Wolin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Wolin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wolin to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu kamieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wolin.
 • 4 842 Liczba mieszkańców
 • 14,5 km² Powierzchnia
 • 334,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1278 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZKA Tablice rejestracyjne
 • Ewa Małgorzata Grzybowska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 14.614453.8419 Współrzędne GPS
 • 3207064 TERYT (TERC)
 • 0980079 SIMC
Herb miasta Wolin
Wolin herb
Flaga miasta Wolin
Wolin flaga

Wolin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-510Poczta Wolin, ul. Zamkowa 22

Wolin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wolinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Międzyzdrojach (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lipowa 9
72-510 Międzyzdroje
Urząd Miejski w Wolinie
(91) 322-08-01
(91) 326-14-29
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin

Wolin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wolin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 842, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 22 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Wolina jest stanu wolnego, 52,2% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Wolin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,82 na 1000 mieszkańców Wolina. W 2017 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 56,8% dziewczynek i 43,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 288 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,86 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,4% zgonów w Wolinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Wolinie były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wolina przypada 8.03 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 65 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 62 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wolina 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,7% mieszkańców Wolina jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wolina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 842 Liczba mieszkańców
 • 2 505 Kobiety
 • 2 337 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wolinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wolinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wolinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wolina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,8 lat
  woj. zachodniopomorskie
  41,8 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wolin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wolina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Wolin
  29,2%
  woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Kraj
  28,8%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,2%
  woj. zachodniopomorskie
  53,1%
  Polska
  55,8%
 • 51,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wolin
  6,2%
  Województwo
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 6,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,5% Nieustalone
 • Miasto
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 3,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wolinie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Wolin
  4,5
  Zachodniopomorskie
  4,8
  Kraj
  5,0
 • 2,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Wolin
  2,4
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  1,7
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wolinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wolin
  -0,8
  Zachodniopomorskie
  -0,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wolinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wolinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wolinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wolinie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,8%
  43,2%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,0
  Województwo
  9,5
  Kraj
  10,5
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wolin
  37,2
  Zachodniopomorskie
  40,8
  Polska
  44,2
 • 15.08 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.08
 • 57.66 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.66
 • 80.5 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80.5
 • 69.47 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69.47
 • 24.77 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24.77
 • 1.83 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 1.83
 • 3 288 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 185 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wolin
  3 288 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 352 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 100 Waga 3500g - 3999g
 • 100
 • 159 Waga 3000g - 3499g
 • 159
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Zachodniopomorskie
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,86 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,86
  woj. zachodniopomorskie
  0,92
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Wolinie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,3%
  66,7%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,0 Zgony na 1000 ludności
 • Wolin
  8,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,0
  Cały kraj
  10,1
 • 128,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Wolin
  128,4
  Województwo
  108,7
  Kraj
  101,5
 • 12,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  12,9
  Województwo
  4,9
  Kraj
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wolin
  4,0
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kamieńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wolin
  42,0%
  Zachodniopomorskie
  45,7%
  Polska
  45,7%
 • 28,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  28,6%
  woj. zachodniopomorskie
  28,2%
  Polska
  26,7%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wolin
  7,0%
  Zachodniopomorskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  2,5
  Kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Kraj
  74,3
 • 299,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  299,9
  woj. zachodniopomorskie
  284,5
  Cała Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,9
  Polska
  261,6
 • 440,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 462,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 418,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wolin
  440,5
  Województwo
  460,5
  Cały kraj
  469,0
 • 115,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 183,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wolin
  115,3
  Zachodniopomorskie
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 41,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Wolin
  41,3
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Cała Polska
  31,8
 • 12,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,4
  Województwo
  8,2
  Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,4%
  Zachodniopomorskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 39 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 62 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wolinie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wolin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Wolinie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wolinie to 1 732 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wolinie to 5,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Wolinie to 141,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,75% mieszkań posiada łazienkę, 85,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,17% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 732 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 354,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  354,90
  Zachodniopomorskie
  377,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wolin
  76,80 m2
  Zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,30 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,08 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Wolin
  4,08
  Zachodniopomorskie
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  Województwo
  2,65
  Kraj
  2,69
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  woj. zachodniopomorskie
  0,69
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,48
  Zachodniopomorskie
  4,38
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 9 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 69,2%
  30,8%
 • 61 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,08
  Województwo
  3,57
  Cała Polska
  3,91
 • 12,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  12,60
  woj. zachodniopomorskie
  15,65
  Cały kraj
  18,14
 • 1 695 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 141,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  141,3 m2
  woj. zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,35 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,77%
  Zachodniopomorskie
  99,20%
  Polska
  96,79%
 • 97,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,00%
  woj. zachodniopomorskie
  97,14%
  Kraj
  93,66%
 • 94,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Wolin
  94,75%
  Województwo
  95,07%
  Polska
  91,31%
 • 85,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,33%
  Województwo
  86,15%
  Polska
  82,12%
 • 44,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  44,17%
  Zachodniopomorskie
  62,01%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Wolin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Wolinie na 1000 mieszkańców pracuje 137 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 66,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wolinie wynosiło w 2017 roku 18,1% (25,8% wśród kobiet i 11,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wolinie wynosiło 3 525,59 PLN, co odpowiada 77.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wolina 329 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 188 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -141.

