Powiat nyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 134 864 Liczba mieszkańców
 • 1 224 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,7% Stopa urbanizacji
 • Czesław Biłobran Starosta
 • ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa Adres starostwa powiatowego
 • ONY Tablice rejestracyjne
Powiat nyski na mapie
Identyfikatory
 • 1607 TERYT (TERC)
Herb powiatu nyskiego
powiat nyski herb
Flaga powiatu nyskiego
powiat nyski flaga

powiat nyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
77 409 08 03
77 409 08 29
Chopina 5
48-300 Nysa
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
77-40-90-903
77-40-90-945
Armii Krajowej 11
48-300 Nysa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie
77-40-85-222
77-40-85-222
Parkowa 2-4
48-300 Nysa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie
77-43-30-078
77-43-30-079
Żeromskiego 7/9
48-304 Nysa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
77-43-33-465
77-43-33-465
Piłsudskiego 32
48-303 Nysa
Starostwo Powiatowe w Nysie
(77) 408-50-70
(77) 408-50-71
ul. Piastowska
48-300 Nysa

Powiat nyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat nyski ma 134 864 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nyskiego w 2050 roku wynosi 96 932, z czego 48 469 to kobiety, a 48 463 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nyskiego zawarli w 2019 roku 610 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu nyskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -647. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,74 na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego. W 2019 roku urodziło się 1 008 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 314 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 46,9% zgonów w powiecie nyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie nyskim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nyskiego przypada 12.13 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 409 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 762 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nyskiego -353. W tym samym roku 83 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 75 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  60,5% mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 134 864 Liczba mieszkańców
 • 69 339 Kobiety
 • 65 525 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nyskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96 932 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 48 469 Kobiety
 • 48 463 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat nyski
  43,7 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nyski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. nyski
  28,8%
  Województwo
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. nyski
  54,0%
  Opolskie
  54,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat nyski
  10,0%
  Województwo
  9,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  Opolskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • powiat nyski
  2,0%
  woj. opolskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nyskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. nyski
  4,5
  woj. opolskie
  4,3
  Kraj
  4,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat nyski
  1,8
  Opolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 610 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nyskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -647 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -331 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -316 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. nyski
  -4,7
  woj. opolskie
  -2,2
  Kraj
  -0,9
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nyskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nyskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nyskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nyskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 008 Urodzenia żywe
 • 488 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 520 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat nyski
  7,4
  Opolskie
  8,6
  Polska
  9,8
 • 31,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,2
  Województwo
  35,4
  Cała Polska
  39,9
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 69
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 314 g Średnia waga noworodków
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 314 g
  Województwo
  3 367 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 277 Waga 3500g - 3999g
 • 277
 • 398 Waga 3000g - 3499g
 • 398
 • 151 Waga 2500g - 2999g
 • 151
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nyski
  1,08
  Województwo
  1,23
  Cały kraj
  1,38
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. nyski
  0,53
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,53
  Opolskie
  0,63
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie nyskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 655 Zgony
 • 819 Kobiety
  (Zgony)
 • 836 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat nyski
  12,1
  Opolskie
  10,9
  Cała Polska
  10,7
 • 164,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  164,2
  Województwo
  125,9
  Polska
  109,3
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,0
  woj. opolskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat nyski
  3,6
  woj. opolskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat nyski
  46,9%
  woj. opolskie
  44,6%
  Kraj
  39,4%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,4%
  Województwo
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  Opolskie
  5,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Cała Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  77,2
  Cała Polska
  70,4
 • 308,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. nyski
  308,7
  Opolskie
  286,9
  Cały kraj
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  260,1
  Polska
  261,3
 • 569,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 584,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 553,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  569,7
  Opolskie
  485,0
  Kraj
  421,0
 • 100,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 155,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  100,6
  Opolskie
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat nyski
  25,7
  woj. opolskie
  28,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,3
  woj. opolskie
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat nyski
  0,4%
  Opolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie nyskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. nyski
  20,0
  Województwo
  22,0
  Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. nyski
  13,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu11
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 5 trzeźwy
 • 11 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 4 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 3 konkubinat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 409 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 751 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 658 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Zameldowania z zagranicy
 • 27 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 762 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 932 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 830 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Wymeldowania za granicę
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -345 Saldo migracji
 • -189 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -156 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -353 Saldo migracji wewnętrznych
 • -181 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -172 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nyskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nyski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie nyskim oddano do użytku 250 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nyskim to 49 238 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nyskim to 4,97 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie nyskim to 132,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,88% mieszkań posiada łazienkę, 79,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,81% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie nyskim 499 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 585 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 427 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 9 transakcji (mediana cen - 3 445 zł/m2, średnia - 3 535 zł/m2), a na rynku wtórnym 490 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 510 zł/m2, średnia - 2 410 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 585 zł
 • powiat nyski
  2 585 zł
  Województwo
  3 288 zł
  Polska
  4 829 zł
 • 2 585 zł Ogółem
 • 2 585 zł
 • 3 167 zł do 40 m2
 • 3 167 zł
 • 2 713 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 713 zł
 • 2 242 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 242 zł
 • 1 742 zł od 80,1 m2
 • 1 742 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 427 zł
 • Tutaj
  2 427 zł
  Województwo
  3 350 zł
  Kraj
  5 202 zł
 • 2 427 zł Ogółem
 • 2 427 zł
 • 2 922 zł do 40 m2
 • 2 922 zł
 • 2 628 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 628 zł
 • 2 174 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 174 zł
 • 1 968 zł od 80,1 m2
 • 1 968 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 499
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2112
  • od 40,1 do 60 m2238
  • od 60,1 do 80 m293
  • od 80,1 m256
 • 112 do 40 m2
 • 238 od 40,1 do 60 m2
 • 93 od 60,1 do 80 m2
 • 56 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie nyskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 445 zł
 • Tutaj
  3 445 zł
  woj. opolskie
  4 755 zł
  Polska
  5 395 zł
 • 3 445 zł Ogółem
 • 3 445 zł
 • 3 240 zł do 40 m2
 • 3 240 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 535 zł
 • Tutaj
  3 535 zł
  Opolskie
  4 674 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 3 535 zł Ogółem
 • 3 535 zł
 • 3 477 zł do 40 m2
 • 3 477 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 6 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 510 zł
 • pow. nyski
  2 510 zł
  woj. opolskie
  2 857 zł
  Cały kraj
  4 241 zł
 • 2 510 zł Ogółem
 • 2 510 zł
 • 3 167 zł do 40 m2
 • 3 167 zł
 • 2 694 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 694 zł
 • 2 224 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 224 zł
 • 1 742 zł od 80,1 m2
 • 1 742 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 410 zł
 • Tutaj
  2 410 zł
  Opolskie
  2 998 zł
  Cały kraj
  4 840 zł
 • 2 410 zł Ogółem
 • 2 410 zł
 • 2 888 zł do 40 m2
 • 2 888 zł
 • 2 622 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 622 zł
 • 2 144 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 144 zł
 • 1 968 zł od 80,1 m2
 • 1 968 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 490
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2106
  • od 40,1 do 60 m2237
  • od 60,1 do 80 m291
  • od 80,1 m256
 • 106 do 40 m2
 • 237 od 40,1 do 60 m2
 • 91 od 60,1 do 80 m2
 • 56 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 49 238 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 362,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  362,20
  Opolskie
  366,30
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 78,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat nyski
  78,10 m2
  Opolskie
  81,20 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,30 m2
  Opolskie
  29,80 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,02
  woj. opolskie
  4,19
  Polska
  3,82
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,76
  Opolskie
  2,73
  Polska
  2,59
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. nyski
  0,69
  Opolskie
  0,65
  Kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 250 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,85
  woj. opolskie
  2,68
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 242 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,97 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,97
  woj. opolskie
  4,59
  Polska
  3,77
 • 9,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  9,21
  woj. opolskie
  12,30
  Polska
  21,77
 • 33 159 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 132,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  132,6 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,25 m2
  Opolskie
  0,31 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,25%
  Opolskie
  98,29%
  Cały kraj
  96,93%
 • 96,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,55%
  Województwo
  97,04%
  Cała Polska
  93,92%
 • 92,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. nyski
  92,88%
  Województwo
  93,66%
  Polska
  91,66%
 • 79,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,21%
  Opolskie
  82,60%
  Cała Polska
  82,84%
 • 52,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. nyski
  52,81%
  Województwo
  46,91%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat nyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie nyskim na 1000 mieszkańców pracuje 163osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim wynosiło w 2020 roku 9,0% (10,0% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim wynosiło 4 218,98 PLN, co odpowiada 81.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego 17 274 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 370 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 904.

  23,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,3% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 163 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  163,0
  Opolskie
  221,0
  Cały kraj
  255,0
 • 7,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • powiat nyski
  9,0%
  Województwo
  6,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nyskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nyskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nyskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 219 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. nyski
  4 219 PLN
  Województwo
  4 712 PLN
  Cała Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nyskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 17 274 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 370 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 904 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,3% Przemysł i budownictwo
 • 16,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,5% Pozostałe
 • 45,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 124 Pracujący ogółem
 • 11 839 Kobiety
 • 10 285 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nyskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nyski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,3
  Województwo
  64,5
  Cała Polska
  68,0
 • 40,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  40,0
  Opolskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 157,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  157,6
  Województwo
  144,8
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie nyskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 511 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 638 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 904 nowe podmioty, a 483 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 225) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (838) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 345) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (483) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nyskim najwięcej (811) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 952) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (285) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,9% (3 616) podmiotów, a 73,1% (10 610) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%) oraz Budownictwo (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 511 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 285 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 616 Przemysł i budownictwo
 • 10 610 Pozostała działalność
 • 904 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nyskim w 2020 roku
 • 483 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nyskim w 2020 roku
 • 10 638 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 952 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 952
 • 485 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 485
 • 67 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 67
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 14 504 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 504
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 66 Spółdzielnie ogółem
 • 66
 • 673 Spółki handlowe ogółem
 • 673
 • 89  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 89
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 547  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 547
 • 85    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 85
 • 811 Spółki cywilne ogółem
 • 811
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 638 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 010 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 010
 • 2 112 Budownictwo
 • 2 112
 • 1 022 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 022
 • 858 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 858
 • 629 Transport i gospodarka magazynowa
 • 629
 • 591 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 591
 • 477 Pozostała działalność
 • 477
 • 377 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 377
 • 371 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 371
 • 294 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 294
 • 252 Informacja i komunikacja
 • 252
 • 190 Edukacja
 • 190
 • 188 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 188
 • 158 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 158
 • 86 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 86
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie nyskim stwierdzono 2 647 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nyskim wynosi 77,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,19 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 10,78 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,42 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,25 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 647 Przestępstwa ogółem
 • 2 647
 • 2 059 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 059
 • 305 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 305
 • 193 Przestępstwa drogowe
 • 193
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 1 461 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 461
 • 19,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,53
  Opolskie
  16,02
  Cały kraj
  19,96
 • 15,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  15,19
  Województwo
  11,09
  Cały kraj
  12,25
 • 2,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,25
  Województwo
  2,63
  Polska
  5,17
 • 1,42 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,42
  woj. opolskie
  1,63
  Cały kraj
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,35
  Województwo
  0,32
  Kraj
  0,37
 • 10,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  10,78
  Województwo
  7,46
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. opolskie
  73%
  Kraj
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat nyski
  76%
  Opolskie
  69%
  Cała Polska
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  71%
  Województwo
  69%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat nyski
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. nyski
  92%
  Opolskie
  90%
  Polska
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  64%
  Województwo
  52%
  Kraj
  54%

Powiat nyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nyskiego wyniosła w 2019 roku 172,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.7% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu nyskiego - 29.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.7%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 47,7 mln złotych, czyli 27,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nyskiego wyniosła w 2019 roku 158,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (14.2%). W budżecie powiatu nyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 202 złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  114,2 mln

  805(100%)

  112,8 mln

  800(100%)

  122,5 mln

  874(100%)

  123,1 mln

  882(100%)

  123,9 mln

  895(100%)

  130,8 mln

  948(100%)

  161,2 mln

  1,2 tys(100%)

  172,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  44,0 mln

  311(38.5%)

  44,2 mln

  314(39.2%)

  44,2 mln

  316(36.1%)

  43,2 mln

  311(35.1%)

  43,5 mln

  314(35.1%)

  47,2 mln

  342(36.1%)

  46,8 mln

  342(29%)

  51,2 mln

  377(29.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,2 mln

  107(13.3%)

  10,4 mln

  74,2(9.2%)

  16,2 mln

  116(13.2%)

  18,3 mln

  131(14.9%)

  14,7 mln

  106(11.9%)

  18,9 mln

  137(14.5%)

  40,5 mln

  296(25.1%)

  40,9 mln

  301(23.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 mln

  48,3(6%)

  7,1 mln

  50,7(6.3%)

  7,4 mln

  52,7(6%)

  7,4 mln

  53,2(6%)

  7,2 mln

  52,4(5.8%)

  8,0 mln

  58,3(6.1%)

  12,5 mln

  91,0(7.7%)

  17,8 mln

  131(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,9 mln

  84,3(10.4%)

  12,4 mln

  88,4(11%)

  13,0 mln

  93,0(10.6%)

  12,9 mln

  92,8(10.5%)

  13,8 mln

  99,9(11.2%)

  14,6 mln

  106(11.1%)

  15,4 mln

  112(9.5%)

  16,5 mln

  121(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,4 mln

  73,7(9.1%)

  10,4 mln

  74,3(9.3%)

  10,6 mln

  75,8(8.7%)

  12,8 mln

  92,2(10.4%)

  11,1 mln

  80,0(8.9%)

  11,5 mln

  83,3(8.8%)

  12,6 mln

  92,0(7.8%)

  13,2 mln

  96,9(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,2 mln

  71,9(8.9%)

  10,4 mln

  74,2(9.2%)

  10,4 mln

  74,5(8.5%)

  10,7 mln

  76,8(8.7%)

  11,7 mln

  84,4(9.4%)

  6,1 mln

  44,4(4.7%)

  6,6 mln

  48,1(4.1%)

  7,0 mln

  51,6(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,2 mln

  43,5(5.4%)

  7,3 mln

  51,6(6.4%)

  7,3 mln

  52,5(6%)

  6,4 mln

  45,9(5.2%)

  6,1 mln

  43,7(4.9%)

  7,7 mln

  55,6(5.9%)

  6,9 mln

  50,1(4.3%)

  6,0 mln

  44,3(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,4 mln

  37,9(4.7%)

  6,3 mln

  45,0(5.6%)

  6,3 mln

  45,2(5.2%)

  6,6 mln

  47,5(5.4%)

  4,7 mln

  33,9(3.8%)

  4,8 mln

  34,9(3.7%)

  4,0 mln

  29,1(2.5%)

  2,6 mln

  19,1(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  347,4 tys

  2,5(0.3%)

  617,2 tys

  4,4(0.5%)

  2,7 mln

  19,0(2.2%)

  1,0 mln

  7,2(0.8%)

  6,2 mln

  45,0(5%)

  914,5 tys

  6,6(0.7%)

  3,4 mln

  24,6(2.1%)

  1,9 mln

  14,2(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  9,2(1.1%)

  1,5 mln

  10,4(1.3%)

  1,6 mln

  11,5(1.3%)

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  1,7 mln

  12,4(1.4%)

  1,7 mln

  12,7(1.3%)

  1,6 mln

  11,8(1%)

  1,8 mln

  13,2(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  864,6 tys

  6,1(0.8%)

  1,0 mln

  7,3(0.9%)

  1,5 mln

  10,4(1.2%)

  994,6 tys

  7,2(0.8%)

  1,6 mln

  11,4(1.3%)

  1,4 mln

  10,4(1.1%)

  1,7 mln

  12,2(1%)

  1,5 mln

  10,9(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  620,7 tys

  4,4(0.5%)

  144,2 tys

  1,0(0.1%)

  368,1 tys

  2,6(0.3%)

  382,3 tys

  2,8(0.3%)

  640,4 tys

  4,6(0.5%)

  435,1 tys

  3,2(0.3%)

  768,1 tys

  5,6(0.5%)

  1,3 mln

  9,9(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  549,0 tys

  3,9(0.5%)

  395,1 tys

  2,8(0.4%)

  293,7 tys

  2,1(0.2%)

  200,3 tys

  1,4(0.2%)

  263,4 tys

  1,9(0.2%)

  287,4 tys

  2,1(0.2%)

  614,2 tys

  4,5(0.4%)

  1,3 mln

  9,2(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  117,0 tys

  0,8(0.1%)

  121,2 tys

  0,9(0.1%)

  99,6 tys

  0,7(0.1%)

  119,0 tys

  0,9(0.1%)

  87,4 tys

  0,6(0.1%)

  110,2 tys

  0,8(0.1%)

  196,8 tys

  1,4(0.1%)

  1,1 mln

  8,4(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,2 tys

  2,7(0.3%)

  373,8 tys

  2,7(0.3%)

  375,4 tys

  2,7(0.2%)

  375,4 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  207,3 tys

  1,5(0.2%)

  214,4 tys

  1,5(0.2%)

  215,7 tys

  1,5(0.2%)

  216,1 tys

  1,6(0.2%)

  214,2 tys

  1,5(0.2%)

  212,7 tys

  1,5(0.2%)

  202,8 tys

  1,5(0.1%)

  197,0 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  128,0 tys

  0,9(0.1%)

  105,1 tys

  0,7(0.1%)

  94,2 tys

  0,7(0.1%)

  105,9 tys

  0,8(0.1%)

  107,9 tys

  0,8(0.1%)

  104,6 tys

  0,8(0.1%)

  223,8 tys

  1,6(0.1%)

  126,6 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,0 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  28,3 tys

  0,2(0%)

  18,8 tys

  0,1(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  19,4 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,3(0%)

  51,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  113,4 mln

  799(100%)

  116,1 mln

  823(100%)

  122,1 mln

  871(100%)

  121,0 mln

  867(100%)

  121,2 mln

  875(100%)

  128,8 mln

  934(100%)

  146,3 mln

  1,1 tys(100%)

  158,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  61,7 mln

  436(54.4%)

  59,4 mln

  422(51.1%)

  62,9 mln

  450(51.6%)

  63,7 mln

  459(52.7%)

  61,7 mln

  446(50.9%)

  64,3 mln

  466(49.9%)

  63,7 mln

  465(43.5%)

  68,7 mln

  505(43.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,0 mln

  134(16.8%)

  20,2 mln

  143(17.4%)

  21,6 mln

  154(17.7%)

  23,1 mln

  166(19.1%)

  24,2 mln

  175(20%)

  26,1 mln

  189(20.3%)

  29,1 mln

  212(19.9%)

  31,7 mln

  233(20%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,2 mln

  15,9(2%)

  2,3 mln

  16,6(2%)

  4,2 mln

  29,9(3.4%)

  4,0 mln

  28,5(3.3%)

  4,3 mln

  30,8(3.5%)

  4,0 mln

  29,1(3.1%)

  19,9 mln

  145(13.6%)

  22,5 mln

  166(14.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,8 mln

  69,4(8.7%)

  10,4 mln

  74,0(9%)

  10,6 mln

  75,4(8.6%)

  10,5 mln

  75,5(8.7%)

  10,8 mln

  78,4(8.9%)

  11,4 mln

  82,8(8.9%)

  12,6 mln

  91,7(8.6%)

  13,0 mln

  95,3(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  30,9(3.9%)

  4,8 mln

  34,0(4.1%)

  5,1 mln

  36,1(4.1%)

  5,3 mln

  37,9(4.4%)

  6,3 mln

  45,8(5.2%)

  4,9 mln

  35,4(3.8%)

  5,5 mln

  39,8(3.7%)

  5,6 mln

  40,9(3.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  18,2(2.3%)

  3,6 mln

  25,6(3.1%)

  3,7 mln

  26,2(3%)

  2,6 mln

  18,7(2.1%)

  2,3 mln

  16,3(1.9%)

  3,9 mln

  28,5(3.1%)

  2,8 mln

  20,3(1.9%)

  2,4 mln

  17,7(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  427,7 tys

  3,0(0.4%)

  491,9 tys

  3,5(0.4%)

  489,3 tys

  3,5(0.4%)

  341,8 tys

  2,5(0.3%)

  298,7 tys

  2,2(0.2%)

  340,5 tys

  2,5(0.3%)

  670,4 tys

  4,9(0.5%)

  2,0 mln

  14,9(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,1 mln

  35,7(4.5%)

  5,9 mln

  41,8(5.1%)

  5,5 mln

  39,0(4.5%)

  3,9 mln

  28,2(3.2%)

  3,6 mln

  26,3(3%)

  2,8 mln

  20,6(2.2%)

  2,2 mln

  16,1(1.5%)

  2,0 mln

  14,9(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  9,2(1.1%)

  1,9 mln

  13,6(1.6%)

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  2,4 mln

  17,0(1.9%)

  1,7 mln

  12,1(1.4%)

  1,6 mln

  11,9(1.3%)

  1,7 mln

  12,3(1.2%)

  1,8 mln

  13,3(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  18,2(2.3%)

  2,2 mln

  15,4(1.9%)

  2,1 mln

  15,1(1.7%)

  1,1 mln

  7,8(0.9%)

  1,1 mln

  8,0(0.9%)

  1,6 mln

  11,4(1.2%)

  2,6 mln

  19,1(1.8%)

  1,4 mln

  10,0(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  16,3(2%)

  3,8 mln

  26,8(3.2%)

  2,2 mln

  15,6(1.8%)

  1,4 mln

  9,8(1.1%)

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  4,1 mln

  29,8(3.2%)

  1,4 mln

  10,0(0.9%)

  1,3 mln

  9,3(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  74,7 tys

  0,5(0.1%)

  77,0 tys

  0,5(0.1%)

  75,0 tys

  0,5(0.1%)

  85,0 tys

  0,6(0.1%)

  104,5 tys

  0,8(0.1%)

  123,8 tys

  0,9(0.1%)

  177,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,0 mln

  7,6(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  965,5 tys

  6,8(0.9%)

  251,3 tys

  1,8(0.2%)

  409,6 tys

  2,9(0.3%)

  1,5 mln

  10,9(1.2%)

  1,8 mln

  13,2(1.5%)

  452,7 tys

  3,3(0.4%)

  589,2 tys

  4,3(0.4%)

  576,7 tys

  4,2(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  750,6 tys

  5,3(0.7%)

  711,4 tys

  5,1(0.6%)

  1,2 mln

  8,6(1%)

  986,1 tys

  7,1(0.8%)

  497,7 tys

  3,6(0.4%)

  396,1 tys

  2,9(0.3%)

  361,1 tys

  2,6(0.2%)

  573,4 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,2 tys

  2,7(0.3%)

  373,8 tys

  2,7(0.3%)

  375,4 tys

  2,7(0.3%)

  375,4 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  191,8 tys

  1,4(0.2%)

  198,9 tys

  1,4(0.2%)

  199,8 tys

  1,4(0.2%)

  199,8 tys

  1,4(0.2%)

  198,0 tys

  1,4(0.2%)

  196,8 tys

  1,4(0.2%)

  186,7 tys

  1,4(0.1%)

  180,8 tys

  1,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,0 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  21,5 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,2(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  26,5 tys

  0,2(0%)

  28,7 tys

  0,2(0%)

  30,1 tys

  0,2(0%)

  32,3 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 277 mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 376 kobiet oraz 13 901 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,0% mieszkańców powiatu nyskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nyskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (19,1%).

  W roku 2018 w powiecie nyskim mieściło się 58 przedszkoli, w których do 172 oddziałów uczęszczało 3 593 dzieci (1 774 dziewczynki oraz 1 819 chłopców). Dostępnych było 4 227 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim mieściły się 54 przedszkola, w których do 154 oddziałów uczęszczało 3 252 dzieci (1 557 dziewczynek oraz 1 695 chłopców). Dostępnych było 3 445 miejsc.

  15,9% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 878 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 62 szkoły podstawowe, w których w 625 oddziałach uczyło się 9 027 uczniów (4 351 kobiet oraz 4 676 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim placówkę miały 63 szkoły podstawowe, w których w 502 oddziałach uczyło się 8 176 uczniów (4 003 kobiety oraz 4 173 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,56.

  W powiecie nyskim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 814 uczniów (1 078 kobiet oraz 736 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 572 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 101 oddziałach uczyło się 2 744 uczniów (1 707 kobiet oraz 1 037 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 965 absolwentów.

  W powiecie nyskim znajduje się 6 Technik, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 627 uczniów (672 kobiety oraz 955 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 353 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim placówkę miało 7 Technik, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 637 uczniów (633 kobiety oraz 1 004 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 294 absolwentów.

  W powiecie nyskim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 501 uczniów (161 kobiet oraz 340 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,8 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,8% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. nyski
  12,6%
  Województwo
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  Opolskie
  31,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • powiat nyski
  2,9%
  Województwo
  2,5%
  Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. nyski
  12,0%
  Województwo
  11,4%
  Polska
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,4%
  Opolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,0%
  Opolskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. nyski
  5,3%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. nyski
  20,0%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  Opolskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 878 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat nyski
  878,0
  woj. opolskie
  906,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,73
  woj. opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 58Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 172 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 227 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat nyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 593 Dzieci
 • 1 774 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 819 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 103 2 lata i mniej
 • 103
 • 702 3 lata
 • 702
 • 889 4 lata
 • 889
 • 872 5 lata
 • 872
 • 1 006 6 lat
 • 1 006
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 57 2 lata i mniej
 • 57
 • 353 3 lata
 • 353
 • 412 4 lata
 • 412
 • 440 5 lata
 • 440
 • 502 6 lat
 • 502
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 349 3 lata
 • 349
 • 477 4 lata
 • 477
 • 432 5 lata
 • 432
 • 504 6 lat
 • 504
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 414 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 281,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 279,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 603 Oddziały
 • 8 887 Uczniowie
 • 4 313 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 574 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 109 Uczniowie w 1 klasie
 • 521 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 588 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 056 Absolwenci 2016
 • 524 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 532 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie)
 • 102 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,1%
  72,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat nyski
  14,4
  woj. opolskie
  16,2
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,4
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,4
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 6,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,4
 •  
 • 821,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 665,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 156,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10 785 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski8 535
  • niemiecki2 182
 • 8 535 angielski
 • 2 182 niemiecki
 • 35 hiszpański
 • 33 francuski
 • 869 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki467
  • angielski239
  • francuski107
  • inny56
 • 467 niemiecki
 • 239 angielski
 • 107 francuski
 • 56 inny
 • 88 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 84 angielski
 • 4 niemiecki
 •  
 • 90,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nyski
  90,56
  Opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 89,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nyski
  89,05
  woj. opolskie
  92,48
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 1 163 Uczniowie
 • 768 Kobiety
  (uczniowie)
 • 395 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,0%
  34,0%
 • 392 Uczniowie w 1 klasie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 411 Absolwenci
 • 274 Kobiety
  (absolwenci)
 • 137 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 651 Uczniowie
 • 310 Kobiety
  (uczniowie)
 • 341 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 234 Absolwenci
 • 106 Kobiety
  (absolwenci)
 • 128 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat nyski
  28,8
  Opolskie
  25,0
  Kraj
  26,2
 •  
 • 94,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 64,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 627 Uczniowie
 • 672 Kobiety
  (uczniowie)
 • 955 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,3%
  58,7%
 • 463 Uczniowie w 1 klasie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 353 Absolwenci
 • 162 Kobiety
  (absolwenci)
 • 191 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  23,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 135,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 84,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 50,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 442 Uczniowie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie)
 • 292 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,9%
  66,1%
 • 215 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 153 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 59 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,6%
  81,4%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  20,0
  woj. opolskie
  19,0
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,0
 • 23,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,3
 • 9,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,8
 •  
 • 27,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 469 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 291
  • niemiecki2 848
  • francuski222
  • hiszpański84
 • 3 291 angielski
 • 2 848 niemiecki
 • 222 francuski
 • 84 hiszpański
 • 24 łaciński
 • 83 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 76 angielski
 • 7 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 85 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 84,2%
  15,8%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 35 Oddziały
 • 812 Uczniowie
 • 612 Kobiety
  (uczniowie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,4%
  24,6%
 • 191 Absolwenci
 • 147 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  21,2
  woj. opolskie
  15,9
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,2 Szkoły policealne ogółem
 • 21,2
 • 12,6 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 12,6
 • 23,2 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23,2
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 24 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 24 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nyski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nyski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nyski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nyskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie nyskim znajdowało się 8 hoteli (6 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5 (całoroczne: 4)
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 4 (całoroczne: 2)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 19 (liczba sal: 34, liczba miejsc: 2 090)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 16
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 18
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 14
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 29


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie nyskim: 31 (publiczne: 31, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie nyskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 988 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 276 (uczestnicy: 17 843)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 440)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 860)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 562)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 5 313)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 54 (uczestnicy: 2 078)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 36 (uczestnicy: 1 068)
  • konkursy: 44 (uczestnicy: 1 672)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 732)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 564)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 543)
  • inne: 44 (uczestnicy: 4 011)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 56 (członkowie: 940)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 113)
  • taneczne: 4 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 111)
  • teatralne: 5 (członkowie: 45)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 36)
  • literackie: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 223)
  • koło gospodyń wiejskich: 12 (członkowie: 205)
  • inne: 6 (członkowie: 89)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 5
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 420)
  • teatralne: 4 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 124)
  • wokalne i chóry: 15 (członkowie: 156)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie nyskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 603 miejscami na widowni. Odbyło się 2 314 seansów, na które przyszło 17 428 widzów, w tym 1 211 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 852 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie nyskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 3 071 zwiedzających, co daje 227 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie nyskim działały 42 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 386 315 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 73 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 42 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 541 516 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 171
  • dostępne dla czytelników: 109
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 106
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 30
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 20
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie nyskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 99 563 wolumeny w tym ziobry specjalne: 2 081. Odnotowano 685 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 90 232 wolumeny. Odnotowano 7 212 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nyskim działało 75 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 291 członków. Zarejestrowano 4 359 ćwiczących (mężczyźni: 3 487, kobiety: 872, chłopcy do lat 18: 1 838, dziewczęta do lat 18: 730). Aktywnych było 110 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (78), instruktora sportowego (86) oraz inne osoby (46).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie nyskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 83,3 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie nyskim zarejestrowanych było 116 514 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 91 828 samochodów osobowych (675,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 11 574 samochodów ciężarowych (93,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 496 autobusów (3,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 080 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 208 motocykli (38,3 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,5 lat.


  W 2019 roku w powiecie nyskim znajdowało się 69 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 58 taksówek oraz 58 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie nyskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 52 Ranni
  (rok 2020)
 • 26 Lekko ranni
 • 26 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nyskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 36,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat nyski
  36,3
  Województwo
  50,0
  Cały kraj
  61,5
 • 5,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat nyski
  5,9
  Opolskie
  6,7
  Polska
  6,5
 • 38,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. nyski
  38,6
  Województwo
  55,1
  Cały kraj
  69,2
 • 6,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat nyski
  6,9
  woj. opolskie
  8,7
  Cała Polska
  9,1
 • 83,25 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  83,3
  Województwo
  83,5
  Polska
  110,9
 • 16,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  16,3
  Województwo
  13,3
  Cały kraj
  10,6
 • 106,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  106,1
  Województwo
  110,2
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 116 514 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nyskim w 2019 roku
 • 91 828 Samochody osobowe
 • 11 574 Samochody ciężarowe
 • 143 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 496 Autobusy
 • 833 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 080 Ciągniki samochodowe
 • 1 080   Ciągniki siodłowe
 • 5 495 Ciągniki rolnicze
 • 5 208 Motocykle
 • 1 588   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 787 Motorowery
 • 91 828Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Samochody osobowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 675,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. nyski
  675,5
  Województwo
  674,2
  Cały kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg28 958
  • 1400-1649 kg20 476
  • 1650-1899 kg18 944
  • 1900 kg i więcej23 450
 • 28 958 do 1399 kg
 • 20 476 1400-1649 kg
 • 18 944 1650-1899 kg
 • 23 450 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 36 102 do 1399 cm3
 • 36 102
 • 48 921 1400-1999 cm3
 • 48 921
 • 6 805 2000 i więcej cm3
 • 6 805
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nyskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna50 980
  • olej napędowy28 967
  • gaz (LPG)10 791
  • pozostałe1 090
 • 50 980 benzyna
 • 28 967 olej napędowy
 • 10 791 gaz (LPG)
 • 1 090 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 952 do 1 roku
 • 952
 • 671 2 lata
 • 671
 • 710 3 lata
 • 710
 • 1 914 4-5 lat
 • 1 914
 • 2 406 6-7 lat
 • 2 406
 • 3 381 8-9 lat
 • 3 381
 • 4 870 10-11 lat
 • 4 870
 • 13 576 12-15 lat
 • 13 576
 • 18 254 16-20 lat
 • 18 254
 • 15 638 21-25 lat
 • 15 638
 • 9 953 26-30 lat
 • 9 953
 • 19 503 31 lat i więcej
 • 19 503
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nyskim
 • Tutaj
  21,1 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 11 574Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 93,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  93,1
  Województwo
  90,9
  Cała Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 110 do 999 kg
 • 6 110
 • 2 868 1000-1499 kg
 • 2 868
 • 776 1500-2999 kg
 • 776
 • 94 3000-3499 kg
 • 94
 • 281 3500-4999 kg
 • 281
 • 631 5000-6999 kg
 • 631
 • 389 7000-9999 kg
 • 389
 • 317 10000-14999 kg
 • 317
 • 108 15000 kg i więcej
 • 108
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 066
  • olej napędowy6 490
  • gaz (LPG)465
  • pozostałe1 553
 • 3 066 benzyna
 • 6 490 olej napędowy
 • 465 gaz (LPG)
 • 1 553 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 69 do 1 roku
 • 69
 • 51 2 lata
 • 51
 • 91 3 lata
 • 91
 • 258 4-5 lat
 • 258
 • 282 6-7 lat
 • 282
 • 550 8-9 lat
 • 550
 • 623 10-11 lat
 • 623
 • 1 393 12-15 lat
 • 1 393
 • 1 869 16-20 lat
 • 1 869
 • 1 593 21-25 lat
 • 1 593
 • 1 333 26-30 lat
 • 1 333
 • 3 462 31 lat i więcej
 • 3 462
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nyskim
 • Tutaj
  22,7 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 496Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Autobusy w powiecie nyskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,6
  woj. opolskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36
  • olej napędowy299
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe160
 • 36 benzyna
 • 299 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 160 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 17 8-9 lat
 • 17
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 68 12-15 lat
 • 68
 • 83 16-20 lat
 • 83
 • 57 21-25 lat
 • 57
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 211 31 lat i więcej
 • 211
 • 25,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nyskim
 • powiat nyski
  25,0 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 1 080Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,9
  woj. opolskie
  10,0
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy871
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe204
 • 5 benzyna
 • 871 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 204 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 11 2 lata
 • 11
 • 10 3 lata
 • 10
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 70 6-7 lat
 • 70
 • 89 8-9 lat
 • 89
 • 99 10-11 lat
 • 99
 • 204 12-15 lat
 • 204
 • 166 16-20 lat
 • 166
 • 152 21-25 lat
 • 152
 • 84 26-30 lat
 • 84
 • 127 31 lat i więcej
 • 127
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nyskim
 • Powiat
  17,2 lat
  woj. opolskie
  14,6 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 5 208Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Motocykle w powiecie nyskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 38,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat nyski
  38,3
  Województwo
  36,7
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 31 2 lata
 • 31
 • 59 3 lata
 • 59
 • 181 4-5 lat
 • 181
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 138 8-9 lat
 • 138
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 588 12-15 lat
 • 588
 • 689 16-20 lat
 • 689
 • 476 21-25 lat
 • 476
 • 439 26-30 lat
 • 439
 • 2 253 31 lat i więcej
 • 2 253
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nyskim
 • powiat nyski
  24,5 lat
  Województwo
  23,4 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 69 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 39 km  Będących pod zarządem gminy
 • 23 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nyskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 559,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  559,7 km
  woj. opolskie
  542,9 km
  Polska
  496,9 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. nyski
  5,0 km
  Opolskie
  5,2 km
  Kraj
  4,1 km
 • 58 Liczba licencji na taksówki
 • 58 Liczba taksówek