Skała w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Skała - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skała to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skała.
 • 3 875 Liczba mieszkańców
 • 3,0 km² Powierzchnia
 • 1 304,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1267 Data założenia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jakub Wójtowicz Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.854250.2304 Współrzędne GPS
 • 1206104 TERYT (TERC)
 • 0951860 SIMC
Herb miasta Skała
Skała herb
Flaga miasta Skała
Skała flaga

Jak Skała wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Skała na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Skała wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Skała plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
78Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
83Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
84Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
85Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
85Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
96Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
96Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
102Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
105Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
123Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
171Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
187Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
191Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
235Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
257Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
374Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
420Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Skała - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-043Poczta Skała pod Ojcowem

Skała - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skale)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Urząd Miasta i Gminy Skała
(12) 389-10-98 104
(12) 389-10-98
Rynek 29
32-043 Skała

Skała - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Skała jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 875, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Skały zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Skały jest stanu wolnego, 59,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Skała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,83 na 1000 mieszkańców Skały. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,6% zgonów w Skale spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Skale były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skały przypada 9.53 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 35 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skały 11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,0% mieszkańców Skały jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 875 Liczba mieszkańców
 • 1 937 Kobiety
 • 1 938 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,4 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Skała
  27,2%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,9%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,6%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skale w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Skała
  2,1
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Skała
  0,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Skała
  -2,8
  woj. małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skale w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 6,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Skała
  6,7
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,3
  Małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 333 g
  Małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 965 Waga 3000g - 3499g
 • 965
 • 352 Waga 2500g - 2999g
 • 352
 • 106 Waga 2000g - 2499g
 • 106
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Małopolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Skała
  0,87
  Województwo
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Skale w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,5
  Małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  114,8
  Województwo
  115,7
  Polska
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,3
  Małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Skała
  2,3
  Małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,6%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Skała
  25,6%
  Województwo
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 182 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Skała
  232,4
  Małopolskie
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 405,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Skała
  405,0
  Małopolskie
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  59,4
  Województwo
  61,4
  Polska
  62,9
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,6
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Skała
  4,6
  woj. małopolskie
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skale oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skale to 1 324 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 342 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  77,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 22,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skale to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Skale to 122,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,98% mieszkań posiada łazienkę, 75,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,09% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 324 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 341,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  341,60
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Skała
  96,20 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,90 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,65 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,65
  woj. małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 2,93 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,93
  Małopolskie
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,32
  woj. małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 12,38 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  12,38
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 1 104 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  122,7 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Skała
  96,68%
  Małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 96,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,68%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 92,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Skała
  92,98%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 75,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Skała
  75,15%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 74,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  74,09%
  Województwo
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Skała - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Skale na 1000 mieszkańców pracuje 169osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skale wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skale wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skały 389 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 205 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -184.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Skały pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 169 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Skała
  169,0
  Małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,8% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Skała
  4,4%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 386 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skale w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 389 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 205 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -184 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skale w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 657 Pracujący ogółem
 • 422 Kobiety
 • 235 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skale w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,3
  woj. małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skała
  36,5
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 101,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  101,6
  Województwo
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skała - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Skale w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 451 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 352 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (22) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skale najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (435) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,5% (97) podmiotów, a 78,3% (353) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skale najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (15.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 451 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97 Przemysł i budownictwo
 • 353 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Skale w 2023 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Skale w 2023 roku
 • 352 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 435 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 435
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 451 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 451
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 352 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 94 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 94
 • 55 Budownictwo
 • 55
 • 36 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 36
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 13 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 13
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skale stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skale wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skały najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skały.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,91
  woj. małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,41
  Małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,07
  Województwo
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  Województwo
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  Małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,95
  Małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Skała
  69%
  woj. małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  woj. małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  46%
  Małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Skała
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Skała
  94%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  woj. małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Skała - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Skały wyniosła w 2022 roku 74,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Skały - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,2 mln złotych, czyli 16,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skały wyniosła w 2022 roku 64,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%). W budżecie Skały wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,9 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,3%.
 • Wydatki budżetu w Skale według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,1 mln

  3,4 tys(100%)

  37,4 mln

  3,6 tys(100%)

  45,8 mln

  4,3 tys(100%)

  48,2 mln

  4,6 tys(100%)

  55,0 mln

  5,2 tys(100%)

  57,4 mln

  5,2 tys(100%)

  61,6 mln

  5,6 tys(100%)

  74,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  3,2 tys(33.2%)

  13,4 mln

  3,5 tys(35.8%)

  12,9 mln

  3,4 tys(28.1%)

  14,5 mln

  3,8 tys(30%)

  15,8 mln

  4,2 tys(28.7%)

  15,5 mln

  4,1 tys(27%)

  17,5 mln

  4,6 tys(28.5%)

  21,2 mln

  5,5 tys(28.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,3 mln

  2,2 tys(23%)

  3,7 mln

  966(9.8%)

  4,5 mln

  1,2 tys(9.8%)

  5,1 mln

  1,3 tys(10.5%)

  8,0 mln

  2,1 tys(14.6%)

  9,8 mln

  2,6 tys(17.1%)

  9,3 mln

  2,4 tys(15.1%)

  8,9 mln

  2,3 tys(12%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  645(6.8%)

  1,4 mln

  362(3.7%)

  4,7 mln

  1,2 tys(10.2%)

  1,8 mln

  471(3.7%)

  1,5 mln

  387(2.7%)

  1,6 mln

  417(2.7%)

  4,7 mln

  1,2 tys(7.7%)

  7,7 mln

  2,0 tys(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  902(9.4%)

  3,5 mln

  920(9.4%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8.8%)

  4,8 mln

  1,3 tys(10%)

  5,1 mln

  1,3 tys(9.3%)

  5,1 mln

  1,4 tys(8.9%)

  5,0 mln

  1,3 tys(8.2%)

  7,7 mln

  2,0 tys(10.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,1 tys

  19,3(0.2%)

  30,6 tys

  8,0(0.1%)

  30,6 tys

  8,1(0.1%)

  30,6 tys

  8,0(0.1%)

  101,2 tys

  26,6(0.2%)

  24,8 tys

  6,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 mln

  1,7 tys(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,0 tys(10.9%)

  10,8 mln

  2,8 tys(28.9%)

  1,8 mln

  482(4%)

  2,0 mln

  514(4.1%)

  2,0 mln

  537(3.7%)

  2,4 mln

  632(4.1%)

  2,5 mln

  664(4.1%)

  3,4 mln

  887(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  946,7 tys

  250(2.6%)

  1,1 mln

  283(2.9%)

  1,2 mln

  305(2.5%)

  1,2 mln

  322(2.5%)

  2,0 mln

  519(3.6%)

  1,1 mln

  306(2%)

  1,6 mln

  416(2.6%)

  3,1 mln

  804(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 mln

  481(5%)

  650,9 tys

  171(1.7%)

  2,5 mln

  675(5.6%)

  3,9 mln

  1,0 tys(8.2%)

  1,8 mln

  482(3.3%)

  643,0 tys

  171(1.1%)

  849,8 tys

  224(1.4%)

  2,5 mln

  651(3.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  926,2 tys

  245(2.6%)

  1,0 mln

  269(2.7%)

  1,0 mln

  269(2.2%)

  1,4 mln

  360(2.8%)

  1,1 mln

  286(2%)

  1,2 mln

  328(2.1%)

  1,6 mln

  434(2.7%)

  1,9 mln

  494(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  431,6 tys

  114(1.2%)

  498,3 tys

  131(1.3%)

  730,9 tys

  194(1.6%)

  866,6 tys

  228(1.8%)

  725,7 tys

  191(1.3%)

  468,2 tys

  125(0.8%)

  703,2 tys

  185(1.1%)

  1,0 mln

  270(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  261,8 tys

  69,2(0.7%)

  337,0 tys

  88,6(0.9%)

  192,5 tys

  51,0(0.4%)

  237,7 tys

  62,5(0.5%)

  274,5 tys

  72,2(0.5%)

  241,4 tys

  64,3(0.4%)

  150,3 tys

  39,6(0.2%)

  473,7 tys

  122(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  913,8 tys

  241(2.5%)

  292,1 tys

  76,8(0.8%)

  178,0 tys

  47,2(0.4%)

  383,9 tys

  101(0.8%)