  19,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Wolina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,4% w przemyśle i budownictwie, a 21,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  137,0
  Województwo
  210,0
  Cały kraj
  247,0
 • 18,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 25,8% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  18,1%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wolinie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wolinie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wolinie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 526 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 526 PLN
  Województwo
  4 154 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wolinie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 329 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 188 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -141 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,4% Przemysł i budownictwo
 • 9,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 37,7% Pozostałe
 • 48,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wolinie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 665 Pracujący ogółem
 • 445 Kobiety
 • 220 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wolinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wolin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  64,9
  woj. zachodniopomorskie
  62,5
  Cała Polska
  63,4
 • 37,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,4
  Zachodniopomorskie
  34,4
  Cała Polska
  34,0
 • 136,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  136,4
  Województwo
  122,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wolin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Wolinie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 694 podmioty gospodarki narodowej, z czego 544 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 53 nowe podmioty, a 43 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (63) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (48) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (98) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wolinie najwięcej (31) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (667) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (25) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (174) podmiotów, a 71,3% (495) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wolinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (16.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 694 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 174 Przemysł i budownictwo
 • 495 Pozostała działalność
 • 53 Podmioty nowo zarejestrowane w Wolinie w 2017 roku
 • 43 Podmioty wyrejestrowane w Wolinie w 2017 roku
 • 544 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 667 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 667
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 694 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 694
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 544 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 133 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 133
 • 92 Budownictwo
 • 92
 • 62 Przetwórstwo przemysłowe
 • 62
 • 40 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 40
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 32 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 32
 • 31 Pozostała działalność
 • 31
 • 30 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 30
 • 23 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 23
 • 22 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Wolinie stwierdzono szacunkowo 86 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wolinie wynosi 60,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wolina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,00 (wykrywalność 46%) oraz przeciwko mieniu - 8,77 (wykrywalność 28%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,65 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,95 (93%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,00 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wolina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 86
 • 63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 63
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 13 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 13
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 17,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,81
  woj. zachodniopomorskie
  19,88
  Cała Polska
  19,62
 • 13,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,00
  Województwo
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 0,95 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,95
  woj. zachodniopomorskie
  2,61
  Cała Polska
  4,94
 • 2,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,65
  Zachodniopomorskie
  2,14
  Polska
  1,78
 • 1,00 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,00
  woj. zachodniopomorskie
  0,60
  Cała Polska
  0,49
 • 8,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,77
  woj. zachodniopomorskie
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  60%
  Zachodniopomorskie
  74%
  Kraj
  72%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Wolin
  46%
  Województwo
  64%
  Polska
  60%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wolin
  93%
  Zachodniopomorskie
  95%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  77%
  woj. zachodniopomorskie
  91%
  Cały kraj
  84%
 • 28% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wolin
  28%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Kraj
  52%

Wolin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Wolina wyniosła w 2016 roku 49,0 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Wolina - 31.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (25.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,7 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wolina wyniosła w 2016 roku 48,9 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (21.7%). W budżecie Wolina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 497 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 22,0%.
 • Wydatki budżetu w Wolinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wolina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wolina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,6 mln

  2,6 tys(100%)

  38,1 mln

  3,0 tys(100%)

  37,4 mln

  3,0 tys(100%)

  42,1 mln

  3,4 tys(100%)

  46,6 mln

  3,8 tys(100%)

  48,8 mln

  3,9 tys(100%)

  44,2 mln

  3,6 tys(100%)

  49,0 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,3 mln

  2,3 tys(34.8%)

  11,9 mln

  2,5 tys(31.3%)

  12,9 mln

  2,6 tys(34.5%)

  13,4 mln

  2,7 tys(31.8%)

  13,8 mln

  2,8 tys(29.6%)

  14,4 mln

  2,9 tys(29.6%)

  15,0 mln

  3,1 tys(33.9%)

  15,5 mln

  3,2 tys(31.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  1,2 tys(17.3%)

  6,2 mln

  1,3 tys(16.2%)

  6,2 mln

  1,2 tys(16.5%)

  6,1 mln

  1,2 tys(14.4%)

  6,3 mln

  1,3 tys(13.5%)

  6,2 mln

  1,3 tys(12.6%)

  6,1 mln

  1,3 tys(13.9%)

  12,4 mln

  2,5 tys(25.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  831(12.4%)

  4,3 mln

  878(11.2%)

  4,8 mln

  957(12.9%)

  5,4 mln

  1,1 tys(12.9%)

  5,9 mln

  1,2 tys(12.6%)

  5,2 mln

  1,1 tys(10.8%)

  5,5 mln

  1,1 tys(12.3%)

  5,3 mln

  1,1 tys(10.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  377(5.6%)

  3,0 mln

  623(7.9%)

  2,4 mln

  488(6.6%)

  2,5 mln

  501(5.9%)

  6,3 mln

  1,3 tys(13.5%)

  5,3 mln

  1,1 tys(10.8%)

  4,5 mln

  916(10.1%)

  4,7 mln

  961(9.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  344(5.1%)

  1,6 mln

  336(4.3%)

  1,5 mln

  304(4.1%)

  982,9 tys

  198(2.3%)

  2,8 mln

  569(6.1%)

  3,4 mln

  698(7%)

  2,4 mln

  499(5.5%)

  3,8 mln

  780(7.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  446(6.7%)

  3,8 mln

  787(10%)

  3,3 mln

  666(9%)

  3,2 mln

  654(7.7%)

  4,0 mln

  807(8.7%)

  3,9 mln

  801(8.1%)

  2,6 mln

  541(6%)

  2,5 mln

  514(5.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  337(5%)

  2,4 mln

  487(6.2%)

  1,2 mln

  234(3.1%)

  455,3 tys

  91,6(1.1%)

  516,9 tys

  103(1.1%)

  2,6 mln

  522(5.3%)

  598,5 tys

  123(1.4%)

  1,4 mln

  290(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  273(4.1%)

  1,8 mln

  363(4.6%)

  1,1 mln

  227(3.1%)

  682,0 tys

  137(1.6%)

  821,8 tys

  164(1.8%)

  2,5 mln

  504(5.1%)

  2,7 mln

  545(6%)

  790,4 tys

  162(1.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  645,9 tys

  132(2%)

  494,2 tys

  102(1.3%)

  830,3 tys

  165(2.2%)

  3,7 mln

  738(8.7%)

  2,3 mln

  469(5%)

  1,5 mln

  315(3.2%)

  796,4 tys

  164(1.8%)

  617,2 tys

  126(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  312,3 tys

  64,0(1%)

  371,1 tys

  76,6(1%)

  496,2 tys

  98,8(1.3%)

  418,5 tys

  84,2(1%)

  486,5 tys

  97,3(1%)

  611,6 tys

  124(1.3%)

  1,4 mln

  288(3.2%)

  520,9 tys

  107(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  579,1 tys

  119(1.8%)

  746,8 tys

  154(2%)

  724,2 tys

  144(1.9%)

  898,6 tys

  181(2.1%)

  739,5 tys

  148(1.6%)

  618,7 tys

  126(1.3%)

  662,5 tys

  136(1.5%)

  517,1 tys

  106(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  353,9 tys

  72,5(1.1%)

  604,6 tys

  125(1.6%)

  792,5 tys

  158(2.1%)

  1,7 mln

  347(4.1%)

  1,6 mln

  313(3.4%)

  1,3 mln

  273(2.7%)

  1,2 mln

  238(2.6%)

  334,4 tys

  68,5(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  196,0 tys

  40,2(0.6%)

  233,9 tys

  48,3(0.6%)

  261,0 tys

  52,0(0.7%)

  224,9 tys

  45,3(0.5%)

  270,2 tys

  54,0(0.6%)

  289,1 tys

  58,8(0.6%)

  299,4 tys

  61,5(0.7%)

  299,7 tys

  61,4(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  330,1 tys

  67,7(1%)

  229,0 tys

  47,3(0.6%)

  238,2 tys

  47,4(0.6%)

  321,1 tys

  64,6(0.8%)

  288,1 tys

  57,6(0.6%)

  376,5 tys

  76,5(0.8%)

  259,8 tys

  53,4(0.6%)

  147,2 tys

  30,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  298,4 tys

  61,2(0.9%)

  234,5 tys

  48,4(0.6%)

  240,3 tys

  47,8(0.6%)

  277,6 tys

  55,9(0.7%)

  206,1 tys

  41,2(0.4%)

  180,8 tys

  36,8(0.4%)

  143,7 tys

  29,5(0.3%)

  125,0 tys

  25,6(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  152,1 tys

  31,2(0.5%)

  202,0 tys

  41,7(0.5%)

  216,7 tys

  43,1(0.6%)

  387,3 tys

  78,0(0.9%)

  215,5 tys

  43,1(0.5%)

  162,1 tys

  33,0(0.3%)

  28,0 tys

  5,8(0.1%)

  48,6 tys

  10,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,5 tys

  5,0(0.1%)

  75,1 tys

  15,5(0.2%)

  28,5 tys

  5,7(0.1%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  143,2 tys

  29,1(0.3%)

  115,3 tys

  23,7(0.3%)

  13,7 tys

  2,8(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  291(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  325

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  34,8 tys

  7,2(0.1%)

  39,0 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wolinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wolina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wolin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wolina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,2 mln

  2,5 tys(100%)

  38,1 mln

  3,0 tys(100%)

  37,9 mln

  3,0 tys(100%)

  38,3 mln

  3,1 tys(100%)

  41,9 mln

  3,4 tys(100%)

  41,3 mln

  3,3 tys(100%)

  44,5 mln

  3,6 tys(100%)

  48,9 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,3 mln

  2,3 tys(36.1%)

  18,2 mln

  3,8 tys(47.9%)

  18,7 mln

  3,7 tys(49.4%)

  19,8 mln

  4,0 tys(51.8%)

  21,4 mln

  4,3 tys(51%)

  16,4 mln

  3,3 tys(39.7%)

  17,0 mln

  3,5 tys(38.3%)

  17,7 mln

  3,6 tys(36.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,1 mln

  2,1 tys(32.5%)

  9,5 mln

  2,0 tys(25%)

  10,0 mln

  2,0 tys(26.4%)

  8,5 mln

  1,7 tys(22.3%)

  10,9 mln

  2,2 tys(26%)

  10,9 mln

  2,2 tys(26.5%)

  11,3 mln

  2,3 tys(25.5%)

  12,1 mln

  2,5 tys(24.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  913(14.3%)

  4,8 mln

  999(12.7%)

  4,7 mln

  930(12.3%)

  4,7 mln

  943(12.2%)

  4,8 mln

  956(11.4%)

  4,6 mln

  944(11.2%)

  4,6 mln

  937(10.2%)

  10,6 mln

  2,2 tys(21.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  60,6 tys

  12,4(0.2%)

  382,9 tys

  79,1(1%)

  398,3 tys

  79,3(1.1%)

  157,2 tys

  31,6(0.4%)

  245,9 tys

  49,2(0.6%)

  292,0 tys

  59,4(0.7%)

  2,7 mln

  555(6.1%)

  2,9 mln

  599(6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  376(5.9%)

  1,4 mln

  299(3.8%)

  1,3 mln

  262(3.5%)

  1,4 mln

  277(3.6%)

  1,2 mln

  241(2.9%)

  1,8 mln

  371(4.4%)

  1,3 mln

  265(2.9%)

  1,5 mln

  301(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  827,9 tys

  170(2.7%)

  814,5 tys

  168(2.1%)

  1,1 mln

  214(2.8%)

  860,0 tys

  173(2.2%)

  910,0 tys

  182(2.2%)

  1,1 mln

  225(2.7%)

  1,3 mln

  264(2.9%)

  1,1 mln

  229(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  137(2.1%)

  666,5 tys

  138(1.7%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  178,2 tys

  35,9(0.5%)

  87,9 tys

  17,6(0.2%)

  28,0 tys

  5,7(0.1%)

  1,6 mln

  327(3.6%)

  1,0 mln

  207(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  536,2 tys

  110(1.7%)

  553,1 tys

  114(1.5%)

  570,1 tys

  113(1.5%)

  596,6 tys

  120(1.6%)

  626,0 tys

  125(1.5%)

  1,4 mln

  276(3.3%)

  2,5 mln

  505(5.5%)

  705,2 tys

  145(1.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  45,8 tys

  9,4(0.1%)

  244,0 tys

  50,4(0.6%)

  146,8 tys

  29,2(0.4%)

  48,3 tys

  9,7(0.1%)

  48,8 tys

  9,8(0.1%)

  903,6 tys

  184(2.2%)

  60,9 tys

  12,5(0.1%)

  390,3 tys

  80,0(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  183,1 tys

  37,5(0.6%)

  234,9 tys

  48,5(0.6%)

  237,7 tys

  47,3(0.6%)

  185,1 tys

  37,3(0.5%)

  269,3 tys

  53,9(0.6%)

  256,6 tys

  52,2(0.6%)

  185,8 tys

  38,2(0.4%)

  322,7 tys

  66,1(0.7%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  346,2 tys

  70,9(1.1%)

  226,3 tys

  46,7(0.6%)

  9,7 tys

  1,9(0%)

  924,2 tys

  186(2.4%)

  196,9 tys

  39,4(0.5%)

  899,3 tys

  183(2.2%)

  1,2 mln

  255(2.8%)

  304,0 tys

  62,3(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  241,2 tys

  49,4(0.8%)

  221,7 tys

  45,8(0.6%)

  229,3 tys

  45,6(0.6%)

  155,6 tys

  31,3(0.4%)

  170,3 tys

  34,1(0.4%)

  149,5 tys

  30,4(0.4%)

  116,8 tys

  24,0(0.3%)

  100,3 tys

  20,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  464,5 tys

  95,2(1.5%)

  467,5 tys

  96,5(1.2%)

  319,5 tys

  63,6(0.8%)

  353,8 tys

  71,2(0.9%)

  816,6 tys

  163(1.9%)

  2,1 mln

  419(5%)

  452,2 tys

  92,9(1%)

  43,3 tys

  8,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,5 tys

  5,0(0.1%)

  75,1 tys

  15,5(0.2%)

  28,5 tys

  5,7(0.1%)

  5,8 tys

  1,2(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  143,2 tys

  29,1(0.3%)

  115,3 tys

  23,7(0.3%)

  13,7 tys

  2,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  6,7 tys

  1,3(0%)

  52,7 tys

  10,6(0.1%)

  77,9 tys

  15,6(0.2%)

  69,7 tys

  14,2(0.2%)

  92,2 tys

  18,9(0.2%)

  2,3 tys

  0,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  121,8 tys

  25,0(0.4%)

  158,7 tys

  32,8(0.4%)

  166,0 tys

  33,1(0.4%)

  337,4 tys

  67,9(0.9%)

  171,2 tys

  34,2(0.4%)

  115,4 tys

  23,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  100,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,1 tys

  20,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wolin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 032 mieszkańców Wolina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 518 kobiet oraz 514 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,3% średnie ogólnokształcące, a 17,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,9% mieszkańców Wolina, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 23,5% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Wolina mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wolinie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,1%) oraz podstawowe ukończone (21,5%).

  17,3% mieszkańców Wolina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 759 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,28.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 14,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,3% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 23 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 180,52.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców Wolina w wieku potencjalnej nauki (25,3% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 12,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,5%
  Województwo
  17,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wolin
  33,0%
  Województwo
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 36,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Wolin
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wolin
  13,3%
  woj. zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  17,4%
  woj. zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,9%
  Zachodniopomorskie
  21,9%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,3%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,5%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 25,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,8%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 759 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  759,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Kraj
  811,0
 • 1,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,33
  Zachodniopomorskie
  1,08
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wolinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie
  Publiczne
  91 326-17-41
  ul. Wiejska 10
  72-510 Wolin
  49413
 • Szkoły podstawowe w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 108,28 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wolin
  108,28
  Województwo
  93,92
  Polska
  96,62
 • 103,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  103,79
  Województwo
  88,71
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wolin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wolin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wolinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie (Bolesław Krzywousty)
  Publiczna
  91 326-16-37
  91 326-16-37
  ul. Spokojna 1
  72-510 Wolin
  2038138
 • Szkoły gimnazjalne w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 180,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Wolin
  180,52
  Województwo
  97,90
  Cały kraj
  100,01
 • 172,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Wolin
  172,73
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wolin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Wolin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 23 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 23
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Wolinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum w Wolinie
  Publiczne
  91 326-17-90
  91 326-17-90
  ul. Spokojna 1
  72-510 Wolin
  1328132
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  14,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 14 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 14
 • 16 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 16
 • 10 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  19,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 11 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Wolin
  11,0
  woj. zachodniopomorskie
  20,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11 Szkoły policealne ogółem
 • 11
 • 11 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Wolinie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wolinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM IM. PROF. ADAMA WODZICZKI W WOLINIE (PROF. ADAM WODZICZKO)
  Publiczne
  91 326-13-35
  91 326-13-35
  ul. SŁOWIAŃSKA 2
  72-510 Wolin
  5125-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ADAMA WODZICZKI W WOLINIE (PROF. ADAM WODZICZKO)
  Publiczne
  91 326-13-35
  91 326-13-35
  ul. SŁOWIAŃSKA 2
  72-510 Wolin
  355-
  Policealna Szkoła Biznesu im. św. Ottona z Bambergu (święty Otton z Bambergu)
  Niepubliczna
  91 326-02-51
  91 326-02-51
  ul. Kościelna 19
  72-510 Wolin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące im. św. Ottona z Bambergu (święty Otton z Bambergu)
  Niepubliczne
  91 326-02-51
  91 326-02-51
  ul. Kościelna 19
  72-510 Wolin
  ---
  Liceum Ogólnokształcące im. św. Ottona z Bambergu (święty Otton z Bambergu)
  Niepubliczne
  91 326-02-51
  91 326-02-51
  ul. Kościelna 19
  72-510 Wolin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Wolinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wolin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wolin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wolin, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wolin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wolinie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wolinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wolinie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Wolinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 5 640)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 215)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 350)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 4 615)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 160)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 102)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 57)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 16)


  Według danych z 2017 w Wolinie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 727 zwiedzających, co daje 11 738 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Wolinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 529 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 622 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 11
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Wolinie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 237 członków. Zarejestrowano 227 ćwiczących (mężczyźni: 141, kobiety: 86, chłopcy do lat 18: 87, dziewczęta do lat 18: 56). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wolinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wolinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wolina znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wolinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Wolin, st.9 z epoki kamieniadnia 1968-12-16, wykaz dokumentów: 596 z 1968-12-16; C-5 z 2010-05-18
  • Osada Wolin, st.1 ze średniowieczadnia 1969-12-12, wykaz dokumentów: 630 z 1969-12-12
  • Grodzisko Wolin, st.5 ze średniowieczadnia 1969-12-12, wykaz dokumentów: 631 z 1969-12-12
  • Grodzisko Wolin, st.8 ze średniowieczadnia 1969-12-12, wykaz dokumentów: 632 z 1969-12-12
  • Miasto z XXI - XXdnia 1955-10-29, wykaz dokumentów: 68 z 1955-10-29
  • Kościół z XV w.dnia 1959-11-21, wykaz dokumentów: 374 z 1959-11-21; A-1333 z 2014-11-25
  • Dwór z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Zamkowa 23)dnia 1987-04-29, wykaz dokumentów: 1078 z 1987-04-29; A-1331 z 2014-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Zamkowa 16)dnia 1993-11-05, wykaz dokumentów: A-1233 z 1993-11-05; A-1330 z 2014-11-25
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Zamkowa 22)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A-1243 z 1993-11-30; A-1332 z 2014-11-25
  • Wiatrak z poł. XIX w.dnia 2001-10-23, wykaz dokumentów: A-82 z 2001-10-23
  • Aleja z 1810 r.dnia 2009-05-06, wykaz dokumentów: A-394 z 2009-05-06
 • Formy ochrony przyrody w Wolinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wolina znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wolinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ujście Odry i Zalew Szczeciński - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 52611.99 ha
  • Wolin i Uznam - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 30791.95 ha
  • Zalew Kamieński i Dziwna - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 12506.91 ha
  • Zalew Szczeciński - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 47194.57 ha
  • Adam - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1 3 m : 550 cm w wieku ok. 300 lat o wysokości: 36 m rosnące na terenie działki ewidencyjnej nr 453/1 w obr. Piaski w gminie Wolin., Data ustanowienia: 2015-05-27, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie działki ewidencyjnej nr 453/1 w obr. Piaski w gminie Wolin na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Międzyzdroje Leśnictwa Troszyn.
  • Józef - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1 3 m : 460 cm w wieku ok. 300 lat wysokości 27 m rosnące na terenie działki ewidencyjnej nr 452/2 w obr. Piaski w gminie Wolin., Data ustanowienia: 2015-05-27, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie działki ewidencyjnej nr 452/2 w obr. Piaski w gminie Wolin na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Międzyzdroje Leśnictwa Troszyn.
  • Popek - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo z gatunku buk zwyczajny (Fagus silvatica L.) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1 3 m : 385 cm w wieku lat ok. 300 lat o wysokości 29 m., Data ustanowienia: 2015-05-27, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie działki ewidencyjnej nr 453/1 w obr. Piaski w gminie Wolin na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Międzyzdroje Leśnictwa Troszyn.
  • Witold - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1 3 m : 455 cm w wieku ok. 300 lat., Data ustanowienia: 2015-05-27, Opis granicy: Drzewo rośnie na terenie działki ewidencyjnej nr 453/1 w obr. Piaski w gminie Wolin na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Międzyzdroje Leśnictwa Troszyn.
  • Pomnik przyrodyOpis: Park dworski, Data ustanowienia: 2001-12-11, Opis granicy: Park dworski
  • Pomnik przyrodyOpis: Droga leśna do osady Wilcze, Data ustanowienia: 2001-12-11, Opis granicy: Droga leśna do osady Wilcze
  • Pomnik przyrodyOpis: Zespół folwarczny, Data ustanowienia: 2001-12-11, Opis granicy: Zespól folwarczny
  • Pomnik przyrodyOpis: Zespół folwarczny, Data ustanowienia: 2001-12-11, Opis granicy: Zespól folwarczny
  • Półwysep Rów - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: ochrona cennego ekosystemu rzadkich gatunków roślin oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków, Data ustanowienia: 1998-02-25, Opis granicy: gm. Wolin, Powierzchnia: 80.59 ha

Wolin - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Wolinie znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 taksówek oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kamieńskiego.

  Powiat kamieński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wolinie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 366,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wolin
  366,5 km
  Województwo
  329,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 9,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  9,8 km
  Zachodniopomorskie
  4,4 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wolin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 3droga krajowa nr 3(Świnoujście - Międzyzdroje - Dargobądz - Płocin - Wolin - Recław - Troszyn - Ostromice - Brzozowo - Przybiernów - Babigoszcz - Miękowo - Nowa Sól - Ciepielów - Rejów - Nowe Miasteczko - Mieszków - Kłobuczyn - Radwanice - Potoczek - Polkowice - Lubin - Chróstnik - Karczowiska - Kochlice - Rzeszotary - Legnica - Nowa Wieś Legnicka - Małuszów - Jawor - Paszowice - Sokola - Świny - Bolków - Mysłów - Kaczorów - Radomierz - Jelenia Góra - Wojcieszyce - Piechowice - Szklarska Poręba - Jakuszyce - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wolin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 401Linia kolejowa nr 401: Szczecin Dąbie SDB - Świnoujście Port [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Szczecin Dąbie - Szczecin Dąbie Osiedle - Szczecin Załom - Kliniska - Rurka - Goleniów - Białuń - Łożnica - Rokita - Wysoka Kamieńska - Parłówko - Troszyn - Recław -Wolin Pomorski - Mokrzyca Wielka - Ładzin - Warnowo - Międzyzdroje - Lubiewo - Świnoujście Przytór - Świnoujście Warszów - Świnoujście - Świnoujście Port)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wolinie istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Ciasna

  ul. Graniczna

  ul. Gryfitów

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Matejki

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Katedralna

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księżnej Zofii

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Mieszka I

  ul. Mostowa

  ul. Niedamira

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedle Robotnicze

  ul. Owocowa

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Portowa

  ul. Prosta

  ul. Rybacka

  ul. Rynek

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stefana Jaracza

  ul. Słoneczna

  ul. Słowiańska

  ul. Trygława

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Łąkowa

  ul. Św. Wojciecha

  ul. Światowida

  ul. Świerkowa

  ul. Świętego Jana Pawła II

  ul. Świętosławy