Dobra w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Dobra - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobra to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu tureckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobra.
 • 1 341 Liczba mieszkańców
 • 1,8 km² Powierzchnia
 • 728,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 123 m n.p.m Wysokość
 • 1392 - 1870 od 1919 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 63 Numer kierunkowy
 • PTU Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Gebler Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.615251.9160 Współrzędne GPS
 • 3027034 TERYT (TERC)
 • 0949000 SIMC
Herb miasta Dobra
Dobra herb

Jak Dobra wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dobra na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dobra wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dobra plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
52Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
59Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
112Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
174Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
179Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
186Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
194Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
196Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
210Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
212Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
229Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
237Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
257Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
262Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
263Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
288Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
293Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
295Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
298Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
312Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce

Dobra - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-730Poczta Dobra koło Turku

Dobra - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Turku (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 18
62-700 Turek
Urząd Miejski w Dobrej
(63) 279-90-11
(63) 279-99-41
Pl. Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra

Dobra - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Dobra jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 341, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 14,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrej zawarli w 2022 roku 3 małżeństw, co odpowiada 2,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców Dobrej jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Dobra ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,74 na 1000 mieszkańców Dobrej. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,4% zgonów w Dobrej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w Dobrej były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrej przypada 11.89 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 14 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrej -1. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,7% mieszkańców Dobrej jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 341 Liczba mieszkańców
 • 694 Kobiety
 • 647 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobra, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobra,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobra,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobra,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,6%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,5%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,4%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Dobra
  2,2
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 3 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,7
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 12,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Dobra
  12,6
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,0
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 343 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 253 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 442 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dobra
  3 343 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 225 Waga 3500g - 3999g
 • 225
 • 276 Waga 3000g - 3499g
 • 276
 • 113 Waga 2500g - 2999g
 • 113
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Dobra
  1,48
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dobra
  0,77
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,74
  Wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dobrej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 31,3%
  68,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,9
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 134,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dobra
  134,4
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,5
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tureckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,4%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,8%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dobra
  5,6%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 167 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 235,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dobra
  235,7
  Województwo
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 331,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 365,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 294,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dobra
  331,0
  Wielkopolskie
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 54,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  54,6
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Polska
  70,6
 • 40,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dobra
  40,6
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,4
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobra - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrej oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrej to 537 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 400 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrej to 4,00 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dobrej to 125,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,63% mieszkań posiada łazienkę, 77,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tureckiego.

  Powiat turecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 537 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 400,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Dobra
  400,40
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  80,50 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Dobra
  32,20 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,12
  Wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 2,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,50
  Wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dobra
  1,49
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,00
  Wielkopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 5,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,97
  Województwo
  29,73
  Polska
  24,56
 • 251 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  125,5 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,19 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,22%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Cała Polska
  97,71%
 • 89,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Dobra
  89,74%
  Województwo
  96,58%
  Cała Polska
  95,10%
 • 85,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  85,63%
  woj. wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 77,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,80%
  Województwo
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  Wielkopolskie
  55,85%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Dobra - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Dobrej na 1000 mieszkańców pracuje 301osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrej wynosiło w 2022 roku 4,0% (4,0% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrej wynosiło 5 049,40 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrej 189 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 155 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -34.

  17,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,7% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 301 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  301,0
  Województwo
  440,0
  Polska
  402,0
 • 4,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,0% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Miasto
  4,0%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 049 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 049 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 189 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 155 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -34 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,7% Przemysł i budownictwo
 • 35,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  67,4
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 39,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dobra
  39,2
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 138,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  138,9
  Wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobra - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Dobrej w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 138 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 97 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (6) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrej najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (133) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,9% (33) podmiotów, a 75,4% (104) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.1%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 138 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33 Przemysł i budownictwo
 • 104 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrej w 2022 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Dobrej w 2022 roku
 • 97 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 133 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 133
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 138 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 138
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 97 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 17 Budownictwo
 • 17
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobra - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 27 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,31 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrej wynosi 87,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,43 (wykrywalność 89%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,41 (73%), drogowe - 1,72 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 27
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 20,31 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,31
  Województwo
  18,91
  Polska
  22,81
 • 14,43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dobra
  14,43
  Wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 3,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dobra
  3,41
  Województwo
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dobra
  1,72
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,23
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,14
  Województwo
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  88%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dobra
  90%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Dobra
  74%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Dobra
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  70%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Dobra - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dobrej wyniosła w 2022 roku 46,5 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dobrej - 27.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,7 mln złotych, czyli 16,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrej wyniosła w 2022 roku 45,1 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.6%). W budżecie Dobrej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 60,7 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Dobrej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,0 mln

  3,0 tys(100%)

  24,3 mln

  3,9 tys(100%)

  31,9 mln

  5,1 tys(100%)

  38,3 mln

  6,2 tys(100%)

  34,6 mln

  5,6 tys(100%)

  34,8 mln

  5,8 tys(100%)

  37,8 mln

  6,4 tys(100%)

  46,5 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,2 mln

  4,4 tys(32.6%)

  6,5 mln

  4,6 tys(26.8%)

  7,0 mln

  5,0 tys(21.9%)

  7,7 mln

  5,6 tys(20.2%)

  8,2 mln

  6,0 tys(23.8%)

  9,0 mln

  6,7 tys(25.9%)

  9,4 mln

  7,1 tys(25%)

  12,8 mln

  9,6 tys(27.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,8 tys

  35,2(0.1%)

  15,6 tys

  11,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,0 tys

  81,8(0.3%)

  5,0 mln

  3,7 tys(10.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  1,8 tys(13.1%)

  1,9 mln

  1,3 tys(7.7%)

  3,6 mln

  2,6 tys(11.3%)

  10,4 mln

  7,5 tys(27.3%)

  5,9 mln

  4,3 tys(17%)

  2,8 mln

  2,1 tys(8.1%)

  3,0 mln

  2,2 tys(7.9%)

  4,9 mln

  3,6 tys(10.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  1,4 tys(10.1%)

  2,3 mln

  1,6 tys(9.5%)

  1,5 mln

  1,1 tys(4.8%)

  3,8 mln

  2,7 tys(9.9%)

  2,2 mln

  1,6 tys(6.2%)

  1,4 mln

  1,0 tys(3.9%)

  5,1 mln

  3,8 tys(13.6%)

  4,5 mln

  3,4 tys(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  2,9 tys(21.5%)

  8,2 mln

  5,8 tys(33.6%)

  1,8 mln

  1,3 tys(5.6%)

  2,1 mln

  1,5 tys(5.5%)

  2,2 mln

  1,6 tys(6.4%)

  2,4 mln

  1,8 tys(6.8%)

  2,6 mln

  1,9 tys(6.8%)

  3,7 mln

  2,8 tys(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  1,2 tys(8.7%)

  2,0 mln

  1,4 tys(8.2%)

  1,9 mln

  1,3 tys(5.9%)

  2,1 mln

  1,5 tys(5.6%)

  2,2 mln

  1,6 tys(6.2%)

  2,3 mln

  1,7 tys(6.5%)

  2,6 mln

  1,9 tys(6.8%)

  3,2 mln

  2,4 tys(7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  653,0 tys

  461(3.4%)

  1,1 mln

  769(4.5%)

  614,3 tys

  440(1.9%)

  584,3 tys

  421(1.5%)

  1,6 mln

  1,2 tys(4.7%)

  3,1 mln

  2,3 tys(8.9%)

  1,6 mln

  1,2 tys(4.4%)

  1,7 mln

  1,3 tys(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  395,1 tys

  279(2.1%)

  614,2 tys

  436(2.5%)

  5,2 mln

  3,7 tys(16.1%)

  714,5 tys

  515(1.9%)

  1,7 mln

  1,2 tys(4.9%)

  887,5 tys

  656(2.5%)

  1,1 mln

  828(2.9%)

  1,3 mln

  974(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  325,4 tys

  230(1.7%)

  369,1 tys

  262(1.5%)

  317,2 tys

  227(1%)

  322,1 tys

  232(0.8%)

  352,3 tys

  257(1%)

  373,9 tys

  277(1.1%)

  409,6 tys

  307(1.1%)

  932,4 tys

  695(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  137,9 tys

  97,4(0.7%)

  125,8 tys

  89,3(0.5%)

  1,1 mln

  799(3.5%)

  254,6 tys

  184(0.7%)

  293,0 tys

  214(0.8%)

  544,9 tys

  403(1.6%)

  285,4 tys

  214(0.8%)

  415,8 tys

  310(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  311,5 tys

  220(1.6%)

  315,9 tys

  224(1.3%)

  283,6 tys

  203(0.9%)

  252,4 tys

  182(0.7%)

  237,1 tys

  173(0.7%)

  430,6 tys

  318(1.2%)

  319,8 tys

  240(0.8%)

  309,4 tys

  231(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  283,7 tys

  200(1.5%)

  388,1 tys

  276(1.6%)

  376,9 tys

  270(1.2%)

  411,5 tys

  297(1.1%)

  368,3 tys

  269(1.1%)

  268,3 tys

  198(0.8%)

  323,5 tys

  243(0.9%)

  282,5 tys

  211(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  79,8 tys

  56,4(0.4%)

  116,7 tys

  82,9(0.5%)

  99,1 tys

  71,0(0.3%)

  131,3 tys

  94,6(0.3%)

  104,5 tys

  76,3(0.3%)

  206,4 tys

  153(0.6%)

  120,5 tys

  90,4(0.3%)

  146,6 tys

  109(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  77,5 tys

  54,7(0.4%)

  79,7 tys

  56,6(0.3%)

  68,6 tys

  49,1(0.2%)

  81,0 tys

  58,4(0.2%)

  137,9 tys

  101(0.4%)

  90,6 tys

  67,0(0.3%)

  50,5 tys

  37,9(0.1%)

  139,6 tys

  104(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  308,0 tys

  218(1.6%)

  315,2 tys

  224(1.3%)

  271,4 tys

  194(0.9%)

  274,5 tys

  198(0.7%)

  232,5 tys

  170(0.7%)

  266,9 tys

  197(0.8%)

  266,9 tys

  200(0.7%)

  35,5 tys

  26,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  17,7 tys

  12,5(0.1%)

  17,3 tys

  12,3(0.1%)

  43,6 tys

  31,2(0.1%)

  11,0 tys

  7,9(0%)

  19,3 tys

  14,1(0.1%)

  16,7 tys

  12,4(0%)

  17,9 tys

  13,4(0%)

  20,4 tys

  15,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  5,5 tys

  3,9(0%)

  6,7 tys

  4,8(0%)

  5,5 tys

  3,9(0%)

  1,3 mln

  948(3.4%)

  14,5 tys

  10,6(0%)

  4,9 tys

  3,6(0%)

  10,4 tys

  7,8(0%)

  5,1 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,5 tys

  42,0(0.3%)

  6,7 tys

  4,8(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  71,4 tys

  51,5(0.2%)

  61,0 tys

  44,5(0.2%)

  59,6 tys

  44,1(0.2%)

  1,2 tys

  0,9(0%)

  1,2 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  220

  0,2(0%)

  3,4 tys

  2,5(0%)

  21,0 tys

  15,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  498

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  6,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  114,2 tys

  83,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,9 mln

  3,3 tys(100%)

  26,0 mln

  4,2 tys(100%)

  27,6 mln

  4,4 tys(100%)

  34,5 mln

  5,6 tys(100%)

  37,6 mln

  6,1 tys(100%)

  40,7 mln

  6,8 tys(100%)

  41,2 mln

  7,0 tys(100%)

  45,1 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  5,5 tys(37.5%)

  8,8 mln

  6,3 tys(33.9%)

  8,7 mln

  6,2 tys(31.6%)

  11,2 mln

  8,1 tys(32.5%)

  10,2 mln

  7,5 tys(27.3%)

  13,1 mln

  9,7 tys(32.1%)

  14,5 mln

  10,9 tys(35.2%)

  12,5 mln

  9,3 tys(27.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  3,8 tys(25.9%)

  6,3 mln

  4,5 tys(24.1%)

  6,4 mln

  4,6 tys(23.1%)

  7,3 mln

  5,3 tys(21.2%)

  7,4 mln

  5,4 tys(19.7%)

  7,7 mln

  5,7 tys(19%)

  8,6 mln

  6,4 tys(20.7%)

  11,3 mln

  8,4 tys(25.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  24,1(0.1%)

  27,8 tys

  20,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  98,1 tys

  73,6(0.2%)

  4,3 mln

  3,2 tys(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  2,4 tys(16.3%)

  7,4 mln

  5,3 tys(28.5%)

  1,1 mln

  766(3.9%)

  1,1 mln

  814(3.3%)

  1,3 mln

  957(3.5%)

  1,2 mln

  875(2.9%)

  1,4 mln

  1,1 tys(3.5%)

  2,4 mln

  1,8 tys(5.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  995,7 tys

  703(4.8%)

  1,1 mln

  784(4.2%)

  1,2 mln

  865(4.4%)

  3,8 mln

  2,7 tys(10.9%)

  6,3 mln

  4,6 tys(16.8%)

  3,9 mln

  2,9 tys(9.6%)

  1,7 mln

  1,2 tys(4%)

  2,2 mln

  1,6 tys(4.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  403,4 tys

  285(1.9%)

  449,9 tys

  320(1.7%)

  368,1 tys

  264(1.3%)

  362,6 tys

  261(1%)

  396,1 tys

  289(1.1%)

  388,5 tys

  287(1%)

  395,4 tys

  297(1%)

  1,9 mln

  1,4 tys(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  553,8 tys

  391(2.7%)

  582,7 tys

  414(2.2%)

  564,0 tys

  404(2%)

  785,1 tys

  566(2.3%)

  953,1 tys

  696(2.5%)

  1,9 mln

  1,4 tys(4.8%)

  1,1 mln

  805(2.6%)

  908,4 tys

  677(2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  834,3 tys

  589(4%)

  174,1 tys

  124(0.7%)

  140,0 tys

  100(0.5%)

  834,0 tys

  601(2.4%)

  601,5 tys

  439(1.6%)

  141,4 tys

  105(0.3%)

  1,5 mln

  1,1 tys(3.6%)

  674,7 tys

  503(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  573,8 tys

  405(2.7%)

  153,4 tys

  109(0.6%)

  136,5 tys

  97,8(0.5%)

  111,9 tys

  80,7(0.3%)

  62,0 tys

  45,3(0.2%)

  329,6 tys

  244(0.8%)

  80,9 tys

  60,7(0.2%)

  656,8 tys

  490(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  488,8 tys

  345(2.3%)

  461,8 tys

  328(1.8%)

  752,4 tys

  539(2.7%)

  700,1 tys

  505(2%)

  578,4 tys

  422(1.5%)

  534,6 tys

  395(1.3%)

  760,0 tys

  570(1.8%)

  651,4 tys

  486(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  249,7 tys

  176(1.2%)

  506,1 tys

  359(1.9%)

  484,4 tys

  347(1.8%)

  234,7 tys

  169(0.7%)

  325,2 tys

  238(0.9%)

  213,4 tys

  158(0.5%)

  227,8 tys

  171(0.6%)

  494,3 tys

  369(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  224,1 tys

  162(0.6%)

  90,7 tys

  66,3(0.2%)

  500,0 tys

  370(1.2%)

  735,8 tys

  552(1.8%)

  140,2 tys

  105(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,0 tys

  7,1(0%)

  5,3 tys

  3,8(0%)

  6,3 tys

  4,5(0%)

  55,7 tys

  40,1(0.2%)

  3,8 tys

  2,8(0%)

  4,3 tys

  3,2(0%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  131,7 tys

  98,2(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  74,8 tys

  53,9(0.2%)

  9,7 tys

  7,1(0%)

  17,2 tys

  12,7(0%)

  30,0 tys

  22,5(0.1%)

  59,4 tys

  44,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,2 tys

  48,9(0.3%)

  62,6 tys

  44,5(0.2%)

  47,0 tys

  33,7(0.2%)

  38,4 tys

  27,7(0.1%)

  49,9 tys

  36,4(0.1%)

  36,7 tys

  27,1(0.1%)

  28,7 tys

  21,5(0.1%)

  16,8 tys

  12,5(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  7,2 tys

  5,1(0%)

  7,0 tys

  5,0(0%)

  5,9 tys

  4,2(0%)

  306

  0,2(0%)

  461,0 tys

  337(1.2%)

  2,4 tys

  1,8(0%)

  1,5 tys

  1,1(0%)

  2,7 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,5 tys

  42,0(0.3%)

  6,7 tys

  4,8(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  71,7 tys

  51,7(0.2%)

  61,0 tys

  44,5(0.2%)

  59,6 tys

  44,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,9(0%)

  1,2 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  8,3(0%)

  80,0

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,4 tys

  66,8(0.2%)

  22,8 tys

  16,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobra - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 278 mieszkańców Dobrej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 136 kobiet oraz 142 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Dobrej, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Dobrej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz średnie zawodowe (23,4%).

  13,2% mieszkańców Dobrej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,2% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 22,1% mieszkańców (24,6% wśród dziewczyn i 19,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,6% mieszkańców Dobrej w wieku potencjalnej nauki (20,1% kobiet i 19,2% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,2%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  Województwo
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Dobra
  2,5%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,2%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dobra
  25,6%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 19,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobra
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,3%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 17,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dobrej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Dobrej
  Publiczne
  63 279-90-09
  63 279-90-09
  ul. Kościuszki 1
  62-730 Dobra
  7172-
 • Szkoły podstawowe w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobra) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 41,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  63 279-90-44
  63 279-90-44
  ul. Długa Wieś 28
  62-730 Dobra
  13288-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 13,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobra - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Dobrej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dobrej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dobrej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 210 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 16 (uczestnicy: 1 962)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 750)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 22)
  • inne: 1 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 45)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 32)
  • taneczne: 1 (członkowie: 6)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 2)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 2)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 94)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 27)
  • taneczne: 2 (członkowie: 19)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dobrej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 324 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 12 098 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Dobrej działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 120 członków. Zarejestrowano 90 ćwiczących (mężczyźni: 89, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 59, dziewczęta do lat 18: 1). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobrej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrej znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1906 - 1912dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 302/44 z 1984-05-14
  • Dwór z 1874 r.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 303/45 z 1984-05-14
  • Zespół - dwór z 1874 r.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 303/45 z 1984-05-14
  • Park z 1874 r.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 303/45 z 1984-05-14
  • Gorzelnia z 1. poł. XX w.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 304/46 z 1984-05-14
  • Magazyn z 1. poł. XX w.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 304/46 z 1984-05-14
  • Wozownia z 1. poł. XX w.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 304/46 z 1984-05-14
  • Magazyn z 1. poł. XX w.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 304/46 z 1984-05-14
  • Zespół - folwark z 1. poł. XX w.dnia 1984-05-14, wykaz dokumentów: 304/46 z 1984-05-14
 • Formy ochrony przyrody w Dobrej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrej znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Uniejowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu rozciąga się na południowy zachód od Uniejowa aż po granicę województwa konińskiego z województwem sieradzkim. Zajmuje dolinę Warty która w tym miejscu rozszerza się tworząc Kotlinę Kolską oraz południowy fragment Wysoczyzny Tureckiej. Sąsiedztwo obszaru wysoczyznowego z dużą doliną rzeczną wpływa na wartości przyrodnicze i krajobrazowe okolic Uniejowa które dodatkowo uzupełniają zabytki samego miasteczka., Data ustanowienia: 1986-02-15, Powierzchnia: 18000.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 100 kasztanowców - w terenie pomierzono 55 drzew 45 nie odnalezionio; 4: suche gałęzie; 8 24: pustka w pniu, Data ustanowienia: 1979-11-02, Opis granicy: W parku zabytkowym.

Dobra - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 22 wypadków drogowych w Dobrej odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 640,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 522,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dobrej znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tureckiego.

  Powiat turecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobrej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 22 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobrej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 640,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Dobra
  1 640,6
  Województwo
  1 024,9
  Polska
  1 100,9
 • 522,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Dobra
  522,0
  Wielkopolskie
  103,3
  Cały kraj
  104,4
 • 1 342,28 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Dobra
  1 342,3
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 31,82 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  31,8
  Województwo
  10,1
  Polska
  9,5
 • 81,82 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  81,8
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dobrej w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  60,6 km
  Województwo
  848,7 km
  Polska
  624,0 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dobra
  1,4 km
  woj. wielkopolskie
  7,3 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobra przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 83droga krajowa nr 83(Turek - Turkowice - Kaczki Mostowe - Marianów Kolonia - Kowale Pańskie - Dobra - Dąbrowa - Rzymsko - Strachocice - Miłkowice - Ostrów Warcki - Jeziorsko - Tądów Górny - Tomisławice - Mikołajewice - Proboszczowice - Warta - Duszniki - Małków - Bartochów - Biskupice - Dzierlin - Sieradz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrej istnieje 26 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Czereśniowa

  ul. Dekerta

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  pl. Juliusza Słowackiego

  ul. Ludwika Sperczyńskiego

  ul. Marii Konopnickiej

  pl. Mały Rynek

  ul. Morelowa

  ul. Okrzei

  ul. Parkowa

  ul. Plac Zamysłów

  ul. Sportowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiatraki

  ul. Wiśniowa

  pl. Wojska Polskiego

  ul. Łąkowa

  ul. Świętojańska