Opatówek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Opatówek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Opatówek to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Opatówek.
 • 3 570 Liczba mieszkańców
 • 8,7 km² Powierzchnia
 • 411,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1338–1870 1 stycznia 2017 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Sebastian Wardęcki Burmistrz miasta
Opatówek na mapie
Identyfikatory
 • 18.213351.7394 Współrzędne GPS
 • 3007084 TERYT (TERC)
 • 0205386 SIMC
Herb miasta Opatówek
Opatówek herb

Opatówek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-860Poczta Opatówek

Opatówek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Opatówku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Opatówek
(62) 761-85-37
(62) 761-80-17
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek

Opatówek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Opatówek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 570, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Opatówka zawarli w 2021 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,8% mieszkańców Opatówka jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Opatówek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,38 na 1000 mieszkańców Opatówka. W 2021 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 21,2% zgonów w Opatówku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Opatówku były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Opatówka przypada 13.46 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 51 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Opatówka -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,5% mieszkańców Opatówka jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 570 Liczba mieszkańców
 • 1 875 Kobiety
 • 1 695 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Opatówku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Opatówka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Opatówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Opatówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Opatówek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,8% Kawalerowie/Panny
 • Opatówek
  27,0%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Opatówek
  59,2%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Opatówek
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Opatówku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,9
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,0
  woj. wielkopolskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Opatówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,4
  woj. wielkopolskie
  -2,8
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Opatówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Opatówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Opatówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Opatówku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Województwo
  9,6
  Kraj
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,7
  Wielkopolskie
  40,8
  Kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 319 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 370 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 319 g
  Województwo
  3 402 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 229 Waga 3500g - 3999g
 • 229
 • 270 Waga 3000g - 3499g
 • 270
 • 111 Waga 2500g - 2999g
 • 111
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  Województwo
  1,45
  Kraj
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Wielkopolskie
  0,71
  Kraj
  0,64
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Opatówek
  0,75
  Województwo
  0,78
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Opatówku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47 Zgony
 • 23 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,5
  Województwo
  12,3
  Cały kraj
  13,6
 • 134,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Opatówek
  134,0
  Województwo
  128,6
  Cały kraj
  156,7
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,6
  woj. wielkopolskie
  3,8
  Cała Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  21,2%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Opatówek
  20,2%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,1%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 246,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  246,3
  Wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Polska
  246,5
 • 258,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 290,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 225,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  258,4
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 21,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 31,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  21,8
  Wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  31,0
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 51 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Opatówku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Opatówku oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Opatówku to 1 241 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Opatówku to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Opatówku to 149,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,73% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,75% mieszkań posiada łazienkę, 76,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 241 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 343,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  343,70
  Wielkopolskie
  363,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 107,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  107,70 m2
  Województwo
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 37,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  37,00 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,80
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Cały kraj
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Opatówek
  2,91
  Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. wielkopolskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,68
  Wielkopolskie
  7,77
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,83
  woj. wielkopolskie
  3,97
  Cała Polska
  3,90
 • 8,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  8,12
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Cały kraj
  24,07
 • 896 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 149,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  149,3 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 95,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,97%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Cała Polska
  96,97%
 • 90,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  90,73%
  Województwo
  96,32%
  Kraj
  94,01%
 • 87,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,75%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Polska
  91,78%
 • 76,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,55%
  Województwo
  84,41%
  Kraj
  83,08%
 • 56,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  56,08%
  Wielkopolskie
  56,21%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2017-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Opatówek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Opatówku na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Opatówku wynosiło w 2021 roku 2,2% (2,6% wśród kobiet i 1,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatówku wynosiło 4 553,66 PLN, co odpowiada 75.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Opatówka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  198,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Cały kraj
  257,0
 • 2,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,6% Kobiety
 • 1,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,2%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Opatówku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Opatówku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Opatówku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 554 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Opatówku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,0% Pozostałe
 • 19,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Opatówku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 373 Pracujący ogółem
 • 636 Kobiety
 • 737 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Opatówku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Opatówek
  65,3
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,5
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 118,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  118,9
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Opatówek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Opatówku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 494 podmioty gospodarki narodowej, z czego 375 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (20) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (48) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Opatówku najwięcej (36) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (462) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (20) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,0% (84) podmiotów, a 78,9% (390) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Opatówku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.8%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (9.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 494 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84 Przemysł i budownictwo
 • 390 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w Opatówku w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Opatówku w 2021 roku
 • 375 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 462 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 462
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 493 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 493
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 52 Spółki handlowe ogółem
 • 52
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 36  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 36
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 375 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 123 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 123
 • 37 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 37
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Opatówku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 34 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Opatówku wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Opatówka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,45 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 2,52 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,79 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Opatówka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 34
 • 19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 19
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 9,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Opatówek
  9,47
  woj. wielkopolskie
  19,32
  Cały kraj
  21,51
 • 5,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,45
  woj. wielkopolskie
  12,48
  Cała Polska
  12,82
 • 0,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Opatówek
  0,79
  Województwo
  4,46
  Kraj
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,20
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,85
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,27
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 2,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,52
  Województwo
  9,48
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  87%
  woj. wielkopolskie
  73%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Opatówek
  81%
  woj. wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Opatówek
  96%
  Wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  89%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  Wielkopolskie
  55%
  Cały kraj
  53%

Opatówek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Opatówka wyniosła w 2021 roku 63,1 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Opatówka - 29.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,8 mln złotych, czyli 17,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Opatówka wyniosła w 2021 roku 71,6 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.4%). W budżecie Opatówka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (18,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 40,1 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Opatówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---51,9 mln

  4,8 tys(100%)

  59,3 mln

  5,5 tys(100%)

  55,4 mln

  5,1 tys(100%)

  55,7 mln

  5,2 tys(100%)

  63,1 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---19,2 mln

  5,2 tys(37%)

  16,5 mln

  4,5 tys(27.8%)

  17,0 mln

  4,7 tys(30.8%)

  16,7 mln

  4,6 tys(30%)

  18,6 mln

  5,2 tys(29.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---5,0 mln

  1,3 tys(9.7%)

  4,6 mln

  1,3 tys(7.8%)

  4,8 mln

  1,3 tys(8.6%)

  4,0 mln

  1,1 tys(7.2%)

  6,4 mln

  1,8 tys(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---2,8 mln

  752(5.4%)

  4,1 mln

  1,1 tys(6.9%)

  8,5 mln

  2,3 tys(15.4%)

  7,3 mln

  2,0 tys(13.1%)

  5,7 mln

  1,6 tys(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---4,4 mln

  1,2 tys(8.6%)

  4,5 mln

  1,2 tys(7.6%)

  4,9 mln

  1,4 tys(8.9%)

  4,8 mln

  1,3 tys(8.6%)

  5,2 mln

  1,4 tys(8.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---4,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  13,1 mln

  3,6 tys(22.1%)

  817,8 tys

  225(1.5%)

  900,4 tys

  249(1.6%)

  4,2 mln

  1,2 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---1,9 mln

  519(3.7%)

  2,0 mln

  540(3.4%)

  1,8 mln

  496(3.3%)

  1,8 mln

  499(3.2%)

  2,0 mln

  553(3.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---881,8 tys

  237(1.7%)

  1,0 mln

  279(1.7%)

  1,2 mln

  326(2.1%)

  1,3 mln

  361(2.3%)

  1,3 mln

  370(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---776,2 tys

  208(1.5%)

  738,0 tys

  201(1.2%)

  906,5 tys

  250(1.6%)

  933,4 tys

  258(1.7%)

  1,2 mln

  340(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---161,9 tys

  43,5(0.3%)

  251,6 tys

  68,4(0.4%)

  392,1 tys

  108(0.7%)

  332,4 tys

  92,1(0.6%)

  648,3 tys

  182(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---283,6 tys

  76,2(0.5%)

  334,0 tys

  90,8(0.6%)

  604,8 tys

  167(1.1%)

  446,5 tys

  124(0.8%)

  632,6 tys

  177(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---305,3 tys

  82,0(0.6%)

  221,9 tys

  60,3(0.4%)

  218,2 tys

  60,1(0.4%)

  511,4 tys

  142(0.9%)

  626,6 tys

  176(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---146,3 tys

  39,3(0.3%)

  182,4 tys

  49,6(0.3%)

  171,0 tys

  47,1(0.3%)

  143,6 tys

  39,8(0.3%)

  205,9 tys

  57,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---123,1 tys

  33,1(0.2%)

  133,8 tys

  36,4(0.2%)

  127,4 tys

  35,1(0.2%)

  120,0 tys

  33,2(0.2%)

  119,3 tys

  33,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ---58,5 tys

  15,7(0.1%)

  115,4 tys

  31,4(0.2%)

  263,2 tys

  72,5(0.5%)

  121,8 tys

  33,7(0.2%)

  43,1 tys

  12,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ---22,0 tys

  5,9(0%)

  44,2 tys

  12,0(0.1%)

  41,3 tys

  11,4(0.1%)

  46,1 tys

  12,8(0.1%)

  42,2 tys

  11,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---117,5 tys

  31,6(0.2%)

  141,9 tys

  38,6(0.2%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  9,6 tys

  2,7(0%)

  6,9 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---2,2 tys

  0,6(0%)

  77,1 tys

  21,0(0.1%)

  72,1 tys

  19,9(0.1%)

  62,6 tys

  17,3(0.1%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Opatówku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Opatówek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Opatówka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ---48,4 mln

  4,5 tys(100%)

  51,2 mln

  4,7 tys(100%)

  61,3 mln

  5,7 tys(100%)

  61,4 mln

  5,7 tys(100%)

  71,6 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ---13,7 mln

  3,7 tys(28.2%)

  16,2 mln

  4,4 tys(31.7%)

  18,8 mln

  5,2 tys(30.6%)

  19,3 mln

  5,3 tys(31.5%)

  21,1 mln

  5,9 tys(29.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ---12,4 mln

  3,3 tys(25.7%)

  12,0 mln

  3,3 tys(23.4%)

  12,8 mln

  3,5 tys(20.9%)

  14,6 mln

  4,0 tys(23.7%)

  16,4 mln

  4,6 tys(23%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ---1,8 mln

  475(3.7%)

  2,2 mln

  589(4.2%)

  3,4 mln

  924(5.5%)

  4,4 mln

  1,2 tys(7.1%)

  6,0 mln

  1,7 tys(8.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ---2,5 mln

  666(5.1%)

  2,4 mln

  663(4.8%)

  6,4 mln

  1,8 tys(10.4%)

  1,3 mln

  374(2.2%)

  3,5 mln

  967(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ---2,1 mln

  568(4.4%)

  1,1 mln

  291(2.1%)

  1,5 mln

  417(2.5%)

  754,1 tys

  209(1.2%)

  3,3 mln

  912(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ---1,1 mln

  302(2.3%)

  2,6 mln

  719(5.2%)

  1,3 mln

  368(2.2%)

  1,4 mln

  390(2.3%)

  1,9 mln

  529(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ---1,5 mln

  403(3.1%)

  1,8 mln

  495(3.6%)

  1,9 mln

  534(3.2%)

  1,8 mln

  511(3%)

  1,8 mln

  504(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ---561,0 tys

  151(1.2%)

  493,6 tys

  134(1%)

  700,3 tys

  193(1.1%)

  592,9 tys

  164(1%)

  676,1 tys

  189(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ---792,4 tys

  213(1.6%)

  564,1 tys

  153(1.1%)

  557,5 tys

  154(0.9%)

  613,7 tys

  170(1%)

  533,0 tys

  149(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ---334,1 tys

  89,7(0.7%)

  186,1 tys

  50,6(0.4%)

  197,0 tys

  54,3(0.3%)

  288,1 tys

  79,8(0.5%)

  292,3 tys

  81,9(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ---0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,3 tys

  21,6(0.1%)

  21,8 tys

  6,0(0%)

  100,0 tys

  28,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ---57,4 tys

  15,4(0.1%)

  56,9 tys

  15,5(0.1%)

  59,2 tys

  16,3(0.1%)

  48,0 tys

  13,3(0.1%)

  64,0 tys

  17,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ---45,3 tys

  12,2(0.1%)

  40,4 tys

  11,0(0.1%)

  38,2 tys

  10,5(0.1%)

  35,8 tys

  9,9(0.1%)

  29,5 tys

  8,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ---500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  380

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  29,0 tys

  8,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ---110,0 tys

  29,5(0.2%)

  89,0 tys

  24,2(0.2%)

  12,5 tys

  3,4(0%)

  40,0 tys

  11,1(0.1%)

  13,2 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ---2,2 tys

  0,6(0%)

  77,1 tys

  21,0(0.2%)

  72,1 tys

  19,9(0.1%)

  62,6 tys

  17,3(0.1%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ---1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ---83,3 tys

  22,4(0.2%)

  124,5 tys

  33,9(0.2%)

  36,0 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Opatówek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 850 mieszkańców Opatówka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 434 kobiet oraz 416 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców Opatówka, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Opatówka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Opatówku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2021 w Opatówku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 218 dzieci (115 dziewczynek oraz 103 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,8% mieszkańców Opatówka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 620 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 474 uczniów (230 kobiet oraz 244 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,6 uczniów.

  W Opatówku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 14 uczniów (2 kobiety oraz 12 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 9 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (20,3% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,1% mieszkańców Opatówka w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Opatówek
  17,7%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,5%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,3%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  7,6%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Opatówek
  27,1%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,2%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1620 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 620,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Kraj
  896,0
 • 0,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,48
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Opatówek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 218 Dzieci
 • 115 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 103 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 36 3 lata
 • 36
 • 59 4 lata
 • 59
 • 54 5 lata
 • 54
 • 59 6 lat
 • 59
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 22 3 lata
 • 22
 • 35 4 lata
 • 35
 • 27 5 lata
 • 27
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 14 3 lata
 • 14
 • 24 4 lata
 • 24
 • 27 5 lata
 • 27
 • 32 6 lat
 • 32
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Opatówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Opatówku
  Publiczne
  62 761-80-33
  ul. Kościelna 2
  62-860 Opatówek
  510310
 • Szkoły podstawowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 474 Uczniowie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie)
 • 244 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Opatówek
  20,6
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 40,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Opatówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Opatówku (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  2247245
  Szkoła Podstawowa Filia w Sierzchowie
  Publiczna
  62 761-80-11
  62 761-80-11
  ul. Szkolna 3
  62-860 Opatówek
  224-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Opatówek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,3%
  85,7%
 • 9 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  14,0
  woj. wielkopolskie
  26,2
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Opatówku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Opatówku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  12216-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  253-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  218-
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  19-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  62 761-85-40
  62 761-92-92
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Parkowa 1
  62-860 Opatówek
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Opatówku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Opatówek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Opatówek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Opatówku

 • Według danych GUS z 2021 roku w Opatówku znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Kultura i rekreacja w Opatówku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Opatówku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Opatówku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 9 (uczestnicy: 1 068)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 27)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 85)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 56)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 63)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
  • taneczne: 2 (członkowie: 46)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Opatówku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 139 zwiedzających, co daje 8 746 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Opatówku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 121 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 286 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Opatówku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 37 członków. Zarejestrowano 122 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Opatówku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Opatówku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Opatówka znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Opatówku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany miesiąc temu, Data ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku

Opatówek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Opatówku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 195,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 27,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Opatówku znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Opatówku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 8 Ranni
  (rok 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Opatówku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 195,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  195,0
  Wielkopolskie
  69,0
  Kraj
  59,9
 • 27,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  27,9
  Województwo
  6,6
  Cały kraj
  5,9
 • 222,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  222,9
  Województwo
  79,4
  Kraj
  69,4
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  14,3
  woj. wielkopolskie
  9,5
  Cały kraj
  9,8
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Opatówek
  114,3
  Województwo
  114,9
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Opatówku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 748,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  748,1 km
  woj. wielkopolskie
  784,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Opatówek
  7,3 km
  Województwo
  6,7 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Opatówek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 471droga wojewódzka nr 471( Opatówek - Szulec - Sierzchów - Janików - Pietrzyków - Koźminek - Tymianek - Dębsko - Lisków - Nadzież - Małgów - Żdżary - Głuchów - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Opatówek nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Opatówku istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Baśniowa

  ul. Braci Gillerów

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Grabowa

  ul. Helleny

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kaliska

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ludowa

  ul. Marcina Kasprzaka

  ul. Nowoogrodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piotra Szadkowskiego

  ul. Poprzeczna

  ul. Rogatka

  ul. Rosochatki

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Turkowska

  pl. Wolności

  ul. Zagórek

  ul. Zdrojowa

  ul. gen. Józefa Zajączka

  ul. ks. Adama Marczewskiego

  ul. Łódzka

  ul. św. Jana