Skała w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Skała - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skała to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skała.
 • 3 770 Liczba mieszkańców
 • 3,0 km² Powierzchnia
 • 1 269,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1267 Data założenia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jakub Wójtowicz Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.854250.2304 Współrzędne GPS
 • 1206104 TERYT (TERC)
 • 0951860 SIMC
Herb miasta Skała
Skała herb
Flaga miasta Skała
Skała flaga

Skała - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-043Poczta Skała pod Ojcowem

Skała - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skale)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Urząd Miasta i Gminy Skała
(12) 389-10-98 104
(12) 389-10-98
Rynek 29
32-043 Skała

Skała - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Skała jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 770, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Skały jest stanu wolnego, 60,0% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Skała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,53 na 1000 mieszkańców Skały. W 2017 roku urodziło się 49 dzieci, w tym 57,1% dziewczynek i 42,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,12 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,5% zgonów w Skale spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w Skale były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skały przypada 6.84 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 19 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skały -15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,9% mieszkańców Skały jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 770 Liczba mieszkańców
 • 1 904 Kobiety
 • 1 866 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,3 lat
  Województwo
  40,5 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,9%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,1%
  Małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  Małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Skała
  2,9%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skale w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  5,4
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  woj. małopolskie
  1,3
  Kraj
  1,7
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skale w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,5
  Małopolskie
  1,9
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skale w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skale w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skale w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skale w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 49 Urodzenia żywe
 • 28 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,1%
  42,9%
 • 12,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Skała
  12,9
  Województwo
  11,3
  Kraj
  10,5
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Skała
  43,0
  woj. małopolskie
  46,2
  Cały kraj
  44,2
 • 4.73 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4.73
 • 39.04 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.04
 • 99.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.67
 • 95.56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95.56
 • 41.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.31
 • 6.48 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.48
 • 0.45 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.45
 • 3 376 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 303 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 446 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Skała
  3 376 g
  woj. małopolskie
  3 333 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 31 Waga 4500g - 4999g
 • 31
 • 253 Waga 4000g - 4499g
 • 253
 • 912 Waga 3500g - 3999g
 • 912
 • 1 149 Waga 3000g - 3499g
 • 1 149
 • 401 Waga 2500g - 2999g
 • 401
 • 93 Waga 2000g - 2499g
 • 93
 • 37 Waga 1500g - 1999g
 • 37
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Skała
  1,43
  woj. małopolskie
  1,49
  Cały kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,70
  Małopolskie
  0,72
  Kraj
  0,71
 • 1,12 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,12
  Małopolskie
  1,20
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Skale w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,8%
  46,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  6,8
  woj. małopolskie
  9,1
  Kraj
  10,1
 • 86,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  86,2
  Małopolskie
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Skała
  3,9
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,5
  Małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Skała
  54,6%
  Województwo
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 27,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  27,2%
  Małopolskie
  28,1%
  Polska
  26,7%
 • 3,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,3
  Kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  72,9
  Kraj
  74,3
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  256,1
  Województwo
  261,6
  Cała Polska
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Cały kraj
  261,6
 • 513,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  513,6
  Województwo
  467,3
  Kraj
  469,0
 • 82,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 130,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  82,4
  Małopolskie
  72,0
  Polska
  87,7
 • 32,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  32,0
  Województwo
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Skała
  9,5
  Małopolskie
  7,3
  Cała Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skale w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Skale oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,86 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skale to 1 184 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skale to 6,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Skale to 164,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,95% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,43% mieszkań posiada łazienkę, 70,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,10% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 184 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 311,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  311,30
  Małopolskie
  343,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 94,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Skała
  94,70 m2
  woj. małopolskie
  78,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,50 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,68
  woj. małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,82
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Skała
  3,21
  woj. małopolskie
  2,91
  Cała Polska
  2,69
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  Małopolskie
  0,74
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,86 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,86
  woj. małopolskie
  5,89
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,14
  Małopolskie
  3,92
  Cała Polska
  3,91
 • 11,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  11,41
  Województwo
  23,09
  Cała Polska
  18,14
 • 1 154 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 164,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  164,9 m2
  woj. małopolskie
  93,4 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,31 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,37%
  Województwo
  96,82%
  Cała Polska
  96,79%
 • 95,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,95%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Cały kraj
  93,66%
 • 88,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,43%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Cała Polska
  91,31%
 • 70,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Skała
  70,61%
  Małopolskie
  81,97%
  Kraj
  82,12%
 • 45,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  45,10%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Skała - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Skale na 1000 mieszkańców pracuje 171 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 69,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 30,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skale wynosiło w 2017 roku 4,5% (4,9% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skale wynosiło 4 858,15 PLN, co odpowiada 107.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skały 389 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 205 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -184.

  27,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Skały pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,1% w przemyśle i budownictwie, a 24,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Skała
  171,0
  woj. małopolskie
  238,0
  Cały kraj
  247,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,9% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Skała
  4,5%
  woj. małopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skale w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skale w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skale w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 858 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 858 PLN
  Województwo
  4 347 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skale w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 389 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 205 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -184 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skale w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 646 Pracujący ogółem
 • 449 Kobiety
 • 197 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skała
  64,3
  Małopolskie
  62,6
  Polska
  63,4
 • 31,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skała
  31,3
  Województwo
  31,8
  Cała Polska
  34,0
 • 95,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  95,1
  woj. małopolskie
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skała - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Skale w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 396 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 304 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (22) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2015 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skale najwięcej (31) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (374) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,9% (79) podmiotów, a 79,8% (316) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skale najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.5%) oraz Budownictwo (11.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 396 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 79 Przemysł i budownictwo
 • 316 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Skale w 2017 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Skale w 2017 roku
 • 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 374 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 374
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 396 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 396
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 304 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 108 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 108
 • 36 Budownictwo
 • 36
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 30 Przetwórstwo przemysłowe
 • 30
 • 29 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 29
 • 23 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 23
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Skale stwierdzono szacunkowo 53 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,15 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skale wynosi 77,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skały najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,84 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,88 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (81%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skały.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 53
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 14,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,15
  woj. małopolskie
  24,34
  Kraj
  19,62
 • 9,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Skała
  9,84
  woj. małopolskie
  12,99
  Polska
  12,07
 • 1,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  Województwo
  9,11
  Kraj
  4,94
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  woj. małopolskie
  1,46
  Cały kraj
  1,78
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,31
  Małopolskie
  0,40
  Cały kraj
  0,49
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,53
  Województwo
  9,56
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  79%
  Cała Polska
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  72%
  Małopolskie
  67%
  Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  78%
  Małopolskie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Skała
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  81%
  woj. małopolskie
  83%
  Cała Polska
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  Małopolskie
  58%
  Polska
  52%

Skała - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Skały wyniosła w 2016 roku 37,4 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Skały - 35.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (28.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 6,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skały wyniosła w 2016 roku 41,6 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.7%). W budżecie Skały wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 618 złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,6%.
 • Wydatki budżetu w Skale według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,8 mln

  2,4 tys(100%)

  24,3 mln

  2,4 tys(100%)

  27,8 mln

  2,8 tys(100%)

  27,5 mln

  2,7 tys(100%)

  32,6 mln

  3,2 tys(100%)

  34,4 mln

  3,3 tys(100%)

  36,1 mln

  3,4 tys(100%)

  37,4 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,0 mln

  2,2 tys(33.8%)

  8,9 mln

  2,4 tys(36.5%)

  10,1 mln

  2,7 tys(36.5%)

  10,4 mln

  2,8 tys(37.8%)

  10,8 mln

  2,9 tys(33.1%)

  11,6 mln

  3,1 tys(33.8%)

  12,0 mln

  3,2 tys(33.2%)

  13,4 mln

  3,5 tys(35.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  768(11.9%)

  3,0 mln

  825(12.5%)

  3,0 mln

  800(10.8%)

  3,2 mln

  861(11.7%)

  3,7 mln

  988(11.4%)

  3,8 mln

  1,0 tys(11.1%)

  4,0 mln

  1,0 tys(10.9%)

  10,8 mln

  2,8 tys(28.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  557(8.6%)

  1,9 mln

  510(7.7%)

  2,0 mln

  540(7.3%)

  2,3 mln

  608(8.3%)

  2,9 mln

  781(9%)

  3,4 mln

  882(9.7%)

  8,3 mln

  2,2 tys(23%)

  3,7 mln

  966(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  651(10.1%)

  2,6 mln

  698(10.6%)

  2,5 mln

  676(9.1%)

  3,1 mln

  825(11.2%)

  3,1 mln

  832(9.6%)

  3,2 mln

  830(9.2%)

  3,4 mln

  902(9.4%)

  3,5 mln

  920(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  397(6.1%)

  1,4 mln

  379(5.7%)

  1,8 mln

  482(6.5%)

  2,3 mln

  616(8.4%)

  4,7 mln

  1,3 tys(14.5%)

  3,4 mln

  895(9.9%)

  2,4 mln

  645(6.8%)

  1,4 mln

  362(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  870,7 tys

  237(3.7%)

  795,6 tys

  216(3.3%)

  779,3 tys

  208(2.8%)

  824,2 tys

  220(3%)

  879,6 tys

  234(2.7%)

  919,3 tys

  242(2.7%)

  946,7 tys

  250(2.6%)

  1,1 mln

  283(2.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,1 mln

  291(4.5%)

  968,1 tys

  262(4%)

  1,2 mln

  319(4.3%)

  1,3 mln

  357(4.9%)

  1,1 mln

  289(3.3%)

  969,8 tys

  255(2.8%)

  926,2 tys

  245(2.6%)

  1,0 mln

  269(2.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,5 mln

  964(14.9%)

  3,5 mln

  940(14.3%)

  4,8 mln

  1,3 tys(17.4%)

  964,6 tys

  258(3.5%)

  2,8 mln

  749(8.6%)

  1,9 mln

  504(5.6%)

  1,8 mln

  481(5%)

  650,9 tys

  171(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  349,3 tys

  95,0(1.5%)

  378,3 tys

  102(1.6%)

  313,6 tys

  83,6(1.1%)

  380,6 tys

  102(1.4%)

  458,5 tys

  122(1.4%)

  240,4 tys

  63,3(0.7%)

  431,6 tys

  114(1.2%)

  498,3 tys

  131(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  226,7 tys

  61,6(1%)

  209,1 tys

  56,6(0.9%)

  326,4 tys

  87,0(1.2%)

  351,5 tys

  93,9(1.3%)

  278,8 tys

  74,1(0.9%)

  308,2 tys

  81,1(0.9%)

  261,8 tys

  69,2(0.7%)

  337,0 tys

  88,6(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  149,8 tys

  40,7(0.6%)

  126,3 tys

  34,2(0.5%)

  108,3 tys

  28,9(0.4%)

  1,4 mln

  361(4.9%)

  130,9 tys

  34,8(0.4%)

  573,9 tys

  151(1.7%)

  913,8 tys

  241(2.5%)

  292,1 tys

  76,8(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  125,8 tys

  34,2(0.5%)

  130,5 tys

  35,4(0.5%)

  143,6 tys

  38,3(0.5%)

  172,3 tys

  46,0(0.6%)

  214,8 tys

  57,1(0.7%)

  213,2 tys

  56,1(0.6%)

  227,0 tys

  59,9(0.6%)

  233,5 tys

  61,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  153,7 tys

  41,8(0.6%)

  136,6 tys

  37,0(0.6%)

  126,0 tys

  33,6(0.5%)

  136,9 tys

  36,6(0.5%)

  176,7 tys

  47,0(0.5%)

  134,5 tys

  35,4(0.4%)

  149,0 tys

  39,4(0.4%)

  205,8 tys

  54,1(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,2 tys

  4,4(0.1%)

  11,4 tys

  3,1(0%)

  95,8 tys

  25,5(0.3%)

  38,8 tys

  10,4(0.1%)

  1,0 mln

  277(3.2%)

  2,9 mln

  751(8.3%)

  34,5 tys

  9,1(0.1%)

  146,7 tys

  38,6(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  287,6 tys

  78,2(1.2%)

  75,4 tys

  20,4(0.3%)

  133,0 tys

  35,4(0.5%)

  554,7 tys

  148(2%)

  75,1 tys

  20,0(0.2%)

  179,7 tys

  47,3(0.5%)

  133,1 tys

  35,1(0.4%)

  119,3 tys

  31,4(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  116,0 tys

  31,5(0.5%)

  86,0 tys

  23,3(0.4%)

  115,8 tys

  30,8(0.4%)

  110,2 tys

  29,4(0.4%)

  124,9 tys

  33,2(0.4%)

  661,6 tys

  174(1.9%)

  73,1 tys

  19,3(0.2%)

  30,6 tys

  8,0(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  9,6 tys

  2,6(0%)

  9,7 tys

  2,6(0%)

  11,4 tys

  3,0(0%)

  12,5 tys

  3,4(0%)

  11,5 tys

  3,1(0%)

  13,4 tys

  3,5(0%)

  14,3 tys

  3,8(0%)

  15,6 tys

  4,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  4,4 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  3,4 tys

  0,9(0%)

  9,8 tys

  2,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,1 tys

  3,3(0.1%)

  72,2 tys

  19,6(0.3%)

  16,3 tys

  4,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  60,8 tys

  16,0(0.2%)

  67,4 tys

  17,8(0.2%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,0 tys

  4,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  1,2(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  6,5 tys

  1,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  0,7(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  79,6 tys

  21,6(0.3%)

  75,6 tys

  20,5(0.3%)

  87,7 tys

  23,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skale według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,3 mln

  2,4 tys(100%)

  23,4 mln

  2,3 tys(100%)

  25,3 mln

  2,5 tys(100%)

  30,0 mln

  2,9 tys(100%)

  30,4 mln

  2,9 tys(100%)

  33,7 mln

  3,2 tys(100%)

  36,8 mln

  3,5 tys(100%)

  41,6 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,1 mln

  2,7 tys(43.3%)

  10,2 mln

  2,8 tys(43.6%)

  10,7 mln

  2,8 tys(42.3%)

  11,5 mln

  3,1 tys(38.3%)

  11,5 mln

  3,1 tys(37.9%)

  11,5 mln

  3,0 tys(34%)

  12,0 mln

  3,2 tys(32.6%)

  12,7 mln

  3,4 tys(30.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  1,6 tys(25.3%)

  6,2 mln

  1,7 tys(26.6%)

  7,1 mln

  1,9 tys(28.1%)

  7,6 mln

  2,0 tys(25.3%)

  8,2 mln

  2,2 tys(26.9%)

  9,0 mln

  2,4 tys(26.7%)

  9,4 mln

  2,5 tys(25.5%)

  10,5 mln

  2,8 tys(25.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  630(9.9%)

  2,5 mln

  667(10.5%)

  2,4 mln

  637(9.5%)

  2,6 mln

  687(8.6%)

  3,0 mln

  788(9.8%)

  3,1 mln

  804(9.1%)

  3,1 mln

  824(8.5%)

  9,9 mln

  2,6 tys(23.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  767,9 tys

  209(3.3%)

  926,2 tys

  251(4%)

  1,0 mln

  273(4.1%)

  1,2 mln

  318(4%)

  1,8 mln

  478(5.9%)

  2,2 mln

  588(6.6%)

  5,7 mln

  1,5 tys(15.5%)

  3,1 mln

  817(7.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  294(4.6%)

  328,2 tys

  88,9(1.4%)

  520,7 tys

  139(2.1%)

  637,1 tys

  170(2.1%)

  470,1 tys

  125(1.5%)

  1,5 mln

  389(4.4%)

  917,7 tys

  242(2.5%)

  1,5 mln

  389(3.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  854,5 tys

  232(3.7%)

  978,2 tys

  265(4.2%)

  1,0 mln

  276(4.1%)

  1,1 mln

  296(3.7%)

  1,1 mln

  295(3.7%)

  1,2 mln

  306(3.5%)

  1,3 mln

  341(3.5%)

  1,3 mln

  332(3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  144,3 tys

  39,2(0.6%)

  364,6 tys

  98,8(1.6%)

  347,6 tys

  92,6(1.4%)

  178,4 tys

  47,7(0.6%)

  149,2 tys

  39,7(0.5%)

  379,5 tys

  99,9(1.1%)

  391,6 tys

  103(1.1%)

  883,4 tys

  232(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,2 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,7(0%)

  41,4 tys

  11,0(0.1%)

  1,0 mln

  276(3.4%)

  1,4 mln

  364(4.1%)

  249,0 tys

  65,8(0.7%)

  842,8 tys

  222(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  387(6.1%)

  377,2 tys

  102(1.6%)

  434,6 tys

  116(1.7%)

  2,7 mln

  713(8.9%)

  453,6 tys

  121(1.5%)

  1,3 mln

  330(3.7%)

  1,3 mln

  334(3.4%)

  309,3 tys

  81,3(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  134,1 tys

  36,5(0.6%)

  90,4 tys

  24,5(0.4%)

  444,5 tys

  118(1.8%)

  836,4 tys

  223(2.8%)

  2,2 mln

  580(7.2%)

  1,2 mln

  322(3.6%)

  1,3 mln

  339(3.5%)

  235,1 tys

  61,8(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  322,1 tys

  87,6(1.4%)

  1,2 mln

  316(5%)

  1,0 mln

  273(4.1%)

  572,2 tys

  153(1.9%)

  137,6 tys

  36,6(0.5%)

  187,8 tys

  49,4(0.6%)

  396,7 tys

  105(1.1%)

  128,9 tys

  33,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  25,3 tys

  6,9(0.1%)

  15,4 tys

  4,2(0.1%)

  23,1 tys

  6,2(0.1%)

  43,3 tys

  11,6(0.1%)

  77,0 tys

  20,5(0.3%)

  64,4 tys

  16,9(0.2%)

  80,7 tys

  21,3(0.2%)

  77,8 tys

  20,5(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  59,0 tys

  16,0(0.3%)

  59,7 tys

  16,2(0.3%)

  61,2 tys

  16,3(0.2%)

  68,9 tys

  18,4(0.2%)

  68,1 tys

  18,1(0.2%)

  68,3 tys

  18,0(0.2%)

  74,7 tys

  19,7(0.2%)

  74,0 tys

  19,5(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,3 tys

  5,8(0.1%)

  20,3 tys

  5,5(0.1%)

  44,2 tys

  11,8(0.2%)

  38,1 tys

  10,2(0.1%)

  41,7 tys

  11,1(0.1%)

  5,6 tys

  1,5(0%)

  15,8 tys

  4,2(0%)

  48,9 tys

  12,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,4 tys

  2,3(0%)

  13,4 tys

  3,6(0.1%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  835,0 tys

  223(2.8%)

  64,9 tys

  17,3(0.2%)

  14,1 tys

  3,7(0%)

  500,0 tys

  132(1.4%)

  18,2 tys

  4,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  12,1 tys

  3,3(0.1%)

  58,5 tys

  15,9(0.3%)

  16,3 tys

  4,4(0.1%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  60,8 tys

  16,0(0.2%)

  67,4 tys

  17,8(0.2%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,6(0%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  3,5 tys

  0,9(0%)

  12,8 tys

  3,4(0%)

  5,9 tys

  1,6(0%)

  6,6 tys

  1,7(0%)

  5,9 tys

  1,6(0%)

  6,9 tys

  1,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 tys

  0,5(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  794

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  250

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  116,0 tys

  31,5(0.5%)

  86,0 tys

  23,3(0.4%)

  115,8 tys

  30,8(0.5%)

  110,2 tys

  29,4(0.4%)

  125,1 tys

  33,2(0.4%)

  661,2 tys

  174(2%)

  36,8 tys

  9,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,4 tys

  1,7(0%)

  7,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  902

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skała - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 912 mieszkańców Skały jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 394 kobiet oraz 518 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,8% mieszkańców Skały, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Skały mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skale największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,9%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (20,3%).

  20,8% mieszkańców Skały w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 22,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 176 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 133,84.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,7% wśród dziewczyn i 10,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 239,62.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,7% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Skały w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 22,8% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Skała
  16,4%
  Małopolskie
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Skała
  31,0%
  Województwo
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,0%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,4%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,8%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,3%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,1%
  Małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 21,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Skała
  1,4%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1176 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Skała
  1 176,0
  woj. małopolskie
  820,0
  Kraj
  811,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,78
  woj. małopolskie
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skale

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Skale (Hanna Zdzitowiecka)
  Publiczne
  12 389-10-51
  12 389-10-51
  ul. Topolowa 16
  32-043 Skała
  614610
  Przedszkole Niepubliczne Poziomka
  Niepubliczne
  69 502-32-24
  ul. Bohaterów Września 9
  32-043 Skała
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 133,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  133,84
  woj. małopolskie
  96,08
  Polska
  96,62
 • 128,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  128,14
  Województwo
  93,17
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. małopolskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skale

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Skale (im. Władysława Łokietka)
  Publiczna
  12 389-10-34
  12 389-10-34
  ul. Topolowa 25
  32-043 Skała
  1838833
 • Szkoły gimnazjalne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 239,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  239,62
  Małopolskie
  98,59
  Polska
  100,01
 • 233,02 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  233,02
  Małopolskie
  93,36
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Skała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Skała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  Małopolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Skale

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale (im. Błogosławionej Salomei)
  Publiczne
  12 389-00-60
  12 389-00-60
  ul. KS. STANISŁAWA POŁETKA 32
  32-043 Skała
  1226032
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Skale w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,0
  Małopolskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 28 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 28
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  24,0
  woj. małopolskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  30,0
  Małopolskie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 30 Szkoły policealne ogółem
 • 30
 • 30 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 30
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Skale

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Władysław Łokietek)
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  6150-
  Technikum
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  237-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  120-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
  Policealna Szkoła dla Dorosłych w Skale
  Niepubliczna
  50 913-61-57
  12 421-99-61
  ul. Ks.S.Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. księdza Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 20,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skała, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skale

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skale w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skale
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Skale: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 0, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Skale 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 44 (uczestnicy: 5 000)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 8 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 319)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 200)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 107)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (absolwenci: 202)
  • języków obcych: 6 (absolwenci: 68)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 22)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 55)
  • tańca: 3 (absolwenci: 32)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Skale działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 143 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 412 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
 • Zabytki w Skale
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skały znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Skale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Młyn z 1850 - 1856 (ul. bł. Salomei 18)dnia 1958-06-30, wykaz dokumentów: 114/8/58 z 1958-06-30; brak numeru z 2014-04-09
  • Kościół z XV w.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Dzwonnica z 1763 r.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Cmentarz przykościelny z XV w.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1894 r. (ul. Wolbromska 15)dnia 1997-03-25, wykaz dokumentów: A-718 z 1997-03-25; brak numeru z 2011-10-11
 • Formy ochrony przyrody w Skale
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skały znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ojcowski Park NarodowyData ustanowienia: 1956-01-01, Powierzchnia: 2145.62 ha
  • Dłubniański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-12-02, Opis granicy: Granica Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego biegnie na wschód drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) od jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice (gmina Michałowice). Z tej drogi po około 0 6 km skręca na północ i prowadzi polną ścieżką częściowo wzdłuż muru cmentarnego przez około 0 5 km po czym skręca na południowy - zachód i polną ścieżką częściowo biegnącą wąwozem po około 0 4 km dochodzi do drogi powiatowej nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) którą na północny - zachód. Po około 0 9 km schodzi z drogi powiatowej i biegnie w kierunku północno - wschodnim polną ścieżką przez wąwóz po około 1 25 km skręca na północny - zachód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Książniczki. Następnie prowadzi drogą gminną z Książniczek do miejscowości Młodziejowice gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K2157 (Michałowice - Więcławice Stare) którą biegnie na zachód przez około 0 5 km po czym skręca na północny - zachód i biegnie około 1 25 km polną ścieżką przez wzgórza 284 5 m n.p.m. oraz 279 0 m n.p.m. do drogi powiatowej nr K2152 (Michałowice - Luborzyca) którą przecina i dalej prowadzi w tym samym kierunku polną ścieżką przez Łysą Górę. Po około 1 2 km na zboczu wzgórza 300 9 m n.p.m. skręca na wschód i polną ścieżką przez wzgórze 295 2 m n.p.m dochodzi do kompleksu leśnego "Uroczysko Masłomiąca" który okrąża od zachodu południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 91 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów) następnie przechodzi na polną ścieżkę którą biegnie przez około 0 5 km w kierunku miejscowości Wola Więcławska po czym skręca na północ i polną ścieżką przez punkt wysokościowy 300 3 m n.p.m biegnie na północny - zachód omijając od zachodu Wolę Więcławską. W przysiółku Firlejów przecina drogę krajową nr 7 (Kraków - Warszawa) i przechodzi na drogę gminną którą prowadząc nadal na północny - zachód dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana). Tą drogą biegnie przez około 0 7 km po czym skręca na wschód w polną ścieżkę którą okrąża od południa i wschodu kompleks leśny "Uroczysko Maszków" (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 87 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Dalej granica biegnie na północ polną ścieżką przez około 1 1 km przecina drogę powiatową nr K2148 (Poskwitów - Zerwana) i dochodzi w miejscowości Poskwitów Stary do drogi powiatowej nr K2145 (Poskwitów - Niedźwiedź). Tą drogą biegnie przez około 0 2 km w kierunku północno - zachodnim po czym przechodzi na drogę gminną którą po około 0 5 km dochodzi w miejscowości Iwanowice przy moście na rzece Dłubni do drogi wojewódzkiej nr 773 (Sieniczno - Poskwitów) którą prowadzi na północ przez około 0 5 km. Z drogi wojewódzkiej granica przechodzi na drogę powiatową nr K1172 (Maków - Zerwana) którą biegnie do miejscowości Sieciechowice skąd dalej na północ drogą gminną w pobliżu wzgórza 334 1 m n.p.m do miejscowości Celiny gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K1173 (Grzegorzowice - Januszowice) którą idzie na północny - zachód przez około 2 5 km do miejscowości Władysław. Następnie przechodzi na drogę gminną którą przez przysiółek Wiktorka dochodzi do przysiółka Wygoda i do drogi powiatowej nr K1207 (Czaple Małe - Czaple Wielkie) którą biegnie dalej na północny - zachód przez około 1 0 km dochodzi w punkcie wysokościowym 356 4 m n.p.m do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana) przecina ją i biegnie dalej drogą gminną w kierunku miejscowości Ulina Mała. Tuż przed Uliną Małą skręca na południowy - zachód na drogę gminną biegnącą do Kondeja będącego częścią miejscowości Ulina Wielka. Po około 0 7 km nie osiągając zabudowań Kondeja skręca na północny - zachód i biegnie polną drogą przez wąwóz i kamieniołom wapieni w kierunku miejscowości Ulina Wielka omija tę miejscowość od południa i dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała) którą na południowy - zachód przez około1 0 km. W punkcie wysokościowym 379 2 m n.p.m ponownie skręca na północny - zachód i biegnie drogą gminną przez punkt wysokościowy 411 0 m n.p.m. Po około 2 3 km przy miejscowości Mostek skręca na południowy - zachód i prowadzi polną ścieżką około 0 75 km do granicy Gminy Trzyciąż. Następnie ponownie biegnie na północny - zachód polną drogą wzdłuż granicy Gminy Trzyciąż. Po około 1 5 km w punkcie wysokościowym 437 4 m n.p.m odchodzi od granicy Gminy prowadząc dalej na północny - zachód polną ścieżką. W punkcie wysokościowym 443 0 m n.p.m skręca na południowy - zachód przez około 1 6 km biegnie polną ścieżką przez punkt wysokościowy 438 7 m n.p.m następnie około 2 1 km drogą powiatową nr K1151 (Lgota - Trzyciąż) oraz na południe około 0 4 km drogą wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) do miejscowości Trzyciąż. W punkcie wysokościowym 409 2 m n.p.m. skręca z drogi wojewódzkiej nr 794 na zachód w drogę gminną prowadzącą przez zabudowania Trzyciąża do osady Kolonia Plebańska gdzie zmienia kierunek na południowy i nadal drogą gminną dochodzi do miejscowości Jangrot. Tu skręca na wschód i drogą powiatową nr K1090 (Troks - Trzyciąż) przez miejscowość Jangrot - Mały Koniec powraca do Trzyciążą przecina drogę wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) i biegnie dalej na południowy - wschód drogą gminną w kierunku kompleksu leśnego "Uroczysko Trzyciąż" który okrąża ścieżkami od południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 121 i 119 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Następnie granica przechodzi na drogi gminne którymi początkowo prowadzi do miejscowości Zagórowa gdzie skręca na południe i biegnie około 0 6 km przez wieś po czym skręca na wschód i biegnie około 1 6 km przez punkt wysokościowy 408 0 m n.p.m. Przy przydrożnym krzyżu skręca na południe i biegnie polną drogą około 0 7 km przez punkt wysokościowy 412 5 m n.p.m do punktu wysokościowego 407 6 m n.p.m. gdzie skręca na wschód i nadal polną drogą po około 1 2 km dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała) którą na południe przez miejscowość Tarnawa do granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała". W tym miejscu przechodzi na polne ścieżki którymi od zachodu i południa okrąża część w.w. kompleksu leśnego (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 166 i 168 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). W punkcie wysokościowym 376 0 m n.p.m. skręca na wschód biegnąc polną ścieżką po około 1 75 km dochodzi ponownie do południowej granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała" i przez około 0 2 km prowadzi wzdłuż oddziału leśnego nr 160 (obręb Skała Nadleśnictwo Miechów) po czym skręca na południe i polną ścieżką przez punkty wysokościowe 372 2 m n.p.m. i 386.5 m n.p.m. (Góra Barania) po około 2 5 km osiąga północno - wschodnią granicę miasta Skała w którą skręca na wschód. Po około 1 0 km przechodzi z granicy miasta na polne ścieżki którymi początkowo przez około 0 5 km nadal na wschód od punktu wysokościowego nr 378 8 na północ przez około 0 5 km oraz ponownie na północny - wschód obniżeniem terenu między punktami wysokościowymi 361 m n.p.m. i 369 m n.p.m. (Bycza Góra). Po dojściu do wąwozu Babi Dół granica skręca na wschód biegnie wąwozem przez około 0 65 km po czym skręca na południe i polną ścieżką po około 1 0 km dochodzi w miejscowości Nowa Wieś do skrzyżowania drogi powiatowej nr K1156 (Zadroże - Nowa Wieś) z drogą wojewódzką nr 773 (Sieniczno - Poskwitów) w którą skręca na południowy - wschód. Po około 4 5 km w miejscowości Iwanowice Włościańskie schodzi z drogi wojewódzkiej i biegnie około 0 75 km na południe polną ścieżką przez punkt wysokościowy 339 6 m n.p.m po czym ponownie skręca na południowy - wschód i polną ścieżką oraz drogą gminną przez Zamek będący częścią miejscowości Iwanowice Włosciańskie dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana) którą na południe przez około 0 7 km. Następnie prowadzi drogą gminną wzdłuż prawego brzegu rzeki Dłubni do Wałów będących częścią miejscowości Damice po czym skręca na polną ścieżkę i przez punkt wysokościowy 301 8 m n.p.m. dochodzi do drogi powiatowej nr K2147 (Stary Krasieniec - Maszków) którą na południowy - zachód przez około 0 35 km. Dalej przez około 0 75 km biegnie na południe polną ścieżką po czym w punkcie wysokościowym 337 7 m n.p.m skręca na wschód i polną ścieżką prowadzi do punktu wysokościowego 314 8 m n.p.m gdzie skręca na południe. Po około 0 2 km ponownie skręca na wschód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Wilczkowice gdzie skręca na południe i przez około 1 3 km biegnie drogą gminną do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa) którą nadal na południe przez około 4 0 km do Komory będącej częścią miejscowości Michałowice. W tym miejscu skręca na południowy - wschód i drogą gminną przez punkt wysokościowy 316 5 m n.p.m. po około 0 5 km dochodzi do południowej granicy Gminy Michałowice którą biegnie nadal w tym samym kierunku przez punkty wysokościowe 289 6 m n.p.m i 284 9 m n.p.m. Po około 2 5 km odchodzi od granicy Gminy skręcając na południowy - zachód w polną drogę którą biegnie przez około 1 0 km po czym skręca na południowy - wschód i drogą gminną omija zabudowę miejscowości Bosutów. Z tej drogi przechodzi na polne ścieżki którymi początkowo prowadzi nadal na południowy - wschód a po około 0 5 km na południe przez około 0 4 km po czym znów na południowy - wschód przez około 0 9 km do miejscowości Dziekanowice skąd drogą gminną do miejscowości Batowice. W Batowicach granica skręca na północny - wschód i prowadzi drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) do jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki i drogi którymi zostały poprowadzone granice Parku., Powierzchnia: 10959.6 ha, Powierzchnia otuliny: 11684.7 ha
  • Dolina Prądnika - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 2160.93 ha
  • Lipa Kościuszki - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Na niewielkim pasowym wywyższeniu terenu pomiędzy odnogami drogi Rzeplin - Szczodrków
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: Na wprost pałacu od strony wejścia
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: obok kościoła

Skała - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Skale znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skała przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 773droga wojewódzka nr 773(Sieniczno - Kosmolów - Sułoszowa - Pieskowa Skała - Nowa Wieś - Iwanowice - Poskwitów - Wesoła)
  • DW 794droga wojewódzka nr 794(Kraków - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybysławice - Brzozówka Korzkiewska - Świńczów - Cianowice Małe - Cianowice Duże - Skała - Zacisze - Wielmoża - Milonki - Zadroże - Trzyciąż - Chełm - Wolbrom - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa - Smoleń - Pilica - Dzwonowice - Sierbowice - Pradła - Biała Błotna - Wilków - Sadowie - Lelów - Drochlin - Koniecpol)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skale istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Andrieja Potiebni

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bohaterów Września

  ul. Cmentarna

  ul. Do Cegielni

  ul. Długa

  ul. Francesco Nullo

  ul. Gołębia

  ul. Graniczna

  ul. Jana Sobieskiego

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kurniki

  ul. Lipowa

  ul. Mariana Langiewicza

  ul. Marianów

  ul. Mleczna

  ul. Mydlarska

  ul. Na Podgóry

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojcowska

  ul. Olkuska

  ul. Parkowa

  ul. Pasternak

  ul. Poddomie

  ul. Polna

  ul. Postępu

  ul. Powstańców

  ul. Przechodnia

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeplińska

  ul. Rzeźnicza

  ul. Skałeczna

  ul. Sobiesęcka

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Stocka

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Słomnicka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Walecznych

  ul. Wejściowa

  ul. Wesoła

  ul. Wolbromska

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zacisze

  ul. Zagrodzka

  ul. bł. Salomei

  ul. ks. Stanisława Połetka

  ul. Łącznik