Śmigiel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Śmigiel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Śmigiel to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kościańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Śmigiel.
 • 5 571 Liczba mieszkańców
 • 5,3 km² Powierzchnia
 • 1 051,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1415 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PKS Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Adamczak Burmistrz miasta
Śmigiel na mapie
Identyfikatory
 • 16.527152.0133 Współrzędne GPS
 • 3011054 TERYT (TERC)
 • 0954656 SIMC
Herb miasta Śmigiel
Śmigiel herb
Flaga miasta Śmigiel
Śmigiel flaga

Jak Śmigiel wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Śmigiel na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Śmigiel wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Śmigiel plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
29Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
58Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
61Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
64Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
78Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
115Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
128Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
152Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
155Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
165Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
189Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
199Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
201Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
210Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
223Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
250Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
260Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
287Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
296Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
309Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Śmigiel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-030Poczta Śmigiel

Śmigiel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Śmiglu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kościanie (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kaźmierczaka 31
64-000 Kościan
Urząd Miejski Śmigla
(65) 518-01-39
(65) 518-98-23
pl. Wojska Polskiego 6
64-030 Śmigiel

Śmigiel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Śmigiel jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 571, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Śmigla zawarli w 2022 roku 32 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Śmigla jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Śmigiel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,59 na 1000 mieszkańców Śmigla. W 2022 roku urodziło się 42 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 455 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,0% zgonów w Śmiglu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,2% zgonów w Śmiglu były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Śmigla przypada 11.12 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 61 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 60 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Śmigla 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  57,9% mieszkańców Śmigla jest w wieku produkcyjnym, 21,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Śmigla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 571 Liczba mieszkańców
 • 2 867 Kobiety
 • 2 704 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Śmiglu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Śmiglu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Śmiglu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Śmigla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Śmigiel
  39,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Śmigiel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Śmigla
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Śmigiel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Śmigiel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Śmigiel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Śmigiel
  5,7%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Śmiglu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,7
  Wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,8
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 32 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Śmiglu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,6
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Śmiglu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Śmiglu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Śmiglu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Śmiglu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 42 Urodzenia żywe
 • 18 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 24 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Śmigiel
  7,5
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Śmigiel
  40,0
  Województwo
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 455 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 455 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 89 Waga 4000g - 4499g
 • 89
 • 230 Waga 3500g - 3999g
 • 230
 • 243 Waga 3000g - 3499g
 • 243
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,44
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Śmiglu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 Zgony
 • 30 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  11,1
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 129,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  129,6
  Wielkopolskie
  124,8
  Polska
  147,0
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  Wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kościańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Śmigiel
  32,0%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 30,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,4%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 59 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Kraj
  70,6
 • 350,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  350,5
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 372,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 366,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 378,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Śmigiel
  372,4
  Wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 95,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Śmigiel
  62,6
  Województwo
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 63,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  63,2
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,5
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Śmigiel
  0,2%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 60 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Śmiglu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Śmigiel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Śmigiel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Śmiglu oddano do użytku 38 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,81 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Śmiglu to 1 927 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 345 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  52,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Śmiglu to 4,21 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Śmiglu to 101,10 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,96% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,12% mieszkań posiada łazienkę, 81,84% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kościańskiego.

  Powiat kościański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 927 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 345,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  345,30
  Wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  89,90 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,00 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Śmigiel
  4,34
  Województwo
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Śmigiel
  2,90
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  Województwo
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 38 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Śmigiel
  6,81
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 160 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,21
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 28,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Śmigiel
  28,67
  Wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 3 843 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 101,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  101,1 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Śmigiel
  0,69 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,96%
  Województwo
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,87%
  Województwo
  96,64%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,12%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,84%
  Województwo
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 80,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  80,02%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Śmigiel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Śmiglu na 1000 mieszkańców pracuje 277osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 43,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Śmiglu wynosiło w 2023 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Śmiglu wynosiło 5 931,56 PLN, co odpowiada 88.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Śmigla 628 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 725 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 97.

  21,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Śmigla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 22,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 277 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Śmigiel
  277,0
  Województwo
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 2,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,5% Kobiety
 • 1,7% Mężczyźni
 • Miasto
  3,0%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Śmiglu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Śmiglu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Śmiglu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 127 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Śmigiel
  5 932 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Śmiglu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 628 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 725 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 97 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,15 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,0% Pozostałe
 • 36,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Śmiglu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 549 Pracujący ogółem
 • 667 Kobiety
 • 882 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Śmiglu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Śmigiel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,8
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,2
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 98,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  98,9
  Wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Śmigiel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Śmiglu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 814 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 601 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 43 nowe podmioty, a 39 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (81) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (40) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (113) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (25) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Śmiglu najwięcej (59) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (791) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  15,1% (123) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (215) podmiotów, a 58,5% (476) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Śmiglu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (24.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 814 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 123 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 215 Przemysł i budownictwo
 • 476 Pozostała działalność
 • 43 Podmioty nowo zarejestrowane w Śmiglu w 2023 roku
 • 39 Podmioty wyrejestrowane w Śmiglu w 2023 roku
 • 601 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 791 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 791
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 814 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 814
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 70 Spółki handlowe ogółem
 • 70
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 59  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 59
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 30 Spółki cywilne ogółem
 • 30
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 601 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 145 Budownictwo
 • 145
 • 134 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 134
 • 83 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 83
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 41 Pozostała działalność
 • 41
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 31 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 31
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Śmigiel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Śmiglu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 80 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Śmiglu wynosi 87,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Śmigla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,22 (wykrywalność 88%) oraz przeciwko mieniu - 6,34 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (78%), drogowe - 1,71 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Śmigla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Śmigiel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 80
 • 46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 46
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 35 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 35
 • 14,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,32
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Śmigiel
  8,22
  Wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,92
  Województwo
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Śmigiel
  0,12
  Wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 6,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Śmigiel
  6,34
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Śmigiel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Śmigiel
  87%
  Wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  76%
  Województwo
  52%
  Kraj
  51%

Śmigiel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Śmigla wyniosła w 2022 roku 108,0 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Śmigla - 32.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,5 mln złotych, czyli 6,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Śmigla wyniosła w 2022 roku 107,9 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.6%). W budżecie Śmigla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 905 złotych na mieszkańca (14,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,0%.
 • Wydatki budżetu w Śmiglu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Śmigla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Śmigiel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Śmigla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,4 mln

  3,2 tys(100%)

  76,9 mln

  4,3 tys(100%)

  87,1 mln

  4,9 tys(100%)

  82,5 mln

  4,7 tys(100%)

  90,7 mln

  5,1 tys(100%)

  91,2 mln

  5,3 tys(100%)

  97,2 mln

  5,7 tys(100%)

  108,0 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  23,1 mln

  4,1 tys(41%)

  24,9 mln

  4,4 tys(32.4%)

  23,4 mln

  4,1 tys(26.8%)

  26,6 mln

  4,7 tys(32.2%)

  33,1 mln

  5,9 tys(36.5%)

  32,0 mln

  5,7 tys(35.1%)

  31,7 mln

  5,7 tys(32.6%)

  35,4 mln

  6,4 tys(32.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  39,1 tys

  6,9(0.1%)

  100,4 tys

  17,8(0.1%)

  151,2 tys

  26,4(0.2%)

  121,9 tys

  21,4(0.1%)

  63,7 tys

  11,3(0.1%)

  35,5 tys

  6,3(0%)

  221,4 tys

  40,0(0.2%)

  12,6 mln

  2,3 tys(11.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  809(8.1%)

  5,4 mln

  958(7%)

  8,0 mln

  1,4 tys(9.2%)

  5,9 mln

  1,0 tys(7.2%)

  6,4 mln

  1,1 tys(7%)

  5,9 mln

  1,1 tys(6.5%)

  6,5 mln

  1,2 tys(6.7%)

  7,3 mln

  1,3 tys(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,9 mln

  1,7 tys(17.5%)

  22,1 mln

  3,9 tys(28.7%)

  3,9 mln

  688(4.5%)

  3,8 mln

  668(4.6%)

  3,9 mln

  687(4.3%)

  3,9 mln

  700(4.3%)

  4,2 mln

  762(4.3%)

  6,6 mln

  1,2 tys(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,8 mln

  677(6.8%)

  9,6 mln

  1,7 tys(12.5%)

  8,9 mln

  1,6 tys(10.3%)

  8,0 mln

  1,4 tys(9.8%)

  5,8 mln

  1,0 tys(6.4%)

  3,6 mln

  644(4%)

  7,9 mln

  1,4 tys(8.1%)

  5,2 mln

  940(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  283(2.8%)

  2,0 mln

  351(2.6%)

  2,6 mln

  448(2.9%)

  3,2 mln

  557(3.9%)

  2,9 mln

  516(3.2%)

  2,6 mln

  465(2.9%)

  2,9 mln

  515(2.9%)

  4,0 mln

  715(3.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,3 mln

  589(5.9%)

  2,2 mln

  388(2.8%)

  1,1 mln

  197(1.3%)

  1,2 mln

  206(1.4%)

  1,6 mln

  291(1.8%)

  1,2 mln

  221(1.4%)

  1,4 mln

  247(1.4%)

  3,6 mln

  637(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  343(3.4%)

  2,6 mln

  460(3.4%)

  2,9 mln

  499(3.3%)

  2,5 mln

  442(3.1%)

  2,5 mln

  445(2.8%)

  2,3 mln

  417(2.6%)

  2,6 mln

  463(2.6%)

  3,3 mln

  586(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  471,9 tys

  83,3(0.8%)

  1,1 mln

  189(1.4%)

  1,7 mln

  290(1.9%)

  488,1 tys

  85,6(0.6%)

  563,4 tys

  99,9(0.6%)

  731,6 tys

  130(0.8%)

  1,2 mln

  221(1.3%)

  2,6 mln

  465(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  369,5 tys

  65,2(0.7%)

  131,2 tys

  23,3(0.2%)

  8,1 mln

  1,4 tys(9.3%)

  3,3 mln

  577(4%)

  2,3 mln

  411(2.6%)

  2,4 mln

  418(2.6%)

  1,7 mln

  315(1.8%)

  2,6 mln

  460(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  888,5 tys

  157(1.6%)

  1,2 mln

  204(1.5%)

  1,4 mln

  244(1.6%)

  1,6 mln

  284(2%)

  1,4 mln

  254(1.6%)

  1,3 mln

  224(1.4%)

  2,3 mln

  422(2.4%)

  2,2 mln

  397(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,7 mln

  823(8.3%)

  4,1 mln

  727(5.3%)

  1,1 mln

  196(1.3%)

  1,1 mln

  185(1.3%)

  1,5 mln

  268(1.7%)

  2,0 mln

  363(2.2%)

  1,7 mln

  312(1.8%)

  1,9 mln

  336(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  343,1 tys

  60,6(0.6%)

  354,1 tys

  62,8(0.5%)

  353,4 tys

  61,8(0.4%)

  540,5 tys

  94,8(0.7%)

  508,8 tys

  90,2(0.6%)

  397,6 tys

  70,7(0.4%)

  281,3 tys

  50,8(0.3%)

  1,3 mln

  235(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  342,8 tys

  60,5(0.6%)

  339,5 tys

  60,2(0.4%)

  238,9 tys

  41,8(0.3%)

  338,4 tys

  59,3(0.4%)

  267,1 tys

  47,3(0.3%)

  268,2 tys

  47,7(0.3%)

  586,2 tys

  106(0.6%)

  393,5 tys

  70,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  675,7 tys

  119(1.2%)

  768,7 tys

  136(1%)

  837,8 tys

  146(1%)

  913,1 tys

  160(1.1%)

  888,3 tys

  157(1%)

  1,0 mln

  186(1.1%)

  1,2 mln

  212(1.2%)

  210,8 tys

  37,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  89,8 tys

  15,9(0.2%)

  108,0 tys

  19,1(0.1%)

  114,9 tys

  20,1(0.1%)

  220,7 tys

  38,7(0.3%)

  134,9 tys

  23,9(0.1%)

  153,8 tys

  27,4(0.2%)

  123,7 tys

  22,4(0.1%)

  121,1 tys

  21,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,6(0%)

  20,0 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  185,7 tys

  32,8(0.3%)

  22,6 tys

  4,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  149,1 tys

  26,1(0.2%)

  158,2 tys

  28,0(0.2%)

  155,2 tys

  27,6(0.2%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,7 tys

  0,3(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  12,9 tys

  2,2(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,4(0%)

  492

  0,1(0%)

  492

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Śmiglu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Śmigla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Śmigiel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Śmigla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,1 mln

  3,2 tys(100%)

  70,0 mln

  3,9 tys(100%)

  77,2 mln

  4,4 tys(100%)

  82,3 mln

  4,6 tys(100%)

  91,0 mln

  5,2 tys(100%)

  92,0 mln

  5,3 tys(100%)

  96,2 mln

  5,6 tys(100%)

  107,9 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,6 mln

  3,8 tys(38.6%)

  24,9 mln

  4,4 tys(35.6%)

  28,1 mln

  4,9 tys(36.3%)

  32,0 mln

  5,6 tys(38.8%)

  34,5 mln

  6,1 tys(37.9%)

  35,3 mln

  6,3 tys(38.3%)

  36,3 mln

  6,6 tys(37.8%)

  38,8 mln

  7,0 tys(36%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,3 mln

  3,1 tys(30.9%)

  18,0 mln

  3,2 tys(25.7%)

  17,7 mln

  3,1 tys(23%)

  16,7 mln

  2,9 tys(20.3%)

  17,0 mln

  3,0 tys(18.6%)

  18,0 mln

  3,2 tys(19.5%)

  19,6 mln

  3,5 tys(20.4%)

  19,7 mln

  3,5 tys(18.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  875

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,9 tys

  19,7(0.1%)

  69,6 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 mln

  2,2 tys(11.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  576(5.8%)

  1,3 mln

  234(1.9%)

  3,3 mln

  578(4.3%)

  4,2 mln

  736(5.1%)

  7,7 mln

  1,4 tys(8.5%)

  2,6 mln

  455(2.8%)

  2,7 mln

  497(2.9%)

  4,8 mln

  861(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  1,3 tys(12.9%)

  19,2 mln

  3,4 tys(27.4%)

  791,0 tys

  138(1%)

  848,8 tys

  149(1%)

  762,8 tys

  135(0.8%)

  805,5 tys

  143(0.9%)

  968,5 tys

  175(1%)

  2,9 mln

  512(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  40,0 tys

  7,1(0.1%)

  168,0 tys

  29,8(0.2%)

  1,6 mln

  272(2%)

  157,2 tys

  27,6(0.2%)

  331,4 tys

  58,8(0.4%)

  102,2 tys

  18,2(0.1%)

  59,9 tys

  10,8(0.1%)

  2,5 mln

  452(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  303(3.1%)

  1,8 mln

  319(2.6%)

  1,8 mln

  306(2.3%)

  1,8 mln

  324(2.2%)

  1,9 mln

  340(2.1%)

  1,9 mln

  331(2%)

  2,3 mln

  423(2.4%)

  2,0 mln

  352(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 mln

  675(6.8%)

  4,1 mln

  720(5.8%)

  965,3 tys

  169(1.2%)

  3,1 mln

  548(3.8%)

  1,5 mln

  266(1.6%)

  1,6 mln

  293(1.8%)

  1,7 mln

  306(1.8%)

  1,8 mln

  331(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,2 tys

  2,2(0%)

  7,6 tys

  1,3(0%)

  13,2 tys

  2,3(0%)

  83,0 tys

  14,6(0.1%)

  20,4 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,3

  0,0(0%)

  1,8 mln

  330(1.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  315(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  161,8 tys

  28,6(0.3%)

  153,4 tys

  27,2(0.2%)

  206,5 tys

  36,1(0.3%)

  164,9 tys

  28,9(0.2%)

  231,0 tys

  40,9(0.3%)

  187,8 tys

  33,4(0.2%)

  200,3 tys

  36,2(0.2%)

  460,4 tys

  82,5(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  26,8 tys

  4,7(0%)

  45,2 tys

  8,0(0.1%)

  257,0 tys

  44,9(0.3%)

  45,6 tys

  8,0(0.1%)

  146,3 tys

  25,9(0.2%)

  354,3 tys

  63,0(0.4%)

  419,7 tys

  75,8(0.4%)

  140,6 tys

  25,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  94,7 tys

  16,7(0.2%)

  54,1 tys

  9,6(0.1%)

  73,7 tys

  12,9(0.1%)

  193,2 tys

  33,9(0.2%)

  32,2 tys

  5,7(0%)

  54,0 tys

  9,6(0.1%)

  75,9 tys

  13,7(0.1%)

  124,4 tys

  22,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  213,6 tys

  37,7(0.4%)

  198,1 tys

  35,1(0.3%)

  197,4 tys

  34,5(0.3%)

  178,8 tys

  31,4(0.2%)

  144,8 tys

  25,7(0.2%)

  85,9 tys

  15,3(0.1%)

  82,6 tys

  14,9(0.1%)

  46,1 tys

  8,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,2 tys

  1,3(0%)

  6,3 tys

  1,1(0%)

  8,7 tys

  1,5(0%)

  8,7 tys

  1,5(0%)

  10,0 tys

  1,8(0%)

  10,8 tys

  1,9(0%)

  10,8 tys

  2,0(0%)

  24,4 tys

  4,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  185,7 tys

  32,8(0.3%)

  22,6 tys

  4,0(0%)

  3,5 tys

  0,6(0%)

  149,1 tys

  26,1(0.2%)

  158,2 tys

  28,0(0.2%)

  155,2 tys

  27,6(0.2%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  70,0 tys

  12,4(0.1%)

  8,1 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  207(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  285,6 tys

  50,4(0.5%)

  25,0 tys

  4,4(0%)

  12,1 tys

  2,1(0%)

  28,3 tys

  5,0(0%)

  168,6 tys

  29,9(0.2%)

  24,9 tys

  4,4(0%)

  30,3 tys

  5,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,5 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,8 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,0 tys

  11,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,2 tys

  14,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Śmigiel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 411 mieszkańców Śmigla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 677 kobiet oraz 735 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,1% mieszkańców Śmigla, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Śmigla mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Śmiglu największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,3%) oraz wyższe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,6%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2022 w Śmiglu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 17 oddziałów uczęszczało 383 dzieci (195 dziewczynek oraz 188 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Śmiglu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 201 dzieci (105 dziewczynek oraz 96 chłopców). Dostępnych było 201 miejsc.

  19,5% mieszkańców Śmigla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,1% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 442 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 38 oddziałach uczyło się 855 uczniów (416 kobiet oraz 439 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Śmiglu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 518 uczniów (238 kobiet oraz 280 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (27,4% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 157,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Śmigla w wieku potencjalnej nauki (19,5% kobiet i 22,1% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,6%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,4%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Śmigiel
  2,7%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,8%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  32,1%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 24,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Śmigiel
  12,1%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,8%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1442 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Śmigiel
  1 442,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 305 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Śmigiel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 383 Dzieci
 • 195 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 188 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 80 3 lata
 • 80
 • 103 4 lata
 • 103
 • 101 5 lata
 • 101
 • 96 6 lat
 • 96
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 43 3 lata
 • 43
 • 51 4 lata
 • 51
 • 52 5 lata
 • 52
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 37 3 lata
 • 37
 • 52 4 lata
 • 52
 • 49 5 lata
 • 49
 • 50 6 lat
 • 50
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Śmiglu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Śmiglu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Śmiglu
  Publiczne
  65 518-01-09
  65 518-00-85
  ul. Leszczyńska 13
  64-030 Śmigiel
  1227520
 • Szkoły podstawowe w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Śmigiel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 855 Uczniowie
 • 416 Kobiety
  (uczniowie)
 • 439 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 149 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 74 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,5
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 47,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 157,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  157,75
  Województwo
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 156,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  156,46
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Śmigiel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Śmigiel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Śmiglu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Śmiglu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
  Publiczna
  65 518-01-43
  65 518-01-43
  ul. M. Konopnickiej 5
  64-030 Śmigiel
  2860452
 • Edukacyjne grupy wieku w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Śmigiel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Śmigiel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Śmigiel, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Śmigiel - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Śmiglu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Śmiglu znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Śmiglu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Śmiglu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Śmiglu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Śmiglu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 102 (uczestnicy: 21 206)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 750)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 940)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 570)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 33)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 1 643)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 6 000)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 140)
  • inne: 45 (uczestnicy: 8 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 174)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 43)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 21)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 24)
  • inne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 195)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 119)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Śmiglu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 30 632 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 055 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Śmiglu działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 167 członków. Zarejestrowano 237 ćwiczących (mężczyźni: 153, kobiety: 84, chłopcy do lat 18: 131, dziewczęta do lat 18: 74). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Śmiglu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Śmiglu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Śmigla znajduje się 100 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Śmiglu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 2)dnia 1969-02-01, wykaz dokumentów: 442/A z 1969-02-01
  • Kościół z 1439 - 1443 (ul. Farna 17)dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: 515/A z 1969-04-17
  • Kościół z 1769 r.dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: 516/A z 1969-04-17
  • Kościół z 1830 r. (ul. Jana Matejki 7)dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: 517/A z 1969-04-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 1)dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: 518/A z 1969-04-17
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 3)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 519/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 4)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 520/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 5)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 521/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 6)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 522/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 7)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 523/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 8/9)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 524/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 10)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 525/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 11)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 526/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 12)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 527/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 13)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 528/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 14)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 529/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 15)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 530/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 17)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 531/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 18)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 532/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 19)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 533/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 21)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 534/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 22)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 535/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 24)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 536/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 25)dnia 1969-04-18, wykaz dokumentów: 537/A z 1969-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 26)dnia 1969-04-19, wykaz dokumentów: 538/A z 1969-04-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 27)dnia 1969-04-19, wykaz dokumentów: 539/A z 1969-04-19
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 28)dnia 1969-04-23, wykaz dokumentów: 540/A z 1969-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Rozstrzelanych 29)dnia 1969-04-23, wykaz dokumentów: 541/A z 1969-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 2)dnia 1969-04-23, wykaz dokumentów: 542/A z 1969-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 3)dnia 1969-04-24, wykaz dokumentów: 543/A z 1969-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 8)dnia 1969-04-24, wykaz dokumentów: 544/A z 1969-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 10)dnia 1969-04-24, wykaz dokumentów: 545/A z 1969-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 11)dnia 1969-04-24, wykaz dokumentów: 546/A z 1969-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 14)dnia 1969-04-24, wykaz dokumentów: 547/A z 1969-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 15)dnia 1969-04-24, wykaz dokumentów: 548/A z 1969-04-24
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 17)dnia 1969-04-25, wykaz dokumentów: 550/A z 1969-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wojska Polskiego 18)dnia 1969-04-25, wykaz dokumentów: 551/A z 1969-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Aleja Bohaterów 10)dnia 1969-04-25, wykaz dokumentów: 552/A z 1969-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 18)dnia 1969-04-25, wykaz dokumentów: 554/A z 1969-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 25)dnia 1969-04-25, wykaz dokumentów: 555/A z 1969-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 14)dnia 1969-04-25, wykaz dokumentów: 556/A z 1969-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Jagiellońska 13)dnia 1969-04-26, wykaz dokumentów: 557/A z 1969-04-26
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Świętego Wita 23)dnia 1969-04-26, wykaz dokumentów: 558/A z 1969-04-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Zdrojowa 7)dnia 1969-04-26, wykaz dokumentów: 559/A z 1969-04-26
  • Spichlerz z poł. XIX w. (ul. Władysława Stanisława Reymonta 10)dnia 1974-07-24, wykaz dokumentów: 1560/A z 1974-07-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1618/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Lipowa 13)dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1974-09-17, wykaz dokumentów: 1619/A z 1974-09-17
  • Gazownia z 1902 r. (ul. Harcmistrza Zbigniewa Łukomskiego 19)dnia 1988-07-15, wykaz dokumentów: 1123A z 1988-07-15
  • Warsztat z pocz. XX w.dnia 1988-07-15, wykaz dokumentów: 1123A z 1988-07-15
  • Zbiornik z 1902 r.dnia 1988-07-15, wykaz dokumentów: 1123A z 1988-07-15
  • Zbiornik z 1911 r.dnia 1988-07-15, wykaz dokumentów: 1123A z 1988-07-15
  • Zespół - gazownia z 1902 r. (ul. Harcmistrza Zbigniewa Łukomskiego 19)dnia 1988-07-15, wykaz dokumentów: 1123A z 1988-07-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 12)dnia 1992-03-23, wykaz dokumentów: 1269A z 1992-03-23
  • Miasto z 1400 r.dnia 1992-04-14, wykaz dokumentów: 1297A z 1992-04-14; brak numeru z 1999-03-12; brak numeru z 2000-03-28
  • Dworzec z pocz. XX w.dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Budynek administracyjny z pocz. XX w. (ul. Dworcowa 3)dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Dworcowa 9)dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Dworcowa 5)dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Lokomotywownia z pocz. XX w.dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Hala napraw z pocz. XX w.dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Linia kolejowa z 1898 - 1900dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Zespół - dworzec z pocz. XX w.dnia 1992-07-14, wykaz dokumentów: 1328A z 1992-07-14
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1993-09-09, wykaz dokumentów: 1443/A z 1993-09-09
  • Warsztat z 4. ćw. XIX w. (ul. Podgórna 7)dnia 1993-09-09, wykaz dokumentów: 1443/A z 1993-09-09
  • Willa z 1901 r. (ul. Powstańców Wielkopolskich 16)dnia 1993-12-18, wykaz dokumentów: 1470A z 1993-12-18
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 18)dnia 1995-04-11, wykaz dokumentów: 1541A z 1995-04-11
  • Willa z końca XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 25)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: 1752/A z 1995-11-10
  • Kaplica z 1846 r.dnia 2003-07-23, wykaz dokumentów: 138/Wlkp/A z 2003-07-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1846 r. (ul. Władysława Stanisława Reymonta 12)dnia 2003-07-23, wykaz dokumentów: 138/Wlkp/A z 2003-07-23
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XIX/XX w.dnia 2003-07-23, wykaz dokumentów: 138/Wlkp/A z 2003-07-23
  • Cmentarz ewangelicki z końca XVI w.dnia 2003-07-23, wykaz dokumentów: 138/Wlkp/A z 2003-07-23
  • Wiatrak z poł. XIX w.dnia 2003-07-28, wykaz dokumentów: 139/Wlkp/A z 2003-07-28
  • Wiatrak z pocz. XIX w.dnia 2003-07-28, wykaz dokumentów: 139/Wlkp/A z 2003-07-28
  • Pompownia z 1912 - 1913 (ul. Powstańców Wielkopolskich 4)dnia 2008-11-24, wykaz dokumentów: 719/Wlkp/A z 2008-11-24
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z 1912 - 1913 (ul. Powstańców Wielkopolskich 4)dnia 2008-11-24, wykaz dokumentów: 719/Wlkp/A z 2008-11-24
  • Zespół - pompownia z 1912 - 1913dnia 2008-11-24, wykaz dokumentów: 719/Wlkp/A z 2008-11-24
  • Ogród (data nieznana)dnia 2008-11-24, wykaz dokumentów: 719/Wlkp/A z 2008-11-24
 • Formy ochrony przyrody w Śmiglu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Śmigla znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Śmiglu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: żery owadzie, Data ustanowienia: 1998-12-21, Opis granicy: rrośnie w oddz. 110 g leśnictwa Kotusz Nadleśnictwo Koscian
  • Pomnik przyrodyOpis: ubytek w pniu odpadająca kora próchnica pnia żerowiska owadzie rozwidlony na 2 pnie, Data ustanowienia: 2003-01-30, Opis granicy: rośnie w parku w Żegrowie- oddz. 114 b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-01-30, Opis granicy: rośnie w parku w Żegrowie
  • Pomnik przyrodyOpis: niezabliźnione rana po odpadłym konarze, Data ustanowienia: 2003-01-30, Opis granicy: rośnie w parku w Żegrowie- oddz. 114 b
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-01-30, Opis granicy: rośnie w parku w Żegrowie- oddz. 114 b
  • Pomnik przyrodyOpis: odpadająca kora na pniu żerowiska owadzie ubytki w koronie, Data ustanowienia: 2003-01-30, Opis granicy: rośnie w parku w Żegrowie- oddz. 114 b

Śmigiel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Śmiglu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,7 wypadków (więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Śmiglu znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kościańskiego.

  Powiat kościański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Śmiglu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Śmiglu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 71,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  71,7
  Wielkopolskie
  65,8
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 71,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Śmigiel
  71,7
  Wielkopolskie
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Śmigiel
  100,0
  Wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Śmiglu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 354,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 354,4 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 15,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  15,1 km
  woj. wielkopolskie
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Śmigiel przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S5droga ekspresowa S5(Morsk - Świecie - Dworzysko - Bydgoszcz - Białe Błota - Mielno - Gniezno - Łubowo - Fałkowo - Wierzyce - Iwno - Kostrzyn - Strumiany - Kleszczewo - Poznań - Śmigiel - Kaczkowo - Bojanowo - Rawicz - Korzeńsko - Żmigródek - Żmigród - Krościna Mała)
  • DK 5droga krajowa nr 5(Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Dworzysko - Gruczno - Luszkowo - Zbrachlin - Niewieścin - Trzeciewiec - Włóki - Kusowo - Aleksandrowo - Żołędowo - Osielsko - Bydgoszcz - Białe Błota - Lipniki - Kruszyn Krajeński - Zamość - Rynarzewo - Kołaczkowo - Łachowo - Szubin - Kowalewo - Brzyskorzystewko - Jaroszewo - Żnin - Bożejewiczki - Bożejewice - Czewujewo - Grochowiska Księże - Rogowo - Cotoń - Mielno - Modliszewko - Modliszewo - Gniezno - Poznań - Komorniki - Szreniawa - Rosnówko - Dębienko - Stęszew - Zamysłowo - Będlewo - Piotrowo Pierwsze - Głuchowo - Jarogniewice - Kawczyn - Kiełczewo - Kościan - Ponin - Czacz - Glińsko - Śmigiel - Nietążkowo - Wydorowo - Radomicko - Lipno - Leszno - Rydzyna - Kaczkowo - Korzeńsko - Garbce - Żmigródek - Żmigród - Borzęcin - Prusice - Małuszyn - Trzebnica - Będkowo - Wysoki Kościół - Wisznia Mała - Ligota Piękna - Kryniczno - Psary - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Kąty Wrocławskie - Kostomłoty - Osiek - Jaroszów - Strzegom - Serwinów - Dobromierz - Bolków - Wierzchosławice - Domanów - Pustelnik - Marciszów - Debrznik - Ptaszków - Kamienna Góra - Przedwojów - Lubawka - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Śmigiel nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska - Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Śmiglu istnieje 76 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 stycznia 1919 r.

  ul. Akacjowa

  Aleja Bohaterów

  Aleja Paderewskiego

  ul. Andrzeja Lubienieckiego

  ul. Ariańska

  ul. Boczna

  os. Braci Polskich

  ul. Broniewskiego

  ul. Bukowa

  ul. Doktora Skarzyńskiego

  ul. Doktora Witaszka

  ul. Dudycza

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dębowa

  ul. Farna

  ul. Fechnera

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Harcmistrza Łukomskiego

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Iwaszkiewicza

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Kozielskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Konrada Rudnickiego

  ul. Kościańska

  ul. Kościuszki

  ul. Kraszewskiego

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kątna

  ul. Kędzierskiego

  ul. Leszczyńska

  ul. Lipowa

  ul. Marcina Adelta

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Mierosławskiego

  ul. Morownicka

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Ojca Świętego Jana Pawła II

  ul. Orzeszkowej

  ul. Osiedle

  Plac Rozstrzelanych

  Plac Wojska Polskiego

  ul. Podgórna

  ul. Podgórze

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Południowa

  ul. Prusa

  ul. Północna

  ul. Reymonta

  ul. Rolna

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Staszica

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Szkolna

  ul. Szmalca

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wiatrakowa

  ul. Winnicka

  ul. Wodna

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. Łepkowicza

  ul. Świętego Wita