Supraśl w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Supraśl - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Supraśl to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Supraśl.
 • 4 533 Liczba mieszkańców
 • 5,7 km² Powierzchnia
 • 796,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Radosław Dobrowolski Burmistrz miasta
Supraśl na mapie
Identyfikatory
 • 23.339453.2049 Współrzędne GPS
 • 2002094 TERYT (TERC)
 • 0923472 SIMC
Herb miasta Supraśl
Supraśl herb
Flaga miasta Supraśl
Supraśl flaga

Supraśl - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-030Poczta Supraśl, ul. Cieliczańska

Supraśl - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Supraślu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Supraślu
(85) 713-27-00
(85) 713-27-20
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

Supraśl - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Supraśl jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 533, z czego 53,3% stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Supraśla zawarli w 2021 roku 19 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców Supraśla jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Supraśl ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,21 na 1000 mieszkańców Supraśla. W 2021 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 461 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,4% zgonów w Supraślu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w Supraślu były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Supraśla przypada 13.59 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 47 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Supraśla -3. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,3% mieszkańców Supraśla jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 533 Liczba mieszkańców
 • 2 418 Kobiety
 • 2 115 Mężczyźni
 • 53,3%
  46,7%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 87 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 87 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Supraśl
  43,4 lat
  woj. podlaskie
  42,4 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Supraśl,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Supraśl,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Supraśl,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Supraśl
  57,5%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Supraśl
  6,8%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Supraślu w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,2
  Podlaskie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,3
  Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Supraślu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,2
  Województwo
  -5,7
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Supraślu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Supraślu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Supraślu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Supraślu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 4,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,4
  Podlaskie
  8,7
  Cały kraj
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,7
  Podlaskie
  37,9
  Cała Polska
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 26
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 90 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 461 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 389 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 531 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Supraśl
  3 461 g
  Podlaskie
  3 430 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 167 Waga 4000g - 4499g
 • 167
 • 498 Waga 3500g - 3999g
 • 498
 • 451 Waga 3000g - 3499g
 • 451
 • 163 Waga 2500g - 2999g
 • 163
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Supraśl
  1,31
  woj. podlaskie
  1,28
  Kraj
  1,32
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Supraśl
  0,64
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  Podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Supraślu w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 36 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,9%
  58,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,6
  Województwo
  14,3
  Cały kraj
  13,6
 • 149,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  149,8
  Województwo
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  4,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. podlaskie
  3,6
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Supraśl
  34,4%
  Województwo
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,7%
  Podlaskie
  17,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Supraśl
  6,1%
  Województwo
  5,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 388 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  76,2
  Cały kraj
  74,4
 • 220,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Supraśl
  220,0
  Województwo
  245,9
  Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Kraj
  246,5
 • 452,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  452,3
  Województwo
  515,8
  Cały kraj
  475,8
 • 48,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Supraśl
  48,2
  Podlaskie
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Supraśl
  29,4
  Podlaskie
  33,1
  Cała Polska
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Supraśl
  7,7
  Podlaskie
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 47 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 26 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Supraślu w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Supraślu oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Supraślu to 1 576 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Supraślu to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Supraślu to 131,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,68% mieszkań posiada łazienkę, 68,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 576 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 344,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,00
  woj. podlaskie
  397,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Supraśl
  92,10 m2
  Podlaskie
  77,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,70 m2
  Województwo
  30,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,60
  Województwo
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,91
  woj. podlaskie
  2,52
  Cały kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  woj. podlaskie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Supraśl
  2,87
  Województwo
  6,64
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 76 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Supraśl
  5,85
  Podlaskie
  3,93
  Kraj
  3,90
 • 16,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Supraśl
  16,77
  woj. podlaskie
  26,06
  Cała Polska
  24,07
 • 1 714 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 131,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  131,8 m2
  woj. podlaskie
  91,5 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,38 m2
  Województwo
  0,61 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,03%
  woj. podlaskie
  93,45%
  Polska
  96,97%
 • 91,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Supraśl
  91,37%
  Podlaskie
  89,18%
  Polska
  94,01%
 • 86,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Supraśl
  86,68%
  Podlaskie
  87,24%
  Cała Polska
  91,78%
 • 68,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Supraśl
  68,53%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Cała Polska
  83,08%
 • 39,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  39,02%
  Podlaskie
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Supraśl - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Supraślu na 1000 mieszkańców pracuje 181osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Supraślu wynosiło w 2021 roku 7,4% (6,0% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Supraślu wynosiło 4 979,46 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Supraśla 387 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 134 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -253.

  38,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Supraśla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 181 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Supraśl
  181,0
  Podlaskie
  206,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Miasto
  7,4%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Supraślu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Supraślu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Supraślu w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Supraśl
  4 979 PLN
  woj. podlaskie
  5 413 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Supraślu w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 387 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 134 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -253 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Supraślu w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 821 Pracujący ogółem
 • 429 Kobiety
 • 392 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Supraślu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Supraśl
  71,4
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 41,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  41,8
  Podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 140,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  140,6
  Podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Supraśl - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Supraślu w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 518 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 390 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 45 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (28) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Supraślu najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (497) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,0% (93) podmiotów, a 79,9% (414) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Supraślu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%) oraz Budownictwo (13.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 518 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 93 Przemysł i budownictwo
 • 414 Pozostała działalność
 • 45 Podmioty nowo zarejestrowane w Supraślu w 2021 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Supraślu w 2021 roku
 • 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 497 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 497
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 518 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 518
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 24 Spółki cywilne ogółem
 • 24
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 390 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 77 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 77
 • 51 Budownictwo
 • 51
 • 49 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 49
 • 49 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 49
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 23 Informacja i komunikacja
 • 23
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Supraślu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 69 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,23 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Supraślu wynosi 76,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Supraśla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,28 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,17 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,40 (42%), drogowe - 2,20 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Supraśla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 69
 • 28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 28
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 15,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,23
  Województwo
  15,33
  Polska
  21,51
 • 6,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,28
  Województwo
  8,50
  Polska
  12,82
 • 6,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,17
  Województwo
  3,88
  Polska
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,20
  Województwo
  2,20
  Cały kraj
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,32
  Podlaskie
  0,41
  Polska
  0,35
 • 5,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,40
  Województwo
  6,55
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Supraśl
  77%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  73%
  Cała Polska
  64%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Supraśl
  76%
  Województwo
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Supraśl
  94%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  53%

Supraśl - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Supraśla wyniosła w 2021 roku 99,6 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Supraśla - 28.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,7 mln złotych, czyli 22,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Supraśla wyniosła w 2021 roku 101,3 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7%). W budżecie Supraśla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (25,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,6 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,9%.
 • Wydatki budżetu w Supraślu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,8 mln

  2,8 tys(100%)

  40,9 mln

  2,8 tys(100%)

  47,5 mln

  3,2 tys(100%)

  64,6 mln

  4,3 tys(100%)

  87,7 mln

  5,8 tys(100%)

  76,1 mln

  4,9 tys(100%)

  88,0 mln

  5,5 tys(100%)

  99,6 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,3 mln

  3,1 tys(35.1%)

  13,3 mln

  2,9 tys(32.6%)

  14,5 mln

  3,1 tys(30.6%)

  16,0 mln

  3,5 tys(24.8%)

  25,0 mln

  5,4 tys(28.5%)

  19,8 mln

  4,3 tys(26%)

  21,1 mln

  4,6 tys(24%)

  28,3 mln

  6,2 tys(28.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  604(6.9%)

  5,7 mln

  1,2 tys(13.8%)

  3,5 mln

  760(7.5%)

  5,3 mln

  1,1 tys(8.2%)

  5,9 mln

  1,3 tys(6.7%)

  6,0 mln

  1,3 tys(7.9%)

  7,9 mln

  1,7 tys(8.9%)

  13,3 mln

  2,9 tys(13.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,0 mln

  1,1 tys(12.3%)

  6,2 mln

  1,3 tys(15.1%)

  7,6 mln

  1,6 tys(16%)

  18,5 mln

  4,0 tys(28.6%)

  27,5 mln

  5,9 tys(31.3%)

  11,4 mln

  2,5 tys(15%)

  14,9 mln

  3,3 tys(16.9%)

  12,6 mln

  2,8 tys(12.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  810(9.2%)

  3,3 mln

  715(8.1%)

  3,6 mln

  764(7.5%)

  4,0 mln

  860(6.2%)

  4,4 mln

  953(5%)

  5,0 mln

  1,1 tys(6.5%)

  5,5 mln

  1,2 tys(6.2%)

  6,1 mln

  1,4 tys(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  1,1 tys(12.6%)

  5,4 mln

  1,2 tys(13.2%)

  12,8 mln

  2,7 tys(26.9%)

  2,6 mln

  555(4%)

  2,9 mln

  629(3.3%)

  3,0 mln

  649(3.9%)

  3,0 mln

  651(3.4%)

  3,3 mln

  730(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,4 mln

  959(10.9%)

  1,4 mln

  292(3.3%)

  1,2 mln

  267(2.6%)

  1,4 mln

  303(2.2%)

  1,5 mln

  326(1.7%)

  2,3 mln

  490(3%)

  3,6 mln

  786(4.1%)

  2,5 mln

  562(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,7 mln

  366(4.2%)

  770,0 tys

  166(1.9%)

  474,0 tys

  102(1%)

  357,5 tys

  77,4(0.6%)

  908,4 tys

  197(1%)

  2,2 mln

  468(2.8%)

  3,2 mln

  688(3.6%)

  1,5 mln

  341(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  700,4 tys

  151(1.7%)

  791,5 tys

  171(1.9%)

  817,2 tys

  175(1.7%)

  824,4 tys

  178(1.3%)

  880,5 tys

  190(1%)

  935,0 tys

  203(1.2%)

  1,1 mln

  233(1.2%)

  981,6 tys

  217(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  518,5 tys

  112(1.3%)

  483,8 tys

  104(1.2%)

  240,2 tys

  51,5(0.5%)

  421,3 tys

  91,2(0.7%)

  771,6 tys

  167(0.9%)

  1,2 mln

  255(1.5%)

  541,2 tys

  118(0.6%)

  979,9 tys

  216(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  336,5 tys

  72,6(0.8%)

  344,7 tys

  74,4(0.8%)

  325,8 tys

  69,9(0.7%)

  284,3 tys

  61,5(0.4%)

  710,3 tys

  154(0.8%)

  1,6 mln

  357(2.2%)

  576,7 tys

  126(0.7%)

  531,7 tys

  117(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  306,7 tys

  66,2(0.8%)

  388,7 tys

  83,9(1%)

  361,4 tys

  77,5(0.8%)

  394,6 tys

  85,4(0.6%)

  554,3 tys

  120(0.6%)

  389,2 tys

  84,4(0.5%)

  326,7 tys

  71,3(0.4%)

  420,1 tys

  92,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  280(3.2%)

  1,8 mln

  398(4.5%)

  1,6 mln

  350(3.4%)

  1,4 mln

  313(2.2%)

  2,5 mln

  551(2.9%)

  2,1 mln

  464(2.8%)

  2,0 mln

  427(2.2%)

  415,5 tys

  91,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  176,0 tys

  38,0(0.4%)

  152,3 tys

  32,8(0.4%)

  131,0 tys

  28,1(0.3%)

  97,3 tys

  21,1(0.2%)

  158,9 tys

  34,4(0.2%)

  544,1 tys

  118(0.7%)

  413,5 tys

  90,3(0.5%)

  332,8 tys

  73,4(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,6 tys

  1,4(0%)

  6,3 tys

  1,4(0%)

  6,9 tys

  1,5(0%)

  6,7 tys

  1,5(0%)

  25,7 tys

  5,6(0%)

  37,9 tys

  8,2(0%)

  35,5 tys

  7,7(0%)

  82,5 tys

  18,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  58,3 tys

  12,6(0.1%)

  38,2 tys

  8,2(0.1%)

  21,3 tys

  4,6(0%)

  76,1 tys

  16,5(0.1%)

  125,1 tys

  27,1(0.1%)

  197,5 tys

  42,8(0.3%)

  130,9 tys

  28,6(0.1%)

  65,2 tys

  14,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,6 tys

  4,9(0.1%)

  424,9 tys

  91,7(1%)

  178,0 tys

  38,2(0.4%)

  52,0 tys

  11,2(0.1%)

  52,0 tys

  11,2(0.1%)

  107,0 tys

  23,2(0.1%)

  67,4 tys

  14,7(0.1%)

  57,1 tys

  12,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,0 tys

  22,2(0.3%)

  125,5 tys

  27,1(0.3%)

  36,3 tys

  7,8(0.1%)

  33,2 tys

  7,2(0.1%)

  131,4 tys

  28,4(0.1%)

  107,3 tys

  23,3(0.1%)

  99,2 tys

  21,7(0.1%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,6 tys

  1,0(0%)

  123,5 tys

  26,6(0.3%)

  800

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  136,4 tys

  29,4(0.3%)

  176,4 tys

  38,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Supraślu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,2 mln

  2,6 tys(100%)

  40,3 mln

  2,8 tys(100%)

  52,0 mln

  3,5 tys(100%)

  56,9 mln

  3,8 tys(100%)

  71,6 mln

  4,7 tys(100%)

  75,2 mln

  4,9 tys(100%)

  88,1 mln

  5,5 tys(100%)

  101,3 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,5 mln

  4,6 tys(56.3%)

  23,0 mln

  5,0 tys(57%)

  25,2 mln

  5,4 tys(48.4%)

  27,7 mln

  6,0 tys(48.7%)

  30,8 mln

  6,7 tys(43%)

  34,2 mln

  7,4 tys(45.5%)

  36,1 mln

  7,9 tys(41%)

  42,7 mln

  9,4 tys(42.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  1,7 tys(20.8%)

  8,7 mln

  1,9 tys(21.6%)

  10,1 mln

  2,2 tys(19.4%)

  9,5 mln

  2,1 tys(16.7%)

  10,1 mln

  2,2 tys(14.1%)

  11,6 mln

  2,5 tys(15.4%)

  18,3 mln

  4,0 tys(20.7%)

  18,5 mln

  4,1 tys(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  316(3.8%)

  1,1 mln

  246(2.8%)

  2,6 mln

  562(5%)

  1,6 mln

  338(2.7%)

  2,4 mln

  522(3.4%)

  1,8 mln

  394(2.4%)

  3,3 mln

  730(3.8%)

  7,1 mln

  1,6 tys(7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  381(4.6%)

  932,6 tys

  201(2.3%)

  988,8 tys

  212(1.9%)

  1,0 mln

  221(1.8%)

  6,2 mln

  1,3 tys(8.7%)

  1,8 mln

  384(2.4%)

  1,9 mln

  410(2.1%)

  2,2 mln

  485(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  139,9 tys

  30,2(0.4%)

  235,2 tys

  50,7(0.6%)

  541,3 tys

  116(1%)

  2,5 mln

  549(4.5%)

  6,3 mln

  1,4 tys(8.8%)

  4,9 mln

  1,1 tys(6.5%)

  2,0 mln

  427(2.2%)

  1,7 mln

  379(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  550,1 tys

  119(1.4%)

  532,4 tys

  115(1.3%)

  917,4 tys

  197(1.8%)

  507,6 tys

  110(0.9%)

  609,0 tys

  132(0.9%)

  766,7 tys

  166(1%)

  2,0 mln

  429(2.2%)

  1,5 mln

  326(1.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  772(9.4%)

  3,8 mln

  823(9.5%)

  11,3 mln

  2,4 tys(21.7%)

  1,0 mln

  220(1.8%)

  1,1 mln

  241(1.6%)

  1,0 mln

  221(1.4%)

  1,1 mln

  243(1.3%)

  994,6 tys

  219(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  266,7 tys

  57,6(0.7%)

  187,0 tys

  40,4(0.5%)

  87,3 tys

  18,7(0.2%)

  115,8 tys

  25,1(0.2%)

  140,6 tys

  30,4(0.2%)

  125,8 tys

  27,3(0.2%)

  119,0 tys

  26,0(0.1%)

  126,1 tys

  27,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  449,0 tys

  96,9(1.2%)

  1,2 mln

  266(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  10,9(0.1%)

  97,9 tys

  21,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  33,0 tys

  7,1(0.1%)

  33,2 tys

  7,2(0.1%)

  46,3 tys

  9,9(0.1%)

  43,4 tys

  9,4(0.1%)

  42,1 tys

  9,1(0.1%)

  73,9 tys

  16,0(0.1%)

  80,4 tys

  17,6(0.1%)

  47,0 tys

  10,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,6 tys

  28,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,0 tys

  7,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  75,6 tys

  16,3(0.2%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  7,3 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  24,2 tys

  5,2(0%)

  30,0 tys

  6,5(0%)

  30,3 tys

  6,6(0%)

  35,0 tys

  7,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  143,2 tys

  30,9(0.4%)

  159,6 tys

  34,4(0.4%)

  159,7 tys

  34,3(0.3%)

  127,4 tys

  27,6(0.2%)

  102,7 tys

  22,2(0.1%)

  70,2 tys

  15,2(0.1%)

  41,1 tys

  9,0(0%)

  23,2 tys

  5,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  1,7(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  62,5 tys

  13,5(0.1%)

  83,0 tys

  18,0(0.1%)

  15,0 tys

  3,3(0%)

  23,1 tys

  5,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,0 tys

  22,2(0.3%)

  97,8 tys

  21,1(0.2%)

  16,0 tys

  3,4(0%)

  33,2 tys

  7,2(0.1%)

  131,4 tys

  28,4(0.2%)

  107,3 tys

  23,3(0.1%)

  99,2 tys

  21,7(0.1%)

  3,2 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  5,4(0.1%)

  48,0 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,8 tys

  20,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  97,9 tys

  21,1(0.3%)

  120,0 tys

  25,9(0.3%)

  47,8 tys

  10,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,6 tys

  4,2(0.1%)

  117,5 tys

  25,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Supraśl - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 996 mieszkańców Supraśla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 557 kobiet oraz 439 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Supraśla, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Supraśla mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Supraślu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Supraślu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 136 dzieci (63 dziewczynki oraz 73 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Supraślu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (55 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  15,6% mieszkańców Supraśla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,5% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 858 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 294 uczniów (152 kobiety oraz 142 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Supraślu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 286 uczniów (157 kobiet oraz 129 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (21,7% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (22,4% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,1% mieszkańców Supraśla w wieku potencjalnej nauki (20,8% kobiet i 19,1% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,3%
  Podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Supraśl
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Supraśl
  21,4%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  17,8%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Supraśl
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 858 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  858,0
  Województwo
  895,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,84
  Podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 136 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Supraśl) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 136 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,3%
  53,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 28 3 lata
 • 28
 • 26 4 lata
 • 26
 • 37 5 lata
 • 37
 • 42 6 lat
 • 42
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 11 4 lata
 • 11
 • 22 5 lata
 • 22
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 15 4 lata
 • 15
 • 15 5 lata
 • 15
 • 22 6 lat
 • 22
 •  
 • 13,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Supraślu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
  Publiczne
  85 718-36-23
  85 718-36-23
  ul. Piłsudskiego 1A
  16-030 Supraśl
  613219
 • Szkoły podstawowe w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Supraśl) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 294 Uczniowie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,7%
  48,3%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,3
  Podlaskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 30,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Supraślu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu (im. Ferdynanda Mareckiego)
  Publiczna
  85 718-30-16
  85 718-30-16
  ul. PIŁSUDSKIEGO 1
  16-030 Supraśl
  14259-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Supraślu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Plastyczne im.Artura Grottgera w Supraślu (Im.Artura Grottgera)
  Publiczna
  85 718-32-16
  85 718-32-16
  ul. Plac Kościuszki 1
  16-030 Supraśl
  812241
 • Edukacyjne grupy wieku w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Supraślu

 • Według danych GUS z 2021 roku w Supraślu znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 650)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Supraślu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Supraślu
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Supraślu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Supraślu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 52 (uczestnicy: 6 063)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 103)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 1 240)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 760)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 200)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 55)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 220)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 140)
  • inne: 1 (uczestnicy: 25)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 124)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 58)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 56)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Supraślu działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 11 seansów, na które przyszło 210 widzów, w tym 2 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 60 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Supraślu siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyły się 42 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 1 466 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Supraślu miał 1 teatr. Odbyły się 84 przedstawienia, na które przyszło 3 310 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Supraślu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 41 059 zwiedzających, co daje 90 002 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Supraślu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 532 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 796 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Supraślu działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 111 członków. Zarejestrowano 118 ćwiczących (mężczyźni: 52, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 21, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Supraślu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Supraślu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Supraśla znajduje się 45 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Supraślu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Supraśl, st.4 z czasów nowożytnych dnia 2003-11-28, wykaz dokumentów: C-6 z 2003-11-28
  • Zespół - pałac z XVI - XVII (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 30 z 1953-02-16; 31 z 1953-02-16; 32 z 1953-02-16; 33 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Cerkiew z 1503 - 1510 (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 30 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Budynek klasztorny z 1755 - 1764 (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Budynek klasztorny z 1755 - 1764 (ul. Józefa Piłsudskiego 62/1)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Cerkiew z 1889 - 1891 (ul. Józefa Piłsudskiego 62/1)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 32 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Pałac z XVI - XVII (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 33 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 3)dnia 1953-02-26, wykaz dokumentów: 38 z 1953-02-26; A-436 z 2012-06-15
  • Miasto z XVI w.dnia 1957-01-02, wykaz dokumentów: 78 z 1957-01-02; A-433 z 2012-05-29
  • Zespół - pałac z XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1960-11-03, wykaz dokumentów: 175 z 1960-11-03; 176 z 1960-11-07; 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Pałac z XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1960-11-03, wykaz dokumentów: 175 z 1960-11-03; A-434 z 2012-06-04
  • Ogród z XIX w.dnia 1960-11-07, wykaz dokumentów: 176 z 1960-11-07; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 14)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 212 z 1966-10-21; A-302 z 2010-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 52A)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 213 z 1966-10-21; A-341 z 2011-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1867 r. (ul. 3 Maja 15)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 214 z 1966-10-21; A-442 z 2012-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 3 Maja 16)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 215 z 1966-10-21; A-443 z 2012-06-20
  • Kościół z 1870 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 15)dnia 1982-03-01, wykaz dokumentów: 520 z 1982-03-01; A-431 z 2012-05-29
  • Cmentarz ewangelicki z 1. poł. XIX w.dnia 1983-01-07, wykaz dokumentów: 533 z 1983-01-07; 665 z 1988-03-29; 699 z 1988-04-26; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Kaplica z 1904 r.dnia 1983-01-07, wykaz dokumentów: 533 z 1983-01-07; 665 z 1988-03-29; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Park z końca XIX w.dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 567 z 1986-12-18
  • Kaplica z 1885 r.dnia 1988-03-29, wykaz dokumentów: 665 z 1988-03-29; 699 z 1988-04-26; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Wozownia z 1903 r. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1992-09-16, wykaz dokumentów: 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 - 1920 (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1992-09-16, wykaz dokumentów: 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1878 r. (ul. 3 Maja 9)dnia 1992-10-19, wykaz dokumentów: 761 z 1992-10-19; A-440 z 2012-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1849 r. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1836 - 1866 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Zespół - fabryka z 1836 - 1866 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Szkoła z 2. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 58)dnia 1993-04-30, wykaz dokumentów: 760 z 1993-04-30; A-446 z 2012-06-22
  • Plebania z pocz. XX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 52B)dnia 1995-10-10, wykaz dokumentów: 804 z 1995-10-10; A-346 z 2011-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1934 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 11)dnia 1996-03-07, wykaz dokumentów: 815 z 1996-03-07; A-445 z 2012-06-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1930 - 1940 (ul. Kościelna 4)dnia 1996-11-12, wykaz dokumentów: 823 z 1996-11-12; A-437 z 2012-06-15
  • Cerkiew z 1901 r.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Mur/ogrodzenie z 1901 r.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Cmentarz prawosławny z przełomu XIX/XX w.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Kościół z 1861 - 1865 (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Kostnica z 2. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Cmentarz przykościelny z 2. poł. XIX w.dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Kościół z 1870 - 1880dnia 1998-09-17, wykaz dokumentów: 845 z 1998-09-17; A-108 z 2004-09-07; brak numeru z 2004-10-08
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. ćw. XIX w.dnia 1998-09-17, wykaz dokumentów: 845 z 1998-09-17; A-108 z 2004-09-07; brak numeru z 2004-10-08
  • Kanał z XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z XVII w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 6)dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Rezerwat przyrodniczy z 1. poł. XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Zespół - młyn z 1. poł. XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
 • Formy ochrony przyrody w Supraślu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Supraśla znajduje się 19 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Supraślu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jałówka - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, Powierzchnia: 277.42 ha
  • Krasne - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 85.23 ha
  • Las Cieliczański - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 370.58 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda SławińskiegoData ustanowienia: 1988-05-24, Opis granicy: położony jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim na terenie gmin: Czarna Białostocka (15 384 19 ha) Dobrzyniewo Duże (3 552 12 ha) Gródek (14 543 85 ha) Michałowo (2 520 83 ha) Supraśl (12 585 98 ha) Wasilków (3 900 74 ha) w powiecie monieckim na terenie gminy Knyszyn (2 645 57 ha) w powiecie sokólskim na terenie gmin: Janów (1 230 05 ha) Krynki (693 98 ha) Sokółka (3 037 50 ha) Szudziałowo (12 765 36 ha)., Powierzchnia: 72860.17 ha, Powierzchnia otuliny: 53827.54 ha
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Pomnik przyrody składa się z 46 drzew – gatunek: grab zwyczajny klon zwyczajny klon jesionolistny lipa drobnolistna i wiąz górski., Data ustanowienia: 1981-11-14, Opis granicy: po obu stronach ul.Białostockiej na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Konarskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośną obok stawów rybnych przy ul. Piłsudzkiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu uprawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Białostockiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu uprawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Białostockiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu dawnego klasztoru bazylianów przy ul. Piłsudzkiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Konarskiego posesja 14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 103i
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 137b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 137b

Supraśl - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 15 wypadków drogowych w Supraślu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 328,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 21,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Supraślu znajdowały się 23 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Supraślu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 19 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 16 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Supraślu w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 328,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  328,8
  woj. podlaskie
  690,7
  Cała Polska
  1 035,8
 • 21,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  21,9
  Województwo
  120,7
  Cały kraj
  98,5
 • 416,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Supraśl
  416,5
  Podlaskie
  823,0
  Polska
  1 251,4
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  6,7
  Podlaskie
  17,5
  Kraj
  9,5
 • 126,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  126,7
  Podlaskie
  119,2
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 23 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Supraślu w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 219,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 219,8 km
  Podlaskie
  389,8 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 14,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  14,1 km
  Podlaskie
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Supraśl przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 676droga wojewódzka nr 676(Białystok - Nowodworce - Ogrodniczki - Supraśl - Sokołda - Stare Trzciano - Talkowszczyzna - Ostrów Północny - Krynki - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Supraśl nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Supraślu istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Aleja Niepodległości

  ul. Aleksandra Chodkiewicza

  ul. Białostocka

  ul. Bp Leona Ludwika Jaworowskiego

  ul. Brzozówka

  droga Bulwary Wiktora Wołkowa

  ul. Butkiewicza i Ulmana

  ul. Cegielniana

  ul. Cieliczańska

  ul. Dolna

  Dębowik

  ul. Ferdynanda Mareckiego

  ul. Fryderyka Wilhelma Zacherta

  ul. Grzybowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kodeksu Supraskiego

  ul. Konarskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krasny Las

  ul. Leona Dublaka

  ul. Letniskowa

  ul. Lewitówka

  ul. Leśna

  ul. Majowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojców Bazylianów

  ul. Orla

  ul. Osiedle Robotnicze

  ul. Piaskowa

  ul. Plac Tadeusza Kościuszki

  ul. Podleśna

  ul. Podsupraśl

  ul. Posterunkowa

  ul. Profesora Sławińskiego

  ul. Pstrągownia

  Rondo Aleksandra Chodkiewicza

  ul. Rymarka

  ul. Sarnia

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Uroczysko Pustelnia

  ul. Walerego Wróblewskiego

  ul. Wczasowa

  ul. Wiewiórcza

  ul. Wróbla

  ul. Zielona

  ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego

  ul. ks. Ottona Sidorowicza

  ul. ks. Stanisława Bójnowskiego

  ul. ks. Stanisława Piotrowskiego

  pl. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Świerkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żurawia

  ul. Żwirki i Wigury