  824,1 tys

  217(1.5%)

  1,6 mln

  438(2.9%)

  315,1 tys

  83,1(0.5%)

  404,8 tys

  104(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  149,0 tys

  39,4(0.4%)

  205,8 tys

  54,1(0.6%)

  152,3 tys

  40,4(0.3%)

  228,5 tys

  60,1(0.5%)

  168,4 tys

  44,3(0.3%)

  227,6 tys

  60,6(0.4%)

  251,5 tys

  66,3(0.4%)

  371,2 tys

  95,8(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  34,5 tys

  9,1(0.1%)

  146,7 tys

  38,6(0.4%)

  105,3 tys

  27,9(0.2%)

  179,8 tys

  47,3(0.4%)

  138,9 tys

  36,6(0.3%)

  245,7 tys

  65,4(0.4%)

  333,2 tys

  87,8(0.5%)

  336,1 tys

  86,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  133,1 tys

  35,1(0.4%)

  119,3 tys

  31,4(0.3%)

  111,7 tys

  29,6(0.2%)

  115,2 tys

  30,3(0.2%)

  114,6 tys

  30,1(0.2%)

  149,5 tys

  39,8(0.3%)

  107,9 tys

  28,4(0.2%)

  129,2 tys

  33,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,8(0%)

  6,5 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  1,3(0%)

  16,3 tys

  4,3(0%)

  32,0 tys

  8,5(0.1%)

  73,9 tys

  19,5(0.1%)

  113,2 tys

  29,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  227,0 tys

  59,9(0.6%)

  233,5 tys

  61,4(0.6%)

  242,1 tys

  64,2(0.5%)

  271,1 tys

  71,3(0.6%)

  250,2 tys

  65,8(0.5%)

  291,2 tys

  77,5(0.5%)

  227,1 tys

  59,9(0.4%)

  35,8 tys

  9,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,4 tys

  17,8(0.2%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  113,3 tys

  29,8(0.2%)

  75,7 tys

  19,9(0.1%)

  106,4 tys

  28,3(0.2%)

  12,0 tys

  3,2(0%)

  11,1 tys

  2,9(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  14,3 tys

  3,8(0%)

  15,6 tys

  4,1(0%)

  13,2 tys

  3,5(0%)

  13,2 tys

  3,5(0%)

  13,5 tys

  3,6(0%)

  6,4 tys

  1,7(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  7,6 tys

  2,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,4 tys

  0,9(0%)

  9,8 tys

  2,6(0%)

  6,0 tys

  1,6(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,1 tys

  37,1(0.3%)

  61,7 tys

  16,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skale według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,8 mln

  3,5 tys(100%)

  41,6 mln

  4,0 tys(100%)

  44,5 mln

  4,2 tys(100%)

  46,3 mln

  4,4 tys(100%)

  54,3 mln

  5,1 tys(100%)

  61,2 mln

  5,6 tys(100%)

  67,2 mln

  6,2 tys(100%)

  64,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,4 mln

  2,5 tys(25.5%)

  10,5 mln

  2,8 tys(25.3%)

  11,0 mln

  2,9 tys(24.8%)

  12,4 mln

  3,3 tys(26.8%)

  14,1 mln

  3,7 tys(26%)

  14,7 mln

  3,9 tys(24.1%)

  16,9 mln

  4,4 tys(25.1%)

  18,1 mln

  4,7 tys(28.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,0 mln

  3,2 tys(32.6%)

  12,7 mln

  3,4 tys(30.6%)

  13,2 mln

  3,5 tys(29.6%)

  13,3 mln

  3,5 tys(28.8%)

  14,6 mln

  3,8 tys(26.8%)

  16,7 mln

  4,4 tys(27.3%)

  19,6 mln

  5,2 tys(29.2%)

  17,0 mln

  4,4 tys(26.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,7 mln

  1,5 tys(15.5%)

  3,1 mln

  817(7.5%)

  2,8 mln

  753(6.4%)

  3,8 mln

  997(8.2%)

  6,2 mln

  1,6 tys(11.4%)

  7,4 mln

  2,0 tys(12.2%)

  6,1 mln

  1,6 tys(9%)

  6,5 mln

  1,7 tys(10.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  36,8 tys

  9,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  19,4(0.1%)

  6,8 tys

  1,8(0%)

  11,9 tys

  3,1(0%)

  6,4 mln

  1,6 tys(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  824(8.5%)

  9,9 mln

  2,6 tys(23.7%)

  1,2 mln

  315(2.7%)

  840,2 tys

  221(1.8%)

  993,4 tys

  261(1.8%)

  1,1 mln

  285(1.8%)

  1,0 mln

  266(1.5%)

  1,7 mln

  430(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  917,7 tys

  242(2.5%)

  1,5 mln

  389(3.6%)

  1,6 mln

  436(3.7%)

  1,1 mln

  279(2.3%)

  1,2 mln

  322(2.3%)

  1,2 mln

  321(2%)

  1,7 mln

  452(2.5%)

  1,5 mln

  392(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,3 mln

  341(3.5%)

  1,3 mln

  332(3%)

  1,3 mln

  336(2.9%)

  1,3 mln

  349(2.9%)

  1,2 mln

  316(2.2%)

  1,3 mln

  336(2.1%)

  1,3 mln

  334(1.9%)

  1,2 mln

  297(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  249,0 tys

  65,8(0.7%)

  842,8 tys

  222(2%)

  451,7 tys

  120(1%)

  122,1 tys

  32,1(0.3%)

  39,0 tys

  10,3(0.1%)

  925,8 tys

  247(1.5%)

  810,2 tys

  214(1.2%)

  1,0 mln

  268(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,8 tys

  4,2(0%)

  48,9 tys

  12,8(0.1%)

  52,3 tys

  13,9(0.1%)

  69,7 tys

  18,3(0.2%)

  17,4 tys

  4,6(0%)

  20,7 tys

  5,5(0%)

  24,1 tys

  6,3(0%)

  735,2 tys

  190(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  334(3.4%)

  309,3 tys

  81,3(0.7%)

  661,8 tys

  176(1.5%)

  581,9 tys

  153(1.3%)

  435,5 tys

  115(0.8%)

  463,8 tys

  124(0.8%)

  541,0 tys

  143(0.8%)

  537,6 tys

  139(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  391,6 tys

  103(1.1%)

  883,4 tys

  232(2.1%)

  340,4 tys

  90,3(0.8%)

  514,4 tys

  135(1.1%)

  285,1 tys

  75,0(0.5%)

  158,3 tys

  42,2(0.3%)

  1,6 mln

  425(2.4%)

  507,8 tys

  131(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  500,0 tys

  132(1.4%)

  18,2 tys

  4,8(0%)

  38,5 tys

  10,2(0.1%)

  51,4 tys

  13,5(0.1%)

  216,3 tys

  56,9(0.4%)

  452,4 tys

  120(0.7%)

  175,0 tys

  46,1(0.3%)

  302,2 tys

  78,0(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  339(3.5%)

  235,1 tys

  61,8(0.6%)

  286,4 tys

  76,0(0.6%)

  909,8 tys

  239(2%)

  21,7 tys

  5,7(0%)

  21,6 tys

  5,8(0%)

  1,1 mln

  286(1.6%)

  288,2 tys

  74,3(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  396,7 tys

  105(1.1%)

  128,9 tys

  33,9(0.3%)

  210,2 tys

  55,7(0.5%)

  118,6 tys

  31,2(0.3%)

  188,9 tys

  49,7(0.3%)

  107,2 tys

  28,5(0.2%)

  131,7 tys

  34,7(0.2%)

  159,6 tys

  41,2(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  74,7 tys

  19,7(0.2%)

  74,0 tys

  19,5(0.2%)

  73,9 tys

  19,6(0.2%)

  72,8 tys

  19,1(0.2%)

  72,9 tys

  19,2(0.1%)

  56,6 tys

  15,1(0.1%)

  69,8 tys

  18,4(0.1%)

  68,1 tys

  17,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  80,7 tys

  21,3(0.2%)

  77,8 tys

  20,5(0.2%)

  77,9 tys

  20,7(0.2%)

  65,6 tys

  17,2(0.1%)

  64,3 tys

  16,9(0.1%)

  41,7 tys

  11,1(0.1%)

  24,6 tys

  6,5(0%)

  23,1 tys

  6,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,4 tys

  17,8(0.2%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  113,3 tys

  29,8(0.2%)

  75,7 tys

  19,9(0.1%)

  79,2 tys

  21,1(0.1%)

  12,0 tys

  3,2(0%)

  11,1 tys

  2,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  51,1 tys

  13,5(0.1%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,9 tys

  1,6(0%)

  6,9 tys

  1,8(0%)

  735

  0,2(0%)

  823

  0,2(0%)

  832

  0,2(0%)

  858

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,0

  0,0(0%)

  287,9 tys

  75,7(0.5%)

  10,1 tys

  2,7(0%)

  18,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  8,5(0.1%)

  62,9 tys

  16,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skała - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 942 mieszkańców Skały jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 417 kobiet oraz 524 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Skały, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Skały mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skale największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Skale mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 175 dzieci (96 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Skale mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (65 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  17,6% mieszkańców Skały w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 317 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 22 oddziałach uczyło się 440 uczniów (181 kobiet oraz 259 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Skale placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 321 uczniów (142 kobiety oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 116,09.

  W Skale znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 197 uczniów (88 kobiet oraz 109 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skale placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 160 uczniów (103 kobiety oraz 57 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W Skale znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 201 uczniów (72 kobiety oraz 129 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skale placówkę miała 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 51 uczniów (5 kobiet oraz 46 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (19,2% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,1 uczniów. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,3% mieszkańców Skały w wieku potencjalnej nauki (19,0% kobiet i 17,7% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  26,5%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,2%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  Małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  Małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Skała
  23,2%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Skała
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1317 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 317,0
  Województwo
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,75
  woj. małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Skała) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Dzieci
 • 96 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,9%
  45,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 48 3 lata
 • 48
 • 54 4 lata
 • 54
 • 61 5 lata
 • 61
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 24 3 lata
 • 24
 • 24 4 lata
 • 24
 • 39 5 lata
 • 39
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 24 3 lata
 • 24
 • 30 4 lata
 • 30
 • 22 5 lata
 • 22
 • 50 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Skale (Hanna Zdzitowiecka)
  Publiczne
  12 389-10-51
  12 389-10-51
  ul. Topolowa 16
  32-043 Skała
  614610
  Przedszkole Niepubliczne Poziomka
  Niepubliczne
  69 502-32-24
  ul. Bohaterów Września 9
  32-043 Skała
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Skała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 440 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 259 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,1%
  58,9%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,0
  Małopolskie
  16,7
  Polska
  17,0
 •  
 • 33,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 116,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  116,09
  Małopolskie
  95,57
  Cała Polska
  95,96
 • 115,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  115,30
  Małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Skale (im. Władysława Łokietka)
  Publiczna
  12 389-10-34
  12 389-10-34
  ul. Topolowa 25
  32-043 Skała
  1838833
 • Szkoły ponadpodstawowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Skała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 197 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,1
  Małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Skała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 201 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  25,1
  woj. małopolskie
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Skale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Władysław Łokietek)
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  6150-
  Technikum
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  237-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  120-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
  Policealna Szkoła dla Dorosłych w Skale
  Niepubliczna
  50 913-61-57
  12 421-99-61
  ul. Ks.S.Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. księdza Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skale

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skale w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skale
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Skale: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Skale 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 3 (uczestnicy: 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 80)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 80)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 110)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Skale działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 525 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 412 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Skale
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skały znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Skale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Młyn z 1850 - 1856 (ul. bł. Salomei 18)dnia 1958-06-30, wykaz dokumentów: 114/8/58 z 1958-06-30; brak numeru z 2014-04-09
  • Kościół z XV w.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Dzwonnica z 1763 r.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Cmentarz przykościelny z XV w.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1894 r. (ul. Wolbromska 15)dnia 1997-03-25, wykaz dokumentów: A-718 z 1997-03-25; brak numeru z 2011-10-11
 • Formy ochrony przyrody w Skale
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skały znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ojcowski Park NarodowyData ustanowienia: 1956-01-01, Powierzchnia: 2145.62 ha
  • Dłubniański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-12-02, Opis granicy: Granica Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego biegnie na wschód drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) od jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice (gmina Michałowice). Z tej drogi po około 0 6 km skręca na północ i prowadzi polną ścieżką częściowo wzdłuż muru cmentarnego przez około 0 5 km po czym skręca na południowy - zachód i polną ścieżką częściowo biegnącą wąwozem po około 0 4 km dochodzi do drogi powiatowej nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) którą na północny - zachód. Po około 0 9 km schodzi z drogi powiatowej i biegnie w kierunku północno - wschodnim polną ścieżką przez wąwóz po około 1 25 km skręca na północny - zachód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Książniczki. Następnie prowadzi drogą gminną z Książniczek do miejscowości Młodziejowice gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K2157 (Michałowice - Więcławice Stare) którą biegnie na zachód przez około 0 5 km po czym skręca na północny - zachód i biegnie około 1 25 km polną ścieżką przez wzgórza 284 5 m n.p.m. oraz 279 0 m n.p.m. do drogi powiatowej nr K2152 (Michałowice - Luborzyca) którą przecina i dalej prowadzi w tym samym kierunku polną ścieżką przez Łysą Górę. Po około 1 2 km na zboczu wzgórza 300 9 m n.p.m. skręca na wschód i polną ścieżką przez wzgórze 295 2 m n.p.m dochodzi do kompleksu leśnego "Uroczysko Masłomiąca" który okrąża od zachodu południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 91 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów) następnie przechodzi na polną ścieżkę którą biegnie przez około 0 5 km w kierunku miejscowości Wola Więcławska po czym skręca na północ i polną ścieżką przez punkt wysokościowy 300 3 m n.p.m biegnie na północny - zachód omijając od zachodu Wolę Więcławską. W przysiółku Firlejów przecina drogę krajową nr 7 (Kraków - Warszawa) i przechodzi na drogę gminną którą prowadząc nadal na północny - zachód dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana). Tą drogą biegnie przez około 0 7 km po czym skręca na wschód w polną ścieżkę którą okrąża od południa i wschodu kompleks leśny "Uroczysko Maszków" (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 87 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Dalej granica biegnie na północ polną ścieżką przez około 1 1 km przecina drogę powiatową nr K2148 (Poskwitów - Zerwana) i dochodzi w miejscowości Poskwitów Stary do drogi powiatowej nr K2145 (Poskwitów - Niedźwiedź). Tą drogą biegnie przez około 0 2 km w kierunku północno - zachodnim po czym przechodzi na drogę gminną którą po około 0 5 km dochodzi w miejscowości Iwanowice przy moście na rzece Dłubni do drogi wojewódzkiej nr 773 (Sieniczno - Poskwitów) którą prowadzi na północ przez około 0 5 km. Z drogi wojewódzkiej granica przechodzi na drogę powiatową nr K1172 (Maków - Zerwana) którą biegnie do miejscowości Sieciechowice skąd dalej na północ drogą gminną w pobliżu wzgórza 334 1 m n.p.m do miejscowości Celiny gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K1173 (Grzegorzowice - Januszowice) którą idzie na północny - zachód przez około 2 5 km do miejscowości Władysław. Następnie przechodzi na drogę gminną którą przez przysiółek Wiktorka dochodzi do przysiółka Wygoda i do drogi powiatowej nr K1207 (Czaple Małe - Czaple Wielkie) którą biegnie dalej na północny - zachód przez około 1 0 km dochodzi w punkcie wysokościowym 356 4 m n.p.m do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana) przecina ją i biegnie dalej drogą gminną w kierunku miejscowości Ulina Mała. Tuż przed Uliną Małą skręca na południowy - zachód na drogę gminną biegnącą do Kondeja będącego częścią miejscowości Ulina Wielka. Po około 0 7 km nie osiągając zabudowań Kondeja skręca na północny - zachód i biegnie polną drogą przez wąwóz i kamieniołom wapieni w kierunku miejscowości Ulina Wielka omija tę miejscowość od południa i dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała) którą na południowy - zachód przez około1 0 km. W punkcie wysokościowym 379 2 m n.p.m ponownie skręca na północny - zachód i biegnie drogą gminną przez punkt wysokościowy 411 0 m n.p.m. Po około 2 3 km przy miejscowości Mostek skręca na południowy - zachód i prowadzi polną ścieżką około 0 75 km do granicy Gminy Trzyciąż. Następnie ponownie biegnie na północny - zachód polną drogą wzdłuż granicy Gminy Trzyciąż. Po około 1 5 km w punkcie wysokościowym 437 4 m n.p.m odchodzi od granicy Gminy prowadząc dalej na północny - zachód polną ścieżką. W punkcie wysokościowym 443 0 m n.p.m skręca na południowy - zachód przez około 1 6 km biegnie polną ścieżką przez punkt wysokościowy 438 7 m n.p.m następnie około 2 1 km drogą powiatową nr K1151 (Lgota - Trzyciąż) oraz na południe około 0 4 km drogą wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) do miejscowości Trzyciąż. W punkcie wysokościowym 409 2 m n.p.m. skręca z drogi wojewódzkiej nr 794 na zachód w drogę gminną prowadzącą przez zabudowania Trzyciąża do osady Kolonia Plebańska gdzie zmienia kierunek na południowy i nadal drogą gminną dochodzi do miejscowości Jangrot. Tu skręca na wschód i drogą powiatową nr K1090 (Troks - Trzyciąż) przez miejscowość Jangrot - Mały Koniec powraca do Trzyciążą przecina drogę wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) i biegnie dalej na południowy - wschód drogą gminną w kierunku kompleksu leśnego "Uroczysko Trzyciąż" który okrąża ścieżkami od południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 121 i 119 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Następnie granica przechodzi na drogi gminne którymi początkowo prowadzi do miejscowości Zagórowa gdzie skręca na południe i biegnie około 0 6 km przez wieś po czym skręca na wschód i biegnie około 1 6 km przez punkt wysokościowy 408 0 m n.p.m. Przy przydrożnym krzyżu skręca na południe i biegnie polną drogą około 0 7 km przez punkt wysokościowy 412 5 m n.p.m do punktu wysokościowego 407 6 m n.p.m. gdzie skręca na wschód i nadal polną drogą po około 1 2 km dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała) którą na południe przez miejscowość Tarnawa do granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała". W tym miejscu przechodzi na polne ścieżki którymi od zachodu i południa okrąża część w.w. kompleksu leśnego (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 166 i 168 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). W punkcie wysokościowym 376 0 m n.p.m. skręca na wschód biegnąc polną ścieżką po około 1 75 km dochodzi ponownie do południowej granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała" i przez około 0 2 km prowadzi wzdłuż oddziału leśnego nr 160 (obręb Skała Nadleśnictwo Miechów) po czym skręca na południe i polną ścieżką przez punkty wysokościowe 372 2 m n.p.m. i 386.5 m n.p.m. (Góra Barania) po około 2 5 km osiąga północno - wschodnią granicę miasta Skała w którą skręca na wschód. Po około 1 0 km przechodzi z granicy miasta na polne ścieżki którymi początkowo przez około 0 5 km nadal na wschód od punktu wysokościowego nr 378 8 na północ przez około 0 5 km oraz ponownie na północny - wschód obniżeniem terenu między punktami wysokościowymi 361 m n.p.m. i 369 m n.p.m. (Bycza Góra). Po dojściu do wąwozu Babi Dół granica skręca na wschód biegnie wąwozem przez około 0 65 km po czym skręca na południe i polną ścieżką po około 1 0 km dochodzi w miejscowości Nowa Wieś do skrzyżowania drogi powiatowej nr K1156 (Zadroże - Nowa Wieś) z drogą wojewódzką nr 773 (Sieniczno - Poskwitów) w którą skręca na południowy - wschód. Po około 4 5 km w miejscowości Iwanowice Włościańskie schodzi z drogi wojewódzkiej i biegnie około 0 75 km na południe polną ścieżką przez punkt wysokościowy 339 6 m n.p.m po czym ponownie skręca na południowy - wschód i polną ścieżką oraz drogą gminną przez Zamek będący częścią miejscowości Iwanowice Włosciańskie dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana) którą na południe przez około 0 7 km. Następnie prowadzi drogą gminną wzdłuż prawego brzegu rzeki Dłubni do Wałów będących częścią miejscowości Damice po czym skręca na polną ścieżkę i przez punkt wysokościowy 301 8 m n.p.m. dochodzi do drogi powiatowej nr K2147 (Stary Krasieniec - Maszków) którą na południowy - zachód przez około 0 35 km. Dalej przez około 0 75 km biegnie na południe polną ścieżką po czym w punkcie wysokościowym 337 7 m n.p.m skręca na wschód i polną ścieżką prowadzi do punktu wysokościowego 314 8 m n.p.m gdzie skręca na południe. Po około 0 2 km ponownie skręca na wschód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Wilczkowice gdzie skręca na południe i przez około 1 3 km biegnie drogą gminną do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa) którą nadal na południe przez około 4 0 km do Komory będącej częścią miejscowości Michałowice. W tym miejscu skręca na południowy - wschód i drogą gminną przez punkt wysokościowy 316 5 m n.p.m. po około 0 5 km dochodzi do południowej granicy Gminy Michałowice którą biegnie nadal w tym samym kierunku przez punkty wysokościowe 289 6 m n.p.m i 284 9 m n.p.m. Po około 2 5 km odchodzi od granicy Gminy skręcając na południowy - zachód w polną drogę którą biegnie przez około 1 0 km po czym skręca na południowy - wschód i drogą gminną omija zabudowę miejscowości Bosutów. Z tej drogi przechodzi na polne ścieżki którymi początkowo prowadzi nadal na południowy - wschód a po około 0 5 km na południe przez około 0 4 km po czym znów na południowy - wschód przez około 0 9 km do miejscowości Dziekanowice skąd drogą gminną do miejscowości Batowice. W Batowicach granica skręca na północny - wschód i prowadzi drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) do jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki i drogi którymi zostały poprowadzone granice Parku., Powierzchnia: 10959.6 ha, Powierzchnia otuliny: 11684.7 ha
  • Dolina Prądnika - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 2160.93 ha
  • Lipa Kościuszki - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Na niewielkim pasowym wywyższeniu terenu pomiędzy odnogami drogi Rzeplin - Szczodrków
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: Na wprost pałacu od strony wejścia
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: obok kościoła

Skała - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Skale odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 77,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Skale znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Skale
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Skale w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 77,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  77,4
  Małopolskie
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Skała
  0,0
  Małopolskie
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 77,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Skała
  77,4
  woj. małopolskie
  76,3
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Skale w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Skała
  13,4 km
  Województwo
  599,5 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,1 km
  Województwo
  2,7 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skała przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 773droga wojewódzka nr 773(Sieniczno - Kosmolów - Sułoszowa - Pieskowa Skała - Nowa Wieś - Iwanowice - Poskwitów - Wesoła)
  • DW 794droga wojewódzka nr 794(Kraków - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybysławice - Brzozówka Korzkiewska - Świńczów - Cianowice Małe - Cianowice Duże - Skała - Zacisze - Wielmoża - Milonki - Zadroże - Trzyciąż - Chełm - Wolbrom - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa - Smoleń - Pilica - Dzwonowice - Sierbowice - Pradła - Biała Błotna - Wilków - Sadowie - Lelów - Drochlin - Koniecpol)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skale istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Andrieja Potiebni

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bohaterów Września

  ul. Cmentarna

  ul. Do Cegielni

  ul. Długa

  ul. Francesco Nullo

  ul. Gołębia

  ul. Graniczna

  ul. Jana Sobieskiego

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kurniki

  ul. Lipowa

  ul. Mariana Langiewicza

  ul. Marianów

  ul. Mleczna

  ul. Mydlarska

  ul. Na Podgóry

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojcowska

  ul. Olkuska

  ul. Parkowa

  ul. Pasternak

  ul. Poddomie

  ul. Polna

  ul. Postępu

  ul. Powstańców

  ul. Przechodnia

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeplińska

  ul. Rzeźnicza

  ul. Skałeczna

  ul. Sobiesęcka

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Stocka

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Słomnicka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Walecznych

  ul. Wejściowa

  ul. Wesoła

  ul. Wolbromska

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zacisze

  ul. Zagrodzka

  ul. bł. Salomei

  ul. ks. Stanisława Połetka

  ul. Łącznik