Radomyśl Wielki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Radomyśl Wielki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radomyśl Wielki to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Radomyśl Wielki.
 • 3 252 Liczba mieszkańców
 • 8,8 km² Powierzchnia
 • 370,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 31 stycznia 1581 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • RMI Tablice rejestracyjne
 • Józef Rybiński Burmistrz miasta
Radomyśl Wielki na mapie
Identyfikatory
 • 21.276950.1969 Współrzędne GPS
 • 1811084 TERYT (TERC)
 • 0982411 SIMC
Herb miasta Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki herb

Radomyśl Wielki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
39-310Poczta Radomyśl Wielki
39-310Skrytki Pocztowe Poczta Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radomyślu Wielkim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Mielcu (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sikorskiego 4
39-300 Mielec
Urząd Miejski Radomyśl Wielki
(14) 681-91-21
(14) 681-91-23
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Radomyśl Wielki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 252, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 16,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radomyśla Wielkiego zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Radomyśla Wielkiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Radomyśl Wielki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,70 na 1000 mieszkańców Radomyśla Wielkiego. W 2021 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 39,5% dziewczynek i 60,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,1% zgonów w Radomyślu Wielkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,8% zgonów w Radomyślu Wielkim były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radomyśla Wielkiego przypada 9.55 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radomyśla Wielkiego 11. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  64,4% mieszkańców Radomyśla Wielkiego jest w wieku produkcyjnym, 21,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radomyśla Wielkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 252 Liczba mieszkańców
 • 1 653 Kobiety
 • 1 599 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radomyśla Wielkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  37,5 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 38,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radomyśl Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radomyśla Wielkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radomyśl Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radomyśl Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radomyśl Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Radomyśl Wielki
  28,1%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,0%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,0%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Radomyśl Wielki
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radomyślu Wielkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,6
  Podkarpackie
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,7
  woj. podkarpackie
  -4,1
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radomyślu Wielkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 39,5%
  60,5%
 • 13,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Radomyśl Wielki
  13,2
  Województwo
  8,5
  Cała Polska
  8,7
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,8
  Podkarpackie
  35,9
  Kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 319 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 372 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 319 g
  woj. podkarpackie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 373 Waga 3500g - 3999g
 • 373
 • 487 Waga 3000g - 3499g
 • 487
 • 204 Waga 2500g - 2999g
 • 204
 • 54 Waga 2000g - 2499g
 • 54
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Podkarpackie
  1,22
  Cała Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Radomyśl Wielki
  0,65
  Podkarpackie
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,76
  Podkarpackie
  0,68
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Radomyślu Wielkim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Radomyśl Wielki
  9,6
  woj. podkarpackie
  12,5
  Polska
  13,6
 • 132,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,1
  Województwo
  147,8
  Polska
  156,7
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,6
  woj. podkarpackie
  4,1
  Cała Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Radomyśl Wielki
  3,0
  Podkarpackie
  3,1
  Cała Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mieleckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,1%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Kraj
  34,8%
 • 16,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Radomyśl Wielki
  16,8%
  Podkarpackie
  18,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Radomyśl Wielki
  7,7%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 380 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Cały kraj
  74,4
 • 205,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Radomyśl Wielki
  205,9
  Województwo
  228,6
  Kraj
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  205,4
  Kraj
  246,5
 • 320,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 317,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  320,1
  woj. podkarpackie
  424,1
  Polska
  475,8
 • 48,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 60,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,0
  woj. podkarpackie
  51,4
  Cały kraj
  70,6
 • 35,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,2
  Województwo
  27,6
  Cały kraj
  32,6
 • 2,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  5,8
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  Podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 11 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 11,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radomyśl Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomyśl Wielki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Radomyślu Wielkim oddano do użytku 23 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radomyślu Wielkim to 898 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  65,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 34,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radomyślu Wielkim to 4,83 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Radomyślu Wielkim to 108,90 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,66% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,76% mieszkań posiada łazienkę, 84,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,51% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mieleckiego.

  Powiat mielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 898 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 278,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  278,40
  woj. podkarpackie
  324,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 102,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Radomyśl Wielki
  102,70 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,60 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,70
  Podkarpackie
  4,11
  Cała Polska
  3,82
 • 3,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Radomyśl Wielki
  3,59
  woj. podkarpackie
  3,09
  Cała Polska
  2,55
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,76
  woj. podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 23 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Radomyśl Wielki
  7,07
  woj. podkarpackie
  4,69
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 111 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Radomyśl Wielki
  4,83
  Województwo
  4,60
  Polska
  3,90
 • 34,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Radomyśl Wielki
  34,13
  woj. podkarpackie
  21,59
  Cała Polska
  24,07
 • 2 505 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 108,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  108,9 m2
  woj. podkarpackie
  110,5 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Radomyśl Wielki
  0,77 m2
  woj. podkarpackie
  0,52 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,66%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Radomyśl Wielki
  94,65%
  Województwo
  92,04%
  Polska
  94,01%
 • 92,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Radomyśl Wielki
  92,76%
  Podkarpackie
  89,99%
  Cały kraj
  91,78%
 • 84,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,41%
  Województwo
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 79,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Radomyśl Wielki
  79,51%
  Województwo
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Radomyśl Wielki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radomyślu Wielkim na 1000 mieszkańców pracuje 213osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radomyślu Wielkim wynosiło w 2021 roku 3,8% (4,9% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomyślu Wielkim wynosiło 5 233,93 PLN, co odpowiada 87.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radomyśla Wielkiego 248 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 190 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -58.

  27,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Radomyśla Wielkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,5% w przemyśle i budownictwie, a 11,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 213 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Radomyśl Wielki
  213,0
  woj. podkarpackie
  221,0
  Cała Polska
  257,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,9% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Miasto
  3,8%
  Podkarpackie
  8,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radomyślu Wielkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radomyślu Wielkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radomyślu Wielkim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 234 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 234 PLN
  Województwo
  5 172 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radomyślu Wielkim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 248 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 190 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -58 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,2% Pozostałe
 • 27,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radomyślu Wielkim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 693 Pracujący ogółem
 • 376 Kobiety
 • 317 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,4% W wieku produkcyjnym
 • 61,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 18,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radomyśl Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  55,4
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 22,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  22,6
  woj. podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 69,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  69,2
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radomyśl Wielki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radomyślu Wielkim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 364 podmioty gospodarki narodowej, z czego 286 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 35 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (14) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2021 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radomyślu Wielkim najwięcej (25) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (343) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,2% (121) podmiotów, a 64,6% (235) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radomyślu Wielkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 364 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 121 Przemysł i budownictwo
 • 235 Pozostała działalność
 • 35 Podmioty nowo zarejestrowane w Radomyślu Wielkim w 2021 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Radomyślu Wielkim w 2021 roku
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 343 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 343
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 364 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 364
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 25 Spółki cywilne ogółem
 • 25
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 77 Budownictwo
 • 77
 • 71 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 71
 • 34 Przetwórstwo przemysłowe
 • 34
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomyśl Wielki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Radomyślu Wielkim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radomyślu Wielkim wynosi 65,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radomyśla Wielkiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,69 (wykrywalność 43%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,26 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,96 (56%), drogowe - 1,38 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radomyśla Wielkiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 11,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Radomyśl Wielki
  11,19
  Podkarpackie
  13,75
  Kraj
  21,51
 • 6,26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,26
  woj. podkarpackie
  6,80
  Polska
  12,82
 • 2,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,96
  woj. podkarpackie
  4,84
  Polska
  5,89
 • 1,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,38
  Podkarpackie
  1,58
  Kraj
  1,85
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,17
  Podkarpackie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 5,69 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Radomyśl Wielki
  5,69
  Podkarpackie
  7,04
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  66%
  Podkarpackie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Radomyśl Wielki
  61%
  Podkarpackie
  71%
  Polska
  64%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  56%
  Podkarpackie
  72%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Radomyśl Wielki
  96%
  Województwo
  91%
  Kraj
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  43%
  Podkarpackie
  61%
  Polska
  53%

Radomyśl Wielki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Radomyśla Wielkiego wyniosła w 2021 roku 77,2 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 11.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Radomyśla Wielkiego - 36% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (8.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (6.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,1 mln złotych, czyli 7,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radomyśla Wielkiego wyniosła w 2021 roku 84,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5%). W budżecie Radomyśla Wielkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 601 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,8%.
 • Wydatki budżetu w Radomyślu Wielkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,9 mln

  3,2 tys(100%)

  43,6 mln

  3,1 tys(100%)

  53,5 mln

  3,8 tys(100%)

  60,7 mln

  4,3 tys(100%)

  71,6 mln

  5,0 tys(100%)

  81,5 mln

  5,7 tys(100%)

  86,0 mln

  6,0 tys(100%)

  77,2 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,3 mln

  6,5 tys(45.3%)

  21,7 mln

  6,9 tys(49.8%)

  20,9 mln

  6,6 tys(39%)

  22,7 mln

  7,2 tys(37.4%)

  22,7 mln

  7,1 tys(31.8%)

  24,8 mln

  7,7 tys(30.4%)

  25,5 mln

  7,9 tys(29.6%)

  27,8 mln

  8,5 tys(36%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  1,1 tys(7.8%)

  3,4 mln

  1,1 tys(7.8%)

  3,2 mln

  1,0 tys(6%)

  4,2 mln

  1,3 tys(6.9%)

  5,3 mln

  1,7 tys(7.5%)

  3,8 mln

  1,2 tys(4.6%)

  6,8 mln

  2,1 tys(8%)

  6,2 mln

  1,9 tys(8.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  1,1 tys(7.3%)

  3,2 mln

  1,0 tys(7.3%)

  3,3 mln

  1,0 tys(6.2%)

  3,4 mln

  1,1 tys(5.6%)

  4,2 mln

  1,3 tys(5.8%)

  4,6 mln

  1,4 tys(5.6%)

  5,0 mln

  1,6 tys(5.8%)

  5,1 mln

  1,6 tys(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  705(4.9%)

  2,5 mln

  801(5.8%)

  3,8 mln

  1,2 tys(7%)

  3,8 mln

  1,2 tys(6.2%)

  11,9 mln

  3,7 tys(16.6%)

  18,6 mln

  5,8 tys(22.8%)

  14,8 mln

  4,6 tys(17.2%)

  5,1 mln

  1,6 tys(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,0 mln

  2,9 tys(20%)

  9,4 mln

  3,0 tys(21.5%)

  18,8 mln

  5,9 tys(35.1%)

  2,8 mln

  878(4.6%)

  3,0 mln

  946(4.2%)

  3,3 mln

  1,0 tys(4%)

  3,3 mln

  1,0 tys(3.8%)

  3,4 mln

  1,0 tys(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  522(3.6%)

  998,3 tys

  317(2.3%)

  861,8 tys

  272(1.6%)

  905,0 tys

  286(1.5%)

  1,2 mln

  389(1.7%)

  960,5 tys

  298(1.2%)

  978,8 tys

  304(1.1%)

  1,2 mln

  376(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  573(4%)

  508,1 tys

  161(1.2%)

  556,4 tys

  176(1%)

  1,1 mln

  341(1.8%)

  1,3 mln

  421(1.9%)

  647,6 tys

  201(0.8%)

  626,3 tys

  194(0.7%)

  761,3 tys

  234(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  287,4 tys

  92,6(0.6%)

  287,3 tys

  91,2(0.7%)

  308,8 tys

  97,5(0.6%)

  295,8 tys

  93,4(0.5%)

  276,4 tys

  86,5(0.4%)

  756,3 tys

  234(0.9%)

  808,3 tys

  251(0.9%)

  586,2 tys

  180(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  389,7 tys

  126(0.9%)

  414,5 tys

  132(1%)

  444,1 tys

  140(0.8%)

  459,0 tys

  145(0.8%)

  468,5 tys

  147(0.7%)

  565,3 tys

  175(0.7%)

  573,3 tys

  178(0.7%)

  565,3 tys

  174(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  429,5 tys

  138(1%)

  288,8 tys

  91,7(0.7%)

  310,6 tys

  98,0(0.6%)

  441,2 tys

  139(0.7%)

  404,5 tys

  127(0.6%)

  418,4 tys

  130(0.5%)

  535,0 tys

  166(0.6%)

  352,2 tys

  108(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  740,0 tys

  238(1.6%)

  364,8 tys

  116(0.8%)

  579,4 tys

  183(1.1%)

  629,0 tys

  199(1%)

  472,5 tys

  148(0.7%)

  332,8 tys

  103(0.4%)

  183,1 tys

  56,8(0.2%)

  246,6 tys

  75,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  142,1 tys

  45,8(0.3%)

  148,4 tys

  47,1(0.3%)

  174,9 tys

  55,2(0.3%)

  153,8 tys

  48,6(0.3%)

  153,6 tys

  48,1(0.2%)

  148,8 tys

  46,1(0.2%)

  147,2 tys

  45,6(0.2%)

  233,4 tys

  71,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  81,9 tys

  26,4(0.2%)

  66,0 tys

  21,0(0.2%)

  56,8 tys

  17,9(0.1%)

  158,2 tys

  50,0(0.3%)

  80,6 tys

  25,2(0.1%)

  81,4 tys

  25,2(0.1%)

  116,0 tys

  36,0(0.1%)

  169,2 tys

  52,0(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  163,4 tys

  52,6(0.4%)

  104,0 tys

  33,0(0.2%)

  78,1 tys

  24,6(0.1%)

  70,3 tys

  22,2(0.1%)

  42,7 tys

  13,4(0.1%)

  180,3 tys

  55,9(0.2%)

  166,0 tys

  51,5(0.2%)

  130,3 tys

  40,1(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  683,4 tys

  220(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,1 tys

  11,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  428,3 tys

  134(0.6%)

  160,3 tys

  49,7(0.2%)

  484,5 tys

  150(0.6%)

  66,4 tys

  20,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  108,7 tys

  35,0(0.2%)

  143,4 tys

  45,5(0.3%)

  20,4 tys

  6,4(0%)

  3,2 tys

  1,0(0%)

  137,6 tys

  43,0(0.2%)

  136,5 tys

  42,3(0.2%)

  138,8 tys

  43,0(0.2%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  45,3 tys

  14,4(0.1%)

  133,2 tys

  42,0(0.2%)

  47,1 tys

  14,9(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  141,1 tys

  45,5(0.3%)

  24,7 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,7 tys

  29,1(0.1%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radomyślu Wielkim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,2 mln

  3,2 tys(100%)

  46,0 mln

  3,2 tys(100%)

  55,5 mln

  3,9 tys(100%)

  60,4 mln

  4,3 tys(100%)

  68,5 mln

  4,8 tys(100%)

  78,6 mln

  5,5 tys(100%)

  86,6 mln

  6,0 tys(100%)

  84,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,4 mln

  7,2 tys(49.7%)

  22,8 mln

  7,2 tys(49.5%)

  23,6 mln

  7,4 tys(42.5%)

  23,4 mln

  7,4 tys(38.8%)

  24,3 mln

  7,6 tys(35.5%)

  27,0 mln

  8,4 tys(34.4%)

  33,0 mln

  10,2 tys(38.1%)

  33,6 mln

  10,3 tys(39.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  3,0 tys(20.6%)

  9,4 mln

  3,0 tys(20.4%)

  10,4 mln

  3,3 tys(18.8%)

  11,2 mln

  3,5 tys(18.5%)

  12,5 mln

  3,9 tys(18.3%)

  13,6 mln

  4,2 tys(17.3%)

  13,8 mln

  4,3 tys(16%)

  15,0 mln

  4,6 tys(17.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  840,5 tys

  271(1.9%)

  1,1 mln

  347(2.4%)

  1,2 mln

  366(2.1%)

  1,6 mln

  509(2.7%)

  6,6 mln

  2,1 tys(9.6%)

  10,9 mln

  3,4 tys(13.9%)

  7,3 mln

  2,3 tys(8.5%)

  4,2 mln

  1,3 tys(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,2 mln

  700(4.8%)

  1,8 mln

  581(4%)

  1,2 mln

  372(2.1%)

  1,7 mln

  522(2.7%)

  2,4 mln

  765(3.6%)

  1,6 mln

  489(2%)

  1,8 mln

  554(2.1%)

  2,0 mln

  612(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  2,6 tys(17.7%)

  8,3 mln

  2,6 tys(18.1%)

  17,8 mln

  5,6 tys(32.1%)

  1,8 mln

  564(3%)

  1,8 mln

  572(2.7%)

  1,9 mln

  603(2.5%)

  1,8 mln

  569(2.1%)

  1,8 mln

  567(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  683,4 tys

  220(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  325,0 tys

  102(0.5%)

  140,0 tys

  43,4(0.2%)

  52,0 tys

  16,1(0.1%)

  700,0 tys

  215(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  380,2 tys

  122(0.8%)

  383,7 tys

  122(0.8%)

  423,1 tys

  134(0.8%)

  430,3 tys

  136(0.7%)

  464,5 tys

  145(0.7%)

  578,9 tys

  179(0.7%)

  563,5 tys

  175(0.7%)

  554,3 tys

  170(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  680

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  880

  0,3(0%)

  360

  0,1(0%)

  523,3 tys

  161(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  243,9 tys

  78,6(0.5%)

  263,1 tys

  83,6(0.6%)

  327,9 tys

  104(0.6%)

  354,3 tys

  112(0.6%)

  182,2 tys

  57,0(0.3%)

  325,9 tys

  101(0.4%)

  502,9 tys

  156(0.6%)

  354,1 tys

  109(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  141,7 tys

  45,6(0.3%)

  268,7 tys

  85,3(0.6%)

  200,9 tys

  63,4(0.4%)

  101,5 tys

  32,1(0.2%)

  90,0 tys

  28,2(0.1%)

  111,0 tys

  34,4(0.1%)

  1,6 mln

  505(1.9%)

  223,0 tys

  68,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  786,0 tys

  250(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  19,5 tys

  6,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  168,2 tys

  51,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  125,1 tys

  40,3(0.3%)

  90,7 tys

  28,8(0.2%)

  110,5 tys

  34,9(0.2%)

  115,4 tys

  36,5(0.2%)

  95,6 tys

  29,9(0.1%)

  87,0 tys

  27,0(0.1%)

  100,0 tys

  31,0(0.1%)

  118,9 tys

  36,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  579,6 tys

  187(1.3%)

  274,8 tys

  87,3(0.6%)

  246,5 tys

  77,8(0.4%)

  240,9 tys

  76,1(0.4%)

  121,3 tys

  38,0(0.2%)

  38,0 tys

  11,8(0%)

  24,5 tys

  7,6(0%)

  18,6 tys

  5,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  105,0 tys

  33,8(0.2%)

  302,0 tys

  95,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  5,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  108,7 tys

  35,0(0.2%)

  143,4 tys

  45,5(0.3%)

  20,4 tys

  6,4(0%)

  3,2 tys

  1,0(0%)

  137,6 tys

  43,0(0.2%)

  136,5 tys

  42,3(0.2%)

  138,8 tys

  43,0(0.2%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  65,5 tys

  21,1(0.1%)

  41,2 tys

  13,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,7 tys

  30,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,0 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radomyśl Wielki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 829 mieszkańców Radomyśla Wielkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 409 kobiet oraz 420 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,5% mieszkańców Radomyśla Wielkiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Radomyśla Wielkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radomyślu Wielkim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,8%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2021 w Radomyślu Wielkim mieściły się 3 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 307 dzieci (130 dziewczynek oraz 177 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,3% mieszkańców Radomyśla Wielkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 20,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 034 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 328 uczniów (158 kobiet oraz 170 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radomyślu Wielkim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 255 uczniów (132 kobiety oraz 123 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów.

  W Radomyślu Wielkim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 77 uczniów (17 kobiet oraz 60 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,9% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków). 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców Radomyśla Wielkiego w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 20,0% Wykształcenie wyższe
 • Radomyśl Wielki
  20,0%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,6%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,0%
  Podkarpackie
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Radomyśl Wielki
  27,5%
  Podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Radomyśl Wielki
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Radomyśl Wielki
  10,9%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Radomyśl Wielki
  3,2%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2034 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 034,0
  Województwo
  894,0
  Polska
  896,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Radomyśl Wielki
  0,35
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 265 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radomyśl Wielki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 307 Dzieci
 • 130 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 177 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,3%
  57,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 81 3 lata
 • 81
 • 80 4 lata
 • 80
 • 78 5 lata
 • 78
 • 61 6 lat
 • 61
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 34 3 lata
 • 34
 • 36 4 lata
 • 36
 • 32 5 lata
 • 32
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 47 3 lata
 • 47
 • 44 4 lata
 • 44
 • 46 5 lata
 • 46
 • 38 6 lat
 • 38
 • 15 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radomyślu Wielkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomyślu Wielkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  14 682-07-05
  14 682-07-05
  ul. Krasińskiego 1
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców (0)
  Niepubliczne
  ul. Armii Krajowej 62 b
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa (św. Józef)
  Niepubliczne
  14 681-96-82
  14 681-96-82
  ul. Firleja 28
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radomyśl Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 328 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Radomyśl Wielki
  19,3
  woj. podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 •  
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radomyślu Wielkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomyślu Wielkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Radomyślu Wielkim (gen. Władysław Sikorski)
  Publiczna
  14 681-97-00
  ul. ul.Ogrodowa 1
  39-310 Radomyśl Wielki
  1326820
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radomyśl Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,3
  Województwo
  22,3
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radomyślu Wielkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomyślu Wielkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  14 681-96-83
  14 681-96-83
  ul. Kościuszki 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  4101-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  14 681-95-86
  14 681-96-83
  ul. Kościuszki 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  252-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  14 681-96-83
  14 681-96-83
  ul. KOŚCIUSZKI 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  247-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  14 681-96-83
  14 681-96-83
  ul. KOŚCIUSZKI 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radomyśl Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radomyśl Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radomyśl Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomyśl Wielki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Radomyślu Wielkim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radomyślu Wielkim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Radomyślu Wielkim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 8 (uczestnicy: 745)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 25)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 54)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 54)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 89)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 89)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 67)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 5 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Radomyślu Wielkim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 042 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 641 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Radomyślu Wielkim działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 234 członków. Zarejestrowano 257 ćwiczących (mężczyźni: 171, kobiety: 86, chłopcy do lat 18: 132, dziewczęta do lat 18: 86). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radomyślu Wielkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radomyśla Wielkiego znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Radomyślu Wielkim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-325 z 1989-12-12; A-1156 z 2013-05-21
  • Kościół z 1870 r.dnia 1991-05-19, wykaz dokumentów: A-337 z 1991-05-19; A-519 z 2011-03-16
 • Formy ochrony przyrody w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radomyśla Wielkiego znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radomyślu Wielkim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-09-22, Opis granicy: pomnik nr: 39 drzewo działka p. alfreda laska zam. dulcza mała nr domu 192

Radomyśl Wielki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 25 wypadków drogowych w Radomyślu Wielkim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 25 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 769,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 184,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Radomyślu Wielkim znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mieleckiego.

  Powiat mielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 25 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 25 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radomyślu Wielkim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 769,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Radomyśl Wielki
  769,9
  Województwo
  941,4
  Kraj
  1 035,8
 • 184,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Radomyśl Wielki
  184,8
  woj. podkarpackie
  86,0
  Cała Polska
  98,5
 • 769,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Radomyśl Wielki
  769,9
  woj. podkarpackie
  1 147,1
  Kraj
  1 251,4
 • 24,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  24,0
  woj. podkarpackie
  9,1
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  121,9
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radomyślu Wielkim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 143,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Radomyśl Wielki
  143,9 km
  woj. podkarpackie
  403,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Radomyśl Wielki
  1,6 km
  Podkarpackie
  3,4 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radomyśl Wielki przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 984droga wojewódzka nr 984(Lisia Góra - Żukowice Stare - Żabno - Świerdże - Radomyśl Wielki - Zgórsko - Wadowice Górne - Piątkowiec - Wola Mielecka - Mielec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radomyślu Wielkim istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Baczyńskiego

  ul. Batorego

  ul. Bema

  ul. Boczna

  ul. Broniewskiego

  ul. Chopina

  ul. Dąbrowskiej

  ul. Dębowa

  ul. Firleja

  ul. Graniczna

  ul. Harcerska

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Krótka

  ul. Kąty

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Lonczaka

  ul. Matuli

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Piekarska

  ul. Piłsudskiego

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Reymonta

  ul. Rolna

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sikorskiego

  ul. Sobieskiego

  ul. Sucharskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Zawadzkiego

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Tuwima

  ul. Wałowa

  ul. Witosa

  ul. Wąska

  ul. Zasowska

  ul. Zielona

  ul. bł. Edmunda Bojanowskiego

  ul. ks. Jana Curyłły

  ul. Żeromskiego