Skoczów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Skoczów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skoczów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skoczów.
 • 14 116 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 1 468,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • pod koniec XIV wieku Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Mirosław Krzysztof Sitko Burmistrz miasta
Skoczów na mapie
Identyfikatory
 • 18.790849.8032 Współrzędne GPS
 • 2403104 TERYT (TERC)
 • 0925198 SIMC
Herb miasta Skoczów
Skoczów herb
Flaga miasta Skoczów
Skoczów flaga

Skoczów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-430Poczta Skoczów, ul. Mickiewicza 14
43-430Skrytki Pocztowe Poczta Skoczów, ul. Mickiewicza 14

Skoczów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skoczowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Skoczowie
(33) 853-38-54 102
(33) 853-91-52
Rynek 1
43-430 Skoczów

Skoczów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Skoczów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 116, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Skoczowa zawarli w 2019 roku 55 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Skoczowa jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Skoczów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,67 na 1000 mieszkańców Skoczowa. W 2019 roku urodziło się 134 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,1% zgonów w Skoczowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w Skoczowie były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skoczowa przypada 10.98 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 126 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 246 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skoczowa -120. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,2% mieszkańców Skoczowa jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skoczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 116 Liczba mieszkańców
 • 7 436 Kobiety
 • 6 680 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skoczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skoczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skoczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skoczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,9 lat
  woj. śląskie
  43,1 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skoczów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skoczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,6%
  woj. śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Skoczów
  58,3%
  śląskie
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Skoczów
  8,8%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,7%
  woj. śląskie
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Skoczów
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skoczowie w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Skoczów
  3,8
  śląskie
  4,7
  Kraj
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Skoczów
  1,9
  śląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 55 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skoczowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,7
  Województwo
  -2,5
  Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skoczowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skoczowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skoczowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skoczowie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 134 Urodzenia żywe
 • 64 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 70 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  woj. śląskie
  9,0
  Cały kraj
  9,8
 • 39,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Skoczów
  39,7
  śląskie
  37,6
  Cała Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 340 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 282 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 340 g
  śląskie
  3 327 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 494 Waga 3500g - 3999g
 • 494
 • 619 Waga 3000g - 3499g
 • 619
 • 258 Waga 2500g - 2999g
 • 258
 • 63 Waga 2000g - 2499g
 • 63
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Skoczów
  1,41
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Skoczów
  0,69
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,70
  śląskie
  0,64
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Skoczowie w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 158 Zgony
 • 76 Kobiety
  (Zgony)
 • 82 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Skoczów
  11,0
  Województwo
  11,4
  Kraj
  10,7
 • 102,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  102,2
  Województwo
  127,8
  Polska
  109,3
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  woj. śląskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  woj. śląskie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,1%
  śląskie
  41,9%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,6%
  Województwo
  27,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,4%
  śląskie
  5,0%
  Kraj
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,3
  Cały kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  79,2
  Polska
  70,4
 • 254,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Skoczów
  254,3
  woj. śląskie
  313,1
  Kraj
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Cała Polska
  261,3
 • 446,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 446,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 446,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  446,3
  woj. śląskie
  478,9
  Cała Polska
  421,0
 • 70,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  70,9
  woj. śląskie
  72,9
  Cała Polska
  69,5
 • 30,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Skoczów
  30,6
  śląskie
  38,8
  Kraj
  35,1
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,6
  Województwo
  8,6
  Polska
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 126 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 246 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 127 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 119 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -119 Saldo migracji
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -120 Saldo migracji wewnętrznych
 • -64 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skoczowie w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skoczów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skoczów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Skoczowie oddano do użytku 74 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skoczowie to 4 781 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 10,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skoczowie to 3,73 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Skoczowie to 66,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,95% mieszkań posiada łazienkę, 94,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 98,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 781 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 334,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Skoczów
  334,30
  śląskie
  395,50
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 69,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Skoczów
  69,90 m2
  woj. śląskie
  71,50 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 23,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  23,40 m2
  śląskie
  28,30 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,00
  śląskie
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,99
  Województwo
  2,53
  Cała Polska
  2,59
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,75
  śląskie
  0,67
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 74 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,24
  woj. śląskie
  4,07
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 276 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,73
  woj. śląskie
  4,03
  Kraj
  3,77
 • 19,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Skoczów
  19,55
  woj. śląskie
  16,39
  Cała Polska
  21,77
 • 4 912 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 66,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  66,4 m2
  woj. śląskie
  95,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Skoczów
  0,35 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 99,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,60%
  śląskie
  98,81%
  Cała Polska
  96,93%
 • 99,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,02%
  Województwo
  95,56%
  Cały kraj
  93,92%
 • 97,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,95%
  Województwo
  93,98%
  Cały kraj
  91,66%
 • 94,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  94,56%
  woj. śląskie
  82,23%
  Cała Polska
  82,84%
 • 98,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Skoczów
  98,89%
  śląskie
  65,17%
  Cały kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Skoczów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Skoczowie na 1000 mieszkańców pracuje 457osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skoczowie wynosiło w 2020 roku 5,5% (6,7% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skoczowie wynosiło 4 395,74 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skoczowa 1 422 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 760 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 338.

  20,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Skoczowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 457 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Skoczów
  457,0
  Województwo
  279,0
  Polska
  255,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,6% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Miasto
  5,5%
  Województwo
  4,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skoczowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skoczowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skoczowie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 396 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 396 PLN
  woj. śląskie
  5 178 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skoczowie w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 422 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 760 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 338 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,94 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 39,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skoczowie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 6 543 Pracujący ogółem
 • 3 123 Kobiety
 • 3 420 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skoczowie w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 51,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skoczów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  74,8
  woj. śląskie
  69,3
  Polska
  68,0
 • 44,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Skoczów
  44,5
  woj. śląskie
  40,2
  Polska
  37,5
 • 146,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  146,9
  śląskie
  138,1
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skoczów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Skoczowie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 609 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 142 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 102 nowe podmioty, a 59 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (175) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (95) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (165) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (59) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skoczowie najwięcej (137) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 523) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (361) podmiotów, a 76,9% (1 238) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skoczowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.5%) oraz Budownictwo (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 609 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 361 Przemysł i budownictwo
 • 1 238 Pozostała działalność
 • 102 Podmioty nowo zarejestrowane w Skoczowie w 2020 roku
 • 59 Podmioty wyrejestrowane w Skoczowie w 2020 roku
 • 1 142 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 523 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 523
 • 67 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 67
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 604 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 604
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 161 Spółki handlowe ogółem
 • 161
 • 19  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 126  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 126
 • 19    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 19
 • 137 Spółki cywilne ogółem
 • 137
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 142 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 280 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 280
 • 170 Budownictwo
 • 170
 • 113 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 113
 • 112 Przetwórstwo przemysłowe
 • 112
 • 97 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 97
 • 81 Pozostała działalność
 • 81
 • 71 Transport i gospodarka magazynowa
 • 71
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 37 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 37
 • 35 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 35
 • 33 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 33
 • 31 Edukacja
 • 31
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skoczów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Skoczowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 240 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skoczowie wynosi 76,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skoczowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,21 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,60 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,13 (79%), drogowe - 1,70 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skoczowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 240 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 240
 • 144 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 144
 • 59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 59
 • 24 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 24
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 107 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 107
 • 16,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,93
  śląskie
  26,09
  Polska
  19,96
 • 10,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,21
  woj. śląskie
  13,67
  Kraj
  12,25
 • 4,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,13
  Województwo
  10,18
  Cała Polska
  5,17
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Skoczów
  1,70
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,73
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Skoczów
  0,30
  śląskie
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 7,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Skoczów
  7,60
  śląskie
  13,14
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  śląskie
  79%
  Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  śląskie
  68%
  Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  80%
  śląskie
  91%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Skoczów
  89%
  śląskie
  85%
  Cały kraj
  87%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Skoczów
  58%
  Województwo
  67%
  Polska
  54%

Skoczów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu Skoczowa wyniosła w 2019 roku 120,2 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.7% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu Skoczowa - 35.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (7.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,4 mln złotych, czyli 7,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skoczowa wyniosła w 2019 roku 127,3 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.3%). W budżecie Skoczowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (21,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 64,5 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,3%.
 • Wydatki budżetu w Skoczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,5 mln

  2,5 tys(100%)

  67,2 mln

  2,5 tys(100%)

  77,3 mln

  2,9 tys(100%)

  77,2 mln

  2,9 tys(100%)

  88,0 mln

  3,3 tys(100%)

  97,9 mln

  3,7 tys(100%)

  112,6 mln

  4,2 tys(100%)

  120,2 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,4 mln

  2,1 tys(47.2%)

  31,2 mln

  2,1 tys(46.5%)

  32,6 mln

  2,2 tys(42.3%)

  35,4 mln

  2,4 tys(45.9%)

  36,4 mln

  2,5 tys(41.3%)

  36,7 mln

  2,5 tys(37.4%)

  42,8 mln

  3,0 tys(38%)

  42,4 mln

  3,0 tys(35.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,1 mln

  411(9.2%)

  5,7 mln

  385(8.5%)

  7,2 mln

  494(9.4%)

  6,1 mln

  421(8%)

  6,4 mln

  444(7.3%)

  8,1 mln

  557(8.3%)

  8,7 mln

  605(7.8%)

  9,5 mln

  666(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  419(9.4%)

  5,2 mln

  354(7.8%)

  7,7 mln

  524(9.9%)

  10,3 mln

  708(13.4%)

  7,8 mln

  540(8.9%)

  8,5 mln

  584(8.6%)

  8,7 mln

  603(7.7%)

  9,3 mln

  651(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  174(3.9%)

  3,1 mln

  208(4.6%)

  4,2 mln

  287(5.4%)

  3,8 mln

  264(5%)

  4,4 mln

  300(5%)

  5,7 mln

  392(5.8%)

  11,5 mln

  794(10.2%)

  6,7 mln

  469(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  658(14.7%)

  10,2 mln

  695(15.3%)

  10,3 mln

  707(13.4%)

  10,9 mln

  747(14.1%)

  25,0 mln

  1,7 tys(28.4%)

  5,2 mln

  360(5.3%)

  5,3 mln

  366(4.7%)

  5,9 mln

  415(4.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  84,6(1.9%)

  1,6 mln

  111(2.4%)

  2,7 mln

  182(3.4%)

  2,5 mln

  171(3.2%)

  1,7 mln

  118(1.9%)

  1,9 mln

  130(1.9%)

  2,4 mln

  165(2.1%)

  4,4 mln

  311(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  77,2(1.7%)

  1,2 mln

  83,1(1.8%)

  1,6 mln

  106(2%)

  1,5 mln

  104(2%)

  1,7 mln

  116(1.9%)

  2,0 mln

  141(2.1%)

  1,9 mln

  131(1.7%)

  2,1 mln

  145(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  108(2.4%)

  1,7 mln

  118(2.6%)

  4,2 mln

  288(5.4%)

  717,4 tys

  49,2(0.9%)

  94,1 tys

  6,5(0.1%)

  174,1 tys

  12,0(0.2%)

  112,7 tys

  7,8(0.1%)

  1,8 mln

  124(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  70,8(1.6%)

  1,0 mln

  70,3(1.5%)

  1,0 mln

  71,5(1.4%)

  1,5 mln

  106(2%)

  1,1 mln

  77,1(1.3%)

  1,1 mln

  77,9(1.2%)

  1,3 mln

  86,4(1.1%)

  1,7 mln

  119(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  849,4 tys

  57,1(1.3%)

  821,2 tys

  55,7(1.2%)

  893,5 tys

  61,1(1.2%)

  807,1 tys

  55,4(1%)

  831,3 tys

  57,3(0.9%)

  775,5 tys

  53,5(0.8%)

  883,9 tys

  61,1(0.8%)

  1,0 mln

  73,3(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  607,9 tys

  40,9(0.9%)

  696,9 tys

  47,3(1%)

  730,4 tys

  49,9(0.9%)

  657,4 tys

  45,1(0.9%)

  689,4 tys

  47,5(0.8%)

  735,8 tys

  50,7(0.8%)

  679,2 tys

  46,9(0.6%)

  730,3 tys

  51,1(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  68,9(1.5%)

  730,8 tys

  49,6(1.1%)

  591,4 tys

  40,4(0.8%)

  567,8 tys

  39,0(0.7%)

  525,8 tys

  36,3(0.6%)

  447,4 tys

  30,8(0.5%)

  363,4 tys

  25,1(0.3%)

  355,1 tys

  24,8(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  247,4 tys

  16,9(0.3%)

  226,5 tys

  15,5(0.3%)

  28,0 tys

  1,9(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  168,6 tys

  11,6(0.1%)

  197,1 tys

  13,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  375,9 tys

  25,3(0.6%)

  319,0 tys

  21,6(0.5%)

  132,9 tys

  9,1(0.2%)

  69,2 tys

  4,8(0.1%)

  124,0 tys

  8,6(0.1%)

  107,3 tys

  7,4(0.1%)

  209,3 tys

  14,5(0.2%)

  119,7 tys

  8,4(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  84,0(1.9%)

  2,2 mln

  152(3.3%)

  340,8 tys

  23,3(0.4%)

  145,3 tys

  10,0(0.2%)

  134,7 tys

  9,3(0.2%)

  150,9 tys

  10,4(0.2%)

  120,9 tys

  8,4(0.1%)

  111,1 tys

  7,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  54,9 tys

  3,7(0.1%)

  60,0 tys

  4,1(0.1%)

  65,5 tys

  4,5(0.1%)

  63,7 tys

  4,4(0.1%)

  60,7 tys

  4,2(0.1%)

  97,6 tys

  6,7(0.1%)

  164,4 tys

  11,4(0.1%)

  83,5 tys

  5,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  78,3 tys

  5,3(0.1%)

  86,6 tys

  5,9(0.1%)

  1,9 mln

  130(2.5%)

  988,7 tys

  67,8(1.3%)

  150,5 tys

  10,4(0.2%)

  14,1 tys

  1,0(0%)

  8,0 tys

  0,6(0%)

  7,1 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  440

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  294

  0,0(0%)

  797

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  14,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  72,4(1.6%)

  1,1 mln

  76,1(1.7%)

  818,0 tys

  55,9(1.1%)

  833,5 tys

  57,2(1.1%)

  873,3 tys

  60,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skoczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skoczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skoczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,5 mln

  2,5 tys(100%)

  68,4 mln

  2,6 tys(100%)

  73,7 mln

  2,8 tys(100%)

  82,8 mln

  3,1 tys(100%)

  95,7 mln

  3,6 tys(100%)

  104,8 mln

  3,9 tys(100%)

  115,0 mln

  4,3 tys(100%)

  127,3 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,5 mln

  2,3 tys(49.6%)

  36,8 mln

  2,5 tys(53.8%)

  39,6 mln

  2,7 tys(53.7%)

  39,6 mln

  2,7 tys(47.8%)

  42,5 mln

  2,9 tys(44.4%)

  44,2 mln

  3,1 tys(42.2%)

  49,5 mln

  3,4 tys(43%)

  52,2 mln

  3,6 tys(41%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,1 mln

  1,1 tys(23.8%)

  14,4 mln

  974(21%)

  17,3 mln

  1,2 tys(23.5%)

  19,5 mln

  1,3 tys(23.6%)

  23,0 mln

  1,6 tys(24%)

  23,9 mln

  1,7 tys(22.8%)

  24,0 mln

  1,7 tys(20.9%)

  25,3 mln

  1,8 tys(19.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  858,5 tys

  57,7(1.3%)

  489,1 tys

  33,2(0.7%)

  772,2 tys

  52,8(1%)

  2,8 mln

  195(3.4%)

  2,3 mln

  159(2.4%)

  3,3 mln

  226(3.1%)

  3,7 mln

  255(3.2%)

  5,5 mln

  382(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  230(5.1%)

  2,6 mln

  179(3.9%)

  3,9 mln

  267(5.3%)

  4,2 mln

  289(5.1%)

  3,9 mln

  270(4.1%)

  4,8 mln

  329(4.6%)

  5,9 mln

  406(5.1%)

  4,7 mln

  327(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  92,6(2%)

  661,7 tys

  44,9(1%)

  969,4 tys

  66,3(1.3%)

  2,1 mln

  147(2.6%)

  1,1 mln

  78,4(1.2%)

  416,9 tys

  28,7(0.4%)

  2,3 mln

  157(2%)

  3,7 mln

  259(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  463(10.2%)

  7,1 mln

  482(10.4%)

  6,9 mln

  471(9.3%)

  7,2 mln

  492(8.7%)

  21,0 mln

  1,4 tys(21.9%)

  1,4 mln

  97,8(1.4%)

  1,1 mln

  77,9(1%)

  1,7 mln

  120(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  153(3.4%)

  3,2 mln

  214(4.6%)

  1,1 mln

  77,3(1.5%)

  905,3 tys

  62,1(1.1%)

  920,1 tys

  63,4(1%)

  799,5 tys

  55,1(0.8%)

  1,1 mln

  75,0(0.9%)

  695,9 tys

  48,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  743,2 tys

  50,0(1.1%)

  448,6 tys

  30,4(0.7%)

  1,3 mln

  92,0(1.8%)

  1,3 mln

  90,3(1.6%)

  419,7 tys

  28,9(0.4%)

  336,3 tys

  23,2(0.3%)

  609,8 tys

  42,1(0.5%)

  539,6 tys

  37,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  160

  0,0(0%)

  153,9 tys

  10,4(0.2%)

  194

  0,0(0%)

  1,0 mln

  70,9(1.2%)

  326

  0,0(0%)

  130

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  264,4 tys

  18,5(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  0,3(0%)

  4,1 tys

  0,3(0%)

  247,4 tys

  16,9(0.3%)

  226,5 tys

  15,5(0.3%)

  28,0 tys

  1,9(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  168,6 tys

  11,6(0.1%)

  197,1 tys

  13,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  617,8 tys

  41,6(0.9%)

  1,7 mln

  114(2.5%)

  342,3 tys

  23,4(0.5%)

  2,5 mln

  171(3%)

  87,6 tys

  6,0(0.1%)

  86,2 tys

  5,9(0.1%)

  83,0 tys

  5,7(0.1%)

  92,5 tys

  6,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  42,5 tys

  2,9(0.1%)

  34,4 tys

  2,3(0.1%)

  31,0 tys

  2,1(0%)

  68,3 tys

  4,7(0.1%)

  54,9 tys

  3,8(0.1%)

  93,2 tys

  6,4(0.1%)

  175,1 tys

  12,1(0.2%)

  59,7 tys

  4,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  119,9 tys

  8,1(0.2%)

  162,7 tys

  11,0(0.2%)

  171,1 tys

  11,7(0.2%)

  134,9 tys

  9,3(0.2%)

  101,0 tys

  7,0(0.1%)

  51,2 tys

  3,5(0%)

  41,4 tys

  2,9(0%)

  32,9 tys

  2,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  40,2 tys

  2,7(0.1%)

  14,5 tys

  1,0(0%)

  22,3 tys

  1,5(0%)

  18,2 tys

  1,2(0%)

  17,0 tys

  1,2(0%)

  18,8 tys

  1,3(0%)

  16,2 tys

  1,1(0%)

  16,5 tys

  1,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  274,1 tys

  18,4(0.4%)

  258,1 tys

  17,5(0.4%)

  125,2 tys

  8,6(0.2%)

  58,1 tys

  4,0(0.1%)

  12,9 tys

  0,9(0%)

  10,9 tys

  0,8(0%)

  37,5 tys

  2,6(0%)

  6,8 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  440

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  294

  0,0(0%)

  797

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  875,5 tys

  58,9(1.3%)

  485,1 tys

  32,9(0.7%)

  284,4 tys

  19,4(0.4%)

  207,4 tys

  14,2(0.3%)

  233,7 tys

  16,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  454,2 tys

  30,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  551,9 tys

  37,7(0.7%)

  855,7 tys

  58,7(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skoczów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 994 mieszkańców Skoczowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 480 kobiet oraz 1 514 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców Skoczowa, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Skoczowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skoczowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2018 w Skoczowie mieściło się 6 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 673 dzieci (321 dziewczynek oraz 352 chłopców). Dostępnych było 730 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Skoczowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 23 oddziałów uczęszczało 517 dzieci (260 dziewczynek oraz 257 chłopców). Dostępnych było 480 miejsc.

  18,2% mieszkańców Skoczowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 145 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 78 oddziałach uczyło się 1 385 uczniów (681 kobiet oraz 704 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Skoczowie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 54 oddziałach uczyło się 999 uczniów (482 kobiety oraz 517 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (30,8% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,07.

  W Skoczowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 146 uczniów (74 kobiety oraz 72 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 10 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skoczowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 10 oddziałach uczyło się 291 uczniów (183 kobiety oraz 108 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 108 absolwentów.

  W Skoczowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 135 uczniów (44 kobiety oraz 91 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 49 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skoczowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 257 uczniów (97 kobiet oraz 160 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W Skoczowie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 75 uczniów (20 kobiet oraz 55 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,1% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,9 uczniów. 15,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,4% mieszkańców Skoczowa w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Skoczów
  14,2%
  Województwo
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,5%
  Województwo
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  woj. śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Skoczów
  9,6%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,5%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  18,1%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Skoczów
  30,3%
  śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Skoczów
  5,4%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,9%
  śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1145 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 145,0
  woj. śląskie
  890,0
  Kraj
  873,0
 • 0,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Skoczów
  0,55
  śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 730 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Skoczów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 673 Dzieci
 • 321 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 352 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 149 3 lata
 • 149
 • 160 4 lata
 • 160
 • 150 5 lata
 • 150
 • 195 6 lat
 • 195
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 67 3 lata
 • 67
 • 87 4 lata
 • 87
 • 73 5 lata
 • 73
 • 88 6 lat
 • 88
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 82 3 lata
 • 82
 • 73 4 lata
 • 73
 • 77 5 lata
 • 77
 • 107 6 lat
 • 107
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Skoczów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 11 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 14 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 2 4 lata
 • 2
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 5 lata
 • 4
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skoczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skoczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 4 w Skoczowie z Oddziałami Zamiejscowymi w Międzyświciu
  Publiczne
  33 853-24-60
  ul. G.Morcinka 20
  43-430 Skoczów
  818918
  Przedszkole Publiczne Nr 3 w Skoczowie
  Publiczne
  33 853-39-45
  ul. Południowa 6
  43-430 Skoczów
  512510
  Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skoczowie
  Publiczne
  33 853-34-73
  33 853-34-73
  ul. Mickiewicza 27
  43-430 Skoczów
  512413
  Przedszkole Publiczne Nr 2 w Skoczowie
  Publiczne
  33 853-36-64
  ul. Targowa 19
  43-430 Skoczów
  4998
  Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia" o profilu muzyczno-językowym
  Niepubliczne
  51 050-63-00
  ul. Górny Bór 8c
  43-440 Skoczów
  ---
  Niepubliczne Przedszkole U Karolci
  Niepubliczne
  ul. Krzywa 8B
  43-430 Skoczów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Skoczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 67 Oddziały
 • 1 340 Uczniowie
 • 664 Kobiety
  (uczniowie)
 • 676 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 165 Uczniowie w 1 klasie
 • 81 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 178 Absolwenci 2016
 • 94 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 84 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,8%
  62,2%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Skoczów
  17,8
  Województwo
  18,1
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,8
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,0
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 1 520 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 338
  • niemiecki114
  • rosyjski35
  • francuski33
 • 1 338 angielski
 • 114 niemiecki
 • 35 rosyjski
 • 33 francuski
 • 125 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki55
  • francuski34
  • inny36
 • 55 niemiecki
 • 34 francuski
 • 36 inny
 • 27 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 27 angielski
 •  
 • 121,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Skoczów
  121,07
  Województwo
  96,32
  Cała Polska
  95,46
 • 119,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Skoczów
  119,32
  śląskie
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skoczów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skoczów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skoczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skoczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 8 w Skoczowie (im. Krystyny Bochenek)
  Publiczna
  33 479-30-20
  33 479-30-29
  ul. G.Morcinka 20
  43-430 Skoczów
  20413-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Skoczowie (Jan Paweł II)
  Publiczna
  33 479-16-60
  33 479-16-60
  ul. Osiedlowa 1
  43-430 Skoczów
  1931239
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie (Gustawa Morcinka)
  Publiczna
  33 853-37-12
  33 853-37-12
  ul. Mickiewicza 11
  43-430 Skoczów
  13271-
  Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna
  Publiczna
  33 853-30-48
  33 853-30-48
  ul. Mickiewicza 12
  43-430 Skoczów
  6100-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Skoczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 146 Uczniowie
 • 74 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 21 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  20,9
  woj. śląskie
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • Wykres - Technika (Skoczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,6%
  67,4%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  22,5
  śląskie
  23,8
  Polska
  23,8
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Skoczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 69 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,6%
  75,4%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  15,0
  śląskie
  18,3
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,0
 • 23,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,0
 • 3,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,0
 •  
 •  
 • 396 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 262 angielski
 • 134 niemiecki
 • 8 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 8 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (Skoczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 5 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,8%
  16,2%
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Skoczów
  14,8
  woj. śląskie
  16,0
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14,8 Szkoły policealne ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,8
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Skoczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skoczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Skoczowie
  Publiczna
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. Górecka 65
  43-430 Skoczów
  9254-
  Technikum w Skoczowie
  Publiczne
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. Górecka 65
  43-430 Skoczów
  9220-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. GÓRECKA 65
  43-430 Skoczów
  144-
  I Liceum Ogólnokształcące w Skoczowie
  Publiczne
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. GÓRECKA 65
  43-430 Skoczów
  131-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 Specjalna
  Publiczna
  33 853-30-48
  33 853-30-48
  ul. Mickiewicza 12
  43-430 Skoczów
  112-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  33 853-30-48
  33 853-30-48
  ul. Mickiewicza 12
  43-430 Skoczów
  211-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  33 479-22-25
  33 479-22-25
  ul. Górecka 65
  43-430 Skoczów
  ---
  Policealna Szkoła PERSPEKTIVO w Skoczowie
  Niepubliczna
  33 432-13-00
  33 470-07-02
  ul. Kościelna 3
  43-430 Skoczów
  ---
  Liceum Ogólnokształcące PERSPEKTIVO dla Dorosłych
  Niepubliczne
  33 432-13-00
  33 470-07-02
  ul. Kościelna 3
  43-430 Skoczów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skoczów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skoczów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skoczów, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skoczów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skoczowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skoczowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skoczowie
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Skoczowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W Skoczowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 354 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 60 (uczestnicy: 3 102)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 150)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 210)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 92)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 700)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 50)
  • inne: 7 (uczestnicy: 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 513)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 96)
  • taneczne: 4 (członkowie: 178)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 14)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 31)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 26)
  • inne: 6 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 70)
  • taneczne: 2 (członkowie: 70)


  Według danych z 2020 w Skoczowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 104 miejscami na widowni. Odbyły się 254 seanse, na które przyszło 6 645 widzów, w tym 70 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 971 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Skoczowie działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 456 zwiedzających, co daje 321 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Skoczowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 47 773 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 58 298 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2020 w Skoczowie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 15 545 wolumenów w tym ziobry specjalne: 155. Odnotowano 417 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 134 wolumeny. Odnotowano 1 596 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Skoczowie działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 360 członków. Zarejestrowano 349 ćwiczących (mężczyźni: 212, kobiety: 137, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 119). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Skoczowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Skoczowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skoczowa znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Skoczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1953-01-29, wykaz dokumentów: R/373/53 z 1953-01-29; 176/60 z 1960-03-02; 322/78 z 1978-05-18
  • Miasto z przełomu XIV/XV w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/393/53 z 1953-03-14; 389/81 z 1981-03-27
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Fabryczna 5)dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/494/56 z 1956-11-02; 178/60 z 1960-03-02; 323/78 z 1978-05-18
  • Kościół z XVIII w. (ul. Wałowa 12)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 174/60 z 1960-03-02; 305/78 z 1978-04-21
  • Kościół z XVI w. (ul. Szpitalna 2)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 175/60 z 1960-03-02; 304/78 z 1978-04-21
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Bielska 1)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 177/60 z 1960-03-02; 336/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 2)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 925/68 z 1968-07-29; 338/78 z 1978-07-06
  • Szpital z XVI w. (ul. Szpitalna 2)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 977/69 z 1969-02-06; 324/78 z 1978-05-18
  • Kościół z 1863 r. (ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 74)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 978/69 z 1969-02-06; 303/78 z 1978-04-21
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 979/69 z 1969-02-06; 344/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 980/69 z 1969-02-06; 325/78 z 1978-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 981/69 z 1969-02-06; 326/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 982/69 z 1969-02-06; 342/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 983/69 z 1969-02-06; 340/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 984/69 z 1969-02-06; 332/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 985/69 z 1969-02-06; 331/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 986/69 z 1969-02-06; 327/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1969-02-06, wykaz dokumentów: 987/69 z 1969-02-06; 321/78 z 1978-05-18
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 988/69 z 1969-02-18; 330/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 989/69 z 1969-02-18; 329/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 990/69 z 1969-02-18; 339/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 991/69 z 1969-02-18; 328/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 22)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 992/69 z 1969-02-18; 341/78 z 1978-07-06
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Bielska 3)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 993/69 z 1969-02-18; 333/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Bielska 6)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 994/69 z 1969-02-18; 334/78 z 1978-05-19
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Bielska 12)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 995/69 z 1969-02-18; 335/78 z 1978-06-14
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 6)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 996/69 z 1969-02-18; 337/78 z 1978-07-06
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Bielska 18)dnia 1981-04-02, wykaz dokumentów: 398/81 z 1981-04-02
  • Kaplica z 1933 - 1934dnia 2015-03-19, wykaz dokumentów: A/442/15 z 2015-03-19
 • Formy ochrony przyrody w Skoczowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skoczowa znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skoczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Górnej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 24740.19 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek 400 lat, Data ustanowienia: 1953-05-13, Opis granicy: Na parceli prywatnego właściciela na prawym brzegu młynówki "Bajerka"
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy z granitu gruboziarnistego o obw. 4 50 m oraz wysokości nad powierzchnią ziemi 60 cm, Data ustanowienia: 1957-06-27, Opis granicy: Znajduje się we wsi Pogórze w oddz. 134 Leśnictwa Górki Wielkie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek 250 lat; Buk pospolity (Fagus sylvatica) - wiek 180 lat, Data ustanowienia: 1963-11-30, Opis granicy: Znajduje się obok gajówki w oddz.80
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy 2 szt. (Quercus robur) - wiek 250 150 lat, Data ustanowienia: 1965-11-25, Opis granicy: Dąb o obwodzie 325 cm przy ul. Łęgowej a dąb o obwodzie 303 cm w Harbutowicach
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek 150 lat, Data ustanowienia: 1973-12-06, Opis granicy: Znajduje się przy ul. Mickiewicza w odl. 35m od Wiejskiego Domu Towarowego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Lipa drobnolistna 12 szt. (Tilia cordata) - wiek 150 lat, Data ustanowienia: 1995-02-25, Opis granicy: Znajdują się na terenie Cmentarza Żydowskiego w Wilamowicach
  • Kaplicówka - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 2003-10-11

Skoczów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Skoczowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2019 roku w Skoczowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 taksówek oraz 13 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Skoczowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 5 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Skoczowie w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 35,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Skoczów
  35,4
  woj. śląskie
  53,0
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  0,0
  śląskie
  4,2
  Kraj
  6,5
 • 35,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Skoczów
  35,4
  śląskie
  60,4
  Cały kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  7,9
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Skoczów
  100,0
  woj. śląskie
  113,9
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skoczów przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S52droga ekspresowa S52(granica (Czechy) - Cieszyn - Skoczów - Świętoszówka - Jasienica - Bielsko-Biała)
  • DK 81droga krajowa nr 81(Katowice - Mikołów - Łaziska Górne - Orzesze - Żory - Warszowice - Pawłowice - Zbytków - Bąków - Drogomyśl - Ochaby - Kępa - Skoczów)
  • DW 941droga wojewódzka nr 941( Skoczów - Harbutowice - Ustroń - Wisła - Słowiaczonka - Andziołówka - Istebna)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Skoczów przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 157Linia kolejowa nr 157: Pawłowice Śląskie - Skoczów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Pawłowice Śląskie - Strumień - Zabłocie Czuchów - Chybie - Chybie Mnich - Zaborze - Pierściec -Skoczów)
  • LK 190Linia kolejowa nr 190: Bielsko-Biała Główna - Cieszyn [o znaczeniu drugorzędnym] (Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Zachód - Stare Bielsko - Bielsko-Biała Górne - Bielsko-Biała Aleksandrowice - Bielsko-Biała Wapienica - Jaworze Jasienica - Jasienica koło Bielska - Grodziec Śląski - Pogórze -Skoczów -Skoczów Bładnice - Goleszów - Goleszów Górny - Bażanowice - Cieszyn Mnisztwo - Cieszyn)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skoczowie istnieje 102 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Jana Pawła II

  ul. Andrzeja Raszki

  ul. Bajerki

  ul. Bielska

  ul. Boczna

  ul. Bracka

  ul. Budowlanych

  ul. Bukowa

  ul. Błękitna

  ul. Ceglana

  ul. Chodnik nad Bładnicą

  ul. Cieszyńska

  ul. Ciężarowa

  ul. Czarny Chodnik

  ul. Czekoladowa

  ul. Dojazdowa

  ul. Dolny Bór

  ul. Dębowa

  ul. Fabryczna

  ul. Gajowa

  ul. Garbarska

  ul. Grabowa

  ul. Groszówka

  ul. Gustawa Morcinka

  ul. Górecka

  ul. Górny Bór

  ul. Harcerska

  ul. Jana Żebroka

  ul. Jodłowa

  ul. Jutrzenki

  ul. Kamieniec

  ul. Kasztanowa

  ul. Katowicka

  ul. Kiczycka

  ul. Klonowa

  ul. Kolonia

  ul. Kolorowa

  ul. Kombatantów

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Kręta

  ul. Księdza Jana Ewangelisty Mocko

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mały Rynek

  ul. Mennicza

  ul. Mickiewicza

  ul. Morelowa

  ul. Na Kopcu

  ul. Nowa

  ul. Nowe Osiedle

  ul. Objazdowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszyna

  ul. Osiedlowa

  Park im. Edwarda Biszorskiego

  Park im. Franciszka Nowaka

  Park im. Pawła Tendery

  ul. Parkowa

  ul. Plaskowiec

  ul. Podkępie

  ul. Podlesie

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Potok

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Południowa

  ul. Puścina

  ul. Radosna

  ul. Rudolfa Kukucza

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Sadowa

  ul. Schodowa

  ul. Sportowa

  ul. Stalmacha

  pl. Stary Targ

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Torowa

  ul. Tęczowa

  ul. Ustrońska

  ul. Wałowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiślańska

  ul. Wiślicka

  ul. Wspólna

  ul. Wzgórze

  ul. Zabawa

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zawiśle

  ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej

  ul. Łąkowa

  ul. Łęgowa

  ul. Świętego Jana Sarkandra