Radomyśl Wielki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Radomyśl Wielki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radomyśl Wielki to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu mieleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Radomyśl Wielki.
 • 3 392 Liczba mieszkańców
 • 8,8 km² Powierzchnia
 • 385,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 31 stycznia 1581 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • RMI Tablice rejestracyjne
 • Józef Rybiński Burmistrz miasta
Radomyśl Wielki na mapie
Identyfikatory
 • 21.276950.1969 Współrzędne GPS
 • 1811084 TERYT (TERC)
 • 0982411 SIMC
Herb miasta Radomyśl Wielki
Radomyśl Wielki herb

Jak Radomyśl Wielki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Radomyśl Wielki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Radomyśl Wielki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Radomyśl Wielki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
7Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
10Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
17Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
18Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
23Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
29Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
30Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
35Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
71Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
113Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
187Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
273Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
282Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
322Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
323Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Radomyśl Wielki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
39-310Poczta Radomyśl Wielki
39-310Skrytki Pocztowe Poczta Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radomyślu Wielkim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Mielcu (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sikorskiego 4
39-300 Mielec
Urząd Miejski Radomyśl Wielki
(14) 681-91-21
(14) 681-91-23
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Radomyśl Wielki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 392, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 21,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,4 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radomyśla Wielkiego zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Radomyśla Wielkiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Radomyśl Wielki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,68 na 1000 mieszkańców Radomyśla Wielkiego. W 2022 roku urodziło się 32 dzieci, w tym 46,9% dziewczynek i 53,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 294 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,5% zgonów w Radomyślu Wielkim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,1% zgonów w Radomyślu Wielkim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radomyśla Wielkiego przypada 6.84 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radomyśla Wielkiego 12. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  63,1% mieszkańców Radomyśla Wielkiego jest w wieku produkcyjnym, 22,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radomyśla Wielkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 392 Liczba mieszkańców
 • 1 716 Kobiety
 • 1 676 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radomyśla Wielkiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 37,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  37,4 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 38,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radomyśl Wielki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radomyśla Wielkiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radomyśl Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radomyśl Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radomyśl Wielki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Radomyśl Wielki
  58,0%
  Województwo
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,0%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radomyślu Wielkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Radomyśl Wielki
  4,8
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,3
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  2,7
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radomyślu Wielkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,9%
  53,1%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,5
  Podkarpackie
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Radomyśl Wielki
  38,1
  Podkarpackie
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 294 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 218 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 294 g
  Podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 367 Waga 3500g - 3999g
 • 367
 • 450 Waga 3000g - 3499g
 • 450
 • 194 Waga 2500g - 2999g
 • 194
 • 66 Waga 2000g - 2499g
 • 66
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Radomyśl Wielki
  1,35
  woj. podkarpackie
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  woj. podkarpackie
  0,77
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Radomyślu Wielkim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,5%
  56,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,8 Zgony na 1000 ludności
 • Radomyśl Wielki
  6,8
  Podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 119,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  119,3
  woj. podkarpackie
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 0,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,9
  Podkarpackie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Radomyśl Wielki
  2,8
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mieleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,5%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Kraj
  36,0%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,1%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,5%
  Podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 163 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 209,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  209,1
  Województwo
  224,0
  Cały kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  198,8
  Cały kraj
  253,9
 • 422,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 396,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 449,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  422,6
  Województwo
  463,9
  Polska
  426,2
 • 82,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 52,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  82,3
  Podkarpackie
  72,9
  Polska
  62,9
 • 26,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,5
  woj. podkarpackie
  25,5
  Cały kraj
  33,8
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Radomyśl Wielki
  4,4
  Podkarpackie
  4,8
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 12 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radomyślu Wielkim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radomyśl Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomyśl Wielki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radomyślu Wielkim oddano do użytku 37 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radomyślu Wielkim to 1 047 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  67,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radomyślu Wielkim to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Radomyślu Wielkim to 133,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,65% mieszkań posiada łazienkę, 84,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mieleckiego.

  Powiat mielecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 047 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 310,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  310,30
  Podkarpackie
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Radomyśl Wielki
  102,20 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,70 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Radomyśl Wielki
  4,87
  woj. podkarpackie
  4,24
  Cała Polska
  3,83
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Radomyśl Wielki
  3,22
  Województwo
  2,92
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Radomyśl Wielki
  0,66
  woj. podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 37 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,97
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 196 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Radomyśl Wielki
  5,30
  woj. podkarpackie
  4,42
  Kraj
  3,89
 • 58,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  58,09
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 4 946 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Radomyśl Wielki
  133,7 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 1,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Radomyśl Wielki
  1,47 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,80%
  Województwo
  97,52%
  Polska
  97,75%
 • 95,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Radomyśl Wielki
  95,42%
  Województwo
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 94,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Radomyśl Wielki
  94,65%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,05%
  Podkarpackie
  84,55%
  Kraj
  85,83%
 • 82,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  82,14%
  Województwo
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Radomyśl Wielki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radomyślu Wielkim na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radomyślu Wielkim wynosiło w 2023 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomyślu Wielkim wynosiło 5 845,43 PLN, co odpowiada 87.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radomyśla Wielkiego 248 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 190 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -58.

  11,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Radomyśla Wielkiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 53,0% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  207,0
  Podkarpackie
  224,0
  Polska
  259,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,2%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radomyślu Wielkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radomyślu Wielkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radomyślu Wielkim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 234 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 845 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radomyślu Wielkim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 248 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 190 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -58 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 53,0% Przemysł i budownictwo
 • 36,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 34,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radomyślu Wielkim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 693 Pracujący ogółem
 • 376 Kobiety
 • 317 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radomyślu Wielkim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 60,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 14,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 19,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radomyśl Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Radomyśl Wielki
  58,4
  Podkarpackie
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 23,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  23,5
  woj. podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 67,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  67,1
  woj. podkarpackie
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radomyśl Wielki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Radomyślu Wielkim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 392 podmioty gospodarki narodowej, z czego 305 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (35) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (14) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2021 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radomyślu Wielkim najwięcej (26) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (371) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,9% (137) podmiotów, a 62,5% (245) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radomyślu Wielkim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 392 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 137 Przemysł i budownictwo
 • 245 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Radomyślu Wielkim w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Radomyślu Wielkim w 2023 roku
 • 305 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 371 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 371
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 392 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 392
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 305 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 86 Budownictwo
 • 86
 • 70 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 70
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomyśl Wielki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radomyślu Wielkim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 44 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,13 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radomyślu Wielkim wynosi 67,30% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radomyśla Wielkiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,08 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,66 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,15 (57%), drogowe - 1,60 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radomyśla Wielkiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 44
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 13,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,13
  Podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 6,66 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,66
  Podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 4,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Radomyśl Wielki
  4,15
  Podkarpackie
  3,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,60
  Podkarpackie
  1,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Radomyśl Wielki
  0,28
  Podkarpackie
  0,32
  Polska
  0,35
 • 7,08 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,08
  Podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  67%
  woj. podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Radomyśl Wielki
  64%
  Województwo
  66%
  Kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  57%
  Podkarpackie
  56%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Radomyśl Wielki
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  Podkarpackie
  48%
  Cały kraj
  51%

Radomyśl Wielki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Radomyśla Wielkiego wyniosła w 2022 roku 92,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Radomyśla Wielkiego - 33.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9 mln złotych, czyli 17,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radomyśla Wielkiego wyniosła w 2022 roku 86,5 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). W budżecie Radomyśla Wielkiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 758 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,3 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,1%.
 • Wydatki budżetu w Radomyślu Wielkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,6 mln

  3,1 tys(100%)

  53,5 mln

  3,8 tys(100%)

  60,7 mln

  4,3 tys(100%)

  71,6 mln

  5,0 tys(100%)

  81,5 mln

  5,7 tys(100%)

  86,0 mln

  6,0 tys(100%)

  77,2 mln

  5,4 tys(100%)

  92,4 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,7 mln

  6,9 tys(49.8%)

  20,9 mln

  6,6 tys(39%)

  22,7 mln

  7,2 tys(37.4%)

  22,7 mln

  7,1 tys(31.8%)

  24,8 mln

  7,7 tys(30.4%)

  25,5 mln

  7,9 tys(29.6%)

  27,8 mln

  8,5 tys(36%)

  31,1 mln

  9,2 tys(33.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  801(5.8%)

  3,8 mln

  1,2 tys(7%)

  3,8 mln

  1,2 tys(6.2%)

  11,9 mln

  3,7 tys(16.6%)

  18,6 mln

  5,8 tys(22.8%)

  14,8 mln

  4,6 tys(17.2%)

  5,1 mln

  1,6 tys(6.6%)

  10,7 mln

  3,2 tys(11.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 mln

  2,4 tys(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,0 tys(7.3%)

  3,3 mln

  1,0 tys(6.2%)

  3,4 mln

  1,1 tys(5.6%)

  4,2 mln

  1,3 tys(5.8%)

  4,6 mln

  1,4 tys(5.6%)

  5,0 mln

  1,6 tys(5.8%)

  5,1 mln

  1,6 tys(6.6%)

  6,0 mln

  1,8 tys(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,4 mln

  3,0 tys(21.5%)

  18,8 mln

  5,9 tys(35.1%)

  2,8 mln

  878(4.6%)

  3,0 mln

  946(4.2%)

  3,3 mln

  1,0 tys(4%)

  3,3 mln

  1,0 tys(3.8%)

  3,4 mln

  1,0 tys(4.4%)

  5,5 mln

  1,6 tys(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  1,1 tys(7.8%)

  3,2 mln

  1,0 tys(6%)

  4,2 mln

  1,3 tys(6.9%)

  5,3 mln

  1,7 tys(7.5%)

  3,8 mln

  1,2 tys(4.6%)

  6,8 mln

  2,1 tys(8%)

  6,2 mln

  1,9 tys(8.1%)

  4,6 mln

  1,3 tys(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  287,3 tys

  91,2(0.7%)

  308,8 tys

  97,5(0.6%)

  295,8 tys

  93,4(0.5%)

  276,4 tys

  86,5(0.4%)

  756,3 tys

  234(0.9%)

  808,3 tys

  251(0.9%)

  586,2 tys

  180(0.8%)

  3,4 mln

  1,0 tys(3.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  35,1 tys

  11,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  428,3 tys

  134(0.6%)

  160,3 tys

  49,7(0.2%)

  484,5 tys

  150(0.6%)

  66,4 tys

  20,4(0.1%)

  2,6 mln

  782(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  508,1 tys

  161(1.2%)

  556,4 tys

  176(1%)

  1,1 mln

  341(1.8%)

  1,3 mln

  421(1.9%)

  647,6 tys

  201(0.8%)

  626,3 tys

  194(0.7%)

  761,3 tys

  234(1%)

  1,2 mln

  360(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  998,3 tys

  317(2.3%)

  861,8 tys

  272(1.6%)

  905,0 tys

  286(1.5%)

  1,2 mln

  389(1.7%)

  960,5 tys

  298(1.2%)

  978,8 tys

  304(1.1%)

  1,2 mln

  376(1.6%)

  1,1 mln

  338(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  288,8 tys

  91,7(0.7%)

  310,6 tys

  98,0(0.6%)

  441,2 tys

  139(0.7%)

  404,5 tys

  127(0.6%)

  418,4 tys

  130(0.5%)

  535,0 tys

  166(0.6%)

  352,2 tys

  108(0.5%)

  824,3 tys

  244(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  414,5 tys

  132(1%)

  444,1 tys

  140(0.8%)

  459,0 tys

  145(0.8%)

  468,5 tys

  147(0.7%)

  565,3 tys

  175(0.7%)

  573,3 tys

  178(0.7%)

  565,3 tys

  174(0.7%)

  624,8 tys

  185(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  104,0 tys

  33,0(0.2%)

  78,1 tys

  24,6(0.1%)

  70,3 tys

  22,2(0.1%)

  42,7 tys

  13,4(0.1%)

  180,3 tys

  55,9(0.2%)

  166,0 tys

  51,5(0.2%)

  130,3 tys

  40,1(0.2%)

  565,6 tys

  168(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  148,4 tys

  47,1(0.3%)

  174,9 tys

  55,2(0.3%)

  153,8 tys

  48,6(0.3%)

  153,6 tys

  48,1(0.2%)

  148,8 tys

  46,1(0.2%)

  147,2 tys

  45,6(0.2%)

  233,4 tys

  71,8(0.3%)

  170,9 tys

  50,7(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  66,0 tys

  21,0(0.2%)

  56,8 tys

  17,9(0.1%)

  158,2 tys

  50,0(0.3%)

  80,6 tys

  25,2(0.1%)

  81,4 tys

  25,2(0.1%)

  116,0 tys

  36,0(0.1%)

  169,2 tys

  52,0(0.2%)

  124,2 tys

  36,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  364,8 tys

  116(0.8%)

  579,4 tys

  183(1.1%)

  629,0 tys

  199(1%)

  472,5 tys

  148(0.7%)

  332,8 tys

  103(0.4%)

  183,1 tys

  56,8(0.2%)

  246,6 tys

  75,8(0.3%)

  40,9 tys

  12,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  143,4 tys

  45,5(0.3%)

  20,4 tys

  6,4(0%)

  3,2 tys

  1,0(0%)

  137,6 tys

  43,0(0.2%)

  136,5 tys

  42,3(0.2%)

  138,8 tys

  43,0(0.2%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  45,3 tys

  14,4(0.1%)

  133,2 tys

  42,0(0.2%)

  47,1 tys

  14,9(0.1%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  24,7 tys

  7,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,7 tys

  29,1(0.1%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radomyślu Wielkim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radomyśl Wielki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radomyśla Wielkiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,0 mln

  3,2 tys(100%)

  55,5 mln

  3,9 tys(100%)

  60,4 mln

  4,3 tys(100%)

  68,5 mln

  4,8 tys(100%)

  78,6 mln

  5,5 tys(100%)

  86,6 mln

  6,1 tys(100%)

  84,5 mln

  5,9 tys(100%)

  86,5 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,8 mln

  7,2 tys(49.5%)

  23,6 mln

  7,4 tys(42.5%)

  23,4 mln

  7,4 tys(38.8%)

  24,3 mln

  7,6 tys(35.5%)

  27,0 mln

  8,4 tys(34.4%)

  33,0 mln

  10,2 tys(38.1%)

  33,6 mln

  10,3 tys(39.8%)

  31,2 mln

  9,2 tys(36%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,4 mln

  3,0 tys(20.4%)

  10,4 mln

  3,3 tys(18.8%)

  11,2 mln

  3,5 tys(18.5%)

  12,5 mln

  3,9 tys(18.3%)

  13,6 mln

  4,2 tys(17.3%)

  13,8 mln

  4,3 tys(16%)

  15,0 mln

  4,6 tys(17.8%)

  17,7 mln

  5,3 tys(20.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 mln

  2,4 tys(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  347(2.4%)

  1,2 mln

  366(2.1%)

  1,6 mln

  509(2.7%)

  6,6 mln

  2,1 tys(9.6%)

  10,9 mln

  3,4 tys(13.9%)

  7,3 mln

  2,3 tys(8.5%)

  4,2 mln

  1,3 tys(5%)

  5,8 mln

  1,7 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  2,6 tys(18.1%)

  17,8 mln

  5,6 tys(32.1%)

  1,8 mln

  564(3%)

  1,8 mln

  572(2.7%)

  1,9 mln

  603(2.5%)

  1,8 mln

  569(2.1%)

  1,8 mln

  567(2.2%)

  3,7 mln

  1,1 tys(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  581(4%)

  1,2 mln

  372(2.1%)

  1,7 mln

  522(2.7%)

  2,4 mln

  765(3.6%)

  1,6 mln

  489(2%)

  1,8 mln

  554(2.1%)

  2,0 mln

  612(2.4%)

  1,7 mln

  492(1.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  325,0 tys

  102(0.5%)

  140,0 tys

  43,4(0.2%)

  52,0 tys

  16,1(0.1%)

  700,0 tys

  215(0.8%)

  1,1 mln

  332(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  383,7 tys

  122(0.8%)

  423,1 tys

  134(0.8%)

  430,3 tys

  136(0.7%)

  464,5 tys

  145(0.7%)

  578,9 tys

  179(0.7%)

  563,5 tys

  175(0.7%)

  554,3 tys

  170(0.7%)

  650,7 tys

  193(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  41,2 tys

  13,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,7 tys

  30,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  428,2 tys

  127(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  263,1 tys

  83,6(0.6%)

  327,9 tys

  104(0.6%)

  354,3 tys

  112(0.6%)

  182,2 tys

  57,0(0.3%)

  325,9 tys

  101(0.4%)

  502,9 tys

  156(0.6%)

  354,1 tys

  109(0.4%)

  182,8 tys

  54,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  786,0 tys

  250(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  19,5 tys

  6,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  168,2 tys

  51,7(0.2%)

  132,3 tys

  39,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  90,7 tys

  28,8(0.2%)

  110,5 tys

  34,9(0.2%)

  115,4 tys

  36,5(0.2%)

  95,6 tys

  29,9(0.1%)

  87,0 tys

  27,0(0.1%)

  100,0 tys

  31,0(0.1%)

  118,9 tys

  36,5(0.1%)

  105,5 tys

  31,3(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  268,7 tys

  85,3(0.6%)

  200,9 tys

  63,4(0.4%)

  101,5 tys

  32,1(0.2%)

  90,0 tys

  28,2(0.1%)

  111,0 tys

  34,4(0.1%)

  1,6 mln

  505(1.9%)

  223,0 tys

  68,6(0.3%)

  100,5 tys

  29,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  302,0 tys

  95,9(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  5,5(0%)

  24,0 tys

  7,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  274,8 tys

  87,3(0.6%)

  246,5 tys

  77,8(0.4%)

  240,9 tys

  76,1(0.4%)

  121,3 tys

  38,0(0.2%)

  38,0 tys

  11,8(0%)

  24,5 tys

  7,6(0%)

  18,6 tys

  5,7(0%)

  15,7 tys

  4,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  13,5 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,9(0%)

  11,3 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  143,4 tys

  45,5(0.3%)

  20,4 tys

  6,4(0%)

  3,2 tys

  1,0(0%)

  137,6 tys

  43,0(0.2%)

  136,5 tys

  42,3(0.2%)

  138,8 tys

  43,0(0.2%)

  2,8 tys

  0,9(0%)

  2,9 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  300

  0,1(0%)

  680

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  880

  0,3(0%)

  360

  0,1(0%)

  523,3 tys

  161(0.6%)

  469

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radomyśl Wielki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 862 mieszkańców Radomyśla Wielkiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 421 kobiet oraz 441 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,5% mieszkańców Radomyśla Wielkiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Radomyśla Wielkiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radomyślu Wielkim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz zasadnicze zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,8%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w Radomyślu Wielkim mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 334 dzieci (154 dziewczynki oraz 180 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  20,4% mieszkańców Radomyśla Wielkiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 334 uczniów (164 kobiety oraz 170 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radomyślu Wielkim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 255 uczniów (132 kobiety oraz 123 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 109,15.

  W Radomyślu Wielkim znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 114 uczniów (33 kobiety oraz 81 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów.

  W Radomyślu Wielkim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 64 uczniów (10 kobiet oraz 54 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Radomyśla Wielkiego w wieku potencjalnej nauki (24,8% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 20,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,0%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,6%
  Podkarpackie
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 36,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Radomyśl Wielki
  2,8%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Radomyśl Wielki
  10,9%
  Województwo
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Radomyśl Wielki
  22,0%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Radomyśl Wielki
  27,5%
  Podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 21,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Radomyśl Wielki
  10,9%
  Województwo
  12,7%
  Kraj
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Radomyśl Wielki
  3,2%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 853,0
  Województwo
  896,0
  Polska
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Radomyśl Wielki
  0,35
  Województwo
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 265 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radomyśl Wielki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 334 Dzieci
 • 154 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 180 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 87 3 lata
 • 87
 • 94 4 lata
 • 94
 • 84 5 lata
 • 84
 • 57 6 lat
 • 57
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 51 3 lata
 • 51
 • 40 4 lata
 • 40
 • 38 5 lata
 • 38
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 36 3 lata
 • 36
 • 54 4 lata
 • 54
 • 46 5 lata
 • 46
 • 36 6 lat
 • 36
 • 26 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radomyślu Wielkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomyślu Wielkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Niepubliczne Przedszkole
  Niepubliczne
  14 682-07-05
  14 682-07-05
  ul. Krasińskiego 1
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców (0)
  Niepubliczne
  ul. Armii Krajowej 62 b
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa (św. Józef)
  Niepubliczne
  14 681-96-82
  14 681-96-82
  ul. Firleja 28
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radomyśl Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 334 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Radomyśl Wielki
  19,6
  woj. podkarpackie
  15,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 109,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Radomyśl Wielki
  109,15
  woj. podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 108,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  108,82
  woj. podkarpackie
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radomyśl Wielki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radomyśl Wielki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radomyślu Wielkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomyślu Wielkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. gen. Wł. Sikorskiego w Radomyślu Wielkim (gen. Władysław Sikorski)
  Publiczna
  14 681-97-00
  ul. ul.Ogrodowa 1
  39-310 Radomyśl Wielki
  1326820
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Radomyśl Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,9%
  71,1%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,8
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radomyśl Wielki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Radomyśl Wielki
  21,3
  woj. podkarpackie
  22,7
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radomyślu Wielkim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radomyślu Wielkim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  14 681-96-83
  14 681-96-83
  ul. Kościuszki 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  4101-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  14 681-95-86
  14 681-96-83
  ul. Kościuszki 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  252-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  14 681-96-83
  14 681-96-83
  ul. KOŚCIUSZKI 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  247-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  14 681-96-83
  14 681-96-83
  ul. KOŚCIUSZKI 2
  39-310 Radomyśl Wielki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radomyśl Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radomyśl Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radomyśl Wielki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radomyśl Wielki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Radomyślu Wielkim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radomyślu Wielkim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Radomyślu Wielkim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 3 900)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 1 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 160)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 70)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 70)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 64)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 64)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 90)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 6 (członkowie: 82)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Radomyślu Wielkim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 323 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 641 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Radomyślu Wielkim działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 234 członków. Zarejestrowano 257 ćwiczących (mężczyźni: 171, kobiety: 86, chłopcy do lat 18: 132, dziewczęta do lat 18: 86). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radomyślu Wielkim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radomyśla Wielkiego znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Radomyślu Wielkim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1989-12-12, wykaz dokumentów: A-325 z 1989-12-12; A-1156 z 2013-05-21
  • Kościół z 1870 r.dnia 1991-05-19, wykaz dokumentów: A-337 z 1991-05-19; A-519 z 2011-03-16
 • Formy ochrony przyrody w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radomyśla Wielkiego znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radomyślu Wielkim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-09-22, Opis granicy: pomnik nr: 39 drzewo działka p. alfreda laska zam. dulcza mała nr domu 192

Radomyśl Wielki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 27 wypadków drogowych w Radomyślu Wielkim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 27 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 800,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 177,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Radomyślu Wielkim znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mieleckiego.

  Powiat mielecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radomyślu Wielkim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 27 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radomyślu Wielkim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 800,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Radomyśl Wielki
  800,2
  Podkarpackie
  1 006,8
  Cała Polska
  1 100,9
 • 177,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  177,8
  woj. podkarpackie
  91,5
  Cały kraj
  104,4
 • 800,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  800,2
  Województwo
  1 225,3
  Kraj
  1 327,3
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  22,2
  Podkarpackie
  9,1
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. podkarpackie
  121,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radomyślu Wielkim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 143,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  143,9 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Radomyśl Wielki
  1,6 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radomyśl Wielki przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 984droga wojewódzka nr 984(Lisia Góra - Żukowice Stare - Żabno - Świerdże - Radomyśl Wielki - Zgórsko - Wadowice Górne - Piątkowiec - Wola Mielecka - Mielec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radomyślu Wielkim istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Baczyńskiego

  ul. Batorego

  ul. Bema

  ul. Boczna

  ul. Broniewskiego

  ul. Chopina

  ul. Dąbrowskiej

  ul. Dębowa

  ul. Firleja

  ul. Graniczna

  ul. Harcerska

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Krótka

  ul. Kąty

  ul. Leśna

  ul. Ludwika Lonczaka

  ul. Matuli

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Piekarska

  ul. Piłsudskiego

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Reymonta

  ul. Rolna

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sikorskiego

  ul. Sobieskiego

  ul. Sucharskiego

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Zawadzkiego

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Tuwima

  ul. Wałowa

  ul. Witosa

  ul. Wąska

  ul. Zasowska

  ul. Zielona

  ul. bł. Edmunda Bojanowskiego

  ul. ks. Jana Curyłły

  ul. Żeromskiego