Osiek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Osiek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Osiek to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu staszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Osiek.
 • 1 954 Liczba mieszkańców
 • 17,4 km² Powierzchnia
 • 112,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 180 m n.p.m Wysokość
 • XIII wiek Data założenia
 • 1430 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TSZ Tablice rejestracyjne
 • Rafał Janusz Łysiak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.441650.5194 Współrzędne GPS
 • 2612044 TERYT (TERC)
 • 0802202 SIMC
Herb miasta Osiek
Osiek herb

Jak Osiek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Osiek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Osiek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Osiek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
71Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
87Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
97Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
104Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
151Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
166Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
170Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
171Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
179Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
220Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
242Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
242Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
258Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
267Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
274Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
275Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
287Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
296Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
301Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami

Osiek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-221Poczta Osiek koło Staszowa

Osiek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Osieku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Staszowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Długa 10
28-200 Staszów
Urząd Miasta i Gminy Osiek
(15) 867-12-03 204
(15) 867-12-32
ul. Rynek 1
28-221 Osiek

Osiek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osiek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 954, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Osieka zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 1,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Osieka jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Osiek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,10 na 1000 mieszkańców Osieka. W 2022 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 58,3% dziewczynek i 41,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,6% zgonów w Osieku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Osieku były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Osieka przypada 10.26 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Osieka 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,7% mieszkańców Osieka jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Osieka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 954 Liczba mieszkańców
 • 979 Kobiety
 • 975 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Osieku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Osieku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Osieku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Osieka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,8 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Osiek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Osieka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Osiek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Osiek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Osiek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Osiek
  27,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,1%
  Województwo
  55,8%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Osiek
  4,9%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Osiek
  0,7%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Osieku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Osiek
  1,2
  świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Osieku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Osiek
  -4,1
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Osieku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Osieku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Osieku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Osieku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,3%
  41,7%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,2
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cały kraj
  8,1
 • 31,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,4
  Województwo
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 271 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 350 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 51 Waga 4000g - 4499g
 • 51
 • 128 Waga 3500g - 3999g
 • 128
 • 179 Waga 3000g - 3499g
 • 179
 • 80 Waga 2500g - 2999g
 • 80
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,15 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,15
  Województwo
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Osieku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,3
  świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 172,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  172,3
  świętokrzyskie
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Osiek
  6,4
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie staszowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Osiek
  35,6%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,4%
  świętokrzyskie
  19,1%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Osiek
  4,0%
  woj. świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 150 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  11,1
  Kraj
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 268,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  268,0
  Województwo
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  268,5
  Cała Polska
  246,5
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 508,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 425,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Osiek
  467,3
  woj. świętokrzyskie
  562,0
  Cały kraj
  475,8
 • 58,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  58,9
  woj. świętokrzyskie
  67,5
  Polska
  70,6
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,5
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cała Polska
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Osiek
  8,5
  Województwo
  8,0
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Osiek
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Osieku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Osiek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Osiek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Osieku oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Osieku to 644 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Osieku to 5,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Osieku to 140,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,47% mieszkań posiada łazienkę, 80,37% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,62% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 644 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 329,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  329,60
  woj. świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 95,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  95,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 31,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Osiek
  31,50 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,57
  świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Osiek
  3,03
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Osiek
  0,66
  świętokrzyskie
  0,66
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,07
  świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 35 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Osiek
  5,83
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 17,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  17,91
  Województwo
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 841 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 140,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Osiek
  140,2 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,43 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,98%
  woj. świętokrzyskie
  95,88%
  Cały kraj
  97,71%
 • 91,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,28%
  Województwo
  90,59%
  Cały kraj
  95,10%
 • 88,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  88,47%
  świętokrzyskie
  88,09%
  Cały kraj
  93,66%
 • 80,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,37%
  woj. świętokrzyskie
  82,71%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,62%
  woj. świętokrzyskie
  45,54%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Osiek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Osieku na 1000 mieszkańców pracuje 386osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Osieku wynosiło w 2022 roku 6,3% (6,3% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Osieku wynosiło 5 856,73 PLN, co odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Osieka 156 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 245 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 89.

  31,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Osieka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 386 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  386,0
  Województwo
  370,0
  Kraj
  402,0
 • 6,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Osiek
  6,3%
  świętokrzyskie
  7,7%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Osieku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Osieku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Osieku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 857 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 857 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Osieku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 156 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 245 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 89 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,2% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Osieku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Osiek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,5
  woj. świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,4
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 117,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Osiek
  117,0
  Województwo
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Osiek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Osieku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 170 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 139 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (20) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (8) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (18) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Osieku najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (161) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (48) podmiotów, a 71,2% (121) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Osieku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.7%) oraz Budownictwo (26.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 170 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48 Przemysł i budownictwo
 • 121 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Osieku w 2022 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Osieku w 2022 roku
 • 139 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 161 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 161
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 170 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 170
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 139 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 8 Przetwórstwo przemysłowe
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Osiek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Osieku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Osieku wynosi 87,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Osieka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 13,97 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,90 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,01 (51%), drogowe - 1,81 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Osieka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Osiek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 27
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 23,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,45
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cały kraj
  22,81
 • 6,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Osiek
  6,90
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 13,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,97
  Województwo
  6,27
  Kraj
  6,99
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,81
  Województwo
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,29
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 5,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,01
  świętokrzyskie
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Osiek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Osiek
  87%
  świętokrzyskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  świętokrzyskie
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Osiek
  93%
  Województwo
  78%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Osiek
  52%
  świętokrzyskie
  59%
  Polska
  51%

Osiek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Osieka wyniosła w 2022 roku 48,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Osieka - 31.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Osieka wyniosła w 2022 roku 50,3 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie Osieka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 880 złotych na mieszkańca (13,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,4%.
 • Wydatki budżetu w Osieku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Osieka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Osiek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Osieka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,9 mln

  3,2 tys(100%)

  30,7 mln

  3,9 tys(100%)

  31,6 mln

  4,1 tys(100%)

  32,7 mln

  4,2 tys(100%)

  34,6 mln

  4,5 tys(100%)

  36,0 mln

  4,8 tys(100%)

  38,1 mln

  5,1 tys(100%)

  48,4 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  5,8 tys(46.3%)

  12,6 mln

  6,3 tys(41.2%)

  11,9 mln

  5,9 tys(37.7%)

  12,3 mln

  6,1 tys(37.5%)

  12,7 mln

  6,4 tys(36.7%)

  12,8 mln

  6,5 tys(35.7%)

  13,6 mln

  6,9 tys(35.8%)

  15,3 mln

  7,8 tys(31.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  266,8 tys

  134(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  76,4(0.4%)

  6,5 mln

  3,3 tys(13.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  539,2 tys

  270(2.2%)

  822,3 tys

  411(2.7%)

  755,7 tys

  377(2.4%)

  708,3 tys

  352(2.2%)

  627,5 tys

  315(1.8%)

  788,9 tys

  400(2.2%)

  1,0 mln

  517(2.7%)

  5,2 mln

  2,7 tys(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  1,8 tys(14.5%)

  3,2 mln

  1,6 tys(10.3%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.6%)

  3,2 mln

  1,6 tys(9.8%)

  3,3 mln

  1,6 tys(9.4%)

  3,7 mln

  1,9 tys(10.3%)

  4,0 mln

  2,0 tys(10.4%)

  4,3 mln

  2,2 tys(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  2,3 tys(18.3%)

  10,4 mln

  5,2 tys(33.7%)

  1,7 mln

  828(5.3%)

  1,7 mln

  858(5.3%)

  1,9 mln

  943(5.4%)

  1,9 mln

  978(5.4%)

  2,1 mln

  1,1 tys(5.4%)

  3,5 mln

  1,8 tys(7.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,1 mln

  532(4.3%)

  902,2 tys

  451(2.9%)

  1,1 mln

  533(3.4%)

  836,8 tys

  415(2.6%)

  873,6 tys

  439(2.5%)

  1,1 mln

  552(3%)

  1,0 mln

  510(2.6%)

  1,4 mln

  721(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  50,0 tys

  25,0(0.2%)

  50,0 tys

  25,0(0.2%)

  50,0 tys

  25,0(0.2%)

  56,0 tys

  27,8(0.2%)

  130,7 tys

  65,6(0.4%)

  56,0 tys

  28,4(0.2%)

  792,4 tys

  403(2.1%)

  927,9 tys

  475(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  670,0 tys

  335(2.7%)

  540,3 tys

  270(1.8%)

  597,0 tys

  298(1.9%)

  763,1 tys

  379(2.3%)

  744,5 tys

  374(2.2%)

  840,7 tys

  427(2.3%)

  806,9 tys

  411(2.1%)

  859,7 tys

  440(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  356,2 tys

  178(1.4%)

  370,7 tys

  185(1.2%)

  377,5 tys

  188(1.2%)

  424,9 tys

  211(1.3%)

  441,9 tys

  222(1.3%)

  457,4 tys

  232(1.3%)

  452,4 tys

  230(1.2%)

  476,5 tys

  244(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  528,0 tys

  264(2.1%)

  383,8 tys

  192(1.3%)

  173,5 tys

  86,6(0.5%)

  663,8 tys

  329(2%)

  265,4 tys

  133(0.8%)

  329,2 tys

  167(0.9%)

  375,6 tys

  191(1%)

  411,9 tys

  211(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  145,7 tys

  72,9(0.6%)

  215,0 tys

  108(0.7%)

  284,3 tys

  142(0.9%)

  760,1 tys

  377(2.3%)

  1,2 mln

  594(3.4%)

  381,7 tys

  194(1.1%)

  356,2 tys

  181(0.9%)

  372,8 tys

  191(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  609,6 tys

  305(2.5%)

  521,8 tys

  261(1.7%)

  457,0 tys

  228(1.4%)

  385,9 tys

  192(1.2%)

  389,4 tys

  196(1.1%)

  249,1 tys

  126(0.7%)

  118,0 tys

  60,1(0.3%)

  265,1 tys

  136(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  134,4 tys

  67,3(0.5%)

  115,2 tys

  57,6(0.4%)

  98,0 tys

  48,9(0.3%)

  78,5 tys

  39,0(0.2%)

  92,7 tys

  46,6(0.3%)

  76,6 tys

  38,9(0.2%)

  139,1 tys

  70,8(0.4%)

  180,2 tys

  92,2(0.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  303,3 tys

  152(1.2%)

  11,1 tys

  5,5(0%)

  11,1 tys

  5,5(0%)

  11,1 tys

  5,5(0%)

  68,0 tys

  34,1(0.2%)

  34,5 tys

  17,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  30,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  402,7 tys

  202(1.6%)

  590,9 tys

  296(1.9%)

  600,4 tys

  300(1.9%)

  485,2 tys

  241(1.5%)

  450,1 tys

  226(1.3%)

  487,3 tys

  247(1.4%)

  496,1 tys

  253(1.3%)

  50,0 tys

  25,6(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,2 tys

  13,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  12,0 tys

  6,0(0%)

  10,0 tys

  5,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  5,3 tys

  2,6(0%)

  1,4 tys

  0,7(0%)

  26,8 tys

  13,6(0.1%)

  7,2 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,7 tys

  47,4(0.4%)

  10,2 tys

  5,1(0%)

  2,4 tys

  1,2(0%)

  97,8 tys

  48,5(0.3%)

  89,3 tys

  44,9(0.3%)

  88,5 tys

  44,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  704

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Osieku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Osieka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Osiek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Osieka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,8 mln

  3,3 tys(100%)

  30,8 mln

  3,9 tys(100%)

  31,9 mln

  4,1 tys(100%)

  32,7 mln

  4,2 tys(100%)

  34,9 mln

  4,5 tys(100%)

  37,9 mln

  5,0 tys(100%)

  44,7 mln

  6,0 tys(100%)

  50,3 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  5,5 tys(42.5%)

  11,1 mln

  5,5 tys(36%)

  11,4 mln

  5,7 tys(35.8%)

  11,7 mln

  5,8 tys(35.6%)

  11,9 mln

  6,0 tys(34.2%)

  12,0 mln

  6,1 tys(31.6%)

  13,0 mln

  6,6 tys(29%)

  15,5 mln

  7,9 tys(30.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,3 mln

  4,2 tys(32.3%)

  8,5 mln

  4,2 tys(27.5%)

  7,8 mln

  3,9 tys(24.3%)

  8,2 mln

  4,1 tys(25.2%)

  9,1 mln

  4,6 tys(26.2%)

  10,9 mln

  5,5 tys(28.6%)

  16,1 mln

  8,2 tys(36.1%)

  12,1 mln

  6,2 tys(24.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  255,6 tys

  128(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,7 tys

  8,5(0%)

  6,3 mln

  3,2 tys(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  320,4 tys

  160(1.2%)

  334,9 tys

  168(1.1%)

  279,7 tys

  140(0.9%)

  320,0 tys

  159(1%)

  322,1 tys

  162(0.9%)

  279,6 tys

  142(0.7%)

  470,0 tys

  239(1.1%)

  3,2 mln

  1,6 tys(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  2,0 tys(15.2%)

  9,6 mln

  4,8 tys(31.3%)

  772,8 tys

  386(2.4%)

  766,8 tys

  381(2.3%)

  788,0 tys

  396(2.3%)

  885,1 tys

  449(2.3%)

  967,3 tys

  493(2.2%)

  2,3 mln

  1,2 tys(4.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  154,4 tys

  77,3(0.6%)

  180,1 tys

  90,1(0.6%)

  152,8 tys

  76,3(0.5%)

  159,0 tys

  78,9(0.5%)

  160,0 tys

  80,4(0.5%)

  167,0 tys

  84,8(0.4%)

  157,8 tys

  80,3(0.4%)

  785,1 tys

  402(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  279,5 tys

  140(1.1%)

  258,0 tys

  129(0.8%)

  430,0 tys

  215(1.3%)

  446,3 tys

  221(1.4%)

  414,6 tys

  208(1.2%)

  314,8 tys

  160(0.8%)

  618,7 tys

  315(1.4%)

  541,5 tys

  277(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  12,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  102(0.4%)

  428,2 tys

  219(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  243,9 tys

  122(0.9%)

  266,7 tys

  133(0.9%)

  431,3 tys

  215(1.3%)

  280,4 tys

  139(0.9%)

  346,8 tys

  174(1%)

  348,8 tys

  177(0.9%)

  343,4 tys

  175(0.8%)

  404,5 tys

  207(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  241,2 tys

  121(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  42,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  228,7 tys

  117(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  74,3 tys

  37,2(0.3%)

  138,9 tys

  69,5(0.5%)

  79,1 tys

  39,4(0.2%)

  77,7 tys

  38,6(0.2%)

  65,7 tys

  33,0(0.2%)

  270,1 tys

  137(0.7%)

  128,7 tys

  65,6(0.3%)

  96,0 tys

  49,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  542,7 tys

  272(2.1%)

  341,4 tys

  171(1.1%)

  80,7 tys

  40,3(0.3%)

  117,4 tys

  58,2(0.4%)

  80,8 tys

  40,6(0.2%)

  74,9 tys

  38,0(0.2%)

  72,4 tys

  36,8(0.2%)

  71,0 tys

  36,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,9 tys

  24,5(0.2%)

  40,6 tys

  20,3(0.1%)

  40,0 tys

  20,0(0.1%)

  40,0 tys

  19,9(0.1%)

  40,0 tys

  20,1(0.1%)

  40,0 tys

  20,3(0.1%)

  40,0 tys

  20,4(0.1%)

  40,0 tys

  20,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,0 tys

  5,0(0%)

  5,0 tys

  2,5(0%)

  5,0 tys

  2,5(0%)

  58,6 tys

  29,1(0.2%)

  6,0 tys

  3,0(0%)

  23,7 tys

  12,0(0.1%)

  6,6 tys

  3,4(0%)

  17,2 tys

  8,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  94,7 tys

  47,4(0.4%)

  10,2 tys

  5,1(0%)

  2,4 tys

  1,2(0%)

  97,8 tys

  48,5(0.3%)

  89,3 tys

  44,9(0.3%)

  88,5 tys

  44,9(0.2%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  490

  0,2(0%)

  770

  0,4(0%)

  420

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  560

  0,3(0%)

  18,9 tys

  9,6(0%)

  630

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  3,3(0%)

  17,1 tys

  8,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  302,8 tys

  152(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  237,5 tys

  118(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  304

  0,2(0%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  5,0(0%)

  8,0 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Osiek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 468 mieszkańców Osieka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 218 kobiet oraz 249 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców Osieka, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 14,7% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Osieka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Osieku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz zasadnicze zawodowe (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Osieku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 106 dzieci (52 dziewczynki oraz 54 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Osieku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 30 dzieci (15 dziewczynek oraz 15 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  16,7% mieszkańców Osieka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 238 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 237 uczniów (108 kobiet oraz 129 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Osieku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 197 uczniów (83 kobiety oraz 114 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,6% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 124,74.

  W Osieku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 16 uczniów (10 kobiet oraz 6 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Osieku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 112 uczniów (78 kobiet oraz 34 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 34 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (10,3% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców Osieka w wieku potencjalnej nauki (24,9% kobiet i 26,8% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,7%
  Województwo
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,5%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 33,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  świętokrzyskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,9%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Osiek
  26,4%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Osiek
  14,7%
  świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1238 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Osiek
  1 238,0
  świętokrzyskie
  860,0
  Kraj
  883,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,62
  świętokrzyskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 97 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Osiek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 106 Dzieci
 • 52 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 18 3 lata
 • 18
 • 29 4 lata
 • 29
 • 31 5 lata
 • 31
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 9 3 lata
 • 9
 • 12 4 lata
 • 12
 • 16 5 lata
 • 16
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 17 4 lata
 • 17
 • 15 5 lata
 • 15
 • 12 6 lat
 • 12
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Osieku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Osieku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Osieku
  Publiczne
  15 867-12-01
  15 867-12-01
  ul. Wolności 24 a
  28-221 Osiek
  598-
 • Szkoły podstawowe w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Osiek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 237 Uczniowie
 • 108 Kobiety
  (uczniowie)
 • 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,2
  świętokrzyskie
  14,9
  Kraj
  16,7
 •  
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 124,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Osiek
  124,74
  woj. świętokrzyskie
  92,95
  Cała Polska
  95,71
 • 124,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  124,21
  Województwo
  92,04
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Osiek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Osiek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Osieku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Osieku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Osieku
  Publiczna
  15 867-12-01
  15 867-12-01
  ul. Wolności 24 a
  28-221 Osiek
  9161-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Osiek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Osiek
  16,0
  Województwo
  26,9
  Polska
  26,3
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Osieku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Osieku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Osieku
  Publiczne
  15 867-12-01
  15 867-12-01
  ul. Wolności 24 a
  28-221 Osiek
  355-
  Liceum Ogólnokształcące w Osieku
  Publiczne
  15 867-12-01
  15 867-12-01
  ul. Wolności 24 a
  28-221 Osiek
  354-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Osieku
  Publiczna
  15 867-12-01
  15 867-12-01
  ul. Wolności 24 a
  28-221 Osiek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Osieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 10,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Osiek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Osiek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Osiek, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Osiek - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Osieku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Osieku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Osieku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 22 (uczestnicy: 3 165)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 400)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 265)
  • inne: 12 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 81)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 25)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 36)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Osieku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 524 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 363 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Osieku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 16 członków. Zarejestrowano 86 ćwiczących (mężczyźni: 82, kobiety: 4, chłopcy do lat 18: 71, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Osieku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Osieku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Osieka znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Osieku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z poł. XIX w.dnia 1957-03-18, wykaz dokumentów: 478 z 1957-03-18; 623 z 1971-10-28; A.860 z 2011-08-31
 • Formy ochrony przyrody w Osieku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Osieka znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Osieku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Żyznów - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 4480.03 ha

Osiek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 26 wypadków drogowych w Osieku odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 43 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 330,6 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 204,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Osieku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu staszowskiego.

  Powiat staszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Osieku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 26 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 43 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 36 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Osieku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 330,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 330,6
  świętokrzyskie
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 204,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Osiek
  204,7
  świętokrzyskie
  137,7
  Kraj
  104,4
 • 2 200,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2 200,6
  Województwo
  1 628,0
  Cały kraj
  1 327,3
 • 15,38 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  15,4
  świętokrzyskie
  10,4
  Polska
  9,5
 • 165,38 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Osiek
  165,4
  świętokrzyskie
  122,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Osieku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Osiek
  100,6 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,8 km
  woj. świętokrzyskie
  3,8 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Osiek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 765droga wojewódzka nr 765(Chmielnik - Źródła - Zrecze Duże - Gnojno - Glinka - Skadla - Jarząbki - Grabki Duże - Szydłów - Kurozwęki - Staszów - Wiśniówka - Osiek)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Osiek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 70Linia kolejowa nr 70: Włoszczowice - Chmielów koło Tarnobrzega [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Włoszczowice - Chmielnik - Grzybów - Staszów - Strzegomek -Osiek Staszowski - Stary Łążek - Chodków - Chmielów koło Tarnobrzega)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Osieku istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Cicha

  ul. Grabowiec Południowy

  ul. Grabowiec Północny

  ul. Grobla

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klimontowska

  ul. Komunalna

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Leśna

  ul. Matki Bożej Sulisławskiej

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Połaniecka

  ul. Rynek

  ul. Sandomierska

  ul. Sportowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tarnobrzeska

  ul. Wiślana

  ul. Wolności

  ul. Wolska

  ul. Wspólna

  ul. Władysława Jagiełły