Polanica-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Polanica-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Polanica-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Polanica-Zdrój.
 • 6 167 Liczba mieszkańców
 • 17,2 km² Powierzchnia
 • 358,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 350–560 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Mateusz Krzysztof Jellin Burmistrz miasta
Polanica-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.514850.4119 Współrzędne GPS
 • 0208051 TERYT (TERC)
 • 0984522 SIMC
Herb miasta Polanica-Zdrój
Polanica-Zdrój herb

Polanica-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-320Poczta Polanica-Zdrój, ul. Warszawska 20

Polanica-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Polanicy-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kłodzku (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. B. Chrobrego 21
57-300 Kłodzko
Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
(74) 868-06-00
(74) 868-10-46
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój

Polanica-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Polanica-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 167, z czego 54,6% stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 47,5 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Polanicy-Zdroju zawarli w 2020 roku 16 małżeństw, co odpowiada 2,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców Polanicy-Zdroju jest stanu wolnego, 51,2% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,0% to wdowy/wdowcy.

  Polanica-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -70. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,16 na 1000 mieszkańców Polanicy-Zdroju. W 2020 roku urodziło się 39 dzieci, w tym 64,1% dziewczynek i 35,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,43 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,9% zgonów w Polanicy-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Polanicy-Zdroju były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polanicy-Zdroju przypada 17.37 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 66 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 79 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polanicy-Zdroju -13. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  55,4% mieszkańców Polanicy-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 12,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 167 Liczba mieszkańców
 • 3 369 Kobiety
 • 2 798 Mężczyźni
 • 54,6%
  45,4%
 • 120 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 120 kobiet)
 • 83 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 83 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polanicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polanicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polanicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 47,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  47,5 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 49,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 45,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polanica-Zdrój, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,4%
  woj. dolnośląskie
  29,8%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  51,3%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 49,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,7%
  Dolnośląskie
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polanicy-Zdroju w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Polanica-Zdrój
  2,5
  Dolnośląskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Polanica-Zdrój
  1,4
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Polska
  1,3
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -70 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -24 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -46 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Polanica-Zdrój
  -11,2
  woj. dolnośląskie
  -4,1
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polanicy-Zdroju w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 64,1%
  35,9%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  woj. dolnośląskie
  8,9
  Kraj
  9,3
 • 30,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  30,5
  Województwo
  38,3
  Kraj
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 70 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 70
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 314 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 246 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 376 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Polanica-Zdrój
  3 314 g
  Województwo
  3 354 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 333 Waga 3500g - 3999g
 • 333
 • 366 Waga 3000g - 3499g
 • 366
 • 175 Waga 2500g - 2999g
 • 175
 • 53 Waga 2000g - 2499g
 • 53
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Polanica-Zdrój
  1,09
  Dolnośląskie
  1,33
  Cała Polska
  1,38
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Polanica-Zdrój
  0,52
  Dolnośląskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • 0,43 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,43
  woj. dolnośląskie
  0,68
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Polanicy-Zdroju w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 109 Zgony
 • 49 Kobiety
  (Zgony)
 • 60 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 17,4 Zgony na 1000 ludności
 • Polanica-Zdrój
  17,4
  Województwo
  13,0
  Kraj
  12,5
 • 232,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  232,3
  Województwo
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,8
  Dolnośląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,4
  woj. dolnośląskie
  3,6
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Polanica-Zdrój
  39,9%
  woj. dolnośląskie
  38,5%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,8%
  Dolnośląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,4%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  14,8
  Kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  74,5
  Polska
  70,4
 • 317,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  317,2
  Dolnośląskie
  310,8
  Cała Polska
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  288,4
  Kraj
  261,3
 • 510,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 480,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 542,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  510,1
  Województwo
  434,1
  Cały kraj
  421,0
 • 117,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 57,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 175,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  117,1
  Województwo
  90,6
  Polska
  69,5
 • 29,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,2
  Dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  35,1
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,5
  Dolnośląskie
  9,1
  Cała Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 79 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 27,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polanica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanica-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Polanicy-Zdroju oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polanicy-Zdroju to 3 132 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 503 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polanicy-Zdroju to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Polanicy-Zdroju to 148,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,44% mieszkań posiada łazienkę, 85,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,03% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 132 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 502,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Polanica-Zdrój
  502,90
  Województwo
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Polanica-Zdrój
  76,20 m2
  woj. dolnośląskie
  72,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 38,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Polanica-Zdrój
  38,30 m2
  Województwo
  30,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,83
  Dolnośląskie
  3,81
  Polska
  3,82
 • 1,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Polanica-Zdrój
  1,99
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Polska
  2,55
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,52
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  2,41
  woj. dolnośląskie
  7,56
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Polanica-Zdrój
  5,53
  woj. dolnośląskie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 13,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Polanica-Zdrój
  13,33
  woj. dolnośląskie
  26,44
  Cała Polska
  21,77
 • 2 233 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 148,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  148,9 m2
  woj. dolnośląskie
  81,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Polanica-Zdrój
  0,36 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,36%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Polska
  96,97%
 • 95,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,85%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Polanica-Zdrój
  94,44%
  Województwo
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 85,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,06%
  Województwo
  82,55%
  Cała Polska
  83,08%
 • 85,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Polanica-Zdrój
  85,03%
  Województwo
  66,02%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Polanica-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Polanicy-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 248osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 71,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 28,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polanicy-Zdroju wynosiło w 2020 roku 10,2% (8,8% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polanicy-Zdroju wynosiło 4 747,93 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Polanicy-Zdroju 287 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 945 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 658.

  17,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Polanicy-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 248 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  248,0
  Dolnośląskie
  277,0
  Kraj
  252,0
 • 10,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,8% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Polanica-Zdrój
  10,2%
  Województwo
  5,6%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polanicy-Zdroju w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polanicy-Zdroju w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polanicy-Zdroju w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 748 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 748 PLN
  woj. dolnośląskie
  5 694 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polanicy-Zdroju w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 287 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 945 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 658 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,1% Przemysł i budownictwo
 • 14,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,5% Pozostałe
 • 51,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polanicy-Zdroju w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 547 Pracujący ogółem
 • 1 108 Kobiety
 • 439 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polanicy-Zdroju w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polanica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 80,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  80,6
  Dolnośląskie
  69,0
  Cała Polska
  68,0
 • 57,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  57,3
  Województwo
  39,9
  Polska
  37,5
 • 246,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Polanica-Zdrój
  246,2
  Województwo
  137,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polanica-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Polanicy-Zdroju w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 074 podmioty gospodarki narodowej, z czego 722 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 41 nowych podmiotów, a 40 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (112) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (41) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (136) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (40) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polanicy-Zdroju najwięcej (93) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 047) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,0% (150) podmiotów, a 85,6% (919) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polanicy-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 074 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 150 Przemysł i budownictwo
 • 919 Pozostała działalność
 • 41 Podmioty nowo zarejestrowane w Polanicy-Zdroju w 2020 roku
 • 40 Podmioty wyrejestrowane w Polanicy-Zdroju w 2020 roku
 • 722 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 047 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 047
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 072 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 072
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 65 Spółki handlowe ogółem
 • 65
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 93 Spółki cywilne ogółem
 • 93
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 722 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 158 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 158
 • 110 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 110
 • 102 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 102
 • 86 Budownictwo
 • 86
 • 68 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 68
 • 39 Przetwórstwo przemysłowe
 • 39
 • 37 Pozostała działalność
 • 37
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 30 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 30
 • 15 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 15
 • 13 Edukacja
 • 13
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanica-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Polanicy-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 129 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polanicy-Zdroju wynosi 73,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polanicy-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,19 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 8,69 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,98 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,41 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Polanicy-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 129 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 129
 • 95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 95
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 54 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 54
 • 20,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,67
  Dolnośląskie
  25,81
  Polska
  19,96
 • 15,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,19
  Województwo
  18,28
  Cała Polska
  12,25
 • 2,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Polanica-Zdrój
  2,41
  Dolnośląskie
  3,97
  Polska
  5,17
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,98
  Dolnośląskie
  2,13
  Cała Polska
  1,73
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,43
  Cała Polska
  0,37
 • 8,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Polanica-Zdrój
  8,69
  Województwo
  14,62
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Polanica-Zdrój
  73%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  Województwo
  59%
  Polska
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Polanica-Zdrój
  63%
  woj. dolnośląskie
  68%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Polanica-Zdrój
  98%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  Dolnośląskie
  85%
  Polska
  87%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  46%
  Polska
  54%

Polanica-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Polanicy-Zdroju wyniosła w 2020 roku 41,5 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Polanicy-Zdroju - 22.6% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,3 mln złotych, czyli 24,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Polanicy-Zdroju wyniosła w 2020 roku 46,0 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 36.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (13.9%). W budżecie Polanicy-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,4%.
 • Wydatki budżetu w Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,4 mln

  3,8 tys(100%)

  25,7 mln

  3,9 tys(100%)

  22,1 mln

  3,4 tys(100%)

  24,8 mln

  3,8 tys(100%)

  29,6 mln

  4,6 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  32,8 mln

  5,2 tys(100%)

  41,5 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,4 mln

  666(17.5%)

  4,9 mln

  738(18.9%)

  3,6 mln

  548(16.2%)

  4,8 mln

  744(19.5%)

  6,5 mln

  1,0 tys(22%)

  4,5 mln

  715(14.6%)

  5,9 mln

  933(17.9%)

  9,4 mln

  1,5 tys(22.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  997(26.1%)

  7,3 mln

  1,1 tys(28.4%)

  7,0 mln

  1,1 tys(31.5%)

  7,0 mln

  1,1 tys(28.1%)

  7,4 mln

  1,2 tys(24.8%)

  7,3 mln

  1,1 tys(23.5%)

  7,9 mln

  1,2 tys(23.9%)

  8,1 mln

  1,3 tys(19.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  451(11.8%)

  2,9 mln

  443(11.4%)

  3,0 mln

  459(13.6%)

  3,1 mln

  470(12.3%)

  3,1 mln

  483(10.4%)

  3,4 mln

  535(10.9%)

  4,1 mln

  643(12.4%)

  4,2 mln

  671(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  445(11.7%)

  856,4 tys

  130(3.3%)

  1,3 mln

  201(5.9%)

  785,3 tys

  121(3.2%)

  2,5 mln

  392(8.5%)

  5,2 mln

  819(16.7%)

  1,8 mln

  289(5.6%)

  3,8 mln

  610(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  409(10.7%)

  2,9 mln

  432(11.1%)

  3,0 mln

  455(13.4%)

  5,1 mln

  792(20.7%)

  1,8 mln

  281(6.1%)

  2,0 mln

  312(6.4%)

  2,3 mln

  364(7%)

  2,9 mln

  461(6.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  205(5.4%)

  1,5 mln

  230(5.9%)

  1,7 mln

  257(7.6%)

  1,6 mln

  248(6.5%)

  1,8 mln

  281(6.1%)

  1,8 mln

  284(5.8%)

  1,9 mln

  295(5.7%)

  2,0 mln

  329(4.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  405,8 tys

  60,9(1.6%)

  1,2 mln

  179(4.6%)

  328,1 tys

  50,3(1.5%)

  272,0 tys

  41,9(1.1%)

  378,6 tys

  59,3(1.3%)

  333,7 tys

  52,5(1.1%)

  1,5 mln

  235(4.5%)

  1,3 mln

  210(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  531,5 tys

  79,8(2.1%)

  419,4 tys

  63,6(1.6%)

  457,2 tys

  70,1(2.1%)

  422,9 tys

  65,2(1.7%)

  641,5 tys

  101(2.2%)

  468,5 tys

  73,7(1.5%)

  635,1 tys

  101(1.9%)

  1,0 mln

  168(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  328(8.6%)

  707,0 tys

  107(2.7%)

  954,2 tys

  146(4.3%)

  929,9 tys

  143(3.8%)

  708,8 tys

  111(2.4%)

  812,0 tys

  128(2.6%)

  729,9 tys

  116(2.2%)

  1,0 mln

  168(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  294,8 tys

  44,2(1.2%)

  287,8 tys

  43,6(1.1%)

  302,8 tys

  46,4(1.4%)

  300,2 tys

  46,3(1.2%)

  289,2 tys

  45,3(1%)

  323,1 tys

  50,8(1%)

  356,3 tys

  56,5(1.1%)

  287,1 tys

  46,1(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  87,6 tys

  13,1(0.3%)

  87,5 tys

  13,3(0.3%)

  136,2 tys

  20,9(0.6%)

  142,9 tys

  22,0(0.6%)

  109,9 tys

  17,2(0.4%)

  254,6 tys

  40,0(0.8%)

  126,8 tys

  20,1(0.4%)

  155,1 tys

  24,9(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,1 tys

  0,5(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  11,3 tys

  1,8(0%)

  114,1 tys

  18,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  78,7 tys

  11,8(0.3%)

  48,9 tys

  7,4(0.2%)

  50,6 tys

  7,8(0.2%)

  70,4 tys

  10,9(0.3%)

  68,0 tys

  10,6(0.2%)

  84,4 tys

  13,3(0.3%)

  105,3 tys

  16,7(0.3%)

  92,8 tys

  14,9(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  421,9 tys

  63,3(1.7%)

  256,9 tys

  38,9(1%)

  230,4 tys

  35,3(1%)

  159,8 tys

  24,6(0.6%)

  120,3 tys

  18,9(0.4%)

  92,2 tys

  14,5(0.3%)

  84,1 tys

  13,3(0.3%)

  59,0 tys

  9,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  84,5 tys

  12,7(0.3%)

  77,4 tys

  11,7(0.3%)

  72,8 tys

  11,2(0.3%)

  54,0 tys

  8,3(0.2%)

  51,1 tys

  8,0(0.2%)

  52,4 tys

  8,3(0.2%)

  49,2 tys

  7,8(0.1%)

  41,9 tys

  6,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  42,9 tys

  6,5(0.2%)

  43,7 tys

  6,7(0.2%)

  10,2 tys

  1,6(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  56,8 tys

  8,9(0.2%)

  64,9 tys

  10,3(0.2%)

  34,3 tys

  5,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  167,4 tys

  25,1(0.7%)

  2,3 mln

  344(8.8%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  24,2 tys

  3,7(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  290,4 tys

  45,7(0.9%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  205

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  10,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  15,7 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,6 mln

  4,3 tys(100%)

  24,0 mln

  3,6 tys(100%)

  24,6 mln

  3,7 tys(100%)

  27,2 mln

  4,2 tys(100%)

  29,6 mln

  4,6 tys(100%)

  32,4 mln

  5,1 tys(100%)

  34,0 mln

  5,4 tys(100%)

  46,0 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,8 mln

  2,4 tys(55.4%)

  13,5 mln

  2,0 tys(55.9%)

  12,0 mln

  1,8 tys(48.9%)

  13,1 mln

  2,0 tys(48%)

  13,7 mln

  2,1 tys(46.1%)

  14,7 mln

  2,3 tys(45.3%)

  15,7 mln

  2,5 tys(46.2%)

  15,0 mln

  2,4 tys(32.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  343(8%)

  184,9 tys

  28,0(0.8%)

  1,4 mln

  211(5.6%)

  1,3 mln

  206(4.9%)

  1,5 mln

  229(4.9%)

  3,4 mln

  534(10.5%)

  2,4 mln

  373(6.9%)

  6,5 mln

  1,0 tys(14%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  588(13.7%)

  3,9 mln

  588(16.1%)

  4,5 mln

  683(18.1%)

  4,4 mln

  679(16.2%)

  5,3 mln

  823(17.7%)

  5,3 mln

  830(16.3%)

  5,2 mln

  827(15.3%)

  6,4 mln

  1,0 tys(13.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  496(11.6%)

  2,5 mln

  384(10.5%)

  1,6 mln

  251(6.7%)

  3,1 mln

  478(11.4%)

  3,2 mln

  500(10.8%)

  2,4 mln

  375(7.4%)

  2,5 mln

  392(7.3%)

  4,3 mln

  695(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 tys

  0,5(0%)

  13,1 tys

  2,0(0.1%)

  209,6 tys

  32,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  390,2 tys

  61,4(1.2%)

  540,4 tys

  85,7(1.6%)

  3,8 mln

  616(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  289(6.7%)

  2,0 mln

  305(8.4%)

  2,0 mln

  307(8.1%)

  4,1 mln

  626(14.9%)

  730,7 tys

  115(2.5%)

  788,5 tys

  124(2.4%)

  893,8 tys

  142(2.6%)

  1,4 mln

  222(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  547,1 tys

  82,1(1.9%)

  593,7 tys

  90,0(2.5%)

  1,4 mln

  208(5.5%)

  848,8 tys

  131(3.1%)

  767,2 tys

  120(2.6%)

  933,0 tys

  147(2.9%)

  863,8 tys

  137(2.5%)

  919,0 tys

  148(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,6 tys

  0,8(0%)

  436,0 tys

  66,1(1.8%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  38,3 tys

  5,9(0.1%)

  200

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  135,4 tys

  21,5(0.4%)

  426,0 tys

  68,4(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,3 tys

  20,2(0.5%)

  111,2 tys

  16,9(0.5%)

  158,2 tys

  24,3(0.6%)

  138,9 tys

  21,4(0.5%)

  174,7 tys

  27,4(0.6%)

  172,8 tys

  27,2(0.5%)

  255,4 tys

  40,5(0.8%)

  186,6 tys

  30,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  54,6 tys

  8,2(0.2%)

  38,8 tys

  5,9(0.2%)

  74,3 tys

  11,4(0.3%)

  117,9 tys

  18,2(0.4%)

  83,6 tys

  13,1(0.3%)

  93,5 tys

  14,7(0.3%)

  135,8 tys

  21,5(0.4%)

  107,0 tys

  17,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  49,3 tys

  7,4(0.2%)

  62,8 tys

  9,5(0.3%)

  54,8 tys

  8,4(0.2%)

  40,6 tys

  6,3(0.1%)

  55,1 tys

  8,6(0.2%)

  57,6 tys

  9,1(0.2%)

  52,4 tys

  8,3(0.2%)

  53,8 tys

  8,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  36,0 tys

  5,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,2 tys

  0,2(0%)

  42,9 tys

  6,5(0.2%)

  43,6 tys

  6,7(0.2%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  56,8 tys

  8,9(0.2%)

  64,9 tys

  10,3(0.2%)

  34,3 tys

  5,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,9 tys

  9,9(0.2%)

  59,5 tys

  9,0(0.2%)

  50,2 tys

  7,7(0.2%)

  32,1 tys

  5,0(0.1%)

  31,5 tys

  4,9(0.1%)

  32,8 tys

  5,2(0.1%)

  28,8 tys

  4,6(0.1%)

  21,2 tys

  3,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,3 tys

  1,5(0%)

  121,9 tys

  18,5(0.5%)

  9,9 tys

  1,5(0%)

  5,9 tys

  0,9(0%)

  41,6 tys

  6,5(0.1%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  11,7 tys

  1,9(0%)

  14,7 tys

  2,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  435,2 tys

  65,3(1.5%)

  13,4 tys

  2,0(0.1%)

  6,5 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  13,3 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  489,3 tys

  74,2(2%)

  1,2 mln

  177(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  8,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Polanica-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 055 mieszkańców Polanicy-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 534 kobiet oraz 521 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców Polanicy-Zdroju, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Polanicy-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Polanicy-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2018 w Polanicy-Zdroju mieściły się 3 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 174 dzieci (84 dziewczynki oraz 90 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polanicy-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (63 dziewczynki oraz 37 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  14,4% mieszkańców Polanicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 13,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 422 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 467 uczniów (230 kobiet oraz 237 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polanicy-Zdroju placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 440 uczniów (200 kobiet oraz 240 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 117,04.

  W Polanicy-Zdroju znajduje się 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 200 uczniów (135 kobiet oraz 65 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 80 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polanicy-Zdroju placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 346 uczniów (242 kobiety oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 41 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,4% mieszkańców (21,2% wśród dziewczyn i 17,7% wśród chłopaków). 25,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,4% mieszkańców Polanicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (22,5% kobiet i 24,4% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Polanica-Zdrój
  11,7%
  Województwo
  17,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,0%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Polanica-Zdrój
  13,0%
  Dolnośląskie
  12,9%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,2%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,5%
  Dolnośląskie
  22,8%
  Polska
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Polanica-Zdrój
  4,9%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Polanica-Zdrój
  1,7%
  Dolnośląskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1422 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 422,0
  Województwo
  887,0
  Kraj
  873,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Polanica-Zdrój
  0,45
  Województwo
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Polanica-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 174 Dzieci
 • 84 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 90 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 39 3 lata
 • 39
 • 58 4 lata
 • 58
 • 47 5 lata
 • 47
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 25 4 lata
 • 25
 • 26 5 lata
 • 26
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 21 3 lata
 • 21
 • 33 4 lata
 • 33
 • 21 5 lata
 • 21
 • 7 6 lat
 • 7
 • 43 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Polanicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 1
  Publiczne
  74 868-15-70
  74 868-15-70
  ul. Wojska Polskiego 10
  57-320 Polanica-Zdrój
  4868
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "GROMADKA NIEDŻWIADKA"
  Niepubliczne
  74 866-51-01
  74 866-51-01
  ul. ZDROJOWA 34
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Wesołe Przedszkole (0)
  Niepubliczne
  60 303-14-76
  ul. Staffa 41
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  W Bajkowej Krainie
  Niepubliczne
  ul. Staffa 41
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polanica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 433 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci 2016
 • 25 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,2%
  58,8%
 • 8 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,1
  Województwo
  18,4
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,1
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,1
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 6,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,8
 •  
 • 36,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 242 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 242 niemiecki
 • 20 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 20 niemiecki
 •  
 • 117,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  117,04
  Dolnośląskie
  94,88
  Polska
  95,46
 • 114,04 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  114,04
  Dolnośląskie
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polanica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polanica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Polanicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Żołnierzy z Monte Cassino)
  Publiczna
  74 868-14-27
  74 868-20-40
  ul. Wojska Polskiego 23
  57-320 Polanica-Zdrój
  1530829
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Niepubliczna
  74 868-12-64
  74 868-12-64
  ul. Kościelna 2
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "EDUKATOR"
  Niepubliczna
  74 868-15-80
  74 868-15-80
  ul. Kościuszki 13
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Technika (Polanica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 200 Uczniowie
 • 135 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 58 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,0
  Dolnośląskie
  23,5
  Kraj
  23,8
 •  
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 200 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 200 angielski
 • 200 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 139 niemiecki
 • 61 francuski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Polanicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Jan Paweł II)
  Publiczne
  74 868-16-83
  74 868-16-83
  ul. Wojska Polskiego 23
  57-350 Polanica-Zdrój
  17393-
  Szkoła Przysposabiajaca do Pracy
  Niepubliczna
  74 869-03-91
  74 869-03-91
  ul. Kościelna 2
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  74 868-16-83
  74 868-16-83
  ul. Wojska Polskiego 23
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polanica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polanica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polanica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanica-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Polanicy-Zdroju

 • Według danych GUS z 2020 roku w Polanicy-Zdroju znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 1 ★★★, 2 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 7 pensjonatów (1 ★★★★, 2 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 10
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 15
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 1 180)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 10
  • z ekranem: 11
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 11
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 26


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Polanicy-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Polanicy-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Polanicy-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 286 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 133 (uczestnicy: 18 038)
  • seanse filmowe: 46 (uczestnicy: 2 990)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 6 600)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 3 673)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 660)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 2 645)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 65)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 202)
  • warsztaty: 7 (uczestnicy: 203)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 99)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 36)
  • taneczne: 3 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 47)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 27)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 11)
  • taneczne: 3 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Polanicy-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 43 381 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 664 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Polanicy-Zdroju działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 125 członków. Zarejestrowano 140 ćwiczących (mężczyźni: 124, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polanicy-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Polanicy-Zdroju znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Polanicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1961-08-28, wykaz dokumentów: 924 z 1961-08-28; 491/924 z 2005-04-28
  • Miasto z XIV w.dnia 1977-12-08, wykaz dokumentów: 681/WŁ z 1977-12-08; 489/681/Wł z 2005-04-28
  • Park z 1906 r.dnia 1991-07-17, wykaz dokumentów: 1344/WŁ z 1991-07-17; 493/1344/WŁ z 2005-04-28
  • Kościół z 1910 r.dnia 1994-03-07, wykaz dokumentów: 1400/WŁ z 1994-03-07; 490/1400/WŁ z 2005-04-28
  • Teatr z 1925 r.dnia 1994-08-29, wykaz dokumentów: 1412/WŁ z 1994-08-29; 494/1412/WŁ z 2005-04-28
  • Dom zdrojowy z 1911 r.dnia 1994-08-29, wykaz dokumentów: 1413/WŁ z 1994-08-29; 492/1413/WŁ z 2005-04-28
 • Formy ochrony przyrody w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Polanicy-Zdroju znajduje się 32 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Polanicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie" obejmuje zalesione obszary masywów z wyłączeniem miejscowości Poręba Nowa Bystrzyca Młoty Wójtowice Bobrowniki i Duszniki Zdrój. Pod względem geologicznym Góry Bystrzyckie tworzą wspólny blok prekambryjski z Górami Orlickimi i są równoległym do nich pasmem opadającym tektonicznym stopniem do Kotliny Kłodzkiej. Na stokach i płaskich wierzchowinach występują lasy piętra regla dolnego łąki górskie i polany. Na dziale wodnym Orlicy i Bystrzycy znajduje się rozległe torfowisko wysokie z reliktową roślinnością tundrową. Powierzchnia Obszaru wynosi 22 500 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 22500.0 ha
  • Piekielna Dolina koło Polanicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 142.52 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Szachowym przy ścieżce prowadzącej do fontanny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Szachowym przy ścieżce prowadzącej do fontanny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Szachowym przy ścieżce prowadzącej do fontanny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 15%, Data ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie we wjeździe na posesję przy ul. Matuszewskiego nr 6
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w północnej części Parku Zdrojowego ok. 30 m od ul. Cichej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w zadrzewieniu u zbiegu ul. Piastowskiej i Cichej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego w pobliżu skrzyżowania ul. Matuszewskiego z główną aleją parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego w pobliżu skrzyżowania ul. Matuszewskiego z główną aleją parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ul. Matuszewskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ścianie budynku w sąsiedztwie dwóch innych pomnikowych Żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ścianie budynku w sąsiedztwie dwóch innych pomnikowych Żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ścianie budynku w sąsiedztwie dwóch innych pomnikowych Żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym przy zbiorniku z fontanną
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie ok. 50 m na południowy wschód od ul. Matuszewskiego na tyłach budynku przy parkingu
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 10%, Data ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Mickiewicza ok. 50 m od skrzyżowania z ul. Zdrojową
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 z 3 pni złamany, Data ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej obok murowanego ogrodzenia po lewej stronie od wejścia
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Fabrycznej na wysokości posesji nr 12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie na skwerze u zbiegu ul. Warszawskiej i Harcerskiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w kompleksie leśnym przy południowym krańcu zabudowań ul. Jaśminowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie ok. 10m od ul. Warszawskiej na wysokości posesji nr 2
  • Pomnik przyrodyOpis: Wypróchnienie w obu pniach pnie częściowo puste w środku, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w kompleksie leśnym niecałe 30 m na południowy zachód od końca ul. Różanej
  • Pomnik przyrodyOpis: 3% gałęzi suchych, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Zdrojowym w pobliżu murku przy ul. Parkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: ok. 500 krzewów od 20cm do 3m wysokości, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rosną w północnej części Parku Zdrojowego

Polanica-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Polanicy-Zdroju odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 80,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Polanicy-Zdroju znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 8 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Polanicy-Zdroju w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 80,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Miasto
  80,3
  woj. dolnośląskie
  54,6
  Polska
  61,5
 • 16,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Polanica-Zdrój
  16,1
  woj. dolnośląskie
  5,7
  Cały kraj
  6,5
 • 128,45 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Polanica-Zdrój
  128,5
  Dolnośląskie
  62,0
  Kraj
  69,2
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Polanica-Zdrój
  20,0
  woj. dolnośląskie
  10,5
  Polska
  10,6
 • 160,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  160,0
  Dolnośląskie
  113,7
  Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polanicy-Zdroju w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 754,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Polanica-Zdrój
  754,9 km
  Województwo
  561,1 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,1 km
  Dolnośląskie
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Polanica-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
  • DW 388droga wojewódzka nr 388(Bystrzyca Kłodzka - Szklarka - Stara Łomnica - Nowa Łomnica - Starkówek - Pokrzywno - Polanica-Zdrój - Wolany - Chocieszów - Wambierzyce - Ratno Dolne)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Polanica-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka - Bardo Przyłęk - Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie - Międzylesie)
  • LK 286Linia kolejowa nr 286: Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny [o znaczeniu drugorzędnym] (Kłodzko Główne - Bierkowice - Gorzuchów Kłodzki - Ścinawka Średnia - Nowa Ruda - Nowa Ruda Przedmieście - Zdrojowisko - Ludwikowice Kłodzkie - Świerki Dolne - Bartnica - Głuszyca Górna - Głuszyca - Jedlina Zdrój - Jedlina Górna - Wałbrzych Główny)
  • LK 309Linia kolejowa nr 309: Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój [o znaczenia miejscowym] (Kłodzko Książek - Kłodzko Zagórze - Stary Wielisław - Polanica Zdrój - Szczytna - Duszniki Zdrój - Kulin Kłodzki - Most w Lewinie Kłodzkim - Lewin Kłodzki - Kudowa Zdrój)
  • LK 322Linia kolejowa nr 322: Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie [o znaczenia miejscowym] (Krosnowice Kłodzkie - Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek Zdrój - Lądek Stójków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Polanicy-Zdroju istnieje 103 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1000-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Berylowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brylantowa

  ul. Brzozowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Bystrzycka

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Edwarda Stachury

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Elsterska

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Górska

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hutnicza

  ul. Jacka Kaczmarskiego

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kamienna

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Koralowa

  ul. Kościelna

  ul. Kryniczna

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Kłodzka

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mariańska

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marka Hłaski

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nefrytowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Opalowa

  ul. Owcza

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Piastowska

  ul. Polna

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rubinowa

  ul. Rybna

  al. Róż

  ul. Różana

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielców

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szafirowa

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Gajcego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topazowa

  ul. Tranzytowa

  ul. Turkusowa

  ul. Warszawska

  ul. Widok

  ul. Wiejska

  ul. Wisławy Szymborskiej

  al. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Orkana

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zakopiańska

  ul. Zdrojowa

  park Zdrojowy

  ul. Zofii Nałkowskiej

  al. Zwycięzców

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. Złota

  ul. dr. Alfreda Sokołowskiego

  ul. dr. Józefa Matuszewskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Łąkowa