Skała w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Skała - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skała to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skała.
 • 3 794 Liczba mieszkańców
 • 3,0 km² Powierzchnia
 • 1 277,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1267 Data założenia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Jakub Wójtowicz Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.854250.2304 Współrzędne GPS
 • 1206104 TERYT (TERC)
 • 0951860 SIMC
Herb miasta Skała
Skała herb
Flaga miasta Skała
Skała flaga

Skała - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-043Poczta Skała pod Ojcowem

Skała - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skale)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Krakowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Pędzichów 27
31-080 Kraków
Urząd Miasta i Gminy Skała
(12) 389-10-98 104
(12) 389-10-98
Rynek 29
32-043 Skała

Skała - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Skała jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 794, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Skały zawarli w 2021 roku 18 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Skały jest stanu wolnego, 59,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Skała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,94 na 1000 mieszkańców Skały. W 2021 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 367 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w Skale spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Skale były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skały przypada 11.76 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skały -1. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,4% mieszkańców Skały jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 794 Liczba mieszkańców
 • 1 931 Kobiety
 • 1 863 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Skała
  40,4 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skały
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Skała
  27,2%
  Województwo
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,9%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,6%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Małopolskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skale w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Skała
  4,8
  woj. małopolskie
  4,9
  Cały kraj
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skale w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,9
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skale w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skale w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skale w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skale w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  woj. małopolskie
  9,8
  Kraj
  8,7
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,2
  Małopolskie
  41,1
  Cała Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 26
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 44
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 367 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 280 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Skała
  3 367 g
  Województwo
  3 319 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 29 Waga 4500g - 4999g
 • 29
 • 231 Waga 4000g - 4499g
 • 231
 • 824 Waga 3500g - 3999g
 • 824
 • 1 066 Waga 3000g - 3499g
 • 1 066
 • 398 Waga 2500g - 2999g
 • 398
 • 69 Waga 2000g - 2499g
 • 69
 • 40 Waga 1500g - 1999g
 • 40
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Skała
  1,37
  woj. małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,32
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Skała
  0,67
  woj. małopolskie
  0,68
  Kraj
  0,64
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Skała
  0,86
  woj. małopolskie
  0,82
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Skale w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,8
  Małopolskie
  12,0
  Kraj
  13,6
 • 116,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  116,4
  Małopolskie
  122,4
  Cała Polska
  156,7
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,5
  woj. małopolskie
  3,0
  Kraj
  3,9
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  Małopolskie
  2,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,5%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Polska
  34,8%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,4%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Skała
  5,9%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  5,4%
 • 523 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Kraj
  74,4
 • 234,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  234,3
  Województwo
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Cała Polska
  246,5
 • 360,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 356,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 365,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Skała
  360,6
  Województwo
  452,3
  Cała Polska
  475,8
 • 49,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  49,6
  Małopolskie
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 24,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,5
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,6
  Małopolskie
  6,6
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skale w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Skale oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,69 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skale to 1 212 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skale to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Skale to 119,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,45% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,70% mieszkań posiada łazienkę, 71,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,06% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 212 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 322,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Skała
  322,80
  Małopolskie
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  96,20 m2
  Województwo
  79,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 31,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,10 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Skała
  4,71
  woj. małopolskie
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,10
  woj. małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  woj. małopolskie
  0,70
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,69 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Skała
  3,69
  woj. małopolskie
  6,43
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 77 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,50
  Małopolskie
  4,02
  Kraj
  3,90
 • 20,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  20,30
  woj. małopolskie
  25,89
  Polska
  24,07
 • 1 675 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 119,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  119,6 m2
  Małopolskie
  98,4 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,44 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,45%
  woj. małopolskie
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 96,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,04%
  Województwo
  95,28%
  Cały kraj
  94,01%
 • 88,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,70%
  Województwo
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 71,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,29%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cały kraj
  83,08%
 • 52,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  52,06%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Skała - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Skale na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skale wynosiło w 2021 roku 5,3% (5,1% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skale wynosiło 5 562,32 PLN, co odpowiada 92.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skały 389 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 205 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -184.

  25,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Skały pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 27,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Skała
  173,0
  Małopolskie
  255,0
  Kraj
  257,0
 • 5,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,1% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Miasto
  5,3%
  woj. małopolskie
  4,5%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skale w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skale w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skale w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Skała
  5 562 PLN
  woj. małopolskie
  6 047 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skale w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 389 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 205 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -184 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 29,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 27,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skale w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 657 Pracujący ogółem
 • 422 Kobiety
 • 235 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skale w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skała
  71,3
  woj. małopolskie
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,2
  Województwo
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 103,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Skała
  103,2
  Małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skała - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Skale w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 422 podmioty gospodarki narodowej, z czego 334 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (22) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skale najwięcej (26) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (404) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,3% (90) podmiotów, a 78,4% (331) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skale najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.2%) oraz Budownictwo (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 422 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 90 Przemysł i budownictwo
 • 331 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Skale w 2021 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Skale w 2021 roku
 • 334 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 404 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 404
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 422 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 422
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 334 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 30 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 30
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Skale stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skale wynosi 73,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skały najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,21 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 4,60 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,30 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skały.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 10,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Skała
  10,94
  Województwo
  20,48
  Cała Polska
  21,51
 • 6,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,21
  woj. małopolskie
  10,79
  Kraj
  12,82
 • 2,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,30
  woj. małopolskie
  7,08
  Kraj
  5,89
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Skała
  1,72
  woj. małopolskie
  1,29
  Polska
  1,85
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  Województwo
  0,25
  Kraj
  0,35
 • 4,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,60
  woj. małopolskie
  9,25
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  Małopolskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  70%
  Kraj
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  76%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  Małopolskie
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Skała
  52%
  woj. małopolskie
  57%
  Cały kraj
  53%

Skała - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Skały wyniosła w 2021 roku 61,6 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Skały - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,0 mln złotych, czyli 8,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skały wyniosła w 2021 roku 67,2 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9%). W budżecie Skały wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,1 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Skale według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,4 mln

  3,3 tys(100%)

  36,1 mln

  3,4 tys(100%)

  37,4 mln

  3,6 tys(100%)

  45,8 mln

  4,3 tys(100%)

  48,2 mln

  4,6 tys(100%)

  55,0 mln

  5,2 tys(100%)

  57,4 mln

  5,4 tys(100%)

  61,6 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,6 mln

  3,1 tys(33.8%)

  12,0 mln

  3,2 tys(33.2%)

  13,4 mln

  3,5 tys(35.8%)

  12,9 mln

  3,4 tys(28.1%)

  14,5 mln

  3,8 tys(30%)

  15,8 mln

  4,2 tys(28.7%)

  15,5 mln

  4,1 tys(27%)

  17,5 mln

  4,6 tys(28.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  882(9.7%)

  8,3 mln

  2,2 tys(23%)

  3,7 mln

  966(9.8%)

  4,5 mln

  1,2 tys(9.8%)

  5,1 mln

  1,3 tys(10.5%)

  8,0 mln

  2,1 tys(14.6%)

  9,8 mln

  2,6 tys(17.1%)

  9,3 mln

  2,4 tys(15.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  830(9.2%)

  3,4 mln

  902(9.4%)

  3,5 mln

  920(9.4%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8.8%)

  4,8 mln

  1,3 tys(10%)

  5,1 mln

  1,3 tys(9.3%)

  5,1 mln

  1,4 tys(8.9%)

  5,0 mln

  1,3 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  895(9.9%)

  2,4 mln

  645(6.8%)

  1,4 mln

  362(3.7%)

  4,7 mln

  1,2 tys(10.2%)

  1,8 mln

  471(3.7%)

  1,5 mln

  387(2.7%)

  1,6 mln

  417(2.7%)

  4,7 mln

  1,2 tys(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,0 tys(11.1%)

  4,0 mln

  1,0 tys(10.9%)

  10,8 mln

  2,8 tys(28.9%)

  1,8 mln

  482(4%)

  2,0 mln

  514(4.1%)

  2,0 mln

  537(3.7%)

  2,4 mln

  632(4.1%)

  2,5 mln

  664(4.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  969,8 tys

  255(2.8%)

  926,2 tys

  245(2.6%)

  1,0 mln

  269(2.7%)

  1,0 mln

  269(2.2%)

  1,4 mln

  360(2.8%)

  1,1 mln

  286(2%)

  1,2 mln

  328(2.1%)

  1,6 mln

  434(2.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  919,3 tys

  242(2.7%)

  946,7 tys

  250(2.6%)

  1,1 mln

  283(2.9%)

  1,2 mln

  305(2.5%)

  1,2 mln

  322(2.5%)

  2,0 mln

  519(3.6%)

  1,1 mln

  306(2%)

  1,6 mln

  416(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 mln

  504(5.6%)

  1,8 mln

  481(5%)

  650,9 tys

  171(1.7%)

  2,5 mln

  675(5.6%)

  3,9 mln

  1,0 tys(8.2%)

  1,8 mln

  482(3.3%)

  643,0 tys

  171(1.1%)

  849,8 tys

  224(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  240,4 tys

  63,3(0.7%)

  431,6 tys

  114(1.2%)

  498,3 tys

  131(1.3%)

  730,9 tys

  194(1.6%)

  866,6 tys

  228(1.8%)

  725,7 tys

  191(1.3%)

  468,2 tys

  125(0.8%)

  703,2 tys

  185(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,9 mln

  751(8.3%)

  34,5 tys

  9,1(0.1%)

  146,7 tys

  38,6(0.4%)

  105,3 tys

  27,9(0.2%)

  179,8 tys

  47,3(0.4%)

  138,9 tys

  36,6(0.3%)

  245,7 tys

  65,4(0.4%)

  333,2 tys

  87,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  573,9 tys

  151(1.7%)

  913,8 tys

  241(2.5%)

  292,1 tys

  76,8(0.8%)

  178,0 tys

  47,2(0.4%)

  383,9 tys

  101(0.8%)

  824,1 tys

  217(1.5%)

  1,6 mln

  438(2.9%)

  315,1 tys

  83,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  134,5 tys

  35,4(0.4%)

  149,0 tys

  39,4(0.4%)

  205,8 tys

  54,1(0.6%)

  152,3 tys

  40,4(0.3%)

  228,5 tys

  60,1(0.5%)

  168,4 tys

  44,3(0.3%)

  227,6 tys

  60,6(0.4%)

  251,5 tys

  66,3(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  213,2 tys

  56,1(0.6%)

  227,0 tys

  59,9(0.6%)

  233,5 tys

  61,4(0.6%)

  242,1 tys

  64,2(0.5%)

  271,1 tys

  71,3(0.6%)

  250,2 tys

  65,8(0.5%)

  291,2 tys

  77,5(0.5%)

  227,1 tys

  59,9(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  308,2 tys

  81,1(0.9%)

  261,8 tys

  69,2(0.7%)

  337,0 tys

  88,6(0.9%)

  192,5 tys

  51,0(0.4%)

  237,7 tys

  62,5(0.5%)

  274,5 tys

  72,2(0.5%)

  241,4 tys

  64,3(0.4%)

  150,3 tys

  39,6(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  179,7 tys

  47,3(0.5%)

  133,1 tys

  35,1(0.4%)

  119,3 tys

  31,4(0.3%)

  111,7 tys

  29,6(0.2%)

  115,2 tys

  30,3(0.2%)

  114,6 tys

  30,1(0.2%)

  149,5 tys

  39,8(0.3%)

  107,9 tys

  28,4(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  6,5 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  1,3(0%)

  16,3 tys

  4,3(0%)

  32,0 tys

  8,5(0.1%)

  73,9 tys

  19,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,8 tys

  16,0(0.2%)

  67,4 tys

  17,8(0.2%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  113,3 tys

  29,8(0.2%)

  75,7 tys

  19,9(0.1%)

  106,4 tys

  28,3(0.2%)

  12,0 tys

  3,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  13,4 tys

  3,5(0%)

  14,3 tys

  3,8(0%)

  15,6 tys

  4,1(0%)

  13,2 tys

  3,5(0%)

  13,2 tys

  3,5(0%)

  13,5 tys

  3,6(0%)

  6,4 tys

  1,7(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  661,6 tys

  174(1.9%)

  73,1 tys

  19,3(0.2%)

  30,6 tys

  8,0(0.1%)

  30,6 tys

  8,1(0.1%)

  30,6 tys

  8,0(0.1%)

  101,2 tys

  26,6(0.2%)

  24,8 tys

  6,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  5,0 tys

  1,3(0%)

  3,4 tys

  0,9(0%)

  9,8 tys

  2,6(0%)

  6,0 tys

  1,6(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,1 tys

  37,1(0.3%)

  61,7 tys

  16,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skale według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,7 mln

  3,2 tys(100%)

  36,8 mln

  3,5 tys(100%)

  41,6 mln

  4,0 tys(100%)

  44,5 mln

  4,2 tys(100%)

  46,3 mln

  4,4 tys(100%)

  54,3 mln

  5,1 tys(100%)

  61,2 mln

  5,8 tys(100%)

  67,2 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,5 mln

  3,0 tys(34%)

  12,0 mln

  3,2 tys(32.6%)

  12,7 mln

  3,4 tys(30.6%)

  13,2 mln

  3,5 tys(29.6%)

  13,3 mln

  3,5 tys(28.8%)

  14,6 mln

  3,8 tys(26.8%)

  16,7 mln

  4,4 tys(27.3%)

  19,6 mln

  5,2 tys(29.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,0 mln

  2,4 tys(26.7%)

  9,4 mln

  2,5 tys(25.5%)

  10,5 mln

  2,8 tys(25.3%)

  11,0 mln

  2,9 tys(24.8%)

  12,4 mln

  3,3 tys(26.8%)

  14,1 mln

  3,7 tys(26%)

  14,7 mln

  3,9 tys(24.1%)

  16,9 mln

  4,4 tys(25.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  588(6.6%)

  5,7 mln

  1,5 tys(15.5%)

  3,1 mln

  817(7.5%)

  2,8 mln

  753(6.4%)

  3,8 mln

  997(8.2%)

  6,2 mln

  1,6 tys(11.4%)

  7,4 mln

  2,0 tys(12.2%)

  6,1 mln

  1,6 tys(9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  389(4.4%)

  917,7 tys

  242(2.5%)

  1,5 mln

  389(3.6%)

  1,6 mln

  436(3.7%)

  1,1 mln

  279(2.3%)

  1,2 mln

  322(2.3%)

  1,2 mln

  321(2%)

  1,7 mln

  452(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  379,5 tys

  99,9(1.1%)

  391,6 tys

  103(1.1%)

  883,4 tys

  232(2.1%)

  340,4 tys

  90,3(0.8%)

  514,4 tys

  135(1.1%)

  285,1 tys

  75,0(0.5%)

  158,3 tys

  42,2(0.3%)

  1,6 mln

  425(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 mln

  306(3.5%)

  1,3 mln

  341(3.5%)

  1,3 mln

  332(3%)

  1,3 mln

  336(2.9%)

  1,3 mln

  349(2.9%)

  1,2 mln

  316(2.2%)

  1,3 mln

  336(2.1%)

  1,3 mln

  334(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  322(3.6%)

  1,3 mln

  339(3.5%)

  235,1 tys

  61,8(0.6%)

  286,4 tys

  76,0(0.6%)

  909,8 tys

  239(2%)

  21,7 tys

  5,7(0%)

  21,6 tys

  5,8(0%)

  1,1 mln

  286(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  804(9.1%)

  3,1 mln

  824(8.5%)

  9,9 mln

  2,6 tys(23.7%)

  1,2 mln

  315(2.7%)

  840,2 tys

  221(1.8%)

  993,4 tys

  261(1.8%)

  1,1 mln

  285(1.8%)

  1,0 mln

  266(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  364(4.1%)

  249,0 tys

  65,8(0.7%)

  842,8 tys

  222(2%)

  451,7 tys

  120(1%)

  122,1 tys

  32,1(0.3%)

  39,0 tys

  10,3(0.1%)

  925,8 tys

  247(1.5%)

  810,2 tys

  214(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  330(3.7%)

  1,3 mln

  334(3.4%)

  309,3 tys

  81,3(0.7%)

  661,8 tys

  176(1.5%)

  581,9 tys

  153(1.3%)

  435,5 tys

  115(0.8%)

  463,8 tys

  124(0.8%)

  541,0 tys

  143(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,1 tys

  3,7(0%)

  500,0 tys

  132(1.4%)

  18,2 tys

  4,8(0%)

  38,5 tys

  10,2(0.1%)

  51,4 tys

  13,5(0.1%)

  216,3 tys

  56,9(0.4%)

  452,4 tys

  120(0.7%)

  175,0 tys

  46,1(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  187,8 tys

  49,4(0.6%)

  396,7 tys

  105(1.1%)

  128,9 tys

  33,9(0.3%)

  210,2 tys

  55,7(0.5%)

  118,6 tys

  31,2(0.3%)

  188,9 tys

  49,7(0.3%)

  107,2 tys

  28,5(0.2%)

  131,7 tys

  34,7(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  68,3 tys

  18,0(0.2%)

  74,7 tys

  19,7(0.2%)

  74,0 tys

  19,5(0.2%)

  73,9 tys

  19,6(0.2%)

  72,8 tys

  19,1(0.2%)

  72,9 tys

  19,2(0.1%)

  56,6 tys

  15,1(0.1%)

  69,8 tys

  18,4(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  8,5(0.1%)

  62,9 tys

  16,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  4,5 tys

  1,2(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  51,1 tys

  13,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  64,4 tys

  16,9(0.2%)

  80,7 tys

  21,3(0.2%)

  77,8 tys

  20,5(0.2%)

  77,9 tys

  20,7(0.2%)

  65,6 tys

  17,2(0.1%)

  64,3 tys

  16,9(0.1%)

  41,7 tys

  11,1(0.1%)

  24,6 tys

  6,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 tys

  1,5(0%)

  15,8 tys

  4,2(0%)

  48,9 tys

  12,8(0.1%)

  52,3 tys

  13,9(0.1%)

  69,7 tys

  18,3(0.2%)

  17,4 tys

  4,6(0%)

  20,7 tys

  5,5(0%)

  24,1 tys

  6,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,8 tys

  16,0(0.2%)

  67,4 tys

  17,8(0.2%)

  7,2 tys

  1,9(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  113,3 tys

  29,8(0.2%)

  75,7 tys

  19,9(0.1%)

  79,2 tys

  21,1(0.1%)

  12,0 tys

  3,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  661,2 tys

  174(2%)

  36,8 tys

  9,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,9 tys

  19,4(0.1%)

  6,8 tys

  1,8(0%)

  11,9 tys

  3,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,6 tys

  1,7(0%)

  5,9 tys

  1,6(0%)

  6,9 tys

  1,8(0%)

  735

  0,2(0%)

  823

  0,2(0%)

  832

  0,2(0%)

  858

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  860

  0,2(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,0

  0,0(0%)

  287,9 tys

  75,7(0.5%)

  10,1 tys

  2,7(0%)

  18,7

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skała - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 938 mieszkańców Skały jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 410 kobiet oraz 528 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Skały, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Skały mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skale największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w Skale mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 175 dzieci (91 dziewczynek oraz 84 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Skale mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 144 dzieci (65 dziewczynek oraz 79 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  17,2% mieszkańców Skały w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 313 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 475 uczniów (197 kobiet oraz 278 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Skale placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 321 uczniów (142 kobiety oraz 179 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów.

  W Skale znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 162 uczniów (71 kobiet oraz 91 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 35 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skale placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 160 uczniów (103 kobiety oraz 57 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 29 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (19,3% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,1% mieszkańców Skały w wieku potencjalnej nauki (20,0% kobiet i 18,4% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  26,5%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  Małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Skała
  3,0%
  Małopolskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Skała
  10,9%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  Województwo
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  10,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,3%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1313 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 313,0
  Małopolskie
  901,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Skała
  0,75
  woj. małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Skała) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 175 Dzieci
 • 91 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 84 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 51 3 lata
 • 51
 • 64 4 lata
 • 64
 • 52 5 lata
 • 52
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 25 3 lata
 • 25
 • 41 4 lata
 • 41
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 26 3 lata
 • 26
 • 23 4 lata
 • 23
 • 32 5 lata
 • 32
 • 49 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Skale (Hanna Zdzitowiecka)
  Publiczne
  12 389-10-51
  12 389-10-51
  ul. Topolowa 16
  32-043 Skała
  614610
  Przedszkole Niepubliczne Poziomka
  Niepubliczne
  69 502-32-24
  ul. Bohaterów Września 9
  32-043 Skała
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Skała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 475 Uczniowie
 • 197 Kobiety
  (uczniowie)
 • 278 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,5%
  58,5%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Skała
  20,7
  woj. małopolskie
  16,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 32,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Skale (im. Władysława Łokietka)
  Publiczna
  12 389-10-34
  12 389-10-34
  ul. Topolowa 25
  32-043 Skała
  1838833
 • Szkoły ponadpodstawowe w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Skała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 162 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  woj. małopolskie
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Skale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Władysław Łokietek)
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  6150-
  Technikum
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  237-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  120-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. ks. Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
  Policealna Szkoła dla Dorosłych w Skale
  Niepubliczna
  50 913-61-57
  12 421-99-61
  ul. Ks.S.Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 389-10-24
  12 389-10-24
  ul. księdza Stanisława Połetka 30
  32-043 Skała
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skała - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skale

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skale w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skale
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Skale: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Skale 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 300)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 80)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 80)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 95)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 21)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 11)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 43)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Skale działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 164 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 412 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
 • Zabytki w Skale
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skały znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Skale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Młyn z 1850 - 1856 (ul. bł. Salomei 18)dnia 1958-06-30, wykaz dokumentów: 114/8/58 z 1958-06-30; brak numeru z 2014-04-09
  • Kościół z XV w.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Dzwonnica z 1763 r.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Cmentarz przykościelny z XV w.dnia 1960-08-18, wykaz dokumentów: 101/34/60 z 1960-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1894 r. (ul. Wolbromska 15)dnia 1997-03-25, wykaz dokumentów: A-718 z 1997-03-25; brak numeru z 2011-10-11
 • Formy ochrony przyrody w Skale
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skały znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ojcowski Park NarodowyData ustanowienia: 1956-01-01, Powierzchnia: 2145.62 ha
  • Dłubniański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1981-12-02, Opis granicy: Granica Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego biegnie na wschód drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) od jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice (gmina Michałowice). Z tej drogi po około 0 6 km skręca na północ i prowadzi polną ścieżką częściowo wzdłuż muru cmentarnego przez około 0 5 km po czym skręca na południowy - zachód i polną ścieżką częściowo biegnącą wąwozem po około 0 4 km dochodzi do drogi powiatowej nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) którą na północny - zachód. Po około 0 9 km schodzi z drogi powiatowej i biegnie w kierunku północno - wschodnim polną ścieżką przez wąwóz po około 1 25 km skręca na północny - zachód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Książniczki. Następnie prowadzi drogą gminną z Książniczek do miejscowości Młodziejowice gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K2157 (Michałowice - Więcławice Stare) którą biegnie na zachód przez około 0 5 km po czym skręca na północny - zachód i biegnie około 1 25 km polną ścieżką przez wzgórza 284 5 m n.p.m. oraz 279 0 m n.p.m. do drogi powiatowej nr K2152 (Michałowice - Luborzyca) którą przecina i dalej prowadzi w tym samym kierunku polną ścieżką przez Łysą Górę. Po około 1 2 km na zboczu wzgórza 300 9 m n.p.m. skręca na wschód i polną ścieżką przez wzgórze 295 2 m n.p.m dochodzi do kompleksu leśnego "Uroczysko Masłomiąca" który okrąża od zachodu południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 91 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów) następnie przechodzi na polną ścieżkę którą biegnie przez około 0 5 km w kierunku miejscowości Wola Więcławska po czym skręca na północ i polną ścieżką przez punkt wysokościowy 300 3 m n.p.m biegnie na północny - zachód omijając od zachodu Wolę Więcławską. W przysiółku Firlejów przecina drogę krajową nr 7 (Kraków - Warszawa) i przechodzi na drogę gminną którą prowadząc nadal na północny - zachód dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana). Tą drogą biegnie przez około 0 7 km po czym skręca na wschód w polną ścieżkę którą okrąża od południa i wschodu kompleks leśny "Uroczysko Maszków" (wzdłuż granicy oddziału leśnego nr 87 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Dalej granica biegnie na północ polną ścieżką przez około 1 1 km przecina drogę powiatową nr K2148 (Poskwitów - Zerwana) i dochodzi w miejscowości Poskwitów Stary do drogi powiatowej nr K2145 (Poskwitów - Niedźwiedź). Tą drogą biegnie przez około 0 2 km w kierunku północno - zachodnim po czym przechodzi na drogę gminną którą po około 0 5 km dochodzi w miejscowości Iwanowice przy moście na rzece Dłubni do drogi wojewódzkiej nr 773 (Sieniczno - Poskwitów) którą prowadzi na północ przez około 0 5 km. Z drogi wojewódzkiej granica przechodzi na drogę powiatową nr K1172 (Maków - Zerwana) którą biegnie do miejscowości Sieciechowice skąd dalej na północ drogą gminną w pobliżu wzgórza 334 1 m n.p.m do miejscowości Celiny gdzie przechodzi na drogę powiatową nr K1173 (Grzegorzowice - Januszowice) którą idzie na północny - zachód przez około 2 5 km do miejscowości Władysław. Następnie przechodzi na drogę gminną którą przez przysiółek Wiktorka dochodzi do przysiółka Wygoda i do drogi powiatowej nr K1207 (Czaple Małe - Czaple Wielkie) którą biegnie dalej na północny - zachód przez około 1 0 km dochodzi w punkcie wysokościowym 356 4 m n.p.m do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana) przecina ją i biegnie dalej drogą gminną w kierunku miejscowości Ulina Mała. Tuż przed Uliną Małą skręca na południowy - zachód na drogę gminną biegnącą do Kondeja będącego częścią miejscowości Ulina Wielka. Po około 0 7 km nie osiągając zabudowań Kondeja skręca na północny - zachód i biegnie polną drogą przez wąwóz i kamieniołom wapieni w kierunku miejscowości Ulina Wielka omija tę miejscowość od południa i dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała) którą na południowy - zachód przez około1 0 km. W punkcie wysokościowym 379 2 m n.p.m ponownie skręca na północny - zachód i biegnie drogą gminną przez punkt wysokościowy 411 0 m n.p.m. Po około 2 3 km przy miejscowości Mostek skręca na południowy - zachód i prowadzi polną ścieżką około 0 75 km do granicy Gminy Trzyciąż. Następnie ponownie biegnie na północny - zachód polną drogą wzdłuż granicy Gminy Trzyciąż. Po około 1 5 km w punkcie wysokościowym 437 4 m n.p.m odchodzi od granicy Gminy prowadząc dalej na północny - zachód polną ścieżką. W punkcie wysokościowym 443 0 m n.p.m skręca na południowy - zachód przez około 1 6 km biegnie polną ścieżką przez punkt wysokościowy 438 7 m n.p.m następnie około 2 1 km drogą powiatową nr K1151 (Lgota - Trzyciąż) oraz na południe około 0 4 km drogą wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) do miejscowości Trzyciąż. W punkcie wysokościowym 409 2 m n.p.m. skręca z drogi wojewódzkiej nr 794 na zachód w drogę gminną prowadzącą przez zabudowania Trzyciąża do osady Kolonia Plebańska gdzie zmienia kierunek na południowy i nadal drogą gminną dochodzi do miejscowości Jangrot. Tu skręca na wschód i drogą powiatową nr K1090 (Troks - Trzyciąż) przez miejscowość Jangrot - Mały Koniec powraca do Trzyciążą przecina drogę wojewódzką nr 794 (Kraków - Pilica) i biegnie dalej na południowy - wschód drogą gminną w kierunku kompleksu leśnego "Uroczysko Trzyciąż" który okrąża ścieżkami od południa i wschodu (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 121 i 119 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). Następnie granica przechodzi na drogi gminne którymi początkowo prowadzi do miejscowości Zagórowa gdzie skręca na południe i biegnie około 0 6 km przez wieś po czym skręca na wschód i biegnie około 1 6 km przez punkt wysokościowy 408 0 m n.p.m. Przy przydrożnym krzyżu skręca na południe i biegnie polną drogą około 0 7 km przez punkt wysokościowy 412 5 m n.p.m do punktu wysokościowego 407 6 m n.p.m. gdzie skręca na wschód i nadal polną drogą po około 1 2 km dochodzi do drogi powiatowej nr K1155 (Ulina Mała - Skała) którą na południe przez miejscowość Tarnawa do granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała". W tym miejscu przechodzi na polne ścieżki którymi od zachodu i południa okrąża część w.w. kompleksu leśnego (wzdłuż granicy oddziałów leśnych nr 166 i 168 - obręb Skała Nadleśnictwo Miechów). W punkcie wysokościowym 376 0 m n.p.m. skręca na wschód biegnąc polną ścieżką po około 1 75 km dochodzi ponownie do południowej granicy kompleksu leśnego "Uroczysko Skała" i przez około 0 2 km prowadzi wzdłuż oddziału leśnego nr 160 (obręb Skała Nadleśnictwo Miechów) po czym skręca na południe i polną ścieżką przez punkty wysokościowe 372 2 m n.p.m. i 386.5 m n.p.m. (Góra Barania) po około 2 5 km osiąga północno - wschodnią granicę miasta Skała w którą skręca na wschód. Po około 1 0 km przechodzi z granicy miasta na polne ścieżki którymi początkowo przez około 0 5 km nadal na wschód od punktu wysokościowego nr 378 8 na północ przez około 0 5 km oraz ponownie na północny - wschód obniżeniem terenu między punktami wysokościowymi 361 m n.p.m. i 369 m n.p.m. (Bycza Góra). Po dojściu do wąwozu Babi Dół granica skręca na wschód biegnie wąwozem przez około 0 65 km po czym skręca na południe i polną ścieżką po około 1 0 km dochodzi w miejscowości Nowa Wieś do skrzyżowania drogi powiatowej nr K1156 (Zadroże - Nowa Wieś) z drogą wojewódzką nr 773 (Sieniczno - Poskwitów) w którą skręca na południowy - wschód. Po około 4 5 km w miejscowości Iwanowice Włościańskie schodzi z drogi wojewódzkiej i biegnie około 0 75 km na południe polną ścieżką przez punkt wysokościowy 339 6 m n.p.m po czym ponownie skręca na południowy - wschód i polną ścieżką oraz drogą gminną przez Zamek będący częścią miejscowości Iwanowice Włosciańskie dochodzi do drogi powiatowej nr K1172 (Maków - Zerwana) którą na południe przez około 0 7 km. Następnie prowadzi drogą gminną wzdłuż prawego brzegu rzeki Dłubni do Wałów będących częścią miejscowości Damice po czym skręca na polną ścieżkę i przez punkt wysokościowy 301 8 m n.p.m. dochodzi do drogi powiatowej nr K2147 (Stary Krasieniec - Maszków) którą na południowy - zachód przez około 0 35 km. Dalej przez około 0 75 km biegnie na południe polną ścieżką po czym w punkcie wysokościowym 337 7 m n.p.m skręca na wschód i polną ścieżką prowadzi do punktu wysokościowego 314 8 m n.p.m gdzie skręca na południe. Po około 0 2 km ponownie skręca na wschód i polną ścieżką dochodzi do miejscowości Wilczkowice gdzie skręca na południe i przez około 1 3 km biegnie drogą gminną do drogi krajowej nr 7 (Kraków - Warszawa) którą nadal na południe przez około 4 0 km do Komory będącej częścią miejscowości Michałowice. W tym miejscu skręca na południowy - wschód i drogą gminną przez punkt wysokościowy 316 5 m n.p.m. po około 0 5 km dochodzi do południowej granicy Gminy Michałowice którą biegnie nadal w tym samym kierunku przez punkty wysokościowe 289 6 m n.p.m i 284 9 m n.p.m. Po około 2 5 km odchodzi od granicy Gminy skręcając na południowy - zachód w polną drogę którą biegnie przez około 1 0 km po czym skręca na południowy - wschód i drogą gminną omija zabudowę miejscowości Bosutów. Z tej drogi przechodzi na polne ścieżki którymi początkowo prowadzi nadal na południowy - wschód a po około 0 5 km na południe przez około 0 4 km po czym znów na południowy - wschód przez około 0 9 km do miejscowości Dziekanowice skąd drogą gminną do miejscowości Batowice. W Batowicach granica skręca na północny - wschód i prowadzi drogą powiatową nr K2156 (Węgrzce - Prusy) do jej skrzyżowania z drogą powiatową nr K2155 (Michałowice - Raciborowice) w miejscowości Raciborowice. Do obszaru Parku Krajobrazowego nie należą ścieżki i drogi którymi zostały poprowadzone granice Parku., Powierzchnia: 10959.6 ha, Powierzchnia otuliny: 11684.7 ha
  • Dolina Prądnika - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 2160.93 ha
  • Lipa Kościuszki - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Na niewielkim pasowym wywyższeniu terenu pomiędzy odnogami drogi Rzeplin - Szczodrków
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-04-17, Opis granicy: Obok kościoła SS. Klarysek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: Na wprost pałacu od strony wejścia
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-06-09, Opis granicy: obok kościoła

Skała - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Skale odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 26,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Skale znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Skale
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 1 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Skale w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 26,74 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  26,7
  woj. małopolskie
  65,7
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  5,9
 • 26,74 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  26,7
  woj. małopolskie
  76,0
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Małopolskie
  6,4
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  Małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skała przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 773droga wojewódzka nr 773(Sieniczno - Kosmolów - Sułoszowa - Pieskowa Skała - Nowa Wieś - Iwanowice - Poskwitów - Wesoła)
  • DW 794droga wojewódzka nr 794(Kraków - Zielonki - Trojanowice - Januszowice - Przybysławice - Brzozówka Korzkiewska - Świńczów - Cianowice Małe - Cianowice Duże - Skała - Zacisze - Wielmoża - Milonki - Zadroże - Trzyciąż - Chełm - Wolbrom - Dłużec - Kąpiele Wielkie - Strzegowa - Smoleń - Pilica - Dzwonowice - Sierbowice - Pradła - Biała Błotna - Wilków - Sadowie - Lelów - Drochlin - Koniecpol)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skale istnieje 60 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Andrieja Potiebni

  ul. Armii Krajowej

  ul. Bohaterów Września

  ul. Cmentarna

  ul. Do Cegielni

  ul. Długa

  ul. Francesco Nullo

  ul. Gołębia

  ul. Graniczna

  ul. Jana Sobieskiego

  pl. Konstytucji 3 Maja

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kurniki

  ul. Lipowa

  ul. Mariana Langiewicza

  ul. Marianów

  ul. Mleczna

  ul. Mydlarska

  ul. Na Podgóry

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojcowska

  ul. Olkuska

  ul. Parkowa

  ul. Pasternak

  ul. Poddomie

  ul. Polna

  ul. Postępu

  ul. Powstańców

  ul. Przechodnia

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Rzeplińska

  ul. Rzeźnicza

  ul. Skałeczna

  ul. Sobiesęcka

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Stocka

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Słomnicka

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Walecznych

  ul. Wejściowa

  ul. Wesoła

  ul. Wolbromska

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zacisze

  ul. Zagrodzka

  ul. bł. Salomei

  ul. ks. Stanisława Połetka

  ul. Łącznik