Zielonka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Zielonka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zielonka to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Zielonka.
 • 17 539 Liczba mieszkańców
 • 79,5 km² Powierzchnia
 • 220,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1960 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WWL Tablice rejestracyjne
 • Kamil Michał Iwandowski Burmistrz miasta
Zielonka na mapie
Identyfikatory
 • 21.160752.3034 Współrzędne GPS
 • 1434041 TERYT (TERC)
 • 0921970 SIMC
Herb miasta Zielonka
Zielonka herb

Zielonka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-220Poczta Zielonka koło Warszawy 001, ul. Jagiellońska 13
05-220Skrytki Pocztowe Poczta Zielonka koło Warszawy 001, ul. Jagiellońska 13

Zielonka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zielonce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miasta Zielonka
(22) 761-39-71
(22) 781-99-89
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka

Zielonka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Zielonka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 17 539, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 3,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 55 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Zielonki jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Zielonka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,28 na 1000 mieszkańców Zielonki. W 2017 roku urodziło się 178 dzieci, w tym 51,7% dziewczynek i 48,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,46 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 40,9% zgonów w Zielonce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,0% zgonów w Zielonce były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zielonki przypada 9.37 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 269 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 220 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zielonki 49. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,3% mieszkańców Zielonki jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zielonki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17 539 Liczba mieszkańców
 • 9 242 Kobiety
 • 8 297 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zielonce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zielonce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zielonce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zielonki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Zielonka
  41,3 lat
  Mazowieckie
  41,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zielonka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zielonki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Zielonka
  27,2%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,0%
  woj. mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  woj. mazowieckie
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,6%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zielonce w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  5,1
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,7
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 55 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zielonce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -40 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,3
  Województwo
  0,9
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zielonce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zielonce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zielonce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zielonce w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 178 Urodzenia żywe
 • 92 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 86 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,7%
  48,3%
 • 10,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,2
  Województwo
  11,5
  Polska
  10,5
 • 52,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  52,5
  Województwo
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 5.55 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5.55
 • 50.52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.52
 • 126.78 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 126.78
 • 108.79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 108.79
 • 46.04 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46.04
 • 10.46 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.46
 • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.52
 • 3 426 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 355 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 426 g
  Mazowieckie
  3 405 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 5000g i więcej
 • 7
 • 57 Waga 4500g - 4999g
 • 57
 • 345 Waga 4000g - 4499g
 • 345
 • 1 063 Waga 3500g - 3999g
 • 1 063
 • 1 206 Waga 3000g - 3499g
 • 1 206
 • 383 Waga 2500g - 2999g
 • 383
 • 94 Waga 2000g - 2499g
 • 94
 • 26 Waga 1500g - 1999g
 • 26
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 21 Waga 600g - 999g
 • 21
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,74 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,74
  Mazowieckie
  1,57
  Cały kraj
  1,45
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,86
  woj. mazowieckie
  0,76
  Cała Polska
  0,71
 • 1,46 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,46
  Województwo
  1,08
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Zielonce w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 164 Zgony
 • 83 Kobiety
  (Zgony)
 • 81 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Zielonka
  9,4
  Mazowieckie
  10,2
  Polska
  10,1
 • 61,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zielonka
  61,6
  woj. mazowieckie
  92,1
  Cała Polska
  101,5
 • 1,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,2
  Mazowieckie
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zielonka
  2,8
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Zielonka
  43,2%
  Województwo
  45,4%
  Kraj
  45,7%
 • 29,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  29,0%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Cała Polska
  26,7%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zielonka
  9,3%
  Województwo
  8,5%
  Kraj
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Cały kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  74,2
  Cała Polska
  74,3
 • 247,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  247,7
  woj. mazowieckie
  275,0
  Kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Cała Polska
  261,6
 • 368,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 343,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 395,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  368,5
  woj. mazowieckie
  467,3
  Cała Polska
  469,0
 • 94,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 162,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  94,4
  woj. mazowieckie
  92,2
  Polska
  87,7
 • 38,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,1
  Województwo
  35,2
  Polska
  31,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  Mazowieckie
  7,6
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 269 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 134 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 135 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 220 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 107 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 113 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 50 Saldo migracji
 • 27 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 49 Saldo migracji wewnętrznych
 • 27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zielonce w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zielonka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zielonka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Zielonce oddano do użytku 71 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zielonce to 6 175 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 73,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 26,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zielonce to 4,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Zielonce to 113,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,65% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,03% mieszkań posiada łazienkę, 91,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,98% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 6 175 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 352,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Zielonka
  352,90
  Mazowieckie
  415,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,70 m2
  Województwo
  72,00 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,60 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,28
  Województwo
  3,63
  Cała Polska
  3,82
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,83
  Mazowieckie
  2,41
  Polska
  2,69
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  Mazowieckie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 71 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,05
  Mazowieckie
  6,92
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 19 Użytek własny
 • 32 Sprzedaż lub wynajem
 • 37,3%
  62,7%
 • 298 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,20
  Województwo
  3,55
  Polska
  3,91
 • 16,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Zielonka
  16,99
  Mazowieckie
  24,57
  Kraj
  18,14
 • 8 087 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 113,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Zielonka
  113,9 m2
  woj. mazowieckie
  84,7 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,46 m2
  Województwo
  0,59 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Zielonka
  97,65%
  woj. mazowieckie
  95,77%
  Polska
  96,79%
 • 96,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,92%
  Mazowieckie
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 96,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,03%
  Województwo
  91,38%
  Polska
  91,31%
 • 91,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  91,90%
  woj. mazowieckie
  86,29%
  Cały kraj
  82,12%
 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,98%
  woj. mazowieckie
  57,68%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Zielonka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Zielonce na 1000 mieszkańców pracuje 233 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zielonce wynosiło w 2017 roku 7,2% (7,2% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zielonce wynosiło 4 077,96 PLN, co odpowiada 90.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zielonki 1 783 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 632 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -151.

  14,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Zielonki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,3% w przemyśle i budownictwie, a 25,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 233 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Zielonka
  233,0
  woj. mazowieckie
  305,0
  Cały kraj
  247,0
 • 7,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Miasto
  7,2%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zielonce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zielonce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zielonce w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 078 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Zielonka
  4 078 PLN
  Mazowieckie
  5 524 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zielonce w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 783 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 632 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -151 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,3% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zielonce w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 091 Pracujący ogółem
 • 1 877 Kobiety
 • 2 214 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zielonce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zielonka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zielonka
  68,6
  Województwo
  66,4
  Cały kraj
  63,4
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,4
  woj. mazowieckie
  35,0
  Cała Polska
  34,0
 • 113,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Zielonka
  113,0
  Mazowieckie
  111,2
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zielonka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Zielonce w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 823 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 135 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 233 nowe podmioty, a 165 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (272) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (161) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (241) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (146) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zielonce najwięcej (250) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 719) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,1% (681) podmiotów, a 75,6% (2 134) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zielonce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (12.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 823 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 681 Przemysł i budownictwo
 • 2 134 Pozostała działalność
 • 233 Podmioty nowo zarejestrowane w Zielonce w 2017 roku
 • 165 Podmioty wyrejestrowane w Zielonce w 2017 roku
 • 2 135 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 719 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 719
 • 91 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 91
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 822 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 822
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 257 Spółki handlowe ogółem
 • 257
 • 37  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 199  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 199
 • 36    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 250 Spółki cywilne ogółem
 • 250
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 135 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 519 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 519
 • 276 Budownictwo
 • 276
 • 255 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 255
 • 232 Przetwórstwo przemysłowe
 • 232
 • 161 Transport i gospodarka magazynowa
 • 161
 • 120 Informacja i komunikacja
 • 120
 • 113 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 113
 • 109 Pozostała działalność
 • 109
 • 87 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 87
 • 63 Edukacja
 • 63
 • 63 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 63
 • 55 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 55
 • 49 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 49
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zielonka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Zielonce stwierdzono szacunkowo 327 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,77 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zielonce wynosi 60,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zielonki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,38 (wykrywalność 49%) oraz przeciwko mieniu - 10,43 (wykrywalność 35%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,93 (79%), drogowe - 1,83 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zielonki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 327 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 327
 • 233 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 233
 • 51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 51
 • 32 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 32
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 182 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 182
 • 18,77 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,77
  woj. mazowieckie
  19,35
  Cała Polska
  19,62
 • 13,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Zielonka
  13,38
  Mazowieckie
  13,22
  Cały kraj
  12,07
 • 2,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,93
  woj. mazowieckie
  3,63
  Polska
  4,94
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Zielonka
  1,83
  Województwo
  1,78
  Polska
  1,78
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Zielonka
  0,45
  Województwo
  0,40
  Kraj
  0,49
 • 10,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,43
  Województwo
  10,51
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zielonka
  61%
  Województwo
  60%
  Cała Polska
  72%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zielonka
  50%
  woj. mazowieckie
  49%
  Polska
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zielonka
  79%
  woj. mazowieckie
  74%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Mazowieckie
  98%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  woj. mazowieckie
  84%
  Cały kraj
  84%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  36%
  Mazowieckie
  37%
  Kraj
  52%

Zielonka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Zielonki wyniosła w 2016 roku 67,3 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Zielonki - 43% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zielonki wyniosła w 2016 roku 69,6 mln złotych, co daje 4,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (55.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (19%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (17%). W budżecie Zielonki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (36,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 58,1 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,4%.
 • Wydatki budżetu w Zielonce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,2 mln

  3,1 tys(100%)

  58,9 mln

  3,4 tys(100%)

  53,1 mln

  3,1 tys(100%)

  51,6 mln

  3,0 tys(100%)

  49,1 mln

  2,8 tys(100%)

  53,4 mln

  3,1 tys(100%)

  52,0 mln

  3,0 tys(100%)

  67,3 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,3 mln

  1,4 tys(45.7%)

  30,0 mln

  1,7 tys(51%)

  22,8 mln

  1,3 tys(42.9%)

  22,7 mln

  1,3 tys(44.1%)

  21,9 mln

  1,3 tys(44.6%)

  24,7 mln

  1,4 tys(46.2%)

  23,8 mln

  1,4 tys(45.7%)

  28,9 mln

  1,7 tys(43%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  239(7.8%)

  4,4 mln

  251(7.4%)

  4,5 mln

  260(8.5%)

  4,7 mln

  269(9.1%)

  5,1 mln

  293(10.4%)

  5,3 mln

  305(10%)

  5,7 mln

  325(10.9%)

  15,0 mln

  857(22.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,3 mln

  420(13.8%)

  7,4 mln

  422(12.5%)

  7,5 mln

  432(14.2%)

  6,5 mln

  373(12.6%)

  6,4 mln

  369(13.1%)

  6,7 mln

  385(12.6%)

  7,8 mln

  444(14.9%)

  7,4 mln

  424(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  148(4.8%)

  4,4 mln

  254(7.5%)

  5,4 mln

  309(10.1%)

  4,8 mln

  276(9.3%)

  3,2 mln

  185(6.6%)

  2,9 mln

  168(5.5%)

  3,9 mln

  225(7.6%)

  4,8 mln

  272(7.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,6 mln

  438(14.3%)

  5,5 mln

  313(9.3%)

  6,0 mln

  343(11.3%)

  5,2 mln

  301(10.2%)

  4,5 mln

  260(9.2%)

  5,2 mln

  296(9.7%)

  4,9 mln

  281(9.5%)

  4,7 mln

  270(7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  101(3.3%)

  1,7 mln

  96,0(2.8%)

  1,3 mln

  73,6(2.4%)

  1,4 mln

  80,4(2.7%)

  1,4 mln

  80,8(2.9%)

  1,6 mln

  91,1(3%)

  1,5 mln

  87,3(2.9%)

  1,7 mln

  94,8(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  61,7(2%)

  1,8 mln

  103(3%)

  1,2 mln

  67,9(2.2%)

  1,7 mln

  97,4(3.3%)

  2,2 mln

  124(4.4%)

  2,9 mln

  168(5.5%)

  1,3 mln

  72,7(2.4%)

  935,2 tys

  53,4(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  518,6 tys

  29,8(1%)

  603,1 tys

  34,5(1%)

  549,7 tys

  31,5(1%)

  676,6 tys

  38,9(1.3%)

  702,3 tys

  40,4(1.4%)

  754,7 tys

  43,2(1.4%)

  856,1 tys

  49,0(1.6%)

  846,5 tys

  48,4(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  67,0(2.2%)

  1,2 mln

  69,4(2.1%)

  1,2 mln

  66,4(2.2%)

  1,2 mln

  69,8(2.4%)

  1,2 mln

  69,2(2.5%)

  759,5 tys

  43,5(1.4%)

  611,9 tys

  35,0(1.2%)

  821,1 tys

  46,9(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  150,7 tys

  8,6(0.3%)

  98,7 tys

  5,7(0.2%)

  98,0 tys

  5,6(0.2%)

  105,7 tys

  6,1(0.2%)

  110,1 tys

  6,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  804,7 tys

  46,0(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  406,2 tys

  23,3(0.8%)

  341,7 tys

  19,6(0.6%)

  369,6 tys

  21,2(0.7%)

  329,0 tys

  18,9(0.6%)

  323,1 tys

  18,6(0.7%)

  479,9 tys

  27,5(0.9%)

  424,5 tys

  24,3(0.8%)

  450,7 tys

  25,8(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  83,8(2.7%)

  230,4 tys

  13,2(0.4%)

  266,8 tys

  15,3(0.5%)

  298,5 tys

  17,2(0.6%)

  336,3 tys

  19,3(0.7%)

  373,7 tys

  21,4(0.7%)

  394,6 tys

  22,6(0.8%)

  425,4 tys

  24,3(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  598,9 tys

  34,4(1.1%)

  1,1 mln

  60,5(1.8%)

  1,6 mln

  90,5(3%)

  1,9 mln

  109(3.7%)

  1,6 mln

  94,2(3.3%)

  991,7 tys

  56,8(1.9%)

  674,4 tys

  38,6(1.3%)

  405,1 tys

  23,2(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  108,9 tys

  6,3(0.2%)

  57,8 tys

  3,3(0.1%)

  10,7 tys

  0,6(0%)

  16,4 tys

  0,9(0%)

  21,1 tys

  1,2(0%)

  93,6 tys

  5,4(0.2%)

  44,7 tys

  2,6(0.1%)

  61,8 tys

  3,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  23,1 tys

  1,3(0%)

  85,5 tys

  4,9(0.1%)

  25,2 tys

  1,4(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  116,5 tys

  6,7(0.2%)

  118,2 tys

  6,8(0.2%)

  13,9 tys

  0,8(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0

  0,0(0%)

  7,3

  0,0(0%)

  31,1 tys

  1,8(0.1%)

  8,8

  0,0(0%)

  439

  0,0(0%)

  873

  0,1(0%)

  873

  0,0(0%)

  918

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  57,3 tys

  3,3(0.1%)

  33,7 tys

  1,9(0.1%)

  17,9 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  303,6 tys

  17,4(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  543

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  182

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  364,0 tys

  20,8(0.7%)

  443

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zielonce według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zielonka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zielonki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,0 mln

  2,5 tys(100%)

  48,5 mln

  2,8 tys(100%)

  51,3 mln

  2,9 tys(100%)

  53,8 mln

  3,1 tys(100%)

  53,7 mln

  3,1 tys(100%)

  59,4 mln

  3,4 tys(100%)

  58,8 mln

  3,4 tys(100%)

  69,6 mln

  4,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  31,1 mln

  1,8 tys(70.8%)

  29,9 mln

  1,7 tys(61.6%)

  31,2 mln

  1,8 tys(60.9%)

  32,6 mln

  1,9 tys(60.6%)

  32,6 mln

  1,9 tys(60.6%)

  33,9 mln

  1,9 tys(57.2%)

  35,4 mln

  2,0 tys(60.2%)

  38,4 mln

  2,2 tys(55.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  173(6.9%)

  3,1 mln

  180(6.5%)

  3,2 mln

  181(6.1%)

  3,3 mln

  188(6.1%)

  3,6 mln

  209(6.8%)

  3,7 mln

  214(6.3%)

  4,0 mln

  229(6.8%)

  13,3 mln

  757(19%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 mln

  448(17.8%)

  8,8 mln

  506(18.2%)

  9,1 mln

  522(17.8%)

  10,3 mln

  594(19.2%)

  10,4 mln

  596(19.3%)

  10,6 mln

  606(17.8%)

  11,5 mln

  657(19.5%)

  11,9 mln

  678(17%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  306,0 tys

  17,6(0.7%)

  988,0 tys

  56,6(2%)

  2,1 mln

  121(4.1%)

  2,5 mln

  145(4.7%)

  2,1 mln

  123(4%)

  2,4 mln

  139(4.1%)

  2,0 mln

  114(3.4%)

  2,1 mln

  121(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  75,3 tys

  4,3(0.2%)

  3,1 mln

  177(6.4%)

  706,0 tys

  40,5(1.4%)

  1,6 mln

  91,1(2.9%)

  1,3 mln

  77,4(2.5%)

  1,9 mln

  110(3.2%)

  1,8 mln

  102(3%)

  1,6 mln

  92,8(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  59,7(2.4%)

  1,7 mln

  98,6(3.6%)

  3,7 mln

  210(7.1%)

  3,1 mln

  177(5.7%)

  3,0 mln

  170(5.5%)

  5,9 mln

  340(10%)

  2,8 mln

  162(4.8%)

  1,2 mln

  69,8(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  159,0 tys

  9,1(0.4%)

  466,4 tys

  26,7(1%)

  476,3 tys

  27,3(0.9%)

  176,3 tys

  10,1(0.3%)

  469,5 tys

  27,0(0.9%)

  398,7 tys

  22,8(0.7%)

  966,9 tys

  55,3(1.6%)

  638,8 tys

  36,5(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  143,8 tys

  8,2(0.3%)

  84,6 tys

  4,9(0.2%)

  87,4 tys

  5,0(0.2%)

  111,7 tys

  6,4(0.2%)

  79,3 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  280,4 tys

  16,0(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  24,7 tys

  1,4(0.1%)

  15,5 tys

  0,9(0%)

  13,1 tys

  0,7(0%)

  80,5 tys

  4,6(0.1%)

  10,1 tys

  0,6(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  761

  0,0(0%)

  74,7 tys

  4,3(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  100,0

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  619,0 tys

  35,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,7 tys

  2,1(0.1%)

  7,5 tys

  0,4(0%)

  47,6 tys

  2,7(0.1%)

  24,7 tys

  1,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  200,6 tys

  11,5(0.5%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  376

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,2 tys

  1,2(0%)

  85,5 tys

  4,9(0.2%)

  25,2 tys

  1,4(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  116,5 tys

  6,7(0.2%)

  118,2 tys

  6,8(0.2%)

  13,9 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  5,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  13,8 tys

  0,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  28,9 tys

  1,7(0.1%)

  30,1 tys

  1,7(0.1%)

  28,2 tys

  1,6(0.1%)

  31,8 tys

  1,8(0.1%)

  51,0 tys

  2,9(0.1%)

  49,0 tys

  2,8(0.1%)

  25,5 tys

  1,5(0%)

  12,1 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 tys

  0,1(0%)

  0,3

  0,0(0%)

  782

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  4,2

  0,0(0%)

  743

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  10,7 tys

  0,6(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  19,2

  0,0(0%)

  11,7

  0,0(0%)

  31,1 tys

  1,8(0.1%)

  25,3

  0,0(0%)

  456

  0,0(0%)

  888

  0,1(0%)

  885

  0,1(0%)

  928

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  42,0 tys

  2,4(0.1%)

  62,4 tys

  3,6(0.1%)

  47,3 tys

  2,7(0.1%)

  14,6 tys

  0,8(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,1 tys

  9,2(0.3%)

  118,0 tys

  6,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  103,4 tys

  5,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zielonka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 150 mieszkańców Zielonki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 041 kobiet oraz 2 109 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 16,3% średnie ogólnokształcące, a 16,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców Zielonki, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Zielonki mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zielonce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz podstawowe ukończone (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz średnie zawodowe (18,4%).

  16,8% mieszkańców Zielonki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 971 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,9% ludności (31,9% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 121,29.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 121,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (16,8% wśród dziewczyn i 18,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 37 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Zielonki w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Zielonka
  19,6%
  Województwo
  24,4%
  Cała Polska
  17,9%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,9%
  Województwo
  34,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,3%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 16,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  16,3%
  Mazowieckie
  14,4%
  Kraj
  12,4%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,2%
  woj. mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,0%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,1%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 20,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 971 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  971,0
  woj. mazowieckie
  880,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Zielonka
  0,85
  Mazowieckie
  0,95
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 50,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 50,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zielonce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zielonce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole nr 5
  Publiczne
  22 761-04-83
  22 761-04-83
  ul. Wyszyńskiego 7
  05-220 Zielonka
  513912
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
  Publiczne
  22 781-02-02
  22 781-02-02
  ul. STASZICA 16
  05-220 Zielonka
  512210
  Miejskie Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  22 781-02-62
  22 781-02-62
  ul. Prosta 24
  05-220 Zielonka
  41118
  Centrum Rozwoju i Zabawy Skarbnica Talentów
  Publiczny
  53 503-50-22
  ul. Wyszyńskiego 7
  05-220 Zielonka
  662
  Dziecięca Akademia Rozwoju
  Niepubliczny
  60 728-72-87
  ul. Paderewskiego 132/2
  05-220 Zielonka
  ---
  Miś Ptyś Klub Radosnego Przedszkolaka Ewa Świerżewska
  Niepubliczny
  50 407-21-84
  ul. Jagiellońska 10
  05-220 Zielonka
  ---
  Oxford Kids
  Niepubliczny
  79 861-39-65
  ul. Marecka 56
  05-220 Zielonka
  ---
  Malowany Domek
  Niepubliczne
  50 289-31-11
  ul. Mazurska 11a
  05-220 Zielonka
  ---
  POD DĘBAMI
  Niepubliczne
  22 771-96-71
  ul. Mickiewicza 27
  05-220 Zielonka
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Abecadło"
  Niepubliczne
  22 781-94-61
  22 781-94-61
  ul. Armii Krajowej 37
  05-220 Zielonka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 121,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  121,29
  Mazowieckie
  100,57
  Polska
  96,62
 • 115,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  115,93
  Mazowieckie
  95,87
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zielonka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zielonka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 11 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11
 •  
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 85,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zielonce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zielonce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  22 781-01-34
  22 761-00-89
  ul. POWSTAŃCÓW 3
  05-220 Zielonka
  2665853
  Szkoła Podstawowa Nr 3 (Janusz Korczak)
  Publiczna
  22 781-99-93
  22 781-99-93
  ul. WILSONA 34/36
  05-220 Zielonka
  1942952
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Bolesław Prus)
  Publiczna
  22 781-00-11
  22 781-04-01
  ul. Staszica 56
  05-220 Zielonka
  1841837
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 48 Aktywności Twórczej
  Niepubliczna
  22 781-01-73
  22 781-01-73
  ul. KRZYWA 10
  05-220 Zielonka
  ---
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Niepubliczna
  22 771-87-40
  22 771-87-45
  ul. Marecka 76
  05-220 Zielonka
  ---
 • Szkoły gimnazjalne w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 121,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Zielonka
  121,75
  woj. mazowieckie
  105,11
  Kraj
  100,01
 • 107,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  107,62
  Województwo
  95,78
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zielonka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Zielonka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 25 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 25
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 41,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Zielonce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zielonce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Gimnazjum (Stefana Kardynała Wyszyńskiego)
  Publiczne
  22 771-05-20
  22 771-05-20
  ul. Łukasińskiego 1/3
  05-200 Zielonka
  2355564
  Gimnazjum Specjalne
  Niepubliczne
  22 763-40-90
  22 763-40-90
  ul. Marecka 76
  05-220 Zielonka
  ---
  Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twórczej
  Niepubliczne
  22 781-01-73
  22 781-01-73
  ul. KRZYWA 10
  05-220 Zielonka
  ---
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Zielonce w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 37 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  37,0
  Mazowieckie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 37 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 37
 • 17 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 17
 • 38 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 38
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  23,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 40,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  20,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Zielonce

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zielonce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Zespole Szkół w Zielonce (im. Prezydenta Ignacego Mościckiego)
  Publiczne
  22 781-02-50
  22 781-02-50
  ul. Inżynierska 1
  05-220 Zielonka
  20456-
  Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół w Zielonce (im. Prezydenta Ignacego Mościckiego)
  Publiczne
  22 781-02-50
  22 781-02-50
  ul. Inżynierska 1
  05-220 Zielonka
  369-
  Niepubliczne Liceum Profilowane
  Niepubliczne
  22 799-80-88
  22 771-95-24
  ul. Dziennikarska 51 B
  05-220 Zielonka
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Niepubliczna
  22 771-87-40
  22 771-87-45
  ul. Marecka 76
  05-220 Zielonka
  ---
  Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych
  Niepubliczne
  22 799-80-88
  22 771-95-24
  ul. Dziennikarska 51 B
  05-220 Zielonka
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Edukator" w Zielonce
  Niepubliczna
  22 781-91-42
  ul. Łukasińskiego 1/3
  05-220 Zielonka
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Zielonce
  Niepubliczne
  22 781-91-42
  ul. łukasińskiego 1/3
  05-220 Zielonka
  ---
  Niepubliczne LiceumOgólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  22 799-80-88
  22 771-95-24
  ul. Dziennikarska 51 B
  05-220 Zielonka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zielonce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zielonka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zielonka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zielonka, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zielonka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zielonce

 • Według danych GUS z 2017 roku w Zielonce znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 1 250)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zielonce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zielonce
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Zielonce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Zielonce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 111 (uczestnicy: 9 340)
  • seanse filmowe: 22 (uczestnicy: 1 060)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 280)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 350)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 1 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 43 (uczestnicy: 2 300)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 2 500)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 332)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 135)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 80)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 95)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 72)
  • teatralne: 1 (członkowie: 22)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Zielonce działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 56 698 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 45 844 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Zielonce działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 306 członków. Zarejestrowano 364 ćwiczących (mężczyźni: 250, kobiety: 114, chłopcy do lat 18: 226, dziewczęta do lat 18: 114). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zielonce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zielonce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zielonki znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zielonce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kaplica z 1920 r.dnia 1988-11-17, wykaz dokumentów: 1323 z 1988-11-17
  • Dzwonnica z 1. poł. XX w.dnia 1988-11-17, wykaz dokumentów: 1323 z 1988-11-17
  • Cmentarz wojna polsko-rosyjska 1920 z 1920 r.dnia 1988-11-17, wykaz dokumentów: 1323 z 1988-11-17
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 20a)dnia 1990-08-02, wykaz dokumentów: 1441-A z 1990-08-02
  • Park z XIX w.dnia 1990-08-02, wykaz dokumentów: 1441-A z 1990-08-02
 • Formy ochrony przyrody w Zielonce
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zielonki znajduje się 45 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zielonce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Bagno Jacka - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1981-10-15, Opis granicy: Wydzielenia 279r oraz 279p Nadleśnictwo Drewnica, Powierzchnia: 19.45 ha
  • Mosty Kalińskie - krajobrazowy rezerwat przyrodyTyp: biocenotyczny i fizjocenotyczny, Data ustanowienia: 2015-06-04, Opis granicy: Opis przebiegu granicy rezerwatu w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy określa załącznik nr 3 do zarządzenia, Powierzchnia: 201.4409 ha
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha
  • Poligon Rembertów - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 241.93 ha
  • Strzebla Błotna w Zielonce - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 2.2 ha
  • Józef - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1982-06-28, Opis granicy: w ogrodzie przydomowym Józefa Grabalskiego
  • Marcin - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-12-29
  • dąb Bolesława prusa - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: w ogrodzie przydomowym na granicy posesji pomiędzy ogrodzeniem
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1965-11-10, Opis granicy: w południowo - wschodniej części działki budowlanej obok drzewa znajduje się w dole śmietnik
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1965-11-10
  • Pomnik przyrodyOpis: 4 pnie, Data ustanowienia: 1972-01-24, Opis granicy: w odległości ok.. 100m na wschód od domu mieszkalnego na działce leśnej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1973-01-24, Opis granicy: na działce budowlanej ob.. Piotra Popiołka
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1974-11-21, Opis granicy: na placu pomiędzy ul. Bajkowskiego i Armii radzieckiej obok parkingu dla (…)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-03-31, Opis granicy: na terenie posesji (po północnej stronie)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-12-29, Opis granicy: Nad rzeką Długą obok pola ornego obok budynku Państwowego Domu Rancistów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: obok kapliczki modlitewnej teren nieogrodzony
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: obok bloku mieszkalnego Nr 2 i pawilonu usługowego na terenie m. Zielonka
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: obok domu mieszkalnego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: w parku leśnym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: w ogrodzie wzdłuż ulicy Kilińskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: róg Kosynierów na placu niezabudowanym porośniętym drzewostanem sosnowo - dębowym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26, Opis granicy: 2 dęby w ogrodzie 1 obok zabudowań gospodarczych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-09-26
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-11-14, Opis granicy: na działce leśno - parkowej otaczającej budynek mieszkalny
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1978-11-14, Opis granicy: na terenie użytkowanym jako park miejski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-09-20, Opis granicy: na działce budowlanej Marii Hanoskiej w odl. Ok.. 15 m od istniejącego budynku oraz około 1m od ogrodzenia
  • Pomnik przyrodyOpis: Dwa drzewa lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodach 290 cm i 270 cm oraz wysokości około 18 m, Data ustanowienia: 1985-09-12, Opis granicy: Drzewa rosną na prywatnej działce przy ulicy Moniuszki 20/22 w miejscowości Zielonka
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo dąb szypułkowy (Quercus robur) obwód 295 cm wysokość 18 m, Data ustanowienia: 1985-12-19, Opis granicy: na działce budowlanej Nr 839/2
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: na podwórku gospodarczym Państwowego Przedszkola Nr 2 przy ogrodzeniu od strony ulicy
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: Pas zieleni visa vis Ul. Lipowa 5 w odl. 1m od jezdni pomiędzy gmachem Urzędu Miasta Zielonka a przedszkolem Nr 2 niedaleko bramy wjazdowej na ter. Gospodarczy przedszkola
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1987-02-02, Opis granicy: na wzniesieniu wydmowym
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Lipowej na chodniku ul. Mickiewicza vis a vis Nr 63 przy bramie wjazdowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Lipowej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: róg kopernika przy posesji Nr 2 na działce zabudowanej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1988-10-21, Opis granicy: róg kopernika
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: w pasie chodnika ul. Wesołej przed posesją Nr 1/3 na terenie miasta Zielonka w odl. Od. 1m od jezdni w linii ogrodzenia
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-05-13, Opis granicy: drzewo rośnie w pasie zieleni przyulicznej w odl. Ok.. 1 5m od jezdni co może być przyczyną uszkodzeń mechanicznych pnia (prawdopodobna przyczyna usunięcia niżej rosnącego konaru); w odległości ok. 500m od stacji kolejowej Zielonka Bankowa
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: w sąsiedztwie rowu melioracyjnego oraz drogi gruntowej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: w odl. Ok.. Kilku metrów od budynku szkoły
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: teren ogólnie dostępny w odl. Około 1 km od stacji PKP
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-03-03, Opis granicy: u podnóża skarpy ok.. 1 km od stacji PKP
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-08-28, Opis granicy: drzewo rośnie w odl. Ok.. 0 4 km od stacji PKP na terenie prywatnym w głębi działki i jest mało widoczne od strony ulicy Literackiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2014-10-23
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2014-10-23
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Quercus robur - obwód drzewa 279 cm wysokość drzewa 22 m., Data ustanowienia: 2016-04-28, Opis granicy: Zielonka ul. Obrońców Westerplatte 3 dz. ew. nr 125 obręb 4-90-02 - na terenie prywatnej posesji

Zielonka - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Zielonce znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 taksówek oraz 13 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zielonce w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 692,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  692,0 km
  woj. mazowieckie
  439,0 km
  Polska
  388,2 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Zielonka
  3,1 km
  Województwo
  2,9 km
  Kraj
  3,2 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zielonka przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 625droga wojewódzka nr 625( Zielonka)
  • DW 631droga wojewódzka nr 631(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Marki - Wólka Radzymińska - Nieporęt - Zegrze Południowe - Wieliszew - Poniatów - Kałuszyn - Olszewnica Nowa - Krubin - Janówek Pierwszy - Okunin - Nowy Dwór Mazowiecki)
  • DW 634droga wojewódzka nr 634(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Kobyłka - Wołomin - Nowe Lipiny - Duczki - Krzywica - Tuł - Karolew - Miąse - Jasienica - Tłuszcz - Wólka Kozłowska)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Zielonka przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 449Linia kolejowa nr 449: Warszawa Rembertów - Zielonka [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Rembertów - Warszawa Mokry Ług -Zielonka Bankowa -Zielonka)
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
  • LK 21Linia kolejowa nr 21: Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wileńska - Warszawa Wileńska Marki - Warszawa Zacisze-Wilno - Ząbki -Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna)