Powiat otwocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat otwocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 126 636 Liczba mieszkańców
 • 616 km2 Powierzchnia
 • 206 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,8% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Pszonka Starosta
 • ul. Górna 13, 05-400 Otwock Adres starostwa powiatowego
 • WOT Tablice rejestracyjne
Powiat otwocki na mapie
Identyfikatory
 • 1417 TERYT (TERC)
Herb powiatu otwockiego
powiat otwocki herb
Flaga powiatu otwockiego
powiat otwocki flaga

powiat otwocki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
22 718 16 20
22 718 16 21
ul.Mieszka I 13/15
05-402 Otwock
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
22 7794091 22 6041211
22 604 12 07,22 604 13 07
ul. Pułaskiego 7A
05-400 Otwock
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku
22 788 90 27
22 788 90 13
ul.Sołecka 52
05-400 Otwock
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
22 779 26 63, 22 779 48 33
22 779 48 33
ul. Kilińskiego 1
05-400 Otwock
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
22 779 25 26
22 779 25 26
ul.Andriollego 80
05-400 Otwock
Starostwo Powiatowe w Otwocku
(22) 778-13-00
(22) 778-13-02
ul. Górna
05-400 Otwock

Powiat otwocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat otwocki ma 126 636 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 11,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu otwockiego w 2050 roku wynosi 133 994, z czego 68 829 to kobiety, a 65 165 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu otwockiego zawarli w 2022 roku 488 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu otwockiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat otwocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -366. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,89 na 1000 mieszkańców powiatu otwockiego. W 2022 roku urodziło się 1 086 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,4% zgonów w powiecie otwockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w powiecie otwockim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu otwockiego przypada 11.48 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 725 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 243 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu otwockiego 482. W tym samym roku 54 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 36.

  57,5% mieszkańców powiatu otwockiego jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 126 636 Liczba mieszkańców
 • 65 943 Kobiety
 • 60 693 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu otwockiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 133 994 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 829 Kobiety
 • 65 165 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat otwocki
  42,2 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat otwocki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat otwocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat otwocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat otwocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. otwocki
  27,3%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,7%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,0%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Powiat
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie otwockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,9
  Mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. otwocki
  1,3
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 488 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -366 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -207 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -159 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,9
  Mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie otwockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 086 Urodzenia żywe
 • 521 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 565 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,7
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 105 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 105
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 412 g Średnia waga noworodków
 • 3 349 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. otwocki
  3 412 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 366 Waga 3000g - 3499g
 • 366
 • 158 Waga 2500g - 2999g
 • 158
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,53
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat otwocki
  0,73
  Mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. otwocki
  0,75
  Mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie otwockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 452 Zgony
 • 728 Kobiety
  (Zgony)
 • 724 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,1%
  49,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat otwocki
  11,5
  Mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 133,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  133,7
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,8
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie otwockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. otwocki
  26,4%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat otwocki
  21,8%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 92 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Polska
  70,6
 • 249,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat otwocki
  249,8
  Mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 303,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 273,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 336,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  303,5
  Województwo
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 55,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  55,8
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  31,9
  Województwo
  33,8
  Polska
  33,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. otwocki
  6,1
  Mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie otwockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Osoby w zamachach samobójczych
 • 11 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  29,0
  Województwo
  25,0
  Cała Polska
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. otwocki
  11,0
  Mazowieckie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 22 nieustalona
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony26
 • 5 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony31
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 21 nieustalony
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 725 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 909 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 816 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Zameldowania z zagranicy
 • 31 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 243 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 686 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 557 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 518 Saldo migracji
 • 249 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 269 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 482 Saldo migracji wewnętrznych
 • 223 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 259 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 36 Saldo migracji zagranicznych
 • 26 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat otwocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie otwockim oddano do użytku 671 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie otwockim to 50 002 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 395 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,2% na sprzedaż lub wynajem, 6,0% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie otwockim to 4,96 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie otwockim to 125,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,32% mieszkań posiada łazienkę, 79,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,48% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie otwockim 343 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 7 143 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 7 072 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 194 transakcje (mediana cen - 6 817 zł/m2, średnia - 6 648 zł/m2), a na rynku wtórnym 149 transakcji rynkowych (mediana cen - 7 970 zł/m2, średnia - 7 802 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 143 zł
 • Tutaj
  7 143 zł
  Województwo
  9 144 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 7 143 zł Ogółem
 • 7 143 zł
 • 7 660 zł do 40 m2
 • 7 660 zł
 • 7 236 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 236 zł
 • 7 723 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 723 zł
 • 6 615 zł od 80,1 m2
 • 6 615 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 072 zł
 • pow. otwocki
  7 072 zł
  Mazowieckie
  9 651 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 7 072 zł Ogółem
 • 7 072 zł
 • 7 584 zł do 40 m2
 • 7 584 zł
 • 7 401 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 401 zł
 • 7 739 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 739 zł
 • 6 498 zł od 80,1 m2
 • 6 498 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 343
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m253
  • od 40,1 do 60 m2163
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m284
 • 53 do 40 m2
 • 163 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 84 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie otwockim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 817 zł
 • powiat otwocki
  6 817 zł
  woj. mazowieckie
  7 751 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 6 817 zł Ogółem
 • 6 817 zł
 • 6 654 zł do 40 m2
 • 6 654 zł
 • 6 933 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 933 zł
 • 7 371 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 371 zł
 • 6 324 zł od 80,1 m2
 • 6 324 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 648 zł
 • Powiat
  6 648 zł
  woj. mazowieckie
  8 501 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 6 648 zł Ogółem
 • 6 648 zł
 • 6 881 zł do 40 m2
 • 6 881 zł
 • 6 975 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 975 zł
 • 7 384 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 384 zł
 • 6 293 zł od 80,1 m2
 • 6 293 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 194
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m265
 • 18 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 65 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 970 zł
 • powiat otwocki
  7 970 zł
  woj. mazowieckie
  10 786 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 7 970 zł Ogółem
 • 7 970 zł
 • 8 035 zł do 40 m2
 • 8 035 zł
 • 7 970 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 970 zł
 • 8 186 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 186 zł
 • 7 160 zł od 80,1 m2
 • 7 160 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 802 zł
 • powiat otwocki
  7 802 zł
  Województwo
  10 903 zł
  Kraj
  6 984 zł
 • 7 802 zł Ogółem
 • 7 802 zł
 • 7 988 zł do 40 m2
 • 7 988 zł
 • 7 889 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 889 zł
 • 8 151 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 151 zł
 • 7 292 zł od 80,1 m2
 • 7 292 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 149
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m235
  • od 40,1 do 60 m275
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m219
 • 35 do 40 m2
 • 75 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 002 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 394,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  394,80
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,20 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat otwocki
  35,20 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. otwocki
  4,12
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. otwocki
  2,53
  Mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,61
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 671 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,30
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 330 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,96 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat otwocki
  4,96
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 26,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  26,29
  woj. mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 84 349 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  125,7 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,67 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. otwocki
  96,43%
  Województwo
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 93,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  93,39%
  Mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 92,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat otwocki
  92,32%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 79,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat otwocki
  79,34%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 61,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  61,48%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat otwocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie otwockim na 1000 mieszkańców pracuje 231osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie otwockim wynosiło w 2023 roku 3,4% (3,4% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie otwockim wynosiło 6 468,80 PLN, co odpowiada 96.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu otwockiego 15 432 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 329 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 103.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu otwockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 231 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. otwocki
  231,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,0% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Powiat
  3,4%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie otwockim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie otwockim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie otwockim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 622 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 469 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie otwockim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 432 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 329 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 103 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 28,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 47,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie otwockim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 192 Pracujący ogółem
 • 15 017 Kobiety
 • 14 175 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie otwockim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat otwocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat otwocki
  73,8
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat otwocki
  38,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 110,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. otwocki
  110,6
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat otwocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie otwockim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 038 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 626 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 254 nowe podmioty, a 698 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 532) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 002) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 396) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (585) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie otwockim najwięcej (1 506) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (18 443) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (124) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (4 361) podmiotów, a 76,4% (14 553) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie otwockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.0%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 038 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 361 Przemysł i budownictwo
 • 14 553 Pozostała działalność
 • 1 254 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie otwockim w 2023 roku
 • 698 Podmioty wyrejestrowane w powiecie otwockim w 2023 roku
 • 14 626 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 443 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 18 443
 • 485 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 485
 • 95 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 95
 • 14 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 19 023 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 19 023
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 1 753 Spółki handlowe ogółem
 • 1 753
 • 131  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 131
 • 15  Spółki handlowe - akcyjne
 • 15
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1 506  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 506
 • 125    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 125
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 300 Spółki cywilne ogółem
 • 1 300
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 626 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 066 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 066
 • 2 040 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 040
 • 1 935 Budownictwo
 • 1 935
 • 1 417 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 417
 • 1 113 Informacja i komunikacja
 • 1 113
 • 1 022 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 022
 • 788 Pozostała działalność
 • 788
 • 743 Transport i gospodarka magazynowa
 • 743
 • 631 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 631
 • 513 Edukacja
 • 513
 • 377 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 377
 • 356 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 356
 • 259 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 259
 • 217 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 217
 • 88 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 88
 • 47 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 47
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie otwockim stwierdzono 2 610 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie otwockim wynosi 78,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu otwockiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,72 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,05 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,02 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,66 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 610 Przestępstwa ogółem
 • 2 610
 • 1 609 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 609
 • 336 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 336
 • 509 Przestępstwa drogowe
 • 509
 • 63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 63
 • 1 019 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 019
 • 20,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,63
  Mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 12,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,72
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  2,66
  Mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 4,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  4,02
  Mazowieckie
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  0,50
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 8,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. otwocki
  8,05
  woj. mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat otwocki
  79%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  55%
  Kraj
  63%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. otwocki
  75%
  Województwo
  69%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. otwocki
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Powiat otwocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu otwockiego wyniosła w 2022 roku 192,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu otwockiego - 33.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.2%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,8 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu otwockiego wyniosła w 2022 roku 184,7 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.1%). W budżecie powiatu otwockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 476 złotych na mieszkańca (32,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,2 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie otwockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  110,9 mln

  901(100%)

  115,0 mln

  933(100%)

  132,8 mln

  1,1 tys(100%)

  151,2 mln

  1,2 tys(100%)

  147,9 mln

  1,2 tys(100%)

  164,1 mln

  1,3 tys(100%)

  191,2 mln

  1,5 tys(100%)

  192,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,8 mln

  283(31.4%)

  34,4 mln

  278(29.9%)

  33,3 mln

  269(25.1%)

  37,8 mln

  305(25%)

  49,4 mln

  397(33.4%)

  52,9 mln

  426(32.3%)

  56,9 mln

  459(29.8%)

  64,3 mln

  507(33.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,6 mln

  94,1(10.5%)

  16,5 mln

  134(14.4%)

  29,1 mln

  235(21.9%)

  35,7 mln

  288(23.6%)

  15,1 mln

  122(10.2%)

  16,1 mln

  130(9.8%)

  19,9 mln

  161(10.4%)

  23,4 mln

  185(12.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,0 mln

  113(12.6%)

  12,4 mln

  101(10.8%)

  12,8 mln

  104(9.7%)

  13,9 mln

  112(9.2%)

  15,4 mln

  124(10.4%)

  15,0 mln

  121(9.1%)

  16,7 mln

  134(8.7%)

  17,4 mln

  137(9.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 mln

  55,1(6.1%)

  7,0 mln

  56,9(6.1%)

  8,0 mln

  64,9(6%)

  7,5 mln

  60,4(5%)

  8,1 mln

  64,9(5.5%)

  9,4 mln

  75,7(5.7%)

  9,7 mln

  78,0(5.1%)

  17,1 mln

  135(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,2 mln

  98,9(11%)

  10,9 mln

  88,1(9.5%)

  12,5 mln

  101(9.4%)

  13,4 mln

  108(8.9%)

  13,7 mln

  110(9.3%)

  13,9 mln

  112(8.5%)

  15,8 mln

  128(8.3%)

  17,0 mln

  134(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  92,4(10.3%)

  13,4 mln

  108(11.6%)

  7,2 mln

  58,3(5.4%)

  8,6 mln

  69,0(5.7%)

  9,6 mln

  77,0(6.5%)

  10,7 mln

  86,4(6.5%)

  11,6 mln

  93,5(6.1%)

  12,9 mln

  102(6.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,7 mln

  54,2(6%)

  7,0 mln

  56,6(6.1%)

  7,0 mln

  56,8(5.3%)

  8,9 mln

  71,8(5.9%)

  9,6 mln

  77,5(6.5%)

  10,8 mln

  87,2(6.6%)

  10,8 mln

  87,3(5.7%)

  11,0 mln

  86,6(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  41,8(4.6%)

  2,6 mln

  21,4(2.3%)

  4,4 mln

  35,6(3.3%)

  4,5 mln

  36,0(3%)

  6,1 mln

  48,7(4.1%)

  17,0 mln

  137(10.4%)

  31,3 mln

  252(16.4%)

  6,8 mln

  53,6(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  19,2(2.1%)

  3,1 mln

  25,5(2.7%)

  3,6 mln

  28,9(2.7%)

  3,5 mln

  28,0(2.3%)

  3,4 mln

  27,6(2.3%)

  3,7 mln

  29,9(2.3%)

  4,1 mln

  33,1(2.1%)

  4,5 mln

  35,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  22,4(2.5%)

  3,2 mln

  26,2(2.8%)

  3,4 mln

  27,1(2.5%)

  3,5 mln

  27,9(2.3%)

  3,6 mln

  28,7(2.4%)

  3,7 mln

  30,1(2.3%)

  3,9 mln

  31,8(2.1%)

  4,3 mln

  33,9(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  10,5(1.2%)

  1,3 mln

  10,3(1.1%)

  1,6 mln

  12,5(1.2%)

  1,5 mln

  12,5(1%)

  4,0 mln

  32,2(2.7%)

  981,2 tys

  7,9(0.6%)

  688,0 tys

  5,5(0.4%)

  3,9 mln

  31,2(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  545,3 tys

  4,4(0.5%)

  671,4 tys

  5,4(0.6%)

  888,5 tys

  7,2(0.7%)

  1,2 mln

  9,5(0.8%)

  787,5 tys

  6,3(0.5%)

  666,7 tys

  5,4(0.4%)

  884,7 tys

  7,1(0.5%)

  1,0 mln

  8,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  972,2 tys

  7,9(0.9%)

  1,8 mln

  14,2(1.5%)

  2,0 mln

  16,3(1.5%)

  4,0 mln

  32,3(2.6%)

  1,6 mln

  12,9(1.1%)

  1,6 mln

  12,8(1%)

  1,2 mln

  10,0(0.6%)

  1,0 mln

  8,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,4 tys

  2,5(0.2%)

  312,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,9 tys

  2,6(0.2%)

  306,0 tys

  2,5(0.2%)

  328,4 tys

  2,6(0.2%)

  327,2 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  183,1 tys

  1,5(0.2%)

  193,6 tys

  1,6(0.2%)

  199,1 tys

  1,6(0.1%)

  204,4 tys

  1,6(0.1%)

  533,8 tys

  4,3(0.4%)

  223,9 tys

  1,8(0.1%)

  237,5 tys

  1,9(0.1%)

  239,3 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  114,6 tys

  0,9(0.1%)

  99,4 tys

  0,8(0.1%)

  168,2 tys

  1,4(0.1%)

  145,1 tys

  1,2(0.1%)

  87,8 tys

  0,7(0.1%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  48,9 tys

  0,4(0%)

  72,4 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,0 tys

  0,3(0%)

  56,2 tys

  0,5(0%)

  55,6 tys

  0,4(0%)

  133,3 tys

  1,1(0.1%)

  161,0 tys

  1,3(0.1%)

  59,7 tys

  0,5(0%)

  75,3 tys

  0,6(0%)

  46,8 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,3 tys

  0,1(0%)

  30,1 tys

  0,2(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  20,1 tys

  0,2(0%)

  24,4 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  22,9 tys

  0,2(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,2 tys

  0,1(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  17,6 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,6(0%)

  70,9 tys

  0,6(0%)

  84,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  99,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  49,5

  0,0(0%)

  101

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie otwockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  113,4 mln

  922(100%)

  119,0 mln

  965(100%)

  135,8 mln

  1,1 tys(100%)

  145,3 mln

  1,2 tys(100%)

  153,3 mln

  1,2 tys(100%)

  167,8 mln

  1,3 tys(100%)

  184,2 mln

  1,5 tys(100%)

  184,7 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,2 mln

  375(40.7%)

  45,1 mln

  365(37.9%)

  51,0 mln

  412(37.5%)

  55,8 mln

  450(38.4%)

  53,4 mln

  430(34.8%)

  71,6 mln

  576(42.7%)

  81,8 mln

  659(44.4%)

  68,2 mln

  538(36.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  40,8 mln

  332(36%)

  44,2 mln

  358(37.1%)

  49,2 mln

  397(36.2%)

  55,4 mln

  446(38.1%)

  59,8 mln

  481(39%)

  58,9 mln

  474(35.1%)

  69,1 mln

  557(37.5%)

  65,7 mln

  518(35.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  50,6(5.5%)

  6,5 mln

  53,0(5.5%)

  7,0 mln

  56,4(5.1%)

  7,7 mln

  61,7(5.3%)

  7,5 mln

  60,3(4.9%)

  8,9 mln

  71,5(5.3%)

  9,2 mln

  74,0(5%)

  16,8 mln

  133(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  16,7(1.8%)

  1,6 mln

  13,3(1.4%)

  7,1 mln

  57,3(5.2%)

  7,8 mln

  62,9(5.4%)

  8,5 mln

  68,6(5.6%)

  2,7 mln

  21,7(1.6%)

  2,5 mln

  20,2(1.4%)

  10,5 mln

  83,2(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  50,4(5.5%)

  7,3 mln

  59,2(6.1%)

  5,4 mln

  43,6(4%)

  6,5 mln

  52,6(4.5%)

  7,3 mln

  58,4(4.7%)

  8,3 mln

  66,7(4.9%)

  8,1 mln

  65,0(4.4%)

  8,8 mln

  69,8(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 mln

  22,5(2.4%)

  2,9 mln

  23,6(2.4%)

  3,1 mln

  25,0(2.3%)

  2,8 mln

  22,9(2%)

  3,1 mln

  25,3(2.1%)

  3,2 mln

  25,5(1.9%)

  3,6 mln

  29,1(2%)

  3,5 mln

  27,7(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  643,4 tys

  5,2(0.6%)

  498,6 tys

  4,0(0.4%)

  460,7 tys

  3,7(0.3%)

  506,0 tys

  4,1(0.3%)

  545,5 tys

  4,4(0.4%)

  405,6 tys

  3,3(0.2%)

  415,2 tys

  3,3(0.2%)

  2,4 mln

  18,7(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  18,2(2%)

  1,9 mln

  15,0(1.6%)

  1,6 mln

  13,3(1.2%)

  1,4 mln

  11,3(1%)

  1,3 mln

  10,3(0.8%)

  1,4 mln

  11,3(0.8%)

  2,1 mln

  16,6(1.1%)

  2,0 mln

  15,7(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  31,6(3.4%)

  6,3 mln

  51,3(5.3%)

  6,1 mln

  49,4(4.5%)

  2,0 mln

  16,0(1.4%)

  4,8 mln

  38,5(3.1%)

  3,6 mln

  28,7(2.1%)

  1,8 mln

  14,1(1%)

  1,8 mln

  13,8(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  8,3(0.9%)

  991,6 tys

  8,0(0.8%)

  1,0 mln

  8,2(0.7%)

  1,3 mln

  10,3(0.9%)

  3,0 mln

  24,3(2%)

  3,5 mln

  28,5(2.1%)

  998,9 tys

  8,1(0.5%)

  1,1 mln

  8,8(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  685,5 tys

  5,6(0.6%)

  854,6 tys

  6,9(0.7%)

  719,0 tys

  5,8(0.5%)

  659,7 tys

  5,3(0.5%)

  638,0 tys

  5,1(0.4%)

  970,5 tys

  7,8(0.6%)

  721,1 tys

  5,8(0.4%)

  656,2 tys

  5,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,4 tys

  2,5(0.2%)

  312,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,9 tys

  2,6(0.2%)

  401,8 tys

  3,2(0.2%)

  328,4 tys

  2,6(0.2%)

  327,2 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  338,4 tys

  2,7(0.3%)

  298,2 tys

  2,4(0.3%)

  287,9 tys

  2,3(0.2%)

  268,0 tys

  2,2(0.2%)

  225,3 tys

  1,8(0.1%)

  244,9 tys

  2,0(0.1%)

  339,1 tys

  2,7(0.2%)

  153,8 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  136,5 tys

  1,1(0.1%)

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  110,4 tys

  0,9(0.1%)

  110,3 tys

  0,9(0.1%)

  206,0 tys

  1,7(0.1%)

  230,0 tys

  1,9(0.1%)

  140,0 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  123,4 tys

  1,0(0.1%)

  90,9 tys

  0,7(0.1%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  55,4 tys

  0,4(0%)

  15,6 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  58,3 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,9 tys

  0,3(0%)

  37,6 tys

  0,3(0%)

  37,4 tys

  0,3(0%)

  36,5 tys

  0,3(0%)

  183,8 tys

  1,5(0.1%)

  35,6 tys

  0,3(0%)

  36,8 tys

  0,3(0%)

  38,7 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  429

  0,0(0%)

  326

  0,0(0%)

  519

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,5(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  612

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  368

  0,0(0%)

  62,2

  0,0(0%)

  8,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,6(0%)

  70,9 tys

  0,6(0%)

  84,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat otwocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 528 mieszkańców powiatu otwockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 458 kobiet oraz 15 072 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,2% mieszkańców powiatu otwockiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,3% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu otwockiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie otwockim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (34,2%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w powiecie otwockim mieściło się 61 przedszkoli, w których do 237 oddziałów uczęszczało 4 601 dzieci (2 292 dziewczynki oraz 2 309 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim mieściły się 34 przedszkola, w których do 134 oddziałów uczęszczało 2 909 dzieci (1 439 dziewczynek oraz 1 470 chłopców). Dostępnych było 3 035 miejsc.

  18,9% mieszkańców powiatu otwockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 007 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 52 szkoły podstawowe, w których w 706 oddziałach uczyło się 12 292 uczniów (6 167 kobiet oraz 6 125 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 377 oddziałach uczyło się 7 078 uczniów (3 386 kobiet oraz 3 692 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,06.

  W powiecie otwockim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 87 oddziałach uczyło się 1 924 uczniów (1 103 kobiety oraz 821 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 398 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 878 uczniów (1 006 kobiet oraz 872 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 565 absolwentów.

  W powiecie otwockim znajdują się 4 Technika, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 778 uczniów (674 kobiety oraz 1 104 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 255 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miały 4 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 875 uczniów (337 kobiet oraz 538 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 239 absolwentów.

  W powiecie otwockim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 20 oddziałach uczyło się 452 uczniów (175 kobiet oraz 277 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,1 uczniów. 22,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców powiatu otwockiego w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 29,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  29,1%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 34,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat otwocki
  37,0%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,0%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. otwocki
  20,1%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. otwocki
  17,2%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. otwocki
  10,3%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 10,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. otwocki
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1007 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. otwocki
  1 007,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,75
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 61Przedszkola
 • 31 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 4 Przedszkola specjalne
 • 237 Oddziały
 • 69 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 12 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 158 Miejsca
  (rok 2018)
 • 80 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat otwocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 601 Dzieci
 • 2 292 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 309 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 87 2 lata i mniej
 • 87
 • 1 152 3 lata
 • 1 152
 • 1 350 4 lata
 • 1 350
 • 1 354 5 lata
 • 1 354
 • 649 6 lat
 • 649
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 573 3 lata
 • 573
 • 627 4 lata
 • 627
 • 699 5 lata
 • 699
 • 350 6 lat
 • 350
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 579 3 lata
 • 579
 • 723 4 lata
 • 723
 • 655 5 lata
 • 655
 • 299 6 lat
 • 299
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 1 387 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 315,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 315,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 91,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 120 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat otwocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Dzieci
 • 40 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 43 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 27 3 lata
 • 27
 • 19 4 lata
 • 19
 • 18 5 lata
 • 18
 • 10 6 lat
 • 10
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 10 3 lata
 • 10
 • 15 4 lata
 • 15
 • 9 5 lata
 • 9
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 17 3 lata
 • 17
 • 4 4 lata
 • 4
 • 9 5 lata
 • 9
 • 9 6 lat
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 619 Oddziały
 • 11 823 Uczniowie
 • 6 006 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 817 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,8%
  49,2%
 • 1 529 Uczniowie w 1 klasie
 • 799 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 730 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 792 Absolwenci
 • 922 Kobiety
  (absolwenci)
 • 870 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 87 Oddziały
 • 469 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 308 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,3%
  65,7%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,4
  Województwo
  17,8
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,4
 • 17,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,4
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 5,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,4
 •  
 • 912,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 764,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 147,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 102,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 92,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  99,06
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 97,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat otwocki
  97,69
  Mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat otwocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat otwocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 68 Oddziały
 • 1 571 Uczniowie
 • 912 Kobiety
  (uczniowie)
 • 659 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,1%
  41,9%
 • 519 Uczniowie w 1 klasie
 • 310 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 209 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 297 Absolwenci
 • 169 Kobiety
  (absolwenci)
 • 128 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 143 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 210 Uczniowie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 101 Absolwenci
 • 46 Kobiety
  (absolwenci)
 • 55 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,1
  Mazowieckie
  26,9
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22,1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22,1
 • 20,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20,4
 • 8,9 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 8,9
 •  
 • 122,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 85,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 63 Oddziały
 • 1 769 Uczniowie
 • 672 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 097 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,0%
  62,0%
 • 482 Uczniowie w 1 klasie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 327 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 251 Absolwenci
 • 86 Kobiety
  (absolwenci)
 • 165 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,2%
  77,8%
 • 4 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. otwocki
  27,4
  Województwo
  24,4
  Kraj
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 27,4 Technika ogółem
 • 27,4
 • 28,1 Technika bez specjalnych
 • 28,1
 • 4,5 Technika specjalne
 • 4,5
 •  
 • 134,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 81,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 180 Uczniowie w 1 klasie
 • 76 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,9%
  64,1%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,6
  Województwo
  19,4
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,6
 • 27,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,5
 • 7,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,8
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 45 Oddziały
 • 1 031 Uczniowie
 • 709 Kobiety
  (uczniowie)
 • 322 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,8%
  31,2%
 • 717 Uczniowie w 1 klasie
 • 503 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 214 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 190 Absolwenci
 • 167 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,9
  Województwo
  27,7
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat otwocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat otwocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat otwocki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie otwockim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie otwockim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 44, liczba miejsc: 2 295)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie otwockim: 10 (publiczne: 7, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie otwockim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 782 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 833 (uczestnicy: 88 855)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 2 360)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 4 880)
  • koncerty: 143 (uczestnicy: 32 688)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 90 (uczestnicy: 9 084)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 137 (uczestnicy: 14 847)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 106)
  • pokazy teatralne: 87 (uczestnicy: 8 007)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 960)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 9 304)
  • warsztaty: 261 (uczestnicy: 4 069)
  • inne: 10 (uczestnicy: 750)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 118 (członkowie: 2 871)
  • plastyczne/techniczne: 42 (członkowie: 500)
  • taneczne: 10 (członkowie: 144)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 75)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 4 (członkowie: 80)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 30 (członkowie: 518)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 1 400)
  • inne: 13 (członkowie: 138)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 83)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 23)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 18)
  • tańca: 4 (absolwenci: 42)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 498)
  • teatralne: 15 (członkowie: 244)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 58)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 98)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 37)
  • taneczne: 4 (członkowie: 51)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działały 2 kina posiadające 2 sale z 358 miejscami na widowni. Odbyły się 1 083 seanse, na które przyszło 35 812 widzów, w tym 322 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 937 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 13 520 zwiedzających, co daje 1 069 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 383 841 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 348 134 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 164
  • dostępne dla czytelników: 80
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 80
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 27
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 22


 • Biblioteki naukowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 50 198 wolumenów w tym ziobry specjalne: 21 389. Odnotowano 48 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 738 wolumenów. Odnotowano 3 440 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie otwockim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 892 członków. Zarejestrowano 2 865 ćwiczących (mężczyźni: 2 226, kobiety: 639, chłopcy do lat 18: 1 630, dziewczęta do lat 18: 512). Aktywne były 52 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (70), instruktora sportowego (52) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie otwockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat otwocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 29 wypadków drogowych w powiecie otwockim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 22,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,7 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,2 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 25,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie otwockim zarejestrowanych było 115 758 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 87 433 samochodów osobowych (690,4 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 14 276 samochodów ciężarowych (133,1 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 580 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 586 ciągników siodłowych (20,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 673 motocykli (44,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 11,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie otwockim znajdowało się 77 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 85 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 81 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie otwockim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 30 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie otwockim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 22,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  22,9
  Województwo
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 4,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat otwocki
  4,7
  Mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 23,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. otwocki
  23,7
  woj. mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 5,18 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. otwocki
  5,2
  Mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,4
 • 25,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat otwocki
  25,9
  Województwo
  60,7
  Kraj
  71,0
 • 20,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat otwocki
  20,7
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 103,45 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. otwocki
  103,4
  Mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 115 758 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie otwockim w 2022 roku
 • 87 433 Samochody osobowe
 • 14 276 Samochody ciężarowe
 • 69 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 580 Autobusy
 • 1 061 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 586 Ciągniki samochodowe
 • 2 586   Ciągniki siodłowe
 • 4 149 Ciągniki rolnicze
 • 5 673 Motocykle
 • 1 752   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 369 Motorowery
 • 87 433Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Samochody osobowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 690,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  690,4
  Województwo
  766,7
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 805
  • 1400-1649 kg20 366
  • 1650-1899 kg21 618
  • 1900 kg i więcej27 644
 • 17 805 do 1399 kg
 • 20 366 1400-1649 kg
 • 21 618 1650-1899 kg
 • 27 644 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 31 217 do 1399 cm3
 • 31 217
 • 46 838 1400-1999 cm3
 • 46 838
 • 9 378 2000 i więcej cm3
 • 9 378
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie otwockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46 060
  • olej napędowy24 197
  • gaz (LPG)14 414
  • pozostałe2 762
 • 46 060 benzyna
 • 24 197 olej napędowy
 • 14 414 gaz (LPG)
 • 2 762 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 198 do 1 roku
 • 1 198
 • 749 2 lata
 • 749
 • 1 401 3 lata
 • 1 401
 • 3 523 4-5 lat
 • 3 523
 • 4 014 6-7 lat
 • 4 014
 • 4 034 8-9 lat
 • 4 034
 • 4 894 10-11 lat
 • 4 894
 • 13 814 12-15 lat
 • 13 814
 • 17 873 16-20 lat
 • 17 873
 • 13 448 21-25 lat
 • 13 448
 • 8 663 26-30 lat
 • 8 663
 • 13 822 31 lat i więcej
 • 13 822
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie otwockim
 • powiat otwocki
  19,2 lat
  Mazowieckie
  17,7 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 14 276Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 133,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  133,1
  woj. mazowieckie
  141,6
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 165 do 999 kg
 • 7 165
 • 4 080 1000-1499 kg
 • 4 080
 • 953 1500-2999 kg
 • 953
 • 82 3000-3499 kg
 • 82
 • 211 3500-4999 kg
 • 211
 • 499 5000-6999 kg
 • 499
 • 400 7000-9999 kg
 • 400
 • 606 10000-14999 kg
 • 606
 • 280 15000 kg i więcej
 • 280
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 624
  • olej napędowy10 407
  • gaz (LPG)790
  • pozostałe455
 • 2 624 benzyna
 • 10 407 olej napędowy
 • 790 gaz (LPG)
 • 455 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 273 do 1 roku
 • 273
 • 138 2 lata
 • 138
 • 205 3 lata
 • 205
 • 543 4-5 lat
 • 543
 • 527 6-7 lat
 • 527
 • 703 8-9 lat
 • 703
 • 721 10-11 lat
 • 721
 • 2 059 12-15 lat
 • 2 059
 • 2 322 16-20 lat
 • 2 322
 • 2 345 21-25 lat
 • 2 345
 • 1 462 26-30 lat
 • 1 462
 • 2 978 31 lat i więcej
 • 2 978
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie otwockim
 • pow. otwocki
  20,3 lat
  woj. mazowieckie
  18,7 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 580Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Autobusy w powiecie otwockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy542
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 10 benzyna
 • 542 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 9 2 lata
 • 9
 • 36 3 lata
 • 36
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 23 8-9 lat
 • 23
 • 38 10-11 lat
 • 38
 • 75 12-15 lat
 • 75
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 170 31 lat i więcej
 • 170
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie otwockim
 • Tutaj
  19,2 lat
  woj. mazowieckie
  19,9 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 2 586Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  20,4
  Mazowieckie
  24,8
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy2 445
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe123
 • 13 benzyna
 • 2 445 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 123 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 111 do 1 roku
 • 111
 • 52 2 lata
 • 52
 • 120 3 lata
 • 120
 • 379 4-5 lat
 • 379
 • 320 6-7 lat
 • 320
 • 304 8-9 lat
 • 304
 • 256 10-11 lat
 • 256
 • 400 12-15 lat
 • 400
 • 329 16-20 lat
 • 329
 • 155 21-25 lat
 • 155
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 11,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie otwockim
 • Tutaj
  11,5 lat
  Mazowieckie
  10,2 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 5 673Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Motocykle w powiecie otwockim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 44,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  44,8
  Województwo
  44,3
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 120 do 1 roku
 • 120
 • 94 2 lata
 • 94
 • 89 3 lata
 • 89
 • 177 4-5 lat
 • 177
 • 304 6-7 lat
 • 304
 • 204 8-9 lat
 • 204
 • 254 10-11 lat
 • 254
 • 723 12-15 lat
 • 723
 • 902 16-20 lat
 • 902
 • 639 21-25 lat
 • 639
 • 319 26-30 lat
 • 319
 • 1 848 31 lat i więcej
 • 1 848
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie otwockim
 • pow. otwocki
  21,5 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 27 km  Będących pod zarządem gminy
 • 31 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 19 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie otwockim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 251,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat otwocki
  1 251,8 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 6,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. otwocki
  6,1 km
  Województwo
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 81 Liczba licencji na taksówki
 • 85 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami