Radomsko w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Radomsko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radomsko to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu radomszczańskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Radomsko.
 • 43 216 Liczba mieszkańców
 • 51,4 km² Powierzchnia
 • 840,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • od 219 do 254 m n.p.m Wysokość
 • 1266 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • ERA Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Ferenc Prezydent miasta
Radomsko na mapie
Identyfikatory
 • 19.444951.0669 Współrzędne GPS
 • 1012011 TERYT (TERC)
 • 0968078 SIMC
Herb miasta Radomsko
Radomsko herb
Flaga miasta Radomsko
Radomsko flaga

Jak Radomsko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Radomsko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Radomsko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Radomsko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
63Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
81Miasta o największej powierzchni w Polsce
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
100Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
111Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
123Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
134Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
150Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
160Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
193Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
226Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
234Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
242Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
258Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
298Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
299Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi

Radomsko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
97-500Poczta Radomsko 001, Pl. 3 Maja 6
97-501Poczta Radomsko 003, ul. Brzeźnicka 38
97-503Poczta Radomsko 004, ul. Piramowicza 27
97-504Poczta Radomsko 005, ul. Leszka Czarnego 23

Radomsko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radomsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Radomsku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Radomsku
(44) 685-49-00
(44) 685-49-74
Mickiewicza 4
97-500 Radomsko
ZUS Inspektorat w Radomsku (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piastowska 24 a
97-500 Radomsko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku
(44) 683-45-09 wew.128, pinb@powiat.radomszczanski.pl
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku
(44) 6824424
Wilsona 21a
97-500 Radomsko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
(44) 685-94-20
. (44) 685-94-10
ul. Żeromskiego 19
97-500 Radomsko
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie
Strzałów, ul. Kopernika (44) 685-38-02
97-500 Radomsko
Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiecku Miejskim
504 290 079
ul. Świętego Rocha 216
97-500 Radomsko
Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Radomsko
ul. Żeromskiego 19
97-500 Radomsko
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
(44) 685-28-11, (44) 685-28-12 komenda@radomsko.policja.gov.pl
ul. Piłsudskiego 56
97-500 Radomsko
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Radomsku
(44) 685-23-50
ul.Jana Pawła II 9
97-500 Radomsko
Starostwo Powiatowe w Radomsku
(44) 683-45-09
(44) 683-43-35
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
Urząd Miasta Radomska
(44) 685-45-00
(44) 685-45-13
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko

Radomsko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Radomsko jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 43 216, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radomska zawarli w 2022 roku 156 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,0% mieszkańców Radomska jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Radomsko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -358. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,19 na 1000 mieszkańców Radomska. W 2022 roku urodziło się 333 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,5% zgonów w Radomsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Radomsku były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radomska przypada 15.81 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 250 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 416 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radomska -166. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -7.

  57,5% mieszkańców Radomska jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radomska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 43 216 Liczba mieszkańców
 • 22 736 Kobiety
 • 20 480 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radomsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radomsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radomsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radomska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,4 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radomsko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radomska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radomsko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radomsko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radomsko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,2%
  Województwo
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Radomsko
  55,4%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Radomsko
  10,8%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,8%
  łódzkie
  8,6%
  Kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Radomsko
  0,7%
  łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radomsku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Radomsko
  3,6
  woj. łódzkie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  woj. łódzkie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 156 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radomsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -358 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -191 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -167 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Radomsko
  -8,2
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radomsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radomsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radomsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radomsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 333 Urodzenia żywe
 • 159 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 174 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,7%
  52,3%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  łódzkie
  7,6
  Cała Polska
  8,1
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,8
  woj. łódzkie
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 353 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 353 g
  łódzkie
  3 354 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 324 Waga 3000g - 3499g
 • 324
 • 118 Waga 2500g - 2999g
 • 118
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Radomsko
  1,27
  łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,47
  łódzkie
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Radomsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 691 Zgony
 • 350 Kobiety
  (Zgony)
 • 341 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,7%
  49,3%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Radomsko
  15,8
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 210,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  210,8
  Województwo
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,1
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,1
  łódzkie
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,4
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomszczańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,5%
  woj. łódzkie
  29,5%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,4%
  woj. łódzkie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Radomsko
  5,0%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,7%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Cały kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 310,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  310,2
  łódzkie
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Cała Polska
  253,9
 • 479,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 519,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 438,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  479,6
  Województwo
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 51,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,6
  Województwo
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Radomsko
  38,1
  Województwo
  38,6
  Kraj
  33,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Radomsko
  5,4
  woj. łódzkie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 250 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 122 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 128 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 416 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 222 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 194 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -173 Saldo migracji
 • -99 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -74 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -166 Saldo migracji wewnętrznych
 • -100 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -66 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radomsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radomsko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomsko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radomsku oddano do użytku 180 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radomsku to 19 967 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 460 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  67,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 32,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radomsku to 3,34 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Radomsku to 78,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,41% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,22% mieszkań posiada łazienkę, 85,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 53,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomszczańskiego.

