Zielonka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Zielonka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zielonka to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zielonka.
 • 17 457 Liczba mieszkańców
 • 79,5 km² Powierzchnia
 • 219,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1960 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WWL Tablice rejestracyjne
 • Kamil Michał Iwandowski Burmistrz miasta
Zielonka na mapie
Identyfikatory
 • 21.160752.3034 Współrzędne GPS
 • 1434041 TERYT (TERC)
 • 0921970 SIMC
Herb miasta Zielonka
Zielonka herb

Zielonka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-220Poczta Zielonka koło Warszawy 001, ul. Jagiellońska 13
05-220Skrytki Pocztowe Poczta Zielonka koło Warszawy 001, ul. Jagiellońska 13

Zielonka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zielonce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miasta Zielonka
(22) 761-39-71
(22) 781-99-89
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka

Zielonka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Zielonka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 457, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zielonki zawarli w 2021 roku 77 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Zielonki jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Zielonka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -90. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,16 na 1000 mieszkańców Zielonki. W 2021 roku urodziło się 180 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,8% zgonów w Zielonce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Zielonce były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zielonki przypada 15.47 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 302 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 244 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zielonki 58. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  58,2% mieszkańców Zielonki jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zielonki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 457 Liczba mieszkańców
 • 9 225 Kobiety
 • 8 232 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zielonce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zielonce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zielonce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zielonki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zielonka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zielonki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zielonka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zielonka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zielonka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Zielonka
  27,8%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Zielonka
  58,2%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Zielonka
  6,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,9%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zielonce w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,4
  woj. mazowieckie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 77 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zielonce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -90 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -54 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,16 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,2
  Województwo
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zielonce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zielonce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zielonce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zielonce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 180 Urodzenia żywe
 • 87 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 93 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,3
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 47,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  47,3
  Województwo
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 129 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 129
 • 110 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 110
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 411 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 334 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 411 g
  Województwo
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 44 Waga 4500g - 4999g
 • 44
 • 314 Waga 4000g - 4499g
 • 314
 • 1 033 Waga 3500g - 3999g
 • 1 033
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 394 Waga 2500g - 2999g
 • 394
 • 85 Waga 2000g - 2499g
 • 85
 • 32 Waga 1500g - 1999g
 • 32
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 7 Waga poniżej 600g
 • 7
 • 1,71 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,71
  Województwo
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,86
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,06
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Zielonce w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 270 Zgony
 • 141 Kobiety
  (Zgony)
 • 129 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,2%
  47,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 15,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,5
  woj. mazowieckie
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 94,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  94,6
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Zielonka
  5,6
  Mazowieckie
  3,4
  Polska
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zielonka
  3,2
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  26,8%
  Mazowieckie
  30,5%
  Polska
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zielonka
  6,3%
  Województwo
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 526 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 196,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  196,3
  woj. mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 285,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 298,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 270,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  285,1
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 44,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zielonka
  44,0
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,6
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,1
  woj. mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 302 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 162 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 140 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 244 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 133 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 111 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 66 Saldo migracji
 • 33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 58 Saldo migracji wewnętrznych
 • 29 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zielonce w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zielonka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zielonka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Zielonce oddano do użytku 212 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 12,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zielonce to 6 440 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 8,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zielonce to 3,12 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Zielonce to 80,40 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,20% mieszkań posiada łazienkę, 92,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 96,96% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 440 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 368,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  368,30
  Mazowieckie
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  87,90 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Zielonka
  32,40 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,28
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,72
  Województwo
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 212 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 12,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  12,14
  Mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 661 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  3,12
  Mazowieckie
  3,74
  Polska
  3,90
 • 37,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  37,86
  Mazowieckie
  30,65
  Cały kraj
  24,07
 • 17 042 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 80,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  80,4 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,98 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Zielonka
  0,98 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Zielonka
  97,75%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,05%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 96,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Zielonka
  96,20%
  woj. mazowieckie
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 92,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  92,24%
  Mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 96,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  96,96%
  Województwo
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Zielonka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zielonce na 1000 mieszkańców pracuje 240osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. 43,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zielonce wynosiło w 2021 roku 7,4% (7,3% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zielonce wynosiło 5 451,36 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zielonki 1 783 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 632 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -151.

  13,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Zielonki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,5% w przemyśle i budownictwie, a 26,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 240 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  240,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,3% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zielonce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zielonce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zielonce w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zielonka
  5 451 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zielonce w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 783 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 632 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -151 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,5% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 26,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zielonce w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 189 Pracujący ogółem
 • 1 820 Kobiety
 • 2 369 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zielonce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zielonka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  71,8
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zielonka
  38,3
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 114,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Zielonka
  114,3
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zielonka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zielonce w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 076 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 372 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 183 nowe podmioty, a 103 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (272) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (161) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (241) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (103) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zielonce najwięcej (264) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 985) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (719) podmiotów, a 76,4% (2 350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zielonce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.6%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 076 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 719 Przemysł i budownictwo
 • 2 350 Pozostała działalność
 • 183 Podmioty nowo zarejestrowane w Zielonce w 2021 roku
 • 103 Podmioty wyrejestrowane w Zielonce w 2021 roku
 • 2 372 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 985 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 985
 • 79 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 79
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 075 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 075
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 251 Spółki handlowe ogółem
 • 251
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 195  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 195
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 264 Spółki cywilne ogółem
 • 264
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 372 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 513 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 513
 • 329 Budownictwo
 • 329
 • 287 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 287
 • 216 Przetwórstwo przemysłowe
 • 216
 • 171 Informacja i komunikacja
 • 171
 • 158 Transport i gospodarka magazynowa
 • 158
 • 134 Pozostała działalność
 • 134
 • 131 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 131
 • 117 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 117
 • 78 Edukacja
 • 78
 • 72 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 72
 • 63 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 63
 • 61 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 61
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zielonka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Zielonce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 455 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zielonce wynosi 64,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zielonki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,02 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 13,11 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,00 (77%), drogowe - 1,41 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zielonki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 455 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 455
 • 278 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 278
 • 139 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 139
 • 24 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 228 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 228
 • 26,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  26,24
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cała Polska
  21,51
 • 16,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Zielonka
  16,02
  Mazowieckie
  14,38
  Cały kraj
  12,82
 • 8,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,00
  woj. mazowieckie
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 1,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zielonka
  1,41
  Mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,39
  woj. mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 13,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Zielonka
  13,11
  Województwo
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zielonka
  65%
  Województwo
  64%
  Kraj
  71%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  53%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  64%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zielonka
  78%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zielonka
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zielonka
  86%
  woj. mazowieckie
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  39%
  Mazowieckie
  41%
  Polska
  53%

Zielonka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Zielonki wyniosła w 2021 roku 109,7 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Zielonki - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,9 mln złotych, czyli 11,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zielonki wyniosła w 2021 roku 110,7 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.9%). W budżecie Zielonki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,1 tys złotych na mieszkańca (32,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 111 złotych na mieszkańca (1,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,8%.
 • Wydatki budżetu w Zielonce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,4 mln

  3,1 tys(100%)

  52,0 mln

  3,0 tys(100%)

  67,3 mln

  3,8 tys(100%)

  80,2 mln

  4,6 tys(100%)

  98,9 mln

  5,6 tys(100%)

  95,2 mln

  5,4 tys(100%)

  109,9 mln

  6,3 tys(100%)

  109,7 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,7 mln

  1,4 tys(46.2%)

  23,8 mln

  1,4 tys(45.7%)

  28,9 mln

  1,7 tys(43%)

  30,0 mln

  1,7 tys(37.4%)

  34,1 mln

  1,9 tys(34.5%)

  31,4 mln

  1,8 tys(33%)

  31,9 mln

  1,8 tys(29%)

  36,3 mln

  2,1 tys(33.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,2 mln

  296(9.7%)

  4,9 mln

  281(9.5%)

  4,7 mln

  270(7%)

  6,1 mln

  350(7.7%)

  8,3 mln

  470(8.4%)

  13,1 mln

  743(13.7%)

  13,2 mln

  755(12%)

  13,2 mln

  756(12%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  168(5.5%)

  3,9 mln

  225(7.6%)

  4,8 mln

  272(7.1%)

  9,6 mln

  545(11.9%)

  21,8 mln

  1,2 tys(22%)

  6,0 mln

  343(6.3%)

  13,8 mln

  791(12.6%)

  11,5 mln

  656(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,7 mln

  385(12.6%)

  7,8 mln

  444(14.9%)

  7,4 mln

  424(11%)

  8,6 mln

  491(10.7%)

  8,9 mln

  505(9%)

  10,1 mln

  575(10.6%)

  11,6 mln

  663(10.5%)

  11,4 mln

  654(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  305(10%)

  5,7 mln

  325(10.9%)

  15,0 mln

  857(22.3%)

  2,9 mln

  163(3.6%)

  2,9 mln

  167(3%)

  3,0 mln

  168(3.1%)

  2,8 mln

  161(2.6%)

  3,1 mln

  179(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  91,1(3%)

  1,5 mln

  87,3(2.9%)

  1,7 mln

  94,8(2.5%)

  1,8 mln

  103(2.3%)

  2,0 mln

  111(2%)

  2,2 mln

  128(2.4%)

  2,0 mln

  112(1.8%)

  2,0 mln

  116(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  479,9 tys

  27,5(0.9%)

  424,5 tys

  24,3(0.8%)

  450,7 tys

  25,8(0.7%)

  550,0 tys

  31,4(0.7%)

  673,4 tys

  38,3(0.7%)

  752,0 tys

  42,8(0.8%)

  1,3 mln

  74,7(1.2%)

  1,4 mln

  81,8(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  168(5.5%)

  1,3 mln

  72,7(2.4%)

  935,2 tys

  53,4(1.4%)

  1,8 mln

  105(2.3%)

  1,1 mln

  61,6(1.1%)

  1,0 mln

  57,2(1.1%)

  2,3 mln

  131(2.1%)

  1,3 mln

  75,7(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  754,7 tys

  43,2(1.4%)

  856,1 tys

  49,0(1.6%)

  846,5 tys

  48,4(1.3%)

  1,0 mln

  59,3(1.3%)

  1,0 mln

  56,9(1%)

  1,4 mln

  77,5(1.4%)

  1,3 mln

  76,5(1.2%)

  1,2 mln

  66,7(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  759,5 tys

  43,5(1.4%)

  611,9 tys

  35,0(1.2%)

  821,1 tys

  46,9(1.2%)

  890,2 tys

  50,8(1.1%)

  1,0 mln

  57,4(1%)

  825,3 tys

  47,0(0.9%)

  655,6 tys

  37,5(0.6%)

  604,0 tys

  34,6(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  991,7 tys

  56,8(1.9%)

  674,4 tys

  38,6(1.3%)

  405,1 tys

  23,2(0.6%)

  240,3 tys

  13,7(0.3%)

  307,5 tys

  17,5(0.3%)

  610,0 tys

  34,7(0.6%)

  529,8 tys

  30,3(0.5%)

  437,2 tys

  25,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  373,7 tys

  21,4(0.7%)

  394,6 tys

  22,6(0.8%)

  425,4 tys

  24,3(0.6%)

  416,3 tys

  23,7(0.5%)

  449,2 tys

  25,5(0.5%)

  2,7 mln

  156(2.9%)

  670,3 tys

  38,3(0.6%)

  407,6 tys

  23,3(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  110,1 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  804,7 tys

  46,0(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  176,7 tys

  10,1(0.2%)

  225,0 tys

  12,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,6 tys

  5,4(0.2%)

  44,7 tys

  2,6(0.1%)

  61,8 tys

  3,5(0.1%)

  128,8 tys

  7,3(0.2%)

  73,2 tys

  4,2(0.1%)

  65,1 tys

  3,7(0.1%)

  160,7 tys

  9,2(0.1%)

  173,0 tys

  9,9(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,3 tys

  3,2(0.1%)

  771,2 tys

  43,9(0.8%)

  560,5 tys

  32,1(0.5%)

  6,6 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  873

  0,1(0%)

  873

  0,0(0%)

  918

  0,1(0%)

  748

  0,0(0%)

  833

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  116,5 tys

  6,7(0.2%)

  118,2 tys

  6,8(0.2%)

  13,9 tys

  0,8(0%)

  7,2 tys

  0,4(0%)

  172,2 tys

  9,8(0.2%)

  128,3 tys

  7,3(0.1%)

  128,9 tys

  7,4(0.1%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,9 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  364,0 tys

  20,8(0.7%)

  443

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zielonce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,4 mln

  3,4 tys(100%)

  58,8 mln

  3,4 tys(100%)

  69,6 mln

  4,0 tys(100%)

  81,9 mln

  4,7 tys(100%)

  89,6 mln

  5,1 tys(100%)

  94,9 mln

  5,4 tys(100%)

  105,4 mln

  6,0 tys(100%)

  110,7 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,9 mln

  1,9 tys(57.2%)

  35,4 mln

  2,0 tys(60.2%)

  38,4 mln

  2,2 tys(55.2%)

  43,4 mln

  2,5 tys(53%)

  45,2 mln

  2,6 tys(50.5%)

  48,7 mln

  2,8 tys(51.3%)

  45,4 mln

  2,6 tys(43.1%)

  51,7 mln

  3,0 tys(46.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 mln

  606(17.8%)

  11,5 mln

  657(19.5%)

  11,9 mln

  678(17%)

  12,9 mln

  734(15.7%)

  14,8 mln

  839(16.5%)

  13,4 mln

  761(14.1%)

  16,3 mln

  931(15.5%)

  19,7 mln

  1,1 tys(17.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  110(3.2%)

  1,8 mln

  102(3%)

  1,6 mln

  92,8(2.3%)

  1,9 mln

  106(2.3%)

  3,5 mln

  198(3.9%)

  6,8 mln

  388(7.2%)

  6,9 mln

  397(6.6%)

  6,5 mln

  374(5.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  139(4.1%)

  2,0 mln

  114(3.4%)

  2,1 mln

  121(3%)

  3,3 mln

  186(4%)

  3,7 mln

  211(4.1%)

  2,5 mln

  140(2.6%)

  2,1 mln

  120(2%)

  2,7 mln

  154(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,9 mln

  340(10%)

  2,8 mln

  162(4.8%)

  1,2 mln

  69,8(1.8%)

  1,4 mln

  79,9(1.7%)

  1,5 mln

  85,3(1.7%)

  1,2 mln

  68,3(1.3%)

  2,8 mln

  161(2.7%)

  2,4 mln

  138(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  214(6.3%)

  4,0 mln

  229(6.8%)

  13,3 mln

  757(19%)

  1,0 mln

  57,8(1.2%)

  1,0 mln

  59,5(1.2%)

  889,8 tys

  50,7(0.9%)

  740,9 tys

  42,4(0.7%)

  859,2 tys

  49,2(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,7(0%)

  5,3 tys

  0,3(0%)

  730,9 tys

  41,8(0.7%)

  358,9 tys

  20,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  398,7 tys

  22,8(0.7%)

  966,9 tys

  55,3(1.6%)

  638,8 tys

  36,5(0.9%)

  244,1 tys

  13,9(0.3%)

  187,5 tys

  10,7(0.2%)

  209,3 tys

  11,9(0.2%)

  204,2 tys

  11,7(0.2%)

  226,0 tys

  12,9(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 tys

  0,4(0%)

  47,6 tys

  2,7(0.1%)

  24,7 tys

  1,4(0%)

  2,0 mln

  112(2.4%)

  3,6 mln

  203(4%)

  290,1 tys

  16,5(0.3%)

  2,3 mln

  130(2.2%)

  62,8 tys

  3,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  743

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  10,7 tys

  0,6(0%)

  7,4 tys

  0,4(0%)

  9,7 tys

  0,5(0%)

  6,4 tys

  0,4(0%)

  18,6 tys

  1,1(0%)

  26,2 tys

  1,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 tys

  0,3(0%)

  761

  0,0(0%)

  74,7 tys

  4,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,6(0%)

  520

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,1 tys

  1,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,0 tys

  2,8(0.1%)

  25,5 tys

  1,5(0%)

  12,1 tys

  0,7(0%)

  8,5 tys

  0,5(0%)

  10,3 tys

  0,6(0%)

  21,2 tys

  1,2(0%)

  42,8 tys

  2,4(0%)

  20,3 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  13,8 tys

  0,8(0%)

  590

  0,0(0%)

  22,3 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  767

  0,0(0%)

  17,9 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  1,0(0%)

  14,3 tys

  0,8(0%)

  13,8 tys

  0,8(0%)

  728

  0,0(0%)

  854,7 tys

  48,9(0.8%)

  14,5 tys

  0,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  888

  0,1(0%)

  885

  0,1(0%)

  928

  0,1(0%)

  757

  0,0(0%)

  824

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  116,5 tys

  6,7(0.2%)

  118,2 tys

  6,8(0.2%)

  13,9 tys

  0,8(0%)

  7,2 tys

  0,4(0%)

  172,2 tys

  9,8(0.2%)

  128,3 tys

  7,3(0.1%)

  128,9 tys

  7,4(0.1%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  79,3 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  280,4 tys

  16,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  401,6 tys

  23,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  7,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  160,1 tys

  9,2(0.3%)

  118,0 tys

  6,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zielonka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 157 mieszkańców Zielonki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 056 kobiet oraz 2 101 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców Zielonki, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Zielonki mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zielonce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Zielonce mieściło się 6 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 549 dzieci (296 dziewczynek oraz 253 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zielonce mieściło się 7 przedszkoli, w których do 26 oddziałów uczęszczało 498 dzieci (229 dziewczynek oraz 269 chłopców). Dostępne były 504 miejsca.

  18,0% mieszkańców Zielonki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 987 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 102 oddziałach uczyło się 1 934 uczniów (958 kobiet oraz 976 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zielonce placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 282 uczniów (594 kobiety oraz 688 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów.

  W Zielonce znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 56 oddziałach uczyło się 2 093 uczniów (819 kobiet oraz 1 274 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 1 094 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zielonce placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 172 uczniów (95 kobiet oraz 77 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 52 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,1% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 37,4 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,6% mieszkańców Zielonki w wieku potencjalnej nauki (21,9% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  29,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Zielonka
  3,2%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,9%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,8%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  16,2%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  10,9%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 987 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  987,0
  Województwo
  937,0
  Polska
  896,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 6Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 29 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 649 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zielonka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 549 Dzieci
 • 296 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 253 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,9%
  46,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 179 3 lata
 • 179
 • 191 4 lata
 • 191
 • 147 5 lata
 • 147
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 96 3 lata
 • 96
 • 100 4 lata
 • 100
 • 85 5 lata
 • 85
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 83 3 lata
 • 83
 • 91 4 lata
 • 91
 • 62 5 lata
 • 62
 • 11 6 lat
 • 11
 • 214 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 38,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 38,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Zielonka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23 Dzieci
 • 15 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 65,2%
  34,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 3 5 lata
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zielonce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zielonce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole nr 5
  Publiczne
  22 761-04-83
  22 761-04-83
  ul. Wyszyńskiego 7
  05-220 Zielonka
  513912
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
  Publiczne
  22 781-02-02
  22 781-02-02
  ul. STASZICA 16
  05-220 Zielonka
  512210
  Miejskie Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  22 781-02-62
  22 781-02-62
  ul. Prosta 24
  05-220 Zielonka
  41118
  Centrum Rozwoju i Zabawy Skarbnica Talentów
  Publiczny
  53 503-50-22
  ul. Wyszyńskiego 7
  05-220 Zielonka
  662
  Dziecięca Akademia Rozwoju
  Niepubliczny
  60 728-72-87
  ul. Paderewskiego 132/2
  05-220 Zielonka
  ---
  Miś Ptyś Klub Radosnego Przedszkolaka Ewa Świerżewska
  Niepubliczny
  50 407-21-84
  ul. Jagiellońska 10
  05-220 Zielonka
  ---
  Oxford Kids
  Niepubliczny
  79 861-39-65
  ul. Marecka 56
  05-220 Zielonka
  ---
  Malowany Domek
  Niepubliczne
  50 289-31-11
  ul. Mazurska 11a
  05-220 Zielonka
  ---
  POD DĘBAMI
  Niepubliczne
  22 771-96-71
  ul. Mickiewicza 27
  05-220 Zielonka
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Abecadło"
  Niepubliczne
  22 781-94-61
  22 781-94-61
  ul. Armii Krajowej 37
  05-220 Zielonka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zielonka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 94 Oddziały
 • 1 826 Uczniowie
 • 929 Kobiety
  (uczniowie)
 • 897 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 213 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 223 Absolwenci
 • 119 Kobiety
  (absolwenci)
 • 104 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,9%
  73,1%
 • 34 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,4
 • 13,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13,5
 •  
 • 141,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 120,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zielonce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zielonce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  22 781-01-34
  22 761-00-89
  ul. POWSTAŃCÓW 3
  05-220 Zielonka
  2665853
  Szkoła Podstawowa Nr 3 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  22 781-99-93
  22 781-99-93
  ul. WILSONA 34/36
  05-220 Zielonka
  1942952
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Bolesław Prus)
  Publiczna
  22 781-00-11
  22 781-04-01
  ul. Staszica 56
  05-220 Zielonka
  1841837
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48 Aktywności Twórczej
  Niepubliczna
  22 781-01-73
  22 781-01-73
  ul. KRZYWA 10
  05-220 Zielonka
  ---
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Niepubliczna
  22 771-87-40
  22 771-87-45
  ul. Marecka 76
  05-220 Zielonka
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zielonka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 84 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 52 Oddziały
 • 2 009 Uczniowie
 • 770 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 239 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,3%
  61,7%
 • 1 073 Absolwenci
 • 411 Kobiety
  (absolwenci)
 • 662 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 37,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Zielonka
  37,4
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 11,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zielonce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zielonce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole Szkół w Zielonce (im. Prezydenta Ignacego Mościckiego)
  Publiczne
  22 781-02-50
  22 781-02-50
  ul. Inżynierska 1
  05-220 Zielonka
  20456-
  Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół w Zielonce (im. Prezydenta Ignacego Mościckiego)
  Publiczne
  22 781-02-50
  22 781-02-50
  ul. Inżynierska 1
  05-220 Zielonka
  369-
  Niepubliczne Liceum Profilowane
  Niepubliczne
  22 799-80-88
  22 771-95-24
  ul. Dziennikarska 51 B
  05-220 Zielonka
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Niepubliczna
  22 771-87-40
  22 771-87-45
  ul. Marecka 76
  05-220 Zielonka
  ---
  Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych
  Niepubliczne
  22 799-80-88
  22 771-95-24
  ul. Dziennikarska 51 B
  05-220 Zielonka
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Edukator" w Zielonce
  Niepubliczna
  22 781-91-42
  ul. Łukasińskiego 1/3
  05-220 Zielonka
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Zielonce
  Niepubliczne
  22 781-91-42
  ul. łukasińskiego 1/3
  05-220 Zielonka
  ---
  Niepubliczne LiceumOgólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  22 799-80-88
  22 771-95-24
  ul. Dziennikarska 51 B
  05-220 Zielonka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zielonka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zielonka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zielonka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zielonka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zielonce

 • Według danych GUS z 2021 roku w Zielonce znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zielonce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zielonce
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Zielonce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zielonce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 60 (uczestnicy: 4 500)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 1 980)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 1 730)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 40)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 404)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 201)
  • taneczne: 1 (członkowie: 66)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 82)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 55)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 41)
  • teatralne: 1 (członkowie: 27)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Zielonce działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 72 832 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 844 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Zielonce działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 306 członków. Zarejestrowano 364 ćwiczących (mężczyźni: 250, kobiety: 114, chłopcy do lat 18: 226, dziewczęta do lat 18: 114). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zielonce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zielonce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zielonki znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zielonce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kaplica z 1920 r.dnia 1988-11-17, wykaz dokumentów: 1323 z 1988-11-17
  • Dzwonnica z 1. poł. XX w.dnia 1988-11-17, wykaz dokumentów: 1323 z 1988-11-17
  • Cmentarz wojna polsko-rosyjska 1920 z 1920 r.dnia 1988-11-17, wykaz dokumentów: 1323 z 1988-11-17
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 20a)dnia 1990-08-02, wykaz dokumentów: 1441-A z 1990-08-02
  • Park z XIX w.dnia 1990-08-02, wykaz dokumentów: 1441-A z 1990-08-02
 • Formy ochrony przyrody w Zielonce
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zielonki znajduje się 45 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zielonce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bagno Jacka - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1981-10-15, Opis granicy: Wydzielenia 279r oraz 279p Nadleśnictwo Drewnica, Powierzchnia: 19.45 ha
  • Mosty Kalińskie - krajobrazowy rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 2015-06-04, Opis granicy: Opis przebiegu granicy rezerwatu w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 3 do zarządzenia, Powierzchnia: 201.4409 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Poligon Rembertów - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 241.93 ha
  • Strzebla Błotna w Zielonce - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2.2 ha
  • Józef - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-06-28, Opis granicy: w ogrodzie przydomowym Józefa Grabalskiego
  • Marcin - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-12-29
  • dąb Bolesława prusa - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: w ogrodzie przydomowym na granicy posesji pomiędzy ogrodzeniem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1965-11-10, Opis granicy: w południowo - wschodniej części działki budowlanej obok drzewa znajduje się w dole śmietnik
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1965-11-10
  • Pomnik przyrodyOpis: 4 pnie, Data ustanowienia: 1972-01-24, Opis granicy: w odległości ok.. 100m na wschód od domu mieszkalnego na działce leśnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1973-01-24, Opis granicy: na działce budowlanej ob.. Piotra Popiołka
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1974-11-21, Opis granicy: na placu pomiędzy ul. Bajkowskiego i Armii radzieckiej obok parkingu dla (…)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-03-31, Opis granicy: na terenie posesji (po północnej stronie)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-12-29, Opis granicy: Nad rzeką Długą obok pola ornego obok budynku Państwowego Domu Rancistów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: obok kapliczki modlitewnej teren nieogrodzony
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: obok bloku mieszkalnego Nr 2 i pawilonu usługowego na terenie m. Zielonka
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: obok domu mieszkalnego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: w parku leśnym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: w ogrodzie wzdłuż ulicy Kilińskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: róg Kosynierów na placu niezabudowanym porośniętym drzewostanem sosnowo - dębowym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: 2 dęby w ogrodzie 1 obok zabudowań gospodarczych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-11-14, Opis granicy: na działce leśno - parkowej otaczającej budynek mieszkalny
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-11-14, Opis granicy: na terenie użytkowanym jako park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-09-20, Opis granicy: na działce budowlanej Marii Hanoskiej w odl. Ok.. 15 m od istniejącego budynku oraz około 1m od ogrodzenia
  • Pomnik przyrodyOpis: Dwa drzewa lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodach 290 cm i 270 cm oraz wysokości około 18 m, Data ustanowienia: 1985-09-12, Opis granicy: Drzewa rosną na prywatnej działce przy ulicy Moniuszki 20/22 w miejscowości Zielonka
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) obwód 295 cm wysokość 18 m, Data ustanowienia: 1985-12-19, Opis granicy: na działce budowlanej Nr 839/2
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: na podwórku gospodarczym Państwowego Przedszkola Nr 2 przy ogrodzeniu od strony ulicy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: Pas zieleni visa vis Ul. Lipowa 5 w odl. 1m od jezdni pomiędzy gmachem Urzędu Miasta Zielonka a przedszkolem Nr 2 niedaleko bramy wjazdowej na ter. Gospodarczy przedszkola
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: na wzniesieniu wydmowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Lipowej na chodniku ul. Mickiewicza vis a vis Nr 63 przy bramie wjazdowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Lipowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: róg kopernika przy posesji Nr 2 na działce zabudowanej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: róg kopernika
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: w pasie chodnika ul. Wesołej przed posesją Nr 1/3 na terenie miasta Zielonka w odl. Od. 1m od jezdni w linii ogrodzenia
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-05-13, Opis granicy: drzewo rośnie w pasie zieleni przyulicznej w odl. Ok.. 1 5m od jezdni co może być przyczyną uszkodzeń mechanicznych pnia (prawdopodobna przyczyna usunięcia niżej rosnącego konaru); w odległości ok. 500m od stacji kolejowej Zielonka Bankowa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: w sąsiedztwie rowu melioracyjnego oraz drogi gruntowej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: w odl. Ok.. Kilku metrów od budynku szkoły
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: teren ogólnie dostępny w odl. Około 1 km od stacji PKP
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: u podnóża skarpy ok.. 1 km od stacji PKP
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-08-28, Opis granicy: drzewo rośnie w odl. Ok.. 0 4 km od stacji PKP na terenie prywatnym w głębi działki i jest mało widoczne od strony ulicy Literackiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-10-23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2014-10-23
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Quercus robur - obwód drzewa 279 cm wysokość drzewa 22 m., Data ustanowienia: 2016-04-28, Opis granicy: Zielonka ul. Obrońców Westerplatte 3 dz. ew. nr 125 obręb 4-90-02 - na terenie prywatnej posesji

Zielonka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Zielonce odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 34,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Zielonce znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zielonce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zielonce w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 34,39 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  34,4
  Mazowieckie
  56,9
  Polska
  59,9
 • 11,46 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  11,5
  Mazowieckie
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 22,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  22,9
  woj. mazowieckie
  65,7
  Cała Polska
  69,4
 • 33,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Zielonka
  33,3
  woj. mazowieckie
  12,2
  Kraj
  9,8
 • 66,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  66,7
  Województwo
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zielonce w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 648,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 648,2 km
  Województwo
  762,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 7,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  7,5 km
  Mazowieckie
  5,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zielonka przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 625droga wojewódzka nr 625( Zielonka)
  • DW 631droga wojewódzka nr 631(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Marki - Wólka Radzymińska - Nieporęt - Zegrze Południowe - Wieliszew - Poniatów - Kałuszyn - Olszewnica Nowa - Krubin - Janówek Pierwszy - Okunin - Nowy Dwór Mazowiecki)
  • DW 634droga wojewódzka nr 634(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Kobyłka - Wołomin - Nowe Lipiny - Duczki - Krzywica - Tuł - Karolew - Miąse - Jasienica - Tłuszcz - Wólka Kozłowska)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zielonka przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 449Linia kolejowa nr 449: Warszawa Rembertów - Zielonka [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Rembertów - Warszawa Mokry Ług -Zielonka Bankowa -Zielonka)
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
  • LK 21Linia kolejowa nr 21: Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wileńska - Warszawa Wileńska Marki - Warszawa Zacisze-Wilno - Ząbki -Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna)