Polanica-Zdrój w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Polanica-Zdrój - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Polanica-Zdrój to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu kłodzkiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Polanica-Zdrój.
 • 6 038 Liczba mieszkańców
 • 17,2 km² Powierzchnia
 • 350,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 350–560 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 74 Numer kierunkowy
 • DKL Tablice rejestracyjne
 • Mateusz Krzysztof Jellin Burmistrz miasta
Polanica-Zdrój na mapie
Identyfikatory
 • 16.514850.4119 Współrzędne GPS
 • 0208051 TERYT (TERC)
 • 0984522 SIMC
Herb miasta Polanica-Zdrój
Polanica-Zdrój herb

Jak Polanica-Zdrój wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Polanica-Zdrój na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Polanica-Zdrój wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Polanica-Zdrój plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
5Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
19Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
23Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
26Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
40Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
66Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
116Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
137Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
145Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
147Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
156Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
170Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
220Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Polanica-Zdrój - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
57-320Poczta Polanica-Zdrój, ul. Warszawska 20

Polanica-Zdrój - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Polanicy-Zdroju)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kłodzku (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. B. Chrobrego 21
57-300 Kłodzko
Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
(74) 868-06-00
(74) 868-10-46
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
57-320 Polanica-Zdrój

Polanica-Zdrój - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Polanica-Zdrój jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 038, z czego 54,9% stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 14,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 47,7 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Polanicy-Zdroju zawarli w 2022 roku 20 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  31,0% mieszkańców Polanicy-Zdroju jest stanu wolnego, 48,8% żyje w małżeństwie, 10,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Polanica-Zdrój ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -79. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -13,03 na 1000 mieszkańców Polanicy-Zdroju. W 2022 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 51,6% dziewczynek i 48,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 302 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,36 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w Polanicy-Zdroju spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w Polanicy-Zdroju były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polanicy-Zdroju przypada 18.14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 68 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polanicy-Zdroju -43. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  55,0% mieszkańców Polanicy-Zdroju jest w wieku produkcyjnym, 12,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 32,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 038 Liczba mieszkańców
 • 3 315 Kobiety
 • 2 723 Mężczyźni
 • 54,9%
  45,1%
 • 122 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 122 kobiet)
 • 82 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 82 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polanicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polanicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polanicy-Zdroju w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Polanica-Zdrój
  47,7 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 49,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 45,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polanica-Zdrój, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Polanica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polanica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polanica-Zdrój,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,4%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 48,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  48,9%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 47,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,8%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,9%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 10,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polanicy-Zdroju w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,3
  Dolnośląskie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Polanica-Zdrój
  1,5
  Dolnośląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -79 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -34 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -45 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -13,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Polanica-Zdrój
  -13,0
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polanicy-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,6%
  48,4%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Polanica-Zdrój
  5,1
  woj. dolnośląskie
  7,9
  Cała Polska
  8,1
 • 26,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,9
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Kraj
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 57
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 302 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 302 g
  Województwo
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 231 Waga 3500g - 3999g
 • 231
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 153 Waga 2500g - 2999g
 • 153
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Polanica-Zdrój
  1,07
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Polanica-Zdrój
  0,51
  Dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,36 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Polanica-Zdrój
  0,36
  Dolnośląskie
  0,63
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Polanicy-Zdroju w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 110 Zgony
 • 50 Kobiety
  (Zgony)
 • 60 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 18,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,1
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Kraj
  11,9
 • 277,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Polanica-Zdrój
  277,8
  Województwo
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 5,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,8
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,4
  Dolnośląskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Polanica-Zdrój
  40,5%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Kraj
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Polanica-Zdrój
  18,5%
  woj. dolnośląskie
  19,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 498 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Cała Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Kraj
  74,4
 • 325,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Polanica-Zdrój
  325,5
  Dolnośląskie
  273,5
  Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Polska
  246,5
 • 714,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 696,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 734,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  714,4
  woj. dolnośląskie
  597,6
  Kraj
  475,8
 • 134,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 56,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 211,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  134,8
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  70,6
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,1
  Województwo
  29,9
  Polska
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,4
  Dolnośląskie
  6,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 68 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -43 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polanicy-Zdroju w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 27,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polanica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanica-Zdrój - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polanicy-Zdroju oddano do użytku 35 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polanicy-Zdroju to 3 340 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 553 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  74,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 25,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polanicy-Zdroju to 3,40 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Polanicy-Zdroju to 77,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,04% mieszkań posiada łazienkę, 78,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,69% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 340 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 553,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  553,20
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Polanica-Zdrój
  74,40 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 41,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Polanica-Zdrój
  41,20 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Polanica-Zdrój
  3,72
  Województwo
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 1,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  1,81
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  2,42
 • 0,49 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Polanica-Zdrój
  0,49
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 35 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,80
  Województwo
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 119 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,40
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Polska
  3,89
 • 19,71 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Polanica-Zdrój
  19,71
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cała Polska
  24,56
 • 2 697 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 77,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Polanica-Zdrój
  77,1 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,45 m2
  woj. dolnośląskie
  0,66 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Polanica-Zdrój
  99,15%
  Województwo
  98,19%
  Kraj
  97,71%
 • 96,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,28%
  woj. dolnośląskie
  95,29%
  Polska
  95,10%
 • 95,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,04%
  woj. dolnośląskie
  93,85%
  Cała Polska
  93,66%
 • 78,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Polanica-Zdrój
  78,28%
  Województwo
  84,79%
  Polska
  85,62%
 • 71,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  71,69%
  Województwo
  64,70%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Polanica-Zdrój - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Polanicy-Zdroju na 1000 mieszkańców pracuje 299osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Polanicy-Zdroju wynosiło w 2022 roku 11,8% (11,8% wśród kobiet i 11,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polanicy-Zdroju wynosiło 5 670,31 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Polanicy-Zdroju 287 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 945 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 658.

  10,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Polanicy-Zdroju pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 299 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Polanica-Zdrój
  299,0
  Województwo
  402,0
  Polska
  402,0
 • 11,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,8% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Miasto
  11,8%
  Dolnośląskie
  4,5%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polanicy-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polanicy-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polanicy-Zdroju w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 670 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Polanica-Zdrój
  5 670 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polanicy-Zdroju w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 287 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 945 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 658 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,29 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 39,9% Pozostałe
 • 53,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polanicy-Zdroju w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,0% W wieku produkcyjnym
 • 49,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 32,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polanica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  81,8
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 58,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  58,3
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 248,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  248,9
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polanica-Zdrój - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Polanicy-Zdroju w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 105 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 746 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 48 nowych podmiotów, a 41 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (112) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (41) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (136) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (35) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polanicy-Zdroju najwięcej (93) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 079) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,1% (156) podmiotów, a 85,4% (944) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polanicy-Zdroju najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.8%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 105 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 156 Przemysł i budownictwo
 • 944 Pozostała działalność
 • 48 Podmioty nowo zarejestrowane w Polanicy-Zdroju w 2022 roku
 • 41 Podmioty wyrejestrowane w Polanicy-Zdroju w 2022 roku
 • 746 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 079 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 079
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 103 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 103
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 64 Spółki handlowe ogółem
 • 64
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 53  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 53
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 93 Spółki cywilne ogółem
 • 93
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 746 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 163 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 163
 • 114 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 114
 • 101 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 101
 • 95 Budownictwo
 • 95
 • 71 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 71
 • 39 Pozostała działalność
 • 39
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 27 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 27
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 11 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 11
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanica-Zdrój - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polanicy-Zdroju stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 134 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,11 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polanicy-Zdroju wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polanicy-Zdroju najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,70 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,59 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,64 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,34 (58%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Polanicy-Zdroju.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 134 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 134
 • 89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 89
 • 20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 20
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 58 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 58
 • 22,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Polanica-Zdrój
  22,11
  Województwo
  29,03
  Kraj
  22,81
 • 14,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,70
  Dolnośląskie
  19,57
  Polska
  12,98
 • 3,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,34
  Województwo
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 2,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Polanica-Zdrój
  2,64
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  Dolnośląskie
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 9,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,59
  Województwo
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Polanica-Zdrój
  74%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Polanica-Zdrój
  71%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  Województwo
  62%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Polanica-Zdrój
  99%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Polanica-Zdrój
  89%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  Dolnośląskie
  43%
  Polska
  51%

Polanica-Zdrój - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Polanicy-Zdroju wyniosła w 2022 roku 55,7 mln złotych, co daje 9,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Polanicy-Zdroju - 23.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,5 mln złotych, czyli 31,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Polanicy-Zdroju wyniosła w 2022 roku 57,8 mln złotych, co daje 9,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.5%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (9.9%). W budżecie Polanicy-Zdroju wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,3 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,2%.
 • Wydatki budżetu w Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,1 mln

  3,4 tys(100%)

  24,8 mln

  3,8 tys(100%)

  29,6 mln

  4,6 tys(100%)

  31,2 mln

  4,9 tys(100%)

  32,8 mln

  5,2 tys(100%)

  41,5 mln

  6,6 tys(100%)

  49,8 mln

  8,0 tys(100%)

  55,7 mln

  9,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  1,1 tys(31.5%)

  7,0 mln

  1,1 tys(28.1%)

  7,4 mln

  1,2 tys(24.8%)

  7,3 mln

  1,1 tys(23.5%)

  7,9 mln

  1,2 tys(23.9%)

  8,1 mln

  1,3 tys(19.5%)

  8,5 mln

  1,4 tys(17%)

  13,3 mln

  2,2 tys(23.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  548(16.2%)

  4,8 mln

  744(19.5%)

  6,5 mln

  1,0 tys(22%)

  4,5 mln

  715(14.6%)

  5,9 mln

  933(17.9%)

  9,4 mln

  1,5 tys(22.6%)

  13,0 mln

  2,1 tys(26.2%)

  11,9 mln

  2,0 tys(21.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  201(5.9%)

  785,3 tys

  121(3.2%)

  2,5 mln

  392(8.5%)

  5,2 mln

  819(16.7%)

  1,8 mln

  289(5.6%)

  3,8 mln

  610(9.1%)

  3,9 mln

  644(7.9%)

  5,9 mln

  979(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  459(13.6%)

  3,1 mln

  470(12.3%)

  3,1 mln

  483(10.4%)

  3,4 mln

  535(10.9%)

  4,1 mln

  643(12.4%)

  4,2 mln

  671(10.1%)

  5,0 mln

  814(10%)

  5,6 mln

  922(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  455(13.4%)

  5,1 mln

  792(20.7%)

  1,8 mln

  281(6.1%)

  2,0 mln

  312(6.4%)

  2,3 mln

  364(7%)

  2,9 mln

  461(6.9%)

  2,7 mln

  436(5.3%)

  3,3 mln

  550(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  480(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  257(7.6%)

  1,6 mln

  248(6.5%)

  1,8 mln

  281(6.1%)

  1,8 mln

  284(5.8%)

  1,9 mln

  295(5.7%)

  2,0 mln

  329(4.9%)

  2,1 mln

  347(4.3%)

  2,8 mln

  469(5.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  328,1 tys

  50,3(1.5%)

  272,0 tys

  41,9(1.1%)

  378,6 tys

  59,3(1.3%)

  333,7 tys

  52,5(1.1%)

  1,5 mln

  235(4.5%)

  1,3 mln

  210(3.1%)

  1,8 mln

  287(3.5%)

  2,0 mln

  338(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  954,2 tys

  146(4.3%)

  929,9 tys

  143(3.8%)

  708,8 tys

  111(2.4%)

  812,0 tys

  128(2.6%)

  729,9 tys

  116(2.2%)

  1,0 mln

  168(2.5%)

  4,1 mln

  665(8.2%)

  1,2 mln

  193(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  457,2 tys

  70,1(2.1%)

  422,9 tys

  65,2(1.7%)

  641,5 tys

  101(2.2%)

  468,5 tys

  73,7(1.5%)

  635,1 tys

  101(1.9%)

  1,0 mln

  168(2.5%)

  775,9 tys

  127(1.6%)

  772,7 tys

  128(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  302,8 tys

  46,4(1.4%)

  300,2 tys

  46,3(1.2%)

  289,2 tys

  45,3(1%)

  323,1 tys

  50,8(1%)

  356,3 tys

  56,5(1.1%)

  287,1 tys

  46,1(0.7%)

  388,2 tys

  63,5(0.8%)

  452,8 tys

  75,0(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  136,2 tys

  20,9(0.6%)

  142,9 tys

  22,0(0.6%)

  109,9 tys

  17,2(0.4%)

  254,6 tys

  40,0(0.8%)

  126,8 tys

  20,1(0.4%)

  155,1 tys

  24,9(0.4%)

  285,4 tys

  46,7(0.6%)

  174,8 tys

  28,9(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 tys

  0,5(0%)

  24,2 tys

  3,7(0.1%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  290,4 tys

  45,7(0.9%)

  3,3 tys

  0,5(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  48,9 tys

  8,0(0.1%)

  151,7 tys

  25,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,6 tys

  7,8(0.2%)

  70,4 tys

  10,9(0.3%)

  68,0 tys

  10,6(0.2%)

  84,4 tys

  13,3(0.3%)

  105,3 tys

  16,7(0.3%)

  92,8 tys

  14,9(0.2%)

  71,4 tys

  11,7(0.1%)

  75,4 tys

  12,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,8 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  11,3 tys

  1,8(0%)

  114,1 tys

  18,3(0.3%)

  174,5 tys

  28,6(0.4%)

  49,8 tys

  8,2(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  230,4 tys

  35,3(1%)

  159,8 tys

  24,6(0.6%)

  120,3 tys

  18,9(0.4%)

  92,2 tys

  14,5(0.3%)

  84,1 tys

  13,3(0.3%)

  59,0 tys

  9,5(0.1%)

  21,2 tys

  3,5(0%)

  42,8 tys

  7,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  72,8 tys

  11,2(0.3%)

  54,0 tys

  8,3(0.2%)

  51,1 tys

  8,0(0.2%)

  52,4 tys

  8,3(0.2%)

  49,2 tys

  7,8(0.1%)

  41,9 tys

  6,7(0.1%)

  42,1 tys

  6,9(0.1%)

  38,3 tys

  6,3(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,1 tys

  5,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,7 tys

  6,7(0.2%)

  10,2 tys

  1,6(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  56,8 tys

  8,9(0.2%)

  64,9 tys

  10,3(0.2%)

  34,3 tys

  5,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  205

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  198

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  800

  0,1(0%)

  15,7 tys

  2,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,5

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Polanica-Zdrój, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Polanicy-Zdroju według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,6 mln

  3,7 tys(100%)

  27,2 mln

  4,2 tys(100%)

  29,6 mln

  4,6 tys(100%)

  32,4 mln

  5,1 tys(100%)

  34,0 mln

  5,4 tys(100%)

  46,0 mln

  7,3 tys(100%)

  47,5 mln

  7,7 tys(100%)

  57,8 mln

  9,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,0 mln

  1,8 tys(48.9%)

  13,1 mln

  2,0 tys(48%)

  13,7 mln

  2,1 tys(46.1%)

  14,7 mln

  2,3 tys(45.3%)

  15,7 mln

  2,5 tys(46.2%)

  15,0 mln

  2,4 tys(32.6%)

  16,5 mln

  2,7 tys(34.7%)

  19,8 mln

  3,3 tys(34.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  211(5.6%)

  1,3 mln

  206(4.9%)

  1,5 mln

  229(4.9%)

  3,4 mln

  534(10.5%)

  2,4 mln

  373(6.9%)

  6,5 mln

  1,0 tys(14%)

  4,6 mln

  750(9.7%)

  10,7 mln

  1,8 tys(18.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,5 mln

  683(18.1%)

  4,4 mln

  679(16.2%)

  5,3 mln

  823(17.7%)

  5,3 mln

  830(16.3%)

  5,2 mln

  827(15.3%)

  6,4 mln

  1,0 tys(13.9%)

  8,8 mln

  1,4 tys(18.6%)

  5,7 mln

  950(9.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  251(6.7%)

  3,1 mln

  478(11.4%)

  3,2 mln

  500(10.8%)

  2,4 mln

  375(7.4%)

  2,5 mln

  392(7.3%)

  4,3 mln

  695(9.4%)

  7,3 mln

  1,2 tys(15.4%)

  5,6 mln

  927(9.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  208(5.5%)

  848,8 tys

  131(3.1%)

  767,2 tys

  120(2.6%)

  933,0 tys

  147(2.9%)

  863,8 tys

  137(2.5%)

  919,0 tys

  148(2%)

  1,0 mln

  166(2.1%)

  3,1 mln

  519(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  209,6 tys

  32,1(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  390,2 tys

  61,4(1.2%)

  540,4 tys

  85,7(1.6%)

  3,8 mln

  616(8.3%)

  547,8 tys

  89,7(1.2%)

  3,1 mln

  511(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 mln

  482(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  307(8.1%)

  4,1 mln

  626(14.9%)

  730,7 tys

  115(2.5%)

  788,5 tys

  124(2.4%)

  893,8 tys

  142(2.6%)

  1,4 mln

  222(3%)

  1,2 mln

  204(2.6%)

  1,6 mln

  266(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  158,2 tys

  24,3(0.6%)

  138,9 tys

  21,4(0.5%)

  174,7 tys

  27,4(0.6%)

  172,8 tys

  27,2(0.5%)

  255,4 tys

  40,5(0.8%)

  186,6 tys

  30,0(0.4%)

  194,4 tys

  31,8(0.4%)

  417,2 tys

  69,1(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  143,8 tys

  23,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  54,8 tys

  8,4(0.2%)

  40,6 tys

  6,3(0.1%)

  55,1 tys

  8,6(0.2%)

  57,6 tys

  9,1(0.2%)

  52,4 tys

  8,3(0.2%)

  53,8 tys

  8,6(0.1%)

  68,7 tys

  11,2(0.1%)

  110,4 tys

  18,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  74,3 tys

  11,4(0.3%)

  117,9 tys

  18,2(0.4%)

  83,6 tys

  13,1(0.3%)

  93,5 tys

  14,7(0.3%)

  135,8 tys

  21,5(0.4%)

  107,0 tys

  17,2(0.2%)

  63,3 tys

  10,4(0.1%)

  96,3 tys

  15,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,9 tys

  1,5(0%)

  5,9 tys

  0,9(0%)

  41,6 tys

  6,5(0.1%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  11,7 tys

  1,9(0%)

  14,7 tys

  2,4(0%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  19,9 tys

  3,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  50,2 tys

  7,7(0.2%)

  32,1 tys

  5,0(0.1%)

  31,5 tys

  4,9(0.1%)

  32,8 tys

  5,2(0.1%)

  28,8 tys

  4,6(0.1%)

  21,2 tys

  3,4(0%)

  22,4 tys

  3,7(0%)

  19,1 tys

  3,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,4 tys

  1,1(0%)

  38,3 tys

  5,9(0.1%)

  200

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  135,4 tys

  21,5(0.4%)

  426,0 tys

  68,4(0.9%)

  250,0 tys

  40,9(0.5%)

  10,2 tys

  1,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,5 tys

  1,0(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  13,3 tys

  2,1(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,6 tys

  6,7(0.2%)

  9,4 tys

  1,5(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  56,8 tys

  8,9(0.2%)

  64,9 tys

  10,3(0.2%)

  34,3 tys

  5,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 tys

  0,4(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,4(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  36,0 tys

  5,8(0.1%)

  36,1 tys

  5,9(0.1%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  198

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,2 mln

  177(4.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  7,9 tys

  1,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Polanica-Zdrój - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 984 mieszkańców Polanicy-Zdroju jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 488 kobiet oraz 496 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 4,1% wykształcenie policealne, 12,6% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Polanicy-Zdroju, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Polanicy-Zdroju mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Polanicy-Zdroju największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,4%) oraz średnie zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w Polanicy-Zdroju mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 163 dzieci (84 dziewczynki oraz 79 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polanicy-Zdroju mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (63 dziewczynki oraz 37 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,0% mieszkańców Polanicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 378 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 43 oddziałach uczyło się 486 uczniów (223 kobiety oraz 263 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polanicy-Zdroju placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 440 uczniów (200 kobiet oraz 240 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (25,1% wśród dziewczynek i 31,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 11,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,91.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 18,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Polanicy-Zdroju w wieku potencjalnej nauki (23,8% kobiet i 20,1% mężczyzn).

 • 17,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,2%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Polanica-Zdrój
  39,1%
  Województwo
  36,0%
  Cały kraj
  35,2%
 • 40,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 4,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  4,1%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,6%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Polanica-Zdrój
  22,4%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,4%
  woj. dolnośląskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Dolnośląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Polanica-Zdrój
  14,1%
  Województwo
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 15,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1378 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Polanica-Zdrój
  1 378,0
  Dolnośląskie
  892,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,45
  Województwo
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Polanica-Zdrój) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 163 Dzieci
 • 84 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 79 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 48 3 lata
 • 48
 • 60 4 lata
 • 60
 • 45 5 lata
 • 45
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 22 3 lata
 • 22
 • 34 4 lata
 • 34
 • 22 5 lata
 • 22
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 26 3 lata
 • 26
 • 26 4 lata
 • 26
 • 23 5 lata
 • 23
 • 1 6 lat
 • 1
 • 54 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Polanicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 1
  Publiczne
  74 868-15-70
  74 868-15-70
  ul. Wojska Polskiego 10
  57-320 Polanica-Zdrój
  4868
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "GROMADKA NIEDŻWIADKA"
  Niepubliczne
  74 866-51-01
  74 866-51-01
  ul. ZDROJOWA 34
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Wesołe Przedszkole (0)
  Niepubliczne
  60 303-14-76
  ul. Staffa 41
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  W Bajkowej Krainie
  Niepubliczne
  ul. Staffa 41
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
 • Szkoły podstawowe w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polanica-Zdrój) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 445 Uczniowie
 • 210 Kobiety
  (uczniowie)
 • 235 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,7%
  68,3%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Polanica-Zdrój
  11,3
  Województwo
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 11,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 11,3
 • 11,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 11,3
 • 17,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,1
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 35,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,91
  Województwo
  96,38
  Polska
  95,71
 • 124,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  124,35
  Dolnośląskie
  95,04
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polanica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polanica-Zdrój) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Polanicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Żołnierzy z Monte Cassino)
  Publiczna
  74 868-14-27
  74 868-20-40
  ul. Wojska Polskiego 23
  57-320 Polanica-Zdrój
  1530829
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Niepubliczna
  74 868-12-64
  74 868-12-64
  ul. Kościelna 2
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "EDUKATOR"
  Niepubliczna
  74 868-15-80
  74 868-15-80
  ul. Kościuszki 13
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Polanicy-Zdroju(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanicy-Zdroju aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Jan Paweł II)
  Publiczne
  74 868-16-83
  74 868-16-83
  ul. Wojska Polskiego 23
  57-350 Polanica-Zdrój
  17393-
  Szkoła Przysposabiajaca do Pracy
  Niepubliczna
  74 869-03-91
  74 869-03-91
  ul. Kościelna 2
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  74 868-16-83
  74 868-16-83
  ul. Wojska Polskiego 23
  57-320 Polanica-Zdrój
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polanica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polanica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polanica-Zdrój, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanica-Zdrój - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Polanicy-Zdroju

 • Według danych GUS z 2022 roku w Polanicy-Zdroju znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★★, 1 ★★★★, 1 ★★★, 2 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 8 pensjonatów (1 ★★★★, 2 ★★★, 2 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • zakłady uzdrowiskowe: 6
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 7
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 685)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Polanicy-Zdroju w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Polanicy-Zdroju: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Polanicy-Zdroju 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 286 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 255 (uczestnicy: 46 385)
  • seanse filmowe: 95 (uczestnicy: 1 200)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 980)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 4 500)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 25 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 1 380)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 8 600)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 75)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 3 500)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 152)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 36)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 90)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 80)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Polanicy-Zdroju działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 48 026 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 664 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Polanicy-Zdroju działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 125 członków. Zarejestrowano 140 ćwiczących (mężczyźni: 124, kobiety: 16, chłopcy do lat 18: 70, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polanicy-Zdroju w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Polanicy-Zdroju znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Polanicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1961-08-28, wykaz dokumentów: 924 z 1961-08-28; 491/924 z 2005-04-28
  • Miasto z XIV w.dnia 1977-12-08, wykaz dokumentów: 681/WŁ z 1977-12-08; 489/681/Wł z 2005-04-28
  • Park z 1906 r.dnia 1991-07-17, wykaz dokumentów: 1344/WŁ z 1991-07-17; 493/1344/WŁ z 2005-04-28
  • Kościół z 1910 r.dnia 1994-03-07, wykaz dokumentów: 1400/WŁ z 1994-03-07; 490/1400/WŁ z 2005-04-28
  • Teatr z 1925 r.dnia 1994-08-29, wykaz dokumentów: 1412/WŁ z 1994-08-29; 494/1412/WŁ z 2005-04-28
  • Dom zdrojowy z 1911 r.dnia 1994-08-29, wykaz dokumentów: 1413/WŁ z 1994-08-29; 492/1413/WŁ z 2005-04-28
 • Formy ochrony przyrody w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Polanicy-Zdroju znajduje się 32 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Polanicy-Zdroju
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie" obejmuje zalesione obszary masywów z wyłączeniem miejscowości Poręba Nowa Bystrzyca Młoty Wójtowice Bobrowniki i Duszniki Zdrój. Pod względem geologicznym Góry Bystrzyckie tworzą wspólny blok prekambryjski z Górami Orlickimi i są równoległym do nich pasmem opadającym tektonicznym stopniem do Kotliny Kłodzkiej. Na stokach i płaskich wierzchowinach występują lasy piętra regla dolnego łąki górskie i polany. Na dziale wodnym Orlicy i Bystrzycy znajduje się rozległe torfowisko wysokie z reliktową roślinnością tundrową. Powierzchnia Obszaru wynosi 22 500 ha., Data ustanowienia: 1981-01-01, Powierzchnia: 22500.0 ha
  • Piekielna Dolina koło Polanicy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 142.52 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Szachowym przy ścieżce prowadzącej do fontanny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Szachowym przy ścieżce prowadzącej do fontanny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Szachowym przy ścieżce prowadzącej do fontanny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie 15%, Data ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy Alei Tysiąclecia w południowo-zachodnim narożniku Parku Szachowego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie we wjeździe na posesję przy ul. Matuszewskiego nr 6
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w północnej części Parku Zdrojowego ok. 30 m od ul. Cichej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w zadrzewieniu u zbiegu ul. Piastowskiej i Cichej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego w pobliżu skrzyżowania ul. Matuszewskiego z główną aleją parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego w pobliżu skrzyżowania ul. Matuszewskiego z główną aleją parku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ul. Matuszewskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ścianie budynku w sąsiedztwie dwóch innych pomnikowych Żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ścianie budynku w sąsiedztwie dwóch innych pomnikowych Żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w centralnej części Parku Zdrojowego przy ścianie budynku w sąsiedztwie dwóch innych pomnikowych Żywotników
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w Parku Centralnym przy zbiorniku z fontanną
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie ok. 50 m na południowy wschód od ul. Matuszewskiego na tyłach budynku przy parkingu
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 10%, Data ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Mickiewicza ok. 50 m od skrzyżowania z ul. Zdrojową
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 z 3 pni złamany, Data ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej obok murowanego ogrodzenia po lewej stronie od wejścia
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie przy ul. Fabrycznej na wysokości posesji nr 12
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie na skwerze u zbiegu ul. Warszawskiej i Harcerskiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie w kompleksie leśnym przy południowym krańcu zabudowań ul. Jaśminowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-06-24, Opis granicy: Rośnie ok. 10m od ul. Warszawskiej na wysokości posesji nr 2
  • Pomnik przyrodyOpis: Wypróchnienie w obu pniach pnie częściowo puste w środku, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w kompleksie leśnym niecałe 30 m na południowy zachód od końca ul. Różanej
  • Pomnik przyrodyOpis: 3% gałęzi suchych, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rośnie w Parku Zdrojowym w pobliżu murku przy ul. Parkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: ok. 500 krzewów od 20cm do 3m wysokości, Data ustanowienia: 2008-08-08, Opis granicy: Rosną w północnej części Parku Zdrojowego

Polanica-Zdrój - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Polanicy-Zdroju odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 16,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Polanicy-Zdroju znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 20 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 20 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kłodzkiego.

  Powiat kłodzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Polanicy-Zdroju
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Polanicy-Zdroju w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 33,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,1
  Dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 16,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  16,6
  Dolnośląskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 16,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  16,6
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 50,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Polanica-Zdrój
  50,0
  woj. dolnośląskie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 50,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Polanica-Zdrój
  50,0
  Dolnośląskie
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polanicy-Zdroju w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 754,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Polanica-Zdrój
  754,9 km
  woj. dolnośląskie
  495,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,2 km
  Dolnośląskie
  3,4 km
  Polska
  5,2 km
 • 20 Liczba licencji na taksówki
 • 20 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Polanica-Zdrój przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
  • DW 388droga wojewódzka nr 388(Bystrzyca Kłodzka - Szklarka - Stara Łomnica - Nowa Łomnica - Starkówek - Pokrzywno - Polanica-Zdrój - Wolany - Chocieszów - Wambierzyce - Ratno Dolne)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Polanica-Zdrój nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 276Linia kolejowa nr 276: Wrocław Główny - Międzylesie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski - Żórawina - Węgry - Boreczek - Warkocz - Strzelin - Biały Kościół - Henryków - Ziębice - Starczów - Kamieniec Ząbkowicki - Suszka - Bardo Przyłęk - Bardo Śląskie - Ławica - Kłodzko Główne - Kłodzko Miasto - Krosnowice Kłodzkie - Krosnowice Górne - Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Długopole Zdrój - Domaszków - Roztoki Bystrzyckie - Międzylesie)
  • LK 286Linia kolejowa nr 286: Kłodzko Główne - Wałbrzych Główny [o znaczeniu drugorzędnym] (Kłodzko Główne - Bierkowice - Gorzuchów Kłodzki - Ścinawka Średnia - Nowa Ruda - Nowa Ruda Przedmieście - Zdrojowisko - Ludwikowice Kłodzkie - Świerki Dolne - Bartnica - Głuszyca Górna - Głuszyca - Jedlina Zdrój - Jedlina Górna - Wałbrzych Główny)
  • LK 309Linia kolejowa nr 309: Kłodzko Nowe - Kudowa Zdrój [o znaczenia miejscowym] (Kłodzko Książek - Kłodzko Zagórze - Stary Wielisław - Polanica Zdrój - Szczytna - Duszniki Zdrój - Kulin Kłodzki - Most w Lewinie Kłodzkim - Lewin Kłodzki - Kudowa Zdrój)
  • LK 322Linia kolejowa nr 322: Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie [o znaczenia miejscowym] (Krosnowice Kłodzkie - Żelazno - Ołdrzychowice Kłodzkie - Trzebieszowice - Radochów - Lądek Zdrój - Lądek Stójków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Polanicy-Zdroju istnieje 103 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • al. 1000-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Berylowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brylantowa

  ul. Brzozowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Bystrzycka

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Edwarda Stachury

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Elsterska

  ul. Fabryczna

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Graniczna

  ul. Górska

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hutnicza

  ul. Jacka Kaczmarskiego

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kamienna

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Koralowa

  ul. Kościelna

  ul. Kryniczna

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Kłodzka

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mariańska

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marka Hłaski

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nefrytowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Opalowa

  ul. Owcza

  ul. Parkowa

  ul. Perłowa

  ul. Piastowska

  ul. Polna

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rubinowa

  ul. Rybna

  al. Róż

  ul. Różana

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielców

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szafirowa

  ul. Szmaragdowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Gajcego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Topazowa

  ul. Tranzytowa

  ul. Turkusowa

  ul. Warszawska

  ul. Widok

  ul. Wiejska

  ul. Wisławy Szymborskiej

  al. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Orkana

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zakopiańska

  ul. Zdrojowa

  park Zdrojowy

  ul. Zofii Nałkowskiej

  al. Zwycięzców

  ul. Zygmunta Krasińskiego

  ul. Złota

  ul. dr. Alfreda Sokołowskiego

  ul. dr. Józefa Matuszewskiego

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. Łąkowa