Michałowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Michałowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Michałowo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Michałowo.
 • 2 770 Liczba mieszkańców
 • 2,2 km² Powierzchnia
 • 1 288,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2009 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Marek Nazarko Burmistrz miasta
Michałowo na mapie
Identyfikatory
 • 23.606253.0329 Współrzędne GPS
 • 2002074 TERYT (TERC)
 • 0034507 SIMC
Herb miasta Michałowo
Michałowo herb

Jak Michałowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Michałowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Michałowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Michałowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
21Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
47Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
98Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
127Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
133Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
186Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
193Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
229Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
251Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
289Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
320Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
356Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
372Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
380Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce

Michałowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-050Poczta Michałowo, ul. Białostocka 3

Michałowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Michałowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Michałowie
(85) 713-17-74
(85) 713-17-77
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Michałowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Michałowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 770, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2009-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Michałowa zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Michałowa jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 6,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Michałowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,75 na 1000 mieszkańców Michałowa. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 25,0% dziewczynek i 75,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 433 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,5% zgonów w Michałowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,2% zgonów w Michałowie były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Michałowa przypada 11.51 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Michałowa 8. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  57,4% mieszkańców Michałowa jest w wieku produkcyjnym, 15,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 770 Liczba mieszkańców
 • 1 404 Kobiety
 • 1 366 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,6 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Michałowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Michałowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Michałowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Michałowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,5%
  Województwo
  28,6%
  Kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • Michałowo
  57,5%
  Województwo
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Podlaskie
  9,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,8%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Podlaskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Michałowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Michałowo
  2,2
  woj. podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Michałowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,8
  Województwo
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Michałowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Michałowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Michałowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Michałowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 25,0%
  75,0%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,8
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,2
  Podlaskie
  35,9
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 433 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 346 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 517 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 433 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 149 Waga 4000g - 4499g
 • 149
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 435 Waga 3000g - 3499g
 • 435
 • 156 Waga 2500g - 2999g
 • 156
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,78
  woj. podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Michałowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,4%
  40,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Michałowo
  11,5
  woj. podlaskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 128,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Michałowo
  128,7
  Podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Michałowo
  3,9
  woj. podlaskie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,5%
  Województwo
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,2%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Michałowo
  8,3%
  Województwo
  7,2%
  Kraj
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Polska
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  78,6
  Cała Polska
  70,6
 • 233,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  233,7
  woj. podlaskie
  257,1
  Cały kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Kraj
  253,9
 • 467,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 544,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Michałowo
  467,3
  Województwo
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 51,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,1
  Podlaskie
  52,4
  Kraj
  62,9
 • 43,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  43,1
  Województwo
  31,3
  Polska
  33,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,1
  woj. podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Michałowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Michałowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Michałowie oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Michałowie to 1 189 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 427 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Michałowie to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Michałowie to 134,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,16% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,44% mieszkań posiada łazienkę, 68,12% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,84% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 189 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 426,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  426,90
  Podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  71,00 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Michałowo
  30,30 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,95
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,34
  Podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,59
  woj. podlaskie
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,95
  Województwo
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Michałowo
  5,82
  woj. podlaskie
  4,14
  Cała Polska
  3,89
 • 22,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  22,98
  Województwo
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 1 477 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Michałowo
  134,3 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Michałowo
  0,53 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,16%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 87,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,55%
  Podlaskie
  92,28%
  Polska
  95,18%
 • 84,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,44%
  Województwo
  90,71%
  Kraj
  93,75%
 • 68,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  68,12%
  Województwo
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 0,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,84%
  Województwo
  33,39%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Michałowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Michałowie na 1000 mieszkańców pracuje 148osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Michałowie wynosiło w 2023 roku 7,5% (7,5% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Michałowie wynosiło 5 597,60 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  22,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Michałowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Michałowo
  148,0
  Województwo
  209,0
  Cały kraj
  259,0
 • 13,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,6% Kobiety
 • 13,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,5%
  Podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Michałowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Michałowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Michałowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Michałowo
  5 598 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Michałowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,8% Pozostałe
 • 40,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Michałowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 412 Pracujący ogółem
 • 266 Kobiety
 • 146 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Michałowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Michałowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Michałowo
  74,1
  Podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 46,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,6
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 169,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Michałowo
  169,1
  Podlaskie
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Michałowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Michałowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 295 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 217 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (14) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Michałowie najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (283) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  10,2% (30) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,3% (60) podmiotów, a 69,5% (205) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Michałowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%) oraz Budownictwo (13.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 295 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 30 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60 Przemysł i budownictwo
 • 205 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Michałowie w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Michałowie w 2023 roku
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 283 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 283
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 295 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 295
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 217 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 48 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 48
 • 29 Budownictwo
 • 29
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 13 Informacja i komunikacja
 • 13
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Michałowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Michałowie wynosi 74,20% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Michałowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,52 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,27 (60%), drogowe - 2,16 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,32 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Michałowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 13,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,87
  Województwo
  19,92
  Polska
  22,81
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Michałowo
  6,44
  woj. podlaskie
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 4,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Michałowo
  4,27
  woj. podlaskie
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 2,16 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,16
  Województwo
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,32
  woj. podlaskie
  0,46
  Polska
  0,35
 • 5,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,52
  woj. podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  woj. podlaskie
  81%
  Cały kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Michałowo
  71%
  woj. podlaskie
  74%
  Cała Polska
  63%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Michałowo
  61%
  Podlaskie
  82%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Województwo
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  53%
  Kraj
  51%

Michałowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Michałowa wyniosła w 2022 roku 59,2 mln złotych, co daje 9,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 48.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Michałowa - 18.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.4%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Michałowa wyniosła w 2022 roku 51,2 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). W budżecie Michałowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (13,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,1 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 25,6%.
 • Wydatki budżetu w Michałowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,5 mln

  3,7 tys(100%)

  26,1 mln

  3,8 tys(100%)

  31,0 mln

  4,6 tys(100%)

  32,8 mln

  4,9 tys(100%)

  34,9 mln

  5,3 tys(100%)

  43,5 mln

  7,0 tys(100%)

  40,2 mln

  6,6 tys(100%)

  59,2 mln

  9,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  1,9 tys(23.9%)

  6,4 mln

  2,1 tys(24.6%)

  8,5 mln

  2,8 tys(27.4%)

  8,7 mln

  2,8 tys(26.5%)

  8,4 mln

  2,8 tys(24%)

  8,5 mln

  2,8 tys(19.5%)

  8,9 mln

  3,0 tys(22.1%)

  10,7 mln

  3,9 tys(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  414(5.1%)

  1,2 mln

  387(4.6%)

  1,4 mln

  451(4.5%)

  1,6 mln

  527(4.9%)

  3,2 mln

  1,1 tys(9.3%)

  2,7 mln

  898(6.2%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7.6%)

  6,8 mln

  2,4 tys(11.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  831,5 tys

  266(3.3%)

  825,2 tys

  266(3.2%)

  2,0 mln

  664(6.6%)

  3,1 mln

  1,0 tys(9.4%)

  865,2 tys

  287(2.5%)

  860,5 tys

  288(2%)

  1,1 mln

  361(2.6%)

  6,1 mln

  2,2 tys(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  834(10.2%)

  2,8 mln

  900(10.7%)

  2,8 mln

  913(9%)

  3,0 mln

  976(9.1%)

  3,9 mln

  1,3 tys(11.2%)

  4,6 mln

  1,5 tys(10.5%)

  4,7 mln

  1,6 tys(11.8%)

  6,0 mln

  2,2 tys(10.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  444,7 tys

  142(1.7%)

  596,1 tys

  192(2.3%)

  498,6 tys

  162(1.6%)

  1,0 mln

  331(3.1%)

  1,6 mln

  535(4.6%)

  6,4 mln

  2,1 tys(14.7%)

  3,2 mln

  1,1 tys(8%)

  5,2 mln

  1,9 tys(8.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,5 tys

  2,4(0%)

  7,7 tys

  2,5(0%)

  59,6 tys

  19,4(0.2%)

  56,6 tys

  18,6(0.2%)

  231,4 tys

  76,8(0.7%)

  427,3 tys

  143(1%)

  435,5 tys

  149(1.1%)

  4,8 mln

  1,7 tys(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  1,5 tys(18.3%)

  7,5 mln

  2,4 tys(28.7%)

  2,8 mln

  919(9.1%)

  2,8 mln

  917(8.5%)

  3,0 mln

  987(8.5%)

  2,7 mln

  907(6.2%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7.6%)

  4,3 mln

  1,5 tys(7.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  766(9.4%)

  1,9 mln

  615(7.3%)

  2,0 mln

  662(6.6%)

  2,2 mln

  735(6.8%)

  2,4 mln

  809(7%)

  2,4 mln

  793(5.4%)

  2,7 mln

  929(6.7%)

  3,6 mln

  1,3 tys(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  1,3 tys(16%)

  2,1 mln

  669(7.9%)

  2,5 mln

  811(8%)

  2,1 mln

  701(6.5%)

  1,8 mln

  587(5.1%)

  4,9 mln

  1,6 tys(11.3%)

  2,7 mln

  937(6.8%)

  2,6 mln

  932(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  485(5.9%)

  1,5 mln

  475(5.6%)

  1,5 mln

  481(4.8%)

  1,5 mln

  482(4.5%)

  1,8 mln

  605(5.2%)

  1,6 mln

  526(3.6%)

  2,1 mln

  722(5.2%)

  2,5 mln

  882(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  382,1 tys

  122(1.5%)

  442,5 tys

  143(1.7%)

  654,9 tys

  213(2.1%)

  326,0 tys

  107(1%)

  357,1 tys

  119(1%)

  379,2 tys

  127(0.9%)

  420,0 tys

  144(1%)

  871,8 tys

  313(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  279,6 tys

  89,5(1.1%)

  210,7 tys

  67,9(0.8%)

  173,3 tys

  56,4(0.6%)

  135,8 tys

  44,6(0.4%)

  114,5 tys

  38,0(0.3%)

  118,1 tys

  39,6(0.3%)

  77,5 tys

  26,5(0.2%)

  493,1 tys

  177(0.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  70,2 tys

  22,5(0.3%)

  137,9 tys

  44,5(0.5%)

  131,5 tys

  42,8(0.4%)

  137,8 tys

  45,2(0.4%)

  229,9 tys

  76,4(0.7%)

  215,0 tys

  72,1(0.5%)

  173,6 tys

  59,4(0.4%)

  259,5 tys

  93,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  111,8 tys

  35,8(0.4%)

  142,0 tys

  45,8(0.5%)

  121,8 tys

  39,7(0.4%)

  121,0 tys

  39,7(0.4%)

  135,4 tys

  45,0(0.4%)

  109,9 tys

  36,8(0.3%)

  157,4 tys

  53,8(0.4%)

  246,5 tys

  88,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  183,3 tys

  58,7(0.7%)

  73,3 tys

  23,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,4 tys

  13,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,0 tys

  16,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  276,4 tys

  88,5(1.1%)

  291,0 tys

  93,8(1.1%)

  275,1 tys

  89,5(0.9%)

  316,8 tys

  104(1%)

  293,7 tys

  97,6(0.8%)

  315,5 tys

  106(0.7%)

  202,5 tys

  69,3(0.5%)

  8,3 tys

  3,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  56,9 tys

  18,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,7 tys

  33,1(0.3%)

  25,9 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  2,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,0 tys

  36,5(0.4%)

  11,9 tys

  3,8(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  110,4 tys

  36,2(0.3%)

  113,0 tys

  37,5(0.3%)

  97,6 tys

  32,7(0.2%)

  9,8 tys

  3,4(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  113,4 tys

  36,3(0.4%)

  16,3 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,9 tys

  5,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Michałowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,3 mln

  4,2 tys(100%)

  29,4 mln

  4,3 tys(100%)

  32,5 mln

  4,8 tys(100%)

  31,8 mln

  4,8 tys(100%)

  36,4 mln

  5,5 tys(100%)

  43,5 mln

  7,0 tys(100%)

  42,1 mln

  6,9 tys(100%)

  51,2 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,5 mln

  4,6 tys(49.4%)

  15,0 mln

  4,8 tys(50.8%)

  15,3 mln

  5,0 tys(47%)

  15,8 mln

  5,2 tys(49.6%)

  16,0 mln

  5,3 tys(44.1%)

  16,2 mln

  5,4 tys(37.2%)

  17,3 mln

  5,9 tys(41.1%)

  20,7 mln

  7,4 tys(40.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,7 mln

  1,5 tys(16.1%)

  4,5 mln

  1,4 tys(15.1%)

  6,1 mln

  2,0 tys(18.8%)

  6,3 mln

  2,1 tys(19.9%)

  6,5 mln

  2,2 tys(18%)

  9,2 mln

  3,1 tys(21.3%)

  9,8 mln

  3,3 tys(23.2%)

  9,0 mln

  3,2 tys(17.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,5 tys

  12,9(0.1%)

  32,5 tys

  10,7(0.1%)

  216,6 tys

  71,9(0.6%)

  570,5 tys

  191(1.3%)

  369,8 tys

  126(0.9%)

  4,8 mln

  1,7 tys(9.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  715,1 tys

  229(2.4%)

  669,0 tys

  216(2.3%)

  563,7 tys

  183(1.7%)

  350,9 tys

  115(1.1%)

  864,3 tys

  287(2.4%)

  4,4 mln

  1,5 tys(10.1%)

  2,0 mln

  675(4.7%)

  4,5 mln

  1,6 tys(8.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  707,3 tys

  226(2.4%)

  734,1 tys

  237(2.5%)

  685,8 tys

  223(2.1%)

  906,1 tys

  297(2.9%)

  1,2 mln

  408(3.4%)

  2,2 mln

  736(5.1%)

  1,4 mln

  480(3.3%)

  2,2 mln

  803(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,0 tys(11.1%)

  6,0 mln

  1,9 tys(20.4%)

  1,2 mln

  384(3.6%)

  1,0 mln

  342(3.3%)

  1,0 mln

  333(2.8%)

  944,6 tys

  317(2.2%)

  933,3 tys

  319(2.2%)

  1,8 mln

  645(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  593,1 tys

  190(2%)

  844,8 tys

  272(2.9%)

  599,6 tys

  195(1.8%)

  560,0 tys

  184(1.8%)

  754,5 tys

  251(2.1%)

  1,0 mln

  341(2.3%)

  1,1 mln

  373(2.6%)

  1,4 mln

  514(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  991,6 tys

  318(3.4%)

  490,4 tys

  158(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  987,1 tys

  328(2.7%)

  556,4 tys

  187(1.3%)

  413,9 tys

  142(1%)

  748,7 tys

  269(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  555,5 tys

  178(1.9%)

  410,1 tys

  132(1.4%)

  453,0 tys

  147(1.4%)

  410,3 tys

  135(1.3%)

  437,7 tys

  145(1.2%)

  260,6 tys

  87,4(0.6%)

  381,9 tys

  131(0.9%)

  629,3 tys

  226(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  680,9 tys

  218(2.3%)

  662,3 tys

  214(2.2%)

  1,9 mln

  634(6%)

  567,4 tys

  186(1.8%)

  1,7 mln

  580(4.8%)

  490,4 tys

  164(1.1%)

  525,1 tys

  180(1.2%)

  532,4 tys

  191(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  97,1 tys

  31,1(0.3%)

  50,4 tys

  16,2(0.2%)

  99,8 tys

  32,5(0.3%)

  70,1 tys

  23,0(0.2%)

  77,6 tys

  25,8(0.2%)

  129,5 tys

  43,4(0.3%)

  225,5 tys

  77,1(0.5%)

  192,5 tys

  69,1(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 tys

  1,8(0%)

  76,0 tys

  24,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,0 tys

  7,0(0%)

  70,0 tys

  23,9(0.2%)

  77,1 tys

  27,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  13,8 tys

  4,4(0%)

  12,1 tys

  3,9(0%)

  14,3 tys

  4,7(0%)

  14,3 tys

  4,7(0%)

  16,3 tys

  5,4(0%)

  17,9 tys

  6,0(0%)

  17,9 tys

  6,1(0%)

  35,5 tys

  12,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  53,1 tys

  17,0(0.2%)

  48,2 tys

  15,5(0.2%)

  27,5 tys

  9,0(0.1%)

  33,9 tys

  11,1(0.1%)

  24,7 tys

  8,2(0.1%)

  14,3 tys

  4,8(0%)

  6,8 tys

  2,3(0%)

  6,6 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,9 tys

  11,9(0.1%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,0 tys

  36,5(0.4%)

  11,9 tys

  3,8(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  110,4 tys

  36,2(0.3%)

  113,0 tys

  37,5(0.3%)

  97,6 tys

  32,7(0.2%)

  9,8 tys

  3,4(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  39,4 tys

  12,6(0.1%)

  15,4 tys

  5,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  109,7 tys

  36,0(0.3%)

  16,9 tys

  5,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,9 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  1,8(0%)

  452,2 tys

  155(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 mln

  725(7.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,8 tys

  7,6(0.1%)

  30,5 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Michałowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 569 mieszkańców Michałowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 272 kobiet oraz 297 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,8% mieszkańców Michałowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Michałowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Michałowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,2%) oraz średnie zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (22,8%).

  W roku 2022 w Michałowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 169 dzieci (89 dziewczynek oraz 80 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,9% mieszkańców Michałowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 891 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 357 uczniów (170 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (31,0% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 160,09.

  W Michałowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 81 uczniów (33 kobiety oraz 48 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W Michałowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 2 oddziałach uczyło się 4 uczniów (3 kobiety oraz 1 mężczyzna). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 22,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,2 uczniów. 2,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,0% mieszkańców Michałowa w wieku potencjalnej nauki (20,5% kobiet i 17,7% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 30,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Michałowo
  36,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  Województwo
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  Podlaskie
  17,1%
  Kraj
  21,2%
 • 13,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,7%
  Podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1891 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 891,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,71
  Podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Michałowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 169 Dzieci
 • 89 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 80 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,7%
  47,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 28 3 lata
 • 28
 • 52 4 lata
 • 52
 • 41 5 lata
 • 41
 • 41 6 lat
 • 41
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 10 3 lata
 • 10
 • 31 4 lata
 • 31
 • 22 5 lata
 • 22
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 18 3 lata
 • 18
 • 21 4 lata
 • 21
 • 19 5 lata
 • 19
 • 19 6 lat
 • 19
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Michałowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-27
  ul. Leśna 3
  16-050 Michałowo
  41039
 • Szkoły podstawowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Michałowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 357 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 47 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Michałowo
  21,0
  Podlaskie
  16,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 29,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 160,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  160,09
  Podlaskie
  92,82
  Cała Polska
  95,96
 • 158,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  158,30
  Podlaskie
  91,85
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Michałowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Michałowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Michałowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im Władysława Syrokomli w Michałowie (Władysław Syrokomla)
  Publiczna
  85 718-95-15
  85 718-95-15
  ul. Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
  15321-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Michałowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,7%
  59,3%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  16,2
  woj. podlaskie
  25,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Michałowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  2,0
  woj. podlaskie
  22,1
  Kraj
  24,9
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Michałowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  392-
  Technikum w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  231-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  118-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  116-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  ---
  Szkoła Policealna w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Michałowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Michałowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Michałowo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Michałowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Michałowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Michałowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Michałowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Michałowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 5 280)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 230)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 3 590)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 260)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 150)
  • inne: 1 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 189)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 84)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 19)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 22)
  • inne: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 11)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Michałowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 900 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Michałowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 135 członków. Zarejestrowano 123 ćwiczących (mężczyźni: 103, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 79, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Michałowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Michałowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Michałowa znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Michałowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIX w.dnia 1986-06-19, wykaz dokumentów: 585 z 1986-06-19; A-266 z 2009-11-06
  • Cerkiew z 1906 - 1910 (ul. Młynowa 10B)dnia 1992-11-24, wykaz dokumentów: 762 z 1992-11-24; A-422 z 2012-04-18
  • Kościół z 1906 - 1910 (ul. Żwirki i Wigury 49)dnia 2004-12-13, wykaz dokumentów: A-127 z 2004-12-13
 • Formy ochrony przyrody w Michałowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Michałowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Michałowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-31, Opis granicy: w pasie drogowym ul. Gródeckiej przy posesji nr 31 droga nr 1440B

Michałowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Michałowie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 574,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 107,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Michałowie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Michałowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Michałowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 574,51 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  574,5
  woj. podlaskie
  733,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 107,72 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Michałowo
  107,7
  woj. podlaskie
  129,1
  Cała Polska
  104,4
 • 538,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  538,6
  Województwo
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 18,75 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  18,8
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  9,5
 • 93,75 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  93,8
  Podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Michałowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 246,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Michałowo
  246,3 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Polska
  633,6 km
 • 16,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  16,9 km
  woj. podlaskie
  7,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Michałowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 686droga wojewódzka nr 686(Kozi Las - Zajma - Michałowo - Nowa Wola - Juszkowy Gród - Szymki - Jałówka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Michałowo nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 37Linia kolejowa nr 37: Białystok - Zubki Białostockie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Fabryczny - Kuriany - Zajezierce - Żednia - Sokole Białostockie - Waliły - Straszewo Białostockie - Zubki Białostockie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Michałowie istnieje 35 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Białostocka

  ul. Fabryczna

  ul. Gródecka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hieronimowska

  ul. Jaworowa

  ul. Kamiennobrodzka

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Młynowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Projektowana

  ul. Rolnicza

  ul. Seweryna Michałowskiego

  Skwer św. Mikołaja

  ul. Sosnowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wyręby

  ul. Łąkowa

  ul. Świętojańska

  ul. św. Jana Pawła II

  ul. Żwirki i Wigury