,3 tys

  54,9(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  136,3 tys

  38,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  268,5 tys

  69,5(1.2%)

  258,3 tys

  66,9(1%)

  291,4 tys

  76,1(1%)

  408,3 tys

  108(1.1%)

  446,0 tys

  120(1.2%)

  459,4 tys

  125(1.3%)

  473,4 tys

  131(1.2%)

  35,9 tys

  10,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,3 tys

  2,7(0%)

  34,4 tys

  8,9(0.1%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  16,7 tys

  4,4(0%)

  50,0 tys

  13,5(0.1%)

  109,3 tys

  29,8(0.3%)

  88,7 tys

  24,5(0.2%)

  6,6 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,0 tys

  18,1(0.3%)

  11,9 tys

  3,1(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  85,7 tys

  22,6(0.2%)

  79,3 tys

  21,3(0.2%)

  73,6 tys

  20,1(0.2%)

  8,6 tys

  2,4(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,6 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowym Mieście nad Pilicą według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowego Miasta nad Pilicą według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowe Miasto nad Pilicą, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowego Miasta nad Pilicą według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,7 mln

  3,0 tys(100%)

  27,0 mln

  3,4 tys(100%)

  28,8 mln

  3,7 tys(100%)

  31,2 mln

  4,0 tys(100%)

  40,9 mln

  5,3 tys(100%)

  44,6 mln

  6,0 tys(100%)

  43,0 mln

  5,9 tys(100%)

  45,5 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,6 mln

  2,7 tys(44.6%)

  10,5 mln

  2,7 tys(38.9%)

  10,3 mln

  2,7 tys(35.9%)

  11,5 mln

  3,0 tys(36.8%)

  18,3 mln

  4,9 tys(44.9%)

  18,0 mln

  4,9 tys(40.4%)

  14,6 mln

  4,0 tys(34%)

  10,6 mln

  3,0 tys(23.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,8 mln

  1,5 tys(24.6%)

  7,3 mln

  1,9 tys(26.8%)

  7,9 mln

  2,1 tys(27.5%)

  7,6 mln

  2,0 tys(24.2%)

  8,6 mln

  2,3 tys(21%)

  11,4 mln

  3,1 tys(25.5%)

  13,5 mln

  3,7 tys(31.5%)

  9,6 mln

  2,7 tys(21.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  272,9 tys

  70,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  8,8 mln

  2,5 tys(19.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  348,5 tys

  90,2(1.5%)

  403,0 tys

  104(1.5%)

  587,8 tys

  153(2%)

  305,8 tys

  80,7(1%)

  394,7 tys

  106(1%)

  750,5 tys

  204(1.7%)

  396,7 tys

  110(0.9%)

  3,3 mln

  935(7.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  456(7.5%)

  666,9 tys

  173(2.5%)

  702,3 tys

  183(2.4%)

  656,0 tys

  173(2.1%)

  951,3 tys

  256(2.3%)

  1,5 mln

  422(3.5%)

  1,6 mln

  445(3.8%)

  3,0 mln

  846(6.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  715,7 tys

  185(3%)

  503,4 tys

  130(1.9%)

  472,8 tys

  123(1.6%)

  543,7 tys

  143(1.7%)

  683,5 tys

  184(1.7%)

  767,3 tys

  209(1.7%)

  1,1 mln

  314(2.6%)

  1,4 mln

  386(3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  676(11%)

  6,5 mln

  1,7 tys(24.2%)

  371,3 tys

  96,9(1.3%)

  420,5 tys

  111(1.3%)

  440,5 tys

  119(1.1%)

  418,5 tys

  114(0.9%)

  400,8 tys

  111(0.9%)

  1,3 mln

  360(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  854,6 tys

  221(3.6%)

  504,7 tys

  131(1.9%)

  515,5 tys

  135(1.8%)

  559,3 tys

  148(1.8%)

  633,4 tys

  170(1.6%)

  640,4 tys

  174(1.4%)

  665,5 tys

  184(1.5%)

  695,7 tys

  197(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  272,0 tys

  70,4(1.2%)

  263,4 tys

  68,3(1%)

  185,3 tys

  48,4(0.6%)

  248,0 tys

  65,5(0.8%)

  259,1 tys

  69,7(0.6%)

  351,4 tys

  95,7(0.8%)

  149,8 tys

  41,3(0.3%)

  369,0 tys

  104(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  102,4 tys

  26,5(0.4%)

  53,1 tys

  13,7(0.2%)

  126,3 tys

  33,0(0.4%)

  1,1 mln

  281(3.4%)

  1,1 mln

  303(2.8%)

  356,3 tys

  97,0(0.8%)

  360,1 tys

  99,4(0.8%)

  236,0 tys

  66,7(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  163,4 tys

  46,2(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  306,8 tys

  79,5(1.3%)

  3,4

  0,0(0%)

  15,8 tys

  4,1(0.1%)

  8,1 tys

  2,1(0%)

  8,8 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,3 tys

  3,7(0%)

  67,7 tys

  19,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,9 tys

  10,3(0.2%)

  24,7 tys

  6,4(0.1%)

  25,8 tys

  6,7(0.1%)

  37,8 tys

  10,0(0.1%)

  49,2 tys

  13,2(0.1%)

  33,5 tys

  9,1(0.1%)

  33,8 tys

  9,3(0.1%)

  49,2 tys

  13,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  18,1 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  146,7 tys

  38,7(0.5%)

  129,2 tys

  34,8(0.3%)

  36,0

  0,0(0%)

  24,6 tys

  6,8(0.1%)

  44,7 tys

  12,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  200,0 tys

  51,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  438,3 tys

  116(1.4%)

  60,0 tys

  16,1(0.1%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  33,7 tys

  9,3(0.1%)

  16,5 tys

  4,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,4(0%)

  720

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  875

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  23,1 tys

  6,4(0.1%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  70,0 tys

  18,1(0.3%)

  11,9 tys

  3,1(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  85,7 tys

  22,6(0.3%)

  79,3 tys

  21,3(0.2%)

  73,6 tys

  20,1(0.2%)

  8,6 tys

  2,4(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  900

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowe Miasto nad Pilicą - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 705 mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 337 kobiet oraz 368 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Nowego Miasta nad Pilicą mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowym Mieście nad Pilicą największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w Nowym Mieście nad Pilicą mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 213 dzieci (108 dziewczynek oraz 105 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nowym Mieście nad Pilicą mieściły się 2 przedszkola, w których do 3 oddziałów uczęszczało 58 dzieci (23 dziewczynki oraz 35 chłopców). Dostępne były 64 miejsca.

  19,7% mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,4% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 566 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,47 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 52 oddziałach uczyło się 485 uczniów (233 kobiety oraz 252 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nowym Mieście nad Pilicą placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 19 oddziałach uczyło się 336 uczniów (178 kobiet oraz 158 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 9,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 174,46.

  W Nowym Mieście nad Pilicą znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 205 uczniów (131 kobiet oraz 74 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 19 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Nowym Mieście nad Pilicą placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 242 uczniów (156 kobiet oraz 86 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W Nowym Mieście nad Pilicą znajduje się 1 Technikum, w którym w 19 oddziałach uczyło się 392 uczniów (158 kobiet oraz 234 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 59 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Nowym Mieście nad Pilicą placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 240 uczniów (121 kobiet oraz 119 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 44 absolwentów.

  W Nowym Mieście nad Pilicą znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 12 uczniów (5 kobiet oraz 7 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 18,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15,8 uczniów. 2,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,0% mieszkańców Nowego Miasta nad Pilicą w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 17,8% mężczyzn).

 • 19,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,9%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,8%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 37,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,0%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,2%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 20,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  22,4%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  3,0%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,6%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1566 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  1 566,0
  Mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,47 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  0,47
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 192 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nowe Miasto nad Pilicą) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 213 Dzieci
 • 108 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 105 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,7%
  49,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 51 3 lata
 • 51
 • 65 4 lata
 • 65
 • 59 5 lata
 • 59
 • 33 6 lat
 • 33
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 30 3 lata
 • 30
 • 28 4 lata
 • 28
 • 31 5 lata
 • 31
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 37 4 lata
 • 37
 • 28 5 lata
 • 28
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 36 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 13,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowym Mieście nad Pilicą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Mieście nad Pilicą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole "Aduś"
  Niepubliczne
  50 368-88-55
  ul. Tomaszowska 1 a
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  ---
  Przedszkole Niepubliczne PAULA (Paula Malecka)
  Niepubliczne
  48 674-20-85
  48 674-20-85
  ul. Pl. O. Honorata Koźmińskiego 6
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  ---
 • Szkoły podstawowe w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowe Miasto nad Pilicą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 427 Uczniowie
 • 219 Kobiety
  (uczniowie)
 • 208 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 29 Oddziały
 • 58 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,1%
  75,9%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 9,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  9,3
  Mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 9,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 9,3
 • 9,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 9,3
 • 18,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,6
 • 2,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,0
 •  
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 174,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  174,46
  woj. mazowieckie
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 167,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  167,99
  woj. mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Miasto nad Pilicą) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Miasto nad Pilicą) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowym Mieście nad Pilicą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Mieście nad Pilicą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Mieście nad Pilicą (im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  Publiczna
  48 674-12-21
  48 674-12-21
  ul. Szkolna 4
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  1839032
  Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Mieście nad Pilicą
  Publiczna
  48 674-10-38
  48 674-10-38
  ul. Pl.O.H.Koźmińskiego 9
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  532-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Nowe Miasto nad Pilicą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 202 Uczniowie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,4%
  35,6%
 • 88 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 1 Oddziały
 • 3 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  15,8
  Województwo
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 15,8 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 15,8
 • 3,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Nowe Miasto nad Pilicą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 392 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 234 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,3%
  59,7%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  20,6
  Mazowieckie
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Nowe Miasto nad Pilicą) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  2,4
  woj. mazowieckie
  19,4
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Nowym Mieście nad Pilicą(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Mieście nad Pilicą aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą
  Publiczne
  48 674-10-23
  48 674-10-23
  ul. Ogrodowa 16A
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  511721
  Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Nowym Mieście nad Pilicą
  Publiczna
  48 674-10-38
  48 674-10-38
  ul. Pl.O.H.Koźmińskiego 9
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  221-
  Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna w Nowym Mieście nad Pilicą
  Publiczna
  48 674-10-38
  48 674-10-38
  ul. Pl.O.H.Koźmińskiego 9
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  210-
  Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczna
  48 674-16-82
  48 674-10-03
  ul. Tomaszowska 123/40A
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  ---
  Niepubliczne Technikum Zawodowe w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  48 674-16-82
  48 674-10-03
  ul. Tomaszowska 123/40A
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczna
  48 674-16-82
  48 674-10-03
  ul. Tomaszowska 123/40A
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  48 674-10-03
  48 674-10-03
  ul. Tomaszowska 123/40a
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  ---
  NIepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Niepubliczne
  48 674-10-03
  48 674-10-03
  ul. Tomaszowska 123/40a
  26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowe Miasto nad Pilicą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowe Miasto nad Pilicą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowe Miasto nad Pilicą, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Miasto nad Pilicą - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nowym Mieście nad Pilicą

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowym Mieście nad Pilicą w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nowym Mieście nad Pilicą: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Nowym Mieście nad Pilicą 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 36 (uczestnicy: 1 170)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 300)
  • inne: 2 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 90)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • tańca: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 108)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 3)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 35)
  • taneczne: 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Nowym Mieście nad Pilicą działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 746 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 603 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Nowym Mieście nad Pilicą działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 100 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 90, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 62, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowego Miasta nad Pilicą znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowym Mieście nad Pilicą
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park z XVIII w.dnia 1948-10-26, wykaz dokumentów: 191/P-XI-5 z 1948-10-26; 778 z 1967-12-27; 551/A/98 z 1998-02-12; brak numeru z 2003-05-16
  • Kościół z 1765 r. (ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 19)dnia 1950-01-09, wykaz dokumentów: 443-XI-23 z 1950-01-09; 263 z 1967-12-27; 91/A/81 z 1981-03-13; 92/A/81 z 1981-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 15)dnia 1954-06-19, wykaz dokumentów: 599-XI-36 z 1954-06-19
  • Pałac z 2. poł. XVIII w. (ul. Tomaszowska 3)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 264 z 1967-12-27; 119/A/81 z 1981-07-07; 119/A/81 z 1998-02-12
  • Klasztor z 1765 r. (ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 19)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 776 z 1967-12-27; 91/A/81 z 1981-03-13
  • Dworzec z 1923 r. (ul. Kolejowa 26)dnia 1994-05-30, wykaz dokumentów: 540/A/94 z 1994-05-30
  • Peron z 1917 r.dnia 1994-05-30, wykaz dokumentów: 540/A/94 z 1994-05-30; 1586-A z 1994-06-17
  • Kościół z 1856 r. (ul. Targowa 50)dnia 1997-12-15, wykaz dokumentów: 550/A/97 z 1997-12-15
  • Mauzoleum z 1931 r.dnia 2016-08-19, wykaz dokumentów: DR.5130.7.2016.TG z 2016-08-19
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1828 r.dnia 2016-08-19, wykaz dokumentów: DR.5130.7.2016.TG z 2016-08-19
 • Formy ochrony przyrody w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowego Miasta nad Pilicą znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowym Mieście nad Pilicą
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Sokół - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1995-02-25, Powierzchnia: 440.48 ha
  • Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Pilicy i Drzewiczki - obejmuje obszar położony w dolinach rzek o dużej atrakcyjności turystyczno wypoczynkowej. Północna część doliny - wysoki taras rzeczny opadający stromą skarpą w stronę rzeki narażona jest na silną erozję. Pozostała część obszaru o charakterze równinnym jest silnie zalesiona i zadrzewiona. Powierzchnia ogólna terenu wynosi 70 380 ha w tym: grunty Lasów Państwowych - 8 340 ha grunty lasów niepaństwowych - 12 450 parki zabytkowe i wiejskie - 50 ha. Elementy środowiska objęte ochroną prawną; - rezerwat przyrody "Tomczyce" - pomniki przyrody - 30 drzew 1 krzew 1 aleja 1 głaz narzutowy - parki zabytkowe - 10 - parki wiejskie - 4, Data ustanowienia: 1983-01-01, Powierzchnia: 63422.0 ha
  • Dolina Dolnej Pilicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 31821.57 ha
  • Dolina Pilicy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 35356.26 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: Nadleśnictwo Grójec Obręb Grójec poddz. Nr 111g
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: Nadleśnictwo Grójec Obręb Grójec poddz. Nr 111h
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: park zabytkowy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: park zabytkowy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-11-29, Opis granicy: park zabytkowy

Nowe Miasto nad Pilicą - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 40 wypadków drogowych w Nowym Mieście nad Pilicą odnotowano 23 ofiary śmiertelne oraz 44 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 131,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 650,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowym Mieście nad Pilicą znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grójeckiego.

  Powiat grójecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowym Mieście nad Pilicą
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 23 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 44 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 19 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 131,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 131,2
  Mazowieckie
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 650,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  650,5
  woj. mazowieckie
  117,8
  Cały kraj
  104,4
 • 1 244,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  1 244,3
  Mazowieckie
  1 130,3
  Polska
  1 327,3
 • 57,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  57,5
  Województwo
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  110,0
  woj. mazowieckie
  118,2
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 37,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  37,9 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Nowe Miasto nad Pilicą
  0,8 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowe Miasto nad Pilicą przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 707droga wojewódzka nr 707(Skierniewice - Podtrzcianna - Strzyboga - Nowy Kawęczyn - Kaczorów - Kurzeszyn - Niwna - Rawa Mazowiecka - Pukinin - Cielądz - Żdżary - Jankowice - Nowe Miasto nad Pilicą)
  • DW 728droga wojewódzka nr 728(Grójec - Odrzywołek - Bielsk Mały - Bielsk Duży - Stara Wieś - Łęczeszyce - Kozietuły - Wodziczna - Mogielnica - Otaląż - Brzostowiec - Wólka Gostomska - Nowe Miasto nad Pilicą - Żdżarki - Wysokin - Odrzywół - Kłonna - Żardki - Zakościele - Drzewica - Brzustowiec - Brzuśnia - Snarki - Rozwady - Kotfin - Kamienna Wola - Korytków - Gowarczów - Morzywół - Bębnów - Kornica - Końskie - Wincentów - Gatniki - Sielpia Wielka - Plenna - Radoszyce - Radoska - Kapałów - Mularzów - Jóźwików - Sarbice Drugie - Sarbice Pierwsze - Czałczyn - Łopuszno - Czartoszowy - Gnieździska - Wrzosówka - Małogoszcz - Wola Tesserowa - Lipnica - Lasków - Jędrzejów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nowym Mieście nad Pilicą istnieje 45 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 1 Stycznia

  ul. 11 Listopada

  pl. Armii Krajowej

  ul. Bielińskiego

  ul. Boczna

  ul. Browarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Góra

  ul. Jabłoniowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Malinowa

  ul. Morelowa

  ul. Mostowa

  ul. Ogrodowa

  pl. Ojca Honorata Koźmińskiego

  ul. Orzechowa

  ul. Owocowa

  ul. Parkowa

  ul. Piliczna

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Północna

  ul. Rawska

  ul. Sadowa

  ul. Spacerowa

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tomaszowska

  ul. Warszawska

  ul. Wczasowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wspólna

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Świerkowa