Opatówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Opatówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Opatówek to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opatówek.
 • 3 589 Liczba mieszkańców
 • 8,7 km² Powierzchnia
 • 413,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1338–1870 1 stycznia 2017 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Sebastian Wardęcki Burmistrz miasta
Opatówek na mapie
Identyfikatory
 • 18.213351.7394 Współrzędne GPS
 • 3007084 TERYT (TERC)
 • 0205386 SIMC
Herb miasta Opatówek
Opatówek herb

Opatówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-860Poczta Opatówek

Opatówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Opatówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Opatówek
(62) 761-85-37
(62) 761-80-17
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek

Opatówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Opatówek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 589, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2017-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Opatówka zawarli w 2020 roku 13 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Opatówka jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Opatówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,24 na 1000 mieszkańców Opatówka. W 2020 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 46,4% dziewczynek i 53,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,85 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 30,8% zgonów w Opatówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Opatówku były nowotwory, a 9,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Opatówka przypada 12.96 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Opatówka -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,5% mieszkańców Opatówka jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 589 Liczba mieszkańców
 • 1 883 Kobiety
 • 1 706 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  Wielkopolskie
  40,9 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Opatówek, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Opatówek
  59,1%
  Województwo
  57,2%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,9%
  Województwo
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Opatówku w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,6
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,2
  Wielkopolskie
  1,2
  Kraj
  1,3
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Opatówku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,2
  Województwo
  -1,2
  Kraj
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Opatówku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Opatówku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Opatówku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Opatówku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,4%
  53,6%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,7
  Województwo
  10,3
  Kraj
  9,3
 • 42,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  42,9
  Wielkopolskie
  43,4
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 335 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 397 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Opatówek
  3 335 g
  Województwo
  3 413 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 267 Waga 3500g - 3999g
 • 267
 • 286 Waga 3000g - 3499g
 • 286
 • 133 Waga 2500g - 2999g
 • 133
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,47 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,47
  Województwo
  1,51
  Cały kraj
  1,38
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Opatówek
  0,66
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,67
 • 0,85 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,85
  woj. wielkopolskie
  0,90
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Opatówku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 47 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,0
  Wielkopolskie
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 117,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  117,3
  woj. wielkopolskie
  111,5
  Cała Polska
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,8
  Wielkopolskie
  3,3
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Wielkopolskie
  3,1
  Kraj
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,8%
  Wielkopolskie
  36,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Opatówek
  24,5%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  26,5%
 • 9,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  9,8%
  Województwo
  6,8%
  Polska
  6,6%
 • 9,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,4
  Cały kraj
  9,9
 • 63,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,6
  Kraj
  70,4
 • 247,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Opatówek
  247,0
  Wielkopolskie
  281,3
  Kraj
  283,2
 • 266,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  266,0
  Cały kraj
  261,3
 • 310,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 334,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 286,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  310,8
  Województwo
  354,7
  Cały kraj
  421,0
 • 53,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  53,1
  Wielkopolskie
  61,6
  Cała Polska
  69,5
 • 35,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,6
  Wielkopolskie
  38,7
  Polska
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Wielkopolskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Opatówku w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Opatówku oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Opatówku to 1 241 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Opatówku to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Opatówku to 117,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,75% mieszkań posiada łazienkę, 76,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 241 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 343,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  343,70
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 107,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Opatówek
  107,70 m2
  Województwo
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 37,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  37,00 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,80
  Wielkopolskie
  4,05
  Cała Polska
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,91
  woj. wielkopolskie
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,66
  Województwo
  6,30
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 31 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,17
  Województwo
  3,93
  Cała Polska
  3,77
 • 8,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  8,58
  Wielkopolskie
  24,75
  Cała Polska
  21,77
 • 702 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 117,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  117,0 m2
  Województwo
  91,6 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  0,19 m2
  Wielkopolskie
  0,58 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,97%
  Województwo
  98,60%
  Kraj
  96,97%
 • 90,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,73%
  Wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 87,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,75%
  woj. wielkopolskie
  94,21%
  Cały kraj
  91,78%
 • 76,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  76,55%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Cały kraj
  83,08%
 • 56,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  56,08%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Opatówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Opatówku na 1000 mieszkańców pracuje 372osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 45,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Opatówku wynosiło w 2020 roku 2,5% (3,0% wśród kobiet i 2,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatówku wynosiło 4 195,22 PLN, co odpowiada 76.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Opatówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 372 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Opatówek
  372,0
  Województwo
  283,0
  Polska
  252,0
 • 2,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,0% Kobiety
 • 2,1% Mężczyźni
 • Miasto
  2,5%
  Wielkopolskie
  3,7%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Opatówku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Opatówku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Opatówku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 195 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 195 PLN
  woj. wielkopolskie
  4 986 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Opatówku w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,3% Pozostałe
 • 20,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Opatówku w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 344 Pracujący ogółem
 • 607 Kobiety
 • 737 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Opatówku w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Opatówek
  65,3
  woj. wielkopolskie
  67,5
  Cały kraj
  68,0
 • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,8
  woj. wielkopolskie
  34,9
  Cała Polska
  37,5
 • 114,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Opatówek
  114,3
  Województwo
  106,7
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Opatówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Opatówku w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 481 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 366 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (37) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (20) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (41) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Opatówku najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (449) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,8% (81) podmiotów, a 78,4% (377) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Opatówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 481 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 81 Przemysł i budownictwo
 • 377 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Opatówku w 2020 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Opatówku w 2020 roku
 • 366 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 449 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 449
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 480 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 480
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 47 Spółki handlowe ogółem
 • 47
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 366 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 126 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 126
 • 35 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 32 Budownictwo
 • 32
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Opatówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 27 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Opatówku wynosi 85,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Opatówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,85 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 1,78 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,57 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,36 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Opatówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 27
 • 14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 14
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 7,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,54
  woj. wielkopolskie
  16,83
  Cała Polska
  19,96
 • 3,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,85
  woj. wielkopolskie
  10,25
  Cały kraj
  12,25
 • 1,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,36
  Województwo
  4,34
  Polska
  5,17
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,57
  woj. wielkopolskie
  1,58
  Kraj
  1,73
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Opatówek
  0,16
  woj. wielkopolskie
  0,31
  Cała Polska
  0,37
 • 1,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,78
  Województwo
  8,02
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Opatówek
  74%
  Wielkopolskie
  67%
  Cały kraj
  65%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  96%
  Wielkopolskie
  86%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Opatówek
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Wielkopolskie
  92%
  Kraj
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Wielkopolskie
  58%
  Cały kraj
  54%

Opatówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Opatówka wyniosła w 2020 roku 55,7 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Opatówka - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 10,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Opatówka wyniosła w 2020 roku 61,4 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.1%). W budżecie Opatówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 118 złotych na mieszkańca (2,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Opatówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----51,9 mln

  4,8 tys(100%)

  59,3 mln

  5,5 tys(100%)

  55,4 mln

  5,1 tys(100%)

  55,7 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----19,2 mln

  5,2 tys(37%)

  16,5 mln

  4,5 tys(27.8%)

  17,0 mln

  4,7 tys(30.8%)

  16,7 mln

  4,6 tys(30%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----2,8 mln

  752(5.4%)

  4,1 mln

  1,1 tys(6.9%)

  8,5 mln

  2,3 tys(15.4%)

  7,3 mln

  2,0 tys(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----4,4 mln

  1,2 tys(8.6%)

  4,5 mln

  1,2 tys(7.6%)

  4,9 mln

  1,4 tys(8.9%)

  4,8 mln

  1,3 tys(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----5,0 mln

  1,3 tys(9.7%)

  4,6 mln

  1,3 tys(7.8%)

  4,8 mln

  1,3 tys(8.6%)

  4,0 mln

  1,1 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----1,9 mln

  519(3.7%)

  2,0 mln

  540(3.4%)

  1,8 mln

  496(3.3%)

  1,8 mln

  499(3.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----881,8 tys

  237(1.7%)

  1,0 mln

  279(1.7%)

  1,2 mln

  326(2.1%)

  1,3 mln

  361(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----776,2 tys

  208(1.5%)

  738,0 tys

  201(1.2%)

  906,5 tys

  250(1.6%)

  933,4 tys

  258(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----4,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  13,1 mln

  3,6 tys(22.1%)

  817,8 tys

  225(1.5%)

  900,4 tys

  249(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----305,3 tys

  82,0(0.6%)

  221,9 tys

  60,3(0.4%)

  218,2 tys

  60,1(0.4%)

  511,4 tys

  142(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----283,6 tys

  76,2(0.5%)

  334,0 tys

  90,8(0.6%)

  604,8 tys

  167(1.1%)

  446,5 tys

  124(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----161,9 tys

  43,5(0.3%)

  251,6 tys

  68,4(0.4%)

  392,1 tys

  108(0.7%)

  332,4 tys

  92,1(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----146,3 tys

  39,3(0.3%)

  182,4 tys

  49,6(0.3%)

  171,0 tys

  47,1(0.3%)

  143,6 tys

  39,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ----58,5 tys

  15,7(0.1%)

  115,4 tys

  31,4(0.2%)

  263,2 tys

  72,5(0.5%)

  121,8 tys

  33,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----123,1 tys

  33,1(0.2%)

  133,8 tys

  36,4(0.2%)

  127,4 tys

  35,1(0.2%)

  120,0 tys

  33,2(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----2,2 tys

  0,6(0%)

  77,1 tys

  21,0(0.1%)

  72,1 tys

  19,9(0.1%)

  62,6 tys

  17,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ----22,0 tys

  5,9(0%)

  44,2 tys

  12,0(0.1%)

  41,3 tys

  11,4(0.1%)

  46,1 tys

  12,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----117,5 tys

  31,6(0.2%)

  141,9 tys

  38,6(0.2%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  9,6 tys

  2,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Opatówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ----48,4 mln

  4,5 tys(100%)

  51,2 mln

  4,7 tys(100%)

  61,3 mln

  5,7 tys(100%)

  61,4 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ----13,7 mln

  3,7 tys(28.2%)

  16,2 mln

  4,4 tys(31.7%)

  18,8 mln

  5,2 tys(30.6%)

  19,3 mln

  5,3 tys(31.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ----12,4 mln

  3,3 tys(25.7%)

  12,0 mln

  3,3 tys(23.4%)

  12,8 mln

  3,5 tys(20.9%)

  14,6 mln

  4,0 tys(23.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ----1,8 mln

  475(3.7%)

  2,2 mln

  589(4.2%)

  3,4 mln

  924(5.5%)

  4,4 mln

  1,2 tys(7.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ----1,5 mln

  403(3.1%)

  1,8 mln

  495(3.6%)

  1,9 mln

  534(3.2%)

  1,8 mln

  511(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ----1,1 mln

  302(2.3%)

  2,6 mln

  719(5.2%)

  1,3 mln

  368(2.2%)

  1,4 mln

  390(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ----2,5 mln

  666(5.1%)

  2,4 mln

  663(4.8%)

  6,4 mln

  1,8 tys(10.4%)

  1,3 mln

  374(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ----2,1 mln

  568(4.4%)

  1,1 mln

  291(2.1%)

  1,5 mln

  417(2.5%)

  754,1 tys

  209(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ----792,4 tys

  213(1.6%)

  564,1 tys

  153(1.1%)

  557,5 tys

  154(0.9%)

  613,7 tys

  170(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ----561,0 tys

  151(1.2%)

  493,6 tys

  134(1%)

  700,3 tys

  193(1.1%)

  592,9 tys

  164(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ----334,1 tys

  89,7(0.7%)

  186,1 tys

  50,6(0.4%)

  197,0 tys

  54,3(0.3%)

  288,1 tys

  79,8(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ----2,2 tys

  0,6(0%)

  77,1 tys

  21,0(0.2%)

  72,1 tys

  19,9(0.1%)

  62,6 tys

  17,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ----57,4 tys

  15,4(0.1%)

  56,9 tys

  15,5(0.1%)

  59,2 tys

  16,3(0.1%)

  48,0 tys

  13,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ----110,0 tys

  29,5(0.2%)

  89,0 tys

  24,2(0.2%)

  12,5 tys

  3,4(0%)

  40,0 tys

  11,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ----45,3 tys

  12,2(0.1%)

  40,4 tys

  11,0(0.1%)

  38,2 tys

  10,5(0.1%)

  35,8 tys

  9,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,3 tys

  21,6(0.1%)

  21,8 tys

  6,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ----1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ----500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  380

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ----83,3 tys

  22,4(0.2%)

  124,5 tys

  33,9(0.2%)

  36,0 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Opatówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 856 mieszkańców Opatówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 437 kobiet oraz 419 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Opatówka, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 28,7% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Opatówka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Opatówku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz podstawowe ukończone (27,0%).

  W roku 2018 w Opatówku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 215 dzieci (101 dziewczynek oraz 114 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  16,1% mieszkańców Opatówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 468 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 496 uczniów (247 kobiet oraz 249 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 155,97.

  W Opatówku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów (5 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 11 absolwentów.

  W Opatówku znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 232 uczniów (37 kobiet oraz 195 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 46 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (19,7% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów. 17,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Opatówka w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 25,1% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,4%
  Województwo
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  25,7%
  woj. wielkopolskie
  31,7%
  Polska
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • Opatówek
  0,9%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Cała Polska
  2,7%
 • 1,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  7,6%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  woj. wielkopolskie
  18,1%
  Polska
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  Wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  woj. wielkopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Opatówek
  1,8%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1468 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 468,0
  woj. wielkopolskie
  897,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,48
  Wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Opatówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 215 Dzieci
 • 101 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 114 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 46 3 lata
 • 46
 • 52 4 lata
 • 52
 • 62 5 lata
 • 62
 • 52 6 lat
 • 52
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 24 4 lata
 • 24
 • 29 5 lata
 • 29
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 28 4 lata
 • 28
 • 33 5 lata
 • 33
 • 26 6 lat
 • 26
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Opatówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Opatówku
  Publiczne
  62 761-80-33
  ul. Kościelna 2
  62-860 Opatówek
  510310
 • Szkoły podstawowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 496 Uczniowie
 • 247 Kobiety
  (uczniowie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,7
  Województwo
  17,8
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 155,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  155,97
  Województwo
  97,51
  Kraj
  95,46
 • 153,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  153,77
  woj. wielkopolskie
  95,84
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Opatówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Opatówku (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  2247245
  Szkoła Podstawowa Filia w Sierzchowie
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  224-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,9%
  82,1%
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Opatówek
  14,0
  Województwo
  26,9
  Kraj
  26,2
 •  
 • Wykres - Technika (Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 232 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,9%
  84,1%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  17,8
  woj. wielkopolskie
  24,5
  Polska
  23,8
 •  
 •  
 • 464 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 232 niemiecki
 • 232 angielski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Opatówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  12216-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  253-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  218-
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  19-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Opatówku

 • Według danych GUS z 2020 roku w Opatówku znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Kultura i rekreacja w Opatówku
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Opatówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Opatówku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 1 500)


  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 84)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 84)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 69)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 4 (członkowie: 52)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Opatówku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 092 zwiedzających, co daje 3 012 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Opatówku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 247 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Formy ochrony przyrody w Opatówku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Opatówka znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Opatówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany miesiąc temu, Data ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku

Opatówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Opatówku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 166,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Opatówku znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Opatówku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 7 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Opatówku w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 166,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Opatówek
  166,2
  Województwo
  80,7
  Cała Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Kraj
  6,5
 • 193,85 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Opatówek
  193,9
  woj. wielkopolskie
  92,5
  Kraj
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Opatówek
  0,0
  Województwo
  7,7
  Polska
  10,6
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Opatówek
  116,7
  woj. wielkopolskie
  114,6
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Opatówku w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 748,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Opatówek
  748,1 km
  woj. wielkopolskie
  725,3 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,2 km
  woj. wielkopolskie
  6,2 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Opatówek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 471droga wojewódzka nr 471( Opatówek - Szulec - Sierzchów - Janików - Pietrzyków - Koźminek - Tymianek - Dębsko - Lisków - Nadzież - Małgów - Żdżary - Głuchów - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Opatówek nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Opatówku istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Baśniowa

  ul. Braci Gillerów

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Grabowa

  ul. Helleny

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kaliska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Marcina Kasprzaka

  ul. Nowoogrodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piotra Szadkowskiego

  ul. Poprzeczna

  ul. Rogatka

  ul. Rosochatki

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turkowska

  pl. Wolności

  ul. Zagórek

  ul. Zdrojowa

  ul. gen. Józefa Zajączka

  ul. ks. Adama Marczewskiego

  ul. Łódzka

  ul. św. Jana