Szczuczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Szczuczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczuczyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu grajewskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szczuczyn.
 • 3 312 Liczba mieszkańców
 • 13,2 km² Powierzchnia
 • 250,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BGR Tablice rejestracyjne
 • Artur Kuczyński Burmistrz miasta
Szczuczyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.285553.5630 Współrzędne GPS
 • 2004054 TERYT (TERC)
 • 0957560 SIMC
Herb miasta Szczuczyn
Szczuczyn herb

Jak Szczuczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczuczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczuczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczuczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
28Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
29Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
38Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
63Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
76Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
98Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
126Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
133Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
145Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
150Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
164Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
193Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
195Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
221Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
240Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
264Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
266Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
285Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
286Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
291Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
367Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
370Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Szczuczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-230Poczta Szczuczyn Białostocki, ul. Kilińskiego 61

Szczuczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczuczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Grajewie (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. Centrum 7 a
19-200 Grajewo
Urząd Miejski w Szczuczynie
(86) 273-50-80
(86) 273-50-81
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

Szczuczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Szczuczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 312, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczuczyna zawarli w 2021 roku 12 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców Szczuczyna jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Szczuczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,01 na 1000 mieszkańców Szczuczyna. W 2021 roku urodziło się 31 dzieci, w tym 51,6% dziewczynek i 48,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 435 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,5% zgonów w Szczuczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,9% zgonów w Szczuczynie były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczuczyna przypada 12.36 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczuczyna -23. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,3% mieszkańców Szczuczyna jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczuczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 312 Liczba mieszkańców
 • 1 659 Kobiety
 • 1 653 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczuczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczuczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczuczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczuczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Szczuczyn
  42,3 lat
  woj. podlaskie
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczuczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczuczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczuczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczuczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczuczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Szczuczyn
  53,6%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,7%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczuczynie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Szczuczyn
  3,6
  Podlaskie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,6
  Podlaskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczuczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,0
  Województwo
  -5,7
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczuczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczuczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczuczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczuczynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,6%
  48,4%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Szczuczyn
  9,3
  Podlaskie
  8,7
  Cały kraj
  8,7
 • 35,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Szczuczyn
  35,6
  Województwo
  37,9
  Kraj
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 2 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2
 • 3 435 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 417 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 435 g
  Podlaskie
  3 430 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 109 Waga 3500g - 3999g
 • 109
 • 141 Waga 3000g - 3499g
 • 141
 • 57 Waga 2500g - 2999g
 • 57
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,23
  woj. podlaskie
  1,28
  Polska
  1,32
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,58
  woj. podlaskie
  0,60
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Szczuczynie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Szczuczyn
  12,4
  woj. podlaskie
  14,3
  Kraj
  13,6
 • 171,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  171,8
  Podlaskie
  165,4
  Kraj
  156,7
 • 8,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Szczuczyn
  8,0
  Województwo
  4,7
  Cała Polska
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  Podlaskie
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grajewskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,5%
  Podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 16,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,9%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 142 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Cała Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  76,2
  Cała Polska
  74,4
 • 240,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  240,3
  woj. podlaskie
  245,9
  Cała Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Cały kraj
  246,5
 • 491,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 437,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  491,5
  Województwo
  515,8
  Cała Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,9
  Podlaskie
  60,8
  Polska
  70,6
 • 21,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Szczuczyn
  21,8
  Województwo
  33,1
  Cała Polska
  32,6
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Szczuczyn
  4,4
  Województwo
  8,6
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 48 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczuczynie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczuczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczuczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Szczuczynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczuczynie to 1 231 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczuczynie to 6,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Szczuczynie to 181,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,51% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,90% mieszkań posiada łazienkę, 76,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 231 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 368,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  368,50
  Województwo
  397,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  70,90 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,10 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,87 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,87
  woj. podlaskie
  4,02
  Cała Polska
  3,82
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,71
  Podlaskie
  2,52
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Podlaskie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,91
  Województwo
  6,64
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Szczuczyn
  6,33
  Podlaskie
  3,93
  Polska
  3,90
 • 5,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,74
  woj. podlaskie
  26,06
  Polska
  24,07
 • 543 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 181,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Szczuczyn
  181,0 m2
  woj. podlaskie
  91,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,16 m2
  Podlaskie
  0,61 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Szczuczyn
  96,51%
  Podlaskie
  93,45%
  Cały kraj
  96,97%
 • 91,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  91,31%
  Podlaskie
  89,18%
  Cały kraj
  94,01%
 • 87,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,90%
  Województwo
  87,24%
  Kraj
  91,78%
 • 76,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,12%
  Podlaskie
  79,62%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Szczuczyn
  0,08%
  Podlaskie
  32,87%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Szczuczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szczuczynie na 1000 mieszkańców pracuje 153osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczuczynie wynosiło w 2021 roku 11,8% (12,5% wśród kobiet i 11,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczuczynie wynosiło 5 526,33 PLN, co odpowiada 92.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Szczuczyna 118 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 59 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -59.

