Michałowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Michałowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Michałowo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Michałowo.
 • 2 924 Liczba mieszkańców
 • 2,2 km² Powierzchnia
 • 1 360,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2009 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Marek Nazarko Burmistrz miasta
Michałowo na mapie
Identyfikatory
 • 23.606253.0329 Współrzędne GPS
 • 2002074 TERYT (TERC)
 • 0034507 SIMC
Herb miasta Michałowo
Michałowo herb

Jak Michałowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Michałowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Michałowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Michałowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
62Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
102Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
124Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
137Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
156Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
175Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
186Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
186Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
223Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
260Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
270Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
288Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
293Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
294Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
294Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
334Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
340Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
340Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców

Michałowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-050Poczta Michałowo, ul. Białostocka 3

Michałowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Michałowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Michałowie
(85) 713-17-74
(85) 713-17-77
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Michałowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Michałowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 924, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2009-2021 liczba mieszkańców zmalała o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Michałowa zawarli w 2021 roku 8 małżeństw, co odpowiada 2,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców Michałowa jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Michałowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,19 na 1000 mieszkańców Michałowa. W 2021 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 26,7% dziewczynek i 73,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 461 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,4% zgonów w Michałowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w Michałowie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Michałowa przypada 17.26 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Michałowa -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,9% mieszkańców Michałowa jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 924 Liczba mieszkańców
 • 1 495 Kobiety
 • 1 429 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,0 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Michałowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Michałowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Michałowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Michałowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,5%
  Województwo
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • Michałowo
  57,5%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,8%
  Województwo
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Michałowo
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Michałowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  2,7
  Podlaskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Michałowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,19 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,2
  Podlaskie
  -5,7
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Michałowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Michałowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Michałowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Michałowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 26,7%
  73,3%
 • 5,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Michałowo
  5,1
  woj. podlaskie
  8,7
  Kraj
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,7
  Podlaskie
  37,9
  Cały kraj
  37,5
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 26 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 26
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 90 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 461 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 389 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 531 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 461 g
  Województwo
  3 430 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 22 Waga 4500g - 4999g
 • 22
 • 167 Waga 4000g - 4499g
 • 167
 • 498 Waga 3500g - 3999g
 • 498
 • 451 Waga 3000g - 3499g
 • 451
 • 163 Waga 2500g - 2999g
 • 163
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  Podlaskie
  1,28
  Cały kraj
  1,32
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Podlaskie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,67
  woj. podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Michałowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 56,9%
  43,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,3
  Województwo
  14,3
  Polska
  13,6
 • 149,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  149,8
  Województwo
  165,4
  Cały kraj
  156,7
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  woj. podlaskie
  4,7
  Kraj
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Michałowo
  3,4
  woj. podlaskie
  3,6
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,4%
  Podlaskie
  35,6%
  Kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,7%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  Podlaskie
  5,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 388 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  76,2
  Cała Polska
  74,4
 • 220,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  220,0
  woj. podlaskie
  245,9
  Polska
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Kraj
  246,5
 • 452,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 392,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Michałowo
  452,3
  Podlaskie
  515,8
  Polska
  475,8
 • 48,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  48,2
  Województwo
  60,8
  Cała Polska
  70,6
 • 29,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,4
  Podlaskie
  33,1
  Kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Michałowo
  7,7
  Województwo
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Podlaskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Michałowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Michałowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Michałowie oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Michałowie to 1 176 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Michałowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Michałowie to 126,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,93% mieszkań posiada łazienkę, 64,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 176 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 394,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  394,20
  Województwo
  397,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,90 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,60 m2
  Podlaskie
  30,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,95
  Podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,54
  Województwo
  2,52
  Cała Polska
  2,55
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Michałowo
  0,64
  Podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,68
  Województwo
  6,64
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 12 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  6,00
  Podlaskie
  3,93
  Polska
  3,90
 • 4,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,10
  woj. podlaskie
  26,06
  Polska
  24,07
 • 252 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 126,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  126,0 m2
  Województwo
  91,5 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,09 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Michałowo
  0,09 m2
  woj. podlaskie
  0,61 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,28%
  Województwo
  93,45%
  Cała Polska
  96,97%
 • 83,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Michałowo
  83,50%
  woj. podlaskie
  89,18%
  Cała Polska
  94,01%
 • 79,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Michałowo
  79,93%
  Województwo
  87,24%
  Kraj
  91,78%
 • 64,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  64,12%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Podlaskie
  32,87%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Michałowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Michałowie na 1000 mieszkańców pracuje 141osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Michałowie wynosiło w 2021 roku 11,0% (11,1% wśród kobiet i 11,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Michałowie wynosiło 4 979,46 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  38,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Michałowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 29,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  141,0
  Województwo
  206,0
  Kraj
  257,0
 • 11,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,1% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • Miasto
  11,0%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Michałowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Michałowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Michałowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 979 PLN
  Województwo
  5 413 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Michałowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 29,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,7% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Michałowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 412 Pracujący ogółem
 • 266 Kobiety
 • 146 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Michałowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Michałowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Michałowo
  67,0
  Województwo
  66,2
  Cały kraj
  69,0
 • 42,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,2
  Podlaskie
  37,0
  Cały kraj
  38,2
 • 170,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Michałowo
  170,3
  Województwo
  126,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Michałowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Michałowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 275 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 197 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (14) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Michałowie najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (262) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,9% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,5% (51) podmiotów, a 70,5% (194) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Michałowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 275 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51 Przemysł i budownictwo
 • 194 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Michałowie w 2021 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Michałowie w 2021 roku
 • 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 262 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 262
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 275 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 275
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 197 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 23 Budownictwo
 • 23
 • 18 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 18
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Michałowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 44 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,23 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Michałowie wynosi 76,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Michałowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,28 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,17 (wykrywalność 76%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,40 (42%), drogowe - 2,20 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Michałowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 44
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 15,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Michałowo
  15,23
  Podlaskie
  15,33
  Cała Polska
  21,51
 • 6,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,28
  Województwo
  8,50
  Cała Polska
  12,82
 • 6,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Michałowo
  6,17
  Podlaskie
  3,88
  Cała Polska
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,20
  Województwo
  2,20
  Polska
  1,85
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Michałowo
  0,32
  woj. podlaskie
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 5,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Michałowo
  5,40
  woj. podlaskie
  6,55
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Województwo
  77%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. podlaskie
  73%
  Polska
  64%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  woj. podlaskie
  68%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Michałowo
  94%
  woj. podlaskie
  92%
  Cała Polska
  89%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Michałowo
  42%
  Podlaskie
  54%
  Kraj
  53%

Michałowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Michałowa wyniosła w 2021 roku 40,2 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Michałowa - 22.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,0 mln złotych, czyli 7,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Michałowa wyniosła w 2021 roku 42,1 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (4.7%). W budżecie Michałowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 709 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 21,3 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 28,8%.
 • Wydatki budżetu w Michałowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,1 mln

  4,6 tys(100%)

  25,5 mln

  3,7 tys(100%)

  26,1 mln

  3,8 tys(100%)

  31,0 mln

  4,6 tys(100%)

  32,8 mln

  4,9 tys(100%)

  34,9 mln

  5,3 tys(100%)

  43,5 mln

  6,7 tys(100%)

  40,2 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  1,9 tys(19%)

  6,1 mln

  1,9 tys(23.9%)

  6,4 mln

  2,1 tys(24.6%)

  8,5 mln

  2,8 tys(27.4%)

  8,7 mln

  2,8 tys(26.5%)

  8,4 mln

  2,8 tys(24%)

  8,5 mln

  2,8 tys(19.5%)

  8,9 mln

  3,0 tys(22.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  930(9.1%)

  2,6 mln

  834(10.2%)

  2,8 mln

  900(10.7%)

  2,8 mln

  913(9%)

  3,0 mln

  976(9.1%)

  3,9 mln

  1,3 tys(11.2%)

  4,6 mln

  1,5 tys(10.5%)

  4,7 mln

  1,6 tys(11.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  706,2 tys

  224(2.2%)

  444,7 tys

  142(1.7%)

  596,1 tys

  192(2.3%)

  498,6 tys

  162(1.6%)

  1,0 mln

  331(3.1%)

  1,6 mln

  535(4.6%)

  6,4 mln

  2,1 tys(14.7%)

  3,2 mln

  1,1 tys(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  381(3.7%)

  1,3 mln

  414(5.1%)

  1,2 mln

  387(4.6%)

  1,4 mln

  451(4.5%)

  1,6 mln

  527(4.9%)

  3,2 mln

  1,1 tys(9.3%)

  2,7 mln

  898(6.2%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  1,4 tys(14.2%)

  4,7 mln

  1,5 tys(18.3%)

  7,5 mln

  2,4 tys(28.7%)

  2,8 mln

  919(9.1%)

  2,8 mln

  917(8.5%)

  3,0 mln

  987(8.5%)

  2,7 mln

  907(6.2%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  1,0 tys(10%)

  4,1 mln

  1,3 tys(16%)

  2,1 mln

  669(7.9%)

  2,5 mln

  811(8%)

  2,1 mln

  701(6.5%)

  1,8 mln

  587(5.1%)

  4,9 mln

  1,6 tys(11.3%)

  2,7 mln

  937(6.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  687(6.7%)

  2,4 mln

  766(9.4%)

  1,9 mln

  615(7.3%)

  2,0 mln

  662(6.6%)

  2,2 mln

  735(6.8%)

  2,4 mln

  809(7%)

  2,4 mln

  793(5.4%)

  2,7 mln

  929(6.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  739(7.2%)

  1,5 mln

  485(5.9%)

  1,5 mln

  475(5.6%)

  1,5 mln

  481(4.8%)

  1,5 mln

  482(4.5%)

  1,8 mln

  605(5.2%)

  1,6 mln

  526(3.6%)

  2,1 mln

  722(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  513,4 tys

  163(1.6%)

  831,5 tys

  266(3.3%)

  825,2 tys

  266(3.2%)

  2,0 mln

  664(6.6%)

  3,1 mln

  1,0 tys(9.4%)

  865,2 tys

  287(2.5%)

  860,5 tys

  288(2%)

  1,1 mln

  361(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,2 tys

  2,6(0%)

  7,5 tys

  2,4(0%)

  7,7 tys

  2,5(0%)

  59,6 tys

  19,4(0.2%)

  56,6 tys

  18,6(0.2%)

  231,4 tys

  76,8(0.7%)

  427,3 tys

  143(1%)

  435,5 tys

  149(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  272,3 tys

  86,4(0.8%)

  382,1 tys

  122(1.5%)

  442,5 tys

  143(1.7%)

  654,9 tys

  213(2.1%)

  326,0 tys

  107(1%)

  357,1 tys

  119(1%)

  379,2 tys

  127(0.9%)

  420,0 tys

  144(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  247,3 tys

  78,4(0.8%)

  276,4 tys

  88,5(1.1%)

  291,0 tys

  93,8(1.1%)

  275,1 tys

  89,5(0.9%)

  316,8 tys

  104(1%)

  293,7 tys

  97,6(0.8%)

  315,5 tys

  106(0.7%)

  202,5 tys

  69,3(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  586(5.7%)

  70,2 tys

  22,5(0.3%)

  137,9 tys

  44,5(0.5%)

  131,5 tys

  42,8(0.4%)

  137,8 tys

  45,2(0.4%)

  229,9 tys

  76,4(0.7%)

  215,0 tys

  72,1(0.5%)

  173,6 tys

  59,4(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  133,5 tys

  42,3(0.4%)

  111,8 tys

  35,8(0.4%)

  142,0 tys

  45,8(0.5%)

  121,8 tys

  39,7(0.4%)

  121,0 tys

  39,7(0.4%)

  135,4 tys

  45,0(0.4%)

  109,9 tys

  36,8(0.3%)

  157,4 tys

  53,8(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  351,5 tys

  111(1.1%)

  279,6 tys

  89,5(1.1%)

  210,7 tys

  67,9(0.8%)

  173,3 tys

  56,4(0.6%)

  135,8 tys

  44,6(0.4%)

  114,5 tys

  38,0(0.3%)

  118,1 tys

  39,6(0.3%)

  77,5 tys

  26,5(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  108,1 tys

  34,3(0.3%)

  113,4 tys

  36,3(0.4%)

  16,3 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  5,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  106,9 tys

  33,9(0.3%)

  114,0 tys

  36,5(0.4%)

  11,9 tys

  3,8(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  110,4 tys

  36,2(0.3%)

  113,0 tys

  37,5(0.3%)

  97,6 tys

  32,7(0.2%)

  9,8 tys

  3,4(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  7,6 tys

  2,4(0%)

  56,9 tys

  18,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,7 tys

  33,1(0.3%)

  25,9 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,3 mln

  1,7 tys(16.5%)

  183,3 tys

  58,7(0.7%)

  73,3 tys

  23,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,4 tys

  13,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Michałowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  3,8 tys(100%)

  29,3 mln

  4,2 tys(100%)

  29,4 mln

  4,3 tys(100%)

  32,5 mln

  4,8 tys(100%)

  31,8 mln

  4,8 tys(100%)

  36,4 mln

  5,5 tys(100%)

  43,5 mln

  6,6 tys(100%)

  42,1 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,6 mln

  4,6 tys(54.7%)

  14,5 mln

  4,6 tys(49.4%)

  15,0 mln

  4,8 tys(50.8%)

  15,3 mln

  5,0 tys(47%)

  15,8 mln

  5,2 tys(49.6%)

  16,0 mln

  5,3 tys(44.1%)

  16,2 mln

  5,4 tys(37.2%)

  17,3 mln

  5,9 tys(41.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,4 mln

  1,4 tys(16.7%)

  4,7 mln

  1,5 tys(16.1%)

  4,5 mln

  1,4 tys(15.1%)

  6,1 mln

  2,0 tys(18.8%)

  6,3 mln

  2,1 tys(19.9%)

  6,5 mln

  2,2 tys(18%)

  9,2 mln

  3,1 tys(21.3%)

  9,8 mln

  3,3 tys(23.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  919,4 tys

  292(3.4%)

  715,1 tys

  229(2.4%)

  669,0 tys

  216(2.3%)

  563,7 tys

  183(1.7%)

  350,9 tys

  115(1.1%)

  864,3 tys

  287(2.4%)

  4,4 mln

  1,5 tys(10.1%)

  2,0 mln

  675(4.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  150,7 tys

  47,8(0.6%)

  707,3 tys

  226(2.4%)

  734,1 tys

  237(2.5%)

  685,8 tys

  223(2.1%)

  906,1 tys

  297(2.9%)

  1,2 mln

  408(3.4%)

  2,2 mln

  736(5.1%)

  1,4 mln

  480(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  445,5 tys

  141(1.7%)

  593,1 tys

  190(2%)

  844,8 tys

  272(2.9%)

  599,6 tys

  195(1.8%)

  560,0 tys

  184(1.8%)

  754,5 tys

  251(2.1%)

  1,0 mln

  341(2.3%)

  1,1 mln

  373(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,0 tys(12.3%)

  3,3 mln

  1,0 tys(11.1%)

  6,0 mln

  1,9 tys(20.4%)

  1,2 mln

  384(3.6%)

  1,0 mln

  342(3.3%)

  1,0 mln

  333(2.8%)

  944,6 tys

  317(2.2%)

  933,3 tys

  319(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  671,6 tys

  213(2.5%)

  680,9 tys

  218(2.3%)

  662,3 tys

  214(2.2%)

  1,9 mln

  634(6%)

  567,4 tys

  186(1.8%)

  1,7 mln

  580(4.8%)

  490,4 tys

  164(1.1%)

  525,1 tys

  180(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  99,9 tys

  31,7(0.4%)

  29,9 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  452,2 tys

  155(1.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,3 tys

  6,4(0.1%)

  991,6 tys

  318(3.4%)

  490,4 tys

  158(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  987,1 tys

  328(2.7%)

  556,4 tys

  187(1.3%)

  413,9 tys

  142(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  342,3 tys

  109(1.3%)

  555,5 tys

  178(1.9%)

  410,1 tys

  132(1.4%)

  453,0 tys

  147(1.4%)

  410,3 tys

  135(1.3%)

  437,7 tys

  145(1.2%)

  260,6 tys

  87,4(0.6%)

  381,9 tys

  131(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  12,9(0.1%)

  32,5 tys

  10,7(0.1%)

  216,6 tys

  71,9(0.6%)

  570,5 tys

  191(1.3%)

  369,8 tys

  126(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  147,3 tys

  46,7(0.6%)

  97,1 tys

  31,1(0.3%)

  50,4 tys

  16,2(0.2%)

  99,8 tys

  32,5(0.3%)

  70,1 tys

  23,0(0.2%)

  77,6 tys

  25,8(0.2%)

  129,5 tys

  43,4(0.3%)

  225,5 tys

  77,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,8 tys

  2,5(0%)

  5,6 tys

  1,8(0%)

  76,0 tys

  24,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  7,0(0%)

  70,0 tys

  23,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,9 tys

  11,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  936,3 tys

  297(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  7,6(0.1%)

  30,5 tys

  10,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,9 tys

  5,0(0.1%)

  13,8 tys

  4,4(0%)

  12,1 tys

  3,9(0%)

  14,3 tys

  4,7(0%)

  14,3 tys

  4,7(0%)

  16,3 tys

  5,4(0%)

  17,9 tys

  6,0(0%)

  17,9 tys

  6,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  106,9 tys

  33,9(0.4%)

  114,0 tys

  36,5(0.4%)

  11,9 tys

  3,8(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  110,4 tys

  36,2(0.3%)

  113,0 tys

  37,5(0.3%)

  97,6 tys

  32,7(0.2%)

  9,8 tys

  3,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  65,8 tys

  20,9(0.2%)

  53,1 tys

  17,0(0.2%)

  48,2 tys

  15,5(0.2%)

  27,5 tys

  9,0(0.1%)

  33,9 tys

  11,1(0.1%)

  24,7 tys

  8,2(0.1%)

  14,3 tys

  4,8(0%)

  6,8 tys

  2,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  436,9 tys

  139(1.6%)

  2,3 mln

  725(7.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  12,6(0.1%)

  15,4 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,7 tys

  36,0(0.3%)

  16,9 tys

  5,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Michałowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 554 mieszkańców Michałowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 272 kobiet oraz 282 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Michałowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Michałowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Michałowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Michałowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 89 dzieci (47 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,6% mieszkańców Michałowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 794 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 368 uczniów (170 kobiet oraz 198 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,5 uczniów.

  W Michałowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 69 uczniów (30 kobiet oraz 39 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 22,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 13,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców Michałowa w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  25,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,3%
  Województwo
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Michałowo
  21,4%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  17,8%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,7%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 794 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  794,0
  Województwo
  895,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,71
  Podlaskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Michałowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 42 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,8%
  47,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 4 lata
 • 17
 • 33 5 lata
 • 33
 • 38 6 lat
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 4 lata
 • 8
 • 18 5 lata
 • 18
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 4 lata
 • 9
 • 15 5 lata
 • 15
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Michałowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-27
  ul. Leśna 3
  16-050 Michałowo
  41039
 • Szkoły podstawowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Michałowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 368 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,5
  woj. podlaskie
  16,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 36,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Michałowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im Władysława Syrokomli w Michałowie (Władysław Syrokomla)
  Publiczna
  85 718-95-15
  85 718-95-15
  ul. Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
  15321-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Michałowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 69 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  13,8
  woj. podlaskie
  25,6
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Michałowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  392-
  Technikum w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  231-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  118-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  116-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  ---
  Szkoła Policealna w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Michałowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Michałowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Michałowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Michałowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Michałowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Michałowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Michałowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Michałowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 1 741)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 100)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 126)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 685)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 156)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 94)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 460)
  • inne: 1 (uczestnicy: 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 190)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 60)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 35)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 4 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 22)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Michałowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 986 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Michałowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 135 członków. Zarejestrowano 123 ćwiczących (mężczyźni: 103, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 79, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Michałowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Michałowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Michałowa znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Michałowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIX w.dnia 1986-06-19, wykaz dokumentów: 585 z 1986-06-19; A-266 z 2009-11-06
  • Cerkiew z 1906 - 1910 (ul. Młynowa 10B)dnia 1992-11-24, wykaz dokumentów: 762 z 1992-11-24; A-422 z 2012-04-18
  • Kościół z 1906 - 1910 (ul. Żwirki i Wigury 49)dnia 2004-12-13, wykaz dokumentów: A-127 z 2004-12-13
 • Formy ochrony przyrody w Michałowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Michałowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Michałowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-31, Opis granicy: w pasie drogowym ul. Gródeckiej przy posesji nr 31 droga nr 1440B

Michałowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 16 wypadków drogowych w Michałowie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 541,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 101,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Michałowie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Michałowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 12 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Michałowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 541,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  541,6
  Podlaskie
  690,7
  Cały kraj
  1 035,8
 • 101,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Michałowo
  101,6
  Podlaskie
  120,7
  Cały kraj
  98,5
 • 507,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  507,8
  Podlaskie
  823,0
  Cała Polska
  1 251,4
 • 18,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  18,8
  Podlaskie
  17,5
  Cały kraj
  9,5
 • 93,75 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  93,8
  woj. podlaskie
  119,2
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Michałowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 246,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  246,3 km
  woj. podlaskie
  389,8 km
  Kraj
  591,9 km
 • 15,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  15,9 km
  woj. podlaskie
  6,8 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Michałowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 686droga wojewódzka nr 686(Kozi Las - Zajma - Michałowo - Nowa Wola - Juszkowy Gród - Szymki - Jałówka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Michałowo nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 37Linia kolejowa nr 37: Białystok - Zubki Białostockie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Fabryczny - Kuriany - Zajezierce - Żednia - Sokole Białostockie - Waliły - Straszewo Białostockie - Zubki Białostockie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Michałowie istnieje 35 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Białostocka

  ul. Fabryczna

  ul. Gródecka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hieronimowska

  ul. Jaworowa

  ul. Kamiennobrodzka

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Młynowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Projektowana

  ul. Rolnicza

  ul. Seweryna Michałowskiego

  Skwer św. Mikołaja

  ul. Sosnowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wyręby

  ul. Łąkowa

  ul. Świętojańska

  ul. św. Jana Pawła II

  ul. Żwirki i Wigury