Supraśl w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Supraśl - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Supraśl to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Supraśl.
 • 4 621 Liczba mieszkańców
 • 5,7 km² Powierzchnia
 • 812,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Radosław Dobrowolski Burmistrz miasta
Supraśl na mapie
Identyfikatory
 • 23.339453.2049 Współrzędne GPS
 • 2002094 TERYT (TERC)
 • 0923472 SIMC
Herb miasta Supraśl
Supraśl herb
Flaga miasta Supraśl
Supraśl flaga

Supraśl - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-030Poczta Supraśl, ul. Cieliczańska

Supraśl - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Supraślu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Supraślu
(85) 713-27-00
(85) 713-27-20
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

Supraśl - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Supraśl jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 621, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 20 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Supraśla jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Supraśl ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,15 na 1000 mieszkańców Supraśla. W 2017 roku urodziło się 33 dzieci, w tym 42,4% dziewczynek i 57,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 471 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w Supraślu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Supraślu były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Supraśla przypada 7.32 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 43 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 46 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Supraśla -3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców Supraśla jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 621 Liczba mieszkańców
 • 2 436 Kobiety
 • 2 185 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  woj. podlaskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Supraśl, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Supraśl
  28,4%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,8%
  Województwo
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Supraśl
  9,6%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  Podlaskie
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Miasto
  2,0%
  Podlaskie
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Supraślu w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,4
  Województwo
  1,5
  Polska
  1,7
 • 20 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Supraślu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,2
  Podlaskie
  -0,4
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Supraślu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Supraślu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Supraślu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Supraślu w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 33 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,4%
  57,6%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  Podlaskie
  10,2
  Cała Polska
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Supraśl
  39,1
  Podlaskie
  43,1
  Polska
  44,2
 • 8.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.4
 • 34.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34.69
 • 91.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.45
 • 82.59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.59
 • 35.45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.45
 • 4.82 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.82
 • 0.62 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.62
 • 3 471 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 419 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Supraśl
  3 471 g
  woj. podlaskie
  3 447 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 162 Waga 4000g - 4499g
 • 162
 • 468 Waga 3500g - 3999g
 • 468
 • 490 Waga 3000g - 3499g
 • 490
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Supraśl
  1,29
  Podlaskie
  1,40
  Cała Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Podlaskie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,90
  Województwo
  0,96
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Supraślu w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 34 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,9%
  47,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 7,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,3
  Województwo
  10,3
  Kraj
  10,1
 • 112,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  112,3
  Województwo
  107,9
  Cała Polska
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,6
  woj. podlaskie
  3,3
  Kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,1%
  Podlaskie
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Supraśl
  23,8%
  Województwo
  25,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,3%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,3
  Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Polska
  74,3
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  250,2
  woj. podlaskie
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 454,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 474,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Supraśl
  454,3
  Podlaskie
  451,4
  Cała Polska
  469,0
 • 47,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Supraśl
  47,0
  Podlaskie
  51,1
  Cała Polska
  87,7
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Supraśl
  33,9
  Podlaskie
  27,5
  Cała Polska
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 46 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Supraślu w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Supraśl, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Supraślu oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Supraślu to 1 552 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 333 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Supraślu to 5,57 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Supraślu to 143,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,47% mieszkań posiada łazienkę, 68,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 28,48% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 552 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 332,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Supraśl
  332,80
  Podlaskie
  375,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 91,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,20 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,40 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,58
  woj. podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 3,00 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,00
  woj. podlaskie
  2,67
  Polska
  2,69
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Supraśl
  0,66
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Supraśl
  1,51
  Podlaskie
  4,24
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 39 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Supraśl
  5,57
  woj. podlaskie
  4,26
  Cała Polska
  3,91
 • 8,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  8,44
  woj. podlaskie
  18,06
  Polska
  18,14
 • 1 001 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 143,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  143,0 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,22 m2
  woj. podlaskie
  0,44 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Supraśl
  98,00%
  Podlaskie
  93,11%
  Polska
  96,79%
 • 91,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Supraśl
  91,24%
  Podlaskie
  88,61%
  Cała Polska
  93,66%
 • 86,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Supraśl
  86,47%
  woj. podlaskie
  86,57%
  Cała Polska
  91,31%
 • 68,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  68,04%
  Podlaskie
  78,57%
  Polska
  82,12%
 • 28,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Supraśl
  28,48%
  Podlaskie
  31,24%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Supraśl - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Supraślu na 1000 mieszkańców pracuje 171 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Supraślu wynosiło w 2017 roku 9,0% (7,3% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Supraślu wynosiło 3 614,69 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Supraśla 387 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 134 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -253.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Supraśla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  171,0
  Województwo
  192,0
  Polska
  247,0
 • 9,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,3% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • Supraśl
  9,0%
  woj. podlaskie
  8,5%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Supraślu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Supraślu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Supraślu w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 615 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Supraśl
  3 615 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Supraślu w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 387 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 134 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -253 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Supraślu w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 790 Pracujący ogółem
 • 467 Kobiety
 • 323 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Supraśl, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,5
  Podlaskie
  60,8
  Polska
  63,4
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,2
  Podlaskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 125,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  125,4
  Województwo
  117,4
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Supraśl - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Supraślu w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 448 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 332 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 39 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (28) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Supraślu najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (426) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (92) podmiotów, a 77,2% (346) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Supraślu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%) oraz Budownictwo (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 448 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 92 Przemysł i budownictwo
 • 346 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w Supraślu w 2017 roku
 • 39 Podmioty wyrejestrowane w Supraślu w 2017 roku
 • 332 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 426 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 426
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 448 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 448
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 332 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 76 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 76
 • 48 Budownictwo
 • 48
 • 37 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 37
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 27 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 27
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Supraślu stwierdzono szacunkowo 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Supraślu wynosi 70,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Supraśla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 4,87 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,84 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Supraśla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 48
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 10,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,33
  Województwo
  13,89
  Polska
  19,62
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,49
  Województwo
  8,20
  Polska
  12,07
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  Województwo
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,84
  Podlaskie
  2,00
  Polska
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,51
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,49
 • 4,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Supraśl
  4,87
  Województwo
  6,61
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  Województwo
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Supraśl
  59%
  Województwo
  61%
  Cały kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  woj. podlaskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Supraśl
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  Województwo
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  Podlaskie
  54%
  Polska
  52%

Supraśl - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Supraśla wyniosła w 2016 roku 47,5 mln złotych, co daje 3,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Supraśla - 30.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (26.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 22,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Supraśla wyniosła w 2016 roku 52,0 mln złotych, co daje 3,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.7%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.4%). W budżecie Supraśla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 991 złotych na mieszkańca (27,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,2 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,3%.
 • Wydatki budżetu w Supraślu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,9 mln

  2,5 tys(100%)

  33,6 mln

  2,5 tys(100%)

  33,1 mln

  2,4 tys(100%)

  28,8 mln

  2,1 tys(100%)

  34,1 mln

  2,4 tys(100%)

  40,8 mln

  2,8 tys(100%)

  40,9 mln

  2,8 tys(100%)

  47,5 mln

  3,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  2,1 tys(29.3%)

  9,1 mln

  2,0 tys(27.1%)

  9,9 mln

  2,1 tys(29.9%)

  11,0 mln

  2,4 tys(38.2%)

  13,6 mln

  2,9 tys(40%)

  14,3 mln

  3,1 tys(35.1%)

  13,3 mln

  2,9 tys(32.6%)

  14,5 mln

  3,1 tys(30.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  763(10.4%)

  3,8 mln

  830(11.4%)

  3,9 mln

  829(11.8%)

  4,2 mln

  891(14.4%)

  4,7 mln

  994(13.6%)

  5,1 mln

  1,1 tys(12.6%)

  5,4 mln

  1,2 tys(13.2%)

  12,8 mln

  2,7 tys(26.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  1,5 tys(21%)

  7,1 mln

  1,5 tys(21.1%)

  9,7 mln

  2,1 tys(29.2%)

  3,6 mln

  774(12.5%)

  4,3 mln

  911(12.5%)

  5,0 mln

  1,1 tys(12.3%)

  6,2 mln

  1,3 tys(15.1%)

  7,6 mln

  1,6 tys(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  487(6.6%)

  2,5 mln

  549(7.5%)

  2,6 mln

  558(7.9%)

  3,0 mln

  633(10.3%)

  3,3 mln

  710(9.7%)

  3,8 mln

  810(9.2%)

  3,3 mln

  715(8.1%)

  3,6 mln

  764(7.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,5 mln

  767(10.5%)

  4,9 mln

  1,1 tys(14.6%)

  2,0 mln

  430(6.1%)

  2,0 mln

  427(6.9%)

  2,4 mln

  509(7%)

  2,8 mln

  604(6.9%)

  5,7 mln

  1,2 tys(13.8%)

  3,5 mln

  760(7.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  284(3.9%)

  802,0 tys

  174(2.4%)

  1,1 mln

  231(3.3%)

  540,7 tys

  116(1.9%)

  886,0 tys

  189(2.6%)

  1,3 mln

  280(3.2%)

  1,8 mln

  398(4.5%)

  1,6 mln

  350(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  798,7 tys

  173(2.4%)

  875,3 tys

  190(2.6%)

  823,5 tys

  175(2.5%)

  1,1 mln

  233(3.8%)

  1,8 mln

  379(5.2%)

  4,4 mln

  959(10.9%)

  1,4 mln

  292(3.3%)

  1,2 mln

  267(2.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  362,4 tys

  78,3(1.1%)

  398,3 tys

  86,5(1.2%)

  450,2 tys

  95,9(1.4%)

  538,8 tys

  115(1.9%)

  648,6 tys

  139(1.9%)

  700,4 tys

  151(1.7%)

  791,5 tys

  171(1.9%)

  817,2 tys

  175(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  273(3.7%)

  2,8 mln

  614(8.4%)

  755,8 tys

  161(2.3%)

  1,2 mln

  261(4.2%)

  1,2 mln

  246(3.4%)

  1,7 mln

  366(4.2%)

  770,0 tys

  166(1.9%)

  474,0 tys

  102(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  232,6 tys

  50,3(0.7%)

  221,2 tys

  48,0(0.7%)

  250,9 tys

  53,5(0.8%)

  286,5 tys

  61,3(1%)

  306,7 tys

  65,6(0.9%)

  306,7 tys

  66,2(0.8%)

  388,7 tys

  83,9(1%)

  361,4 tys

  77,5(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  687,3 tys

  149(2%)

  326,3 tys

  70,8(1%)

  695,1 tys

  148(2.1%)

  607,7 tys

  130(2.1%)

  243,1 tys

  52,0(0.7%)

  336,5 tys

  72,6(0.8%)

  344,7 tys

  74,4(0.8%)

  325,8 tys

  69,9(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  756,5 tys

  164(2.2%)

  182,8 tys

  39,7(0.5%)

  344,7 tys

  73,5(1%)

  274,3 tys

  58,7(1%)

  481,6 tys

  103(1.4%)

  518,5 tys

  112(1.3%)

  483,8 tys

  104(1.2%)

  240,2 tys

  51,5(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,0 tys

  3,2(0%)

  6,3 tys

  1,4(0%)

  21,0 tys

  4,5(0.1%)

  22,5 tys

  4,8(0.1%)

  7,4 tys

  1,6(0%)

  22,6 tys

  4,9(0.1%)

  424,9 tys

  91,7(1%)

  178,0 tys

  38,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  27,4 tys

  5,9(0.1%)

  185,3 tys

  40,2(0.6%)

  389,0 tys

  82,9(1.2%)

  366,0 tys

  78,3(1.3%)

  221,8 tys

  47,4(0.7%)

  176,0 tys

  38,0(0.4%)

  152,3 tys

  32,8(0.4%)

  131,0 tys

  28,1(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,5 tys

  4,9(0.1%)

  67,0 tys

  14,5(0.2%)

  21,2 tys

  4,5(0.1%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  103,0 tys

  22,2(0.3%)

  125,5 tys

  27,1(0.3%)

  36,3 tys

  7,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,4 tys

  1,2(0%)

  14,2 tys

  3,1(0%)

  34,8 tys

  7,4(0.1%)

  124,7 tys

  26,7(0.4%)

  8,9 tys

  1,9(0%)

  58,3 tys

  12,6(0.1%)

  38,2 tys

  8,2(0.1%)

  21,3 tys

  4,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  128,5 tys

  27,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  1,4(0%)

  6,6 tys

  1,4(0%)

  6,3 tys

  1,4(0%)

  6,9 tys

  1,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,0 mln

  426(5.8%)

  23,9 tys

  5,2(0.1%)

  47,7 tys

  10,2(0.1%)

  25,2 tys

  5,4(0.1%)

  84,3 tys

  18,0(0.2%)

  4,6 tys

  1,0(0%)

  123,5 tys

  26,6(0.3%)

  800

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 tys

  1,3(0%)

  136,4 tys

  29,4(0.3%)

  176,4 tys

  38,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  82,9 tys

  17,9(0.2%)

  81,4 tys

  17,7(0.2%)

  90,7 tys

  19,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Supraślu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,8 mln

  2,4 tys(100%)

  30,4 mln

  2,2 tys(100%)

  34,2 mln

  2,5 tys(100%)

  31,4 mln

  2,2 tys(100%)

  37,4 mln

  2,6 tys(100%)

  38,2 mln

  2,6 tys(100%)

  40,3 mln

  2,8 tys(100%)

  52,0 mln

  3,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,4 mln

  3,3 tys(48.4%)

  15,1 mln

  3,3 tys(49.6%)

  16,9 mln

  3,6 tys(49.3%)

  18,2 mln

  3,9 tys(58.1%)

  19,1 mln

  4,1 tys(51%)

  21,5 mln

  4,6 tys(56.3%)

  23,0 mln

  5,0 tys(57%)

  25,2 mln

  5,4 tys(48.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  633(9.2%)

  3,1 mln

  681(10.3%)

  3,0 mln

  632(8.7%)

  3,1 mln

  661(9.8%)

  3,4 mln

  729(9.1%)

  3,6 mln

  772(9.4%)

  3,8 mln

  823(9.5%)

  11,3 mln

  2,4 tys(21.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,9 mln

  2,4 tys(34.4%)

  7,5 mln

  1,6 tys(24.7%)

  6,9 mln

  1,5 tys(20.1%)

  7,6 mln

  1,6 tys(24.4%)

  7,5 mln

  1,6 tys(20%)

  8,0 mln

  1,7 tys(20.8%)

  8,7 mln

  1,9 tys(21.6%)

  10,1 mln

  2,2 tys(19.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 tys

  0,4(0%)

  1,7 mln

  367(5.6%)

  457,7 tys

  97,5(1.3%)

  19,0 tys

  4,1(0.1%)

  585,3 tys

  125(1.6%)

  1,5 mln

  316(3.8%)

  1,1 mln

  246(2.8%)

  2,6 mln

  562(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  187,2 tys

  40,5(0.6%)

  342,9 tys

  74,5(1.1%)

  481,3 tys

  103(1.4%)

  615,7 tys

  132(2%)

  1,7 mln

  369(4.6%)

  1,8 mln

  381(4.6%)

  932,6 tys

  201(2.3%)

  988,8 tys

  212(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  836,9 tys

  181(2.6%)

  1,1 mln

  235(3.6%)

  753,0 tys

  160(2.2%)

  837,4 tys

  179(2.7%)

  3,7 mln

  784(9.8%)

  550,1 tys

  119(1.4%)

  532,4 tys

  115(1.3%)

  917,4 tys

  197(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  785,5 tys

  170(2.5%)

  99,9 tys

  21,7(0.3%)

  4,2 mln

  901(12.4%)

  342,8 tys

  73,4(1.1%)

  124,4 tys

  26,6(0.3%)

  139,9 tys

  30,2(0.4%)

  235,2 tys

  50,7(0.6%)

  541,3 tys

  116(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  101,6 tys

  22,0(0.3%)

  86,1 tys

  18,7(0.3%)

  90,5 tys

  19,3(0.3%)

  97,8 tys

  20,9(0.3%)

  139,6 tys

  29,8(0.4%)

  143,2 tys

  30,9(0.4%)

  159,6 tys

  34,4(0.4%)

  159,7 tys

  34,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  101,2 tys

  21,9(0.3%)

  112,4 tys

  24,4(0.4%)

  122,4 tys

  26,1(0.4%)

  297,4 tys

  63,6(0.9%)

  351,2 tys

  75,1(0.9%)

  266,7 tys

  57,6(0.7%)

  187,0 tys

  40,4(0.5%)

  87,3 tys

  18,7(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  21,1(0.3%)

  120,0 tys

  25,9(0.3%)

  47,8 tys

  10,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,5 tys

  7,2(0.1%)

  477,5 tys

  104(1.6%)

  1,2 mln

  256(3.5%)

  42,3 tys

  9,1(0.1%)

  737,4 tys

  158(2%)

  33,0 tys

  7,1(0.1%)

  33,2 tys

  7,2(0.1%)

  46,3 tys

  9,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,5 tys

  4,9(0.1%)

  67,0 tys

  14,5(0.2%)

  21,2 tys

  4,5(0.1%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  103,0 tys

  22,2(0.3%)

  97,8 tys

  21,1(0.2%)

  16,0 tys

  3,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,9 tys

  8,7(0.1%)

  10,0 tys

  2,1(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  75,6 tys

  16,3(0.2%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  7,3 tys

  1,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,7(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,3 tys

  13,1(0.2%)

  123,2 tys

  26,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  5,4(0.1%)

  48,0 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,1 tys

  25,5(0.3%)

  449,0 tys

  96,9(1.2%)

  1,2 mln

  266(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  112,2 tys

  24,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  482,5 tys

  104(1.5%)

  576,5 tys

  125(1.9%)

  26,0 tys

  5,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  4,2(0.1%)

  117,5 tys

  25,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Supraśl - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 991 mieszkańców Supraśla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 522 kobiet oraz 469 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Supraśla, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Supraśla mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Supraślu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  14,1% mieszkańców Supraśla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,9% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 010 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,9% ludności (33,7% wśród dziewczynek i 29,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 85,11.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 10,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,8% wśród dziewczyn i 11,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 103,81.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,9% mieszkańców (25,3% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). 18 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Supraśla w wieku potencjalnej nauki (19,3% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,3%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Supraśl
  3,1%
  woj. podlaskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Supraśl
  10,2%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,0%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  Podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Supraśl
  23,3%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1010 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 010,0
  Podlaskie
  789,0
  Polska
  811,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,77
  Podlaskie
  1,10
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Supraślu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
  Publiczne
  85 718-36-23
  85 718-36-23
  ul. Piłsudskiego 1A
  16-030 Supraśl
  613219
 • Szkoły podstawowe w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  85,11
  woj. podlaskie
  94,06
  Cała Polska
  96,62
 • 84,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,47
  Województwo
  90,89
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Supraśl) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Supraśl) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Supraśl
  19,0
  Podlaskie
  17,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Supraślu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu (im. Ferdynanda Mareckiego)
  Publiczna
  85 718-30-16
  85 718-30-16
  ul. PIŁSUDSKIEGO 1
  16-030 Supraśl
  14259-
 • Szkoły gimnazjalne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 103,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  103,81
  Podlaskie
  95,74
  Kraj
  100,01
 • 100,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  100,95
  Podlaskie
  89,67
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Supraśl) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Supraśl) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  18,0
  Podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Supraślu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum Sportowe w Supraślu (im. Ryszarda Kaczorowskiego)
  Publiczne
  85 178-30-16
  85 718-30-16
  ul. PIŁSUDSKIEGO 1
  16-030 Supraśl
  6114-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  18,0
  Podlaskie
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 18 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 18
 • 18 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 18
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Supraślu

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Plastyczne im.Artura Grottgera w Supraślu (Im.Artura Grottgera)
  Publiczna
  85 718-32-16
  85 718-32-16
  ul. Plac Kościuszki 1
  16-030 Supraśl
  812241
 • Edukacyjne grupy wieku w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Supraśl, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Supraśl, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Supraśl, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Supraślu

 • Według danych GUS z 2017 roku w Supraślu znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 020)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Supraślu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Supraślu
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Supraślu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Supraślu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 8 668)
  • seanse filmowe: 31 (uczestnicy: 1 578)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 17 (uczestnicy: 1 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 1 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 900)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 130)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 150)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 130)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 80)
  • inne: 7 (uczestnicy: 2 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 329)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 93)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 105)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 53)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 63)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Supraślu działało 1 kino posiadające 1 salę z 110 miejscami na widowni. Odbyło się 31 seansów, na które przyszło 1 578 widzów, w tym 3 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 180 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2017 w Supraślu siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 87 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 4 031 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Supraślu miał 1 teatr. Odbyły się 84 przedstawienia, na które przyszło 3 310 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2017 w Supraślu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 40 343 zwiedzających, co daje 86 778 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Supraślu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 222 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 796 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Supraślu działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 111 członków. Zarejestrowano 118 ćwiczących (mężczyźni: 52, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 21, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Supraślu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Supraślu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Supraśla znajduje się 45 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Supraślu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Supraśl, st.4 z czasów nowożytnych dnia 2003-11-28, wykaz dokumentów: C-6 z 2003-11-28
  • Zespół - pałac z XVI - XVII (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 30 z 1953-02-16; 31 z 1953-02-16; 32 z 1953-02-16; 33 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Cerkiew z 1503 - 1510 (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 30 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Budynek klasztorny z 1755 - 1764 (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Budynek klasztorny z 1755 - 1764 (ul. Józefa Piłsudskiego 62/1)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Cerkiew z 1889 - 1891 (ul. Józefa Piłsudskiego 62/1)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 32 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Pałac z XVI - XVII (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 33 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 3)dnia 1953-02-26, wykaz dokumentów: 38 z 1953-02-26; A-436 z 2012-06-15
  • Miasto z XVI w.dnia 1957-01-02, wykaz dokumentów: 78 z 1957-01-02; A-433 z 2012-05-29
  • Zespół - pałac z XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1960-11-03, wykaz dokumentów: 175 z 1960-11-03; 176 z 1960-11-07; 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Pałac z XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1960-11-03, wykaz dokumentów: 175 z 1960-11-03; A-434 z 2012-06-04
  • Ogród z XIX w.dnia 1960-11-07, wykaz dokumentów: 176 z 1960-11-07; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 14)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 212 z 1966-10-21; A-302 z 2010-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 52A)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 213 z 1966-10-21; A-341 z 2011-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1867 r. (ul. 3 Maja 15)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 214 z 1966-10-21; A-442 z 2012-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 3 Maja 16)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 215 z 1966-10-21; A-443 z 2012-06-20
  • Kościół z 1870 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 15)dnia 1982-03-01, wykaz dokumentów: 520 z 1982-03-01; A-431 z 2012-05-29
  • Cmentarz ewangelicki z 1. poł. XIX w.dnia 1983-01-07, wykaz dokumentów: 533 z 1983-01-07; 665 z 1988-03-29; 699 z 1988-04-26; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Kaplica z 1904 r.dnia 1983-01-07, wykaz dokumentów: 533 z 1983-01-07; 665 z 1988-03-29; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Park z końca XIX w.dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 567 z 1986-12-18
  • Kaplica z 1885 r.dnia 1988-03-29, wykaz dokumentów: 665 z 1988-03-29; 699 z 1988-04-26; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Wozownia z 1903 r. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1992-09-16, wykaz dokumentów: 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 - 1920 (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1992-09-16, wykaz dokumentów: 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1878 r. (ul. 3 Maja 9)dnia 1992-10-19, wykaz dokumentów: 761 z 1992-10-19; A-440 z 2012-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1849 r. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1836 - 1866 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Zespół - fabryka z 1836 - 1866 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Szkoła z 2. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 58)dnia 1993-04-30, wykaz dokumentów: 760 z 1993-04-30; A-446 z 2012-06-22
  • Plebania z pocz. XX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 52B)dnia 1995-10-10, wykaz dokumentów: 804 z 1995-10-10; A-346 z 2011-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1934 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 11)dnia 1996-03-07, wykaz dokumentów: 815 z 1996-03-07; A-445 z 2012-06-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1930 - 1940 (ul. Kościelna 4)dnia 1996-11-12, wykaz dokumentów: 823 z 1996-11-12; A-437 z 2012-06-15
  • Cerkiew z 1901 r.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Mur/ogrodzenie z 1901 r.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Cmentarz prawosławny z przełomu XIX/XX w.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Kościół z 1861 - 1865 (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Kostnica z 2. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Cmentarz przykościelny z 2. poł. XIX w.dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Kościół z 1870 - 1880dnia 1998-09-17, wykaz dokumentów: 845 z 1998-09-17; A-108 z 2004-09-07; brak numeru z 2004-10-08
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. ćw. XIX w.dnia 1998-09-17, wykaz dokumentów: 845 z 1998-09-17; A-108 z 2004-09-07; brak numeru z 2004-10-08
  • Kanał z XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z XVII w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 6)dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Rezerwat przyrodniczy z 1. poł. XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Zespół - młyn z 1. poł. XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
 • Formy ochrony przyrody w Supraślu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Supraśla znajduje się 19 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Supraślu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jałówka - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, Powierzchnia: 277.42 ha
  • Krasne - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 85.23 ha
  • Las Cieliczański - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 370.58 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda SławińskiegoData ustanowienia: 1988-05-24, Opis granicy: położony jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim na terenie gmin: Czarna Białostocka (15 384 19 ha) Dobrzyniewo Duże (3 552 12 ha) Gródek (14 543 85 ha) Michałowo (2 520 83 ha) Supraśl (12 585 98 ha) Wasilków (3 900 74 ha) w powiecie monieckim na terenie gminy Knyszyn (2 645 57 ha) w powiecie sokólskim na terenie gmin: Janów (1 230 05 ha) Krynki (693 98 ha) Sokółka (3 037 50 ha) Szudziałowo (12 765 36 ha)., Powierzchnia: 72860.17 ha, Powierzchnia otuliny: 53827.54 ha
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Pomnik przyrody składa się z 46 drzew – gatunek: grab zwyczajny klon zwyczajny klon jesionolistny lipa drobnolistna i wiąz górski., Data ustanowienia: 1981-11-14, Opis granicy: po obu stronach ul.Białostockiej na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Konarskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośną obok stawów rybnych przy ul. Piłsudzkiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu uprawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Białostockiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu uprawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Białostockiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu dawnego klasztoru bazylianów przy ul. Piłsudzkiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Konarskiego posesja 14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 103i
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 137b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 137b

Supraśl - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Supraślu znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Supraślu w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 594,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  594,0 km
  woj. podlaskie
  256,3 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Supraśl
  7,5 km
  Podlaskie
  4,4 km
  Polska
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Supraśl przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 676droga wojewódzka nr 676(Białystok - Nowodworce - Ogrodniczki - Supraśl - Sokołda - Stare Trzciano - Talkowszczyzna - Ostrów Północny - Krynki - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Supraśl nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Supraślu istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Aleja Niepodległości

  ul. Aleksandra Chodkiewicza

  ul. Białostocka

  ul. Bp Leona Ludwika Jaworowskiego

  ul. Brzozówka

  droga Bulwary Wiktora Wołkowa

  ul. Butkiewicza i Ulmana

  ul. Cegielniana

  ul. Cieliczańska

  ul. Dolna

  Dębowik

  ul. Ferdynanda Mareckiego

  ul. Fryderyka Wilhelma Zacherta

  ul. Grzybowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kodeksu Supraskiego

  ul. Konarskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krasny Las

  ul. Leona Dublaka

  ul. Letniskowa

  ul. Lewitówka

  ul. Leśna

  ul. Majowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojców Bazylianów

  ul. Orla

  ul. Osiedle Robotnicze

  ul. Piaskowa

  ul. Plac Tadeusza Kościuszki

  ul. Podleśna

  ul. Podsupraśl

  ul. Posterunkowa

  ul. Profesora Sławińskiego

  ul. Pstrągownia

  Rondo Aleksandra Chodkiewicza

  ul. Rymarka

  ul. Sarnia

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Uroczysko Pustelnia

  ul. Walerego Wróblewskiego

  ul. Wczasowa

  ul. Wiewiórcza

  ul. Wróbla

  ul. Zielona

  ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego

  ul. ks. Ottona Sidorowicza

  ul. ks. Stanisława Bójnowskiego

  ul. ks. Stanisława Piotrowskiego

  pl. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Świerkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żurawia

  ul. Żwirki i Wigury