Brzostek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Brzostek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Brzostek to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu dębickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Brzostek.
 • 2 760 Liczba mieszkańców
 • 8,8 km² Powierzchnia
 • 315,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1367 i 2009 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • RDE Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Piotr Staniszewski Burmistrz miasta
Brzostek na mapie
Identyfikatory
 • 21.411149.8794 Współrzędne GPS
 • 1803024 TERYT (TERC)
 • 0814493 SIMC
Herb miasta Brzostek
Brzostek herb

Jak Brzostek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Brzostek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Brzostek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Brzostek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
11Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
31Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
51Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
57Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
58Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
67Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
98Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
137Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
177Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
225Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
254Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
257Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
275Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
288Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
333Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
363Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
367Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
370Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
371Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Brzostek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
39-230Poczta Brzostek
39-230Skrytki Pocztowe Poczta Brzostek

Brzostek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Brzostku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Dębicy (podlega pod: ZUS Oddział w Jaśle)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 15
39-200 Dębica
Urząd Miejski w Brzostku
(14) 680-30-26
(14) 680-30-25
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek

Brzostek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Brzostek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 760, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2009-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Brzostku zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Brzostku jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Brzostek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,27 na 1000 mieszkańców Brzostku. W 2021 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 40,9% dziewczynek i 59,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 298 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,7% zgonów w Brzostku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,2% zgonów w Brzostku były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Brzostku przypada 11.26 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Brzostku 1. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  63,5% mieszkańców Brzostku jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 760 Liczba mieszkańców
 • 1 408 Kobiety
 • 1 352 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Brzostku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Brzostku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Brzostku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,7 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Brzostek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Brzostek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Brzostek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Brzostek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Województwo
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Brzostek
  59,1%
  Województwo
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,0%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,0%
  Podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Brzostku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Brzostek
  5,8
  woj. podkarpackie
  4,4
  Polska
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Brzostek
  1,0
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Brzostku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Brzostek
  -3,3
  Województwo
  -4,1
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Brzostku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Brzostku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Brzostku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Brzostku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 13 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 40,9%
  59,1%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,0
  Województwo
  8,5
  Polska
  8,7
 • 39,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,4
  woj. podkarpackie
  35,9
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 298 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 356 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 298 g
  Podkarpackie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 363 Waga 3500g - 3999g
 • 363
 • 518 Waga 3000g - 3499g
 • 518
 • 232 Waga 2500g - 2999g
 • 232
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  Podkarpackie
  1,22
  Cała Polska
  1,32
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Brzostek
  0,64
  woj. podkarpackie
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,68
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Brzostku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 32,3%
  67,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,3
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  13,6
 • 133,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  133,8
  woj. podkarpackie
  147,8
  Kraj
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,4
  Podkarpackie
  4,1
  Cała Polska
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Brzostek
  3,4
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dębickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,7%
  Podkarpackie
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,2%
  Podkarpackie
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 345 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 202,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  202,2
  woj. podkarpackie
  228,6
  Kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  205,4
  Polska
  246,5
 • 384,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 420,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  384,1
  Podkarpackie
  424,1
  Cały kraj
  475,8
 • 42,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  42,1
  woj. podkarpackie
  51,4
  Polska
  70,6
 • 23,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,7
  Województwo
  27,6
  Cały kraj
  32,6
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Brzostek
  4,4
  Województwo
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Brzostku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Brzostek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzostek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Brzostku oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,07 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Brzostku to 763 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Brzostku to 6,07 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Brzostku to 163,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,96% mieszkań posiada łazienkę, 78,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 97,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dębickiego.

  Powiat dębicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 763 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 277,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  277,60
  Województwo
  324,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,50 m2
  woj. podkarpackie
  82,40 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Brzostek
  27,60 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,63
  Podkarpackie
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,60
  Województwo
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,78
  Podkarpackie
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,07
  Województwo
  4,69
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 85 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,07 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Brzostek
  6,07
  Podkarpackie
  4,60
  Cała Polska
  3,90
 • 30,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  30,80
  Województwo
  21,59
  Polska
  24,07
 • 2 284 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 163,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  163,1 m2
  Podkarpackie
  110,5 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,83 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Brzostek
  0,83 m2
  woj. podkarpackie
  0,52 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,54%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Polska
  96,97%
 • 92,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,14%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Kraj
  94,01%
 • 90,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Brzostek
  90,96%
  woj. podkarpackie
  89,99%
  Cała Polska
  91,78%
 • 78,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,11%
  Podkarpackie
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 97,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  97,25%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Brzostek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Brzostku na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Brzostku wynosiło w 2021 roku 4,6% (6,1% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzostku wynosiło 5 047,12 PLN, co odpowiada 84.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  34,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Brzostku pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  167,0
  Podkarpackie
  221,0
  Cała Polska
  257,0
 • 4,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Brzostku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Brzostku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Brzostku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 047 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 047 PLN
  woj. podkarpackie
  5 172 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Brzostku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 34,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 17,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,6% Pozostałe
 • 25,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Brzostku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 462 Pracujący ogółem
 • 281 Kobiety
 • 181 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Brzostku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 59,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Brzostek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,4
  Województwo
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  28,4
  Województwo
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 97,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  97,5
  woj. podkarpackie
  116,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Brzostek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Brzostku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 279 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 217 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (14) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Brzostku najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (267) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (74) podmiotów, a 72,8% (203) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Brzostku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 279 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 203 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Brzostku w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Brzostku w 2021 roku
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 267 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 267
 • 11 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 279 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 279
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 49 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzostek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Brzostku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,68 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Brzostku wynosi 66,30% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Brzostku najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,40 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,73 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,79 (54%), drogowe - 1,56 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Brzostku.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Brzostek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 13,68 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,68
  woj. podkarpackie
  13,75
  Cała Polska
  21,51
 • 7,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Brzostek
  7,73
  Podkarpackie
  6,80
  Kraj
  12,82
 • 3,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,79
  woj. podkarpackie
  4,84
  Polska
  5,89
 • 1,56 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Brzostek
  1,56
  woj. podkarpackie
  1,58
  Cały kraj
  1,85
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Brzostek
  0,22
  woj. podkarpackie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 7,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,40
  Województwo
  7,04
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Brzostek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Brzostek
  66%
  Podkarpackie
  75%
  Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Brzostek
  64%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  54%
  woj. podkarpackie
  72%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Brzostek
  93%
  woj. podkarpackie
  91%
  Polska
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  61%
  Kraj
  53%

Brzostek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Brzostku wyniosła w 2021 roku 66,6 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Brzostku - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Brzostku wyniosła w 2021 roku 77,5 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.8%). W budżecie Brzostku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 469 złotych na mieszkańca (7,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,1%.
 • Wydatki budżetu w Brzostku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Brzostku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Brzostek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Brzostku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,0 mln

  3,3 tys(100%)

  42,6 mln

  3,2 tys(100%)

  53,7 mln

  4,1 tys(100%)

  57,0 mln

  4,4 tys(100%)

  63,0 mln

  4,8 tys(100%)

  72,5 mln

  5,6 tys(100%)

  63,1 mln

  4,9 tys(100%)

  66,6 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,5 mln

  5,7 tys(35.2%)

  15,7 mln

  5,8 tys(36.9%)

  18,5 mln

  6,8 tys(34.4%)

  15,8 mln

  5,8 tys(27.7%)

  17,5 mln

  6,4 tys(27.8%)

  20,6 mln

  7,5 tys(28.4%)

  19,2 mln

  7,0 tys(30.4%)

  20,8 mln

  7,5 tys(31.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  1,1 tys(6.5%)

  2,6 mln

  975(6.2%)

  2,7 mln

  976(4.9%)

  4,6 mln

  1,7 tys(8.1%)

  6,3 mln

  2,3 tys(10%)

  7,3 mln

  2,6 tys(10%)

  4,4 mln

  1,6 tys(7%)

  5,3 mln

  1,9 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,0 mln

  4,4 tys(27.4%)

  12,0 mln

  4,4 tys(28.2%)

  21,8 mln

  8,0 tys(40.6%)

  6,0 mln

  2,2 tys(10.5%)

  4,8 mln

  1,8 tys(7.6%)

  4,8 mln

  1,8 tys(6.6%)

  4,7 mln

  1,7 tys(7.5%)

  4,6 mln

  1,6 tys(6.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  964(6%)

  2,7 mln

  1,0 tys(6.4%)

  2,8 mln

  1,0 tys(5.1%)

  3,3 mln

  1,2 tys(5.8%)

  3,5 mln

  1,3 tys(5.6%)

  3,5 mln

  1,3 tys(4.9%)

  4,0 mln

  1,5 tys(6.4%)

  4,3 mln

  1,6 tys(6.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,5 mln

  2,0 tys(12.5%)

  5,8 mln

  2,1 tys(13.6%)

  4,3 mln

  1,6 tys(8%)

  4,3 mln

  1,6 tys(7.6%)

  7,7 mln

  2,8 tys(12.2%)

  10,8 mln

  3,9 tys(14.9%)

  4,5 mln

  1,6 tys(7.1%)

  4,1 mln

  1,5 tys(6.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  64,0 tys

  23,6(0.1%)

  29,3 tys

  10,8(0.1%)

  154,4 tys

  56,7(0.3%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  11,7 tys

  4,3(0%)

  30,1 tys

  11,0(0%)

  31,2 tys

  11,4(0%)

  2,0 mln

  743(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  785,7 tys

  289(1.8%)

  886,0 tys

  327(2.1%)

  939,9 tys

  345(1.8%)

  960,9 tys

  354(1.7%)

  1,0 mln

  373(1.6%)

  1,1 mln

  418(1.6%)

  864,6 tys

  315(1.4%)

  1,1 mln

  386(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  517(3.2%)

  430,7 tys

  159(1%)

  613,0 tys

  225(1.1%)

  794,7 tys

  293(1.4%)

  951,0 tys

  347(1.5%)

  1,5 mln

  533(2%)

  932,9 tys

  339(1.5%)

  1,0 mln

  368(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  322,9 tys

  119(0.7%)

  379,1 tys

  140(0.9%)

  334,2 tys

  123(0.6%)

  376,5 tys

  139(0.7%)

  487,0 tys

  178(0.8%)

  457,5 tys

  167(0.6%)

  578,0 tys

  210(0.9%)

  764,6 tys

  277(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  370(2.3%)

  641,7 tys

  237(1.5%)

  462,2 tys

  170(0.9%)

  580,6 tys

  214(1%)

  567,5 tys

  207(0.9%)

  574,6 tys

  209(0.8%)

  593,2 tys

  216(0.9%)

  727,8 tys

  264(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  315,2 tys

  116(0.7%)

  389,9 tys

  144(0.9%)

  456,3 tys

  168(0.8%)

  475,8 tys

  175(0.8%)

  861,3 tys

  314(1.4%)

  393,4 tys

  143(0.5%)

  359,9 tys

  131(0.6%)

  374,0 tys

  136(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  289,1 tys

  106(0.7%)

  276,4 tys

  102(0.6%)

  312,3 tys

  115(0.6%)

  313,9 tys

  116(0.6%)

  439,9 tys

  160(0.7%)

  531,3 tys

  193(0.7%)

  354,5 tys

  129(0.6%)

  345,7 tys

  125(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  599,7 tys

  221(1.4%)

  399,4 tys

  147(0.9%)

  221,5 tys

  81,4(0.4%)

  186,7 tys

  68,8(0.3%)

  163,2 tys

  59,5(0.3%)

  255,9 tys

  93,2(0.4%)

  158,1 tys

  57,5(0.3%)

  80,9 tys

  29,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  98,6 tys

  36,3(0.2%)

  21,1 tys

  7,8(0%)

  51,0 tys

  18,7(0.1%)

  68,5 tys

  25,3(0.1%)

  52,6 tys

  19,2(0.1%)

  226,1 tys

  82,4(0.3%)

  169,1 tys

  61,5(0.3%)

  71,0 tys

  25,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  130,1 tys

  47,9(0.3%)

  137,1 tys

  50,5(0.3%)

  129,0 tys

  47,4(0.2%)

  173,9 tys

  64,1(0.3%)

  148,6 tys

  54,2(0.2%)

  103,3 tys

  37,6(0.1%)

  29,9 tys

  10,9(0%)

  64,6 tys

  23,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,1 tys

  35,4(0.2%)

  122,2 tys

  45,1(0.3%)

  13,4 tys

  4,9(0%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  121,1 tys

  44,2(0.2%)

  121,5 tys

  44,2(0.2%)

  121,0 tys

  44,0(0.2%)

  2,7 tys

  1,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  4,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  163,3 tys

  60,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  5,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  189,0 tys

  69,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,6 tys

  24,6(0.1%)

  10,8 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Brzostku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Brzostku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Brzostek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Brzostku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,7 mln

  3,4 tys(100%)

  50,4 mln

  3,8 tys(100%)

  54,3 mln

  4,1 tys(100%)

  58,7 mln

  4,5 tys(100%)

  58,8 mln

  4,5 tys(100%)

  71,6 mln

  5,5 tys(100%)

  66,2 mln

  5,1 tys(100%)

  77,5 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,7 mln

  7,6 tys(46.2%)

  23,3 mln

  8,6 tys(46.2%)

  22,3 mln

  8,2 tys(41.1%)

  22,7 mln

  8,4 tys(38.8%)

  23,2 mln

  8,5 tys(39.5%)

  27,6 mln

  10,1 tys(38.5%)

  26,6 mln

  9,7 tys(40.1%)

  36,0 mln

  13,0 tys(46.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,0 mln

  2,6 tys(15.6%)

  6,8 mln

  2,5 tys(13.5%)

  7,4 mln

  2,7 tys(13.7%)

  8,0 mln

  2,9 tys(13.6%)

  8,7 mln

  3,2 tys(14.9%)

  9,7 mln

  3,5 tys(13.6%)

  10,2 mln

  3,7 tys(15.4%)

  11,2 mln

  4,1 tys(14.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  924,4 tys

  340(2.1%)

  6,4 mln

  2,4 tys(12.8%)

  2,2 mln

  791(4%)

  2,0 mln

  723(3.3%)

  2,7 mln

  987(4.6%)

  5,2 mln

  1,9 tys(7.3%)

  2,3 mln

  832(3.5%)

  2,9 mln

  1,1 tys(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,6 mln

  3,9 tys(23.7%)

  10,4 mln

  3,8 tys(20.6%)

  20,1 mln

  7,4 tys(37%)

  4,1 mln

  1,5 tys(6.9%)

  2,9 mln

  1,1 tys(5%)

  2,7 mln

  986(3.8%)

  2,5 mln

  917(3.8%)

  2,3 mln

  846(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  369(2.2%)

  172,0 tys

  63,4(0.3%)

  3,7 tys

  1,4(0%)

  607,1 tys

  224(1%)

  474,3 tys

  173(0.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(4.5%)

  456,1 tys

  166(0.7%)

  1,4 mln

  520(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  998(6.1%)

  1,2 mln

  437(2.4%)

  1,2 mln

  429(2.1%)

  1,3 mln

  463(2.1%)

  1,1 mln

  397(1.9%)

  1,3 mln

  483(1.9%)

  814,3 tys

  296(1.2%)

  1,4 mln

  513(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  293,6 tys

  108(0.7%)

  258,7 tys

  95,4(0.5%)

  383,4 tys

  141(0.7%)

  299,9 tys

  111(0.5%)

  317,5 tys

  116(0.5%)

  416,8 tys

  152(0.6%)

  438,6 tys

  160(0.7%)

  381,6 tys

  138(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  3,7 tys

  1,4(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  271,7 tys

  98,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  293,7 tys

  108(0.7%)

  376,9 tys

  139(0.7%)

  325,9 tys

  120(0.6%)

  299,5 tys

  110(0.5%)

  465,4 tys

  170(0.8%)

  621,9 tys

  226(0.9%)

  259,6 tys

  94,4(0.4%)

  253,7 tys

  91,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  648,8 tys

  239(1.5%)

  372,8 tys

  137(0.7%)

  194,0 tys

  71,3(0.4%)

  226,7 tys

  83,5(0.4%)

  200,7 tys

  73,2(0.3%)

  203,1 tys

  74,0(0.3%)

  169,4 tys

  61,6(0.3%)

  173,7 tys

  63,0(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  213,9 tys

  78,8(0.5%)

  105,6 tys

  38,9(0.2%)

  145,2 tys

  53,4(0.3%)

  132,8 tys

  48,9(0.2%)

  124,8 tys

  45,5(0.2%)

  116,7 tys

  42,5(0.2%)

  296,2 tys

  108(0.4%)

  156,9 tys

  56,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  37,3 tys

  13,7(0.1%)

  747,6 tys

  276(1.5%)

  57,9 tys

  21,3(0.1%)

  94,4 tys

  34,8(0.2%)

  90,7 tys

  33,1(0.2%)

  169,8 tys

  61,8(0.2%)

  85,0 tys

  30,9(0.1%)

  79,3 tys

  28,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  49,4 tys

  18,2(0.1%)

  10,0 tys

  3,7(0%)

  15,0 tys

  5,5(0%)

  20,0 tys

  7,4(0%)

  20,0 tys

  7,3(0%)

  30,0 tys

  10,9(0%)

  30,0 tys

  10,9(0%)

  30,0 tys

  10,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  5,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  6,1(0%)

  14,4 tys

  5,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  111,4 tys

  41,0(0.2%)

  12,0 tys

  4,4(0%)

  5,4 tys

  2,0(0%)

  11,3 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,1 tys

  35,4(0.2%)

  122,2 tys

  45,1(0.2%)

  13,4 tys

  4,9(0%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  121,1 tys

  44,2(0.2%)

  121,5 tys

  44,2(0.2%)

  121,0 tys

  44,0(0.2%)

  2,7 tys

  1,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  4,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  22,0 tys

  8,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  84,3 tys

  31,0(0.2%)

  79,5 tys

  29,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,4 tys

  28,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Brzostek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 652 mieszkańców Brzostku jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 330 kobiet oraz 322 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 23,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Brzostku, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Brzostku mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Brzostku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2021 w Brzostku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (58 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,0% mieszkańców Brzostku w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 15,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 461 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 418 uczniów (200 kobiet oraz 218 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,9% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,0 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,5% mieszkańców Brzostku w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,0%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,3%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,0%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  23,6%
  Podkarpackie
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Brzostek
  2,8%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,6%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1461 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Brzostek
  1 461,0
  Podkarpackie
  894,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Brzostek
  0,53
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 123 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Brzostek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Dzieci
 • 58 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 64 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 40 4 lata
 • 40
 • 27 5 lata
 • 27
 • 30 6 lat
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 20 4 lata
 • 20
 • 8 5 lata
 • 8
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 3 lata
 • 11
 • 20 4 lata
 • 20
 • 19 5 lata
 • 19
 • 14 6 lat
 • 14
 • 58 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Brzostku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzostku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  14 683-05-62
  ul. Rynek 25
  39-230 Brzostek
  3755
 • Szkoły podstawowe w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Brzostek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 418 Uczniowie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,0
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 •  
 • 28,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Brzostku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzostku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOSTKU (KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ)
  Publiczna
  14 683-03-13
  14 683-03-13
  ul. SZKOLNA 13
  39-230 Brzostek
  1941635
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Brzostku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Brzostku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole Szkół
  Publiczne
  14 683-03-21
  14 683-03-21
  ul. Klecie 125
  39-230 Brzostek
  7209-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół
  Publiczne
  14 683-03-21
  14 683-03-21
  ul. Klecie 125
  39-230 Brzostek
  372-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół
  Publiczna
  14 683-03-21
  14 683-03-21
  ul. Klecie 125
  39-230 Brzostek
  368-
 • Edukacyjne grupy wieku w Brzostku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Brzostek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Brzostek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Brzostek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brzostek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Brzostku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Brzostku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Brzostku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Brzostku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Brzostku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 144 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 4 670)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 760)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 350)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 160)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 170)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)
  • inne: 2 (uczestnicy: 20)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 102)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 16)
  • taneczne: 4 (członkowie: 67)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 19)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 45)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 45)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 17)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Brzostku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 011 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Brzostku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 226 członków. Zarejestrowano 221 ćwiczących (mężczyźni: 187, kobiety: 34, chłopcy do lat 18: 133, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Brzostku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Brzostku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Brzostku znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Brzostku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1817 r.dnia 1968-01-05, wykaz dokumentów: A-91 z 1968-01-05; A-704 z 2011-11-30
  • Miasto z 1394 - 2000dnia 1978-03-11, wykaz dokumentów: A-150 z 1978-03-11
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 2)dnia 1978-03-11, wykaz dokumentów: A-153 z 1978-03-11
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1918dnia 1996-11-29, wykaz dokumentów: A-398 z 1996-11-29; A-1144 z 2013-04-15
 • Formy ochrony przyrody w Brzostku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Brzostku znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Brzostku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 11939.6 ha
  • Pogórza Strzyżowskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obejmuje mezoregion Pogórza Strzyżowskiego charakteryzujący się dużym urozmaiceniem terenu. Znacznna część obszaru stanowią lasy (36%). Są to zbiorowieska siedlisk żyznych - głównie buczyny i grądy. W północnej cześci obszaru występują płaty muraw kserotermicznych. Występują tu 32 gatunki roślin chronionych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 20004.0 ha
  • Wisłoka z dopływami - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2651.03 ha

Brzostek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Brzostku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 109,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Brzostku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dębickiego.

  Powiat dębicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Brzostku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Brzostku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 109,01 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  109,0
  Województwo
  57,9
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  4,5
  Polska
  5,9
 • 145,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  145,3
  woj. podkarpackie
  68,4
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Podkarpackie
  7,8
  Cały kraj
  9,8
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  133,3
  Podkarpackie
  118,2
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Brzostku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 114,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Brzostek
  114,4 km
  woj. podkarpackie
  403,1 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Brzostek
  1,1 km
  woj. podkarpackie
  3,4 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Brzostek przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Brzostku istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11-go Listopada

  ul. 20 Czerwca

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Gryglewskiego

  ul. Ignacego Łukasiewicza

  ul. Jana Winiarza

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Mariana Nałęcza-Mysłowskiego

  ul. Mieczysława Woronieckiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrągła

  ul. Polna

  ul. Połaczówka

  ul. Południowa

  ul. Przedmieście

  ul. Rynek

  ul. Równie

  ul. Schedy

  ul. Stara Droga

  ul. Stroma

  ul. Szkolna

  ul. Szkotnia

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Teodora Furgalskiego

  ul. Wąska

  ul. Węgierska

  ul. Zielona

  ul. ks. Józefa Jałowego

  ul. ks. Kazimierza Ostafińskiego

  ul. ks. Piotra Niezgody

  ul. Żydowska