  Powiat radomszczański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 967 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 459,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  459,90
  łódzkie
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,80 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,10 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,69
  woj. łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Radomsko
  2,17
  woj. łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 180 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,15
  woj. łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 601 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,34
  łódzkie
  3,80
  Cały kraj
  3,89
 • 13,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  13,84
  woj. łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 14 124 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 78,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  78,5 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,33 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Radomsko
  98,41%
  woj. łódzkie
  96,76%
  Cała Polska
  97,75%
 • 96,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Radomsko
  96,61%
  łódzkie
  92,46%
  Kraj
  95,18%
 • 95,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,22%
  Województwo
  89,88%
  Kraj
  93,75%
 • 85,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,28%
  Województwo
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 53,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  53,16%
  woj. łódzkie
  46,52%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Radomsko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radomsku na 1000 mieszkańców pracuje 332osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radomsku wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomsku wynosiło 5 333,33 PLN, co odpowiada 79.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radomska 1 591 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 349 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 758.

  18,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Radomska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,7% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 332 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  332,0
  łódzkie
  258,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,4% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radomsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radomsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radomsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 808 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 333 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radomsku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 591 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 349 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 758 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 39,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radomsku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 578 Pracujący ogółem
 • 7 407 Kobiety
 • 7 171 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radomsku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radomsko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Radomsko
  73,8
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 46,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Radomsko
  46,4
  woj. łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 168,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Radomsko
  168,9
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radomsko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Radomsku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 253 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 023 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 390 nowych podmiotów, a 264 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (585) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (332) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (529) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (214) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radomsku najwięcej (357) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 053) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (53) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (1 411) podmiotów, a 72,1% (3 789) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radomsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 253 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 53 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 411 Przemysł i budownictwo
 • 3 789 Pozostała działalność
 • 390 Podmioty nowo zarejestrowane w Radomsku w 2023 roku
 • 264 Podmioty wyrejestrowane w Radomsku w 2023 roku
 • 4 023 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 053 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 053
 • 157 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 157
 • 37 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 37
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 5 247 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 247
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 442 Spółki handlowe ogółem
 • 442
 • 42  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 357  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 357
 • 40    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 302 Spółki cywilne ogółem
 • 302
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 023 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 045 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 045
 • 673 Przetwórstwo przemysłowe
 • 673
 • 496 Budownictwo
 • 496
 • 406 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 406
 • 285 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 285
 • 250 Transport i gospodarka magazynowa
 • 250
 • 224 Pozostała działalność
 • 224
 • 121 Informacja i komunikacja
 • 121
 • 116 Edukacja
 • 116
 • 106 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 106
 • 83 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 83
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43
 • 33 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 33
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomsko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radomsku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 697 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,99 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radomsku wynosi 77,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radomska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,99 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,44 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,06 (71%), drogowe - 2,36 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radomska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radomsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 697 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 697
 • 392 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 392
 • 177 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 177
 • 103 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 103
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 19
 • 324 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 324
 • 15,99 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,99
  Województwo
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,99
  łódzkie
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 4,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,06
  łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Radomsko
  2,36
  Województwo
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,44
  łódzkie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,44
  woj. łódzkie
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radomsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  74%
  łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Radomsko
  72%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  łódzkie
  86%
  Polska
  88%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  59%
  Województwo
  44%
  Polska
  51%

Radomsko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Radomska wyniosła w 2022 roku 288,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Radomska - 28% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 43,8 mln złotych, czyli 15,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radomska wyniosła w 2022 roku 282,7 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). W budżecie Radomska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 110 złotych na mieszkańca (1,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,0%.
 • Wydatki budżetu w Radomsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radomska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radomsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radomska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  144,2 mln

  3,1 tys(100%)

  168,0 mln

  3,6 tys(100%)

  187,5 mln

  4,0 tys(100%)

  190,8 mln

  4,1 tys(100%)

  256,2 mln

  5,6 tys(100%)

  235,6 mln

  5,2 tys(100%)

  263,9 mln

  6,0 tys(100%)

  288,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  50,4 mln

  1,1 tys(34.9%)

  53,5 mln

  1,1 tys(31.9%)

  57,8 mln

  1,2 tys(30.8%)

  57,2 mln

  1,2 tys(30%)

  61,6 mln

  1,3 tys(24%)

  62,3 mln

  1,4 tys(26.4%)

  73,4 mln

  1,6 tys(27.8%)

  80,8 mln

  1,9 tys(28%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  31,9 mln

  678(22.1%)

  53,4 mln

  1,1 tys(31.8%)

  17,6 mln

  379(9.4%)

  18,6 mln

  404(9.8%)

  19,0 mln

  415(7.4%)

  19,9 mln

  438(8.4%)

  20,9 mln

  467(7.9%)

  50,5 mln

  1,2 tys(17.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,4 mln

  371(12.1%)

  10,6 mln

  227(6.3%)

  13,7 mln

  296(7.3%)

  16,4 mln

  356(8.6%)

  41,4 mln

  902(16.1%)

  21,1 mln

  466(9%)

  30,4 mln

  679(11.5%)

  33,2 mln

  765(11.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,6 mln

  246(8%)

  15,8 mln

  339(9.4%)

  13,6 mln

  293(7.2%)

  14,7 mln

  318(7.7%)

  18,4 mln

  401(7.2%)

  13,6 mln

  300(5.8%)

  24,7 mln

  552(9.4%)

  26,4 mln

  608(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,8 mln

  272(8.9%)

  13,1 mln

  281(7.8%)

  15,4 mln

  331(8.2%)

  15,9 mln

  344(8.3%)

  20,9 mln

  457(8.2%)

  15,9 mln

  351(6.7%)

  17,6 mln

  394(6.7%)

  21,4 mln

  493(7.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,8 mln

  145(4.7%)

  7,5 mln

  161(4.5%)

  7,3 mln

  158(3.9%)

  6,8 mln

  148(3.6%)

  7,2 mln

  156(2.8%)

  8,0 mln

  176(3.4%)

  6,7 mln

  149(2.5%)

  11,0 mln

  252(3.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,8 mln

  81,2(2.6%)

  3,6 mln

  77,2(2.1%)

  6,8 mln

  147(3.6%)

  4,8 mln

  104(2.5%)

  20,5 mln

  447(8%)

  22,1 mln

  486(9.4%)

  9,2 mln

  205(3.5%)

  9,7 mln

  224(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  49,8(1.6%)

  2,9 mln

  61,3(1.7%)

  4,6 mln

  99,9(2.5%)

  3,5 mln

  75,6(1.8%)

  4,4 mln

  96,9(1.7%)

  2,3 mln

  51,8(1%)

  10,4 mln

  232(3.9%)

  8,3 mln

  190(2.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  578,5 tys

  12,3(0.4%)

  614,4 tys

  13,2(0.4%)

  745,6 tys

  16,1(0.4%)

  654,8 tys

  14,2(0.3%)

  878,5 tys

  19,2(0.3%)

  1,6 mln

  36,2(0.7%)

  981,2 tys

  21,9(0.4%)

  3,9 mln

  90,8(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  22,7(0.7%)

  1,5 mln

  32,8(0.9%)

  1,2 mln

  25,2(0.6%)

  1,6 mln

  34,6(0.8%)

  1,7 mln

  37,5(0.7%)

  1,3 mln

  28,5(0.5%)

  2,1 mln

  46,9(0.8%)

  1,6 mln

  37,4(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  29,9(1%)

  1,4 mln

  29,2(0.8%)

  1,4 mln

  30,8(0.8%)

  2,0 mln

  44,2(1.1%)

  2,8 mln

  60,1(1.1%)

  2,3 mln

  50,3(1%)

  2,4 mln

  54,1(0.9%)

  1,5 mln

  35,4(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  128,6 tys

  2,7(0.1%)

  223,9 tys

  4,8(0.1%)

  338,3 tys

  7,3(0.2%)

  958,7 tys

  20,8(0.5%)

  858,0 tys

  18,7(0.3%)

  472,4 tys

  10,4(0.2%)

  970,6 tys

  21,7(0.4%)

  1,3 mln

  30,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  986,3 tys

  21,0(0.7%)

  914,0 tys

  19,6(0.5%)

  908,8 tys

  19,6(0.5%)

  661,7 tys

  14,4(0.3%)

  723,0 tys

  15,8(0.3%)

  327,6 tys

  7,2(0.1%)

  473,1 tys

  10,6(0.2%)

  782,3 tys

  18,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  50,7(1.7%)

  2,3 mln

  50,2(1.4%)

  2,5 mln

  53,3(1.3%)

  2,5 mln

  53,9(1.3%)

  2,7 mln

  58,5(1%)

  2,6 mln

  57,9(1.1%)

  2,6 mln

  59,2(1%)

  545,7 tys

  12,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  195,6 tys

  4,2(0.1%)

  219,6 tys

  4,7(0.1%)

  188,0 tys

  4,1(0.1%)

  201,7 tys

  4,4(0.1%)

  242,6 tys

  5,3(0.1%)

  236,6 tys

  5,2(0.1%)

  237,6 tys

  5,3(0.1%)

  291,0 tys

  6,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  108,2 tys

  2,3(0.1%)

  227,3 tys

  4,9(0.1%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  258

  0,0(0%)

  371

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,6 tys

  2,7(0%)

  128,8 tys

  3,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  259,0 tys

  5,5(0.2%)

  156,4 tys

  3,4(0.1%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  332,8 tys

  7,2(0.2%)

  282,3 tys

  6,2(0.1%)

  264,6 tys

  5,8(0.1%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  545,0 tys

  11,8(0.3%)

  876,9 tys

  19,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radomsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radomska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radomsko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radomska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  139,7 mln

  3,0 tys(100%)

  167,5 mln

  3,6 tys(100%)

  192,2 mln

  4,1 tys(100%)

  187,8 mln

  4,1 tys(100%)

  217,5 mln

  4,7 tys(100%)

  240,4 mln

  5,3 tys(100%)

  265,3 mln

  6,0 tys(100%)

  282,7 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  72,8 mln

  1,5 tys(52.1%)

  76,0 mln

  1,6 tys(45.4%)

  83,7 mln

  1,8 tys(43.5%)

  84,0 mln

  1,8 tys(44.7%)

  93,8 mln

  2,0 tys(43.1%)

  99,7 mln

  2,2 tys(41.5%)

  110,9 mln

  2,5 tys(41.8%)

  115,6 mln

  2,7 tys(40.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,0 mln

  594(20%)

  31,0 mln

  665(18.5%)

  32,1 mln

  691(16.7%)

  30,4 mln

  660(16.2%)

  32,1 mln

  700(14.8%)

  39,1 mln

  863(16.3%)

  46,8 mln

  1,0 tys(17.6%)

  42,8 mln

  985(15.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,3 mln

  453(15.3%)

  42,3 mln

  908(25.3%)

  7,4 mln

  159(3.8%)

  7,8 mln

  168(4.1%)

  7,4 mln

  161(3.4%)

  7,9 mln

  173(3.3%)

  8,1 mln

  181(3.1%)

  36,0 mln

  830(12.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,8 mln

  103(3.5%)

  1,6 mln

  33,8(0.9%)

  9,0 mln

  193(4.7%)

  7,1 mln

  155(3.8%)

  4,0 mln

  86,7(1.8%)

  6,3 mln

  140(2.6%)

  10,1 mln

  226(3.8%)

  14,4 mln

  332(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  86,7(2.9%)

  5,5 mln

  119(3.3%)

  8,0 mln

  173(4.2%)

  7,0 mln

  151(3.7%)

  7,0 mln

  153(3.2%)

  7,8 mln

  171(3.2%)

  9,5 mln

  213(3.6%)

  14,1 mln

  324(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  953,9 tys

  20,3(0.7%)

  3,1 mln

  67,6(1.9%)

  1,6 mln

  35,4(0.9%)

  925,3 tys

  20,1(0.5%)

  11,9 mln

  259(5.5%)

  5,5 mln

  122(2.3%)

  9,1 mln

  203(3.4%)

  12,0 mln

  276(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  101(3.4%)

  5,6 mln

  120(3.3%)

  6,1 mln

  132(3.2%)

  5,8 mln

  125(3.1%)

  5,6 mln

  122(2.6%)

  4,8 mln

  105(2%)

  8,1 mln

  182(3.1%)

  7,6 mln

  175(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  567,3 tys

  12,1(0.4%)

  300,5 tys

  6,5(0.2%)

  458,0 tys

  9,9(0.2%)

  546,1 tys

  11,8(0.3%)

  2,0 mln

  42,9(0.9%)

  7,8 mln

  171(3.2%)

  2,0 mln

  44,4(0.7%)

  2,4 mln

  54,5(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  30,8 tys

  0,7(0%)

  24,5 tys

  0,5(0%)

  180,6 tys

  3,9(0.1%)

  574,4 tys

  12,5(0.3%)

  681,2 tys

  14,9(0.3%)

  695,3 tys

  15,3(0.3%)

  626,1 tys

  14,0(0.2%)

  1,3 mln

  29,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  25,8(0.9%)

  729,5 tys

  15,7(0.4%)

  795,6 tys

  17,1(0.4%)

  788,9 tys

  17,1(0.4%)

  2,2 mln

  47,2(1%)

  1,0 mln

  22,4(0.4%)

  832,4 tys

  18,6(0.3%)

  1,1 mln

  24,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  625,5 tys

  13,3(0.4%)

  585,8 tys

  12,6(0.3%)

  505,7 tys

  10,9(0.3%)

  427,4 tys

  9,3(0.2%)

  384,0 tys

  8,4(0.2%)

  235,2 tys

  5,2(0.1%)

  275,0 tys

  6,2(0.1%)

  289,2 tys

  6,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  140,2 tys

  3,0(0.1%)

  125,3 tys

  2,7(0.1%)

  115,1 tys

  2,5(0.1%)

  120,6 tys

  2,6(0.1%)

  135,8 tys

  3,0(0.1%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  192,1 tys

  4,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  47,9 tys

  1,0(0%)

  379,3 tys

  8,1(0.2%)

  45,0 tys

  1,0(0%)

  45,0 tys

  1,0(0%)

  55,0 tys

  1,2(0%)

  56,2 tys

  1,2(0%)

  68,6 tys

  1,5(0%)

  67,9 tys

  1,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,7 tys

  0,6(0%)

  31,9 tys

  0,7(0%)

  31,9 tys

  0,7(0%)

  33,4 tys

  0,7(0%)

  34,9 tys

  0,8(0%)

  36,4 tys

  0,8(0%)

  34,2 tys

  0,8(0%)

  41,7 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  259,0 tys

  5,5(0.2%)

  156,4 tys

  3,4(0.1%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  332,8 tys

  7,2(0.2%)

  282,3 tys

  6,2(0.1%)

  264,6 tys

  5,8(0.1%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  13,8 tys

  0,3(0%)

  7,1 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  52,7 tys

  1,1(0%)

  21,0 tys

  0,5(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  367,9 tys

  8,2(0.1%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radomsko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 835 mieszkańców Radomska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 376 kobiet oraz 4 456 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców Radomska, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Radomska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radomsku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,9%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w Radomsku mieściło się 16 przedszkoli, w których do 73 oddziałów uczęszczało 1 555 dzieci (768 dziewczynek oraz 787 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Radomsku mieściło się 9 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 1 017 dzieci (502 dziewczynki oraz 515 chłopców). Dostępnych było 1 160 miejsc.

  17,1% mieszkańców Radomska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 084 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 182 oddziałach uczyło się 3 380 uczniów (1 653 kobiety oraz 1 727 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radomsku placówkę miało 11 szkół podstawowych, w których w 128 oddziałach uczyło się 2 847 uczniów (1 393 kobiety oraz 1 454 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,13.

  W Radomsku znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 757 uczniów (1 169 kobiet oraz 588 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 387 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Radomsku placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 178 uczniów (1 435 kobiet oraz 743 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 669 absolwentów.

  W Radomsku znajdują się 4 Technika, w których w 75 oddziałach uczyło się 2 331 uczniów (911 kobiet oraz 1 420 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 373 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Radomsku placówkę miały 4 Technika, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 533 uczniów (464 kobiety oraz 1 069 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 304 absolwentów.

  W Radomsku znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 403 uczniów (88 kobiet oraz 315 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,8 uczniów. 28,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 31,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,1% mieszkańców Radomska w wieku potencjalnej nauki (23,5% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,9%
  łódzkie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,7%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Radomsko
  2,7%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Radomsko
  21,4%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,5%
  Województwo
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,7%
  Województwo
  14,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1084 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Radomsko
  1 084,0
  łódzkie
  934,0
  Kraj
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,75
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 73 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 510 Miejsca
  (rok 2018)
 • 40 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radomsko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 555 Dzieci
 • 768 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 787 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 352 3 lata
 • 352
 • 397 4 lata
 • 397
 • 427 5 lata
 • 427
 • 341 6 lat
 • 341
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 172 3 lata
 • 172
 • 184 4 lata
 • 184
 • 230 5 lata
 • 230
 • 161 6 lat
 • 161
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 180 3 lata
 • 180
 • 213 4 lata
 • 213
 • 197 5 lata
 • 197
 • 180 6 lat
 • 180
 • 131 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 120,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 118,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radomsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi
  Publiczne
  44 685-44-50
  ul. Sokola 2
  97-500 Radomsko
  1022823
  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 10
  Publiczne
  44 685-45-45
  44 685-45-45
  ul. ARMII KRAJOWEJ 13
  97-500 Radomsko
  616014
  Publiczne Przedszkole nr 1 (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  44 685-44-28
  44 685-44-29
  ul. Miła 13
  97-500 Radomsko
  615016
  Publiczne Przedszkole nr 4 "Pod Zielonym Ludkiem"
  Publiczne
  44 683-27-61
  44 683-27-61
  ul. Kołłątaja 12
  97-500 Radomsko
  513012
  Publiczne Przedszkole nr6 (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  44 685-44-26
  44 685-44-26
  ul. Rolna 2
  97-500 Radomsko
  512113
  Publiczne Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  44 685-44-40
  ul. Sierakowskiego 19
  97-500 Radomsko
  512014
  Publiczne Przedszkole nr 2 im. Janusza Korczaka w Radomsku (Janusz Korczak)
  Publiczne
  44 685-45-48
  44 685-45-48
  ul. Targowa 7
  97-500 Radomsko
  411512
  Publiczne Przedszkolenr5
  Publiczne
  44 685-44-24
  44 685-44-24
  ul. 11Listopada 33
  97-500 Radomsko
  49611
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  44 685-44-49
  44 685-44-48
  ul. PIASTOWSKA 10A
  97-500 Radomsko
  42814
  Centrum Edukacji dla Dzieci "SKRZAT"
  Niepubliczne
  44 738-16-89
  ul. Krakowska 180
  97-500 Radomsko
  ---
  Edukacyjne Centrum Dla Dzieci Bajkowa Kraina
  Niepubliczne
  50 101-31-92
  ul. Narutowicza 3
  97-500 Radomsko
  ---
 • Szkoły podstawowe w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radomsko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 149 Oddziały
 • 3 311 Uczniowie
 • 1 629 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 682 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 389 Uczniowie w 1 klasie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 539 Absolwenci
 • 279 Kobiety
  (absolwenci)
 • 260 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 69 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,8%
  65,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,6
  Województwo
  16,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,6
 • 18,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,6
 • 22,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,2
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 252,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 211,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,13
  woj. łódzkie
  97,10
  Polska
  95,96
 • 105,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  105,20
  łódzkie
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radomsko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radomsko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radomsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku (im. Romualda Traugutta)
  Publiczna
  44 685-44-34
  44 685-44-34
  ul. 11 Listopada 16
  97-500 Radomsko
  20450-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Radomsku (Władysława Broniewskiego)
  Publiczna
  44 685-44-06
  44 685-44-06
  ul. Św. Jadwigi Królowej 20
  97-500 Radomsko
  19435-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  44 683-58-80
  ul. Rolna 65
  97-500 Radomsko
  18402-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Radomsku (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  44 685-45-60
  44 685-45-60
  ul. Piłsudskiego 22
  97-500 Radomsko
  17379-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 (Bolesław Chrobry)
  Publiczna
  44 683-44-48
  44 683-78-24
  ul. Piastowska 17
  97-500 Radomsko
  16352-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (Wł.St.Reymont)
  Publiczna
  44 685-45-66
  44 685-45-66
  ul. Szkolna 4
  97-500 Radomsko
  14319-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 (Mieszko I)
  Publiczna
  44 683-87-84
  44 683-87-84
  ul. Dąbrowskiej 27
  97-500 Radomsko
  917526
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  44 682-63-92
  44 682-63-92
  ul. NARUTOWICZA 207
  97-500 Radomsko
  715616
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Radomsku
  Publiczna
  ul. Kornela Makuszyńskiego 25
  97-500 Radomsko
  8133-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
  Publiczna
  44 685-46-25
  ul. M. Reja 81
  97-500 Radomsko
  710016
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  44 683-47-03
  ul. Piastowska 12
  97-500 Radomsko
  1060-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Radomsko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 446 Uczniowie
 • 1 032 Kobiety
  (uczniowie)
 • 414 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,4%
  28,6%
 • 529 Uczniowie w 1 klasie
 • 396 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 280 Absolwenci
 • 195 Kobiety
  (absolwenci)
 • 85 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 11 Oddziały
 • 311 Uczniowie
 • 137 Kobiety
  (uczniowie)
 • 174 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,1%
  55,9%
 • 107 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Radomsko
  29,8
  Województwo
  26,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 91,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 69,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Radomsko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 75 Oddziały
 • 2 331 Uczniowie
 • 911 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 420 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 662 Uczniowie w 1 klasie
 • 240 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 422 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 373 Absolwenci
 • 156 Kobiety
  (absolwenci)
 • 217 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  31,1
  Województwo
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 179,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 128,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radomsko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  28,8
  łódzkie
  20,5
  Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Radomsko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 794 Uczniowie
 • 570 Kobiety
  (uczniowie)
 • 224 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 613 Uczniowie w 1 klasie
 • 440 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 173 Absolwenci
 • 138 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  26,5
  woj. łódzkie
  22,9
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radomsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Elektryczno-Elektroniczne
  Publiczne
  44 683-26-73
  44 683-79-55
  ul. Narutowicza 12
  97-500 Radomsko
  23643-
  II Liceum Ogólnokształcące (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczne
  44 683-26-53
  44 683-26-53
  ul. Bugaj 3
  97-500 Radomsko
  1855146
  I Liceum Ogólnokształcące (Feliks Fabiani)
  Publiczne
  44 683-09-41
  44 683-09-41
  ul. Armii Krajowej 30
  97-500 Radomsko
  1750447
  Technikum
  Publiczne
  44 682-12-09
  44 682-13-59
  ul. PRZEDBORSKA 39/41
  97-500 Radomsko
  17434-
  III Liceum Ogólnokształcące w Radomsku
  Publiczne
  44 682-21-56
  44 682-21-56
  ul. Brzeźnicka 20
  97-500 Radomsko
  9275-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Radomsku (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  44 682-23-78
  44 682-23-78
  ul. Brzeźnicka 22
  97-500 Radomsko
  9272-
  Technikum Mechaniczno - Budowlane w Radomsku
  Publiczne
  44 682-21-56
  44 682-21-56
  ul. Brzeźnicka 20
  97-500 Radomsko
  11271-
  Technikum Drzewne i Ochrony Środowiska w Radomsku (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  44 682-23-78
  44 682-23-78
  ul. Brzeźnicka 22
  97-500 Radomsko
  8204-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Radomsku
  Publiczna
  44 682-21-56
  44 682-21-56
  ul. Brzeźnicka 20
  97-500 Radomsko
  6196-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  44 682-23-78
  44 682-23-78
  ul. Brzeźnicka 22
  97-500 Radomsko
  5144-
  PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA (GRAŻYNA BACEWICZ)
  Publiczna
  44 683-24-07
  44 683-24-07
  ul. KOŚCIUSZKI 14
  97-500 Radomsko
  -11017
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  44 683-26-73
  44 683-79-55
  ul. Narutowicza 12
  97-500 Radomsko
  382-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 1
  Publiczna
  44 682-12-09
  44 682-13-59
  ul. Przedborska 39/41
  97-500 Radomsko
  262-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  44 683-47-03
  ul. Piastowska 12
  97-500 Radomsko
  847-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2
  Publiczna
  44 683-26-73
  44 683-79-55
  ul. Narutowicza 12
  97-500 Radomsko
  123-
 • Edukacyjne grupy wieku w Radomsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radomsko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radomsko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radomsko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomsko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Radomsku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Radomsku znajdowały się 4 hotele (3 ★★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 860)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radomsku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Radomsku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Radomsku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Radomsku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 485 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 172 (uczestnicy: 16 777)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 210)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 600)
  • koncerty: 31 (uczestnicy: 6 399)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 705)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 162)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 281)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 3 537)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 40)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 1 600)
  • warsztaty: 79 (uczestnicy: 2 243)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 112)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 64)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 17)
  • inne: 2 (członkowie: 31)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 179)
  • teatralne: 3 (członkowie: 37)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 43)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 19)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Radomsku działało 1 kino posiadające 2 sale z 610 miejscami na widowni. Odbyło się 780 seansów, na które przyszło 19 264 widzów, w tym 190 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 252 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Radomsku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 174 zwiedzających, co daje 1 642 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Radomsku działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 242 665 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 214 430 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 55
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5
  Według danych z 2022 w Radomsku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 271 wolumenów w tym ziobry specjalne: 839. Odnotowano 968 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 902 wolumeny. Odnotowano 1 537 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Radomsku działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 104 członków. Zarejestrowano 1 171 ćwiczących (mężczyźni: 931, kobiety: 240, chłopcy do lat 18: 567, dziewczęta do lat 18: 186). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (19), instruktora sportowego (22) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radomsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radomsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radomska znajduje się 17 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Radomsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w. (ul. Narutowicza 3)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 222-X-32 z 1949-03-29; 237 z 1967-12-27
  • Klasztor z 1631 - 1728 (ul. Narutowicza 3)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 222-X-32 z 1949-03-29; 744 z 1967-12-27
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Świętego Rocha 234)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 230-X-40/231-X-41 z 1949-03-29
  • Kościół z pocz. XVI w. (ul. Świętego Rocha 234)dnia 1949-03-29, wykaz dokumentów: 230-X-40/231-X-41 z 1949-03-29; 242 z 1967-12-27
  • Chałupa z końca XVIII w. (ul. Częstochowska 7)dnia 1954-06-22, wykaz dokumentów: 603-X-54 z 1954-06-22
  • Chałupa z końca XVIII w. (ul. Częstochowska 5)dnia 1954-06-22, wykaz dokumentów: 604-X-55 z 1954-06-22
  • Kościół z 1869 - 1876 (ul. Narutowicza 2)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 163/743 z 1967-12-27
  • Dzwonnica z 1. poł. XVIII w. (ul. Narutowicza 3)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 745 z 1967-12-27
  • Zespół - kościół z XVI - XVIII (ul. Krakowska 41)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 746 z 1967-12-27; 747 z 1967-12-27; A/58 z 2008-08-25; brak numeru z 2009-07-24
  • Kościół z XVI w. (ul. Krakowska 41)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 746 z 1967-12-27; brak numeru z 2009-07-24
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Krakowska 41)dnia 1967-12-27, wykaz dokumentów: 747 z 1967-12-27; brak numeru z 2009-07-24
  • Ratusz z poł. XIX w. (ul. Plac 3 Maja 1)dnia 1976-10-07, wykaz dokumentów: 263 z 1976-10-07
  • Mur/ogrodzenie z końca XIX w.dnia 1989-12-27, wykaz dokumentów: 409 z 1989-12-27
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1989-12-27, wykaz dokumentów: 409 z 1989-12-27
  • Willa z 1880 r. (ul. Narutowicza 4)dnia 1992-05-20, wykaz dokumentów: 430 z 1992-05-20
  • Kaplica z XVIII w.dnia 2011-11-10, wykaz dokumentów: A/118 z 2011-11-10
  • Park z 1918 - 1939dnia 2014-02-05, wykaz dokumentów: A/147 z 2014-02-05
 • Formy ochrony przyrody w Radomsku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radomska znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radomsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: grunt przy ul. Krańcowej 113 na gruncie Pani Heleny Dłubak
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 2 Lipy drobnolistne Prace leczniczo-pielęgnacyjne w 2007 r., Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: rośnie na terenie Cmentarza Starego przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 42
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 5 Dębów szypułkowych, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: teren Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Narutowicza 4
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: teren Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Narutowicza 4

Radomsko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w Radomsku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 48 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 78,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Radomsku znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 51 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 48 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomszczańskiego.

  Powiat radomszczański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radomsku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 48 Ranni
  (rok 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 39 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radomsku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 78,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  78,3
  Województwo
  92,9
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. łódzkie
  6,9
  Cała Polska
  5,0
 • 110,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Radomsko
  110,6
  woj. łódzkie
  110,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 141,18 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Radomsko
  141,2
  łódzkie
  119,2
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radomsku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 605,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Radomsko
  2 605,5 km
  łódzkie
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,1 km
  Województwo
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 48 Liczba licencji na taksówki
 • 51 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radomsko przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 1droga krajowa nr 1(Sosnowiec Dolny - Łódź - Starowa Góra - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Piotrków Trybunalski - Gąski - Siomki - Kamieńsk - Stobiecko Szlacheckie - Radomsko - Wiłków - Kruszyna - Mykanów - Częstochowa - Wrzosowa - Nowa Wieś - Poczesna - Romanów - Koziegłowy - Rzeniszów - Brudzowice - Siewierz - Podwarpie - Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Przybędza - Węgierska Górka - Milówka)
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DW 784droga wojewódzka nr 784( Radomsko - Klekowiec - Wygoda - Stanisławice - Pławno - Gidle - Górka - Wojnowice - Ciężkowice - Ignaców - Cielętniki - Raczkowice - Dąbrowa Zielona - Święta Anna)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Radomsko przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska -Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)