Lipsk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Lipsk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lipsk to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu augustowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lipsk.
 • 2 376 Liczba mieszkańców
 • 5,0 km² Powierzchnia
 • 477,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 8 grudnia 1580 Data założenia
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • BAU Tablice rejestracyjne
 • Lech Łępicki Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 23.392253.7370 Współrzędne GPS
 • 2001044 TERYT (TERC)
 • 0977717 SIMC
Herb miasta Lipsk
Lipsk herb

Lipsk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-315Poczta Lipsk nad Biebrzą, ul. Żłobikowskiego 2

Lipsk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lipsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Augustowie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Hoża 8
16-300 Augustów
Urząd Miejski w Lipsku
(87) 642-27-00 16
(87) 642-27-05
ul. Żłobikowskiego 4
16-315 Lipsk

Lipsk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Lipsk jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 376, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Lipska jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Lipsk ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,68 na 1000 mieszkańców Lipska. W 2017 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 56,5% dziewczynek i 43,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 452 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,1% zgonów w Lipsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w Lipsku były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lipska przypada 4.15 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 59 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lipska -41. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  66,4% mieszkańców Lipska jest w wieku produkcyjnym, 14,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lipska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 376 Liczba mieszkańców
 • 1 215 Kobiety
 • 1 161 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lipsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lipsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lipsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lipska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lipsk
  42,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lipsk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lipska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Lipsk
  30,4%
  Podlaskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,3%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Lipsk
  9,6%
  Podlaskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  1,2%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lipsku w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Lipsk
  4,2
  woj. podlaskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Lipsk
  1,3
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,7
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lipsku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Lipsk
  1,7
  woj. podlaskie
  -0,4
  Cała Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lipsku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lipsku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lipsku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lipsku w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,5%
  43,5%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Lipsk
  9,7
  Podlaskie
  10,2
  Kraj
  10,5
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,3
  Województwo
  43,1
  Kraj
  44,2
 • 13.31 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.31
 • 49.93 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.93
 • 88.53 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.53
 • 76.19 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.19
 • 25.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.33
 • 10.64 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.64
 • 1.02 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.02
 • 3 452 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 394 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 514 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 452 g
  Województwo
  3 447 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 197 Waga 3500g - 3999g
 • 197
 • 191 Waga 3000g - 3499g
 • 191
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,32
  Województwo
  1,40
  Cała Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lipsk
  0,88
  Województwo
  0,96
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Lipsku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10 Zgony
 • 3 Kobiety
  (Zgony)
 • 7 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 30,0%
  70,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 4,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,2
  Podlaskie
  10,3
  Cała Polska
  10,1
 • 120,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Lipsk
  120,2
  woj. podlaskie
  107,9
  Cały kraj
  101,5
 • 9,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  9,2
  Podlaskie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie augustowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  40,0%
  Podlaskie
  43,7%
  Cała Polska
  45,7%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lipsk
  27,1%
  woj. podlaskie
  25,1%
  Kraj
  26,7%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Lipsk
  7,1%
  Podlaskie
  6,6%
  Kraj
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  71,1
  Polska
  74,3
 • 275,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lipsk
  275,1
  woj. podlaskie
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 406,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 456,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 355,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lipsk
  406,7
  Województwo
  451,4
  Cały kraj
  469,0
 • 34,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 55,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lipsk
  34,2
  Podlaskie
  51,1
  Kraj
  87,7
 • 36,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  36,4
  Podlaskie
  27,5
  Cała Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Lipsk
  0,0
  woj. podlaskie
  6,9
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Lipsk
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 59 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -41 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lipsku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 73,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 72,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lipsk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lipsk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Lipsku oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lipsku to 854 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lipsku to 6,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Lipsku to 154,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,80% mieszkań posiada łazienkę, 86,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 854 Liczba nieruchomości w 2016 roku
 • 354,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  354,90
  Podlaskie
  375,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  80,90 m2
  Podlaskie
  76,40 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lipsk
  28,70 m2
  woj. podlaskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,30
  woj. podlaskie
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  Województwo
  2,67
  Cała Polska
  2,69
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lipsk
  0,65
  Podlaskie
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 0,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,83
  Województwo
  3,96
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 13 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 6,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  6,50
  Województwo
  4,28
  Cała Polska
  3,96
 • 5,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Lipsk
  5,40
  woj. podlaskie
  16,96
  Cały kraj
  16,85
 • 308 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 154,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Lipsk
  154,0 m2
  Podlaskie
  103,5 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Podlaskie
  0,41 m2
  Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lipsk
  96,72%
  woj. podlaskie
  93,11%
  Polska
  96,79%
 • 93,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Lipsk
  93,44%
  Podlaskie
  88,61%
  Cały kraj
  93,66%
 • 91,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,80%
  woj. podlaskie
  86,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 86,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Lipsk
  86,07%
  woj. podlaskie
  78,57%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. podlaskie
  31,24%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Lipsk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Lipsku na 1000 mieszkańców pracuje 99 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lipsku wynosiło w 2017 roku 13,0% (11,8% wśród kobiet i 14,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lipsku wynosiło 4 024,64 PLN, co odpowiada 88.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lipska 65 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 21 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -44.

  42,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Lipska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 99 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lipsk
  99,0
  Województwo
  192,0
  Cały kraj
  247,0
 • 13,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,8% Kobiety
 • 14,0% Mężczyźni
 • Lipsk
  13,0%
  Województwo
  8,5%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lipsku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lipsku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lipsku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 025 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Lipsk
  4 025 PLN
  Podlaskie
  4 006 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lipsku w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 65 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -44 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Przemysł i budownictwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,6% Pozostałe
 • 34,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lipsku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 236 Pracujący ogółem
 • 145 Kobiety
 • 91 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lipsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 66,4% W wieku produkcyjnym
 • 60,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lipsk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 50,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lipsk
  50,6
  woj. podlaskie
  60,8
  Cały kraj
  63,4
 • 29,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lipsk
  29,3
  Województwo
  32,8
  Cała Polska
  34,0
 • 137,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  137,5
  Województwo
  117,4
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lipsk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Lipsku w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 169 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 127 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (11) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lipsku najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (160) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,6% (28) podmiotów, a 79,9% (135) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lipsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.4%) oraz Budownictwo (12.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 169 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28 Przemysł i budownictwo
 • 135 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Lipsku w 2017 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Lipsku w 2017 roku
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 160 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 160
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 169 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 169
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 45 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 45
 • 16 Budownictwo
 • 16
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 7 Przetwórstwo przemysłowe
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lipsk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Lipsku stwierdzono szacunkowo 33 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,76 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lipsku wynosi 67,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lipska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,22 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 6,13 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,47 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lipska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 33
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 13,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,76
  woj. podlaskie
  13,89
  Cały kraj
  19,62
 • 8,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,22
  woj. podlaskie
  8,20
  Cała Polska
  12,07
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,32
  woj. podlaskie
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lipsk
  2,47
  Podlaskie
  2,00
  Kraj
  1,78
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,49
 • 6,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,13
  woj. podlaskie
  6,61
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lipsk
  68%
  Podlaskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  52%
  woj. podlaskie
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lipsk
  82%
  woj. podlaskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  woj. podlaskie
  84%
  Polska
  84%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  37%
  Podlaskie
  54%
  Kraj
  52%

Lipsk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Lipska wyniosła w 2016 roku 19,0 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Lipska - 36.8% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (32.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 758,7 tys złotych, czyli 4,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lipska wyniosła w 2016 roku 19,6 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (30.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%). W budżecie Lipska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 256 złotych na mieszkańca (7,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,5 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,9%.
 • Wydatki budżetu w Lipsku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,0 mln

  3,4 tys(100%)

  23,2 mln

  4,1 tys(100%)

  18,3 mln

  3,3 tys(100%)

  15,1 mln

  2,7 tys(100%)

  15,3 mln

  2,8 tys(100%)

  16,6 mln

  3,1 tys(100%)

  16,9 mln

  3,1 tys(100%)

  19,0 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,4 tys(18.5%)

  3,5 mln

  1,5 tys(15.3%)

  3,3 mln

  1,3 tys(18.3%)

  3,7 mln

  1,5 tys(24.8%)

  3,6 mln

  1,5 tys(23.3%)

  3,7 mln

  1,5 tys(22.4%)

  3,7 mln

  1,5 tys(21.6%)

  7,0 mln

  2,9 tys(36.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  2,4 tys(30.3%)

  7,3 mln

  3,0 tys(31.3%)

  5,8 mln

  2,3 tys(31.9%)

  5,8 mln

  2,3 tys(38.2%)

  5,8 mln

  2,4 tys(38.3%)

  5,8 mln

  2,4 tys(35%)

  6,0 mln

  2,5 tys(35.5%)

  6,2 mln

  2,6 tys(32.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  1,1 tys(14.2%)

  2,9 mln

  1,2 tys(12.5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(15%)

  2,9 mln

  1,2 tys(18.9%)

  2,9 mln

  1,2 tys(19.2%)

  2,1 mln

  841(12.4%)

  2,1 mln

  854(12.2%)

  2,0 mln

  847(10.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  524,0 tys

  215(2.8%)

  408,1 tys

  168(1.8%)

  362,3 tys

  144(2%)

  346,7 tys

  140(2.3%)

  531,9 tys

  218(3.5%)

  937,8 tys

  384(5.7%)

  1,5 mln

  607(8.6%)

  1,1 mln

  453(5.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  568,4 tys

  234(3%)

  713,9 tys

  295(3.1%)

  619,5 tys

  247(3.4%)

  580,5 tys

  234(3.8%)

  521,5 tys

  213(3.4%)

  568,6 tys

  233(3.4%)

  620,2 tys

  258(3.7%)

  680,9 tys

  283(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  436(5.6%)

  5,2 mln

  2,1 tys(22.3%)

  320,6 tys

  128(1.8%)

  475,9 tys

  192(3.1%)

  385,5 tys

  158(2.5%)

  444,6 tys

  182(2.7%)

  550,1 tys

  229(3.3%)

  624,3 tys

  259(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  1,1 tys(13.9%)

  1,9 mln

  786(8.2%)

  3,9 mln

  1,5 tys(21.2%)

  324,1 tys

  131(2.1%)

  466,4 tys

  191(3.1%)

  953,8 tys

  391(5.8%)

  348,2 tys

  145(2.1%)

  430,3 tys

  179(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  337,8 tys

  139(1.8%)

  293,3 tys

  121(1.3%)

  188,3 tys

  75,1(1%)

  179,9 tys

  72,6(1.2%)

  296,3 tys

  121(1.9%)

  421,9 tys

  173(2.5%)

  566,9 tys

  236(3.4%)

  374,1 tys

  155(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  91,5 tys

  37,6(0.5%)

  187,4 tys

  77,3(0.8%)

  425,8 tys

  170(2.3%)

  510,8 tys

  206(3.4%)

  344,9 tys

  141(2.3%)

  249,7 tys

  102(1.5%)

  185,5 tys

  77,1(1.1%)

  157,9 tys

  65,6(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  375,0 tys

  154(2%)

  393,9 tys

  162(1.7%)

  366,5 tys

  146(2%)

  187,2 tys

  75,6(1.2%)

  166,1 tys

  68,0(1.1%)

  126,3 tys

  51,8(0.8%)

  114,0 tys

  47,4(0.7%)

  109,8 tys

  45,6(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  17,7 tys

  7,3(0.1%)

  64,4 tys

  26,5(0.3%)

  34,6 tys

  13,8(0.2%)

  39,2 tys

  15,8(0.3%)

  32,2 tys

  13,2(0.2%)

  980,7 tys

  402(5.9%)

  1,0 mln

  422(6%)

  107,2 tys

  44,6(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  55,0 tys

  22,6(0.3%)

  200,7 tys

  82,8(0.9%)

  53,6 tys

  21,4(0.3%)

  52,7 tys

  21,3(0.3%)

  60,1 tys

  24,6(0.4%)

  166,1 tys

  68,1(1%)

  86,6 tys

  36,0(0.5%)

  91,6 tys

  38,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  1,8(0%)

  15,9 tys

  6,5(0.1%)

  43,4 tys

  18,0(0.3%)

  33,5 tys

  13,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  515(6.6%)

  95,0 tys

  39,2(0.4%)

  52,8 tys

  21,0(0.3%)

  29,7 tys

  12,0(0.2%)

  21,9 tys

  9,0(0.1%)

  32,2 tys

  13,2(0.2%)

  23,2 tys

  9,6(0.1%)

  25,1 tys

  10,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,6 tys

  5,6(0.1%)

  28,4 tys

  11,7(0.1%)

  11,7 tys

  4,7(0.1%)

  996

  0,4(0%)

  8,8 tys

  3,6(0.1%)

  47,9 tys

  19,6(0.3%)

  40,5 tys

  16,8(0.2%)

  14,5 tys

  6,0(0.1%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  53,5 tys

  22,0(0.3%)

  29,2 tys

  12,1(0.1%)

  30,2 tys

  12,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  997

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 tys

  0,5(0%)

  822

  0,3(0%)

  10,0 tys

  4,0(0.1%)

  5,0 tys

  2,0(0%)

  93,8 tys

  38,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,7 tys

  27,3(0.4%)

  129,5 tys

  53,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,3 tys

  14,1(0.2%)

  7,0 tys

  2,9(0%)

  6,6 tys

  2,6(0%)

  6,0 tys

  2,4(0%)

  5,4 tys

  2,2(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lipsku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,4 mln

  3,0 tys(100%)

  17,6 mln

  3,1 tys(100%)

  17,9 mln

  3,2 tys(100%)

  15,9 mln

  2,9 tys(100%)

  16,9 mln

  3,1 tys(100%)

  16,9 mln

  3,1 tys(100%)

  18,1 mln

  3,4 tys(100%)

  19,6 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  3,5 tys(52.3%)

  7,9 mln

  3,3 tys(44.8%)

  7,9 mln

  3,1 tys(44%)

  8,3 mln

  3,4 tys(52.2%)

  8,5 mln

  3,5 tys(50.2%)

  8,2 mln

  3,4 tys(48.3%)

  8,9 mln

  3,7 tys(49.3%)

  8,1 mln

  3,4 tys(41.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,1 tys(16.4%)

  2,8 mln

  1,1 tys(15.6%)

  2,6 mln

  1,0 tys(14.7%)

  3,0 mln

  1,2 tys(18.8%)

  2,8 mln

  1,1 tys(16.5%)

  2,9 mln

  1,2 tys(16.9%)

  2,7 mln

  1,1 tys(14.8%)

  5,9 mln

  2,5 tys(30.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,1 mln

  1,3 tys(18.6%)

  2,9 mln

  1,2 tys(16.6%)

  3,2 mln

  1,3 tys(17.6%)

  3,7 mln

  1,5 tys(23.3%)

  4,2 mln

  1,7 tys(25%)

  4,6 mln

  1,9 tys(27%)

  4,4 mln

  1,8 tys(24.1%)

  3,5 mln

  1,4 tys(17.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  360,9 tys

  148(2.2%)

  2,1 mln

  865(11.9%)

  1,5 mln

  593(8.3%)

  332,6 tys

  134(2.1%)

  428,0 tys

  175(2.5%)

  437,1 tys

  179(2.6%)

  545,0 tys

  226(3%)

  618,8 tys

  257(3.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,5 tys

  11,8(0.2%)

  16,2 tys

  6,5(0.1%)

  60,3 tys

  24,7(0.4%)

  72,3 tys

  29,6(0.4%)

  658,0 tys

  273(3.6%)

  574,9 tys

  239(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  84,2 tys

  34,6(0.5%)

  25,3 tys

  10,4(0.1%)

  122,3 tys

  48,7(0.7%)

  129,8 tys

  52,4(0.8%)

  217,1 tys

  88,9(1.3%)

  345,6 tys

  142(2%)

  138,7 tys

  57,6(0.8%)

  436,4 tys

  181(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  440,1 tys

  181(2.7%)

  610,9 tys

  252(3.5%)

  477,2 tys

  190(2.7%)

  209,8 tys

  84,7(1.3%)

  271,6 tys

  111(1.6%)

  228,4 tys

  93,6(1.3%)

  267,7 tys

  111(1.5%)

  367,1 tys

  153(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  240,6 tys

  98,9(1.5%)

  222,4 tys

  91,7(1.3%)

  199,0 tys

  79,3(1.1%)

  91,6 tys

  37,0(0.6%)

  129,1 tys

  52,9(0.8%)

  97,6 tys

  40,0(0.6%)

  85,9 tys

  35,7(0.5%)

  80,7 tys

  33,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  153,2 tys

  63,0(0.9%)

  192,1 tys

  79,3(1.1%)

  121,1 tys

  48,3(0.7%)

  131,4 tys

  53,1(0.8%)

  148,8 tys

  60,9(0.9%)

  68,1 tys

  27,9(0.4%)

  39,8 tys

  16,5(0.2%)

  41,9 tys

  17,4(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,3 tys

  60,4(0.8%)

  21,5 tys

  8,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  13,6 tys

  5,6(0.1%)

  28,4 tys

  11,7(0.2%)

  11,7 tys

  4,7(0.1%)

  996

  0,4(0%)

  8,8 tys

  3,6(0.1%)

  47,9 tys

  19,6(0.3%)

  40,5 tys

  16,8(0.2%)

  14,5 tys

  6,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,6 tys

  3,1(0%)

  13,8 tys

  5,7(0.1%)

  13,7 tys

  5,5(0.1%)

  7,5 tys

  3,0(0%)

  45,5 tys

  18,6(0.3%)

  25,3 tys

  10,4(0.1%)

  226,4 tys

  94,1(1.2%)

  12,1 tys

  5,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  347

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  230

  0,1(0%)

  131

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  669,9 tys

  275(4.1%)

  2,8

  0,0(0%)

  62,0

  0,0(0%)

  171

  0,1(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  423

  0,2(0%)

  51,2

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  382,4 tys

  158(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,8 tys

  38,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  39,4 tys

  16,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  645

  0,3(0%)

  790

  0,3(0%)

  431

  0,2(0%)

  859

  0,3(0%)

  712

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  75,4 tys

  31,0(0.5%)

  470,0 tys

  194(2.7%)

  1,8 mln

  715(10%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lipsk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 499 mieszkańców Lipska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 252 kobiet oraz 247 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,4% mieszkańców Lipska, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Lipska mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lipsku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (16,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%).

  11,8% mieszkańców Lipska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (10,7% wśród dziewczynek i 13,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 180 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,50 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,6% ludności (23,0% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 152,54.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (14,7% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 228,79.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,7% mieszkańców Lipska w wieku potencjalnej nauki (35,3% kobiet i 34,0% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,9%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lipsk
  32,6%
  Województwo
  32,9%
  Kraj
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Lipsk
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Lipsk
  12,7%
  Województwo
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Lipsk
  17,3%
  Województwo
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Województwo
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Lipsk
  6,5%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lipsk
  27,3%
  Podlaskie
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,2%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1180 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 180,0
  Podlaskie
  789,0
  Polska
  811,0
 • 0,50 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,50
  Województwo
  1,10
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lipsku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lipsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Lipsku
  Publiczne
  87 642-30-55
  87 642-30-59
  ul. Miejska 4
  16-315 Lipsk
  478-
 • Szkoły podstawowe w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 152,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  152,54
  woj. podlaskie
  94,06
  Cała Polska
  96,62
 • 149,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Lipsk
  149,15
  woj. podlaskie
  90,89
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lipsk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lipsk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lipsk
  16,0
  Województwo
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lipsku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lipsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Lipsku (Anastazja Milewska)
  Publiczna
  87 642-30-59
  87 642-30-59
  ul. Szkolna 1
  16-315 Lipsk
  10200-
 • Szkoły gimnazjalne w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 228,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  228,79
  Podlaskie
  95,74
  Cała Polska
  100,01
 • 218,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Lipsk
  218,18
  woj. podlaskie
  89,67
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Lipsk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Lipsk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  22,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Lipsku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lipsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Lipsku (Stefan Batory)
  Publiczne
  87 642-30-59
  87 642-30-59
  ul. Szkolna 1
  16-315 Lipsk
  8166-
 • Edukacyjne grupy wieku w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 11,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 35,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lipsk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lipsk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lipsk, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lipsk - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Lipsku
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Lipsku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Lipsku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 96 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 29 (uczestnicy: 3 185)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 115)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 70)
  • inne: 6 (uczestnicy: 1 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 69)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 74)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Lipsku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 542 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 935 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Lipsku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 70, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lipsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lipsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lipska znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lipsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 1588 - 1600dnia 1985-11-28, wykaz dokumentów: 436 z 1985-11-28
  • Kościół z 1906 r.dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: 656 z 1989-03-10
  • Cmentarz żydowski z końca XVIII w.dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: A-881 z 1989-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Lipsku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lipska znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lipsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Biebrzański Park NarodowyData ustanowienia: 1993-10-02, Powierzchnia: 59223.0 ha
  • Dolina Biebrzy - obszar chronionego krajobrazuOpis: bszar Chronionego Krajobrazu Dolina Biebrzy obejmuje fragment doliny Biebrzy o charakterze naturalnym pełniącej rolę otuliny górnej części Biebrzańskiego Parku Narodowego nad Kanałem Augustowskim i w dolinie rzeki Netty, Data ustanowienia: 1982-08-27, Opis granicy: Akt nei zawiera tekstowego opisy granic form ochrony przyrody, Powierzchnia: 28442.27 ha
  • Puszcza i Jeziora Augustowskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie chroni jeden z największych i najcennejszych pod względem przyrodniczym kompleksów kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej a także wysokie wartości kulturowe i historyczne Kanału Augustowskiego., Data ustanowienia: 1991-01-01, Powierzchnia: 69574.99 ha
  • Dolina Biebrzy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 121206.23 ha
  • Ostoja Augustowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 107068.74 ha
  • Ostoja Biebrzańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 148509.33 ha
  • Puszcza Augustowska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 134377.72 ha

Lipsk - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Lipsk i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu augustowskiego.

Powiat augustowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lipsk przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 664droga wojewódzka nr 664(Raczki - Dowspuda - Sucha Wieś - Jaśki - Jabłońskie - Janówka - Augustów - Lipsk - Kurianka - Siółko - Lipszczany - granica (Białoruś))
  • DW 673droga wojewódzka nr 673( Lipsk - Grabowo - Dąbrowa Białostocka - Brzozowo - Krugło - Nierośno - Łozowo - Mościcha - Słomianka - Bierwicha - Siekierka - Makowlany - Poganica - Racewo - Jacowlany - Sokolany - Woroniany - Kraśniany - Sokółka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lipsk nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 40Linia kolejowa nr 40: Sokółka - Suwałki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sokółka - Gliniszcze - Racewo - Sidra - Różanystok - Dąbrowa Białostocka - Kamienna Nowa - Ostrowie Biebrzańskie - Jastrzębna - Balinka - Augustów - Augustów Port - Blizna - Szczepki - Płociczno koło Suwałk - Las Suwalski - Suwałki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lipsku istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 400-lecia

  ul. Augustowska

  ul. Batorego

  ul. Bronisława Jermakowicza

  ul. Cicha

  ul. Dolna

  ul. Grodzieńska

  ul. Górna

  ul. Jaśminowa

  park Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Miejska

  ul. Nowodworska

  ul. Ogrodowa

  ul. Pusta

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Saperów

  ul. Stolarska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wesoła

  ul. Zacisze

  ul. Zakościelna

  ul. Zamiejska

  ul. Żłobikowskiego