Łaziska Górne w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Łaziska Górne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łaziska Górne to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu mikołowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łaziska Górne.
 • 21 221 Liczba mieszkańców
 • 20,1 km² Powierzchnia
 • 1 055,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1287 Data założenia
 • 1951 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SMI Tablice rejestracyjne
 • Aleksander Ireneusz Wyra Burmistrz miasta
Łaziska Górne na mapie
Identyfikatory
 • 18.840350.1494 Współrzędne GPS
 • 2408011 TERYT (TERC)
 • 0941139 SIMC
Herb miasta Łaziska Górne
Łaziska Górne herb
Flaga miasta Łaziska Górne
Łaziska Górne flaga

Jak Łaziska Górne wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łaziska Górne na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łaziska Górne wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łaziska Górne plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
56Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
64Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
70Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
118Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
122Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
163Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
165Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
222Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
227Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
251Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
255Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
269Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
283Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
305Miasta o największej powierzchni w Polsce
319Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
343Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
357Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Łaziska Górne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-170Poczta Łaziska Górne 001, ul. Pocztowa 8
43-173Poczta Łaziska Górne 001

Łaziska Górne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łaziskach Górnych)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rybniku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reymonta 2
44-200 Rybnik
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych
(32) 324-80-10
(32) 324-80-06
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne

Łaziska Górne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łaziska Górne jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 21 221, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łazisk Górnych zawarli w 2022 roku 67 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  25,3% mieszkańców Łazisk Górnych jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Łaziska Górne ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -108. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,05 na 1000 mieszkańców Łazisk Górnych. W 2022 roku urodziło się 156 dzieci, w tym 43,6% dziewczynek i 56,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 331 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,5% zgonów w Łaziskach Górnych spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,7% zgonów w Łaziskach Górnych były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łazisk Górnych przypada 12.35 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 194 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 226 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łazisk Górnych -32. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,5% mieszkańców Łazisk Górnych jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łazisk Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21 221 Liczba mieszkańców
 • 10 943 Kobiety
 • 10 278 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łaziskach Górnych w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łaziskach Górnych w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łaziskach Górnych w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łazisk Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łaziska Górne
  41,5 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łaziska Górne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łazisk Górnych
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łaziska Górne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łaziska Górne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łaziska Górne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,3%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,2% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,8%
  woj. śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Łaziska Górne
  8,5%
  śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,3%
  śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Łaziska Górne
  0,0%
  śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łaziskach Górnych w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Łaziska Górne
  3,1
  Województwo
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Łaziska Górne
  1,4
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 67 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łaziskach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -108 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -68 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -40 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,1
  woj. śląskie
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łaziskach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łaziskach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łaziskach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łaziskach Górnych w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 156 Urodzenia żywe
 • 68 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 88 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,6%
  56,4%
 • 7,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  śląskie
  7,3
  Cała Polska
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,3
  woj. śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 331 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 331 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 305 Waga 3000g - 3499g
 • 305
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łaziska Górne
  1,27
  woj. śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,59
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łaziskach Górnych w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 264 Zgony
 • 136 Kobiety
  (Zgony)
 • 128 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,5%
  48,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,4
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 140,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,3
  woj. śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,9
  śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  woj. śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mikołowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,5%
  Województwo
  36,4%
  Cały kraj
  36,0%
 • 23,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,7%
  woj. śląskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,6%
  śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 75 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 254,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  254,0
  śląskie
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 390,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 410,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  390,6
  woj. śląskie
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 58,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 96,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,2
  śląskie
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 25,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Łaziska Górne
  25,4
  woj. śląskie
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,9
  woj. śląskie
  8,1
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Łaziska Górne
  0,6%
  woj. śląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 194 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 101 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 93 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 226 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 104 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 122 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -33 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -32 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łaziskach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łaziska Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łaziska Górne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łaziskach Górnych oddano do użytku 48 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łaziskach Górnych to 8 483 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 399 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  79,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łaziskach Górnych to 5,31 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łaziskach Górnych to 119,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,87% mieszkań posiada łazienkę, 92,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 73,05% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mikołowskiego.

  Powiat mikołowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 483 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 398,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Łaziska Górne
  398,70
  śląskie
  423,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  72,60 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Łaziska Górne
  28,90 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,51
  śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 48 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Łaziska Górne
  2,26
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 255 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,31 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,31
  woj. śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 11,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Łaziska Górne
  11,99
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 5 722 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 119,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  119,2 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łaziska Górne
  99,16%
  śląskie
  99,06%
  Kraj
  97,75%
 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Łaziska Górne
  99,03%
  śląskie
  96,69%
  Cała Polska
  95,18%
 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,87%
  śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 92,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  92,92%
  Województwo
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 73,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  73,05%
  Województwo
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łaziska Górne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łaziskach Górnych na 1000 mieszkańców pracuje 283osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 34,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 65,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łaziskach Górnych wynosiło w 2023 roku 2,6% (2,6% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łaziskach Górnych wynosiło 5 957,61 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łazisk Górnych 2 508 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 365 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 143.

  2,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Łazisk Górnych pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,8% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 283 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  283,0
  Województwo
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,5% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Łaziska Górne
  2,6%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łaziskach Górnych w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łaziskach Górnych w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łaziskach Górnych w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 294 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łaziska Górne
  5 958 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łaziskach Górnych w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 508 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 365 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 143 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 2,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,8% Przemysł i budownictwo
 • 25,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 69,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 48,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łaziskach Górnych w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 057 Pracujący ogółem
 • 2 091 Kobiety
 • 3 966 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łaziskach Górnych w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łaziska Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,9
  Województwo
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,0
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 112,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  112,8
  woj. śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łaziska Górne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łaziskach Górnych w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 894 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 471 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 109 nowych podmiotów, a 104 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (169) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (109) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (180) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (65) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łaziskach Górnych najwięcej (167) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 817) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (497) podmiotów, a 73,3% (1 389) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łaziskach Górnych najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 894 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 497 Przemysł i budownictwo
 • 1 389 Pozostała działalność
 • 109 Podmioty nowo zarejestrowane w Łaziskach Górnych w 2023 roku
 • 104 Podmioty wyrejestrowane w Łaziskach Górnych w 2023 roku
 • 1 471 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 817 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 817
 • 64 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 64
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 893 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 893
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 194 Spółki handlowe ogółem
 • 194
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 167  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 167
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 114 Spółki cywilne ogółem
 • 114
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 471 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 335 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 335
 • 225 Budownictwo
 • 225
 • 159 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 159
 • 158 Przetwórstwo przemysłowe
 • 158
 • 106 Transport i gospodarka magazynowa
 • 106
 • 102 Pozostała działalność
 • 102
 • 87 Informacja i komunikacja
 • 87
 • 86 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 86
 • 51 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 51
 • 51 Edukacja
 • 51
 • 35 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 35
 • 30 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 30
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łaziska Górne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łaziskach Górnych stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 424 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łaziskach Górnych wynosi 76,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łazisk Górnych najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,96 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,81 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,01 (63%), drogowe - 1,51 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łazisk Górnych.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łaziska Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 424 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 424
 • 251 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 251
 • 128 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 128
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 254 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 254
 • 19,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,93
  śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 11,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,81
  śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 6,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,01
  Województwo
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 1,51 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łaziska Górne
  1,51
  woj. śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  woj. śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 11,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,96
  Województwo
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łaziska Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łaziska Górne
  76%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  67%
  Kraj
  63%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łaziska Górne
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  woj. śląskie
  60%
  Polska
  51%

Łaziska Górne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łazisk Górnych wyniosła w 2022 roku 145,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łazisk Górnych - 33.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 11,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łazisk Górnych wyniosła w 2022 roku 132,9 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (14.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.5%). W budżecie Łazisk Górnych wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 86,2 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 26,8%.
 • Wydatki budżetu w Łaziskach Górnych według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łazisk Górnych według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łaziska Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łazisk Górnych według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  89,5 mln

  4,0 tys(100%)

  102,7 mln

  4,6 tys(100%)

  104,0 mln

  4,6 tys(100%)

  113,3 mln

  5,1 tys(100%)

  120,7 mln

  5,4 tys(100%)

  132,6 mln

  6,1 tys(100%)

  139,2 mln

  6,5 tys(100%)

  145,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,1 mln

  1,4 tys(34.7%)

  32,1 mln

  1,4 tys(31.3%)

  31,1 mln

  1,4 tys(29.9%)

  34,1 mln

  1,5 tys(30.1%)

