Oleszyce w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Oleszyce - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Oleszyce to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu lubaczowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Oleszyce.
 • 2 822 Liczba mieszkańców
 • 5,1 km² Powierzchnia
 • 555,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1576 r. Utracone w roku 1915, przywrócone 1 stycznia 1989 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RLU Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Gryniewicz Burmistrz miasta
Oleszyce na mapie
Identyfikatory
 • 23.035050.1677 Współrzędne GPS
 • 1809064 TERYT (TERC)
 • 0972507 SIMC
Herb miasta Oleszyce
Oleszyce herb

Jak Oleszyce wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Oleszyce na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Oleszyce wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Oleszyce plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
9Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
58Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
94Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
174Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
178Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
184Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
218Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
242Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
263Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
299Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
356Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
367Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
369Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
370Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
374Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
404Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego

Oleszyce - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-630Poczta Oleszyce
37-630Skrytki Pocztowe Poczta Oleszyce

Oleszyce - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Oleszycach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie (podlega pod: ZUS Oddział w Rzeszowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 168
37-600 Lubaczów
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
(16) 631-50-10
(16) 631-56-36
Rynek 1
37-630 Oleszyce

Oleszyce - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Oleszyce jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 822, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Oleszyc zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,2% mieszkańców Oleszyc jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Oleszyce ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,10 na 1000 mieszkańców Oleszyc. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 348 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 50,9% zgonów w Oleszycach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Oleszycach były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Oleszyc przypada 9.82 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Oleszyc -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  61,2% mieszkańców Oleszyc jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Oleszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 822 Liczba mieszkańców
 • 1 413 Kobiety
 • 1 409 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Oleszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Oleszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Oleszycach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Oleszyc
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Oleszyce
  41,9 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Oleszyce, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Oleszyc
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Oleszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Oleszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Oleszyce,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,0%
  Podkarpackie
  57,0%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Oleszyce
  5,0%
  Podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Oleszycach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Oleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,1
  Podkarpackie
  -2,5
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Oleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Oleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Oleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Oleszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 29,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,3
  Podkarpackie
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 71 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 348 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 216 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 471 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 348 g
  Województwo
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 94 Waga 3500g - 3999g
 • 94
 • 131 Waga 3000g - 3499g
 • 131
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,07 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,07
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Oleszyce
  0,52
  woj. podkarpackie
  0,60
  Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Oleszyce
  0,58
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Oleszycach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Oleszyce
  9,8
  Województwo
  10,5
  Polska
  11,9
 • 172,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  172,1
  woj. podkarpackie
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Oleszyce
  2,9
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lubaczowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,9%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Oleszyce
  18,4%
  Województwo
  21,3%
  Kraj
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,8%
  Województwo
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 28 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  18,0
  Kraj
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 207,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  207,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 573,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 661,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 485,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  573,8
  Województwo
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 76,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Oleszyce
  76,3
  woj. podkarpackie
  72,9
  Kraj
  62,9
 • 26,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,2
  Podkarpackie
  25,5
  Cała Polska
  33,8
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  7,5
  Województwo
  4,8
  Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Oleszycach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Oleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Oleszyce - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Oleszycach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,82 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Oleszycach to 1 042 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Oleszycach to 5,63 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Oleszycach to 146,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,93% mieszkań posiada łazienkę, 83,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 75,91% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

  Powiat lubaczowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 042 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 366,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  366,90
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  77,70 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,50 m2
  Podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,93
  Województwo
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 2,73 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,73
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,82 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,82
  woj. podkarpackie
  5,39
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 45 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,63 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,63
  Podkarpackie
  4,42
  Cała Polska
  3,89
 • 15,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  15,85
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 1 171 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 146,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  146,4 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,41 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,62%
  Województwo
  97,52%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,70%
  Podkarpackie
  94,28%
  Kraj
  95,18%
 • 96,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Oleszyce
  96,93%
  Województwo
  92,88%
  Polska
  93,75%
 • 83,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,88%
  Województwo
  84,55%
  Cała Polska
  85,83%
 • 75,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  75,91%
  Województwo
  78,45%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Oleszyce - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Oleszycach na 1000 mieszkańców pracuje 167osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Oleszycach wynosiło w 2023 roku 10,6% (10,6% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Oleszycach wynosiło 5 116,12 PLN, co odpowiada 76.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Oleszyc 295 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 161 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -134.

  40,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Oleszyc pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,0% w przemyśle i budownictwie, a 9,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  167,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cała Polska
  259,0
 • 13,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,7% Kobiety
 • 13,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,6%
  Podkarpackie
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Oleszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Oleszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Oleszycach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 601 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 116 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Oleszycach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 295 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 161 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -134 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,0% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 34,6% Pozostałe
 • 46,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Oleszycach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 479 Pracujący ogółem
 • 255 Kobiety
 • 224 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Oleszycach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Oleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  63,4
  Podkarpackie
  64,6
  Cały kraj
  69,0
 • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Oleszyce
  34,8
  Podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 121,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  121,8
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Oleszyce - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Oleszycach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 302 podmioty gospodarki narodowej, z czego 232 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 24 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (13) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Oleszycach najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (287) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,8% (108) podmiotów, a 60,6% (183) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Oleszycach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 302 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108 Przemysł i budownictwo
 • 183 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Oleszycach w 2023 roku
 • 24 Podmioty wyrejestrowane w Oleszycach w 2023 roku
 • 232 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 287 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 287
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 302 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 302
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 7 Spółki handlowe ogółem
 • 7
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 232 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 79 Budownictwo
 • 79
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 25 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 25
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Oleszyce - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Oleszycach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 30 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Oleszycach wynosi 76,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Oleszyc najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,96 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 2,95 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,41 (34%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Oleszyc.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Oleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 30
 • 17 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 17
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 10,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Oleszyce
  10,57
  woj. podkarpackie
  12,93
  Cała Polska
  22,81
 • 5,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,96
  woj. podkarpackie
  6,81
  Polska
  12,98
 • 1,41 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Oleszyce
  1,41
  Podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Oleszyce
  2,30
  Podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Oleszyce
  0,24
  Województwo
  0,32
  Polska
  0,35
 • 2,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,95
  Województwo
  6,46
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Oleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Oleszyce
  77%
  Województwo
  68%
  Polska
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Podkarpackie
  66%
  Polska
  63%
 • 35% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Oleszyce
  35%
  Podkarpackie
  56%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Oleszyce
  92%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  Województwo
  48%
  Cała Polska
  51%

Oleszyce - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Oleszyc wyniosła w 2022 roku 37,1 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Oleszyc - 32.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,9 mln złotych, czyli 5,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Oleszyc wyniosła w 2022 roku 39,5 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Oleszyc wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (16,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,3%.
 • Wydatki budżetu w Oleszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Oleszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Oleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Oleszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,8 mln

  3,1 tys(100%)

  23,9 mln

  3,7 tys(100%)

  27,7 mln

  4,3 tys(100%)

  32,0 mln

  5,0 tys(100%)

  38,7 mln

  6,1 tys(100%)

  31,3 mln

  5,0 tys(100%)

  33,2 mln

  5,4 tys(100%)

  37,1 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,2 mln

  2,7 tys(41.3%)

  8,3 mln

  2,7 tys(34.8%)

  8,5 mln

  2,8 tys(30.8%)

  9,9 mln

  3,3 tys(31.1%)

  11,9 mln

  4,0 tys(30.7%)

  10,1 mln

  3,4 tys(32.3%)

  11,5 mln

  3,9 tys(34.7%)

  12,1 mln

  4,2 tys(32.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,4 tys(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  689(10.6%)

  2,2 mln

  739(9.4%)

  2,8 mln

  919(10.1%)

  3,1 mln

  1,0 tys(9.7%)

  3,4 mln

  1,1 tys(8.7%)

  3,2 mln

  1,1 tys(10.1%)

  3,3 mln

  1,1 tys(9.9%)

  3,8 mln

  1,3 tys(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,2 tys(19%)

  7,7 mln

  2,5 tys(32.4%)

  1,1 mln

  366(4%)

  1,1 mln

  369(3.5%)

  1,1 mln

  379(2.9%)

  1,1 mln

  377(3.6%)

  1,2 mln

  427(3.8%)

  2,1 mln

  737(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  351(5.4%)

  1,2 mln

  387(4.9%)

  1,3 mln

  441(4.8%)

  2,7 mln

  897(8.4%)

  4,9 mln

  1,7 tys(12.7%)

  1,8 mln

  603(5.7%)

  2,2 mln

  766(6.7%)

  2,1 mln

  732(5.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  836,9 tys

  276(4.2%)

  856,8 tys

  282(3.6%)

  808,8 tys

  266(2.9%)

  3,4 mln

  1,1 tys(10.5%)

  1,4 mln

  486(3.7%)

  1,2 mln

  393(3.7%)

  1,2 mln

  424(3.7%)

  1,8 mln

  634(4.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  416(6.4%)

  1,6 mln

  528(6.7%)

  2,3 mln

  748(8.2%)

  989,8 tys

  331(3.1%)

  2,2 mln

  735(5.6%)

  1,3 mln

  434(4.1%)

  787,8 tys

  270(2.4%)

  779,5 tys

  274(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  356,2 tys

  117(1.8%)

  376,6 tys

  124(1.6%)

  364,2 tys

  120(1.3%)

  375,8 tys

  126(1.2%)

  3,0 mln

  996(7.6%)

  446,0 tys

  151(1.4%)

  433,9 tys

  148(1.3%)

  687,0 tys

  242(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  243,6 tys

  80,2(1.2%)

  252,2 tys

  83,0(1.1%)

  248,9 tys

  81,9(0.9%)

  429,3 tys

  143(1.3%)

  359,5 tys

  121(0.9%)

  251,1 tys

  85,2(0.8%)

  212,3 tys

  72,6(0.6%)

  581,3 tys

  205(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  220,7 tys

  72,7(1.1%)

  185,9 tys

  61,2(0.8%)

  171,1 tys

  56,3(0.6%)

  151,5 tys

  50,6(0.5%)

  256,7 tys

  86,5(0.7%)

  177,9 tys

  60,4(0.6%)

  102,6 tys

  35,1(0.3%)

  346,7 tys

  122(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  210,7 tys

  69,4(1.1%)

  138,4 tys

  45,5(0.6%)

  198,4 tys

  65,2(0.7%)

  153,0 tys

  51,1(0.5%)

  165,6 tys

  55,8(0.4%)

  416,3 tys

  141(1.3%)

  159,0 tys

  54,4(0.5%)

  344,6 tys

  121(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,4 tys

  25,8(0.4%)

  72,5 tys

  23,9(0.3%)

  71,1 tys

  23,4(0.3%)

  78,6 tys

  26,3(0.2%)

  80,7 tys

  27,2(0.2%)

  51,3 tys

  17,4(0.2%)

  144,6 tys

  49,5(0.4%)

  183,8 tys

  64,7(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  186,4 tys

  61,4(0.9%)

  206,4 tys

  67,9(0.9%)

  135,2 tys

  44,5(0.5%)

  330,9 tys

  111(1%)

  163,9 tys

  55,2(0.4%)

  260,7 tys

  88,4(0.8%)

  410,5 tys

  140(1.2%)

  175,6 tys

  61,8(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  229,7 tys

  75,6(1.2%)

  216,8 tys

  71,4(0.9%)

  220,4 tys

  72,5(0.8%)

  214,2 tys

  71,6(0.7%)

  221,8 tys

  74,7(0.6%)

  214,5 tys

  72,8(0.7%)

  221,2 tys

  75,7(0.7%)

  117,3 tys

  41,3(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  182,6 tys

  60,1(0.9%)

  169,8 tys

  55,9(0.7%)

  148,1 tys

  48,7(0.5%)

  114,6 tys

  38,3(0.4%)

  113,7 tys

  38,3(0.3%)

  122,6 tys

  41,6(0.4%)

  107,9 tys

  36,9(0.3%)

  103,3 tys

  36,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  565,4 tys

  186(2.9%)

  192,2 tys

  63,2(0.8%)

  253,7 tys

  83,4(0.9%)

  332,3 tys

  111(1%)

  219,0 tys

  73,8(0.6%)

  268,5 tys

  91,1(0.9%)

  290,3 tys

  99,3(0.9%)

  91,4 tys

  32,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  155,3 tys

  51,1(0.8%)

  115,8 tys

  38,1(0.5%)

  82,9 tys

  27,2(0.3%)

  79,5 tys

  26,6(0.2%)

  80,9 tys

  27,3(0.2%)

  21,6 tys

  7,3(0.1%)

  33,9 tys

  11,6(0.1%)

  52,8 tys

  18,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,2 tys

  27,1(0.4%)

  14,0 tys

  4,6(0.1%)

  3,7 tys

  1,2(0%)

  83,7 tys

  28,0(0.3%)

  76,7 tys

  25,8(0.2%)

  73,7 tys

  25,0(0.2%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  756

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  106,5 tys

  35,1(0.5%)

  13,0 tys

  4,3(0.1%)

  985,0 tys

  324(3.6%)

  475,5 tys

  159(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Oleszycach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Oleszyc według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Oleszyce, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Oleszyc według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,2 mln

  3,3 tys(100%)

  24,7 mln

  3,9 tys(100%)

  28,2 mln

  4,4 tys(100%)

  31,5 mln

  4,9 tys(100%)

  36,2 mln

  5,7 tys(100%)

  34,6 mln

  5,5 tys(100%)

  36,5 mln

  5,9 tys(100%)

  39,5 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,6 mln

  2,8 tys(40.3%)

  9,2 mln

  3,0 tys(37.2%)

  9,1 mln

  3,0 tys(32.3%)

  9,8 mln

  3,3 tys(31.1%)

  10,6 mln

  3,6 tys(29.4%)

  11,5 mln

  3,9 tys(33.2%)

  11,9 mln

  4,1 tys(32.6%)

  11,9 mln

  4,2 tys(30.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  2,0 tys(28.4%)

  5,9 mln

  1,9 tys(23.7%)

  6,5 mln

  2,1 tys(22.9%)

  6,8 mln

  2,3 tys(21.6%)

  7,3 mln

  2,5 tys(20.2%)

  7,9 mln

  2,7 tys(22.7%)

  8,3 mln

  2,8 tys(22.8%)

  10,4 mln

  3,7 tys(26.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,4 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  540,0 tys

  178(2.5%)

  611,8 tys

  201(2.5%)

  571,9 tys

  188(2%)

  1,6 mln

  524(5%)

  2,7 mln

  911(7.5%)

  1,3 mln

  430(3.7%)

  1,1 mln

  367(2.9%)

  1,3 mln

  461(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  1,0 tys(14.7%)

  7,1 mln

  2,3 tys(28.8%)

  498,7 tys

  164(1.8%)

  459,3 tys

  153(1.5%)

  406,4 tys

  137(1.1%)

  439,5 tys

  149(1.3%)

  511,5 tys

  175(1.4%)

  1,3 mln

  457(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  336,0 tys

  111(1.6%)

  360,6 tys

  119(1.5%)

  356,0 tys

  117(1.3%)

  352,4 tys

  118(1.1%)

  1,2 mln

  406(3.3%)

  1,0 mln

  351(3%)

  415,3 tys

  142(1.1%)

  934,1 tys

  329(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  465,2 tys

  153(2.2%)

  484,0 tys

  159(2%)

  499,3 tys

  164(1.8%)

  1,1 mln

  372(3.5%)

  2,3 mln

  772(6.3%)

  563,4 tys

  191(1.6%)

  950,1 tys

  325(2.6%)

  665,9 tys

  234(1.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  378,1 tys

  124(1.8%)

  186,0 tys

  61,2(0.8%)

  420,4 tys

  138(1.5%)

  334,3 tys

  112(1.1%)

  353,2 tys

  119(1%)

  294,8 tys

  100,0(0.9%)

  359,6 tys

  123(1%)

  378,3 tys

  133(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  473,0 tys

  156(2.2%)

  393,8 tys

  130(1.6%)

  439,6 tys

  145(1.6%)

  491,7 tys

  164(1.6%)

  677,0 tys

  228(1.9%)

  867,0 tys

  294(2.5%)

  1,1 mln

  381(3.1%)

  362,0 tys

  127(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  49,7 tys

  16,3(0.2%)

  61,0 tys

  20,1(0.2%)

  61,1 tys

  20,1(0.2%)

  59,7 tys

  20,0(0.2%)

  59,8 tys

  20,2(0.2%)

  67,1 tys

  22,8(0.2%)

  63,7 tys

  21,8(0.2%)

  250,5 tys

  88,2(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  427,5 tys

  141(2%)

  198,9 tys

  65,4(0.8%)

  1,3 mln

  420(4.5%)

  55,0 tys

  18,4(0.2%)

  1,0 mln

  342(2.8%)

  84,4 tys

  28,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  92,0 tys

  32,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  135,9 tys

  44,8(0.6%)

  124,3 tys

  40,9(0.5%)

  106,8 tys

  35,1(0.4%)

  89,6 tys

  29,9(0.3%)

  86,7 tys

  29,2(0.2%)

  92,0 tys

  31,2(0.3%)

  68,5 tys

  23,4(0.2%)

  77,0 tys

  27,1(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  536

  0,2(0%)

  5,9 tys

  1,9(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,6 tys

  27,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  33,3 tys

  10,9(0.2%)

  10,1 tys

  3,3(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  16,2 tys

  5,4(0.1%)

  1,9 tys

  0,6(0%)

  191,0 tys

  64,8(0.6%)

  2,5 tys

  0,8(0%)

  49,7 tys

  17,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,9 tys

  8,5(0.1%)

  360

  0,1(0%)

  189

  0,1(0%)

  54,2 tys

  18,1(0.2%)

  650

  0,2(0%)

  12,2 tys

  4,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  82,2 tys

  27,1(0.4%)

  14,0 tys

  4,6(0.1%)

  3,7 tys

  1,2(0%)

  83,7 tys

  28,0(0.3%)

  76,7 tys

  25,8(0.2%)

  73,7 tys

  25,0(0.2%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  756

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  354(2.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  548,2 tys

  181(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  558(5.3%)

  395,4 tys

  133(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  17,1 tys

  5,6(0.1%)

  85,5 tys

  28,1(0.3%)

  542,8 tys

  179(1.9%)

  586,6 tys

  196(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Oleszyce - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 639 mieszkańców Oleszyc jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 292 kobiet oraz 348 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,5% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Oleszyc, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Oleszyc mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Oleszycach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w Oleszycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (46 dziewczynek oraz 51 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Oleszycach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 74 dzieci (37 dziewczynek oraz 37 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  16,5% mieszkańców Oleszyc w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 013 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,05 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 277 uczniów (132 kobiety oraz 145 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Oleszycach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 297 uczniów (136 kobiet oraz 161 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 122,57.

  W Oleszycach znajdują się 2 Technika, w których w 8 oddziałach uczyło się 148 uczniów (80 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Oleszycach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 11 oddziałach uczyło się 257 uczniów (168 kobiet oraz 89 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 67 absolwentów.

  W Oleszycach znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 70 uczniów (21 kobiet oraz 49 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,6% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). 14,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,2% mieszkańców Oleszyc w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 22,3% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,5%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Oleszyce
  11,5%
  Województwo
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Oleszyce
  19,5%
  woj. podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,8%
  Podkarpackie
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Oleszyce
  3,0%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Oleszyce
  16,7%
  Województwo
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1013 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Oleszyce
  1 013,0
  Województwo
  896,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,05 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,05
  woj. podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Oleszyce) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 46 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 51 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 30 4 lata
 • 30
 • 29 5 lata
 • 29
 • 24 6 lat
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 14 4 lata
 • 14
 • 17 5 lata
 • 17
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 16 4 lata
 • 16
 • 12 5 lata
 • 12
 • 14 6 lat
 • 14
 • 16 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Oleszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Oleszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przerdszkole
  Publiczne
  16 631-50-45
  ul. Gen. Kustronia 2
  37-630 Oleszyce
  3755
 • Szkoły podstawowe w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Oleszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 277 Uczniowie
 • 132 Kobiety
  (uczniowie)
 • 145 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,3
  Województwo
  15,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 25,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 122,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  122,57
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cały kraj
  95,96
 • 122,57 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Oleszyce
  122,57
  Województwo
  89,99
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Oleszyce) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Oleszyce) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Oleszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Oleszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Oleszycach (Jan Paweł II)
  Publiczna
  16 631-50-15
  16 631-50-15
  ul. Mickiewicza 1
  37-630 Oleszyce
  1326428
 • Szkoły ponadpodstawowe w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Oleszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 148 Uczniowie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,1%
  45,9%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  18,5
  Podkarpackie
  26,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Oleszyce) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  14,0
  Podkarpackie
  22,7
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Oleszycach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Oleszycach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  16 631-50-55
  16 631-50-55
  ul. Zielona 1
  37-630 Oleszyce
  6172-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  16 631-50-55
  16 631-50-55
  ul. Zielona 1
  37-630 Oleszyce
  344-
  Szkoła Policealna dla dorosłych
  Publiczna
  16 631-50-55
  16 631-50-55
  ul. Zielona 1
  37-630 Oleszyce
  135-
  Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  16 631-50-55
  16 631-50-55
  ul. Zielona 1
  37-630 Oleszyce
  118-
  Technikum Uzupełniające dla dorosłych
  Publiczne
  16 631-50-55
  16 631-50-55
  ul. Zielona 1
  37-630 Oleszyce
  111-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  16 631-50-55
  16 631-50-55
  ul. Zielona 1
  37-630 Oleszyce
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Oleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Oleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Oleszyce, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Oleszyce - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Oleszycach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pokoje gościnne: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Oleszycach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Oleszycach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Oleszycach: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Oleszycach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 2 540)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 220)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 160)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 280)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 320)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 210)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 110)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • komputerowe: 2


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 66)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 4)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Oleszycach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 408 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 872 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Oleszycach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 74 członków. Zarejestrowano 160 ćwiczących (mężczyźni: 159, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 110, dziewczęta do lat 18: 1). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Oleszycach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Oleszycach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Oleszyc znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Oleszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z 1727 r. (ul. Rynek 1)dnia 1984-01-18, wykaz dokumentów: A-726 z 1984-01-18
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XVIII w.dnia 1986-12-15, wykaz dokumentów: A-165 z 1986-12-15; A-1366 z 2015-11-30
  • Aleja (data nieznana)dnia 1987-04-29, wykaz dokumentów: A-205 z 1987-04-29; A-687 z 2011-11-09
  • Umocnienie ziemne z XVII - XVIIIdnia 1987-04-29, wykaz dokumentów: A-205 z 1987-04-29; A-687 z 2011-11-09; A-687 z 2016-11-08
  • Zespół - dwór z XVII - XIXdnia 1987-04-29, wykaz dokumentów: A-205 z 1987-04-29; A-687 z 2011-11-09; A-687 z 2016-11-08
  • Park z XIX w.dnia 1987-04-29, wykaz dokumentów: A-205 z 1987-04-29; A-687 z 2011-11-09; A-687 z 2016-11-08
  • Cmentarz komunalny z 1. poł. XIX w.dnia 1993-11-16, wykaz dokumentów: A-640 z 1993-11-16; A-686 z 2011-11-09
  • Cerkiew z 1809 r.dnia 1994-04-06, wykaz dokumentów: A-661 z 1994-04-06
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1994-04-06, wykaz dokumentów: A-661 z 1994-04-06
  • Cmentarz przykościelny z 1809 r.dnia 1994-04-06, wykaz dokumentów: A-661 z 1994-04-06
 • Formy ochrony przyrody w Oleszycach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Oleszyc znajduje się 29 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Oleszycach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kamienne - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 2004-05-09, Powierzchnia: 8.27 ha
  • Adam - Pomnik przyrodyOpis: dąb wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 2005-12-08, Opis granicy: obok miejsca gdzie wyrabiano potaż.
  • Baron - Pomnik przyrodyOpis: dąb wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 10 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około100 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 11 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około 80 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 12 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 13 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 14 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około110 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 15 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 16 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 17 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 18 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około100 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 1 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około100 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 2 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około130 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 3 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około130 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 4 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około100 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 5 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około130 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 6 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około110 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 7 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 8 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Lipa Suchowolska 9 - Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około100 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Smukła - Pomnik przyrodyOpis: sosna wiek okolo 120 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Tytus - Pomnik przyrodyOpis: dąb wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: dwa zrośnięte dęby wiek około 200 lat, Data ustanowienia: 2001-11-05, Opis granicy: grupa drzew - dwa zrośnięte dęby obok drzew krzyż i kapliczka z 1930 roku
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około 80 lat, Data ustanowienia: 2010-11-26
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około 80 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około 80 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Pomnik przyrodyOpis: lipa wiek około 80 lat, Data ustanowienia: 2010-12-11
  • Ogrody Suchowolskie - bagno (użytek ekologiczny)Cel: ochrona przed dewastacją terenów mających bezpośredni wpływ na utrzymanie równowagi ekologicznej na znacznych obszarach lasu, Data ustanowienia: 2004-01-01, Opis granicy: położony na terenie wsi Sucha Wola onejmujący oddział leśny 326 h, Powierzchnia: 8.05 ha

Oleszyce - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Oleszycach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 528,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 105,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Oleszycach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu lubaczowskiego.

  Powiat lubaczowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Oleszycach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Oleszycach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 528,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  528,2
  Podkarpackie
  1 006,8
  Polska
  1 100,9
 • 105,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  105,6
  Podkarpackie
  91,5
  Kraj
  104,4
 • 704,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Oleszyce
  704,2
  Województwo
  1 225,3
  Polska
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  20,0
  woj. podkarpackie
  9,1
  Cały kraj
  9,5
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  133,3
  Województwo
  121,7
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Oleszyce przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 865droga wojewódzka nr 865(Jarosław - Koniaczów - Makowisko - Olchowa - Ryszkowa Wola - Zapałów - Wólka Zapałowska - Zalesie - Oleszyce - Dachnów - Cieszanów - Żuków - Kowalówka - Płazów - Narol - Bełżec)
  • DW 867droga wojewódzka nr 867(Sieniawa - Dobra - Stare Oleszyce - Lubaczów - Młodów - Piastowo - Basznia Dolna - Horyniec-Zdrój - Dziewięcierz - Werchrata - Prusie - Siedliska - Hrebenne)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Oleszyce przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 101Linia kolejowa nr 101: Munina - Hrebenne [o znaczeniu drugorzędnym] (Munina - Surochów - Bobrówka - Zagrody - Korzenica - Nowa Grobla -Oleszyce - Lubaczów - Basznia Dolna - Basznia - Horyniec Zdrój - Dziewięcierz - Werchrata - Siedliska Tomaszowskie - Hrebenne)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Oleszycach istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Adama Tytusa Działyńskiego

  ul. Aleksandra Puszkina

  ul. Błonie

  ul. Cicha

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Futorzańska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Jarosławska

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Sapiehy

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mokra

  ul. Nasienna

  os. Pod Kasztanami

  ul. Podwalna

  ul. Rynek

  ul. Różana

  ul. Spokojna

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiejska

  ul. Wspólna

  ul. Zagrody

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Józefa Kustronia

  os. św. Jana