Michałowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Michałowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Michałowo to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu białostockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Michałowo.
 • 3 073 Liczba mieszkańców
 • 2,2 km² Powierzchnia
 • 1 429,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2009 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BIA Tablice rejestracyjne
 • Marek Nazarko Burmistrz miasta
Michałowo na mapie
Identyfikatory
 • 23.606253.0329 Współrzędne GPS
 • 2002074 TERYT (TERC)
 • 0034507 SIMC
Herb miasta Michałowo
Michałowo herb

Michałowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-050Poczta Michałowo, ul. Białostocka 3

Michałowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Michałowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Michałowie
(85) 713-17-74
(85) 713-17-77
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Michałowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Michałowo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 073, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2009-2017 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 14 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Michałowa jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Michałowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,17 na 1000 mieszkańców Michałowa. W 2017 roku urodziło się 21 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 471 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,9% zgonów w Michałowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Michałowie były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Michałowa przypada 12.55 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 42 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Michałowa -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  62,9% mieszkańców Michałowa jest w wieku produkcyjnym, 15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 073 Liczba mieszkańców
 • 1 576 Kobiety
 • 1 497 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,4 lat
  Podlaskie
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Michałowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Michałowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,8%
  Województwo
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,6%
  Podlaskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,2%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  0,8%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Michałowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Michałowo
  4,5
  Województwo
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,4
  Podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,7
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Michałowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,2
  woj. podlaskie
  -0,4
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Michałowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Michałowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Michałowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Michałowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,8
  woj. podlaskie
  10,2
  Cały kraj
  10,5
 • 39,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  39,1
  Województwo
  43,1
  Polska
  44,2
 • 8.4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.4
 • 34.69 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34.69
 • 91.45 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.45
 • 82.59 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.59
 • 35.45 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35.45
 • 4.82 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.82
 • 0.62 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.62
 • 3 471 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 419 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 522 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 471 g
  Województwo
  3 447 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 27 Waga 4500g - 4999g
 • 27
 • 162 Waga 4000g - 4499g
 • 162
 • 468 Waga 3500g - 3999g
 • 468
 • 490 Waga 3000g - 3499g
 • 490
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,29
  woj. podlaskie
  1,40
  Cała Polska
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Michałowo
  0,90
  Województwo
  0,96
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Michałowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  Województwo
  10,3
  Cała Polska
  10,1
 • 112,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  112,3
  Podlaskie
  107,9
  Kraj
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,6
  Podlaskie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie białostockim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,1%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,8%
  Województwo
  25,1%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,3%
  Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Polska
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Michałowo
  250,2
  Podlaskie
  259,5
  Polska
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 454,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 474,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 433,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  454,3
  Województwo
  451,4
  Kraj
  469,0
 • 47,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Michałowo
  47,0
  Podlaskie
  51,1
  Cały kraj
  87,7
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,9
  woj. podlaskie
  27,5
  Polska
  31,8
 • 5,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,4
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Michałowo
  0,6%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 42 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Michałowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Michałowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Michałowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,98 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Michałowie to 1 160 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Michałowie to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Michałowie to 132,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,24% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,28% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,66% mieszkań posiada łazienkę, 63,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 160 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 374,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  374,00
  woj. podlaskie
  375,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2009-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 68,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Michałowo
  68,90 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,80 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2009-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,93
  Podlaskie
  4,02
  Polska
  3,82
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,67
  woj. podlaskie
  2,67
  Cała Polska
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,68
  woj. podlaskie
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2009-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Michałowo
  0,98
  Województwo
  4,24
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Michałowo
  5,67
  Województwo
  4,26
  Cały kraj
  3,91
 • 5,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Michałowo
  5,53
  Podlaskie
  18,06
  Cała Polska
  18,14
 • 398 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 132,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  132,7 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,13 m2
  Podlaskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,24%
  Podlaskie
  93,11%
  Cały kraj
  96,79%
 • 83,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Michałowo
  83,28%
  woj. podlaskie
  88,61%
  Kraj
  93,66%
 • 79,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,66%
  Województwo
  86,57%
  Polska
  91,31%
 • 63,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Michałowo
  63,53%
  woj. podlaskie
  78,57%
  Cały kraj
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. podlaskie
  31,24%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Michałowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Michałowie na 1000 mieszkańców pracuje 138 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Michałowie wynosiło w 2017 roku 12,4% (12,8% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Michałowie wynosiło 3 614,69 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  42,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Michałowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 138 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  138,0
  woj. podlaskie
  192,0
  Cały kraj
  247,0
 • 12,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,8% Kobiety
 • 12,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  12,4%
  Podlaskie
  8,5%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Michałowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Michałowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Michałowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 615 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 615 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Michałowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 13,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Michałowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 424 Pracujący ogółem
 • 268 Kobiety
 • 156 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Michałowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Michałowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Michałowo
  59,1
  Województwo
  60,8
  Polska
  63,4
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,1
  Podlaskie
  32,8
  Kraj
  34,0
 • 147,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Michałowo
  147,0
  Województwo
  117,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Michałowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Michałowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 240 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 170 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (27) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (14) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (26) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2014 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Michałowie najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (227) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  12,1% (29) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,0% (48) podmiotów, a 67,9% (163) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Michałowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.8%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 240 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 29 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48 Przemysł i budownictwo
 • 163 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Michałowie w 2017 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Michałowie w 2017 roku
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 227 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 227
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 240 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 240
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 170 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 49 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 19 Budownictwo
 • 19
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Michałowie stwierdzono szacunkowo 32 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Michałowie wynosi 70,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Michałowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,49 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 4,87 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,84 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Michałowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 32
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 10,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,33
  woj. podlaskie
  13,89
  Polska
  19,62
 • 6,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Michałowo
  6,49
  woj. podlaskie
  8,20
  Kraj
  12,07
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  Podlaskie
  3,06
  Kraj
  4,94
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,84
  Województwo
  2,00
  Kraj
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,51
  Województwo
  0,58
  Kraj
  0,49
 • 4,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,87
  Podlaskie
  6,61
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  Podlaskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  59%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Michałowo
  88%
  woj. podlaskie
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  47%
  woj. podlaskie
  54%
  Kraj
  52%

Michałowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Michałowa wyniosła w 2016 roku 26,1 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Michałowa - 28.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 927,8 tys złotych, czyli 3,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Michałowa wyniosła w 2016 roku 29,4 mln złotych, co daje 4,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (50.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (20.4%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (15.1%). W budżecie Michałowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 455 złotych na mieszkańca (10,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 30,9 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 38,4%.
 • Wydatki budżetu w Michałowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,6 mln

  3,1 tys(100%)

  33,3 mln

  4,6 tys(100%)

  30,8 mln

  4,3 tys(100%)

  24,1 mln

  3,4 tys(100%)

  22,1 mln

  3,1 tys(100%)

  32,1 mln

  4,6 tys(100%)

  25,5 mln

  3,7 tys(100%)

  26,1 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  1,1 tys(15.9%)

  3,9 mln

  1,2 tys(11.7%)

  4,0 mln

  1,2 tys(12.8%)

  4,3 mln

  1,3 tys(17.9%)

  4,2 mln

  1,3 tys(18.9%)

  4,6 mln

  1,4 tys(14.2%)

  4,7 mln

  1,5 tys(18.3%)

  7,5 mln

  2,4 tys(28.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,5 mln

  1,6 tys(24.5%)

  5,7 mln

  1,7 tys(17%)

  6,2 mln

  1,9 tys(20%)

  6,3 mln

  1,9 tys(26%)

  5,9 mln

  1,8 tys(26.6%)

  6,1 mln

  1,9 tys(19%)

  6,1 mln

  1,9 tys(23.9%)

  6,4 mln

  2,1 tys(24.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  1,4 tys(21%)

  5,5 mln

  1,6 tys(16.5%)

  2,7 mln

  834(8.7%)

  2,6 mln

  795(10.6%)

  2,6 mln

  822(11.8%)

  2,9 mln

  930(9.1%)

  2,6 mln

  834(10.2%)

  2,8 mln

  900(10.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  999(15%)

  6,8 mln

  2,0 tys(20.3%)

  3,2 mln

  1,0 tys(10.4%)

  732,8 tys

  228(3%)

  2,7 mln

  841(12.1%)

  3,2 mln

  1,0 tys(10%)

  4,1 mln

  1,3 tys(16%)

  2,1 mln

  669(7.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  557,5 tys

  164(2.5%)

  5,7 mln

  1,7 tys(17.1%)

  7,1 mln

  2,2 tys(23.1%)

  1,8 mln

  548(7.3%)

  1,8 mln

  566(8.2%)

  2,2 mln

  687(6.7%)

  2,4 mln

  766(9.4%)

  1,9 mln

  615(7.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  345(5.2%)

  2,6 mln

  759(7.7%)

  2,5 mln

  781(8.1%)

  3,4 mln

  1,1 tys(14.1%)

  1,6 mln

  498(7.2%)

  2,3 mln

  739(7.2%)

  1,5 mln

  485(5.9%)

  1,5 mln

  475(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  312(4.7%)

  1,2 mln

  342(3.5%)

  821,9 tys

  256(2.7%)

  1,2 mln

  380(5.1%)

  886,9 tys

  279(4%)

  1,2 mln

  381(3.7%)

  1,3 mln

  414(5.1%)

  1,2 mln

  387(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  796,2 tys

  235(3.5%)

  355,7 tys

  105(1.1%)

  2,1 mln

  640(6.7%)

  1,2 mln

  360(4.8%)

  450,4 tys

  142(2%)

  513,4 tys

  163(1.6%)

  831,5 tys

  266(3.3%)

  825,2 tys

  266(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  415,3 tys

  122(1.8%)

  336,6 tys

  99,8(1%)

  378,2 tys

  118(1.2%)

  447,0 tys

  139(1.9%)

  493,8 tys

  155(2.2%)

  706,2 tys

  224(2.2%)

  444,7 tys

  142(1.7%)

  596,1 tys

  192(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  421,1 tys

  124(1.9%)

  358,2 tys

  106(1.1%)

  456,3 tys

  142(1.5%)

  319,4 tys

  99,2(1.3%)

  270,7 tys

  85,2(1.2%)

  272,3 tys

  86,4(0.8%)

  382,1 tys

  122(1.5%)

  442,5 tys

  143(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  138,4 tys

  40,8(0.6%)

  140,1 tys

  41,5(0.4%)

  146,4 tys

  45,7(0.5%)

  150,5 tys

  46,7(0.6%)

  223,0 tys

  70,2(1%)

  247,3 tys

  78,4(0.8%)

  276,4 tys

  88,5(1.1%)

  291,0 tys

  93,8(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  23,6 tys

  7,0(0.1%)

  120,6 tys

  35,8(0.4%)

  477,8 tys

  149(1.5%)

  734,3 tys

  228(3.1%)

  428,5 tys

  135(1.9%)

  351,5 tys

  111(1.1%)

  279,6 tys

  89,5(1.1%)

  210,7 tys

  67,9(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  178,3 tys

  52,6(0.8%)

  134,4 tys

  39,8(0.4%)

  123,3 tys

  38,5(0.4%)

  128,5 tys

  39,9(0.5%)

  124,9 tys

  39,3(0.6%)

  133,5 tys

  42,3(0.4%)

  111,8 tys

  35,8(0.4%)

  142,0 tys

  45,8(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  128,9 tys

  38,0(0.6%)

  136,6 tys

  40,5(0.4%)

  22,8 tys

  7,1(0.1%)

  161,8 tys

  50,2(0.7%)

  278,5 tys

  87,7(1.3%)

  1,8 mln

  586(5.7%)

  70,2 tys

  22,5(0.3%)

  137,9 tys

  44,5(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  3,9(0.1%)

  5,3 mln

  1,7 tys(16.5%)

  183,3 tys

  58,7(0.7%)

  73,3 tys

  23,6(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  233,8 tys

  69,0(1%)

  195,2 tys

  57,9(0.6%)

  436,6 tys

  136(1.4%)

  529,4 tys

  164(2.2%)

  186,4 tys

  58,7(0.8%)

  108,1 tys

  34,3(0.3%)

  113,4 tys

  36,3(0.4%)

  16,3 tys

  5,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,0 tys

  7,1(0.1%)

  65,3 tys

  19,4(0.2%)

  26,9 tys

  8,4(0.1%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  106,9 tys

  33,9(0.3%)

  114,0 tys

  36,5(0.4%)

  11,9 tys

  3,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  136,3 tys

  40,2(0.6%)

  169,9 tys

  50,4(0.5%)

  199,3 tys

  62,2(0.6%)

  182,5 tys

  56,7(0.8%)

  14,2 tys

  4,5(0.1%)

  8,2 tys

  2,6(0%)

  7,5 tys

  2,4(0%)

  7,7 tys

  2,5(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  899

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  2,4(0%)

  56,9 tys

  18,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  59,9 tys

  17,7(0.3%)

  55,0 tys

  16,3(0.2%)

  59,3 tys

  18,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Michałowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Michałowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Michałowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  22,3 mln

  3,1 tys(100%)

  21,9 mln

  3,0 tys(100%)

  26,5 mln

  3,7 tys(100%)

  25,2 mln

  3,5 tys(100%)

  26,1 mln

  3,7 tys(100%)

  26,7 mln

  3,8 tys(100%)

  29,3 mln

  4,2 tys(100%)

  29,4 mln

  4,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,8 mln

  4,1 tys(61.6%)

  12,5 mln

  3,7 tys(57.2%)

  13,3 mln

  4,2 tys(50.3%)

  13,9 mln

  4,3 tys(55.2%)

  14,9 mln

  4,7 tys(57.1%)

  14,6 mln

  4,6 tys(54.7%)

  14,5 mln

  4,6 tys(49.4%)

  15,0 mln

  4,8 tys(50.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  790(12%)

  2,8 mln

  825(12.7%)

  2,8 mln

  864(10.4%)

  3,2 mln

  996(12.7%)

  2,9 mln

  927(11.3%)

  3,3 mln

  1,0 tys(12.3%)

  3,3 mln

  1,0 tys(11.1%)

  6,0 mln

  1,9 tys(20.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,9 mln

  1,1 tys(17.5%)

  3,7 mln

  1,1 tys(16.9%)

  3,8 mln

  1,2 tys(14.3%)

  3,9 mln

  1,2 tys(15.3%)

  4,8 mln

  1,5 tys(18.4%)

  4,4 mln

  1,4 tys(16.7%)

  4,7 mln

  1,5 tys(16.1%)

  4,5 mln

  1,4 tys(15.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  415,0 tys

  122(1.9%)

  427,3 tys

  127(2%)

  1,1 mln

  337(4.1%)

  379,2 tys

  118(1.5%)

  1,1 mln

  338(4.1%)

  445,5 tys

  141(1.7%)

  593,1 tys

  190(2%)

  844,8 tys

  272(2.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  19,3 tys

  5,7(0.1%)

  339

  0,1(0%)

  92,1 tys

  28,7(0.3%)

  88,8 tys

  27,6(0.4%)

  198,6 tys

  62,5(0.8%)

  150,7 tys

  47,8(0.6%)

  707,3 tys

  226(2.4%)

  734,1 tys

  237(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  450,5 tys

  133(2%)

  389,8 tys

  116(1.8%)

  852,6 tys

  266(3.2%)

  1,0 mln

  316(4%)

  734,4 tys

  231(2.8%)

  919,4 tys

  292(3.4%)

  715,1 tys

  229(2.4%)

  669,0 tys

  216(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,5 tys

  4,3(0.1%)

  622

  0,2(0%)

  453,3 tys

  141(1.7%)

  587,1 tys

  182(2.3%)

  565,5 tys

  178(2.2%)

  671,6 tys

  213(2.5%)

  680,9 tys

  218(2.3%)

  662,3 tys

  214(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  756,1 tys

  223(3.4%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  86,3 tys

  26,9(0.3%)

  2,6 tys

  0,8(0%)

  415,0 tys

  131(1.6%)

  20,3 tys

  6,4(0.1%)

  991,6 tys

  318(3.4%)

  490,4 tys

  158(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  498(7.7%)

  3,3 mln

  1,0 tys(12.3%)

  934,5 tys

  290(3.7%)

  232,1 tys

  73,1(0.9%)

  342,3 tys

  109(1.3%)

  555,5 tys

  178(1.9%)

  410,1 tys

  132(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 tys

  1,5(0%)

  12,0 tys

  3,6(0.1%)

  17,8 tys

  5,6(0.1%)

  19,7 tys

  6,1(0.1%)

  5,3 tys

  1,7(0%)

  7,8 tys

  2,5(0%)

  5,6 tys

  1,8(0%)

  76,0 tys

  24,5(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  129,7 tys

  38,2(0.6%)

  120,9 tys

  35,9(0.6%)

  121,6 tys

  37,9(0.5%)

  120,5 tys

  37,4(0.5%)

  136,4 tys

  42,9(0.5%)

  147,3 tys

  46,7(0.6%)

  97,1 tys

  31,1(0.3%)

  50,4 tys

  16,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,4 tys

  11,6(0.2%)

  42,2 tys

  12,5(0.2%)

  41,5 tys

  12,9(0.2%)

  39,9 tys

  12,4(0.2%)

  54,7 tys

  17,2(0.2%)

  65,8 tys

  20,9(0.2%)

  53,1 tys

  17,0(0.2%)

  48,2 tys

  15,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  12,6(0.1%)

  15,4 tys

  5,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,6 tys

  3,1(0%)

  4,9 tys

  1,5(0%)

  7,3 tys

  2,3(0%)

  13,1 tys

  4,1(0.1%)

  13,9 tys

  4,4(0.1%)

  15,9 tys

  5,0(0.1%)

  13,8 tys

  4,4(0%)

  12,1 tys

  3,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  24,0 tys

  7,1(0.1%)

  65,3 tys

  19,4(0.3%)

  26,9 tys

  8,4(0.1%)

  4,7 tys

  1,5(0%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  106,9 tys

  33,9(0.4%)

  114,0 tys

  36,5(0.4%)

  11,9 tys

  3,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  121,9 tys

  35,9(0.5%)

  146,4 tys

  43,4(0.7%)

  158,7 tys

  49,5(0.6%)

  151,1 tys

  46,9(0.6%)

  2,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  429,5 tys

  134(1.6%)

  894,6 tys

  278(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  99,9 tys

  31,7(0.4%)

  29,9 tys

  9,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  936,3 tys

  297(3.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  1,8(0%)

  436,9 tys

  139(1.6%)

  2,3 mln

  725(7.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Michałowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 650 mieszkańców Michałowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 312 kobiet oraz 338 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców Michałowa, gimnazjalnym 6,0%, natomiast 23,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Michałowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Michałowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz wyższe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz podstawowe ukończone (22,9%).

  14,5% mieszkańców Michałowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 12,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 293 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 165,56.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (9,6% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 159,70.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 16,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 15 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców Michałowa w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 15,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,6%
  Województwo
  17,5%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,3%
  woj. podlaskie
  32,9%
  Cały kraj
  33,3%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Michałowo
  3,1%
  Podlaskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  Województwo
  12,0%
  Kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,0%
  Podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 14,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,0%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Michałowo
  23,3%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1293 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Michałowo
  1 293,0
  Podlaskie
  789,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,75
  Województwo
  1,10
  Cała Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Michałowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-27
  ul. Leśna 3
  16-050 Michałowo
  41039
 • Szkoły podstawowe w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 165,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  165,56
  woj. podlaskie
  94,06
  Cała Polska
  96,62
 • 160,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Michałowo
  160,56
  Województwo
  90,89
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Michałowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Michałowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Michałowo
  18,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Michałowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im Władysława Syrokomli w Michałowie (Władysław Syrokomla)
  Publiczna
  85 718-95-15
  85 718-95-15
  ul. Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
  15321-
 • Szkoły gimnazjalne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 159,70 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Michałowo
  159,70
  woj. podlaskie
  95,74
  Cały kraj
  100,01
 • 150,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Michałowo
  150,75
  Województwo
  89,67
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Michałowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Michałowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  15,0
  Podlaskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 15 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Michałowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. dr. Leszka Nosa w Michałowie (dr Leszek Nos)
  Publiczne
  85 718-95-15
  85 718-95-15
  ul. Sienkiewicza 21
  16-050 Michałowo
  7138-
  Niepubliczne Gimnazjum w Michałowie
  Niepubliczne
  50 202-38-28
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Michałowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,0
  woj. podlaskie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  15,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 15 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 15
 • 15 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 15
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  21,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Michałowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Michałowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  392-
  Technikum w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  231-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  118-
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie
  Publiczne
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  116-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  ---
  Szkoła Policealna w Michałowie
  Publiczna
  85 718-90-37
  85 718-90-37
  ul. Sienkiewicza 5
  16-050 Michałowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Michałowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 9,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Michałowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Michałowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Michałowo, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Michałowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Michałowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Michałowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Michałowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Michałowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Michałowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 80 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 73 (uczestnicy: 13 440)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 720)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 220)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 10 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 70)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 130)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 110)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 70)
  • warsztaty: 48 (uczestnicy: 1 700)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 105)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 59)
  • taneczne: 1 (członkowie: 6)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 11)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 14)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 32)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 15)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 7)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 58)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 15)
  • taneczne: 2 (członkowie: 22)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Michałowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 504 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Michałowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 135 członków. Zarejestrowano 123 ćwiczących (mężczyźni: 103, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 79, dziewczęta do lat 18: 19). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Michałowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Michałowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Michałowa znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Michałowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIX w.dnia 1986-06-19, wykaz dokumentów: 585 z 1986-06-19; A-266 z 2009-11-06
  • Cerkiew z 1906 - 1910 (ul. Młynowa 10B)dnia 1992-11-24, wykaz dokumentów: 762 z 1992-11-24; A-422 z 2012-04-18
  • Kościół z 1906 - 1910 (ul. Żwirki i Wigury 49)dnia 2004-12-13, wykaz dokumentów: A-127 z 2004-12-13
 • Formy ochrony przyrody w Michałowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Michałowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Michałowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-31, Opis granicy: w pasie drogowym ul. Gródeckiej przy posesji nr 31 droga nr 1440B

Michałowo - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Michałowie znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu białostockiego.

  Powiat białostocki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Michałowie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 246,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  246,3 km
  Podlaskie
  256,3 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 15,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  15,1 km
  woj. podlaskie
  4,4 km
  Kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Michałowo przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 686droga wojewódzka nr 686(Kozi Las - Zajma - Michałowo - Nowa Wola - Juszkowy Gród - Szymki - Jałówka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Michałowo nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 37Linia kolejowa nr 37: Białystok - Zubki Białostockie [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Fabryczny - Kuriany - Zajezierce - Żednia - Sokole Białostockie - Waliły - Straszewo Białostockie - Zubki Białostockie)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Michałowie istnieje 35 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Białostocka

  ul. Fabryczna

  ul. Gródecka

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hieronimowska

  ul. Jaworowa

  ul. Kamiennobrodzka

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Młynowa

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Podgórna

  ul. Polna

  ul. Projektowana

  ul. Rolnicza

  ul. Seweryna Michałowskiego

  Skwer św. Mikołaja

  ul. Sosnowa

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wyręby

  ul. Łąkowa

  ul. Świętojańska

  ul. św. Jana Pawła II

  ul. Żwirki i Wigury