Powiat dębicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat dębicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 132 691 Liczba mieszkańców
 • 777 km2 Powierzchnia
 • 171 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 39,0% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Reguła Starosta
 • ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica Adres starostwa powiatowego
 • RDE Tablice rejestracyjne
Powiat dębicki na mapie
Identyfikatory
 • 1803 TERYT (TERC)
Herb powiatu dębickiego
powiat dębicki herb
Flaga powiatu dębickiego
powiat dębicki flaga

powiat dębicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy
14 681 28 55
14 681 28 56
Poddęby 6a
39-200 Dębica
Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
14 670 63 99
14 670 63 19
Chłodnicza 20
39-200 Dębica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy
14 683 40 30
14 683 40 30
Parkowa 28
39-200 Dębica
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dębica
14 680 93 70
14 680 93 71
Parkowa 2
39-200 Dębica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
14 681 82 42
14 682 86 42
Kosynierów Racławickich 16
39-200 Dębica
Starostwo Powiatowe w Dębicy
(14) 680-31-00
(14) 680-31-36
ul.Parkowa
39-200 Dębica

Powiat dębicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat dębicki ma 132 691 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dębickiego w 2050 roku wynosi 119 205, z czego 60 058 to kobiety, a 59 147 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu dębickiego zawarli w 2022 roku 553 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu dębickiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat dębicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -213. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,60 na 1000 mieszkańców powiatu dębickiego. W 2022 roku urodziło się 1 116 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 47,7% zgonów w powiecie dębickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,0% zgonów w powiecie dębickim były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu dębickiego przypada 9.99 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 203 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 500 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu dębickiego -297. W tym samym roku 54 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  61,1% mieszkańców powiatu dębickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu dębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 132 691 Liczba mieszkańców
 • 67 138 Kobiety
 • 65 553 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie dębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie dębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie dębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dębickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 119 205 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 60 058 Kobiety
 • 59 147 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie dębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie dębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie dębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu dębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat dębicki
  40,9 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat dębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu dębickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat dębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat dębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat dębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Województwo
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,1%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,0%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat dębicki
  4,0%
  Podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie dębickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. dębicki
  4,2
  Podkarpackie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,1
  woj. podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 553 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie dębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -213 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -104 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -109 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,6
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Polska
  -3,8
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie dębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie dębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie dębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie dębickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 116 Urodzenia żywe
 • 531 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 585 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. dębicki
  36,6
  Województwo
  35,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 295 g Średnia waga noworodków
 • 3 230 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 353 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. dębicki
  3 295 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 300 Waga 3500g - 3999g
 • 300
 • 470 Waga 3000g - 3499g
 • 470
 • 204 Waga 2500g - 2999g
 • 204
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,32
  Podkarpackie
  1,25
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat dębicki
  0,63
  Podkarpackie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,84
  Województwo
  0,77
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie dębickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 329 Zgony
 • 635 Kobiety
  (Zgony)
 • 694 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat dębicki
  10,0
  Podkarpackie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 119,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat dębicki
  119,1
  woj. podkarpackie
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. dębicki
  5,4
  Podkarpackie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dębickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,7%
  Podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 19,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,2%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 123 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Polska
  70,6
 • 189,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  189,3
  Podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  198,8
  Cały kraj
  253,9
 • 476,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 487,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 465,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. dębicki
  476,4
  woj. podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 84,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 93,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  84,1
  Województwo
  72,9
  Polska
  62,9
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. dębicki
  20,8
  Województwo
  25,5
  Polska
  33,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat dębicki
  8,9
  Podkarpackie
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat dębicki
  0,9%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie dębickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 53 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 40 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. dębicki
  40,0
  woj. podkarpackie
  33,0
  Kraj
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. dębicki
  11,0
  Podkarpackie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 9 samookaleczenie powierzchniowe
 • 9
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 25 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 25
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 17 30-49 lat
 • 17
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy15
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 15 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 5 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 28 kawaler/panna
 • 28
 • 18 żonaty/zamężna
 • 18
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne5
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe10
  • średnie10
  • wyższe3
  • nieustalony18
 • 5 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 10 zasadnicze zawodowe
 • 10 średnie
 • 3 wyższe
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 17 na utrzymaniu innej osoby
 • 17
 • 2 renta
 • 2
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 203 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 611 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 592 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Zameldowania z zagranicy
 • 27 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 500 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 791 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 709 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -283 Saldo migracji
 • -167 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -116 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -297 Saldo migracji wewnętrznych
 • -180 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -117 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie dębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat dębicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dębickim oddano do użytku 888 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie dębickim to 41 393 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 312 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 43,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie dębickim to 4,42 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie dębickim to 107,10 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,44% mieszkań posiada łazienkę, 84,95% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,37% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie dębickim 307 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 776 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 642 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 183 transakcje (mediana cen - 4 872 zł/m2, średnia - 4 813 zł/m2), a na rynku wtórnym 124 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 474 zł/m2, średnia - 4 363 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 776 zł
 • Powiat
  4 776 zł
  Podkarpackie
  5 815 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 4 776 zł Ogółem
 • 4 776 zł
 • 4 920 zł do 40 m2
 • 4 920 zł
 • 4 869 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 869 zł
 • 4 426 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 426 zł
 • 3 482 zł od 80,1 m2
 • 3 482 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 642 zł
 • powiat dębicki
  4 642 zł
  Podkarpackie
  5 622 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 4 642 zł Ogółem
 • 4 642 zł
 • 4 943 zł do 40 m2
 • 4 943 zł
 • 4 796 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 796 zł
 • 4 525 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 525 zł
 • 3 113 zł od 80,1 m2
 • 3 113 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 307
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m268
  • od 40,1 do 60 m2175
  • od 60,1 do 80 m253
  • od 80,1 m211
 • 68 do 40 m2
 • 175 od 40,1 do 60 m2
 • 53 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie dębickim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 872 zł
 • pow. dębicki
  4 872 zł
  Podkarpackie
  6 010 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 4 872 zł Ogółem
 • 4 872 zł
 • 5 666 zł do 40 m2
 • 5 666 zł
 • 4 980 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 980 zł
 • 4 440 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 440 zł
 • 3 873 zł od 80,1 m2
 • 3 873 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 813 zł
 • pow. dębicki
  4 813 zł
  Podkarpackie
  5 764 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 4 813 zł Ogółem
 • 4 813 zł
 • 5 269 zł do 40 m2
 • 5 269 zł
 • 4 932 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 932 zł
 • 4 578 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 578 zł
 • 3 959 zł od 80,1 m2
 • 3 959 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 183
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m2114
  • od 60,1 do 80 m238
  • od 80,1 m26
 • 25 do 40 m2
 • 114 od 40,1 do 60 m2
 • 38 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 474 zł
 • powiat dębicki
  4 474 zł
  Podkarpackie
  5 435 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 4 474 zł Ogółem
 • 4 474 zł
 • 4 585 zł do 40 m2
 • 4 585 zł
 • 4 469 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 469 zł
 • 4 426 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 426 zł
 • 1 840 zł od 80,1 m2
 • 1 840 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 363 zł
 • Tutaj
  4 363 zł
  woj. podkarpackie
  5 448 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 363 zł Ogółem
 • 4 363 zł
 • 4 736 zł do 40 m2
 • 4 736 zł
 • 4 542 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 542 zł
 • 4 389 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 389 zł
 • 2 230 zł od 80,1 m2
 • 2 230 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 124
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m243
  • od 40,1 do 60 m261
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m25
 • 43 do 40 m2
 • 61 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 393 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 311,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  311,50
  Województwo
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat dębicki
  89,50 m2
  Województwo
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. dębicki
  27,90 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat dębicki
  4,39
  Województwo
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,21
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,69
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 888 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,68
  Podkarpackie
  5,39
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 927 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,42
  woj. podkarpackie
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 29,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat dębicki
  29,55
  Podkarpackie
  23,86
  Polska
  24,56
 • 95 142 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 107,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  107,1 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,72 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat dębicki
  0,72 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,78%
  Podkarpackie
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. dębicki
  95,84%
  woj. podkarpackie
  94,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. dębicki
  94,44%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Kraj
  93,75%
 • 84,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,95%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Polska
  85,83%
 • 86,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  86,37%
  Województwo
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat dębicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie dębickim na 1000 mieszkańców pracuje 247osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 41,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie dębickim wynosiło w 2023 roku 4,7% (4,7% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dębickim wynosiło 5 507,67 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dębickiego 13 235 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 384 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 851.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dębickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 19,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 247 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. dębicki
  247,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Polska
  259,0
 • 5,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • pow. dębicki
  4,7%
  Podkarpackie
  8,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie dębickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie dębickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie dębickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 047 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat dębicki
  5 508 PLN
  Podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie dębickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 235 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 384 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 851 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 36,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie dębickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 971 Pracujący ogółem
 • 13 782 Kobiety
 • 19 189 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie dębickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat dębicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. dębicki
  63,7
  Województwo
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 32,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dębicki
  32,6
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 104,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat dębicki
  104,7
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat dębicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie dębickim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 901 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 347 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 935 nowych podmiotów, a 518 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 002) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (777) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (919) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (371) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie dębickim najwięcej (690) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 437) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (144) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,2% (3 590) podmiotów, a 68,6% (8 167) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie dębickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%) oraz Budownictwo (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 901 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 144 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 590 Przemysł i budownictwo
 • 8 167 Pozostała działalność
 • 935 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie dębickim w 2023 roku
 • 518 Podmioty wyrejestrowane w powiecie dębickim w 2023 roku
 • 9 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 437 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 437
 • 376 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 376
 • 73 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 73
 • 13 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 11 886 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 886
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 891 Spółki handlowe ogółem
 • 891
 • 48  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 48
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 690  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 690
 • 45    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 537 Spółki cywilne ogółem
 • 537
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 967 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 967
 • 1 967 Budownictwo
 • 1 967
 • 1 118 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 118
 • 1 000 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1 000
 • 915 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 915
 • 434 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 434
 • 431 Pozostała działalność
 • 431
 • 355 Informacja i komunikacja
 • 355
 • 264 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 264
 • 211 Edukacja
 • 211
 • 181 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 181
 • 173 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 173
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 124
 • 97 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 97
 • 81 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 81
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dębickim stwierdzono 1 679 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,62 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie dębickim wynosi 62,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu dębickiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,83 (wykrywalność 41%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,76 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,07 (35%), drogowe - 1,34 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 679 Przestępstwa ogółem
 • 1 679
 • 1 033 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 033
 • 409 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 409
 • 178 Przestępstwa drogowe
 • 178
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 909 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 909
 • 12,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  12,62
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 7,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,76
  Województwo
  6,81
  Cały kraj
  12,98
 • 3,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,07
  Podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  1,34
  woj. podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,26
  Województwo
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 6,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  6,83
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. dębicki
  63%
  woj. podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat dębicki
  66%
  Województwo
  66%
  Kraj
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat dębicki
  35%
  Województwo
  56%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  41%
  Województwo
  48%
  Polska
  51%

Powiat dębicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu dębickiego wyniosła w 2022 roku 174,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu dębickiego - 48.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,2 mln złotych, czyli 15,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu dębickiego wyniosła w 2022 roku 166,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.8%). W budżecie powiatu dębickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 257 złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,3 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie dębickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,1 mln

  808(100%)

  112,1 mln

  829(100%)

  124,9 mln

  922(100%)

  148,4 mln

  1,1 tys(100%)

  163,5 mln

  1,2 tys(100%)

  148,5 mln

  1,1 tys(100%)

  151,8 mln

  1,1 tys(100%)

  174,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  44,4 mln

  328(40.7%)

  44,6 mln

  329(39.8%)

  50,4 mln

  372(40.4%)

  49,4 mln

  365(33.3%)

  57,1 mln

  422(34.9%)

  59,2 mln

  438(39.9%)

  69,7 mln

  519(45.9%)

  84,1 mln

  633(48.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,6 mln

  123(15.2%)

  17,6 mln

  130(15.7%)

  14,0 mln

  104(11.3%)

  15,1 mln

  112(10.2%)

  16,6 mln

  123(10.1%)

  18,8 mln

  140(12.7%)

  18,5 mln

  138(12.2%)

  20,5 mln

  154(11.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,8 mln

  132(16.3%)

  18,8 mln

  139(16.8%)

  21,3 mln

  157(17%)

  43,5 mln

  321(29.3%)

  43,4 mln

  321(26.6%)

  12,9 mln

  95,6(8.7%)

  18,9 mln

  141(12.5%)

  17,3 mln

  130(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  69,4(8.6%)

  9,5 mln

  70,0(8.5%)

  9,8 mln

  72,1(7.8%)

  9,6 mln

  70,7(6.5%)

  10,1 mln

  74,7(6.2%)

  10,6 mln

  78,6(7.2%)

  11,5 mln

  85,4(7.6%)

  15,7 mln

  118(9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 mln

  51,7(6.4%)

  6,8 mln

  50,5(6.1%)

  7,1 mln

  52,7(5.7%)

  7,7 mln

  56,7(5.2%)

  8,3 mln

  61,3(5.1%)

  9,7 mln

  71,8(6.5%)

  9,8 mln

  73,2(6.5%)

  10,9 mln

  81,7(6.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  32,7(4.1%)

  5,5 mln

  40,4(4.9%)

  4,8 mln

  35,6(3.9%)

  5,4 mln

  40,2(3.7%)

  6,6 mln

  49,1(4.1%)

  5,9 mln

  44,0(4%)

  6,5 mln

  48,7(4.3%)

  7,2 mln

  54,2(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  34,6(4.3%)

  3,9 mln

  28,6(3.5%)

  6,8 mln

  50,1(5.4%)

  4,2 mln

  31,2(2.8%)

  4,1 mln

  30,0(2.5%)

  13,7 mln

  101(9.2%)

  2,9 mln

  21,7(1.9%)

  4,2 mln

  31,5(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  14,9(1.8%)

  1,6 mln

  11,5(1.4%)

  2,0 mln

  14,7(1.6%)

  4,2 mln

  31,2(2.8%)

  7,3 mln

  53,7(4.4%)

  4,8 mln

  35,8(3.3%)

  3,3 mln

  24,9(2.2%)

  3,2 mln

  24,1(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  13,4(1.7%)

  2,0 mln

  14,5(1.8%)

  2,1 mln

  15,8(1.7%)

  2,5 mln

  18,1(1.7%)

  2,7 mln

  20,1(1.7%)

  2,6 mln

  19,0(1.7%)

  3,0 mln

  22,3(2%)

  3,2 mln

  23,8(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  255,4 tys

  1,9(0.2%)

  218,9 tys

  1,6(0.2%)

  565,7 tys

  4,2(0.5%)

  464,1 tys

  3,4(0.3%)

  503,9 tys

  3,7(0.3%)

  519,8 tys

  3,9(0.4%)

  443,9 tys

  3,3(0.3%)

  434,1 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  302,3 tys

  2,2(0.3%)

  304,4 tys

  2,2(0.2%)

  312,3 tys

  2,3(0.2%)

  327,9 tys

  2,4(0.2%)

  326,5 tys

  2,4(0.2%)

  329,7 tys

  2,5(0.2%)

  329,8 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  167,1 tys

  1,2(0.2%)

  181,3 tys

  1,3(0.2%)

  182,1 tys

  1,3(0.1%)

  179,6 tys

  1,3(0.1%)

  203,2 tys

  1,5(0.1%)

  177,9 tys

  1,3(0.1%)

  183,0 tys

  1,4(0.1%)

  313,7 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  215,8 tys

  1,6(0.2%)

  248,2 tys

  1,8(0.2%)

  299,0 tys

  2,2(0.2%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  321,2 tys

  2,4(0.2%)

  281,8 tys

  2,1(0.2%)

  275,8 tys

  2,1(0.2%)

  278,4 tys

  2,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  108,9 tys

  0,8(0.1%)

  736,1 tys

  5,4(0.7%)

  17,6 tys

  0,1(0%)

  85,9 tys

  0,6(0.1%)

  248,1 tys

  1,8(0.2%)

  169,5 tys

  1,3(0.1%)

  153,0 tys

  1,1(0.1%)

  179,1 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  59,6 tys

  0,4(0.1%)

  61,3 tys

  0,5(0.1%)

  67,9 tys

  0,5(0.1%)

  85,3 tys

  0,6(0.1%)

  91,1 tys

  0,7(0.1%)

  48,2 tys

  0,4(0%)

  68,8 tys

  0,5(0%)

  86,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  107,7 tys

  0,8(0.1%)

  99,1 tys

  0,7(0.1%)

  121,3 tys

  0,9(0.1%)

  219,9 tys

  1,6(0.1%)

  343,4 tys

  2,5(0.2%)

  96,9 tys

  0,7(0.1%)

  39,7 tys

  0,3(0%)

  41,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  10,0(0.9%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  63,2 tys

  0,5(0.1%)

  40,1 tys

  0,3(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  9,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie dębickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  111,3 mln

  824(100%)

  119,2 mln

  882(100%)

  125,8 mln

  929(100%)

  148,8 mln

  1,1 tys(100%)

  163,1 mln

  1,2 tys(100%)

  171,3 mln

  1,3 tys(100%)

  168,1 mln

  1,3 tys(100%)

  166,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,4 mln

  365(44.4%)

  52,2 mln

  385(43.8%)

  50,7 mln

  374(40.3%)

  55,8 mln

  412(37.5%)

  61,2 mln

  452(37.5%)

  84,2 mln

  624(49.2%)

  77,9 mln

  580(46.4%)

  72,5 mln

  545(43.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,0 mln

  155(18.9%)

  23,3 mln

  172(19.5%)

  25,8 mln

  190(20.5%)

  28,3 mln

  209(19%)

  31,7 mln

  234(19.4%)

  31,5 mln

  233(18.4%)

  35,6 mln

  265(21.2%)

  40,3 mln

  303(24.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,7 mln

  86,6(10.5%)

  12,6 mln

  93,3(10.6%)

  12,3 mln

  90,9(9.8%)

  13,7 mln

  101(9.2%)

  14,8 mln

  109(9.1%)

  17,2 mln

  127(10%)

  16,4 mln

  122(9.7%)

  18,0 mln

  135(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,9 mln

  51,2(6.2%)

  6,8 mln

  50,5(5.7%)

  7,1 mln

  52,4(5.6%)

  7,6 mln

  56,4(5.1%)

  8,2 mln

  60,6(5%)

  9,2 mln

  68,5(5.4%)

  9,6 mln

  71,1(5.7%)

  10,4 mln

  78,2(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,8 mln

  57,7(7%)

  8,3 mln

  61,2(6.9%)

  9,0 mln

  66,3(7.1%)

  23,7 mln

  175(16%)

  25,6 mln

  190(15.7%)

  7,3 mln

  53,7(4.2%)

  10,8 mln

  80,4(6.4%)

  6,5 mln

  48,9(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  987,0 tys

  7,3(0.9%)

  1,3 mln

  9,4(1.1%)

  3,1 mln

  23,0(2.5%)

  2,4 mln

  18,0(1.6%)

  2,9 mln

  21,6(1.8%)

  1,3 mln

  9,4(0.7%)

  2,2 mln

  16,2(1.3%)

  5,1 mln

  38,5(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  32,1(3.9%)

  3,9 mln

  28,5(3.2%)

  5,4 mln

  39,7(4.3%)

  2,6 mln

  19,3(1.8%)

  2,0 mln

  14,8(1.2%)

  3,4 mln

  25,6(2%)

  2,9 mln

  21,6(1.7%)

  2,7 mln

  20,5(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  9,7(1.2%)

  1,2 mln

  8,7(1%)

  1,1 mln

  8,1(0.9%)

  3,0 mln

  22,5(2%)

  1,3 mln

  9,9(0.8%)

  3,4 mln

  25,3(2%)

  1,5 mln

  11,4(0.9%)

  2,7 mln

  20,2(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  14,3(1.7%)

  2,2 mln

  16,4(1.9%)

  3,5 mln

  26,0(2.8%)

  3,5 mln

  25,7(2.3%)

  6,1 mln

  45,0(3.7%)

  4,7 mln

  35,1(2.8%)

  2,9 mln

  21,9(1.7%)

  2,6 mln

  19,2(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  11,5(1.4%)

  2,3 mln

  16,9(1.9%)

  1,5 mln

  10,9(1.2%)

  1,7 mln

  12,5(1.1%)

  2,7 mln

  20,2(1.7%)

  1,8 mln

  13,0(1%)

  1,4 mln

  10,7(0.9%)

  1,5 mln

  11,6(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  233,3 tys

  1,7(0.2%)

  210,8 tys

  1,6(0.2%)

  278,1 tys

  2,1(0.2%)

  260,5 tys

  1,9(0.2%)

  350,3 tys

  2,6(0.2%)

  261,2 tys

  1,9(0.2%)

  359,8 tys

  2,7(0.2%)

  438,9 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  302,3 tys

  2,2(0.3%)

  304,4 tys

  2,2(0.2%)

  312,8 tys

  2,3(0.2%)

  327,9 tys

  2,4(0.2%)

  326,5 tys

  2,4(0.2%)

  329,7 tys

  2,5(0.2%)

  329,8 tys

  2,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  8,5(0.7%)

  14,7 tys

  0,1(0%)

  324,1 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  27,1(3.3%)

  3,7 mln

  27,0(3.1%)

  3,9 mln

  28,9(3.1%)

  3,7 mln

  27,1(2.5%)

  3,8 mln

  27,8(2.3%)

  3,3 mln

  24,3(1.9%)

  3,7 mln

  27,3(2.2%)

  153,2 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  101,7 tys

  0,8(0.1%)

  100,8 tys

  0,7(0.1%)

  102,3 tys

  0,8(0.1%)

  104,6 tys

  0,8(0.1%)

  106,4 tys

  0,8(0.1%)

  109,7 tys

  0,8(0.1%)

  116,9 tys

  0,9(0.1%)

  109,6 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  182,3 tys

  1,3(0.2%)

  222,6 tys

  1,6(0.2%)

  293,4 tys

  2,2(0.2%)

  215,6 tys

  1,6(0.1%)

  116,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,5 tys

  0,6(0%)

  79,6 tys

  0,6(0%)

  100,2 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  109,0 tys

  0,8(0.1%)

  736,1 tys

  5,4(0.6%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  75,1 tys

  0,6(0.1%)

  234,8 tys

  1,7(0.1%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  77,4 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  42,4

  0,0(0%)

  224

  0,0(0%)

  6,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  94,1

  0,0(0%)

  321

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat dębicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 977 mieszkańców powiatu dębickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 614 kobiet oraz 16 363 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 23,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu dębickiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dębickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie dębickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2022 w powiecie dębickim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 192 oddziałów uczęszczało 3 814 dzieci (1 850 dziewczynek oraz 1 964 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dębickim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 102 oddziałów uczęszczało 2 359 dzieci (1 140 dziewczynek oraz 1 219 chłopców). Dostępnych było 2 327 miejsc.

  17,6% mieszkańców powiatu dębickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 860 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 73 szkoły podstawowe, w których w 724 oddziałach uczyło się 11 129 uczniów (5 421 kobiet oraz 5 708 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie dębickim placówkę miało 71 szkół podstawowych, w których w 542 oddziałach uczyło się 9 107 uczniów (4 375 kobiet oraz 4 732 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,30.

  W powiecie dębickim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 76 oddziałach uczyło się 2 233 uczniów (1 472 kobiety oraz 761 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 538 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dębickim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 82 oddziałach uczyło się 2 313 uczniów (1 441 kobiet oraz 872 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 874 absolwentów.

  W powiecie dębickim znajduje się 6 Technik, w których w 96 oddziałach uczyło się 2 609 uczniów (900 kobiet oraz 1 709 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 484 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dębickim placówkę miało 6 Technik, w których w 94 oddziałach uczyło się 2 497 uczniów (969 kobiet oraz 1 528 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 537 absolwentów.

  W powiecie dębickim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 34 oddziałach uczyło się 698 uczniów (223 kobiety oraz 475 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,4 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu dębickiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,0%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat dębicki
  37,3%
  Podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,0%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  23,6%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat dębicki
  24,1%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,8%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  13,6%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 860 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  860,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Polska
  927,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,07
  Podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 45Przedszkola
 • 50 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 192 Oddziały
 • 80 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 6 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 731 Miejsca
  (rok 2018)
 • 41 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat dębicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 814 Dzieci
 • 1 850 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 964 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 55 2 lata i mniej
 • 55
 • 870 3 lata
 • 870
 • 962 4 lata
 • 962
 • 1 057 5 lata
 • 1 057
 • 842 6 lat
 • 842
 • 28 7 lat i więcej
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 413 3 lata
 • 413
 • 468 4 lata
 • 468
 • 515 5 lata
 • 515
 • 417 6 lat
 • 417
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 457 3 lata
 • 457
 • 494 4 lata
 • 494
 • 542 5 lata
 • 542
 • 425 6 lat
 • 425
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • 1 501 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 254,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 251,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 9,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 90,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 86,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 690 Oddziały
 • 11 056 Uczniowie
 • 5 398 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 658 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 397 Uczniowie w 1 klasie
 • 702 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 695 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 743 Absolwenci
 • 874 Kobiety
  (absolwenci)
 • 869 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 34 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,5%
  68,5%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,4
  Województwo
  15,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,4
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,4
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,0
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 1 025,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 796,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 229,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 26,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,30
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cała Polska
  95,96
 • 90,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. dębicki
  90,69
  Województwo
  89,99
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 70 Oddziały
 • 2 091 Uczniowie
 • 1 404 Kobiety
  (uczniowie)
 • 687 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,1%
  32,9%
 • 648 Uczniowie w 1 klasie
 • 430 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 480 Absolwenci
 • 324 Kobiety
  (absolwenci)
 • 156 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 58 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat dębicki
  29,4
  Województwo
  27,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 164,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 120,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 96 Oddziały
 • 2 609 Uczniowie
 • 900 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 709 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,5%
  65,5%
 • 707 Uczniowie w 1 klasie
 • 250 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 457 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 484 Absolwenci
 • 177 Kobiety
  (absolwenci)
 • 307 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  27,2
  woj. podkarpackie
  26,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 208,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 138,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 70,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 242 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. dębicki
  20,5
  Podkarpackie
  22,7
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,5
 • 25,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,1
 • 5,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,8
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 254 Uczniowie
 • 221 Kobiety
  (uczniowie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,0%
  13,0%
 • 192 Uczniowie w 1 klasie
 • 169 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Absolwenci
 • 137 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat dębicki
  15,9
  Województwo
  22,9
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat dębicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat dębicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat dębicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie dębickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie dębickim znajdowało się 8 hoteli (7 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 1 749)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie dębickim: 13 (publiczne: 12, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie dębickim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 641 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 432 (uczestnicy: 98 584)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 6 005)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 740)
  • koncerty: 94 (uczestnicy: 32 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 2 965)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 9 130)
  • konkursy: 45 (uczestnicy: 2 988)
  • pokazy teatralne: 75 (uczestnicy: 30 495)
  • konferencje: 18 (uczestnicy: 5 960)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 2 400)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 601)
  • inne: 32 (uczestnicy: 2 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 227)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 167)
  • taneczne: 10 (członkowie: 153)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 28)
  • teatralne: 3 (członkowie: 16)
  • literackie: 3 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 514)
  • inne: 22 (członkowie: 327)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 124)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 5 (absolwenci: 50)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 34)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • studia radiowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 1 114)
  • teatralne: 9 (członkowie: 173)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 158)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 264)
  • taneczne: 24 (członkowie: 380)
  • inne: 6 (członkowie: 82)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 189 miejscami na widowni. Odbyło się 725 seansów, na które przyszło 31 372 widzów, w tym 164 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 710 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 11 062 zwiedzających, co daje 831 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działało 36 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 537 676 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 584 623 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 106
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 21


 • Biblioteki naukowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 906 wolumenów w tym ziobry specjalne: 150. Odnotowano 881 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 858 wolumenów. Odnotowano 1 548 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dębickim działało 89 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 429 członków. Zarejestrowano 5 737 ćwiczących (mężczyźni: 4 275, kobiety: 1 462, chłopcy do lat 18: 3 249, dziewczęta do lat 18: 1 335). Aktywnych było 145 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (94), instruktora sportowego (128) oraz inne osoby (44).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie dębickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat dębicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 50 wypadków drogowych w powiecie dębickim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 54 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 44,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie dębickim zarejestrowanych było 121 126 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 85 272 samochodów osobowych (641,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 12 750 samochodów ciężarowych (123,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 291 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 3 716 ciągników siodłowych (28,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 8 863 motocykli (66,7 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,4 lat.


  W 2022 roku w powiecie dębickim znajdowały się 32 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 28 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 26 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie dębickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 50 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 54 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 48 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie dębickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 37,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat dębicki
  37,6
  Województwo
  51,1
  Cały kraj
  56,5
 • 6,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. dębicki
  6,0
  Podkarpackie
  4,2
  Kraj
  5,0
 • 40,64 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  40,6
  Województwo
  60,8
  Cała Polska
  65,5
 • 6,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. dębicki
  6,6
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  5,4
 • 44,58 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. dębicki
  44,6
  Podkarpackie
  69,6
  Cała Polska
  71,0
 • 16,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat dębicki
  16,0
  woj. podkarpackie
  8,3
  Polska
  8,9
 • 108,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. dębicki
  108,0
  Podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 121 126 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie dębickim w 2022 roku
 • 85 272 Samochody osobowe
 • 12 750 Samochody ciężarowe
 • 55 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 291 Autobusy
 • 825 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 722 Ciągniki samochodowe
 • 3 716   Ciągniki siodłowe
 • 9 403 Ciągniki rolnicze
 • 8 863 Motocykle
 • 3 547   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 181 Motorowery
 • 85 272Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Samochody osobowe w powiecie dębickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 641,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  641,8
  Województwo
  633,6
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 128
  • 1400-1649 kg20 966
  • 1650-1899 kg22 817
  • 1900 kg i więcej27 361
 • 14 128 do 1399 kg
 • 20 966 1400-1649 kg
 • 22 817 1650-1899 kg
 • 27 361 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 001 do 1399 cm3
 • 30 001
 • 48 094 1400-1999 cm3
 • 48 094
 • 7 177 2000 i więcej cm3
 • 7 177
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie dębickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 368
  • olej napędowy30 886
  • gaz (LPG)13 176
  • pozostałe11 842
 • 29 368 benzyna
 • 30 886 olej napędowy
 • 13 176 gaz (LPG)
 • 11 842 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 717 do 1 roku
 • 717
 • 514 2 lata
 • 514
 • 982 3 lata
 • 982
 • 2 801 4-5 lat
 • 2 801
 • 3 031 6-7 lat
 • 3 031
 • 3 266 8-9 lat
 • 3 266
 • 4 455 10-11 lat
 • 4 455
 • 14 305 12-15 lat
 • 14 305
 • 20 766 16-20 lat
 • 20 766
 • 14 579 21-25 lat
 • 14 579
 • 6 429 26-30 lat
 • 6 429
 • 13 427 31 lat i więcej
 • 13 427
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie dębickim
 • pow. dębicki
  19,5 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 12 750Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie dębickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 123,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. dębicki
  123,9
  woj. podkarpackie
  96,3
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 980 do 999 kg
 • 5 980
 • 3 947 1000-1499 kg
 • 3 947
 • 841 1500-2999 kg
 • 841
 • 100 3000-3499 kg
 • 100
 • 209 3500-4999 kg
 • 209
 • 529 5000-6999 kg
 • 529
 • 360 7000-9999 kg
 • 360
 • 597 10000-14999 kg
 • 597
 • 187 15000 kg i więcej
 • 187
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna461
  • olej napędowy9 695
  • gaz (LPG)525
  • pozostałe2 069
 • 461 benzyna
 • 9 695 olej napędowy
 • 525 gaz (LPG)
 • 2 069 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 286 do 1 roku
 • 286
 • 87 2 lata
 • 87
 • 172 3 lata
 • 172
 • 472 4-5 lat
 • 472
 • 601 6-7 lat
 • 601
 • 692 8-9 lat
 • 692
 • 791 10-11 lat
 • 791
 • 2 111 12-15 lat
 • 2 111
 • 2 569 16-20 lat
 • 2 569
 • 1 860 21-25 lat
 • 1 860
 • 940 26-30 lat
 • 940
 • 2 169 31 lat i więcej
 • 2 169
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie dębickim
 • powiat dębicki
  18,9 lat
  Podkarpackie
  19,9 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 291Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Autobusy w powiecie dębickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy170
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe117
 • 0 benzyna
 • 170 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 117 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 117 31 lat i więcej
 • 117
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie dębickim
 • Tutaj
  25,3 lat
  Podkarpackie
  21,6 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 3 716Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie dębickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat dębicki
  28,0
  woj. podkarpackie
  9,8
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy3 425
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe282
 • 4 benzyna
 • 3 425 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 282 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 314 do 1 roku
 • 314
 • 147 2 lata
 • 147
 • 154 3 lata
 • 154
 • 634 4-5 lat
 • 634
 • 494 6-7 lat
 • 494
 • 277 8-9 lat
 • 277
 • 356 10-11 lat
 • 356
 • 475 12-15 lat
 • 475
 • 445 16-20 lat
 • 445
 • 216 21-25 lat
 • 216
 • 76 26-30 lat
 • 76
 • 128 31 lat i więcej
 • 128
 • 10,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie dębickim
 • Tutaj
  10,6 lat
  Województwo
  13,7 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 8 863Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Motocykle w powiecie dębickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. dębicki
  66,7
  Podkarpackie
  68,9
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 93 do 1 roku
 • 93
 • 117 2 lata
 • 117
 • 104 3 lata
 • 104
 • 158 4-5 lat
 • 158
 • 371 6-7 lat
 • 371
 • 200 8-9 lat
 • 200
 • 212 10-11 lat
 • 212
 • 754 12-15 lat
 • 754
 • 1 041 16-20 lat
 • 1 041
 • 1 001 21-25 lat
 • 1 001
 • 399 26-30 lat
 • 399
 • 4 413 31 lat i więcej
 • 4 413
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie dębickim
 • powiat dębicki
  25,4 lat
  woj. podkarpackie
  25,7 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie dębickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 415,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. dębicki
  415,7 km
  Województwo
  418,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,4 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 26 Liczba licencji na taksówki
 • 28 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami