Niemodlin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Niemodlin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Niemodlin to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Niemodlin.
 • 5 926 Liczba mieszkańców
 • 13,1 km² Powierzchnia
 • 452,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 177 m n.p.m Wysokość
 • 1283 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Dorota Koncewicz Burmistrz miasta
Niemodlin na mapie
Identyfikatory
 • 17.619950.6422 Współrzędne GPS
 • 1609074 TERYT (TERC)
 • 0965750 SIMC
Herb miasta Niemodlin
Niemodlin herb
Flaga miasta Niemodlin
Niemodlin flaga

Jak Niemodlin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Niemodlin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Niemodlin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Niemodlin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
123Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
126Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
147Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
160Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
219Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
225Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
226Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
226Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
242Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
297Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
321Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
323Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
360Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
362Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
393Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
395Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
404Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
409Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców

Niemodlin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-100Poczta Niemodlin, ul. Rynek 5
49-100Skrytki Pocztowe Poczta Niemodlin, ul. Rynek 5

Niemodlin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Niemodlinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Opolu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
Urząd Miejski w Niemodlinie
(77) 460-62-95
(77) 460-62-60
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
49-100 Niemodlin

Niemodlin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Niemodlin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 926, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 14,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Niemodlina zawarli w 2022 roku 22 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,0% mieszkańców Niemodlina jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Niemodlin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,85 na 1000 mieszkańców Niemodlina. W 2022 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,5% zgonów w Niemodlinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w Niemodlinie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Niemodlina przypada 10.07 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 96 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Niemodlina -44. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  59,4% mieszkańców Niemodlina jest w wieku produkcyjnym, 14,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Niemodlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 926 Liczba mieszkańców
 • 3 110 Kobiety
 • 2 816 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Niemodlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Niemodlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Niemodlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Niemodlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,1 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 46,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Niemodlin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Niemodlina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Niemodlin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Niemodlin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Niemodlin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,2%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  Opolskie
  54,6%
  Kraj
  54,0%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,1%
  Opolskie
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,5%
  Opolskie
  7,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Niemodlinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,7
  Opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Niemodlin
  1,1
  woj. opolskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Niemodlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,9
  Województwo
  -5,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Niemodlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Niemodlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Niemodlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Niemodlinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 22 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,2
  woj. opolskie
  7,2
  Cały kraj
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,4
  Opolskie
  32,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 387 g
  Opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Niemodlin
  1,24
  woj. opolskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Niemodlin
  0,59
  Województwo
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Niemodlin
  0,71
  woj. opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Niemodlinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,1
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 140,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Niemodlin
  140,6
  Opolskie
  173,0
  Kraj
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,5
  Województwo
  2,4
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  woj. opolskie
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,5%
  Opolskie
  36,7%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,9%
  woj. opolskie
  20,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  4,8%
  Kraj
  5,4%
 • 254 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  79,0
  Polska
  74,4
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  215,8
  Województwo
  282,4
  Kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  254,5
  Polska
  246,5
 • 452,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  452,2
  Opolskie
  508,0
  Kraj
  475,8
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Niemodlin
  69,0
  Opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  35,5
  Opolskie
  37,4
  Kraj
  32,6
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,1
  woj. opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. opolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 96 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 44 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 52 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -52 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -44 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Niemodlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Niemodlin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niemodlin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Niemodlinie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Niemodlinie to 2 428 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Niemodlinie to 5,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Niemodlinie to 146,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,91% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,26% mieszkań posiada łazienkę, 83,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 428 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 409,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Niemodlin
  409,70
  Opolskie
  388,00
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  70,60 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,90 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,74
  Województwo
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,44
  woj. opolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. opolskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,01
  woj. opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 35 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,83
  Województwo
  4,34
  Cała Polska
  3,89
 • 5,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Niemodlin
  5,91
  Opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 879 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 146,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Niemodlin
  146,5 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,43%
  Opolskie
  98,42%
  Cała Polska
  97,71%
 • 95,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,91%
  Opolskie
  97,47%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Niemodlin
  94,26%
  Opolskie
  95,90%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,73%
  Opolskie
  84,92%
  Kraj
  85,62%
 • 87,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  87,08%
  Opolskie
  50,38%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Niemodlin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Niemodlinie na 1000 mieszkańców pracuje 354osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Niemodlinie wynosiło w 2022 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemodlinie wynosiło 5 740,58 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Niemodlina 695 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 572 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -123.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Niemodlina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 354 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Niemodlin
  354,0
  Opolskie
  368,0
  Cały kraj
  402,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,2%
  Opolskie
  6,1%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Niemodlinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Niemodlinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Niemodlinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 741 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 741 PLN
  woj. opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Niemodlinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 695 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 572 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -123 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Niemodlinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 52,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Niemodlin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,2
  Opolskie
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 43,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,2
  woj. opolskie
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 173,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  173,0
  Województwo
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Niemodlin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Niemodlinie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 939 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 676 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 40 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (71) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (35) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (104) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Niemodlinie najwięcej (44) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (902) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,7% (204) podmiotów, a 75,1% (705) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Niemodlinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 939 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 204 Przemysł i budownictwo
 • 705 Pozostała działalność
 • 40 Podmioty nowo zarejestrowane w Niemodlinie w 2022 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Niemodlinie w 2022 roku
 • 676 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 902 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 902
 • 31 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 31
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 939 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 939
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 44 Spółki handlowe ogółem
 • 44
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 37  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 37
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 44 Spółki cywilne ogółem
 • 44
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 676 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 186 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 186
 • 126 Budownictwo
 • 126
 • 66 Transport i gospodarka magazynowa
 • 66
 • 57 Przetwórstwo przemysłowe
 • 57
 • 54 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 54
 • 37 Pozostała działalność
 • 37
 • 33 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 33
 • 23 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 23
 • 20 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 15 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 15
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niemodlin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Niemodlinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Niemodlinie wynosi 69,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Niemodlina najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Niemodlina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Niemodlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 11,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,29
  woj. opolskie
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Niemodlin
  6,19
  woj. opolskie
  10,21
  Polska
  12,98
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Opolskie
  4,50
  Cała Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  Opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  woj. opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,26
  woj. opolskie
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Niemodlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Niemodlin
  69%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Niemodlin
  66%
  Opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  47%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Niemodlin
  93%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  woj. opolskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Niemodlin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Niemodlina wyniosła w 2022 roku 92,8 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Niemodlina - 24.5% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,0 mln złotych, czyli 18,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Niemodlina wyniosła w 2022 roku 91,1 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.6%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18.9%). W budżecie Niemodlina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (14,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 36,3 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,8%.
 • Wydatki budżetu w Niemodlinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Niemodlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Niemodlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Niemodlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,5 mln

  2,9 tys(100%)

  47,7 mln

  3,6 tys(100%)

  54,5 mln

  4,1 tys(100%)

  62,4 mln

  4,7 tys(100%)

  63,1 mln

  4,8 tys(100%)

  66,3 mln

  5,1 tys(100%)

  91,0 mln

  7,1 tys(100%)

  92,8 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,5 mln

  694(11.4%)

  5,6 mln

  869(11.8%)

  6,6 mln

  1,0 tys(12.1%)

  6,3 mln

  998(10.2%)

  5,9 mln

  936(9.3%)

  7,3 mln

  1,2 tys(10.9%)

  21,7 mln

  3,6 tys(23.9%)

  22,7 mln

  3,8 tys(24.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  2,0 tys(32.3%)

  13,4 mln

  2,1 tys(28%)

  13,4 mln

  2,1 tys(24.6%)

  15,2 mln

  2,4 tys(24.3%)

  17,5 mln

  2,8 tys(27.7%)

  19,0 mln

  3,0 tys(28.6%)

  20,7 mln

  3,4 tys(22.7%)

  21,8 mln

  3,7 tys(23.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  647(10.7%)

  4,4 mln

  671(9.1%)

  5,1 mln

  798(9.4%)

  5,3 mln

  828(8.4%)

  5,8 mln

  916(9.1%)

  5,7 mln

  918(8.6%)

  6,7 mln

  1,1 tys(7.3%)

  8,2 mln

  1,4 tys(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  30,5 tys

  4,7(0.1%)

  23,4 tys

  3,6(0%)

  22,8 tys

  3,5(0%)

  12,3 tys

  1,9(0%)

  12,0 tys

  1,9(0%)

  4,6 tys

  0,7(0%)

  13,0 tys

  2,1(0%)

  7,0 mln

  1,2 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  1,2 tys(19.2%)

  14,6 mln

  2,3 tys(30.7%)

  4,5 mln

  693(8.2%)

  4,2 mln

  664(6.8%)

  4,3 mln

  679(6.8%)

  4,5 mln

  730(6.9%)

  4,8 mln

  788(5.3%)

  6,7 mln

  1,1 tys(7.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  540,1 tys

  82,8(1.4%)

  600,9 tys

  92,7(1.3%)

  2,8 mln

  435(5.1%)

  3,2 mln

  508(5.2%)

  4,6 mln

  726(7.2%)

  1,9 mln

  304(2.8%)

  6,0 mln

  982(6.6%)

  5,0 mln

  836(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  186(3.1%)

  1,4 mln

  219(3%)

  2,3 mln

  365(4.3%)

  5,5 mln

  866(8.8%)

  1,5 mln

  237(2.4%)

  2,0 mln

  327(3.1%)

  1,7 mln

  282(1.9%)

  3,9 mln

  662(4.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,2 mln

  340(5.6%)

  2,4 mln

  373(5.1%)

  2,5 mln

  386(4.6%)

  2,8 mln

  444(4.5%)

  3,1 mln

  486(4.8%)

  3,0 mln

  487(4.6%)

  3,9 mln

  637(4.3%)

  2,6 mln

  446(2.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  163(2.7%)

  1,0 mln

  158(2.1%)

  1,1 mln

  176(2.1%)

  2,7 mln

  429(4.4%)

  1,1 mln

  170(1.7%)

  1,1 mln

  182(1.7%)

  1,3 mln

  207(1.4%)

  1,4 mln

  235(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  368(6.1%)

  1,3 mln

  202(2.7%)

  1,3 mln

  202(2.4%)

  1,2 mln

  193(2%)

  1,4 mln

  224(2.2%)

  1,6 mln

  256(2.4%)

  4,6 mln

  747(5%)

  1,2 mln

  197(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  858,8 tys

  132(2.2%)

  803,9 tys

  124(1.7%)

  796,6 tys

  124(1.5%)

  785,3 tys

  123(1.3%)

  874,2 tys

  139(1.4%)

  870,7 tys

  140(1.3%)

  868,6 tys

  142(1%)

  916,5 tys

  155(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  326,6 tys

  50,1(0.8%)

  288,5 tys

  44,5(0.6%)

  242,2 tys

  37,7(0.4%)

  234,8 tys

  36,9(0.4%)

  307,2 tys

  48,9(0.5%)

  207,2 tys

  33,3(0.3%)

  168,0 tys

  27,5(0.2%)

  608,3 tys

  103(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  385,4 tys

  59,1(1%)

  381,0 tys

  58,8(0.8%)

  301,2 tys

  46,8(0.6%)

  354,9 tys

  55,8(0.6%)

  490,6 tys

  78,1(0.8%)

  452,7 tys

  72,7(0.7%)

  452,3 tys

  74,1(0.5%)

  482,5 tys

  81,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  280,9 tys

  43,1(0.7%)

  306,3 tys

  47,2(0.6%)

  274,5 tys

  42,7(0.5%)

  983,5 tys

  155(1.6%)

  460,9 tys

  73,4(0.7%)

  272,7 tys

  43,8(0.4%)

  233,8 tys

  38,3(0.3%)

  361,2 tys

  61,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  899,6 tys

  138(2.3%)

  917,9 tys

  142(1.9%)

  971,8 tys

  151(1.8%)

  1,1 mln

  169(1.7%)

  1,1 mln

  173(1.7%)

  1,2 mln

  188(1.8%)

  1,3 mln

  217(1.5%)

  173,7 tys

  29,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  90,2 tys

  13,8(0.2%)

  84,0 tys

  12,9(0.2%)

  70,7 tys

  11,0(0.1%)

  52,1 tys

  8,2(0.1%)

  41,7 tys

  6,6(0.1%)

  36,3 tys

  5,8(0.1%)

  63,8 tys

  10,5(0.1%)

  147,4 tys

  24,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  150,2 tys

  23,0(0.4%)

  16,9 tys

  2,6(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  189,8 tys

  29,8(0.3%)

  142,1 tys

  22,6(0.2%)

  139,0 tys

  22,3(0.2%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  116,1 tys

  17,9(0.2%)

  32,0 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  999

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Niemodlinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Niemodlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Niemodlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Niemodlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,8 mln

  3,1 tys(100%)

  48,7 mln

  3,6 tys(100%)

  54,5 mln

  4,1 tys(100%)

  59,2 mln

  4,5 tys(100%)

  66,3 mln

  5,0 tys(100%)

  68,8 mln

  5,3 tys(100%)

  87,4 mln

  6,8 tys(100%)

  91,1 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,7 mln

  2,7 tys(42.2%)

  16,7 mln

  2,6 tys(34.2%)

  17,8 mln

  2,8 tys(32.6%)

  20,4 mln

  3,2 tys(34.4%)

  21,9 mln

  3,5 tys(33.1%)

  22,5 mln

  3,6 tys(32.7%)

  23,6 mln

  3,9 tys(27.1%)

  26,3 mln

  4,4 tys(28.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,8 mln

  1,3 tys(20.9%)

  9,4 mln

  1,4 tys(19.3%)

  9,4 mln

  1,5 tys(17.2%)

  11,8 mln

  1,9 tys(20%)

  13,1 mln

  2,1 tys(19.7%)

  15,0 mln

  2,4 tys(21.9%)

  16,4 mln

  2,7 tys(18.8%)

  17,9 mln

  3,0 tys(19.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  495(7.7%)

  3,3 mln

  506(6.7%)

  5,1 mln

  788(9.3%)

  3,7 mln

  581(6.2%)

  4,8 mln

  772(7.3%)

  4,7 mln

  760(6.9%)

  15,4 mln

  2,5 tys(17.6%)

  17,2 mln

  2,9 tys(18.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5

  0,0(0%)

  7,1

  0,0(0%)

  63,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 mln

  1,3 tys(8.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  865(13.5%)

  12,4 mln

  1,9 tys(25.5%)

  2,3 mln

  363(4.3%)

  2,2 mln

  343(3.7%)

  2,0 mln

  318(3%)

  2,2 mln

  348(3.2%)

  2,2 mln

  355(2.5%)

  3,6 mln

  600(3.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,4 mln

  370(5.8%)

  2,5 mln

  383(5.1%)

  2,5 mln

  381(4.5%)

  2,7 mln

  424(4.5%)

  2,7 mln

  435(4.1%)

  2,8 mln

  444(4%)

  3,2 mln

  533(3.7%)

  2,9 mln

  494(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  219(3.4%)

  1,8 mln

  279(3.7%)

  2,4 mln

  377(4.4%)

  1,3 mln

  212(2.3%)

  1,7 mln

  277(2.6%)

  2,0 mln

  320(2.9%)

  4,8 mln

  784(5.5%)

  2,8 mln

  465(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  779,3 tys

  120(1.9%)

  837,9 tys

  129(1.7%)

  826,8 tys

  129(1.5%)

  745,4 tys

  117(1.3%)

  773,6 tys

  123(1.2%)

  938,3 tys

  151(1.4%)

  1,1 mln

  174(1.2%)

  894,5 tys

  151(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  684,2 tys

  105(1.6%)

  725,8 tys

  112(1.5%)

  731,1 tys

  114(1.3%)

  722,9 tys

  114(1.2%)

  812,2 tys

  129(1.2%)

  811,6 tys

  130(1.2%)

  824,0 tys

  135(0.9%)

  879,8 tys

  148(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  295,3 tys

  45,3(0.7%)

  322,6 tys

  49,7(0.7%)

  218,6 tys

  34,0(0.4%)

  189,6 tys

  29,8(0.3%)

  212,1 tys

  33,8(0.3%)

  244,1 tys

  39,2(0.4%)

  328,3 tys

  53,8(0.4%)

  655,9 tys

  111(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  187,3 tys

  28,7(0.4%)

  155,1 tys

  23,9(0.3%)

  738,7 tys

  115(1.4%)

  1,7 mln

  263(2.8%)

  1,9 mln

  304(2.9%)

  305,0 tys

  49,0(0.4%)

  2,5 mln

  415(2.9%)

  506,7 tys

  85,5(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  261,5 tys

  40,1(0.6%)

  248,1 tys

  38,3(0.5%)

  270,4 tys

  42,0(0.5%)

  234,0 tys

  36,8(0.4%)

  268,8 tys

  42,8(0.4%)

  283,7 tys

  45,6(0.4%)

  327,1 tys

  53,6(0.4%)

  316,4 tys

  53,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,5 tys

  1,3(0%)

  6,4 tys

  1,0(0%)

  60,9 tys

  9,5(0.1%)

  502,7 tys

  79,1(0.8%)

  1,2 mln

  191(1.8%)

  13,6 tys

  2,2(0%)

  260,9 tys

  42,8(0.3%)

  221,8 tys

  37,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  109,2 tys

  16,7(0.3%)

  98,3 tys

  15,2(0.2%)

  103,8 tys

  16,1(0.2%)

  757,8 tys

  119(1.3%)

  108,6 tys

  17,3(0.2%)

  89,6 tys

  14,4(0.1%)

  98,6 tys

  16,2(0.1%)

  127,0 tys

  21,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  192,7 tys

  29,6(0.5%)

  177,4 tys

  27,4(0.4%)

  157,8 tys

  24,5(0.3%)

  124,3 tys

  19,5(0.2%)

  91,2 tys

  14,5(0.1%)

  87,3 tys

  14,0(0.1%)

  74,4 tys

  12,2(0.1%)

  51,9 tys

  8,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,9 tys

  2,3(0%)

  40,8 tys

  6,3(0.1%)

  11,2 tys

  1,7(0%)

  23,4 tys

  3,7(0%)

  13,7 tys

  2,2(0%)

  20,7 tys

  3,3(0%)

  28,0 tys

  4,6(0%)

  27,3 tys

  4,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  13,5 tys

  2,1(0%)

  11,0 tys

  1,7(0%)

  14,3 tys

  2,2(0%)

  12,8 tys

  2,0(0%)

  18,2 tys

  2,9(0%)

  18,5 tys

  3,0(0%)

  18,6 tys

  3,1(0%)

  25,1 tys

  4,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  150,2 tys

  23,0(0.4%)

  16,9 tys

  2,6(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  189,8 tys

  29,8(0.3%)

  142,1 tys

  22,6(0.2%)

  139,0 tys

  22,3(0.2%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  2,7 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  999

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  700

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  38,1 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Niemodlin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 192 mieszkańców Niemodlina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 554 kobiet oraz 639 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Niemodlina, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Niemodlina mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Niemodlinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Niemodlinie mieściły się 4 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 335 dzieci (161 dziewczynek oraz 174 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Niemodlinie mieściły się 2 przedszkola, w których do 11 oddziałów uczęszczało 263 dzieci (128 dziewczynek oraz 135 chłopców). Dostępnych było 270 miejsc.

  16,6% mieszkańców Niemodlina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 631 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 594 uczniów (285 kobiet oraz 309 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Niemodlinie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 495 uczniów (240 kobiet oraz 255 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (25,9% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 139,76.

  W Niemodlinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 62 uczniów (45 kobiet oraz 17 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 21 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Niemodlinie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 219 uczniów (141 kobiet oraz 78 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 80 absolwentów.

  W Niemodlinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 80 uczniów (28 kobiet oraz 52 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,9% mieszkańców (21,7% wśród dziewczyn i 18,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15,5 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Niemodlina w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Niemodlin
  20,8%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Niemodlin
  31,7%
  Opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Niemodlin
  10,4%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Niemodlin
  18,8%
  woj. opolskie
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Niemodlin
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Niemodlin
  12,1%
  Opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Niemodlin
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1631 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 631,0
  woj. opolskie
  907,0
  Polska
  883,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Niemodlin
  0,49
  woj. opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 315 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Niemodlin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 335 Dzieci
 • 161 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 174 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,1%
  51,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 80 3 lata
 • 80
 • 87 4 lata
 • 87
 • 76 5 lata
 • 76
 • 78 6 lat
 • 78
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 37 3 lata
 • 37
 • 43 4 lata
 • 43
 • 39 5 lata
 • 39
 • 36 6 lat
 • 36
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 43 3 lata
 • 43
 • 44 4 lata
 • 44
 • 37 5 lata
 • 37
 • 42 6 lat
 • 42
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 29,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 29,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Niemodlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niemodlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 1 ("Bajka")
  Publiczne
  77 460-64-07
  77 460-64-07
  ul. KILIŃSKIEGO 31
  49-100 Niemodlin
  612612
  Przedszkole Publiczne nr 2 w Niemodlinie
  Publiczne
  77 460-66-52
  77 460-66-52
  ul. Opolska 30a
  49-100 Niemodlin
  512514
  Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Dinolandia Przemysław Łyszczarczyk
  Niepubliczne
  69 248-69-99
  77 403-22-08
  ul. Opolska 54
  49-100 Niemodlin
  ---
 • Szkoły podstawowe w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Niemodlin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 594 Uczniowie
 • 285 Kobiety
  (uczniowie)
 • 309 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,6
  Województwo
  15,7
  Polska
  16,7
 •  
 • 52,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 49,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 139,76 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Niemodlin
  139,76
  Opolskie
  94,73
  Kraj
  95,71
 • 138,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  138,35
  woj. opolskie
  93,56
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Niemodlin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Niemodlin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Niemodlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niemodlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie (Janusz Korczak)
  Publiczna
  77 402-33-70
  77 402-33-70
  ul. Reymonta 9
  49-100 Niemodlin
  1944339
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczna
  77 460-64-02
  77 460-64-02
  ul. Szkolna 5
  49-100 Niemodlin
  711822
 • Szkoły ponadpodstawowe w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Niemodlin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 72,6%
  27,4%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  15,5
  Opolskie
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Niemodlin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Niemodlin
  20,0
  woj. opolskie
  18,1
  Cały kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Niemodlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Niemodlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Publiczna
  77 460-62-22
  77 460-62-22
  ul. Opolska 34
  49-100 Niemodlin
  5106-
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
  Publiczne
  77 460-62-22
  77 460-62-22
  ul. Opolska 34
  49-100 Niemodlin
  370-
 • Edukacyjne grupy wieku w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Niemodlin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Niemodlin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Niemodlin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Niemodlin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Niemodlinie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Niemodlinie znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 100)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Niemodlinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Niemodlinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Niemodlinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Niemodlinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 285 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 34 (uczestnicy: 4 800)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 450)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 1 400)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 313)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 45)
  • taneczne: 6 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 48)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 238)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 48)
  • taneczne: 6 (członkowie: 120)
  • inne: 4 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Niemodlinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 53 052 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 59 433 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Niemodlinie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 200 członków. Zarejestrowano 200 ćwiczących (mężczyźni: 145, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 84, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Niemodlinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Niemodlinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Niemodlina znajduje się 49 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Niemodlinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Założenie urbanistyczne z XIII w.dnia 1950-03-12, wykaz dokumentów: R-286 z 1950-03-12
  • Zamek z przełomu XIV/XV w. (ul. Rynek 55)dnia 1950-05-22, wykaz dokumentów: 20/50 z 1950-05-22; R/315 z 1950-05-22; 20/50 z 1977-11-29
  • Zespół - zamek (data nieznana) (ul. Rynek 55)dnia 1950-05-22, wykaz dokumentów: 20/50 z 1950-05-22; R/315 z 1950-05-22; 848/64 z 1964-05-08; 849/64 z 1964-05-08; 850/64 z 1964-05-08; 851/64 z 1964-05-08; 852/64 z 1964-05-08; 20/50 z 1977-11-29; 848/64 z 1977-11-29; 849/64 z 1977-11-29; 850/64 z 1977-11-29; 851/64 z 1977-11-29; brak numeru z 1978-10-25; 87/83 z 1983-10-13
  • Kościół z pocz. XIV w. (ul. Rynek 29)dnia 1958-02-20, wykaz dokumentów: 300/58 z 1958-02-20
  • Arsenał z XVII w. (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 7a)dnia 1958-03-10, wykaz dokumentów: 322/58 z 1958-03-10
  • Mur obronny z XV w.dnia 1958-06-15, wykaz dokumentów: 403/58 z 1958-06-15
  • Oficyna gospodarcza z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 55a)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 848/64 z 1964-05-08; 848/64 z 1977-11-29
  • Budynek bramny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 55)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 849/64 z 1964-05-08; 849/64 z 1977-11-29
  • Most z przełomu XVI/XVII w. (ul. Rynek 55)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 850/64 z 1964-05-08; 850/64 z 1977-11-29
  • Wozownia z 1. poł. XIX w.dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 851/64 z 1964-05-08; 851/64 z 1977-11-29
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XIX w.dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 851/64 z 1964-05-08; 851/64 z 1977-11-29
  • Inny budynek gospodarczy z 1. poł. XIX w.dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 851/64 z 1964-05-08; 851/64 z 1977-11-29
  • Brama (data nieznana)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 851/64 z 1964-05-08; 851/64 z 1977-11-29
  • Zespół - folwark z 1. poł. XIX w.dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 851/64 z 1964-05-08; 851/64 z 1977-11-29; brak numeru z 1978-10-25
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XVI/XVII w. (ul. Rynek 55)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 852/64 z 1964-05-08
  • Plebania z XV w. (ul. Rynek 29)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 856/64 z 1964-05-08
  • Organistówka z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 29a)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 856/64 z 1964-05-08
  • Zespół - plebania z XV w. (ul. Rynek 29)dnia 1964-05-08, wykaz dokumentów: 856/64 z 1964-05-08; brak numeru z 2010-04-30
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 1)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1318/66 z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1319/66 z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 3)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1320/66 z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1321/66 z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1322/66 z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1966-04-16, wykaz dokumentów: 1323/66 z 1966-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 1966-04-18, wykaz dokumentów: 1324/66 z 1966-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1966-04-18, wykaz dokumentów: 1325/66 z 1966-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1966-04-18, wykaz dokumentów: 1326/66 z 1966-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 34)dnia 1966-04-18, wykaz dokumentów: 1327/66 z 1966-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 39)dnia 1966-04-18, wykaz dokumentów: 1328/66 z 1966-04-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 41)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1329/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 43)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1330/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 45)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1331/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 46)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1332/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1750 - 1850 (ul. Rynek 47)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1333/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Szewska 1)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1334/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 48)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1335/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 49)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1336/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Rynek 50)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1337/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 53)dnia 1966-04-23, wykaz dokumentów: 1338/66 z 1966-04-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. Rynek 54)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1339/66 z 1966-04-25
  • Zajazd z pocz. XIX w. (ul. Brzeska 1)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1340/66 z 1966-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Drzymały 4)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1341/66 z 1966-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 3)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1342/66 z 1966-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 5)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1343/66 z 1966-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 10)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1344/66 z 1966-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1795 r. (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 11)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1345/66 z 1966-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 13)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1346/66 z 1966-04-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Bohaterów Powstań Śląskich 18)dnia 1966-04-25, wykaz dokumentów: 1347/66 z 1966-04-25
  • Park z 2. poł. XIX w.dnia 1983-10-13, wykaz dokumentów: 87/83 z 1983-10-13
 • Formy ochrony przyrody w Niemodlinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Niemodlina znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Niemodlinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bory Niemodlińskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170 5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego Blok (6.6 ha) ze starodrzewiem sosnowym Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością jest Niemodlin., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 49170.5 ha
  • Anna i Arkadiusz - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo platan klonolistny (Platanus x hispanica) o wymiarach obwód pnia 490 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 521/1k.m. 9 obręb Niemodlin
  • Brat Zdrówko - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo buk pospolity (Fagus sylvatica) 'Purpurea' obwód pnia 390 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 521/1k.m. 9 obręb Niemodlin
  • Feliks - Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata) dwupniowy obody pni 124/87 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 521/1k.m. 9 obręb Niemodlin
  • Iwo - Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata) obwód pnia 253 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 521/1k.m. 9 obręb Niemodlin
  • Leopold - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo dąb czerwony (Quercus rubra) obwód pnia 380 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Dzrewo rośnie na działce nr 521/1k.m. 9 obręb Niemodlin
  • Mikołaj - Pomnik przyrodyOpis: Drzewo klon pospolity (Acer platanoides) 'Schwedleri' obwód pnia 364 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Drzewo rosnie na działce nr 521/1k.m. 9 obręb Niemodlin
  • Wiktoria - Pomnik przyrodyOpis: Cis pospolity (Taxus baccata) obwód pnia 112 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Drzewo rosnie na działce nr 521/1k.m. 9 obręb Niemodlin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1971-02-27, Opis granicy: w rozporządzeniu znajduję się działka o numerze 582 (wg. Topograficznej bazy danych głazy znajdują się na skwerze na środku skrzyżowania - skrzyżowanie ulic Lwowska i Podwale)
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) obwód pnia 350 cm, Data ustanowienia: 2016-09-24, Opis granicy: Drzewo rośnie na działce nr 89/1 k.m. 1 obręb Krasna Góra

Niemodlin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Niemodlinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 33,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Niemodlinie znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Niemodlinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Niemodlinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 33,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  33,7
  woj. opolskie
  46,5
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,8
  Kraj
  5,0
 • 33,75 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Niemodlin
  33,7
  Województwo
  54,4
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  117,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Niemodlinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 245,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Niemodlin
  245,7 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,6 km
  Województwo
  6,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Niemodlin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 46droga krajowa nr 46(Kłodzko - Jaszkówka - Podzamek - Laski - Mąkolno - Złoty Stok - Kamienica - Paczków - Stary Paczków - Ścibórz - Otmuchów - Wójcice - Goświnowice - Nysa - Hanuszów - Strobice - Pakosławice - Sidzina - Malerzowice Wielkie - Grabin - Jaczowice - Brzęczkowice - Niemodlin - Sosnówka - Prądy - Dąbrowa - Karczów - Wrzoski - Opole - Lędziny - Chrząstowice - Dębska Kuźnia - Schodnia - Ozimek - Grodziec - Myślina - Błachów - Dobrodzień - Gosławice - Gwoździany - Pawonków - Lisowice - Lubliniec - Lubecko - Kochanowice - Lisów - Herby - Blachownia - Częstochowa - Odrzykoń - Olsztyn - Przymiłowice - Piasek - Janów - Apolonka - Bystrzanowice - Lgoczanka - Ślęzany - Lelów - Nakło - Szczekociny)
  • DW 405droga wojewódzka nr 405( Niemodlin - Wydrowice - Tułowice - Sowin - Korfantów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Niemodlin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 329Linia kolejowa nr 329: Szydłów - Gracze [o znaczenia miejscowym] (Szydłów - Grodziec Niemodliński - Sady -Niemodlin - Szydłowiec Śląski - Gracze - Lipowa Śląska)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Niemodlinie istnieje 62 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 700-lecia Niemodlina

  ul. Aleja Wolności

  ul. Boczna

  ul. Bohaterów Powstań Śląskich

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzeska

  ul. Brzozowa

  ul. Daszyńskiego

  ul. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Gazowa

  ul. Gościejowicka

  ul. Grażyny Bacewicz

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Wieniawskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Korfantego

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Lompy

  ul. Lwicka

  ul. Lwowska

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieczysława Karłowicza

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nowa

  pl. Obrońców Przebraża

  ul. Opolska

  Osiedle Piastów

  ul. Parkowa

  ul. Podgórna

  ul. Podmiejska

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Reymonta

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Strażacka

  ul. Szewska

  ul. Szkolna

  ul. Słowackiego

  ul. Tysiąclecia

  ul. Witolda Lutosławskiego

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wyzwolenia

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Świętojańska

  ul. Żeromskiego