Wojnicz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wojnicz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wojnicz to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wojnicz.
 • 3 135 Liczba mieszkańców
 • 8,5 km² Powierzchnia
 • 368,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1278 Data założenia
 • 1278–1934 i od 2007 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Władysław Bąk Burmistrz miasta
Wojnicz na mapie
Identyfikatory
 • 20.837849.9580 Współrzędne GPS
 • 1216134 TERYT (TERC)
 • 0836276 SIMC
Herb miasta Wojnicz
Wojnicz herb

Jak Wojnicz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wojnicz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wojnicz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wojnicz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
19Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
25Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
78Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
78Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
91Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
98Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
126Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
154Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
189Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
194Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
325Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
327Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
332Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
392Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
405Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
421Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
440Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce

Wojnicz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-830Poczta Wojnicz
32-830Skrytki Pocztowe Poczta Wojnicz

Wojnicz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wojniczu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Wojniczu
(14) 679-01-08
(14) 679-01-00
ul. Rynek 1
32-830 Wojnicz

Wojnicz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wojnicz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 135, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2007-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wojnicza zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 1,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Wojnicza jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Wojnicz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,32 na 1000 mieszkańców Wojnicza. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,0% zgonów w Wojniczu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Wojniczu były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wojnicza przypada 9.38 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wojnicza -2. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,5% mieszkańców Wojnicza jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wojnicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 135 Liczba mieszkańców
 • 1 628 Kobiety
 • 1 507 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wojniczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wojniczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wojniczu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wojnicza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,9 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wojnicz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wojnicza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wojnicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wojnicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wojnicz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Wojnicz
  30,0%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Wojnicz
  58,4%
  Województwo
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Wojnicz
  0,1%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wojniczu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  Małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wojnicz
  0,9
  woj. małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wojniczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,3
  Małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wojniczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wojniczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wojniczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wojniczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,1
  woj. małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 263 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  woj. małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,64
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,84
  woj. małopolskie
  0,86
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wojniczu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  119,4
  woj. małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,7
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,0%
  Województwo
  38,1%
  Kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Wojnicz
  19,3%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 376 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cały kraj
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Cały kraj
  74,4
 • 221,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  221,4
  Małopolskie
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Polska
  246,5
 • 424,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  424,2
  Województwo
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  49,7
  Województwo
  60,9
  Kraj
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wojnicz
  29,0
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,0
  woj. małopolskie
  6,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wojniczu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wojnicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojnicz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wojniczu oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wojniczu to 960 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 306 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wojniczu to 6,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wojniczu to 141,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,12% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,02% mieszkań posiada łazienkę, 79,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,33% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 960 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 306,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  306,20
  woj. małopolskie
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  96,30 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,50 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,61 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Wojnicz
  4,61
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,27
  Województwo
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wojnicz
  0,71
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,87
  Małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wojnicz
  6,11
  woj. małopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 17,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wojnicz
  17,54
  Województwo
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 1 275 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  141,7 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,41 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2007-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,12%
  woj. małopolskie
  97,75%
  Cały kraj
  97,71%
 • 94,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Wojnicz
  94,54%
  Małopolskie
  96,06%
  Cała Polska
  95,10%
 • 94,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,02%
  woj. małopolskie
  95,13%
  Kraj
  93,66%
 • 79,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  79,01%
  Małopolskie
  85,98%
  Cała Polska
  85,62%
 • 96,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wojnicz
  96,33%
  woj. małopolskie
  66,60%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2007-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Wojnicz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wojniczu na 1000 mieszkańców pracuje 407osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wojniczu wynosiło w 2022 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wojniczu wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Wojnicza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 407 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wojnicz
  407,0
  woj. małopolskie
  419,0
  Cała Polska
  402,0
 • 8,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Wojnicz
  8,3%
  Województwo
  4,5%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wojniczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wojniczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wojniczu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 010 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wojnicz
  5 010 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wojniczu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wojniczu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wojnicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  70,8
  Małopolskie
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 40,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wojnicz
  40,8
  Małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 136,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  136,1
  woj. małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wojnicz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wojniczu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 414 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 309 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wojniczu najwięcej (32) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (388) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,1% (141) podmiotów, a 63,5% (263) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wojniczu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 414 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 141 Przemysł i budownictwo
 • 263 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w Wojniczu w 2022 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Wojniczu w 2022 roku
 • 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 388 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 388
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 414 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 414
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 41 Spółki handlowe ogółem
 • 41
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 32  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 32
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 23 Spółki cywilne ogółem
 • 23
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 309 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Budownictwo
 • 80
 • 69 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 69
 • 38 Przetwórstwo przemysłowe
 • 38
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojnicz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wojniczu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 84 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wojniczu wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wojnicza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wojnicza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 84
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 61
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  26,75
  Województwo
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,33
  Województwo
  12,25
  Polska
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  19,61
  woj. małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  1,66
  Województwo
  1,39
  Cała Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wojnicz
  0,17
  woj. małopolskie
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,10
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  89%
  woj. małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wojnicz
  92%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wojnicz
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  woj. małopolskie
  56%
  Polska
  51%

Wojnicz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wojnicza wyniosła w 2022 roku 88,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wojnicza - 36.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,2 mln złotych, czyli 27,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wojnicza wyniosła w 2022 roku 75,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Wojnicza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 841 złotych na mieszkańca (14,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 41,0 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,1%.
 • Wydatki budżetu w Wojniczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,1 mln

  2,7 tys(100%)

  42,5 mln

  3,2 tys(100%)

  48,0 mln

  3,6 tys(100%)

  53,2 mln

  3,9 tys(100%)

  60,0 mln

  4,5 tys(100%)

  66,6 mln

  5,0 tys(100%)

  69,1 mln

  5,3 tys(100%)

  88,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,4 mln

  5,1 tys(48.2%)

  17,8 mln

  5,3 tys(41.9%)

  18,7 mln

  5,6 tys(39%)

  18,7 mln

  5,6 tys(35.2%)

  21,6 mln

  6,5 tys(36.1%)

  19,4 mln

  5,8 tys(29%)

  22,1 mln

  6,7 tys(32%)

  32,3 mln

  10,3 tys(36.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  1,2 tys(10.8%)

  4,2 mln

  1,2 tys(9.8%)

  4,9 mln

  1,5 tys(10.3%)

  5,4 mln

  1,6 tys(10.2%)

  5,4 mln

  1,6 tys(9.1%)

  5,4 mln

  1,6 tys(8.2%)

  5,9 mln

  1,8 tys(8.6%)

  7,8 mln

  2,5 tys(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  138,8 tys

  41,0(0.4%)

  158,1 tys

  47,0(0.4%)

  224,2 tys

  66,6(0.5%)

  163,5 tys

  49,1(0.3%)

  306,8 tys

  92,6(0.5%)

  290,0 tys

  87,6(0.4%)

  769,7 tys

  234(1.1%)

  7,3 mln

  2,3 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  367(3.4%)

  1,4 mln

  415(3.3%)

  2,1 mln

  628(4.4%)

  5,6 mln

  1,7 tys(10.5%)

  3,4 mln

  1,0 tys(5.6%)

  4,2 mln

  1,3 tys(6.3%)

  4,5 mln

  1,4 tys(6.6%)

  6,6 mln

  2,1 tys(7.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  565(5.3%)

  2,1 mln

  613(4.9%)

  2,1 mln

  634(4.4%)

  2,7 mln

  817(5.1%)

  3,6 mln

  1,1 tys(5.9%)

  6,9 mln

  2,1 tys(10.3%)

  6,4 mln

  2,0 tys(9.3%)

  6,3 mln

  2,0 tys(7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  662(6.2%)

  1,3 mln

  381(3%)

  1,1 mln

  341(2.4%)

  674,4 tys

  203(1.3%)

  672,3 tys

  203(1.1%)

  3,9 mln

  1,2 tys(5.9%)

  2,5 mln

  774(3.7%)

  5,2 mln

  1,7 tys(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,5 tys(14.4%)

  12,2 mln

  3,6 tys(28.8%)

  1,7 mln

  520(3.6%)

  1,8 mln

  548(3.4%)

  1,8 mln

  552(3.1%)

  2,0 mln

  594(3%)

  2,1 mln

  630(3%)

  3,5 mln

  1,1 tys(3.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  956,0 tys

  283(2.6%)

  997,9 tys

  297(2.3%)

  1,1 mln

  313(2.2%)

  1,3 mln

  375(2.4%)

  1,9 mln

  565(3.1%)

  1,0 mln

  312(1.5%)

  1,7 mln

  516(2.5%)

  3,1 mln

  985(3.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  279,3 tys

  82,5(0.8%)

  293,1 tys

  87,1(0.7%)

  291,2 tys

  86,5(0.6%)

  323,5 tys

  97,1(0.6%)

  526,0 tys

  159(0.9%)

  1,0 mln

  306(1.5%)

  663,3 tys

  201(1%)

  2,7 mln

  867(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  373,5 tys

  110(1%)

  470,2 tys

  140(1.1%)

  574,1 tys

  171(1.2%)

  641,9 tys

  193(1.2%)

  815,8 tys

  246(1.4%)

  736,5 tys

  223(1.1%)

  1,1 mln

  340(1.6%)

  1,1 mln

  340(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  865,5 tys

  256(2.4%)

  482,6 tys

  143(1.1%)

  823,9 tys

  245(1.7%)

  333,5 tys

  100(0.6%)

  1,0 mln

  316(1.7%)

  570,7 tys

  172(0.9%)

  798,9 tys

  243(1.2%)

  881,6 tys

  281(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  527,5 tys

  156(1.5%)

  464,3 tys

  138(1.1%)

  391,1 tys

  116(0.8%)

  373,6 tys

  112(0.7%)

  349,6 tys

  106(0.6%)

  255,5 tys

  77,2(0.4%)

  169,3 tys

  51,4(0.2%)

  594,5 tys

  190(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  180,2 tys

  53,3(0.5%)

  140,0 tys

  41,6(0.3%)

  118,5 tys

  35,2(0.2%)

  131,2 tys

  39,4(0.2%)

  125,7 tys

  37,9(0.2%)

  181,7 tys

  54,9(0.3%)

  275,4 tys

  83,6(0.4%)

  345,5 tys

  110(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  138,6 tys

  41,0(0.4%)

  138,4 tys

  41,1(0.3%)

  157,3 tys

  46,7(0.3%)

  86,8 tys

  26,1(0.2%)

  180,9 tys

  54,6(0.3%)

  152,3 tys

  46,0(0.2%)

  230,6 tys

  70,0(0.3%)

  244,6 tys

  78,0(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  11,6 tys

  3,4(0%)

  19,6 tys

  5,8(0%)

  20,6 tys

  6,1(0%)

  21,1 tys

  6,3(0%)

  23,0 tys

  6,9(0%)

  41,5 tys

  12,5(0.1%)

  113,1 tys

  34,3(0.2%)

  221,2 tys

  70,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  344,6 tys

  102(1%)

  331,0 tys

  98,4(0.8%)

  302,1 tys

  89,8(0.6%)

  356,1 tys

  107(0.7%)

  516,8 tys

  156(0.9%)

  491,8 tys

  149(0.7%)

  508,4 tys

  154(0.7%)

  70,3 tys

  22,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  3,2(0%)

  25,5 tys

  7,8(0%)

  16,8 tys

  5,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,9 tys

  33,1(0.3%)

  13,1 tys

  3,9(0%)

  4,1 tys

  1,2(0%)

  160,6 tys

  48,2(0.3%)

  115,7 tys

  34,9(0.2%)

  116,7 tys

  35,3(0.2%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  250

  0,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  8,4(0.1%)

  7,8 tys

  2,3(0%)

  355,9 tys

  107(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  295,2 tys

  87,3(0.8%)

  51,0 tys

  15,2(0.1%)

  52,4 tys

  15,6(0.1%)

  51,0 tys

  15,3(0.1%)

  51,0 tys

  15,4(0.1%)

  47,4 tys

  14,3(0.1%)

  7,4 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  131,1 tys

  39,0(0.3%)

  34,6 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  377

  0,1(0%)

  5,5 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  5,0 tys

  1,5(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wojniczu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wojnicz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wojnicza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,0 tys(100%)

  45,2 mln

  3,4 tys(100%)

  48,0 mln

  3,6 tys(100%)

  55,0 mln

  4,1 tys(100%)

  60,3 mln

  4,5 tys(100%)

  72,7 mln

  5,5 tys(100%)

  83,5 mln

  6,4 tys(100%)

  75,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,4 mln

  5,1 tys(43.1%)

  17,3 mln

  5,1 tys(38.2%)

  17,1 mln

  5,1 tys(35.6%)

  19,2 mln

  5,8 tys(34.9%)

  20,0 mln

  6,0 tys(33.1%)

  26,6 mln

  8,0 tys(36.5%)

  32,4 mln

  9,8 tys(38.8%)

  25,6 mln

  8,2 tys(34.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,3 mln

  3,6 tys(30.4%)

  12,2 mln

  3,6 tys(27.1%)

  13,1 mln

  3,9 tys(27.3%)

  14,6 mln

  4,4 tys(26.5%)

  15,7 mln

  4,7 tys(26%)

  16,6 mln

  5,0 tys(22.9%)

  18,4 mln

  5,6 tys(22.1%)

  20,6 mln

  6,6 tys(27.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  92,5 tys

  27,4(0.2%)

  68,0 tys

  20,2(0.2%)

  418,1 tys

  124(0.9%)

  40,8 tys

  12,3(0.1%)

  376,6 tys

  114(0.6%)

  393,7 tys

  119(0.5%)

  564,4 tys

  171(0.7%)

  7,6 mln

  2,4 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  466(3.9%)

  1,3 mln

  373(2.8%)

  1,3 mln

  382(2.7%)

  1,3 mln

  394(2.4%)

  1,9 mln

  573(3.2%)

  4,0 mln

  1,2 tys(5.5%)

  4,3 mln

  1,3 tys(5.1%)

  4,1 mln

  1,3 tys(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  472(4%)

  1,7 mln

  516(3.8%)

  1,5 mln

  458(3.2%)

  1,9 mln

  557(3.4%)

  1,6 mln

  484(2.7%)

  1,7 mln

  524(2.4%)

  1,7 mln

  522(2.1%)

  2,0 mln

  651(2.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,2 tys(10%)

  10,9 mln

  3,2 tys(24.1%)

  620,9 tys

  185(1.3%)

  715,3 tys

  215(1.3%)

  690,4 tys

  208(1.1%)

  746,9 tys

  226(1%)

  717,1 tys

  218(0.9%)

  1,9 mln

  611(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  108,9 tys

  32,2(0.3%)

  100,9 tys

  30,0(0.2%)

  121,7 tys

  36,2(0.3%)

  157,5 tys

  47,3(0.3%)

  141,9 tys

  42,8(0.2%)

  122,7 tys

  37,1(0.2%)

  154,0 tys

  46,8(0.2%)

  693,3 tys

  221(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  77,1 tys

  22,8(0.2%)

  73,0 tys

  21,7(0.2%)

  51,7 tys

  15,3(0.1%)

  42,1 tys

  12,6(0.1%)

  59,3 tys

  17,9(0.1%)

  400,0 tys

  121(0.6%)

  135,3 tys

  41,1(0.2%)

  612,0 tys

  195(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  387,0 tys

  114(1%)

  456,1 tys

  136(1%)

  410,1 tys

  122(0.9%)

  731,9 tys

  220(1.3%)

  492,4 tys

  149(0.8%)

  895,8 tys

  271(1.2%)

  1,4 mln

  421(1.7%)

  513,9 tys

  164(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  627(5.3%)

  745,8 tys

  222(1.7%)

  191,8 tys

  57,0(0.4%)

  207,8 tys

  62,4(0.4%)

  253,5 tys

  76,5(0.4%)

  227,8 tys

  68,8(0.3%)

  2,3 mln

  706(2.8%)

  427,3 tys

  136(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 tys

  0,5(0%)

  28,6 tys

  8,5(0.1%)

  44,9 tys

  13,4(0.1%)

  4,5 tys

  1,4(0%)

  65,3 tys

  19,7(0.1%)

  60,6 tys

  18,3(0.1%)

  102,2 tys

  31,0(0.1%)

  375,9 tys

  120(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  77,9 tys

  23,0(0.2%)

  86,3 tys

  25,6(0.2%)

  78,4 tys

  23,3(0.2%)

  124,1 tys

  37,3(0.2%)

  109,8 tys

  33,1(0.2%)

  92,4 tys

  27,9(0.1%)

  151,1 tys

  45,9(0.2%)

  119,1 tys

  38,0(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  123,2 tys

  36,4(0.3%)

  80,0 tys

  23,8(0.2%)

  86,0 tys

  25,6(0.2%)

  1,9 mln

  582(3.5%)

  1,5 mln

  457(2.5%)

  956,6 tys

  289(1.3%)

  2,1 mln

  631(2.5%)

  117,5 tys

  37,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,8 tys

  17,7(0.1%)

  26,6 tys

  8,0(0%)

  9,2 tys

  2,8(0%)

  92,4 tys

  28,1(0.1%)

  72,4 tys

  23,1(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  8,8 tys

  2,6(0%)

  16,7 tys

  5,0(0%)

  18,5 tys

  5,5(0%)

  19,2 tys

  5,8(0%)

  21,0 tys

  6,3(0%)

  24,7 tys

  7,5(0%)

  31,0 tys

  9,4(0%)

  42,7 tys

  13,6(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,8 tys

  13,8(0.1%)

  40,8 tys

  12,1(0.1%)

  41,4 tys

  12,3(0.1%)

  50,2 tys

  15,1(0.1%)

  86,4 tys

  26,1(0.1%)

  71,3 tys

  21,5(0.1%)

  49,3 tys

  15,0(0.1%)

  41,7 tys

  13,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  97,0 tys

  28,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  208,1 tys

  62,8(0.3%)

  27,2 tys

  8,2(0%)

  133,9 tys

  40,7(0.2%)

  31,3 tys

  10,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,9 tys

  33,1(0.3%)

  13,1 tys

  3,9(0%)

  4,1 tys

  1,2(0%)

  160,6 tys

  48,2(0.3%)

  115,7 tys

  34,9(0.2%)

  116,7 tys

  35,3(0.2%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  693

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  939

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  944

  0,3(0%)

  9,9 tys

  3,0(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  400

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  250

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  212,9 tys

  62,9(0.5%)

  82,9 tys

  24,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wojnicz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 757 mieszkańców Wojnicza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 361 kobiet oraz 395 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Wojnicza, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Wojnicza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wojniczu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w Wojniczu mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 161 dzieci (77 dziewczynek oraz 84 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wojniczu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (48 dziewczynek oraz 62 chłopców). Dostępnych było 110 miejsc.

  15,0% mieszkańców Wojnicza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,7% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 929 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,39 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 534 uczniów (257 kobiet oraz 277 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wojniczu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 515 uczniów (255 kobiet oraz 260 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 217,96.

  W Wojniczu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 97 uczniów (68 kobiet oraz 29 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Wojniczu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 212 uczniów (108 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 76 absolwentów.

  W Wojniczu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 83 uczniów (18 kobiet oraz 65 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów. 20,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,6% mieszkańców Wojnicza w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wojnicz
  33,1%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Wojnicz
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wojnicz
  20,6%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Wojnicz
  30,5%
  Województwo
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wojnicz
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,2%
  Małopolskie
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wojnicz
  3,4%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1929 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 929,0
  Województwo
  886,0
  Kraj
  883,0
 • 0,39 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,39
  woj. małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 168 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wojnicz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 161 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 84 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 46 3 lata
 • 46
 • 53 4 lata
 • 53
 • 58 5 lata
 • 58
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 28 4 lata
 • 28
 • 28 5 lata
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 27 3 lata
 • 27
 • 25 4 lata
 • 25
 • 30 5 lata
 • 30
 • 69 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wojniczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojniczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Wojniczu
  Publiczne
  14 679-00-13
  Wojnicz
  32-830 Wojnicz
  511510
 • Szkoły podstawowe w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wojnicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 534 Uczniowie
 • 257 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,3
  Małopolskie
  16,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 37,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 217,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wojnicz
  217,96
  woj. małopolskie
  95,49
  Polska
  95,71
 • 217,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  217,55
  Województwo
  94,78
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wojnicz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wojnicz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wojniczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojniczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (św. Jan Kanty)
  Publiczna
  14 679-00-19
  14 679-00-19
  ul. RYNEK 30
  32-830 Wojnicz
  2454645
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wojnicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,1%
  29,9%
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,3
  Województwo
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Wojnicz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  20,8
  Małopolskie
  20,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wojniczu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wojniczu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Jan Paweł II)
  Publiczne
  14 679-00-05
  14 679-01-38
  ul. Jagiellońska 17
  32-830 Wojnicz
  7167-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Jan Paweł II)
  Publiczna
  ul. Jagiellońska 17
  32-830 Wojnicz
  391-
  Liceum Ogólnokształcące (Jan Paweł II)
  Publiczne
  14 679-00-05
  14 679-01-38
  ul. Jagiellońska 17
  32-830 Wojnicz
  379-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wojnicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wojnicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wojnicz, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wojnicz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wojniczu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wojniczu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wojniczu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wojniczu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wojniczu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 112 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 2 400)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 1 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 400)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 100)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 145)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 40)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 153)
  • teatralne: 2 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 40)
  • taneczne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Wojniczu działało 1 kino posiadające 1 salę z 112 miejscami na widowni. Odbyło się 105 seansów, na które przyszło 1 560 widzów, w tym 82 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 248 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Wojniczu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 901 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Wojniczu działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 316 członków. Zarejestrowano 298 ćwiczących (mężczyźni: 242, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 197, dziewczęta do lat 18: 56). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wojniczu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wojniczu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wojnicza znajduje się 21 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wojniczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko pierścieniowate Wojnicz, st.1 ze średniowieczadnia 1957-04-12, wykaz dokumentów: Kl.V-114/11/57 z 1957-04-12; A-132 z 1977-10-18; A-360 z 1993-10-05
  • Kościół z XVI - XVIIdnia 1947-10-13, wykaz dokumentów: I-3-14/47 z 1947-10-13; A-310 z 1971-10-20
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Leonarda 1)dnia 1947-10-13, wykaz dokumentów: I-3-14/47 z 1947-10-13; A-310 z 1971-10-20
  • Zespół - pałac z 2. poł. XIX w. (ul. Jagiellońska 17)dnia 1947-10-13, wykaz dokumentów: I-3-19/47 z 1947-10-13; A-19/M z 2004-05-31
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Jagiellońska 17)dnia 1947-10-13, wykaz dokumentów: I-3-19/47 z 1947-10-13; A-308 z 1971-10-20
  • Park z poł. XIX w.dnia 1947-10-13, wykaz dokumentów: I-3-19/47 z 1947-10-13; A-308 z 1971-10-20; A-19/M z 2004-05-31
  • Kościół z XV w.dnia 1971-10-13, wykaz dokumentów: 307 z 1971-10-13
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1971-10-13, wykaz dokumentów: 307 z 1971-10-13
  • Miasto z XIII w.dnia 1977-07-04, wykaz dokumentów: A-128 z 1977-07-04; A-132 z 1977-10-18; brak numeru z 2003-07-31
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Jagiellońska 1)dnia 1992-08-04, wykaz dokumentów: A-351 z 1992-08-04
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1998-12-14, wykaz dokumentów: A-426 z 1998-12-14
  • Mauzoleum z 1880 - 1890dnia 1998-12-14, wykaz dokumentów: A-426 z 1998-12-14
  • Willa z 1922 - 1924 (ul. Jagiellońska 17)dnia 2004-05-31, wykaz dokumentów: A-19/M z 2004-05-31
  • Kordegarda z 1874 r. (ul. Jagiellońska 17)dnia 2004-05-31, wykaz dokumentów: A-19/M z 2004-05-31
  • Zegar słoneczny z 1870 r. (ul. Jagiellońska 17)dnia 2004-05-31, wykaz dokumentów: A-19/M z 2004-05-31
  • Kaplica z 1905 r.dnia 2008-03-20, wykaz dokumentów: A-133/M z 2008-03-20
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2008-03-20, wykaz dokumentów: A-133/M z 2008-03-20
  • Figura z 1873 r.dnia 2008-03-20, wykaz dokumentów: A-133/M z 2008-03-20
  • Figura z 1873 r.dnia 2008-03-20, wykaz dokumentów: A-133/M z 2008-03-20
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2009-04-16, wykaz dokumentów: A-465/M z 2009-04-16
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2009-04-16, wykaz dokumentów: A-465/M z 2009-04-16
 • Formy ochrony przyrody w Wojniczu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wojnicza znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wojniczu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Powołany dla zachowania w dobrej kondycji zwartego kompleksu leśnego oraz specyfiki krajobrazu i architektury wsi Pogórza Bocheńskiego ponadto ostoi ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowisk rzadkich roślin. W krajobrazie dominują lasy w przeważającej części bory mieszane a w miejscach wilgotnych - bory wilgotne ze śródleśnymi łąkami wilgotnymi. Zabytki kultury materialnej Obszaru to przede wszystkim kościoły zespoły dworsko-parkowe oraz XIX-wieczny dom rodzinny Wincentego Witosa w Wierzchosławicach., Data ustanowienia: 1996-01-01, Opis granicy: Opis tekstowy przebiegu granicy Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załacznik nr 1 do uchwały z 2016 r.) Granica Obszaru począwszy od wschodniego krańca wsi Miechowice Wielkie prowadzi do rzeki Kisielina drogą(1) gminną a następnie około 150 m drogą gruntową w kierunku zachodnim do potoku wpadającego do Kanału Jadownicko-Pojawskiego. Wzdłuż potoku przebiega na długości około 600 m a następnie wzdłuż kanału. Po ok. 400 m zmienia kierunek na zachodni wzdłuż drogi gruntowej docierając po ok. 1 1 km w przysiółku Natków we wsi Wola Przemykowska do drogi powiatowej 1336K (Zaborów - Wietrzychowice). Następnie wzdłuż tej drogi granica podąża na południe do Zaborowa. W Zaborowie przechodzi na drogę powiatową 1305K (Szczurowa - Żelichów) dochodząc do drogi gminnej prowadzącej do Dołęgi. Drogą tą przez ok. 1 5 km podąża na wschód następnie skręca w kierunku południowym na drogę powiatową 1421K (Zaborów - Wola Dębińska) podążając nią od miejscowości Jagniówka Dołęska do Borzęcina Dolnego. Następnie drogą gminną przez wieś Borzęcin Górny obok budynku szkoły dochodzi do drogi Waryś - Borek. Tu skręca na wschód biegnąc ok. 900 m drogą w kierunku wsi Waryś po czym na skrzyżowaniu skręca ponownie na południe w drogę powiatową 1421K (Zaborów - Wola Dębińska) docierając do centrum wsi Bielcza. W Bielczy skręca na wschód a po ok. 1 km na południe wzdłuż drogi przez Biadoliny Szlacheckie do Biadolin Radłowskich. Od Biadolin Radłowskich drogą gminną biegnącą obok wzniesienia Wielkiej Góry biegnie w kierunku Wojnicza by około 0 5 km przed drogą krajową nr 94 przejść przez potok Ulga. Następnie w dół jego biegu po ok. 1200 m dociera do drogi gruntowej a następnie gminnej którymi w kierunku wschodnim przechodzi na drogę wojewódzką 975. Drogą tą dochodzi do Biskupic Radłowskich gdzie skręca na zachód i przez ok. 1400 m biegnie drogą wojewódzką 964 w kierunku Szczurowej. Stąd drogą powiatową 1337K (Wietrzychowice - Biskupice Radłowskie) dociera do Miechowic Małych z których drogą gminną a następnie drogą powiatową 1305K (Szczurowa - Żelichów) do Miechowic Wielkich gdzie rozpoczęto opis granicy., Powierzchnia: 20811.45 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-04-06, Opis granicy: po północnej stronie budynku Urzędu Miejskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-04-06, Opis granicy: ul. Krótka 1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-04-06, Opis granicy: ul. Krakowska 62

Wojnicz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Wojniczu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wojniczu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wojniczu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wojniczu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 31,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  31,9
  Małopolskie
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Małopolskie
  3,0
  Polska
  5,0
 • 31,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wojnicz
  31,9
  Małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Małopolskie
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wojniczu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  0,0 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,0 km
  Województwo
  2,7 km
  Kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wojnicz przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DW 975droga wojewódzka nr 975(Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Odporyszów - Żabno - Biskupice Radłowskie - Radłów - Niwka - Wierzchosławice - Bogumiłowice - Łętowice - Łętowska Dębina - Wojnicz - Wielka Wieś - Sukmanie - Olszyny - Zakliczyn - Bleśnik - Olszowa - Paleśnica - Podole Górowa - Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - Lipie - Sienna - Zbyszyce - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wojnicz nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 91Linia kolejowa nr 91: Kraków Główny Osobowy - Medyka [o znaczeniu państwowym] (Kraków Główny Osobowy - Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów - Kraków Prokocim Osobowy - Kraków Bieżanów - Kokotów - Węgrzce Wielkie - Podłęże - Staniątki - Szarów - Kłaj - Stanisławice - Cikowice - Bochnia - Rzezawa - Jasień Brzeski - Brzesko Okocim - Sterkowiec - Biadoliny - Bogumiłowice - Tarnów Mościce - Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki - Czarna Tarnowska - Grabiny - Grabiny (stacja towarowa) - Dębica - Lubzina - Ropczyce - Ropczyce-Witkowice - Sędziszów Małopolski - Będziemyśl - Trzciana - Świlcza - Rudna Wielka - Rzeszów Główny - Rzeszów Załęże - Strażów - Krzemienica - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno koło Łańcuta - Grzęska - Przeworsk PK - Przeworsk - Przeworsk Towarowy - Pełkinie - Jarosław - Munina - Ostrowiecko - Radymno - Sośnica Jarosławska - Niziny - Walawa - Żurawica Rozrządowa - Żurawica - Przemyśl Zasanie - Przemyśl Główny - Hurko - Medyka Towarowa - Medyka Rozrządowa - Medyka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wojniczu istnieje 41 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Braci Gładyszów

  ul. Braci Mirochnów

  ul. Długa

  ul. Folwarczna

  ul. Goszczyńskiego

  ul. Grodzka

  ul. Jagiellońska

  ul. Jagodowa

  droga Jerzego Chumińskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Krakowska

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Popiełuszki

  ul. Kąpielowa

  ul. Leonarda

  ul. Leśna

  ul. Loretańska

  Most im. Kazimierza Noska "Wiklińskiego"

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Plebańska

  ul. Podlesie

  pl. Pola Archidiakonów Wojnickich

  ul. Ratnawy

  ul. Reymonta

  ul. Rolnicza

  ul. Rynek

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tarnowska

  ul. Warszawska

  ul. Wojów

  ul. Wolicka

  ul. Wąwóz Szwedzki

  ul. Zacisze

  ul. Zamoście

  ul. Zawale

  droga prof. Józefa Szymańskiego

  ul. Świętej Kingi