Łaskarzew w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Łaskarzew - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Łaskarzew to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu garwolińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Łaskarzew.
 • 4 488 Liczba mieszkańców
 • 15,4 km² Powierzchnia
 • 292,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1418-1870, ponownie 1969 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WG Tablice rejestracyjne
 • Anna Laskowska Burmistrz miasta
Łaskarzew na mapie
Identyfikatory
 • 21.591351.7891 Współrzędne GPS
 • 1403021 TERYT (TERC)
 • 0975434 SIMC
Herb miasta Łaskarzew
Łaskarzew herb

Jak Łaskarzew wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Łaskarzew na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Łaskarzew wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Łaskarzew plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
26Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
83Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
135Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
164Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
173Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
179Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
195Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
224Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
230Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
232Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
259Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
274Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
278Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
293Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
300Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
303Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
311Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Łaskarzew - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-450Poczta Łaskarzew, ul. Alejowa 14

Łaskarzew - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Łaskarzewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Garwolinie (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 38 a
08-400 Garwolin
Urząd Miasta Łaskarzew
(25) 684-52-50
(25) 684-50-97
ul. Duży Rynek 32
08-450 Łaskarzew

Łaskarzew - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Łaskarzew jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 488, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Łaskarzewa zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców Łaskarzewa jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Łaskarzew ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,44 na 1000 mieszkańców Łaskarzewa. W 2022 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,3% zgonów w Łaskarzewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Łaskarzewie były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Łaskarzewa przypada 11.95 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 17 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Łaskarzewa -39. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,3% mieszkańców Łaskarzewa jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Łaskarzewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 488 Liczba mieszkańców
 • 2 263 Kobiety
 • 2 225 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Łaskarzewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Łaskarzewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Łaskarzewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Łaskarzewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Łaskarzew
  40,8 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Łaskarzew, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Łaskarzewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Łaskarzew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Łaskarzew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Łaskarzew,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Łaskarzew
  29,0%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,1%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Łaskarzew
  8,8%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Łaskarzew
  4,2%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Łaskarzewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,6
  Mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Łaskarzewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Łaskarzew
  -0,4
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Łaskarzewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Łaskarzewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Łaskarzewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Łaskarzewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 Urodzenia żywe
 • 24 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 11,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,5
  woj. mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 47,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Łaskarzew
  47,6
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 128 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 128
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 507 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 422 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 386 Waga 3500g - 3999g
 • 386
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 50 Waga 2000g - 2499g
 • 50
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,68 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Łaskarzew
  1,68
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Łaskarzew
  0,81
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,91
  woj. mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Łaskarzewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,9%
  61,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Łaskarzew
  12,0
  Województwo
  11,4
  Polska
  11,9
 • 110,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Łaskarzew
  110,4
  Mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie garwolińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  24,3%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,9%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 69 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Łaskarzew
  246,7
  Województwo
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 286,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 290,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 282,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  286,4
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 56,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  56,7
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  16,9
  woj. mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,6
  Mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -40 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -39 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Łaskarzewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Łaskarzew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łaskarzew - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łaskarzewie oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,89 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Łaskarzewie to 1 581 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Łaskarzewie to 7,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Łaskarzewie to 163,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,78% mieszkań posiada łazienkę, 79,57% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,29% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu garwolińskiego.

  Powiat garwoliński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 581 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 351,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Łaskarzew
  351,00
  Województwo
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  88,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Łaskarzew
  31,20 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,26
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,85
  Województwo
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  Mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,89 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,89
  Mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 7,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,25
  Mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 6,44 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,44
  Województwo
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 654 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 163,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  163,5 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,15 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  93,67%
  Województwo
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 89,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  89,75%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Cały kraj
  95,18%
 • 86,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,78%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 79,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,57%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 56,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  56,29%
  Mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Łaskarzew - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Łaskarzewie na 1000 mieszkańców pracuje 301osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 57,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 42,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Łaskarzewie wynosiło w 2023 roku 9,0% (9,0% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łaskarzewie wynosiło 5 700,38 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Łaskarzewa 409 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 343 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -66.

  25,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Łaskarzewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 301 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Łaskarzew
  301,0
  Województwo
  318,0
  Polska
  259,0
 • 13,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,4% Kobiety
 • 12,7% Mężczyźni
 • Miasto
  9,0%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Łaskarzewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Łaskarzewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Łaskarzewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 145 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Łaskarzew
  5 700 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Łaskarzewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 409 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 343 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -66 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,84 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Łaskarzewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 370 Pracujący ogółem
 • 782 Kobiety
 • 588 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Łaskarzewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Łaskarzew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,5
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,2
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 112,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  112,3
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Łaskarzew - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Łaskarzewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 448 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 368 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (55) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (21) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (140) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Łaskarzewie najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (425) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,9% (161) podmiotów, a 63,8% (286) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Łaskarzewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (24.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 448 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 161 Przemysł i budownictwo
 • 286 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Łaskarzewie w 2023 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Łaskarzewie w 2023 roku
 • 368 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 425 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 425
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 448 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 448
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 368 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 94 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 94
 • 90 Przetwórstwo przemysłowe
 • 90
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łaskarzew - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Łaskarzewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 58 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Łaskarzewie wynosi 79,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Łaskarzewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,92 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 4,48 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,11 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Łaskarzewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Łaskarzew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 58
 • 36 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 36
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 12,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,85
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 7,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,92
  Województwo
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 2,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Łaskarzew
  2,11
  Mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,17
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Łaskarzew
  0,22
  Mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 4,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,48
  Województwo
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Łaskarzew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  80%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  51%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Łaskarzew
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Łaskarzew
  96%
  Mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  51%
  Mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Łaskarzew - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Łaskarzewa wyniosła w 2022 roku 33,3 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Łaskarzewa - 36.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,0 mln złotych, czyli 12,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Łaskarzewa wyniosła w 2022 roku 32,9 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.7%). W budżecie Łaskarzewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (20,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 59,1 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,9%.
 • Wydatki budżetu w Łaskarzewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Łaskarzewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Łaskarzew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Łaskarzewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,1 mln

  3,5 tys(100%)

  19,3 mln

  3,9 tys(100%)

  22,2 mln

  4,6 tys(100%)

  24,1 mln

  5,0 tys(100%)

  23,8 mln

  4,9 tys(100%)

  25,3 mln

  5,5 tys(100%)

  28,1 mln

  6,1 tys(100%)

  33,3 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,0 mln

  1,6 tys(46.7%)

  8,1 mln

  1,6 tys(41.9%)

  8,1 mln

  1,7 tys(36.3%)

  8,4 mln

  1,7 tys(34.9%)

  8,9 mln

  1,8 tys(37.4%)

  9,3 mln

  1,9 tys(36.9%)

  10,2 mln

  2,1 tys(36.3%)

  12,2 mln

  2,7 tys(36.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  369(10.6%)

  1,5 mln

  301(7.6%)

  3,3 mln

  672(14.7%)

  1,8 mln

  365(7.3%)

  1,8 mln

  367(7.4%)

  3,0 mln

  615(11.7%)

  4,4 mln

  914(15.5%)

  4,9 mln

  1,1 tys(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  403(11.6%)

  1,8 mln

  376(9.6%)

  1,8 mln

  371(8.1%)

  2,0 mln

  409(8.2%)

  2,1 mln

  445(9%)

  2,1 mln

  433(8.2%)

  2,2 mln

  468(7.9%)

  2,7 mln

  600(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  597(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  848,9 tys

  173(5%)

  329,8 tys

  67,3(1.7%)

  452,9 tys

  92,8(2%)

  3,0 mln

  619(12.5%)

  1,2 mln

  251(5.1%)

  439,6 tys

  91,4(1.7%)

  750,4 tys

  158(2.7%)

  2,3 mln

  501(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  546(15.7%)

  5,9 mln

  1,2 tys(30.6%)

  903,7 tys

  185(4.1%)

  1,2 mln

  239(4.8%)

  1,1 mln

  225(4.6%)

  1,1 mln

  232(4.4%)

  1,2 mln

  243(4.1%)

  2,2 mln

  491(6.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  155,0 tys

  31,5(0.9%)

  139,6 tys

  28,5(0.7%)

  161,0 tys

  33,0(0.7%)

  150,4 tys

  30,9(0.6%)

  177,9 tys

  36,8(0.7%)

  118,0 tys

  24,5(0.5%)

  89,6 tys

  18,8(0.3%)

  365,2 tys

  81,1(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  114,9 tys

  23,4(0.7%)

  114,6 tys

  23,4(0.6%)

  115,6 tys

  23,7(0.5%)

  130,1 tys

  26,8(0.5%)

  220,6 tys

  45,7(0.9%)

  304,7 tys

  63,4(1.2%)

  316,0 tys

  66,4(1.1%)

  273,4 tys

  60,7(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  119,9 tys

  24,4(0.7%)

  134,2 tys

  27,4(0.7%)

  137,6 tys

  28,2(0.6%)

  254,3 tys

  52,3(1.1%)

  170,7 tys

  35,3(0.7%)

  233,5 tys

  48,6(0.9%)

  192,2 tys

  40,4(0.7%)

  244,5 tys

  54,3(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  215,5 tys

  43,8(1.3%)

  171,7 tys

  35,1(0.9%)

  182,7 tys

  37,4(0.8%)

  224,7 tys

  46,2(0.9%)

  210,3 tys

  43,5(0.9%)

  220,9 tys

  45,9(0.9%)

  211,7 tys

  44,5(0.8%)

  235,4 tys

  52,3(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  67,4 tys

  13,7(0.4%)

  94,4 tys

  19,3(0.5%)

  111,5 tys

  22,9(0.5%)

  93,3 tys

  19,2(0.4%)

  91,2 tys

  18,9(0.4%)

  45,4 tys

  9,4(0.2%)

  174,0 tys

  36,5(0.6%)

  182,7 tys

  40,6(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  171,3 tys

  38,0(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  52,6 tys

  10,7(0.3%)

  47,7 tys

  9,7(0.2%)

  46,3 tys

  9,5(0.2%)

  44,8 tys

  9,2(0.2%)

  53,9 tys

  11,2(0.2%)

  46,7 tys

  9,7(0.2%)

  77,7 tys

  16,3(0.3%)

  148,8 tys

  33,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  842,1 tys

  171(4.9%)

  762,5 tys

  156(4%)

  801,5 tys

  164(3.6%)

  799,3 tys

  164(3.3%)

  879,5 tys

  182(3.7%)

  805,9 tys

  168(3.2%)

  883,6 tys

  186(3.1%)

  79,2 tys

  17,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,1 tys

  4,7(0.1%)

  22,3 tys

  4,6(0.1%)

  23,9 tys

  4,9(0.1%)

  24,0 tys

  4,9(0.1%)

  30,5 tys

  6,3(0.1%)

  31,3 tys

  6,5(0.1%)

  32,8 tys

  6,9(0.1%)

  35,2 tys

  7,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  165

  0,0(0%)

  68,9 tys

  14,1(0.4%)

  13,4 tys

  2,7(0.1%)

  426

  0,1(0%)

  22,8 tys

  4,7(0.1%)

  273

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  16,8 tys

  3,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,0 tys

  8,8(0.3%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  997

  0,2(0%)

  53,8 tys

  11,1(0.2%)

  44,9 tys

  9,3(0.2%)

  42,2 tys

  8,8(0.2%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  496

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,3(0%)

  410

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  1,6(0%)

  295

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  158,2 tys

  32,2(0.9%)

  79,9 tys

  16,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  729

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Łaskarzewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Łaskarzewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Łaskarzew, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Łaskarzewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,3 mln

  3,5 tys(100%)

  19,5 mln

  4,0 tys(100%)

  22,4 mln

  4,6 tys(100%)

  21,9 mln

  4,5 tys(100%)

  24,2 mln

  5,0 tys(100%)

  30,5 mln

  6,6 tys(100%)

  29,0 mln

  6,4 tys(100%)

  32,9 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,7 mln

  947(27%)

  4,8 mln

  980(24.5%)

  5,6 mln

  1,2 tys(25.1%)

  5,8 mln

  1,2 tys(26.3%)

  6,8 mln

  1,4 tys(28.1%)

  6,7 mln

  1,4 tys(21.9%)

  6,9 mln

  1,4 tys(23.8%)

  9,4 mln

  2,1 tys(28.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,0 mln

  1,4 tys(40.5%)

  6,9 mln

  1,4 tys(35.5%)

  6,9 mln

  1,4 tys(30.9%)

  7,0 mln

  1,4 tys(31.7%)

  7,1 mln

  1,5 tys(29.6%)

  12,1 mln

  2,5 tys(39.8%)

  9,2 mln

  1,9 tys(31.6%)

  8,5 mln

  1,9 tys(26%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  248(7.1%)

  1,2 mln

  245(6.1%)

  1,6 mln

  318(6.9%)

  1,2 mln

  237(5.3%)

  784,8 tys

  163(3.2%)

  1,8 mln

  373(5.9%)

  2,6 mln

  540(8.9%)

  2,8 mln

  632(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  598(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  462(13.1%)

  5,5 mln

  1,1 tys(28.1%)

  464,1 tys

  95,1(2.1%)

  593,0 tys

  122(2.7%)

  445,0 tys

  92,2(1.8%)

  472,0 tys

  98,2(1.5%)

  477,7 tys

  100(1.6%)

  1,5 mln

  324(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  783,1 tys

  159(4.5%)

  663,8 tys

  136(3.4%)

  731,9 tys

  150(3.3%)

  808,1 tys

  166(3.7%)

  910,4 tys

  189(3.8%)

  1,3 mln

  265(4.2%)

  1,2 mln

  247(4.1%)

  1,3 mln

  291(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  524,7 tys

  107(3%)

  8,2 tys

  1,7(0%)

  308,9 tys

  63,3(1.4%)

  98,7 tys

  20,3(0.5%)

  605,9 tys

  125(2.5%)

  132,0 tys

  27,4(0.4%)

  687,3 tys

  144(2.4%)

  1,2 mln

  260(3.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  290,6 tys

  59,1(1.7%)

  147,6 tys

  30,1(0.8%)

  412,9 tys

  84,6(1.8%)

  121,6 tys

  25,0(0.6%)

  288,0 tys

  59,6(1.2%)

  204,1 tys

  42,4(0.7%)

  318,8 tys

  66,9(1.1%)

  521,4 tys

  116(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  261,0 tys

  57,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  246,7 tys

  50,2(1.4%)

  76,3 tys

  15,6(0.4%)

  83,8 tys

  17,2(0.4%)

  99,4 tys

  20,4(0.5%)

  130,0 tys

  26,9(0.5%)

  71,6 tys

  14,9(0.2%)

  121,3 tys

  25,5(0.4%)

  141,3 tys

  31,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  215,0 tys

  43,7(1.2%)

  181,7 tys

  37,1(0.9%)

  192,1 tys

  39,4(0.9%)

  301,7 tys

  62,1(1.4%)

  205,3 tys

  42,5(0.8%)

  115,0 tys

  23,9(0.4%)

  147,4 tys

  31,0(0.5%)

  47,4 tys

  10,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  175

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  3,2(0.1%)

  30,6 tys

  6,3(0.1%)

  17,9 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  4,1(0.1%)

  35,4 tys

  7,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  21,8 tys

  4,4(0.1%)

  21,0 tys

  4,3(0.1%)

  22,6 tys

  4,6(0.1%)

  22,8 tys

  4,7(0.1%)

  29,3 tys

  6,1(0.1%)

  29,9 tys

  6,2(0.1%)

  31,5 tys

  6,6(0.1%)

  33,7 tys

  7,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  43,0 tys

  8,8(0.2%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  997

  0,2(0%)

  53,8 tys

  11,1(0.2%)

  44,9 tys

  9,3(0.2%)

  42,2 tys

  8,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  10,3(0.2%)

  94,0 tys

  19,5(0.3%)

  100,0 tys

  21,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Łaskarzew - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 137 mieszkańców Łaskarzewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 548 kobiet oraz 590 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców Łaskarzewa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Łaskarzewa mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Łaskarzewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Łaskarzewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 161 dzieci (78 dziewczynek oraz 83 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Łaskarzewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 125 dzieci (65 dziewczynek oraz 60 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  19,3% mieszkańców Łaskarzewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,1% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 150 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 377 uczniów (183 kobiety oraz 194 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Łaskarzewie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 417 uczniów (203 kobiety oraz 214 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (24,5% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 100,00.

  W Łaskarzewie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 74 uczniów (40 kobiet oraz 34 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 43 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Łaskarzewie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 104 uczniów (38 kobiet oraz 66 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 43 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,8% mieszkańców (20,1% wśród dziewczyn i 17,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Łaskarzewa w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 24,7% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Łaskarzew
  18,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 24,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,9%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Łaskarzew
  22,1%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,5%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Łaskarzew
  14,1%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,7%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1150 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 150,0
  Województwo
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,88
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Łaskarzew) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 161 Dzieci
 • 78 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 83 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 3 lata
 • 46
 • 56 4 lata
 • 56
 • 59 5 lata
 • 59
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 26 4 lata
 • 26
 • 24 5 lata
 • 24
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 30 4 lata
 • 30
 • 35 5 lata
 • 35
 • 61 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Łaskarzewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łaskarzewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  25 684-50-12
  ul. ALEJOWA 23A
  08-450 Łaskarzew
  614615
 • Szkoły podstawowe w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Łaskarzew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 377 Uczniowie
 • 183 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,4
  woj. mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 28,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 100,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  100,00
  woj. mazowieckie
  99,83
  Polska
  95,96
 • 99,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  99,20
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łaskarzew) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Łaskarzew) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Łaskarzewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łaskarzewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im Szarych Szeregów (Szarych Szeregów)
  Publiczna
  25 684-50-21
  25 684-58-06
  ul. Alejowa 23
  08-450 Łaskarzew
  13221-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  25 684-50-60
  25 684-50-60
  ul. Kolejowa 13
  08-450 Łaskarzew
  10171-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Łaskarzew) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,1%
  45,9%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 15 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  18,5
  Województwo
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Łaskarzewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Łaskarzewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  25 684-58-06
  25 684-58-06
  ul. Alejowa 23
  08-450 Łaskarzew
  372-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Kolejowa 13
  08-450 Łaskarzew
  350-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łaskarzewie
  Niepubliczna
  25 684-50-60
  25 684-50-60
  ul. Kolejowa 13
  08-450 Łaskarzew
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łaskarzewie
  Niepubliczne
  25 684-50-60
  25 684-50-60
  ul. Kolejowa 13
  08-450 Łaskarzew
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Łaskarzew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Łaskarzew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Łaskarzew, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Łaskarzew - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Łaskarzewie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Łaskarzewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Łaskarzewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Łaskarzewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 29 (uczestnicy: 1 575)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 135)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Według danych z 2022 w Łaskarzewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 138 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 355 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Łaskarzewie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 186 członków. Zarejestrowano 186 ćwiczących (mężczyźni: 156, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 136, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Łaskarzewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Formy ochrony przyrody w Łaskarzewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Łaskarzewa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Łaskarzewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1973-08-04, Opis granicy: na cmentarzu grzebalnym

Łaskarzew - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Łaskarzewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Łaskarzewie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu garwolińskiego.

  Powiat garwoliński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Łaskarzewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Łaskarzewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 44,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  44,4
  woj. mazowieckie
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 44,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Łaskarzew
  44,4
  Województwo
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. mazowieckie
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Łaskarzew nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 17droga krajowa nr 17(Warszawa - Zakręt - Majdan - Góraszka - Wiązowna - Otwock - Wola Ducka - Ostrów - Ostrowik - Bocian - Nowa Wieś - Kołbiel - Puznówka - Lipówki - Mętne - Garwolin - Aleksandrów - Gończyce - Żabianka - Niwa Babicka - Stara Dąbia - Ryki - Moszczanka - Strzyżowice - Żyrzyn - Sielce - Piaski - Kolonia Siedliszczki - Fajsławice - Łopiennik Górny - Łopiennik Nadrzeczny - Zakręcie - Krasnystaw - Wólka Orłowska - Izbica - Podkrasne - Wierzba - Chomęciska Małe - Sitaniec - Zamość - Wólka Panieńska - Jatutów - Łabunie - Wólka Łabuńska - Majdan Krynicki - Krynice - Budy - Tarnawatka - Tarnawatka-Tartak - Dąbrowa Tomaszowska - Tomaszów Lubelski - Jeziernia - Bełżec - Lubycza Królewska - Potoki - Hrebenne - granica (Ukraina))
  • DW 736droga wojewódzka nr 736(Warka - Zakrzew - Anielin Rozniszewski - Osiemborów - Nowy Grzybów - Wola Magnuszewska - Magnuszew - Latków - Ostrów - Podwierzbie - Podłęż)
  • DK 76droga krajowa nr 76(Wilga - Cyganówka - Trzcianka - Stoczek - Rębków - Wola Rębkowska - Garwolin - Głosków - Wilchta - Borowie - Chromin - Łopacianka - Kienkówka - Stara Prawda - Stoczek Łukowski - Stare Kobiałki - Stary Jamielnik - Jedlanka - Zastawie - Dąbie - Sięciaszka Pierwsza - Łuków)
  • DW 801droga wojewódzka nr 801(Warszawa - Józefów - Otwock - Karczew - Otwock Mały - Wygoda - Ostrówiec - Piotrowice - Dziecinów - Radwanków Szlachecki - Sobienie-Jeziory - Sobienie Kiełczewskie Drugie - Sobienie Kiełczewskie Pierwsze - Wilga - Skurcza - Tarnów - Ruda Tarnowska - Bączki - Samogoszcz - Podłęż - Domaszew - Podoblin - Maciejowice - Uchacze - Tyrzyn - Pawłowice - Piotrowice - Długowola - Stężyca - Dęblin - Borowa - Matygi - Gołąb - Wólka Gołębska - Puławy)
  • DW 807droga wojewódzka nr 807(Łuków - Ryżki - Czerśl - Tuchowicz - Stanin - Kosuty - Osiny - Wandów - Kamień - Jarczew - Żelechów - Wola Żelechowska - Ostrożeń Drugi - Gończyce - Zosinek - Sokół - Sobolew - Oronne - Podzamcze - Maciejowice)
  • s17droga ekspresowa s17(Mętne - Garwolin - Sielce - Kurów - Markuszów - Józefów-Pociecha - Lublin - Świdnik - Kębłów - Piaski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Łaskarzew przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska -Łaskarzew Przystanek -Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Łaskarzewie istnieje 91 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 15 Sierpnia

  ul. 550-lecia

  ul. Agrestowa

  ul. Akacjowa

  ul. Alejowa

  ul. Alojzego Frycza

  ul. Biała

  ul. Białe Góry

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  rynek Duży im. J. Piłsudskiego

  ul. Dąbrowska

  ul. Fabryczna

  ul. Filtrowa

  ul. Garbarska

  ul. Garncarska

  ul. Garwolińska

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grzybowa

  ul. Jabłkowskiego

  ul. Jagiełły

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krucza

  ul. Krótka

  ul. Księżycowa

  ul. Kusocińskiego

  ul. Kwiatowa

  ul. Letnisko

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Mariana Jabłońskiego

  rynek Mały

  ul. Mickiewicza

  ul. Miodowa

  ul. Młyńska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Niecała

  ul. Nowa

  ul. Obrońców Łaskarzewa

  ul. Pamięci Wanat

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Projektowana

  ul. Przedszkolna

  ul. Przychodnia

  ul. Przychód

  Rondo Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. Różana

  ul. Solidarności

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stacyjna

  ul. Strażacka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tabelowa

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wielgolas

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolska

  ul. Wspólna

  ul. Wspólnoty

  ul. Zagrodowa

  ul. Zwycięstwa

  ul. bp. Łaskarza

  ul. gen. Andersa

  ul. gen. Hallera

  ul. kard. Stefana Wyszyńskiego

  ul. ks. Przesmyckiego

  ul. ks. Ściegiennego

  ul. por. Lewandowskiego

  ul. Świerkowa

  ul. Źródlana

  ul. Żeromskiego

  ul. Żytnia