  36,0 mln

  1,6 tys(29.9%)

  35,0 mln

  1,6 tys(26.4%)

  41,7 mln

  1,9 tys(30%)

  49,3 mln

  2,3 tys(33.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,1 mln

  495(12.4%)

  10,6 mln

  471(10.3%)

  10,9 mln

  486(10.5%)

  12,3 mln

  552(10.9%)

  11,1 mln

  501(9.2%)

  16,5 mln

  745(12.4%)

  16,5 mln

  750(11.8%)

  16,5 mln

  777(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,1 mln

  408(10.2%)

  9,2 mln

  409(8.9%)

  10,4 mln

  463(10%)

  11,2 mln

  501(9.9%)

  11,5 mln

  517(9.5%)

  11,8 mln

  533(8.9%)

  12,6 mln

  574(9.1%)

  14,3 mln

  671(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  601,0 tys

  26,8(0.7%)

  868,2 tys

  38,7(0.8%)

  75,0 tys

  3,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  100,0 tys

  4,5(0.1%)

  234,0 tys

  10,7(0.2%)

  8,9 mln

  420(6.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,0 mln

  269(6.7%)

  6,5 mln

  292(6.4%)

  5,6 mln

  249(5.4%)

  8,4 mln

  374(7.4%)

  7,0 mln

  316(5.8%)

  6,3 mln

  284(4.7%)

  6,7 mln

  306(4.8%)

  8,1 mln

  381(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  285(7.1%)

  6,7 mln

  299(6.5%)

  6,8 mln

  302(6.5%)

  6,9 mln

  310(6.1%)

  7,1 mln

  319(5.9%)

  8,0 mln

  362(6%)

  10,3 mln

  470(7.4%)

  7,3 mln

  345(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,1 mln

  404(10.1%)

  19,0 mln

  849(18.5%)

  4,9 mln

  220(4.7%)

  5,7 mln

  254(5%)

  6,9 mln

  312(5.7%)

  5,8 mln

  263(4.4%)

  5,6 mln

  256(4%)

  5,5 mln

  258(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,8 mln

  171(4.3%)

  4,0 mln

  180(3.9%)

  4,5 mln

  200(4.3%)

  4,5 mln

  200(3.9%)

  3,6 mln

  160(3%)

  3,9 mln

  174(2.9%)

  3,8 mln

  173(2.7%)

  4,4 mln

  206(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,7 mln

  164(4.1%)

  3,7 mln

  165(3.6%)

  4,4 mln

  194(4.2%)

  4,0 mln

  179(3.5%)

  4,6 mln

  206(3.8%)

  6,1 mln

  276(4.6%)

  3,6 mln

  163(2.6%)

  3,8 mln

  179(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  165(4.1%)

  4,7 mln

  210(4.6%)

  2,1 mln

  94,0(2%)

  1,4 mln

  63,5(1.3%)

  1,7 mln

  75,4(1.4%)

  1,6 mln

  71,7(1.2%)

  1,8 mln

  80,9(1.3%)

  3,3 mln

  156(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 mln

  90,0(2.3%)

  2,0 mln

  87,4(1.9%)

  1,7 mln

  75,7(1.6%)

  2,0 mln

  90,7(1.8%)

  2,3 mln

  105(1.9%)

  1,9 mln

  88,0(1.5%)

  2,1 mln

  97,1(1.5%)

  3,1 mln

  148(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  549,7 tys

  24,5(0.6%)

  603,7 tys

  26,9(0.6%)

  578,1 tys

  25,8(0.6%)

  824,6 tys

  36,9(0.7%)

  678,4 tys

  30,6(0.6%)

  1,0 mln

  47,3(0.8%)

  886,9 tys

  40,4(0.6%)

  974,4 tys

  45,8(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  163,7 tys

  7,3(0.2%)

  193,1 tys

  8,6(0.2%)

  286,1 tys

  12,8(0.3%)

  270,3 tys

  12,1(0.2%)

  352,6 tys

  15,9(0.3%)

  242,9 tys

  11,0(0.2%)

  227,5 tys

  10,4(0.2%)

  825,4 tys

  38,8(0.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  107,4 tys

  4,8(0.1%)

  473,3 tys

  21,1(0.5%)

  249,7 tys

  11,2(0.2%)

  273,5 tys

  12,3(0.2%)

  334,0 tys

  15,1(0.3%)

  689,2 tys

  31,4(0.5%)

  631,5 tys

  29,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  66,7(1.7%)

  1,6 mln

  69,8(1.5%)

  1,4 mln

  61,7(1.3%)

  1,5 mln

  68,4(1.3%)

  1,4 mln

  61,9(1.1%)

  989,6 tys

  44,7(0.7%)

  998,6 tys

  45,5(0.7%)

  288,7 tys

  13,6(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  26,5 tys

  1,2(0%)

  135,6 tys

  6,0(0.1%)

  91,8 tys

  4,1(0.1%)

  21,9 tys

  1,0(0%)

  23,2 tys

  1,0(0%)

  30,0 tys

  1,4(0%)

  31,3 tys

  1,4(0%)

  31,5 tys

  1,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,1 tys

  0,9(0%)

  22,0 tys

  1,0(0%)

  22,3 tys

  1,0(0%)

  21,9 tys

  1,0(0%)

  23,2 tys

  1,0(0%)

  20,9 tys

  0,9(0%)

  21,6 tys

  1,0(0%)

  24,1 tys

  1,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,3 tys

  2,2(0.1%)

  54,5 tys

  2,4(0.1%)

  46,2 tys

  2,1(0%)

  61,3 tys

  2,7(0.1%)

  80,8 tys

  3,6(0.1%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  9,7 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  191,2 tys

  8,5(0.2%)

  21,7 tys

  1,0(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  134,2 tys

  6,0(0.1%)

  174,9 tys

  7,9(0.1%)

  166,8 tys

  7,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  397,9 tys

  17,8(0.4%)

  545,6 tys

  24,3(0.5%)

  210,6 tys

  9,4(0.2%)

  356,2 tys

  15,9(0.3%)

  154,5 tys

  7,0(0.1%)

  986,6 tys

  44,6(0.7%)

  145,0 tys

  6,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łaziskach Górnych według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łazisk Górnych według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łaziska Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łazisk Górnych według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,4 mln

  4,1 tys(100%)

  95,5 mln

  4,3 tys(100%)

  105,3 mln

  4,7 tys(100%)

  113,9 mln

  5,1 tys(100%)

  119,5 mln

  5,4 tys(100%)

  129,2 mln

  6,0 tys(100%)

  142,4 mln

  6,6 tys(100%)

  132,9 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  57,1 mln

  2,5 tys(62.4%)

  52,3 mln

  2,3 tys(54.8%)

  55,2 mln

  2,5 tys(52.4%)

  62,4 mln

  2,8 tys(54.8%)

  60,9 mln

  2,7 tys(51%)

  57,7 mln

  2,6 tys(44.6%)

  63,6 mln

  2,9 tys(44.7%)

  64,8 mln

  3,0 tys(48.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,2 mln

  588(14.4%)

  14,5 mln

  645(15.2%)

  15,2 mln

  680(14.4%)

  15,5 mln

  692(13.6%)

  16,2 mln

  730(13.6%)

  18,1 mln

  819(14%)

  20,7 mln

  944(14.5%)

  18,9 mln

  890(14.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,0 mln

  225(5.5%)

  4,8 mln

  215(5%)

  4,6 mln

  204(4.3%)

  4,4 mln

  199(3.9%)

  5,0 mln

  227(4.2%)

  10,5 mln

  476(8.2%)

  8,6 mln

  392(6%)

  8,6 mln

  405(6.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  202,9 tys

  9,1(0.2%)

  157,2 tys

  7,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  334,7 tys

  15,3(0.2%)

  6,9 mln

  323(5.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,5 mln

  200(4.9%)

  3,6 mln

  160(3.7%)

  4,4 mln

  197(4.2%)

  4,3 mln

  194(3.8%)

  4,3 mln

  194(3.6%)

  3,3 mln

  150(2.6%)

  4,5 mln

  206(3.2%)

  4,9 mln

  228(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  128(3.1%)

  2,9 mln

  130(3%)

  3,6 mln

  161(3.4%)

  3,2 mln

  143(2.8%)

  3,0 mln

  136(2.5%)

  4,0 mln

  183(3.1%)

  9,0 mln

  409(6.3%)

  4,6 mln

  218(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  231(5.7%)

  14,8 mln

  661(15.5%)

  935,0 tys

  41,8(0.9%)

  1,3 mln

  58,6(1.1%)

  1,5 mln

  68,8(1.3%)

  962,4 tys

  43,5(0.7%)

  1,0 mln

  46,5(0.7%)

  1,8 mln

  85,9(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  100,7 tys

  4,5(0.1%)

  158,3 tys

  7,1(0.2%)

  330,6 tys

  14,8(0.3%)

  201,1 tys

  9,0(0.2%)

  979,3 tys

  44,1(0.8%)

  1,4 mln

  61,8(1.1%)

  1,5 mln

  66,6(1%)

  1,7 mln

  78,0(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  91,5(2.2%)

  1,2 mln

  53,5(1.3%)

  980,8 tys

  43,8(0.9%)

  2,5 mln

  111(2.2%)

  1,1 mln

  51,4(1%)

  735,5 tys

  33,2(0.6%)

  951,1 tys

  43,3(0.7%)

  1,5 mln

  71,6(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  78,7 tys

  3,5(0.1%)

  73,5 tys

  3,3(0.1%)

  71,0 tys

  3,2(0.1%)

  94,5 tys

  4,2(0.1%)

  95,9 tys

  4,3(0.1%)

  259,9 tys

  11,7(0.2%)

  80,5 tys

  3,7(0.1%)

  1,5 mln

  69,9(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  729

  0,0(0%)

  507

  0,0(0%)

  1,6 mln

  69,4(1.5%)

  677,6 tys

  30,3(0.6%)

  676,6 tys

  30,5(0.6%)

  747,2 tys

  33,8(0.6%)

  1,8 mln

  81,8(1.3%)

  1,1 mln

  52,5(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  213,2 tys

  9,5(0.2%)

  237,6 tys

  10,6(0.2%)

  243,9 tys

  10,9(0.2%)

  219,6 tys

  9,8(0.2%)

  234,7 tys

  10,6(0.2%)

  257,3 tys

  11,6(0.2%)

  272,1 tys

  12,4(0.2%)

  370,9 tys

  17,4(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  138,1 tys

  6,2(0.2%)

  146,0 tys

  6,5(0.2%)

  130,2 tys

  5,8(0.1%)

  136,0 tys

  6,1(0.1%)

  165,5 tys

  7,5(0.1%)

  175,6 tys

  7,9(0.1%)

  201,4 tys

  9,2(0.1%)

  192,0 tys

  9,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  536,1 tys

  23,9(0.6%)

  518,6 tys

  23,1(0.5%)

  365,9 tys

  16,3(0.3%)

  391,9 tys

  17,5(0.3%)

  241,7 tys

  10,9(0.2%)

  54,9 tys

  2,5(0%)

  12,7 tys

  0,6(0%)

  45,7 tys

  2,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,2 tys

  0,8(0%)

  20,4 tys

  0,9(0%)

  27,5 tys

  1,2(0%)

  27,2 tys

  1,2(0%)

  28,8 tys

  1,3(0%)

  30,3 tys

  1,4(0%)

  30,5 tys

  1,4(0%)

  34,8 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  191,2 tys

  8,5(0.2%)

  21,7 tys

  1,0(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  134,2 tys

  6,0(0.1%)

  174,9 tys

  7,9(0.1%)

  166,8 tys

  7,5(0.1%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  1,3(0%)

  27,9 tys

  1,2(0%)

  27,9 tys

  1,3(0%)

  54,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  742

  0,0(0%)

  557

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  2,2(0.1%)

  50,0 tys

  2,2(0.1%)

  50,0 tys

  2,2(0%)

  50,0 tys

  2,2(0%)

  50,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łaziska Górne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 888 mieszkańców Łazisk Górnych jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 350 kobiet oraz 2 537 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców Łazisk Górnych, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Łazisk Górnych mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łaziskach Górnych największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,6%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w Łaziskach Górnych mieściło się 7 przedszkoli, w których do 32 oddziałów uczęszczało 728 dzieci (363 dziewczynki oraz 365 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łaziskach Górnych mieściło się 6 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 573 dzieci (278 dziewczynek oraz 295 chłopców). Dostępnych było 559 miejsc.

  19,3% mieszkańców Łazisk Górnych w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 919 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 85 oddziałach uczyło się 1 738 uczniów (855 kobiet oraz 883 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łaziskach Górnych placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 191 uczniów (575 kobiet oraz 616 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (30,8% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,57.

  W Łaziskach Górnych znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 66 uczniów (28 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łaziskach Górnych placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 221 uczniów (151 kobiet oraz 70 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 55 absolwentów.

  W Łaziskach Górnych znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 335 uczniów (128 kobiet oraz 207 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 42 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łaziskach Górnych placówkę miały 2 Technika, w których w 11 oddziałach uczyło się 275 uczniów (13 kobiet oraz 262 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W Łaziskach Górnych znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 123 uczniów (28 kobiet oraz 95 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów. 30,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,1% mieszkańców Łazisk Górnych w wieku potencjalnej nauki (20,2% kobiet i 20,1% mężczyzn).

 • 25,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  25,1%
  śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 28,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,5%
  woj. śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,8%
  Województwo
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,7%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Łaziska Górne
  24,9%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  8,5%
  śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 10,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 6,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 919 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  919,0
  śląskie
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,97
  woj. śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 32 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 702 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łaziska Górne) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 728 Dzieci
 • 363 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 365 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 154 3 lata
 • 154
 • 201 4 lata
 • 201
 • 192 5 lata
 • 192
 • 167 6 lat
 • 167
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 81 3 lata
 • 81
 • 113 4 lata
 • 113
 • 94 5 lata
 • 94
 • 66 6 lat
 • 66
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 73 3 lata
 • 73
 • 88 4 lata
 • 88
 • 98 5 lata
 • 98
 • 101 6 lat
 • 101
 • 119 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 49,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łaziskach Górnych(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łaziskach Górnych aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 6 (im. Pod Topolą)
  Publiczne
  32 224-33-56
  32 224-33-56
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 27
  43-173 Łaziska Górne
  818917
  Przedszkole nr 5 (im.Przyjaciół Bohaterów Bajek)
  Publiczne
  32 224-10-39
  32 224-10-39
  ul. Chopina 1
  43-170 Łaziska Górne
  714816
  PRZEDSZKOLE NR 4 (im. Krainy Uśmiechu)
  Publiczne
  32 224-35-40
  32 224-35-40
  ul. MOKIERSKA 4
  43-173 Łaziska Górne
  49010
  Przedszkole Nr 3 (im. Przyjaciół Przyrody)
  Publiczne
  32 224-14-24
  32 224-14-24
  ul. Zielona 9
  43-170 Łaziska Górne
  48511
  Przedszkole Nr 2 Integracyjne
  Publiczne
  32 224-12-42
  32 224-12-42
  ul. Miodowa 11
  43-170 Łaziska Górne
  47012
  PRZEDSZKOLE NR 7
  Publiczne
  32 224-18-28
  32 224-18-28
  ul. DWORCOWA 49
  43-170 Łaziska Górne
  3709
  Przedszkole Niepubliczne Królestwo Maciusia
  Niepubliczne
  50 166-03-73
  ul. Leśna 5
  43-170 Łaziska Górne
  ---
 • Szkoły podstawowe w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łaziska Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 85 Oddziały
 • 1 738 Uczniowie
 • 855 Kobiety
  (uczniowie)
 • 883 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 207 Uczniowie w 1 klasie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 266 Absolwenci
 • 120 Kobiety
  (absolwenci)
 • 146 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,4
  woj. śląskie
  17,5
  Polska
  17,0
 •  
 • 121,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 109,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Łaziska Górne
  90,57
  woj. śląskie
  96,89
  Kraj
  95,96
 • 89,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,89
  woj. śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łaziska Górne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łaziska Górne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łaziskach Górnych(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łaziskach Górnych aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Ksiądz Prałat Konrad Szweda)
  Publiczna
  32 224-10-44
  32 224-10-44
  ul. Dworcowa 4
  43-170 Łaziska Górne
  3158463
  Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczna
  32 224-32-46
  32 224-32-46
  ul. Wyrska 4
  43-173 Łaziska Górne
  2649562
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  32 224-10-12
  21 224-10-12
  ul. Cieszyńska 12
  43-170 Łaziska Górne
  9175-
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 (POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH)
  Publiczna
  32 224-12-07
  32 224-12-07
  ul. SZKOLNA 4
  43-173 Łaziska Górne
  1017418
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łaziska Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,4%
  57,6%
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łaziska Górne
  22,0
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 0,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Łaziska Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 335 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,2%
  61,8%
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  25,8
  woj. śląskie
  25,2
  Kraj
  24,9
 •  
 • 30,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 21,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Łaziska Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 30,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Łaziska Górne
  30,8
  Województwo
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łaziskach Górnych(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łaziskach Górnych aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  32 224-24-15
  32 224-24-15
  ul. Chopina 11b
  43-170 Łaziska Górne
  6154-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 224-24-15
  32 224-24-15
  ul. Chopina 11b
  43-170 Łaziska Górne
  5146-
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych w Łaziskach Górnych
  Publiczne
  32 224-24-15
  32 224-24-15
  ul. Chopina 11b
  43-170 Łaziska Górne
  254-
  Uzupełniające Liceum Ogólnoksztłcące dla Dorosłych
  Publiczne
  32 224-24-15
  32 224-24-15
  ul. Chopina 11b
  43-170 Łaziska Górne
  ---
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  32 224-24-15
  32 224-24-15
  ul. Chopina 11b
  43-170 Łaziska Górne
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łaziskach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łaziska Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łaziska Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łaziska Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łaziska Górne - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łaziskach Górnych

 • Według danych GUS z 2022 roku w Łaziskach Górnych znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łaziskach Górnych w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
   • Kultura i rekreacja w Łaziskach Górnych
    (Źródło: GUS, 2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łaziskach Górnych: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łaziskach Górnych 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 401 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 101 (uczestnicy: 10 076)
    • wystawy: 3 (uczestnicy: 199)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 240)
    • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 321)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 276)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 38 (uczestnicy: 1 613)
    • konkursy: 4 (uczestnicy: 442)
    • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 489)
    • warsztaty: 6 (uczestnicy: 93)
    • inne: 21 (uczestnicy: 4 403)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 22 (członkowie: 285)
    • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 46)
    • taneczne: 2 (członkowie: 18)
    • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 7)
    • teatralne: 2 (członkowie: 22)
    • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 11)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 148)
    • inne: 3 (członkowie: 33)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
    • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
    • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • fotograficzne: 1
    • plastyczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 4 (członkowie: 91)
    • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 68)
    • inne: 1 (członkowie: 23)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Łaziskach Górnych działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 64 206 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 75 279 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 25
    • dostępne dla czytelników: 10
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
    Według danych z 2016 w Łaziskach Górnych działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 90 członków. Zarejestrowano 75 ćwiczących (mężczyźni: 54, kobiety: 21). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Łaziskach Górnych w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Łaziskach Górnych
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Łazisk Górnych znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Interaktywna mapa zabytków w Łaziskach Górnych
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Park (data nieznana)dnia 1981-10-23, wykaz dokumentów: 1268/81 z 1981-10-23
    • Ratusz z 1927 r. (ul. pl. Ratuszowy 1)dnia 2005-10-07, wykaz dokumentów: A/155/05 z 2005-10-07
    • Szkoła z 1915 r. (ul. Dworcowa 4)dnia 2005-10-07, wykaz dokumentów: A/156/05 z 2005-10-07
    • Biblioteka z 1913 r. (ul. Świerczewskiego 1)dnia 2005-10-07, wykaz dokumentów: A/157/05 z 2005-10-07
    • Kościół z 1937 - 1940dnia 2005-10-07, wykaz dokumentów: A/158/05 z 2005-10-07
    • Szkoła z 1928 - 1930 (ul. Powstańców 6)dnia 2005-10-07, wykaz dokumentów: A/159/05 z 2005-10-07
   • Formy ochrony przyrody w Łaziskach Górnych
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łazisk Górnych znajduje się 20 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łaziskach Górnych
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • PIAST - Pomnik przyrodyOpis: Wierzba biała (Salix alba). Korona wielopniowa., Data ustanowienia: 2011-11-05, Opis granicy: Rośnie na terenie zespołu Szkół im. Piastów Śląskich ul. Cieszyńska 12
    • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus silvatica) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie na zboczu wąwozu nieopodal doliny Brady
    • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus silvatica) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie na Kamiennej Górze przy ul. Pstrowskiego
    • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus silvatica) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie na Wierzysku obok jednego z bunkrów
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Gostyńskiej
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie na skwerze przy Urzędzie Miejskim
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Pstrowskiego obok placu autobusowego
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kopalnianej
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Wyrskiej tzw. Małpi Gaj
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Wyrskiej tzw. Małpi Gaj
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Lasoki w pobliżu dworca PKP w Łaziskach Górnych
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Lasoki w pobliżu dworca PKP w Łaziskach Górnych
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Lasoki w pobliżu dworca PKP w Łaziskach Górnych
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb czerwony (Quercus rubra) - drzewo o pieknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie przy wieży wodnej przy ul. Wieżowej
    • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - drzewo o pieknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Rośnie w pobliżu Kościoła Matki Bożej Różańca Świętego przy ul. Kościelnej
    • Pomnik przyrodyOpis: Głaz pochodzenia skandynawskiego przyniesiony przez lądolód plejstoceński. Jest największym głazem narzutowym na Wyzynie Śląskiej . Obiekt jest dowodem zlodowacenia obszaru., Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Położony na skwerze przy budynku Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
    • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2006-08-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Kolejowej
    • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Buk pospolity (Fagus silvatica) - drzewo o pięknym pokroju i dobrej kondycji zdrowotnej, Data ustanowienia: 2006-08-15, Opis granicy: Rośnie przy ul. Bukowej w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej
    • Źródło "Mniszka - Pomnik przyrodyOpis: Źródło zboczowe o ekspozycji zachodniej dające wyraźny odpływ powierzchniowy - kilkudziesięciometrowy potok zasilany wodami źródła uchodzi do Potoku Dolnołaziskiego. Obiekt chroniony ze względu na unikalność w silnie przeobrażonym środowisku miasta, Data ustanowienia: 2000-10-24, Opis granicy: Położone w zlewni Potoku Dolnołaziskiego w rejonie ul. Żródlanej w Łaziskach Gornych
    • Kamieniołom piaskowców karbońskich - wyrobisko powierzchniowe (stanowisko dokumentacyjne)Opis: antropogeniczne, Data ustanowienia: 2000-01-01, Opis granicy: Znajduje się między ul. Marta Waleska i Św. Jana, Powierzchnia: 0.08 ha

   Łaziska Górne - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Łaziskach Górnych odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 28,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Łaziskach Górnych znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mikołowskiego.

    Powiat mikołowski - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Łaziskach Górnych
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 6 Wypadki drogowe
    (rok 2022)
   • 2 Ofiary śmiertelne
    (rok 2022)
   • 6 Ranni
    (rok 2022)
   • 0 Lekko ranni
   • 6 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Łaziskach Górnych w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
   • 28,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Miasto
    28,2
    śląskie
    45,6
    Polska
    56,5
   • 9,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Miasto
    9,4
    Województwo
    3,6
    Cała Polska
    5,0
   • 28,20 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Miasto
    28,2
    woj. śląskie
    52,1
    Cały kraj
    65,5
   • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Tutaj
    33,3
    woj. śląskie
    7,8
    Polska
    8,9
   • 100,00 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Miasto
    100,0
    Województwo
    114,1
    Cały kraj
    116,0
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
   • 5 Liczba licencji na taksówki
   • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Łaziska Górne przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 81droga krajowa nr 81(Katowice - Mikołów - Łaziska Górne - Orzesze - Żory - Warszowice - Pawłowice - Zbytków - Bąków - Drogomyśl - Ochaby - Kępa - Skoczów)
   • Linie kolejowe

   • Przez miasto Łaziska Górne przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 140Linia kolejowa nr 140: Katowice Ligota - Nędza [o znaczeniu państwowym] (Katowice Ligota - Katowice Piotrowice - Mikołów Jamna - Mikołów -Łaziska Górne -Łaziska Górne Brada - Orzesze - Orzesze Jaśkowice - Czerwionka - Czerwionka Dębieńsko - Leszczyny - Kamień - Rybnik Paruszowiec - Rybnik - Rybnik Towarowy - Rybnik Niedobczyce - Rybnik Niewiadom - Rydułtowy - Łuków Śląski - Sumina Wieś - Sumina - Górki Śląskie - Szymocice - Nędza Wieś - Nędza)