  45,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczuczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 153 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  153,0
  woj. podlaskie
  206,0
  Polska
  257,0
 • 11,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,5% Kobiety
 • 11,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,8%
  Podlaskie
  7,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczuczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczuczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczuczynie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 526 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 526 PLN
  Województwo
  5 413 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczuczynie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -59 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,5% Pozostałe
 • 33,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczuczynie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 507 Pracujący ogółem
 • 269 Kobiety
 • 238 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szczuczynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczuczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szczuczyn
  60,6
  woj. podlaskie
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,1
  Podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 137,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  137,2
  woj. podlaskie
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczuczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szczuczynie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 270 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 208 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (20) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczuczynie najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (256) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,0% (62) podmiotów, a 75,6% (204) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczuczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.1%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 270 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 204 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczuczynie w 2021 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Szczuczynie w 2021 roku
 • 208 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 256 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 256
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 270 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 270
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 208 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 71 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 71
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 23 Transport i gospodarka magazynowa
 • 23
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczuczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Szczuczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczuczynie wynosi 85,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczuczyna najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,88 (wykrywalność 71%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,55 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,39 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,15 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczuczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 10,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,64
  woj. podlaskie
  15,33
  Cały kraj
  21,51
 • 5,55 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,55
  woj. podlaskie
  8,50
  Polska
  12,82
 • 2,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,15
  Podlaskie
  3,88
  Polska
  5,89
 • 2,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Szczuczyn
  2,39
  Województwo
  2,20
  Cała Polska
  1,85
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Szczuczyn
  0,58
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,35
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,88
  Województwo
  6,55
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Szczuczyn
  85%
  Podlaskie
  77%
  Cała Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  83%
  woj. podlaskie
  73%
  Cały kraj
  64%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  69%
  woj. podlaskie
  68%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Szczuczyn
  100%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  54%
  Kraj
  53%

Szczuczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Szczuczyna wyniosła w 2021 roku 41,9 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Szczuczyna - 20.2% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,0 mln złotych, czyli 33,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczuczyna wyniosła w 2021 roku 41,7 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.3%). W budżecie Szczuczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 499 złotych na mieszkańca (7,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 0,7 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,6%.
 • Wydatki budżetu w Szczuczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,1 mln

  3,9 tys(100%)

  26,7 mln

  4,3 tys(100%)

  26,2 mln

  4,2 tys(100%)

  27,6 mln

  4,5 tys(100%)

  29,2 mln

  4,8 tys(100%)

  33,4 mln

  5,5 tys(100%)

  43,2 mln

  7,2 tys(100%)

  41,9 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,5 mln

  1,9 tys(26%)

  4,8 mln

  1,4 tys(18%)

  3,3 mln

  953(12.5%)

  2,5 mln

  725(9%)

  4,3 mln

  1,3 tys(14.9%)

  3,5 mln

  1,0 tys(10.5%)

  4,1 mln

  1,2 tys(9.4%)

  8,5 mln

  2,6 tys(20.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  1,8 tys(24.4%)

  6,4 mln

  1,9 tys(23.9%)

  6,3 mln

  1,8 tys(24.2%)

  6,5 mln

  1,9 tys(23.7%)

  7,4 mln

  2,2 tys(25.3%)

  8,0 mln

  2,4 tys(24%)

  7,1 mln

  2,1 tys(16.4%)

  7,6 mln

  2,3 tys(18.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,7 mln

  771(10.6%)

  2,1 mln

  612(7.9%)

  2,2 mln

  647(8.5%)

  2,6 mln

  762(9.5%)

  2,8 mln

  836(9.7%)

  3,3 mln

  983(9.9%)

  3,3 mln

  988(7.6%)

  3,7 mln

  1,1 tys(8.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  127,8 tys

  37,1(0.5%)

  155,6 tys

  45,1(0.6%)

  138,1 tys

  40,2(0.5%)

  283,6 tys

  82,8(1%)

  193,7 tys

  57,1(0.7%)

  1,0 mln

  313(3.1%)

  6,3 mln

  1,9 tys(14.6%)

  3,5 mln

  1,1 tys(8.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  536,4 tys

  156(2.1%)

  1,1 mln

  322(4.2%)

  596,3 tys

  174(2.3%)

  612,7 tys

  179(2.2%)

  638,3 tys

  188(2.2%)

  919,7 tys

  274(2.8%)

  1,4 mln

  423(3.3%)

  2,1 mln

  620(4.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,9 tys

  8,1(0.1%)

  27,9 tys

  8,1(0.1%)

  47,7 tys

  13,9(0.2%)

  68,2 tys

  19,9(0.2%)

  160,4 tys

  47,3(0.6%)

  104,2 tys

  31,1(0.3%)

  175,0 tys

  52,4(0.4%)

  1,8 mln

  541(4.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  267,2 tys

  77,5(1.1%)

  254,0 tys

  73,6(1%)

  255,5 tys

  74,4(1%)

  182,3 tys

  53,2(0.7%)

  547,2 tys

  161(1.9%)

  261,1 tys

  77,8(0.8%)

  547,5 tys

  164(1.3%)

  1,6 mln

  481(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  1,2 tys(15.9%)

  3,8 mln

  1,1 tys(14.2%)

  7,9 mln

  2,3 tys(30.1%)

  1,3 mln

  366(4.6%)

  1,2 mln

  356(4.1%)

  1,2 mln

  357(3.6%)

  1,3 mln

  379(2.9%)

  1,3 mln

  390(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  345(4.7%)

  1,3 mln

  363(4.7%)

  772,4 tys

  225(3%)

  919,2 tys

  268(3.3%)

  1,1 mln

  337(3.9%)

  1,4 mln

  426(4.3%)

  1,6 mln

  468(3.6%)

  1,0 mln

  311(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  427(5.9%)

  2,8 mln

  810(10.5%)

  2,4 mln

  697(9.1%)

  3,7 mln

  1,1 tys(13.5%)

  1,6 mln

  474(5.5%)

  4,1 mln

  1,2 tys(12.3%)

  7,5 mln

  2,3 tys(17.4%)

  755,7 tys

  228(1.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  543,3 tys

  158(2.2%)

  483,1 tys

  140(1.8%)

  432,7 tys

  126(1.7%)

  402,6 tys

  118(1.5%)

  399,0 tys

  118(1.4%)

  420,4 tys

  125(1.3%)

  354,3 tys

  106(0.8%)

  326,3 tys

  98,5(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  3,6(0%)

  151,3 tys

  45,3(0.4%)

  234,0 tys

  70,7(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  118,7 tys

  34,4(0.5%)

  2,6 mln

  740(9.6%)

  1,4 mln

  400(5.2%)

  210,1 tys

  61,3(0.8%)

  387,5 tys

  114(1.3%)

  325,6 tys

  97,1(1%)

  132,3 tys

  39,6(0.3%)

  219,3 tys

  66,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  123,2 tys

  35,7(0.5%)

  155,8 tys

  45,2(0.6%)

  124,9 tys

  36,4(0.5%)

  199,1 tys

  58,1(0.7%)

  148,2 tys

  43,7(0.5%)

  137,5 tys

  41,0(0.4%)

  118,0 tys

  35,3(0.3%)

  199,1 tys

  60,1(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  307,0 tys

  89,0(1.2%)

  239,5 tys

  69,4(0.9%)

  233,1 tys

  67,9(0.9%)

  200,2 tys

  58,4(0.7%)

  214,3 tys

  63,1(0.7%)

  172,6 tys

  51,5(0.5%)

  101,1 tys

  30,3(0.2%)

  106,8 tys

  32,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  324,1 tys

  94,0(1.3%)

  107,5 tys

  31,2(0.4%)

  15,1 tys

  4,4(0.1%)

  14,2 tys

  4,2(0.1%)

  23,6 tys

  6,9(0.1%)

  14,9 tys

  4,4(0%)

  77,5 tys

  23,2(0.2%)

  14,3 tys

  4,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,8 tys

  15,0(0.2%)

  60,3 tys

  17,5(0.2%)

  22,0 tys

  6,4(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  69,2 tys

  20,4(0.2%)

  62,0 tys

  18,5(0.2%)

  59,6 tys

  17,8(0.1%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  736,2 tys

  213(2.9%)

  390,5 tys

  113(1.5%)

  44,3 tys

  12,9(0.2%)

  38,0 tys

  11,1(0.1%)

  41,2 tys

  12,1(0.1%)

  41,2 tys

  12,3(0.1%)

  41,2 tys

  12,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczuczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczuczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczuczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,9 mln

  3,7 tys(100%)

  26,5 mln

  4,3 tys(100%)

  27,8 mln

  4,5 tys(100%)

  26,7 mln

  4,4 tys(100%)

  31,4 mln

  5,1 tys(100%)

  37,2 mln

  6,2 tys(100%)

  38,1 mln

  6,3 tys(100%)

  41,7 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,4 mln

  2,7 tys(39.3%)

  9,2 mln

  2,7 tys(34.8%)

  9,4 mln

  2,7 tys(33.8%)

  9,5 mln

  2,8 tys(35.5%)

  9,4 mln

  2,8 tys(29.8%)

  10,4 mln

  3,1 tys(27.9%)

  13,1 mln

  3,9 tys(34.4%)

  14,7 mln

  4,4 tys(35.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  1,4 tys(19.6%)

  4,4 mln

  1,3 tys(16.5%)

  5,3 mln

  1,5 tys(18.9%)

  5,1 mln

  1,5 tys(19%)

  5,4 mln

  1,6 tys(17.1%)

  5,8 mln

  1,7 tys(15.5%)

  5,8 mln

  1,7 tys(15.2%)

  6,5 mln

  2,0 tys(15.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  1,1 tys(15.8%)

  4,7 mln

  1,3 tys(17.5%)

  2,4 mln

  699(8.6%)

  1,4 mln

  395(5.1%)

  1,9 mln

  559(6%)

  3,2 mln

  967(8.7%)

  1,8 mln

  544(4.8%)

  6,0 mln

  1,8 tys(14.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  533,0 tys

  155(2.2%)

  1,0 mln

  298(3.9%)

  594,2 tys

  173(2.1%)

  595,4 tys

  174(2.2%)

  623,2 tys

  184(2%)

  957,4 tys

  285(2.6%)

  1,1 mln

  342(3%)

  1,6 mln

  480(3.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  33,4 tys

  9,7(0.1%)

  1,4 mln

  414(5.4%)

  832,6 tys

  242(3%)

  20,5 tys

  6,0(0.1%)

  2,6 mln

  760(8.2%)

  5,3 mln

  1,6 tys(14.2%)

  369,5 tys

  111(1%)

  811,3 tys

  245(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,4 tys

  12,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,3 tys

  17,7(0.2%)

  672,5 tys

  203(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  976(14.1%)

  3,2 mln

  939(12.2%)

  7,4 mln

  2,2 tys(26.5%)

  793,9 tys

  232(3%)

  683,5 tys

  201(2.2%)

  659,6 tys

  197(1.8%)

  670,7 tys

  201(1.8%)

  655,0 tys

  198(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  321,2 tys

  93,1(1.3%)

  347,8 tys

  101(1.3%)

  335,0 tys

  97,5(1.2%)

  448,9 tys

  131(1.7%)

  1,1 mln

  314(3.4%)

  1,2 mln

  366(3.3%)

  526,0 tys

  157(1.4%)

  530,7 tys

  160(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  158,2 tys

  45,9(0.7%)

  1,4 mln

  396(5.1%)

  1,3 mln

  365(4.5%)

  842,6 tys

  246(3.2%)

  1,3 mln

  397(4.3%)

  214,5 tys

  63,9(0.6%)

  1,3 mln

  403(3.5%)

  433,5 tys

  131(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  238,0 tys

  69,0(1%)

  193,1 tys

  56,0(0.7%)

  101,8 tys

  29,6(0.4%)

  148,1 tys

  43,2(0.6%)

  231,4 tys

  68,2(0.7%)

  191,4 tys

  57,1(0.5%)

  210,8 tys

  63,1(0.6%)

  358,2 tys

  108(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,2 tys

  29,0(0.4%)

  25,8 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,9(0%)

  174,0 tys

  51,9(0.5%)

  112,6 tys

  33,7(0.3%)

  202,2 tys

  61,1(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,6 tys

  31,9(0.3%)

  185,7 tys

  56,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  193,7 tys

  56,2(0.8%)

  169,2 tys

  49,1(0.6%)

  167,5 tys

  48,8(0.6%)

  142,0 tys

  41,4(0.5%)

  165,8 tys

  48,8(0.5%)

  151,7 tys

  45,2(0.4%)

  119,3 tys

  35,7(0.3%)

  117,1 tys

  35,4(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,8 tys

  10,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  7,3(0.1%)

  615,8 tys

  184(1.7%)

  3,6 mln

  1,1 tys(9.6%)

  13,5 tys

  4,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  77,6 tys

  22,5(0.3%)

  48,0 tys

  13,9(0.2%)

  4,0 tys

  1,2(0%)

  5,0 tys

  1,5(0%)

  169,0 tys

  49,8(0.5%)

  15,0 tys

  4,5(0%)

  139,0 tys

  41,6(0.4%)

  12,6 tys

  3,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,3 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  13,4 tys

  3,9(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  51,8 tys

  15,0(0.2%)

  60,3 tys

  17,5(0.2%)

  22,0 tys

  6,4(0.1%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  69,2 tys

  20,4(0.2%)

  62,0 tys

  18,5(0.2%)

  59,6 tys

  17,8(0.2%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  251,2 tys

  72,8(1.1%)

  58,9 tys

  17,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  4,0(0%)

  3,4 tys

  1,0(0%)

  41,0 tys

  12,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  718,2 tys

  208(3%)

  296,8 tys

  86,0(1.1%)

  68,4 tys

  19,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczuczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 693 mieszkańców Szczuczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 322 kobiet oraz 371 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,3% mieszkańców Szczuczyna, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 20,7% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Szczuczyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczuczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,3%) oraz wyższe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,5%) oraz średnie zawodowe (23,5%).

  W roku 2021 w Szczuczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (42 dziewczynki oraz 60 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Szczuczynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 25 dzieci (17 dziewczynek oraz 8 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  15,9% mieszkańców Szczuczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,6% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 174 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 374 uczniów (191 kobiet oraz 183 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Szczuczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 355 uczniów (169 kobiet oraz 186 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,4 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (17,7% wśród dziewczyn i 19,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców Szczuczyna w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 16,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,1%
  Podlaskie
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 20,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,5%
  Podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,2%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,1%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Szczuczyn
  3,7%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  20,7%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 21,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1174 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 174,0
  Województwo
  895,0
  Polska
  896,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Szczuczyn
  0,86
  woj. podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 95 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczuczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Dzieci
 • 42 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 60 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,2%
  58,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 37 4 lata
 • 37
 • 46 5 lata
 • 46
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 15 4 lata
 • 15
 • 21 5 lata
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 22 4 lata
 • 22
 • 25 5 lata
 • 25
 • 39 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczuczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczuczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Szczuczynie
  Publiczne
  86 272-50-36
  86 272-50-36
  ul. Kilińskiego 42
  19-230 Szczuczyn
  124-
 • Szkoły podstawowe w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczuczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 374 Uczniowie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie)
 • 183 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szczuczyn
  23,4
  woj. podlaskie
  16,0
  Polska
  16,7
 •  
 • 24,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczuczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczuczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Szczuczynie (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  86 272-50-32
  86 272-50-32
  ul. Kilińskiego 42
  19-230 Szczuczyn
  19410-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szczuczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczuczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Szczuczynie
  Publiczne
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  493-
  Liceum Ogólnokształcące w Szczuczynie
  Publiczne
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  233-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie Filia Szczuczyn (Jan Sebastian Bach)
  Publiczna
  86 272-51-46
  ul. Kilińskiego 23
  19-230 Szczuczyn
  -27-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Szczuczynie
  Publiczna
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  ---
  Szkoła Policealna w Szczuczynie
  Publiczna
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SCE w Szczuczynie
  Niepubliczne
  86 272-50-12
  86 273-52-86
  ul. Szczuki 1
  19-230 Szczuczyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczuczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczuczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczuczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczuczyn - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Szczuczynie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Szczuczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szczuczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 106 (uczestnicy: 5 750)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 860)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 1 900)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 240)
  • inne: 20 (uczestnicy: 890)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 41)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)


  Według danych z 2021 w Szczuczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 107 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 570 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 28
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szczuczynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 252 członków. Zarejestrowano 232 ćwiczących (mężczyźni: 155, kobiety: 77, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczuczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczuczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczuczyna znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczuczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1697 - 1711 (ul. Szpitalna 1)dnia 1956-03-26, wykaz dokumentów: 51 z 1956-03-26
  • Klasztor z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-03-30, wykaz dokumentów: 52 z 1956-03-30
  • Kanonia z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-03-30, wykaz dokumentów: 52 z 1956-03-30
  • Zespół - klasztor z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1956-03-30, wykaz dokumentów: 52 z 1956-03-30
  • Zamek z XVII w.dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 197 z 1964-12-29
  • Poczta z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Wozownia z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61b)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Oficyna gospodarcza z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61a)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Zespół - poczta z 1824 r. (ul. Jana Kilińskiego 61)dnia 1964-12-29, wykaz dokumentów: 198 z 1964-12-29
  • Oficyna mieszkalna z XIX w. (ul. Plac 1000-lecia 1)dnia 1985-10-11, wykaz dokumentów: A-201 z 1985-10-11
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVII w. (ul. Plac 1000-lecia 1)dnia 1985-10-11, wykaz dokumentów: A-201 z 1985-10-11
  • Park z 1882 r.dnia 1985-12-16, wykaz dokumentów: 218 z 1985-12-16
  • Miasto (data nieznana)dnia 1986-08-29, wykaz dokumentów: A-193 z 1986-08-29
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1798 - 1910dnia 1987-06-12, wykaz dokumentów: 303 z 1987-06-12
 • Formy ochrony przyrody w Szczuczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczuczyna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczuczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Wschodnia część Parku podworskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Wschodnia część Parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Park podworski -centralna część niewielkie wyniesienie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1983-12-31, Opis granicy: Park podworski

Szczuczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 17 wypadków drogowych w Szczuczynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 512,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 60,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Szczuczynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grajewskiego.

  Powiat grajewski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczuczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 19 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczuczynie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 512,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  512,4
  Podlaskie
  690,7
  Cała Polska
  1 035,8
 • 60,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  60,3
  Województwo
  120,7
  Kraj
  98,5
 • 572,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  572,6
  Województwo
  823,0
  Kraj
  1 251,4
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Szczuczyn
  11,8
  Województwo
  17,5
  Polska
  9,5
 • 111,76 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  111,8
  woj. podlaskie
  119,2
  Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczuczyn przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S61droga ekspresowa S61(Stawiski - Szczuczyn - Raczki - Suwałki)
  • DK 58droga krajowa nr 58(Olsztynek - Mierki - Swaderki - Selwa - Kurki - Dąb - Zgniłocha - Dłużek - Jedwabno - Narty - Warchały - Dzierzki - Sawica - Janowo - Szczytno - Lemany - Zielonka - Stare Kiejkuty - Marksoby - Babięta - Stare Kiełbonki - Zgon - Ruciane-Nida - Snopki - Pisz - Babrosty - Kocioł Duży - Kaliszki - Biała Piska - Kożuchy - Świdry - Czarnówek - Chojnowo - Szczuczyn)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szczuczynie istnieje 38 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 1000-lecia

  ul. Bajraki

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Gumienna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jakuba Falkowskiego

  ul. Jakuba Wagi

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Józefa Pioli

  ul. Katarzyny Jagiellonki

  ul. Kolneńska

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Królowej Marysieńki

  ul. Księży Pijarów

  ul. Michała Wołodyjowskiego

  ul. Nadstawna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Pawełki

  ul. Przelotna

  ul. Przemysłowa

  ul. Senatorska

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Majewskiego

  ul. Stodolna

  ul. Strażacka

  ul. Szczuki

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wąsoska

  ul. Zaciszna

  ul. Łomżyńska

  ul. Łąkowa