Powiat nyski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nyski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 128 644 Liczba mieszkańców
 • 1 224 km2 Powierzchnia
 • 105 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,7% Stopa urbanizacji
 • Czesław Biłobran Starosta
 • ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa Adres starostwa powiatowego
 • ONY Tablice rejestracyjne
Powiat nyski na mapie
Identyfikatory
 • 1607 TERYT (TERC)
Herb powiatu nyskiego
powiat nyski herb
Flaga powiatu nyskiego
powiat nyski flaga

powiat nyski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie
77 409 08 03
77 409 08 29
Chopina 5
48-300 Nysa
Komenda Powiatowa Policji w Nysie
77-40-90-903
77-40-90-945
Armii Krajowej 11
48-300 Nysa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie
77-40-85-222
77-40-85-222
Parkowa 2-4
48-300 Nysa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie
77-43-30-078
77-43-30-079
Żeromskiego 7/9
48-304 Nysa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie
77-43-33-465
77-43-33-465
Piłsudskiego 32
48-303 Nysa
Starostwo Powiatowe w Nysie
(77) 408-50-70
(77) 408-50-71
ul. Piastowska
48-300 Nysa

Powiat nyski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat nyski ma 128 644 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nyskiego w 2050 roku wynosi 96 932, z czego 48 469 to kobiety, a 48 463 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nyskiego zawarli w 2022 roku 455 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu nyskiego jest stanu wolnego, 53,0% żyje w małżeństwie, 8,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nyski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -973. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,49 na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego. W 2022 roku urodziło się 810 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 309 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,1% zgonów w powiecie nyskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w powiecie nyskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nyskiego przypada 13.73 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 258 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 565 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nyskiego -307. W tym samym roku 63 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 107 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -44.

  60,0% mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 128 644 Liczba mieszkańców
 • 66 297 Kobiety
 • 62 347 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nyskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 96 932 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 48 469 Kobiety
 • 48 463 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nyskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat nyski
  43,9 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 45,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nyski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nyskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nyski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. nyski
  28,4%
  Województwo
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. nyski
  53,0%
  Opolskie
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat nyski
  8,9%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,1%
  Opolskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • powiat nyski
  1,7%
  woj. opolskie
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. nyski
  3,5
  woj. opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat nyski
  1,5
  Opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 455 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -973 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -404 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -569 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. nyski
  -7,5
  woj. opolskie
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • -8,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 810 Urodzenia żywe
 • 421 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 389 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat nyski
  6,2
  Opolskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 28,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,5
  Województwo
  32,0
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 78
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 309 g Średnia waga noworodków
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 387 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 309 g
  Województwo
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 62 Waga 4000g - 4499g
 • 62
 • 243 Waga 3500g - 3999g
 • 243
 • 301 Waga 3000g - 3499g
 • 301
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nyski
  1,09
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. nyski
  0,57
  Województwo
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,45 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,45
  Opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie nyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 783 Zgony
 • 825 Kobiety
  (Zgony)
 • 958 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,3%
  53,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat nyski
  13,7
  Opolskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 220,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  220,1
  Województwo
  173,0
  Polska
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,5
  woj. opolskie
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat nyski
  3,5
  woj. opolskie
  3,3
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat nyski
  35,1%
  woj. opolskie
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  23,4%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  Opolskie
  6,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 155 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  29,4
  Cała Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Cała Polska
  70,6
 • 321,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. nyski
  321,9
  Opolskie
  300,6
  Cały kraj
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,1
  Polska
  253,9
 • 481,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 484,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 478,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  481,3
  Opolskie
  437,7
  Kraj
  426,2
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  62,6
  Opolskie
  60,6
  Cała Polska
  62,9
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat nyski
  31,4
  woj. opolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,0
  woj. opolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat nyski
  1,0%
  Opolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie nyskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Osoby w zamachach samobójczych
 • 21 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 40 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. nyski
  40,0
  Województwo
  28,0
  Polska
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. nyski
  13,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 8 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 8
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 26 nieustalona
 • 26
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu28
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 6 trzeźwy
 • 28 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 1 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 25 kawaler/panna
 • 25
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie5
  • wyższe4
  • nieustalony25
 • 4 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 4 wyższe
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 4 emerytura
 • 4
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 25 nieustalony
 • 25
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 258 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 669 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 589 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Zameldowania z zagranicy
 • 33 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 565 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 814 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 751 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 107 Wymeldowania za granicę
 • 45 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 62 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -351 Saldo migracji
 • -157 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -194 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -307 Saldo migracji wewnętrznych
 • -145 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -162 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -44 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nyskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie nyskim oddano do użytku 527 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,07 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nyskim to 49 711 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 384 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 45,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nyskim to 4,18 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie nyskim to 101,30 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,86% mieszkań posiada łazienkę, 83,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 57,94% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie nyskim 653 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 556 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 009 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 128 transakcji (mediana cen - 5 683 zł/m2, średnia - 5 624 zł/m2), a na rynku wtórnym 525 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 922 zł/m2, średnia - 3 640 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 556 zł
 • powiat nyski
  4 556 zł
  Województwo
  5 015 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 4 556 zł Ogółem
 • 4 556 zł
 • 5 000 zł do 40 m2
 • 5 000 zł
 • 4 705 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 705 zł
 • 4 151 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 151 zł
 • 2 621 zł od 80,1 m2
 • 2 621 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 009 zł
 • Tutaj
  4 009 zł
  Województwo
  4 903 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 009 zł Ogółem
 • 4 009 zł
 • 4 590 zł do 40 m2
 • 4 590 zł
 • 4 263 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 263 zł
 • 3 985 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 985 zł
 • 2 774 zł od 80,1 m2
 • 2 774 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 653
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2161
  • od 40,1 do 60 m2325
  • od 60,1 do 80 m2111
  • od 80,1 m256
 • 161 do 40 m2
 • 325 od 40,1 do 60 m2
 • 111 od 60,1 do 80 m2
 • 56 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie nyskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 683 zł
 • Tutaj
  5 683 zł
  woj. opolskie
  6 048 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 5 683 zł Ogółem
 • 5 683 zł
 • 5 802 zł do 40 m2
 • 5 802 zł
 • 5 533 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 533 zł
 • 5 488 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 488 zł
 • 6 027 zł od 80,1 m2
 • 6 027 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 624 zł
 • Tutaj
  5 624 zł
  Opolskie
  6 018 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 5 624 zł Ogółem
 • 5 624 zł
 • 5 797 zł do 40 m2
 • 5 797 zł
 • 5 499 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 499 zł
 • 6 324 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 324 zł
 • 4 960 zł od 80,1 m2
 • 4 960 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 128
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m245
  • od 40,1 do 60 m259
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m29
 • 45 do 40 m2
 • 59 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 922 zł
 • pow. nyski
  3 922 zł
  woj. opolskie
  4 279 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 3 922 zł Ogółem
 • 3 922 zł
 • 3 824 zł do 40 m2
 • 3 824 zł
 • 4 373 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 373 zł
 • 3 738 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 738 zł
 • 2 359 zł od 80,1 m2
 • 2 359 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 640 zł
 • Tutaj
  3 640 zł
  Opolskie
  4 345 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 3 640 zł Ogółem
 • 3 640 zł
 • 4 104 zł do 40 m2
 • 4 104 zł
 • 3 969 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 969 zł
 • 3 629 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 629 zł
 • 2 396 zł od 80,1 m2
 • 2 396 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 525
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2116
  • od 40,1 do 60 m2266
  • od 60,1 do 80 m296
  • od 80,1 m247
 • 116 do 40 m2
 • 266 od 40,1 do 60 m2
 • 96 od 60,1 do 80 m2
 • 47 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 711 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 384,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  384,30
  Opolskie
  388,00
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat nyski
  79,50 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,60 m2
  Opolskie
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,06
  woj. opolskie
  4,18
  Polska
  3,83
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,60
  Opolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. nyski
  0,64
  Opolskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 527 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,07 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,07
  woj. opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 202 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,18
  woj. opolskie
  4,34
  Polska
  3,89
 • 17,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  17,02
  woj. opolskie
  15,18
  Polska
  24,56
 • 53 396 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 101,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  101,3 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,41 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,35%
  Opolskie
  98,44%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,78%
  Województwo
  97,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. nyski
  94,86%
  Województwo
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 83,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,18%
  Opolskie
  85,05%
  Cała Polska
  85,83%
 • 57,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. nyski
  57,94%
  Województwo
  50,68%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat nyski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie nyskim na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim wynosiło w 2023 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim wynosiło 5 717,73 PLN, co odpowiada 85.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego 17 274 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 370 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 904.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nyskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  171,0
  Opolskie
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,8% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • powiat nyski
  7,2%
  Województwo
  5,9%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nyskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. nyski
  5 718 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nyskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 17 274 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 370 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 904 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,6% Pozostałe
 • 52,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nyskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 372 Pracujący ogółem
 • 11 826 Kobiety
 • 10 546 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nyskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,6
  Województwo
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 41,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  41,1
  Opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 161,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  161,6
  Województwo
  147,3
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nyski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie nyskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 295 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 223 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 930 nowych podmiotów, a 711 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 225) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (838) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 345) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (483) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nyskim najwięcej (804) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (14 761) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (281) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (3 783) podmiotów, a 73,4% (11 231) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nyskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15 295 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 281 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 783 Przemysł i budownictwo
 • 11 231 Pozostała działalność
 • 930 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nyskim w 2023 roku
 • 711 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nyskim w 2023 roku
 • 11 223 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 761 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 14 761
 • 460 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 460
 • 65 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 65
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 15 286 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 15 286
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 62 Spółdzielnie ogółem
 • 62
 • 741 Spółki handlowe ogółem
 • 741
 • 84  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 84
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 632  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 632
 • 80    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 80
 • 804 Spółki cywilne ogółem
 • 804
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 223 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 006 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 006
 • 2 318 Budownictwo
 • 2 318
 • 982 Przetwórstwo przemysłowe
 • 982
 • 921 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 921
 • 642 Transport i gospodarka magazynowa
 • 642
 • 629 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 629
 • 553 Pozostała działalność
 • 553
 • 384 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 384
 • 363 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 363
 • 352 Informacja i komunikacja
 • 352
 • 342 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 342
 • 225 Edukacja
 • 225
 • 198 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 198
 • 180 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 180
 • 106 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 106
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie nyskim stwierdzono 2 311 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,80 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nyskim wynosi 72,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nyskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,53 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 9,10 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,91 (60%), drogowe - 1,57 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 311 Przestępstwa ogółem
 • 2 311
 • 1 497 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 497
 • 508 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 508
 • 204 Przestępstwa drogowe
 • 204
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 1 182 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 182
 • 17,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,80
  Opolskie
  17,34
  Cały kraj
  22,81
 • 11,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  11,53
  Województwo
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 3,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,91
  Województwo
  4,50
  Polska
  6,99
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,57
  woj. opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,34
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 9,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. nyski
  9,10
  Województwo
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  72%
  woj. opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat nyski
  71%
  Opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  60%
  Województwo
  60%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat nyski
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. nyski
  93%
  Opolskie
  87%
  Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  51%
  Województwo
  50%
  Kraj
  51%

Powiat nyski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nyskiego wyniosła w 2022 roku 203,2 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu nyskiego - 34.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 32,0 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nyskiego wyniosła w 2022 roku 179,6 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.6%). W budżecie powiatu nyskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 247 złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nyskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  123,1 mln

  882(100%)

  123,9 mln

  895(100%)

  130,8 mln

  948(100%)

  161,2 mln

  1,2 tys(100%)

  172,4 mln

  1,3 tys(100%)

  177,9 mln

  1,3 tys(100%)

  169,2 mln

  1,3 tys(100%)

  203,2 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  43,2 mln

  311(35.1%)

  43,5 mln

  314(35.1%)

  47,2 mln

  342(36.1%)

  46,8 mln

  342(29%)

  51,2 mln

  377(29.7%)

  59,6 mln

  442(33.5%)

  65,4 mln

  490(38.7%)

  69,8 mln

  539(34.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,3 mln

  131(14.9%)

  14,7 mln

  106(11.9%)

  18,9 mln

  137(14.5%)

  40,5 mln

  296(25.1%)

  40,9 mln

  301(23.7%)

  31,0 mln

  230(17.4%)

  22,9 mln

  172(13.5%)

  34,8 mln

  269(17.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,9 mln

  92,8(10.5%)

  13,8 mln

  99,9(11.2%)

  14,6 mln

  106(11.1%)

  15,4 mln

  112(9.5%)

  16,5 mln

  121(9.6%)

  16,3 mln

  121(9.2%)

  17,1 mln

  128(10.1%)

  21,1 mln

  163(10.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,8 mln

  92,2(10.4%)

  11,1 mln

  80,0(8.9%)

  11,5 mln

  83,3(8.8%)

  12,6 mln

  92,0(7.8%)

  13,2 mln

  96,9(7.6%)

  14,9 mln

  111(8.4%)

  15,6 mln

  117(9.2%)

  17,5 mln

  136(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,7 mln

  76,8(8.7%)

  11,7 mln

  84,4(9.4%)

  6,1 mln

  44,4(4.7%)

  6,6 mln

  48,1(4.1%)

  7,0 mln

  51,6(4.1%)

  8,1 mln

  60,0(4.5%)

  8,5 mln

  63,8(5%)

  10,3 mln

  79,4(5.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,4 mln

  53,2(6%)

  7,2 mln

  52,4(5.8%)

  8,0 mln

  58,3(6.1%)

  12,5 mln

  91,0(7.7%)

  17,8 mln

  131(10.3%)

  16,7 mln

  124(9.4%)

  10,1 mln

  75,5(6%)

  10,3 mln

  79,4(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,4 mln

  45,9(5.2%)

  6,1 mln

  43,7(4.9%)

  7,7 mln

  55,6(5.9%)

  6,9 mln

  50,1(4.3%)

  6,0 mln

  44,3(3.5%)

  6,5 mln

  47,9(3.6%)

  6,3 mln

  47,6(3.7%)

  9,8 mln

  75,8(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 mln

  47,5(5.4%)

  4,7 mln

  33,9(3.8%)

  4,8 mln

  34,9(3.7%)

  4,0 mln

  29,1(2.5%)

  2,6 mln

  19,1(1.5%)

  6,2 mln

  45,7(3.5%)

  6,2 mln

  46,5(3.7%)

  5,0 mln

  38,5(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  200,3 tys

  1,4(0.2%)

  263,4 tys

  1,9(0.2%)

  287,4 tys

  2,1(0.2%)

  614,2 tys

  4,5(0.4%)

  1,3 mln

  9,2(0.7%)

  1,1 mln

  8,3(0.6%)

  749,2 tys

  5,6(0.4%)

  3,5 mln

  27,1(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  994,6 tys

  7,2(0.8%)

  1,6 mln

  11,4(1.3%)

  1,4 mln

  10,4(1.1%)

  1,7 mln

  12,2(1%)

  1,5 mln

  10,9(0.9%)

  1,5 mln

  11,4(0.9%)

  2,2 mln

  16,8(1.3%)

  2,3 mln

  17,4(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  1,7 mln

  12,4(1.4%)

  1,7 mln

  12,7(1.3%)

  1,6 mln

  11,8(1%)

  1,8 mln

  13,2(1%)

  1,6 mln

  12,0(0.9%)

  1,7 mln

  12,6(1%)

  1,9 mln

  14,6(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  382,3 tys

  2,8(0.3%)

  640,4 tys

  4,6(0.5%)

  435,1 tys

  3,2(0.3%)

  768,1 tys

  5,6(0.5%)

  1,3 mln

  9,9(0.8%)

  1,8 mln

  13,5(1%)

  728,6 tys

  5,5(0.4%)

  868,7 tys

  6,7(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  7,2(0.8%)

  6,2 mln

  45,0(5%)

  914,5 tys

  6,6(0.7%)

  3,4 mln

  24,6(2.1%)

  1,9 mln

  14,2(1.1%)

  2,1 mln

  15,6(1.2%)

  506,7 tys

  3,8(0.3%)

  698,0 tys

  5,4(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,1 tys

  1,1(0.1%)

  147,0 tys

  1,1(0.1%)

  595,3 tys

  4,6(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  119,0 tys

  0,9(0.1%)

  87,4 tys

  0,6(0.1%)

  110,2 tys

  0,8(0.1%)

  196,8 tys

  1,4(0.1%)

  1,1 mln

  8,4(0.7%)

  784,2 tys

  5,8(0.4%)

  1,5 mln

  11,4(0.9%)

  373,0 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,2 tys

  2,7(0.3%)

  373,8 tys

  2,7(0.3%)

  375,4 tys

  2,7(0.2%)

  375,4 tys

  2,8(0.2%)

  316,1 tys

  2,3(0.2%)

  320,2 tys

  2,4(0.2%)

  322,9 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  216,1 tys

  1,6(0.2%)

  214,2 tys

  1,5(0.2%)

  212,7 tys

  1,5(0.2%)

  202,8 tys

  1,5(0.1%)

  197,0 tys

  1,4(0.1%)

  205,3 tys

  1,5(0.1%)

  216,1 tys

  1,6(0.1%)

  225,9 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  105,9 tys

  0,8(0.1%)

  107,9 tys

  0,8(0.1%)

  104,6 tys

  0,8(0.1%)

  223,8 tys

  1,6(0.1%)

  126,6 tys

  0,9(0.1%)

  49,3 tys

  0,4(0%)

  86,5 tys

  0,6(0.1%)

  128,0 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,0 tys

  0,1(0%)

  19,4 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  9,8 tys

  0,1(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,0 tys

  0,9(0.1%)

  168,3 tys

  1,2(0.1%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nyskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nyski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nyskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  121,0 mln

  867(100%)

  121,2 mln

  875(100%)

  128,8 mln

  934(100%)

  146,3 mln

  1,1 tys(100%)

  158,1 mln

  1,2 tys(100%)

  188,6 mln

  1,4 tys(100%)

  177,1 mln

  1,3 tys(100%)

  179,6 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  63,7 mln

  459(52.7%)

  61,7 mln

  446(50.9%)

  64,3 mln

  466(49.9%)

  63,7 mln

  465(43.5%)

  68,7 mln

  505(43.4%)

  96,6 mln

  717(51.3%)

  88,3 mln

  662(49.8%)

  90,4 mln

  699(50.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,1 mln

  166(19.1%)

  24,2 mln

  175(20%)

  26,1 mln

  189(20.3%)

  29,1 mln

  212(19.9%)

  31,7 mln

  233(20%)

  30,6 mln

  227(16.2%)

  34,9 mln

  262(19.7%)

  36,1 mln

  279(20.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,5 mln

  75,5(8.7%)

  10,8 mln

  78,4(8.9%)

  11,4 mln

  82,8(8.9%)

  12,6 mln

  91,7(8.6%)

  13,0 mln

  95,3(8.2%)

  14,7 mln

  109(7.8%)

  15,5 mln

  116(8.8%)

  17,3 mln

  134(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  37,9(4.4%)

  6,3 mln

  45,8(5.2%)

  4,9 mln

  35,4(3.8%)

  5,5 mln

  39,8(3.7%)

  5,6 mln

  40,9(3.5%)

  6,4 mln

  47,1(3.4%)

  6,3 mln

  46,9(3.5%)

  7,6 mln

  58,5(4.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  28,5(3.3%)

  4,3 mln

  30,8(3.5%)

  4,0 mln

  29,1(3.1%)

  19,9 mln

  145(13.6%)

  22,5 mln

  166(14.2%)

  17,5 mln

  130(9.3%)

  11,3 mln

  84,3(6.4%)

  7,4 mln

  57,1(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  18,7(2.1%)

  2,3 mln

  16,3(1.9%)

  3,9 mln

  28,5(3.1%)

  2,8 mln

  20,3(1.9%)

  2,4 mln

  17,7(1.5%)

  2,4 mln

  17,9(1.3%)

  4,1 mln

  30,4(2.3%)

  3,7 mln

  29,0(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  28,2(3.2%)

  3,6 mln

  26,3(3%)

  2,8 mln

  20,6(2.2%)

  2,2 mln

  16,1(1.5%)

  2,0 mln

  14,9(1.3%)

  3,7 mln

  27,6(2%)

  3,9 mln

  29,4(2.2%)

  3,1 mln

  23,9(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  17,0(1.9%)

  1,7 mln

  12,1(1.4%)

  1,6 mln

  11,9(1.3%)

  1,7 mln

  12,3(1.2%)

  1,8 mln

  13,3(1.1%)

  2,0 mln

  14,7(1%)

  2,5 mln

  18,5(1.4%)

  2,6 mln

  20,0(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  9,8(1.1%)

  1,8 mln

  13,1(1.5%)

  4,1 mln

  29,8(3.2%)

  1,4 mln

  10,0(0.9%)

  1,3 mln

  9,3(0.8%)

  1,5 mln

  11,3(0.8%)

  1,6 mln

  12,0(0.9%)

  1,9 mln

  14,9(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  986,1 tys

  7,1(0.8%)

  497,7 tys

  3,6(0.4%)

  396,1 tys

  2,9(0.3%)

  361,1 tys

  2,6(0.2%)

  573,4 tys

  4,2(0.4%)

  367,2 tys

  2,7(0.2%)

  566,1 tys

  4,2(0.3%)

  1,8 mln

  13,9(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  7,8(0.9%)

  1,1 mln

  8,0(0.9%)

  1,6 mln

  11,4(1.2%)

  2,6 mln

  19,1(1.8%)

  1,4 mln

  10,0(0.9%)

  1,3 mln

  9,8(0.7%)

  997,7 tys

  7,5(0.6%)

  1,5 mln

  11,4(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  10,9(1.2%)

  1,8 mln

  13,2(1.5%)

  452,7 tys

  3,3(0.4%)

  589,2 tys

  4,3(0.4%)

  576,7 tys

  4,2(0.4%)

  2,1 mln

  15,3(1.1%)

  940,2 tys

  7,0(0.5%)

  895,0 tys

  6,9(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  341,8 tys

  2,5(0.3%)

  298,7 tys

  2,2(0.2%)

  340,5 tys

  2,5(0.3%)

  670,4 tys

  4,9(0.5%)

  2,0 mln

  14,9(1.3%)

  3,8 mln

  28,0(2%)

  460,6 tys

  3,5(0.3%)

  594,2 tys

  4,6(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  85,0 tys

  0,6(0.1%)

  104,5 tys

  0,8(0.1%)

  123,8 tys

  0,9(0.1%)

  177,0 tys

  1,3(0.1%)

  1,0 mln

  7,6(0.7%)

  770,0 tys

  5,7(0.4%)

  1,5 mln

  11,4(0.9%)

  372,0 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  368,2 tys

  2,7(0.3%)

  373,8 tys

  2,7(0.3%)

  375,4 tys

  2,7(0.3%)

  375,4 tys

  2,8(0.2%)

  316,1 tys

  2,3(0.2%)

  320,2 tys

  2,4(0.2%)

  322,9 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  199,8 tys

  1,4(0.2%)

  198,0 tys

  1,4(0.2%)

  196,8 tys

  1,4(0.2%)

  186,7 tys

  1,4(0.1%)

  180,8 tys

  1,3(0.1%)

  189,1 tys

  1,4(0.1%)

  196,1 tys

  1,5(0.1%)

  206,0 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,1 tys

  0,2(0%)

  26,5 tys

  0,2(0%)

  28,7 tys

  0,2(0%)

  30,1 tys

  0,2(0%)

  32,3 tys

  0,2(0%)

  37,3 tys

  0,3(0%)

  40,2 tys

  0,3(0%)

  43,2 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  102,0 tys

  0,7(0.1%)

  118,0 tys

  0,9(0.1%)

  168,3 tys

  1,2(0.1%)

  4,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nyski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 784 mieszkańców powiatu nyskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 148 kobiet oraz 13 635 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców powiatu nyskiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nyskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nyskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,3%) oraz średnie zawodowe (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w powiecie nyskim mieściło się 57 przedszkoli, w których do 194 oddziałów uczęszczało 3 840 dzieci (1 888 dziewczynek oraz 1 952 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim mieściły się 54 przedszkola, w których do 154 oddziałów uczęszczało 3 252 dzieci (1 557 dziewczynek oraz 1 695 chłopców). Dostępnych było 3 445 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 924 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 58 szkół podstawowych, w których w 630 oddziałach uczyło się 8 920 uczniów (4 323 kobiety oraz 4 597 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim placówkę miały 63 szkoły podstawowe, w których w 502 oddziałach uczyło się 8 176 uczniów (4 003 kobiety oraz 4 173 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,24.

  W powiecie nyskim znajduje się 12 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 100 uczniów (1 348 kobiet oraz 752 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 599 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 101 oddziałach uczyło się 2 744 uczniów (1 707 kobiet oraz 1 037 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 965 absolwentów.

  W powiecie nyskim znajduje się 6 Technik, w których w 82 oddziałach uczyło się 2 046 uczniów (879 kobiet oraz 1 167 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 383 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nyskim placówkę miało 7 Technik, w których w 67 oddziałach uczyło się 1 637 uczniów (633 kobiety oraz 1 004 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 294 absolwentów.

  W powiecie nyskim znajduje się 9 Branżowych szkół I stopnia, w których w 41 oddziałach uczyło się 909 uczniów (248 kobiet oraz 661 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,4 uczniów. 22,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu nyskiego w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 29,8% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. nyski
  18,6%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  25,2%
 • 22,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,4%
  Opolskie
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 39,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • powiat nyski
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. nyski
  12,0%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,8%
  Opolskie
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 20,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,8%
  Opolskie
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. nyski
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. nyski
  12,3%
  Województwo
  12,3%
  Polska
  12,3%
 • 13,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 924 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat nyski
  924,0
  woj. opolskie
  953,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,73
  woj. opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 57Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 194 Oddziały
 • 28 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 227 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat nyski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 840 Dzieci
 • 1 888 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 952 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,2%
  50,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 780 3 lata
 • 780
 • 925 4 lata
 • 925
 • 1 074 5 lata
 • 1 074
 • 992 6 lat
 • 992
 • 27 7 lat i więcej
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 381 3 lata
 • 381
 • 464 4 lata
 • 464
 • 525 5 lata
 • 525
 • 490 6 lat
 • 490
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 399 3 lata
 • 399
 • 461 4 lata
 • 461
 • 549 5 lata
 • 549
 • 502 6 lat
 • 502
 • 21 7 lat i więcej
 • 21
 • 456 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 288,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 285,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 37,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 595 Oddziały
 • 8 758 Uczniowie
 • 4 273 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 485 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 072 Uczniowie w 1 klasie
 • 530 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 542 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 503 Absolwenci
 • 740 Kobiety
  (absolwenci)
 • 763 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 35 Oddziały
 • 162 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,9%
  69,1%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat nyski
  14,2
  woj. opolskie
  15,9
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,2
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,2
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,7
 • 4,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,6
 •  
 • 801,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 652,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 148,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 35,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nyski
  90,24
  Opolskie
  94,54
  Kraj
  95,96
 • 89,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nyski
  89,09
  woj. opolskie
  93,41
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nyski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 736 Uczniowie
 • 1 151 Kobiety
  (uczniowie)
 • 585 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,3%
  33,7%
 • 587 Uczniowie w 1 klasie
 • 415 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 357 Absolwenci
 • 231 Kobiety
  (absolwenci)
 • 126 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 364 Uczniowie
 • 197 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,1%
  45,9%
 • 242 Absolwenci
 • 112 Kobiety
  (absolwenci)
 • 130 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat nyski
  28,4
  Opolskie
  25,9
  Kraj
  26,5
 •  
 • 119,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 82,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 82 Oddziały
 • 2 046 Uczniowie
 • 879 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 583 Uczniowie w 1 klasie
 • 223 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 360 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 383 Absolwenci
 • 177 Kobiety
  (absolwenci)
 • 206 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,0
  Województwo
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 158,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 99,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 358 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 256 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 65 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,6%
  75,4%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  22,2
  woj. opolskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,2
 • 24,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,1
 • 10,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,8
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat nyski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 47 Oddziały
 • 1 597 Uczniowie
 • 1 209 Kobiety
  (uczniowie)
 • 388 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,7%
  24,3%
 • 1 125 Uczniowie w 1 klasie
 • 842 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 283 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 335 Absolwenci
 • 272 Kobiety
  (absolwenci)
 • 63 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 34,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  34,0
  woj. opolskie
  23,0
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nyski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nyskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie nyskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 2)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 1 110)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 16


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie nyskim: 23 (publiczne: 23, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie nyskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 987 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 544 (uczestnicy: 52 716)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 225)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 2 543)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 1 591)
  • koncerty: 61 (uczestnicy: 8 411)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 89 (uczestnicy: 3 363)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 38 (uczestnicy: 3 066)
  • konkursy: 48 (uczestnicy: 2 708)
  • pokazy teatralne: 74 (uczestnicy: 22 095)
  • warsztaty: 140 (uczestnicy: 1 596)
  • inne: 44 (uczestnicy: 7 118)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 975)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 232)
  • taneczne: 9 (członkowie: 223)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 113)
  • teatralne: 4 (członkowie: 43)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 35)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 224)
  • inne: 7 (członkowie: 95)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 9)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 9)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 935)
  • teatralne: 3 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 159)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 230)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 88)
  • taneczne: 17 (członkowie: 366)
  • inne: 6 (członkowie: 66)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie nyskim działały 2 kina posiadające 3 sale z 603 miejscami na widowni. Odbyło się 3 950 seansów, na które przyszło 35 691 widzów, w tym 998 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 091 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie nyskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 8 974 zwiedzających, co daje 691 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie nyskim działało 41 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 385 016 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 69 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 42 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 541 516 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 149
  • dostępne dla czytelników: 86
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 83
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 28
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 27
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie nyskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 101 582 wolumeny w tym ziobry specjalne: 2 135. Odnotowano 977 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 90 232 wolumeny. Odnotowano 7 212 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie nyskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nyskim działało 75 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 291 członków. Zarejestrowano 4 359 ćwiczących (mężczyźni: 3 487, kobiety: 872, chłopcy do lat 18: 1 838, dziewczęta do lat 18: 730). Aktywnych było 110 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (78), instruktora sportowego (86) oraz inne osoby (46).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nyskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nyski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nyski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie nyskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 29 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 23,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 23,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie nyskim zarejestrowanych było 124 984 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 98 445 samochodów osobowych (761,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 12 333 samochodów ciężarowych (105,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 503 autobusów (3,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 1 251 ciągników siodłowych (9,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 854 motocykli (45,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie nyskim znajdowało się 77 km ścieżek rowerowych, 0,7 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 54 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 45 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie nyskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 29 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nyskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 23,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat nyski
  23,2
  Województwo
  46,5
  Cały kraj
  56,5
 • 3,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat nyski
  3,1
  Opolskie
  6,8
  Polska
  5,0
 • 22,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. nyski
  22,4
  Województwo
  54,4
  Cały kraj
  65,5
 • 3,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat nyski
  3,2
  woj. opolskie
  7,1
  Cała Polska
  5,4
 • 23,20 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  23,2
  Województwo
  56,6
  Polska
  71,0
 • 13,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  13,3
  Województwo
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 96,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  96,7
  Województwo
  117,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 124 984 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nyskim w 2022 roku
 • 98 445 Samochody osobowe
 • 12 333 Samochody ciężarowe
 • 139 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 503 Autobusy
 • 917 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 251 Ciągniki samochodowe
 • 1 251   Ciągniki siodłowe
 • 5 681 Ciągniki rolnicze
 • 5 854 Motocykle
 • 1 814   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 076 Motorowery
 • 98 445Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Samochody osobowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 761,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. nyski
  761,1
  Województwo
  753,6
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg28 685
  • 1400-1649 kg21 024
  • 1650-1899 kg20 234
  • 1900 kg i więcej28 502
 • 28 685 do 1399 kg
 • 21 024 1400-1649 kg
 • 20 234 1650-1899 kg
 • 28 502 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 37 751 do 1399 cm3
 • 37 751
 • 52 914 1400-1999 cm3
 • 52 914
 • 7 780 2000 i więcej cm3
 • 7 780
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna53 747
  • olej napędowy32 302
  • gaz (LPG)10 909
  • pozostałe1 487
 • 53 747 benzyna
 • 32 302 olej napędowy
 • 10 909 gaz (LPG)
 • 1 487 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 574 do 1 roku
 • 574
 • 361 2 lata
 • 361
 • 765 3 lata
 • 765
 • 2 302 4-5 lat
 • 2 302
 • 2 711 6-7 lat
 • 2 711
 • 3 109 8-9 lat
 • 3 109
 • 4 207 10-11 lat
 • 4 207
 • 12 317 12-15 lat
 • 12 317
 • 18 525 16-20 lat
 • 18 525
 • 16 265 21-25 lat
 • 16 265
 • 12 400 26-30 lat
 • 12 400
 • 24 909 31 lat i więcej
 • 24 909
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nyskim
 • Tutaj
  22,3 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 12 333Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  105,0
  Województwo
  104,0
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 443 do 999 kg
 • 6 443
 • 3 239 1000-1499 kg
 • 3 239
 • 779 1500-2999 kg
 • 779
 • 100 3000-3499 kg
 • 100
 • 281 3500-4999 kg
 • 281
 • 638 5000-6999 kg
 • 638
 • 384 7000-9999 kg
 • 384
 • 344 10000-14999 kg
 • 344
 • 125 15000 kg i więcej
 • 125
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3 082
  • olej napędowy7 201
  • gaz (LPG)470
  • pozostałe1 580
 • 3 082 benzyna
 • 7 201 olej napędowy
 • 470 gaz (LPG)
 • 1 580 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 41 2 lata
 • 41
 • 70 3 lata
 • 70
 • 215 4-5 lat
 • 215
 • 347 6-7 lat
 • 347
 • 384 8-9 lat
 • 384
 • 463 10-11 lat
 • 463
 • 1 536 12-15 lat
 • 1 536
 • 1 752 16-20 lat
 • 1 752
 • 1 901 21-25 lat
 • 1 901
 • 1 231 26-30 lat
 • 1 231
 • 4 339 31 lat i więcej
 • 4 339
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nyskim
 • Tutaj
  23,8 lat
  Województwo
  21,2 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 503Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Autobusy w powiecie nyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,9
  woj. opolskie
  3,3
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36
  • olej napędowy303
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe163
 • 36 benzyna
 • 303 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 163 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 77 16-20 lat
 • 77
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 38 26-30 lat
 • 38
 • 230 31 lat i więcej
 • 230
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nyskim
 • powiat nyski
  26,1 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 1 251Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  woj. opolskie
  12,4
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy1 044
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe202
 • 5 benzyna
 • 1 044 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 202 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 4 2 lata
 • 4
 • 26 3 lata
 • 26
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 77 6-7 lat
 • 77
 • 91 8-9 lat
 • 91
 • 112 10-11 lat
 • 112
 • 220 12-15 lat
 • 220
 • 191 16-20 lat
 • 191
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 98 26-30 lat
 • 98
 • 180 31 lat i więcej
 • 180
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nyskim
 • Powiat
  17,9 lat
  woj. opolskie
  15,1 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 5 854Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nyskim
 • Motocykle w powiecie nyskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 45,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat nyski
  45,3
  Województwo
  44,1
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 62 do 1 roku
 • 62
 • 43 2 lata
 • 43
 • 62 3 lata
 • 62
 • 99 4-5 lat
 • 99
 • 219 6-7 lat
 • 219
 • 139 8-9 lat
 • 139
 • 171 10-11 lat
 • 171
 • 531 12-15 lat
 • 531
 • 805 16-20 lat
 • 805
 • 697 21-25 lat
 • 697
 • 440 26-30 lat
 • 440
 • 2 586 31 lat i więcej
 • 2 586
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nyskim
 • powiat nyski
  24,9 lat
  Województwo
  23,8 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 46 km  Będących pod zarządem gminy
 • 25 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nyskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 632,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  632,4 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Polska
  633,6 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. nyski
  6,0 km
  Opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 0,7 km Długość bus-pasów
 • 45 Liczba licencji na taksówki
 • 54 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami