Książ Wielkopolski w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Książ Wielkopolski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Książ Wielkopolski to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu śremskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Książ Wielkopolski.
 • 2 573 Liczba mieszkańców
 • 2,0 km² Powierzchnia
 • 1 312,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 88 m n.p.m Wysokość
 • 1193 Data założenia
 • 1407 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PSE Tablice rejestracyjne
 • Teofil Stanisław Marciniak Burmistrz miasta
Książ Wielkopolski na mapie
Identyfikatory
 • 17.239352.0609 Współrzędne GPS
 • 3026034 TERYT (TERC)
 • 0970968 SIMC
Herb miasta Książ Wielkopolski
Książ Wielkopolski herb

Jak Książ Wielkopolski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Książ Wielkopolski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Książ Wielkopolski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Książ Wielkopolski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
49Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
81Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
95Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
116Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
134Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
135Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
156Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
191Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
231Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
249Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
262Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
291Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
298Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
313Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
316Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
335Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
348Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Książ Wielkopolski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-130Poczta Książ Wielkopolski

Książ Wielkopolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Książu Wielkopolskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Śremie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szeroka 2
63-100 Śrem
Urząd Miejski w Książu Wielkopolskim
(61) 282-20-01
(61) 282-27-24
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wielkopolski

Książ Wielkopolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Książ Wielkopolski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 573, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Książa Wielkopolskiego zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Książa Wielkopolskiego jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Książ Wielkopolski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,77 na 1000 mieszkańców Książa Wielkopolskiego. W 2022 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 55,0% dziewczynek i 45,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 418 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w Książu Wielkopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Książu Wielkopolskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Książa Wielkopolskiego przypada 6.94 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 55 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Książa Wielkopolskiego -35. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Książa Wielkopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Książa Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 573 Liczba mieszkańców
 • 1 307 Kobiety
 • 1 266 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Książu Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Książu Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Książu Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Książa Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Książ Wielkopolski
  40,2 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Książ Wielkopolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Książa Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Książ Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Książ Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Książ Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Książ Wielkopolski
  28,2%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Książ Wielkopolski
  57,1%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Książ Wielkopolski
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Książu Wielkopolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,7
  Wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Książu Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Książ Wielkopolski
  0,8
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Książu Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Książu Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Książu Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Książu Wielkopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,0%
  45,0%
 • 7,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,7
  Wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Książ Wielkopolski
  38,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 418 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 356 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 482 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Książ Wielkopolski
  3 418 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 181 Waga 3500g - 3999g
 • 181
 • 204 Waga 3000g - 3499g
 • 204
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Książ Wielkopolski
  1,40
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Książ Wielkopolski
  0,89
  Wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Książu Wielkopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 6,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 111,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  111,9
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Książ Wielkopolski
  3,7
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Książ Wielkopolski
  2,8
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie śremskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Książ Wielkopolski
  23,4%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,2%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Polska
  5,4%
 • 120 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 289,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Książ Wielkopolski
  289,5
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Cały kraj
  246,5
 • 372,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 388,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 357,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  372,9
  Województwo
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 39,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 61,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Książ Wielkopolski
  39,1
  Województwo
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Książ Wielkopolski
  41,7
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Książ Wielkopolski
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 55 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -35 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -35 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Książu Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Książ Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Książ Wielkopolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Książu Wielkopolskim oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Książu Wielkopolskim to 810 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 315 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Książu Wielkopolskim to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Książu Wielkopolskim to 158,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,27% mieszkań posiada łazienkę, 90,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 64,68% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu śremskiego.

  Powiat śremski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 810 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 314,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  314,80
  Województwo
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,00 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Książ Wielkopolski
  29,00 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Książ Wielkopolski
  4,55
  Wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 3,18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,18
  Wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,17
  Województwo
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Książ Wielkopolski
  5,33
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 6,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,22
  Wielkopolskie
  29,73
  Polska
  24,56
 • 475 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 158,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Książ Wielkopolski
  158,3 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,18 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,18 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Książ Wielkopolski
  99,01%
  Województwo
  98,04%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,39%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Kraj
  95,10%
 • 98,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,27%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Polska
  93,66%
 • 90,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  90,46%
  Województwo
  86,82%
  Cały kraj
  85,62%
 • 64,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  64,68%
  Wielkopolskie
  55,85%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Książ Wielkopolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Książu Wielkopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 461osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Książu Wielkopolskim wynosiło w 2022 roku 2,4% (2,4% wśród kobiet i 2,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Książu Wielkopolskim wynosiło 5 376,46 PLN, co odpowiada 80.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Książa Wielkopolskiego 403 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 414 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 11.

  18,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Książa Wielkopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 461 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  461,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Cały kraj
  402,0
 • 2,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,4% Kobiety
 • 2,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,4%
  Wielkopolskie
  2,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Książu Wielkopolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Książu Wielkopolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Książu Wielkopolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 376 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 376 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Książu Wielkopolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 403 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 414 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 11 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,03 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,5% Przemysł i budownictwo
 • 27,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,7% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Książu Wielkopolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Książ Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,8
  Wielkopolskie
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,5
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 103,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  103,4
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Książ Wielkopolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Książu Wielkopolskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 310 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 247 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (11) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2018 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Książu Wielkopolskim najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (294) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,2% (109) podmiotów, a 61,6% (191) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Książu Wielkopolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 310 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 109 Przemysł i budownictwo
 • 191 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Książu Wielkopolskim w 2022 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Książu Wielkopolskim w 2022 roku
 • 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 294 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 294
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 310 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 310
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Budownictwo
 • 67
 • 52 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 52
 • 26 Przetwórstwo przemysłowe
 • 26
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 10
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Książ Wielkopolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Książu Wielkopolskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Książu Wielkopolskim wynosi 80,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Książa Wielkopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,75 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 5,63 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,14 (54%), drogowe - 1,08 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Książa Wielkopolskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Książ Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 14,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,71
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 9,75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,75
  Województwo
  11,58
  Polska
  12,98
 • 3,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,14
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,08
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Książ Wielkopolski
  0,21
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Książ Wielkopolski
  5,63
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Książ Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  54%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Książ Wielkopolski
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  77%
  Wielkopolskie
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  58%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Książ Wielkopolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Książa Wielkopolskiego wyniosła w 2022 roku 52,8 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Książa Wielkopolskiego - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,9 mln złotych, czyli 18,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Książa Wielkopolskiego wyniosła w 2022 roku 53,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.7%). W budżecie Książa Wielkopolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,2%.
 • Wydatki budżetu w Książu Wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Książa Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Książ Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Książa Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,4 mln

  3,0 tys(100%)

  31,8 mln

  3,7 tys(100%)

  39,6 mln

  4,6 tys(100%)

  36,3 mln

  4,3 tys(100%)

  39,2 mln

  4,6 tys(100%)

  44,9 mln

  5,5 tys(100%)

  54,0 mln

  6,6 tys(100%)

  52,8 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,1 mln

  4,0 tys(43.8%)

  11,1 mln

  4,0 tys(35%)

  11,7 mln

  4,3 tys(29.7%)

  11,6 mln

  4,2 tys(31.8%)

  12,4 mln

  4,6 tys(31.6%)

  12,5 mln

  4,6 tys(27.8%)

  14,2 mln

  5,3 tys(26.4%)

  15,0 mln

  5,8 tys(28.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 mln

  2,5 tys(12%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  287,6 tys

  104(1.1%)

  803,7 tys

  292(2.5%)

  579,8 tys

  211(1.5%)

  526,7 tys

  193(1.4%)

  1,4 mln

  513(3.6%)

  4,6 mln

  1,7 tys(10.2%)

  8,0 mln

  3,0 tys(14.8%)

  4,9 mln

  1,9 tys(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  864(9.4%)

  1,8 mln

  642(5.6%)

  2,1 mln

  746(5.2%)

  2,2 mln

  799(6%)

  2,7 mln

  1,0 tys(6.9%)

  3,0 mln

  1,1 tys(6.7%)

  4,0 mln

  1,5 tys(7.4%)

  4,5 mln

  1,8 tys(8.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  934(10.2%)

  2,6 mln

  927(8%)

  2,8 mln

  1,0 tys(7%)

  2,9 mln

  1,1 tys(8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(7.5%)

  3,1 mln

  1,1 tys(6.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(6%)

  4,2 mln

  1,6 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  1,6 tys(17.8%)

  10,4 mln

  3,8 tys(32.6%)

  1,6 mln

  577(4%)

  1,4 mln

  520(3.9%)

  1,5 mln

  557(3.9%)

  2,0 mln

  740(4.5%)

  1,8 mln

  659(3.3%)

  2,8 mln

  1,1 tys(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  552(6%)

  1,8 mln

  658(5.7%)

  2,5 mln

  905(6.3%)

  3,5 mln

  1,3 tys(9.7%)

  1,3 mln

  471(3.3%)

  1,9 mln

  702(4.3%)

  5,4 mln

  2,0 tys(10.1%)

  2,4 mln

  920(4.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  987,5 tys

  357(3.9%)

  1,5 mln

  527(4.6%)

  4,2 mln

  1,5 tys(10.6%)

  952,5 tys

  349(2.6%)

  2,1 mln

  774(5.4%)

  1,1 mln

  405(2.4%)

  1,7 mln

  647(3.2%)

  2,3 mln

  913(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  756,2 tys

  274(3%)

  884,6 tys

  321(2.8%)

  1,8 mln

  647(4.5%)

  1,2 mln

  437(3.3%)

  1,2 mln

  439(3%)

  1,2 mln

  427(2.6%)

  1,1 mln

  414(2.1%)

  1,5 mln

  575(2.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  159,5 tys

  57,7(0.6%)

  174,4 tys

  63,4(0.5%)

  125,1 tys

  45,5(0.3%)

  134,4 tys

  49,3(0.4%)

  202,4 tys

  74,6(0.5%)

  185,3 tys

  68,2(0.4%)

  208,3 tys

  77,6(0.4%)

  365,6 tys

  142(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  130,4 tys

  47,2(0.5%)

  103,4 tys

  37,5(0.3%)

  83,4 tys

  30,3(0.2%)

  169,0 tys

  62,0(0.5%)

  133,3 tys

  49,1(0.3%)

  88,6 tys

  32,6(0.2%)

  92,7 tys

  34,6(0.2%)

  350,2 tys

  136(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  467,9 tys

  169(1.8%)

  219,6 tys

  79,8(0.7%)

  324,8 tys

  118(0.8%)

  333,6 tys

  122(0.9%)

  403,4 tys

  149(1%)

  509,1 tys

  187(1.1%)

  228,9 tys

  85,3(0.4%)

  212,3 tys

  82,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  77,1 tys

  27,9(0.3%)

  215,1 tys

  78,1(0.7%)

  528,4 tys

  192(1.3%)

  181,4 tys

  66,5(0.5%)

  29,9 tys

  11,0(0.1%)

  389,2 tys

  143(0.9%)

  116,3 tys

  43,3(0.2%)

  92,7 tys

  36,0(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  98,9 tys

  35,8(0.4%)

  85,5 tys

  31,0(0.3%)

  95,3 tys

  34,7(0.2%)

  60,0 tys

  22,0(0.2%)

  147,9 tys

  54,5(0.4%)

  60,3 tys

  22,2(0.1%)

  68,9 tys

  25,7(0.1%)

  62,5 tys

  24,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  238,7 tys

  86,4(0.9%)

  217,3 tys

  78,9(0.7%)

  298,7 tys

  109(0.8%)

  287,7 tys

  106(0.8%)

  314,2 tys

  116(0.8%)

  278,4 tys

  102(0.6%)

  210,2 tys

  78,4(0.4%)

  55,4 tys

  21,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,3 tys

  7,8(0.1%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  24,0 tys

  9,0(0%)

  22,4 tys

  8,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  4,9 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,5 tys

  16,1(0.2%)

  5,4 tys

  1,9(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  78,8 tys

  28,9(0.2%)

  60,3 tys

  22,2(0.2%)

  41,0 tys

  15,1(0.1%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  495

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Książu Wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Książa Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Książ Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Książa Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,0 tys(100%)

  32,9 mln

  3,8 tys(100%)

  36,3 mln

  4,2 tys(100%)

  38,1 mln

  4,5 tys(100%)

  42,1 mln

  5,0 tys(100%)

  46,7 mln

  5,7 tys(100%)

  50,2 mln

  6,2 tys(100%)

  53,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,7 mln

  4,2 tys(45.1%)

  12,2 mln

  4,4 tys(37%)

  12,6 mln

  4,6 tys(34.8%)

  12,8 mln

  4,7 tys(33.6%)

  13,4 mln

  4,9 tys(31.8%)

  14,7 mln

  5,4 tys(31.5%)

  16,9 mln

  6,3 tys(33.8%)

  15,6 mln

  6,1 tys(29%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  2,8 tys(30.1%)

  8,4 mln

  3,0 tys(25.4%)

  8,9 mln

  3,2 tys(24.4%)

  10,3 mln

  3,8 tys(27%)

  12,1 mln

  4,4 tys(28.6%)

  11,8 mln

  4,3 tys(25.2%)

  12,8 mln

  4,8 tys(25.4%)

  15,4 mln

  6,0 tys(28.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 mln

  2,2 tys(10.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  790,6 tys

  286(3.1%)

  794,7 tys

  289(2.4%)

  804,9 tys

  293(2.2%)

  800,0 tys

  293(2.1%)

  1,1 mln

  415(2.7%)

  1,8 mln

  679(4%)

  2,2 mln

  828(4.4%)

  3,6 mln

  1,4 tys(6.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,2 tys

  9,8(0.1%)

  24,0

  0,0(0%)

  4,4 tys

  1,6(0%)

  38,1 tys

  14,0(0.1%)

  100,0 tys

  36,8(0.2%)

  1,5 mln

  553(3.2%)

  1,5 mln

  562(3%)

  1,5 mln

  583(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  836,9 tys

  303(3.2%)

  816,2 tys

  296(2.5%)

  878,8 tys

  320(2.4%)

  1,1 mln

  390(2.8%)

  961,5 tys

  354(2.3%)

  827,2 tys

  304(1.8%)

  1,1 mln

  420(2.2%)

  1,2 mln

  449(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  1,2 tys(13.3%)

  9,3 mln

  3,4 tys(28.3%)

  530,8 tys

  193(1.5%)

  320,2 tys

  117(0.8%)

  290,8 tys

  107(0.7%)

  435,2 tys

  160(0.9%)

  329,9 tys

  123(0.7%)

  1,1 mln

  408(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  655,2 tys

  237(2.5%)

  707,6 tys

  257(2.1%)

  736,6 tys

  268(2%)

  742,3 tys

  272(1.9%)

  1,0 mln

  371(2.4%)

  952,8 tys

  351(2%)

  920,3 tys

  343(1.8%)

  1,0 mln

  399(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  116,9 tys

  42,3(0.5%)

  146,1 tys

  53,1(0.4%)

  206,2 tys

  75,0(0.6%)

  602,2 tys

  221(1.6%)

  104,7 tys

  38,6(0.2%)

  283,2 tys

  104(0.6%)

  143,1 tys

  53,3(0.3%)

  476,2 tys

  185(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  122,7 tys

  44,4(0.5%)

  271,5 tys

  98,6(0.8%)

  424,5 tys

  154(1.2%)

  289,6 tys

  106(0.8%)

  223,1 tys

  82,2(0.5%)

  115,0 tys

  42,3(0.2%)

  394,6 tys

  147(0.8%)

  398,3 tys

  155(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  150,5 tys

  54,5(0.6%)

  123,1 tys

  44,7(0.4%)

  150,7 tys

  54,8(0.4%)

  126,6 tys

  46,4(0.3%)

  128,0 tys

  47,1(0.3%)

  150,1 tys

  55,2(0.3%)

  132,8 tys

  49,5(0.3%)

  221,4 tys

  86,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  140,3 tys

  50,8(0.5%)

  108,0 tys

  39,2(0.3%)

  125,5 tys

  45,6(0.3%)

  65,5 tys

  24,0(0.2%)

  72,6 tys

  26,7(0.2%)

  58,9 tys

  21,7(0.1%)

  48,3 tys

  18,0(0.1%)

  32,9 tys

  12,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  58,3 tys

  21,1(0.2%)

  56,7 tys

  20,6(0.2%)

  26,6 tys

  9,7(0.1%)

  23,1 tys

  8,5(0.1%)

  256,8 tys

  94,6(0.6%)

  20,0 tys

  7,4(0%)

  63,7 tys

  23,7(0.1%)

  26,0 tys

  10,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  44,5 tys

  16,1(0.2%)

  5,4 tys

  1,9(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  78,8 tys

  28,9(0.2%)

  60,3 tys

  22,2(0.1%)

  41,0 tys

  15,1(0.1%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,0 tys

  7,6(0.1%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  41,1 tys

  15,0(0.1%)

  121,1 tys

  44,4(0.3%)

  21,1 tys

  7,8(0.1%)

  3,5 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  372

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,4 tys

  28,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  495

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  526

  0,2(0%)

  760

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,9 tys

  1,0(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  10,3 tys

  3,7(0%)

  10,3 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6 tys

  9,4(0.1%)

  810

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  3,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Książ Wielkopolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 680 mieszkańców Książa Wielkopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 326 kobiet oraz 354 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Książa Wielkopolskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Książa Wielkopolskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Książu Wielkopolskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (22,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Książu Wielkopolskim mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 197 dzieci (93 dziewczynki oraz 104 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Książu Wielkopolskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 190 dzieci (92 dziewczynki oraz 98 chłopców). Dostępnych było 195 miejsc.

  18,6% mieszkańców Książa Wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 667 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 392 uczniów (179 kobiet oraz 213 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Książu Wielkopolskim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 344 uczniów (163 kobiety oraz 181 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 164,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,8% mieszkańców (21,3% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,5% mieszkańców Książa Wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,3%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,9%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Książ Wielkopolski
  2,8%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,7%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,5%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,8%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Książ Wielkopolski
  3,3%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1667 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 667,0
  woj. wielkopolskie
  902,0
  Polska
  883,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,37
  Wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 215 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Książ Wielkopolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 197 Dzieci
 • 93 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 104 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,2%
  52,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 38 3 lata
 • 38
 • 62 4 lata
 • 62
 • 44 5 lata
 • 44
 • 47 6 lat
 • 47
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 28 4 lata
 • 28
 • 22 5 lata
 • 22
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 18 3 lata
 • 18
 • 34 4 lata
 • 34
 • 22 5 lata
 • 22
 • 25 6 lat
 • 25
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Książ Wielkopolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 7 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 7 5 lata
 • 7
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 3 5 lata
 • 3
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 4 lata
 • 1
 • 4 5 lata
 • 4
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Książu Wielkopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Książu Wielkopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Książu Wielkopolskim
  Publiczne
  61 282-25-60
  ul. Ogrodowa 1a
  63-130 Książ Wielkopolski
  715412
 • Szkoły podstawowe w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Książ Wielkopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 392 Uczniowie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,7%
  54,3%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  24,5
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 25,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 164,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  164,71
  Województwo
  97,57
  Cały kraj
  95,71
 • 164,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  164,71
  Województwo
  96,51
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Książ Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Książ Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Książu Wielkopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Książu Wielkopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Wiosny Ludów)
  Publiczna
  61 282-20-07
  61 282-20-07
  ul. Wichury 27
  63-130 Książ Wielkopolski
  1637327
 • Edukacyjne grupy wieku w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Książ Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Książ Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Książ Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Książ Wielkopolski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Książu Wielkopolskim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Książu Wielkopolskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Książu Wielkopolskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Książu Wielkopolskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 1 411)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 52)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 22)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 927)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 243)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 57)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 65)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 45)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 336)
  • taneczne: 3 (członkowie: 97)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 106)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 103)
  • inne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 47)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Książu Wielkopolskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 102 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 976 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Książu Wielkopolskim działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 90 członków. Zarejestrowano 75 ćwiczących (mężczyźni: 75, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 60, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Książu Wielkopolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Książa Wielkopolskiego znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Książu Wielkopolskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1755 r. (ul. Jana Pawła II 26)dnia 1970-06-22, wykaz dokumentów: 1159/A z 1970-06-22
  • Kościół z 1914 r. (ul. Floriana Dąbrowskiego 7)dnia 1996-05-30, wykaz dokumentów: 2592/A z 1996-05-30

Książ Wielkopolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 12 wypadków drogowych w Książu Wielkopolskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 466,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Książu Wielkopolskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu śremskiego.

  Powiat śremski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Książu Wielkopolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Książu Wielkopolskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 466,38 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Książ Wielkopolski
  466,4
  woj. wielkopolskie
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Książ Wielkopolski
  0,0
  Województwo
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 505,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Książ Wielkopolski
  505,2
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  108,3
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Książ Wielkopolski przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 436droga wojewódzka nr 436(Śrem - Pysząca - Chrząstowo - Zawory - Konarzyce - Kiełczyn - Książ Wielkopolski - Radoszkowo Drugie - Boguszyn - Utrata - Chocicza - Klęka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Książ Wielkopolski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 369Linia kolejowa nr 369: Mieszków - Śrem [o znaczenia miejscowym] (Mieszków - Panienka - Chwałkowo Kościelne -Książ Wielkopolski - Konarskie - Wieszczyczyn - Pysząca - Grzymysław - Śrem Odlewnia - Śrem)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Książu Wielkopolskim istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Dworcowa

  ul. Dębniacka

  ul. Floriana Dąbrowskiego

  ul. Gogolewska

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  pl. Kosynierów

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Niepodległości

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Półwiejska

  ul. Radoszkowska

  ul. Stacha Wichury

  ul. Strzelecka

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wolności

  ul. Zaciszna

  ul. Zakrzewska

  ul. dr. M. Krybusa

  ul. gen. Józefa Wybickiego

  ul. ks. Piotra Wawrzyniaka

  ul. ks. abp. Antoniego Baraniaka

  ul. Łąkowa

  ul. Żwirowa