Szczuczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Szczuczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczuczyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu grajewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szczuczyn.
 • 3 176 Liczba mieszkańców
 • 13,2 km² Powierzchnia
 • 240,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BGR Tablice rejestracyjne
 • Artur Kuczyński Burmistrz miasta
Szczuczyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.285553.5630 Współrzędne GPS
 • 2004054 TERYT (TERC)
 • 0957560 SIMC
Herb miasta Szczuczyn
Szczuczyn herb

Jak Szczuczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczuczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczuczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczuczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
3Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
28Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
42Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
63Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
118Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
124Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
138Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
138Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
139Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
161Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
253Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
264Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
286Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
339Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
344Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
372Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Szczuczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-230Poczta Szczuczyn Białostocki, ul. Kilińskiego 61

Szczuczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczuczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Grajewie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. Centrum 7 a
19-200 Grajewo
Urząd Miejski w Szczuczynie
(86) 273-50-80
(86) 273-50-81
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

Szczuczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Szczuczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 176, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 12,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczuczyna zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców Szczuczyna jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Szczuczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -27. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,41 na 1000 mieszkańców Szczuczyna. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w Szczuczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,9% zgonów w Szczuczynie były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczuczyna przypada 15.26 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczuczyna -24. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,2% mieszkańców Szczuczyna jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczuczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 176 Liczba mieszkańców
 • 1 612 Kobiety
 • 1 564 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczuczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczuczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczuczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczuczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Szczuczyn
  42,2 lat
  woj. podlaskie
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczuczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczuczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczuczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczuczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczuczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,5%
  Województwo
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,6%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  Podlaskie
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szczuczyn
  6,7%
  Podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Miasto
  0,8%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczuczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,7
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Szczuczyn
  1,5
  Podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczuczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -27 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Szczuczyn
  -8,4
  Województwo
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczuczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczuczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczuczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczuczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  Podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,5
  woj. podlaskie
  35,9
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 513 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 425 g
  Województwo
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 102 Waga 3500g - 3999g
 • 102
 • 107 Waga 3000g - 3499g
 • 107
 • 54 Waga 2500g - 2999g
 • 54
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  woj. podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Szczuczyn
  0,63
  woj. podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,57
  Podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szczuczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Szczuczyn
  15,3
  Województwo
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 174,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  174,4
  Podlaskie
  147,1
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. podlaskie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Szczuczyn
  3,7
  woj. podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grajewskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,5%
  Województwo
  35,6%
  Polska
  34,8%
 • 16,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  16,9%
  woj. podlaskie
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  5,5%
  Kraj
  5,4%
 • 142 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  10,8
  Cała Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Cała Polska
  74,4
 • 240,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  240,3
  Województwo
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Polska
  246,5
 • 491,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 437,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczuczyn
  491,5
  Województwo
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczuczyn
  74,9
  Województwo
  60,8
  Polska
  70,6
 • 21,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,8
  Województwo
  33,1
  Cała Polska
  32,6
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,4
  Województwo
  8,6
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -24 Saldo migracji wewnętrznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczuczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczuczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczuczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczuczynie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczuczynie to 1 230 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczuczynie to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szczuczynie to 133,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,12% mieszkań posiada łazienkę, 81,74% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 230 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 387,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  387,30
  woj. podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  73,90 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,60 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Podlaskie
  4,04
  Polska
  3,83
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,58
  Województwo
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Szczuczyn
  0,66
  Podlaskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,26
  woj. podlaskie
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 21 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczuczyn
  5,25
  woj. podlaskie
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 6,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,61
  Podlaskie
  23,68
  Kraj
  24,56
 • 533 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczuczyn
  133,3 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,17 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,21%
  Województwo
  97,50%
  Kraj
  97,71%
 • 94,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,30%
  Podlaskie
  92,17%
  Cała Polska
  95,10%
 • 91,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Szczuczyn
  91,12%
  Podlaskie
  90,58%
  Cały kraj
  93,66%
 • 81,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,74%
  woj. podlaskie
  83,39%
  Polska
  85,62%
 • 0,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,16%
  Podlaskie
  33,33%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Szczuczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szczuczynie na 1000 mieszkańców pracuje 309osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczuczynie wynosiło w 2022 roku 12,5% (12,5% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczuczynie wynosiło 6 144,83 PLN, co odpowiada 91.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczuczyna 118 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 59 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -59.

  33,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczuczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 309 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  309,0
  Województwo
  380,0
  Kraj
  402,0
 • 12,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,5% Kobiety
 • 12,5% Mężczyźni
 • Szczuczyn
  12,5%
  woj. podlaskie
  7,3%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczuczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczuczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczuczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 145 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 145 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczuczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -59 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,5% Przemysł i budownictwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 39,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczuczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczuczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,1
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,6
  woj. podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 123,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,7
  woj. podlaskie
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczuczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Szczuczynie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 277 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 213 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (20) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczuczynie najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (263) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,0% (61) podmiotów, a 76,5% (212) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczuczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.3%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 277 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61 Przemysł i budownictwo
 • 212 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczuczynie w 2022 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Szczuczynie w 2022 roku
 • 213 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 263 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 263
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 277 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 277
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 17 Spółki handlowe ogółem
 • 17
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 213 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 73
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 25 Transport i gospodarka magazynowa
 • 25
 • 17 Przetwórstwo przemysłowe
 • 17
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczuczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczuczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 280 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 87,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczuczynie wynosi 97,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczuczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 78,17 (wykrywalność 98%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,81 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,56 (67%), drogowe - 2,11 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczuczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 280 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 280
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 249 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 249
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 87,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  87,61
  Podlaskie
  19,92
  Polska
  22,81
 • 6,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Szczuczyn
  6,81
  Województwo
  8,92
  Cała Polska
  12,98
 • 78,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Szczuczyn
  78,17
  Województwo
  7,89
  Kraj
  6,99
 • 2,11 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,11
  Województwo
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Szczuczyn
  0,51
  Podlaskie
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 5,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,56
  woj. podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  98%
  woj. podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  85%
  Podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Szczuczyn
  99%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Szczuczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szczuczyna wyniosła w 2022 roku 56,7 mln złotych, co daje 9,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 36.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szczuczyna - 14.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.4%) oraz na Dział 710 - Działalność usługowa (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,8 mln złotych, czyli 33,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczuczyna wyniosła w 2022 roku 55,0 mln złotych, co daje 9,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 33.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (20.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%). W budżecie Szczuczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 950 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Szczuczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  4,3 tys(100%)

  26,2 mln

  4,2 tys(100%)

  27,6 mln

  4,5 tys(100%)

  29,2 mln

  4,8 tys(100%)

  33,4 mln

  5,5 tys(100%)

  43,2 mln

  7,3 tys(100%)

  41,9 mln

  7,1 tys(100%)

  56,7 mln

  9,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,4 mln

  1,9 tys(23.9%)

  6,3 mln

  1,8 tys(24.2%)

  6,5 mln

  1,9 tys(23.7%)

  7,4 mln

  2,2 tys(25.3%)

  8,0 mln

  2,4 tys(24%)

  7,1 mln

  2,1 tys(16.4%)

  7,6 mln

  2,3 tys(18.1%)

  8,1 mln

  2,5 tys(14.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,8 mln

  1,4 tys(18%)

  3,3 mln

  953(12.5%)

  2,5 mln

  725(9%)

  4,3 mln

  1,3 tys(14.9%)

  3,5 mln

  1,0 tys(10.5%)

  4,1 mln

  1,2 tys(9.4%)

  8,5 mln

  2,6 tys(20.2%)

  7,6 mln

  2,4 tys(13.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,9 tys

  8,1(0.1%)

  47,7 tys

  13,9(0.2%)

  68,2 tys

  19,9(0.2%)

  160,4 tys

  47,3(0.6%)

  104,2 tys

  31,1(0.3%)

  175,0 tys

  52,4(0.4%)

  1,8 mln

  541(4.3%)

  6,7 mln

  2,1 tys(11.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  254,0 tys

  73,6(1%)

  255,5 tys

  74,4(1%)

  182,3 tys

  53,2(0.7%)

  547,2 tys

  161(1.9%)

  261,1 tys

  77,8(0.8%)

  547,5 tys

  164(1.3%)

  1,6 mln

  481(3.8%)

  5,3 mln

  1,7 tys(9.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  107,5 tys

  31,2(0.4%)

  15,1 tys

  4,4(0.1%)

  14,2 tys

  4,2(0.1%)

  23,6 tys

  6,9(0.1%)

  14,9 tys

  4,4(0%)

  77,5 tys

  23,2(0.2%)

  14,3 tys

  4,3(0%)

  5,1 mln

  1,6 tys(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,1 mln

  612(7.9%)

  2,2 mln

  647(8.5%)

  2,6 mln

  762(9.5%)

  2,8 mln

  836(9.7%)

  3,3 mln

  983(9.9%)

  3,3 mln

  988(7.6%)

  3,7 mln

  1,1 tys(8.8%)

  4,4 mln

  1,4 tys(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  810(10.5%)

  2,4 mln

  697(9.1%)

  3,7 mln

  1,1 tys(13.5%)

  1,6 mln

  474(5.5%)

  4,1 mln

  1,2 tys(12.3%)

  7,5 mln

  2,3 tys(17.4%)

  755,7 tys

  228(1.8%)

  3,4 mln

  1,1 tys(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  740(9.6%)

  1,4 mln

  400(5.2%)

  210,1 tys

  61,3(0.8%)

  387,5 tys

  114(1.3%)

  325,6 tys

  97,1(1%)

  132,3 tys

  39,6(0.3%)

  219,3 tys

  66,2(0.5%)

  3,1 mln

  984(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,1 tys(14.2%)

  7,9 mln

  2,3 tys(30.1%)

  1,3 mln

  366(4.6%)

  1,2 mln

  356(4.1%)

  1,2 mln

  357(3.6%)

  1,3 mln

  379(2.9%)

  1,3 mln

  390(3.1%)

  2,2 mln

  689(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  322(4.2%)

  596,3 tys

  174(2.3%)

  612,7 tys

  179(2.2%)

  638,3 tys

  188(2.2%)

  919,7 tys

  274(2.8%)

  1,4 mln

  423(3.3%)

  2,1 mln

  620(4.9%)

  1,9 mln

  608(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  363(4.7%)

  772,4 tys

  225(3%)

  919,2 tys

  268(3.3%)

  1,1 mln

  337(3.9%)

  1,4 mln

  426(4.3%)

  1,6 mln

  468(3.6%)

  1,0 mln

  311(2.5%)

  1,3 mln

  397(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  239,5 tys

  69,4(0.9%)

  233,1 tys

  67,9(0.9%)

  200,2 tys

  58,4(0.7%)

  214,3 tys

  63,1(0.7%)

  172,6 tys

  51,5(0.5%)

  101,1 tys

  30,3(0.2%)

  106,8 tys

  32,3(0.3%)

  729,6 tys

  230(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  155,6 tys

  45,1(0.6%)

  138,1 tys

  40,2(0.5%)

  283,6 tys

  82,8(1%)

  193,7 tys

  57,1(0.7%)

  1,0 mln

  313(3.1%)

  6,3 mln

  1,9 tys(14.6%)

  3,5 mln

  1,1 tys(8.4%)

  379,2 tys

  119(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  3,6(0%)

  151,3 tys

  45,3(0.4%)

  234,0 tys

  70,7(0.6%)

  365,5 tys

  115(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  155,8 tys

  45,2(0.6%)

  124,9 tys

  36,4(0.5%)

  199,1 tys

  58,1(0.7%)

  148,2 tys

  43,7(0.5%)

  137,5 tys

  41,0(0.4%)

  118,0 tys

  35,3(0.3%)

  199,1 tys

  60,1(0.5%)

  251,0 tys

  79,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  483,1 tys

  140(1.8%)

  432,7 tys

  126(1.7%)

  402,6 tys

  118(1.5%)

  399,0 tys

  118(1.4%)

  420,4 tys

  125(1.3%)

  354,3 tys

  106(0.8%)

  326,3 tys

  98,5(0.8%)

  117,5 tys

  37,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,3 tys

  17,5(0.2%)

  22,0 tys

  6,4(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  69,2 tys

  20,4(0.2%)

  62,0 tys

  18,5(0.2%)

  59,6 tys

  17,8(0.1%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  390,5 tys

  113(1.5%)

  44,3 tys

  12,9(0.2%)

  38,0 tys

  11,1(0.1%)

  41,2 tys

  12,1(0.1%)

  41,2 tys

  12,3(0.1%)

  41,2 tys

  12,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczuczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,5 mln

  4,3 tys(100%)

  27,8 mln

  4,5 tys(100%)

  26,7 mln

  4,4 tys(100%)

  31,4 mln

  5,1 tys(100%)

  37,2 mln

  6,2 tys(100%)

  38,1 mln

  6,4 tys(100%)

  41,7 mln

  7,1 tys(100%)

  55,0 mln

  9,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,2 mln

  2,7 tys(34.8%)

  9,4 mln

  2,7 tys(33.8%)

  9,5 mln

  2,8 tys(35.5%)

  9,4 mln

  2,8 tys(29.8%)

  10,4 mln

  3,1 tys(27.9%)

  13,1 mln

  3,9 tys(34.4%)

  14,7 mln

  4,4 tys(35.2%)

  11,1 mln

  3,5 tys(20.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  1,3 tys(16.5%)

  5,3 mln

  1,5 tys(18.9%)

  5,1 mln

  1,5 tys(19%)

  5,4 mln

  1,6 tys(17.1%)

  5,8 mln

  1,7 tys(15.5%)

  5,8 mln

  1,7 tys(15.2%)

  6,5 mln

  2,0 tys(15.5%)

  9,8 mln

  3,1 tys(17.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 mln

  1,3 tys(17.5%)

  2,4 mln

  699(8.6%)

  1,4 mln

  395(5.1%)

  1,9 mln

  559(6%)

  3,2 mln

  967(8.7%)

  1,8 mln

  544(4.8%)

  6,0 mln

  1,8 tys(14.3%)

  5,4 mln

  1,7 tys(9.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  58,9 tys

  17,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  4,0(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  41,0 tys

  12,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 mln

  1,6 tys(9.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  12,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  17,7(0.2%)

  672,5 tys

  203(1.6%)

  4,9 mln

  1,5 tys(8.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  396(5.1%)

  1,3 mln

  365(4.5%)

  842,6 tys

  246(3.2%)

  1,3 mln

  397(4.3%)

  214,5 tys

  63,9(0.6%)

  1,3 mln

  403(3.5%)

  433,5 tys

  131(1%)

  3,4 mln

  1,1 tys(6.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  414(5.4%)

  832,6 tys

  242(3%)

  20,5 tys

  6,0(0.1%)

  2,6 mln

  760(8.2%)

  5,3 mln

  1,6 tys(14.2%)

  369,5 tys

  111(1%)

  811,3 tys

  245(1.9%)

  2,4 mln

  753(4.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  298(3.9%)

  594,2 tys

  173(2.1%)

  595,4 tys

  174(2.2%)

  623,2 tys

  184(2%)

  957,4 tys

  285(2.6%)

  1,1 mln

  342(3%)

  1,6 mln

  480(3.8%)

  1,9 mln

  588(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  48,0 tys

  13,9(0.2%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  169,0 tys

  49,8(0.5%)

  15,0 tys

  4,5(0%)

  139,0 tys

  41,6(0.4%)

  12,6 tys

  3,8(0%)

  1,6 mln

  504(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  939(12.2%)

  7,4 mln

  2,2 tys(26.5%)

  793,9 tys

  232(3%)

  683,5 tys

  201(2.2%)

  659,6 tys

  197(1.8%)

  670,7 tys

  201(1.8%)

  655,0 tys

  198(1.6%)

  1,4 mln

  449(2.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  7,3(0.1%)

  615,8 tys

  184(1.7%)

  3,6 mln

  1,1 tys(9.6%)

  13,5 tys

  4,1(0%)

  736,8 tys

  232(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  347,8 tys

  101(1.3%)

  335,0 tys

  97,5(1.2%)

  448,9 tys

  131(1.7%)

  1,1 mln

  314(3.4%)

  1,2 mln

  366(3.3%)

  526,0 tys

  157(1.4%)

  530,7 tys

  160(1.3%)

  545,8 tys

  172(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  193,1 tys

  56,0(0.7%)

  101,8 tys

  29,6(0.4%)

  148,1 tys

  43,2(0.6%)

  231,4 tys

  68,2(0.7%)

  191,4 tys

  57,1(0.5%)

  210,8 tys

  63,1(0.6%)

  358,2 tys

  108(0.9%)

  524,7 tys

  165(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,6 tys

  31,9(0.3%)

  185,7 tys

  56,1(0.4%)

  325,9 tys

  103(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  169,2 tys

  49,1(0.6%)

  167,5 tys

  48,8(0.6%)

  142,0 tys

  41,4(0.5%)

  165,8 tys

  48,8(0.5%)

  151,7 tys

  45,2(0.4%)

  119,3 tys

  35,7(0.3%)

  117,1 tys

  35,4(0.3%)

  98,9 tys

  31,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,8 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,9(0%)

  174,0 tys

  51,9(0.5%)

  112,6 tys

  33,7(0.3%)

  202,2 tys

  61,1(0.5%)

  24,2 tys

  7,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  13,4 tys

  3,9(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  4,2 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,3 tys

  17,5(0.2%)

  22,0 tys

  6,4(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  69,2 tys

  20,4(0.2%)

  62,0 tys

  18,5(0.2%)

  59,6 tys

  17,8(0.2%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  10,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  296,8 tys

  86,0(1.1%)

  68,4 tys

  19,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczuczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 739 mieszkańców Szczuczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 354 kobiet oraz 386 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców Szczuczyna, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Szczuczyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczuczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,3%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,5%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w Szczuczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (42 dziewczynki oraz 60 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szczuczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 25 dzieci (17 dziewczynek oraz 8 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  18,5% mieszkańców Szczuczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 21,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 944 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 374 uczniów (191 kobiet oraz 183 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szczuczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 355 uczniów (169 kobiet oraz 186 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 137,00.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (20,9% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Szczuczyna w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 18,9% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,1%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,5%
  Województwo
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szczuczyn
  22,1%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,3%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,7%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,7%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Szczuczyn
  3,7%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 944 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Szczuczyn
  944,0
  woj. podlaskie
  867,0
  Polska
  883,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,86
  Podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 95 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczuczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Dzieci
 • 42 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 60 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,2%
  58,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 37 4 lata
 • 37
 • 46 5 lata
 • 46
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 15 4 lata
 • 15
 • 21 5 lata
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 22 4 lata
 • 22
 • 25 5 lata
 • 25
 • 39 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczuczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczuczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie
  Publiczne
  86 272-50-36
  86 272-50-36
  ul. Kilińskiego 42
  19-230 Szczuczyn
  124-
 • Szkoły podstawowe w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczuczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 374 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 183 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  23,4
  Województwo
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 137,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  137,00
  Województwo
  93,34
  Kraj
  95,71
 • 135,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Szczuczyn
  135,16
  Województwo
  92,41
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczuczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczuczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczuczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczuczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Szczuczynie (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  86 272-50-32
  86 272-50-32
  ul. Kilińskiego 42
  19-230 Szczuczyn
  19410-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szczuczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczuczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Szczuczynie
  Publiczne
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  493-
  Liceum Ogólnokształcące w Szczuczynie
  Publiczne
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  233-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie Filia Szczuczyn (Jan Sebastian Bach)
  Publiczna
  86 272-51-46
  ul. Kilińskiego 23
  19-230 Szczuczyn
  -27-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Szczuczynie
  Publiczna
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  ---
  Szkoła Policealna w Szczuczynie
  Publiczna
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Szczuczynie
  Niepubliczne
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczuczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczuczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczuczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczuczyn - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szczuczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szczuczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 164 (uczestnicy: 8 000)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 1 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 51 (uczestnicy: 3 000)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 200)
  • inne: 5 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 71)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)


  Według danych z 2022 w Szczuczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 402 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 570 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szczuczynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 252 członków. Zarejestrowano 232 ćwiczących (mężczyźni: 155, kobiety: 77, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczuczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczuczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczuczyna znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczuczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1697 - 1711 (ul. Szpitalna 1)dnia 1956-03-26, wykaz dokumentów: 51 z 1956-03-26
  • Klasztor z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-03-30, wykaz dokumentów: 52 z 1956-03-30
  • Kanonia z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-03-30, wykaz dokumentów: 52 z 1956-03-30
  • Zespół - klasztor z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-03-30, wykaz dokumentów: 52 z 1956-03-30
  • Zamek z XVII w.dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 197 z 1964-12-29
  • Poczta z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Wozownia z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61b)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Oficyna gospodarcza z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61a)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Zespół - poczta z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Oficyna mieszkalna z XIX w. (ul. Plac 1000-lecia 1)dnia 1985-10-11, wykaz dokumentów: A-201 z 1985-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. Plac 1000-lecia 1)dnia 1985-10-11, wykaz dokumentów: A-201 z 1985-10-11
  • Park z 1882 r.dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 218 z 1985-12-16
  • Miasto (data nieznana)dnia 1986-08-29, wykaz dokumentów: A-193 z 1986-08-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1798 - 1910dnia 1987-06-12, wykaz dokumentów: 303 z 1987-06-12
 • Formy ochrony przyrody w Szczuczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczuczyna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczuczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Wschodnia część Parku podworskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Wschodnia część Parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Park podworski -centralna część niewielkie wyniesienie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Park podworski

Szczuczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 18 wypadków drogowych w Szczuczynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 566,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 63,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szczuczynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczuczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 18 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 21 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczuczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 566,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  566,8
  woj. podlaskie
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 62,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  63,0
  Podlaskie
  129,1
  Kraj
  104,4
 • 661,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Szczuczyn
  661,2
  Podlaskie
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  11,1
  woj. podlaskie
  17,6
  Cała Polska
  9,5
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  116,7
  Podlaskie
  118,7
  Cała Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczuczyn przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S61droga ekspresowa S61(Stawiski - Szczuczyn - Raczki - Suwałki)
  • DK 58droga krajowa nr 58(Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szczuczynie istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 1000-lecia

  ul. Bajraki

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gumienna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jakuba Falkowskiego

  ul. Jakuba Wagi

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Józefa Pioli

  ul. Katarzyny Jagiellonki

  ul. Kolneńska

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Królowej Marysieńki

  ul. Księży Pijarów

  ul. Michała Wołodyjowskiego

  ul. Nadstawna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Pawełki

  ul. Przelotna

  ul. Przemysłowa

  ul. Senatorska

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Majewskiego

  ul. Stodolna

  ul. Strażacka

  ul. Szczuki

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wąsoska

  ul. Zaciszna

  ul. Łomżyńska

  ul. Łąkowa