Jeziorany w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Jeziorany - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jeziorany to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu olsztyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jeziorany.
 • 2 990 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 876,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 5 lutego 1338 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOL Tablice rejestracyjne
 • Maciej Robert Leszczyński Burmistrz miasta
Jeziorany na mapie
Identyfikatory
 • 20.746253.9755 Współrzędne GPS
 • 2814064 TERYT (TERC)
 • 0964703 SIMC
Herb miasta Jeziorany
Jeziorany herb

Jak Jeziorany wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jeziorany na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jeziorany wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jeziorany plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
50Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
56Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
94Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
115Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
120Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
167Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
178Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
217Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
221Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
267Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
271Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
276Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
299Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
305Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
309Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Jeziorany - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-320Poczta Jeziorany, ul. Kajki 26

Jeziorany - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jezioranach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Olsztynie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn
Urząd Miejski w Jezioranach
(89) 539-27-41
(89) 539-27-60
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

Jeziorany - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jeziorany jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 990, z czego 54,0% stanowią kobiety, a 46,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jezioran zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Jezioran jest stanu wolnego, 53,3% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Jeziorany ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,66 na 1000 mieszkańców Jezioran. W 2022 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 28,3% zgonów w Jezioranach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Jezioranach były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jezioran przypada 15.65 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 36 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jezioran -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  60,6% mieszkańców Jezioran jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jezioran
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 990 Liczba mieszkańców
 • 1 615 Kobiety
 • 1 375 Mężczyźni
 • 54,0%
  46,0%
 • 117 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 117 kobiet)
 • 85 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 85 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jezioranach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jezioranach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jezioranach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jezioran
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jeziorany, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jezioran
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jeziorany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jeziorany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jeziorany,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,9%
  Województwo
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 11,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Jeziorany
  8,1%
  Województwo
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Jeziorany
  2,6%
  Województwo
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jezioranach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Jeziorany
  2,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jezioranach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jezioranach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jezioranach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jezioranach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jezioranach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 29,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 415 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 305 Waga 3500g - 3999g
 • 305
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,14 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Jeziorany
  1,14
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jezioranach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,6%
  40,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,7
  Województwo
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 150,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  150,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Jeziorany
  3,0
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie olsztyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  28,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Jeziorany
  24,4%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Jeziorany
  8,4%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Cały kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Cały kraj
  70,6
 • 256,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  256,4
  Województwo
  276,2
  Cała Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cała Polska
  253,9
 • 297,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 294,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 300,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  297,5
  Województwo
  355,1
  Cała Polska
  426,2
 • 41,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  41,4
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Cały kraj
  62,9
 • 33,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,5
  Kraj
  33,8
 • 6,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,1
  Warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 36 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -24 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jezioranach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jeziorany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jeziorany - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jezioranach oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,67 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jezioranach to 1 076 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 358 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jezioranach to 4,00 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jezioranach to 101,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,49% mieszkań posiada łazienkę, 73,79% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,28% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 076 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 358,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  358,00
  Województwo
  396,50
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  61,40 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 22,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  22,00 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,41
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Jeziorany
  2,79
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cała Polska
  2,42
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Jeziorany
  0,82
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,67 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jeziorany
  0,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,00
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 2,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jeziorany
  2,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 203 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 101,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Jeziorany
  101,5 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,07 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Jeziorany
  98,61%
  Województwo
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Jeziorany
  98,61%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,49%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Polska
  93,75%
 • 73,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,79%
  Województwo
  86,97%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,28%
  Warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jeziorany - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jezioranach na 1000 mieszkańców pracuje 137osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jezioranach wynosiło w 2023 roku 6,4% (6,4% wśród kobiet i 6,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jezioranach wynosiło 5 865,11 PLN, co odpowiada 87.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jezioran 280 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 108 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -172.

  13,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Jezioran pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  137,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cały kraj
  259,0
 • 13,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,7% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Miasto
  6,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jezioranach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jezioranach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jezioranach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 206 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Jeziorany
  5 865 PLN
  Województwo
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jezioranach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 280 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 108 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -172 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,39 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 37,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jezioranach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 417 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jezioranach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jeziorany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 38,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,6
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Polska
  38,2
 • 146,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Jeziorany
  146,3
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jeziorany - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jezioranach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 267 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 186 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 33 nowe podmioty, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (14) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (33) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jezioranach najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (255) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,2% (78) podmiotów, a 70,0% (187) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jezioranach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 267 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 78 Przemysł i budownictwo
 • 187 Pozostała działalność
 • 33 Podmioty nowo zarejestrowane w Jezioranach w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Jezioranach w 2023 roku
 • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 255 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 255
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 267 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 267
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 186 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 57 Budownictwo
 • 57
 • 53 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 53
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jeziorany - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jezioranach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 40 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jezioranach wynosi 67,60% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jezioran najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,84 (wykrywalność 49%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,62 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,97 (42%), drogowe - 1,88 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jezioran.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 40
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 13,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Jeziorany
  13,33
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 7,62 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Jeziorany
  7,62
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Kraj
  12,98
 • 2,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Jeziorany
  2,97
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cały kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Województwo
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 6,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Jeziorany
  6,84
  Województwo
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  43%
  Województwo
  70%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Jeziorany
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  98%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Jeziorany
  49%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Jeziorany - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jezioran wyniosła w 2022 roku 67,4 mln złotych, co daje 9,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jezioran - 30% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,7 mln złotych, czyli 32,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jezioran wyniosła w 2022 roku 63,5 mln złotych, co daje 9,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (18.2%). W budżecie Jezioran wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 945 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Jezioranach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jezioran według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jezioran według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,4 mln

  3,2 tys(100%)

  28,2 mln

  3,6 tys(100%)

  34,2 mln

  4,4 tys(100%)

  37,8 mln

  4,9 tys(100%)

  40,4 mln

  5,2 tys(100%)

  43,5 mln

  6,0 tys(100%)

  53,9 mln

  7,5 tys(100%)

  67,4 mln

  9,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  325,2 tys

  98,2(1.3%)

  624,3 tys

  191(2.2%)

  3,7 mln

  1,1 tys(10.8%)

  4,3 mln

  1,3 tys(11.4%)

  5,0 mln

  1,6 tys(12.3%)

  6,5 mln

  2,1 tys(14.8%)

  11,6 mln

  3,8 tys(21.6%)

  20,2 mln

  6,7 tys(30%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,3 mln

  2,8 tys(36.5%)

  8,9 mln

  2,7 tys(31.5%)

  9,5 mln

  2,9 tys(27.7%)

  10,5 mln

  3,3 tys(27.9%)

  10,1 mln

  3,2 tys(25.1%)

  10,3 mln

  3,3 tys(23.5%)

  11,2 mln

  3,6 tys(20.8%)

  12,8 mln

  4,3 tys(19.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  2,2 tys(9.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  509(6.6%)

  1,6 mln

  496(5.7%)

  1,8 mln

  545(5.2%)

  2,2 mln

  671(5.7%)

  2,8 mln

  879(6.9%)

  3,4 mln

  1,1 tys(7.8%)

  3,5 mln

  1,1 tys(6.5%)

  6,3 mln

  2,1 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  814(10.6%)

  2,8 mln

  859(9.9%)

  3,5 mln

  1,1 tys(10.3%)

  4,2 mln

  1,3 tys(11%)

  4,6 mln

  1,5 tys(11.3%)

  4,4 mln

  1,4 tys(10.2%)

  6,8 mln

  2,2 tys(12.6%)

  5,2 mln

  1,7 tys(7.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  1,6 tys(20.7%)

  9,5 mln

  2,9 tys(33.6%)

  2,1 mln

  643(6.1%)

  2,3 mln

  705(6%)

  2,3 mln

  743(5.8%)

  2,5 mln

  785(5.7%)

  2,6 mln

  853(4.9%)

  3,6 mln

  1,2 tys(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  871,1 tys

  263(3.4%)

  1,1 mln

  327(3.8%)

  1,2 mln

  371(3.5%)

  1,2 mln

  386(3.3%)

  1,2 mln

  391(3.1%)

  1,3 mln

  413(3%)

  1,4 mln

  437(2.5%)

  1,4 mln

  480(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,2 mln

  957(12.5%)

  1,2 mln

  366(4.2%)

  1,3 mln

  384(3.7%)

  1,7 mln

  524(4.5%)

  1,4 mln

  433(3.4%)

  1,4 mln

  448(3.2%)

  1,6 mln

  525(3%)

  1,1 mln

  381(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  574,5 tys

  173(2.3%)

  438,5 tys

  134(1.6%)

  392,5 tys

  120(1.1%)

  430,9 tys

  134(1.1%)

  485,4 tys

  154(1.2%)

  389,6 tys

  124(0.9%)

  258,3 tys

  83,5(0.5%)

  1,0 mln

  336(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  569,6 tys

  172(2.2%)

  867,2 tys

  266(3.1%)

  803,8 tys

  247(2.3%)

  722,6 tys

  224(1.9%)

  1,1 mln

  360(2.8%)

  1,0 mln

  326(2.4%)

  2,6 mln

  833(4.8%)

  934,4 tys

  311(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  229,5 tys

  69,3(0.9%)

  363,5 tys

  111(1.3%)

  469,3 tys

  144(1.4%)

  537,4 tys

  167(1.4%)

  779,2 tys

  247(1.9%)

  522,2 tys

  167(1.2%)

  493,3 tys

  160(0.9%)

  660,9 tys

  220(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  89,8 tys

  27,1(0.4%)

  286,9 tys

  87,9(1%)

  317,9 tys

  97,6(0.9%)

  564,8 tys

  175(1.5%)

  174,0 tys

  55,2(0.4%)

  380,1 tys

  121(0.9%)

  345,2 tys

  112(0.6%)

  245,3 tys

  81,6(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  91,0 tys

  27,5(0.4%)

  126,2 tys

  38,7(0.4%)

  107,5 tys

  33,0(0.3%)

  98,1 tys

  30,4(0.3%)

  107,4 tys

  34,1(0.3%)

  76,0 tys

  24,2(0.2%)

  138,0 tys

  44,6(0.3%)

  142,7 tys

  47,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,8 tys

  15,3(0.2%)

  52,0 tys

  15,9(0.2%)

  39,5 tys

  12,1(0.1%)

  25,0 tys

  7,8(0.1%)

  147,3 tys

  46,7(0.4%)

  113,9 tys

  36,3(0.3%)

  75,1 tys

  24,3(0.1%)

  128,1 tys

  42,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  431,7 tys

  130(1.7%)

  372,1 tys

  114(1.3%)

  372,5 tys

  114(1.1%)

  373,8 tys

  116(1%)

  432,8 tys

  137(1.1%)

  441,7 tys

  141(1%)

  417,3 tys

  135(0.8%)

  74,1 tys

  24,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  83,1 tys

  25,1(0.3%)

  7,4 tys

  2,3(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  82,3 tys

  25,5(0.2%)

  77,2 tys

  24,5(0.2%)

  75,7 tys

  24,2(0.2%)

  8,3 tys

  2,7(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,8 tys

  15,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  691

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jezioranach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jezioran według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jeziorany, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jezioran według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,6 mln

  3,3 tys(100%)

  29,9 mln

  3,8 tys(100%)

  32,6 mln

  4,2 tys(100%)

  37,3 mln

  4,8 tys(100%)

  40,3 mln

  5,2 tys(100%)

  45,6 mln

  6,3 tys(100%)

  57,3 mln

  8,0 tys(100%)

  63,5 mln

  9,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  3,0 tys(37.6%)

  11,0 mln

  3,4 tys(36.9%)

  11,3 mln

  3,5 tys(34.8%)

  12,0 mln

  3,7 tys(32.1%)

  12,7 mln

  4,0 tys(31.6%)

  13,1 mln

  4,2 tys(28.7%)

  15,4 mln

  5,0 tys(26.9%)

  14,1 mln

  4,7 tys(22.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  2,2 tys(28%)

  7,5 mln

  2,3 tys(25%)

  7,6 mln

  2,3 tys(23.2%)

  8,5 mln

  2,6 tys(22.8%)

  9,5 mln

  3,0 tys(23.5%)

  9,9 mln

  3,2 tys(21.7%)

  11,8 mln

  3,8 tys(20.6%)

  13,4 mln

  4,4 tys(21.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  54,9 tys

  16,6(0.2%)

  70,8 tys

  21,7(0.2%)

  335,9 tys

  103(1%)

  3,5 mln

  1,1 tys(9.5%)

  3,7 mln

  1,2 tys(9.2%)

  5,7 mln

  1,8 tys(12.5%)

  12,1 mln

  3,9 tys(21.1%)

  11,6 mln

  3,9 tys(18.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  2,4 tys(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  329(4.1%)

  1,1 mln

  345(3.8%)

  1,1 mln

  329(3.3%)

  1,1 mln

  326(2.8%)

  1,5 mln

  489(3.8%)

  2,3 mln

  749(5.1%)

  2,0 mln

  658(3.5%)

  5,2 mln

  1,7 tys(8.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  640,5 tys

  193(2.4%)

  723,0 tys

  221(2.4%)

  730,9 tys

  224(2.2%)

  645,3 tys

  200(1.7%)

  718,0 tys

  228(1.8%)

  831,8 tys

  265(1.8%)

  834,3 tys

  270(1.5%)

  1,6 mln

  519(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,1 tys(14.3%)

  8,0 mln

  2,5 tys(26.9%)

  707,6 tys

  217(2.2%)

  738,5 tys

  229(2%)

  690,8 tys

  219(1.7%)

  721,6 tys

  230(1.6%)

  729,9 tys

  236(1.3%)

  1,6 mln

  516(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  796,6 tys

  241(3%)

  329,4 tys

  101(1.1%)

  1,2 mln

  360(3.6%)

  640,1 tys

  198(1.7%)

  316,0 tys

  100(0.8%)

  881,8 tys

  281(1.9%)

  456,4 tys

  148(0.8%)

  803,2 tys

  267(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  232,8 tys

  70,3(0.9%)

  220,6 tys

  67,6(0.7%)

  224,7 tys

  69,0(0.7%)

  719,9 tys

  223(1.9%)

  445,9 tys

  141(1.1%)

  561,8 tys

  179(1.2%)

  1,1 mln

  365(2%)

  677,5 tys

  225(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  656(8.2%)

  578,0 tys

  177(1.9%)

  609,5 tys

  187(1.9%)

  816,2 tys

  253(2.2%)

  772,0 tys

  245(1.9%)

  685,5 tys

  219(1.5%)

  604,1 tys

  195(1.1%)

  434,7 tys

  145(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  75,6 tys

  22,8(0.3%)

  63,0 tys

  19,3(0.2%)

  85,5 tys

  26,2(0.3%)

  64,5 tys

  20,0(0.2%)

  182,6 tys

  57,9(0.5%)

  99,4 tys

  31,7(0.2%)

  1,6 mln

  514(2.8%)

  424,0 tys

  141(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  29,1(0.3%)

  121,0 tys

  37,1(0.4%)

  50,9 tys

  15,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,2 tys

  6,1(0%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  217,2 tys

  72,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  170,9 tys

  51,6(0.6%)

  124,0 tys

  38,0(0.4%)

  120,2 tys

  36,9(0.4%)

  110,0 tys

  34,1(0.3%)

  100,4 tys

  31,9(0.2%)

  76,8 tys

  24,5(0.2%)

  60,6 tys

  19,6(0.1%)

  55,8 tys

  18,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,9 tys

  1,2(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  3,3 tys

  1,0(0%)

  3,9 tys

  1,2(0%)

  3,6 tys

  1,1(0%)

  3,6 tys

  1,1(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  42,5 tys

  14,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  11,6 tys

  3,5(0%)

  14,5 tys

  4,4(0%)

  13,2 tys

  4,1(0%)

  13,2 tys

  4,1(0%)

  36,3 tys

  11,5(0.1%)

  4,2 tys

  1,3(0%)

  14,2 tys

  4,6(0%)

  16,2 tys

  5,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  83,1 tys

  25,1(0.3%)

  7,4 tys

  2,3(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  82,3 tys

  25,5(0.2%)

  77,2 tys

  24,5(0.2%)

  75,7 tys

  24,2(0.2%)

  8,3 tys

  2,7(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  377

  0,1(0%)

  266

  0,1(0%)

  567

  0,2(0%)

  234

  0,1(0%)

  246

  0,1(0%)

  720

  0,2(0%)

  41,2 tys

  13,3(0.1%)

  839

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  691

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,2 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  548

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jeziorany - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 684 mieszkańców Jezioran jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 360 kobiet oraz 324 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,0% mieszkańców Jezioran, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 16,1% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Jezioran mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jezioranach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,3%) oraz podstawowe ukończone (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,7%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2022 w Jezioranach mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 106 dzieci (54 dziewczynki oraz 52 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Jezioranach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 71 dzieci (27 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 71 miejsc.

  14,1% mieszkańców Jezioran w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,4% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 540 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 295 uczniów (148 kobiet oraz 147 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jezioranach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 360 uczniów (192 kobiety oraz 168 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,7% ludności (23,3% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 136,57.

  W Jezioranach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 18 uczniów (11 kobiet oraz 7 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Jezioranach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 60 uczniów (27 kobiet oraz 33 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,6% mieszkańców (22,2% wśród dziewczyn i 20,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,0 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,4% mieszkańców Jezioran w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Jeziorany
  24,1%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Jeziorany
  11,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,9%
  Województwo
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,0%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1540 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 540,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,39
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 152 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jeziorany) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Dzieci
 • 54 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 52 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 17 3 lata
 • 17
 • 27 4 lata
 • 27
 • 32 5 lata
 • 32
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 14 4 lata
 • 14
 • 14 5 lata
 • 14
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 13 4 lata
 • 13
 • 18 5 lata
 • 18
 • 11 6 lat
 • 11
 • 36 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jezioranach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jezioranach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  87 718-11-50
  ul. Kajki 47
  11-320 Jeziorany
  2415
  Punkt Przedszkolny w Jezioranach Rdosnsna Kraina Dziecka
  Niepubliczny
  60 494-66-52
  ul. Kościuszki 24
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "TĘCZOWY ZAKĄTEK"
  Niepubliczne
  50 602-42-39
  ul. Konopnickiej 2A
  11-320 Jeziorany
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Klub Maluszka
  Niepubliczne
  66 223-82-50
  ul. Mickiewicza 22
  11-320 Jeziorany
  ---
 • Szkoły podstawowe w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 295 Uczniowie
 • 148 Kobiety
  (uczniowie)
 • 147 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 136,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  136,57
  Województwo
  90,81
  Cały kraj
  95,96
 • 135,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  135,65
  Województwo
  89,35
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jeziorany) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jezioranach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jezioranach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego (Michał Lengowski)
  Publiczna
  89 718-11-63
  89 718-11-63
  ul. KONOPNICKIEJ 13
  11-320 Jeziorany
  14340-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,1%
  38,9%
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Jeziorany
  18,0
  Województwo
  25,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Jeziorany) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Jeziorany
  20,0
  Warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Jezioranach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jezioranach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  356-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 718-10-69
  89 718-22-40
  ul. Mickiewicza 11
  11-320 Jeziorany
  224-
 • Edukacyjne grupy wieku w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jeziorany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jeziorany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jeziorany, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jeziorany - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jezioranach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jezioranach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jezioranach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jezioranach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Jezioranach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 29 (uczestnicy: 6 145)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 20)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 80)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 5 000)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 20)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 15)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 80)
  • inne: 2 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 90)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 16)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 40)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Jezioranach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 464 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 307 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Jezioranach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 100 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 15). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jezioranach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jezioranach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jezioran znajduje się 128 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Jezioranach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Jeziorany (chronologia nieznana)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: A-A129 z 1992-09-01; C-165 z brak daty
  • Kościół z XIV w.dnia 1957-03-16, wykaz dokumentów: J/26 z 1957-03-16; A-200 z 2008-11-24
  • Zamek z XIV w. (ul. Plac Zamkowy 4)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/22 z 1957-05-31
  • Miasto z 1338 r.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/23 z 1957-05-31; A-631 z 1967-10-10
  • Kaplica z XVII w. (ul. Kopernika 2)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/25 z 1957-05-31
  • Brama z XVIII w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/27 z 1957-05-31
  • Dom parafialny z pocz. XIX w. (ul. Mostowa 44)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/28 z 1957-05-31
  • Magazyn z końca XVIII w. (ul. Kajki 2)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/33 z 1957-05-31; brak numeru z 1999-03-30
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/34 z 1957-05-31
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. Pieniężnego 7)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/35 z 1957-05-31; brak numeru z 1999-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Zamkowy 2)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/36 z 1957-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Zamkowy 3)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/37 z 1957-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/38 z 1957-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/39 z 1957-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/40 z 1957-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Asnyka 4)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/41 z 1957-05-31
  • Magazyn z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/41 z 1957-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Asnyka 6)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/42 z 1957-05-31; brak numeru z 1999-12-09
  • Inny budynek gospodarczy z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/42 z 1957-05-31; brak numeru z 1999-12-09
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Asnyka 8)dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/43 z 1957-05-31
  • Magazyn z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1957-05-31, wykaz dokumentów: J/43 z 1957-05-31
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Jedności Narodowej 6)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2428 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z 4. ćw. XIX w. (ul. Plac Jedności Narodowej 5)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2429 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Jedności Narodowej 9)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2430 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Jedności Narodowej 10)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2431 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Plac Jedności Narodowej 12)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2432 z 1987-02-25; brak numeru z 1999-11-15
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Jedności Narodowej 13)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2433 z 1987-02-25; brak numeru z 2001-03-27
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Plac Jedności Narodowej 14)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2434 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 4)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2436 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Kajki 5)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2437 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 6)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2438 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Krzywa 12)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2438 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 8)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2439 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 10)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2440 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 9)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2441 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 12)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2442 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 19)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2444 z 1987-02-25
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Kajki 30)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2446 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kajki 41)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2448 z 1987-02-25
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Kajki 52)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2449 z 1987-02-25
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Kajki 56)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2450 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Kopernika 9)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2452 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Krzywa 10)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2456 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kajki 12a)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2457 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Krzywa 14)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2459 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Krzywa 16)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2460 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Reja 6)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2466 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1909 r. (ul. Sawickiej 2)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2467 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Plac Zamkowy 1)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2468 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Zamkowy 9)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2469 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Zamkowy 10)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2470 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Zamkowy 11)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2471 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Zamkowy 12)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2472 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Zamkowy 14)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-2473 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1887 r. (ul. Kościuszki 8)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-3748 z 1987-02-25; brak numeru z 1999-02-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kościuszki 9)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-3749 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kościuszki 12)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-3750 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Kościuszki 17)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A-3751 z 1987-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Asnyka 1)dnia 1987-02-25, wykaz dokumentów: A2427 z 1987-02-25; brak numeru z 1999-02-10
  • Plebania z końca XIX w. (ul. Mostowa 2)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2419 z 1987-06-01
  • Kościół z 1886 - 1887 (ul. Mickiewicza 20)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2420 z 1987-06-01
  • Kostnica z końca XIX w. (ul. Kajki 49a)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2421 z 1987-06-01
  • Kapliczka z przełomu XIX/XX w.dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2422 z 1987-06-01
  • Kapliczka z końca XIX w.dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2423 z 1987-06-01
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XIX/XX w. (ul. Kolejowa 16)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2424 z 1987-06-01
  • Spichlerz z 2. poł. XIX w.dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2426 z 1987-06-01
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Plac Jedności Narodowej 15)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2435 z 1987-06-01
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Kajki 14)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2443 z 1987-06-01
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Kajki 27)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2445 z 1987-06-01
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Kajki 66)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2451 z 1987-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Kopernika 37)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2453 z 1987-06-01
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Kajki 14)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2461 z 1987-06-01
  • Willa z 1910 r. (ul. Mickiewicza 6)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2462 z 1987-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Reja 3)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2463 z 1987-06-01
  • Kamienica z XIX w. (ul. Reja 4)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2464 z 1987-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Reja 5)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-2465 z 1987-06-01
  • Brama z 1880 - 1890dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-3742 z 1987-06-01
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Mickiewicza 1)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-3743 z 1987-06-01
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Mickiewicza 3)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-3744 z 1987-06-01
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Mickiewicza 5)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-3745 z 1987-06-01
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Mickiewicza 7)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-3746 z 1987-06-01
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Mickiewicza 22)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-3747 z 1987-06-01
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. Kajki 47)dnia 1987-06-01, wykaz dokumentów: A-3752 z 1987-06-01
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3845 z 1987-10-07
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX w.dnia 1987-10-07, wykaz dokumentów: A3846 z 1987-10-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1924 r. (ul. Kajki 48)dnia 1992-05-12, wykaz dokumentów: A-4216 z 1992-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Nadbrzeżna 1)dnia 1993-05-04, wykaz dokumentów: A-4257 z 1993-05-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kopernika 14)dnia 1993-06-22, wykaz dokumentów: A-4271 z 1993-06-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1924 r. (ul. Mickiewicza 16)dnia 1993-06-22, wykaz dokumentów: A-4272 z 1993-06-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Kościuszki 5)dnia 1994-11-18, wykaz dokumentów: A-1322 z 1994-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Konopnickiej 1)dnia 1994-11-18, wykaz dokumentów: A-1327 z 1994-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1922 - 1923 (ul. Konopnickiej 2)dnia 1994-11-18, wykaz dokumentów: A-1330 z 1994-11-18
  • Willa z 1910 r. (ul. Kopernika 32)dnia 1995-09-04, wykaz dokumentów: A-1477 z 1995-09-04
  • Kamienica z 1924 r. (ul. Kajki 17)dnia 1995-12-20, wykaz dokumentów: A-1536 z 1995-12-20
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Kajki 29)dnia 1995-12-20, wykaz dokumentów: A-1537 z 1995-12-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Kościelna 2)dnia 1996-12-03, wykaz dokumentów: A-2180 z 1996-12-03
  • Kamienica z 1905 r. (ul. Kajki 33)dnia 1996-12-03, wykaz dokumentów: A-2368 z 1996-12-03
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Konopnickiej 15)dnia 1997-06-25, wykaz dokumentów: A-2455 z 1997-06-25; brak numeru z 2001-06-20
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Kajki 37)dnia 1997-08-27, wykaz dokumentów: A-2447 z 1997-08-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1870 - 1880 (ul. Mickiewicza 17)dnia 1997-11-20, wykaz dokumentów: A-1642 z 1997-11-20
  • Kamienica z 1914 r. (ul. Kajki 39)dnia 1997-12-29, wykaz dokumentów: A-1774 z 1997-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Nadbrzeżna 2)dnia 1997-12-29, wykaz dokumentów: A-1775 z 1997-12-29
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Nadbrzeżna 4)dnia 1997-12-29, wykaz dokumentów: A-1776 z 1997-12-29; brak numeru z 1999-03-30
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Kajki 35)dnia 1997-12-29, wykaz dokumentów: A-1777 z 1997-12-29
  • Kamienica z 1914 r. (ul. Kajki 36)dnia 1997-12-29, wykaz dokumentów: A-1957 z 1997-12-29
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kajki 1)dnia 1998-04-07, wykaz dokumentów: A-1593 z 1998-04-07
  • Kamienica z 1917 - 1922 (ul. Mickiewicza 10)dnia 1998-04-09, wykaz dokumentów: A-1495 z 1998-04-09
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Pieniężnego 1)dnia 1998-04-15, wykaz dokumentów: A-1508 z 1998-04-15; brak numeru z 1999-02-09
  • Kamienica z 1905 - 1910 (ul. Kajki 31)dnia 1998-06-10, wykaz dokumentów: A-1594 z 1998-06-10
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Wąska 4)dnia 1998-06-10, wykaz dokumentów: A-1595 z 1998-06-10; brak numeru z 1999-03-15
  • Kamienica z 2. poł. XIX w. (ul. Kościuszki 15)dnia 1998-06-10, wykaz dokumentów: A-1596 z 1998-06-10
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Nadbrzeżna 3)dnia 1998-06-10, wykaz dokumentów: A-1598 z 1998-06-10
  • Kamienica z 3. ćw. XIX w. (ul. Konopnickiej 5)dnia 1998-06-10, wykaz dokumentów: A-1599 z 1998-06-10
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Pieniężnego 3)dnia 1998-06-23, wykaz dokumentów: A-1601 z 1998-06-23; brak numeru z 1999-02-10
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Kajki 32)dnia 1998-09-15, wykaz dokumentów: A-1605 z 1998-09-15
  • Kamienica z 1920 r. (ul. Kajki 45)dnia 1998-09-15, wykaz dokumentów: A-1606 z 1998-09-15
  • Kamienica z 1898 - 1899 (ul. Mickiewicza 9)dnia 1998-09-15, wykaz dokumentów: A-1607 z 1998-09-15
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Kajki 43)dnia 1998-09-30, wykaz dokumentów: A-1608 z 1998-09-30
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. Kopernika 13)dnia 1998-12-01, wykaz dokumentów: A-1609 z 1998-12-01
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Kościelna 2)dnia 1998-12-01, wykaz dokumentów: A-1610 z 1998-12-01
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Mickiewicza 4)dnia 1998-12-01, wykaz dokumentów: A-1615 z 1998-12-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. Kajki 24)dnia 1999-05-28, wykaz dokumentów: A-1640 z 1999-05-28
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. Kościuszki 3)dnia 1999-12-10, wykaz dokumentów: A-1650 z 1999-12-10
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Pieniężnego 5)dnia 1999-12-14, wykaz dokumentów: A-1649 z 1999-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Kościelna 4)dnia 1999-12-31, wykaz dokumentów: A-1653 z 1999-12-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1890 - 1900 (ul. Kajki 46)dnia 1999-12-31, wykaz dokumentów: A-1654 z 1999-12-31
  • Magazyn z końca XVIII w. (ul. Kościelna 11)dnia 2008-06-30, wykaz dokumentów: A-4510 z 2008-06-30; A-4510 z 2009-12-28; brak numeru z 2010-06-17
  • Willa z 1824 r. (ul. Kajki 26)dnia 2009-07-17, wykaz dokumentów: A-4529 z 2009-07-17; brak numeru z 2009-08-26
 • Formy ochrony przyrody w Jezioranach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jezioran znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jezioranach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Opis granicy: Granice Obszaru w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich PL-1992 określone zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Granice Obszaru określone zgodnie z § 2 przedstawia poglądowo mapa stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały., Powierzchnia: 19242.16 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu grupa 3 cisów w wieku 300 lat (pierwotnie 10 cisów - 2 cisy zniesiono w 1987 r. 5 cisów w 1992 r.) - w terenie pomierzono 5 cisów ze względu na trudności z identyfikacją; 4: w formie krzewu, Data ustanowienia: 1952-12-29, Opis granicy: ok. 600 m od leśniczówki; N-ctwo Wipsowo L-ctwo Kekity oddz. 97 (1952) 47 (1966 r.) 64 (1992 r.)
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa sześciopniowa, Data ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: Skraj młodnika i pastwiska naprzeciwko osady leśnictwa Kikity; N-ctwo Iława L-ctwo Kikity oddz. 63 f

Jeziorany - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Jezioranach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 22 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 565,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 66,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jezioranach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu olsztyńskiego.

  Powiat olsztyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jezioranach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jezioranach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 565,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  565,5
  Warmińsko-mazurskie
  1 327,9
  Cała Polska
  1 100,9
 • 66,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  66,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  127,9
  Cały kraj
  104,4
 • 731,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Jeziorany
  731,9
  Województwo
  1 633,7
  Cała Polska
  1 327,3
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  11,8
  Warmińsko-mazurskie
  9,6
  Polska
  9,5
 • 129,41 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  129,4
  Warmińsko-mazurskie
  123,0
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jeziorany przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 593droga wojewódzka nr 593(Miłakowo - Pityny - Kasztanowo - Ełdyty Wielkie - Wilczkowo - Łęgno - Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto - Międzylesie - Orzechowo - Radostowo - Studnica - Wójtówko - Jeziorany - Olszewnik - Żardeniki - Kikity - Lutry - Wójtowo - Ryn Reszelski - Kominki - Zawidy - Mnichowo - Robawy - Reszel)
  • DW 595droga wojewódzka nr 595(Barczewo - Łapka - Kronowo - Kronówko - Stare Włóki - Kostrzewy - Jeziorany)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jeziorany nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo - Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jezioranach istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Asnyka

  ul. Barczewska

  ul. Dworcowa

  ul. Górska

  ul. Głowackiego

  pl. Jedności Narodowej

  ul. Kajki

  ul. Kasprowicza

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  pl. Kościelny

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Ogrodowa

  ul. Parchimowicza

  ul. Pieniężnego

  ul. Polna

  ul. Przeskok

  ul. Reja

  os. Robotnicze

  ul. Rycerska

  ul. Sienkiewicza

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Wipsowska

  ul. Wolności

  ul. Wąska

  pl. Zamkowy

  ul. Łąkowa