Powiat otwocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat otwocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 124 352 Liczba mieszkańców
 • 616 km2 Powierzchnia
 • 200 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,8% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Pszonka Starosta
 • ul. Górna 13, 05-400 Otwock Adres starostwa powiatowego
 • WOT Tablice rejestracyjne
Powiat otwocki na mapie
Identyfikatory
 • 1417 TERYT (TERC)
Herb powiatu otwockiego
powiat otwocki herb
Flaga powiatu otwockiego
powiat otwocki flaga

powiat otwocki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
22 718 16 20
22 718 16 21
ul.Mieszka I 13/15
05-402 Otwock
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
22 7794091 22 6041211
22 604 12 07,22 604 13 07
ul. Pułaskiego 7A
05-400 Otwock
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku
22 788 90 27
22 788 90 13
ul.Sołecka 52
05-400 Otwock
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
22 779 26 63, 22 779 48 33
22 779 48 33
ul. Kilińskiego 1
05-400 Otwock
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
22 779 25 26
22 779 25 26
ul.Andriollego 80
05-400 Otwock
Starostwo Powiatowe w Otwocku
(22) 778-13-00
(22) 778-13-02
ul. Górna
05-400 Otwock

Powiat otwocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat otwocki ma 124 352 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu otwockiego w 2050 roku wynosi 133 994, z czego 68 829 to kobiety, a 65 165 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu otwockiego zawarli w 2019 roku 548 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu otwockiego jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat otwocki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,23 na 1000 mieszkańców powiatu otwockiego. W 2019 roku urodziło się 1 296 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,02 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 34,7% zgonów w powiecie otwockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,6% zgonów w powiecie otwockim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu otwockiego przypada 10.2 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 765 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 413 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu otwockiego 352. W tym samym roku 48 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 42.

  58,4% mieszkańców powiatu otwockiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 124 352 Liczba mieszkańców
 • 64 802 Kobiety
 • 59 550 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu otwockiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 133 994 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 829 Kobiety
 • 65 165 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,5 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. otwocki
  41,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,5 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat otwocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat otwocki
  28,0%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1%Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,1%
  Mazowieckie
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,6%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. otwocki
  4,8%
  Województwo
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie otwockim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,4
  Mazowieckie
  4,9
  Cały kraj
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat otwocki
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,7
 • 548 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie otwockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 29 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 36 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,2
  Mazowieckie
  0,4
  Polska
  -0,9
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie otwockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie otwockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie otwockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie otwockim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 296 Urodzenia żywe
 • 643 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 653 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Mazowieckie
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 45,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  45,4
  Mazowieckie
  46,5
  Polska
  41,8
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 107 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107
 • 104 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 104
 • 50 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 50
 • 14 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 14
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 gŚrednia waga noworodków
 • 3 365 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat otwocki
  3 415 g
  Mazowieckie
  3 399 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 135 Waga 4000g - 4499g
 • 135
 • 438 Waga 3500g - 3999g
 • 438
 • 489 Waga 3000g - 3499g
 • 489
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,60 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. otwocki
  1,60
  woj. mazowieckie
  1,57
  Cały kraj
  1,42
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,79
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cały kraj
  0,69
 • 1,02 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,02
  woj. mazowieckie
  1,03
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie otwockim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 267 Zgony
 • 607 Kobiety
  (Zgony)
 • 660 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  Województwo
  10,7
  Cała Polska
  10,7
 • 97,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  97,8
  Województwo
  96,8
  Kraj
  109,3
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,3
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. otwocki
  3,0
  woj. mazowieckie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie otwockim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. otwocki
  34,7%
  Województwo
  34,7%
  Cała Polska
  40,5%
 • 27,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. otwocki
  27,6%
  Województwo
  25,5%
  Polska
  26,4%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,3%
  woj. mazowieckie
  8,5%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Cały kraj
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Kraj
  72,2
 • 294,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat otwocki
  294,7
  Mazowieckie
  278,2
  Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Kraj
  263,9
 • 370,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 404,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 333,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. otwocki
  370,6
  Mazowieckie
  378,0
  Polska
  437,2
 • 42,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  42,9
  Województwo
  58,3
  Kraj
  71,0
 • 40,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,3
  Województwo
  36,3
  Polska
  34,8
 • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,3
  Województwo
  7,5
  Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. otwocki
  0,9%
  Mazowieckie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 765 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 937 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 828 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 413 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 742 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 671 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 394 Saldo migracji
 • 213 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 181 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 352 Saldo migracji wewnętrznych
 • 195 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 157 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 42 Saldo migracji zagranicznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 24 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie otwockim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat otwocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie otwockim oddano do użytku 362 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie otwockim to 47 469 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 383 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  85,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie otwockim to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie otwockim to 157,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,46% mieszkań posiada łazienkę, 80,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,32% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 47 469 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 382,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. otwocki
  382,70
  Województwo
  426,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 84,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat otwocki
  84,10 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,20 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat otwocki
  3,92
  Mazowieckie
  3,62
  Cały kraj
  3,82
 • 2,61 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat otwocki
  2,61
  Mazowieckie
  2,35
  Polska
  2,63
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 362 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,91
  Województwo
  7,96
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 955 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  5,40
  woj. mazowieckie
  3,49
  Cały kraj
  3,78
 • 15,72 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  15,72
  Województwo
  27,78
  Polska
  20,42
 • 57 019 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 157,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. otwocki
  157,5 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,46 m2
  woj. mazowieckie
  0,65 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 94,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,49%
  Województwo
  95,93%
  Cała Polska
  96,88%
 • 91,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. otwocki
  91,23%
  Mazowieckie
  93,66%
  Cały kraj
  93,83%
 • 88,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,46%
  Województwo
  91,69%
  Kraj
  91,54%
 • 80,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. otwocki
  80,21%
  Mazowieckie
  86,80%
  Cała Polska
  82,60%
 • 54,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat otwocki
  54,32%
  woj. mazowieckie
  56,98%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat otwocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie otwockim na 1000 mieszkańców pracuje 235osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. 49,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie otwockim wynosiło w 2019 roku 3,7% (3,5% wśród kobiet i 3,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie otwockim wynosiło 4 503,30 PLN, co odpowiada 93.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu otwockiego 15 432 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 329 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 103.

  11,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu otwockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 20,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 235 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  235,0
  woj. mazowieckie
  309,0
  Cały kraj
  251,0
 • 4,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,1% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • powiat otwocki
  3,7%
  woj. mazowieckie
  4,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie otwockim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie otwockim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie otwockim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 503 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat otwocki
  4 503 PLN
  Województwo
  5 889 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie otwockim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 432 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 329 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 103 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,6% Pozostałe
 • 44,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie otwockim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 29 115 Pracujący ogółem
 • 14 295 Kobiety
 • 14 820 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie otwockim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat otwocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 71,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  71,3
  Mazowieckie
  69,6
  Cała Polska
  66,7
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,2
  woj. mazowieckie
  37,0
  Cały kraj
  36,5
 • 109,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat otwocki
  109,1
  Mazowieckie
  113,6
  Cała Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat otwocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie otwockim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 521 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 12 703 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 254 nowe podmioty, a 710 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 532) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 002) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 396) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (710) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie otwockim najwięcej (1 291) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (15 908) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (115) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (3 906) podmiotów, a 75,7% (12 500) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie otwockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 521 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 906 Przemysł i budownictwo
 • 12 500 Pozostała działalność
 • 1 254 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie otwockim w 2019 roku
 • 710 Podmioty wyrejestrowane w powiecie otwockim w 2019 roku
 • 12 703 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 908 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 15 908
 • 504 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 504
 • 93Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 93
 • 15 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 16 505 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 16 505
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 30 Spółdzielnie ogółem
 • 30
 • 1 340 Spółki handlowe ogółem
 • 1 340
 • 124  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 124
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1 087  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 087
 • 119    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 119
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 291 Spółki cywilne ogółem
 • 1 291
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 703 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 048 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 048
 • 1 631 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 631
 • 1 599 Budownictwo
 • 1 599
 • 1 406 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 406
 • 797 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 797
 • 738 Informacja i komunikacja
 • 738
 • 717 Transport i gospodarka magazynowa
 • 717
 • 660 Pozostała działalność
 • 660
 • 523 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 523
 • 373 Edukacja
 • 373
 • 371 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 371
 • 306 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 306
 • 213 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 213
 • 183 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 183
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83
 • 45 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 45
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie otwockim stwierdzono 1 836 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie otwockim wynosi 69,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu otwockiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,24 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 6,71 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,87 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 836 Przestępstwa ogółem
 • 1 836
 • 1 272 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 272
 • 232 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 232
 • 257 Przestępstwa drogowe
 • 257
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 834 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 834
 • 14,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. otwocki
  14,78
  Województwo
  21,24
  Cała Polska
  20,75
 • 10,24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. otwocki
  10,24
  Mazowieckie
  14,55
  Cały kraj
  13,21
 • 1,87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,87
  woj. mazowieckie
  4,17
  Cały kraj
  4,88
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,07
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,86
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  0,35
  Województwo
  0,34
  Kraj
  0,43
 • 6,71 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,71
  woj. mazowieckie
  11,23
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  63%
  Polska
  73%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  63%
  Mazowieckie
  54%
  Polska
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. otwocki
  70%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat otwocki
  98%
  woj. mazowieckie
  83%
  Cała Polska
  86%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat otwocki
  43%
  Mazowieckie
  40%
  Kraj
  53%

Powiat otwocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu otwockiego wyniosła w 2018 roku 151,2 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu otwockiego - 25% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 34,9 mln złotych, czyli 23,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu otwockiego wyniosła w 2018 roku 145,3 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.4%). W budżecie powiatu otwockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 405 złotych na mieszkańca (34,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,2 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie otwockim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  104,6 mln

  866(100%)

  103,1 mln

  848(100%)

  129,4 mln

  1,1 tys(100%)

  104,4 mln

  851(100%)

  110,9 mln

  901(100%)

  115,0 mln

  933(100%)

  132,8 mln

  1,1 tys(100%)

  151,2 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,4 mln

  259(30%)

  31,4 mln

  257(30.4%)

  33,3 mln

  272(25.7%)

  33,3 mln

  271(31.9%)

  34,8 mln

  283(31.4%)

  34,4 mln

  278(29.9%)

  33,3 mln

  269(25.1%)

  37,8 mln

  305(25%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,1 mln

  99,6(11.5%)

  9,5 mln

  77,7(9.2%)

  9,2 mln

  75,2(7.1%)

  9,8 mln

  79,6(9.4%)

  11,6 mln

  94,1(10.5%)

  16,5 mln

  134(14.4%)

  29,1 mln

  235(21.9%)

  35,7 mln

  288(23.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,4 mln

  93,9(10.9%)

  11,4 mln

  93,1(11%)

  12,6 mln

  103(9.7%)

  12,5 mln

  102(12%)

  14,0 mln

  113(12.6%)

  12,4 mln

  101(10.8%)

  12,8 mln

  104(9.7%)

  13,9 mln

  112(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,7 mln

  96,6(11.2%)

  11,1 mln

  91,3(10.8%)

  11,7 mln

  95,4(9%)

  11,8 mln

  95,9(11.3%)

  12,2 mln

  98,9(11%)

  10,9 mln

  88,1(9.5%)

  12,5 mln

  101(9.4%)

  13,4 mln

  108(8.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  32,5(3.8%)

  4,7 mln

  38,7(4.6%)

  4,7 mln

  38,0(3.6%)

  5,5 mln

  45,0(5.3%)

  6,7 mln

  54,2(6%)

  7,0 mln

  56,6(6.1%)

  7,0 mln

  56,8(5.3%)

  8,9 mln

  71,8(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,1 mln

  108(12.5%)

  12,0 mln

  98,4(11.6%)

  11,8 mln

  96,7(9.1%)

  11,1 mln

  90,2(10.6%)

  11,4 mln

  92,4(10.3%)

  13,4 mln

  108(11.6%)

  7,2 mln

  58,3(5.4%)

  8,6 mln

  69,0(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 mln

  55,9(6.5%)

  6,6 mln

  53,7(6.4%)

  6,8 mln

  55,4(5.2%)

  6,5 mln

  53,1(6.3%)

  6,8 mln

  55,1(6.1%)

  7,0 mln

  56,9(6.1%)

  8,0 mln

  64,9(6%)

  7,5 mln

  60,4(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  29,6(3.4%)

  5,0 mln

  41,1(4.9%)

  29,5 mln

  241(22.8%)

  4,1 mln

  33,4(3.9%)

  5,1 mln

  41,8(4.6%)

  2,6 mln

  21,4(2.3%)

  4,4 mln

  35,6(3.3%)

  4,5 mln

  36,0(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  15,9(1.8%)

  2,3 mln

  18,6(2.2%)

  1,5 mln

  12,1(1.1%)

  1,7 mln

  13,6(1.6%)

  972,2 tys

  7,9(0.9%)

  1,8 mln

  14,2(1.5%)

  2,0 mln

  16,3(1.5%)

  4,0 mln

  32,3(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  16,4(1.9%)

  3,1 mln

  25,3(3%)

  2,4 mln

  19,5(1.8%)

  2,2 mln

  18,3(2.2%)

  2,4 mln

  19,2(2.1%)

  3,1 mln

  25,5(2.7%)

  3,6 mln

  28,9(2.7%)

  3,5 mln

  28,0(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  25,2(2.9%)

  2,7 mln

  22,1(2.6%)

  3,1 mln

  25,0(2.4%)

  2,8 mln

  22,9(2.7%)

  2,8 mln

  22,4(2.5%)

  3,2 mln

  26,2(2.8%)

  3,4 mln

  27,1(2.5%)

  3,5 mln

  27,9(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,1 mln

  25,2(2.9%)

  2,7 mln

  21,8(2.6%)

  2,0 mln

  16,3(1.5%)

  1,9 mln

  15,5(1.8%)

  1,3 mln

  10,5(1.2%)

  1,3 mln

  10,3(1.1%)

  1,6 mln

  12,5(1.2%)

  1,5 mln

  12,5(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  165,1 tys

  1,4(0.2%)

  273,7 tys

  2,2(0.3%)

  303,1 tys

  2,5(0.2%)

  533,5 tys

  4,3(0.5%)

  545,3 tys

  4,4(0.5%)

  671,4 tys

  5,4(0.6%)

  888,5 tys

  7,2(0.7%)

  1,2 mln

  9,5(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,4 tys

  2,5(0.2%)

  312,6 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  172,3 tys

  1,4(0.2%)

  172,6 tys

  1,4(0.2%)

  173,2 tys

  1,4(0.1%)

  186,8 tys

  1,5(0.2%)

  183,1 tys

  1,5(0.2%)

  193,6 tys

  1,6(0.2%)

  199,1 tys

  1,6(0.1%)

  204,4 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  123,9 tys

  1,0(0.1%)

  144,8 tys

  1,2(0.1%)

  87,4 tys

  0,7(0.1%)

  95,9 tys

  0,8(0.1%)

  114,6 tys

  0,9(0.1%)

  99,4 tys

  0,8(0.1%)

  168,2 tys

  1,4(0.1%)

  145,1 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  177,7 tys

  1,5(0.2%)

  127,3 tys

  1,0(0.1%)

  172,0 tys

  1,4(0.1%)

  151,9 tys

  1,2(0.1%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  56,2 tys

  0,5(0%)

  55,6 tys

  0,4(0%)

  133,3 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  30,5 tys

  0,3(0%)

  18,8 tys

  0,2(0%)

  14,2 tys

  0,1(0%)

  12,3 tys

  0,1(0%)

  30,1 tys

  0,2(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  20,1 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,0 tys

  0,2(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  14,3 tys

  0,1(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  17,6 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  49,5

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  13,2 tys

  0,1(0%)

  62,8 tys

  0,5(0.1%)

  252,0 tys

  2,1(0.2%)

  97,4 tys

  0,8(0.1%)

  99,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie otwockim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  95,5 mln

  791(100%)

  105,5 mln

  868(100%)

  114,3 mln

  935(100%)

  109,1 mln

  889(100%)

  113,4 mln

  922(100%)

  119,0 mln

  965(100%)

  135,8 mln

  1,1 tys(100%)

  145,3 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,9 mln

  338(42.9%)

  42,9 mln

  352(40.7%)

  45,8 mln

  374(40%)

  46,1 mln

  375(42.3%)

  46,2 mln

  375(40.7%)

  45,1 mln

  365(37.9%)

  51,0 mln

  412(37.5%)

  55,8 mln

  450(38.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  31,4 mln

  259(32.9%)

  33,4 mln

  274(31.6%)

  35,3 mln

  289(30.9%)

  37,8 mln

  308(34.6%)

  40,8 mln

  332(36%)

  44,2 mln

  358(37.1%)

  49,2 mln

  397(36.2%)

  55,4 mln

  446(38.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  824,2 tys

  6,8(0.9%)

  1,3 mln

  10,3(1.2%)

  800,1 tys

  6,5(0.7%)

  1,6 mln

  12,7(1.4%)

  2,1 mln

  16,7(1.8%)

  1,6 mln

  13,3(1.4%)

  7,1 mln

  57,3(5.2%)

  7,8 mln

  62,9(5.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  50,8(6.4%)

  6,0 mln

  49,5(5.7%)

  6,3 mln

  51,3(5.5%)

  6,0 mln

  48,7(5.5%)

  6,2 mln

  50,6(5.5%)

  6,5 mln

  53,0(5.5%)

  7,0 mln

  56,4(5.1%)

  7,7 mln

  61,7(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  52,1(6.6%)

  6,1 mln

  50,4(5.8%)

  6,0 mln

  49,4(5.3%)

  6,1 mln

  49,8(5.6%)

  6,2 mln

  50,4(5.5%)

  7,3 mln

  59,2(6.1%)

  5,4 mln

  43,6(4%)

  6,5 mln

  52,6(4.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  19,6(2.5%)

  3,5 mln

  28,9(3.3%)

  2,7 mln

  22,4(2.4%)

  2,6 mln

  21,4(2.4%)

  2,8 mln

  22,5(2.4%)

  2,9 mln

  23,6(2.4%)

  3,1 mln

  25,0(2.3%)

  2,8 mln

  22,9(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  21,7(2.8%)

  4,4 mln

  36,1(4.2%)

  10,9 mln

  88,9(9.5%)

  2,4 mln

  19,5(2.2%)

  3,9 mln

  31,6(3.4%)

  6,3 mln

  51,3(5.3%)

  6,1 mln

  49,4(4.5%)

  2,0 mln

  16,0(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  17,1(2.2%)

  5,0 mln

  40,8(4.7%)

  3,2 mln

  26,5(2.8%)

  2,7 mln

  22,0(2.5%)

  2,2 mln

  18,2(2%)

  1,9 mln

  15,0(1.6%)

  1,6 mln

  13,3(1.2%)

  1,4 mln

  11,3(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  315,0 tys

  2,6(0.3%)

  654,8 tys

  5,4(0.6%)

  653,5 tys

  5,3(0.6%)

  940,3 tys

  7,7(0.9%)

  1,0 mln

  8,3(0.9%)

  991,6 tys

  8,0(0.8%)

  1,0 mln

  8,2(0.7%)

  1,3 mln

  10,3(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  10,0(1.3%)

  968,4 tys

  7,9(0.9%)

  1,2 mln

  9,5(1%)

  947,0 tys

  7,7(0.9%)

  685,5 tys

  5,6(0.6%)

  854,6 tys

  6,9(0.7%)

  719,0 tys

  5,8(0.5%)

  659,7 tys

  5,3(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  676,2 tys

  5,6(0.7%)

  662,7 tys

  5,4(0.6%)

  932,5 tys

  7,6(0.8%)

  1,1 mln

  8,7(1%)

  643,4 tys

  5,2(0.6%)

  498,6 tys

  4,0(0.4%)

  460,7 tys

  3,7(0.3%)

  506,0 tys

  4,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,4 tys

  2,5(0.2%)

  312,6 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  412,6 tys

  3,4(0.4%)

  437,8 tys

  3,6(0.4%)

  250,2 tys

  2,0(0.2%)

  373,5 tys

  3,0(0.3%)

  338,4 tys

  2,7(0.3%)

  298,2 tys

  2,4(0.3%)

  287,9 tys

  2,3(0.2%)

  268,0 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  39,7 tys

  0,3(0%)

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  136,5 tys

  1,1(0.1%)

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  110,4 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  153,6 tys

  1,3(0.2%)

  110,8 tys

  0,9(0.1%)

  135,9 tys

  1,1(0.1%)

  110,9 tys

  0,9(0.1%)

  429

  0,0(0%)

  326

  0,0(0%)

  519

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,1 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  44,4

  0,0(0%)

  123,4 tys

  1,0(0.1%)

  90,9 tys

  0,7(0.1%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  55,4 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  104,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,3 tys

  0,3(0%)

  38,9 tys

  0,3(0%)

  39,2 tys

  0,3(0%)

  37,9 tys

  0,3(0%)

  37,9 tys

  0,3(0%)

  37,6 tys

  0,3(0%)

  37,4 tys

  0,3(0%)

  36,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  612

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,4

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368

  0,0(0%)

  62,2

  0,0(0%)

  8,9

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  739

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat otwocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 29 377 mieszkańców powiatu otwockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 323 kobiet oraz 15 054 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 20,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 18,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców powiatu otwockiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu otwockiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie otwockim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz podstawowe ukończone (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,1%) oraz średnie zawodowe (20,5%).

  W roku 2018 w powiecie otwockim mieściło się 60 przedszkoli, w których do 226 oddziałów uczęszczało 4 376 dzieci (2 149 dziewczynek oraz 2 227 chłopców). Dostępnych było 5 158 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim mieściły się 34 przedszkola, w których do 134 oddziałów uczęszczało 2 909 dzieci (1 439 dziewczynek oraz 1 470 chłopców). Dostępnych było 3 035 miejsc.

  18,4% mieszkańców powiatu otwockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 021 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 49 szkół podstawowych, w których w 648 oddziałach uczyło się 11 330 uczniów (5 708 kobiet oraz 5 622 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 377 oddziałach uczyło się 7 078 uczniów (3 386 kobiet oraz 3 692 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,87.

  W powiecie otwockim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 534 uczniów (849 kobiet oraz 685 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 400 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 878 uczniów (1 006 kobiet oraz 872 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 565 absolwentów.

  W powiecie otwockim znajdują się 4 Technika, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 293 uczniów (514 kobiet oraz 779 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 260 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miały 4 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 875 uczniów (337 kobiet oraz 538 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 239 absolwentów.

  W powiecie otwockim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 9 oddziałach uczyło się 205 uczniów (78 kobiet oraz 127 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,1 uczniów. 22,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców powiatu otwockiego w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 20,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,6%
  woj. mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. otwocki
  36,3%
  Województwo
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,0%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,6%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat otwocki
  18,7%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat otwocki
  19,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Kraj
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. otwocki
  4,9%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 17,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1021 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat otwocki
  1 021,0
  Mazowieckie
  935,0
  Polska
  873,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat otwocki
  0,75
  Mazowieckie
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 60Przedszkola
 • 31 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 3 Przedszkola specjalne
 • 226 Oddziały
 • 60 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 158 Miejsca
 • 80 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat otwocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 376 Dzieci
 • 2 149 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 227 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 140 2 lata i mniej
 • 140
 • 1 131 3 lata
 • 1 131
 • 1 242 4 lata
 • 1 242
 • 1 185 5 lata
 • 1 185
 • 671 6 lat
 • 671
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 76 2 lata i mniej
 • 76
 • 560 3 lata
 • 560
 • 598 4 lata
 • 598
 • 567 5 lata
 • 567
 • 346 6 lat
 • 346
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 571 3 lata
 • 571
 • 644 4 lata
 • 644
 • 618 5 lata
 • 618
 • 325 6 lat
 • 325
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 1 179 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 362,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 359,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 22,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 70,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 120 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat otwocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92 Dzieci
 • 43 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 49 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,7%
  53,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 28 3 lata
 • 28
 • 28 4 lata
 • 28
 • 15 5 lata
 • 15
 • 2 6 lat
 • 2
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 18 3 lata
 • 18
 • 9 4 lata
 • 9
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 10 3 lata
 • 10
 • 19 4 lata
 • 19
 • 8 5 lata
 • 8
 • 2 6 lat
 • 2
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 592 Oddziały
 • 11 046 Uczniowie
 • 5 623 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 423 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 1 433 Uczniowie w 1 klasie
 • 722 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 711 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 136 Absolwenci 2016
 • 585 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 551 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 7Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 56 Oddziały
 • 284 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 199 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,9%
  70,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci 2016
 • 13 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat otwocki
  17,5
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,5
 • 17,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,5
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 5,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,1
 •  
 • 837,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 700,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 137,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 79,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 13 634 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski11 037
  • niemiecki1 695
  • rosyjski430
  • francuski264
  • hiszpański208
 • 11 037 angielski
 • 1 695 niemiecki
 • 430 rosyjski
 • 264 francuski
 • 208 hiszpański
 • 1 615 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki882
  • francuski146
  • inny587
 • 882 niemiecki
 • 146 francuski
 • 587 inny
 • 270 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 229 angielski
 • 41 rosyjski
 •  
 • 97,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. otwocki
  97,87
  woj. mazowieckie
  98,96
  Polska
  95,46
 • 96,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat otwocki
  96,70
  woj. mazowieckie
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat otwocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat otwocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 1 123 Uczniowie
 • 658 Kobiety
  (uczniowie)
 • 465 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,6%
  41,4%
 • 414 Uczniowie w 1 klasie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 318 Absolwenci
 • 183 Kobiety
  (absolwenci)
 • 135 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 411 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 220 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 75 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,1
  Województwo
  26,1
  Kraj
  26,2
 •  
 • 83,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 57,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 270 Uczniowie
 • 508 Kobiety
  (uczniowie)
 • 762 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 339 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 233 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 253 Absolwenci
 • 99 Kobiety
  (absolwenci)
 • 154 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,1%
  73,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. otwocki
  23,5
  Województwo
  23,2
  Kraj
  23,8
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 23,5 Technika ogółem
 • 23,5
 • 24,9 Technika bez specjalnych
 • 24,9
 • 5,8 Technika specjalne
 • 5,8
 •  
 • 96,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 61,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 179 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. otwocki
  22,8
  Województwo
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,8
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,6
 • 13,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 13,0
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 969 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 588
  • niemiecki1 265
  • rosyjski544
  • hiszpański323
  • francuski249
 • 2 588 angielski
 • 1 265 niemiecki
 • 544 rosyjski
 • 323 hiszpański
 • 249 francuski
 • 33 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 33 inny
 • 81 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 58 angielski
 • 23 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 16 Oddziały
 • 394 Uczniowie
 • 338 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,8%
  14,2%
 • 125 Absolwenci
 • 121 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  24,1
  Mazowieckie
  21,1
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24,1 Szkoły policealne ogółem
 • 24,1
 • 16,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 16,0
 • 24,6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 24,6
 •  
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 9,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 16 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 16 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat otwocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat otwocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat otwocki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie otwockim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie otwockim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 44, liczba miejsc: 2 025)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie otwockim: 10 (publiczne: 7, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie otwockim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 952 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 070 (uczestnicy: 114 274)
  • seanse filmowe: 40 (uczestnicy: 1 746)
  • wystawy: 69 (uczestnicy: 4 690)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 2 569)
  • koncerty: 126 (uczestnicy: 26 307)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 288 (uczestnicy: 15 939)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 135 (uczestnicy: 8 139)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 3 239)
  • pokazy teatralne: 113 (uczestnicy: 20 152)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 31 (uczestnicy: 9 530)
  • warsztaty: 140 (uczestnicy: 4 607)
  • inne: 99 (uczestnicy: 17 156)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 3 812)
  • plastyczne/techniczne: 37 (członkowie: 423)
  • taneczne: 12 (członkowie: 218)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 104)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 31)
  • teatralne: 12 (członkowie: 168)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 351)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 2 257)
  • inne: 17 (członkowie: 260)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 219)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 90)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 16)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 13)
  • tańca: 2 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 664)
  • teatralne: 13 (członkowie: 205)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 88)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 123)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 107)
  • taneczne: 2 (członkowie: 21)
  • inne: 2 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie otwockim działały 2 kina posiadające 2 sale z 358 miejscami na widowni. Odbyło się 1 231 seansów, na które przyszło 59 867 widzów, w tym 378 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 19 990 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie otwockim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 27 905 zwiedzających, co daje 2 246 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie otwockim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 367 310 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 59 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 13 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 348 134 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 154
  • dostępne dla czytelników: 89
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 88
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 17


 • Biblioteki naukowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie otwockim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 51 396 wolumenów w tym ziobry specjalne: 21 226. Odnotowano 68 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 738 wolumenów. Odnotowano 3 440 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie otwockim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 892 członków. Zarejestrowano 2 865 ćwiczących (mężczyźni: 2 226, kobiety: 639, chłopcy do lat 18: 1 630, dziewczęta do lat 18: 512). Aktywne były 52 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (70), instruktora sportowego (52) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie otwockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat otwocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 63 wypadków drogowych w powiecie otwockim odnotowano 18 ofiar śmiertelnych oraz 65 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 50,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 14,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 64,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie otwockim zarejestrowanych było 100 734 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 75 125 samochodów osobowych (605,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 13 050 samochodów ciężarowych (127,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 671 autobusów (5,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 728 ciągników siodłowych (22,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 571 motocykli (36,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 8,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,8 lat.


  W 2018 roku w powiecie otwockim znajdowało się 72 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 97 taksówek oraz 97 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 63 Wypadki drogowe
 • 18 Ofiary śmiertelne
 • 65 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie otwockim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 50,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  50,9
  Województwo
  74,8
  Polska
  82,5
 • 14,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,5
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  7,5
 • 17,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat otwocki
  17,9
  Województwo
  9,2
  Kraj
  9,3
 • 64,53 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  64,5
  woj. mazowieckie
  96,4
  Cała Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 100 734 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie otwockim w 2018 roku
 • 75 125 Samochody osobowe
 • 13 050 Samochody ciężarowe
 • 67 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 671 Autobusy
 • 885 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 728 Ciągniki samochodowe
 • 2 728   Ciągniki siodłowe
 • 3 704 Ciągniki rolnicze
 • 4 571 Motocykle
 • 1 284   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 163 Motorowery
 • 75 125Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Samochody osobowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 605,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  605,7
  Mazowieckie
  678,0
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 961
  • 1400-1649 kg18 895
  • 1650-1899 kg18 160
  • 1900 kg i więcej20 109
 • 17 961 do 1399 kg
 • 18 895 1400-1649 kg
 • 18 160 1650-1899 kg
 • 20 109 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 28 031 do 1399 cm3
 • 28 031
 • 39 400 1400-1999 cm3
 • 39 400
 • 7 694 2000 i więcej cm3
 • 7 694
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie otwockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40 201
  • olej napędowy21 211
  • gaz (LPG)13 156
  • pozostałe557
 • 40 201 benzyna
 • 21 211 olej napędowy
 • 13 156 gaz (LPG)
 • 557 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 061 do 1 roku
 • 1 061
 • 810 2 lata
 • 810
 • 1 076 3 lata
 • 1 076
 • 2 567 4-5 lat
 • 2 567
 • 3 349 6-7 lat
 • 3 349
 • 4 300 8-9 lat
 • 4 300
 • 6 477 10-11 lat
 • 6 477
 • 13 786 12-15 lat
 • 13 786
 • 16 083 16-20 lat
 • 16 083
 • 10 267 21-25 lat
 • 10 267
 • 6 497 26-30 lat
 • 6 497
 • 8 852 31 lat i więcej
 • 8 852
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie otwockim
 • pow. otwocki
  17,9 lat
  Województwo
  16,8 lat
  Cała Polska
  18,3 lat
 • 13 050Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 127,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  127,2
  Mazowieckie
  126,6
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 761 do 999 kg
 • 6 761
 • 3 386 1000-1499 kg
 • 3 386
 • 900 1500-2999 kg
 • 900
 • 76 3000-3499 kg
 • 76
 • 217 3500-4999 kg
 • 217
 • 496 5000-6999 kg
 • 496
 • 362 7000-9999 kg
 • 362
 • 606 10000-14999 kg
 • 606
 • 246 15000 kg i więcej
 • 246
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 689
  • olej napędowy9 289
  • gaz (LPG)802
  • pozostałe270
 • 2 689 benzyna
 • 9 289 olej napędowy
 • 802 gaz (LPG)
 • 270 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 222 do 1 roku
 • 222
 • 194 2 lata
 • 194
 • 155 3 lata
 • 155
 • 489 4-5 lat
 • 489
 • 561 6-7 lat
 • 561
 • 881 8-9 lat
 • 881
 • 990 10-11 lat
 • 990
 • 1 995 12-15 lat
 • 1 995
 • 2 586 16-20 lat
 • 2 586
 • 1 741 21-25 lat
 • 1 741
 • 1 115 26-30 lat
 • 1 115
 • 2 121 31 lat i więcej
 • 2 121
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie otwockim
 • Tutaj
  18,7 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 671Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Autobusy w powiecie otwockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,4 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  5,4
  woj. mazowieckie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy640
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe22
 • 9 benzyna
 • 640 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 82 do 1 roku
 • 82
 • 61 2 lata
 • 61
 • 27 3 lata
 • 27
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 23 6-7 lat
 • 23
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 28 10-11 lat
 • 28
 • 51 12-15 lat
 • 51
 • 67 16-20 lat
 • 67
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 76 26-30 lat
 • 76
 • 114 31 lat i więcej
 • 114
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie otwockim
 • pow. otwocki
  15,9 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 2 728Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 22,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  22,0
  woj. mazowieckie
  19,3
  Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13
  • olej napędowy2 633
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe77
 • 13 benzyna
 • 2 633 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 77 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 568 do 1 roku
 • 568
 • 276 2 lata
 • 276
 • 123 3 lata
 • 123
 • 317 4-5 lat
 • 317
 • 318 6-7 lat
 • 318
 • 141 8-9 lat
 • 141
 • 315 10-11 lat
 • 315
 • 303 12-15 lat
 • 303
 • 185 16-20 lat
 • 185
 • 65 21-25 lat
 • 65
 • 73 26-30 lat
 • 73
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 8,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie otwockim
 • Powiat
  8,1 lat
  woj. mazowieckie
  9,4 lat
  Kraj
  12,0 lat
 • 4 571Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Motocykle w powiecie otwockim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 36,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  36,9
  Województwo
  36,2
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 79 2 lata
 • 79
 • 163 3 lata
 • 163
 • 126 4-5 lat
 • 126
 • 194 6-7 lat
 • 194
 • 214 8-9 lat
 • 214
 • 370 10-11 lat
 • 370
 • 645 12-15 lat
 • 645
 • 618 16-20 lat
 • 618
 • 310 21-25 lat
 • 310
 • 402 26-30 lat
 • 402
 • 1 389 31 lat i więcej
 • 1 389
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie otwockim
 • Tutaj
  20,8 lat
  Mazowieckie
  21,5 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 72 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 42 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie otwockim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1 165,7 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat otwocki
  1 165,7 km
  Mazowieckie
  561,2 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 5,8 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  5,8 km
  Mazowieckie
  3,7 km
  Polska
  3,6 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 97 Liczba licencji na taksówki
 • 97 Liczba taksówek