Powiat nyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 137 819 Liczba mieszkańców
 • 1 224 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,7% Stopa urbanizacji
 • Czesław Biłobran Starosta
 • ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa Adres starostwa powiatowego
 • ONY Tablice rejestracyjne
Powiat nyski na mapie
Identyfikatory
 • 1607 TERYT (TERC)
Herb powiatu nyskiego
powiat nyski herb
Flaga powiatu nyskiego
powiat nyski flaga

powiat nyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
77 409 08 03
77 409 08 29
Chopina 5
48-300 Nysa
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
77-40-90-903
77-40-90-945
Armii Krajowej 11
48-300 Nysa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie
77-40-85-222
77-40-85-222
Parkowa 2-4
48-300 Nysa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie
77-43-30-078
77-43-30-079
Żeromskiego 7/9
48-304 Nysa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
77-43-33-465
77-43-33-465
Piłsudskiego 32
48-303 Nysa
Starostwo Powiatowe w Nysie
(77) 408-50-70
(77) 408-50-71
ul. Piastowska
48-300 Nysa

Powiat nyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat nyski ma 137 819 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nyskiego w 2050 roku wynosi 96 932, z czego 48 469 to kobiety, a 48 463 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nyskiego zawarli w 2017 roku 604 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu nyskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -448. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,25 na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego. W 2017 roku urodziło się 1 151 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,0% zgonów w powiecie nyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w powiecie nyskim były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nyskiego przypada 10.57 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 220 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 528 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nyskiego -308. W tym samym roku 42 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 74 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -32.

  62,3% mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 137 819 Liczba mieszkańców
 • 70 812 Kobiety
 • 67 007 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nyskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 96 932 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 48 469 Kobiety
 • 48 463 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,8 lat
  Województwo
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  woj. opolskie
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. opolskie
  54,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. nyski
  10,0%
  Opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,3%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • powiat nyski
  2,0%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nyskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,4
  woj. opolskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. nyski
  1,8
  woj. opolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 604 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -448 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -197 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -251 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,25 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. nyski
  -3,3
  Opolskie
  -1,8
  Kraj
  -0,0
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nyskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 151 Urodzenia żywe
 • 567 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 584 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat nyski
  8,3
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  10,5
 • 36,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. nyski
  36,0
  Województwo
  38,7
  Cała Polska
  44,2
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 47.33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47.33
 • 76.29 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76.29
 • 67.72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67.72
 • 30.17 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.17
 • 7.37 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.37
 • 0.46 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.46
 • 3 316 g Średnia waga noworodków
 • 3 245 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. nyski
  3 316 g
  Opolskie
  3 359 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 338 Waga 3500g - 3999g
 • 338
 • 452 Waga 3000g - 3499g
 • 452
 • 206 Waga 2500g - 2999g
 • 206
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 19 Waga 1500g - 1999g
 • 19
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nyski
  1,20
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,45
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Opolskie
  0,63
  Cały kraj
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat nyski
  0,72
  woj. opolskie
  0,83
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie nyskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 464 Zgony
 • 751 Kobiety
  (Zgony)
 • 713 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,3%
  48,7%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 42,9%
  57,1%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. nyski
  10,6
  woj. opolskie
  10,1
  Kraj
  10,1
 • 131,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nyski
  131,5
  Opolskie
  115,9
  Cały kraj
  101,5
 • 6,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. nyski
  6,3
  woj. opolskie
  4,6
  Kraj
  4,0
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat nyski
  3,2
  Opolskie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  51,6%
  Województwo
  48,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,4%
  Opolskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,1%
  Opolskie
  7,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Cała Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  76,4
  Polska
  74,3
 • 270,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat nyski
  270,2
  Opolskie
  254,2
  Cała Polska
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Cały kraj
  261,6
 • 597,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 622,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 570,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat nyski
  597,1
  woj. opolskie
  509,7
  Cała Polska
  469,0
 • 123,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 65,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  123,3
  Opolskie
  98,8
  Cała Polska
  87,7
 • 47,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat nyski
  47,4
  woj. opolskie
  36,1
  Kraj
  31,8
 • 9,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat nyski
  9,8
  woj. opolskie
  10,5
  Kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  Województwo
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 220 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 670 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 550 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Zameldowania z zagranicy
 • 21 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 528 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 836 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 692 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Wymeldowania za granicę
 • 40 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -340 Saldo migracji
 • -185 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -155 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -308 Saldo migracji wewnętrznych
 • -166 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -142 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Saldo migracji zagranicznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nyskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie nyskim oddano do użytku 189 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nyskim to 48 767 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 352 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 95,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nyskim to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie nyskim to 142,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,81% mieszkań posiada łazienkę, 79,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,86% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 48 767 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 352,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  352,40
  Opolskie
  355,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. nyski
  77,50 m2
  woj. opolskie
  80,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,30 m2
  woj. opolskie
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,00
  Województwo
  4,19
  Polska
  3,82
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,84
  Opolskie
  2,81
  Kraj
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Opolskie
  0,67
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 189 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat nyski
  1,37
  woj. opolskie
  2,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 145 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,3%
  0,7%
 • 1 106 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,85
  woj. opolskie
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 8,03 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat nyski
  8,03
  Opolskie
  9,28
  Cała Polska
  18,14
 • 27 000 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 142,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. nyski
  142,9 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. nyski
  0,20 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat nyski
  98,23%
  Województwo
  98,25%
  Polska
  96,79%
 • 96,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,51%
  Województwo
  96,96%
  Kraj
  93,66%
 • 92,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,81%
  woj. opolskie
  93,50%
  Polska
  91,31%
 • 79,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,00%
  Opolskie
  82,22%
  Kraj
  82,12%
 • 52,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. nyski
  52,86%
  woj. opolskie
  46,51%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat nyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie nyskim na 1000 mieszkańców pracuje 157 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim wynosiło w 2017 roku 9,2% (10,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim wynosiło 3 631,95 PLN, co odpowiada 80.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego 17 274 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 370 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 904.

  24,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  157,0
  Opolskie
  215,0
  Cały kraj
  247,0
 • 9,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,3% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • pow. nyski
  9,2%
  Opolskie
  7,2%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nyskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 632 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat nyski
  3 632 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nyskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 17 274 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 370 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 904 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 668 Pracujący ogółem
 • 11 491 Kobiety
 • 10 177 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,6
  Opolskie
  59,7
  Polska
  63,4
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,7
  woj. opolskie
  34,2
  Polska
  34,0
 • 143,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  143,1
  Opolskie
  134,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie nyskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 708 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 845 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 000 nowych podmiotów, a 891 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 225) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (838) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 345) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (863) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nyskim najwięcej (805) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 131) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (299) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (3 180) podmiotów, a 74,6% (10 229) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.7%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 708 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 299 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 180 Przemysł i budownictwo
 • 10 229 Pozostała działalność
 • 1 000 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nyskim w 2017 roku
 • 891 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nyskim w 2017 roku
 • 9 845 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 131 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 131
 • 501 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 501
 • 69 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 69
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 13 701 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 701
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 85 Spółdzielnie ogółem
 • 85
 • 674 Spółki handlowe ogółem
 • 674
 • 126  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 126
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 559  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 559
 • 120    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 120
 • 805 Spółki cywilne ogółem
 • 805
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 845 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 019 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 019
 • 1 719 Budownictwo
 • 1 719
 • 976 Przetwórstwo przemysłowe
 • 976
 • 805 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 805
 • 585 Transport i gospodarka magazynowa
 • 585
 • 546 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 546
 • 406 Pozostała działalność
 • 406
 • 359 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 359
 • 347 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 347
 • 281 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 281
 • 210 Informacja i komunikacja
 • 210
 • 192 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 192
 • 163 Edukacja
 • 163
 • 130 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 130
 • 83 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 83
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie nyskim stwierdzono 2 643 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,16 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nyskim wynosi 76,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,77 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 8,53 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,91 (91%), drogowe - 1,76 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,70 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 643 Przestępstwa ogółem
 • 2 643
 • 1 762 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 762
 • 539 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 539
 • 243 Przestępstwa drogowe
 • 243
 • 96 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 96
 • 1 177 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 177
 • 19,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  19,16
  Opolskie
  19,95
  Kraj
  19,62
 • 12,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,77
  woj. opolskie
  11,91
  Kraj
  12,07
 • 3,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,91
  woj. opolskie
  5,35
  Polska
  4,94
 • 1,76 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,76
  woj. opolskie
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,70 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,55
  Cały kraj
  0,49
 • 8,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,53
  Opolskie
  8,84
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  Opolskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  68%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. nyski
  91%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. nyski
  85%
  Województwo
  77%
  Kraj
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Opolskie
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat nyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nyskiego wyniosła w 2016 roku 123,9 mln złotych, co daje 895 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu nyskiego - 35.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,6 mln złotych, czyli 14,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nyskiego wyniosła w 2016 roku 121,2 mln złotych, co daje 875 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.9%). W budżecie powiatu nyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 149 złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  112,4 mln

  780(100%)

  124,3 mln

  868(100%)

  113,4 mln

  796(100%)

  114,2 mln

  805(100%)

  112,8 mln

  800(100%)

  122,5 mln

  874(100%)

  123,1 mln

  882(100%)

  123,9 mln

  895(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  37,3 mln

  259(33.2%)

  45,0 mln

  314(36.2%)

  42,9 mln

  302(37.8%)

  44,0 mln

  311(38.5%)

  44,2 mln

  314(39.2%)

  44,2 mln

  316(36.1%)

  43,2 mln

  311(35.1%)

  43,5 mln

  314(35.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,2 mln

  113(14.4%)

  17,1 mln

  119(13.7%)

  13,9 mln

  98,1(12.3%)

  15,2 mln

  107(13.3%)

  10,4 mln

  74,2(9.2%)

  16,2 mln

  116(13.2%)

  18,3 mln

  131(14.9%)

  14,7 mln

  106(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,9 mln

  82,5(10.5%)

  12,9 mln

  90,1(10.4%)

  12,7 mln

  89,4(11.2%)

  11,9 mln

  84,3(10.4%)

  12,4 mln

  88,4(11%)

  13,0 mln

  93,0(10.6%)

  12,9 mln

  92,8(10.5%)

  13,8 mln

  99,9(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,6 mln

  73,6(9.4%)

  11,9 mln

  83,0(9.6%)

  9,8 mln

  68,8(8.6%)

  10,2 mln

  71,9(8.9%)

  10,4 mln

  74,2(9.2%)

  10,4 mln

  74,5(8.5%)

  10,7 mln

  76,8(8.7%)

  11,7 mln

  84,4(9.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,6 mln

  67,0(8.6%)

  9,3 mln

  64,9(7.5%)

  9,7 mln

  68,0(8.5%)

  10,4 mln

  73,7(9.1%)

  10,4 mln

  74,3(9.3%)

  10,6 mln

  75,8(8.7%)

  12,8 mln

  92,2(10.4%)

  11,1 mln

  80,0(8.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,9 mln

  41,0(5.2%)

  7,6 mln

  53,0(6.1%)

  7,0 mln

  49,3(6.2%)

  6,8 mln

  48,3(6%)

  7,1 mln

  50,7(6.3%)

  7,4 mln

  52,7(6%)

  7,4 mln

  53,2(6%)

  7,2 mln

  52,4(5.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  10,1(1.3%)

  661,9 tys

  4,6(0.5%)

  278,9 tys

  2,0(0.2%)

  347,4 tys

  2,5(0.3%)

  617,2 tys

  4,4(0.5%)

  2,7 mln

  19,0(2.2%)

  1,0 mln

  7,2(0.8%)

  6,2 mln

  45,0(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,8 mln

  54,0(6.9%)

  6,8 mln

  47,8(5.5%)

  5,6 mln

  39,4(4.9%)

  6,2 mln

  43,5(5.4%)

  7,3 mln

  51,6(6.4%)

  7,3 mln

  52,5(6%)

  6,4 mln

  45,9(5.2%)

  6,1 mln

  43,7(4.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,4 mln

  65,5(8.4%)

  9,3 mln

  65,3(7.5%)

  7,6 mln

  53,8(6.7%)

  5,4 mln

  37,9(4.7%)

  6,3 mln

  45,0(5.6%)

  6,3 mln

  45,2(5.2%)

  6,6 mln

  47,5(5.4%)

  4,7 mln

  33,9(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  7,5(1%)

  1,6 mln

  11,2(1.3%)

  1,1 mln

  8,0(1%)

  1,3 mln

  9,2(1.1%)

  1,5 mln

  10,4(1.3%)

  1,6 mln

  11,5(1.3%)

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  1,7 mln

  12,4(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  583,7 tys

  4,1(0.5%)

  512,2 tys

  3,6(0.4%)

  1,1 mln

  8,0(1%)

  864,6 tys

  6,1(0.8%)

  1,0 mln

  7,3(0.9%)

  1,5 mln

  10,4(1.2%)

  994,6 tys

  7,2(0.8%)

  1,6 mln

  11,4(1.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  30,4 tys

  0,2(0%)

  719,0 tys

  5,0(0.6%)

  599,5 tys

  4,2(0.5%)

  620,7 tys

  4,4(0.5%)

  144,2 tys

  1,0(0.1%)

  368,1 tys

  2,6(0.3%)

  382,3 tys

  2,8(0.3%)

  640,4 tys

  4,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,2 tys

  2,7(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  108,1 tys

  0,8(0.1%)

  344,4 tys

  2,4(0.3%)

  592,9 tys

  4,2(0.5%)

  549,0 tys

  3,9(0.5%)

  395,1 tys

  2,8(0.4%)

  293,7 tys

  2,1(0.2%)

  200,3 tys

  1,4(0.2%)

  263,4 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  215,3 tys

  1,5(0.2%)

  193,9 tys

  1,4(0.2%)

  198,7 tys

  1,4(0.2%)

  207,3 tys

  1,5(0.2%)

  214,4 tys

  1,5(0.2%)

  215,7 tys

  1,5(0.2%)

  216,1 tys

  1,6(0.2%)

  214,2 tys

  1,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  107,3 tys

  0,7(0.1%)

  111,6 tys

  0,8(0.1%)

  77,1 tys

  0,5(0.1%)

  128,0 tys

  0,9(0.1%)

  105,1 tys

  0,7(0.1%)

  94,2 tys

  0,7(0.1%)

  105,9 tys

  0,8(0.1%)

  107,9 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  166,2 tys

  1,2(0.1%)

  222,2 tys

  1,6(0.2%)

  120,0 tys

  0,8(0.1%)

  117,0 tys

  0,8(0.1%)

  121,2 tys

  0,9(0.1%)

  99,6 tys

  0,7(0.1%)

  119,0 tys

  0,9(0.1%)

  87,4 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,9 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  18,8 tys

  0,1(0%)

  16,9 tys

  0,1(0%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  19,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,3(0%)

  51,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nyskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  111,3 mln

  772(100%)

  115,9 mln

  809(100%)

  116,7 mln

  819(100%)

  113,4 mln

  799(100%)

  116,1 mln

  823(100%)

  122,1 mln

  871(100%)

  121,0 mln

  867(100%)

  121,2 mln

  875(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  53,6 mln

  373(48.2%)

  57,8 mln

  404(49.9%)

  59,2 mln

  417(50.8%)

  61,7 mln

  436(54.4%)

  59,4 mln

  422(51.1%)

  62,9 mln

  450(51.6%)

  63,7 mln

  459(52.7%)

  61,7 mln

  446(50.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,7 mln

  116(15%)

  16,9 mln

  118(14.6%)

  18,7 mln

  132(16.1%)

  19,0 mln

  134(16.8%)

  20,2 mln

  143(17.4%)

  21,6 mln

  154(17.7%)

  23,1 mln

  166(19.1%)

  24,2 mln

  175(20%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,4 mln

  65,6(8.5%)

  9,2 mln

  64,3(7.9%)

  9,6 mln

  67,4(8.2%)

  9,8 mln

  69,4(8.7%)

  10,4 mln

  74,0(9%)

  10,6 mln

  75,4(8.6%)

  10,5 mln

  75,5(8.7%)

  10,8 mln

  78,4(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  33,7(4.4%)

  5,2 mln

  36,1(4.5%)

  4,1 mln

  28,6(3.5%)

  4,4 mln

  30,9(3.9%)

  4,8 mln

  34,0(4.1%)

  5,1 mln

  36,1(4.1%)

  5,3 mln

  37,9(4.4%)

  6,3 mln

  45,8(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,2 mln

  63,7(8.2%)

  8,1 mln

  56,3(7%)

  5,0 mln

  35,5(4.3%)

  2,2 mln

  15,9(2%)

  2,3 mln

  16,6(2%)

  4,2 mln

  29,9(3.4%)

  4,0 mln

  28,5(3.3%)

  4,3 mln

  30,8(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  24,2(3.1%)

  4,8 mln

  33,8(4.2%)

  5,2 mln

  36,4(4.4%)

  5,1 mln

  35,7(4.5%)

  5,9 mln

  41,8(5.1%)

  5,5 mln

  39,0(4.5%)

  3,9 mln

  28,2(3.2%)

  3,6 mln

  26,3(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  34,6(4.5%)

  3,4 mln

  23,9(2.9%)

  2,6 mln

  18,5(2.3%)

  2,6 mln

  18,2(2.3%)

  3,6 mln

  25,6(3.1%)

  3,7 mln

  26,2(3%)

  2,6 mln

  18,7(2.1%)

  2,3 mln

  16,3(1.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,5 tys

  0,1(0%)

  729,3 tys

  5,1(0.6%)

  559,4 tys

  3,9(0.5%)

  965,5 tys

  6,8(0.9%)

  251,3 tys

  1,8(0.2%)

  409,6 tys

  2,9(0.3%)

  1,5 mln

  10,9(1.2%)

  1,8 mln

  13,2(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  28,0(3.6%)

  4,5 mln

  31,7(3.9%)

  2,5 mln

  17,6(2.1%)

  2,3 mln

  16,3(2%)

  3,8 mln

  26,8(3.2%)

  2,2 mln

  15,6(1.8%)

  1,4 mln

  9,8(1.1%)

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  584,7 tys

  4,1(0.5%)

  513,4 tys

  3,6(0.4%)

  2,4 mln

  16,7(2%)

  1,3 mln

  9,2(1.1%)

  1,9 mln

  13,6(1.6%)

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  2,4 mln

  17,0(1.9%)

  1,7 mln

  12,1(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  17,6(2.3%)

  1,9 mln

  13,2(1.6%)

  4,6 mln

  32,3(3.9%)

  2,6 mln

  18,2(2.3%)

  2,2 mln

  15,4(1.9%)

  2,1 mln

  15,1(1.7%)

  1,1 mln

  7,8(0.9%)

  1,1 mln

  8,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  818,4 tys

  5,7(0.7%)

  2,0 mln

  14,2(1.8%)

  1,2 mln

  8,5(1%)

  750,6 tys

  5,3(0.7%)

  711,4 tys

  5,1(0.6%)

  1,2 mln

  8,6(1%)

  986,1 tys

  7,1(0.8%)

  497,7 tys

  3,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  368,2 tys

  2,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  780,3 tys

  5,4(0.7%)

  414,7 tys

  2,9(0.4%)

  721,8 tys

  5,1(0.6%)

  427,7 tys

  3,0(0.4%)

  491,9 tys

  3,5(0.4%)

  489,3 tys

  3,5(0.4%)

  341,8 tys

  2,5(0.3%)

  298,7 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  199,2 tys

  1,4(0.2%)

  179,2 tys

  1,3(0.2%)

  183,9 tys

  1,3(0.2%)

  191,8 tys

  1,4(0.2%)

  198,9 tys

  1,4(0.2%)

  199,8 tys

  1,4(0.2%)

  199,8 tys

  1,4(0.2%)

  198,0 tys

  1,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  112,7 tys

  0,8(0.1%)

  170,0 tys

  1,2(0.1%)

  72,0 tys

  0,5(0.1%)

  74,7 tys

  0,5(0.1%)

  77,0 tys

  0,5(0.1%)

  75,0 tys

  0,5(0.1%)

  85,0 tys

  0,6(0.1%)

  104,5 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,8 tys

  0,1(0%)

  18,6 tys

  0,1(0%)

  19,6 tys

  0,1(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  23,0 tys

  0,2(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  26,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 29 286 mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 327 kobiet oraz 14 959 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,0% mieszkańców powiatu nyskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,0% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nyskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nyskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,0%) oraz średnie zawodowe (19,1%).

  15,5% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 846 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,87 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,3% wśród dziewczynek i 25,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,96.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,37.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,2% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (33,0% kobiet i 33,3% mężczyzn).

 • 12,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat nyski
  12,6%
  Województwo
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,1% W miastach
  (wyższe)
 • 7,6% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. nyski
  33,2%
  Województwo
  31,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,5%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,0%
  Opolskie
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,0%
  Opolskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. nyski
  5,3%
  Województwo
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  20,0%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 846 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  846,0
  Województwo
  875,0
  Kraj
  811,0
 • 0,87 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. nyski
  0,87
  Województwo
  0,85
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 249,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 247,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,96
  woj. opolskie
  94,54
  Kraj
  96,62
 • 86,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nyski
  86,89
  Opolskie
  90,79
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 591,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 493,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 98,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 24,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,37 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat nyski
  94,37
  Województwo
  96,73
  Cały kraj
  100,01
 • 86,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. nyski
  86,62
  Opolskie
  88,61
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  22,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 24
 •  
 • 290,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 222,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nyskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. nyski
  26,0
  Województwo
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 29 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 29
 • 104,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 71,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 8,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Opolskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 18 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 18
 • 145,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 91,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat nyski
  30,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 30 Szkoły policealne ogółem
 • 30
 • 13 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 13
 • 36 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 36
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nyski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nyskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie nyskim znajdowało się 10 hoteli (1 ★★★★, 6 ★★★, 1 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 6 (całoroczne: 5)
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 6 (całoroczne: 2)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 5 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 9
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 9


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 19 (liczba sal: 34, liczba miejsc: 2 090)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 16
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 18
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 14
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 29


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie nyskim: 32 (publiczne: 32, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie nyskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 963 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 217 (uczestnicy: 127 726)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 6 290)
  • wystawy: 93 (uczestnicy: 5 665)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 37 (uczestnicy: 10 365)
  • koncerty: 122 (uczestnicy: 33 162)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 215 (uczestnicy: 15 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 131 (uczestnicy: 9 535)
  • konkursy: 210 (uczestnicy: 5 632)
  • pokazy teatralne: 69 (uczestnicy: 18 759)
  • konferencje: 23 (uczestnicy: 6 548)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 580)
  • warsztaty: 183 (uczestnicy: 2 738)
  • inne: 113 (uczestnicy: 13 302)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 78 (członkowie: 1 468)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 108)
  • taneczne: 9 (członkowie: 136)
  • muzyczne: 20 (członkowie: 186)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 19)
  • teatralne: 7 (członkowie: 76)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 140)
  • literackie: 3 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 585)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • koło gospodyń wiejskich: 11 (członkowie: 159)
  • inne: 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 66)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 24)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 7)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 11
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 11
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 72 (członkowie: 972)
  • teatralne: 10 (członkowie: 99)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 150)
  • wokalne i chóry: 25 (członkowie: 313)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 75)
  • taneczne: 13 (członkowie: 273)
  • inne: 5 (członkowie: 62)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie nyskim działały 3 kina posiadające 4 sale z 907 miejscami na widowni. Odbyło się 1 655 seansów, na które przyszło 26 646 widzów, w tym 843 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 960 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie nyskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 11 728 zwiedzających, co daje 850 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nyskim działały 42 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 430 494 wolumeny oraz 127 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 85 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 42 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 541 516 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 167
  • dostępne dla czytelników: 108
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 105
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 21
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 27
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 23
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 19


 • Biblioteki naukowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nyskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 105 642 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 594. Odnotowano 1 339 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 13 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 90 232 wolumeny. Odnotowano 7 212 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 28
  • dostępne dla czytelników: 14
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nyskim działało 75 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 291 członków. Zarejestrowano 4 359 ćwiczących (mężczyźni: 3 487, kobiety: 872, chłopcy do lat 18: 1 838, dziewczęta do lat 18: 730). Aktywnych było 110 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (78), instruktora sportowego (86) oraz inne osoby (46).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 111 wypadków drogowych w powiecie nyskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 153 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 80,2 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 144,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie nyskim zarejestrowanych było 105 575 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 82 883 samochodów osobowych (599,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 10 794 samochodów ciężarowych (84,8 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 466 autobusów (3,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 938 ciągników siodłowych (6,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 347 motocykli (31,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie nyskim znajdowały się 63 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 54 taksówki oraz 54 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 111 Wypadki drogowe
 • 9 Ofiary śmiertelne
 • 153 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nyskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. nyski
  80,2
  Województwo
  75,9
  Polska
  87,6
 • 6,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  6,5
  Opolskie
  10,0
  Polska
  7,9
 • 8,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  8,5
  Opolskie
  12,9
  Cała Polska
  10,6
 • 144,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. nyski
  144,9
  Województwo
  112,2
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 105 575 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nyskim w 2016 roku
 • 82 883 Samochody osobowe
 • 10 794 Samochody ciężarowe
 • 1 240 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 466 Autobusy
 • 680 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 938 Ciągniki samochodowe
 • 938   Ciągniki siodłowe
 • 5 467 Ciągniki rolnicze
 • 4 347 Motocykle
 • 1 241   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 397 Motorowery
 • 82 883Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Samochody osobowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 599,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. nyski
  599,0
  Województwo
  606,9
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg29 607
  • 1400-1649 kg19 643
  • 1650-1899 kg16 404
  • 1900 kg i więcej17 229
 • 29 607 do 1399 kg
 • 19 643 1400-1649 kg
 • 16 404 1650-1899 kg
 • 17 229 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 34 325 do 1399 cm3
 • 34 325
 • 42 899 1400-1999 cm3
 • 42 899
 • 5 659 2000 i więcej cm3
 • 5 659
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna48 150
  • olej napędowy24 374
  • gaz (LPG)10 039
  • pozostałe320
 • 48 150 benzyna
 • 24 374 olej napędowy
 • 10 039 gaz (LPG)
 • 320 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 674 do 1 roku
 • 674
 • 431 2 lata
 • 431
 • 552 3 lata
 • 552
 • 1 670 4-5 lat
 • 1 670
 • 2 268 6-7 lat
 • 2 268
 • 4 040 8-9 lat
 • 4 040
 • 5 029 10-11 lat
 • 5 029
 • 12 323 12-15 lat
 • 12 323
 • 19 717 16-20 lat
 • 19 717
 • 13 403 21-25 lat
 • 13 403
 • 7 247 26-30 lat
 • 7 247
 • 15 529 31 lat i więcej
 • 15 529
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nyskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  Opolskie
  19,5 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 10 794Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat nyski
  84,8
  woj. opolskie
  82,1
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 838 do 999 kg
 • 5 838
 • 2 449 1000-1499 kg
 • 2 449
 • 736 1500-2999 kg
 • 736
 • 97 3000-3499 kg
 • 97
 • 275 3500-4999 kg
 • 275
 • 628 5000-6999 kg
 • 628
 • 376 7000-9999 kg
 • 376
 • 295 10000-14999 kg
 • 295
 • 100 15000 kg i więcej
 • 100
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 109
  • olej napędowy7 002
  • gaz (LPG)496
  • pozostałe187
 • 3 109 benzyna
 • 7 002 olej napędowy
 • 496 gaz (LPG)
 • 187 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 63 do 1 roku
 • 63
 • 58 2 lata
 • 58
 • 72 3 lata
 • 72
 • 209 4-5 lat
 • 209
 • 478 6-7 lat
 • 478
 • 585 8-9 lat
 • 585
 • 553 10-11 lat
 • 553
 • 1 349 12-15 lat
 • 1 349
 • 2 078 16-20 lat
 • 2 078
 • 1 224 21-25 lat
 • 1 224
 • 1 246 26-30 lat
 • 1 246
 • 2 879 31 lat i więcej
 • 2 879
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nyskim
 • Tutaj
  21,7 lat
  woj. opolskie
  19,8 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 466Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Autobusy w powiecie nyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat nyski
  3,4
  woj. opolskie
  2,7
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36
  • olej napędowy417
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe12
 • 36 benzyna
 • 417 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 12 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 3 lata
 • 1
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 20 8-9 lat
 • 20
 • 28 10-11 lat
 • 28
 • 50 12-15 lat
 • 50
 • 80 16-20 lat
 • 80
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 165 31 lat i więcej
 • 165
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nyskim
 • powiat nyski
  23,7 lat
  Opolskie
  21,4 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 938Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat nyski
  6,8
  woj. opolskie
  8,4
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy924
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 8 benzyna
 • 924 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 6 2 lata
 • 6
 • 6 3 lata
 • 6
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 142 8-9 lat
 • 142
 • 91 10-11 lat
 • 91
 • 152 12-15 lat
 • 152
 • 170 16-20 lat
 • 170
 • 98 21-25 lat
 • 98
 • 63 26-30 lat
 • 63
 • 97 31 lat i więcej
 • 97
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nyskim
 • powiat nyski
  16,2 lat
  Opolskie
  13,8 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 4 347Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Motocykle w powiecie nyskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 31,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  31,4
  Województwo
  30,7
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 103 do 1 roku
 • 103
 • 38 2 lata
 • 38
 • 31 3 lata
 • 31
 • 78 4-5 lat
 • 78
 • 101 6-7 lat
 • 101
 • 175 8-9 lat
 • 175
 • 196 10-11 lat
 • 196
 • 452 12-15 lat
 • 452
 • 487 16-20 lat
 • 487
 • 280 21-25 lat
 • 280
 • 525 26-30 lat
 • 525
 • 1 881 31 lat i więcej
 • 1 881
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nyskim
 • Powiat
  24,5 lat
  woj. opolskie
  23,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 36 km  Będących pod zarządem gminy
 • 18 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 9 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nyskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 513,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  513,9 km
  woj. opolskie
  351,2 km
  Kraj
  388,2 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat nyski
  4,6 km
  Województwo
  3,3 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 54 Liczba licencji na taksówki
 • 54 Liczba taksówek