Powiat augustowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat augustowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 58 669 Liczba mieszkańców
 • 1 659 km2 Powierzchnia
 • 35 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,6% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Szlaszyński Starosta
 • ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Adres starostwa powiatowego
 • BAU Tablice rejestracyjne
Powiat augustowski na mapie
Identyfikatory
 • 2001 TERYT (TERC)
Herb powiatu augustowskiego
powiat augustowski herb
Flaga powiatu augustowskiego
powiat augustowski flaga

powiat augustowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Augustów
876438111, 876438110,
876438135,
Brzostowskiego 2
16-300 Augustów
Komenda Powiatowa Policji Augustów
876439333, 876433441,
876439215,
Brzostowskiego 6
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie
876439694, ,
876433280,
3-go Maja 37
16-300 Augustów
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Augustów
87 643 32 80, ,
876433280,
Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
87 632 22 86, ,
87 643 64 84,
ul.Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Starostwo Powiatowe w Augustowie
(87) 643-96-50
(87) 643-96-95
ul. 3 Maja
16-300 Augustów

Powiat augustowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat augustowski ma 58 669 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w 2050 roku wynosi 49 260, z czego 24 852 to kobiety, a 24 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu augustowskiego zawarli w 2017 roku 261 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu augustowskiego jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat augustowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -78. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,33 na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego. W 2017 roku urodziło się 546 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 452 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,88 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,1% zgonów w powiecie augustowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w powiecie augustowskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu augustowskiego przypada 11.09 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 362 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 573 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu augustowskiego -211. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  62,4% mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58 669 Liczba mieszkańców
 • 29 941 Kobiety
 • 28 728 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 49 260 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 852 Kobiety
 • 24 408 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie augustowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. augustowski
  41,6 lat
  Podlaskie
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat augustowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,4%
  Podlaskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,3%
  Województwo
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,6%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 16,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. augustowski
  3,8%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Kraj
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Powiat
  0,9%
  Podlaskie
  1,2%
  Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie augustowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,4
  woj. podlaskie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,3
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,7
 • 261 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie augustowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -78 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -64 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,3
  woj. podlaskie
  -0,4
  Cały kraj
  -0,0
 • -0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie augustowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie augustowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie augustowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie augustowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 546 Urodzenia żywe
 • 284 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 262 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. augustowski
  9,3
  Podlaskie
  10,2
  Cała Polska
  10,5
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. augustowski
  39,3
  woj. podlaskie
  43,1
  Polska
  44,2
 • 13.31 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.31
 • 49.93 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.93
 • 88.53 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.53
 • 76.19 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.19
 • 25.33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25.33
 • 10.64 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.64
 • 1.02 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1.02
 • 3 452 g Średnia waga noworodków
 • 3 394 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 514 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. augustowski
  3 452 g
  Podlaskie
  3 447 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 197 Waga 3500g - 3999g
 • 197
 • 191 Waga 3000g - 3499g
 • 191
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. augustowski
  1,32
  Podlaskie
  1,40
  Cała Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat augustowski
  0,69
  woj. podlaskie
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,88 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,88
  Podlaskie
  0,96
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie augustowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 654 Zgony
 • 292 Kobiety
  (Zgony)
 • 362 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,1
  Podlaskie
  10,3
  Polska
  10,1
 • 120,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  120,2
  Podlaskie
  107,9
  Polska
  101,5
 • 9,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,1
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie augustowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,0%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Cały kraj
  45,7%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. augustowski
  27,1%
  Podlaskie
  25,1%
  Kraj
  26,7%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,1%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Polska
  74,3
 • 275,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. augustowski
  275,1
  Województwo
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 406,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 456,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 355,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat augustowski
  406,7
  Podlaskie
  451,4
  Polska
  469,0
 • 34,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 55,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. augustowski
  34,2
  Podlaskie
  51,1
  Cały kraj
  87,7
 • 36,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. augustowski
  36,4
  Podlaskie
  27,5
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. podlaskie
  6,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 362 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 202 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 160 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 573 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 315 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 258 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -200 Saldo migracji
 • -105 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -95 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -211 Saldo migracji wewnętrznych
 • -113 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -98 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie augustowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat augustowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie augustowskim oddano do użytku 156 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie augustowskim to 19 872 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 337 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 73,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie augustowskim to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie augustowskim to 121,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,37% mieszkań posiada łazienkę, 74,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,06% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 872 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 337,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  337,40
  Podlaskie
  375,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,60 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,20 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,26
  Województwo
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,96 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,96
  Województwo
  2,67
  Kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  woj. podlaskie
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 156 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,66
  Podlaskie
  4,24
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 87 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 806 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. augustowski
  5,17
  Województwo
  4,26
  Cała Polska
  3,91
 • 13,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  13,74
  Województwo
  18,06
  Kraj
  18,14
 • 18 959 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 121,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  121,5 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,32 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat augustowski
  91,83%
  Podlaskie
  93,11%
  Kraj
  96,79%
 • 89,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  89,47%
  woj. podlaskie
  88,61%
  Polska
  93,66%
 • 87,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  87,37%
  woj. podlaskie
  86,57%
  Polska
  91,31%
 • 74,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,14%
  woj. podlaskie
  78,57%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,06%
  woj. podlaskie
  31,24%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat augustowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie augustowskim na 1000 mieszkańców pracuje 161 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim wynosiło w 2017 roku 10,3% (10,1% wśród kobiet i 10,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim wynosiło 4 024,64 PLN, co odpowiada 88.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego 1 138 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 823 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -315.

