Powiat dębicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat dębicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 132 873 Liczba mieszkańców
 • 777 km2 Powierzchnia
 • 171 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 39,0% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Reguła Starosta
 • ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica Adres starostwa powiatowego
 • RDE Tablice rejestracyjne
Powiat dębicki na mapie
Identyfikatory
 • 1803 TERYT (TERC)
Herb powiatu dębickiego
powiat dębicki herb
Flaga powiatu dębickiego
powiat dębicki flaga

powiat dębicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy
14 681 28 55
14 681 28 56
Poddęby 6a
39-200 Dębica
Komenda Powiatowa Policji w Dębicy
14 670 63 99
14 670 63 19
Chłodnicza 20
39-200 Dębica
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy
14 683 40 30
14 683 40 30
Parkowa 28
39-200 Dębica
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Dębica
14 680 93 70
14 680 93 71
Parkowa 2
39-200 Dębica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy
14 681 82 42
14 682 86 42
Kosynierów Racławickich 16
39-200 Dębica
Starostwo Powiatowe w Dębicy
(14) 680-31-00
(14) 680-31-36
ul.Parkowa
39-200 Dębica

Powiat dębicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat dębicki ma 132 873 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dębickiego w 2050 roku wynosi 119 205, z czego 60 058 to kobiety, a 59 147 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu dębickiego zawarli w 2021 roku 635 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu dębickiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat dębicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -422. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,16 na 1000 mieszkańców powiatu dębickiego. W 2021 roku urodziło się 1 247 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 295 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,7% zgonów w powiecie dębickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,2% zgonów w powiecie dębickim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu dębickiego przypada 12.5 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 192 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 503 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu dębickiego -311. W tym samym roku 43 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 39 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  61,1% mieszkańców powiatu dębickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu dębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 132 873 Liczba mieszkańców
 • 67 212 Kobiety
 • 65 661 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie dębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie dębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie dębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dębickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 119 205 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 60 058 Kobiety
 • 59 147 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie dębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie dębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie dębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu dębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. dębicki
  40,9 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat dębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu dębickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat dębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat dębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat dębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat dębicki
  28,4%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat dębicki
  59,1%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,0%
  Województwo
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,0%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie dębickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat dębicki
  4,8
  Podkarpackie
  4,4
  Polska
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,0
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 635 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie dębickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -422 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -146 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -276 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. dębicki
  -3,2
  Podkarpackie
  -4,1
  Polska
  -5,0
 • -4,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie dębickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie dębickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie dębickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie dębickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 247 Urodzenia żywe
 • 600 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 647 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,3
  woj. podkarpackie
  8,6
  Kraj
  8,7
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  woj. podkarpackie
  35,1
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 295 g Średnia waga noworodków
 • 3 230 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 353 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 295 g
  Województwo
  3 312 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 300 Waga 3500g - 3999g
 • 300
 • 470 Waga 3000g - 3499g
 • 470
 • 204 Waga 2500g - 2999g
 • 204
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. dębicki
  1,32
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. dębicki
  0,63
  Podkarpackie
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,84
  Podkarpackie
  0,77
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie dębickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 669 Zgony
 • 746 Kobiety
  (Zgony)
 • 923 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat dębicki
  12,5
  Podkarpackie
  12,7
  Polska
  13,7
 • 133,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  133,8
  Województwo
  147,8
  Cała Polska
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat dębicki
  2,4
  Podkarpackie
  4,1
  Polska
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat dębicki
  3,5
  woj. podkarpackie
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dębickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  30,7%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 16,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  16,2%
  Podkarpackie
  18,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  Podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 345 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 202,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  202,2
  woj. podkarpackie
  228,6
  Cała Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  205,4
  Cała Polska
  246,5
 • 384,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 420,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dębicki
  384,1
  Województwo
  424,1
  Polska
  475,8
 • 42,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 68,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  42,1
  woj. podkarpackie
  51,4
  Cały kraj
  70,6
 • 23,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. dębicki
  23,7
  woj. podkarpackie
  27,6
  Polska
  32,6
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,4
  Województwo
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. dębicki
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie dębickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 47 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 37 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat dębicki
  43,0
  Podkarpackie
  30,0
  Kraj
  36,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat dębicki
  11,0
  Podkarpackie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 8 samookaleczenie powierzchniowe
 • 8
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 27 powieszenie się
 • 27
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 23 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 23
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 7 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 7
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 25 30-49 lat
 • 25
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu22
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony22
 • 11 trzeźwy
 • 22 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 25 kawaler/panna
 • 25
 • 25 żonaty/zamężna
 • 25
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne18
  • zasadnicze zawodowe11
  • średnie6
  • wyższe1
  • nieustalony20
 • 1 podstawowe niepełne
 • 18 podstawowe i gimnazjalne
 • 11 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 1 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 16 praca
 • 16
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 5 renta
 • 5
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 11 bez stałego źródła utrzymania
 • 11
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 6 emerytura
 • 6
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 192 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 607 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 585 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Zameldowania z zagranicy
 • 18 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 503 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 769 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 734 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Wymeldowania za granicę
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -307 Saldo migracji
 • -163 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -144 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -311 Saldo migracji wewnętrznych
 • -162 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -149 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie dębickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat dębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dębickim oddano do użytku 888 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie dębickim to 40 597 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 305 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 43,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie dębickim to 4,42 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie dębickim to 107,10 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,17% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,18% mieszkań posiada łazienkę, 80,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,87% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie dębickim 439 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 810 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 517 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 195 transakcji (mediana cen - 5 013 zł/m2, średnia - 4 892 zł/m2), a na rynku wtórnym 244 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 496 zł/m2, średnia - 4 243 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 810 zł
 • pow. dębicki
  4 810 zł
  woj. podkarpackie
  5 369 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 810 zł Ogółem
 • 4 810 zł
 • 5 071 zł do 40 m2
 • 5 071 zł
 • 4 868 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 868 zł
 • 4 563 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 563 zł
 • 3 737 zł od 80,1 m2
 • 3 737 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 517 zł
 • pow. dębicki
  4 517 zł
  Podkarpackie
  5 368 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 4 517 zł Ogółem
 • 4 517 zł
 • 4 903 zł do 40 m2
 • 4 903 zł
 • 4 648 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 648 zł
 • 4 426 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 426 zł
 • 3 322 zł od 80,1 m2
 • 3 322 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 439
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2110
  • od 40,1 do 60 m2203
  • od 60,1 do 80 m2108
  • od 80,1 m218
 • 110 do 40 m2
 • 203 od 40,1 do 60 m2
 • 108 od 60,1 do 80 m2
 • 18 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie dębickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 013 zł
 • Powiat
  5 013 zł
  Podkarpackie
  5 947 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 5 013 zł Ogółem
 • 5 013 zł
 • 5 099 zł do 40 m2
 • 5 099 zł
 • 5 019 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 019 zł
 • 4 903 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 903 zł
 • 4 924 zł od 80,1 m2
 • 4 924 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 892 zł
 • powiat dębicki
  4 892 zł
  Podkarpackie
  5 871 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 892 zł Ogółem
 • 4 892 zł
 • 4 976 zł do 40 m2
 • 4 976 zł
 • 4 926 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 926 zł
 • 4 842 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 842 zł
 • 4 473 zł od 80,1 m2
 • 4 473 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 195
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m261
  • od 40,1 do 60 m289
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m26
 • 61 do 40 m2
 • 89 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 496 zł
 • pow. dębicki
  4 496 zł
  Podkarpackie
  4 808 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 4 496 zł Ogółem
 • 4 496 zł
 • 4 801 zł do 40 m2
 • 4 801 zł
 • 4 574 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 574 zł
 • 4 234 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 234 zł
 • 3 343 zł od 80,1 m2
 • 3 343 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 243 zł
 • pow. dębicki
  4 243 zł
  Podkarpackie
  4 870 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 4 243 zł Ogółem
 • 4 243 zł
 • 4 805 zł do 40 m2
 • 4 805 zł
 • 4 428 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 428 zł
 • 4 202 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 202 zł
 • 2 864 zł od 80,1 m2
 • 2 864 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 244
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m2114
  • od 60,1 do 80 m269
  • od 80,1 m212
 • 49 do 40 m2
 • 114 od 40,1 do 60 m2
 • 69 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 597 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 304,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  304,50
  Podkarpackie
  337,20
  Kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 89,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,20 m2
  woj. podkarpackie
  84,30 m2
  Cała Polska
  75,10 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,20 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat dębicki
  4,39
  Województwo
  4,24
  Cała Polska
  3,84
 • 3,28 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. dębicki
  3,28
  woj. podkarpackie
  2,97
  Cała Polska
  2,47
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat dębicki
  0,75
  Województwo
  0,70
  Kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 888 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,68
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 927 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,42 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,42
  Województwo
  4,42
  Polska
  3,89
 • 29,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  29,55
  Podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 95 142 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 107,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  107,1 m2
  woj. podkarpackie
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,72 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat dębicki
  0,72 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,43%
  Województwo
  93,69%
  Polska
  95,85%
 • 92,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat dębicki
  92,17%
  Podkarpackie
  90,91%
  Polska
  92,92%
 • 90,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,18%
  Podkarpackie
  88,88%
  Cała Polska
  90,72%
 • 80,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. dębicki
  80,75%
  woj. podkarpackie
  77,78%
  Cała Polska
  82,12%
 • 86,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. dębicki
  86,87%
  woj. podkarpackie
  74,21%
  Kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat dębicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie dębickim na 1000 mieszkańców pracuje 247osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 41,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie dębickim wynosiło w 2022 roku 4,8% (4,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dębickim wynosiło 5 047,12 PLN, co odpowiada 84.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dębickiego 13 235 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 384 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 851.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dębickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,1% w przemyśle i budownictwie, a 19,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 247 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  247,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Polska
  259,0
 • 5,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  8,8%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie dębickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie dębickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie dębickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 047 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. dębicki
  5 047 PLN
  woj. podkarpackie
  5 172 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie dębickim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 235 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 384 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 851 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,86 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Przemysł i budownictwo
 • 24,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 36,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie dębickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 971 Pracujący ogółem
 • 13 782 Kobiety
 • 19 189 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie dębickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat dębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. dębicki
  63,7
  Podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 32,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dębicki
  32,6
  Podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 104,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. dębicki
  104,7
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat dębicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie dębickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 490 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 018 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 002 nowe podmioty, a 543 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 002) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (777) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (919) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (371) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie dębickim najwięcej (647) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 028) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (138) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (3 433) podmiotów, a 68,9% (7 919) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie dębickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 490 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 138 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 433 Przemysł i budownictwo
 • 7 919 Pozostała działalność
 • 1 002 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie dębickim w 2022 roku
 • 543 Podmioty wyrejestrowane w powiecie dębickim w 2022 roku
 • 9 018 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 028 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 028
 • 375 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 375
 • 72 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 72
 • 13 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 11 475 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 475
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 858 Spółki handlowe ogółem
 • 858
 • 46  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 46
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 647  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 647
 • 43    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 529 Spółki cywilne ogółem
 • 529
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 018 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 944 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 944
 • 1 861 Budownictwo
 • 1 861
 • 1 084 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 084
 • 967 Transport i gospodarka magazynowa
 • 967
 • 881 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 881
 • 413 Pozostała działalność
 • 413
 • 411 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 411
 • 327 Informacja i komunikacja
 • 327
 • 263 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 263
 • 200 Edukacja
 • 200
 • 176 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 176
 • 173 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 173
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119
 • 88 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 88
 • 83 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 83
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dębickim stwierdzono 1 679 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,62 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie dębickim wynosi 62,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu dębickiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,83 (wykrywalność 41%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,76 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,07 (35%), drogowe - 1,34 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 679 Przestępstwa ogółem
 • 1 679
 • 1 033 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 033
 • 409 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 409
 • 178 Przestępstwa drogowe
 • 178
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 909 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 909
 • 12,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  12,62
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 7,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  7,76
  woj. podkarpackie
  6,81
  Kraj
  12,98
 • 3,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  3,07
  woj. podkarpackie
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,34 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,34
  Województwo
  1,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,26
  Podkarpackie
  0,32
  Polska
  0,35
 • 6,83 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat dębicki
  6,83
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  63%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat dębicki
  66%
  woj. podkarpackie
  66%
  Cały kraj
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. dębicki
  35%
  woj. podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat dębicki
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat dębicki
  91%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  41%
  Województwo
  48%
  Kraj
  51%

Powiat dębicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu dębickiego wyniosła w 2021 roku 151,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu dębickiego - 45.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9 mln złotych, czyli 10,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu dębickiego wyniosła w 2021 roku 168,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.7%). W budżecie powiatu dębickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 241 złotych na mieszkańca (19,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,4 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie dębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  110,0 mln

  814(100%)

  109,1 mln

  808(100%)

  112,1 mln

  829(100%)

  124,9 mln

  922(100%)

  148,4 mln

  1,1 tys(100%)

  163,5 mln

  1,2 tys(100%)

  148,5 mln

  1,1 tys(100%)

  151,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,7 mln

  338(41.5%)

  44,4 mln

  328(40.7%)

  44,6 mln

  329(39.8%)

  50,4 mln

  372(40.4%)

  49,4 mln

  365(33.3%)

  57,1 mln

  422(34.9%)

  59,2 mln

  438(39.9%)

  69,7 mln

  519(45.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,2 mln

  120(14.7%)

  17,8 mln

  132(16.3%)

  18,8 mln

  139(16.8%)

  21,3 mln

  157(17%)

  43,5 mln

  321(29.3%)

  43,4 mln

  321(26.6%)

  12,9 mln

  95,6(8.7%)

  18,9 mln

  141(12.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,5 mln

  122(15%)

  16,6 mln

  123(15.2%)

  17,6 mln

  130(15.7%)

  14,0 mln

  104(11.3%)

  15,1 mln

  112(10.2%)

  16,6 mln

  123(10.1%)

  18,8 mln

  140(12.7%)

  18,5 mln

  138(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,9 mln

  65,8(8.1%)

  9,4 mln

  69,4(8.6%)

  9,5 mln

  70,0(8.5%)

  9,8 mln

  72,1(7.8%)

  9,6 mln

  70,7(6.5%)

  10,1 mln

  74,7(6.2%)

  10,6 mln

  78,6(7.2%)

  11,5 mln

  85,4(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 mln

  51,7(6.4%)

  7,0 mln

  51,7(6.4%)

  6,8 mln

  50,5(6.1%)

  7,1 mln

  52,7(5.7%)

  7,7 mln

  56,7(5.2%)

  8,3 mln

  61,3(5.1%)

  9,7 mln

  71,8(6.5%)

  9,8 mln

  73,2(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  40,6(5%)

  4,4 mln

  32,7(4.1%)

  5,5 mln

  40,4(4.9%)

  4,8 mln

  35,6(3.9%)

  5,4 mln

  40,2(3.7%)

  6,6 mln

  49,1(4.1%)

  5,9 mln

  44,0(4%)

  6,5 mln

  48,7(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  13,8(1.7%)

  2,0 mln

  14,9(1.8%)

  1,6 mln

  11,5(1.4%)

  2,0 mln

  14,7(1.6%)

  4,2 mln

  31,2(2.8%)

  7,3 mln

  53,7(4.4%)

  4,8 mln

  35,8(3.3%)

  3,3 mln

  24,9(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  13,0(1.6%)

  1,8 mln

  13,4(1.7%)

  2,0 mln

  14,5(1.8%)

  2,1 mln

  15,8(1.7%)

  2,5 mln

  18,1(1.7%)

  2,7 mln

  20,1(1.7%)

  2,6 mln

  19,0(1.7%)

  3,0 mln

  22,3(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,8 mln

  42,7(5.2%)

  4,7 mln

  34,6(4.3%)

  3,9 mln

  28,6(3.5%)

  6,8 mln

  50,1(5.4%)

  4,2 mln

  31,2(2.8%)

  4,1 mln

  30,0(2.5%)

  13,7 mln

  101(9.2%)

  2,9 mln

  21,7(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  89,7 tys

  0,7(0.1%)

  255,4 tys

  1,9(0.2%)

  218,9 tys

  1,6(0.2%)

  565,7 tys

  4,2(0.5%)

  464,1 tys

  3,4(0.3%)

  503,9 tys

  3,7(0.3%)

  519,8 tys

  3,9(0.4%)

  443,9 tys

  3,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  302,3 tys

  2,2(0.3%)

  304,4 tys

  2,2(0.2%)

  312,3 tys

  2,3(0.2%)

  327,9 tys

  2,4(0.2%)

  326,5 tys

  2,4(0.2%)

  329,7 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  210,9 tys

  1,6(0.2%)

  215,8 tys

  1,6(0.2%)

  248,2 tys

  1,8(0.2%)

  299,0 tys

  2,2(0.2%)

  310,0 tys

  2,3(0.2%)

  321,2 tys

  2,4(0.2%)

  281,8 tys

  2,1(0.2%)

  275,8 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  139,1 tys

  1,0(0.1%)

  167,1 tys

  1,2(0.2%)

  181,3 tys

  1,3(0.2%)

  182,1 tys

  1,3(0.1%)

  179,6 tys

  1,3(0.1%)

  203,2 tys

  1,5(0.1%)

  177,9 tys

  1,3(0.1%)

  183,0 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,9 tys

  0,1(0%)

  108,9 tys

  0,8(0.1%)

  736,1 tys

  5,4(0.7%)

  17,6 tys

  0,1(0%)

  85,9 tys

  0,6(0.1%)

  248,1 tys

  1,8(0.2%)

  169,5 tys

  1,3(0.1%)

  153,0 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  61,2 tys

  0,5(0.1%)

  59,6 tys

  0,4(0.1%)

  61,3 tys

  0,5(0.1%)

  67,9 tys

  0,5(0.1%)

  85,3 tys

  0,6(0.1%)

  91,1 tys

  0,7(0.1%)

  48,2 tys

  0,4(0%)

  68,8 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  155,8 tys

  1,2(0.1%)

  107,7 tys

  0,8(0.1%)

  99,1 tys

  0,7(0.1%)

  121,3 tys

  0,9(0.1%)

  219,9 tys

  1,6(0.1%)

  343,4 tys

  2,5(0.2%)

  96,9 tys

  0,7(0.1%)

  39,7 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  10,0(0.9%)

  17,3 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  9,3(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  105,3 tys

  0,8(0.1%)

  63,2 tys

  0,5(0.1%)

  40,1 tys

  0,3(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie dębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat dębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu dębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  109,8 mln

  812(100%)

  111,3 mln

  824(100%)

  119,2 mln

  882(100%)

  125,8 mln

  929(100%)

  148,8 mln

  1,1 tys(100%)

  163,1 mln

  1,2 tys(100%)

  171,3 mln

  1,3 tys(100%)

  168,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,7 mln

  368(45.3%)

  49,4 mln

  365(44.4%)

  52,2 mln

  385(43.8%)

  50,7 mln

  374(40.3%)

  55,8 mln

  412(37.5%)

  61,2 mln

  452(37.5%)

  84,2 mln

  624(49.2%)

  77,9 mln

  580(46.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,6 mln

  138(16.9%)

  21,0 mln

  155(18.9%)

  23,3 mln

  172(19.5%)

  25,8 mln

  190(20.5%)

  28,3 mln

  209(19%)

  31,7 mln

  234(19.4%)

  31,5 mln

  233(18.4%)

  35,6 mln

  265(21.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,1 mln

  96,7(11.9%)

  11,7 mln

  86,6(10.5%)

  12,6 mln

  93,3(10.6%)

  12,3 mln

  90,9(9.8%)

  13,7 mln

  101(9.2%)

  14,8 mln

  109(9.1%)

  17,2 mln

  127(10%)

  16,4 mln

  122(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  32,3(4%)

  7,8 mln

  57,7(7%)

  8,3 mln

  61,2(6.9%)

  9,0 mln

  66,3(7.1%)

  23,7 mln

  175(16%)

  25,6 mln

  190(15.7%)

  7,3 mln

  53,7(4.2%)

  10,8 mln

  80,4(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  48,8(6%)

  6,9 mln

  51,2(6.2%)

  6,8 mln

  50,5(5.7%)

  7,1 mln

  52,4(5.6%)

  7,6 mln

  56,4(5.1%)

  8,2 mln

  60,6(5%)

  9,2 mln

  68,5(5.4%)

  9,6 mln

  71,1(5.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  29,1(3.6%)

  3,7 mln

  27,1(3.3%)

  3,7 mln

  27,0(3.1%)

  3,9 mln

  28,9(3.1%)

  3,7 mln

  27,1(2.5%)

  3,8 mln

  27,8(2.3%)

  3,3 mln

  24,3(1.9%)

  3,7 mln

  27,3(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  13,3(1.6%)

  1,9 mln

  14,3(1.7%)

  2,2 mln

  16,4(1.9%)

  3,5 mln

  26,0(2.8%)

  3,5 mln

  25,7(2.3%)

  6,1 mln

  45,0(3.7%)

  4,7 mln

  35,1(2.8%)

  2,9 mln

  21,9(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  40,5(5%)

  4,3 mln

  32,1(3.9%)

  3,9 mln

  28,5(3.2%)

  5,4 mln

  39,7(4.3%)

  2,6 mln

  19,3(1.8%)

  2,0 mln

  14,8(1.2%)

  3,4 mln

  25,6(2%)

  2,9 mln

  21,6(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  10,1(1.2%)

  987,0 tys

  7,3(0.9%)

  1,3 mln

  9,4(1.1%)

  3,1 mln

  23,0(2.5%)

  2,4 mln

  18,0(1.6%)

  2,9 mln

  21,6(1.8%)

  1,3 mln

  9,4(0.7%)

  2,2 mln

  16,2(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  13,7(1.7%)

  1,3 mln

  9,7(1.2%)

  1,2 mln

  8,7(1%)

  1,1 mln

  8,1(0.9%)

  3,0 mln

  22,5(2%)

  1,3 mln

  9,9(0.8%)

  3,4 mln

  25,3(2%)

  1,5 mln

  11,4(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,4 mln

  17,9(2.2%)

  1,6 mln

  11,5(1.4%)

  2,3 mln

  16,9(1.9%)

  1,5 mln

  10,9(1.2%)

  1,7 mln

  12,5(1.1%)

  2,7 mln

  20,2(1.7%)

  1,8 mln

  13,0(1%)

  1,4 mln

  10,7(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  240,6 tys

  1,8(0.2%)

  233,3 tys

  1,7(0.2%)

  210,8 tys

  1,6(0.2%)

  278,1 tys

  2,1(0.2%)

  260,5 tys

  1,9(0.2%)

  350,3 tys

  2,6(0.2%)

  261,2 tys

  1,9(0.2%)

  359,8 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  302,3 tys

  2,2(0.3%)

  304,4 tys

  2,2(0.2%)

  312,8 tys

  2,3(0.2%)

  327,9 tys

  2,4(0.2%)

  326,5 tys

  2,4(0.2%)

  329,7 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  100,8 tys

  0,7(0.1%)

  101,7 tys

  0,8(0.1%)

  100,8 tys

  0,7(0.1%)

  102,3 tys

  0,8(0.1%)

  104,6 tys

  0,8(0.1%)

  106,4 tys

  0,8(0.1%)

  109,7 tys

  0,8(0.1%)

  116,9 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  192,5 tys

  1,4(0.2%)

  182,3 tys

  1,3(0.2%)

  222,6 tys

  1,6(0.2%)

  293,4 tys

  2,2(0.2%)

  215,6 tys

  1,6(0.1%)

  116,9 tys

  0,9(0.1%)

  82,5 tys

  0,6(0%)

  79,6 tys

  0,6(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  8,5(0.7%)

  14,7 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  109,0 tys

  0,8(0.1%)

  736,1 tys

  5,4(0.6%)

  11,6 tys

  0,1(0%)

  75,1 tys

  0,6(0.1%)

  234,8 tys

  1,7(0.1%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  42,4

  0,0(0%)

  224

  0,0(0%)

  6,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  94,1

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,9 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  57,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  102,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat dębicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 977 mieszkańców powiatu dębickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 614 kobiet oraz 16 363 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 23,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu dębickiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dębickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie dębickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (21,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2021 w powiecie dębickim mieściły się 44 przedszkola, w których do 187 oddziałów uczęszczało 3 686 dzieci (1 799 dziewczynek oraz 1 887 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dębickim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 102 oddziałów uczęszczało 2 359 dzieci (1 140 dziewczynek oraz 1 219 chłopców). Dostępnych było 2 327 miejsc.

  17,6% mieszkańców powiatu dębickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 809 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 73 szkoły podstawowe, w których w 732 oddziałach uczyło się 11 294 uczniów (5 507 kobiet oraz 5 787 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie dębickim placówkę miało 71 szkół podstawowych, w których w 542 oddziałach uczyło się 9 107 uczniów (4 375 kobiet oraz 4 732 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,20.

  W powiecie dębickim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 72 oddziałach uczyło się 2 071 uczniów (1 387 kobiet oraz 684 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 542 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dębickim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 82 oddziałach uczyło się 2 313 uczniów (1 441 kobiet oraz 872 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 874 absolwentów.

  W powiecie dębickim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 37 oddziałach uczyło się 769 uczniów (245 kobiet oraz 524 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,8 uczniów. 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu dębickiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,0%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  37,3%
  Województwo
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat dębicki
  11,0%
  Podkarpackie
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  23,6%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  20,0%
 • 21,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,8%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat dębicki
  13,6%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 809 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  809,0
  Podkarpackie
  857,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,07
  Podkarpackie
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 44Przedszkola
 • 49 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 187 Oddziały
 • 78 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 731 Miejsca
  (rok 2018)
 • 41 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat dębicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 686 Dzieci
 • 1 799 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 887 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 61 2 lata i mniej
 • 61
 • 811 3 lata
 • 811
 • 1 035 4 lata
 • 1 035
 • 926 5 lata
 • 926
 • 833 6 lat
 • 833
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 400 3 lata
 • 400
 • 500 4 lata
 • 500
 • 455 5 lata
 • 455
 • 411 6 lat
 • 411
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 411 3 lata
 • 411
 • 535 4 lata
 • 535
 • 471 5 lata
 • 471
 • 422 6 lat
 • 422
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • 1 383 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 285,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 282,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 86,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 707 Oddziały
 • 11 234 Uczniowie
 • 5 486 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 748 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 334 Uczniowie w 1 klasie
 • 641 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 693 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 180 Absolwenci
 • 553 Kobiety
  (absolwenci)
 • 627 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,4
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,4
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,4
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,9
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 1 061,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 823,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 238,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,20
  Podkarpackie
  92,27
  Cała Polska
  95,71
 • 91,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,70
  Województwo
  91,69
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 932 Uczniowie
 • 1 306 Kobiety
  (uczniowie)
 • 626 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,6%
  32,4%
 • 479 Uczniowie w 1 klasie
 • 308 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 474 Absolwenci
 • 328 Kobiety
  (absolwenci)
 • 146 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 139 Uczniowie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 68 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,8
  woj. podkarpackie
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 151,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 107,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat dębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 157 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,5%
  59,5%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. dębicki
  20,8
  Województwo
  22,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,8
 • 24,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,2
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat dębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat dębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat dębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie dębickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie dębickim znajdowało się 8 hoteli (7 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 1 749)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie dębickim: 13 (publiczne: 12, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie dębickim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 641 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 432 (uczestnicy: 98 584)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 6 005)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 740)
  • koncerty: 94 (uczestnicy: 32 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 2 965)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 9 130)
  • konkursy: 45 (uczestnicy: 2 988)
  • pokazy teatralne: 75 (uczestnicy: 30 495)
  • konferencje: 18 (uczestnicy: 5 960)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 2 400)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 601)
  • inne: 32 (uczestnicy: 2 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 1 227)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 167)
  • taneczne: 10 (członkowie: 153)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 28)
  • teatralne: 3 (członkowie: 16)
  • literackie: 3 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 514)
  • inne: 22 (członkowie: 327)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 124)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 5 (absolwenci: 50)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 34)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • studia radiowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 1 114)
  • teatralne: 9 (członkowie: 173)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 158)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 14 (członkowie: 264)
  • taneczne: 24 (członkowie: 380)
  • inne: 6 (członkowie: 82)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 189 miejscami na widowni. Odbyło się 725 seansów, na które przyszło 31 372 widzów, w tym 164 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 710 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działały 3 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 11 062 zwiedzających, co daje 831 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działało 36 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 537 676 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 584 623 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 106
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 21


 • Biblioteki naukowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dębickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 906 wolumenów w tym ziobry specjalne: 150. Odnotowano 881 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 858 wolumenów. Odnotowano 1 548 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie dębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dębickim działało 89 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 429 członków. Zarejestrowano 5 737 ćwiczących (mężczyźni: 4 275, kobiety: 1 462, chłopcy do lat 18: 3 249, dziewczęta do lat 18: 1 335). Aktywnych było 145 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (94), instruktora sportowego (128) oraz inne osoby (44).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie dębickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dębicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat dębicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 73 wypadków drogowych w powiecie dębickim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 74 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,3 wypadków (mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 62,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie dębickim zarejestrowanych było 118 228 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 83 408 samochodów osobowych (625,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 12 340 samochodów ciężarowych (118,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 274 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 3 509 ciągników siodłowych (26,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 8 781 motocykli (65,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie dębickim znajdowało się 32 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 32 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 32 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie dębickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 73 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 74 Ranni
  (rok 2021)
 • 15 Lekko ranni
 • 59 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie dębickim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 54,32 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat dębicki
  54,3
  Województwo
  57,9
  Cały kraj
  59,9
 • 5,95 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  6,0
  woj. podkarpackie
  4,5
  Polska
  5,9
 • 55,06 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. dębicki
  55,1
  Podkarpackie
  68,4
  Polska
  69,4
 • 6,77 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat dębicki
  6,8
  Województwo
  5,4
  Cała Polska
  6,6
 • 62,59 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat dębicki
  62,6
  Województwo
  81,3
  Cały kraj
  77,6
 • 10,96 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. dębicki
  11,0
  Podkarpackie
  7,8
  Kraj
  9,8
 • 101,37 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  101,4
  Województwo
  118,2
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 118 228 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie dębickim w 2021 roku
 • 83 408 Samochody osobowe
 • 12 340 Samochody ciężarowe
 • 54 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 274 Autobusy
 • 784 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 514 Ciągniki samochodowe
 • 3 509   Ciągniki siodłowe
 • 9 127 Ciągniki rolnicze
 • 8 781 Motocykle
 • 3 610   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 131 Motorowery
 • 83 408Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Samochody osobowe w powiecie dębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 625,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. dębicki
  625,6
  woj. podkarpackie
  619,6
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 334
  • 1400-1649 kg20 875
  • 1650-1899 kg22 332
  • 1900 kg i więcej25 867
 • 14 334 do 1399 kg
 • 20 875 1400-1649 kg
 • 22 332 1650-1899 kg
 • 25 867 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 29 528 do 1399 cm3
 • 29 528
 • 46 984 1400-1999 cm3
 • 46 984
 • 6 896 2000 i więcej cm3
 • 6 896
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie dębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 506
  • olej napędowy30 307
  • gaz (LPG)12 998
  • pozostałe11 597
 • 28 506 benzyna
 • 30 307 olej napędowy
 • 12 998 gaz (LPG)
 • 11 597 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 748 do 1 roku
 • 748
 • 796 2 lata
 • 796
 • 1 041 3 lata
 • 1 041
 • 2 659 4-5 lat
 • 2 659
 • 2 869 6-7 lat
 • 2 869
 • 3 231 8-9 lat
 • 3 231
 • 4 708 10-11 lat
 • 4 708
 • 15 165 12-15 lat
 • 15 165
 • 19 998 16-20 lat
 • 19 998
 • 13 991 21-25 lat
 • 13 991
 • 5 774 26-30 lat
 • 5 774
 • 12 428 31 lat i więcej
 • 12 428
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie dębickim
 • pow. dębicki
  19,1 lat
  Podkarpackie
  19,1 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 12 340Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie dębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 118,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat dębicki
  118,9
  woj. podkarpackie
  93,7
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 786 do 999 kg
 • 5 786
 • 3 796 1000-1499 kg
 • 3 796
 • 827 1500-2999 kg
 • 827
 • 102 3000-3499 kg
 • 102
 • 204 3500-4999 kg
 • 204
 • 531 5000-6999 kg
 • 531
 • 356 7000-9999 kg
 • 356
 • 570 10000-14999 kg
 • 570
 • 168 15000 kg i więcej
 • 168
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna460
  • olej napędowy9 317
  • gaz (LPG)515
  • pozostałe2 048
 • 460 benzyna
 • 9 317 olej napędowy
 • 515 gaz (LPG)
 • 2 048 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 192 do 1 roku
 • 192
 • 138 2 lata
 • 138
 • 208 3 lata
 • 208
 • 436 4-5 lat
 • 436
 • 605 6-7 lat
 • 605
 • 672 8-9 lat
 • 672
 • 934 10-11 lat
 • 934
 • 2 077 12-15 lat
 • 2 077
 • 2 456 16-20 lat
 • 2 456
 • 1 748 21-25 lat
 • 1 748
 • 801 26-30 lat
 • 801
 • 2 073 31 lat i więcej
 • 2 073
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie dębickim
 • pow. dębicki
  18,6 lat
  Podkarpackie
  19,5 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 274Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Autobusy w powiecie dębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,0
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy154
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe116
 • 0 benzyna
 • 154 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 116 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 10 2 lata
 • 10
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 117 31 lat i więcej
 • 117
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie dębickim
 • pow. dębicki
  25,4 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 3 509Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie dębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 26,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. dębicki
  26,1
  woj. podkarpackie
  9,2
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy3 221
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe279
 • 4 benzyna
 • 3 221 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 279 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 334 do 1 roku
 • 334
 • 132 2 lata
 • 132
 • 342 3 lata
 • 342
 • 462 4-5 lat
 • 462
 • 351 6-7 lat
 • 351
 • 378 8-9 lat
 • 378
 • 242 10-11 lat
 • 242
 • 562 12-15 lat
 • 562
 • 327 16-20 lat
 • 327
 • 188 21-25 lat
 • 188
 • 89 26-30 lat
 • 89
 • 102 31 lat i więcej
 • 102
 • 10,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie dębickim
 • powiat dębicki
  10,1 lat
  Podkarpackie
  13,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 8 781Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie dębickim
 • Motocykle w powiecie dębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 65,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  65,9
  Województwo
  65,6
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 233 do 1 roku
 • 233
 • 161 2 lata
 • 161
 • 99 3 lata
 • 99
 • 197 4-5 lat
 • 197
 • 352 6-7 lat
 • 352
 • 160 8-9 lat
 • 160
 • 227 10-11 lat
 • 227
 • 837 12-15 lat
 • 837
 • 942 16-20 lat
 • 942
 • 945 21-25 lat
 • 945
 • 357 26-30 lat
 • 357
 • 4 271 31 lat i więcej
 • 4 271
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie dębickim
 • Tutaj
  24,7 lat
  Podkarpackie
  25,7 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie dębickim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 409,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat dębicki
  409,0 km
  woj. podkarpackie
  403,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,4 km
  Województwo
  3,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 32 Liczba licencji na taksówki
 • 32 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami