Powiat augustowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat augustowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 316 Liczba mieszkańców
 • 1 659 km2 Powierzchnia
 • 35 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,6% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Szlaszyński Starosta
 • ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Adres starostwa powiatowego
 • BAU Tablice rejestracyjne
Powiat augustowski na mapie
Identyfikatory
 • 2001 TERYT (TERC)
Herb powiatu augustowskiego
powiat augustowski herb
Flaga powiatu augustowskiego
powiat augustowski flaga

powiat augustowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Augustów
876438111, 876438110,
876438135,
Brzostowskiego 2
16-300 Augustów
Komenda Powiatowa Policji Augustów
876439333, 876433441,
876439215,
Brzostowskiego 6
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie
876439694, ,
876433280,
3-go Maja 37
16-300 Augustów
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Augustów
87 643 32 80, ,
876433280,
Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
87 632 22 86, ,
87 643 64 84,
ul.Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Starostwo Powiatowe w Augustowie
(87) 643-96-50
(87) 643-96-95
ul. 3 Maja
16-300 Augustów

Powiat augustowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat augustowski ma 57 316 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w 2050 roku wynosi 49 260, z czego 24 852 to kobiety, a 24 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu augustowskiego zawarli w 2020 roku 236 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu augustowskiego jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat augustowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -342. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,91 na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego. W 2020 roku urodziło się 435 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 518 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,5% zgonów w powiecie augustowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w powiecie augustowskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu augustowskiego przypada 13.42 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 460 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 622 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu augustowskiego -162. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  61,4% mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57 316 Liczba mieszkańców
 • 29 290 Kobiety
 • 28 026 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 49 260 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 852 Kobiety
 • 24 408 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie augustowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,4 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat augustowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,4%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. augustowski
  55,3%
  Podlaskie
  54,9%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. augustowski
  9,6%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. augustowski
  3,8%
  Podlaskie
  4,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • pow. augustowski
  0,9%
  Podlaskie
  1,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie augustowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat augustowski
  4,1
  woj. podlaskie
  3,8
  Cały kraj
  3,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,1
  Podlaskie
  1,2
  Cały kraj
  1,3
 • 236 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie augustowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -342 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -133 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -209 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  Podlaskie
  -3,5
  Polska
  -3,2
 • -4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -8,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie augustowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie augustowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie augustowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie augustowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 435 Urodzenia żywe
 • 212 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 223 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  Podlaskie
  9,0
  Polska
  9,3
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,7
  Województwo
  39,2
  Cała Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 518 g Średnia waga noworodków
 • 3 448 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 584 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 518 g
  Podlaskie
  3 446 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 142 Waga 3500g - 3999g
 • 142
 • 159 Waga 3000g - 3499g
 • 159
 • 40 Waga 2500g - 2999g
 • 40
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,11
  Województwo
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,54
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. augustowski
  0,56
  Podlaskie
  0,72
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie augustowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 777 Zgony
 • 345 Kobiety
  (Zgony)
 • 432 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  Podlaskie
  12,4
  Polska
  12,5
 • 178,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  178,6
  woj. podlaskie
  138,5
  Polska
  134,3
 • 9,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. augustowski
  9,2
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat augustowski
  3,8
  Województwo
  3,2
  Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie augustowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. augustowski
  45,5%
  Podlaskie
  41,7%
  Cały kraj
  39,4%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. augustowski
  25,7%
  Podlaskie
  24,3%
  Polska
  26,5%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  woj. podlaskie
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Polska
  9,9
 • 70,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,0
  Polska
  70,4
 • 302,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat augustowski
  302,4
  woj. podlaskie
  257,9
  Cały kraj
  283,2
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  252,7
  Cała Polska
  261,3
 • 536,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 602,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 466,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  536,0
  Województwo
  442,2
  Polska
  421,0
 • 39,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 61,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  39,6
  Województwo
  42,5
  Cały kraj
  69,5
 • 26,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,9
  Województwo
  28,0
  Kraj
  35,1
 • 16,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  16,8
  woj. podlaskie
  8,8
  Polska
  7,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,5%
  Podlaskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie augustowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 27 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. augustowski
  27,0
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  31,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  15,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 1 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 460 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 244 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 216 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 622 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 348 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 274 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -157 Saldo migracji
 • -103 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -162 Saldo migracji wewnętrznych
 • -104 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -58 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie augustowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat augustowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie augustowskim oddano do użytku 147 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie augustowskim to 20 450 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie augustowskim to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie augustowskim to 149,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,77% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,73% mieszkań posiada łazienkę, 74,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,25% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie augustowskim 79 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 239 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 665 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 239 zł
 • Tutaj
  5 239 zł
  Województwo
  5 296 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 5 239 zł Ogółem
 • 5 239 zł
 • 5 333 zł do 40 m2
 • 5 333 zł
 • 5 161 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 161 zł
 • 5 307 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 307 zł
 • 4 623 zł od 80,1 m2
 • 4 623 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 665 zł
 • Tutaj
  4 665 zł
  Województwo
  5 126 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 665 zł Ogółem
 • 4 665 zł
 • 5 167 zł do 40 m2
 • 5 167 zł
 • 4 701 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 701 zł
 • 5 213 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 213 zł
 • 3 344 zł od 80,1 m2
 • 3 344 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 79
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m217
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m29
 • 17 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie augustowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 184 zł
 • powiat augustowski
  5 184 zł
  Podlaskie
  5 402 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 5 184 zł Ogółem
 • 5 184 zł
 • 5 259 zł do 40 m2
 • 5 259 zł
 • 5 082 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 082 zł
 • 5 307 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 307 zł
 • 4 623 zł od 80,1 m2
 • 4 623 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 626 zł
 • Powiat
  4 626 zł
  woj. podlaskie
  5 117 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 626 zł Ogółem
 • 4 626 zł
 • 5 049 zł do 40 m2
 • 5 049 zł
 • 4 644 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 644 zł
 • 5 213 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 213 zł
 • 3 344 zł od 80,1 m2
 • 3 344 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 77
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m216
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m29
 • 16 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20 450 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 354,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  354,70
  woj. podlaskie
  397,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  81,70 m2
  woj. podlaskie
  77,30 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,00 m2
  woj. podlaskie
  30,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat augustowski
  4,28
  Podlaskie
  4,02
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat augustowski
  2,82
  Podlaskie
  2,52
  Polska
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. augustowski
  0,66
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 147 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat augustowski
  2,55
  woj. podlaskie
  5,48
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 813 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. augustowski
  5,53
  woj. podlaskie
  4,00
  Cały kraj
  3,77
 • 14,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  14,10
  Województwo
  21,92
  Polska
  21,77
 • 22 025 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 149,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. augustowski
  149,8 m2
  Województwo
  96,5 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat augustowski
  0,38 m2
  Województwo
  0,53 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. augustowski
  92,06%
  woj. podlaskie
  93,45%
  Cały kraj
  96,97%
 • 89,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat augustowski
  89,77%
  woj. podlaskie
  89,18%
  Kraj
  94,01%
 • 87,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  87,73%
  woj. podlaskie
  87,24%
  Kraj
  91,78%
 • 74,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  74,89%
  woj. podlaskie
  79,62%
  Polska
  83,08%
 • 0,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat augustowski
  0,25%
  Województwo
  32,87%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat augustowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie augustowskim na 1000 mieszkańców pracuje 175osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim wynosiło w 2020 roku 10,5% (10,7% wśród kobiet i 10,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim wynosiło 5 009,19 PLN, co odpowiada 90.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego 1 138 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 823 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -315.

  39,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  175,0
  woj. podlaskie
  200,0
  Cała Polska
  252,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,7% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • Powiat
  10,5%
  Podlaskie
  7,8%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 009 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat augustowski
  5 009 PLN
  woj. podlaskie
  4 930 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie augustowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 138 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 823 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -315 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 39,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,5% Pozostałe
 • 31,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 108 Pracujący ogółem
 • 4 837 Kobiety
 • 5 271 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,9
  Województwo
  65,1
  Cała Polska
  68,0
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat augustowski
  35,3
  woj. podlaskie
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 128,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  128,1
  Województwo
  125,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat augustowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie augustowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 542 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 558 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 334 nowe podmioty, a 191 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (488) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (334) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (766) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (191) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie augustowskim najwięcej (228) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 394) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,3% (241) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,6% (980) podmiotów, a 73,1% (3 321) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie augustowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 542 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 241 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 980 Przemysł i budownictwo
 • 3 321 Pozostała działalność
 • 334 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie augustowskim w 2020 roku
 • 191 Podmioty wyrejestrowane w powiecie augustowskim w 2020 roku
 • 3 558 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 394 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 394
 • 123 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 123
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 539 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 539
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 207 Spółki handlowe ogółem
 • 207
 • 29  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 148  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 148
 • 27    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 228 Spółki cywilne ogółem
 • 228
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 558 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 779 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 779
 • 560 Budownictwo
 • 560
 • 372 Transport i gospodarka magazynowa
 • 372
 • 278 Przetwórstwo przemysłowe
 • 278
 • 263 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 263
 • 237 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 237
 • 221 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 221
 • 187 Pozostała działalność
 • 187
 • 185 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 185
 • 119 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 119
 • 90 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 90
 • 79 Edukacja
 • 79
 • 70 Informacja i komunikacja
 • 70
 • 53 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 53
 • 33 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 33
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie augustowskim stwierdzono 754 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie augustowskim wynosi 90,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,25 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 4,46 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,02 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (88%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 754 Przestępstwa ogółem
 • 754
 • 420 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 420
 • 107 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 107
 • 175 Przestępstwa drogowe
 • 175
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 258 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 258
 • 13,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,02
  Podlaskie
  14,95
  Cała Polska
  19,96
 • 7,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  7,25
  Podlaskie
  9,01
  Kraj
  12,25
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,85
  Województwo
  2,99
  Cała Polska
  5,17
 • 3,02 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  3,02
  Województwo
  2,20
  Kraj
  1,73
 • 0,45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  0,45
  woj. podlaskie
  0,45
  Cały kraj
  0,37
 • 4,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  4,46
  Województwo
  6,26
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  90%
  woj. podlaskie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. augustowski
  86%
  Podlaskie
  75%
  Cały kraj
  65%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  88%
  woj. podlaskie
  78%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat augustowski
  96%
  Podlaskie
  91%
  Cały kraj
  87%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat augustowski
  76%
  Województwo
  61%
  Polska
  54%

Powiat augustowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu augustowskiego wyniosła w 2020 roku 78,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu augustowskiego - 31.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,8 mln złotych, czyli 20,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu augustowskiego wyniosła w 2020 roku 83,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.2%). W budżecie powiatu augustowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 194 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie augustowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,0 mln

  921(100%)

  59,8 mln

  1,0 tys(100%)

  68,0 mln

  1,1 tys(100%)

  62,6 mln

  1,1 tys(100%)

  64,7 mln

  1,1 tys(100%)

  74,1 mln

  1,3 tys(100%)

  78,4 mln

  1,3 tys(100%)

  78,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,3 mln

  375(40.6%)

  21,9 mln

  369(36.6%)

  20,3 mln

  344(29.9%)

  19,0 mln

  322(30.3%)

  17,9 mln

  304(27.6%)

  18,8 mln

  322(25.3%)

  23,6 mln

  406(30%)

  24,3 mln

  422(31.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  41,9(4.5%)

  6,4 mln

  108(10.8%)

  13,2 mln

  223(19.4%)

  15,0 mln

  255(24%)

  14,3 mln

  243(22.1%)

  22,6 mln

  388(30.5%)

  16,3 mln

  281(20.8%)

  17,2 mln

  298(22%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,4 mln

  91,3(9.9%)

  4,8 mln

  80,9(8%)

  4,2 mln

  70,5(6.1%)

  4,7 mln

  79,1(7.4%)

  5,4 mln

  92,7(8.4%)

  6,7 mln

  116(9.1%)

  7,3 mln

  125(9.3%)

  7,4 mln

  128(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  92,1(10%)

  5,6 mln

  94,6(9.4%)

  5,9 mln

  99,0(8.6%)

  5,5 mln

  93,5(8.8%)

  6,1 mln

  105(9.5%)

  6,3 mln

  108(8.5%)

  6,5 mln

  112(8.3%)

  6,7 mln

  116(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  63,1(6.8%)

  4,0 mln

  67,0(6.6%)

  4,6 mln

  77,9(6.8%)

  4,1 mln

  69,2(6.5%)

  4,2 mln

  72,4(6.6%)

  4,5 mln

  76,5(6%)

  4,8 mln

  82,8(6.1%)

  5,9 mln

  102(7.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  50,6(5.5%)

  4,1 mln

  68,3(6.8%)

  3,2 mln

  54,1(4.7%)

  3,7 mln

  63,0(5.9%)

  5,1 mln

  86,6(7.9%)

  2,7 mln

  46,3(3.6%)

  7,6 mln

  130(9.7%)

  4,2 mln

  73,5(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  90,9(9.8%)

  5,5 mln

  93,2(9.2%)

  5,7 mln

  96,0(8.3%)

  6,5 mln

  111(10.4%)

  3,6 mln

  61,0(5.5%)

  3,9 mln

  66,4(5.2%)

  3,8 mln

  66,2(4.9%)

  3,8 mln

  66,5(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,0 mln

  84,2(9.1%)

  4,3 mln

  72,7(7.2%)

  3,0 mln

  51,4(4.5%)

  2,4 mln

  40,4(3.8%)

  2,8 mln

  47,4(4.3%)

  2,9 mln

  50,1(3.9%)

  3,0 mln

  52,3(3.9%)

  3,0 mln

  51,3(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  559,9 tys

  9,4(1%)

  561,3 tys

  9,5(0.9%)

  462,1 tys

  7,8(0.7%)

  910,0 tys

  15,4(1.5%)

  1,1 mln

  18,0(1.6%)

  875,1 tys

  15,0(1.2%)

  873,3 tys

  15,0(1.1%)

  952,0 tys

  16,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  540,3 tys

  9,1(1%)

  901,5 tys

  15,2(1.5%)

  215,4 tys

  3,6(0.3%)

  244,4 tys

  4,1(0.4%)

  371,3 tys

  6,3(0.6%)

  430,6 tys

  7,4(0.6%)

  316,5 tys

  5,5(0.4%)

  461,4 tys

  8,0(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  146,3 tys

  2,5(0.3%)

  149,5 tys

  2,5(0.2%)

  126,1 tys

  2,1(0.2%)

  133,0 tys

  2,3(0.2%)

  133,4 tys

  2,3(0.2%)

  128,2 tys

  2,2(0.2%)

  121,6 tys

  2,1(0.2%)

  233,8 tys

  4,1(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194,5 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,1(0.2%)

  123,7 tys

  2,1(0.2%)

  124,9 tys

  2,1(0.2%)

  127,7 tys

  2,2(0.2%)

  130,1 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  74,3 tys

  1,2(0.1%)

  168,2 tys

  2,8(0.3%)

  79,0 tys

  1,3(0.1%)

  72,8 tys

  1,2(0.1%)

  145,2 tys

  2,5(0.2%)

  234,4 tys

  4,0(0.3%)

  320,8 tys

  5,5(0.4%)

  105,6 tys

  1,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,7 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,0 mln

  102(8.8%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  48,7 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  30,5 tys

  0,5(0%)

  34,2 tys

  0,6(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  461,1 tys

  7,7(0.8%)

  347,9 tys

  5,9(0.6%)

  194,8 tys

  3,3(0.3%)

  23,0 tys

  0,4(0%)

  28,0 tys

  0,5(0%)

  17,1 tys

  0,3(0%)

  68,2 tys

  1,2(0.1%)

  26,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,7 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  19,2 tys

  0,3(0%)

  38,3 tys

  0,7(0.1%)

  27,4 tys

  0,5(0%)

  22,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  26,9 tys

  0,5(0%)

  19,2 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,4(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  23,8 tys

  0,4(0%)

  20,6 tys

  0,4(0%)

  124,4 tys

  2,1(0.2%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  74,7 tys

  1,3(0.1%)

  65,1 tys

  1,1(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  40,9 tys

  0,7(0.1%)

  40,5 tys

  0,7(0.1%)

  80,7 tys

  1,4(0.1%)

  967

  0,0(0%)

  646

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,5 tys

  1,3(0.1%)

  53,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  56,0 tys

  0,9(0.1%)

  864,4 tys

  14,6(1.4%)

  756,9 tys

  12,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie augustowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,7 mln

  983(100%)

  59,6 mln

  1,0 tys(100%)

  69,7 mln

  1,2 tys(100%)

  62,4 mln

  1,1 tys(100%)

  68,9 mln

  1,2 tys(100%)

  71,4 mln

  1,2 tys(100%)

  79,1 mln

  1,4 tys(100%)

  83,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,3 mln

  559(56.8%)

  32,3 mln

  544(54.2%)

  30,9 mln

  522(44.3%)

  32,3 mln

  548(51.7%)

  32,3 mln

  551(46.9%)

  34,2 mln

  586(47.9%)

  35,5 mln

  611(44.8%)

  42,6 mln

  739(51.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  106(10.8%)

  6,6 mln

  111(11%)

  7,2 mln

  122(10.4%)

  7,8 mln

  133(12.5%)

  8,8 mln

  151(12.8%)

  10,7 mln

  184(15%)

  11,7 mln

  201(14.7%)

  11,5 mln

  200(13.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  485,3 tys

  8,1(0.8%)

  2,6 mln

  44,1(4.4%)

  9,3 mln

  158(13.4%)

  6,7 mln

  113(10.7%)

  7,6 mln

  129(11%)

  8,7 mln

  149(12.1%)

  11,1 mln

  191(14%)

  9,3 mln

  162(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  62,9(6.4%)

  3,9 mln

  66,0(6.6%)

  4,6 mln

  77,3(6.6%)

  4,0 mln

  68,5(6.5%)

  4,2 mln

  71,9(6.1%)

  4,4 mln

  75,9(6.2%)

  4,7 mln

  81,7(6%)

  5,8 mln

  100,0(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  45,0(4.6%)

  2,6 mln

  44,2(4.4%)

  2,3 mln

  38,3(3.2%)

  2,6 mln

  44,6(4.2%)

  5,0 mln

  84,5(7.2%)

  1,4 mln

  24,3(2%)

  2,5 mln

  43,4(3.2%)

  3,1 mln

  53,2(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  42,8(4.3%)

  2,7 mln

  44,7(4.5%)

  2,9 mln

  48,6(4.1%)

  3,5 mln

  59,9(5.7%)

  2,5 mln

  41,8(3.6%)

  2,6 mln

  43,9(3.6%)

  2,7 mln

  45,9(3.4%)

  2,6 mln

  44,6(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  23,3(2.4%)

  1,7 mln

  28,1(2.8%)

  709,5 tys

  12,0(1%)

  235,5 tys

  4,0(0.4%)

  1,0 mln

  17,3(1.5%)

  2,0 mln

  34,1(2.8%)

  3,2 mln

  55,3(4.1%)

  2,1 mln

  36,2(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  28,3(2.9%)

  1,8 mln

  29,9(3%)

  1,7 mln

  29,1(2.5%)

  1,7 mln

  29,2(2.8%)

  1,8 mln

  30,1(2.6%)

  1,8 mln

  31,5(2.6%)

  1,9 mln

  31,9(2.3%)

  1,5 mln

  26,2(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  722,8 tys

  12,1(1.2%)

  760,6 tys

  12,8(1.3%)

  747,7 tys

  12,7(1.1%)

  829,4 tys

  14,1(1.3%)

  901,9 tys

  15,4(1.3%)

  833,8 tys

  14,3(1.2%)

  883,2 tys

  15,2(1.1%)

  986,3 tys

  17,1(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  848,2 tys

  14,2(1.4%)

  348,8 tys

  5,9(0.6%)

  373,6 tys

  6,3(0.5%)

  479,0 tys

  8,1(0.8%)

  469,9 tys

  8,0(0.7%)

  766,5 tys

  13,1(1.1%)

  555,5 tys

  9,6(0.7%)

  693,3 tys

  12,0(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  65,0(6.6%)

  3,1 mln

  51,7(5.1%)

  778,5 tys

  13,2(1.1%)

  720,9 tys

  12,2(1.2%)

  1,8 mln

  31,4(2.7%)

  712,5 tys

  12,2(1%)

  1,1 mln

  19,0(1.4%)

  664,6 tys

  11,5(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  843,0 tys

  14,2(1.4%)

  974,6 tys

  16,4(1.6%)

  1,1 mln

  19,1(1.6%)

  858,9 tys

  14,6(1.4%)

  871,4 tys

  14,9(1.3%)

  1,0 mln

  17,7(1.4%)

  1,3 mln

  23,2(1.7%)

  614,3 tys

  10,7(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  91,4 tys

  1,5(0.2%)

  92,2 tys

  1,6(0.2%)

  92,2 tys

  1,6(0.1%)

  91,4 tys

  1,6(0.1%)

  92,7 tys

  1,6(0.1%)

  92,7 tys

  1,6(0.1%)

  94,8 tys

  1,6(0.1%)

  189,1 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,1(0.2%)

  123,7 tys

  2,1(0.2%)

  124,7 tys

  2,1(0.2%)

  127,7 tys

  2,2(0.2%)

  130,1 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  55,3 tys

  0,9(0.1%)

  79,1 tys

  1,3(0.1%)

  80,2 tys

  1,4(0.1%)

  97,7 tys

  1,7(0.2%)

  118,9 tys

  2,0(0.2%)

  412,2 tys

  7,1(0.6%)

  179,0 tys

  3,1(0.2%)

  62,5 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  30,5 tys

  0,5(0%)

  34,2 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  74,6 tys

  1,3(0.1%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,9 tys

  0,7(0.1%)

  39,9 tys

  0,7(0.1%)

  39,8 tys

  0,7(0.1%)

  79,7 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  146

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  53,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  15,3 tys

  0,3(0%)

  33,3 tys

  0,6(0.1%)

  904,5 tys

  15,3(1.3%)

  286,6 tys

  4,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  101(8.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat augustowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 883 mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 239 kobiet oraz 6 644 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,4% mieszkańców powiatu augustowskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu augustowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie augustowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (16,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%).

  W roku 2018 w powiecie augustowskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 64 oddziałów uczęszczało 1 320 dzieci (616 dziewczynek oraz 704 chłopców). Dostępnych było 1 479 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie augustowskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 784 dzieci (384 dziewczynki oraz 400 chłopców). Dostępnych było 840 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 872 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 31 szkół podstawowych, w których w 288 oddziałach uczyło się 4 266 uczniów (2 098 kobiet oraz 2 168 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie augustowskim placówkę miały 32 szkoły podstawowe, w których w 230 oddziałach uczyło się 3 923 uczniów (1 917 kobiet oraz 2 006 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,69.

  W powiecie augustowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 709 uczniów (449 kobiet oraz 260 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 258 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie augustowskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 1 013 uczniów (614 kobiet oraz 399 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 345 absolwentów.

  W powiecie augustowskim znajdują się 2 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 703 uczniów (241 kobiet oraz 462 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 169 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie augustowskim placówkę miały 2 Technika, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 134 uczniów (491 kobiet oraz 643 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 200 absolwentów.

  W powiecie augustowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 202 uczniów (59 kobiet oraz 143 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 33,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,1% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,3% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,9%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  Podlaskie
  32,9%
  Polska
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • pow. augustowski
  2,7%
  Podlaskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat augustowski
  12,7%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  Podlaskie
  17,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,5%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Polska
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,3%
  Podlaskie
  23,3%
  Polska
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  Podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 872 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat augustowski
  872,0
  Województwo
  855,0
  Kraj
  873,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat augustowski
  0,86
  Podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 20 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 64 Oddziały
 • 25 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 479 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat augustowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 320 Dzieci
 • 616 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 704 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,7%
  53,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 299 3 lata
 • 299
 • 314 4 lata
 • 314
 • 311 5 lata
 • 311
 • 343 6 lat
 • 343
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 135 3 lata
 • 135
 • 150 4 lata
 • 150
 • 147 5 lata
 • 147
 • 157 6 lat
 • 157
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 164 3 lata
 • 164
 • 164 4 lata
 • 164
 • 164 5 lata
 • 164
 • 186 6 lat
 • 186
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 366 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 117,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 180 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat augustowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 144 Dzieci
 • 72 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 72 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 40 3 lata
 • 40
 • 62 4 lata
 • 62
 • 34 5 lata
 • 34
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 25 3 lata
 • 25
 • 24 4 lata
 • 24
 • 20 5 lata
 • 20
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 38 4 lata
 • 38
 • 14 5 lata
 • 14
 • 3 6 lat
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 274 Oddziały
 • 4 210 Uczniowie
 • 2 066 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 144 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 474 Uczniowie w 1 klasie
 • 233 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 241 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 553 Absolwenci 2016
 • 275 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 278 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 14 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci 2016
 • 11 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,8
  woj. podlaskie
  17,1
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 4,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 379,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 320,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 252 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 25 niemiecki
 • 227 inny
 • 38 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski27
  • niemiecki8
  • rosyjski3
 • 27 angielski
 • 8 niemiecki
 • 3 rosyjski
 •  
 • 90,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,69
  woj. podlaskie
  93,75
  Cała Polska
  95,46
 • 89,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. augustowski
  89,22
  Podlaskie
  92,55
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 564 Uczniowie
 • 392 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,5%
  30,5%
 • 195 Uczniowie w 1 klasie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 189 Absolwenci
 • 124 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 145 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,3%
  60,7%
 • 88 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat augustowski
  27,3
  Podlaskie
  25,3
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 40,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 703 Uczniowie
 • 241 Kobiety
  (uczniowie)
 • 462 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,3%
  65,7%
 • 191 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,1
  woj. podlaskie
  22,6
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 54,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 202 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,2%
  70,8%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 33,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. augustowski
  33,7
  Podlaskie
  13,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 2 828 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 562
  • rosyjski625
  • niemiecki480
  • francuski161
 • 1 562 angielski
 • 625 rosyjski
 • 480 niemiecki
 • 161 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 0 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 7 Oddziały
 • 153 Uczniowie
 • 75 Kobiety
  (uczniowie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 96 Absolwenci
 • 55 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. augustowski
  21,9
  woj. podlaskie
  20,8
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,9 Szkoły policealne ogółem
 • 21,9
 • 21,9 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21,9
 •  
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat augustowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat augustowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie augustowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie augustowskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 9 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 4)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 1 330)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 20


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie augustowskim: 7 (publiczne: 6, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie augustowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 439 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 274 (uczestnicy: 20 628)
  • seanse filmowe: 29 (uczestnicy: 2 346)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 368)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 39 (uczestnicy: 6 014)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 51 (uczestnicy: 2 736)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 001)
  • konkursy: 38 (uczestnicy: 862)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 1 070)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 4 600)
  • warsztaty: 53 (uczestnicy: 605)
  • inne: 3 (uczestnicy: 526)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 514)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 41)
  • taneczne: 6 (członkowie: 136)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 17)
  • teatralne: 1 (członkowie: 47)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 16)
  • literackie: 1 (członkowie: 70)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 65)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 80)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 3 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 24 (absolwenci: 236)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 9)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 10)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 2)
  • tańca: 3 (absolwenci: 75)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 375)
  • teatralne: 3 (członkowie: 56)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 123)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 52)
  • taneczne: 5 (członkowie: 64)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie augustowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 168 miejscami na widowni. Odbyło się 779 seansów, na które przyszło 24 000 widzów, w tym 192 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 167 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie augustowskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 284 806 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 29 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 256 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 81
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie augustowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 202 członków. Zarejestrowano 1 114 ćwiczących (mężczyźni: 849, kobiety: 265, chłopcy do lat 18: 557, dziewczęta do lat 18: 175). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (23), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie augustowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat augustowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 28 wypadków drogowych w powiecie augustowskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 54,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie augustowskim zarejestrowanych było 48 169 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 283 samochodów osobowych (560,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 943 samochodów ciężarowych (75,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 144 autobusów (2,5 - więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 433 ciągników siodłowych (7,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 304 motocykli (57,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie augustowskim znajdowało się 57 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 72 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 72 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 26 Ranni
  (rok 2020)
 • 8 Lekko ranni
 • 18 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie augustowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 48,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat augustowski
  48,6
  Województwo
  36,6
  Polska
  61,5
 • 13,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. augustowski
  13,9
  woj. podlaskie
  6,6
  Kraj
  6,5
 • 45,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  45,1
  Województwo
  38,4
  Kraj
  69,2
 • 16,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  16,6
  Podlaskie
  8,1
  Cała Polska
  7,6
 • 53,98 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. augustowski
  54,0
  Województwo
  46,9
  Polska
  80,2
 • 28,57 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. augustowski
  28,6
  Podlaskie
  18,1
  Cała Polska
  10,6
 • 92,86 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. augustowski
  92,9
  woj. podlaskie
  104,9
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 48 169 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie augustowskim w 2020 roku
 • 32 283 Samochody osobowe
 • 3 943 Samochody ciężarowe
 • 69 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 144 Autobusy
 • 260 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 434 Ciągniki samochodowe
 • 433   Ciągniki siodłowe
 • 7 801 Ciągniki rolnicze
 • 3 304 Motocykle
 • 1 127   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 701 Motorowery
 • 32 283Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Samochody osobowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 560,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. augustowski
  560,0
  woj. podlaskie
  568,3
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 262
  • 1400-1649 kg6 818
  • 1650-1899 kg8 290
  • 1900 kg i więcej11 913
 • 5 262 do 1399 kg
 • 6 818 1400-1649 kg
 • 8 290 1650-1899 kg
 • 11 913 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 833 do 1399 cm3
 • 8 833
 • 19 314 1400-1999 cm3
 • 19 314
 • 4 136 2000 i więcej cm3
 • 4 136
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 786
  • olej napędowy14 096
  • gaz (LPG)3 109
  • pozostałe292
 • 14 786 benzyna
 • 14 096 olej napędowy
 • 3 109 gaz (LPG)
 • 292 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 247 do 1 roku
 • 247
 • 193 2 lata
 • 193
 • 248 3 lata
 • 248
 • 607 4-5 lat
 • 607
 • 685 6-7 lat
 • 685
 • 1 109 8-9 lat
 • 1 109
 • 1 528 10-11 lat
 • 1 528
 • 5 749 12-15 lat
 • 5 749
 • 8 228 16-20 lat
 • 8 228
 • 5 874 21-25 lat
 • 5 874
 • 3 103 26-30 lat
 • 3 103
 • 4 712 31 lat i więcej
 • 4 712
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie augustowskim
 • Tutaj
  20,0 lat
  Podlaskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 3 943Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat augustowski
  75,9
  Podlaskie
  90,7
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 040 do 999 kg
 • 2 040
 • 1 036 1000-1499 kg
 • 1 036
 • 292 1500-2999 kg
 • 292
 • 33 3000-3499 kg
 • 33
 • 52 3500-4999 kg
 • 52
 • 203 5000-6999 kg
 • 203
 • 90 7000-9999 kg
 • 90
 • 139 10000-14999 kg
 • 139
 • 58 15000 kg i więcej
 • 58
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna909
  • olej napędowy2 542
  • gaz (LPG)148
  • pozostałe344
 • 909 benzyna
 • 2 542 olej napędowy
 • 148 gaz (LPG)
 • 344 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 16 2 lata
 • 16
 • 29 3 lata
 • 29
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 161 8-9 lat
 • 161
 • 234 10-11 lat
 • 234
 • 545 12-15 lat
 • 545
 • 771 16-20 lat
 • 771
 • 606 21-25 lat
 • 606
 • 319 26-30 lat
 • 319
 • 1 059 31 lat i więcej
 • 1 059
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie augustowskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  Podlaskie
  19,1 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 144Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Autobusy w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  Podlaskie
  2,3
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy127
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 2 benzyna
 • 127 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 7 2 lata
 • 7
 • 1 3 lata
 • 1
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 29 16-20 lat
 • 29
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 22 31 lat i więcej
 • 22
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie augustowskim
 • pow. augustowski
  17,9 lat
  Podlaskie
  20,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 433Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  Podlaskie
  10,7
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy373
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe58
 • 1 benzyna
 • 373 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 58 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 2 lata
 • 3
 • 12 3 lata
 • 12
 • 18 4-5 lat
 • 18
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 55 8-9 lat
 • 55
 • 32 10-11 lat
 • 32
 • 117 12-15 lat
 • 117
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 14,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie augustowskim
 • pow. augustowski
  14,9 lat
  Województwo
  13,1 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 304Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Motocykle w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 57,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  57,3
  woj. podlaskie
  42,7
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 20 2 lata
 • 20
 • 21 3 lata
 • 21
 • 126 4-5 lat
 • 126
 • 61 6-7 lat
 • 61
 • 93 8-9 lat
 • 93
 • 94 10-11 lat
 • 94
 • 284 12-15 lat
 • 284
 • 367 16-20 lat
 • 367
 • 303 21-25 lat
 • 303
 • 300 26-30 lat
 • 300
 • 1 604 31 lat i więcej
 • 1 604
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie augustowskim
 • powiat augustowski
  25,7 lat
  woj. podlaskie
  24,7 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 57 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 15 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 22 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie augustowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 344,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. augustowski
  344,1 km
  Podlaskie
  362,6 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 9,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. augustowski
  9,9 km
  Województwo
  6,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • 72 Liczba licencji na taksówki
 • 72 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami