Powiat otwocki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat otwocki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 126 649 Liczba mieszkańców
 • 616 km2 Powierzchnia
 • 206 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 61,8% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Pszonka Starosta
 • ul. Górna 13, 05-400 Otwock Adres starostwa powiatowego
 • WOT Tablice rejestracyjne
Powiat otwocki na mapie
Identyfikatory
 • 1417 TERYT (TERC)
Herb powiatu otwockiego
powiat otwocki herb
Flaga powiatu otwockiego
powiat otwocki flaga

powiat otwocki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
22 718 16 20
22 718 16 21
ul.Mieszka I 13/15
05-402 Otwock
Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
22 7794091 22 6041211
22 604 12 07,22 604 13 07
ul. Pułaskiego 7A
05-400 Otwock
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku
22 788 90 27
22 788 90 13
ul.Sołecka 52
05-400 Otwock
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku
22 779 26 63, 22 779 48 33
22 779 48 33
ul. Kilińskiego 1
05-400 Otwock
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku
22 779 25 26
22 779 25 26
ul.Andriollego 80
05-400 Otwock
Starostwo Powiatowe w Otwocku
(22) 778-13-00
(22) 778-13-02
ul. Górna
05-400 Otwock

Powiat otwocki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat otwocki ma 126 649 mieszkańców, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 11,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu otwockiego w 2050 roku wynosi 133 994, z czego 68 829 to kobiety, a 65 165 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu otwockiego zawarli w 2022 roku 488 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu otwockiego jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat otwocki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -366. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,89 na 1000 mieszkańców powiatu otwockiego. W 2022 roku urodziło się 1 086 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,1% zgonów w powiecie otwockim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w powiecie otwockim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu otwockiego przypada 11.48 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 725 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 243 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu otwockiego 482. W tym samym roku 54 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 36.

  57,5% mieszkańców powiatu otwockiego jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 126 649 Liczba mieszkańców
 • 65 957 Kobiety
 • 60 692 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie otwockim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu otwockiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 133 994 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 829 Kobiety
 • 65 165 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie otwockim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,2 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat otwocki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu otwockiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat otwocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat otwocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat otwocki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,3%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat otwocki
  56,7%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. otwocki
  8,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Powiat
  0,6%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie otwockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,9
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,3
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 488 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -366 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -207 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -159 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,9
  Mazowieckie
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie otwockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 086 Urodzenia żywe
 • 521 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 565 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  8,6
  woj. mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,7
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 105 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 105
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 412 g Średnia waga noworodków
 • 3 349 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 412 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 366 Waga 3000g - 3499g
 • 366
 • 158 Waga 2500g - 2999g
 • 158
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,53
  Mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. otwocki
  0,73
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,75
  Mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie otwockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 452 Zgony
 • 728 Kobiety
  (Zgony)
 • 724 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,1%
  49,9%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat otwocki
  11,5
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 133,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. otwocki
  133,7
  Mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat otwocki
  1,8
  Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie otwockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  31,1%
  Województwo
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. otwocki
  19,3%
  Mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. otwocki
  6,3%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 277 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 247,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  247,2
  woj. mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 398,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 417,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 377,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat otwocki
  398,1
  Mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 44,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 76,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  44,8
  Mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 30,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,3
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  6,1
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie otwockim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Osoby w zamachach samobójczych
 • 11 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. otwocki
  29,0
  Mazowieckie
  25,0
  Cały kraj
  38,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. mazowieckie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 22 nieustalona
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony26
 • 5 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony31
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 21 nieustalony
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 725 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 909 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 816 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Zameldowania z zagranicy
 • 31 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 243 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 686 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 557 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 518 Saldo migracji
 • 249 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 269 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 482 Saldo migracji wewnętrznych
 • 223 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 259 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 36 Saldo migracji zagranicznych
 • 26 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie otwockim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat otwocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie otwockim oddano do użytku 671 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,30 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie otwockim to 50 002 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 395 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 42,2% na sprzedaż lub wynajem, 6,0% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie otwockim to 4,96 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie otwockim to 125,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,24% mieszkań posiada łazienkę, 79,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 60,86% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie otwockim 376 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 340 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 992 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 193 transakcje (mediana cen - 5 797 zł/m2, średnia - 5 627 zł/m2), a na rynku wtórnym 183 transakcje rynkowe (mediana cen - 6 972 zł/m2, średnia - 6 603 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 340 zł
 • Tutaj
  6 340 zł
  Województwo
  7 845 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 6 340 zł Ogółem
 • 6 340 zł
 • 6 841 zł do 40 m2
 • 6 841 zł
 • 7 060 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 060 zł
 • 6 867 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 867 zł
 • 5 575 zł od 80,1 m2
 • 5 575 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 992 zł
 • pow. otwocki
  5 992 zł
  Mazowieckie
  8 379 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 5 992 zł Ogółem
 • 5 992 zł
 • 6 563 zł do 40 m2
 • 6 563 zł
 • 6 794 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 794 zł
 • 6 707 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 707 zł
 • 5 482 zł od 80,1 m2
 • 5 482 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 376
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m250
  • od 40,1 do 60 m2123
  • od 60,1 do 80 m258
  • od 80,1 m2145
 • 50 do 40 m2
 • 123 od 40,1 do 60 m2
 • 58 od 60,1 do 80 m2
 • 145 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie otwockim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 797 zł
 • Tutaj
  5 797 zł
  Województwo
  6 927 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 5 797 zł Ogółem
 • 5 797 zł
 • 6 978 zł do 40 m2
 • 6 978 zł
 • 6 382 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 382 zł
 • 6 686 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 686 zł
 • 5 575 zł od 80,1 m2
 • 5 575 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 627 zł
 • pow. otwocki
  5 627 zł
  Mazowieckie
  7 790 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 5 627 zł Ogółem
 • 5 627 zł
 • 6 804 zł do 40 m2
 • 6 804 zł
 • 6 222 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 222 zł
 • 6 609 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 609 zł
 • 5 386 zł od 80,1 m2
 • 5 386 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 193
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m211
  • od 40,1 do 60 m238
  • od 60,1 do 80 m227
  • od 80,1 m2117
 • 11 do 40 m2
 • 38 od 40,1 do 60 m2
 • 27 od 60,1 do 80 m2
 • 117 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 972 zł
 • powiat otwocki
  6 972 zł
  woj. mazowieckie
  8 768 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 6 972 zł Ogółem
 • 6 972 zł
 • 6 358 zł do 40 m2
 • 6 358 zł
 • 7 137 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 137 zł
 • 7 012 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 012 zł
 • 5 528 zł od 80,1 m2
 • 5 528 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 603 zł
 • Powiat
  6 603 zł
  woj. mazowieckie
  8 984 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 6 603 zł Ogółem
 • 6 603 zł
 • 6 489 zł do 40 m2
 • 6 489 zł
 • 7 042 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 042 zł
 • 6 790 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 790 zł
 • 5 920 zł od 80,1 m2
 • 5 920 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 183
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m239
  • od 40,1 do 60 m285
  • od 60,1 do 80 m231
  • od 80,1 m228
 • 39 do 40 m2
 • 85 od 40,1 do 60 m2
 • 31 od 60,1 do 80 m2
 • 28 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 50 002 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 394,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  394,80
  woj. mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat otwocki
  89,20 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  35,20 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,12
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat otwocki
  2,53
  Mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. otwocki
  0,61
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 671 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,30 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. otwocki
  5,30
  Mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 330 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,96 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,96
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 26,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  26,29
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 84 349 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat otwocki
  125,7 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,67 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,39%
  Województwo
  97,17%
  Polska
  97,71%
 • 93,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  93,32%
  Mazowieckie
  94,94%
  Polska
  95,10%
 • 92,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. otwocki
  92,24%
  Województwo
  93,71%
  Cały kraj
  93,66%
 • 79,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,12%
  Mazowieckie
  88,15%
  Kraj
  85,62%
 • 60,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat otwocki
  60,86%
  woj. mazowieckie
  59,35%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat otwocki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie otwockim na 1000 mieszkańców pracuje 434osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie otwockim wynosiło w 2022 roku 3,4% (3,4% wśród kobiet i 3,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie otwockim wynosiło 6 468,80 PLN, co odpowiada 96.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu otwockiego 15 432 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 329 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -5 103.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu otwockiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 434 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat otwocki
  434,0
  Mazowieckie
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 3,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,4% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,4%
  woj. mazowieckie
  4,2%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie otwockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie otwockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie otwockim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 469 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. otwocki
  6 469 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie otwockim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 432 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 329 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -5 103 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,0% Przemysł i budownictwo
 • 28,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 47,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie otwockim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 52,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat otwocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  73,8
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 38,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 110,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat otwocki
  110,6
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat otwocki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie otwockim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 318 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 14 101 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 249 nowych podmiotów, a 704 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 532) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 002) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 396) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (585) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie otwockim najwięcej (1 374) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (17 729) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (124) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (4 246) podmiotów, a 76,1% (13 948) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie otwockim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.8%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 318 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 246 Przemysł i budownictwo
 • 13 948 Pozostała działalność
 • 1 249 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie otwockim w 2022 roku
 • 704 Podmioty wyrejestrowane w powiecie otwockim w 2022 roku
 • 14 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 729 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 17 729
 • 481 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 481
 • 94 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 94
 • 13 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 18 304 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 18 304
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 1 617 Spółki handlowe ogółem
 • 1 617
 • 132  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 132
 • 14  Spółki handlowe - akcyjne
 • 14
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1 374  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 374
 • 126    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 126
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 296 Spółki cywilne ogółem
 • 1 296
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 101 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 076 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 076
 • 1 892 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 892
 • 1 844 Budownictwo
 • 1 844
 • 1 420 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 420
 • 1 030 Informacja i komunikacja
 • 1 030
 • 955 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 955
 • 750 Pozostała działalność
 • 750
 • 731 Transport i gospodarka magazynowa
 • 731
 • 600 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 600
 • 466 Edukacja
 • 466
 • 372 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 372
 • 341 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 341
 • 261 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 261
 • 213 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 213
 • 87 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 87
 • 49 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 49
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie otwockim stwierdzono 2 610 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie otwockim wynosi 78,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu otwockiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,72 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 8,05 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,02 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,66 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 610 Przestępstwa ogółem
 • 2 610
 • 1 609 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 609
 • 336 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 336
 • 509 Przestępstwa drogowe
 • 509
 • 63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 63
 • 1 019 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 019
 • 20,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  20,63
  woj. mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 12,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. otwocki
  12,72
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,66
  Mazowieckie
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 4,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,02
  woj. mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  0,50
  Mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 8,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat otwocki
  8,05
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat otwocki
  79%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. otwocki
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Polska
  63%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat otwocki
  75%
  woj. mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. otwocki
  100%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. otwocki
  53%
  Województwo
  42%
  Cały kraj
  51%

Powiat otwocki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu otwockiego wyniosła w 2022 roku 192,2 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu otwockiego - 33.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.2%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,8 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu otwockiego wyniosła w 2022 roku 184,7 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.1%). W budżecie powiatu otwockiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 476 złotych na mieszkańca (32,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,2 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie otwockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  110,9 mln

  901(100%)

  115,0 mln

  933(100%)

  132,8 mln

  1,1 tys(100%)

  151,2 mln

  1,2 tys(100%)

  147,9 mln

  1,2 tys(100%)

  164,1 mln

  1,3 tys(100%)

  191,2 mln

  1,5 tys(100%)

  192,2 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,8 mln

  283(31.4%)

  34,4 mln

  278(29.9%)

  33,3 mln

  269(25.1%)

  37,8 mln

  305(25%)

  49,4 mln

  397(33.4%)

  52,9 mln

  426(32.3%)

  56,9 mln

  459(29.8%)

  64,3 mln

  507(33.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,6 mln

  94,1(10.5%)

  16,5 mln

  134(14.4%)

  29,1 mln

  235(21.9%)

  35,7 mln

  288(23.6%)

  15,1 mln

  122(10.2%)

  16,1 mln

  130(9.8%)

  19,9 mln

  161(10.4%)

  23,4 mln

  185(12.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,0 mln

  113(12.6%)

  12,4 mln

  101(10.8%)

  12,8 mln

  104(9.7%)

  13,9 mln

  112(9.2%)

  15,4 mln

  124(10.4%)

  15,0 mln

  121(9.1%)

  16,7 mln

  134(8.7%)

  17,4 mln

  137(9.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 mln

  55,1(6.1%)

  7,0 mln

  56,9(6.1%)

  8,0 mln

  64,9(6%)

  7,5 mln

  60,4(5%)

  8,1 mln

  64,9(5.5%)

  9,4 mln

  75,7(5.7%)

  9,7 mln

  78,0(5.1%)

  17,1 mln

  135(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,2 mln

  98,9(11%)

  10,9 mln

  88,1(9.5%)

  12,5 mln

  101(9.4%)

  13,4 mln

  108(8.9%)

  13,7 mln

  110(9.3%)

  13,9 mln

  112(8.5%)

  15,8 mln

  128(8.3%)

  17,0 mln

  134(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,4 mln

  92,4(10.3%)

  13,4 mln

  108(11.6%)

  7,2 mln

  58,3(5.4%)

  8,6 mln

  69,0(5.7%)

  9,6 mln

  77,0(6.5%)

  10,7 mln

  86,4(6.5%)

  11,6 mln

  93,5(6.1%)

  12,9 mln

  102(6.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,7 mln

  54,2(6%)

  7,0 mln

  56,6(6.1%)

  7,0 mln

  56,8(5.3%)

  8,9 mln

  71,8(5.9%)

  9,6 mln

  77,5(6.5%)

  10,8 mln

  87,2(6.6%)

  10,8 mln

  87,3(5.7%)

  11,0 mln

  86,6(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  41,8(4.6%)

  2,6 mln

  21,4(2.3%)

  4,4 mln

  35,6(3.3%)

  4,5 mln

  36,0(3%)

  6,1 mln

  48,7(4.1%)

  17,0 mln

  137(10.4%)

  31,3 mln

  252(16.4%)

  6,8 mln

  53,6(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  19,2(2.1%)

  3,1 mln

  25,5(2.7%)

  3,6 mln

  28,9(2.7%)

  3,5 mln

  28,0(2.3%)

  3,4 mln

  27,6(2.3%)

  3,7 mln

  29,9(2.3%)

  4,1 mln

  33,1(2.1%)

  4,5 mln

  35,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  22,4(2.5%)

  3,2 mln

  26,2(2.8%)

  3,4 mln

  27,1(2.5%)

  3,5 mln

  27,9(2.3%)

  3,6 mln

  28,7(2.4%)

  3,7 mln

  30,1(2.3%)

  3,9 mln

  31,8(2.1%)

  4,3 mln

  33,9(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  10,5(1.2%)

  1,3 mln

  10,3(1.1%)

  1,6 mln

  12,5(1.2%)

  1,5 mln

  12,5(1%)

  4,0 mln

  32,2(2.7%)

  981,2 tys

  7,9(0.6%)

  688,0 tys

  5,5(0.4%)

  3,9 mln

  31,2(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  545,3 tys

  4,4(0.5%)

  671,4 tys

  5,4(0.6%)

  888,5 tys

  7,2(0.7%)

  1,2 mln

  9,5(0.8%)

  787,5 tys

  6,3(0.5%)

  666,7 tys

  5,4(0.4%)

  884,7 tys

  7,1(0.5%)

  1,0 mln

  8,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  972,2 tys

  7,9(0.9%)

  1,8 mln

  14,2(1.5%)

  2,0 mln

  16,3(1.5%)

  4,0 mln

  32,3(2.6%)

  1,6 mln

  12,9(1.1%)

  1,6 mln

  12,8(1%)

  1,2 mln

  10,0(0.6%)

  1,0 mln

  8,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,4 tys

  2,5(0.2%)

  312,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,9 tys

  2,6(0.2%)

  306,0 tys

  2,5(0.2%)

  328,4 tys

  2,6(0.2%)

  327,2 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  183,1 tys

  1,5(0.2%)

  193,6 tys

  1,6(0.2%)

  199,1 tys

  1,6(0.1%)

  204,4 tys

  1,6(0.1%)

  533,8 tys

  4,3(0.4%)

  223,9 tys

  1,8(0.1%)

  237,5 tys

  1,9(0.1%)

  239,3 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  114,6 tys

  0,9(0.1%)

  99,4 tys

  0,8(0.1%)

  168,2 tys

  1,4(0.1%)

  145,1 tys

  1,2(0.1%)

  87,8 tys

  0,7(0.1%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  48,9 tys

  0,4(0%)

  72,4 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,0 tys

  0,3(0%)

  56,2 tys

  0,5(0%)

  55,6 tys

  0,4(0%)

  133,3 tys

  1,1(0.1%)

  161,0 tys

  1,3(0.1%)

  59,7 tys

  0,5(0%)

  75,3 tys

  0,6(0%)

  46,8 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  12,3 tys

  0,1(0%)

  30,1 tys

  0,2(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  20,1 tys

  0,2(0%)

  24,4 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  22,9 tys

  0,2(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,2 tys

  0,1(0%)

  13,0 tys

  0,1(0%)

  17,6 tys

  0,1(0%)

  15,3 tys

  0,1(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  11,4 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,6(0%)

  70,9 tys

  0,6(0%)

  84,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  99,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  49,5

  0,0(0%)

  101

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie otwockim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat otwocki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu otwockiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  113,4 mln

  922(100%)

  119,0 mln

  965(100%)

  135,8 mln

  1,1 tys(100%)

  145,3 mln

  1,2 tys(100%)

  153,3 mln

  1,2 tys(100%)

  167,8 mln

  1,3 tys(100%)

  184,2 mln

  1,5 tys(100%)

  184,7 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,2 mln

  375(40.7%)

  45,1 mln

  365(37.9%)

  51,0 mln

  412(37.5%)

  55,8 mln

  450(38.4%)

  53,4 mln

  430(34.8%)

  71,6 mln

  576(42.7%)

  81,8 mln

  659(44.4%)

  68,2 mln

  538(36.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  40,8 mln

  332(36%)

  44,2 mln

  358(37.1%)

  49,2 mln

  397(36.2%)

  55,4 mln

  446(38.1%)

  59,8 mln

  481(39%)

  58,9 mln

  474(35.1%)

  69,1 mln

  557(37.5%)

  65,7 mln

  518(35.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  50,6(5.5%)

  6,5 mln

  53,0(5.5%)

  7,0 mln

  56,4(5.1%)

  7,7 mln

  61,7(5.3%)

  7,5 mln

  60,3(4.9%)

  8,9 mln

  71,5(5.3%)

  9,2 mln

  74,0(5%)

  16,8 mln

  133(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  16,7(1.8%)

  1,6 mln

  13,3(1.4%)

  7,1 mln

  57,3(5.2%)

  7,8 mln

  62,9(5.4%)

  8,5 mln

  68,6(5.6%)

  2,7 mln

  21,7(1.6%)

  2,5 mln

  20,2(1.4%)

  10,5 mln

  83,2(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  50,4(5.5%)

  7,3 mln

  59,2(6.1%)

  5,4 mln

  43,6(4%)

  6,5 mln

  52,6(4.5%)

  7,3 mln

  58,4(4.7%)

  8,3 mln

  66,7(4.9%)

  8,1 mln

  65,0(4.4%)

  8,8 mln

  69,8(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,8 mln

  22,5(2.4%)

  2,9 mln

  23,6(2.4%)

  3,1 mln

  25,0(2.3%)

  2,8 mln

  22,9(2%)

  3,1 mln

  25,3(2.1%)

  3,2 mln

  25,5(1.9%)

  3,6 mln

  29,1(2%)

  3,5 mln

  27,7(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  643,4 tys

  5,2(0.6%)

  498,6 tys

  4,0(0.4%)

  460,7 tys

  3,7(0.3%)

  506,0 tys

  4,1(0.3%)

  545,5 tys

  4,4(0.4%)

  405,6 tys

  3,3(0.2%)

  415,2 tys

  3,3(0.2%)

  2,4 mln

  18,7(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  18,2(2%)

  1,9 mln

  15,0(1.6%)

  1,6 mln

  13,3(1.2%)

  1,4 mln

  11,3(1%)

  1,3 mln

  10,3(0.8%)

  1,4 mln

  11,3(0.8%)

  2,1 mln

  16,6(1.1%)

  2,0 mln

  15,7(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  31,6(3.4%)

  6,3 mln

  51,3(5.3%)

  6,1 mln

  49,4(4.5%)

  2,0 mln

  16,0(1.4%)

  4,8 mln

  38,5(3.1%)

  3,6 mln

  28,7(2.1%)

  1,8 mln

  14,1(1%)

  1,8 mln

  13,8(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  8,3(0.9%)

  991,6 tys

  8,0(0.8%)

  1,0 mln

  8,2(0.7%)

  1,3 mln

  10,3(0.9%)

  3,0 mln

  24,3(2%)

  3,5 mln

  28,5(2.1%)

  998,9 tys

  8,1(0.5%)

  1,1 mln

  8,8(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  685,5 tys

  5,6(0.6%)

  854,6 tys

  6,9(0.7%)

  719,0 tys

  5,8(0.5%)

  659,7 tys

  5,3(0.5%)

  638,0 tys

  5,1(0.4%)

  970,5 tys

  7,8(0.6%)

  721,1 tys

  5,8(0.4%)

  656,2 tys

  5,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,5(0.3%)

  312,4 tys

  2,5(0.2%)

  312,6 tys

  2,5(0.2%)

  325,9 tys

  2,6(0.2%)

  401,8 tys

  3,2(0.2%)

  328,4 tys

  2,6(0.2%)

  327,2 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  338,4 tys

  2,7(0.3%)

  298,2 tys

  2,4(0.3%)

  287,9 tys

  2,3(0.2%)

  268,0 tys

  2,2(0.2%)

  225,3 tys

  1,8(0.1%)

  244,9 tys

  2,0(0.1%)

  339,1 tys

  2,7(0.2%)

  153,8 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  136,5 tys

  1,1(0.1%)

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  110,4 tys

  0,9(0.1%)

  110,3 tys

  0,9(0.1%)

  206,0 tys

  1,7(0.1%)

  230,0 tys

  1,9(0.1%)

  140,0 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  123,4 tys

  1,0(0.1%)

  90,9 tys

  0,7(0.1%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  55,4 tys

  0,4(0%)

  15,6 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  58,3 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,9 tys

  0,3(0%)

  37,6 tys

  0,3(0%)

  37,4 tys

  0,3(0%)

  36,5 tys

  0,3(0%)

  183,8 tys

  1,5(0.1%)

  35,6 tys

  0,3(0%)

  36,8 tys

  0,3(0%)

  38,7 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  429

  0,0(0%)

  326

  0,0(0%)

  519

  0,0(0%)

  63,5 tys

  0,5(0%)

  82,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  612

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  368

  0,0(0%)

  62,2

  0,0(0%)

  8,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  0,6(0%)

  70,9 tys

  0,6(0%)

  84,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat otwocki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 528 mieszkańców powiatu otwockiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 458 kobiet oraz 15 072 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,2% mieszkańców powiatu otwockiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,3% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu otwockiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie otwockim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (34,2%) oraz średnie zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w powiecie otwockim mieściły się 63 przedszkola, w których do 233 oddziałów uczęszczało 4 475 dzieci (2 233 dziewczynki oraz 2 242 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim mieściły się 34 przedszkola, w których do 134 oddziałów uczęszczało 2 909 dzieci (1 439 dziewczynek oraz 1 470 chłopców). Dostępnych było 3 035 miejsc.

  18,9% mieszkańców powiatu otwockiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 965 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 51 szkół podstawowych, w których w 700 oddziałach uczyło się 12 040 uczniów (6 051 kobiet oraz 5 989 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 377 oddziałach uczyło się 7 078 uczniów (3 386 kobiet oraz 3 692 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,82.

  W powiecie otwockim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 728 uczniów (953 kobiety oraz 775 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 501 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie otwockim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 68 oddziałach uczyło się 1 878 uczniów (1 006 kobiet oraz 872 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 565 absolwentów.

  W powiecie otwockim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 22 oddziałach uczyło się 448 uczniów (163 kobiety oraz 285 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,6 uczniów. 20,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,1% mieszkańców powiatu otwockiego w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 24,2% mężczyzn).

 • 29,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  29,1%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 34,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,0%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,8%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat otwocki
  13,0%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,1%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  17,2%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. otwocki
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. otwocki
  10,3%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 10,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 965 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. otwocki
  965,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Kraj
  883,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. otwocki
  0,75
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 63Przedszkola
 • 32 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 4 Przedszkola specjalne
 • 233 Oddziały
 • 67 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 14 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 158 Miejsca
  (rok 2018)
 • 80 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat otwocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 475 Dzieci
 • 2 233 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 242 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 104 2 lata i mniej
 • 104
 • 1 180 3 lata
 • 1 180
 • 1 308 4 lata
 • 1 308
 • 1 266 5 lata
 • 1 266
 • 605 6 lat
 • 605
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 50 2 lata i mniej
 • 50
 • 551 3 lata
 • 551
 • 673 4 lata
 • 673
 • 640 5 lata
 • 640
 • 314 6 lat
 • 314
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 54 2 lata i mniej
 • 54
 • 629 3 lata
 • 629
 • 635 4 lata
 • 635
 • 626 5 lata
 • 626
 • 291 6 lat
 • 291
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 1 305 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 346,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 345,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 86,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 120 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat otwocki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66 Dzieci
 • 32 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 25 3 lata
 • 25
 • 17 4 lata
 • 17
 • 18 5 lata
 • 18
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 10 3 lata
 • 10
 • 9 4 lata
 • 9
 • 12 5 lata
 • 12
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 624 Oddziały
 • 11 655 Uczniowie
 • 5 913 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 742 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 1 468 Uczniowie w 1 klasie
 • 736 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 732 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 295 Absolwenci
 • 655 Kobiety
  (absolwenci)
 • 640 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 76 Oddziały
 • 385 Uczniowie
 • 138 Kobiety
  (uczniowie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. otwocki
  17,2
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,2
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 5,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,1
 •  
 • 919,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 772,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 147,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 90,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,82
  woj. mazowieckie
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 95,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,80
  Województwo
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat otwocki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat otwocki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 62 Oddziały
 • 1 395 Uczniowie
 • 794 Kobiety
  (uczniowie)
 • 601 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,9%
  43,1%
 • 366 Uczniowie w 1 klasie
 • 214 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 369 Absolwenci
 • 215 Kobiety
  (absolwenci)
 • 154 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 333 Uczniowie
 • 159 Kobiety
  (uczniowie)
 • 174 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 132 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,6
  Mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 127,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 92,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat otwocki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 152 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,4%
  59,6%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat otwocki
  20,4
  Mazowieckie
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,4
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 8,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat otwocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat otwocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat otwocki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie otwockim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie otwockim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★★, 3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 44, liczba miejsc: 2 295)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 7
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie otwockim: 10 (publiczne: 7, prywatne: 3), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie otwockim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 782 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 833 (uczestnicy: 88 855)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 42 (uczestnicy: 2 360)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 4 880)
  • koncerty: 143 (uczestnicy: 32 688)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 90 (uczestnicy: 9 084)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 137 (uczestnicy: 14 847)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 106)
  • pokazy teatralne: 87 (uczestnicy: 8 007)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 960)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 9 304)
  • warsztaty: 261 (uczestnicy: 4 069)
  • inne: 10 (uczestnicy: 750)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 118 (członkowie: 2 871)
  • plastyczne/techniczne: 42 (członkowie: 500)
  • taneczne: 10 (członkowie: 144)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 75)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 4 (członkowie: 80)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 30 (członkowie: 518)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 1 400)
  • inne: 13 (członkowie: 138)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 83)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 23)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 18)
  • tańca: 4 (absolwenci: 42)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 498)
  • teatralne: 15 (członkowie: 244)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 58)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 98)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 37)
  • taneczne: 4 (członkowie: 51)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działały 2 kina posiadające 2 sale z 358 miejscami na widowni. Odbyły się 1 083 seanse, na które przyszło 35 812 widzów, w tym 322 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 937 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 13 520 zwiedzających, co daje 1 069 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 383 841 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 348 134 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 164
  • dostępne dla czytelników: 80
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 80
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 27
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 22


 • Biblioteki naukowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie otwockim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 50 198 wolumenów w tym ziobry specjalne: 21 389. Odnotowano 48 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 738 wolumenów. Odnotowano 3 440 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie otwockim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie otwockim działało 35 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 892 członków. Zarejestrowano 2 865 ćwiczących (mężczyźni: 2 226, kobiety: 639, chłopcy do lat 18: 1 630, dziewczęta do lat 18: 512). Aktywne były 52 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (70), instruktora sportowego (52) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie otwockim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat otwocki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat otwocki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 29 wypadków drogowych w powiecie otwockim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 30 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 22,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 4,7 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 59,4 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie otwockim zarejestrowanych było 112 850 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 84 978 samochodów osobowych (672,0 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 14 094 samochodów ciężarowych (132,4 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 647 autobusów (5,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 2 642 ciągników siodłowych (21,3 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 413 motocykli (42,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 10,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,4 lat.


  W 2022 roku w powiecie otwockim znajdowało się 77 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 85 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 81 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie otwockim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 30 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie otwockim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 22,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  22,9
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 4,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. otwocki
  4,7
  Województwo
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 23,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  23,7
  Województwo
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 7,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  6,9
  Polska
  6,6
 • 59,37 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  59,4
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  77,6
 • 20,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat otwocki
  20,7
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 103,45 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. otwocki
  103,4
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 112 850 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie otwockim w 2021 roku
 • 84 978 Samochody osobowe
 • 14 094 Samochody ciężarowe
 • 72 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 647 Autobusy
 • 1 043 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 2 642 Ciągniki samochodowe
 • 2 642   Ciągniki siodłowe
 • 4 033 Ciągniki rolnicze
 • 5 413 Motocykle
 • 1 640   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 339 Motorowery
 • 84 978Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Samochody osobowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 672,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  672,0
  Mazowieckie
  742,4
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 813
  • 1400-1649 kg20 039
  • 1650-1899 kg21 019
  • 1900 kg i więcej26 107
 • 17 813 do 1399 kg
 • 20 039 1400-1649 kg
 • 21 019 1650-1899 kg
 • 26 107 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 518 do 1399 cm3
 • 30 518
 • 45 389 1400-1999 cm3
 • 45 389
 • 9 071 2000 i więcej cm3
 • 9 071
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie otwockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna44 914
  • olej napędowy23 895
  • gaz (LPG)14 082
  • pozostałe2 087
 • 44 914 benzyna
 • 23 895 olej napędowy
 • 14 082 gaz (LPG)
 • 2 087 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 238 do 1 roku
 • 1 238
 • 1 193 2 lata
 • 1 193
 • 1 301 3 lata
 • 1 301
 • 3 422 4-5 lat
 • 3 422
 • 3 796 6-7 lat
 • 3 796
 • 3 889 8-9 lat
 • 3 889
 • 5 127 10-11 lat
 • 5 127
 • 14 349 12-15 lat
 • 14 349
 • 16 950 16-20 lat
 • 16 950
 • 13 432 21-25 lat
 • 13 432
 • 8 117 26-30 lat
 • 8 117
 • 12 164 31 lat i więcej
 • 12 164
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie otwockim
 • powiat otwocki
  18,8 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 14 094Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Samochody ciężarowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 132,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat otwocki
  132,4
  Mazowieckie
  137,1
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 075 do 999 kg
 • 7 075
 • 3 953 1000-1499 kg
 • 3 953
 • 949 1500-2999 kg
 • 949
 • 80 3000-3499 kg
 • 80
 • 232 3500-4999 kg
 • 232
 • 504 5000-6999 kg
 • 504
 • 396 7000-9999 kg
 • 396
 • 606 10000-14999 kg
 • 606
 • 299 15000 kg i więcej
 • 299
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 630
  • olej napędowy10 244
  • gaz (LPG)802
  • pozostałe418
 • 2 630 benzyna
 • 10 244 olej napędowy
 • 802 gaz (LPG)
 • 418 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 320 do 1 roku
 • 320
 • 191 2 lata
 • 191
 • 218 3 lata
 • 218
 • 512 4-5 lat
 • 512
 • 578 6-7 lat
 • 578
 • 630 8-9 lat
 • 630
 • 926 10-11 lat
 • 926
 • 1 955 12-15 lat
 • 1 955
 • 2 325 16-20 lat
 • 2 325
 • 2 345 21-25 lat
 • 2 345
 • 1 335 26-30 lat
 • 1 335
 • 2 759 31 lat i więcej
 • 2 759
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie otwockim
 • pow. otwocki
  19,8 lat
  Mazowieckie
  18,4 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 647Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Autobusy w powiecie otwockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 5,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  5,2
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy611
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 10 benzyna
 • 611 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 41 2 lata
 • 41
 • 50 3 lata
 • 50
 • 57 4-5 lat
 • 57
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 26 8-9 lat
 • 26
 • 47 10-11 lat
 • 47
 • 65 12-15 lat
 • 65
 • 69 16-20 lat
 • 69
 • 44 21-25 lat
 • 44
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 162 31 lat i więcej
 • 162
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie otwockim
 • powiat otwocki
  17,6 lat
  Mazowieckie
  19,7 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 2 642Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie otwockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 21,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. otwocki
  21,3
  woj. mazowieckie
  23,5
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy2 495
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe127
 • 15 benzyna
 • 2 495 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 127 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 105 do 1 roku
 • 105
 • 132 2 lata
 • 132
 • 157 3 lata
 • 157
 • 459 4-5 lat
 • 459
 • 284 6-7 lat
 • 284
 • 294 8-9 lat
 • 294
 • 240 10-11 lat
 • 240
 • 424 12-15 lat
 • 424
 • 270 16-20 lat
 • 270
 • 137 21-25 lat
 • 137
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 82 31 lat i więcej
 • 82
 • 10,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie otwockim
 • pow. otwocki
  10,6 lat
  woj. mazowieckie
  10,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 5 413Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie otwockim
 • Motocykle w powiecie otwockim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 42,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  42,8
  Województwo
  42,2
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 125 do 1 roku
 • 125
 • 82 2 lata
 • 82
 • 84 3 lata
 • 84
 • 182 4-5 lat
 • 182
 • 302 6-7 lat
 • 302
 • 189 8-9 lat
 • 189
 • 257 10-11 lat
 • 257
 • 762 12-15 lat
 • 762
 • 806 16-20 lat
 • 806
 • 549 21-25 lat
 • 549
 • 299 26-30 lat
 • 299
 • 1 776 31 lat i więcej
 • 1 776
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie otwockim
 • Tutaj
  21,4 lat
  woj. mazowieckie
  21,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 27 km  Będących pod zarządem gminy
 • 31 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 19 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie otwockim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 251,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. otwocki
  1 251,8 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 6,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  6,1 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 81 Liczba licencji na taksówki
 • 85 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami