Wiślica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Wiślica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wiślica to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wiślica.
 • 465 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 98,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1326–1870 i od 2018 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TBU Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Jaworski Burmistrz miasta
Wiślica na mapie
Identyfikatory
 • 20.674250.3489 Współrzędne GPS
 • 2601084 TERYT (TERC)
 • 0277470 SIMC
Herb miasta Wiślica
Wiślica herb

Jak Wiślica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wiślica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wiślica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wiślica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
56Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
59Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
60Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
72Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
87Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
89Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
136Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
157Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
164Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
168Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
180Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
191Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
209Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
214Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
226Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
268Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
285Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Wiślica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-160Poczta Wiślica

Wiślica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wiślicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wiślica
(41) 369-09-00 900
(41) 369-09-01
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

Wiślica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wiślica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 465, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 14,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wiślicy zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 6,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców Wiślicy jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Wiślica ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,23 na 1000 mieszkańców Wiślicy. W 2022 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 41,5% zgonów w Wiślicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Wiślicy były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wiślicy przypada 12.97 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 9 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wiślicy -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,6% mieszkańców Wiślicy jest w wieku produkcyjnym, 14,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 465 Liczba mieszkańców
 • 237 Kobiety
 • 228 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wiślicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wiślicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wiślicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,4 lat
  woj. świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 47,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wiślica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wiślica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wiślica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wiślica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Wiślica
  56,9%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wiślicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  6,6
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wiślica
  1,0
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wiślicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wiślica
  -5,2
  Województwo
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wiślicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wiślicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wiślicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wiślicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,7
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,0
  Województwo
  31,9
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 334 g
  Województwo
  3 328 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 189 Waga 3000g - 3499g
 • 189
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,19
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,49
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wiślicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 Zgony
 • 4 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 80,0%
  20,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  13,4
  Cała Polska
  11,9
 • 202,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  202,2
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wiślica
  3,2
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wiślica
  41,5%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Polska
  36,0%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,9%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,9%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Cały kraj
  6,7%
 • 61 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,1
  Cały kraj
  70,6
 • 304,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  304,6
  Województwo
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 552,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 622,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 479,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  552,4
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Kraj
  426,2
 • 60,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  60,0
  świętokrzyskie
  63,9
  Cała Polska
  62,9
 • 51,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  51,4
  świętokrzyskie
  34,3
  Cały kraj
  33,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,7
  Województwo
  8,6
  Polska
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wiślicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wiślica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiślica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wiślicy oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wiślicy to 214 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 457 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wiślicy to 4,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wiślicy to 94,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,93% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,79% mieszkań posiada łazienkę, 71,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 214 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 457,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  457,30
  Województwo
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wiślica
  86,20 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 39,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  39,40 m2
  świętokrzyskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,31
  Województwo
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,19
  Województwo
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,51 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,51
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,14
  Województwo
  3,74
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2012-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,00
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 8,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wiślica
  8,55
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Polska
  24,56
 • 94 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 94,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  94,0 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wiślica
  0,20 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2012-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Wiślica
  98,13%
  świętokrzyskie
  95,94%
  Kraj
  97,75%
 • 93,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  93,93%
  Województwo
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 88,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,79%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 71,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wiślica
  71,50%
  woj. świętokrzyskie
  82,88%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wiślica
  0,00%
  świętokrzyskie
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2018-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wiślica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wiślicy na 1000 mieszkańców pracuje 48osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 71,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 28,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wiślicy wynosiło w 2023 roku 4,3% (4,3% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiślicy wynosiło 5 412,76 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  40,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Wiślicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 48 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  48,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,8% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Wiślica
  4,3%
  Województwo
  7,8%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wiślicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wiślicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wiślicy w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 913 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wiślica
  5 413 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wiślicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,0% Przemysł i budownictwo
 • 4,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wiślicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 172 Pracujący ogółem
 • 123 Kobiety
 • 49 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wiślicy w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,6% W wieku produkcyjnym
 • 48,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wiślica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wiślica
  76,7
  świętokrzyskie
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 50,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wiślica
  50,7
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Cała Polska
  38,2
 • 195,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  195,7
  świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wiślica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wiślicy w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 96 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 68 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 2 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (9) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (1) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (10) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wiślicy najwięcej (3) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (93) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (21) podmiotów, a 76,0% (73) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wiślicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.3%) oraz Budownictwo (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 96 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21 Przemysł i budownictwo
 • 73 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Wiślicy w 2023 roku
 • 2 Podmioty wyrejestrowane w Wiślicy w 2023 roku
 • 68 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 93 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 93
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 96 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 96
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 68 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 24 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 24
 • 16 Budownictwo
 • 16
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Przetwórstwo przemysłowe
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiślica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wiślicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 7 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wiślicy wynosi 80,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wiślicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,90 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,20 (81%), drogowe - 1,84 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wiślicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 7
 • 4 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 4
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 1 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 1
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 3 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 3
 • 15,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,83
  Województwo
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,77
  świętokrzyskie
  10,85
  Cała Polska
  12,98
 • 4,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wiślica
  4,20
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,84
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wiślica
  0,23
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 5,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,90
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  82%
  świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wiślica
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  60%
  Województwo
  59%
  Polska
  51%

Wiślica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wiślicy wyniosła w 2022 roku 38,9 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 36.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wiślicy - 21.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.5%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 17,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wiślicy wyniosła w 2022 roku 37,0 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%). W budżecie Wiślicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 940 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,8 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Wiślicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wiślicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wiślicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---24,3 mln

  4,4 tys(100%)

  24,7 mln

  4,5 tys(100%)

  26,3 mln

  5,0 tys(100%)

  28,8 mln

  5,5 tys(100%)

  38,9 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---6,5 mln

  12,6 tys(26.8%)

  7,1 mln

  14,0 tys(28.6%)

  7,0 mln

  13,8 tys(26.6%)

  7,4 mln

  14,9 tys(25.7%)

  8,4 mln

  17,9 tys(21.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---3,7 mln

  7,2 tys(15.2%)

  3,5 mln

  7,0 tys(14.2%)

  3,8 mln

  7,5 tys(14.5%)

  4,0 mln

  8,0 tys(13.8%)

  5,6 mln

  12,1 tys(14.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  45,4(0.1%)

  4,9 mln

  10,5 tys(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---1,2 mln

  2,2 tys(4.7%)

  2,1 mln

  4,1 tys(8.3%)

  1,7 mln

  3,4 tys(6.5%)

  2,1 mln

  4,2 tys(7.2%)

  3,6 mln

  7,8 tys(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---797,2 tys

  1,5 tys(3.3%)

  1,0 mln

  2,0 tys(4.1%)

  800,9 tys

  1,6 tys(3%)

  1,1 mln

  2,2 tys(3.7%)

  3,5 mln

  7,4 tys(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---1,9 mln

  3,8 tys(8%)

  1,1 mln

  2,1 tys(4.4%)

  746,8 tys

  1,5 tys(2.8%)

  1,6 mln

  3,2 tys(5.5%)

  2,4 mln

  5,1 tys(6.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---897,6 tys

  1,7 tys(3.7%)

  814,5 tys

  1,6 tys(3.3%)

  928,0 tys

  1,8 tys(3.5%)

  969,8 tys

  2,0 tys(3.4%)

  1,6 mln

  3,5 tys(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---1,5 mln

  2,9 tys(6.1%)

  667,7 tys

  1,3 tys(2.7%)

  578,3 tys

  1,1 tys(2.2%)

  1,0 mln

  2,1 tys(3.6%)

  1,3 mln

  2,8 tys(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---415,7 tys

  807(1.7%)

  442,0 tys

  877(1.8%)

  329,0 tys

  650(1.3%)

  255,2 tys

  514(0.9%)

  827,6 tys

  1,8 tys(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---55,9 tys

  109(0.2%)

  75,4 tys

  150(0.3%)

  153,3 tys

  303(0.6%)

  359,4 tys

  723(1.2%)

  636,8 tys

  1,4 tys(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---249,7 tys

  485(1%)

  267,7 tys

  531(1.1%)

  242,6 tys

  479(0.9%)

  400,6 tys

  806(1.4%)

  377,8 tys

  807(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---315,1 tys

  612(1.3%)

  96,5 tys

  192(0.4%)

  47,6 tys

  94,0(0.2%)

  429,2 tys

  864(1.5%)

  136,4 tys

  292(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---111,2 tys

  216(0.5%)

  93,3 tys

  185(0.4%)

  41,8 tys

  82,7(0.2%)

  58,0 tys

  117(0.2%)

  102,5 tys

  219(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---718,2 tys

  1,4 tys(3%)

  839,5 tys

  1,7 tys(3.4%)

  755,0 tys

  1,5 tys(2.9%)

  636,4 tys

  1,3 tys(2.2%)

  81,8 tys

  175(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---26,7 tys

  51,8(0.1%)

  41,2 tys

  81,7(0.2%)

  166,4 tys

  329(0.6%)

  41,8 tys

  84,1(0.1%)

  36,2 tys

  77,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---23,5 tys

  45,6(0.1%)

  29,2 tys

  57,9(0.1%)

  29,2 tys

  57,8(0.1%)

  44,0 tys

  88,5(0.2%)

  21,6 tys

  46,2(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  736,8 tys

  1,5 tys(2.8%)

  270,1 tys

  543(0.9%)

  11,3 tys

  24,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---29,5 tys

  57,2(0.1%)

  25,7 tys

  50,9(0.1%)

  9,9 tys

  19,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  6,8(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ---2,8 tys

  5,5(0%)

  181,0 tys

  359(0.7%)

  544,0 tys

  1,1 tys(2.1%)

  466,7 tys

  939(1.6%)

  2,5 tys

  5,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---65,5 tys

  127(0.3%)

  52,6 tys

  104(0.2%)

  51,8 tys

  102(0.2%)

  1,2 tys

  2,4(0%)

  1,2 tys

  2,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wiślicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wiślicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wiślica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wiślicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---23,4 mln

  4,2 tys(100%)

  24,6 mln

  4,5 tys(100%)

  30,1 mln

  5,7 tys(100%)

  31,1 mln

  5,9 tys(100%)

  37,0 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---9,0 mln

  17,6 tys(38.7%)

  8,8 mln

  17,6 tys(36%)

  12,8 mln

  25,4 tys(42.7%)

  12,3 mln

  24,7 tys(39.4%)

  9,7 mln

  20,7 tys(26.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---4,4 mln

  8,5 tys(18.8%)

  4,7 mln

  9,3 tys(19.2%)

  4,6 mln

  9,2 tys(15.4%)

  5,1 mln

  10,2 tys(16.2%)

  7,7 mln

  16,4 tys(20.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  45,4(0.1%)

  4,9 mln

  10,5 tys(13.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---555,3 tys

  1,1 tys(2.4%)

  1,2 mln

  2,3 tys(4.7%)

  767,4 tys

  1,5 tys(2.6%)

  914,1 tys

  1,8 tys(2.9%)

  2,8 mln

  5,9 tys(7.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---656,5 tys

  1,3 tys(2.8%)

  684,2 tys

  1,4 tys(2.8%)

  745,1 tys

  1,5 tys(2.5%)

  776,1 tys

  1,6 tys(2.5%)

  2,1 mln

  4,4 tys(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---904,1 tys

  1,8 tys(3.9%)

  672,5 tys

  1,3 tys(2.7%)

  413,0 tys

  816(1.4%)

  892,8 tys

  1,8 tys(2.9%)

  1,2 mln

  2,6 tys(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---347,6 tys

  675(1.5%)

  503,1 tys

  998(2%)

  366,6 tys

  725(1.2%)

  1,2 mln

  2,4 tys(3.8%)

  1,1 mln

  2,5 tys(3.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---987,9 tys

  1,9 tys(4.2%)

  959,1 tys

  1,9 tys(3.9%)

  609,6 tys

  1,2 tys(2%)

  958,4 tys

  1,9 tys(3.1%)

  830,1 tys

  1,8 tys(2.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  ---43,0 tys

  83,5(0.2%)

  74,7 tys

  148(0.3%)

  501,7 tys

  991(1.7%)

  223

  0,4(0%)

  621,3 tys

  1,3 tys(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---273,0 tys

  530(1.2%)

  319,9 tys

  635(1.3%)

  555,2 tys

  1,1 tys(1.8%)

  568,8 tys

  1,1 tys(1.8%)

  379,3 tys

  811(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---140,3 tys

  272(0.6%)

  120,5 tys

  239(0.5%)

  235,2 tys

  465(0.8%)

  152,2 tys

  306(0.5%)

  138,5 tys

  296(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,8 tys

  94,1(0.2%)

  118,4 tys

  253(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---51,6 tys

  100(0.2%)

  58,2 tys

  115(0.2%)

  78,1 tys

  154(0.3%)

  262,3 tys

  528(0.8%)

  104,3 tys

  223(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---11,8 tys

  22,8(0.1%)

  33,3 tys

  66,0(0.1%)

  39,0 tys

  77,1(0.1%)

  39,0 tys

  78,5(0.1%)

  73,3 tys

  157(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---69,6 tys

  135(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  902

  1,8(0%)

  46,6 tys

  93,7(0.1%)

  2,7 tys

  5,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ---1,2 tys

  2,4(0%)

  1,2 tys

  2,4(0%)

  1,5 tys

  3,0(0%)

  1,6 tys

  3,3(0%)

  1,6 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---65,5 tys

  127(0.3%)

  52,6 tys

  104(0.2%)

  51,8 tys

  102(0.2%)

  1,2 tys

  2,4(0%)

  1,2 tys

  2,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---630

  1,2(0%)

  980

  1,9(0%)

  490

  1,0(0%)

  10,2 tys

  20,5(0%)

  420

  0,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  663,3 tys

  1,3 tys(2.2%)

  205,8 tys

  414(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---5,0 tys

  9,7(0%)

  5,0 tys

  9,9(0%)

  4,0 tys

  7,9(0%)

  8,0 tys

  16,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---25,0 tys

  48,5(0.1%)

  5,0 tys

  9,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  90,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wiślica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 88 mieszkańców Wiślicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 42 kobiet oraz 46 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców Wiślicy, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Wiślicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wiślicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2022 w Wiślicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 105 dzieci (55 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  25,0% mieszkańców Wiślicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (24,4% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 9 556 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 281 uczniów (147 kobiet oraz 134 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 802,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (9,8% wśród dziewczyn i 18,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Wiślicy w wieku potencjalnej nauki (24,4% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,6%
  Województwo
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,0%
  Województwo
  35,3%
  Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,1%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  woj. świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,0%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,9%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Kraj
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wiślica
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9556 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  9 556,0
  woj. świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,13
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wiślica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 105 Dzieci
 • 55 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 50 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,4%
  47,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 26 3 lata
 • 26
 • 31 4 lata
 • 31
 • 29 5 lata
 • 29
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 12 3 lata
 • 12
 • 19 4 lata
 • 19
 • 14 5 lata
 • 14
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 12 4 lata
 • 12
 • 15 5 lata
 • 15
 • 8 6 lat
 • 8
 • 13 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wiślicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiślicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE W WIŚLICY
  Publiczne
  41 379-21-95
  41 370-20-16
  ul. PODWALE 1
  28-160 Wiślica
  349-
 • Szkoły podstawowe w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wiślica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 281 Uczniowie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,3%
  47,7%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,5
  świętokrzyskie
  14,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 802,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  802,86
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Cała Polska
  95,96
 • 802,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  802,86
  świętokrzyskie
  89,66
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wiślica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wiślica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wiślicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiślicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚLICY
  Publiczna
  41 379-20-26
  41 379-20-26
  ul. PODWALE 1
  28-160 Wiślica
  15301-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 25,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 7,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wiślica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wiślica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wiślica, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiślica - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wiślicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Wiślicy działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 14 467 zwiedzających, co daje 307 809 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Wiślicy działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 186 członków. Zarejestrowano 119 ćwiczących (mężczyźni: 94, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wiślicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wiślicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wiślicy znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wiślicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko pierścieniowate Wiślica, st.1 ze średniowieczadnia 1956-12-03, wykaz dokumentów: 329 z 1956-12-03; 508A z 1973-02-05; 329/508Aa z 1987-01-20
  • Kościół, świątynia, kaplica Wiślica, st.3 ze średniowieczadnia 1966-02-21, wykaz dokumentów: 111A z 1966-02-21; 111/179Aa z 1986-12-22
  • Inna Wiślica, st.2 ze średniowieczadnia 1968-05-29, wykaz dokumentów: 529A z 1968-05-29; 529Aa z 1986-12-19; C.4 z 2014-05-13
  • Relikty architektury Wiślica, st.4 ze średniowieczadnia 1986-12-22, wykaz dokumentów: 113Aa z 1986-12-22
  • Kościół, świątynia, kaplica Wiślica, st.5 ze średniowieczadnia 1986-12-22, wykaz dokumentów: 15Aa z 1986-12-22
  • Kościół, świątynia, kaplica Wiślica, st.6 ze średniowieczadnia 1986-12-22, wykaz dokumentów: 16Aa z 1986-12-22
  • Miasto z XI - XVIdnia 1947-01-21, wykaz dokumentów: 18 z 1947-01-21; A.84 z 2008-05-15
  • Kamienica z XVII - XVIII (ul. Rynek 34)dnia 1948-09-22, wykaz dokumentów: 189 z 1948-09-22; 175 z 1967-02-11; A.87 z 2008-05-05
  • Zespół - kościół z 1350 - 1380dnia 1956-12-03, wykaz dokumentów: 328 z 1956-12-03; 111 z 1966-02-21; 112 z 1966-02-21; A.85/1-3 z 2008-05-15
  • Plebania z XIV w. (ul. Jana Długosza 22)dnia 1956-12-03, wykaz dokumentów: 328 z 1956-12-03; 112 z 1966-02-21; A.85/1-3 z 2008-05-15
  • Kościół z przełomu XX/XI w. (ul. Solny 32)dnia 1958-08-01, wykaz dokumentów: 808 z 1958-08-01; 113 z 1966-02-21; A.86 z 2008-05-15
  • Kościół z 1350 - 1380 (ul. Jana Długosza 22)dnia 1966-02-21, wykaz dokumentów: 111 z 1966-02-21; A.85/1-3 z 2008-05-15
  • Dzwonnica z 1460 - 1470dnia 1966-02-21, wykaz dokumentów: 111 z 1966-02-21; A.85/1-3 z 2008-05-15
 • Formy ochrony przyrody w Wiślicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wiślicy znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wiślicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadnidziański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1986-12-19, Powierzchnia: 23164.0 ha, Powierzchnia otuliny: 26011 ha
  • Dolina Nidy - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 19956.08 ha
  • Ostoja Nidziańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 26515.64 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Kopuła gipsowa zbudowana z gipsów serii gipsowej trzeciorzędu o wysokości 5 m i długości przy podstawie 9 5 m. Odsłonięcie przedstawia poprzeczny jej przekrój., Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: w zachodnim zboczu wzgórza wznoszącego się nad stawami około 500 m na SE od Wiślicy i około 350 m na S od drogi Wiślica - Szczerbaków
  • Pomnik przyrodyOpis: Skarpa (ściana skalna) długości 40 m i wysokości 5 m z odsłonięciem dolnej i środkowej części profilu serii gipsowej badenu. W spągu ściany wystepują gipsy szklicowe tworzące zrosty typu "jaskółczych ogonów", Data ustanowienia: 1987-10-02, Opis granicy: ok. 350 m na E od rezerwatu "Góry Wschodnie" ok. 50 m na N od drogi polnej Chotel Czerwony-Zagórze i ok. 50 m od rozwidlenia dróg polnych

Wiślica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 3 wypadków drogowych w Wiślicy odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 641,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 427,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wiślicy znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wiślicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wiślicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 641,03 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Wiślica
  641,0
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Cały kraj
  1 100,9
 • 427,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  427,4
  świętokrzyskie
  137,7
  Cały kraj
  104,4
 • 213,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  213,7
  Województwo
  1 628,0
  Polska
  1 327,3
 • 66,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  66,7
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Polska
  9,5
 • 33,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  33,3
  woj. świętokrzyskie
  122,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wiślicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 438,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  438,6 km
  woj. świętokrzyskie
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 8,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  8,5 km
  Województwo
  3,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wiślica przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 771droga wojewódzka nr 771( Wiślica - Szczerbaków - Stróżyska)
  • DW 776droga wojewódzka nr 776(Kraków - Prusy - Sulechów - Kocmyrzów - Pietrzejowice - Borków Mały - Posądza - Szklana - Proszowice - Klimontów - Ostrów - Kamieńczyce - Skorczów - Donosy - Kazimierza Wielka - Jakuszowice - Gabułtów - Broniszów - Krzyż - Stawiszyce - Koniecmosty - Wiślica - Gorysławice - Łatanice - Siesławice - Busko-Zdrój)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wiślicy istnieje 14 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bankowa

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Długosza

  ul. Jasna

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Okopowa

  ul. Plac Solny

  ul. Podgrodzie

  ul. Podwale

  ul. Rynek

  ul. Targowa

  ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego

  ul. Złota