Piechowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Piechowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Piechowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Piechowice.
 • 5 774 Liczba mieszkańców
 • 43,2 km² Powierzchnia
 • 133,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 360-480 m n.p.m Wysokość
 • XIII–XIV w. Data założenia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DJE Tablice rejestracyjne
 • Jacek Kubielski Burmistrz miasta
Piechowice na mapie
Identyfikatory
 • 15.598550.8496 Współrzędne GPS
 • 0206031 TERYT (TERC)
 • 0936285 SIMC
Herb miasta Piechowice
Piechowice herb
Flaga miasta Piechowice
Piechowice flaga

Jak Piechowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Piechowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Piechowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Piechowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
12Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
24Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
26Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
30Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
60Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
70Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
101Miasta o największej powierzchni w Polsce
104Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
114Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
219Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
222Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
299Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce

Piechowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-573Poczta Piechowice 001, ul. Mickiewicza 7
58-573Skrytki Pocztowe Poczta Piechowice 001, ul. Mickiewicza 7

Piechowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Piechowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sygietyńskiego 10
58-500 Jelenia Góra
Urząd Miasta Piechowice
(75) 754-89-00
(75) 761-22-74
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice

Piechowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Piechowice jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 774, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,3 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Piechowic zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 2,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,8% mieszkańców Piechowic jest stanu wolnego, 49,3% żyje w małżeństwie, 9,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Piechowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -74. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,68 na 1000 mieszkańców Piechowic. W 2022 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 58,3% dziewczynek i 41,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 233 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,7% zgonów w Piechowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Piechowicach były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Piechowic przypada 16.8 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 55 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Piechowic -8. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,9% mieszkańców Piechowic jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Piechowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 774 Liczba mieszkańców
 • 3 003 Kobiety
 • 2 771 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Piechowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Piechowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Piechowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Piechowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Piechowice
  45,3 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Piechowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Piechowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Piechowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Piechowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Piechowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,9%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cała Polska
  29,1%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,3% Żonaci/Zamężne
 • Piechowice
  49,3%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Piechowice
  8,1%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Piechowice
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Piechowice
  0,8%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Piechowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,6
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Piechowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -74 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -30 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -44 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,7
  Województwo
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Piechowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Piechowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Piechowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Piechowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,3%
  41,7%
 • 4,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,1
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 24,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Piechowice
  24,1
  Województwo
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 233 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 270 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 233 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 85 Waga 3500g - 3999g
 • 85
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Piechowice
  0,98
  woj. dolnośląskie
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,49
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,37
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Piechowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 54 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,9%
  55,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,8
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 269,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  269,6
  Województwo
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,0
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Piechowice
  4,0
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,7%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Piechowice
  21,5%
  Województwo
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Piechowice
  5,5%
  Dolnośląskie
  9,0%
  Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Cały kraj
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Cały kraj
  70,6
 • 312,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Piechowice
  312,4
  Dolnośląskie
  294,0
  Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  272,2
  Polska
  253,9
 • 677,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 710,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 641,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  677,1
  Województwo
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 105,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 148,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  105,9
  Województwo
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Piechowice
  34,7
  Dolnośląskie
  33,7
  Cała Polska
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,6
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 63 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Piechowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Piechowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piechowicach oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Piechowicach to 2 436 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 420 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  57,1% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,9% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Piechowicach to 3,57 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Piechowicach to 91,40 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,36% mieszkań posiada łazienkę, 80,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 436 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 420,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  420,10
  Województwo
  448,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  77,40 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,50 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,02
  Dolnośląskie
  3,67
  Cała Polska
  3,83
 • 2,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,38
  Dolnośląskie
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Piechowice
  2,41
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,57
  Dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 8,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  8,62
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 1 280 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 91,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  91,4 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Piechowice
  0,22 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,36%
  Województwo
  98,22%
  Kraj
  97,75%
 • 94,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Piechowice
  94,38%
  woj. dolnośląskie
  95,37%
  Cała Polska
  95,18%
 • 92,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Piechowice
  92,36%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,91%
  Województwo
  85,03%
  Cała Polska
  85,83%
 • 80,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  80,01%
  Dolnośląskie
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Piechowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Piechowicach na 1000 mieszkańców pracuje 194osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 38,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 61,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Piechowicach wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piechowicach wynosiło 5 627,61 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Piechowic 539 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 499 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -40.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Piechowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 194 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  194,0
  Województwo
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 9,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,5% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,5%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Piechowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Piechowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Piechowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 051 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 628 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Piechowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 539 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 499 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 45,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Piechowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 144 Pracujący ogółem
 • 437 Kobiety
 • 707 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Piechowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 35,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Piechowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  75,6
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 49,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Piechowice
  49,5
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 189,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Piechowice
  189,3
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Piechowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Piechowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 904 podmioty gospodarki narodowej, z czego 656 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 53 nowe podmioty, a 38 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (104) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (52) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (146) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Piechowicach najwięcej (34) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (887) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (185) podmiotów, a 78,5% (710) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Piechowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.1%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 904 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 185 Przemysł i budownictwo
 • 710 Pozostała działalność
 • 53 Podmioty nowo zarejestrowane w Piechowicach w 2023 roku
 • 38 Podmioty wyrejestrowane w Piechowicach w 2023 roku
 • 656 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 887 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 887
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 902 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 902
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Spółki handlowe ogółem
 • 39
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 34  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 34
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 656 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 119 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 119
 • 107 Budownictwo
 • 107
 • 64 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 64
 • 59 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 59
 • 52 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 52
 • 51 Przetwórstwo przemysłowe
 • 51
 • 48 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 48
 • 37 Pozostała działalność
 • 37
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 22 Edukacja
 • 22
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Piechowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,85 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Piechowicach wynosi 68,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Piechowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,20 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 14,00 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,39 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Piechowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 173 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 173
 • 123 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 123
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 20 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 20
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 81 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 81
 • 29,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  29,85
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 21,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  21,20
  Województwo
  19,57
  Polska
  12,98
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Piechowice
  1,65
  Dolnośląskie
  5,59
  Polska
  6,99
 • 3,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,39
  Województwo
  2,23
  Cała Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 14,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,00
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Piechowice
  68%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Piechowice
  59%
  Dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Piechowice
  57%
  woj. dolnośląskie
  62%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Piechowice
  40%
  Dolnośląskie
  43%
  Kraj
  51%

Piechowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Piechowic wyniosła w 2022 roku 41,5 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Piechowic - 22.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,1 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Piechowic wyniosła w 2022 roku 37,8 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (7.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.2%). W budżecie Piechowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (22,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,5 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 25,8%.
 • Wydatki budżetu w Piechowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,8 mln

  3,1 tys(100%)

  22,0 mln

  3,4 tys(100%)

  24,0 mln

  3,8 tys(100%)

  27,4 mln

  4,4 tys(100%)

  29,7 mln

  4,8 tys(100%)

  30,3 mln

  5,1 tys(100%)

  33,8 mln

  5,7 tys(100%)

  41,5 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,3 mln

  829(27%)

  5,4 mln

  854(24.7%)

  5,5 mln

  871(22.9%)

  6,2 mln

  992(22.5%)

  7,2 mln

  1,2 tys(24.3%)

  7,1 mln

  1,2 tys(23.6%)

  8,5 mln

  1,4 tys(25.2%)

  9,3 mln

  1,6 tys(22.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  264(8.6%)

  1,7 mln

  267(7.8%)

  1,8 mln

  277(7.3%)

  3,5 mln

  570(13%)

  2,8 mln

  448(9.3%)

  3,3 mln

  540(10.8%)

  3,4 mln

  568(10.1%)

  7,2 mln

  1,3 tys(17.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  533(17.4%)

  2,8 mln

  445(12.9%)

  3,1 mln

  491(12.9%)

  3,9 mln

  625(14.2%)

  4,1 mln

  666(13.8%)

  2,9 mln

  482(9.7%)

  4,4 mln

  726(12.9%)

  6,1 mln

  1,0 tys(14.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  526(17.1%)

  6,0 mln

  944(27.4%)

  1,7 mln

  277(7.3%)

  2,0 mln

  315(7.2%)

  2,1 mln

  349(7.2%)

  1,9 mln

  321(6.4%)

  2,1 mln

  346(6.1%)

  4,2 mln

  722(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  417(13.6%)

  2,6 mln

  410(11.9%)

  3,4 mln

  539(14.2%)

  3,4 mln

  549(12.5%)

  3,3 mln

  542(11.2%)

  3,1 mln

  509(10.2%)

  3,5 mln

  589(10.5%)

  4,0 mln

  691(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  402(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  932,8 tys

  145(4.7%)

  1,2 mln

  184(5.3%)

  1,3 mln

  200(5.3%)

  1,2 mln

  198(4.5%)

  1,3 mln

  219(4.5%)

  1,1 mln

  178(3.6%)

  1,6 mln

  275(4.9%)

  1,3 mln

  219(3.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  942,6 tys

  146(4.8%)

  963,7 tys

  151(4.4%)

  771,4 tys

  122(3.2%)

  827,1 tys

  133(3%)

  736,8 tys

  120(2.5%)

  682,4 tys

  112(2.2%)

  635,4 tys

  106(1.9%)

  743,1 tys

  128(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  376,9 tys

  58,5(1.9%)

  399,0 tys

  62,7(1.8%)

  384,5 tys

  60,9(1.6%)

  416,7 tys

  67,0(1.5%)

  474,0 tys

  77,0(1.6%)

  549,0 tys

  90,3(1.8%)

  556,4 tys

  92,7(1.6%)

  545,9 tys

  94,2(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  146,1 tys

  22,7(0.7%)

  117,5 tys

  18,5(0.5%)

  156,2 tys

  24,7(0.7%)

  172,4 tys

  27,7(0.6%)

  512,4 tys

  83,2(1.7%)

  205,3 tys

  33,8(0.7%)

  270,7 tys

  45,1(0.8%)

  322,1 tys

  55,6(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  157,9 tys

  24,5(0.8%)

  164,1 tys

  25,8(0.7%)

  169,1 tys

  26,8(0.7%)

  212,1 tys

  34,1(0.8%)

  175,5 tys

  28,5(0.6%)

  282,4 tys

  46,4(0.9%)

  327,3 tys

  54,5(1%)

  188,5 tys

  32,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  119,8 tys

  18,6(0.6%)

  110,8 tys

  17,4(0.5%)

  131,3 tys

  20,8(0.5%)

  136,2 tys

  21,9(0.5%)

  131,3 tys

  21,3(0.4%)

  117,4 tys

  19,3(0.4%)

  135,7 tys

  22,6(0.4%)

  152,6 tys

  26,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  115,0 tys

  17,9(0.6%)

  126,4 tys

  19,9(0.6%)

  169,4 tys

  26,8(0.7%)

  131,0 tys

  21,0(0.5%)

  83,4 tys

  13,5(0.3%)

  85,6 tys

  14,1(0.3%)

  255,1 tys

  42,5(0.8%)

  146,7 tys

  25,3(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  59,5 tys

  9,2(0.3%)

  56,2 tys

  8,8(0.3%)

  15,9 tys

  2,5(0.1%)

  23,0 tys

  3,7(0.1%)

  30,9 tys

  5,0(0.1%)

  992,8 tys

  163(3.3%)

  92,5 tys

  15,4(0.3%)

  18,1 tys

  3,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,1 tys

  2,0(0.1%)

  11,9 tys

  1,9(0.1%)

  51,0 tys

  8,1(0.2%)

  53,8 tys

  8,7(0.2%)

  13,2 tys

  2,1(0%)

  14,5 tys

  2,4(0%)

  64,7 tys

  10,8(0.2%)

  17,9 tys

  3,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  150,2 tys

  23,3(0.8%)

  141,5 tys

  22,2(0.6%)

  128,8 tys

  20,4(0.5%)

  164,2 tys

  26,4(0.6%)

  186,0 tys

  30,2(0.6%)

  175,4 tys

  28,8(0.6%)

  247,3 tys

  41,2(0.7%)

  17,3 tys

  3,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  171,0 tys

  26,5(0.9%)

  111,8 tys

  17,6(0.5%)

  113,6 tys

  18,0(0.5%)

  66,0 tys

  10,6(0.2%)

  50,7 tys

  8,2(0.2%)

  21,4 tys

  3,5(0.1%)

  9,8 tys

  1,6(0%)

  14,2 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,7 tys

  6,6(0.2%)

  5,1 tys

  0,8(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  70,0 tys

  11,3(0.3%)

  45,5 tys

  7,4(0.2%)

  43,1 tys

  7,1(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  396

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Piechowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Piechowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Piechowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,0 mln

  3,2 tys(100%)

  23,5 mln

  3,7 tys(100%)

  25,3 mln

  4,0 tys(100%)

  28,8 mln

  4,6 tys(100%)

  28,3 mln

  4,6 tys(100%)

  32,1 mln

  5,3 tys(100%)

  36,3 mln

  6,1 tys(100%)

  37,8 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,6 mln

  1,8 tys(55%)

  12,0 mln

  1,9 tys(51%)

  12,6 mln

  2,0 tys(49.6%)

  14,2 mln

  2,3 tys(49.4%)

  14,6 mln

  2,4 tys(51.7%)

  15,0 mln

  2,5 tys(46.8%)

  16,5 mln

  2,7 tys(45.3%)

  18,9 mln

  3,3 tys(50%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,3 mln

  362(11.1%)

  2,2 mln

  351(9.5%)

  2,3 mln

  359(9%)

  2,6 mln

  418(9%)

  2,6 mln

  422(9.2%)

  4,0 mln

  653(12.4%)

  5,5 mln

  911(15.1%)

  3,0 mln

  510(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  394(12.1%)

  5,1 mln

  806(21.8%)

  836,6 tys

  132(3.3%)

  818,8 tys

  132(2.8%)

  896,4 tys

  146(3.2%)

  768,4 tys

  126(2.4%)

  730,9 tys

  122(2%)

  2,7 mln

  470(7.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  203(6.2%)

  1,3 mln

  201(5.5%)

  1,3 mln

  201(5%)

  1,5 mln

  248(5.4%)

  1,6 mln

  263(5.7%)

  2,0 mln

  332(6.3%)

  1,9 mln

  310(5.1%)

  2,6 mln

  444(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  421(6.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  900,4 tys

  140(4.3%)

  1,2 mln

  184(5%)

  1,3 mln

  212(5.3%)

  1,3 mln

  208(4.5%)

  1,1 mln

  184(4%)

  986,8 tys

  162(3.1%)

  2,4 mln

  402(6.6%)

  1,6 mln

  273(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  530,1 tys

  82,3(2.5%)

  597,1 tys

  93,8(2.5%)

  561,2 tys

  88,9(2.2%)

  751,5 tys

  121(2.6%)

  652,3 tys

  106(2.3%)

  616,0 tys

  101(1.9%)

  925,1 tys

  154(2.5%)

  1,2 mln

  211(3.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  109,2 tys

  17,0(0.5%)

  111,0 tys

  17,4(0.5%)

  246,3 tys

  39,0(1%)

  971,7 tys

  156(3.4%)

  147,4 tys

  23,9(0.5%)

  246,1 tys

  40,5(0.8%)

  151,0 tys

  25,2(0.4%)

  198,4 tys

  34,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  113,4 tys

  17,6(0.5%)

  135,6 tys

  21,3(0.6%)

  140,5 tys

  22,3(0.6%)

  125,7 tys

  20,2(0.4%)

  112,1 tys

  18,2(0.4%)

  125,3 tys

  20,6(0.4%)

  145,0 tys

  24,2(0.4%)

  142,5 tys

  24,6(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  231(7.1%)

  755,5 tys

  119(3.2%)

  916,3 tys

  145(3.6%)

  1,5 mln

  235(5.1%)

  65,0 tys

  10,6(0.2%)

  66,5 tys

  10,9(0.2%)

  470,0 tys

  78,3(1.3%)

  85,0 tys

  14,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116,5 tys

  19,4(0.3%)

  58,6 tys

  10,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  622,8 tys

  102(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,9 tys

  5,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,4 tys

  1,9(0.1%)

  11,4 tys

  1,8(0%)

  27,3 tys

  4,3(0.1%)

  27,2 tys

  4,4(0.1%)

  12,7 tys

  2,1(0%)

  14,5 tys

  2,4(0%)

  14,9 tys

  2,5(0%)

  17,3 tys

  3,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  74,1 tys

  11,5(0.4%)

  65,9 tys

  10,3(0.3%)

  54,5 tys

  8,6(0.2%)

  55,4 tys

  8,9(0.2%)

  44,7 tys

  7,3(0.2%)

  32,9 tys

  5,4(0.1%)

  15,8 tys

  2,6(0%)

  13,8 tys

  2,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  42,7 tys

  6,6(0.2%)

  5,1 tys

  0,8(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  70,0 tys

  11,3(0.2%)

  45,5 tys

  7,4(0.2%)

  43,1 tys

  7,1(0.1%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  396

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  821

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,8 tys

  2,6(0.1%)

  5,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Piechowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 159 mieszkańców Piechowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 528 kobiet oraz 629 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Piechowic, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Piechowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Piechowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2022 w Piechowicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 157 dzieci (73 dziewczynki oraz 84 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Piechowicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 174 dzieci (85 dziewczynek oraz 89 chłopców). Dostępne były 173 miejsca.

