Wolbórz w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wolbórz - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wolbórz to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu piotrkowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wolbórz.
 • 2 265 Liczba mieszkańców
 • 15,2 km² Powierzchnia
 • 149,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1273–1870; 2011 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • EPI Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Maciej Jaros Burmistrz miasta
Wolbórz na mapie
Identyfikatory
 • 19.830551.5017 Współrzędne GPS
 • 1010114 TERYT (TERC)
 • 0556648 SIMC
Herb miasta Wolbórz
Wolbórz herb
Flaga miasta Wolbórz
Wolbórz flaga

Jak Wolbórz wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wolbórz na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wolbórz wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wolbórz plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
53Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
57Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
68Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
77Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
84Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
106Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
109Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
117Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
147Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
168Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
182Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
199Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
211Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
248Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
301Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce

Wolbórz - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
97-320Poczta Wolbórz

Wolbórz - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wolborzu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Wolborzu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Piotrkowie Trybunalskim (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 9
97-300 Piotrków Trybunalski
Komisariat Policji w Wolborzu
(44) 616-42-97
ul. Warszawska 30
97-320 Wolbórz
Urząd Miejski w Wolborzu
(44) 616-42-41
(44) 616-42-11
Pl. Jagiełły 28
97-320 Wolbórz

Wolbórz - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wolbórz jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 265, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2011-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wolborza zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Wolborza jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Wolbórz ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,24 na 1000 mieszkańców Wolborza. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 356 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w Wolborzu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,8% zgonów w Wolborzu były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wolborza przypada 12.03 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 13 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wolborza 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  55,1% mieszkańców Wolborza jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wolborza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 265 Liczba mieszkańców
 • 1 193 Kobiety
 • 1 072 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wolborzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wolborzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wolborzu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wolborza
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wolbórz
  41,6 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wolbórz, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wolborza
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wolbórz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wolbórz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wolbórz,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,0%
  łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Wolbórz
  57,1%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Wolbórz
  9,8%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wolborzu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wolbórz
  1,7
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wolborzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wolbórz
  -6,2
  łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wolborzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wolborzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wolborzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wolborzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,8
  łódzkie
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 34,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wolbórz
  34,9
  łódzkie
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 356 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 271 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 356 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 232 Waga 3500g - 3999g
 • 232
 • 256 Waga 3000g - 3499g
 • 256
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wolbórz
  1,35
  woj. łódzkie
  1,28
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  woj. łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,59
  łódzkie
  0,54
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wolborzu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Polska
  11,9
 • 169,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  169,2
  Województwo
  183,7
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wolbórz
  0,0
  woj. łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  łódzkie
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piotrkowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wolbórz
  32,2%
  Województwo
  29,5%
  Cała Polska
  36,0%
 • 19,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  19,8%
  Województwo
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,2%
  woj. łódzkie
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 82 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 263,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  263,3
  łódzkie
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Polska
  253,9
 • 428,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 477,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 376,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wolbórz
  428,1
  Województwo
  412,1
  Cały kraj
  426,2
 • 44,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wolbórz
  44,6
  woj. łódzkie
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 28,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  28,4
  Województwo
  38,6
  Cały kraj
  33,8
 • 10,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,9
  woj. łódzkie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wolborzu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wolbórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolbórz - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wolborzu oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,71 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wolborzu to 818 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wolborzu to 5,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wolborzu to 121,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,40% mieszkań posiada łazienkę, 86,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,43% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piotrkowskiego.

  Powiat piotrkowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 818 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  359,60
  łódzkie
  445,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,70 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 35,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  35,50 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,72
  łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,78
  Województwo
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,71
  łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,46
  Województwo
  3,80
  Cały kraj
  3,89
 • 31,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  31,21
  woj. łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 1 582 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 121,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  121,7 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,70 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,70 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,53%
  Województwo
  96,76%
  Kraj
  97,75%
 • 94,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,99%
  Województwo
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 93,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,40%
  woj. łódzkie
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 86,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wolbórz
  86,43%
  woj. łódzkie
  82,27%
  Kraj
  85,83%
 • 64,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wolbórz
  64,43%
  Województwo
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2011-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wolbórz - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wolborzu na 1000 mieszkańców pracuje 652osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 70,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wolborzu wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wolborzu wynosiło 5 278,96 PLN, co odpowiada 78.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  37,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Wolborza pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,2% w przemyśle i budownictwie, a 27,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 652 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Wolbórz
  652,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Miasto
  6,1%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wolborzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wolborzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wolborzu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 657 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 279 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wolborzu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,2% Przemysł i budownictwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 27,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wolborzu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 475 Pracujący ogółem
 • 1 035 Kobiety
 • 440 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wolborzu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,1% W wieku produkcyjnym
 • 49,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wolbórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  81,6
  Województwo
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 42,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wolbórz
  42,8
  Województwo
  43,1
  Polska
  38,2
 • 110,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  110,1
  łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wolbórz - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wolborzu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 279 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 199 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (13) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (24) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wolborzu najwięcej (18) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (261) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,6% (49) podmiotów, a 78,1% (218) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wolborzu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.1%) oraz Budownictwo (15.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 279 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49 Przemysł i budownictwo
 • 218 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Wolborzu w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Wolborzu w 2023 roku
 • 199 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 261 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 261
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 279 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 279
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 199 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolbórz - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wolborzu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wolborzu wynosi 86,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wolborza najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,63 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 8,98 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,50 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,22 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wolborza.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wolbórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 16,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,88
  Województwo
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 10,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,63
  Województwo
  11,45
  Polska
  12,98
 • 3,22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wolbórz
  3,22
  Województwo
  5,35
  Polska
  6,99
 • 2,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,50
  łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wolbórz
  0,15
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 8,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Wolbórz
  8,98
  Województwo
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wolbórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  woj. łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wolbórz
  89%
  Województwo
  57%
  Kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  66%
  łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wolbórz
  100%
  łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wolbórz
  79%
  woj. łódzkie
  44%
  Kraj
  51%

Wolbórz - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wolborza wyniosła w 2022 roku 64,9 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wolborza - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,2 mln złotych, czyli 20,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wolborza wyniosła w 2022 roku 63,2 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Wolborza wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (16,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 57,8 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,5%.
 • Wydatki budżetu w Wolborzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wolborza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wolbórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wolborza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,5 mln

  3,2 tys(100%)

  30,2 mln

  3,9 tys(100%)

  35,8 mln

  4,6 tys(100%)

  46,1 mln

  5,9 tys(100%)

  49,6 mln

  6,4 tys(100%)

  51,0 mln

  6,5 tys(100%)

  57,8 mln

  7,4 tys(100%)

  64,9 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  4,2 tys(40.2%)

  10,3 mln

  4,4 tys(34.1%)

  10,4 mln

  4,5 tys(29.1%)

  11,2 mln

  4,8 tys(24.3%)

  13,9 mln

  6,0 tys(28%)

  16,1 mln

  7,0 tys(31.6%)

  19,7 mln

  8,6 tys(34%)

  16,1 mln

  7,1 tys(24.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  806(7.7%)

  2,1 mln

  913(7.1%)

  5,7 mln

  2,4 tys(15.8%)

  8,0 mln

  3,4 tys(17.3%)

  1,3 mln

  555(2.6%)

  3,0 mln

  1,3 tys(6%)

  5,8 mln

  2,5 tys(10.1%)

  11,7 mln

  5,2 tys(18.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  2,7 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  1,5 tys(14.7%)

  3,7 mln

  1,6 tys(12.1%)

  3,7 mln

  1,6 tys(10.3%)

  3,9 mln

  1,7 tys(8.4%)

  4,0 mln

  1,7 tys(8.1%)

  4,5 mln

  2,0 tys(8.9%)

  4,9 mln

  2,1 tys(8.4%)

  5,8 mln

  2,6 tys(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  1,8 tys(17.6%)

  9,0 mln

  3,9 tys(29.9%)

  1,9 mln

  832(5.4%)

  2,1 mln

  906(4.6%)

  2,4 mln

  1,0 tys(4.7%)

  2,6 mln

  1,1 tys(5%)

  3,2 mln

  1,4 tys(5.5%)

  5,2 mln

  2,3 tys(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  656(6.3%)

  1,7 mln

  745(5.8%)

  1,4 mln

  606(4%)

  7,9 mln

  3,4 tys(17.2%)

  12,2 mln

  5,2 tys(24.5%)

  4,4 mln

  1,9 tys(8.7%)

  5,7 mln

  2,5 tys(9.8%)

  3,6 mln

  1,6 tys(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  457(4.4%)

  980,4 tys

  419(3.2%)

  1,2 mln

  502(3.3%)

  1,3 mln

  557(2.8%)

  1,4 mln

  580(2.7%)

  3,2 mln

  1,4 tys(6.4%)

  1,4 mln

  595(2.4%)

  2,0 mln

  898(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  245,1 tys

  104(1%)

  402,2 tys

  172(1.3%)

  764,0 tys

  327(2.1%)

  228,5 tys

  97,8(0.5%)

  369,6 tys

  159(0.7%)

  1,5 mln

  658(3%)

  283,2 tys

  123(0.5%)

  1,4 mln

  627(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  588,4 tys

  251(2.4%)

  579,5 tys

  248(1.9%)

  586,9 tys

  251(1.6%)

  648,1 tys

  277(1.4%)

  1,0 mln

  443(2.1%)

  1,6 mln

  707(3.2%)

  1,3 mln

  576(2.3%)

  1,4 mln

  617(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  270,6 tys

  115(1.1%)

  394,4 tys

  169(1.3%)

  439,5 tys

  188(1.2%)

  592,0 tys

  253(1.3%)

  611,6 tys

  263(1.2%)

  527,5 tys

  229(1%)

  2,2 mln

  953(3.8%)

  1,4 mln

  614(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  590(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  188,6 tys

  80,4(0.8%)

  138,0 tys

  59,0(0.5%)

  133,6 tys

  57,2(0.4%)

  181,2 tys

  77,5(0.4%)

  203,7 tys

  87,5(0.4%)

  205,6 tys

  89,3(0.4%)

  532,3 tys

  232(0.9%)

  598,1 tys

  263(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  214,9 tys

  91,6(0.9%)

  167,6 tys

  71,6(0.6%)

  140,7 tys

  60,2(0.4%)

  120,4 tys

  51,5(0.3%)

  184,6 tys

  79,3(0.4%)

  116,7 tys

  50,7(0.2%)

  76,6 tys

  33,3(0.1%)

  547,3 tys

  241(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  141,5 tys

  60,3(0.6%)

  178,0 tys

  76,1(0.6%)

  242,3 tys

  104(0.7%)

  763,9 tys

  327(1.7%)

  1,5 mln

  653(3.1%)

  339,8 tys

  148(0.7%)

  353,5 tys

  154(0.6%)

  351,9 tys

  155(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  51,8 tys

  22,1(0.2%)

  36,8 tys

  15,7(0.1%)

  44,5 tys

  19,0(0.1%)

  36,4 tys

  15,6(0.1%)

  35,0 tys

  15,0(0.1%)

  33,6 tys

  14,6(0.1%)

  90,4 tys

  39,4(0.2%)

  71,6 tys

  31,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  456,3 tys

  195(1.9%)

  448,2 tys

  192(1.5%)

  494,8 tys

  212(1.4%)

  484,9 tys

  207(1.1%)

  402,0 tys

  173(0.8%)

  423,0 tys

  184(0.8%)

  419,1 tys

  182(0.7%)

  46,1 tys

  20,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,3 tys

  28,3(0.3%)

  7,0 tys

  3,0(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  82,4 tys

  35,3(0.2%)

  81,7 tys

  35,1(0.2%)

  74,0 tys

  32,2(0.1%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wolborzu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wolborza według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wolbórz, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wolborza według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,5 mln

  3,4 tys(100%)

  32,4 mln

  4,2 tys(100%)

  37,1 mln

  4,8 tys(100%)

  43,2 mln

  5,6 tys(100%)

  47,8 mln

  6,1 tys(100%)

  54,8 mln

  7,0 tys(100%)

  55,4 mln

  7,1 tys(100%)

  63,2 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  5,2 tys(46%)

  13,6 mln

  5,8 tys(41.9%)

  14,6 mln

  6,3 tys(39.5%)

  16,2 mln

  6,9 tys(37.4%)

  17,6 mln

  7,6 tys(36.9%)

  19,4 mln

  8,4 tys(35.4%)

  20,9 mln

  9,1 tys(37.7%)

  23,5 mln

  10,3 tys(37.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 mln

  3,0 tys(26.9%)

  7,7 mln

  3,3 tys(23.9%)

  7,8 mln

  3,4 tys(21.1%)

  8,3 mln

  3,5 tys(19.1%)

  8,4 mln

  3,6 tys(17.6%)

  12,2 mln

  5,3 tys(22.3%)

  10,1 mln

  4,4 tys(18.1%)

  10,0 mln

  4,4 tys(15.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  2,7 tys(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  321,0 tys

  137(1.2%)

  105,5 tys

  45,1(0.3%)

  2,1 mln

  920(5.8%)

  3,1 mln

  1,3 tys(7.3%)

  759,6 tys

  326(1.6%)

  858,3 tys

  373(1.6%)

  3,0 mln

  1,3 tys(5.3%)

  5,7 mln

  2,5 tys(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,4 tys(12.4%)

  8,0 mln

  3,4 tys(24.8%)

  914,1 tys

  391(2.5%)

  863,4 tys

  369(2%)

  961,1 tys

  413(2%)

  967,7 tys

  421(1.8%)

  1,3 mln

  580(2.4%)

  3,0 mln

  1,3 tys(4.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  820,8 tys

  350(3.1%)

  890,2 tys

  381(2.7%)

  912,5 tys

  391(2.5%)

  4,0 mln

  1,7 tys(9.2%)

  7,0 mln

  3,0 tys(14.7%)

  3,0 mln

  1,3 tys(5.5%)

  2,4 mln

  1,1 tys(4.4%)

  2,3 mln

  1,0 tys(3.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  427(3.8%)

  981,5 tys

  420(3%)

  929,9 tys

  398(2.5%)

  849,3 tys

  363(2%)

  1,4 mln

  597(2.9%)

  2,9 mln

  1,3 tys(5.3%)

  3,4 mln

  1,5 tys(6.1%)

  1,4 mln

  594(2.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  515(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 tys

  0,6(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  2,8(0%)

  14,0 tys

  6,0(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  937,3 tys

  407(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  801,0 tys

  352(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  168,0 tys

  71,6(0.6%)

  337,7 tys

  144(1%)

  338,7 tys

  145(0.9%)

  606,9 tys

  260(1.4%)

  532,6 tys

  229(1.1%)

  593,3 tys

  258(1.1%)

  1,3 mln

  586(2.4%)

  750,8 tys

  330(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  514,8 tys

  219(1.9%)

  549,9 tys

  235(1.7%)

  554,2 tys

  237(1.5%)

  546,1 tys

  234(1.3%)

  666,3 tys

  286(1.4%)

  662,0 tys

  288(1.2%)

  680,4 tys

  296(1.2%)

  735,8 tys

  323(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  664,0 tys

  283(2.5%)

  20,4 tys

  8,7(0.1%)

  17,8 tys

  7,6(0%)

  15,1 tys

  6,5(0%)

  36,2 tys

  15,5(0.1%)

  20,4 tys

  8,9(0%)

  40,1 tys

  17,5(0.1%)

  302,5 tys

  133(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  96,8 tys

  41,3(0.4%)

  83,0 tys

  35,5(0.3%)

  106,1 tys

  45,4(0.3%)

  87,8 tys

  37,6(0.2%)

  94,2 tys

  40,4(0.2%)

  134,0 tys

  58,2(0.2%)

  120,9 tys

  52,6(0.2%)

  288,1 tys

  127(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  2,1(0%)

  10,0 tys

  4,3(0%)

  52,4 tys

  22,5(0.1%)

  872,7 tys

  379(1.6%)

  24,5 tys

  10,7(0%)

  97,4 tys

  42,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  80,7 tys

  34,4(0.3%)

  71,7 tys

  30,6(0.2%)

  78,1 tys

  33,4(0.2%)

  69,1 tys

  29,6(0.2%)

  47,9 tys

  20,6(0.1%)

  45,8 tys

  19,9(0.1%)

  37,7 tys

  16,4(0.1%)

  37,2 tys

  16,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,3 tys

  28,3(0.3%)

  7,0 tys

  3,0(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  82,4 tys

  35,3(0.2%)

  81,7 tys

  35,1(0.2%)

  74,0 tys

  32,2(0.1%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  189,7 tys

  80,9(0.7%)

  528

  0,2(0%)

  410

  0,2(0%)

  241

  0,1(0%)

  488

  0,2(0%)

  850

  0,4(0%)

  306,0 tys

  133(0.6%)

  561

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wolbórz - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 553 mieszkańców Wolborza jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 288 kobiet oraz 265 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,3% mieszkańców Wolborza, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,8% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Wolborza mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wolborzu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  W roku 2022 w Wolborzu mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 259 dzieci (135 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,0% mieszkańców Wolborza w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,4% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 824 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 432 uczniów (220 kobiet oraz 212 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 202,82.

  W Wolborzu znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 259 uczniów (104 kobiety oraz 155 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 37 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,6% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 22,3% wśród chłopaków). 25,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 15,6% mieszkańców Wolborza w wieku potencjalnej nauki (15,7% kobiet i 15,5% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,6%
  łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wolbórz
  35,4%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wolbórz
  11,8%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,2%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 16,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,8%
  łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2824 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 824,0
  łódzkie
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wolbórz
  0,35
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 220 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wolbórz) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 259 Dzieci
 • 135 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 124 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,1%
  47,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 63 3 lata
 • 63
 • 60 4 lata
 • 60
 • 65 5 lata
 • 65
 • 58 6 lat
 • 58
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 31 3 lata
 • 31
 • 33 4 lata
 • 33
 • 33 5 lata
 • 33
 • 33 6 lat
 • 33
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 32 3 lata
 • 32
 • 27 4 lata
 • 27
 • 32 5 lata
 • 32
 • 25 6 lat
 • 25
 • 28 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 17,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wolborzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolborzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Wolborzu
  Publiczne
  44 616-43-73
  ul. Mickiewicza 14
  97-320 Wolbórz
  512110
 • Szkoły podstawowe w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wolbórz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 432 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,3
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 38,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 202,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  202,82
  woj. łódzkie
  97,10
  Polska
  95,96
 • 201,88 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  201,88
  Województwo
  95,87
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wolbórz) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wolbórz) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wolborzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolborzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Wolborzu (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  44 616-45-51
  44 616-45-51
  ul. Modrzewskiego 105
  97-320 Wolbórz
  1428137
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Wolbórz) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 259 Uczniowie
 • 104 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,2%
  59,8%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,9
  Województwo
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 29,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wolborzu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolborzu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Andrzej Frycz Modrzewski)
  Publiczne
  44 616-43-51
  44 616-41-68
  ul. Modrzewskiego 107
  97-320 Wolbórz
  18269-
  Liceum Ogólnokształcące (Andrzej Frycz Modrzewski)
  Publiczne
  44 616-43-51
  44 616-41-68
  ul. Modrzewskiego 107
  97-320 Wolbórz
  384-
  Szkoła Policealna (Andrzej Frycz Modrzewski)
  Publiczna
  44 616-43-51
  44 616-41-68
  ul. Modrzewskiego 107
  97-320 Wolbórz
  374-
  Zasadnicza szkoła Zawodowa (Andrzej Frycz Modrzeewski)
  Publiczna
  44 616-43-51
  44 616-41-68
  ul. Modrzewskiego 107
  97-320 Wolbórz
  328-
  Technikum Uzupełniające (Andrzej Frtycz Modrzewski)
  Publiczne
  44 616-43-51
  44 616-41-68
  ul. Modrzewskiego 107
  97-320 Wolbórz
  215-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wolbórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wolbórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wolbórz, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolbórz - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wolborzu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wolborzu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wolborzu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wolborzu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wolborzu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 253 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 54 (uczestnicy: 12 959)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 1 607)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 9 501)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 25)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 336)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 145)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 695)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 214)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 21)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 73)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 120)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 40)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 128)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 3)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 33)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 32)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Wolborzu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 813 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Wolborzu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 108 członków. Zarejestrowano 186 ćwiczących (mężczyźni: 154, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 129, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wolborzu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wolborzu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wolborza znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Wolborzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w. (ul. Plac Jagiełły 5)dnia 1948-07-24, wykaz dokumentów: 184-IX-30 z 1948-07-24; KL.III-52/35/62 z 1962-02-01; 196 z 1967-09-28
  • Pałac z 1773 r. (ul. Modrzewskiego 107)dnia 1948-07-24, wykaz dokumentów: 185-IX-31 z 1948-07-24; KL.III-52/36/62 z 1962-02-01; 197 z 1967-09-28
  • Park z poł. XVIII w.dnia 1948-07-24, wykaz dokumentów: 186-IX-32 z 1948-07-24; KL.III-52/37/62 z 1962-02-01; 198 z 1967-09-28
  • Oficyna mieszkalna z poł. XVIII w. (ul. Modrzewskiego 107)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 694 z 1967-09-28
  • Oficyna mieszkalna z poł. XVIII w. (ul. Modrzewskiego 107)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 695 z 1967-09-28
  • Inny budynek gospodarczy z poł. XVIII w. (ul. Modrzewskiego 107)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 696 z 1967-09-28
  • Inny budynek gospodarczy z poł. XVIII w. (ul. Modrzewskiego 107)dnia 1967-09-28, wykaz dokumentów: 697 z 1967-09-28
  • Aleja z XVIII w.dnia 1974-06-14, wykaz dokumentów: 1151 z 1974-06-14
 • Formy ochrony przyrody w Wolborzu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wolborza znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wolborzu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Sulejowski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1994-08-20, Opis granicy: Północna granica parku biegnie po zaporze na Zbiorniku Sulejowskim skręca w kierunku południowym wzdłuż brzegu Zbiornika następnie obejmuje oddziały Nr 193 194 i 195 lasów należących do Nadleśnictwa Smardzewice Przy ujściu cieku spod Bukowca skręca na południowy zachód i biegnie po granicę lasów uroczyska Błogie wzdłuż oddziałów Nr 8 9 12 23. Na zachód od wsi Karolinów granicą jest droga gruntowa z Trzebiatowa do Tresty Rządowej Dalej po północnym obrzeżu oddziałów Nr 7 6 granica parku dochodzi do drogi Twarda-Bukowiec i kieruje się wzdłuż niej na południe a na granicy lasu (oddział Nr 19) skręca na zachód. Obrzeżem oddziałów Nr 19 i 20 granica dochodzi do drogi prowadzącej do Julianowa i kieru|e się przez wsie Julianów Góry Trzebiatowskie do granicy lasu Wzdłuż północnych obrzeży oddziałów Nr 50 62 i 61 (uroczysko Błogie) dochodzi do drogi Bukowiec-Małe Końskie towarzyszy jej do skraju lasu i znów skręca na zachód Następnie granica SPK biegnie wzdłuż granicy lasów państwowych uroczyska Błogie oddziały Nr 70 71 72 73 83 85 87 88. 84 75 76 77 78‘ 79 80 tutaj przecina ciek Bługa i wzdłuż oddziałów Nr 89 90 91 92 93 102 dochodzi do oddziału Nr 109 Granica parku przecina oddział Nr 109 wzdłuż drogi leśnej i dalej biegnie wzdłuż obrzeży oddziałów Nr 116 122 126 123 i 124 Następnie biegnie ona w kierunku południowym drogą polną na zachód od osiedla Ob-dzież-Piaski dalej krawędzią rzeki Pilicy do cieku spod Podklasztorza. Następnie od mostka skręca na wschód drogą polną prowadzącą do Podklasztorza Cały zespół zabytkowy Opactwa Cystersów znajduje się w granicach SPK Tutaj granica skręca na południe i wzdłuż drogi do Sulejowa dochodzi do terenów zabudowanych Omija je skręcając do rzeki i dalej biegnie jej umocnionym prawym brzegiem Za Sulejowem granica odchodzi od rzeki towarzyszy drodze prowadzącej do kompleksu uroczysko Dąbrowa. Na jej obrzeżu skręca na wschód i biegnie wzdłuż linii lasów państwowych wyłączając oddziały Nr 1/b 1d9. 168 16/ przecina drogę Piotrków-Kielce. obejmuje oddziały Nr 138. 137 136. 150 powtórnie przecina wyżej wymienioną drogę i biegnie po zewnętrznej stronie oddziałów Nr 154 162 179 Na styku oddziałów Nr 279 182 granica kieruje się drogą polną na wschód w stronę Dąbrowy nad Czarną tutaj wzdłuż południowych granic wsi aż do szosy Jaksonek-Skotniki. Tu przekracza rzekę Czarną i powraca w kierunku zachodnim a następnie obrzeżem lasów granica biegnie do drogi leśnej prowadzącej z Dębowej Góry do Niewierszyna. omija od północy Niewierszyn drogą polną dochodzi do brzegów lasu tego sołectwa i skrajem lasów biegnie w kierunku południowym. Granica zbliża się na odległość 300 m do południowych zabudowań wsi Niewierszyn a następnie skręca drogą leśną na południe i znów towarzyszy brzegowi lasów niepaństwowych Przecina ciek spod Sieczki biegnie skrajem sołectw Władysławów i Szarbsko i dochodzi do cieku spod Szarbska Towarzyszy ciekowi 200 m w kierunku wschodnim i przecina go na wysokości znajdujących się po stronie południowej lasów niepaństwowych. Po obrzeżu tych lasów granica dociera do miejscowości Podchojny skąd obrzeżem uroczyska Czarny Las dochodzi do Skotnik Południowa granica parku biegnie drogą leśną obsadzoną brzozami wzdłuż oddziałów Nr 16 17 18 do krawędzi doliny rzeki Pilicy Przecina Pilicę po śladzie drogi polnej i przechodzi przez koryto rzeki na wysokości mostka na starorzeczu Pilicy przy zabudowie letniskowej we wsi Łęg Ręczynski. Teraz po lewej stronie Pilicy kieruje się na północ wyłączając z parku tereny z budownictwem letniskowym. Wzdłuż drogi polnej dochodzi do drogi Nowinki-Łęg Ręczyński. Przecina wieś i biegnie początkowo w stronę Nowinek aby skręcić na północ wzdłuż drogi prowadzącej do wsi Placówka i Pociosa. W rejonie osady Dolna Wieś granica przekracza Strugę Stobnicką i dochodzi do drogi Stobnica-Trzy Morgi Skręca tutaj na północ i biegnie do Sulejowa historycznym traktem nadpilickim przez lasy uroczysk Winduga i Biała Po minięciu kamieniołomów i zakładów wapienniczych (są one w strefie ochronnej) granica na przedmieściu Sulejowa zbliża się do rzeki Biegnie wzdłuż umocnień przeciwpowodziowych a następnie w rejonie Jednostki Osadnictwa Rekreacyjnego "Polanka" krawędzią doliny rzeki Do parku włączone zostało ujście rzeki Luciąży i fragment jej doliny do wysokości pierwszych zabudowań miejscowości Przygłów Następnie granica parku biegnie po lewej stronie rzeki Luciąży aż do Pilicy Od mostku na starorzeczu granica odchyla się na północ i prowadzi wzdłuż drogi leśnej do Barkowic Tutaj kieruje się na zachód i biegnie po północnej stronie zabudowań wsi Barkowice i dalej aż do południowych obrzeży oddziałów Nr 183 i 176 uroczyska Lubiaszów Nadleśnictwo Piotrków. Dalej prowadzi po granicy lasów państwowych aż do oddziału Nr 146 skąd w kierunku północno-zachodnim traktem leśnym przecinając oddziały Nr 127 104 86 70 i dochodzi do skraju wsi Meszcze. Następnie skręca na wschód i prowadzi skrajem lasów państwowych do drogi Warszawa-Katowice Wschodnim skrajem drogi granica kieruje się do motelu w Polichnie omijając parking i teren motelu. Dalej biegnie północnym obrzeżem oddziału Nr 52 skręca na południe obejmując grunty orne wsi Budy dochodzi do granicy lasów tej wsi i wzdłuż północnej granicy dochodzi do oddziałów Nr 90 89 111 następnie oddziałów Nr 166 165 164 168 i dalej północnym a następnie wschodnim skrajem lasów państwowych (uroczysko Lubiaszów) aż do drogi Golesze-Koło skąd skręca w kierunku południowym drogą lokalną do Lubiaszowa Nowego Za Lubiaszowem granica biegnie wzdłuż północnych obrzeży oddziałów Nr 242 241 240 i dochodzi do drogi przy ujęciu wody dla Łodzi w Bronisławowie. Granica parku okala to ujęcie i kieruje się na północ drogą prowadzącą do wsi Swolszewice Działy zachodnim skrajem oddziałów Nr 158 157 156. W miejscu gdzie droga polna (ze wsi Swolszewice Kuby) dochodzi do skraju lasu granica parku odchyla się na północ i przecina grunty rolne dochodzące do drogi Iłki-Kuby Droga ta biegnie do skraju lasu a następnie obrzeżem oddziałów Nr 147 146 dochodzi do linii brzegowej Zbiornika Sulejowskiego Stąd biegnie wzdłuż brzegu zalewu aż do zapory. Z parku wyłączone zostały w formie enklawy grunty rolne i lasy wsi Zarzęcin oraz lasy stanicy harcerskiej i wspólnoty powyższej wsi Północna granica tej enklawy przebiega wzdłuż oddziałów Nr 50 41 skręca na południe i biegnie wzdłuż oddziałów 49 58 59 60 82 a następnie skręca w kierunku zachodnim skrajem oddziałów Nr 91 93 97 i dalej w kierunku północnym oddziałem Nr 94 dochodząc do granicy Zbiornika i następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim brzegiem tego Zbiornika, Powierzchnia: 17030.0 ha, Powierzchnia otuliny: 36730 ha
  • Doliny Wolbórki - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2007-09-14, Powierzchnia: 2272.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 17 Lip drobnolistnych 4 lipy - ochrona zniesiona, Data ustanowienia: 1987-12-15, Opis granicy: Wolbórz przy drodze powiatowej Nr 30165 Ujazd - Wolbórz
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 4 Sosny wejmutki 1 Dąb szypułkowy 3 Lipy drobnolistne 4 Klony zwyczajne 7 Jesionów wyniosłych 2 Modrzewie europejskie, Data ustanowienia: 1998-08-19, Opis granicy: Bogusławice park przy Stadzie Ogierów

Wolbórz - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Wolborzu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 175,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wolborzu znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu piotrkowskiego.

  Powiat piotrkowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wolborzu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wolborzu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 175,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  175,8
  woj. łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 219,78 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  219,8
  Województwo
  110,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Wolbórz
  0,0
  woj. łódzkie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  125,0
  łódzkie
  119,2
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wolborzu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 145,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  145,1 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 2,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,8 km
  łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wolbórz przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wolbórz nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wolborzu istnieje 36 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Batorego

  ul. Borek

  ul. Browarna

  ul. Czarnieckiego

  ul. Gadki

  ul. Garncarska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Kitowicza

  ul. Kościuszki

  ul. Leszka Czarnego

  ul. Mickiewicza

  ul. Modrzewskiego

  ul. Młynarska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Ostrowskiego

  ul. Parkowa

  ul. Pasieka

  ul. Plac Doktora Siniarskiego

  ul. Plac Jagiełły

  ul. Polna

  rondo Powstańców Styczniowych

  ul. Południowa

  ul. Reymonta

  Rondo Wspólnoty Gruntowo-Leśnej w Wolborzu

  ul. Różana

  ul. Sobieskiego

  ul. Sportowa

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wycieczka

  ul. Zwierzyniec

  ul. Łąkowa

  ul. Świętokrzyska