Supraśl w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Supraśl - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Supraśl to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Supraśl.
 • 4 562 Liczba mieszkańców
 • 5,7 km² Powierzchnia
 • 801,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Radosław Dobrowolski Burmistrz miasta
Supraśl na mapie
Identyfikatory
 • 23.339453.2049 Współrzędne GPS
 • 2002094 TERYT (TERC)
 • 0923472 SIMC
Herb miasta Supraśl
Supraśl herb
Flaga miasta Supraśl
Supraśl flaga

Supraśl - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-030Poczta Supraśl, ul. Cieliczańska

Supraśl - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Supraślu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Supraślu
(85) 713-27-00
(85) 713-27-20
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

Supraśl - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Supraśl jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 562, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Supraśla zawarli w 2020 roku 16 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Supraśla jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Supraśl ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -23. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,01 na 1000 mieszkańców Supraśla. W 2020 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 473 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,0% zgonów w Supraślu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w Supraślu były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Supraśla przypada 11.32 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 53 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Supraśla -22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,1% mieszkańców Supraśla jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 562 Liczba mieszkańców
 • 2 427 Kobiety
 • 2 135 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Supraślu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Supraśl
  42,9 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Supraśl, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Supraśla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,4%
  Województwo
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Supraśl
  55,8%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,6%
  Podlaskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  Podlaskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Miasto
  2,0%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Supraślu w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  3,5
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,0
  Podlaskie
  1,2
  Cały kraj
  1,3
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Supraślu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -23 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,0
  Podlaskie
  -3,5
  Cała Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Supraślu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Supraślu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Supraślu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Supraślu w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Supraśl
  6,3
  Podlaskie
  9,0
  Polska
  9,3
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Supraśl
  39,2
  woj. podlaskie
  39,2
  Kraj
  39,9
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 43 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 43
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 473 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 420 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 524 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Supraśl
  3 473 g
  Podlaskie
  3 446 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 32 Waga 4500g - 4999g
 • 32
 • 165 Waga 4000g - 4499g
 • 165
 • 487 Waga 3500g - 3999g
 • 487
 • 467 Waga 3000g - 3499g
 • 467
 • 162 Waga 2500g - 2999g
 • 162
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 9 Waga 600g - 999g
 • 9
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  Podlaskie
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w Supraślu w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 52 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  12,5
 • 128,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  128,0
  woj. podlaskie
  138,5
  Kraj
  134,3
 • 0,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,7
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Supraśl
  43,0%
  Województwo
  41,7%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,4%
  Województwo
  24,3%
  Polska
  26,5%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,2%
  Podlaskie
  8,1%
  Cała Polska
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Cała Polska
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  70,0
  Cały kraj
  70,4
 • 223,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  223,2
  Województwo
  257,9
  Polska
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  252,7
  Cała Polska
  261,3
 • 428,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 481,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 373,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Supraśl
  428,2
  Podlaskie
  442,2
  Cała Polska
  421,0
 • 37,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 51,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Supraśl
  37,0
  Podlaskie
  42,5
  Cała Polska
  69,5
 • 22,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,6
  Województwo
  28,0
  Cała Polska
  35,1
 • 4,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,0
  woj. podlaskie
  8,8
  Cała Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Supraśl
  0,4%
  Podlaskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 53 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Supraślu w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Supraślu oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Supraślu to 1 576 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Supraślu to 4,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Supraślu to 113,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,68% mieszkań posiada łazienkę, 68,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 39,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 576 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 344,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  344,00
  Województwo
  397,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  92,10 m2
  Województwo
  77,30 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,70 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,60
  woj. podlaskie
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Supraśl
  2,91
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Supraśl
  0,63
  Podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Supraśl
  1,09
  woj. podlaskie
  5,48
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 23 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  4,60
  woj. podlaskie
  4,00
  Polska
  3,77
 • 5,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,02
  Województwo
  21,92
  Kraj
  21,77
 • 567 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 113,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  113,4 m2
  woj. podlaskie
  96,5 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Supraśl
  0,12 m2
  Podlaskie
  0,53 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Supraśl
  98,03%
  Podlaskie
  93,45%
  Cała Polska
  96,97%
 • 91,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Supraśl
  91,37%
  woj. podlaskie
  89,18%
  Cała Polska
  94,01%
 • 86,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  86,68%
  Podlaskie
  87,24%
  Polska
  91,78%
 • 68,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Supraśl
  68,53%
  Podlaskie
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 39,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  39,02%
  Województwo
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Supraśl - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Supraślu na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Supraślu wynosiło w 2020 roku 8,0% (6,8% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Supraślu wynosiło 4 456,25 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Supraśla 387 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 134 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -253.

  39,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Supraśla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Supraśl
  172,0
  woj. podlaskie
  200,0
  Polska
  252,0
 • 8,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,8% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Supraśl
  8,0%
  Województwo
  7,8%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Supraślu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Supraślu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Supraślu w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 456 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 456 PLN
  Podlaskie
  4 930 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Supraślu w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 387 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 134 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -253 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 15,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 30,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Supraślu w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 790 Pracujący ogółem
 • 438 Kobiety
 • 352 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Supraślu w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 69,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,2
  Podlaskie
  65,1
  Kraj
  68,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,0
  Województwo
  36,2
  Polska
  37,5
 • 137,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  137,2
  Województwo
  125,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Supraśl - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Supraślu w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 481 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 363 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (54) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (28) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Supraślu najwięcej (24) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (460) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (87) podmiotów, a 80,0% (385) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Supraślu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.8%) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (12.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 481 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 87 Przemysł i budownictwo
 • 385 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Supraślu w 2020 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Supraślu w 2020 roku
 • 363 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 460 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 460
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 481 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 481
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 30 Spółki handlowe ogółem
 • 30
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 24  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 24
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 363 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 72 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 72
 • 47 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 47
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 45 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 45
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Supraślu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 56 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Supraślu wynosi 75,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Supraśla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,47 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,44 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,27 (77%), drogowe - 1,95 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Supraśla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 56
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 12,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,29
  Województwo
  14,95
  Polska
  19,96
 • 6,47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,47
  Województwo
  9,01
  Cały kraj
  12,25
 • 3,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,27
  Podlaskie
  2,99
  Polska
  5,17
 • 1,95 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,95
  Województwo
  2,20
  Polska
  1,73
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Supraśl
  0,39
  Województwo
  0,45
  Cała Polska
  0,37
 • 4,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,44
  Województwo
  6,26
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Supraśl
  75%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  woj. podlaskie
  75%
  Cały kraj
  65%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Supraśl
  77%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Podlaskie
  91%
  Polska
  87%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Podlaskie
  61%
  Cała Polska
  54%

Supraśl - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Supraśla wyniosła w 2020 roku 88,0 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Supraśla - 24% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.9%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,9 mln złotych, czyli 23,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Supraśla wyniosła w 2020 roku 88,1 mln złotych, co daje 5,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3.8%). W budżecie Supraśla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (24,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,1 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,1%.
 • Wydatki budżetu w Supraślu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,1 mln

  2,4 tys(100%)

  40,8 mln

  2,8 tys(100%)

  40,9 mln

  2,8 tys(100%)

  47,5 mln

  3,2 tys(100%)

  64,6 mln

  4,3 tys(100%)

  87,7 mln

  5,8 tys(100%)

  76,1 mln

  4,9 tys(100%)

  88,0 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,6 mln

  2,9 tys(40%)

  14,3 mln

  3,1 tys(35.1%)

  13,3 mln

  2,9 tys(32.6%)

  14,5 mln

  3,1 tys(30.6%)

  16,0 mln

  3,5 tys(24.8%)

  25,0 mln

  5,4 tys(28.5%)

  19,8 mln

  4,3 tys(26%)

  21,1 mln

  4,6 tys(24%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  911(12.5%)

  5,0 mln

  1,1 tys(12.3%)

  6,2 mln

  1,3 tys(15.1%)

  7,6 mln

  1,6 tys(16%)

  18,5 mln

  4,0 tys(28.6%)

  27,5 mln

  5,9 tys(31.3%)

  11,4 mln

  2,5 tys(15%)

  14,9 mln

  3,3 tys(16.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  509(7%)

  2,8 mln

  604(6.9%)

  5,7 mln

  1,2 tys(13.8%)

  3,5 mln

  760(7.5%)

  5,3 mln

  1,1 tys(8.2%)

  5,9 mln

  1,3 tys(6.7%)

  6,0 mln

  1,3 tys(7.9%)

  7,9 mln

  1,7 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  710(9.7%)

  3,8 mln

  810(9.2%)

  3,3 mln

  715(8.1%)

  3,6 mln

  764(7.5%)

  4,0 mln

  860(6.2%)

  4,4 mln

  953(5%)

  5,0 mln

  1,1 tys(6.5%)

  5,5 mln

  1,2 tys(6.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  379(5.2%)

  4,4 mln

  959(10.9%)

  1,4 mln

  292(3.3%)

  1,2 mln

  267(2.6%)

  1,4 mln

  303(2.2%)

  1,5 mln

  326(1.7%)

  2,3 mln

  490(3%)

  3,6 mln

  786(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  246(3.4%)

  1,7 mln

  366(4.2%)

  770,0 tys

  166(1.9%)

  474,0 tys

  102(1%)

  357,5 tys

  77,4(0.6%)

  908,4 tys

  197(1%)

  2,2 mln

  468(2.8%)

  3,2 mln

  688(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  994(13.6%)

  5,1 mln

  1,1 tys(12.6%)

  5,4 mln

  1,2 tys(13.2%)

  12,8 mln

  2,7 tys(26.9%)

  2,6 mln

  555(4%)

  2,9 mln

  629(3.3%)

  3,0 mln

  649(3.9%)

  3,0 mln

  651(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  886,0 tys

  189(2.6%)

  1,3 mln

  280(3.2%)

  1,8 mln

  398(4.5%)

  1,6 mln

  350(3.4%)

  1,4 mln

  313(2.2%)

  2,5 mln

  551(2.9%)

  2,1 mln

  464(2.8%)

  2,0 mln

  427(2.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  648,6 tys

  139(1.9%)

  700,4 tys

  151(1.7%)

  791,5 tys

  171(1.9%)

  817,2 tys

  175(1.7%)

  824,4 tys

  178(1.3%)

  880,5 tys

  190(1%)

  935,0 tys

  203(1.2%)

  1,1 mln

  233(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  243,1 tys

  52,0(0.7%)

  336,5 tys

  72,6(0.8%)

  344,7 tys

  74,4(0.8%)

  325,8 tys

  69,9(0.7%)

  284,3 tys

  61,5(0.4%)

  710,3 tys

  154(0.8%)

  1,6 mln

  357(2.2%)

  576,7 tys

  126(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  481,6 tys

  103(1.4%)

  518,5 tys

  112(1.3%)

  483,8 tys

  104(1.2%)

  240,2 tys

  51,5(0.5%)

  421,3 tys

  91,2(0.7%)

  771,6 tys

  167(0.9%)

  1,2 mln

  255(1.5%)

  541,2 tys

  118(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  221,8 tys

  47,4(0.7%)

  176,0 tys

  38,0(0.4%)

  152,3 tys

  32,8(0.4%)

  131,0 tys

  28,1(0.3%)

  97,3 tys

  21,1(0.2%)

  158,9 tys

  34,4(0.2%)

  544,1 tys

  118(0.7%)

  413,5 tys

  90,3(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  306,7 tys

  65,6(0.9%)

  306,7 tys

  66,2(0.8%)

  388,7 tys

  83,9(1%)

  361,4 tys

  77,5(0.8%)

  394,6 tys

  85,4(0.6%)

  554,3 tys

  120(0.6%)

  389,2 tys

  84,4(0.5%)

  326,7 tys

  71,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,9 tys

  1,9(0%)

  58,3 tys

  12,6(0.1%)

  38,2 tys

  8,2(0.1%)

  21,3 tys

  4,6(0%)

  76,1 tys

  16,5(0.1%)

  125,1 tys

  27,1(0.1%)

  197,5 tys

  42,8(0.3%)

  130,9 tys

  28,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,4 tys

  0,5(0%)

  103,0 tys

  22,2(0.3%)

  125,5 tys

  27,1(0.3%)

  36,3 tys

  7,8(0.1%)

  33,2 tys

  7,2(0.1%)

  131,4 tys

  28,4(0.1%)

  107,3 tys

  23,3(0.1%)

  99,2 tys

  21,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,4 tys

  1,6(0%)

  22,6 tys

  4,9(0.1%)

  424,9 tys

  91,7(1%)

  178,0 tys

  38,2(0.4%)

  52,0 tys

  11,2(0.1%)

  52,0 tys

  11,2(0.1%)

  107,0 tys

  23,2(0.1%)

  67,4 tys

  14,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,6 tys

  1,4(0%)

  6,6 tys

  1,4(0%)

  6,3 tys

  1,4(0%)

  6,9 tys

  1,5(0%)

  6,7 tys

  1,5(0%)

  25,7 tys

  5,6(0%)

  37,9 tys

  8,2(0%)

  35,5 tys

  7,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  84,3 tys

  18,0(0.2%)

  4,6 tys

  1,0(0%)

  123,5 tys

  26,6(0.3%)

  800

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  6,2 tys

  1,3(0%)

  136,4 tys

  29,4(0.3%)

  176,4 tys

  38,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Supraślu według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Supraśl, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Supraśla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,4 mln

  2,6 tys(100%)

  38,2 mln

  2,6 tys(100%)

  40,3 mln

  2,8 tys(100%)

  52,0 mln

  3,5 tys(100%)

  56,9 mln

  3,8 tys(100%)

  71,6 mln

  4,7 tys(100%)

  75,2 mln

  4,9 tys(100%)

  88,1 mln

  5,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,1 mln

  4,1 tys(51%)

  21,5 mln

  4,6 tys(56.3%)

  23,0 mln

  5,0 tys(57%)

  25,2 mln

  5,4 tys(48.4%)

  27,7 mln

  6,0 tys(48.7%)

  30,8 mln

  6,7 tys(43%)

  34,2 mln

  7,4 tys(45.5%)

  36,1 mln

  7,9 tys(41%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  1,6 tys(20%)

  8,0 mln

  1,7 tys(20.8%)

  8,7 mln

  1,9 tys(21.6%)

  10,1 mln

  2,2 tys(19.4%)

  9,5 mln

  2,1 tys(16.7%)

  10,1 mln

  2,2 tys(14.1%)

  11,6 mln

  2,5 tys(15.4%)

  18,3 mln

  4,0 tys(20.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  585,3 tys

  125(1.6%)

  1,5 mln

  316(3.8%)

  1,1 mln

  246(2.8%)

  2,6 mln

  562(5%)

  1,6 mln

  338(2.7%)

  2,4 mln

  522(3.4%)

  1,8 mln

  394(2.4%)

  3,3 mln

  730(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  784(9.8%)

  550,1 tys

  119(1.4%)

  532,4 tys

  115(1.3%)

  917,4 tys

  197(1.8%)

  507,6 tys

  110(0.9%)

  609,0 tys

  132(0.9%)

  766,7 tys

  166(1%)

  2,0 mln

  429(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  124,4 tys

  26,6(0.3%)

  139,9 tys

  30,2(0.4%)

  235,2 tys

  50,7(0.6%)

  541,3 tys

  116(1%)

  2,5 mln

  549(4.5%)

  6,3 mln

  1,4 tys(8.8%)

  4,9 mln

  1,1 tys(6.5%)

  2,0 mln

  427(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  369(4.6%)

  1,8 mln

  381(4.6%)

  932,6 tys

  201(2.3%)

  988,8 tys

  212(1.9%)

  1,0 mln

  221(1.8%)

  6,2 mln

  1,3 tys(8.7%)

  1,8 mln

  384(2.4%)

  1,9 mln

  410(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  729(9.1%)

  3,6 mln

  772(9.4%)

  3,8 mln

  823(9.5%)

  11,3 mln

  2,4 tys(21.7%)

  1,0 mln

  220(1.8%)

  1,1 mln

  241(1.6%)

  1,0 mln

  221(1.4%)

  1,1 mln

  243(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  351,2 tys

  75,1(0.9%)

  266,7 tys

  57,6(0.7%)

  187,0 tys

  40,4(0.5%)

  87,3 tys

  18,7(0.2%)

  115,8 tys

  25,1(0.2%)

  140,6 tys

  30,4(0.2%)

  125,8 tys

  27,3(0.2%)

  119,0 tys

  26,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  2,4 tys

  0,5(0%)

  103,0 tys

  22,2(0.3%)

  97,8 tys

  21,1(0.2%)

  16,0 tys

  3,4(0%)

  33,2 tys

  7,2(0.1%)

  131,4 tys

  28,4(0.2%)

  107,3 tys

  23,3(0.1%)

  99,2 tys

  21,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  5,4(0.1%)

  48,0 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,8 tys

  20,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  737,4 tys

  158(2%)

  33,0 tys

  7,1(0.1%)

  33,2 tys

  7,2(0.1%)

  46,3 tys

  9,9(0.1%)

  43,4 tys

  9,4(0.1%)

  42,1 tys

  9,1(0.1%)

  73,9 tys

  16,0(0.1%)

  80,4 tys

  17,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  119,1 tys

  25,5(0.3%)

  449,0 tys

  96,9(1.2%)

  1,2 mln

  266(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  10,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  139,6 tys

  29,8(0.4%)

  143,2 tys

  30,9(0.4%)

  159,6 tys

  34,4(0.4%)

  159,7 tys

  34,3(0.3%)

  127,4 tys

  27,6(0.2%)

  102,7 tys

  22,2(0.1%)

  70,2 tys

  15,2(0.1%)

  41,1 tys

  9,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,6 tys

  0,6(0%)

  75,6 tys

  16,3(0.2%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  7,3 tys

  1,6(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  24,2 tys

  5,2(0%)

  30,0 tys

  6,5(0%)

  30,3 tys

  6,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,7(0%)

  6,0 tys

  1,3(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  4,0 tys

  0,9(0%)

  62,5 tys

  13,5(0.1%)

  83,0 tys

  18,0(0.1%)

  15,0 tys

  3,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  132,6 tys

  28,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  97,9 tys

  21,1(0.3%)

  120,0 tys

  25,9(0.3%)

  47,8 tys

  10,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  19,6 tys

  4,2(0.1%)

  117,5 tys

  25,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Supraśl - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 008 mieszkańców Supraśla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 568 kobiet oraz 440 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Supraśla, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Supraśla mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Supraślu największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  W roku 2018 w Supraślu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 153 dzieci (67 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 136 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Supraślu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (55 dziewczynek oraz 67 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  15,4% mieszkańców Supraśla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 912 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,84 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 312 uczniów (168 kobiet oraz 144 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Supraślu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 286 uczniów (157 kobiet oraz 129 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,8% mieszkańców (22,0% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,4% mieszkańców Supraśla w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,6%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Supraśl
  32,3%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Supraśl
  3,1%
  woj. podlaskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  Województwo
  17,5%
  Kraj
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Supraśl
  6,0%
  Województwo
  5,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,3%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Podlaskie
  3,0%
  Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 912 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  912,0
  Podlaskie
  855,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,84 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,84
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 136 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Supraśl) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 153 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,8%
  56,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 38 3 lata
 • 38
 • 29 4 lata
 • 29
 • 37 5 lata
 • 37
 • 45 6 lat
 • 45
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 20 3 lata
 • 20
 • 10 4 lata
 • 10
 • 18 5 lata
 • 18
 • 16 6 lat
 • 16
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 19 4 lata
 • 19
 • 19 5 lata
 • 19
 • 29 6 lat
 • 29
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Supraślu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu
  Publiczne
  85 718-36-23
  85 718-36-23
  ul. Piłsudskiego 1A
  16-030 Supraśl
  613219
 • Szkoły podstawowe w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Supraśl) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 312 Uczniowie
 • 168 Kobiety
  (uczniowie)
 • 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,8%
  46,2%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci 2016
 • 15 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,3
  Województwo
  17,1
  Cały kraj
  17,3
 • 190 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 41 niemiecki
 • 149 inny
 •  
 • 79,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Supraśl
  79,59
  Podlaskie
  93,75
  Polska
  95,46
 • 79,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,08
  Podlaskie
  92,55
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Supraśl) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Supraśl) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Supraślu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu (im. Ferdynanda Mareckiego)
  Publiczna
  85 718-30-16
  85 718-30-16
  ul. PIŁSUDSKIEGO 1
  16-030 Supraśl
  14259-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Supraślu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Supraślu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Plastyczne im.Artura Grottgera w Supraślu (Im.Artura Grottgera)
  Publiczna
  85 718-32-16
  85 718-32-16
  ul. Plac Kościuszki 1
  16-030 Supraśl
  812241
 • Edukacyjne grupy wieku w Supraślu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Supraśl, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Supraśl - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Supraślu

 • Według danych GUS z 2020 roku w Supraślu znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 020)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Supraślu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Supraślu
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Supraślu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Supraślu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 41 (uczestnicy: 3 208)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 320)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 428)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 16)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 24)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2020 w Supraślu działało 1 kino posiadające 1 salę z 100 miejscami na widowni. Odbyło się 12 seansów, na które przyszło 308 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Supraślu siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 27 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 1 267 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w Supraślu miał 1 teatr. Odbyły się 84 przedstawienia, na które przyszło 3 310 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Supraślu działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 29 068 zwiedzających, co daje 63 288 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2020 w Supraślu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 353 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 796 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  Według danych z 2016 w Supraślu działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 111 członków. Zarejestrowano 118 ćwiczących (mężczyźni: 52, kobiety: 66, chłopcy do lat 18: 21, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Supraślu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Supraślu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Supraśla znajduje się 45 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Supraślu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarzysko Supraśl, st.4 z czasów nowożytnych dnia 2003-11-28, wykaz dokumentów: C-6 z 2003-11-28
  • Zespół - pałac z XVI - XVII (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 30 z 1953-02-16; 31 z 1953-02-16; 32 z 1953-02-16; 33 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Cerkiew z 1503 - 1510 (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 30 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Budynek klasztorny z 1755 - 1764 (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Budynek klasztorny z 1755 - 1764 (ul. Józefa Piłsudskiego 62/1)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Cerkiew z 1889 - 1891 (ul. Józefa Piłsudskiego 62/1)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 31 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Dzwonnica z XVIII w.dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 32 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Pałac z XVI - XVII (ul. Józefa Piłsudskiego 64)dnia 1953-02-16, wykaz dokumentów: 33 z 1953-02-16; A-432 z 2012-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 3)dnia 1953-02-26, wykaz dokumentów: 38 z 1953-02-26; A-436 z 2012-06-15
  • Miasto z XVI w.dnia 1957-01-02, wykaz dokumentów: 78 z 1957-01-02; A-433 z 2012-05-29
  • Zespół - pałac z XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1960-11-03, wykaz dokumentów: 175 z 1960-11-03; 176 z 1960-11-07; 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Pałac z XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1960-11-03, wykaz dokumentów: 175 z 1960-11-03; A-434 z 2012-06-04
  • Ogród z XIX w.dnia 1960-11-07, wykaz dokumentów: 176 z 1960-11-07; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Stanisława Konarskiego 14)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 212 z 1966-10-21; A-302 z 2010-09-02
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 52A)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 213 z 1966-10-21; A-341 z 2011-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1867 r. (ul. 3 Maja 15)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 214 z 1966-10-21; A-442 z 2012-06-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. 3 Maja 16)dnia 1966-10-21, wykaz dokumentów: 215 z 1966-10-21; A-443 z 2012-06-20
  • Kościół z 1870 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 15)dnia 1982-03-01, wykaz dokumentów: 520 z 1982-03-01; A-431 z 2012-05-29
  • Cmentarz ewangelicki z 1. poł. XIX w.dnia 1983-01-07, wykaz dokumentów: 533 z 1983-01-07; 665 z 1988-03-29; 699 z 1988-04-26; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Kaplica z 1904 r.dnia 1983-01-07, wykaz dokumentów: 533 z 1983-01-07; 665 z 1988-03-29; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Park z końca XIX w.dnia 1986-12-18, wykaz dokumentów: 567 z 1986-12-18
  • Kaplica z 1885 r.dnia 1988-03-29, wykaz dokumentów: 665 z 1988-03-29; 699 z 1988-04-26; A-90 z 2004-07-23; brak numeru z 2004-10-08
  • Wozownia z 1903 r. (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1992-09-16, wykaz dokumentów: 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 - 1920 (ul. Stanisława Konarskiego 2A)dnia 1992-09-16, wykaz dokumentów: 754 z 1992-09-16; A-434 z 2012-06-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1878 r. (ul. 3 Maja 9)dnia 1992-10-19, wykaz dokumentów: 761 z 1992-10-19; A-440 z 2012-06-20
  • Inny budynek mieszkalny z 1849 r. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1836 - 1866 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Zespół - fabryka z 1836 - 1866 (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1)dnia 1993-03-16, wykaz dokumentów: 766 z 1993-03-16; A-435 z 2012-06-15
  • Szkoła z 2. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 58)dnia 1993-04-30, wykaz dokumentów: 760 z 1993-04-30; A-446 z 2012-06-22
  • Plebania z pocz. XX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 52B)dnia 1995-10-10, wykaz dokumentów: 804 z 1995-10-10; A-346 z 2011-03-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1934 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 11)dnia 1996-03-07, wykaz dokumentów: 815 z 1996-03-07; A-445 z 2012-06-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1930 - 1940 (ul. Kościelna 4)dnia 1996-11-12, wykaz dokumentów: 823 z 1996-11-12; A-437 z 2012-06-15
  • Cerkiew z 1901 r.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Mur/ogrodzenie z 1901 r.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Cmentarz prawosławny z przełomu XIX/XX w.dnia 1997-09-15, wykaz dokumentów: 818 z 1997-09-15; A-105 z 2004-09-06
  • Kościół z 1861 - 1865 (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Kostnica z 2. poł. XIX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana) (ul. Józefa Piłsudskiego 9)dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Cmentarz przykościelny z 2. poł. XIX w.dnia 1998-09-08, wykaz dokumentów: 844 z 1998-09-08; A-430 z 2012-05-25
  • Kościół z 1870 - 1880dnia 1998-09-17, wykaz dokumentów: 845 z 1998-09-17; A-108 z 2004-09-07; brak numeru z 2004-10-08
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. ćw. XIX w.dnia 1998-09-17, wykaz dokumentów: 845 z 1998-09-17; A-108 z 2004-09-07; brak numeru z 2004-10-08
  • Kanał z XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z XVII w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 6)dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Rezerwat przyrodniczy z 1. poł. XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
  • Zespół - młyn z 1. poł. XVII w.dnia 2009-12-08, wykaz dokumentów: A-188 z 2009-12-08; brak numeru z 2010-11-03
 • Formy ochrony przyrody w Supraślu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Supraśla znajduje się 19 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Supraślu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jałówka - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992, Powierzchnia: 277.42 ha
  • Krasne - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 85.23 ha
  • Las Cieliczański - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1990-08-29, Opis granicy: Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych „1992”, Powierzchnia: 370.58 ha
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda SławińskiegoData ustanowienia: 1988-05-24, Opis granicy: położony jest w województwie podlaskim w powiecie białostockim na terenie gmin: Czarna Białostocka (15 384 19 ha) Dobrzyniewo Duże (3 552 12 ha) Gródek (14 543 85 ha) Michałowo (2 520 83 ha) Supraśl (12 585 98 ha) Wasilków (3 900 74 ha) w powiecie monieckim na terenie gminy Knyszyn (2 645 57 ha) w powiecie sokólskim na terenie gmin: Janów (1 230 05 ha) Krynki (693 98 ha) Sokółka (3 037 50 ha) Szudziałowo (12 765 36 ha)., Powierzchnia: 72860.17 ha, Powierzchnia otuliny: 53827.54 ha
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Pomnik przyrody składa się z 46 drzew – gatunek: grab zwyczajny klon zwyczajny klon jesionolistny lipa drobnolistna i wiąz górski., Data ustanowienia: 1981-11-14, Opis granicy: po obu stronach ul.Białostockiej na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Konarskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-04-29, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośną obok stawów rybnych przy ul. Piłsudzkiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu uprawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Białostockiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu uprawnego Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa przy ul. Białostockiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: rośnie na terenie ogrodu dawnego klasztoru bazylianów przy ul. Piłsudzkiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Konarskiego posesja 14
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 103i
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-12-17, Opis granicy: oddział 120c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 137b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-19, Opis granicy: oddział 137b

Supraśl - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 15 wypadków drogowych w Supraślu odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 327,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 21,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Supraślu znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Supraślu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 19 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 16 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Supraślu w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 327,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  327,4
  Podlaskie
  649,0
  Cały kraj
  971,2
 • 21,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  21,8
  Podlaskie
  113,2
  Cała Polska
  92,2
 • 414,67 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  414,7
  Podlaskie
  776,4
  Cały kraj
  1 176,3
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  6,7
  woj. podlaskie
  17,4
  Cały kraj
  9,5
 • 126,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Supraśl
  126,7
  Podlaskie
  119,6
  Polska
  121,1
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Supraślu w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 103,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Supraśl
  1 103,1 km
  Podlaskie
  362,6 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 13,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0 km
  woj. podlaskie
  6,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Supraśl przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 676droga wojewódzka nr 676(Białystok - Nowodworce - Ogrodniczki - Supraśl - Sokołda - Stare Trzciano - Talkowszczyzna - Ostrów Północny - Krynki - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Supraśl nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Supraślu istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Aleja Niepodległości

  ul. Aleksandra Chodkiewicza

  ul. Białostocka

  ul. Bp Leona Ludwika Jaworowskiego

  ul. Brzozówka

  droga Bulwary Wiktora Wołkowa

  ul. Butkiewicza i Ulmana

  ul. Cegielniana

  ul. Cieliczańska

  ul. Dolna

  Dębowik

  ul. Ferdynanda Mareckiego

  ul. Fryderyka Wilhelma Zacherta

  ul. Grzybowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kodeksu Supraskiego

  ul. Konarskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krasny Las

  ul. Leona Dublaka

  ul. Letniskowa

  ul. Lewitówka

  ul. Leśna

  ul. Majowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Modrzewiowa

  ul. Nowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojców Bazylianów

  ul. Orla

  ul. Osiedle Robotnicze

  ul. Piaskowa

  ul. Plac Tadeusza Kościuszki

  ul. Podleśna

  ul. Podsupraśl

  ul. Posterunkowa

  ul. Profesora Sławińskiego

  ul. Pstrągownia

  Rondo Aleksandra Chodkiewicza

  ul. Rymarka

  ul. Sarnia

  ul. Sosnowa

  ul. Sowia

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Szkolna

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Uroczysko Pustelnia

  ul. Walerego Wróblewskiego

  ul. Wczasowa

  ul. Wiewiórcza

  ul. Wróbla

  ul. Zielona

  ul. abp. gen. Mirona Chodakowskiego

  ul. ks. Ottona Sidorowicza

  ul. ks. Stanisława Bójnowskiego

  ul. ks. Stanisława Piotrowskiego

  pl. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Świerkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żurawia

  ul. Żwirki i Wigury