Lipsk w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Lipsk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lipsk to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu augustowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lipsk.
 • 2 080 Liczba mieszkańców
 • 5,0 km² Powierzchnia
 • 417,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 8 grudnia 1580 Data założenia
 • (+48) 87 Numer kierunkowy
 • BAU Tablice rejestracyjne
 • Lech Łępicki Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 23.392253.7370 Współrzędne GPS
 • 2001044 TERYT (TERC)
 • 0977717 SIMC
Herb miasta Lipsk
Lipsk herb

Jak Lipsk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lipsk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lipsk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lipsk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
54Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
77Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
87Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
90Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
152Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
174Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
177Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
195Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
195Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
198Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
216Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
224Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
271Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
276Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
277Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
280Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Lipsk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-315Poczta Lipsk nad Biebrzą, ul. Żłobikowskiego 2

Lipsk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lipsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Augustowie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Hoża 8
16-300 Augustów
Urząd Miejski w Lipsku
(87) 642-27-00 16
(87) 642-27-05
ul. Żłobikowskiego 4
16-315 Lipsk

Lipsk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lipsk jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 080, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lipska zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Lipska jest stanu wolnego, 53,4% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Lipsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,18 na 1000 mieszkańców Lipska. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 457 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,4% zgonów w Lipsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w Lipsku były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lipska przypada 11.88 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 43 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lipska -26. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,1% mieszkańców Lipska jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lipska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 080 Liczba mieszkańców
 • 1 078 Kobiety
 • 1 002 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lipsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lipsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lipsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lipska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,2 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lipsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lipska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lipsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lipsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lipsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,5%
  Województwo
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,7%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Lipsk
  0,6%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lipsku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,9
  Podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  woj. podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lipsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,2
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lipsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lipsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lipsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lipsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  8,0
  Polska
  8,1
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,6
  Podlaskie
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 457 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 408 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 502 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Lipsk
  3 457 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 139 Waga 3000g - 3499g
 • 139
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,12
  Województwo
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Lipsk
  0,54
  Podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lipsk
  0,53
  Podlaskie
  0,68
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lipsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 36,0%
  64,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  woj. podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 187,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  187,6
  Podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Lipsk
  2,7
  Podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lipsk
  3,8
  woj. podlaskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie augustowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lipsk
  44,4%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 43 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Polska
  70,6
 • 283,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  283,0
  Podlaskie
  257,1
  Cała Polska
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Polska
  253,9
 • 562,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 620,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 501,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lipsk
  562,3
  Podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 82,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lipsk
  82,9
  woj. podlaskie
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 10,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lipsk
  10,6
  Województwo
  31,3
  Polska
  33,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,1
  Województwo
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -25 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -26 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lipsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lipsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lipsk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Lipsku oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,90 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lipsku to 856 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lipsku to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Lipsku to 118,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,39% mieszkań posiada łazienkę, 88,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,35% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu augustowskiego.

  Powiat augustowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 856 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 409,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  409,40
  Województwo
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lipsk
  80,80 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,10 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,30
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,44
  Województwo
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lipsk
  0,57
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,90 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Lipsk
  0,90
  Podlaskie
  6,64
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 10 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,00
  Podlaskie
  3,93
  Polska
  3,90
 • 4,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Lipsk
  4,52
  Województwo
  26,06
  Cały kraj
  24,07
 • 237 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 118,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  118,5 m2
  Województwo
  91,5 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,11 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,11 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,36%
  Podlaskie
  97,54%
  Cała Polska
  97,75%
 • 96,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,85%
  Podlaskie
  92,28%
  Cały kraj
  95,18%
 • 94,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,39%
  Podlaskie
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 88,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,08%
  Podlaskie
  83,62%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,35%
  Podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lipsk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lipsku na 1000 mieszkańców pracuje 107osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lipsku wynosiło w 2023 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lipsku wynosiło 6 050,82 PLN, co odpowiada 90.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lipska 65 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 21 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -44.

  33,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Lipska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 107 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  107,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 12,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,2% Kobiety
 • 12,8% Mężczyźni
 • Miasto
  10,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lipsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lipsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lipsku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 453 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 051 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lipsku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 65 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -44 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lipsku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 228 Pracujący ogółem
 • 137 Kobiety
 • 91 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lipsku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lipsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,4
  Województwo
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lipsk
  41,8
  Podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 170,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lipsk
  170,7
  Województwo
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lipsk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lipsku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 176 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 135 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (10) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lipsku najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (169) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (40) podmiotów, a 73,9% (130) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lipsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.6%) oraz Budownictwo (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 176 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40 Przemysł i budownictwo
 • 130 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Lipsku w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Lipsku w 2023 roku
 • 135 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 169 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 169
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 176 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 176
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 135 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 40 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 40
 • 32 Budownictwo
 • 32
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lipsk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lipsku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 62 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lipsku wynosi 94,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lipska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 18,16 (wykrywalność 96%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,13 (wykrywalność 86%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,66 (68%), drogowe - 3,01 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lipska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 62
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 38
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 29,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lipsk
  29,46
  Województwo
  19,92
  Kraj
  22,81
 • 7,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,13
  Podlaskie
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 18,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,16
  woj. podlaskie
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 3,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,01
  Podlaskie
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  woj. podlaskie
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,66
  woj. podlaskie
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lipsk
  95%
  woj. podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Lipsk
  87%
  woj. podlaskie
  74%
  Kraj
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  97%
  Podlaskie
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Lipsk
  100%
  Podlaskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Lipsk
  69%
  Podlaskie
  53%
  Cały kraj
  51%

Lipsk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lipska wyniosła w 2022 roku 28,8 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lipska - 26.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lipska wyniosła w 2022 roku 31,0 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.3%). W budżecie Lipska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,2 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,5%.
 • Wydatki budżetu w Lipsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,9 mln

  3,1 tys(100%)

  19,0 mln

  3,6 tys(100%)

  21,6 mln

  4,1 tys(100%)

  25,2 mln

  4,8 tys(100%)

  24,2 mln

  4,7 tys(100%)

  23,6 mln

  5,0 tys(100%)

  23,4 mln

  5,1 tys(100%)

  28,8 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  2,5 tys(35.5%)

  6,2 mln

  2,6 tys(32.7%)

  6,2 mln

  2,6 tys(28.7%)

  6,7 mln

  2,8 tys(26.4%)

  6,8 mln

  2,9 tys(27.9%)

  6,4 mln

  2,8 tys(27.2%)

  6,6 mln

  3,0 tys(28.4%)

  7,6 mln

  3,6 tys(26.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,5 tys(21.6%)

  7,0 mln

  2,9 tys(36.8%)

  2,2 mln

  918(10.1%)

  2,1 mln

  906(8.5%)

  2,6 mln

  1,1 tys(10.8%)

  2,7 mln

  1,2 tys(11.6%)

  2,8 mln

  1,3 tys(12%)

  3,6 mln

  1,7 tys(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  854(12.2%)

  2,0 mln

  847(10.8%)

  2,2 mln

  930(10.2%)

  2,5 mln

  1,1 tys(9.8%)

  2,5 mln

  1,1 tys(10.2%)

  2,4 mln

  1,1 tys(10.2%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.9%)

  3,5 mln

  1,7 tys(12.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 mln

  1,5 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  607(8.6%)

  1,1 mln

  453(5.7%)

  1,1 mln

  452(5%)

  1,5 mln

  632(5.9%)

  2,9 mln

  1,2 tys(11.9%)

  1,6 mln

  707(6.7%)

  1,8 mln

  810(7.7%)

  2,4 mln

  1,1 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  348,2 tys

  145(2.1%)

  430,3 tys

  179(2.3%)

  2,5 mln

  1,0 tys(11.4%)

  3,4 mln

  1,4 tys(13.4%)

  958,3 tys

  415(4%)

  1,8 mln

  819(7.8%)

  755,3 tys

  341(3.2%)

  1,2 mln

  575(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  550,1 tys

  229(3.3%)

  624,3 tys

  259(3.3%)

  593,1 tys

  250(2.7%)

  560,4 tys

  238(2.2%)

  730,7 tys

  316(3%)

  875,8 tys

  389(3.7%)

  912,8 tys

  412(3.9%)

  1,0 mln

  496(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  620,2 tys

  258(3.7%)

  680,9 tys

  283(3.6%)

  709,4 tys

  299(3.3%)

  1,6 mln

  679(6.3%)

  813,8 tys

  352(3.4%)

  749,0 tys

  333(3.2%)

  1,3 mln

  578(5.5%)

  1,0 mln

  483(3.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  566,9 tys

  236(3.4%)

  374,1 tys

  155(2%)

  358,0 tys

  151(1.7%)

  442,2 tys

  188(1.8%)

  694,9 tys

  301(2.9%)

  363,4 tys

  162(1.5%)

  471,7 tys

  213(2%)

  939,1 tys

  449(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  185,5 tys

  77,1(1.1%)

  157,9 tys

  65,6(0.8%)

  144,2 tys

  60,7(0.7%)

  170,4 tys

  72,5(0.7%)

  218,7 tys

  94,7(0.9%)

  147,8 tys

  65,7(0.6%)

  101,1 tys

  45,6(0.4%)

  411,1 tys

  197(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  86,6 tys

  36,0(0.5%)

  91,6 tys

  38,1(0.5%)

  97,9 tys

  41,2(0.5%)

  111,0 tys

  47,2(0.4%)

  121,1 tys

  52,4(0.5%)

  63,4 tys

  28,2(0.3%)

  152,2 tys

  68,7(0.7%)

  221,2 tys

  106(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  422(6%)

  107,2 tys

  44,6(0.6%)

  111,6 tys

  47,0(0.5%)

  575,5 tys

  245(2.3%)

  205,7 tys

  89,1(0.9%)

  192,5 tys

  85,5(0.8%)

  203,2 tys

  91,8(0.9%)

  201,9 tys

  96,5(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,0 tys

  47,4(0.7%)

  109,8 tys

  45,6(0.6%)

  109,2 tys

  46,0(0.5%)

  182,5 tys

  77,7(0.7%)

  245,2 tys

  106(1%)

  200,1 tys

  88,9(0.8%)

  166,8 tys

  75,3(0.7%)

  83,6 tys

  40,0(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  43,4 tys

  18,0(0.3%)

  33,5 tys

  13,9(0.2%)

  13,2 tys

  5,6(0.1%)

  14,6 tys

  6,2(0.1%)

  16,6 tys

  7,2(0.1%)

  24,0 tys

  10,6(0.1%)

  17,0 tys

  7,7(0.1%)

  11,3 tys

  5,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,2 tys

  9,6(0.1%)

  25,1 tys

  10,4(0.1%)

  28,9 tys

  12,2(0.1%)

  142,9 tys

  60,8(0.6%)

  15,5 tys

  6,7(0.1%)

  3,8 tys

  1,7(0%)

  10,6 tys

  4,8(0%)

  10,5 tys

  5,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  4,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,5 tys

  16,8(0.2%)

  14,5 tys

  6,0(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  66,4 tys

  28,3(0.3%)

  52,9 tys

  22,9(0.2%)

  50,8 tys

  22,6(0.2%)

  3,3 tys

  1,5(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  129,5 tys

  53,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lipsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lipsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lipska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,1 mln

  3,4 tys(100%)

  19,6 mln

  3,7 tys(100%)

  20,8 mln

  3,9 tys(100%)

  23,8 mln

  4,6 tys(100%)

  23,9 mln

  4,7 tys(100%)

  24,3 mln

  5,2 tys(100%)

  26,0 mln

  5,6 tys(100%)

  31,0 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,9 mln

  3,7 tys(49.3%)

  8,1 mln

  3,4 tys(41.1%)

  8,0 mln

  3,4 tys(38.7%)

  9,6 mln

  4,1 tys(40.1%)

  8,9 mln

  3,9 tys(37.2%)

  9,7 mln

  4,3 tys(39.9%)

  11,6 mln

  5,2 tys(44.5%)

  9,9 mln

  4,7 tys(32%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  1,8 tys(24.1%)

  3,5 mln

  1,4 tys(17.7%)

  4,0 mln

  1,7 tys(19.1%)

  4,3 mln

  1,8 tys(18.2%)

  4,3 mln

  1,9 tys(18.1%)

  4,5 mln

  2,0 tys(18.4%)

  4,9 mln

  2,2 tys(18.9%)

  7,6 mln

  3,6 tys(24.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 mln

  1,5 tys(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,1 tys(14.8%)

  5,9 mln

  2,5 tys(30.2%)

  1,3 mln

  542(6.2%)

  1,2 mln

  522(5.1%)

  1,5 mln

  661(6.4%)

  1,8 mln

  789(7.3%)

  1,5 mln

  690(5.9%)

  2,2 mln

  1,1 tys(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  658,0 tys

  273(3.6%)

  574,9 tys

  239(2.9%)

  546,0 tys

  230(2.6%)

  724,1 tys

  308(3%)

  2,0 mln

  871(8.4%)

  929,5 tys

  413(3.8%)

  834,6 tys

  377(3.2%)

  1,2 mln

  555(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  267,7 tys

  111(1.5%)

  367,1 tys

  153(1.9%)

  398,6 tys

  168(1.9%)

  430,4 tys

  183(1.8%)

  301,6 tys

  131(1.3%)

  451,3 tys

  201(1.9%)

  404,2 tys

  183(1.6%)

  1,0 mln

  481(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  545,0 tys

  226(3%)

  618,8 tys

  257(3.2%)

  586,0 tys

  247(2.8%)

  553,1 tys

  235(2.3%)

  724,0 tys

  313(3%)

  868,8 tys

  386(3.6%)

  905,5 tys

  409(3.5%)

  986,6 tys

  472(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  7,3(0.1%)

  512,8 tys

  218(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  1,0(0%)

  15,4 tys

  7,0(0.1%)

  421,4 tys

  202(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  226,4 tys

  94,1(1.2%)

  12,1 tys

  5,0(0.1%)

  8,8 tys

  3,7(0%)

  104,7 tys

  44,6(0.4%)

  18,9 tys

  8,2(0.1%)

  48,4 tys

  21,5(0.2%)

  76,3 tys

  34,5(0.3%)

  321,3 tys

  154(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  39,8 tys

  16,5(0.2%)

  41,9 tys

  17,4(0.2%)

  61,2 tys

  25,7(0.3%)

  44,4 tys

  18,9(0.2%)

  38,2 tys

  16,5(0.2%)

  96,6 tys

  42,9(0.4%)

  82,5 tys

  37,3(0.3%)

  301,5 tys

  144(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,7 tys

  57,6(0.8%)

  436,4 tys

  181(2.2%)

  663,4 tys

  279(3.2%)

  126,7 tys

  53,9(0.5%)

  99,2 tys

  43,0(0.4%)

  142,6 tys

  63,4(0.6%)

  254,3 tys

  115(1%)

  199,3 tys

  95,3(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  955,2 tys

  406(4%)

  622,7 tys

  270(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  197,0 tys

  94,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  230

  0,1(0%)

  131

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3

  0,0(0%)

  72,0 tys

  32,5(0.3%)

  69,6 tys

  33,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  85,9 tys

  35,7(0.5%)

  80,7 tys

  33,5(0.4%)

  80,0 tys

  33,7(0.4%)

  95,0 tys

  40,4(0.4%)

  89,9 tys

  38,9(0.4%)

  73,8 tys

  32,8(0.3%)

  70,5 tys

  31,9(0.3%)

  66,0 tys

  31,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  40,5 tys

  16,8(0.2%)

  14,5 tys

  6,0(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  66,4 tys

  28,3(0.3%)

  52,9 tys

  22,9(0.2%)

  50,8 tys

  22,6(0.2%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  396

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,2

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  0,7

  0,0(0%)

  69,7 tys

  29,7(0.3%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  145,3 tys

  60,4(0.8%)

  21,5 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lipsk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 438 mieszkańców Lipska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 213 kobiet oraz 225 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców Lipska, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Lipska mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lipsku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,6%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Lipsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (43 dziewczynki oraz 54 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lipsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 68 dzieci (35 dziewczynek oraz 33 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  17,3% mieszkańców Lipska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 283 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 249 uczniów (116 kobiet oraz 133 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lipsku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 253 uczniów (110 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 166,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,7% mieszkańców (21,5% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Lipska w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 23,0% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Lipsk
  19,4%
  Województwo
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,4%
  Podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Lipsk
  3,2%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Polska
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lipsk
  19,6%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 13,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,5%
  Podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1283 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 283,0
  Województwo
  915,0
  Polska
  927,0
 • 0,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,46
  Podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lipsk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 43 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 9 3 lata
 • 9
 • 25 4 lata
 • 25
 • 25 5 lata
 • 25
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 12 4 lata
 • 12
 • 14 5 lata
 • 14
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 13 4 lata
 • 13
 • 11 5 lata
 • 11
 • 19 6 lat
 • 19
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lipsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lipsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Lipsku
  Publiczne
  87 642-30-55
  87 642-30-59
  ul. Miejska 4
  16-315 Lipsk
  478-
 • Szkoły podstawowe w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lipsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 249 Uczniowie
 • 116 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,6%
  53,4%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lipsk
  15,6
  woj. podlaskie
  16,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 166,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  166,00
  Województwo
  92,82
  Cała Polska
  95,96
 • 166,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  166,00
  Podlaskie
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lipsk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lipsk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lipsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lipsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Lipsku (Anastazja Milewska)
  Publiczna
  87 642-30-59
  87 642-30-59
  ul. Szkolna 1
  16-315 Lipsk
  10200-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lipsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lipsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lipsku
  Publiczne
  87 642-30-18
  87 642-30-18
  ul. Szkolna 1
  16-315 Lipsk
  123-
  Technikum dla Dorosłych w Lipsku
  Publiczne
  87 642-30-18
  87 642-30-18
  ul. Szkolna 1
  16-315 Lipsk
  122-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Lipsku
  Publiczna
  87 642-30-18
  ul. Szkolna 1
  16-315 Lipsk
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipsku
  Publiczna
  87 642-30-18
  ul. Szkolna 1
  16-315 Lipsk
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipsku
  Publiczne
  87 642-30-18
  ul. Szkolana 1
  16-315 Lipsk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Lipsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lipsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lipsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lipsk, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lipsk - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Lipsku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lipsku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lipsku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 99 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 88 (uczestnicy: 7 665)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 520)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 155)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 2 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 55)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 215)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 210)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 3 500)
  • warsztaty: 55 (uczestnicy: 560)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 22)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 127)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 2 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lipsku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 969 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 935 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Lipsku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 100 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 70, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 25, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lipsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lipsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lipska znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lipsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 1588 - 1600dnia 1985-11-28, wykaz dokumentów: 436 z 1985-11-28
  • Kościół z 1906 r.dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: 656 z 1989-03-10
  • Cmentarz żydowski z końca XVIII w.dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: A-881 z 1989-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Lipsku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lipska znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lipsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Biebrzański Park NarodowyData ustanowienia: 1993-10-02, Powierzchnia: 59223.0 ha
  • Dolina Biebrzy - obszar chronionego krajobrazuOpis: bszar Chronionego Krajobrazu Dolina Biebrzy obejmuje fragment doliny Biebrzy o charakterze naturalnym pełniącej rolę otuliny górnej części Biebrzańskiego Parku Narodowego nad Kanałem Augustowskim i w dolinie rzeki Netty, Data ustanowienia: 1982-08-27, Opis granicy: Akt nei zawiera tekstowego opisy granic form ochrony przyrody, Powierzchnia: 28442.27 ha
  • Puszcza i Jeziora Augustowskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie chroni jeden z największych i najcennejszych pod względem przyrodniczym kompleksów kompleksów leśnych Puszczy Augustowskiej a także wysokie wartości kulturowe i historyczne Kanału Augustowskiego., Data ustanowienia: 1991-01-01, Powierzchnia: 69574.99 ha
  • Dolina Biebrzy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 121206.23 ha
  • Ostoja Augustowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 107068.74 ha
  • Ostoja Biebrzańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 148509.33 ha
  • Puszcza Augustowska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 134377.72 ha

Lipsk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 5 wypadków drogowych w Lipsku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 239,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 47,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lipsku znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu augustowskiego.

  Powiat augustowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lipsku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lipsku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 239,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  239,1
  Województwo
  733,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 47,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  47,8
  woj. podlaskie
  129,1
  Cały kraj
  104,4
 • 286,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  286,9
  Podlaskie
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Lipsk
  20,0
  woj. podlaskie
  17,6
  Polska
  9,5
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  120,0
  Podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lipsku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 753,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  753,3 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 31,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lipsk
  31,1 km
  Województwo
  7,2 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lipsk przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 664droga wojewódzka nr 664(Raczki - Dowspuda - Sucha Wieś - Jaśki - Jabłońskie - Janówka - Augustów - Lipsk - Kurianka - Siółko - Lipszczany - granica (Białoruś))
  • DW 673droga wojewódzka nr 673( Lipsk - Grabowo - Dąbrowa Białostocka - Brzozowo - Krugło - Nierośno - Łozowo - Mościcha - Słomianka - Bierwicha - Siekierka - Makowlany - Poganica - Racewo - Jacowlany - Sokolany - Woroniany - Kraśniany - Sokółka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lipsk nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 40Linia kolejowa nr 40: Sokółka - Suwałki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sokółka - Gliniszcze - Racewo - Sidra - Różanystok - Dąbrowa Białostocka - Kamienna Nowa - Ostrowie Biebrzańskie - Jastrzębna - Balinka - Augustów - Augustów Port - Blizna - Szczepki - Płociczno koło Suwałk - Las Suwalski - Suwałki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lipsku istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 400-lecia

  ul. Augustowska

  ul. Batorego

  ul. Bronisława Jermakowicza

  ul. Cicha

  ul. Dolna

  ul. Grodzieńska

  ul. Górna

  ul. Jaśminowa

  park Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Miejska

  ul. Nowodworska

  ul. Ogrodowa

  ul. Pusta

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Saperów

  ul. Stolarska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wesoła

  ul. Zacisze

  ul. Zakościelna

  ul. Zamiejska

  ul. Żłobikowskiego