Łazy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki)

Łazy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łazy to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu zawierciańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Łazy.
 • 6 671 Liczba mieszkańców
 • 8,6 km² Powierzchnia
 • 775,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SZA Tablice rejestracyjne
 • Maciej Piotr Kaczyński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.394850.4271 Współrzędne GPS
 • 2416054 TERYT (TERC)
 • 0941197 SIMC
Herb miasta Łazy
Łazy herb

Jak Łazy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łazy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łazy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łazy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
9Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
12Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
12Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
65Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
80Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
114Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
162Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
191Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
195Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
203Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
231Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
247Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
313Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
337Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
341Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
346Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
370Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
392Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
399Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
405Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Łazy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-450Poczta Łazy 001, ul. Kościuszki Tadeusza 72
42-450Skrytki Pocztowe Poczta Łazy 001, ul. Kościuszki Tadeusza 72
42-453Poczta Łazy 003, ul. Spółdzielcza 5

Łazy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łazach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Zawierciu (podlega pod: ZUS Oddział w Sosnowcu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Blanowska 2
42-400 Zawiercie
Urząd Miejski w Łazach
(32) 672-94-22
(32) 672-94-48
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

Łazy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Łazy jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 671, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łaz zawarli w 2021 roku 23 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  24,3% mieszkańców Łaz jest stanu wolnego, 57,3% żyje w małżeństwie, 7,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Łazy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -74. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,05 na 1000 mieszkańców Łaz. W 2021 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 61,4% dziewczynek i 38,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 260 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,39 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,3% zgonów w Łazach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,9% zgonów w Łazach były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łaz przypada 17.62 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 71 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 78 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łaz -7. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  58,9% mieszkańców Łaz jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łaz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 671 Liczba mieszkańców
 • 3 450 Kobiety
 • 3 221 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łazach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łazach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łazach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łaz
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,7 lat
  śląskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łazy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łaz
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łazy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łazy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łazy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  24,3%
  śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 18,9% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,3%
  śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Łazy
  10,7%
  Województwo
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,2%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łazach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  3,4
  woj. śląskie
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Łazy
  1,5
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 23 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łazach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -74 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -32 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -11,1
  woj. śląskie
  -7,0
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łazach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łazach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łazach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łazach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 17 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,4%
  38,6%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Łazy
  6,6
  woj. śląskie
  7,8
  Kraj
  8,7
 • 30,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łazy
  30,0
  śląskie
  34,6
  Cała Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 260 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 202 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 324 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 260 g
  śląskie
  3 303 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 171 Waga 3500g - 3999g
 • 171
 • 314 Waga 3000g - 3499g
 • 314
 • 160 Waga 2500g - 2999g
 • 160
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  Województwo
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łazy
  0,58
  śląskie
  0,60
  Cały kraj
  0,64
 • 0,39 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,39
  śląskie
  0,53
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Łazach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 118 Zgony
 • 59 Kobiety
  (Zgony)
 • 59 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 17,6 Zgony na 1000 ludności
 • Łazy
  17,6
  śląskie
  14,8
  Kraj
  13,6
 • 257,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  257,2
  woj. śląskie
  190,4
  Polska
  156,7
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  3,9
 • 4,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,9
  Województwo
  4,1
  Kraj
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie zawierciańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Łazy
  40,3%
  woj. śląskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 18,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Łazy
  18,9%
  Województwo
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  woj. śląskie
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 312 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łazy
  321,2
  śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Cała Polska
  246,5
 • 684,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 669,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Łazy
  684,3
  woj. śląskie
  529,0
  Cała Polska
  475,8
 • 127,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 61,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 191,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  127,1
  woj. śląskie
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 50,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  50,7
  woj. śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,5
  Województwo
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. śląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 36 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 35 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 78 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łazach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łazy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łazy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łazach oddano do użytku 20 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łazach to 2 924 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 434 mieszkania. Jest to wartość większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łazach to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Łazach to 169,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,58% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,02% mieszkań posiada łazienkę, 70,01% korzysta z centralnego ogrzewania, a 50,17% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 924 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 433,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  433,60
  woj. śląskie
  401,50
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,80 m2
  śląskie
  71,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,70 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Łazy
  3,70
  woj. śląskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,31
  woj. śląskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. śląskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 20 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,00
  śląskie
  3,81
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 115 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,75
  śląskie
  4,32
  Cały kraj
  3,90
 • 17,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  17,24
  woj. śląskie
  16,46
  Polska
  24,07
 • 3 398 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 169,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Łazy
  169,9 m2
  Województwo
  108,3 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,51 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,51 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Łazy
  98,97%
  woj. śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 96,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,58%
  śląskie
  95,61%
  Kraj
  94,01%
 • 93,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,02%
  Województwo
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 70,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Łazy
  70,01%
  woj. śląskie
  82,40%
  Kraj
  83,08%
 • 50,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  50,17%
  śląskie
  66,35%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Łazy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łazach na 1000 mieszkańców pracuje 155osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łazach wynosiło w 2021 roku 5,3% (6,0% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łazach wynosiło 5 807,30 PLN, co odpowiada 96.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łaz 1 055 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 023 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -32.

  27,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Łaz pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 155 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  155,0
  śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 5,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,0% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Łazy
  5,3%
  woj. śląskie
  4,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łazach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łazach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łazach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 807 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 807 PLN
  woj. śląskie
  5 908 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łazach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 055 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 023 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -32 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,97 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 27,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 27,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,4% Przemysł i budownictwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,0% Pozostałe
 • 36,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łazach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 036 Pracujący ogółem
 • 517 Kobiety
 • 519 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łazach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łazy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,7
  woj. śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 42,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Łazy
  42,3
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 154,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  154,6
  Województwo
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łazy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łazach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 780 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 633 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 38 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (62) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (32) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (85) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łazach najwięcej (55) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (755) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,8% (162) podmiotów, a 78,2% (610) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łazach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.1%) oraz Budownictwo (11.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 780 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 162 Przemysł i budownictwo
 • 610 Pozostała działalność
 • 38 Podmioty nowo zarejestrowane w Łazach w 2021 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Łazach w 2021 roku
 • 633 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 755 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 755
 • 24 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 24
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 780 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 780
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 633 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 216 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 216
 • 70 Budownictwo
 • 70
 • 70 Przetwórstwo przemysłowe
 • 70
 • 59 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 59
 • 38 Transport i gospodarka magazynowa
 • 38
 • 31 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 31
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 26 Pozostała działalność
 • 26
 • 20 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 20
 • 19 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 19
 • 18 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 18
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łazy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Łazach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 298 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 44,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łazach wynosi 89,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łaz najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 35,88 (wykrywalność 89%) oraz o charakterze gospodarczym - 32,63 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 9,04 (69%), drogowe - 1,85 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łaz.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 298 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 298
 • 61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 61
 • 219 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 219
 • 12 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 12
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 241 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 241
 • 44,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Łazy
  44,43
  Województwo
  27,10
  Polska
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,04
  śląskie
  13,97
  Polska
  12,82
 • 32,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  32,63
  Województwo
  10,47
  Polska
  5,89
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Łazy
  1,85
  Województwo
  1,64
  Cała Polska
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,31
  woj. śląskie
  0,42
  Cała Polska
  0,35
 • 35,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  35,88
  śląskie
  15,29
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Łazy
  90%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  95%
  woj. śląskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łazy
  78%
  woj. śląskie
  90%
  Cała Polska
  89%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  90%
  woj. śląskie
  64%
  Cały kraj
  53%

Łazy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Łaz wyniosła w 2021 roku 90,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Łaz - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.4%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,0 mln złotych, czyli 17,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łaz wyniosła w 2021 roku 96,7 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.9%). W budżecie Łaz wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,3 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Łazach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,1 mln

  2,9 tys(100%)

  47,0 mln

  2,9 tys(100%)

  51,1 mln

  3,2 tys(100%)

  58,8 mln

  3,7 tys(100%)

  64,9 mln

  4,1 tys(100%)

  73,2 mln

  4,6 tys(100%)

  81,2 mln

  5,1 tys(100%)

  90,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,1 mln

  2,2 tys(32.7%)

  16,4 mln

  2,4 tys(35%)

  17,1 mln

  2,5 tys(33.4%)

  17,6 mln

  2,6 tys(29.9%)

  18,3 mln

  2,7 tys(28.3%)

  19,9 mln

  2,9 tys(27.1%)

  20,6 mln

  3,1 tys(25.4%)

  22,4 mln

  3,4 tys(24.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  357(5.4%)

  3,0 mln

  436(6.5%)

  3,3 mln

  475(6.5%)

  4,3 mln

  627(7.3%)

  4,2 mln

  611(6.4%)

  7,3 mln

  1,1 tys(10%)

  7,5 mln

  1,1 tys(9.2%)

  18,4 mln

  2,8 tys(20.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  230(3.5%)

  2,7 mln

  384(5.7%)

  2,6 mln

  374(5.1%)

  4,5 mln

  652(7.6%)

  10,0 mln

  1,5 tys(15.4%)

  8,8 mln

  1,3 tys(12.1%)

  11,5 mln

  1,7 tys(14.2%)

  8,1 mln

  1,2 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  799(12.1%)

  5,7 mln

  818(12.2%)

  5,6 mln

  809(11%)

  5,8 mln

  846(9.9%)

  6,2 mln

  898(9.5%)

  6,6 mln

  968(9%)

  6,7 mln

  1 000(8.3%)

  7,0 mln

  1,0 tys(7.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,4 mln

  493(7.5%)

  4,2 mln

  595(8.8%)

  4,0 mln

  575(7.8%)

  3,7 mln

  540(6.3%)

  3,7 mln

  542(5.7%)

  3,8 mln

  552(5.1%)

  3,2 mln

  477(4%)

  3,2 mln

  476(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  929(14.1%)

  6,5 mln

  926(13.8%)

  12,7 mln

  1,8 tys(24.8%)

  3,4 mln

  499(5.8%)

  3,3 mln

  475(5%)

  3,2 mln

  472(4.4%)

  2,9 mln

  435(3.6%)

  3,0 mln

  445(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  330(5%)

  3,6 mln

  521(7.7%)

  1,8 mln

  252(3.4%)

  2,7 mln

  393(4.6%)

  3,0 mln

  436(4.6%)

  3,7 mln

  552(5.1%)

  3,7 mln

  543(4.5%)

  3,0 mln

  443(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  149(2.3%)

  242,2 tys

  34,7(0.5%)

  819,9 tys

  118(1.6%)

  1,1 mln

  162(1.9%)

  233,0 tys

  34,0(0.4%)

  298,9 tys

  44,0(0.4%)

  229,1 tys

  34,0(0.3%)

  2,6 mln

  384(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  253(3.8%)

  1,6 mln

  224(3.3%)

  1,4 mln

  196(2.7%)

  1,6 mln

  226(2.6%)

  1,7 mln

  243(2.6%)

  1,9 mln

  280(2.6%)

  1,6 mln

  242(2%)

  1,5 mln

  220(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  165(2.5%)

  922,0 tys

  132(2%)

  842,8 tys

  121(1.6%)

  872,2 tys

  127(1.5%)

  939,0 tys

  137(1.4%)

  1,0 mln

  150(1.4%)

  914,1 tys

  136(1.1%)

  775,4 tys

  116(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  630,0 tys

  90,4(1.4%)

  516,4 tys

  74,0(1.1%)

  508,4 tys

  73,2(1%)

  469,3 tys

  68,2(0.8%)

  535,0 tys

  78,2(0.8%)

  484,3 tys

  71,2(0.7%)

  542,9 tys

  80,5(0.7%)

  535,8 tys

  80,3(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  229,6 tys

  32,9(0.5%)

  208,3 tys

  29,9(0.4%)

  223,0 tys

  32,1(0.4%)

  202,2 tys

  29,4(0.3%)

  211,3 tys

  30,9(0.3%)

  220,3 tys

  32,4(0.3%)

  241,6 tys

  35,8(0.3%)

  285,9 tys

  42,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  225,6 tys

  32,4(0.5%)

  708,3 tys

  102(1.5%)

  213,9 tys

  30,8(0.4%)

  1,2 mln

  176(2.1%)

  875,1 tys

  128(1.3%)

  233,9 tys

  34,4(0.3%)

  1,5 mln

  226(1.9%)

  264,3 tys

  39,6(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,9 tys

  30,0(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  497,2 tys

  71,3(1.1%)

  284,9 tys

  40,8(0.6%)

  86,4 tys

  12,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,6 tys

  14,6(0.2%)

  233,3 tys

  34,3(0.3%)

  327,8 tys

  48,6(0.4%)

  32,7 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  84,2 tys

  12,1(0.2%)

  103,6 tys

  14,9(0.2%)

  12,4 tys

  1,8(0%)

  6,7 tys

  1,0(0%)

  107,3 tys

  15,7(0.2%)

  111,0 tys

  16,3(0.2%)

  109,3 tys

  16,2(0.1%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  262

  0,0(0%)

  594

  0,1(0%)

  298

  0,0(0%)

  798

  0,1(0%)

  299

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  793

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  194,2 tys

  27,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 mln

  474(7.2%)

  280,2 tys

  40,2(0.6%)

  3,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łazach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łazy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łaz według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,5 mln

  3,3 tys(100%)

  44,3 mln

  2,8 tys(100%)

  51,1 mln

  3,2 tys(100%)

  55,6 mln

  3,5 tys(100%)

  62,7 mln

  3,9 tys(100%)

  71,2 mln

  4,5 tys(100%)

  81,6 mln

  5,1 tys(100%)

  96,7 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,9 mln

  2,9 tys(37.2%)

  20,5 mln

  2,9 tys(46.3%)

  21,9 mln

  3,1 tys(42.8%)

  23,2 mln

  3,4 tys(41.7%)

  25,0 mln

  3,6 tys(39.8%)

  27,3 mln

  4,0 tys(38.3%)

  28,9 mln

  4,3 tys(35.4%)

  30,6 mln

  4,6 tys(31.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,3 mln

  1,5 tys(19.2%)

  10,7 mln

  1,5 tys(24.2%)

  11,2 mln

  1,6 tys(22%)

  11,0 mln

  1,6 tys(19.7%)

  10,8 mln

  1,6 tys(17.2%)

  12,1 mln

  1,8 tys(17%)

  17,7 mln

  2,6 tys(21.6%)

  21,8 mln

  3,3 tys(22.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  158,2 tys

  22,7(0.3%)

  1,5 mln

  212(3.3%)

  1,7 mln

  243(3.3%)

  2,4 mln

  346(4.3%)

  2,3 mln

  336(3.7%)

  3,7 mln

  539(5.1%)

  4,8 mln

  715(5.9%)

  14,4 mln

  2,2 tys(14.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  12,8 mln

  1,8 tys(24%)

  2,3 mln

  332(5.2%)

  2,3 mln

  338(4.6%)

  2,6 mln

  378(4.7%)

  6,8 mln

  990(10.8%)

  7,3 mln

  1,1 tys(10.2%)

  6,0 mln

  892(7.4%)

  6,0 mln

  896(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  715,5 tys

  103(1.3%)

  837,8 tys

  120(1.9%)

  736,6 tys

  106(1.4%)

  1,5 mln

  222(2.8%)

  1,2 mln

  174(1.9%)

  1,1 mln

  156(1.5%)

  1,1 mln

  159(1.3%)

  1,8 mln

  273(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  238(3.1%)

  1,7 mln

  237(3.7%)

  2,1 mln

  301(4.1%)

  1,9 mln

  283(3.5%)

  2,0 mln

  294(3.2%)

  2,1 mln

  307(2.9%)

  934,2 tys

  139(1.1%)

  1,2 mln

  179(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  669(8.7%)

  4,5 mln

  651(10.3%)

  10,6 mln

  1,5 tys(20.7%)

  1,3 mln

  185(2.3%)

  1,1 mln

  155(1.7%)

  1,0 mln

  148(1.4%)

  1,0 mln

  149(1.2%)

  1,0 mln

  155(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  253

  0,0(0%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  370,1 tys

  54,4(0.5%)

  630,7 tys

  93,5(0.8%)

  617,5 tys

  92,6(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  485,6 tys

  69,7(0.9%)

  450,9 tys

  64,6(1%)

  305,4 tys

  44,0(0.6%)

  352,1 tys

  51,2(0.6%)

  607,7 tys

  88,8(1%)

  931,1 tys

  137(1.3%)

  342,0 tys

  50,7(0.4%)

  413,2 tys

  61,9(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  472,1 tys

  67,7(0.9%)

  115,6 tys

  16,6(0.3%)

  32,6 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  134,4 tys

  19,6(0.2%)

  133,9 tys

  19,7(0.2%)

  65,4 tys

  9,7(0.1%)

  204,4 tys

  30,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  433,2 tys

  62,1(0.8%)

  332,8 tys

  47,7(0.8%)

  53,5 tys

  7,7(0.1%)

  59,9 tys

  8,7(0.1%)

  1,0 mln

  148(1.6%)

  109,9 tys

  16,2(0.2%)

  99,1 tys

  14,7(0.1%)

  80,4 tys

  12,1(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  24,0 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,6 tys

  6,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  117,2 tys

  16,8(0.2%)

  102,4 tys

  14,7(0.2%)

  95,5 tys

  13,7(0.2%)

  76,7 tys

  11,1(0.1%)

  59,4 tys

  8,7(0.1%)

  33,7 tys

  5,0(0%)

  22,2 tys

  3,3(0%)

  19,3 tys

  2,9(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  151,0 tys

  21,9(0.3%)

  273,5 tys

  40,0(0.4%)

  1 000

  0,1(0%)

  880,7 tys

  131(1.1%)

  8,0 tys

  1,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  95,2 tys

  13,6(0.2%)

  36,5 tys

  5,3(0.1%)

  263

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  84,2 tys

  12,1(0.2%)

  103,6 tys

  14,9(0.2%)

  12,4 tys

  1,8(0%)

  6,7 tys

  1,0(0%)

  107,3 tys

  15,7(0.2%)

  111,0 tys

  16,3(0.2%)

  109,3 tys

  16,2(0.1%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  262

  0,0(0%)

  594

  0,1(0%)

  298

  0,0(0%)

  798

  0,1(0%)

  299

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  793

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  231,0 tys

  33,1(0.4%)

  14,1 tys

  2,0(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  383

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 mln

  199(2.6%)

  1,0 mln

  148(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łazy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 338 mieszkańców Łaz jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 652 kobiet oraz 686 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 25,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców Łaz, gimnazjalnym 2,5%, natomiast 11,6% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Łaz mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łazach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz średnie zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (29,2%) oraz zasadnicze zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w Łazach mieściły się 2 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 236 dzieci (117 dziewczynek oraz 119 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łazach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (72 dziewczynki oraz 73 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  18,6% mieszkańców Łaz w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 905 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 491 uczniów (236 kobiet oraz 255 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łazach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 350 uczniów (170 kobiet oraz 180 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,5 uczniów.

  W Łazach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 117 uczniów (67 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łazach placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 208 uczniów (102 kobiety oraz 106 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 48 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (14,9% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Łaz w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 19,8% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  21,8%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Łazy
  39,7%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 39,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Łazy
  3,3%
  śląskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,1%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  25,3%
  woj. śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 21,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,4%
  śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,5%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łazy
  11,6%
  Województwo
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,9%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 905 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Łazy
  905,0
  Województwo
  907,0
  Kraj
  896,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,71
  śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 259 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łazy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 236 Dzieci
 • 117 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 119 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 58 3 lata
 • 58
 • 53 4 lata
 • 53
 • 60 5 lata
 • 60
 • 60 6 lat
 • 60
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 33 4 lata
 • 33
 • 27 5 lata
 • 27
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 35 3 lata
 • 35
 • 20 4 lata
 • 20
 • 33 5 lata
 • 33
 • 26 6 lat
 • 26
 •  
 • 18,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łazach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łazach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  32 672-94-59
  32 672-94-59
  ul. Topolowa 9
  42-450 Łazy
  716013
 • Szkoły podstawowe w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łazy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 491 Uczniowie
 • 236 Kobiety
  (uczniowie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,5
  woj. śląskie
  17,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 39,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łazach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łazach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1
  Publiczna
  32 672-94-12
  ul. Kościuszki 46
  42-450 Łazy
  12254-
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
  Publiczna
  32 672-96-42
  32 672-96-42
  ul. 19 STYCZNIA 14
  42-450 Łazy
  815516
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łazy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,3%
  42,7%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Łazy
  29,3
  woj. śląskie
  26,5
  Kraj
  26,3
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łazach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łazach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole
  Publiczne
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  6154-
  Technikum w Zespole (prof. Roman Gostkowski)
  Publiczne
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  6103-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych (prof. Roman Gostkowski)
  Publiczna
  32 672-93-21
  32 672-93-21
  ul. Fabryczna 1A
  42-450 Łazy
  14-
 • Edukacyjne grupy wieku w Łazach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łazy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łazy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łazy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łazy - Zabytki i atrakcje(atrakcje)

 • Kultura i rekreacja w Łazach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Łazach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Łazach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 130 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 1 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 194)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 50)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 99)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 34)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 34)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 255)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 90)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 45)
  • taneczne: 3 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Łazach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 35 059 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 482 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 36
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łazach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 314 członków. Zarejestrowano 294 ćwiczących (mężczyźni: 247, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 164, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łazach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Łazy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 24 wypadków drogowych w Łazach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 358,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 44,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Łazach znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu zawierciańskiego.

  Powiat zawierciański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łazach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 31 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łazach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 358,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Łazy
  358,4
  śląskie
  1 017,2
  Cała Polska
  1 035,8
 • 44,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Łazy
  44,8
  Województwo
  68,8
  Cała Polska
  98,5
 • 462,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  463,0
  woj. śląskie
  1 226,5
  Kraj
  1 251,4
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  12,5
  woj. śląskie
  6,8
  Kraj
  9,5
 • 129,17 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Łazy
  129,2
  woj. śląskie
  120,6
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Łazach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 278,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Łazy
  278,3 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Kraj
  591,9 km
 • 2,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,4 km
  Województwo
  3,1 km
  Polska
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łazy nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
  • DW 790droga wojewódzka nr 790(Dąbrowa Górnicza - Niegowonice - Mitręga - Ogrodzieniec - Podzamcze - Morusy - Biskupice - Pilica)
  • DW 791droga wojewódzka nr 791(Trzebinia - Myślachowice - Lgota - Niesułowice - Żurada - Olkusz - Klucze - Ryczówek - Rodaki - Ogrodzieniec - Fugasówka - Zawiercie - Myszków - Postep - Lgota-Nadwarcie - Żarki-Letnisko - Masłońskie - Poraj - Osiny - Poczesna)
  • DW 796droga wojewódzka nr 796(Zawiercie - Turza - Ciągowice - Wysoka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łazy przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie -Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 154Linia kolejowa nr 154: Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łazy - Dąbrowa Górnicza Towarowa)
  • LK 160Linia kolejowa nr 160: Zawiercie ZW - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice ZA T3 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zawiercie -Łazy - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice)
  • LK 186Linia kolejowa nr 186: Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice T4 [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zawiercie -Łazy - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łazach istnieje 109 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 19 Stycznia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bory

  ul. Brzezina

  ul. Brzozowa

  ul. Cmentarna

  ul. Cudowna

  ul. Częstochowska

  ul. Dworcowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. F. Chopina

  ul. Fabryczna

  ul. Folwarczna

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Gajowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grzybowa

  ul. Gzichów

  ul. Górna

  ul. Głazówka

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jana Karskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kamienna

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kolewrot

  ul. Kolorowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Ks. Adama Opalskiego

  ul. Ks. Mieczysława Szostka

  ul. Kwiatowa

  ul. Laskowa

  ul. Leśna

  ul. Leśniczówka

  ul. Lipowa

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mała

  ul. Michała Poleskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Miodowa

  ul. Mokra

  ul. Młynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Okólna

  ul. P. Skargi

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Podmiejska

  ul. Polna

  ul. Posterunek II

  ul. Projektowana

  ul. Północna

  ul. Racławicka

  ul. Rokicka

  ul. Rolnicza

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Różana

  Skwer Jana Pawła II

  ul. Sosnowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stara Cementownia

  ul. Stawowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Trójkąt

  ul. Wesoła

  ul. Wichrowa

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wysocka

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zachodnia

  ul. Zamknięta

  ul. Zawierciańska

  ul. Zielona

  ul. Zofii Nałkowskiej

  ul. gen. Maczka

  ul. Łąkowa

  ul. Źródlana