  42,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 161 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat augustowski
  161,0
  Podlaskie
  192,0
  Kraj
  247,0
 • 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,1% Kobiety
 • 10,5% Mężczyźni
 • powiat augustowski
  10,3%
  Podlaskie
  8,5%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 025 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. augustowski
  4 025 PLN
  Województwo
  4 006 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie augustowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 138 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 823 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -315 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Przemysł i budownictwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,6% Pozostałe
 • 34,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 447 Pracujący ogółem
 • 4 589 Kobiety
 • 4 858 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat augustowski
  60,2
  woj. podlaskie
  60,8
  Polska
  63,4
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. augustowski
  32,5
  woj. podlaskie
  32,8
  Cały kraj
  34,0
 • 117,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  117,0
  Województwo
  117,4
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat augustowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie augustowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 259 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 301 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 400 nowych podmiotów, a 357 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (488) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (337) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (766) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (305) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie augustowskim najwięcej (226) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 104) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,7% (284) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,5% (830) podmiotów, a 73,8% (3 145) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie augustowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.2%) oraz Budownictwo (12.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 259 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 284 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 830 Przemysł i budownictwo
 • 3 145 Pozostała działalność
 • 400 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie augustowskim w 2017 roku
 • 357 Podmioty wyrejestrowane w powiecie augustowskim w 2017 roku
 • 3 301 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 104 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 104
 • 129 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 129
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 256 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 256
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 184 Spółki handlowe ogółem
 • 184
 • 26  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 125  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 125
 • 24    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 226 Spółki cywilne ogółem
 • 226
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 301 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 767 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 767
 • 419 Budownictwo
 • 419
 • 360 Transport i gospodarka magazynowa
 • 360
 • 258 Przetwórstwo przemysłowe
 • 258
 • 256 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 256
 • 253 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 253
 • 225 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 225
 • 158 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 158
 • 146 Pozostała działalność
 • 146
 • 112 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 112
 • 96 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 96
 • 68 Edukacja
 • 68
 • 60 Informacja i komunikacja
 • 60
 • 51 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 51
 • 31 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 31
 • 28 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 28
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie augustowskim stwierdzono 808 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,76 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie augustowskim wynosi 67,70% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,22 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 6,13 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,47 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,32 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 808 Przestępstwa ogółem
 • 808
 • 483 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 483
 • 136 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 136
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 360 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 360
 • 13,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  13,76
  Województwo
  13,89
  Cały kraj
  19,62
 • 8,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  8,22
  Województwo
  8,20
  Polska
  12,07
 • 2,32 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  2,32
  woj. podlaskie
  3,06
  Cały kraj
  4,94
 • 2,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  2,47
  woj. podlaskie
  2,00
  Kraj
  1,78
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,58
  woj. podlaskie
  0,58
  Kraj
  0,49
 • 6,13 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,13
  woj. podlaskie
  6,61
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat augustowski
  68%
  Województwo
  74%
  Kraj
  72%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  woj. podlaskie
  61%
  Cała Polska
  60%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  82%
  Podlaskie
  87%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat augustowski
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  94%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  84%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat augustowski
  37%
  woj. podlaskie
  54%
  Cały kraj
  52%

Powiat augustowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu augustowskiego wyniosła w 2016 roku 62,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu augustowskiego - 30.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (24%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,5 mln złotych, czyli 21,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu augustowskiego wyniosła w 2016 roku 62,4 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 11.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.7%). W budżecie powiatu augustowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 130 złotych na mieszkańca (12,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie augustowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,9 mln

  1,1 tys(100%)

  67,2 mln

  1,1 tys(100%)

  63,8 mln

  1,1 tys(100%)

  56,5 mln

  943(100%)

  55,0 mln

  921(100%)

  59,8 mln

  1,0 tys(100%)

  68,0 mln

  1,1 tys(100%)

  62,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  26,7 mln

  455(41.8%)

  25,8 mln

  439(38.3%)

  28,6 mln

  476(44.8%)

  25,7 mln

  429(45.5%)

  22,3 mln

  375(40.6%)

  21,9 mln

  369(36.6%)

  20,3 mln

  344(29.9%)

  19,0 mln

  322(30.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,5 mln

  213(19.6%)

  15,1 mln

  257(22.5%)

  10,0 mln

  167(15.7%)

  5,2 mln

  86,2(9.1%)

  2,5 mln

  41,9(4.5%)

  6,4 mln

  108(10.8%)

  13,2 mln

  223(19.4%)

  15,0 mln

  255(24%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  76,4(7%)

  4,6 mln

  78,6(6.9%)

  4,7 mln

  78,6(7.4%)

  5,1 mln

  84,5(9%)

  5,4 mln

  90,9(9.8%)

  5,5 mln

  93,2(9.2%)

  5,7 mln

  96,0(8.3%)

  6,5 mln

  111(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  77,5(7.1%)

  5,1 mln

  86,8(7.6%)

  5,1 mln

  85,8(8.1%)

  5,1 mln

  85,4(9.1%)

  5,5 mln

  92,1(10%)

  5,6 mln

  94,6(9.4%)

  5,9 mln

  99,0(8.6%)

  5,5 mln

  93,5(8.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,7 mln

  96,5(8.9%)

  5,0 mln

  84,8(7.4%)

  4,2 mln

  70,3(6.6%)

  4,3 mln

  71,6(7.6%)

  5,4 mln

  91,3(9.9%)

  4,8 mln

  80,9(8%)

  4,2 mln

  70,5(6.1%)

  4,7 mln

  79,1(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  56,8(5.2%)

  3,4 mln

  58,2(5.1%)

  3,6 mln

  60,3(5.7%)

  3,6 mln

  60,5(6.4%)

  3,8 mln

  63,1(6.8%)

  4,0 mln

  67,0(6.6%)

  4,6 mln

  77,9(6.8%)

  4,1 mln

  69,2(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  34,2(3.1%)

  3,1 mln

  53,5(4.7%)

  3,3 mln

  54,4(5.1%)

  2,5 mln

  41,8(4.4%)

  3,0 mln

  50,6(5.5%)

  4,1 mln

  68,3(6.8%)

  3,2 mln

  54,1(4.7%)

  3,7 mln

  63,0(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  32,8(3%)

  2,2 mln

  37,4(3.3%)

  2,6 mln

  43,3(4.1%)

  3,3 mln

  55,1(5.8%)

  5,0 mln

  84,2(9.1%)

  4,3 mln

  72,7(7.2%)

  3,0 mln

  51,4(4.5%)

  2,4 mln

  40,4(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  368,9 tys

  6,3(0.6%)

  368,4 tys

  6,3(0.5%)

  613,2 tys

  10,2(1%)

  542,3 tys

  9,1(1%)

  559,9 tys

  9,4(1%)

  561,3 tys

  9,5(0.9%)

  462,1 tys

  7,8(0.7%)

  910,0 tys

  15,4(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  95,3 tys

  1,6(0.1%)

  53,3 tys

  0,9(0.1%)

  143,6 tys

  2,4(0.2%)

  189,0 tys

  3,2(0.3%)

  540,3 tys

  9,1(1%)

  901,5 tys

  15,2(1.5%)

  215,4 tys

  3,6(0.3%)

  244,4 tys

  4,1(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  194,5 tys

  3,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  124,7 tys

  2,1(0.2%)

  130,3 tys

  2,2(0.2%)

  132,7 tys

  2,2(0.2%)

  144,8 tys

  2,4(0.3%)

  146,3 tys

  2,5(0.3%)

  149,5 tys

  2,5(0.2%)

  126,1 tys

  2,1(0.2%)

  133,0 tys

  2,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  52,7 tys

  0,9(0.1%)

  143,4 tys

  2,4(0.2%)

  52,5 tys

  0,9(0.1%)

  100,1 tys

  1,7(0.2%)

  74,3 tys

  1,2(0.1%)

  168,2 tys

  2,8(0.3%)

  79,0 tys

  1,3(0.1%)

  72,8 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,0 tys

  1,0(0.1%)

  89,1 tys

  1,5(0.1%)

  65,0 tys

  1,1(0.1%)

  73,8 tys

  1,2(0.1%)

  74,7 tys

  1,3(0.1%)

  65,1 tys

  1,1(0.1%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  40,9 tys

  0,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  393,3 tys

  6,7(0.6%)

  612,6 tys

  10,4(0.9%)

  583,6 tys

  9,7(0.9%)

  637,6 tys

  10,6(1.1%)

  461,1 tys

  7,7(0.8%)

  347,9 tys

  5,9(0.6%)

  194,8 tys

  3,3(0.3%)

  23,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  26,6 tys

  0,5(0%)

  24,1 tys

  0,4(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  26,7 tys

  0,4(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,4(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  25,9(2.4%)

  1,4 mln

  24,1(2.1%)

  26,9 tys

  0,4(0%)

  25,6 tys

  0,4(0%)

  26,9 tys

  0,5(0%)

  19,2 tys

  0,3(0%)

  23,7 tys

  0,4(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,0 mln

  102(8.8%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,5 tys

  1,3(0.1%)

  53,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  56,0 tys

  0,9(0.1%)

  864,4 tys

  14,6(1.4%)

  756,9 tys

  12,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie augustowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,1 mln

  1,0 tys(100%)

  67,2 mln

  1,1 tys(100%)

  64,0 mln

  1,1 tys(100%)

  59,4 mln

  992(100%)

  58,7 mln

  983(100%)

  59,6 mln

  1,0 tys(100%)

  69,7 mln

  1,2 tys(100%)

  62,4 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,3 mln

  498(49.6%)

  31,5 mln

  537(46.9%)

  32,0 mln

  533(49.9%)

  32,0 mln

  535(53.9%)

  33,3 mln

  559(56.8%)

  32,3 mln

  544(54.2%)

  30,9 mln

  522(44.3%)

  32,3 mln

  548(51.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,6 mln

  95,0(9.5%)

  5,2 mln

  88,3(7.7%)

  5,4 mln

  90,3(8.5%)

  5,8 mln

  96,9(9.8%)

  6,3 mln

  106(10.8%)

  6,6 mln

  111(11%)

  7,2 mln

  122(10.4%)

  7,8 mln

  133(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  105(10.5%)

  8,9 mln

  152(13.3%)

  5,3 mln

  89,0(8.3%)

  2,3 mln

  38,8(3.9%)

  485,3 tys

  8,1(0.8%)

  2,6 mln

  44,1(4.4%)

  9,3 mln

  158(13.4%)

  6,7 mln

  113(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  56,4(5.6%)

  3,4 mln

  57,6(5%)

  3,6 mln

  59,8(5.6%)

  3,6 mln

  60,1(6.1%)

  3,7 mln

  62,9(6.4%)

  3,9 mln

  66,0(6.6%)

  4,6 mln

  77,3(6.6%)

  4,0 mln

  68,5(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  36,9(3.7%)

  2,2 mln

  38,3(3.3%)

  2,3 mln

  38,0(3.6%)

  2,5 mln

  42,0(4.2%)

  2,6 mln

  42,8(4.3%)

  2,7 mln

  44,7(4.5%)

  2,9 mln

  48,6(4.1%)

  3,5 mln

  59,9(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  31,5(3.1%)

  2,3 mln

  39,9(3.5%)

  2,4 mln

  39,9(3.7%)

  2,5 mln

  40,9(4.1%)

  2,7 mln

  45,0(4.6%)

  2,6 mln

  44,2(4.4%)

  2,3 mln

  38,3(3.2%)

  2,6 mln

  44,6(4.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  23,8(2.4%)

  1,5 mln

  25,3(2.2%)

  1,6 mln

  26,3(2.5%)

  1,7 mln

  28,2(2.8%)

  1,7 mln

  28,3(2.9%)

  1,8 mln

  29,9(3%)

  1,7 mln

  29,1(2.5%)

  1,7 mln

  29,2(2.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  815,9 tys

  13,9(1.4%)

  1,0 mln

  17,7(1.5%)

  1,2 mln

  20,5(1.9%)

  800,3 tys

  13,4(1.3%)

  843,0 tys

  14,2(1.4%)

  974,6 tys

  16,4(1.6%)

  1,1 mln

  19,1(1.6%)

  858,9 tys

  14,6(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  350,9 tys

  6,0(0.6%)

  343,3 tys

  5,8(0.5%)

  1,2 mln

  19,5(1.8%)

  761,1 tys

  12,7(1.3%)

  722,8 tys

  12,1(1.2%)

  760,6 tys

  12,8(1.3%)

  747,7 tys

  12,7(1.1%)

  829,4 tys

  14,1(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  17,4(1.7%)

  1,2 mln

  20,3(1.8%)

  1,5 mln

  25,0(2.3%)

  1,7 mln

  29,2(2.9%)

  3,9 mln

  65,0(6.6%)

  3,1 mln

  51,7(5.1%)

  778,5 tys

  13,2(1.1%)

  720,9 tys

  12,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  132,8 tys

  2,3(0.2%)

  160,3 tys

  2,7(0.2%)

  307,9 tys

  5,1(0.5%)

  310,6 tys

  5,2(0.5%)

  848,2 tys

  14,2(1.4%)

  348,8 tys

  5,9(0.6%)

  373,6 tys

  6,3(0.5%)

  479,0 tys

  8,1(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  33,3 tys

  0,6(0.1%)

  904,5 tys

  15,3(1.3%)

  286,6 tys

  4,9(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,1 mln

  104(10.4%)

  8,4 mln

  143(12.5%)

  7,0 mln

  117(11%)

  5,1 mln

  84,8(8.5%)

  1,4 mln

  23,3(2.4%)

  1,7 mln

  28,1(2.8%)

  709,5 tys

  12,0(1%)

  235,5 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  52,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,6 tys

  2,0(0.2%)

  146,6 tys

  2,4(0.2%)

  55,3 tys

  0,9(0.1%)

  79,1 tys

  1,3(0.1%)

  80,2 tys

  1,4(0.1%)

  97,7 tys

  1,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  79,6 tys

  1,4(0.1%)

  82,4 tys

  1,4(0.1%)

  84,5 tys

  1,4(0.1%)

  88,1 tys

  1,5(0.1%)

  91,4 tys

  1,5(0.2%)

  92,2 tys

  1,6(0.2%)

  92,2 tys

  1,6(0.1%)

  91,4 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,2 tys

  1,0(0.1%)

  89,3 tys

  1,5(0.1%)

  65,0 tys

  1,1(0.1%)

  73,8 tys

  1,2(0.1%)

  74,6 tys

  1,3(0.1%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  40,9 tys

  0,7(0.1%)

  39,9 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  11,3(1.1%)

  840,2 tys

  14,3(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  683

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  101(8.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat augustowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 876 mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 757 kobiet oraz 7 119 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 17,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,4% mieszkańców powiatu augustowskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 27,3% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu augustowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie augustowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz średnie zawodowe (16,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%).

  15,0% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,3% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 746 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,34.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,84.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,4% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (34,3% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 12,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,9%
  Województwo
  17,5%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,4% W miastach
  (wyższe)
 • 6,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,6%
  Podlaskie
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat augustowski
  2,7%
  Podlaskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,2% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,7%
  Województwo
  12,0%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat augustowski
  17,3%
  Województwo
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. augustowski
  18,4%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 13,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. augustowski
  6,5%
  Województwo
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 6,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  27,3%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 26,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 38,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. augustowski
  2,2%
  Podlaskie
  3,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 746 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  746,0
  woj. podlaskie
  789,0
  Polska
  811,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,08
  woj. podlaskie
  1,10
  Kraj
  1,01
 •  
 • 94,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 94,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,34 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat augustowski
  91,34
  Podlaskie
  94,06
  Cały kraj
  96,62
 • 87,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat augustowski
  87,71
  Województwo
  90,89
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  woj. podlaskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 295,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 259,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  96,84
  Podlaskie
  95,74
  Polska
  100,01
 • 90,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. augustowski
  90,20
  Podlaskie
  89,67
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat augustowski
  19,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 5 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 5
 •  
 • 151,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 115,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie augustowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,0
  woj. podlaskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 39 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 39
 • 38,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  25,0
  Podlaskie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 63,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 44,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  27,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 27 Szkoły policealne ogółem
 • 27
 • 22 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 22
 • 28 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 28
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat augustowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat augustowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie augustowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie augustowskim znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 5 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 5 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 5 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 8


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 1 330)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 10
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 20


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie augustowskim: 7 (publiczne: 6, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie augustowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 486 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 580 (uczestnicy: 132 359)
  • seanse filmowe: 49 (uczestnicy: 10 900)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 12 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 6 045)
  • koncerty: 139 (uczestnicy: 46 674)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 74 (uczestnicy: 3 313)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 14 489)
  • konkursy: 83 (uczestnicy: 3 126)
  • pokazy teatralne: 26 (uczestnicy: 8 670)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 410)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 20 475)
  • warsztaty: 98 (uczestnicy: 1 447)
  • inne: 27 (uczestnicy: 4 010)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 799)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 111)
  • taneczne: 7 (członkowie: 176)
  • muzyczne: 14 (członkowie: 151)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 91)
  • literackie: 2 (członkowie: 61)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 54)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 102)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 135)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 53)
  • tańca: 1 (absolwenci: 65)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 6
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 380)
  • teatralne: 3 (członkowie: 24)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 130)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 110)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 56)
  • taneczne: 4 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie augustowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 168 miejscami na widowni. Odbyło się 1 520 seansów, na które przyszło 53 606 widzów, w tym 270 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 179 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie augustowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 4 510 zwiedzających, co daje 768 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie augustowskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 289 555 wolumenów oraz 26 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 40 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 256 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 76
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 9
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie augustowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 202 członków. Zarejestrowano 1 114 ćwiczących (mężczyźni: 849, kobiety: 265, chłopcy do lat 18: 557, dziewczęta do lat 18: 175). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (23), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie augustowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat augustowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie augustowskim odnotowano 17 ofiar śmiertelnych oraz 47 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 28,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 40,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 110,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie augustowskim zarejestrowanych było 42 515 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 28 309 samochodów osobowych (480,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 486 samochodów ciężarowych (64,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 123 autobusów (2,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 288 ciągników siodłowych (4,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 761 motocykli (46,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie augustowskim znajdowało się 80 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 69 taksówek oraz 69 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
 • 17 Ofiary śmiertelne
 • 47 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie augustowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 71,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  71,3
  Podlaskie
  57,8
  Polska
  87,6
 • 28,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  28,8
  Podlaskie
  10,1
  Kraj
  7,9
 • 39,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat augustowski
  40,0
  Województwo
  14,3
  Kraj
  10,6
 • 110,55 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat augustowski
  110,6
  Podlaskie
  99,5
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 42 515 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie augustowskim w 2016 roku
 • 28 309 Samochody osobowe
 • 3 486 Samochody ciężarowe
 • 297 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 123 Autobusy
 • 212 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 289 Ciągniki samochodowe
 • 288   Ciągniki siodłowe
 • 7 335 Ciągniki rolnicze
 • 2 761 Motocykle
 • 873   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 477 Motorowery
 • 28 309Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Samochody osobowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 480,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  480,6
  woj. podlaskie
  485,2
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 679
  • 1400-1649 kg7 056
  • 1650-1899 kg7 420
  • 1900 kg i więcej8 154
 • 5 679 do 1399 kg
 • 7 056 1400-1649 kg
 • 7 420 1650-1899 kg
 • 8 154 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 562 do 1399 cm3
 • 8 562
 • 16 571 1400-1999 cm3
 • 16 571
 • 3 176 2000 i więcej cm3
 • 3 176
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 602
  • olej napędowy11 555
  • gaz (LPG)3 147
  • pozostałe5
 • 13 602 benzyna
 • 11 555 olej napędowy
 • 3 147 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 196 do 1 roku
 • 196
 • 117 2 lata
 • 117
 • 161 3 lata
 • 161
 • 496 4-5 lat
 • 496
 • 686 6-7 lat
 • 686
 • 1 520 8-9 lat
 • 1 520
 • 1 969 10-11 lat
 • 1 969
 • 5 670 12-15 lat
 • 5 670
 • 7 873 16-20 lat
 • 7 873
 • 4 285 21-25 lat
 • 4 285
 • 2 168 26-30 lat
 • 2 168
 • 3 168 31 lat i więcej
 • 3 168
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie augustowskim
 • Tutaj
  18,7 lat
  woj. podlaskie
  17,9 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 3 486Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 64,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. augustowski
  64,1
  Podlaskie
  78,1
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 888 do 999 kg
 • 1 888
 • 837 1000-1499 kg
 • 837
 • 259 1500-2999 kg
 • 259
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 50 3500-4999 kg
 • 50
 • 184 5000-6999 kg
 • 184
 • 78 7000-9999 kg
 • 78
 • 119 10000-14999 kg
 • 119
 • 44 15000 kg i więcej
 • 44
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna960
  • olej napędowy2 360
  • gaz (LPG)166
  • pozostałe0
 • 960 benzyna
 • 2 360 olej napędowy
 • 166 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 13 2 lata
 • 13
 • 19 3 lata
 • 19
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 142 6-7 lat
 • 142
 • 212 8-9 lat
 • 212
 • 185 10-11 lat
 • 185
 • 588 12-15 lat
 • 588
 • 726 16-20 lat
 • 726
 • 390 21-25 lat
 • 390
 • 301 26-30 lat
 • 301
 • 831 31 lat i więcej
 • 831
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie augustowskim
 • powiat augustowski
  20,8 lat
  Podlaskie
  18,0 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 123Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Autobusy w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,1
  woj. podlaskie
  2,1
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy120
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 3 benzyna
 • 120 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 24 16-20 lat
 • 24
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 11 31 lat i więcej
 • 11
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie augustowskim
 • pow. augustowski
  17,5 lat
  Podlaskie
  18,6 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 288Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. augustowski
  4,9
  woj. podlaskie
  7,9
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy287
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 287 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 59 8-9 lat
 • 59
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 52 12-15 lat
 • 52
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 11 31 lat i więcej
 • 11
 • 14,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie augustowskim
 • powiat augustowski
  14,3 lat
  Województwo
  12,3 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 761Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Motocykle w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 46,9 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. augustowski
  46,9
  woj. podlaskie
  34,1
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 25 2 lata
 • 25
 • 17 3 lata
 • 17
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 61 6-7 lat
 • 61
 • 118 8-9 lat
 • 118
 • 86 10-11 lat
 • 86
 • 211 12-15 lat
 • 211
 • 235 16-20 lat
 • 235
 • 201 21-25 lat
 • 201
 • 475 26-30 lat
 • 475
 • 1 217 31 lat i więcej
 • 1 217
 • 25,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie augustowskim
 • Powiat
  25,5 lat
  Województwo
  24,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 80 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 47 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 14 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie augustowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 483,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  483,9 km
  Podlaskie
  256,3 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 13,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. augustowski
  13,7 km
  Województwo
  4,4 km
  Polska
  3,2 km
 • 69 Liczba licencji na taksówki
 • 69 Liczba taksówek