Opatówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Opatówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Opatówek to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opatówek.
 • 3 713 Liczba mieszkańców
 • 1338–1870 1 stycznia 2017 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Sebastian Wardęcki Burmistrz miasta
Opatówek na mapie
Identyfikatory
 • 18.213351.7394 Współrzędne GPS
 • 3007084 TERYT (TERC)
 • 0205386 SIMC
Herb miasta Opatówek
Opatówek herb

Opatówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-860Poczta Opatówek

Opatówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Opatówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Opatówek
(62) 761-85-37
(62) 761-80-17
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek

Opatówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Opatówek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 713, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Opatówka zawarli w 2017 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Opatówka jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Opatówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,37 na 1000 mieszkańców Opatówka. W 2017 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 363 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 30,0% zgonów w Opatówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w Opatówku były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Opatówka przypada 10.13 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Opatówka -3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,7% mieszkańców Opatówka jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 713 Liczba mieszkańców
 • 1 933 Kobiety
 • 1 780 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,4 lat
  woj. wielkopolskie
  40,3 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Opatówek, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Opatówek
  28,4%
  Wielkopolskie
  29,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Opatówek
  59,1%
  Województwo
  57,2%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  Wielkopolskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Kraj
  5,0%
 • 2,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Opatówek
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Opatówku w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  5,3
  Kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Polska
  1,7
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Opatówku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Opatówku w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  woj. wielkopolskie
  11,6
  Cała Polska
  10,5
 • 46,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  46,9
  Województwo
  48,2
  Kraj
  44,2
 • 7.24 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.24
 • 56.72 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 56.72
 • 121.88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121.88
 • 88.74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.74
 • 35.81 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.81
 • 3.95 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.95
 • 3 363 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 276 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 363 g
  Wielkopolskie
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 95 Waga 4000g - 4499g
 • 95
 • 294 Waga 3500g - 3999g
 • 294
 • 345 Waga 3000g - 3499g
 • 345
 • 114 Waga 2500g - 2999g
 • 114
 • 41 Waga 2000g - 2499g
 • 41
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,57 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,57
  Województwo
  1,58
  Kraj
  1,45
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,76
  Województwo
  0,77
  Kraj
  0,71
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,15
  Wielkopolskie
  1,22
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Opatówku w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Opatówek
  10,1
  Województwo
  9,3
  Kraj
  10,1
 • 88,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  88,3
  Województwo
  84,5
  Cały kraj
  101,5
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Opatówek
  1,1
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,0
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,6
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  38,8%
  Województwo
  39,8%
  Kraj
  45,7%
 • 23,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,0%
  Województwo
  27,4%
  Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Opatówek
  6,8%
  Województwo
  6,5%
  Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  7,8
  Polska
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  64,1
  Cały kraj
  74,3
 • 236,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Opatówek
  236,8
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Polska
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  245,2
  Kraj
  261,6
 • 398,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 444,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 351,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  398,6
  Województwo
  380,2
  Polska
  469,0
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,5
  Województwo
  68,9
  Cały kraj
  87,7
 • 26,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,1
  Wielkopolskie
  31,9
  Kraj
  31,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,1
  Wielkopolskie
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Opatówku w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Opatówek, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Opatówku oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Opatówku to 1 228 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Opatówku to 6,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Opatówku to 138,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,62% mieszkań posiada łazienkę, 76,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,19% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 228 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 329,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  329,80
  Wielkopolskie
  347,20
  Cała Polska
  375,70
 • 107,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  107,60 m2
  Wielkopolskie
  81,30 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 35,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  35,50 m2
  Województwo
  28,20 m2
  Cała Polska
  27,80 m2
 • 4,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,79
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,03
  woj. wielkopolskie
  2,88
  Cały kraj
  2,66
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Opatówek
  0,63
  Województwo
  0,71
  Cała Polska
  0,70
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,42
  woj. wielkopolskie
  5,40
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 55 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 6,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,11
  Wielkopolskie
  3,99
  Cała Polska
  3,91
 • 14,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  14,77
  woj. wielkopolskie
  21,56
  Cała Polska
  18,14
 • 1 242 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 138,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  138,0 m2
  woj. wielkopolskie
  93,5 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,33 m2
  Województwo
  0,51 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 95,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,93%
  Województwo
  98,53%
  Cała Polska
  96,83%
 • 90,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,64%
  Wielkopolskie
  96,12%
  Cała Polska
  93,74%
 • 87,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,62%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  91,41%
 • 76,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,30%
  Wielkopolskie
  83,59%
  Polska
  82,34%
 • 24,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  24,19%
  Województwo
  51,81%
  Kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2017-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Opatówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Opatówku na 1000 mieszkańców pracuje 172 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Opatówku wynosiło w 2017 roku 2,5% (3,0% wśród kobiet i 2,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatówku wynosiło 3 353,48 PLN, co odpowiada 74.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  62,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Opatówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  172,0
  Wielkopolskie
  277,0
  Cała Polska
  247,0
 • 2,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,0% Kobiety
 • 2,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,5%
  woj. wielkopolskie
  3,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Opatówku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Opatówku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Opatówku w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 353 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 353 PLN
  woj. wielkopolskie
  4 124 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Opatówku w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 62,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 9,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,1% Pozostałe
 • 19,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Opatówku w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 121 Pracujący ogółem
 • 543 Kobiety
 • 578 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Opatówek, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  62,1
  Wielkopolskie
  63,1
  Polska
  63,4
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Opatówek
  32,0
  Województwo
  31,7
  Polska
  34,0
 • 106,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  106,4
  Wielkopolskie
  100,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Opatówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Opatówku w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 476 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 348 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (27) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Opatówku najwięcej (39) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (445) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,4% (21) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,6% (79) podmiotów, a 79,0% (376) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Opatówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (40.2%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 476 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 79 Przemysł i budownictwo
 • 376 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Opatówku w 2017 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Opatówku w 2017 roku
 • 348 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 445 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 445
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 475 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 475
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 53 Spółki handlowe ogółem
 • 53
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 39  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 39
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 348 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 140 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 140
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 26 Budownictwo
 • 26
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Opatówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Opatówku wynosi 90,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Opatówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 3,35 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 2,22 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,27 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,15 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Opatówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 7,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,84
  woj. wielkopolskie
  16,50
  Polska
  19,62
 • 3,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Opatówek
  3,35
  woj. wielkopolskie
  9,93
  Cały kraj
  12,07
 • 1,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,15
  woj. wielkopolskie
  4,08
  Cała Polska
  4,94
 • 2,27 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Opatówek
  2,27
  Województwo
  1,70
  Kraj
  1,78
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  woj. wielkopolskie
  0,35
  Cała Polska
  0,49
 • 2,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,22
  woj. wielkopolskie
  7,90
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  75%
  Polska
  72%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  83%
  woj. wielkopolskie
  63%
  Kraj
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Opatówek
  90%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  90%
  Cały kraj
  84%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Opatówek
  72%
  Wielkopolskie
  54%
  Cały kraj
  52%

Opatówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu Opatówka wyniosła w 2017 roku 51,9 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Opatówka - 37% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,0 mln złotych, czyli 25,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Opatówka wyniosła w 2017 roku 48,4 mln złotych, co daje 4,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.7%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (5.1%). W budżecie Opatówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 762 złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,3%.
 • Wydatki budżetu w Opatówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------51,9 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------19,2 mln

  5,2 tys(37%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------5,0 mln

  1,3 tys(9.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------4,4 mln

  1,2 tys(8.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------4,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,8 mln

  752(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,9 mln

  519(3.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------881,8 tys

  237(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------776,2 tys

  208(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------305,3 tys

  82,0(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------283,6 tys

  76,2(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------161,9 tys

  43,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------146,3 tys

  39,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------123,1 tys

  33,1(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------117,5 tys

  31,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------58,5 tys

  15,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------22,0 tys

  5,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------2,2 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Opatówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------48,4 mln

  4,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------13,7 mln

  3,7 tys(28.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------12,4 mln

  3,3 tys(25.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------2,5 mln

  666(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------2,1 mln

  568(4.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,8 mln

  475(3.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------1,5 mln

  403(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------1,1 mln

  302(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------792,4 tys

  213(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------561,0 tys

  151(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------334,1 tys

  89,7(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------110,0 tys

  29,5(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------83,3 tys

  22,4(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------57,4 tys

  15,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------45,3 tys

  12,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------2,2 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -------1,7 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------500

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Opatówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 917 mieszkańców Opatówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 455 kobiet oraz 462 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 0,9% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Opatówka, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 28,7% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Opatówka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Opatówku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz podstawowe ukończone (27,0%).

  15,6% mieszkańców Opatówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 761 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,14.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,2% wśród dziewczyn i 10,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 121,35.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,1% mieszkańców (20,9% wśród dziewczyn i 19,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców Opatówka w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 29,0% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,4%
  Wielkopolskie
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Opatówek
  25,7%
  Województwo
  31,7%
  Cały kraj
  33,3%
 • 27,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 0,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  0,9%
  Wielkopolskie
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 1,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  7,6%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,6%
  woj. wielkopolskie
  26,8%
  Polska
  22,9%
 • 19,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Opatówek
  5,9%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 28,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 30,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  woj. wielkopolskie
  1,1%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 761 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  761,0
  Wielkopolskie
  842,0
  Kraj
  811,0
 • 2,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  2,44
  woj. wielkopolskie
  0,94
  Kraj
  1,01
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Opatówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Opatówku
  Publiczne
  62 761-80-33
  ul. Kościelna 2
  62-860 Opatówek
  510310
 • Szkoły podstawowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  100,14
  woj. wielkopolskie
  98,89
  Polska
  96,62
 • 98,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Opatówek
  98,14
  woj. wielkopolskie
  94,65
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. wielkopolskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 • 54,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 49,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Opatówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Opatówku (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  2247245
  Szkoła Podstawowa Filia w Sierzchowie
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  224-
 • Szkoły gimnazjalne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 121,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  121,35
  Wielkopolskie
  103,12
  Kraj
  100,01
 • 119,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  119,30
  Województwo
  94,24
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Opatówek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  21,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 38,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Opatówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku (Agaton i Stefan Giller)
  Publiczne
  62 761-84-63
  62 761-84-63
  ul. Szkolna 7
  62-860 Opatówek
  1325631
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  15,0
  woj. wielkopolskie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 15 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 15
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Opatówek
  22,0
  Województwo
  25,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 24,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Opatówku

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  12216-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  253-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  218-
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  19-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Opatówek, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Opatówek, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Opatówek, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Opatówku

 • Według danych GUS z 2017 roku w Opatówku znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Kultura i rekreacja w Opatówku
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Opatówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Opatówku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 (uczestnicy: 3 660)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 1 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 260)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 1 270)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 150)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 82)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 22)
  • taneczne: 4 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Opatówku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 6 555 zwiedzających, co daje 17 654 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Opatówku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 415 wolumenów oraz 29 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 286 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Opatówku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 37 członków. Zarejestrowano 122 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Opatówku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Opatówku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Opatówka znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Opatówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany miesiąc temu, Data ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku

Opatówek - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Opatówku znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Opatówku w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 393,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  393,2 km
  woj. wielkopolskie
  490,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 3,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Opatówek
  3,8 km
  Województwo
  4,2 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Opatówek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 471droga wojewódzka nr 471( Opatówek - Szulec - Sierzchów - Janików - Pietrzyków - Koźminek - Tymianek - Dębsko - Lisków - Nadzież - Małgów - Żdżary - Głuchów - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Opatówek nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Opatówku istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Baśniowa

  ul. Braci Gillerów

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Grabowa

  ul. Helleny

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kaliska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Marcina Kasprzaka

  ul. Nowoogrodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piotra Szadkowskiego

  ul. Poprzeczna

  ul. Rogatka

  ul. Rosochatki

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turkowska

  pl. Wolności

  ul. Zagórek

  ul. Zdrojowa

  ul. gen. Józefa Zajączka

  ul. ks. Adama Marczewskiego

  ul. Łódzka

  ul. św. Jana