Kłecko w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kłecko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kłecko to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gnieźnieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kłecko.
 • 2 544 Liczba mieszkańców
 • 9,6 km² Powierzchnia
 • 264,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 106 m n.p.m Wysokość
 • 1265 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PGN Tablice rejestracyjne
 • Adam Władysław Serwatka Burmistrz miasta
Kłecko na mapie
Identyfikatory
 • 17.430652.6316 Współrzędne GPS
 • 3003054 TERYT (TERC)
 • 0970840 SIMC
Herb miasta Kłecko
Kłecko herb
Flaga miasta Kłecko
Kłecko flaga

Jak Kłecko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kłecko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kłecko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kłecko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
65Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
73Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
109Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
128Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
130Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
145Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
163Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
168Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
175Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
254Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
274Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
276Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
283Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
298Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
299Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
336Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
352Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
356Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
356Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce

Kłecko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-270Poczta Kłecko

Kłecko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kłecku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Gnieźnie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sienkiewicza 4
62-200 Gniezno
Urząd Miejski Gminy Kłecko
(61) 427-01-25
(61) 427-02-21
ul. Dworcowa 14
62-270 Kłecko

Kłecko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Kłecko jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 544, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 6,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kłecka zawarli w 2021 roku 7 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Kłecka jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Kłecko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,47 na 1000 mieszkańców Kłecka. W 2021 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 20,9% zgonów w Kłecku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,4% zgonów w Kłecku były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kłecka przypada 14.64 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 22 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kłecka -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,0% mieszkańców Kłecka jest w wieku produkcyjnym, 20,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kłecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 544 Liczba mieszkańców
 • 1 287 Kobiety
 • 1 257 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kłecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kłecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kłecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kłecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,1 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kłecko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kłecka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kłecko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kłecko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kłecko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Kłecko
  30,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 26,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Kłecko
  54,0%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 53,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Kłecko
  8,4%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kłecko
  6,6%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kłecku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  2,7
  woj. wielkopolskie
  4,5
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kłecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -8 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Kłecko
  -3,5
  Województwo
  -2,7
  Kraj
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kłecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kłecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kłecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kłecku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  Wielkopolskie
  9,6
  Cały kraj
  8,7
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kłecko
  37,5
  Wielkopolskie
  37,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 419 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 377 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 419 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 131 Waga 4000g - 4499g
 • 131
 • 385 Waga 3500g - 3999g
 • 385
 • 462 Waga 3000g - 3499g
 • 462
 • 146 Waga 2500g - 2999g
 • 146
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,76
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kłecku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 39,5%
  60,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • Kłecko
  14,6
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Cała Polska
  13,7
 • 140,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,0
  Wielkopolskie
  128,6
  Cały kraj
  156,7
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,3
  Województwo
  3,8
  Cały kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. wielkopolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gnieźnieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kłecko
  20,9%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Kraj
  34,8%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  woj. wielkopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,0%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Kraj
  5,4%
 • 324 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Cała Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Polska
  74,4
 • 277,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  277,9
  Wielkopolskie
  261,2
  Kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Polska
  246,5
 • 270,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 284,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 257,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  270,9
  Wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 46,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kłecko
  46,9
  Wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 37,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  37,1
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  Wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kłecku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kłecko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłecko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kłecku oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kłecku to 906 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kłecku to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kłecku to 130,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,46% mieszkań posiada łazienkę, 69,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 906 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 349,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  349,30
  woj. wielkopolskie
  379,50
  Polska
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 81,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kłecko
  81,40 m2
  Województwo
  81,70 m2
  Polska
  75,10 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,40 m2
  woj. wielkopolskie
  31,00 m2
  Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kłecko
  4,10
  Wielkopolskie
  4,07
  Cała Polska
  3,84
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,86
  Województwo
  2,64
  Cała Polska
  2,47
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,18
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,33
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 6,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kłecko
  6,29
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 392 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  130,7 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,15 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,98%
  woj. wielkopolskie
  95,96%
  Cały kraj
  95,85%
 • 96,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,51%
  Wielkopolskie
  93,74%
  Cały kraj
  92,92%
 • 92,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kłecko
  92,46%
  Wielkopolskie
  91,69%
  Cała Polska
  90,72%
 • 69,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  69,40%
  woj. wielkopolskie
  82,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 10,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  10,24%
  Województwo
  54,70%
  Cały kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Kłecko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kłecku na 1000 mieszkańców pracuje 262osób . Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 58,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kłecku wynosiło w 2022 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłecku wynosiło 5 162,09 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kłecka 272 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 277 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 5.

  12,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Kłecka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 22,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 262 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  262,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,2% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kłecku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kłecku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kłecku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 162 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 162 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kłecku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 272 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 277 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 5 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 21,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,4% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kłecku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 680 Pracujący ogółem
 • 396 Kobiety
 • 284 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kłecku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kłecko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  72,4
  Wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,3
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 100,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Kłecko
  100,6
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kłecko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kłecku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 344 podmioty gospodarki narodowej, z czego 233 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (13) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kłecku najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (331) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,8% (82) podmiotów, a 73,0% (251) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kłecku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Budownictwo (21.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 344 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 82 Przemysł i budownictwo
 • 251 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Kłecku w 2022 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Kłecku w 2022 roku
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 331 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 331
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 343 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 343
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 56
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłecko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kłecku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 51 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,85 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kłecku wynosi 73,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kłecka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,73 (wykrywalność 62%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,96 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,64 (72%), drogowe - 1,52 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kłecka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kłecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 51
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 22 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 22
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 19,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,85
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,96
  Województwo
  11,58
  Polska
  12,98
 • 8,64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kłecko
  8,64
  Województwo
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,52
  Województwo
  1,67
  Kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  Wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 11,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,73
  Województwo
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kłecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kłecko
  69%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  97%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  98%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  51%

Kłecko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Kłecka wyniosła w 2021 roku 45,9 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 22.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Kłecka - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,3 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kłecka wyniosła w 2021 roku 44,8 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 11.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.6%). W budżecie Kłecka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 630 złotych na mieszkańca (10,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,5 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,1%.
 • Wydatki budżetu w Kłecku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kłecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kłecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kłecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,3 mln

  2,9 tys(100%)

  22,5 mln

  3,0 tys(100%)

  34,6 mln

  4,6 tys(100%)

  42,1 mln

  5,6 tys(100%)

  53,7 mln

  7,1 tys(100%)

  42,7 mln

  5,7 tys(100%)

  56,6 mln

  7,7 tys(100%)

  45,9 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,9 mln

  3,7 tys(44.3%)

  10,2 mln

  3,9 tys(45.4%)

  12,9 mln

  4,8 tys(37.2%)

  16,5 mln

  6,3 tys(39.2%)

  18,1 mln

  6,9 tys(33.7%)

  12,4 mln

  4,7 tys(29%)

  12,8 mln

  4,9 tys(22.5%)

  13,2 mln

  5,1 tys(28.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  737(8.9%)

  1,9 mln

  729(8.6%)

  3,6 mln

  1,4 tys(10.5%)

  5,2 mln

  2,0 tys(12.3%)

  8,2 mln

  3,1 tys(15.3%)

  6,7 mln

  2,6 tys(15.7%)

  12,4 mln

  4,8 tys(22%)

  5,6 mln

  2,2 tys(12.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  928(11.2%)

  2,4 mln

  904(10.7%)

  2,5 mln

  955(7.3%)

  2,8 mln

  1,1 tys(6.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(6.1%)

  3,1 mln

  1,2 tys(7.2%)

  3,9 mln

  1,5 tys(6.9%)

  5,5 mln

  2,1 tys(11.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,4 tys(17.3%)

  4,0 mln

  1,5 tys(17.9%)

  9,4 mln

  3,5 tys(27.1%)

  1,0 mln

  397(2.5%)

  971,2 tys

  368(1.8%)

  2,1 mln

  797(4.9%)

  1,4 mln

  528(2.4%)

  2,0 mln

  793(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  542,7 tys

  202(2.4%)

  308,8 tys

  116(1.4%)

  1,7 mln

  639(4.9%)

  1,1 mln

  430(2.7%)

  7,1 mln

  2,7 tys(13.1%)

  1,4 mln

  546(3.3%)

  1,0 mln

  392(1.8%)

  1,7 mln

  650(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  739(8.9%)

  991,3 tys

  373(4.4%)

  1,4 mln

  535(4.1%)

  909,2 tys

  346(2.2%)

  879,7 tys

  334(1.6%)

  2,7 mln

  1,0 tys(6.3%)

  7,9 mln

  3,0 tys(13.9%)

  1,4 mln

  522(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  662,8 tys

  247(3%)

  705,9 tys

  266(3.1%)

  1,0 mln

  392(3%)

  2,8 mln

  1,1 tys(6.7%)

  3,2 mln

  1,2 tys(6%)

  1,9 mln

  715(4.4%)

  1,3 mln

  493(2.3%)

  1,3 mln

  484(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  369,4 tys

  138(1.7%)

  384,2 tys

  145(1.7%)

  435,7 tys

  164(1.3%)

  365,8 tys

  139(0.9%)

  972,2 tys

  369(1.8%)

  312,8 tys

  119(0.7%)

  746,3 tys

  287(1.3%)

  824,1 tys

  319(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  92,8 tys

  34,6(0.4%)

  205,5 tys

  77,3(0.9%)

  282,1 tys

  106(0.8%)

  305,7 tys

  116(0.7%)

  154,3 tys

  58,5(0.3%)

  160,0 tys

  61,1(0.4%)

  580,2 tys

  223(1%)

  754,5 tys

  292(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  88,7 tys

  33,1(0.4%)

  160,3 tys

  60,3(0.7%)

  148,2 tys

  55,8(0.4%)

  314,2 tys

  119(0.7%)

  235,7 tys

  89,4(0.4%)

  172,7 tys

  66,0(0.4%)

  935,1 tys

  359(1.7%)

  304,8 tys

  118(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  52,6 tys

  19,6(0.2%)

  20,0 tys

  7,5(0.1%)

  7,8 tys

  2,9(0%)

  78,2 tys

  29,7(0.2%)

  100,9 tys

  38,2(0.2%)

  206,4 tys

  78,8(0.5%)

  251,8 tys

  96,7(0.4%)

  236,8 tys

  91,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  149,6 tys

  55,8(0.7%)

  163,0 tys

  61,3(0.7%)

  151,0 tys

  56,8(0.4%)

  157,5 tys

  59,8(0.4%)

  104,9 tys

  39,8(0.2%)

  129,8 tys

  49,6(0.3%)

  94,2 tys

  36,2(0.2%)

  194,8 tys

  75,3(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  823,2 tys

  310(3.7%)

  894,0 tys

  336(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  21,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  101,2 tys

  37,7(0.5%)

  83,6 tys

  31,5(0.4%)

  65,0 tys

  24,5(0.2%)

  37,6 tys

  14,3(0.1%)

  38,2 tys

  14,5(0.1%)

  52,5 tys

  20,1(0.1%)

  49,3 tys

  18,9(0.1%)

  28,5 tys

  11,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,3 tys

  26,6(0.3%)

  64,6 tys

  24,3(0.3%)

  7,2 tys

  2,7(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  70,5 tys

  26,7(0.1%)

  61,3 tys

  23,4(0.1%)

  61,0 tys

  23,4(0.1%)

  4,9 tys

  1,9(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  32,6 tys

  12,4(0.1%)

  29,1 tys

  11,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  14,4(0.1%)

  34,0 tys

  13,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kłecku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kłecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kłecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kłecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,2 mln

  3,1 tys(100%)

  25,0 mln

  3,3 tys(100%)

  30,3 mln

  4,0 tys(100%)

  41,1 mln

  5,4 tys(100%)

  44,0 mln

  5,8 tys(100%)

  42,7 mln

  5,7 tys(100%)

  50,4 mln

  6,9 tys(100%)

  44,8 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,7 mln

  3,2 tys(37.6%)

  9,0 mln

  3,4 tys(36%)

  9,9 mln

  3,7 tys(32.8%)

  10,2 mln

  3,9 tys(24.9%)

  10,7 mln

  4,1 tys(24.4%)

  10,2 mln

  3,9 tys(23.8%)

  12,5 mln

  4,8 tys(24.9%)

  11,7 mln

  4,5 tys(26.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,8 mln

  3,3 tys(38.1%)

  8,3 mln

  3,1 tys(33.2%)

  8,3 mln

  3,1 tys(27.4%)

  9,6 mln

  3,6 tys(23.3%)

  9,8 mln

  3,7 tys(22.3%)

  10,9 mln

  4,2 tys(25.6%)

  10,4 mln

  4,0 tys(20.7%)

  11,4 mln

  4,4 tys(25.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,5 tys

  10,3(0.1%)

  897,0 tys

  337(3.6%)

  964,7 tys

  363(3.2%)

  971,8 tys

  369(2.4%)

  4,1 mln

  1,5 tys(9.3%)

  4,4 mln

  1,7 tys(10.3%)

  6,1 mln

  2,3 tys(12.1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(6.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  83,7 tys

  31,2(0.4%)

  87,4 tys

  32,9(0.4%)

  85,3 tys

  32,1(0.3%)

  885,4 tys

  337(2.2%)

  1,5 mln

  568(3.4%)

  1,1 mln

  416(2.5%)

  3,1 mln

  1,2 tys(6.2%)

  1,5 mln

  597(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  802,9 tys

  299(3.5%)

  441,1 tys

  166(1.8%)

  286,3 tys

  108(0.9%)

  1,8 mln

  678(4.3%)

  879,6 tys

  334(2%)

  279,4 tys

  107(0.7%)

  1,4 mln

  525(2.7%)

  1,3 mln

  510(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,2 tys(13.7%)

  3,3 mln

  1,3 tys(13.4%)

  8,7 mln

  3,3 tys(28.6%)

  246,8 tys

  93,8(0.6%)

  155,8 tys

  59,1(0.4%)

  927,8 tys

  354(2.2%)

  375,1 tys

  144(0.7%)

  1,2 mln

  454(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  786,5 tys

  293(3.4%)

  1,5 mln

  581(6.2%)

  833,7 tys

  314(2.8%)

  811,8 tys

  309(2%)

  762,6 tys

  289(1.7%)

  984,6 tys

  376(2.3%)

  982,6 tys

  377(2%)

  994,0 tys

  384(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  453,0 tys

  169(2%)

  461,5 tys

  174(1.8%)

  443,3 tys

  167(1.5%)

  6,3 mln

  2,4 tys(15.3%)

  3,2 mln

  1,2 tys(7.2%)

  1,6 mln

  618(3.8%)

  1,1 mln

  421(2.2%)

  814,0 tys

  315(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  292,4 tys

  113(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181,0 tys

  68,1(0.6%)

  157,4 tys

  59,8(0.4%)

  2,7 mln

  1,0 tys(6.2%)

  760,7 tys

  291(1.8%)

  518,0 tys

  199(1%)

  132,8 tys

  51,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  51,8 tys

  19,3(0.2%)

  51,0 tys

  19,2(0.2%)

  83,4 tys

  31,4(0.3%)

  59,2 tys

  22,5(0.1%)

  59,8 tys

  22,7(0.1%)

  474,4 tys

  181(1.1%)

  1,0 mln

  390(2%)

  51,5 tys

  19,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  82,9 tys

  30,9(0.4%)

  179,0 tys

  67,3(0.7%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  11,5(0.1%)

  44,1 tys

  17,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  70,8 tys

  26,4(0.3%)

  43,7 tys

  16,4(0.2%)

  24,1 tys

  9,1(0.1%)

  18,4 tys

  7,0(0%)

  28,5 tys

  10,8(0.1%)

  42,9 tys

  16,4(0.1%)

  40,8 tys

  15,7(0.1%)

  24,1 tys

  9,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  6,3 tys

  2,3(0%)

  5,6 tys

  2,1(0%)

  4,9 tys

  1,8(0%)

  4,6 tys

  1,7(0%)

  4,6 tys

  1,7(0%)

  4,9 tys

  1,9(0%)

  5,3 tys

  2,0(0%)

  5,3 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,3 tys

  26,6(0.3%)

  64,6 tys

  24,3(0.3%)

  7,2 tys

  2,7(0%)

  2,2 tys

  0,8(0%)

  70,5 tys

  26,7(0.2%)

  61,3 tys

  23,4(0.1%)

  61,0 tys

  23,4(0.1%)

  4,9 tys

  1,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  586,2 tys

  221(2.3%)

  479,0 tys

  180(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  10,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,0 tys

  14,4(0.1%)

  27,5 tys

  10,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kłecko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 646 mieszkańców Kłecka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 297 kobiet oraz 348 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Kłecka, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kłecka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kłecku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,8%) oraz wyższe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Kłecku mieściły się 3 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 287 dzieci (131 dziewczynek oraz 156 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kłecku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 113 dzieci (62 dziewczynki oraz 51 chłopców). Dostępnych było 118 miejsc.

  18,1% mieszkańców Kłecka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 455 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,34 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 65 oddziałach uczyło się 588 uczniów (272 kobiety oraz 316 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kłecku placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 21 oddziałach uczyło się 386 uczniów (182 kobiety oraz 204 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,5% ludności (32,2% wśród dziewczynek i 30,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 9,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 224,43.

  W Kłecku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 57 uczniów (16 kobiet oraz 41 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,4% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). 14,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,6% mieszkańców Kłecka w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,6%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kłecko
  33,8%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kłecko
  11,4%
  Województwo
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kłecko
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 22,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,2%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kłecko
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2455 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kłecko
  2 455,0
  woj. wielkopolskie
  902,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,34 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kłecko
  0,34
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 263 Miejsca
  (rok 2018)
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kłecko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 287 Dzieci
 • 131 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 156 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,6%
  54,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 62 3 lata
 • 62
 • 71 4 lata
 • 71
 • 80 5 lata
 • 80
 • 71 6 lat
 • 71
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 30 4 lata
 • 30
 • 39 5 lata
 • 39
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 34 3 lata
 • 34
 • 41 4 lata
 • 41
 • 41 5 lata
 • 41
 • 38 6 lat
 • 38
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kłecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  przedszkole nr1
  Publiczne
  61 427-01-63
  61 427-01-34
  ul. armii poznań 4
  62-270 Kłecko
  8171-
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  61 427-01-57
  61 427-07-83
  ul. Gnieźnieńska 7
  62-270 Kłecko
  18-
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Odkrywcy"
  Niepubliczne
  ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 1
  62-270 Kłecko
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kłecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 512 Uczniowie
 • 247 Kobiety
  (uczniowie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 37 Oddziały
 • 76 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,9%
  67,1%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kłecko
  9,0
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 9,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 9,0
 • 9,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 9,0
 • 18,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,3
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 38,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 224,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  224,43
  Województwo
  97,57
  Polska
  95,71
 • 209,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kłecko
  209,54
  Wielkopolskie
  96,51
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłecko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kłecko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kłecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  szkoła podstawowa (Obrońców Kłecka)
  Publiczna
  61 427-01-34
  61 427-01-34
  ul. gnieźnieńska 7
  62-270 Kłecko
  20423-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (hm. Zygmunta Imbierowicza)
  Publiczna
  ul. GNIEŹNIEŃSKA 7
  62-270 Kłecko
  523-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kłecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Kłecko
  14,3
  woj. wielkopolskie
  21,5
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kłecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kłecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Specjalna przysposabiająca do pracy (hm. Zygmunt Imbierowicz)
  Publiczna
  ul. GNIEŹNIEŃSKA 7
  62-270 Kłecko
  212-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kłecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kłecko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kłecko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kłecko, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kłecko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kłecku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kłecku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kłecku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kłecku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kłecku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 220 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 3 780)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 130)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 240)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 40)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 350)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 171)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 38)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 68)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 13)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 171)
  • teatralne: 2 (członkowie: 18)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 48)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 48)
  • taneczne: 3 (członkowie: 46)
  • inne: 2 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kłecku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 540 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 029 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kłecku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 119 członków. Zarejestrowano 142 ćwiczących (mężczyźni: 77, kobiety: 65, chłopcy do lat 18: 53, dziewczęta do lat 18: 65). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kłecku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kłecku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kłecka znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Kłecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Kłecko, st.1 ze średniowieczadnia 1972-03-03, wykaz dokumentów: 1352/A z 1972-03-03; 321/Wlkp/C z 2008-06-17
  • Kościół z 1510 r. (ul. Kościelna 1)dnia 1964-11-23, wykaz dokumentów: 17/A z 1964-11-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1840 r. (ul. Doktora Juliana Domańskiego 14)dnia 1994-06-24, wykaz dokumentów: 2307/A z 1994-06-24
  • Inny budynek gospodarczy z poł. XIX w. (ul. Ogrodowa 2)dnia 1994-06-24, wykaz dokumentów: 2307/A z 1994-06-24
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1840 r. (ul. Ogrodowa 2)dnia 1994-06-24, wykaz dokumentów: 2307/A z 1994-06-24
 • Formy ochrony przyrody w Kłecku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kłecka znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kłecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kłecko - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 310 cm, Data ustanowienia: 2016-01-13, Opis granicy: Drzewo rośnie w pobliżu dworca PKP na działce nr ewidencyjny 445/1 obręb 0001 Kłecko
  • Zawisza - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1986-05-20, Opis granicy: rośnie na granicy działki 253 z ul. Czerniejewską

Kłecko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 11 wypadków drogowych w Kłecku odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 425,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 77,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Kłecku znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gnieźnieńskiego.

  Powiat gnieźnieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kłecku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kłecku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 425,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Kłecko
  425,2
  woj. wielkopolskie
  960,3
  Polska
  1 035,8
 • 77,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Kłecko
  77,3
  woj. wielkopolskie
  97,3
  Polska
  98,5
 • 541,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Kłecko
  541,2
  woj. wielkopolskie
  1 130,3
  Cały kraj
  1 251,4
 • 18,18 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  18,2
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Kłecko
  127,3
  Wielkopolskie
  117,7
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kłecku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 348,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  348,7 km
  Wielkopolskie
  784,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 6,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  6,3 km
  Wielkopolskie
  6,7 km
  Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kłecko przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 190droga wojewódzka nr 190(Krajenka - Czajcze - Leśnik - Podróżna - Bądecz - Sędziniec - Wysoka - Wysoczka - Pobórka Wielka - Białośliwie - Atanazyn - Szamocin - Młynary - Margonin - Próchnowo - Bugaj - Oporzyn - Pawłowo Żońskie - Kobylec - Wągrowiec - Łaziska - Mieścisko - Miłosławice - Jaroszewo Pierwsze - Charbowo - Polska Wieś - Kłecko - Brzozogaj - Działyń - Obora - Piekary - Gniezno)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kłecko przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 377Linia kolejowa nr 377: Gniezno Winiary - Sława Wielkopolska [o znaczenia miejscowym] (Gniezno Winiary - Obora Wielkopolska - Dębnica Wielkopolska -Kłecko Wielkopolskie - Olekszyn - Rybno Wielkie - Kiszkowo - Sława Wielkopolska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kłecku istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Armii "Poznań"

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czerniejewska

  ul. Dworcowa

  ul. Gnieźnieńska

  ul. Grabowa

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Józefa Wojtkowiaka

  ul. Karniszewska

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolonia

  ul. Kościelna

  ul. Lipowa

  ul. Majdany

  ul. Modrzewiowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Plac Powstańców Wielkopolskich

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Ustronie

  ul. Wierzbowa

  ul. Wodna

  ul. Zacisze

  ul. dr Heleny i Wiktora Bujarskich

  ul. dr. Juliana Domańskiego