Powiat augustowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat augustowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 54 917 Liczba mieszkańców
 • 1 659 km2 Powierzchnia
 • 33 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,6% Stopa urbanizacji
 • Jarosław Szlaszyński Starosta
 • ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów Adres starostwa powiatowego
 • BAU Tablice rejestracyjne
Powiat augustowski na mapie
Identyfikatory
 • 2001 TERYT (TERC)
Herb powiatu augustowskiego
powiat augustowski herb
Flaga powiatu augustowskiego
powiat augustowski flaga

powiat augustowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Augustów
876438111, 876438110,
876438135,
Brzostowskiego 2
16-300 Augustów
Komenda Powiatowa Policji Augustów
876439333, 876433441,
876439215,
Brzostowskiego 6
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie
876439694, ,
876433280,
3-go Maja 37
16-300 Augustów
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Augustów
87 643 32 80, ,
876433280,
Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
87 632 22 86, ,
87 643 64 84,
ul.Brzostowskiego 10
16-300 Augustów
Starostwo Powiatowe w Augustowie
(87) 643-96-50
(87) 643-96-95
ul. 3 Maja
16-300 Augustów

Powiat augustowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat augustowski ma 54 917 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w 2050 roku wynosi 49 260, z czego 24 852 to kobiety, a 24 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu augustowskiego zawarli w 2022 roku 216 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu augustowskiego jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat augustowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -326. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,91 na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego. W 2022 roku urodziło się 372 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 457 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,3% zgonów w powiecie augustowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,6% zgonów w powiecie augustowskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu augustowskiego przypada 12.66 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 439 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 565 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu augustowskiego -126. W tym samym roku 22 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 18.

  61,2% mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 917 Liczba mieszkańców
 • 28 089 Kobiety
 • 26 828 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu augustowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 260 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 24 852 Kobiety
 • 24 408 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie augustowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie augustowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie augustowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,5 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat augustowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu augustowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat augustowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat augustowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat augustowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. augustowski
  53,5%
  Podlaskie
  54,2%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. augustowski
  9,7%
  woj. podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. augustowski
  6,7%
  Podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • pow. augustowski
  0,6%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie augustowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat augustowski
  3,9
  woj. podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 216 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie augustowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -326 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -156 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -170 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  Podlaskie
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • -5,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie augustowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie augustowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie augustowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie augustowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 372 Urodzenia żywe
 • 179 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 193 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,8
  Podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 30,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  30,6
  Województwo
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 457 g Średnia waga noworodków
 • 3 408 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 502 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 457 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 43 Waga 4000g - 4499g
 • 43
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 139 Waga 3000g - 3499g
 • 139
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,12 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,12
  Województwo
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,54
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. augustowski
  0,53
  Podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie augustowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 698 Zgony
 • 335 Kobiety
  (Zgony)
 • 363 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  Podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 187,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  187,6
  woj. podlaskie
  147,1
  Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. augustowski
  2,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat augustowski
  3,8
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie augustowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. augustowski
  35,3%
  Podlaskie
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. augustowski
  17,6%
  Podlaskie
  17,0%
  Polska
  19,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,0%
  woj. podlaskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 196 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  10,8
  Polska
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,2
  Polska
  74,4
 • 280,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat augustowski
  280,6
  woj. podlaskie
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,4
  Cała Polska
  246,5
 • 562,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 625,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 497,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  562,9
  Województwo
  515,8
  Polska
  475,8
 • 90,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 63,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  90,7
  Województwo
  60,8
  Cały kraj
  70,6
 • 49,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  49,2
  Województwo
  33,1
  Kraj
  32,6
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,6
  woj. podlaskie
  8,6
  Polska
  6,9
 • 2,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  2,0%
  Podlaskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie augustowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. augustowski
  13,0
  Województwo
  51,0
  Cała Polska
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 439 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 240 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 199 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 565 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 313 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 252 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -108 Saldo migracji
 • -57 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -126 Saldo migracji wewnętrznych
 • -73 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Saldo migracji zagranicznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie augustowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat augustowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie augustowskim oddano do użytku 264 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie augustowskim to 20 530 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  56,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 43,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie augustowskim to 4,51 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie augustowskim to 110,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,70% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,38% mieszkań posiada łazienkę, 80,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,52% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie augustowskim 140 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 034 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 224 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 75 transakcji (mediana cen - 4 932 zł/m2, średnia - 4 810 zł/m2), a na rynku wtórnym 65 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 970 zł/m2, średnia - 5 765 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 034 zł
 • Tutaj
  5 034 zł
  Województwo
  5 763 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 5 034 zł Ogółem
 • 5 034 zł
 • 5 534 zł do 40 m2
 • 5 534 zł
 • 5 035 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 035 zł
 • 4 867 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 867 zł
 • 4 640 zł od 80,1 m2
 • 4 640 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 224 zł
 • Tutaj
  5 224 zł
  Województwo
  5 688 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 5 224 zł Ogółem
 • 5 224 zł
 • 5 525 zł do 40 m2
 • 5 525 zł
 • 5 343 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 343 zł
 • 5 349 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 349 zł
 • 4 375 zł od 80,1 m2
 • 4 375 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 140
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m220
  • od 40,1 do 60 m263
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m213
 • 20 do 40 m2
 • 63 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie augustowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 932 zł
 • powiat augustowski
  4 932 zł
  Podlaskie
  5 719 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 4 932 zł Ogółem
 • 4 932 zł
 • 5 363 zł do 40 m2
 • 5 363 zł
 • 4 984 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 984 zł
 • 4 827 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 827 zł
 • 4 451 zł od 80,1 m2
 • 4 451 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 810 zł
 • Powiat
  4 810 zł
  woj. podlaskie
  5 632 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 4 810 zł Ogółem
 • 4 810 zł
 • 5 399 zł do 40 m2
 • 5 399 zł
 • 4 898 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 898 zł
 • 4 831 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 831 zł
 • 4 467 zł od 80,1 m2
 • 4 467 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 75
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m233
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m210
 • 6 do 40 m2
 • 33 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 970 zł
 • Powiat
  5 970 zł
  woj. podlaskie
  5 913 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 5 970 zł Ogółem
 • 5 970 zł
 • 5 891 zł do 40 m2
 • 5 891 zł
 • 6 314 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 314 zł
 • 6 231 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 231 zł
 • 5 414 zł od 80,1 m2
 • 5 414 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 765 zł
 • Powiat
  5 765 zł
  woj. podlaskie
  5 767 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 5 765 zł Ogółem
 • 5 765 zł
 • 5 572 zł do 40 m2
 • 5 572 zł
 • 5 869 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 869 zł
 • 6 077 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 077 zł
 • 4 073 zł od 80,1 m2
 • 4 073 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 65
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m23
 • 14 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 530 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 373,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  373,80
  woj. podlaskie
  411,70
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat augustowski
  83,00 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 31,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat augustowski
  31,00 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. augustowski
  4,27
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat augustowski
  2,67
  woj. podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. augustowski
  0,63
  woj. podlaskie
  0,60
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 264 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,81
  Województwo
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 190 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,51 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. augustowski
  4,51
  Województwo
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 21,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat augustowski
  21,67
  Województwo
  23,68
  Polska
  24,56
 • 29 124 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 110,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. augustowski
  110,3 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat augustowski
  0,53 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,71%
  woj. podlaskie
  97,50%
  Kraj
  97,71%
 • 92,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,70%
  woj. podlaskie
  92,17%
  Polska
  95,10%
 • 91,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat augustowski
  91,38%
  Województwo
  90,58%
  Kraj
  93,66%
 • 80,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,47%
  woj. podlaskie
  83,39%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  0,52%
  Podlaskie
  33,33%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat augustowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie augustowskim na 1000 mieszkańców pracuje 372osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim wynosiło w 2022 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim wynosiło 6 050,82 PLN, co odpowiada 90.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego 1 138 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 823 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -315.

  33,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu augustowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 372 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat augustowski
  372,0
  woj. podlaskie
  380,0
  Kraj
  402,0
 • 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,3% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Powiat
  10,3%
  Województwo
  7,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie augustowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 051 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat augustowski
  6 051 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie augustowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 138 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 823 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -315 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,72 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 33,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie augustowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,5
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,9
  Podlaskie
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 130,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat augustowski
  130,2
  Podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat augustowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie augustowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 765 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 733 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 355 nowych podmiotów, a 242 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (488) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (334) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (766) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2010 roku, najmniej (191) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie augustowskim najwięcej (228) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 624) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (221) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,1% (1 053) podmiotów, a 73,3% (3 491) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie augustowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 765 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 221 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 053 Przemysł i budownictwo
 • 3 491 Pozostała działalność
 • 355 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie augustowskim w 2022 roku
 • 242 Podmioty wyrejestrowane w powiecie augustowskim w 2022 roku
 • 3 733 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 624 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 624
 • 115 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 115
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 762 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 762
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 242 Spółki handlowe ogółem
 • 242
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 184  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 184
 • 33    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 33
 • 228 Spółki cywilne ogółem
 • 228
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 733 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 778 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 778
 • 603 Budownictwo
 • 603
 • 383 Transport i gospodarka magazynowa
 • 383
 • 303 Przetwórstwo przemysłowe
 • 303
 • 295 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 295
 • 251 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 251
 • 208 Pozostała działalność
 • 208
 • 202 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 202
 • 194 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 194
 • 130 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 130
 • 92 Edukacja
 • 92
 • 91 Informacja i komunikacja
 • 91
 • 89 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 89
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 35 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 35
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie augustowskim stwierdzono 1 624 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie augustowskim wynosi 94,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu augustowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 18,16 (wykrywalność 96%) oraz o charakterze kryminalnym - 7,13 (wykrywalność 86%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,66 (68%), drogowe - 3,01 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 624 Przestępstwa ogółem
 • 1 624
 • 393 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 393
 • 1 001 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 001
 • 166 Przestępstwa drogowe
 • 166
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 257 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 257
 • 29,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  29,46
  Województwo
  19,92
  Cała Polska
  22,81
 • 7,13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat augustowski
  7,13
  Województwo
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 18,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  18,16
  woj. podlaskie
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 3,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  3,01
  Województwo
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,34
  woj. podlaskie
  0,46
  Cała Polska
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. augustowski
  4,66
  Podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  95%
  woj. podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  87%
  woj. podlaskie
  74%
  Kraj
  63%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat augustowski
  97%
  Podlaskie
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat augustowski
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. podlaskie
  92%
  Cała Polska
  88%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  69%
  Podlaskie
  53%
  Polska
  51%

Powiat augustowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu augustowskiego wyniosła w 2022 roku 106,6 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 27.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu augustowskiego - 30.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (25.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 29,4 mln złotych, czyli 27,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu augustowskiego wyniosła w 2022 roku 104,8 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (15.8%). W budżecie powiatu augustowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 321 złotych na mieszkańca (16,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,5 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie augustowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,0 mln

  1,1 tys(100%)

  62,6 mln

  1,1 tys(100%)

  64,7 mln

  1,1 tys(100%)

  74,1 mln

  1,3 tys(100%)

  78,4 mln

  1,3 tys(100%)

  78,3 mln

  1,4 tys(100%)

  84,4 mln

  1,5 tys(100%)

  106,6 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,2 mln

  223(19.4%)

  15,0 mln

  255(24%)

  14,3 mln

  243(22.1%)

  22,6 mln

  388(30.5%)

  16,3 mln

  281(20.8%)

  17,2 mln

  298(22%)

  22,3 mln

  392(26.5%)

  32,9 mln

  599(30.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,3 mln

  344(29.9%)

  19,0 mln

  322(30.3%)

  17,9 mln

  304(27.6%)

  18,8 mln

  322(25.3%)

  23,6 mln

  406(30%)

  24,3 mln

  422(31.1%)

  25,4 mln

  446(30.1%)

  26,7 mln

  487(25.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,9 mln

  99,0(8.6%)

  5,5 mln

  93,5(8.8%)

  6,1 mln

  105(9.5%)

  6,3 mln

  108(8.5%)

  6,5 mln

  112(8.3%)

  6,7 mln

  116(8.6%)

  7,5 mln

  131(8.8%)

  10,3 mln

  188(9.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,2 mln

  70,5(6.1%)

  4,7 mln

  79,1(7.4%)

  5,4 mln

  92,7(8.4%)

  6,7 mln

  116(9.1%)

  7,3 mln

  125(9.3%)

  7,4 mln

  128(9.4%)

  7,5 mln

  131(8.9%)

  9,2 mln

  167(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  96,0(8.3%)

  6,5 mln

  111(10.4%)

  3,6 mln

  61,0(5.5%)

  3,9 mln

  66,4(5.2%)

  3,8 mln

  66,2(4.9%)

  3,8 mln

  66,5(4.9%)

  4,1 mln

  72,3(4.9%)

  8,8 mln

  161(8.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  77,9(6.8%)

  4,1 mln

  69,2(6.5%)

  4,2 mln

  72,4(6.6%)

  4,5 mln

  76,5(6%)

  4,8 mln

  82,8(6.1%)

  5,9 mln

  102(7.5%)

  6,0 mln

  106(7.1%)

  7,1 mln

  129(6.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  54,1(4.7%)

  3,7 mln

  63,0(5.9%)

  5,1 mln

  86,6(7.9%)

  2,7 mln

  46,3(3.6%)

  7,6 mln

  130(9.7%)

  4,2 mln

  73,5(5.4%)

  3,3 mln

  57,3(3.9%)

  3,2 mln

  59,2(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  51,4(4.5%)

  2,4 mln

  40,4(3.8%)

  2,8 mln

  47,4(4.3%)

  2,9 mln

  50,1(3.9%)

  3,0 mln

  52,3(3.9%)

  3,0 mln

  51,3(3.8%)

  2,8 mln

  49,2(3.3%)

  2,9 mln

  52,0(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  462,1 tys

  7,8(0.7%)

  910,0 tys

  15,4(1.5%)

  1,1 mln

  18,0(1.6%)

  875,1 tys

  15,0(1.2%)

  873,3 tys

  15,0(1.1%)

  952,0 tys

  16,5(1.2%)

  1,4 mln

  24,9(1.7%)

  1,6 mln

  29,7(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  215,4 tys

  3,6(0.3%)

  244,4 tys

  4,1(0.4%)

  371,3 tys

  6,3(0.6%)

  430,6 tys

  7,4(0.6%)

  316,5 tys

  5,5(0.4%)

  461,4 tys

  8,0(0.6%)

  381,0 tys

  6,7(0.5%)

  419,1 tys

  7,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,1(0.2%)

  123,7 tys

  2,1(0.2%)

  124,9 tys

  2,1(0.2%)

  127,7 tys

  2,2(0.2%)

  130,1 tys

  2,3(0.2%)

  134,5 tys

  2,4(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  21,5 tys

  0,4(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  19,2 tys

  0,3(0%)

  38,3 tys

  0,7(0.1%)

  27,4 tys

  0,5(0%)

  22,0 tys

  0,4(0%)

  85,5 tys

  1,5(0.1%)

  111,3 tys

  2,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  126,1 tys

  2,1(0.2%)

  133,0 tys

  2,3(0.2%)

  133,4 tys

  2,3(0.2%)

  128,2 tys

  2,2(0.2%)

  121,6 tys

  2,1(0.2%)

  233,8 tys

  4,1(0.3%)

  102,8 tys

  1,8(0.1%)

  91,3 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  79,0 tys

  1,3(0.1%)

  72,8 tys

  1,2(0.1%)

  145,2 tys

  2,5(0.2%)

  234,4 tys

  4,0(0.3%)

  320,8 tys

  5,5(0.4%)

  105,6 tys

  1,8(0.1%)

  103,2 tys

  1,8(0.1%)

  70,9 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  23,7 tys

  0,4(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  23,8 tys

  0,4(0%)

  20,6 tys

  0,4(0%)

  124,4 tys

  2,1(0.2%)

  19,6 tys

  0,3(0%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  44,0 tys

  0,8(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  194,8 tys

  3,3(0.3%)

  23,0 tys

  0,4(0%)

  28,0 tys

  0,5(0%)

  17,1 tys

  0,3(0%)

  68,2 tys

  1,2(0.1%)

  26,2 tys

  0,5(0%)

  9,1 tys

  0,2(0%)

  25,8 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,0 mln

  102(8.8%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  9,4 tys

  0,2(0%)

  48,7 tys

  0,8(0.1%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  40,9 tys

  0,7(0.1%)

  40,5 tys

  0,7(0.1%)

  80,7 tys

  1,4(0.1%)

  967

  0,0(0%)

  646

  0,0(0%)

  746

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  194,5 tys

  3,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  3,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  30,5 tys

  0,5(0%)

  34,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  756,9 tys

  12,8(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie augustowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat augustowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu augustowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  69,7 mln

  1,2 tys(100%)

  62,4 mln

  1,1 tys(100%)

  68,9 mln

  1,2 tys(100%)

  71,4 mln

  1,2 tys(100%)

  79,1 mln

  1,4 tys(100%)

  83,5 mln

  1,5 tys(100%)

  90,9 mln

  1,6 tys(100%)

  104,8 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,9 mln

  522(44.3%)

  32,3 mln

  548(51.7%)

  32,3 mln

  551(46.9%)

  34,2 mln

  586(47.9%)

  35,5 mln

  611(44.8%)

  42,6 mln

  739(51.1%)

  46,5 mln

  816(51.2%)

  45,7 mln

  831(43.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,2 mln

  122(10.4%)

  7,8 mln

  133(12.5%)

  8,8 mln

  151(12.8%)

  10,7 mln

  184(15%)

  11,7 mln

  201(14.7%)

  11,5 mln

  200(13.8%)

  13,6 mln

  239(15%)

  18,0 mln

  329(17.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,3 mln

  158(13.4%)

  6,7 mln

  113(10.7%)

  7,6 mln

  129(11%)

  8,7 mln

  149(12.1%)

  11,1 mln

  191(14%)

  9,3 mln

  162(11.2%)

  12,6 mln

  222(13.9%)

  16,5 mln

  301(15.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  48,6(4.1%)

  3,5 mln

  59,9(5.7%)

  2,5 mln

  41,8(3.6%)

  2,6 mln

  43,9(3.6%)

  2,7 mln

  45,9(3.4%)

  2,6 mln

  44,6(3.1%)

  2,4 mln

  42,3(2.7%)

  6,9 mln

  126(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  77,3(6.6%)

  4,0 mln

  68,5(6.5%)

  4,2 mln

  71,9(6.1%)

  4,4 mln

  75,9(6.2%)

  4,7 mln

  81,7(6%)

  5,8 mln

  100,0(6.9%)

  5,9 mln

  104(6.5%)

  6,8 mln

  124(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  29,1(2.5%)

  1,7 mln

  29,2(2.8%)

  1,8 mln

  30,1(2.6%)

  1,8 mln

  31,5(2.6%)

  1,9 mln

  31,9(2.3%)

  1,5 mln

  26,2(1.8%)

  1,7 mln

  30,4(1.9%)

  2,2 mln

  39,9(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  38,3(3.2%)

  2,6 mln

  44,6(4.2%)

  5,0 mln

  84,5(7.2%)

  1,4 mln

  24,3(2%)

  2,5 mln

  43,4(3.2%)

  3,1 mln

  53,2(3.7%)

  2,2 mln

  39,2(2.5%)

  2,2 mln

  39,7(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  747,7 tys

  12,7(1.1%)

  829,4 tys

  14,1(1.3%)

  901,9 tys

  15,4(1.3%)

  833,8 tys

  14,3(1.2%)

  883,2 tys

  15,2(1.1%)

  986,3 tys

  17,1(1.2%)

  1,2 mln

  20,7(1.3%)

  1,3 mln

  23,4(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  19,1(1.6%)

  858,9 tys

  14,6(1.4%)

  871,4 tys

  14,9(1.3%)

  1,0 mln

  17,7(1.4%)

  1,3 mln

  23,2(1.7%)

  614,3 tys

  10,7(0.7%)

  939,7 tys

  16,5(1%)

  1,2 mln

  21,9(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  709,5 tys

  12,0(1%)

  235,5 tys

  4,0(0.4%)

  1,0 mln

  17,3(1.5%)

  2,0 mln

  34,1(2.8%)

  3,2 mln

  55,3(4.1%)

  2,1 mln

  36,2(2.5%)

  425,0 tys

  7,5(0.5%)

  1,0 mln

  18,7(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  373,6 tys

  6,3(0.5%)

  479,0 tys

  8,1(0.8%)

  469,9 tys

  8,0(0.7%)

  766,5 tys

  13,1(1.1%)

  555,5 tys

  9,6(0.7%)

  693,3 tys

  12,0(0.8%)

  566,3 tys

  9,9(0.6%)

  644,3 tys

  11,7(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  778,5 tys

  13,2(1.1%)

  720,9 tys

  12,2(1.2%)

  1,8 mln

  31,4(2.7%)

  712,5 tys

  12,2(1%)

  1,1 mln

  19,0(1.4%)

  664,6 tys

  11,5(0.8%)

  676,7 tys

  11,9(0.7%)

  597,2 tys

  10,9(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  277,0 tys

  4,9(0.3%)

  277,0 tys

  5,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,0 tys

  2,1(0.2%)

  123,7 tys

  2,1(0.2%)

  124,7 tys

  2,1(0.2%)

  127,7 tys

  2,2(0.2%)

  130,1 tys

  2,3(0.2%)

  134,5 tys

  2,4(0.1%)

  132,0 tys

  2,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  92,2 tys

  1,6(0.1%)

  91,4 tys

  1,6(0.1%)

  92,7 tys

  1,6(0.1%)

  92,7 tys

  1,6(0.1%)

  94,8 tys

  1,6(0.1%)

  189,1 tys

  3,3(0.2%)

  100,2 tys

  1,8(0.1%)

  91,3 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  80,2 tys

  1,4(0.1%)

  97,7 tys

  1,7(0.2%)

  118,9 tys

  2,0(0.2%)

  412,2 tys

  7,1(0.6%)

  179,0 tys

  3,1(0.2%)

  62,5 tys

  1,1(0.1%)

  58,2 tys

  1,0(0.1%)

  68,0 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  40,9 tys

  0,7(0.1%)

  39,9 tys

  0,7(0.1%)

  39,8 tys

  0,7(0.1%)

  79,7 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  146

  0,0(0%)

  246

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,7 tys

  0,6(0%)

  30,5 tys

  0,5(0%)

  34,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,0 mln

  101(8.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  904,5 tys

  15,3(1.3%)

  286,6 tys

  4,9(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat augustowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 664 mieszkańców powiatu augustowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 123 kobiet oraz 6 541 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców powiatu augustowskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu augustowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie augustowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,6%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w powiecie augustowskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 73 oddziałów uczęszczało 1 394 dzieci (675 dziewczynek oraz 719 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie augustowskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 784 dzieci (384 dziewczynki oraz 400 chłopców). Dostępnych było 840 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 849 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 288 oddziałach uczyło się 4 192 uczniów (2 038 kobiet oraz 2 154 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie augustowskim placówkę miały 32 szkoły podstawowe, w których w 230 oddziałach uczyło się 3 923 uczniów (1 917 kobiet oraz 2 006 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,8% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,99.

  W powiecie augustowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 1 005 uczniów (619 kobiet oraz 386 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 268 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie augustowskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 1 013 uczniów (614 kobiet oraz 399 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 345 absolwentów.

  W powiecie augustowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 373 uczniów (111 kobiet oraz 262 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,7 uczniów. 24,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu augustowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. augustowski
  19,4%
  Podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat augustowski
  36,4%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  Podlaskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,1%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Polska
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  19,6%
  Podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 13,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  Podlaskie
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat augustowski
  17,5%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat augustowski
  3,9%
  Podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 849 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  849,0
  woj. podlaskie
  867,0
  Polska
  883,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,86
  woj. podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 15Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 73 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 479 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat augustowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 394 Dzieci
 • 675 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 719 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 36 2 lata i mniej
 • 36
 • 302 3 lata
 • 302
 • 347 4 lata
 • 347
 • 353 5 lata
 • 353
 • 333 6 lat
 • 333
 • 23 7 lat i więcej
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 148 3 lata
 • 148
 • 180 4 lata
 • 180
 • 167 5 lata
 • 167
 • 151 6 lat
 • 151
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 154 3 lata
 • 154
 • 167 4 lata
 • 167
 • 186 5 lata
 • 186
 • 182 6 lat
 • 182
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 428 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 109,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 109,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 180 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat augustowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 34 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,7%
  45,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 36 3 lata
 • 36
 • 22 4 lata
 • 22
 • 11 5 lata
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 15 4 lata
 • 15
 • 7 5 lata
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 19 3 lata
 • 19
 • 7 4 lata
 • 7
 • 4 5 lata
 • 4
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 269 Oddziały
 • 4 142 Uczniowie
 • 2 011 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 131 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 502 Uczniowie w 1 klasie
 • 228 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 274 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 525 Absolwenci
 • 245 Kobiety
  (absolwenci)
 • 280 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,0%
  46,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. augustowski
  14,6
  Podlaskie
  16,0
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,6
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,6
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 382,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 329,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat augustowski
  91,99
  Podlaskie
  93,34
  Cała Polska
  95,71
 • 90,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,83
  woj. podlaskie
  92,41
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat augustowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 847 Uczniowie
 • 555 Kobiety
  (uczniowie)
 • 292 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,5%
  34,5%
 • 202 Uczniowie w 1 klasie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 195 Absolwenci
 • 128 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 158 Uczniowie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,5%
  59,5%
 • 73 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 44 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. augustowski
  28,7
  Podlaskie
  25,6
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 44,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat augustowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 3 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. augustowski
  24,9
  woj. podlaskie
  18,4
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,9
 • 28,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,5
 • 1,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 1,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat augustowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat augustowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat augustowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie augustowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie augustowskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 5
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 8 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 5 (całoroczne: 4)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 525)
  • z nagłośnieniem: 10
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 11
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie augustowskim: 8 (publiczne: 7, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie augustowskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 636 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 498 (uczestnicy: 76 961)
  • seanse filmowe: 59 (uczestnicy: 3 431)
  • wystawy: 25 (uczestnicy: 1 975)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 4 530)
  • koncerty: 80 (uczestnicy: 21 358)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 79 (uczestnicy: 4 545)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 955)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 885)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 1 960)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 31 (uczestnicy: 33 712)
  • warsztaty: 118 (uczestnicy: 2 460)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 449)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 104)
  • taneczne: 4 (członkowie: 74)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 57)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 92)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 110)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (absolwenci: 230)
  • języków obcych: 7 (absolwenci: 129)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 11)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 18)
  • komputerowe: 4 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 30 (członkowie: 472)
  • teatralne: 6 (członkowie: 80)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 92)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 104)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 65)
  • taneczne: 6 (członkowie: 131)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie augustowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 168 miejscami na widowni. Odbyły się 1 532 seanse, na które przyszło 45 127 widzów, w tym 415 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 205 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie augustowskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 282 947 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 256 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 80
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 39
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie augustowskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 202 członków. Zarejestrowano 1 114 ćwiczących (mężczyźni: 849, kobiety: 265, chłopcy do lat 18: 557, dziewczęta do lat 18: 175). Aktywne były 34 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (23), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie augustowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat augustowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat augustowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 14 wypadków drogowych w powiecie augustowskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 25,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 38,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie augustowskim zarejestrowanych było 49 894 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 491 samochodów osobowych (605,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 129 samochodów ciężarowych (82,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 199 autobusów (3,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 453 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 432 motocykli (62,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 18,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie augustowskim znajdowały się 62 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 64 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 64 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie augustowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 9 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie augustowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 25,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat augustowski
  25,5
  Województwo
  29,1
  Polska
  56,5
 • 18,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. augustowski
  18,2
  woj. podlaskie
  6,0
  Kraj
  5,0
 • 16,39 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  16,4
  Województwo
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 10,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  10,0
  Podlaskie
  8,0
  Cała Polska
  6,6
 • 38,08 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. augustowski
  38,1
  Województwo
  48,4
  Polska
  77,6
 • 71,43 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. augustowski
  71,4
  Podlaskie
  20,7
  Cała Polska
  8,9
 • 64,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. augustowski
  64,3
  woj. podlaskie
  108,1
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 894 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie augustowskim w 2021 roku
 • 33 491 Samochody osobowe
 • 4 129 Samochody ciężarowe
 • 64 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 199 Autobusy
 • 279 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 454 Ciągniki samochodowe
 • 453   Ciągniki siodłowe
 • 7 910 Ciągniki rolnicze
 • 3 432 Motocykle
 • 1 175   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 725 Motorowery
 • 33 491Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Samochody osobowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 605,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. augustowski
  605,6
  woj. podlaskie
  599,9
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 197
  • 1400-1649 kg6 851
  • 1650-1899 kg8 488
  • 1900 kg i więcej12 955
 • 5 197 do 1399 kg
 • 6 851 1400-1649 kg
 • 8 488 1650-1899 kg
 • 12 955 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 029 do 1399 cm3
 • 9 029
 • 20 081 1400-1999 cm3
 • 20 081
 • 4 381 2000 i więcej cm3
 • 4 381
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 280
  • olej napędowy14 706
  • gaz (LPG)3 148
  • pozostałe357
 • 15 280 benzyna
 • 14 706 olej napędowy
 • 3 148 gaz (LPG)
 • 357 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 220 do 1 roku
 • 220
 • 203 2 lata
 • 203
 • 259 3 lata
 • 259
 • 691 4-5 lat
 • 691
 • 766 6-7 lat
 • 766
 • 1 059 8-9 lat
 • 1 059
 • 1 551 10-11 lat
 • 1 551
 • 5 498 12-15 lat
 • 5 498
 • 8 536 16-20 lat
 • 8 536
 • 6 272 21-25 lat
 • 6 272
 • 3 233 26-30 lat
 • 3 233
 • 5 203 31 lat i więcej
 • 5 203
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie augustowskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  Podlaskie
  19,3 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 4 129Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 82,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat augustowski
  82,8
  Podlaskie
  96,5
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 127 do 999 kg
 • 2 127
 • 1 105 1000-1499 kg
 • 1 105
 • 299 1500-2999 kg
 • 299
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 56 3500-4999 kg
 • 56
 • 207 5000-6999 kg
 • 207
 • 92 7000-9999 kg
 • 92
 • 147 10000-14999 kg
 • 147
 • 62 15000 kg i więcej
 • 62
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna908
  • olej napędowy2 737
  • gaz (LPG)142
  • pozostałe342
 • 908 benzyna
 • 2 737 olej napędowy
 • 142 gaz (LPG)
 • 342 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 16 2 lata
 • 16
 • 40 3 lata
 • 40
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 118 6-7 lat
 • 118
 • 136 8-9 lat
 • 136
 • 248 10-11 lat
 • 248
 • 579 12-15 lat
 • 579
 • 775 16-20 lat
 • 775
 • 644 21-25 lat
 • 644
 • 374 26-30 lat
 • 374
 • 1 100 31 lat i więcej
 • 1 100
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie augustowskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  Podlaskie
  19,4 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 199Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Autobusy w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,5
  Podlaskie
  2,4
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy181
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 3 benzyna
 • 181 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 6 2 lata
 • 6
 • 9 3 lata
 • 9
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie augustowskim
 • pow. augustowski
  18,4 lat
  Podlaskie
  20,9 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 453Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Podlaskie
  11,9
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy390
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe60
 • 2 benzyna
 • 390 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 60 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 31 4-5 lat
 • 31
 • 22 6-7 lat
 • 22
 • 60 8-9 lat
 • 60
 • 59 10-11 lat
 • 59
 • 107 12-15 lat
 • 107
 • 67 16-20 lat
 • 67
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 35 31 lat i więcej
 • 35
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie augustowskim
 • pow. augustowski
  15,4 lat
  Województwo
  13,0 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 432Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie augustowskim
 • Motocykle w powiecie augustowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 62,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  62,1
  woj. podlaskie
  46,0
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 23 2 lata
 • 23
 • 22 3 lata
 • 22
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 66 8-9 lat
 • 66
 • 101 10-11 lat
 • 101
 • 300 12-15 lat
 • 300
 • 383 16-20 lat
 • 383
 • 358 21-25 lat
 • 358
 • 246 26-30 lat
 • 246
 • 1 715 31 lat i więcej
 • 1 715
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie augustowskim
 • powiat augustowski
  25,9 lat
  woj. podlaskie
  24,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 21 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 33 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie augustowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 374,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. augustowski
  374,2 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 11,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. augustowski
  11,3 km
  Województwo
  7,2 km
  Kraj
  5,2 km
 • 64 Liczba licencji na taksówki
 • 64 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami