Powiat kłodzki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat kłodzki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 160 465 Liczba mieszkańców
 • 1 642 km2 Powierzchnia
 • 98 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 65,1% Stopa urbanizacji
 • Maciej Awiżeń Starosta
 • ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko Adres starostwa powiatowego
 • DKL Tablice rejestracyjne
Powiat kłodzki na mapie
Identyfikatory
 • 0208 TERYT (TERC)
Herb powiatu kłodzkiego
powiat kłodzki herb
Flaga powiatu kłodzkiego
powiat kłodzki flaga

powiat kłodzki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku
74 647 33 33
74 647 32 30
ul. Pl.Chopina 2 bud. "A" ul. Bohat.Getta 20A bud. "B"
57-300 Kłodzko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku
74 865 72 01
74 865 72 03
Traugutta 7
57-300 Kłodzko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku
74 867 35 26
74 867 69 66
ul. Okrzei 16
57-300 Kłodzko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
74 867 36 63
74 811 02 47
ul. Kłodzka 12
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
(74) 865-75-23
(74) 867-32-32
ul. Okrzei
57-300 Kłodzko

Powiat kłodzki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat kłodzki ma 160 465 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłodzkiego w 2050 roku wynosi 115 087, z czego 58 606 to kobiety, a 56 481 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kłodzkiego zawarli w 2017 roku 717 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,4% mieszkańców powiatu kłodzkiego jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kłodzki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -752. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,68 na 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego. W 2017 roku urodziło się 1 297 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,7% zgonów w powiecie kłodzkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie kłodzkim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kłodzkiego przypada 12.45 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 473 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 744 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłodzkiego -271. W tym samym roku 66 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 122 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -56.

  61,0% mieszkańców powiatu kłodzkiego jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kłodzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 160 465 Liczba mieszkańców
 • 82 998 Kobiety
 • 77 467 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kłodzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kłodzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kłodzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłodzkiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 115 087 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 606 Kobiety
 • 56 481 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kłodzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kłodzkim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kłodzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. kłodzki
  43,6 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kłodzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kłodzkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat kłodzki
  31,4%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  28,8%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. kłodzki
  51,3%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Kraj
  55,8%
 • 49,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,7%
  Województwo
  9,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  Dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Powiat
  0,1%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kłodzkim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,5
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat kłodzki
  1,8
  Województwo
  2,0
  Polska
  1,7
 • 717 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kłodzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -752 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -381 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -371 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,7
  woj. dolnośląskie
  -1,3
  Cała Polska
  -0,0
 • -5,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kłodzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kłodzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kłodzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kłodzkim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 297 Urodzenia żywe
 • 631 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 666 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat kłodzki
  8,1
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 36,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,1
  Dolnośląskie
  41,7
  Kraj
  44,2
 • 13.99 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.99
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 70.6 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 70.6
 • 66.86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66.86
 • 29.44 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29.44
 • 6.17 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.17
 • 0.21 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.21
 • 3 338 g Średnia waga noworodków
 • 3 263 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kłodzki
  3 338 g
  Województwo
  3 348 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 111 Waga 4000g - 4499g
 • 111
 • 398 Waga 3500g - 3999g
 • 398
 • 486 Waga 3000g - 3499g
 • 486
 • 197 Waga 2500g - 2999g
 • 197
 • 62 Waga 2000g - 2499g
 • 62
 • 20 Waga 1500g - 1999g
 • 20
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. kłodzki
  1,22
  Województwo
  1,36
  Kraj
  1,45
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,59
  woj. dolnośląskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,89
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie kłodzkim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 015 Zgony
 • 976 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 039 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 6 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  10,5
  Polska
  10,1
 • 175,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  175,1
  Województwo
  111,3
  Cały kraj
  101,5
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kłodzki
  7,0
  Województwo
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłodzkim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. kłodzki
  47,9%
  woj. dolnośląskie
  45,1%
  Polska
  45,7%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. kłodzki
  24,4%
  Województwo
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  woj. dolnośląskie
  6,3%
  Kraj
  6,1%
 • 8,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,5
  Kraj
  5,9
 • 78,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  78,7
  Kraj
  74,3
 • 308,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kłodzki
  308,1
  woj. dolnośląskie
  297,3
  Cała Polska
  274,3
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  281,7
  Kraj
  261,6
 • 603,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 572,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat kłodzki
  603,9
  Dolnośląskie
  489,6
  Polska
  469,0
 • 125,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  125,1
  woj. dolnośląskie
  97,3
  Cała Polska
  87,7
 • 36,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  36,8
  Województwo
  32,6
  Cała Polska
  31,8
 • 15,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,4
  Województwo
  8,9
  Kraj
  8,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,3%
  Dolnośląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 473 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 750 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 723 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 66 Zameldowania z zagranicy
 • 21 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 45 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 744 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 942 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 802 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 122 Wymeldowania za granicę
 • 65 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 57 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -327 Saldo migracji
 • -236 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -91 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -271 Saldo migracji wewnętrznych
 • -192 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -79 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Saldo migracji zagranicznych
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kłodzkim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kłodzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kłodzkim oddano do użytku 201 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie kłodzkim to 64 139 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 81,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,0% na mieszkania komunalne, 9,0% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kłodzkim to 5,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie kłodzkim to 124,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,14% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,22% mieszkań posiada łazienkę, 73,27% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,77% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 64 139 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 397,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  397,30
  Województwo
  396,90
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  68,70 m2
  woj. dolnośląskie
  72,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. kłodzki
  27,30 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,58 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,58
  Dolnośląskie
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat kłodzki
  2,52
  Dolnośląskie
  2,52
  Kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat kłodzki
  0,70
  woj. dolnośląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 201 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  1,25
  woj. dolnośląskie
  5,88
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 192 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 98,0%
  2,0%
 • 1 027 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kłodzki
  5,11
  woj. dolnośląskie
  3,48
  Polska
  3,91
 • 6,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  6,40
  woj. dolnośląskie
  20,49
  Cała Polska
  18,14
 • 25 105 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 124,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat kłodzki
  124,9 m2
  Województwo
  81,8 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,16 m2
  Dolnośląskie
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat kłodzki
  97,14%
  Dolnośląskie
  98,59%
  Kraj
  96,79%
 • 91,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat kłodzki
  91,12%
  woj. dolnośląskie
  94,82%
  Cały kraj
  93,66%
 • 88,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. kłodzki
  88,22%
  woj. dolnośląskie
  92,57%
  Polska
  91,31%
 • 73,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,27%
  Dolnośląskie
  81,32%
  Cały kraj
  82,12%
 • 52,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  52,77%
  Dolnośląskie
  64,85%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat kłodzki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kłodzkim na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłodzkim wynosiło w 2017 roku 12,5% (14,1% wśród kobiet i 11,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłodzkim wynosiło 3 741,83 PLN, co odpowiada 82.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłodzkiego 14 087 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 10 265 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 822.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłodzkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. kłodzki
  162,0
  woj. dolnośląskie
  268,0
  Cała Polska
  247,0
 • 12,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,1% Kobiety
 • 11,1% Mężczyźni
 • powiat kłodzki
  12,5%
  Województwo
  5,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kłodzkim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 742 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 742 PLN
  Województwo
  4 655 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kłodzkim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 087 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 10 265 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 822 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,1% Przemysł i budownictwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 38,3% Pozostałe
 • 51,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 25 918 Pracujący ogółem
 • 14 394 Kobiety
 • 11 524 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kłodzkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kłodzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,9
  Dolnośląskie
  63,4
  Cały kraj
  63,4
 • 38,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,7
  woj. dolnośląskie
  35,8
  Cała Polska
  34,0
 • 154,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  154,0
  Dolnośląskie
  129,6
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kłodzki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie kłodzkim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 17 746 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 189 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 332 nowe podmioty, a 1 126 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 786) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 076) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (3 453) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (1 047) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie kłodzkim najwięcej (1 352) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (17 154) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (434) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,8% (2 979) podmiotów, a 80,8% (14 333) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie kłodzkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.6%) oraz Budownictwo (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 746 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 434 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 979 Przemysł i budownictwo
 • 14 333 Pozostała działalność
 • 1 332 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie kłodzkim w 2017 roku
 • 1 126 Podmioty wyrejestrowane w powiecie kłodzkim w 2017 roku
 • 11 189 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 154 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 17 154
 • 489 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 489
 • 91 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 91
 • 12 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 12
 • 17 734 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 17 734
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 71 Spółdzielnie ogółem
 • 71
 • 892 Spółki handlowe ogółem
 • 892
 • 202  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 202
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 740  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 740
 • 198    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 198
 • 1 352 Spółki cywilne ogółem
 • 1 352
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 189 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 532 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 532
 • 1 548 Budownictwo
 • 1 548
 • 831 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 831
 • 799 Przetwórstwo przemysłowe
 • 799
 • 794 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 794
 • 792 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 792
 • 685 Transport i gospodarka magazynowa
 • 685
 • 484 Pozostała działalność
 • 484
 • 376 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 376
 • 356 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 356
 • 321 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 321
 • 238 Edukacja
 • 238
 • 180 Informacja i komunikacja
 • 180
 • 129 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 129
 • 84 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 84
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 12 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 12
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie kłodzkim stwierdzono 2 925 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kłodzkim wynosi 73,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kłodzkiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,34 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 8,69 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,12 (86%), drogowe - 1,90 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,60 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 925 Przestępstwa ogółem
 • 2 925
 • 1 984 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 984
 • 502 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 502
 • 305 Przestępstwa drogowe
 • 305
 • 96 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 96
 • 1 397 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 397
 • 18,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  18,19
  woj. dolnośląskie
  25,10
  Kraj
  19,62
 • 12,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. kłodzki
  12,34
  woj. dolnośląskie
  17,91
  Kraj
  12,07
 • 3,12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kłodzki
  3,12
  Dolnośląskie
  4,00
  Cała Polska
  4,94
 • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat kłodzki
  1,90
  woj. dolnośląskie
  2,10
  Kraj
  1,78
 • 0,60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kłodzki
  0,60
  Dolnośląskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 8,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,69
  Województwo
  14,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  73%
  Województwo
  64%
  Kraj
  72%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat kłodzki
  65%
  Województwo
  55%
  Kraj
  60%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  86%
  Dolnośląskie
  81%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kłodzki
  89%
  woj. dolnośląskie
  83%
  Kraj
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  52%
  woj. dolnośląskie
  45%
  Cała Polska
  52%

Powiat kłodzki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu kłodzkiego wyniosła w 2016 roku 173,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu kłodzkiego - 28.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (25.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,9 mln złotych, czyli 9,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu kłodzkiego wyniosła w 2016 roku 178,4 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (17%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.2%). W budżecie powiatu kłodzkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 152 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie kłodzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu kłodzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu kłodzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  150,3 mln

  916(100%)

  158,9 mln

  945(100%)

  171,9 mln

  1,0 tys(100%)

  166,8 mln

  1,0 tys(100%)

  165,4 mln

  1,0 tys(100%)

  170,3 mln

  1,0 tys(100%)

  172,2 mln

  1,1 tys(100%)

  173,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  49,9 mln

  305(33.2%)

  53,2 mln

  327(33.5%)

  56,9 mln

  341(33.1%)

  59,8 mln

  360(35.8%)

  55,4 mln

  337(33.5%)

  51,5 mln

  315(30.3%)

  51,3 mln

  316(29.8%)

  50,3 mln

  311(28.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  34,9 mln

  213(23.2%)

  36,6 mln

  225(23.1%)

  36,7 mln

  220(21.4%)

  39,8 mln

  240(23.9%)

  39,7 mln

  241(24%)

  40,0 mln

  245(23.5%)

  41,9 mln

  258(24.4%)

  45,1 mln

  279(25.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,8 mln

  84,6(9.2%)

  13,2 mln

  81,2(8.3%)

  24,2 mln

  145(14.1%)

  13,5 mln

  81,3(8.1%)

  14,7 mln

  89,0(8.9%)

  18,0 mln

  110(10.6%)

  20,0 mln

  123(11.6%)

  18,4 mln

  114(10.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,6 mln

  71,0(7.7%)

  11,9 mln

  73,0(7.5%)

  12,2 mln

  73,1(7.1%)

  13,1 mln

  78,8(7.8%)

  13,4 mln

  81,5(8.1%)

  14,3 mln

  87,2(8.4%)

  15,8 mln

  97,0(9.1%)

  16,6 mln

  103(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,3 mln

  81,2(8.8%)

  13,2 mln

  80,9(8.3%)

  11,6 mln

  69,7(6.8%)

  11,2 mln

  67,6(6.7%)

  11,3 mln

  68,5(6.8%)

  13,6 mln

  82,9(8%)

  12,8 mln

  78,8(7.4%)

  13,2 mln

  81,5(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,9 mln

  54,1(5.9%)

  10,3 mln

  63,0(6.5%)

  10,6 mln

  63,6(6.2%)

  8,5 mln

  51,1(5.1%)

  9,3 mln

  56,3(5.6%)

  9,5 mln

  57,9(5.6%)

  9,4 mln

  58,2(5.5%)

  9,7 mln

  60,0(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,2 mln

  38,2(4.2%)

  7,4 mln

  45,2(4.6%)

  7,0 mln

  42,1(4.1%)

  7,4 mln

  44,7(4.4%)

  8,5 mln

  51,9(5.2%)

  9,3 mln

  56,9(5.5%)

  7,0 mln

  42,9(4%)

  6,8 mln

  42,4(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,8 mln

  35,3(3.8%)

  6,1 mln

  37,6(3.8%)

  5,8 mln

  34,9(3.4%)

  6,0 mln

  36,4(3.6%)

  6,2 mln

  37,4(3.7%)

  6,5 mln

  39,5(3.8%)

  7,2 mln

  44,2(4.2%)

  6,4 mln

  39,5(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  841,1 tys

  5,1(0.6%)

  1,0 mln

  6,4(0.7%)

  1,8 mln

  10,8(1.1%)

  2,6 mln

  16,0(1.6%)

  2,4 mln

  14,6(1.5%)

  2,5 mln

  15,2(1.5%)

  2,8 mln

  17,2(1.6%)

  3,0 mln

  18,5(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  3,3 mln

  20,0(2.2%)

  3,0 mln

  18,5(1.9%)

  3,4 mln

  20,2(2%)

  3,7 mln

  22,6(2.2%)

  3,4 mln

  20,8(2.1%)

  2,5 mln

  15,5(1.5%)

  2,1 mln

  13,0(1.2%)

  1,8 mln

  11,4(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  465,2 tys

  2,8(0.3%)

  541,9 tys

  3,3(0.3%)

  393,7 tys

  2,4(0.2%)

  313,9 tys

  1,9(0.2%)

  289,5 tys

  1,8(0.2%)

  370,0 tys

  2,3(0.2%)

  383,1 tys

  2,4(0.2%)

  792,4 tys

  4,9(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  347,5 tys

  2,1(0.2%)

  278,6 tys

  1,7(0.2%)

  155,4 tys

  0,9(0.1%)

  151,8 tys

  0,9(0.1%)

  213,1 tys

  1,3(0.1%)

  928,6 tys

  5,7(0.5%)

  758,3 tys

  4,7(0.4%)

  650,1 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  431,8 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  339,4 tys

  2,1(0.2%)

  348,4 tys

  2,1(0.2%)

  353,3 tys

  2,1(0.2%)

  367,3 tys

  2,2(0.2%)

  384,8 tys

  2,3(0.2%)

  398,3 tys

  2,4(0.2%)

  401,9 tys

  2,5(0.2%)

  393,0 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  351,9 tys

  2,2(0.2%)

  1,5 mln

  9,3(1%)

  384,3 tys

  2,3(0.2%)

  169,7 tys

  1,0(0.1%)

  173,8 tys

  1,1(0.1%)

  206,6 tys

  1,3(0.1%)

  208,7 tys

  1,3(0.1%)

  252,0 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,6 tys

  0,4(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  146,8 tys

  0,9(0.1%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  62,4 tys

  0,4(0%)

  60,2 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  249,0 tys

  1,5(0.2%)

  13,5 tys

  0,1(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  15,1 tys

  0,1(0%)

  28,8 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,1(0%)

  30,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  27,1 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  195,5 tys

  1,2(0.1%)

  47,2 tys

  0,3(0%)

  169,3 tys

  1,0(0.1%)

  61,9 tys

  0,4(0%)

  22,9 tys

  0,1(0%)

  124,1 tys

  0,8(0.1%)

  88,4 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  41,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  441,1 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie kłodzkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu kłodzkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat kłodzki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu kłodzkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  148,6 mln

  906(100%)

  157,0 mln

  934(100%)

  172,4 mln

  1,0 tys(100%)

  171,2 mln

  1,0 tys(100%)

  176,3 mln

  1,1 tys(100%)

  175,7 mln

  1,1 tys(100%)

  178,1 mln

  1,1 tys(100%)

  178,4 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  76,2 mln

  466(51.3%)

  79,7 mln

  490(50.8%)

  80,9 mln

  485(46.9%)

  85,3 mln

  514(49.8%)

  88,6 mln

  538(50.2%)

  84,9 mln

  519(48.3%)

  84,0 mln

  517(47.2%)

  86,4 mln

  535(48.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,6 mln

  126(13.8%)

  22,9 mln

  141(14.6%)

  23,2 mln

  139(13.5%)

  25,1 mln

  151(14.7%)

  25,7 mln

  156(14.6%)

  26,4 mln

  161(15%)

  27,0 mln

  166(15.2%)

  30,3 mln

  188(17%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,0 mln

  122(13.5%)

  19,8 mln

  122(12.6%)

  22,4 mln

  134(13%)

  23,1 mln

  139(13.5%)

  23,8 mln

  145(13.5%)

  25,6 mln

  156(14.6%)

  27,5 mln

  169(15.4%)

  28,9 mln

  179(16.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,6 mln

  52,9(5.8%)

  8,8 mln

  53,9(5.6%)

  9,5 mln

  56,9(5.5%)

  10,6 mln

  63,6(6.2%)

  9,1 mln

  55,3(5.2%)

  9,3 mln

  57,1(5.3%)

  9,3 mln

  57,0(5.2%)

  9,5 mln

  58,7(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,2 mln

  38,1(4.2%)

  7,3 mln

  44,9(4.7%)

  7,0 mln

  41,9(4.1%)

  7,4 mln

  44,5(4.3%)

  8,5 mln

  51,8(4.8%)

  8,9 mln

  54,4(5.1%)

  6,7 mln

  41,0(3.7%)

  6,8 mln

  41,9(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  46,0(5.1%)

  4,9 mln

  29,9(3.1%)

  15,0 mln

  89,7(8.7%)

  6,3 mln

  38,2(3.7%)

  9,9 mln

  59,9(5.6%)

  7,6 mln

  46,1(4.3%)

  8,7 mln

  53,8(4.9%)

  4,6 mln

  28,8(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  7,0(0.8%)

  1,3 mln

  8,0(0.8%)

  1,9 mln

  11,1(1.1%)

  4,8 mln

  28,7(2.8%)

  2,5 mln

  15,4(1.4%)

  2,8 mln

  17,3(1.6%)

  3,3 mln

  20,1(1.8%)

  2,9 mln

  17,8(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  15,0(1.7%)

  2,9 mln

  18,0(1.9%)

  3,5 mln

  21,0(2%)

  2,3 mln

  14,0(1.4%)

  2,4 mln

  14,6(1.4%)

  2,8 mln

  17,1(1.6%)

  3,5 mln

  21,7(2%)

  2,6 mln

  16,4(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  841,6 tys

  5,1(0.6%)

  1,0 mln

  6,4(0.7%)

  1,9 mln

  11,3(1.1%)

  1,8 mln

  11,1(1.1%)

  1,6 mln

  9,5(0.9%)

  1,7 mln

  10,2(1%)

  2,1 mln

  12,9(1.2%)

  2,0 mln

  12,6(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  15,0(1.7%)

  4,6 mln

  28,1(2.9%)

  4,5 mln

  26,7(2.6%)

  1,9 mln

  11,5(1.1%)

  2,0 mln

  11,9(1.1%)

  1,9 mln

  11,7(1.1%)

  2,7 mln

  16,9(1.5%)

  1,8 mln

  11,3(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  6,2(0.7%)

  735,7 tys

  4,5(0.5%)

  1,0 mln

  6,1(0.6%)

  1,0 mln

  6,1(0.6%)

  889,5 tys

  5,4(0.5%)

  879,9 tys

  5,4(0.5%)

  1,0 mln

  6,2(0.6%)

  1,1 mln

  7,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  429,6 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  271,4 tys

  1,7(0.2%)

  277,6 tys

  1,7(0.2%)

  289,2 tys

  1,7(0.2%)

  301,4 tys

  1,8(0.2%)

  306,7 tys

  1,9(0.2%)

  313,4 tys

  1,9(0.2%)

  313,4 tys

  1,9(0.2%)

  302,6 tys

  1,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,0 mln

  6,3(0.7%)

  937,2 tys

  5,8(0.6%)

  789,7 tys

  4,7(0.5%)

  779,2 tys

  4,7(0.5%)

  734,4 tys

  4,5(0.4%)

  2,1 mln

  13,1(1.2%)

  1,5 mln

  9,1(0.8%)

  257,0 tys

  1,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,1 tys

  0,0(0%)

  550,1 tys

  3,4(0.4%)

  383,1 tys

  2,3(0.2%)

  398,2 tys

  2,4(0.2%)

  166,4 tys

  1,0(0.1%)

  221,6 tys

  1,4(0.1%)

  237,9 tys

  1,5(0.1%)

  227,0 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,0 tys

  0,4(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  146,8 tys

  0,9(0.1%)

  6,8 tys

  0,0(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  62,4 tys

  0,4(0%)

  60,2 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  632

  0,0(0%)

  208,5 tys

  1,3(0.1%)

  74,4 tys

  0,4(0%)

  148,2 tys

  0,9(0.1%)

  57,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,8 tys

  0,8(0.1%)

  54,7 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  27,1 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,0(0%)

  28,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  24,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  201

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  40,6 tys

  0,2(0%)

  100,0 tys

  0,6(0.1%)

  37,0 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  69,8 tys

  0,4(0%)

  980,7 tys

  6,0(0.6%)

  75,0 tys

  0,4(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,9

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  41,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat kłodzki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 32 997 mieszkańców powiatu kłodzkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 15 945 kobiet oraz 17 052 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu kłodzkiego, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kłodzkiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kłodzkim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,6%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  16,1% mieszkańców powiatu kłodzkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 729 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,7% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,88.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,69.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,8% mieszkańców powiatu kłodzkiego w wieku potencjalnej nauki (31,7% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  Województwo
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. kłodzki
  36,0%
  Województwo
  35,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,5% W miastach
  (policealne)
 • 2,6% Na wsi
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat kłodzki
  13,0%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,2%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,5%
  Województwo
  22,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat kłodzki
  4,9%
  Dolnośląskie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 4,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,7% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,1%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 23,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat kłodzki
  1,7%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 729 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  729,0
  Dolnośląskie
  819,0
  Polska
  811,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,97
  Dolnośląskie
  0,97
  Polska
  1,01
 •  
 • 244,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 243,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,88
  Dolnośląskie
  96,05
  Polska
  96,62
 • 86,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. kłodzki
  86,21
  Dolnośląskie
  91,14
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  Dolnośląskie
  19,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 597,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 502,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 52,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kłodzki
  97,69
  Dolnośląskie
  98,13
  Cała Polska
  100,01
 • 85,38 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kłodzki
  85,38
  Województwo
  88,95
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłodzki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 • 14 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 14
 •  
 • 329,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 242,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłodzkim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,0
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 107,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 77,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kłodzki
  24,0
  woj. dolnośląskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 169,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 112,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. kłodzki
  24,0
  woj. dolnośląskie
  19,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 24 Szkoły policealne ogółem
 • 24
 • 20 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 20
 • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25
 • 20,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kłodzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kłodzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kłodzki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie kłodzkim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie kłodzkim znajdowało się 28 hoteli (1 ★★★★★, 3 ★★★★, 10 ★★★, 8 ★★, 4 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 17 pensjonatów (2 ★★★★, 6 ★★★, 5 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 20 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 27
  • domy wycieczkowe: 2
  • schroniska: 5
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 23
  • ośrodki kolonijne: 3
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 7 (całoroczne: 6)
  • hostele: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 5 (całoroczne: 1)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 23
  • pokoje gościnne: 32 (całoroczne: 31)
  • kwatery agroturystyczne: 19 (całoroczne: 18)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 39
  • drzwi automatycznie otwierane: 16
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 40
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 38


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 63 (liczba sal: 99, liczba miejsc: 5 195)
  • z nagłośnieniem: 57
  • z projektorem multimedialnym: 58
  • z zestawem do wideokonferencji: 13
  • z obsługą techniczną: 39
  • z ekranem: 64
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 60
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 49
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 137


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie kłodzkim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie kłodzkim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 430 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 798 (uczestnicy: 309 242)
  • seanse filmowe: 120 (uczestnicy: 13 776)
  • wystawy: 169 (uczestnicy: 11 460)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 70 (uczestnicy: 59 250)
  • koncerty: 501 (uczestnicy: 134 197)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 185 (uczestnicy: 10 105)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 165 (uczestnicy: 33 764)
  • konkursy: 112 (uczestnicy: 4 055)
  • pokazy teatralne: 77 (uczestnicy: 15 104)
  • konferencje: 15 (uczestnicy: 3 920)
  • interdyscyplinarne: 24 (uczestnicy: 11 800)
  • warsztaty: 331 (uczestnicy: 8 171)
  • inne: 29 (uczestnicy: 3 640)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 144 (członkowie: 3 259)
  • plastyczne/techniczne: 21 (członkowie: 608)
  • taneczne: 27 (członkowie: 612)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 342)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 42)
  • teatralne: 11 (członkowie: 145)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 18 (członkowie: 715)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 289)
  • koło gospodyń wiejskich: 33 (członkowie: 474)
  • inne: 2 (członkowie: 22)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (absolwenci: 272)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 77)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 94)
  • tańca: 4 (absolwenci: 71)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 11
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 6
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 11
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 96 (członkowie: 1 614)
  • teatralne: 12 (członkowie: 172)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 232)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 269)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 26 (członkowie: 413)
  • taneczne: 29 (członkowie: 513)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kłodzkim działały 3 kina posiadające 5 sal z 1 483 miejscami na widowni. Odbyło się 6 947 seansów, na które przyszło 194 169 widzów, w tym 1 145 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 50 881 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie kłodzkim działało 6 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 169 186 zwiedzających, co daje 10 519 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłodzkim działało 48 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 796 434 wolumeny oraz 732 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 122 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 20 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 15 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 54 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 985 405 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 284
  • dostępne dla czytelników: 168
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 168
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 40
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 28
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 39
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 39
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 37
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Biblioteki naukowe w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłodzkim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 98 325 wolumenów w tym ziobry specjalne: 216. Odnotowano 970 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 116 146 wolumenów. Odnotowano 8 358 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie kłodzkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie kłodzkim działało 68 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 988 członków. Zarejestrowano 4 187 ćwiczących (mężczyźni: 3 165, kobiety: 1 022, chłopcy do lat 18: 2 145, dziewczęta do lat 18: 814). Aktywnych było 112 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (112), instruktora sportowego (103) oraz inne osoby (38).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie kłodzkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłodzki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat kłodzki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 147 wypadków drogowych w powiecie kłodzkim odnotowano 23 ofiary śmiertelne oraz 177 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 91,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 14,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 19,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 148,6 rannych (więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie kłodzkim zarejestrowanych było 119 143 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 95 233 samochodów osobowych (589,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 738 samochodów ciężarowych (76,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 457 autobusów (2,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 557 ciągników siodłowych (3,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 971 motocykli (37,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie kłodzkim znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 214 taksówek oraz 214 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 147 Wypadki drogowe
 • 23 Ofiary śmiertelne
 • 177 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie kłodzkim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 91,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  91,0
  Dolnośląskie
  80,0
  Cała Polska
  87,6
 • 14,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. kłodzki
  14,2
  Dolnośląskie
  7,8
  Cały kraj
  7,9
 • 19,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  19,3
  Dolnośląskie
  10,7
  Cała Polska
  10,6
 • 148,56 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. kłodzki
  148,6
  woj. dolnośląskie
  137,8
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 119 143 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie kłodzkim w 2016 roku
 • 95 233 Samochody osobowe
 • 11 738 Samochody ciężarowe
 • 974 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 457 Autobusy
 • 865 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 557 Ciągniki samochodowe
 • 557   Ciągniki siodłowe
 • 4 322 Ciągniki rolnicze
 • 5 971 Motocykle
 • 1 672   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 480 Motorowery
 • 95 233Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie kłodzkim
 • Samochody osobowe w powiecie kłodzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 589,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat kłodzki
  589,9
  Dolnośląskie
  581,5
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg29 201
  • 1400-1649 kg24 610
  • 1650-1899 kg20 842
  • 1900 kg i więcej20 580
 • 29 201 do 1399 kg
 • 24 610 1400-1649 kg
 • 20 842 1650-1899 kg
 • 20 580 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 35 913 do 1399 cm3
 • 35 913
 • 51 712 1400-1999 cm3
 • 51 712
 • 7 608 2000 i więcej cm3
 • 7 608
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie kłodzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna52 841
  • olej napędowy30 103
  • gaz (LPG)12 038
  • pozostałe251
 • 52 841 benzyna
 • 30 103 olej napędowy
 • 12 038 gaz (LPG)
 • 251 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 632 do 1 roku
 • 632
 • 431 2 lata
 • 431
 • 439 3 lata
 • 439
 • 1 628 4-5 lat
 • 1 628
 • 2 321 6-7 lat
 • 2 321
 • 4 155 8-9 lat
 • 4 155
 • 5 453 10-11 lat
 • 5 453
 • 14 454 12-15 lat
 • 14 454
 • 24 942 16-20 lat
 • 24 942
 • 16 173 21-25 lat
 • 16 173
 • 8 262 26-30 lat
 • 8 262
 • 16 343 31 lat i więcej
 • 16 343
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie kłodzkim
 • Powiat
  20,3 lat
  Dolnośląskie
  18,4 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 11 738Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie kłodzkim
 • Samochody ciężarowe w powiecie kłodzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat kłodzki
  76,2
  Województwo
  86,3
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 117 do 999 kg
 • 6 117
 • 3 023 1000-1499 kg
 • 3 023
 • 795 1500-2999 kg
 • 795
 • 115 3000-3499 kg
 • 115
 • 255 3500-4999 kg
 • 255
 • 684 5000-6999 kg
 • 684
 • 389 7000-9999 kg
 • 389
 • 251 10000-14999 kg
 • 251
 • 109 15000 kg i więcej
 • 109
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 918
  • olej napędowy8 281
  • gaz (LPG)478
  • pozostałe61
 • 2 918 benzyna
 • 8 281 olej napędowy
 • 478 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 42 2 lata
 • 42
 • 58 3 lata
 • 58
 • 244 4-5 lat
 • 244
 • 441 6-7 lat
 • 441
 • 677 8-9 lat
 • 677
 • 610 10-11 lat
 • 610
 • 1 512 12-15 lat
 • 1 512
 • 2 398 16-20 lat
 • 2 398
 • 1 397 21-25 lat
 • 1 397
 • 1 136 26-30 lat
 • 1 136
 • 3 149 31 lat i więcej
 • 3 149
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie kłodzkim
 • powiat kłodzki
  21,7 lat
  woj. dolnośląskie
  18,3 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 457Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie kłodzkim
 • Autobusy w powiecie kłodzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,8
  Województwo
  3,2
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy444
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 11 benzyna
 • 444 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 7 2 lata
 • 7
 • 14 3 lata
 • 14
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 23 10-11 lat
 • 23
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 101 16-20 lat
 • 101
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 108 31 lat i więcej
 • 108
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie kłodzkim
 • powiat kłodzki
  21,5 lat
  woj. dolnośląskie
  20,8 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 557Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie kłodzkim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie kłodzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. kłodzki
  3,4
  woj. dolnośląskie
  6,2
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy553
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 2 benzyna
 • 553 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 23 4-5 lat
 • 23
 • 15 6-7 lat
 • 15
 • 49 8-9 lat
 • 49
 • 40 10-11 lat
 • 40
 • 103 12-15 lat
 • 103
 • 98 16-20 lat
 • 98
 • 53 21-25 lat
 • 53
 • 84 26-30 lat
 • 84
 • 85 31 lat i więcej
 • 85
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie kłodzkim
 • Powiat
  19,3 lat
  woj. dolnośląskie
  13,9 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 5 971Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie kłodzkim
 • Motocykle w powiecie kłodzkim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 37,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat kłodzki
  37,0
  woj. dolnośląskie
  27,7
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 115 do 1 roku
 • 115
 • 45 2 lata
 • 45
 • 30 3 lata
 • 30
 • 87 4-5 lat
 • 87
 • 118 6-7 lat
 • 118
 • 188 8-9 lat
 • 188
 • 196 10-11 lat
 • 196
 • 427 12-15 lat
 • 427
 • 569 16-20 lat
 • 569
 • 372 21-25 lat
 • 372
 • 927 26-30 lat
 • 927
 • 2 897 31 lat i więcej
 • 2 897
 • 26,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie kłodzkim
 • pow. kłodzki
  26,3 lat
  woj. dolnośląskie
  22,7 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie kłodzkim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 130,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. kłodzki
  130,8 km
  Województwo
  376,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. kłodzki
  1,3 km
  Dolnośląskie
  2,6 km
  Kraj
  3,2 km
 • 214 Liczba licencji na taksówki
 • 214 Liczba taksówek