  16,2% mieszkańców Piechowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 862 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 17 oddziałach uczyło się 346 uczniów (153 kobiety oraz 193 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Piechowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 300 uczniów (140 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,39.

  W Piechowicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 36 uczniów (25 kobiet oraz 11 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Piechowicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 24 uczniów (20 kobiet oraz 4 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 16 absolwentów.

  W Piechowicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 168 uczniów (13 kobiet oraz 155 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 10 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Piechowicach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 105 uczniów (8 kobiet oraz 97 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 14 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (17,8% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,0 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Piechowic w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,1%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,7%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,9%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,0%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  woj. dolnośląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Piechowice
  12,2%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 12,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,6%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 862 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Piechowice
  862,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Polska
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Piechowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 157 Dzieci
 • 73 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 84 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,5%
  53,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 22 3 lata
 • 22
 • 52 4 lata
 • 52
 • 38 5 lata
 • 38
 • 42 6 lat
 • 42
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 20 4 lata
 • 20
 • 23 5 lata
 • 23
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 32 4 lata
 • 32
 • 15 5 lata
 • 15
 • 22 6 lat
 • 22
 •  
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Piechowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach
  Publiczne
  75 761-22-71
  ul. Nadrzeczna 1
  58-573 Piechowice
  51177
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach
  Publiczne
  75 761-22-48
  ul. Żymierskiego 77
  58-573 Piechowice
  3758
 • Szkoły podstawowe w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Piechowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 193 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Piechowice
  20,4
  Województwo
  18,1
  Polska
  17,0
 •  
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  84,39
  Województwo
  98,48
  Cała Polska
  95,96
 • 84,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  84,15
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Piechowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Piechowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  75 761-23-32
  75 761-23-32
  ul. Szkolna 6
  58-573 Piechowice
  1432428
 • Szkoły ponadpodstawowe w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Piechowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,4%
  30,6%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  18,0
  Dolnośląskie
  26,4
  Kraj
  26,5
 •  
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Piechowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 168 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 7,7%
  92,3%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Piechowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Piechowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  4104-
  TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH W PIECHOWICACH
  Publiczne
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  480-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
  Publiczna
  75 755-30-60
  75 755-30-60
  ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 21
  58-573 Piechowice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Piechowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Piechowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Piechowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Piechowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Piechowicach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Piechowicach znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Piechowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Piechowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Piechowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Piechowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 130 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 18 (uczestnicy: 4 520)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 2 500)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 300)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 350)
  • inne: 4 (uczestnicy: 320)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 16)


  Według danych z 2022 w Piechowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 984 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 515 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Piechowicach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 155 członków. Zarejestrowano 141 ćwiczących (mężczyźni: 117, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 76, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Piechowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Piechowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Piechowic znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Piechowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miejsce produkcji huta Piechowice, st.4 ze średniowieczadnia 1964-09-25, wykaz dokumentów: 47/Arch z 1964-09-25
  • Zamek z XVII w.dnia 1959-09-01, wykaz dokumentów: 619 z 1959-09-01; 630/619 z 2014-01-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Boczna 17)dnia 1977-02-07, wykaz dokumentów: 488/J z 1977-02-07; 626/488/J z 2006-01-20
  • Park z XIX w.dnia 1977-12-03, wykaz dokumentów: 506/J z 1977-12-03; 631/506/J z 2006-01-20; brak numeru z 2009-09-11; brak numeru z 2011-10-19
  • Kościół z 2. poł. XIV w.dnia 1982-01-11, wykaz dokumentów: 715/J z 1982-01-11; 628/715/J z 2006-01-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-03-29, wykaz dokumentów: 946/J z 1989-03-29; 629/946/J z 2006-01-20
  • Pensjonat z 1890 r. (ul. Wczasowa 6)dnia 1990-08-09, wykaz dokumentów: 1045/J z 1990-08-09; 627/1045/J z 2006-01-20
  • Wieża ciśnień z 1909 r.dnia 1996-06-05, wykaz dokumentów: 1267/J z 1996-06-05; 632/1267/J z 2006-01-20
 • Formy ochrony przyrody w Piechowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Piechowic znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Piechowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karkonoski Park NarodowyData ustanowienia: 1959-03-09, Powierzchnia: 5951.4236 ha
  • Góry Izerskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2011-02-19, Powierzchnia: 20346.73 ha
  • Karkonosze - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 18578.42 ha
  • Karkonosze - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 18204.91 ha
  • Złoty widok - Pomnik przyrodyOpis: Grupa Skałek, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Znajduje się w lesie na szczycie górki niecałe 200 m od rozwidlenia ul. Łowieckiej i ul. bocznej od ul. Widokowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie na placu zabaw przy ul. 22 Lipca niecałe 30 m od drogi
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. 1 Maja ok. 10 m od wiaduktu na drodze krajowej nr 3
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytki w pniu uschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1991-05-30, Opis granicy: Rośnie w parku pomiędzy ul. Żymierskiego ul. Świerczewskiego i ul. Kwiatową w jego północno-zachodniej części
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytekw pniu uchnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1994-06-09, Opis granicy: Rośnie za mostkiem w pobliżu budynku przy ul. Żymierskiego 12 ok. 25 m od drogi
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-06-09, Opis granicy: Rośnie na kawałku ziemi pomiędzy drogą a frontem budynku na łuku ul. Kolonijnej

Piechowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Piechowicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 17,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Piechowicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Piechowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Piechowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 17,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Piechowice
  17,2
  Województwo
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 17,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Piechowice
  17,2
  Województwo
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. dolnośląskie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Piechowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 3droga krajowa nr 3(Świnoujście - Międzyzdroje - Dargobądz - Płocin - Wolin - Recław - Troszyn - Ostromice - Brzozowo - Przybiernów - Babigoszcz - Miękowo - Nowa Sól - Ciepielów - Rejów - Nowe Miasteczko - Mieszków - Kłobuczyn - Radwanice - Potoczek - Polkowice - Lubin - Chróstnik - Karczowiska - Kochlice - Rzeszotary - Legnica - Nowa Wieś Legnicka - Małuszów - Jawor - Paszowice - Sokola - Świny - Bolków - Mysłów - Kaczorów - Radomierz - Jelenia Góra - Wojcieszyce - Piechowice - Szklarska Poręba - Jakuszyce - granica (Czechy))
  • DW 366droga wojewódzka nr 366( Piechowice - Jelenia Góra - Podgórzyn - Marczyce - Sosnówka - Miłków - Karpacz - Ściegny - Kowary)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Piechowice przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 311Linia kolejowa nr 311: Jelenia Góra - Granica Państwa (Jakuszyce) [o znaczenia miejscowym] (Jelenia Góra - Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Celwiskoza - Jelenia Góra Cieplice - Jelenia Góra Orle - Jelenia Góra Sobieszów -Piechowice Dolne -Piechowice - Górzyniec - Szklarska Poręba Dolna - Szklarska Poręba Średnia - Szklarska Poręba Górna - Szklarska Poręba Huta - Czerwony Potok - Szklarska Poręba Jakuszyce)
  • LK 590Linia kolejowa nr 590: Tanvald - Granica Państwa (Jakuszyce)(Jelenia Góra - Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Celwiskoza - Jelenia Góra Cieplice - Jelenia Góra Orle - Jelenia Góra Sobieszów -Piechowice Dolne -Piechowice - Górzyniec - Szklarska Poręba Dolna - Szklarska Poręba Średnia - Szklarska Poręba Górna - Szklarska Poręba Huta - Czerwony Potok - Szklarska Poręba Jakuszyce)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Piechowicach istnieje 86 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleja Stanisława Łuczyńskiego

  ul. Bobrowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Ciasna

  ul. Cicha

  ul. Cicha Dolina

  ul. Cieplicka

  ul. Cmentarna

  ul. Cypriana Norwida

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Grzybowa

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Izerska

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeleniogórska

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Fliegera

  ul. Kamienna

  ul. Kamila Baczyńskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonijna

  ul. Koperkowa

  ul. Kryształowa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Liczyrzepy

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Pakoszowska

  ul. Papierników

  ul. Piastowska

  ul. Piastów

  ul. Polna

  ul. Potok Rudnika

  ul. Przemysłowa

  ul. Robotnicza

  ul. Rolna

  ul. Rycerska

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  Schronisko Kochanówka

  Schronisko Śnieżne Kotły

  ul. Sielska

  ul. Siewna

  ul. Skalna

  ul. Stroma

  ul. Sudecka

  ul. Szklarska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turystyczna

  ul. Tysiąclecia

  ul. Tytusa Chałubińskiego

  ul. Wczasowa

  pl. Wczasowy

  ul. Widok

  ul. Wiejska

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wolska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Złoty Widok

  ul. Łowiecka

  ul. Łąkowa

  ul. Śnieżna