Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 58 353 Liczba mieszkańców
 • 810 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,1% Stopa urbanizacji
 • Zenon Rodzik Starosta
 • ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie Adres starostwa powiatowego
 • LOP Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 0612 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

powiat opolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
81-82-72-008
81-82-73-638
Przemysłowa 25
24-300 Opole Lubelskie
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
81-82-88-210
81-82-88-244
25 - lecia PRL 4
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
81-82-72-732
81-82-72-732
Parkowa 2
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Lubelskim
81-82-72-041
81-82-72-635
Puławska 1
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
81-82-72-229
81-82-72-229
Józefowska 105
24-300 Opole Lubelskie
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
(81) 827-22-60
(81) 827-22-36
ul. Lubelska
24-300 Opole Lubelskie

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat opolski ma 58 353 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 44 152, z czego 22 020 to kobiety, a 22 132 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2020 roku 198 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -418. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,09 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2020 roku urodziło się 466 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 52,2% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,9% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 15 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 410 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 596 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego -186. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,8% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 353 Liczba mieszkańców
 • 29 863 Kobiety
 • 28 490 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 152 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 020 Kobiety
 • 22 132 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,6 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,5%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,8%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. opolski
  11,4%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. opolski
  2,9%
  Województwo
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat opolski
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. opolski
  3,4
  Lubelskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat opolski
  1,2
  woj. lubelskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 198 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -418 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -183 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -235 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -7,1
  woj. lubelskie
  -4,4
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 466 Urodzenia żywe
 • 225 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 241 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  8,6
  Kraj
  9,3
 • 35,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,1
  woj. lubelskie
  37,5
  Cała Polska
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 351 g Średnia waga noworodków
 • 3 296 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 402 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 351 g
  Lubelskie
  3 363 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 140 Waga 3500g - 3999g
 • 140
 • 187 Waga 3000g - 3499g
 • 187
 • 66 Waga 2500g - 2999g
 • 66
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,19
  woj. lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  Lubelskie
  0,61
  Kraj
  0,67
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat opolski
  0,53
  woj. lubelskie
  0,66
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 884 Zgony
 • 408 Kobiety
  (Zgony)
 • 476 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat opolski
  15,0
  woj. lubelskie
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 189,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  189,7
  Lubelskie
  151,1
  Polska
  134,3
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,1
  Lubelskie
  3,9
  Polska
  3,6
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat opolski
  4,5
  Lubelskie
  3,4
  Polska
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat opolski
  52,2%
  Województwo
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 19,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,9%
  Województwo
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. opolski
  3,3%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Cała Polska
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  72,1
  Polska
  70,4
 • 243,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. opolski
  243,7
  Lubelskie
  248,7
  Cały kraj
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 640,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 626,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 654,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  640,2
  Województwo
  472,5
  Kraj
  421,0
 • 128,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 54,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 198,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  128,2
  Lubelskie
  80,8
  Cała Polska
  69,5
 • 49,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  49,2
  woj. lubelskie
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. opolski
  6,6
  Województwo
  6,2
  Polska
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opolski
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opolskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. opolski
  45,0
  Lubelskie
  32,0
  Polska
  31,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu13
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 3 trzeźwy
 • 13 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 410 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 194 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 216 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 596 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 306 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 290 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -183 Saldo migracji
 • -111 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -186 Saldo migracji wewnętrznych
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -74 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 113 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,92 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim to 21 062 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie opolskim to 136,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 78,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,37% mieszkań posiada łazienkę, 68,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,96% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie opolskim 50 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 834 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 812 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 834 zł
 • Tutaj
  2 834 zł
  woj. lubelskie
  5 551 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 834 zł Ogółem
 • 2 834 zł
 • 2 953 zł do 40 m2
 • 2 953 zł
 • 2 863 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 863 zł
 • 2 525 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 525 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 812 zł
 • pow. opolski
  2 812 zł
  Województwo
  5 337 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 812 zł Ogółem
 • 2 812 zł
 • 2 931 zł do 40 m2
 • 2 931 zł
 • 2 854 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 854 zł
 • 2 542 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 542 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 50
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m216
  • od 40,1 do 60 m227
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 16 do 40 m2
 • 27 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 821 zł
 • powiat opolski
  2 821 zł
  Województwo
  4 986 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 821 zł Ogółem
 • 2 821 zł
 • 3 015 zł do 40 m2
 • 3 015 zł
 • 2 863 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 863 zł
 • 2 525 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 525 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 810 zł
 • pow. opolski
  2 810 zł
  Województwo
  4 964 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 810 zł Ogółem
 • 2 810 zł
 • 2 934 zł do 40 m2
 • 2 934 zł
 • 2 854 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 854 zł
 • 2 542 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 542 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m227
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 15 do 40 m2
 • 27 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 062 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 358,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  358,80
  Województwo
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  79,00 m2
  Lubelskie
  77,70 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,30 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,74
  woj. lubelskie
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat opolski
  2,79
  Lubelskie
  2,64
  Polska
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. opolski
  0,75
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 113 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,92 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat opolski
  1,92
  Województwo
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 577 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat opolski
  5,11
  woj. lubelskie
  4,18
  Cały kraj
  3,77
 • 9,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  9,83
  woj. lubelskie
  16,85
  Polska
  21,77
 • 15 385 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 136,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. opolski
  136,2 m2
  woj. lubelskie
  96,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. opolski
  0,26 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 88,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat opolski
  88,63%
  Lubelskie
  91,91%
  Polska
  96,97%
 • 78,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat opolski
  78,46%
  Lubelskie
  85,47%
  Cały kraj
  94,01%
 • 75,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. opolski
  75,37%
  Województwo
  83,02%
  Polska
  91,78%
 • 68,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat opolski
  68,78%
  Lubelskie
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 44,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  44,96%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 118osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2020 roku 9,3% (9,8% wśród kobiet i 8,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosiło 4 252,35 PLN, co odpowiada 77.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 4 894 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 260 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 634.

  66,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,6% w przemyśle i budownictwie, a 6,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 118 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  118,0
  woj. lubelskie
  189,0
  Cała Polska
  252,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,8% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • powiat opolski
  9,3%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 252 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat opolski
  4 252 PLN
  woj. lubelskie
  4 915 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 894 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 260 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 634 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 64,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,6% Przemysł i budownictwo
 • 6,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,8% Pozostałe
 • 20,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 913 Pracujący ogółem
 • 3 812 Kobiety
 • 3 101 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opolskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,3
  woj. lubelskie
  67,6
  Cała Polska
  68,0
 • 38,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. opolski
  38,9
  Lubelskie
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 136,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat opolski
  136,6
  woj. lubelskie
  129,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie opolskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 390 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 340 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 368 nowych podmiotów, a 133 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (476) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (319) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (388) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (133) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opolskim najwięcej (214) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 253) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (96) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,2% (976) podmiotów, a 75,6% (3 318) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.1%) oraz Budownictwo (17.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 390 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 96 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 976 Przemysł i budownictwo
 • 3 318 Pozostała działalność
 • 368 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opolskim w 2020 roku
 • 133 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opolskim w 2020 roku
 • 3 340 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 253 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 253
 • 117 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 117
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 389 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 389
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 169 Spółki handlowe ogółem
 • 169
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 128  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 128
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 214 Spółki cywilne ogółem
 • 214
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 340 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 038 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 038
 • 574 Budownictwo
 • 574
 • 345 Transport i gospodarka magazynowa
 • 345
 • 276 Przetwórstwo przemysłowe
 • 276
 • 243 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 243
 • 177 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 177
 • 172 Pozostała działalność
 • 172
 • 86 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 86
 • 84 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 84
 • 80 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80
 • 70 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 70
 • 66 Informacja i komunikacja
 • 66
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opolskim stwierdzono 792 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,43 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 82,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,13 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 4,48 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,97 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,61 (83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 792 Przestępstwa ogółem
 • 792
 • 479 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 479
 • 154 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 154
 • 116 Przestępstwa drogowe
 • 116
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 264 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 264
 • 13,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  13,43
  woj. lubelskie
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 8,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  8,13
  Lubelskie
  8,49
  Cała Polska
  12,25
 • 2,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  2,61
  woj. lubelskie
  2,78
  Polska
  5,17
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,97
  Województwo
  1,81
  Cała Polska
  1,73
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  0,44
  woj. lubelskie
  0,34
  Kraj
  0,37
 • 4,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  4,48
  woj. lubelskie
  5,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  82%
  Województwo
  81%
  Cały kraj
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  woj. lubelskie
  79%
  Kraj
  65%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opolski
  83%
  Województwo
  75%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat opolski
  99%
  woj. lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. lubelskie
  94%
  Polska
  87%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  woj. lubelskie
  65%
  Cały kraj
  54%

Powiat opolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2020 roku 75,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu opolskiego - 33.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 26,4 mln złotych, czyli 35,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2020 roku 83,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 30% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (16.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11%). W budżecie powiatu opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 127 złotych na mieszkańca (9,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,2 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,5 mln

  751(100%)

  49,0 mln

  795(100%)

  44,6 mln

  728(100%)

  47,1 mln

  775(100%)

  52,3 mln

  866(100%)

  53,4 mln

  891(100%)

  59,8 mln

  1,0 tys(100%)

  75,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,1 mln

  148(19.6%)

  5,6 mln

  90,6(11.4%)

  4,2 mln

  68,8(9.4%)

  9,0 mln

  149(19.2%)

  8,6 mln

  142(16.4%)

  9,9 mln

  165(18.5%)

  9,2 mln

  155(15.3%)

  25,2 mln

  429(33.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  219(29.1%)

  13,3 mln

  217(27.2%)

  13,0 mln

  213(29.2%)

  12,5 mln

  207(26.6%)

  13,3 mln

  220(25.4%)

  14,4 mln

  241(27%)

  15,8 mln

  267(26.4%)

  17,0 mln

  289(22.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  76,6(10.2%)

  5,3 mln

  86,8(10.9%)

  5,3 mln

  86,4(11.8%)

  5,3 mln

  86,7(11.1%)

  5,3 mln

  87,6(10.1%)

  5,4 mln

  89,9(10.1%)

  5,4 mln

  91,1(9%)

  6,0 mln

  103(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  67,0(8.9%)

  4,6 mln

  75,5(9.5%)

  4,1 mln

  67,2(9.2%)

  4,1 mln

  68,4(8.8%)

  4,5 mln

  74,8(8.6%)

  6,1 mln

  102(11.4%)

  5,0 mln

  84,7(8.4%)

  5,8 mln

  98,9(7.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,1 mln

  49,7(6.6%)

  3,2 mln

  52,2(6.6%)

  3,2 mln

  53,0(7.2%)

  4,0 mln

  66,1(8.5%)

  4,6 mln

  76,9(8.9%)

  5,0 mln

  83,3(9.3%)

  5,2 mln

  88,6(8.8%)

  5,5 mln

  93,0(7.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  529,0 tys

  8,6(1.1%)

  522,9 tys

  8,5(1.1%)

  519,1 tys

  8,5(1.2%)

  873,7 tys

  14,4(1.9%)

  947,0 tys

  15,7(1.8%)

  1,5 mln

  25,2(2.8%)

  6,1 mln

  102(10.1%)

  3,9 mln

  66,5(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  24,1(3.2%)

  1,7 mln

  27,1(3.4%)

  1,7 mln

  27,6(3.8%)

  1,6 mln

  26,9(3.5%)

  2,2 mln

  35,9(4.1%)

  2,0 mln

  34,3(3.8%)

  2,4 mln

  41,0(4.1%)

  2,9 mln

  48,9(3.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  53,2(7.1%)

  3,4 mln

  54,9(6.9%)

  3,2 mln

  52,8(7.2%)

  3,7 mln

  61,7(7.9%)

  1,5 mln

  25,2(2.9%)

  1,7 mln

  28,4(3.2%)

  2,0 mln

  34,6(3.4%)

  2,3 mln

  39,5(3.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  60,6(8%)

  9,2 mln

  149(18.8%)

  2,3 mln

  37,5(5.1%)

  2,1 mln

  35,4(4.6%)

  5,4 mln

  89,9(10.4%)

  2,0 mln

  33,5(3.7%)

  3,4 mln

  57,2(5.7%)

  2,0 mln

  34,4(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  807,9 tys

  13,1(1.7%)

  350,1 tys

  5,7(0.7%)

  234,9 tys

  3,9(0.5%)

  294,9 tys

  4,9(0.6%)

  307,4 tys

  5,1(0.6%)

  400,9 tys

  6,7(0.8%)

  560,0 tys

  9,5(0.9%)

  442,7 tys

  7,5(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  269,5 tys

  4,4(0.6%)

  257,8 tys

  4,2(0.5%)

  316,2 tys

  5,2(0.7%)

  325,4 tys

  5,4(0.7%)

  329,0 tys

  5,5(0.6%)

  341,1 tys

  5,7(0.6%)

  360,7 tys

  6,1(0.6%)

  385,2 tys

  6,6(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  588,3 tys

  9,5(1.3%)

  297,0 tys

  4,8(0.6%)

  299,7 tys

  4,9(0.7%)

  557,7 tys

  9,2(1.2%)

  305,1 tys

  5,1(0.6%)

  1,1 mln

  17,6(2%)

  740,7 tys

  12,5(1.2%)

  370,3 tys

  6,3(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  254,3 tys

  4,1(0.5%)

  267,2 tys

  4,3(0.5%)

  278,7 tys

  4,6(0.6%)

  275,1 tys

  4,5(0.6%)

  290,9 tys

  4,8(0.6%)

  333,3 tys

  5,6(0.6%)

  273,5 tys

  4,6(0.5%)

  282,8 tys

  4,8(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  392,7 tys

  6,4(0.8%)

  405,0 tys

  6,6(0.8%)

  4,2 mln

  69,1(9.4%)

  2,0 mln

  33,2(4.3%)

  2,2 mln

  36,4(4.2%)

  252,0 tys

  4,2(0.5%)

  301,7 tys

  5,1(0.5%)

  163,0 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,0(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.2%)

  124,9 tys

  2,1(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,3 tys

  0,8(0.1%)

  54,2 tys

  0,9(0.1%)

  56,0 tys

  0,9(0.1%)

  81,0 tys

  1,3(0.2%)

  47,2 tys

  0,8(0.1%)

  45,2 tys

  0,8(0.1%)

  60,1 tys

  1,0(0.1%)

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  58,5 tys

  0,9(0.1%)

  26,9 tys

  0,4(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  39,0 tys

  0,7(0.1%)

  51,9 tys

  0,9(0.1%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  67,1 tys

  1,1(0.1%)

  227,9 tys

  3,7(0.5%)

  1,7 mln

  27,1(3.7%)

  25,6 tys

  0,4(0.1%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  0,3(0%)

  15,7 tys

  0,3(0%)

  14,4 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  371,2 tys

  6,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  167,5 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,2 tys

  0,8(0.1%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,9 mln

  740(100%)

  49,7 mln

  806(100%)

  43,2 mln

  705(100%)

  45,8 mln

  753(100%)

  49,3 mln

  816(100%)

  52,2 mln

  871(100%)

  64,8 mln

  1,1 tys(100%)

  83,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,5 mln

  397(53.4%)

  22,6 mln

  368(45.6%)

  21,4 mln

  352(49.6%)

  22,7 mln

  375(49.6%)

  22,0 mln

  365(44.6%)

  22,7 mln

  380(43.4%)

  25,1 mln

  424(38.7%)

  41,5 mln

  708(49.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  38,1(5.1%)

  906,0 tys

  14,7(1.8%)

  707,5 tys

  11,6(1.6%)

  1,8 mln

  30,4(4%)

  4,4 mln

  73,3(9%)

  3,5 mln

  58,6(6.7%)

  10,0 mln

  169(15.5%)

  13,5 mln

  230(16.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  99,7(13.4%)

  6,6 mln

  107(13.2%)

  7,3 mln

  119(16.8%)

  7,9 mln

  131(17.4%)

  8,3 mln

  138(16.8%)

  9,2 mln

  154(17.6%)

  9,7 mln

  163(14.9%)

  9,2 mln

  157(11%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  66,2(8.9%)

  4,5 mln

  73,7(9.1%)

  4,0 mln

  66,1(9.3%)

  4,1 mln

  67,8(9%)

  4,5 mln

  74,2(9.1%)

  5,9 mln

  99,0(11.3%)

  5,0 mln

  83,9(7.7%)

  5,8 mln

  98,0(6.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  885,5 tys

  14,3(1.9%)

  994,6 tys

  16,2(2%)

  1,0 mln

  16,7(2.4%)

  1,4 mln

  22,7(3%)

  1,3 mln

  21,8(2.7%)

  2,0 mln

  33,3(3.8%)

  5,9 mln

  99,1(9.1%)

  4,6 mln

  78,0(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  944,2 tys

  15,3(2.1%)

  496,8 tys

  8,1(1%)

  520,3 tys

  8,5(1.2%)

  662,4 tys

  10,9(1.4%)

  976,0 tys

  16,2(2%)

  1,7 mln

  29,1(3.3%)

  2,4 mln

  40,4(3.7%)

  1,9 mln

  32,7(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  50,1(6.8%)

  9,2 mln

  149(18.5%)

  2,3 mln

  37,4(5.3%)

  2,1 mln

  35,3(4.7%)

  1,9 mln

  31,7(3.9%)

  1,7 mln

  28,4(3.2%)

  2,0 mln

  33,9(3.1%)

  1,8 mln

  31,3(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,4 mln

  23,1(3.1%)

  1,5 mln

  24,2(3%)

  1,3 mln

  21,5(3%)

  1,7 mln

  27,7(3.7%)

  852,1 tys

  14,1(1.7%)

  1,0 mln

  17,4(2%)

  1,3 mln

  21,5(2%)

  1,4 mln

  23,2(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  562,0 tys

  9,1(1.2%)

  582,8 tys

  9,5(1.2%)

  550,9 tys

  9,0(1.3%)

  488,8 tys

  8,1(1.1%)

  1,0 mln

  16,7(2%)

  777,9 tys

  13,0(1.5%)

  945,0 tys

  16,0(1.5%)

  1,3 mln

  21,7(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  585,0 tys

  9,5(1.3%)

  1,2 mln

  20,2(2.5%)

  1,9 mln

  31,0(4.4%)

  2,1 mln

  33,9(4.5%)

  2,1 mln

  34,1(4.2%)

  1,4 mln

  23,7(2.7%)

  468,4 tys

  7,9(0.7%)

  250,1 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  162,9 tys

  2,6(0.4%)

  163,5 tys

  2,7(0.3%)

  163,6 tys

  2,7(0.4%)

  162,0 tys

  2,7(0.4%)

  153,1 tys

  2,5(0.3%)

  204,6 tys

  3,4(0.4%)

  163,1 tys

  2,8(0.3%)

  164,9 tys

  2,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  12,9 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  151,6 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,0(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  124,9 tys

  2,1(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  497,4 tys

  8,0(1.1%)

  431,3 tys

  7,0(0.9%)

  315,8 tys

  5,2(0.7%)

  98,7 tys

  1,6(0.2%)

  303,3 tys

  5,0(0.6%)

  104,0 tys

  1,7(0.2%)

  138,5 tys

  2,3(0.2%)

  60,4 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  73,4 tys

  1,2(0.2%)

  64,2 tys

  1,0(0.1%)

  80,0 tys

  1,3(0.2%)

  133,9 tys

  2,2(0.3%)

  295,0 tys

  4,9(0.6%)

  434,3 tys

  7,3(0.8%)

  199,1 tys

  3,4(0.3%)

  39,3 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  80,3 tys

  1,3(0.2%)

  86,3 tys

  1,4(0.2%)

  88,1 tys

  1,4(0.2%)

  90,0 tys

  1,5(0.2%)

  70,8 tys

  1,2(0.1%)

  83,4 tys

  1,4(0.2%)

  47,4 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,4(0.1%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  368,1 tys

  6,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  33,3 tys

  0,5(0.1%)

  199,8 tys

  3,2(0.4%)

  1,4 mln

  23,2(3.3%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,8 tys

  1,9(0.3%)

  110,0 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,2 tys

  0,8(0.1%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 892 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 340 kobiet oraz 6 552 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  W roku 2018 w powiecie opolskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 982 dzieci (484 dziewczynki oraz 498 chłopców). Dostępnych było 1 131 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 689 dzieci (339 dziewczynek oraz 350 chłopców). Dostępnych było 698 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 778 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 32 szkoły podstawowe, w których w 312 oddziałach uczyło się 4 563 uczniów (2 249 kobiet oraz 2 314 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 261 oddziałach uczyło się 3 964 uczniów (1 959 kobiet oraz 2 005 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,41.

  W powiecie opolskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 283 uczniów (122 kobiety oraz 161 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 105 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 743 uczniów (453 kobiety oraz 290 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 242 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajdują się 4 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 498 uczniów (221 kobiet oraz 277 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 114 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miało 5 Technik, w których w 30 oddziałach uczyło się 789 uczniów (289 kobiet oraz 500 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 117 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 128 uczniów (18 kobiet oraz 110 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,5% mieszkańców (11,5% wśród dziewczyn i 11,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,3 uczniów. 18,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 17,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,8%
  Lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 13,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • powiat opolski
  3,2%
  Lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opolski
  11,3%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat opolski
  23,2%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. opolski
  5,4%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat opolski
  26,1%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. opolski
  2,0%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 778 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. opolski
  778,0
  Lubelskie
  844,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,37
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 23 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 50 Oddziały
 • 49 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 131 Miejsca
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 982 Dzieci
 • 484 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 498 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 236 3 lata
 • 236
 • 242 4 lata
 • 242
 • 265 5 lata
 • 265
 • 221 6 lat
 • 221
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 106 3 lata
 • 106
 • 125 4 lata
 • 125
 • 122 5 lata
 • 122
 • 124 6 lat
 • 124
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 130 3 lata
 • 130
 • 117 4 lata
 • 117
 • 143 5 lata
 • 143
 • 97 6 lat
 • 97
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 824 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 64,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 63,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 53,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 35 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 10 3 lata
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 •  
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 303 Oddziały
 • 4 509 Uczniowie
 • 2 231 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 278 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 524 Uczniowie w 1 klasie
 • 248 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 607 Absolwenci 2016
 • 306 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 301 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 54 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. opolski
  14,6
  Lubelskie
  15,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,6
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,6
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,9
 • 6,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,0
 •  
 • 425,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 344,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 358 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 312 niemiecki
 • 46 francuski
 • 27 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 27 angielski
 •  
 • 92,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opolski
  92,41
  Województwo
  93,78
  Cały kraj
  95,46
 • 91,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opolski
  91,49
  woj. lubelskie
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 191 Uczniowie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,9%
  36,1%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 54 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 92 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 36 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. opolski
  28,3
  Województwo
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 19,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 16,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 498 Uczniowie
 • 221 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 126 Uczniowie w 1 klasie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 114 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 57 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  17,8
  Województwo
  22,1
  Kraj
  23,8
 •  
 • 55,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 110 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 9,1%
  90,9%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat opolski
  18,3
  woj. lubelskie
  17,7
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,3
 • 22,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,0
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 •  
 • 1 508 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski808
  • niemiecki666
  • rosyjski34
 • 808 angielski
 • 666 niemiecki
 • 34 rosyjski
 • 28 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 28 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 27 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 36,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  36,5
  Województwo
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 36,5 Szkoły policealne ogółem
 • 36,5
 • 36,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 36,5
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opolskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie opolskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 280)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie opolskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie opolskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 326 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 221 (uczestnicy: 9 847)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 719)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 065)
  • koncerty: 26 (uczestnicy: 1 920)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 62 (uczestnicy: 2 058)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 468)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 749)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 640)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 20 (uczestnicy: 1 289)
  • warsztaty: 36 (uczestnicy: 739)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 851)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 204)
  • taneczne: 4 (członkowie: 69)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 146)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 148)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 205)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 813)
  • teatralne: 6 (członkowie: 92)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 135)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 188)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 172)
  • taneczne: 10 (członkowie: 214)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opolskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 269 miejscami na widowni. Odbyło się 327 seansów, na które przyszło 8 748 widzów, w tym 129 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 647 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 648 zwiedzających, co daje 110 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opolskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 203 948 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 46 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 29 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 311 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 101
  • dostępne dla czytelników: 62
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 62
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 834 członków. Zarejestrowano 818 ćwiczących (mężczyźni: 631, kobiety: 187, chłopcy do lat 18: 348, dziewczęta do lat 18: 185). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w powiecie opolskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,8 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 26,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie opolskim zarejestrowanych było 63 651 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 40 158 samochodów osobowych (684,1 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 210 samochodów ciężarowych (148,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 355 autobusów (6,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 509 ciągników siodłowych (8,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 465 motocykli (59,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie opolskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 17 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 28,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  29,0
  Lubelskie
  44,4
  Kraj
  61,5
 • 6,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. opolski
  6,8
  woj. lubelskie
  7,4
  Kraj
  6,5
 • 28,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. opolski
  29,0
  Województwo
  45,2
  Polska
  69,2
 • 6,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat opolski
  6,3
  Lubelskie
  8,2
  Kraj
  7,6
 • 26,71 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  26,7
  Lubelskie
  49,9
  Cała Polska
  80,2
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  23,5
  Lubelskie
  16,8
  Cały kraj
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat opolski
  100,0
  woj. lubelskie
  101,7
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 63 651 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opolskim w 2020 roku
 • 40 158 Samochody osobowe
 • 8 210 Samochody ciężarowe
 • 31 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 355 Autobusy
 • 416 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 509 Ciągniki samochodowe
 • 509   Ciągniki siodłowe
 • 10 538 Ciągniki rolnicze
 • 3 465 Motocykle
 • 1 353   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 260 Motorowery
 • 40 158Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody osobowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 684,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  684,1
  woj. lubelskie
  643,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 206
  • 1400-1649 kg10 612
  • 1650-1899 kg9 888
  • 1900 kg i więcej11 452
 • 8 206 do 1399 kg
 • 10 612 1400-1649 kg
 • 9 888 1650-1899 kg
 • 11 452 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 571 do 1399 cm3
 • 12 571
 • 24 039 1400-1999 cm3
 • 24 039
 • 3 548 2000 i więcej cm3
 • 3 548
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 607
  • olej napędowy12 762
  • gaz (LPG)8 466
  • pozostałe323
 • 18 607 benzyna
 • 12 762 olej napędowy
 • 8 466 gaz (LPG)
 • 323 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 165 do 1 roku
 • 165
 • 112 2 lata
 • 112
 • 176 3 lata
 • 176
 • 461 4-5 lat
 • 461
 • 578 6-7 lat
 • 578
 • 932 8-9 lat
 • 932
 • 1 297 10-11 lat
 • 1 297
 • 5 747 12-15 lat
 • 5 747
 • 9 524 16-20 lat
 • 9 524
 • 8 193 21-25 lat
 • 8 193
 • 5 176 26-30 lat
 • 5 176
 • 7 797 31 lat i więcej
 • 7 797
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opolskim
 • Powiat
  22,0 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 210Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 148,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  148,5
  Lubelskie
  96,3
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 792 do 999 kg
 • 3 792
 • 2 584 1000-1499 kg
 • 2 584
 • 697 1500-2999 kg
 • 697
 • 76 3000-3499 kg
 • 76
 • 126 3500-4999 kg
 • 126
 • 505 5000-6999 kg
 • 505
 • 241 7000-9999 kg
 • 241
 • 129 10000-14999 kg
 • 129
 • 60 15000 kg i więcej
 • 60
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 631
  • olej napędowy5 200
  • gaz (LPG)315
  • pozostałe1 064
 • 1 631 benzyna
 • 5 200 olej napędowy
 • 315 gaz (LPG)
 • 1 064 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 15 2 lata
 • 15
 • 18 3 lata
 • 18
 • 72 4-5 lat
 • 72
 • 119 6-7 lat
 • 119
 • 214 8-9 lat
 • 214
 • 286 10-11 lat
 • 286
 • 973 12-15 lat
 • 973
 • 1 574 16-20 lat
 • 1 574
 • 1 594 21-25 lat
 • 1 594
 • 911 26-30 lat
 • 911
 • 2 418 31 lat i więcej
 • 2 418
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  23,7 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 355Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Autobusy w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,0
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy257
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe85
 • 11 benzyna
 • 257 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 85 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 64 12-15 lat
 • 64
 • 85 16-20 lat
 • 85
 • 56 21-25 lat
 • 56
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 90 31 lat i więcej
 • 90
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opolskim
 • powiat opolski
  21,4 lat
  Województwo
  22,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 509Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Lubelskie
  10,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy439
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe70
 • 0 benzyna
 • 439 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 70 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 24 6-7 lat
 • 24
 • 54 8-9 lat
 • 54
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 104 12-15 lat
 • 104
 • 104 16-20 lat
 • 104
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 35 26-30 lat
 • 35
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  17,8 lat
  woj. lubelskie
  14,6 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 465Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Motocykle w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 59,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat opolski
  59,0
  Lubelskie
  50,2
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 11 2 lata
 • 11
 • 8 3 lata
 • 8
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 63 8-9 lat
 • 63
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 244 12-15 lat
 • 244
 • 364 16-20 lat
 • 364
 • 322 21-25 lat
 • 322
 • 265 26-30 lat
 • 265
 • 1 998 31 lat i więcej
 • 1 998
 • 27,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opolskim
 • Powiat
  27,9 lat
  Województwo
  26,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opolskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 140,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  140,7 km
  Województwo
  410,4 km
  Kraj
  551,8 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat opolski
  1,9 km
  woj. lubelskie
  4,9 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami