Ożarów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ożarów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ożarów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu opatowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ożarów.
 • 4 231 Liczba mieszkańców
 • 7,8 km² Powierzchnia
 • 543,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1569 Data założenia
 • 1569, 1988 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TOP Tablice rejestracyjne
 • Marcin Zbigniew Majcher Burmistrz miasta
Ożarów na mapie
Identyfikatory
 • 21.666550.8876 Współrzędne GPS
 • 2606054 TERYT (TERC)
 • 0980777 SIMC
Herb miasta Ożarów
Ożarów herb
Flaga miasta Ożarów
Ożarów flaga

Jak Ożarów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ożarów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ożarów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ożarów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
22Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
28Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
46Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
64Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
122Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
154Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
157Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
172Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
204Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
216Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
238Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
246Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
252Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
266Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
271Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Ożarów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-530Poczta Ożarów koło Opatowa Kieleckiego

Ożarów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ożarowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Opatowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sempołowskiej 12
27-500 Opatów

Ożarów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ożarów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 231, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ożarowa zawarli w 2022 roku 9 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Ożarowa jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Ożarów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,38 na 1000 mieszkańców Ożarowa. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 52,6% dziewczynek i 47,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,8% zgonów w Ożarowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w Ożarowie były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ożarowa przypada 12.81 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 75 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ożarowa -50. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  57,0% mieszkańców Ożarowa jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ożarowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 231 Liczba mieszkańców
 • 2 197 Kobiety
 • 2 034 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ożarowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ożarowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ożarowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ożarowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Ożarów
  43,6 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ożarów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ożarowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ożarów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ożarów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ożarów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Ożarów
  29,5%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Ożarów
  53,6%
  Województwo
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,9%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  8,5%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Ożarów
  5,6%
  Województwo
  6,8%
  Kraj
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Ożarów
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ożarowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,1
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  świętokrzyskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ożarowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ożarów
  -8,4
  woj. świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ożarowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ożarowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ożarowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ożarowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,6%
  47,4%
 • 4,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Ożarów
  4,4
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ożarów
  28,9
  Województwo
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 213 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 329 g
  woj. świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 77 Waga 3500g - 3999g
 • 77
 • 133 Waga 3000g - 3499g
 • 133
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,41
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ożarowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,7%
  47,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,8
  Województwo
  13,4
  Polska
  11,9
 • 241,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  241,7
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cała Polska
  147,0
 • 9,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ożarów
  9,9
  Województwo
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opatowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ożarów
  37,8%
  świętokrzyskie
  38,8%
  Polska
  36,0%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Ożarów
  21,8%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  Województwo
  4,8%
  Kraj
  6,7%
 • 57 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,5
  Kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  83,1
  Polska
  70,6
 • 323,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ożarów
  323,8
  Województwo
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 562,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 626,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 496,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  562,0
  Województwo
  517,8
  Cały kraj
  426,2
 • 67,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  67,5
  woj. świętokrzyskie
  63,9
  Polska
  62,9
 • 28,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ożarów
  28,3
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,1
  woj. świętokrzyskie
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 75 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 33 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -58 Saldo migracji
 • -34 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ożarowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ożarów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ożarów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ożarowie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,88 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ożarowie to 1 759 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 413 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ożarowie to 4,75 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ożarowie to 132,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,36% mieszkań posiada łazienkę, 90,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,53% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opatowskiego.

  Powiat opatowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 759 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 412,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Ożarów
  412,80
  świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  66,30 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,40 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Ożarów
  3,70
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,42
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,88 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ożarów
  1,88
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 38 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,75
  świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 8,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  8,92
  Województwo
  17,76
  Polska
  24,56
 • 1 061 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 132,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Ożarów
  132,6 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,25 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,43%
  woj. świętokrzyskie
  95,94%
  Kraj
  97,75%
 • 97,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,33%
  Województwo
  90,70%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ożarów
  96,36%
  Województwo
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 90,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Ożarów
  90,68%
  Województwo
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 86,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  86,53%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ożarów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ożarowie na 1000 mieszkańców pracuje 222osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ożarowie wynosiło w 2023 roku 15,2% (15,2% wśród kobiet i 15,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ożarowie wynosiło 5 106,84 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ożarowa 640 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 322 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -318.

  45,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Ożarowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 222 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ożarów
  222,0
  Województwo
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 16,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 19,5% Kobiety
 • 13,4% Mężczyźni
 • Ożarów
  15,2%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ożarowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ożarowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ożarowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 619 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 107 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ożarowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 640 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 322 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -318 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ożarowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 964 Pracujący ogółem
 • 518 Kobiety
 • 446 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ożarowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,0% W wieku produkcyjnym
 • 51,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ożarów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  75,5
  Województwo
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 46,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,7
  woj. świętokrzyskie
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 161,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  161,7
  woj. świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ożarów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ożarowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 413 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 292 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (13) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (47) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ożarowie najwięcej (41) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (382) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,8% (86) podmiotów, a 77,7% (321) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ożarowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.9%) oraz Budownictwo (12.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 413 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86 Przemysł i budownictwo
 • 321 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Ożarowie w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Ożarowie w 2023 roku
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 382 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 382
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 413 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 413
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 41 Spółki cywilne ogółem
 • 41
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 292 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 102 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 102
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 33 Przetwórstwo przemysłowe
 • 33
 • 31 Transport i gospodarka magazynowa
 • 31
 • 20 Pozostała działalność
 • 20
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ożarów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ożarowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 74 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ożarowie wynosi 80,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ożarowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,09 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,66 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,12 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,61 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ożarowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ożarów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 74
 • 56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 56
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 17,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,29
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Kraj
  22,81
 • 13,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,09
  świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 1,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ożarów
  1,61
  świętokrzyskie
  6,27
  Polska
  6,99
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,12
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Cała Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  Województwo
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,66
  Województwo
  8,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ożarów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  świętokrzyskie
  76%
  Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ożarów
  81%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ożarów
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  90%
  świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ożarów
  43%
  świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Ożarów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ożarowa wyniosła w 2022 roku 76,2 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ożarowa - 30.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ożarowa wyniosła w 2022 roku 78,3 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%). W budżecie Ożarowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 921 złotych na mieszkańca (12,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 440 złotych na mieszkańca (5,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,0%.
 • Wydatki budżetu w Ożarowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ożarowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ożarów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ożarowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,4 mln

  5,1 tys(100%)

  48,3 mln

  4,4 tys(100%)

  50,6 mln

  4,6 tys(100%)

  60,2 mln

  5,6 tys(100%)

  62,5 mln

  5,8 tys(100%)

  61,4 mln

  5,9 tys(100%)

  67,8 mln

  6,5 tys(100%)

  76,2 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,8 mln

  3,2 tys(26.3%)

  15,6 mln

  3,4 tys(32.3%)

  15,9 mln

  3,5 tys(31.5%)

  17,4 mln

  3,8 tys(29%)

  17,8 mln

  3,9 tys(28.4%)

  19,8 mln

  4,5 tys(32.3%)

  20,8 mln

  4,7 tys(30.6%)

  23,0 mln

  5,4 tys(30.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  144,0 tys

  30,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  467,6 tys

  105(0.8%)

  633,3 tys

  144(0.9%)

  9,4 mln

  2,2 tys(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,3 mln

  3,7 tys(30.8%)

  3,9 mln

  853(8.1%)

  2,3 mln

  504(4.6%)

  6,1 mln

  1,3 tys(10.1%)

  7,6 mln

  1,7 tys(12.1%)

  4,9 mln

  1,1 tys(8%)

  7,1 mln

  1,6 tys(10.5%)

  8,0 mln

  1,9 tys(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  1,5 tys(12.1%)

  13,1 mln

  2,9 tys(27.2%)

  3,1 mln

  674(6.1%)

  4,3 mln

  937(7.2%)

  4,3 mln

  953(6.9%)

  5,0 mln

  1,1 tys(8.2%)

  5,8 mln

  1,3 tys(8.5%)

  7,6 mln

  1,8 tys(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  1,1 tys(9.2%)

  5,8 mln

  1,3 tys(12%)

  5,6 mln

  1,2 tys(11%)

  6,0 mln

  1,3 tys(10%)

  6,0 mln

  1,3 tys(9.7%)

  3,6 mln

  820(5.9%)

  6,1 mln

  1,4 tys(9%)

  7,4 mln

  1,7 tys(9.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 mln

  413(3.4%)

  2,0 mln

  442(4.2%)

  2,1 mln

  467(4.2%)

  2,1 mln

  451(3.4%)

  2,5 mln

  562(4.1%)

  2,6 mln

  579(4.2%)

  2,8 mln

  630(4.1%)

  3,1 mln

  737(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  365(3%)

  1,8 mln

  398(3.8%)

  2,2 mln

  481(4.4%)

  2,6 mln

  562(4.3%)

  3,4 mln

  753(5.5%)

  2,1 mln

  477(3.5%)

  3,0 mln

  678(4.4%)

  2,7 mln

  631(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,8 mln

  1,0 tys(8.6%)

  2,9 mln

  627(6%)

  4,7 mln

  1,0 tys(9.3%)

  6,2 mln

  1,3 tys(10.3%)

  4,2 mln

  930(6.7%)

  2,6 mln

  588(4.3%)

  3,5 mln

  792(5.1%)

  2,4 mln

  563(3.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  860,0 tys

  185(1.5%)

  975,8 tys

  212(2%)

  850,3 tys

  185(1.7%)

  1,8 mln

  399(3%)

  1,2 mln

  268(1.9%)

  1,3 mln

  286(2.1%)

  1,2 mln

  279(1.8%)

  1,3 mln

  312(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  619,7 tys

  133(1.1%)

  660,0 tys

  144(1.4%)

  674,0 tys

  147(1.3%)

  699,4 tys

  152(1.2%)

  805,5 tys

  178(1.3%)

  820,2 tys

  184(1.3%)

  813,7 tys

  185(1.2%)

  904,8 tys

  212(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  337,8 tys

  72,6(0.6%)

  391,4 tys

  85,1(0.8%)

  284,2 tys

  61,9(0.6%)

  364,2 tys

  79,2(0.6%)

  571,3 tys

  126(0.9%)

  799,4 tys

  180(1.3%)

  789,3 tys

  180(1.2%)

  736,8 tys

  173(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  192,0 tys

  41,2(0.3%)

  211,6 tys

  46,0(0.4%)

  189,3 tys

  41,2(0.4%)

  171,0 tys

  37,2(0.3%)

  141,3 tys

  31,2(0.2%)

  226,1 tys

  50,8(0.4%)

  184,0 tys

  41,9(0.3%)

  239,1 tys

  56,1(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  46,3 tys

  10,0(0.1%)

  106,3 tys

  23,1(0.2%)

  67,0 tys

  14,6(0.1%)

  17,0 tys

  3,7(0%)

  79,3 tys

  17,5(0.1%)

  35,7 tys

  8,0(0.1%)

  97,5 tys

  22,2(0.1%)

  141,0 tys

  33,1(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  384,5 tys

  82,6(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  243(1.8%)

  15,0 tys

  3,4(0%)

  134,4 tys

  31,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  422,6 tys

  90,8(0.7%)

  343,3 tys

  74,7(0.7%)

  397,3 tys

  86,5(0.8%)

  382,7 tys

  83,2(0.6%)

  480,3 tys

  106(0.8%)

  415,2 tys

  93,3(0.7%)

  389,9 tys

  88,8(0.6%)

  57,9 tys

  13,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  126,6 tys

  27,2(0.2%)

  13,5 tys

  2,9(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  120,3 tys

  26,2(0.2%)

  123,1 tys

  27,2(0.2%)

  124,3 tys

  27,9(0.2%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  7,2 tys

  1,5(0%)

  68,0 tys

  14,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  581,1 tys

  125(1%)

  328,1 tys

  71,4(0.7%)

  145,5 tys

  31,7(0.3%)

  94,7 tys

  20,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,9 tys

  0,8(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ożarowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ożarowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ożarów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ożarowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,9 mln

  4,3 tys(100%)

  57,6 mln

  5,2 tys(100%)

  51,8 mln

  4,8 tys(100%)

  55,4 mln

  5,1 tys(100%)

  64,6 mln

  6,0 tys(100%)

  74,2 mln

  7,1 tys(100%)

  73,2 mln

  7,1 tys(100%)

  78,3 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,9 mln

  4,9 tys(48.9%)

  24,5 mln

  5,3 tys(42.5%)

  23,4 mln

  5,1 tys(45.2%)

  24,3 mln

  5,3 tys(43.9%)

  27,8 mln

  6,1 tys(43%)

  28,3 mln

  6,4 tys(38.1%)

  31,1 mln

  7,1 tys(42.5%)

  32,4 mln

  7,6 tys(41.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  2,1 tys(21.3%)

  10,1 mln

  2,2 tys(17.6%)

  10,4 mln

  2,3 tys(20.1%)

  10,4 mln

  2,3 tys(18.8%)

  12,5 mln

  2,8 tys(19.3%)

  16,3 mln

  3,7 tys(22%)

  13,9 mln

  3,2 tys(19.1%)

  15,4 mln

  3,6 tys(19.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  131,0 tys

  28,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  506,2 tys

  114(0.7%)

  456,0 tys

  104(0.6%)

  9,4 mln

  2,2 tys(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  1,2 tys(12.2%)

  11,9 mln

  2,6 tys(20.7%)

  1,5 mln

  327(2.9%)

  1,7 mln

  373(3.1%)

  2,8 mln

  619(4.3%)

  3,5 mln

  789(4.7%)

  3,5 mln

  786(4.7%)

  4,0 mln

  937(5.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,3 mln

  914(9.1%)

  7,6 mln

  1,7 tys(13.2%)

  1,8 mln

  387(3.4%)

  2,4 mln

  518(4.3%)

  2,9 mln

  645(4.5%)

  6,3 mln

  1,4 tys(8.6%)

  2,7 mln

  609(3.7%)

  3,0 mln

  699(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  156,7 tys

  33,7(0.3%)

  158,4 tys

  34,4(0.3%)

  390,4 tys

  85,0(0.8%)

  514,9 tys

  112(0.9%)

  431,7 tys

  95,2(0.7%)

  369,2 tys

  83,0(0.5%)

  3,3 mln

  749(4.5%)

  2,2 mln

  521(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  262(2.6%)

  1,2 mln

  265(2.1%)

  1,1 mln

  239(2.1%)

  1,3 mln

  276(2.3%)

  1,3 mln

  296(2.1%)

  964,4 tys

  217(1.3%)

  1,7 mln

  381(2.3%)

  1,4 mln

  326(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  576,5 tys

  124(1.2%)

  627,5 tys

  136(1.1%)

  631,6 tys

  137(1.2%)

  659,0 tys

  143(1.2%)

  768,0 tys

  169(1.2%)

  793,3 tys

  178(1.1%)

  786,2 tys

  179(1.1%)

  873,3 tys

  205(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  413,8 tys

  88,9(0.9%)

  379,7 tys

  82,6(0.7%)

  331,8 tys

  72,2(0.6%)

  372,0 tys

  80,9(0.7%)

  369,5 tys

  81,5(0.6%)

  318,0 tys

  71,5(0.4%)

  289,9 tys

  66,0(0.4%)

  390,4 tys

  91,6(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  266,7 tys

  57,3(0.6%)

  22,7 tys

  4,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  840,1 tys

  189(1.1%)

  71,7 tys

  16,3(0.1%)

  249,1 tys

  58,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  391,0 tys

  84,0(0.8%)

  313,8 tys

  68,3(0.5%)

  146,2 tys

  31,8(0.3%)

  123,1 tys

  26,8(0.2%)

  122,3 tys

  27,0(0.2%)

  140,4 tys

  31,5(0.2%)

  153,0 tys

  34,8(0.2%)

  156,9 tys

  36,8(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  546,1 tys

  117(1.2%)

  639,3 tys

  139(1.1%)

  106,1 tys

  23,1(0.2%)

  1,7 mln

  364(3%)

  1,2 mln

  264(1.9%)

  655,3 tys

  147(0.9%)

  940,8 tys

  214(1.3%)

  115,7 tys

  27,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  81,4 tys

  17,5(0.2%)

  61,4 tys

  13,4(0.1%)

  45,3 tys

  9,9(0.1%)

  44,7 tys

  9,7(0.1%)

  48,6 tys

  10,7(0.1%)

  49,0 tys

  11,0(0.1%)

  43,4 tys

  9,9(0.1%)

  44,7 tys

  10,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  93,0 tys

  20,0(0.2%)

  3,3 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  551,1 tys

  122(0.9%)

  423

  0,1(0%)

  11,5 tys

  2,6(0%)

  17,5 tys

  4,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,0 tys

  0,9(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  3,8 tys

  0,9(0%)

  9,0 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  126,6 tys

  27,2(0.3%)

  13,5 tys

  2,9(0%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  120,3 tys

  26,2(0.2%)

  123,1 tys

  27,2(0.2%)

  124,3 tys

  27,9(0.2%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  350

  0,1(0%)

  522

  0,1(0%)

  560

  0,1(0%)

  31,7 tys

  7,2(0%)

  890

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  260

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,6(0%)

  830

  0,2(0%)

  82,6 tys

  18,0(0.1%)

  691,4 tys

  152(1.1%)

  4,1 tys

  0,9(0%)

  220

  0,1(0%)

  862

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ożarów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 914 mieszkańców Ożarowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 438 kobiet oraz 477 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Ożarowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,8% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Ożarowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ożarowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w Ożarowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 279 dzieci (138 dziewczynek oraz 141 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ożarowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 186 dzieci (92 dziewczynki oraz 94 chłopców). Dostępnych było 195 miejsc.

  14,6% mieszkańców Ożarowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,1% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 990 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 583 uczniów (276 kobiet oraz 307 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ożarowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 477 uczniów (236 kobiet oraz 241 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 168,50.

  W Ożarowie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 195 uczniów (127 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 39 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ożarowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 166 uczniów (114 kobiet oraz 52 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 51 absolwentów.

  W Ożarowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 243 uczniów (47 kobiet oraz 196 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 27 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ożarowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 181 uczniów (14 kobiet oraz 167 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 47 absolwentów.

  W Ożarowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 126 uczniów (15 kobiet oraz 111 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 19,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,5 uczniów. 25,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Ożarowa w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Ożarów
  16,4%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Ożarów
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Ożarów
  18,8%
  Województwo
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Ożarów
  2,9%
  świętokrzyskie
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Ożarów
  17,8%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,1%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1990 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 990,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,48
  świętokrzyskie
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ożarów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 279 Dzieci
 • 138 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 141 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 61 3 lata
 • 61
 • 64 4 lata
 • 64
 • 74 5 lata
 • 74
 • 68 6 lat
 • 68
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 31 3 lata
 • 31
 • 26 4 lata
 • 26
 • 40 5 lata
 • 40
 • 36 6 lat
 • 36
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 30 3 lata
 • 30
 • 38 4 lata
 • 38
 • 34 5 lata
 • 34
 • 32 6 lat
 • 32
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ożarowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ożarowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Ożarowie
  Publiczne
  15 861-10-36
  15 861-10-36
  ul. Osiedle Wzgórze 52
  27-530 Ożarów
  1023518
 • Szkoły podstawowe w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ożarów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 583 Uczniowie
 • 276 Kobiety
  (uczniowie)
 • 307 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,3%
  52,7%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ożarów
  18,2
  woj. świętokrzyskie
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 42,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 168,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ożarów
  168,50
  Województwo
  90,62
  Kraj
  95,96
 • 167,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  167,92
  Województwo
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ożarów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ożarów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ożarowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ożarowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcacych im. Edwarda Szylki (Edward Szylko)
  Publiczna
  15 861-10-16
  15 861-19-93
  ul. Osiedle Wzgórze 54
  27-530 Ożarów
  20479-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ożarów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 149 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,8%
  26,2%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,0%
  63,0%
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,5
  świętokrzyskie
  27,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 14,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Ożarów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 243 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 196 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 19,3%
  80,7%
 • 73 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,3
  woj. świętokrzyskie
  24,8
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ożarów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,2
  świętokrzyskie
  17,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Ożarów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 70 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 88,6%
  11,4%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Ożarów
  23,3
  woj. świętokrzyskie
  21,6
  Kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ożarowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ożarowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W OŻAROWIE
  Publiczna
  15 861-18-01
  15 861-18-01
  ul. OS Wzgórze 56
  27-530 Ożarów
  19124-
  TECHNIKUM W OŻAROWIE
  Publiczne
  15 861-18-01
  15 861-18-01
  ul. Os. Wzgórze 56
  27-530 Ożarów
  8105-
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki (Edward Szylko)
  Publiczne
  15 861-10-16
  15 861-19-93
  ul. Osiedle Wzgórze 54
  27-530 Ożarów
  376-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W OŻAROWIE
  Publiczne
  15 861-18-01
  15 861-18-01
  ul. os. Wzgórze 56
  27-530 Ożarów
  265-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OŻAROWIE
  Publiczne
  15 861-18-01
  15 861-18-01
  ul. OS Wzgórze 56
  27-530 Ożarów
  353-
 • Edukacyjne grupy wieku w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ożarów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ożarów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ożarów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ożarów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ożarowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ożarowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ożarowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ożarowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ożarowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 236 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 62 (uczestnicy: 1 596)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 230)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 620)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 160)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 60)
  • inne: 2 (uczestnicy: 86)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 190)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 80)
  • taneczne: 3 (członkowie: 56)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 9)
  • inne: 5 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Według danych z 2022 w Ożarowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyło się 136 seansów, na które przyszło 1 106 widzów, w tym 47 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 428 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Ożarowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 42 066 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 504 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ożarowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 101 członków. Zarejestrowano 233 ćwiczących (mężczyźni: 222, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 167, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ożarowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ożarowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ożarowa znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Ożarowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miejsce eksploatacji surowca kopalnia Ożarów, st.1 z pradziejówdnia 1980-06-26, wykaz dokumentów: 254A z 1980-06-26
  • Zespół - cmentarz z XVIII w. (ul. Sandomierska 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 774 z 1972-05-30; 155 z 1977-06-16; 156 z 1977-06-16; 331 z 1988-06-13; A.550/1-3 z 2010-05-14
  • Dzwonnica z XVIII w. (ul. Sandomierska 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 774 z 1972-05-30; 155 z 1977-06-16; A.550/1-3 z 2010-05-14
  • Kaplica z 1. poł. XIX w. (ul. Sandomierska 1)dnia 1972-05-30, wykaz dokumentów: 774 z 1972-05-30; 156 z 1977-06-16; A.550/1-3 z 2010-05-14
  • Cmentarz żydowski z XVII w.dnia 1982-07-23, wykaz dokumentów: 269/A z 1982-07-23; A.552 z 2010-05-14
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVIII w.dnia 1988-06-13, wykaz dokumentów: 331 z 1988-06-13; A.550/1-3 z 2010-05-14
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1988-06-13, wykaz dokumentów: 333/A z 1988-06-13; A.551 z 2010-05-14
 • Formy ochrony przyrody w Ożarowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ożarowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ożarowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 100 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: akt: przy bramie wjazdowej do SKR; gm.: w pobliżu budynku OSP w Wyszmontowie
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek około 130 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: akt: w północno-wschodnim narożniku parku; gm.: w południowo-wschodnim narożniku parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: gm.: wiek około 100 lat, Data ustanowienia: 1989-01-25, Opis granicy: akt: na zachodnim skraju terenu SKR przy ogrodzeniu nad rowem; gm.: w pobliżu budynku OSP w Wyszmontowie

Ożarów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 21 wypadków drogowych w Ożarowie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 492,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 93,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ożarowie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opatowskiego.

  Powiat opatowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ożarowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 24 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ożarowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 492,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  492,8
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 93,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  93,9
  świętokrzyskie
  137,7
  Cała Polska
  104,4
 • 563,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Ożarów
  563,2
  woj. świętokrzyskie
  1 628,0
  Kraj
  1 327,3
 • 19,05 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  19,0
  świętokrzyskie
  10,4
  Polska
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  114,3
  Województwo
  122,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ożarowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 523,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  523,8 km
  Województwo
  382,3 km
  Kraj
  633,6 km
 • 9,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Ożarów
  9,4 km
  Województwo
  3,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ożarów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 755droga wojewódzka nr 755(Ostrowiec Świętokrzyski - Denkówek - Goździelin - Bodzechów - Grójec - Brzóstowa - Ćmielów - Drygulec - Ożarów - Sobów - Bałtówka - Suchodółka - Czyżów - Zawichost - Kosin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ożarów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków - Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec -Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ożarowie istnieje 47 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bohaterów Monte Cassino

  ul. Brzozowa

  ul. Bławatna

  ul. Cicha

  ul. Dionizego Czachowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Górna

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Jaworowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jodłowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Leona Mazurkiewicza

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Makowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Ostrowiecka

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Przejazdowa

  ul. Pszeniczna

  ul. Różana

  ul. Sandomierska

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stodolna

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  pl. Wolności

  ul. Wysoka

  os. Wzgórze

  ul. Wąska

  ul. Zielna

  ul. Żytnia