Ryglice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ryglice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ryglice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ryglice.
 • 2 675 Liczba mieszkańców
 • 25,2 km² Powierzchnia
 • 106,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2001 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Paweł Piotr Augustyn Burmistrz miasta
Ryglice na mapie
Identyfikatory
 • 21.137649.8788 Współrzędne GPS
 • 1216064 TERYT (TERC)
 • 0829098 SIMC
Herb miasta Ryglice
Ryglice herb
Flaga miasta Ryglice
Ryglice flaga

Jak Ryglice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ryglice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ryglice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ryglice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
24Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
55Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
67Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
102Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
102Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
128Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
162Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
192Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
199Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
234Miasta o największej powierzchni w Polsce
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
307Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
332Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
336Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
372Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Ryglice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-160Poczta Ryglice
33-160Skrytki Pocztowe Poczta Ryglice

Ryglice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ryglicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Ryglicach
(14) 654-10-19
(14) 654-10-54
Rynek 9
33-160 Ryglice

Ryglice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ryglice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 675, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ryglic zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Ryglic jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Ryglice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,27 na 1000 mieszkańców Ryglic. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 64,3% dziewczynek i 35,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w Ryglicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Ryglicach były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ryglic przypada 11.43 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ryglic 5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  62,0% mieszkańców Ryglic jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ryglic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 675 Liczba mieszkańców
 • 1 331 Kobiety
 • 1 344 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ryglicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ryglicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ryglicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ryglic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,4 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ryglice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ryglic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ryglice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ryglice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ryglice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Ryglice
  58,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,7%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Ryglice
  0,1%
  Małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ryglicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Ryglice
  5,5
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,9
  woj. małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ryglicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,3
  Małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ryglicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ryglicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ryglicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ryglicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 64,3%
  35,7%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,2
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Małopolskie
  38,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 263 g
  Województwo
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ryglice
  1,31
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Ryglice
  0,64
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  woj. małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ryglicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 19 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,7%
  61,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  Małopolskie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ryglice
  119,4
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ryglice
  4,7
  Województwo
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ryglice
  2,5
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,1%
  Małopolskie
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,5%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Ryglice
  4,6%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 165 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Cały kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  69,8
  Cała Polska
  70,6
 • 229,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ryglice
  229,1
  woj. małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Cały kraj
  253,9
 • 398,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ryglice
  398,0
  Województwo
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ryglice
  60,8
  woj. małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 21,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ryglice
  21,1
  woj. małopolskie
  34,0
  Polska
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ryglice
  5,0
  woj. małopolskie
  6,1
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ryglicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ryglice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryglice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ryglicach oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ryglicach to 833 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ryglicach to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ryglicach to 142,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,32% mieszkań posiada łazienkę, 71,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 833 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 309,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  309,80
  Małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,80 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,60 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,73
  woj. małopolskie
  3,98
  Polska
  3,83
 • 3,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,23
  woj. małopolskie
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. małopolskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ryglice
  2,60
  woj. małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,71
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 14,88 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  14,88
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 996 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 142,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  142,3 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,37 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  95,68%
  Małopolskie
  97,78%
  Cały kraj
  97,75%
 • 93,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,64%
  Małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 92,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,32%
  Małopolskie
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 71,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Ryglice
  71,43%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 69,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  69,27%
  Małopolskie
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ryglice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ryglicach na 1000 mieszkańców pracuje 113osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 71,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 28,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ryglicach wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ryglicach wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ryglic 274 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 92 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -182.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Ryglic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 113 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  113,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,4% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,7%
  woj. małopolskie
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ryglicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ryglicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ryglicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Ryglice
  5 010 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ryglicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 274 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -182 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ryglicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 306 Pracujący ogółem
 • 220 Kobiety
 • 86 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ryglicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ryglice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ryglice
  61,3
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  30,8
  woj. małopolskie
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 101,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ryglice
  101,0
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ryglice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ryglicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 248 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 193 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (7) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ryglicach najwięcej (12) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (241) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,9% (99) podmiotów, a 58,1% (144) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ryglicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 248 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 99 Przemysł i budownictwo
 • 144 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Ryglicach w 2023 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Ryglicach w 2023 roku
 • 193 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 241 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 241
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 248 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 248
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 193 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 46 Budownictwo
 • 46
 • 45 Przetwórstwo przemysłowe
 • 45
 • 40 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 40
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryglice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ryglicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 72 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ryglicach wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ryglic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ryglic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 72
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 53
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ryglice
  26,75
  Województwo
  21,90
  Polska
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,33
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,61
  woj. małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,66
  Małopolskie
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ryglice
  0,17
  woj. małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,10
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ryglice
  69%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  92%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ryglice
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  68%
  Małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Ryglice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ryglic wyniosła w 2022 roku 83,5 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ryglic - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,6 mln złotych, czyli 19,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ryglic wyniosła w 2022 roku 79,0 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.4%). W budżecie Ryglic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 741 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 4,3%.
 • Wydatki budżetu w Ryglicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,5 mln

  3,1 tys(100%)

  42,7 mln

  3,7 tys(100%)

  46,8 mln

  4,0 tys(100%)

  56,3 mln

  4,8 tys(100%)

  62,3 mln

  5,3 tys(100%)

  61,6 mln

  5,4 tys(100%)

  68,8 mln

  6,1 tys(100%)

  83,5 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,7 mln

  5,8 tys(45.7%)

  15,9 mln

  5,6 tys(37.2%)

  16,0 mln

  5,6 tys(34.1%)

  18,9 mln

  6,7 tys(33.7%)

  19,0 mln

  6,7 tys(30.6%)

  19,4 mln

  6,8 tys(31.5%)

  24,8 mln

  8,8 tys(36.1%)

  24,3 mln

  9,0 tys(29.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  439(3.4%)

  1,9 mln

  669(4.5%)

  1,9 mln

  661(4%)

  4,8 mln

  1,7 tys(8.5%)

  4,6 mln

  1,6 tys(7.4%)

  1,3 mln

  453(2.1%)

  2,5 mln

  903(3.7%)

  12,3 mln

  4,6 tys(14.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  950(7.4%)

  2,6 mln

  903(6%)

  3,1 mln

  1,1 tys(6.7%)

  5,3 mln

  1,9 tys(9.4%)

  8,7 mln

  3,1 tys(13.9%)

  6,9 mln

  2,4 tys(11.2%)

  7,1 mln

  2,5 tys(10.4%)

  9,3 mln

  3,5 tys(11.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  568,3 tys

  199(1.6%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  162,8 tys

  57,5(0.3%)

  29,9 tys

  10,6(0.1%)

  295,5 tys

  104(0.5%)

  209,8 tys

  74,1(0.3%)

  167,7 tys

  59,7(0.2%)

  6,0 mln

  2,2 tys(7.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  1,2 tys(9.5%)

  3,3 mln

  1,1 tys(7.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(6.5%)

  3,3 mln

  1,2 tys(5.9%)

  3,3 mln

  1,2 tys(5.3%)

  3,2 mln

  1,1 tys(5.2%)

  3,4 mln

  1,2 tys(5%)

  5,2 mln

  1,9 tys(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  2,1 tys(16.7%)

  14,4 mln

  5,1 tys(33.8%)

  2,6 mln

  918(5.6%)

  2,9 mln

  1,0 tys(5.2%)

  2,9 mln

  1,0 tys(4.6%)

  2,9 mln

  1,0 tys(4.7%)

  3,1 mln

  1,1 tys(4.5%)

  5,1 mln

  1,9 tys(6.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  310,1 tys

  109(0.9%)

  474,5 tys

  167(1.1%)

  509,6 tys

  180(1.1%)

  275,4 tys

  97,3(0.5%)

  487,3 tys

  172(0.8%)

  433,7 tys

  153(0.7%)

  708,5 tys

  252(1%)

  2,7 mln

  1,0 tys(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  320,8 tys

  113(0.9%)

  482,4 tys

  169(1.1%)

  313,6 tys

  111(0.7%)

  510,4 tys

  180(0.9%)

  324,9 tys

  115(0.5%)

  418,6 tys

  148(0.7%)

  3,5 mln

  1,3 tys(5.1%)

  2,6 mln

  973(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  538,3 tys

  189(1.5%)

  472,6 tys

  166(1.1%)

  442,0 tys

  156(0.9%)

  478,5 tys

  169(0.9%)

  708,3 tys

  250(1.1%)

  541,9 tys

  191(0.9%)

  414,7 tys

  148(0.6%)

  1,6 mln

  591(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  838,4 tys

  294(2.3%)

  957,2 tys

  336(2.2%)

  927,7 tys

  328(2%)

  956,2 tys

  338(1.7%)

  1,4 mln

  482(2.2%)

  1,1 mln

  398(1.8%)

  1,2 mln

  424(1.7%)

  1,4 mln

  527(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 mln

  884(6.9%)

  933,7 tys

  328(2.2%)

  1,1 mln

  383(2.3%)

  1,3 mln

  469(2.4%)

  1,6 mln

  556(2.5%)

  4,6 mln

  1,6 tys(7.4%)

  1,1 mln

  404(1.7%)

  1,4 mln

  511(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  178,2 tys

  62,5(0.5%)

  333,1 tys

  117(0.8%)

  837,2 tys

  296(1.8%)

  384,0 tys

  136(0.7%)

  387,4 tys

  137(0.6%)

  361,5 tys

  128(0.6%)

  609,2 tys

  217(0.9%)

  469,4 tys

  175(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  137,4 tys

  48,2(0.4%)

  153,7 tys

  54,0(0.4%)

  178,4 tys

  63,0(0.4%)

  238,4 tys

  84,2(0.4%)

  158,6 tys

  55,9(0.3%)

  171,2 tys

  60,5(0.3%)

  208,5 tys

  74,3(0.3%)

  352,8 tys

  131(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  71,9 tys

  25,2(0.2%)

  146,4 tys

  51,4(0.3%)

  98,7 tys

  34,9(0.2%)

  98,3 tys

  34,7(0.2%)

  164,1 tys

  57,9(0.3%)

  73,1 tys

  25,8(0.1%)

  225,3 tys

  80,2(0.3%)

  219,6 tys

  81,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  543,3 tys

  191(1.5%)

  560,8 tys

  197(1.3%)

  596,6 tys

  211(1.3%)

  604,0 tys

  213(1.1%)

  707,4 tys

  249(1.1%)

  780,5 tys

  276(1.3%)

  894,1 tys

  318(1.3%)

  90,6 tys

  33,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  97,4 tys

  34,2(0.3%)

  105,7 tys

  37,1(0.2%)

  185,2 tys

  65,4(0.4%)

  222,0 tys

  78,4(0.4%)

  59,2 tys

  20,9(0.1%)

  82,6 tys

  29,2(0.1%)

  66,9 tys

  23,8(0.1%)

  4,4 tys

  1,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  8,6 tys

  3,0(0%)

  532,5 tys

  188(0.9%)

  6,0 tys

  2,1(0%)

  47,5 tys

  16,8(0.1%)

  30,6 tys

  10,9(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,5 tys

  33,5(0.3%)

  11,0 tys

  3,8(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  99,7 tys

  35,2(0.2%)

  93,8 tys

  33,1(0.2%)

  87,0 tys

  30,8(0.1%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  148

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  72,7 tys

  25,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,6 tys

  28,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,6

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  3,4(0%)

  12,9 tys

  4,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ryglicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ryglice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ryglic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  3,2 tys(100%)

  43,7 mln

  3,7 tys(100%)

  46,8 mln

  4,0 tys(100%)

  52,9 mln

  4,5 tys(100%)

  58,2 mln

  5,0 tys(100%)

  64,6 mln

  5,7 tys(100%)

  75,5 mln

  6,7 tys(100%)

  79,0 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,8 mln

  6,9 tys(52.2%)

  19,9 mln

  7,0 tys(45.5%)

  20,2 mln

  7,1 tys(43.1%)

  21,0 mln

  7,4 tys(39.7%)

  21,9 mln

  7,7 tys(37.6%)

  25,1 mln

  8,9 tys(38.9%)

  32,7 mln

  11,7 tys(43.3%)

  39,4 mln

  14,7 tys(49.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,6 mln

  2,0 tys(14.7%)

  6,3 mln

  2,2 tys(14.3%)

  6,7 mln

  2,4 tys(14.3%)

  7,3 mln

  2,6 tys(13.7%)

  8,4 mln

  3,0 tys(14.4%)

  8,8 mln

  3,1 tys(13.6%)

  9,6 mln

  3,4 tys(12.7%)

  13,0 mln

  4,8 tys(16.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  605(4.6%)

  1,1 mln

  396(2.6%)

  1,1 mln

  380(2.3%)

  1,3 mln

  466(2.5%)

  2,3 mln

  822(4%)

  5,2 mln

  1,8 tys(8.1%)

  3,3 mln

  1,2 tys(4.4%)

  3,5 mln

  1,3 tys(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  1,7 tys(13%)

  13,1 mln

  4,6 tys(30.1%)

  1,1 mln

  394(2.4%)

  1,3 mln

  462(2.5%)

  1,2 mln

  440(2.1%)

  1,2 mln

  439(1.9%)

  1,4 mln

  482(1.8%)

  3,0 mln

  1,1 tys(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  439(3.3%)

  448,5 tys

  157(1%)

  438,0 tys

  155(0.9%)

  509,1 tys

  180(1%)

  413,4 tys

  146(0.7%)

  449,7 tys

  159(0.7%)

  3,9 mln

  1,4 tys(5.2%)

  2,9 mln

  1,1 tys(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  574(4.3%)

  1,2 mln

  434(2.8%)

  1,1 mln

  390(2.4%)

  2,0 mln

  724(3.9%)

  2,1 mln

  725(3.5%)

  1,4 mln

  490(2.1%)

  4,1 mln

  1,4 tys(5.4%)

  2,1 mln

  777(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  39,3 tys

  13,8(0.1%)

  53,0 tys

  18,6(0.1%)

  19,2 tys

  6,8(0%)

  30,2 tys

  10,7(0.1%)

  42,6 tys

  15,0(0.1%)

  47,9 tys

  16,9(0.1%)

  80,6 tys

  28,7(0.1%)

  2,0 mln

  750(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  281,9 tys

  98,9(0.7%)

  110,6 tys

  38,8(0.3%)

  134,3 tys

  47,4(0.3%)

  227,5 tys

  80,4(0.4%)

  225,8 tys

  79,6(0.4%)

  259,5 tys

  91,7(0.4%)

  149,4 tys

  53,2(0.2%)

  1,1 mln

  400(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  536(4%)

  399,6 tys

  140(0.9%)

  388,5 tys

  137(0.8%)

  572,5 tys

  202(1.1%)

  1,1 mln

  404(2%)

  1,6 mln

  572(2.5%)

  1,1 mln

  375(1.4%)

  807,2 tys

  300(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  447,5 tys

  157(1.2%)

  725,3 tys

  255(1.7%)

  466,4 tys

  165(1%)

  2,7 mln

  956(5.1%)

  2,1 mln

  729(3.5%)

  752,0 tys

  266(1.2%)

  328,0 tys

  117(0.4%)

  428,4 tys

  159(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  83,7 tys

  29,4(0.2%)

  84,5 tys

  29,6(0.2%)

  86,0 tys

  30,4(0.2%)

  128,4 tys

  45,4(0.2%)

  156,8 tys

  55,3(0.3%)

  165,3 tys

  58,4(0.3%)

  169,7 tys

  60,4(0.2%)

  206,9 tys

  77,0(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,5 tys

  25,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  111,2 tys

  39,3(0.2%)

  30,5 tys

  10,8(0.1%)

  446,7 tys

  157(0.8%)

  11,4 tys

  4,0(0%)

  105,0 tys

  37,4(0.1%)

  85,7 tys

  31,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  194,4 tys

  68,2(0.5%)

  171,8 tys

  60,3(0.4%)

  152,0 tys

  53,7(0.3%)

  143,4 tys

  50,6(0.3%)

  134,0 tys

  47,2(0.2%)

  122,4 tys

  43,3(0.2%)

  110,4 tys

  39,3(0.1%)

  81,0 tys

  30,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  24,0 tys

  8,4(0.1%)

  699

  0,2(0%)

  73,4 tys

  25,9(0.2%)

  36,9 tys

  13,0(0.1%)

  70,8 tys

  25,0(0.1%)

  43,5 tys

  15,4(0.1%)

  30,1 tys

  10,7(0%)

  79,1 tys

  29,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  68,2 tys

  23,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  7,0 tys

  2,5(0%)

  33,0 tys

  11,6(0.1%)

  142,8 tys

  50,5(0.2%)

  21,0 tys

  7,5(0%)

  60,0 tys

  22,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  41,2 tys

  14,5(0.1%)

  36,3 tys

  12,8(0.1%)

  60,7 tys

  21,4(0.1%)

  30,7 tys

  10,9(0.1%)

  20,6 tys

  7,2(0%)

  72,5 tys

  25,6(0.1%)

  37,2 tys

  13,3(0%)

  42,8 tys

  15,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  963

  0,3(0%)

  903

  0,3(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  91,9 tys

  32,5(0.2%)

  417

  0,1(0%)

  448

  0,2(0%)

  449

  0,2(0%)

  4,6 tys

  1,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  95,5 tys

  33,5(0.3%)

  11,0 tys

  3,8(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  99,7 tys

  35,2(0.2%)

  93,8 tys

  33,1(0.2%)

  87,0 tys

  30,8(0.1%)

  2,4 tys

  0,9(0%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  980

  0,3(0%)

  2,7 tys

  0,9(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  910

  0,3(0%)

  32,0 tys

  11,4(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,6 tys

  29,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  70,8 tys

  24,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  259,5 tys

  91,7(0.5%)

  37,6 tys

  13,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ryglice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 706 mieszkańców Ryglic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 321 kobiet oraz 384 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Ryglic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Ryglic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ryglicach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Ryglicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 102 dzieci (47 dziewczynek oraz 55 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ryglicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 88 dzieci (44 dziewczynki oraz 44 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  16,3% mieszkańców Ryglic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 881 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 236 uczniów (116 kobiet oraz 120 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ryglicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 222 uczniów (101 kobiet oraz 121 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,96.

  W Ryglicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 7 oddziałach uczyło się 175 uczniów (66 kobiet oraz 109 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 32 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ryglicach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 100 uczniów (60 kobiet oraz 40 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Ryglicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 100 uczniów (24 kobiety oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (21,9% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). 33,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,3% mieszkańców Ryglic w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 26,3% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,8%
  Województwo
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Ryglice
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,0%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Ryglice
  20,6%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,5%
  Małopolskie
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Ryglice
  13,2%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 881 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  881,0
  Województwo
  929,0
  Kraj
  927,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,57
  Małopolskie
  0,88
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 120 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ryglice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 55 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,1%
  53,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 29 4 lata
 • 29
 • 24 5 lata
 • 24
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 14 4 lata
 • 14
 • 16 5 lata
 • 16
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 8 5 lata
 • 8
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ryglicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ryglicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  14 654-10-60
  14 654-10-60
  ul. 11 Listopada 8
  33-160 Ryglice
  49211
 • Szkoły podstawowe w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ryglice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 236 Uczniowie
 • 116 Kobiety
  (uczniowie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,2
  Województwo
  16,7
  Polska
  17,0
 •  
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 103,96 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ryglice
  103,96
  woj. małopolskie
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 103,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  103,96
  woj. małopolskie
  94,75
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ryglice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ryglice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ryglicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ryglicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Ryglicach (Kardynał Stefana Wyszyński)
  Publiczna
  14 654-11-00
  14 654-10-18
  ul. Tarnowska 29
  33-160 Ryglice
  1119927
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Ryglice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 175 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,7%
  62,3%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Ryglice
  25,0
  Województwo
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ryglice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 33,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  33,3
  woj. małopolskie
  21,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ryglicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ryglicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (im prof.Czesława Majorka w Ryglicach)
  Publiczne
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  6144-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa-wielozawodowa (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczna
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  390-
  Szkoła Policealna (im.prof. Czesława Majorka)
  Publiczna
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  243-
  Liceum Uzupełniające ogólnokształcące (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczne
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  ---
  Szkola Policealna (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczna
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  ---
  Liceum ogólnokształcące (im.prof.Czesława Majorka)
  Publiczne
  14 654-10-08
  14 654-10-08
  ul. Tarnowska 23
  33-160 Ryglice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ryglice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ryglice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ryglice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryglice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ryglicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ryglicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ryglicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ryglicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ryglicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 38 (uczestnicy: 27 443)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 838)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 6 800)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 4 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 2 700)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 530)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 12 300)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 75)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 16)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 16)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • inne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 53)
  • teatralne: 1 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 8)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ryglicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 132 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 187 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ryglicach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 82 członków. Zarejestrowano 77 ćwiczących (mężczyźni: 77, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 33, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ryglicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ryglicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ryglic znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ryglicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Tarnowska 23)dnia 1969-03-27, wykaz dokumentów: A-123 z 1969-03-27
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1969-03-27, wykaz dokumentów: A-123 z 1969-03-27
  • Dwór z pocz. XIX w.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Obora z pocz. XIX w.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Zespół - dwór z pocz. XIX w. (ul. Rolnicza 70)dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Park z pocz. XIX w.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-160 z 1978-07-15
  • Spichlerz z 1757 r.dnia 1978-07-15, wykaz dokumentów: A-161 z 1978-07-15
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2006-01-11, wykaz dokumentów: A-38/M z 2006-01-11
  • Kościół z 1928 - 1940dnia 2011-03-23, wykaz dokumentów: A-1252/M z 2011-03-23
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2011-03-23, wykaz dokumentów: A-1252/M z 2011-03-23
  • Figura z 1898 r.dnia 2011-03-23, wykaz dokumentów: A-1252/M z 2011-03-23
 • Formy ochrony przyrody w Ryglicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ryglic znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ryglicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Pasma BrzankiData ustanowienia: 1995-11-16, Opis granicy: Przebieg granicy na terenie województwa podkarpackiego: 1. Ilekroć w opisie granicy jest mowa o „punkcie Nr...” należy przez to rozumieć punkt załamania granicy o współrzędnych wykazanych w załączniku nr 3. 2. Począwszy od północy granica Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki rozpoczyna się w miejscu przecięcia się granicy administracyjnej między województwami: małopolskim i podkarpackim z drogą powiatową Ryglice - Jodłowa – Jasło (punkt Nr 1) i biegnie linią ciągłą kolejnymi opisanymi niżej odcinkami: 1) w kierunku wschodnim w następnie południowo - wschodnim wzdłuż południowego skraju ww. powiatowej do wschodniej granicy administracyjnej Gminy Jodłowa (punkt Nr 281) 2) w kierunku południowym a następnie zachodnim i północnym wschodnią południową i zachodnią granic administracyjną Gminy Jodłowa do miejsca przecięcia się granicy administracyjnej gminy Jodłowa z drogą powiatową Ryglice - Jodłowa – Jasło skąd rozpoczęto opis granicy z zastrzeżeniem pkt.3. 3. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy Parku wyznaczonym punktami jej załamania pomiędzy punktem Nr 281 punktem Nr 1135 i punktem Nr 1 a faktycznym przebiegiem wschodniej południowej i zachodniej granicy administracyjnej Gminy Jodłowa za prawidłowy przebieg granicy Parku należy uznać granicę administracyjną Gminy Jodłowa. Przebieg granicy na terenie województwa małopolskiego: Granica północna Parku w województwie małopolskim przebiega od punktu przecięcia się granicy administracyjnej województwa małopolskiego z drogą powiatową nr 1385K w Kowalowej i biegnie nią w kierunku zachodnim przez Joniny Ryglice Uniszową i Bistuszową. W miejscu przecięcia drogi przez granicę miasta Tuchów zmienia kierunek podążając wzdłuż tej granicy w kierunku południowym a następnie w kierunku zachodnim. W miejscu gdzie granica miasta Tuchowa odbija na północ granica Parku przechodzi na drogę lokalną którą dociera do drogi powiatowej nr 1386K. Drogą tą biegnie na północny- zachód w kierunku Tuchowa i przecinając rzekę Biała dochodzi do wschodniej strony linii kolejowej Tarnów -Krynica. Granica zachodnia w całej swej długości przebiega wzdłuż wschodniej strony linii kolejowej Tarnów -Krynica w kierunku południowo-zachodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 980. Stąd jako granica południowa Parku biegnie w kierunku południowo - wschodnim drogą wojewódzką nr 980 dochodząc do styku z drogą lokalną prowadzącą do przysiółka Cisie w Rzepienniku Marciszewskim. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni drogą lokalną nr 200033K dochodzi do przysiółka Cisie po czym skręca na południowy - wschód biegnąc dalej drogą lokalną. Drogą tą prowadzącą wododziałem przebiega przez przysiółek Granice w Rzepienniku Strzyżewskim i dochodzi do przysiółka Księży Las w tej samej wsi gdzie skręca na północny-wschód i drogą lokalną przez przysiółek Maliniec we wsi Jodłówka Tuchowska dochodzi do przysiółka Krawiecka. W przysiółku tym na skrzyżowaniu dróg lokalnych granica Parku skręca na wschód i dochodzi do drogi powiatowej nr 1387K. Drogą tą biegnie w kierunku wschodnim do skrzyżowania z drogą Rzepiennik Suchy -Olszyny w miejscowości Olszyny gdzie skręca na drogę lokalną w kierunku północnym do przysiółka Mościska we wsi Olszyny. Od Mościsk granica biegnie grzbietem wzniesienia drogą polną w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej 1357K. Następnie skręca na północ i biegnie tą drogą w kierunku Żurowej potem zmieniając kierunek na wschodni grzbietem wzniesienia dochodzi do drogi lokalnej Ołpiny - Swoszowa. Po przecięciu tej drogi dalej grzbietem wzniesienia dociera do drogi powiatowej nr 1384K. Następnie tą drogą dociera do skrzyżowania w Szerzynach gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim biegnąc drogą powiatową nr 1412K przez przysiółek Maślaki dociera do Czermnej. Tam zmienia kierunek na południowy i dalej drogami powiatowymi nr 1411K i 1382K granica Parku dociera do granicy województwa małopolskiego. Granicę wschodnią Parku stanowi granica województwa małopolskiego. Na południu biegnie od przecięcia się granicy województwa z drogą powiatową nr 1382K do przecięcia się z drogą powiatową nr 1385K na północy., Powierzchnia: 15427.28 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Biała Tarnowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 957.46 ha
  • Ostoja w Paśmie Brzanki - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 788.9 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-05-08, Opis granicy: po lewej stronie wejścia do parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-09-19, Opis granicy: przy drodze do przysiółka Galia

Ryglice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Ryglicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 632,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ryglicach znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ryglicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 19 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ryglicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 632,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  632,2
  Małopolskie
  1 301,5
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Ryglice
  0,0
  Województwo
  76,8
  Cała Polska
  104,4
 • 706,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  706,6
  woj. małopolskie
  1 571,6
  Cała Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Małopolskie
  5,9
  Cała Polska
  9,5
 • 111,76 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  111,8
  Województwo
  120,8
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ryglicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 239,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  239,1 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Ryglice
  2,5 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ryglice nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 977droga wojewódzka nr 977(Tarnów - Tarnowiec - Nowodworze - Poręba Radlna - Zabłędza - Tuchów - Dąbrówka Tuchowska - Siedliska - Chojnik - Gromnik - Bogonowice - Ciężkowice - Zborowice - Sędziszowa - Siedliska - Górki - Łużna - Moszczenica - Stróżówka - Gorlice - Siary - Sękowa - Ropica Górna - Małastów - Gładyszów - Zdynia - Konieczna - granica (Słowacja))
  • DW 980droga wojewódzka nr 980(Jurków - Równia - Biskupice Malsztyńskie - Domosławice - Faliszowice - Zakliczyn - Faściszowa - Siemiechów - Gromnik - Rzepiennik Marciszewski - Rzepiennik Strzyżewski - Rzepiennik Biskupi - Rzepiennik Suchy - Rożnowice - Racławice - Binarowa - Biecz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ryglice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ryglicach istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionu Barbara

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bednarska

  ul. Biecka

  ul. Boczna

  ul. Górzysta

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jastruna

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Książęca

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piastowska

  ul. Podkarpacka

  ul. Polna

  ul. Pszenna

  ul. Rolnicza

  ul. Rynek

  ul. Strumieniowa

  ul. Szwedzka

  ul. Tarnowska

  ul. Tuchowska

  ul. Wacława Boratyńskiego

  ul. Wirtla

  ul. Witosa

  ul. Węgierska

  ul. Zakątna

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. ks. Jakuba Wyrwy

  ul. Łokietka

  ul. Łyczków

  ul. Łąkowa