Stoczek Łukowski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Stoczek Łukowski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stoczek Łukowski to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu łukowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Stoczek Łukowski.
 • 2 457 Liczba mieszkańców
 • 9,2 km² Powierzchnia
 • 268,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 175 m n.p.m Wysokość
 • 1546–1867, odzyskane w 1916 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • LLU Tablice rejestracyjne
 • Marcin Sentkiewicz Burmistrz miasta
Stoczek Łukowski na mapie
Identyfikatory
 • 21.971351.9614 Współrzędne GPS
 • 0611021 TERYT (TERC)
 • 0975813 SIMC
Herb miasta Stoczek Łukowski
Stoczek Łukowski herb

Stoczek Łukowski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
21-450Poczta Stoczek Łukowski, ul. Wyzwolenia 6

Stoczek Łukowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stoczku Łukowskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łukowie (podlega pod: ZUS Oddział w Lublinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 56
21-400 Łuków
Urząd Miasta Stoczek Łukowski
(25) 797-00-01
(25) 797-00-73
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

Stoczek Łukowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Stoczek Łukowski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 457, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 10,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stoczka Łukowskiego zawarli w 2020 roku 12 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Stoczka Łukowskiego jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Stoczek Łukowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,24 na 1000 mieszkańców Stoczka Łukowskiego. W 2020 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,9% zgonów w Stoczku Łukowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w Stoczku Łukowskim były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stoczka Łukowskiego przypada 13.7 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2020 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 44 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stoczka Łukowskiego -13. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,7% mieszkańców Stoczka Łukowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stoczka Łukowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 457 Liczba mieszkańców
 • 1 245 Kobiety
 • 1 212 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stoczku Łukowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stoczku Łukowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stoczku Łukowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stoczka Łukowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,1 lat
  woj. lubelskie
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stoczek Łukowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stoczka Łukowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stoczek Łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stoczek Łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stoczek Łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,1%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • Stoczek Łukowski
  57,7%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Kraj
  9,6%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,1%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stoczku Łukowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  4,8
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Stoczek Łukowski
  0,8
  woj. lubelskie
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stoczku Łukowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,24 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,2
  woj. lubelskie
  -4,4
  Polska
  -3,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stoczku Łukowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stoczku Łukowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stoczku Łukowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stoczku Łukowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  8,6
  Kraj
  9,3
 • 47,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  47,6
  woj. lubelskie
  37,5
  Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 109 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109
 • 92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 92
 • 49 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 49
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 494 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 408 g
  woj. lubelskie
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 114 Waga 4000g - 4499g
 • 114
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 412 Waga 3000g - 3499g
 • 412
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,58
  woj. lubelskie
  1,27
  Polska
  1,38
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Stoczek Łukowski
  0,78
  woj. lubelskie
  0,61
  Cały kraj
  0,67
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,89
  woj. lubelskie
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Stoczku Łukowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,7
  woj. lubelskie
  13,0
  Kraj
  12,5
 • 111,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  111,9
  Województwo
  151,1
  Cały kraj
  134,3
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,2
  Lubelskie
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Stoczek Łukowski
  3,2
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łukowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  41,9%
  Województwo
  43,4%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,3%
  Lubelskie
  22,8%
  Kraj
  26,5%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  4,0%
  Kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Cała Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Kraj
  70,4
 • 236,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Stoczek Łukowski
  236,1
  Lubelskie
  248,7
  Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 442,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 443,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  442,4
  Lubelskie
  472,5
  Cały kraj
  421,0
 • 83,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  83,6
  Lubelskie
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,3
  Lubelskie
  27,6
  Polska
  35,1
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Stoczek Łukowski
  5,6
  woj. lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stoczek Łukowski
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 44 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stoczku Łukowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stoczek Łukowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stoczek Łukowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Stoczku Łukowskim oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stoczku Łukowskim to 1 024 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 413 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stoczku Łukowskim to 4,20 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Stoczku Łukowskim to 147,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,11% mieszkań posiada łazienkę, 80,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 55,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łukowskiego.

  Powiat łukowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 024 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 412,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  412,90
  woj. lubelskie
  378,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1998-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 72,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  72,00 m2
  woj. lubelskie
  77,70 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,70 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1998-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,83
  Województwo
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,42 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,42
  Województwo
  2,64
  Cały kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. lubelskie
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1998-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  2,02
  Województwo
  4,03
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Stoczek Łukowski
  4,20
  Województwo
  4,18
  Kraj
  3,77
 • 8,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Stoczek Łukowski
  8,47
  woj. lubelskie
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 736 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 147,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  147,2 m2
  Lubelskie
  96,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,30 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  91,80%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Cały kraj
  96,97%
 • 89,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Stoczek Łukowski
  89,75%
  woj. lubelskie
  85,47%
  Cały kraj
  94,01%
 • 87,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  87,11%
  woj. lubelskie
  83,02%
  Cała Polska
  91,78%
 • 80,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  80,57%
  woj. lubelskie
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 55,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Stoczek Łukowski
  55,57%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Stoczek Łukowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Stoczku Łukowskim na 1000 mieszkańców pracuje 258osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 66,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Stoczku Łukowskim wynosiło w 2020 roku 4,2% (5,1% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stoczku Łukowskim wynosiło 4 146,78 PLN, co odpowiada 75.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Stoczka Łukowskiego 199 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 157 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -42.

  49,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Stoczka Łukowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 258 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stoczek Łukowski
  258,0
  woj. lubelskie
  189,0
  Cały kraj
  252,0
 • 4,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,1% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,2%
  Województwo
  8,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stoczku Łukowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stoczku Łukowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stoczku Łukowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 147 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 147 PLN
  Lubelskie
  4 915 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stoczku Łukowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 199 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 157 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,8% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Pozostałe
 • 27,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stoczku Łukowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 641 Pracujący ogółem
 • 427 Kobiety
 • 214 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Stoczku Łukowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stoczek Łukowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 73,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,4
  woj. lubelskie
  67,6
  Kraj
  68,0
 • 42,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,6
  woj. lubelskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 138,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  138,1
  Lubelskie
  129,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stoczek Łukowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Stoczku Łukowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 287 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 216 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stoczku Łukowskim najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (269) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (72) podmiotów, a 73,9% (212) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stoczku Łukowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.5%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 287 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72 Przemysł i budownictwo
 • 212 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Stoczku Łukowskim w 2020 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Stoczku Łukowskim w 2020 roku
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 269 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 269
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 287 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 287
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 216 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 68 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 68
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 27 Przetwórstwo przemysłowe
 • 27
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stoczek Łukowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Stoczku Łukowskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,82 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stoczku Łukowskim wynosi 85,20% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stoczka Łukowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,15 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 4,35 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,19 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,73 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stoczka Łukowskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stoczek Łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 11 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 11
 • 11,82 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Stoczek Łukowski
  11,82
  Województwo
  13,81
  Polska
  19,96
 • 6,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,15
  Lubelskie
  8,49
  Kraj
  12,25
 • 2,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Stoczek Łukowski
  2,73
  woj. lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 2,19 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,19
  Lubelskie
  1,81
  Cała Polska
  1,73
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,26
  Lubelskie
  0,34
  Cała Polska
  0,37
 • 4,35 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Stoczek Łukowski
  4,35
  Lubelskie
  5,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stoczek Łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  Województwo
  81%
  Kraj
  73%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  84%
  Lubelskie
  79%
  Cały kraj
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  Lubelskie
  75%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Stoczek Łukowski
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  87%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  54%

Stoczek Łukowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu Stoczka Łukowskiego wyniosła w 2020 roku 15,3 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Stoczka Łukowskiego - 30.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,3 mln złotych, czyli 21,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stoczka Łukowskiego wyniosła w 2020 roku 16,2 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (13.8%). W budżecie Stoczka Łukowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 782 złotych na mieszkańca (12,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,1 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,2%.
 • Wydatki budżetu w Stoczku Łukowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stoczka Łukowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stoczek Łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stoczka Łukowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,9 mln

  2,9 tys(100%)

  8,6 mln

  3,2 tys(100%)

  9,5 mln

  3,6 tys(100%)

  10,8 mln

  4,1 tys(100%)

  10,3 mln

  4,0 tys(100%)

  10,4 mln

  4,1 tys(100%)

  13,1 mln

  5,2 tys(100%)

  15,3 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  1,3 tys(43.2%)

  3,7 mln

  1,4 tys(42.5%)

  3,9 mln

  1,5 tys(41.2%)

  4,1 mln

  1,6 tys(37.9%)

  4,0 mln

  1,6 tys(38.9%)

  3,9 mln

  1,5 tys(37.3%)

  4,2 mln

  1,7 tys(32%)

  4,7 mln

  1,9 tys(30.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  35,1 tys

  13,0(0.4%)

  107,3 tys

  40,3(1.2%)

  93,9 tys

  35,7(1%)

  32,2 tys

  12,5(0.3%)

  145,9 tys

  57,1(1.4%)

  10,0 tys

  4,0(0.1%)

  15,3 tys

  6,1(0.1%)

  2,0 mln

  789(12.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  488(16.6%)

  1,3 mln

  486(15%)

  1,3 mln

  504(14%)

  1,3 mln

  500(11.9%)

  1,4 mln

  538(13.4%)

  1,5 mln

  597(14.6%)

  1,5 mln

  614(11.7%)

  1,6 mln

  629(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  401,1 tys

  149(5.1%)

  1,2 mln

  437(13.5%)

  1,4 mln

  529(14.7%)

  552,2 tys

  214(5.1%)

  553,9 tys

  217(5.4%)

  530,7 tys

  209(5.1%)

  697,6 tys

  279(5.3%)

  1,2 mln

  500(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  659,1 tys

  244(8.3%)

  401,6 tys

  151(4.7%)

  89,4 tys

  34,0(0.9%)

  920,1 tys

  357(8.5%)

  114,6 tys

  44,8(1.1%)

  304,9 tys

  120(2.9%)

  2,0 mln

  803(15.3%)

  827,6 tys

  334(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  456(15.5%)

  1,2 mln

  446(13.8%)

  1,3 mln

  483(13.4%)

  2,9 mln

  1,1 tys(26.9%)

  433,6 tys

  170(4.2%)

  455,9 tys

  180(4.4%)

  539,6 tys

  216(4.1%)

  470,0 tys

  190(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  202,9 tys

  75,2(2.6%)

  236,8 tys

  88,9(2.8%)

  240,2 tys

  91,3(2.5%)

  307,6 tys

  119(2.8%)

  262,7 tys

  103(2.6%)

  247,7 tys

  97,7(2.4%)

  268,4 tys

  107(2%)

  274,9 tys

  111(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  237,0 tys

  87,8(3%)

  74,0 tys

  27,8(0.9%)

  76,7 tys

  29,1(0.8%)

  320,0 tys

  124(3%)

  80,0 tys

  31,3(0.8%)

  83,0 tys

  32,7(0.8%)

  215,3 tys

  86,1(1.6%)

  114,6 tys

  46,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  95,9 tys

  35,5(1.2%)

  96,6 tys

  36,3(1.1%)

  91,5 tys

  34,8(1%)

  87,7 tys

  34,0(0.8%)

  62,7 tys

  24,5(0.6%)

  48,0 tys

  18,9(0.5%)

  95,7 tys

  38,3(0.7%)

  110,1 tys

  44,4(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  76,5 tys

  28,3(1%)

  96,7 tys

  36,3(1.1%)

  98,3 tys

  37,4(1%)

  90,5 tys

  35,1(0.8%)

  93,3 tys

  36,5(0.9%)

  92,2 tys

  36,4(0.9%)

  103,8 tys

  41,5(0.8%)

  93,3 tys

  37,6(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  79,2 tys

  29,3(1%)

  62,2 tys

  23,3(0.7%)

  77,2 tys

  29,3(0.8%)

  69,3 tys

  26,9(0.6%)

  81,1 tys

  31,7(0.8%)

  90,2 tys

  35,6(0.9%)

  57,1 tys

  22,8(0.4%)

  79,9 tys

  32,2(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  87,2 tys

  32,3(1.1%)

  70,9 tys

  26,6(0.8%)

  73,1 tys

  27,8(0.8%)

  64,8 tys

  25,1(0.6%)

  66,1 tys

  25,9(0.6%)

  60,6 tys

  23,9(0.6%)

  57,2 tys

  22,9(0.4%)

  44,2 tys

  17,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,1 tys

  11,9(0.4%)

  41,3 tys

  15,5(0.5%)

  32,9 tys

  12,5(0.3%)

  44,2 tys

  17,1(0.4%)

  34,1 tys

  13,4(0.3%)

  36,6 tys

  14,4(0.4%)

  58,2 tys

  23,3(0.4%)

  35,6 tys

  14,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,0 tys

  11,9(0.4%)

  37,5 tys

  14,1(0.4%)

  612,9 tys

  233(6.5%)

  25,9 tys

  10,0(0.2%)

  32,8 tys

  12,8(0.3%)

  101,9 tys

  40,2(1%)

  25,0 tys

  10,0(0.2%)

  25,0 tys

  10,1(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  470

  0,2(0%)

  36,7 tys

  13,8(0.4%)

  25,6 tys

  9,7(0.3%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  552

  0,2(0%)

  30,8 tys

  12,1(0.3%)

  24,3 tys

  9,7(0.2%)

  23,4 tys

  9,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,2 tys

  2,7(0.1%)

  9,1 tys

  3,4(0.1%)

  10,4 tys

  3,9(0.1%)

  9,2 tys

  3,6(0.1%)

  10,3 tys

  4,0(0.1%)

  9,8 tys

  3,9(0.1%)

  13,5 tys

  5,4(0.1%)

  13,4 tys

  5,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  19,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  4,9 tys

  1,8(0.1%)

  6,8 tys

  2,6(0.1%)

  5,4 tys

  2,0(0.1%)

  4,8 tys

  1,9(0%)

  5,8 tys

  2,3(0.1%)

  6,4 tys

  2,5(0.1%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  8,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stoczku Łukowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stoczka Łukowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stoczek Łukowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stoczka Łukowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  7,9 mln

  2,9 tys(100%)

  8,6 mln

  3,2 tys(100%)

  9,3 mln

  3,5 tys(100%)

  10,8 mln

  4,1 tys(100%)

  10,6 mln

  4,1 tys(100%)

  10,8 mln

  4,3 tys(100%)

  13,6 mln

  5,4 tys(100%)

  16,2 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,7 mln

  993(33.8%)

  2,7 mln

  1,0 tys(31%)

  2,6 mln

  993(28.1%)

  2,8 mln

  1,1 tys(26.1%)

  2,6 mln

  1,0 tys(24.5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(25.1%)

  3,0 mln

  1,2 tys(22.2%)

  4,1 mln

  1,6 tys(25.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,2 mln

  1,2 tys(40.1%)

  3,3 mln

  1,2 tys(38.3%)

  3,5 mln

  1,3 tys(37.6%)

  3,4 mln

  1,3 tys(31.3%)

  3,4 mln

  1,3 tys(32.3%)

  3,6 mln

  1,4 tys(33.4%)

  3,7 mln

  1,5 tys(27.2%)

  3,9 mln

  1,6 tys(24.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  74,2 tys

  27,5(0.9%)

  178,7 tys

  67,1(2.1%)

  210,9 tys

  80,2(2.3%)

  174,4 tys

  67,6(1.6%)

  219,5 tys

  85,9(2.1%)

  344,9 tys

  136(3.2%)

  668,6 tys

  267(4.9%)

  2,2 mln

  899(13.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  151,7 tys

  56,2(1.9%)

  802,6 tys

  301(9.3%)

  741,0 tys

  282(8%)

  323,2 tys

  125(3%)

  323,1 tys

  126(3.1%)

  326,3 tys

  129(3%)

  563,3 tys

  225(4.1%)

  721,7 tys

  291(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  137,4 tys

  50,9(1.7%)

  257,9 tys

  96,8(3%)

  478,9 tys

  182(5.2%)

  306,7 tys

  119(2.9%)

  680,6 tys

  266(6.4%)

  398,2 tys

  157(3.7%)

  702,5 tys

  281(5.2%)

  515,7 tys

  208(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  358,8 tys

  133(4.5%)

  183,0 tys

  68,7(2.1%)

  50,0 tys

  19,0(0.5%)

  450,5 tys

  175(4.2%)

  50,0 tys

  19,6(0.5%)

  107,3 tys

  42,3(1%)

  1,3 mln

  505(9.3%)

  374,9 tys

  151(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,0 mln

  371(12.6%)

  982,2 tys

  369(11.4%)

  1,1 mln

  400(11.3%)

  2,7 mln

  1,0 tys(25%)

  188,3 tys

  73,7(1.8%)

  187,1 tys

  73,8(1.7%)

  207,8 tys

  83,1(1.5%)

  207,9 tys

  83,8(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  191,4 tys

  70,9(2.4%)

  74,0 tys

  27,8(0.9%)

  76,7 tys

  29,1(0.8%)

  321,1 tys

  124(3%)

  80,0 tys

  31,3(0.8%)

  83,0 tys

  32,7(0.8%)

  105,0 tys

  42,0(0.8%)

  194,6 tys

  78,5(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  58,7 tys

  21,7(0.7%)

  56,6 tys

  21,2(0.7%)

  42,7 tys

  16,2(0.5%)

  58,2 tys

  22,6(0.5%)

  58,7 tys

  23,0(0.6%)

  48,5 tys

  19,1(0.4%)

  70,7 tys

  28,3(0.5%)

  136,5 tys

  55,0(0.8%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  470

  0,2(0%)

  36,7 tys

  13,8(0.4%)

  25,6 tys

  9,7(0.3%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  552

  0,2(0%)

  30,8 tys

  12,1(0.3%)

  24,3 tys

  9,7(0.2%)

  23,4 tys

  9,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  42,3 tys

  15,7(0.5%)

  46,3 tys

  17,4(0.5%)

  42,3 tys

  16,1(0.5%)

  27,5 tys

  10,7(0.3%)

  18,9 tys

  7,4(0.2%)

  15,1 tys

  6,0(0.1%)

  21,4 tys

  8,6(0.2%)

  23,2 tys

  9,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,4 tys

  2,0(0.1%)

  7,8 tys

  2,9(0.1%)

  8,6 tys

  3,3(0.1%)

  7,9 tys

  3,1(0.1%)

  9,3 tys

  3,7(0.1%)

  9,4 tys

  3,7(0.1%)

  12,2 tys

  4,9(0.1%)

  12,1 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  440,5 tys

  167(4.7%)

  200,1 tys

  77,5(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  7,9(0.2%)

  28,1 tys

  11,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  1,9(0.1%)

  5,0 tys

  1,9(0.1%)

  9,0 tys

  3,4(0.1%)

  13,0 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  700

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  5,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  21,1 tys

  7,8(0.3%)

  621

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,5 tys

  1,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  2,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,3 tys

  6,0(0.2%)

  3,5 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  2,2(0.1%)

  32,9 tys

  13,0(0.3%)

  5,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stoczek Łukowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 569 mieszkańców Stoczka Łukowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 272 kobiet oraz 297 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,2% mieszkańców Stoczka Łukowskiego, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 27,5% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Stoczka Łukowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stoczku Łukowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,0%) oraz zasadnicze zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (27,1%).

  W roku 2018 w Stoczku Łukowskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (48 dziewczynek oraz 51 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Stoczku Łukowskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 99 dzieci (35 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  19,2% mieszkańców Stoczka Łukowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,2% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 064 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 230 uczniów (109 kobiet oraz 121 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Stoczku Łukowskim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 236 uczniów (123 kobiety oraz 113 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,43.

  W Stoczku Łukowskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 3 oddziałach uczyło się 51 uczniów (28 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Stoczku Łukowskim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 198 uczniów (123 kobiety oraz 75 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 60 absolwentów.

  W Stoczku Łukowskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 3 oddziałach uczyło się 49 uczniów (11 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 11 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Stoczku Łukowskim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 97 uczniów (0 kobiet oraz 97 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W Stoczku Łukowskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów (4 kobiety oraz 24 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,0 uczniów. 14,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 16,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Stoczka Łukowskiego w wieku potencjalnej nauki (25,4% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Stoczek Łukowski
  12,0%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stoczek Łukowski
  28,1%
  Lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 30,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Stoczek Łukowski
  2,5%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,9%
  Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Stoczek Łukowski
  14,7%
  Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,2%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  27,5%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 28,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,1%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1064 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stoczek Łukowski
  1 064,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Stoczek Łukowski
  0,78
  Województwo
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Stoczek Łukowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Dzieci
 • 48 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 51 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 29 3 lata
 • 29
 • 33 4 lata
 • 33
 • 21 5 lata
 • 21
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 18 4 lata
 • 18
 • 7 5 lata
 • 7
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 14 5 lata
 • 14
 • 7 6 lat
 • 7
 • 18 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stoczku Łukowskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stoczku Łukowskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Stoczku Łukowskim
  Publiczne
  25 797-00-25
  ul. Dwernickiego 3
  21-450 Stoczek Łukowski
  4999
 • Szkoły podstawowe w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stoczek Łukowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 230 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci 2016
 • 13 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,7
  Lubelskie
  15,8
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 18,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 66 inny
 •  
 • 114,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  114,43
  Lubelskie
  93,78
  Kraj
  95,46
 • 113,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  113,93
  woj. lubelskie
  92,63
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stoczek Łukowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stoczek Łukowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stoczku Łukowskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stoczku Łukowskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim (gen. J. Dwernicki)
  Publiczna
  25 797-01-62
  25 797-06-45
  ul. Plac St. Wielgoska 5
  21-450 Stoczek Łukowski
  11192-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Stoczek Łukowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,1%
  41,9%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  17,0
  Województwo
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Stoczek Łukowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,4%
  77,6%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  16,3
  woj. lubelskie
  22,1
  Polska
  23,8
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Stoczek Łukowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,3%
  85,7%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Stoczek Łukowski
  14,0
  woj. lubelskie
  17,7
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 186 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski107
  • niemiecki40
  • rosyjski39
 • 107 angielski
 • 40 niemiecki
 • 39 rosyjski
 • Wykres - Szkoły policealne (Stoczek Łukowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 1 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 20 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  20,0
  Województwo
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20,0 Szkoły policealne ogółem
 • 20,0
 • 20,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,0
 •  
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stoczku Łukowskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stoczku Łukowskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Technikum
  Publiczne
  25 797-00-06
  25 797-00-06
  ul. plac St.Wielgoska 5
  21-450 Stoczek Łukowski
  478-
  Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące im Gen.J.Dwernickiego (Gen. Józef Dwernicki)
  Publiczne
  25 797-00-06
  25 797-00-06
  ul. plac St.Wielgoska 5
  21-450 Stoczek Łukowski
  370-
  Zespół Szkół Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
  Publiczne
  25 797-00-06
  25 797-00-06
  ul. plac St.Wielgoska 5
  21-450 Stoczek Łukowski
  114-
  Zespół Szkół Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  25 797-00-06
  25 797-00-06
  ul. plac St.Wielgoska 5
  21-450 Stoczek Łukowski
  112-
  Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  25 797-00-06
  25 797-00-06
  ul. plac St.Wielgoska 5
  21-450 Stoczek Łukowski
  19-
 • Edukacyjne grupy wieku w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stoczek Łukowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stoczek Łukowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stoczek Łukowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stoczek Łukowski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stoczku Łukowskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


 • Kultura i rekreacja w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Stoczku Łukowskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stoczku Łukowskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 1 035)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 630)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 45)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 31)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 31)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 31)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 31)


  Według danych z 2020 w Stoczku Łukowskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 102 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 266 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Stoczku Łukowskim działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 274 członków. Zarejestrowano 318 ćwiczących (mężczyźni: 222, kobiety: 96, chłopcy do lat 18: 156, dziewczęta do lat 18: 94). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stoczku Łukowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stoczka Łukowskiego znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Stoczku Łukowskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1906 - 1934 (ul. Generała Sikorskiego 2)dnia 2011-06-28, wykaz dokumentów: A/1609 z 2011-06-28
 • Formy ochrony przyrody w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stoczka Łukowskiego znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stoczku Łukowskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 7 świerków pospolitych, Data ustanowienia: 1980-12-04, Opis granicy: rosną w północno – wschodniej części uroczyska Dąbek oddział 425 d Nadleśnictwa Łuków obręb Kryńszczak Leśnictwo Stoczek oraz częściowo na gruntach pfz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-06-22, Opis granicy: rośnie na terenie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1983-06-22, Opis granicy: na północnym skraju miejskiego ośrodka sportu i rekreacji – l
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-09-30, Opis granicy: rośnie na terenie miejsco – gminnego ośrodka sportu i rekreacji na północ od jego zabudowań
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1985-09-30, Opis granicy: oddział 425 b/h Nadleśnictwa Łuków obręb Kryńszczak

Stoczek Łukowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Stoczku Łukowskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 241,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Stoczku Łukowskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łukowskiego.

  Powiat łukowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stoczku Łukowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 6 Ranni
  (rok 2020)
 • 6 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stoczku Łukowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 241,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  241,9
  Województwo
  44,4
  Polska
  61,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Stoczek Łukowski
  0,0
  woj. lubelskie
  7,4
  Cała Polska
  6,5
 • 241,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  241,9
  woj. lubelskie
  45,2
  Cała Polska
  69,2
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Stoczek Łukowski
  0,0
  Lubelskie
  16,8
  Kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Miasto
  100,0
  Lubelskie
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stoczek Łukowski przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 76droga krajowa nr 76(Wilga - Cyganówka - Trzcianka - Stoczek - Rębków - Wola Rębkowska - Garwolin - Głosków - Wilchta - Borowie - Chromin - Łopacianka - Kienkówka - Stara Prawda - Stoczek Łukowski - Stare Kobiałki - Stary Jamielnik - Jedlanka - Zastawie - Dąbie - Sięciaszka Pierwsza - Łuków)
  • DW 803droga wojewódzka nr 803(Siedlce - Żelków-Kolonia - Dąbrówka-Ług - Skórzec - Grala-Dąbrowizna - Żebrak - Ruda Wolińska - Oleśnica - Wodynie - Łomnica - Seroczyn - Kołodziąż - Stoczek Łukowski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Stoczek Łukowski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce - Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice - Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny - Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe -Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stoczku Łukowskim istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 14 Lutego

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Świętochowskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Benedykta Tynelskiego

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Głogowa

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jesionowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kanałowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopiankowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Na Skarpie

  ul. Nowoprojektowana

  ul. Ostoi

  ul. Ośrednia

  ul. PCK

  ul. Partyzantów

  ul. Piaski

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Południowa

  ul. Przechodnia

  pl. Stanisława Wielgoska

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Stodolna

  ul. Szkolna

  pl. T. Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Wiatraczna

  ul. Wiejska

  ul. Wilcza Wola

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zachodnia

  ul. gen. Dwernickiego

  ul. gen. Sikorskiego

  ul. ks. Stanisława Brzóski

  ul. Świerkowa