Powiat ząbkowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat ząbkowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 60 838 Liczba mieszkańców
 • 802 km2 Powierzchnia
 • 76 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 45,1% Stopa urbanizacji
 • Roman Fester Starosta
 • ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie Adres starostwa powiatowego
 • DZA Tablice rejestracyjne
Powiat ząbkowicki na mapie
Identyfikatory
 • 0224 TERYT (TERC)
Herb powiatu ząbkowickiego
powiat ząbkowicki herb
Flaga powiatu ząbkowickiego
powiat ząbkowicki flaga

powiat ząbkowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
74 816 42 22
74 816 42 30
ul. Aleja Niepodległości 10
57-200 Ząbkowice Śląskie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich
74 815 73 75
74 815 76 83
ul. Waryńskiego 15
57-200 Ząbkowice Śląskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich
74 816 67 50
74 816 67 51
ul. Kłodzka 2
57-200 Ząbkowice Śląskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
74 815 76 35
74 815 15 05
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
(74) 816-28-00
(74) 816-28-50
ul. Henryka Sienkiewicza
57-200 Ząbkowice Śl.

Powiat ząbkowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat ząbkowicki ma 60 838 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego w 2050 roku wynosi 48 760, z czego 24 254 to kobiety, a 24 506 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego zawarli w 2022 roku 207 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,5% mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest stanu wolnego, 49,5% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat ząbkowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -614. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,99 na 1000 mieszkańców powiatu ząbkowickiego. W 2022 roku urodziło się 386 dzieci, w tym 45,6% dziewczynek i 54,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 286 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,3% zgonów w powiecie ząbkowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w powiecie ząbkowickim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu ząbkowickiego przypada 16.28 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 579 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 712 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu ząbkowickiego -133. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,9% mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60 838 Liczba mieszkańców
 • 31 288 Kobiety
 • 29 550 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie ząbkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 48 760 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 254 Kobiety
 • 24 506 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie ząbkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat ząbkowicki
  44,1 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat ząbkowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu ząbkowickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat ząbkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat ząbkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat ząbkowicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 32,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  32,5%
  Województwo
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 27,0% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. ząbkowicki
  49,5%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 49,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat ząbkowicki
  9,2%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat ząbkowicki
  0,0%
  woj. dolnośląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,4
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. ząbkowicki
  1,2
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 207 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -614 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -305 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -309 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat ząbkowicki
  -10,0
  Dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • -10,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -9,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie ząbkowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 386 Urodzenia żywe
 • 176 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 210 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,6%
  54,4%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. ząbkowicki
  6,3
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. ząbkowicki
  28,8
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 286 g Średnia waga noworodków
 • 3 194 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 363 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. ząbkowicki
  3 286 g
  Województwo
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 145 Waga 3000g - 3499g
 • 145
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. ząbkowicki
  1,11
  Dolnośląskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. ząbkowicki
  0,51
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. ząbkowicki
  0,39
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie ząbkowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 000 Zgony
 • 481 Kobiety
  (Zgony)
 • 519 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 16,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. ząbkowicki
  16,3
  Województwo
  12,5
  Polska
  11,9
 • 259,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat ząbkowicki
  259,1
  Województwo
  158,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. ząbkowicki
  5,2
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat ząbkowicki
  4,3
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ząbkowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,3%
  Dolnośląskie
  44,6%
  Polska
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,3%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. ząbkowicki
  6,0%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 346,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat ząbkowicki
  346,7
  Dolnośląskie
  294,0
  Cała Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Kraj
  253,9
 • 753,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 780,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 724,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat ząbkowicki
  753,6
  Dolnośląskie
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 99,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  99,7
  Dolnośląskie
  96,5
  Cała Polska
  62,9
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. ząbkowicki
  31,6
  Województwo
  33,7
  Polska
  33,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,5
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. ząbkowicki
  0,6%
  Dolnośląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie ząbkowickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Osoby w zamachach samobójczych
 • 8 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  39,0
  woj. dolnośląskie
  35,0
  Cała Polska
  38,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 5 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe3
  • nieustalony12
 • 1 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 3 wyższe
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 579 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 300 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 279 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 712 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 396 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 316 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -133 Saldo migracji
 • -88 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -133 Saldo migracji wewnętrznych
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie ząbkowickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie ząbkowickim oddano do użytku 182 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie ząbkowickim to 24 961 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  50,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,3% na sprzedaż lub wynajem, 13,2% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie ząbkowickim to 4,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie ząbkowickim to 100,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,34% mieszkań posiada łazienkę, 75,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 42,46% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie ząbkowickim 252 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 230 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 169 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 61 transakcji (mediana cen - 4 901 zł/m2, średnia - 5 043 zł/m2), a na rynku wtórnym 191 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 479 zł/m2, średnia - 2 607 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 230 zł
 • Tutaj
  3 230 zł
  Województwo
  6 936 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 3 230 zł Ogółem
 • 3 230 zł
 • 2 531 zł do 40 m2
 • 2 531 zł
 • 4 102 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 102 zł
 • 3 383 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 383 zł
 • 2 174 zł od 80,1 m2
 • 2 174 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 169 zł
 • pow. ząbkowicki
  3 169 zł
  woj. dolnośląskie
  6 928 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 3 169 zł Ogółem
 • 3 169 zł
 • 2 873 zł do 40 m2
 • 2 873 zł
 • 3 738 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 738 zł
 • 3 232 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 232 zł
 • 2 216 zł od 80,1 m2
 • 2 216 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 252
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m2120
  • od 60,1 do 80 m250
  • od 80,1 m233
 • 49 do 40 m2
 • 120 od 40,1 do 60 m2
 • 50 od 60,1 do 80 m2
 • 33 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie ząbkowickim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 901 zł
 • pow. ząbkowicki
  4 901 zł
  Dolnośląskie
  7 706 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 4 901 zł Ogółem
 • 4 901 zł
 • 4 900 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 900 zł
 • 4 998 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 998 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 043 zł
 • powiat ząbkowicki
  5 043 zł
  woj. dolnośląskie
  7 857 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 043 zł Ogółem
 • 5 043 zł
 • 5 041 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 041 zł
 • 4 935 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 935 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 61
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m246
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 46 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 479 zł
 • powiat ząbkowicki
  2 479 zł
  Dolnośląskie
  5 637 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 2 479 zł Ogółem
 • 2 479 zł
 • 2 493 zł do 40 m2
 • 2 493 zł
 • 2 683 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 683 zł
 • 2 557 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 557 zł
 • 2 105 zł od 80,1 m2
 • 2 105 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 607 zł
 • powiat ząbkowicki
  2 607 zł
  woj. dolnośląskie
  6 129 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 2 607 zł Ogółem
 • 2 607 zł
 • 2 799 zł do 40 m2
 • 2 799 zł
 • 2 910 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 910 zł
 • 2 782 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 782 zł
 • 2 006 zł od 80,1 m2
 • 2 006 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 191
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m247
  • od 40,1 do 60 m274
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m231
 • 47 do 40 m2
 • 74 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 31 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 961 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 408,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  408,60
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  77,80 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat ząbkowicki
  31,80 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. ząbkowicki
  3,89
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,45
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. ząbkowicki
  0,63
  Dolnośląskie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 182 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,98
  Dolnośląskie
  7,66
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 749 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,12
  Dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 12,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. ząbkowicki
  12,26
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Polska
  24,56
 • 18 307 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 100,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat ząbkowicki
  100,6 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. ząbkowicki
  0,30 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. ząbkowicki
  97,69%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Cały kraj
  97,75%
 • 93,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. ząbkowicki
  93,68%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Cały kraj
  95,18%
 • 90,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. ząbkowicki
  90,34%
  woj. dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 75,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. ząbkowicki
  75,22%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 42,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat ząbkowicki
  42,46%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat ząbkowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie ząbkowickim na 1000 mieszkańców pracuje 168osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie ząbkowickim wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ząbkowickim wynosiło 5 615,48 PLN, co odpowiada 83.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ząbkowickiego 9 055 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 626 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 429.

  15,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu ząbkowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,7% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. ząbkowicki
  168,0
  Dolnośląskie
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,8% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • pow. ząbkowicki
  9,9%
  woj. dolnośląskie
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie ząbkowickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 976 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 615 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie ząbkowickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 055 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 626 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 429 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,8% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie ząbkowickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 400 Pracujący ogółem
 • 5 381 Kobiety
 • 5 019 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie ząbkowickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. ząbkowicki
  66,8
  Województwo
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 41,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,2
  Dolnośląskie
  40,7
  Polska
  38,2
 • 160,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. ząbkowicki
  160,6
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat ząbkowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie ząbkowickim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 569 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 966 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 439 nowych podmiotów, a 361 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (926) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (439) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (877) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (274) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie ząbkowickim najwięcej (445) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 343) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (184) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,3% (1 839) podmiotów, a 73,3% (5 546) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie ząbkowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (22.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 569 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 184 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 839 Przemysł i budownictwo
 • 5 546 Pozostała działalność
 • 439 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie ząbkowickim w 2023 roku
 • 361 Podmioty wyrejestrowane w powiecie ząbkowickim w 2023 roku
 • 4 966 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 343 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 343
 • 181 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 181
 • 43 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 43
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 7 567 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 567
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 389 Spółki handlowe ogółem
 • 389
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 321  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 321
 • 35    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 445 Spółki cywilne ogółem
 • 445
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 966 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 211 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 211
 • 1 130 Budownictwo
 • 1 130
 • 457 Przetwórstwo przemysłowe
 • 457
 • 403 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 403
 • 287 Pozostała działalność
 • 287
 • 267 Transport i gospodarka magazynowa
 • 267
 • 239 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 239
 • 197 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 197
 • 172 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 172
 • 141 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 141
 • 127 Informacja i komunikacja
 • 127
 • 127 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 127
 • 110 Edukacja
 • 110
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 38 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 38
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie ząbkowickim stwierdzono 952 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie ząbkowickim wynosi 75,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu ząbkowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,44 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,45 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,04 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 952 Przestępstwa ogółem
 • 952
 • 580 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 580
 • 187 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 187
 • 126 Przestępstwa drogowe
 • 126
 • 17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 17
 • 458 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 458
 • 15,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,50
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 9,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,44
  woj. dolnośląskie
  19,57
  Polska
  12,98
 • 3,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,04
  Dolnośląskie
  5,59
  Polska
  6,99
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,05
  Dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat ząbkowicki
  0,28
  woj. dolnośląskie
  0,40
  Polska
  0,35
 • 7,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,45
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  75%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  54%
  Dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat ząbkowicki
  100%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat ząbkowicki
  94%
  Dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat ząbkowicki
  54%
  Dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Powiat ząbkowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu ząbkowickiego wyniosła w 2022 roku 117,3 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu ząbkowickiego - 26.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (25%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,1 mln złotych, czyli 10,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu ząbkowickiego wyniosła w 2022 roku 118,1 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%). W budżecie powiatu ząbkowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 306 złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie ząbkowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,6 mln

  1,1 tys(100%)

  80,0 mln

  1,2 tys(100%)

  81,2 mln

  1,2 tys(100%)

  88,4 mln

  1,3 tys(100%)

  94,4 mln

  1,4 tys(100%)

  94,5 mln

  1,5 tys(100%)

  108,5 mln

  1,7 tys(100%)

  117,3 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,5 mln

  306(27.1%)

  20,3 mln

  305(25.4%)

  19,9 mln

  301(24.5%)

  20,6 mln

  315(23.3%)

  22,3 mln

  344(23.6%)

  25,3 mln

  395(26.8%)

  27,0 mln

  426(24.9%)

  31,0 mln

  507(26.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,7 mln

  309(27.4%)

  22,5 mln

  338(28.1%)

  17,0 mln

  258(21%)

  18,6 mln

  284(21%)

  22,5 mln

  347(23.8%)

  22,7 mln

  355(24%)

  24,5 mln

  387(22.6%)

  29,3 mln

  480(25%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  109(9.6%)

  6,7 mln

  100,0(8.3%)

  6,9 mln

  105(8.5%)

  7,3 mln

  111(8.2%)

  8,2 mln

  126(8.7%)

  8,4 mln

  132(8.9%)

  9,4 mln

  149(8.7%)

  12,5 mln

  205(10.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  36,9(3.3%)

  3,1 mln

  45,9(3.8%)

  2,4 mln

  36,3(3%)

  1,9 mln

  28,9(2.1%)

  1,4 mln

  22,4(1.5%)

  1,5 mln

  23,3(1.6%)

  2,0 mln

  31,6(1.8%)

  9,0 mln

  147(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  83,1(7.4%)

  5,9 mln

  88,3(7.3%)

  6,5 mln

  98,1(8%)

  6,6 mln

  101(7.5%)

  7,1 mln

  110(7.6%)

  8,5 mln

  133(9%)

  7,7 mln

  122(7.1%)

  8,3 mln

  135(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,6 mln

  128(11.3%)

  10,2 mln

  153(12.7%)

  11,0 mln

  166(13.5%)

  13,9 mln

  212(15.7%)

  14,3 mln

  221(15.2%)

  9,6 mln

  149(10.1%)

  18,1 mln

  286(16.7%)

  7,2 mln

  117(6.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,7 mln

  70,7(6.3%)

  5,5 mln

  82,9(6.9%)

  5,2 mln

  78,9(6.4%)

  5,5 mln

  83,6(6.2%)

  6,2 mln

  96,0(6.6%)

  6,1 mln

  94,6(6.4%)

  7,2 mln

  114(6.7%)

  5,7 mln

  93,8(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  44,9(4%)

  3,3 mln

  50,3(4.2%)

  4,0 mln

  59,9(4.9%)

  3,8 mln

  58,1(4.3%)

  3,3 mln

  51,6(3.5%)

  3,6 mln

  56,1(3.8%)

  3,8 mln

  60,3(3.5%)

  4,0 mln

  66,0(3.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  20,8(1.8%)

  1,3 mln

  19,6(1.6%)

  1,3 mln

  19,7(1.6%)

  1,3 mln

  19,2(1.4%)

  1,2 mln

  18,9(1.3%)

  852,3 tys

  13,3(0.9%)

  614,5 tys

  9,7(0.6%)

  2,4 mln

  38,7(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  918,6 tys

  13,7(1.2%)

  650,0 tys

  9,8(0.8%)

  509,7 tys

  7,7(0.6%)

  2,2 mln

  32,9(2.4%)

  727,4 tys

  11,2(0.8%)

  703,5 tys

  11,0(0.7%)

  833,6 tys

  13,2(0.8%)

  979,5 tys

  16,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  232,7 tys

  3,5(0.3%)

  189,2 tys

  2,8(0.2%)

  161,9 tys

  2,5(0.2%)

  194,5 tys

  3,0(0.2%)

  217,7 tys

  3,4(0.2%)

  167,5 tys

  2,6(0.2%)

  214,7 tys

  3,4(0.2%)

  203,0 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,4 tys

  2,8(0.2%)

  187,3 tys

  2,8(0.2%)

  187,7 tys

  2,9(0.2%)

  198,9 tys

  3,1(0.2%)

  197,7 tys

  3,1(0.2%)

  196,9 tys

  3,1(0.2%)

  197,9 tys

  3,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  78,8 tys

  1,2(0.1%)

  106,1 tys

  1,6(0.1%)

  93,9 tys

  1,4(0.1%)

  62,4 tys

  1,0(0.1%)

  54,7 tys

  0,8(0.1%)

  110,6 tys

  1,7(0.1%)

  130,2 tys

  2,1(0.1%)

  122,5 tys

  2,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  33,4 tys

  0,5(0%)

  26,0 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,4(0%)

  24,5 tys

  0,4(0%)

  17,6 tys

  0,3(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  47,7 tys

  0,7(0.1%)

  19,5 tys

  0,3(0%)

  13,8 tys

  0,2(0%)

  15,8 tys

  0,2(0%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  0,2(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  12,8 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  41,3 tys

  0,6(0.1%)

  103,6 tys

  1,6(0.1%)

  33,8 tys

  0,5(0%)

  150,2 tys

  2,3(0.2%)

  145,8 tys

  2,2(0.2%)

  141,0 tys

  2,2(0.1%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  0,3(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  12,3 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  40,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  46,8 tys

  0,7(0.1%)

  51,6 tys

  0,8(0.1%)

  53,9 tys

  0,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie ząbkowickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat ząbkowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,7 mln

  1,2 tys(100%)

  80,4 mln

  1,2 tys(100%)

  83,4 mln

  1,3 tys(100%)

  90,3 mln

  1,4 tys(100%)

  99,4 mln

  1,5 tys(100%)

  107,1 mln

  1,7 tys(100%)

  109,1 mln

  1,8 tys(100%)

  118,1 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,6 mln

  471(40.6%)

  31,4 mln

  472(39%)

  31,3 mln

  474(37.6%)

  31,6 mln

  483(35%)

  35,5 mln

  547(35.7%)

  48,3 mln

  754(45.1%)

  44,9 mln

  709(41.2%)

  44,0 mln

  720(37.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,4 mln

  230(19.8%)

  16,8 mln

  252(20.9%)

  15,9 mln

  241(19%)

  17,5 mln

  268(19.4%)

  20,7 mln

  319(20.8%)

  21,7 mln

  339(20.3%)

  22,5 mln

  356(20.7%)

  27,4 mln

  448(23.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,3 mln

  168(14.5%)

  12,0 mln

  181(15%)

  12,8 mln

  194(15.4%)

  14,6 mln

  224(16.2%)

  16,0 mln

  247(16.1%)

  15,7 mln

  244(14.6%)

  17,2 mln

  272(15.8%)

  20,9 mln

  343(17.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  83,2(7.2%)

  5,9 mln

  88,4(7.3%)

  6,5 mln

  98,2(7.8%)

  6,6 mln

  101(7.3%)

  7,1 mln

  110(7.2%)

  8,4 mln

  131(7.8%)

  7,7 mln

  121(7%)

  8,3 mln

  135(7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  67,1(5.8%)

  5,4 mln

  81,6(6.8%)

  6,1 mln

  92,4(7.3%)

  8,9 mln

  136(9.9%)

  9,0 mln

  138(9%)

  4,2 mln

  66,0(3.9%)

  6,8 mln

  108(6.3%)

  5,3 mln

  86,2(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  606,4 tys

  9,1(0.8%)

  1,4 mln

  21,4(1.8%)

  1,3 mln

  19,9(1.6%)

  1,5 mln

  22,5(1.6%)

  2,0 mln

  30,1(2%)

  1,2 mln

  18,7(1.1%)

  1,4 mln

  22,8(1.3%)

  3,5 mln

  57,0(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  36,9(3.2%)

  2,9 mln

  43,4(3.6%)

  2,4 mln

  36,3(2.9%)

  1,9 mln

  28,8(2.1%)

  1,4 mln

  22,2(1.4%)

  1,5 mln

  23,2(1.4%)

  2,0 mln

  30,9(1.8%)

  2,6 mln

  42,6(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  18,9(1.6%)

  997,5 tys

  15,0(1.2%)

  920,0 tys

  13,9(1.1%)

  1,7 mln

  25,3(1.8%)

  1,9 mln

  29,4(1.9%)

  1,1 mln

  16,6(1%)

  1,4 mln

  22,1(1.3%)

  1,5 mln

  24,6(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  894,5 tys

  13,4(1.2%)

  1,2 mln

  17,7(1.5%)

  1,6 mln

  23,7(1.9%)

  1,2 mln

  18,8(1.4%)

  584,0 tys

  9,0(0.6%)

  667,3 tys

  10,4(0.6%)

  809,0 tys

  12,8(0.7%)

  691,8 tys

  11,3(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  442,4 tys

  6,6(0.6%)

  298,8 tys

  4,5(0.4%)

  290,2 tys

  4,4(0.3%)

  418,5 tys

  6,4(0.5%)

  427,4 tys

  6,6(0.4%)

  434,9 tys

  6,8(0.4%)

  414,6 tys

  6,5(0.4%)

  649,3 tys

  10,6(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  37,8(3.3%)

  565,5 tys

  8,5(0.7%)

  1,1 mln

  16,3(1.3%)

  633,8 tys

  9,7(0.7%)

  901,3 tys

  13,9(0.9%)

  491,4 tys

  7,7(0.5%)

  594,8 tys

  9,4(0.5%)

  631,4 tys

  10,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  954,5 tys

  14,3(1.2%)

  1,2 mln

  18,3(1.5%)

  1,0 mln

  15,2(1.2%)

  1,1 mln

  16,2(1.2%)

  1,2 mln

  19,2(1.2%)

  391,0 tys

  6,1(0.4%)

  543,9 tys

  8,6(0.5%)

  419,7 tys

  6,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,4 tys

  2,8(0.2%)

  187,3 tys

  2,8(0.2%)

  187,7 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  3,1(0.2%)

  198,2 tys

  3,1(0.2%)

  196,4 tys

  3,1(0.2%)

  196,7 tys

  3,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  71,8 tys

  1,1(0.1%)

  75,7 tys

  1,1(0.1%)

  53,9 tys

  0,8(0.1%)

  32,4 tys

  0,5(0%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  68,7 tys

  1,1(0.1%)

  90,4 tys

  1,4(0.1%)

  82,5 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  83,0 tys

  1,2(0.1%)

  99,9 tys

  1,5(0.1%)

  107,3 tys

  1,6(0.1%)

  186,5 tys

  2,9(0.2%)

  150,2 tys

  2,3(0.2%)

  104,6 tys

  1,6(0.1%)

  54,2 tys

  0,9(0%)

  29,7 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,7

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  40,5 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,8 tys

  0,7(0.1%)

  51,6 tys

  0,8(0.1%)

  54,4 tys

  0,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat ząbkowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 832 mieszkańców powiatu ząbkowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 226 kobiet oraz 6 607 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 25,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców powiatu ząbkowickiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu ząbkowickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie ząbkowickim największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (23,1%) oraz wyższe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) oraz średnie zawodowe (27,8%).

  W roku 2022 w powiecie ząbkowickim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 94 oddziałów uczęszczało 1 769 dzieci (867 dziewczynek oraz 902 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ząbkowickim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 894 dzieci (438 dziewczynek oraz 456 chłopców). Dostępne były 1 054 miejsca.

  15,2% mieszkańców powiatu ząbkowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,5% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 882 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,80 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 249 oddziałach uczyło się 4 129 uczniów (1 975 kobiet oraz 2 154 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie ząbkowickim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 185 oddziałach uczyło się 3 229 uczniów (1 575 kobiet oraz 1 654 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,15.

  W powiecie ząbkowickim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 691 uczniów (435 kobiet oraz 256 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 158 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ząbkowickim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 945 uczniów (551 kobiet oraz 394 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 421 absolwentów.

  W powiecie ząbkowickim znajdują się 2 Technika, w których w 39 oddziałach uczyło się 894 uczniów (363 kobiety oraz 531 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie ząbkowickim placówkę miało 5 Technik, w których w 41 oddziałach uczyło się 1 074 uczniów (368 kobiet oraz 706 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 225 absolwentów.

  W powiecie ząbkowickim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 328 uczniów (109 kobiet oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,6 uczniów. 21,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu ząbkowickiego w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 29,2% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,1%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 40,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat ząbkowicki
  40,1%
  Województwo
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 41,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,8%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat ząbkowicki
  10,9%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  25,4%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 23,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat ząbkowicki
  24,2%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat ząbkowicki
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. ząbkowicki
  13,3%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 14,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 882 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat ząbkowicki
  882,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. ząbkowicki
  0,80
  Województwo
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 94 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 976 Miejsca
  (rok 2018)
 • 25 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat ząbkowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 769 Dzieci
 • 867 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 902 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 377 3 lata
 • 377
 • 452 4 lata
 • 452
 • 468 5 lata
 • 468
 • 416 6 lat
 • 416
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 174 3 lata
 • 174
 • 220 4 lata
 • 220
 • 241 5 lata
 • 241
 • 209 6 lat
 • 209
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 203 3 lata
 • 203
 • 232 4 lata
 • 232
 • 227 5 lata
 • 227
 • 207 6 lat
 • 207
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 97 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 124,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 123,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat ząbkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 225 Oddziały
 • 4 054 Uczniowie
 • 1 950 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 456 Uczniowie w 1 klasie
 • 239 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 701 Absolwenci
 • 343 Kobiety
  (absolwenci)
 • 358 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,6
  Województwo
  18,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,6
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,6
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 329,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 275,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. ząbkowicki
  87,15
  Województwo
  98,48
  Polska
  95,96
 • 85,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat ząbkowicki
  85,56
  Województwo
  96,90
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat ząbkowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat ząbkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 691 Uczniowie
 • 435 Kobiety
  (uczniowie)
 • 256 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,0%
  37,0%
 • 216 Uczniowie w 1 klasie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 158 Absolwenci
 • 87 Kobiety
  (absolwenci)
 • 71 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,6
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 46,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat ząbkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 894 Uczniowie
 • 363 Kobiety
  (uczniowie)
 • 531 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,6%
  59,4%
 • 283 Uczniowie w 1 klasie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. ząbkowicki
  22,9
  Województwo
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 74,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 50,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat ząbkowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 117 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,5%
  64,5%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat ząbkowicki
  21,9
  woj. dolnośląskie
  20,9
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,9
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 10,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat ząbkowicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie ząbkowickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie ząbkowickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • domy wycieczkowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 2
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 386)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie ząbkowickim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie ząbkowickim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 210 (uczestnicy: 79 366)
  • seanse filmowe: 51 (uczestnicy: 3 280)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 3 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 9 256)
  • koncerty: 103 (uczestnicy: 31 098)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 115 (uczestnicy: 3 584)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 44 (uczestnicy: 10 254)
  • konkursy: 13 (uczestnicy: 605)
  • pokazy teatralne: 33 (uczestnicy: 5 500)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 540)
  • interdyscyplinarne: 31 (uczestnicy: 2 150)
  • warsztaty: 740 (uczestnicy: 8 729)
  • inne: 51 (uczestnicy: 720)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 60 (członkowie: 1 183)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 184)
  • taneczne: 4 (członkowie: 54)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 70)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 28)
  • teatralne: 3 (członkowie: 60)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 20 (członkowie: 347)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 400)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 63 (absolwenci: 699)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 150)
  • komputerowe: 61 (absolwenci: 549)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 3
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 911)
  • teatralne: 5 (członkowie: 85)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 82)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 268)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 12 (członkowie: 309)
  • taneczne: 5 (członkowie: 132)
  • inne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ząbkowickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 406 zwiedzających, co daje 554 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ząbkowickim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 289 775 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 321 257 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 90
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie ząbkowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 000 wolumenów w tym ziobry specjalne: 244. Odnotowano 814 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 338 wolumenów. Odnotowano 652 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie ząbkowickim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 545 członków. Zarejestrowano 1 636 ćwiczących (mężczyźni: 1 492, kobiety: 144, chłopcy do lat 18: 805, dziewczęta do lat 18: 112). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (40), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie ząbkowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat ząbkowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat ząbkowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie ząbkowickim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 68 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,8 wypadków (więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 104,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie ząbkowickim zarejestrowanych było 65 109 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 541 samochodów osobowych (811,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 477 samochodów ciężarowych (115,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 252 autobusów (4,1 - więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 562 ciągników siodłowych (9,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 268 motocykli (53,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie ząbkowickim znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie ząbkowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 68 Ranni
  (rok 2022)
 • 23 Lekko ranni
 • 45 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie ząbkowickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 68,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat ząbkowicki
  68,8
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Cały kraj
  56,5
 • 9,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  9,8
  Dolnośląskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 111,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  111,3
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Kraj
  65,5
 • 9,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  9,2
  Dolnośląskie
  5,3
  Kraj
  5,4
 • 104,44 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  104,4
  woj. dolnośląskie
  84,9
  Kraj
  71,0
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  14,3
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 161,90 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  161,9
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 65 109 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie ząbkowickim w 2022 roku
 • 49 541 Samochody osobowe
 • 6 477 Samochody ciężarowe
 • 445 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 252 Autobusy
 • 581 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 562 Ciągniki samochodowe
 • 562   Ciągniki siodłowe
 • 4 428 Ciągniki rolnicze
 • 3 268 Motocykle
 • 1 029   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 879 Motorowery
 • 49 541Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie ząbkowickim
 • Samochody osobowe w powiecie ząbkowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 811,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat ząbkowicki
  811,0
  woj. dolnośląskie
  718,3
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 316
  • 1400-1649 kg11 325
  • 1650-1899 kg10 905
  • 1900 kg i więcej13 995
 • 13 316 do 1399 kg
 • 11 325 1400-1649 kg
 • 10 905 1650-1899 kg
 • 13 995 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 228 do 1399 cm3
 • 18 228
 • 27 192 1400-1999 cm3
 • 27 192
 • 4 121 2000 i więcej cm3
 • 4 121
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie ząbkowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 407
  • olej napędowy17 229
  • gaz (LPG)5 517
  • pozostałe4 388
 • 22 407 benzyna
 • 17 229 olej napędowy
 • 5 517 gaz (LPG)
 • 4 388 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 202 do 1 roku
 • 202
 • 149 2 lata
 • 149
 • 272 3 lata
 • 272
 • 888 4-5 lat
 • 888
 • 1 102 6-7 lat
 • 1 102
 • 1 285 8-9 lat
 • 1 285
 • 1 888 10-11 lat
 • 1 888
 • 5 730 12-15 lat
 • 5 730
 • 9 469 16-20 lat
 • 9 469
 • 9 216 21-25 lat
 • 9 216
 • 6 717 26-30 lat
 • 6 717
 • 12 623 31 lat i więcej
 • 12 623
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie ząbkowickim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Dolnośląskie
  19,9 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 6 477Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie ząbkowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie ząbkowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 115,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  115,2
  woj. dolnośląskie
  104,2
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 319 do 999 kg
 • 3 319
 • 1 824 1000-1499 kg
 • 1 824
 • 451 1500-2999 kg
 • 451
 • 50 3000-3499 kg
 • 50
 • 130 3500-4999 kg
 • 130
 • 269 5000-6999 kg
 • 269
 • 197 7000-9999 kg
 • 197
 • 157 10000-14999 kg
 • 157
 • 80 15000 kg i więcej
 • 80
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna824
  • olej napędowy4 449
  • gaz (LPG)239
  • pozostałe965
 • 824 benzyna
 • 4 449 olej napędowy
 • 239 gaz (LPG)
 • 965 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 16 2 lata
 • 16
 • 26 3 lata
 • 26
 • 113 4-5 lat
 • 113
 • 212 6-7 lat
 • 212
 • 242 8-9 lat
 • 242
 • 212 10-11 lat
 • 212
 • 814 12-15 lat
 • 814
 • 1 036 16-20 lat
 • 1 036
 • 1 138 21-25 lat
 • 1 138
 • 699 26-30 lat
 • 699
 • 1 957 31 lat i więcej
 • 1 957
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie ząbkowickim
 • pow. ząbkowicki
  23,2 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 252Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie ząbkowickim
 • Autobusy w powiecie ząbkowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy206
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe44
 • 2 benzyna
 • 206 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 44 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 7 2 lata
 • 7
 • 1 3 lata
 • 1
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 47 21-25 lat
 • 47
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 71 31 lat i więcej
 • 71
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie ząbkowickim
 • pow. ząbkowicki
  22,0 lat
  woj. dolnośląskie
  22,5 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 562Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie ząbkowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie ząbkowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. ząbkowicki
  9,2
  Dolnośląskie
  9,1
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy492
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe67
 • 2 benzyna
 • 492 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 67 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 46 4-5 lat
 • 46
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 83 12-15 lat
 • 83
 • 120 16-20 lat
 • 120
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 88 31 lat i więcej
 • 88
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie ząbkowickim
 • powiat ząbkowicki
  17,9 lat
  woj. dolnośląskie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 3 268Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie ząbkowickim
 • Motocykle w powiecie ząbkowickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 53,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  53,5
  woj. dolnośląskie
  39,2
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 20 2 lata
 • 20
 • 26 3 lata
 • 26
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 104 6-7 lat
 • 104
 • 58 8-9 lat
 • 58
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 225 12-15 lat
 • 225
 • 310 16-20 lat
 • 310
 • 404 21-25 lat
 • 404
 • 213 26-30 lat
 • 213
 • 1 802 31 lat i więcej
 • 1 802
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie ząbkowickim
 • powiat ząbkowicki
  27,2 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie ząbkowickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  11,2 km
  woj. dolnośląskie
  616,8 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. ząbkowicki
  0,2 km
  woj. dolnośląskie
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami