Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 962 Liczba mieszkańców
 • 810 km2 Powierzchnia
 • 75 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,1% Stopa urbanizacji
 • Zenon Rodzik Starosta
 • ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie Adres starostwa powiatowego
 • LOP Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 0612 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

powiat opolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim
81-82-72-008
81-82-73-638
Przemysłowa 25
24-300 Opole Lubelskie
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
81-82-88-210
81-82-88-244
25 - lecia PRL 4
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
81-82-72-732
81-82-72-732
Parkowa 2
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu Lubelskim
81-82-72-041
81-82-72-635
Puławska 1
24-300 Opole Lubelskie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
81-82-72-229
81-82-72-229
Józefowska 105
24-300 Opole Lubelskie
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
(81) 827-22-60
(81) 827-22-36
ul. Lubelska
24-300 Opole Lubelskie

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat opolski ma 59 962 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 6,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 44 152, z czego 22 020 to kobiety, a 22 132 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2017 roku 273 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -136. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,25 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2017 roku urodziło się 599 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 390 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,82 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 54,9% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 11.72 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 421 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 637 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego -216. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  61,2% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 59 962 Liczba mieszkańców
 • 30 657 Kobiety
 • 29 305 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 44 152 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 020 Kobiety
 • 22 132 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,8 lat
  woj. lubelskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  Lubelskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,8%
  Lubelskie
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. opolski
  11,4%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 19,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat opolski
  2,9%
  Lubelskie
  3,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat opolski
  0,4%
  Lubelskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. opolski
  4,5
  woj. lubelskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  woj. lubelskie
  1,6
  Polska
  1,7
 • 273 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 599 Urodzenia żywe
 • 303 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 296 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 9,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,9
  Województwo
  9,8
  Cała Polska
  10,5
 • 43,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  43,2
  Województwo
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 10.89 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.89
 • 53.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.69
 • 98.03 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98.03
 • 79.78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79.78
 • 30.9 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.9
 • 8.55 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.55
 • 1.12 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.12
 • 3 390 g Średnia waga noworodków
 • 3 352 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 428 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 390 g
  Lubelskie
  3 372 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 193 Waga 3500g - 3999g
 • 193
 • 236 Waga 3000g - 3499g
 • 236
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. opolski
  1,41
  Województwo
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. opolski
  0,71
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,82 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat opolski
  0,82
  Województwo
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 712 Zgony
 • 336 Kobiety
  (Zgony)
 • 376 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. opolski
  11,7
  Lubelskie
  10,4
  Kraj
  10,1
 • 127,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opolski
  127,6
  woj. lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  3,6
  woj. lubelskie
  3,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  48,2%
  woj. lubelskie
  47,6%
  Polska
  45,7%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,8%
  Województwo
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. opolski
  9,3%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Polska
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 279,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  279,1
  woj. lubelskie
  253,5
  Cała Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 646,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 718,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 570,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opolski
  646,2
  woj. lubelskie
  506,7
  Polska
  469,0
 • 117,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 187,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opolski
  117,3
  Lubelskie
  80,2
  Polska
  87,7
 • 16,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opolski
  16,0
  woj. lubelskie
  25,0
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat opolski
  0,0
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 421 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 224 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 197 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 637 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 352 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 285 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -225 Saldo migracji
 • -137 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -88 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -216 Saldo migracji wewnętrznych
 • -128 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -88 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 96 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim to 20 867 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie opolskim to 139,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 78,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,08% mieszkań posiada łazienkę, 68,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,91% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 867 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 346,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  346,20
  woj. lubelskie
  364,20
  Cała Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 78,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. opolski
  78,30 m2
  woj. lubelskie
  77,20 m2
  Kraj
  74,00 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat opolski
  27,10 m2
  woj. lubelskie
  28,10 m2
  Polska
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,72
  Województwo
  3,85
  Cała Polska
  3,82
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,89
  Województwo
  2,75
  Kraj
  2,66
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  Lubelskie
  0,71
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 96 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,59
  woj. lubelskie
  3,46
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 523 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. opolski
  5,45
  Województwo
  4,27
  Polska
  3,91
 • 8,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat opolski
  8,68
  Województwo
  14,79
  Polska
  18,14
 • 13 381 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 139,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. opolski
  139,4 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,22 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 88,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  88,50%
  woj. lubelskie
  91,68%
  Polska
  96,83%
 • 78,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. opolski
  78,20%
  Województwo
  85,06%
  Kraj
  93,74%
 • 75,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat opolski
  75,08%
  Województwo
  82,54%
  Polska
  91,41%
 • 68,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. opolski
  68,41%
  Województwo
  75,63%
  Cały kraj
  82,34%
 • 41,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat opolski
  41,91%
  Województwo
  43,21%
  Kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 115 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2017 roku 9,1% (9,5% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosiło 3 490,05 PLN, co odpowiada 77.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 4 894 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 260 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 634.

  67,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,3% w przemyśle i budownictwie, a 6,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  115,0
  Lubelskie
  183,0
  Polska
  247,0
 • 9,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,5% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,1%
  woj. lubelskie
  8,8%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 490 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 490 PLN
  woj. lubelskie
  4 020 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 894 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 260 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 634 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 67,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,3% Przemysł i budownictwo
 • 6,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 6,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,8% Pozostałe
 • 20,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 919 Pracujący ogółem
 • 3 790 Kobiety
 • 3 129 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opolski
  63,5
  Lubelskie
  63,7
  Polska
  63,4
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. opolski
  35,3
  Województwo
  34,7
  Cała Polska
  34,0
 • 124,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat opolski
  124,9
  Województwo
  119,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opolskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 859 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 868 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 346 nowych podmiotów, a 295 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (476) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (319) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (388) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (249) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opolskim najwięcej (213) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 708) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (103) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,0% (732) podmiotów, a 78,4% (3 024) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.0%) oraz Budownictwo (13.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 859 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 103 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 732 Przemysł i budownictwo
 • 3 024 Pozostała działalność
 • 346 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opolskim w 2017 roku
 • 295 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opolskim w 2017 roku
 • 2 868 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 708 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 708
 • 130 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 130
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 857 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 857
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 35 Spółdzielnie ogółem
 • 35
 • 170 Spółki handlowe ogółem
 • 170
 • 16  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 131  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 131
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 213 Spółki cywilne ogółem
 • 213
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 868 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 032 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 032
 • 388 Budownictwo
 • 388
 • 287 Transport i gospodarka magazynowa
 • 287
 • 228 Przetwórstwo przemysłowe
 • 228
 • 205 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 205
 • 146 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 146
 • 133 Pozostała działalność
 • 133
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84
 • 76 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 76
 • 75 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 75
 • 66 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 66
 • 53 Informacja i komunikacja
 • 53
 • 39 Edukacja
 • 39
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opolskim stwierdzono 788 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,05 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 81,20% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,08 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 3,94 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,20 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,06 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,78 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 788 Przestępstwa ogółem
 • 788
 • 488 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 488
 • 64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 64
 • 193 Przestępstwa drogowe
 • 193
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 238 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 238
 • 13,05 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  13,05
  woj. lubelskie
  14,59
  Cały kraj
  19,62
 • 8,08 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,08
  woj. lubelskie
  8,79
  Polska
  12,07
 • 1,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  1,06
  woj. lubelskie
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 3,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  3,20
  Województwo
  1,92
  Polska
  1,78
 • 0,78 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  0,78
  Lubelskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 3,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  3,94
  Lubelskie
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opolski
  81%
  Województwo
  77%
  Polska
  72%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat opolski
  74%
  Lubelskie
  69%
  Cały kraj
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  77%
  woj. lubelskie
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat opolski
  92%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat opolski
  53%
  woj. lubelskie
  61%
  Cały kraj
  52%

Powiat opolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2017 roku 52,3 mln złotych, co daje 866 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu opolskiego - 25.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.4%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,3 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2017 roku 49,3 mln złotych, co daje 816 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.4% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.8%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.1%). W budżecie powiatu opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 107 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,4 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,2 mln

  970(100%)

  62,0 mln

  988(100%)

  47,8 mln

  766(100%)

  46,5 mln

  751(100%)

  49,0 mln

  795(100%)

  44,6 mln

  728(100%)

  47,1 mln

  775(100%)

  52,3 mln

  866(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,0 mln

  211(21.3%)

  13,8 mln

  220(22.3%)

  14,4 mln

  231(30%)

  13,5 mln

  219(29.1%)

  13,3 mln

  217(27.2%)

  13,0 mln

  213(29.2%)

  12,5 mln

  207(26.6%)

  13,3 mln

  220(25.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,3 mln

  345(34.9%)

  21,9 mln

  351(35.4%)

  8,1 mln

  131(17%)

  9,1 mln

  148(19.6%)

  5,6 mln

  90,6(11.4%)

  4,2 mln

  68,8(9.4%)

  9,0 mln

  149(19.2%)

  8,6 mln

  142(16.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  45,2(4.6%)

  3,7 mln

  59,0(5.9%)

  2,7 mln

  43,1(5.6%)

  3,7 mln

  60,6(8%)

  9,2 mln

  149(18.8%)

  2,3 mln

  37,5(5.1%)

  2,1 mln

  35,4(4.6%)

  5,4 mln

  89,9(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  76,6(7.7%)

  4,7 mln

  75,5(7.6%)

  4,8 mln

  77,1(10%)

  4,7 mln

  76,6(10.2%)

  5,3 mln

  86,8(10.9%)

  5,3 mln

  86,4(11.8%)

  5,3 mln

  86,7(11.1%)

  5,3 mln

  87,6(10.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,1 mln

  49,4(5%)

  3,3 mln

  53,2(5.4%)

  3,3 mln

  53,6(7%)

  3,1 mln

  49,7(6.6%)

  3,2 mln

  52,2(6.6%)

  3,2 mln

  53,0(7.2%)

  4,0 mln

  66,1(8.5%)

  4,6 mln

  76,9(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  77,6(7.8%)

  4,0 mln

  63,1(6.4%)

  4,4 mln

  70,0(9.1%)

  4,1 mln

  67,0(8.9%)

  4,6 mln

  75,5(9.5%)

  4,1 mln

  67,2(9.2%)

  4,1 mln

  68,4(8.8%)

  4,5 mln

  74,8(8.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  216,5 tys

  3,5(0.4%)

  223,0 tys

  3,6(0.4%)

  242,3 tys

  3,9(0.5%)

  392,7 tys

  6,4(0.8%)

  405,0 tys

  6,6(0.8%)

  4,2 mln

  69,1(9.4%)

  2,0 mln

  33,2(4.3%)

  2,2 mln

  36,4(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,6 mln

  58,0(5.9%)

  1,8 mln

  29,2(3%)

  1,5 mln

  24,6(3.2%)

  1,5 mln

  24,1(3.2%)

  1,7 mln

  27,1(3.4%)

  1,7 mln

  27,6(3.8%)

  1,6 mln

  26,9(3.5%)

  2,2 mln

  35,9(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  54,2(5.5%)

  3,1 mln

  50,1(5.1%)

  3,3 mln

  53,6(7%)

  3,3 mln

  53,2(7.1%)

  3,4 mln

  54,9(6.9%)

  3,2 mln

  52,8(7.2%)

  3,7 mln

  61,7(7.9%)

  1,5 mln

  25,2(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  480,4 tys

  7,8(0.8%)

  749,8 tys

  12,0(1.2%)

  499,2 tys

  8,0(1%)

  529,0 tys

  8,6(1.1%)

  522,9 tys

  8,5(1.1%)

  519,1 tys

  8,5(1.2%)

  873,7 tys

  14,4(1.9%)

  947,0 tys

  15,7(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  263,4 tys

  4,3(0.4%)

  274,4 tys

  4,4(0.4%)

  249,8 tys

  4,0(0.5%)

  269,5 tys

  4,4(0.6%)

  257,8 tys

  4,2(0.5%)

  316,2 tys

  5,2(0.7%)

  325,4 tys

  5,4(0.7%)

  329,0 tys

  5,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  18,2(1.8%)

  1,3 mln

  20,7(2.1%)

  1,5 mln

  23,7(3.1%)

  807,9 tys

  13,1(1.7%)

  350,1 tys

  5,7(0.7%)

  234,9 tys

  3,9(0.5%)

  294,9 tys

  4,9(0.6%)

  307,4 tys

  5,1(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  601,4 tys

  9,7(1%)

  2,3 mln

  37,0(3.7%)

  1,7 mln

  27,0(3.5%)

  588,3 tys

  9,5(1.3%)

  297,0 tys

  4,8(0.6%)

  299,7 tys

  4,9(0.7%)

  557,7 tys

  9,2(1.2%)

  305,1 tys

  5,1(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  230,6 tys

  3,7(0.4%)

  245,4 tys

  3,9(0.4%)

  251,4 tys

  4,0(0.5%)

  254,3 tys

  4,1(0.5%)

  267,2 tys

  4,3(0.5%)

  278,7 tys

  4,6(0.6%)

  275,1 tys

  4,5(0.6%)

  290,9 tys

  4,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,0(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  18,5(1.9%)

  54,1 tys

  0,9(0.1%)

  43,2 tys

  0,7(0.1%)

  49,3 tys

  0,8(0.1%)

  54,2 tys

  0,9(0.1%)

  56,0 tys

  0,9(0.1%)

  81,0 tys

  1,3(0.2%)

  47,2 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,7 tys

  1,4(0.1%)

  125,4 tys

  2,0(0.2%)

  177,2 tys

  2,8(0.4%)

  58,5 tys

  0,9(0.1%)

  26,9 tys

  0,4(0.1%)

  32,7 tys

  0,5(0.1%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  20,5 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  67,1 tys

  1,1(0.1%)

  227,9 tys

  3,7(0.5%)

  1,7 mln

  27,1(3.7%)

  25,6 tys

  0,4(0.1%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  356,4 tys

  5,8(0.6%)

  315,7 tys

  5,0(0.5%)

  554,9 tys

  8,9(1.2%)

  371,2 tys

  6,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,3 tys

  0,7(0.1%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  167,5 tys

  2,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,0 mln

  967(100%)

  56,4 mln

  899(100%)

  50,9 mln

  815(100%)

  45,9 mln

  740(100%)

  49,7 mln

  806(100%)

  43,2 mln

  705(100%)

  45,8 mln

  753(100%)

  49,3 mln

  816(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,1 mln

  405(41.1%)

  24,5 mln

  391(43.4%)

  24,0 mln

  385(47.1%)

  24,5 mln

  397(53.4%)

  22,6 mln

  368(45.6%)

  21,4 mln

  352(49.6%)

  22,7 mln

  375(49.6%)

  22,0 mln

  365(44.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  80,5(8.2%)

  5,5 mln

  88,3(9.8%)

  5,8 mln

  93,2(11.4%)

  6,2 mln

  99,7(13.4%)

  6,6 mln

  107(13.2%)

  7,3 mln

  119(16.8%)

  7,9 mln

  131(17.4%)

  8,3 mln

  138(16.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  73,5(7.5%)

  3,8 mln

  61,5(6.8%)

  4,1 mln

  66,2(8.1%)

  4,1 mln

  66,2(8.9%)

  4,5 mln

  73,7(9.1%)

  4,0 mln

  66,1(9.3%)

  4,1 mln

  67,8(9%)

  4,5 mln

  74,2(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,5 mln

  251(25.4%)

  13,4 mln

  214(23.8%)

  6,7 mln

  108(13.2%)

  2,4 mln

  38,1(5.1%)

  906,0 tys

  14,7(1.8%)

  707,5 tys

  11,6(1.6%)

  1,8 mln

  30,4(4%)

  4,4 mln

  73,3(9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  537,9 tys

  8,7(0.9%)

  342,0 tys

  5,5(0.6%)

  385,7 tys

  6,2(0.8%)

  585,0 tys

  9,5(1.3%)

  1,2 mln

  20,2(2.5%)

  1,9 mln

  31,0(4.4%)

  2,1 mln

  33,9(4.5%)

  2,1 mln

  34,1(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  39,8(4%)

  2,5 mln

  39,7(4.4%)

  2,6 mln

  42,5(5.2%)

  3,1 mln

  50,1(6.8%)

  9,2 mln

  149(18.5%)

  2,3 mln

  37,4(5.3%)

  2,1 mln

  35,3(4.7%)

  1,9 mln

  31,7(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  19,1(1.9%)

  920,6 tys

  14,7(1.6%)

  941,7 tys

  15,1(1.9%)

  885,5 tys

  14,3(1.9%)

  994,6 tys

  16,2(2%)

  1,0 mln

  16,7(2.4%)

  1,4 mln

  22,7(3%)

  1,3 mln

  21,8(2.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  44,8(4.5%)

  1,3 mln

  20,9(2.3%)

  609,9 tys

  9,8(1.2%)

  562,0 tys

  9,1(1.2%)

  582,8 tys

  9,5(1.2%)

  550,9 tys

  9,0(1.3%)

  488,8 tys

  8,1(1.1%)

  1,0 mln

  16,7(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  181,8 tys

  2,9(0.3%)

  610,5 tys

  9,8(1.1%)

  1,1 mln

  17,7(2.2%)

  944,2 tys

  15,3(2.1%)

  496,8 tys

  8,1(1%)

  520,3 tys

  8,5(1.2%)

  662,4 tys

  10,9(1.4%)

  976,0 tys

  16,2(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  26,1(2.6%)

  1,4 mln

  23,1(2.6%)

  1,5 mln

  24,2(3%)

  1,4 mln

  23,1(3.1%)

  1,5 mln

  24,2(3%)

  1,3 mln

  21,5(3%)

  1,7 mln

  27,7(3.7%)

  852,1 tys

  14,1(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  356,6 tys

  5,8(0.6%)

  401,0 tys

  6,4(0.7%)

  433,3 tys

  7,0(0.9%)

  497,4 tys

  8,0(1.1%)

  431,3 tys

  7,0(0.9%)

  315,8 tys

  5,2(0.7%)

  98,7 tys

  1,6(0.2%)

  303,3 tys

  5,0(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  27,6 tys

  0,4(0%)

  961,3 tys

  15,4(1.7%)

  1,7 mln

  27,9(3.4%)

  73,4 tys

  1,2(0.2%)

  64,2 tys

  1,0(0.1%)

  80,0 tys

  1,3(0.2%)

  133,9 tys

  2,2(0.3%)

  295,0 tys

  4,9(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  147,9 tys

  2,4(0.2%)

  151,8 tys

  2,4(0.3%)

  158,4 tys

  2,5(0.3%)

  162,9 tys

  2,6(0.4%)

  163,5 tys

  2,7(0.3%)

  163,6 tys

  2,7(0.4%)

  162,0 tys

  2,7(0.4%)

  153,1 tys

  2,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,0(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  205,4 tys

  3,3(0.3%)

  144,3 tys

  2,3(0.3%)

  144,9 tys

  2,3(0.3%)

  80,3 tys

  1,3(0.2%)

  86,3 tys

  1,4(0.2%)

  88,1 tys

  1,4(0.2%)

  90,0 tys

  1,5(0.2%)

  70,8 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  993,1 tys

  16,1(1.6%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  16,3 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,4(0.1%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  28,0 tys

  0,5(0%)

  55,3 tys

  0,9(0.1%)

  43,3 tys

  0,7(0.1%)

  12,9 tys

  0,2(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  356,4 tys

  5,8(0.6%)

  315,7 tys

  5,0(0.6%)

  559,3 tys

  9,0(1.1%)

  368,1 tys

  6,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,8 tys

  1,9(0.3%)

  110,0 tys

  1,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  0,5(0.1%)

  199,8 tys

  3,2(0.4%)

  1,4 mln

  23,2(3.3%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 162 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 963 kobiet oraz 7 199 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,8%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  16,0% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 691 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,13.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,18.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 10,6% mieszkańców (10,3% wśród dziewczyn i 10,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,0% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (34,1% kobiet i 34,0% mężczyzn).

 • 10,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,8%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,0% W miastach
  (wyższe)
 • 8,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. opolski
  32,5%
  Lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • powiat opolski
  3,2%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,8% W miastach
  (policealne)
 • 2,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opolski
  11,3%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat opolski
  17,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. opolski
  23,2%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,0% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,4%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat opolski
  26,1%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat opolski
  2,0%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 691 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  691,0
  Województwo
  792,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,52
  woj. lubelskie
  1,13
  Kraj
  1,01
 •  
 • 66,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 65,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 48,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opolski
  93,13
  Województwo
  94,47
  Kraj
  96,62
 • 90,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opolski
  90,65
  woj. lubelskie
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 315,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 261,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  95,18
  woj. lubelskie
  98,27
  Cały kraj
  100,01
 • 89,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  89,97
  Lubelskie
  92,40
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 146,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 104,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat opolski
  24,0
  Lubelskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 20,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. opolski
  19,0
  Lubelskie
  22,0
  Cała Polska
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 57,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 42,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 10,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opolskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie opolskim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 280)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie opolskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie opolskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 326 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 269 (uczestnicy: 35 721)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 60)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 2 280)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 3 023)
  • koncerty: 64 (uczestnicy: 12 420)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 2 727)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 634)
  • konkursy: 38 (uczestnicy: 1 885)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 2 389)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 435)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 6 493)
  • warsztaty: 42 (uczestnicy: 1 225)
  • inne: 4 (uczestnicy: 2 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 886)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 102)
  • taneczne: 4 (członkowie: 184)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 183)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 174)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 133)
  • koło gospodyń wiejskich: 5 (członkowie: 91)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 74)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 28)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 42)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 4)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 512)
  • teatralne: 5 (członkowie: 59)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 116)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 179)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 81)
  • taneczne: 6 (członkowie: 77)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie opolskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 346 miejscami na widowni. Odbyło się 418 seansów, na które przyszło 14 503 widzów, w tym 97 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 482 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie opolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 146 zwiedzających, co daje 190 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 199 696 wolumenów oraz 164 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 50 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 29 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 224 311 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 96
  • dostępne dla czytelników: 57
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 57
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 11
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 834 członków. Zarejestrowano 818 ćwiczących (mężczyźni: 631, kobiety: 187, chłopcy do lat 18: 348, dziewczęta do lat 18: 185). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie opolskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,8 wypadków (mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,6 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla całego kraju) oraz 55,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie opolskim zarejestrowanych było 56 246 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 933 samochodów osobowych (576,6 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 7 560 samochodów ciężarowych (130,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 339 autobusów (5,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 358 ciągników siodłowych (5,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 985 motocykli (49,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie opolskim znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 32 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 54,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  54,8
  woj. lubelskie
  58,4
  Polska
  85,2
 • 8,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. opolski
  8,3
  Lubelskie
  7,4
  Kraj
  7,4
 • 8,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat opolski
  8,6
  Lubelskie
  9,2
  Polska
  9,6
 • 55,16 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. opolski
  55,2
  woj. lubelskie
  83,8
  Cały kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 56 246 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opolskim w 2016 roku
 • 34 933 Samochody osobowe
 • 7 560 Samochody ciężarowe
 • 509 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 339 Autobusy
 • 325 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 358 Ciągniki samochodowe
 • 358   Ciągniki siodłowe
 • 9 746 Ciągniki rolnicze
 • 2 985 Motocykle
 • 1 162   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 968 Motorowery
 • 34 933Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody osobowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 576,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  576,6
  Lubelskie
  541,9
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 475
  • 1400-1649 kg10 440
  • 1650-1899 kg8 309
  • 1900 kg i więcej7 709
 • 8 475 do 1399 kg
 • 10 440 1400-1649 kg
 • 8 309 1650-1899 kg
 • 7 709 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 837 do 1399 cm3
 • 11 837
 • 20 382 1400-1999 cm3
 • 20 382
 • 2 714 2000 i więcej cm3
 • 2 714
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 964
  • olej napędowy10 117
  • gaz (LPG)7 796
  • pozostałe56
 • 16 964 benzyna
 • 10 117 olej napędowy
 • 7 796 gaz (LPG)
 • 56 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 133 do 1 roku
 • 133
 • 94 2 lata
 • 94
 • 111 3 lata
 • 111
 • 394 4-5 lat
 • 394
 • 560 6-7 lat
 • 560
 • 1 327 8-9 lat
 • 1 327
 • 1 870 10-11 lat
 • 1 870
 • 5 634 12-15 lat
 • 5 634
 • 9 687 16-20 lat
 • 9 687
 • 6 381 21-25 lat
 • 6 381
 • 3 499 26-30 lat
 • 3 499
 • 5 243 31 lat i więcej
 • 5 243
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opolskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 7 560Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 130,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  130,7
  Lubelskie
  83,0
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 634 do 999 kg
 • 3 634
 • 2 166 1000-1499 kg
 • 2 166
 • 633 1500-2999 kg
 • 633
 • 73 3000-3499 kg
 • 73
 • 117 3500-4999 kg
 • 117
 • 516 5000-6999 kg
 • 516
 • 240 7000-9999 kg
 • 240
 • 130 10000-14999 kg
 • 130
 • 51 15000 kg i więcej
 • 51
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 656
  • olej napędowy5 451
  • gaz (LPG)358
  • pozostałe95
 • 1 656 benzyna
 • 5 451 olej napędowy
 • 358 gaz (LPG)
 • 95 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 23 2 lata
 • 23
 • 29 3 lata
 • 29
 • 116 4-5 lat
 • 116
 • 162 6-7 lat
 • 162
 • 296 8-9 lat
 • 296
 • 328 10-11 lat
 • 328
 • 1 083 12-15 lat
 • 1 083
 • 1 765 16-20 lat
 • 1 765
 • 1 080 21-25 lat
 • 1 080
 • 793 26-30 lat
 • 793
 • 1 863 31 lat i więcej
 • 1 863
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  22,0 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 339Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Autobusy w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. opolski
  5,6
  woj. lubelskie
  3,3
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy325
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe0
 • 12 benzyna
 • 325 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 11 6-7 lat
 • 11
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 70 12-15 lat
 • 70
 • 64 16-20 lat
 • 64
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  19,4 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 358Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,9
  Województwo
  7,9
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy358
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 358 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 3 2 lata
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 37 8-9 lat
 • 37
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 66 12-15 lat
 • 66
 • 84 16-20 lat
 • 84
 • 36 21-25 lat
 • 36
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opolskim
 • powiat opolski
  17,0 lat
  woj. lubelskie
  13,5 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 2 985Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Motocykle w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 49,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  49,3
  Województwo
  40,1
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 15 2 lata
 • 15
 • 5 3 lata
 • 5
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 75 8-9 lat
 • 75
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 187 12-15 lat
 • 187
 • 282 16-20 lat
 • 282
 • 196 21-25 lat
 • 196
 • 418 26-30 lat
 • 418
 • 1 608 31 lat i więcej
 • 1 608
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opolskim
 • Tutaj
  27,5 lat
  Lubelskie
  26,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opolskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 69,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. opolski
  69,1 km
  woj. lubelskie
  271,8 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. opolski
  0,9 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  3,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek