Trzebinia w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Trzebinia - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Trzebinia to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.
 • 18 613 Liczba mieszkańców
 • 31,9 km² Powierzchnia
 • 582,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1817 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • KCH Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Anatol Okoczuk Burmistrz miasta
Trzebinia na mapie
Identyfikatory
 • 19.469450.1585 Współrzędne GPS
 • 1203054 TERYT (TERC)
 • 0944149 SIMC
Herb miasta Trzebinia
Trzebinia herb
Flaga miasta Trzebinia
Trzebinia flaga

Jak Trzebinia wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Trzebinia na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Trzebinia wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Trzebinia plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
74Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
77Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
137Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
145Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
159Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
160Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
173Miasta o największej powierzchni w Polsce
187Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
211Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
213Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
222Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
241Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
253Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
266Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Trzebinia - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-530Poczta Filia UP Trzebinia 002, ul. Piłsudskiego 2
32-540Poczta Trzebinia, ul. Dworcowa 10
32-540Skrytki Pocztowe Poczta Trzebinia, ul. Dworcowa 10
32-541Poczta Filia UP Trzebinia 002, Osiedle Gaj 22

Trzebinia - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Trzebini)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Chrzanowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Oświęcimska 14
32-500 Chrzanów
Urząd Miasta w Trzebini
(32) 612-12-27
(32) 612-11-47
ul. Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

Trzebinia - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Trzebinia jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 613, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,8 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Trzebini zawarli w 2022 roku 75 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,6% mieszkańców Trzebini jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Trzebinia ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -194. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,33 na 1000 mieszkańców Trzebini. W 2022 roku urodziło się 116 dzieci, w tym 44,8% dziewczynek i 55,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,6% zgonów w Trzebini spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w Trzebini były nowotwory, a 6,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Trzebini przypada 16.5 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 145 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 191 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Trzebini -46. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  57,7% mieszkańców Trzebini jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 613 Liczba mieszkańców
 • 9 612 Kobiety
 • 9 001 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Trzebini w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Trzebini w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Trzebini w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,8 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Trzebinia, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Trzebinia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Trzebinia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Trzebinia,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  25,6%
  Województwo
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 30,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,8%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,7%
  Małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Trzebinia
  7,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 8,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Trzebinia
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Trzebini w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Trzebinia
  4,0
  Małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,0
  Małopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 75 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Trzebini w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -194 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -95 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -99 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -10,3
  Województwo
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Trzebini w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Trzebini w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Trzebini w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Trzebini w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 116 Urodzenia żywe
 • 52 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 64 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,8%
  55,2%
 • 6,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Trzebinia
  6,2
  woj. małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Trzebinia
  31,0
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 326 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 267 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 326 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 311 Waga 3000g - 3499g
 • 311
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,56
  woj. małopolskie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,49
  woj. małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Trzebini w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 310 Zgony
 • 147 Kobiety
  (Zgony)
 • 163 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,5
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 203,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Trzebinia
  203,4
  Małopolskie
  115,7
  Cała Polska
  147,0
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,0
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,6
  Małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chrzanowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  38,6%
  Województwo
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,6%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,5%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 133 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Cały kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Cała Polska
  70,6
 • 321,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  321,2
  woj. małopolskie
  266,5
  Cała Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Cała Polska
  253,9
 • 525,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 574,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  525,9
  Małopolskie
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 79,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 143,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  79,2
  Małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 41,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Trzebinia
  41,8
  Województwo
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 3,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 145 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 70 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 75 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 191 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 96 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 95 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -48 Saldo migracji
 • -25 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -46 Saldo migracji wewnętrznych
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Trzebini w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Trzebinia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzebinia - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Trzebini oddano do użytku 44 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Trzebini to 7 991 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 427 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  63,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,4% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Trzebini to 4,36 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Trzebini to 101,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,37% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,17% mieszkań posiada łazienkę, 87,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,66% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 991 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 427,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  427,20
  woj. małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  68,50 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  29,20 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Trzebinia
  3,63
  woj. małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,34
  Województwo
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. małopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 44 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,35
  woj. małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 192 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,36
  woj. małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 10,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,27
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 4 442 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 101,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  101,0 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,37%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Polska
  97,75%
 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,92%
  Województwo
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 98,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,17%
  Województwo
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 87,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Trzebinia
  87,15%
  Województwo
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 83,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  83,66%
  Województwo
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Trzebinia - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Trzebini na 1000 mieszkańców pracuje 294osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 36,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 63,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Trzebini wynosiło w 2023 roku 6,1% (6,1% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzebini wynosiło 6 020,61 PLN, co odpowiada 89.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Trzebini 1 730 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 840 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 110.

  1,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Trzebini pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,4% w przemyśle i budownictwie, a 19,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 294 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  294,0
  Małopolskie
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,6% Kobiety
 • 7,0% Mężczyźni
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Trzebini w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Trzebini w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Trzebini w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 322 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 021 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Trzebini w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 730 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 840 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 110 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 1,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 51,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Trzebini w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 565 Pracujący ogółem
 • 2 037 Kobiety
 • 3 528 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Trzebini w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Trzebinia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,3
  woj. małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  44,0
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 150,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Trzebinia
  150,0
  woj. małopolskie
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Trzebinia - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Trzebini w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 465 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 665 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 153 nowe podmioty, a 89 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (191) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (109) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (222) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (59) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Trzebini najwięcej (234) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 350) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (637) podmiotów, a 73,4% (1 810) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Trzebini najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 465 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 637 Przemysł i budownictwo
 • 1 810 Pozostała działalność
 • 153 Podmioty nowo zarejestrowane w Trzebini w 2023 roku
 • 89 Podmioty wyrejestrowane w Trzebini w 2023 roku
 • 1 665 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 350 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 350
 • 95 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 95
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 463 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 463
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 283 Spółki handlowe ogółem
 • 283
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 234  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 234
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 205 Spółki cywilne ogółem
 • 205
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 665 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 431 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 431
 • 290 Budownictwo
 • 290
 • 181 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 181
 • 171 Przetwórstwo przemysłowe
 • 171
 • 138 Transport i gospodarka magazynowa
 • 138
 • 89 Pozostała działalność
 • 89
 • 80 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 80
 • 65 Informacja i komunikacja
 • 65
 • 48 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 48
 • 43 Edukacja
 • 43
 • 38 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 38
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 13
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzebinia - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Trzebini stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 494 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Trzebini wynosi 81,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Trzebini najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,84 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,22 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 11,99 (84%), drogowe - 1,75 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Trzebini.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 494 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 494
 • 211 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 211
 • 225 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 225
 • 33 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 33
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 7
 • 297 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 297
 • 26,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Trzebinia
  26,33
  Województwo
  21,90
  Polska
  22,81
 • 11,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Trzebinia
  11,22
  woj. małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 11,99 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,99
  woj. małopolskie
  6,74
  Kraj
  6,99
 • 1,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,75
  Województwo
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,38
  Małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 15,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Trzebinia
  15,84
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Trzebinia
  82%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Trzebinia
  74%
  Małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  84%
  Małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Trzebinia
  87%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Trzebinia
  74%
  woj. małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Trzebinia - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Trzebini wyniosła w 2022 roku 184,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Trzebini - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (7.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,5 mln złotych, czyli 12,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Trzebini wyniosła w 2022 roku 189,9 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.4%). W budżecie Trzebini wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 115 złotych na mieszkańca (2,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 24,3%.
 • Wydatki budżetu w Trzebini według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Trzebini według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Trzebini według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,2 mln

  2,9 tys(100%)

  115,9 mln

  3,4 tys(100%)

  127,4 mln

  3,7 tys(100%)

  138,4 mln

  4,1 tys(100%)

  145,7 mln

  4,3 tys(100%)

  159,7 mln

  4,8 tys(100%)

  165,6 mln

  5,0 tys(100%)

  184,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,2 mln

  1,7 tys(34.9%)

  35,6 mln

  1,8 tys(30.7%)

  38,1 mln

  1,9 tys(29.9%)

  40,2 mln

  2,0 tys(29%)

  42,1 mln

  2,1 tys(28.9%)

  47,3 mln

  2,4 tys(29.6%)

  53,4 mln

  2,8 tys(32.2%)

  59,3 mln

  3,2 tys(32.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,2 mln

  606(12.4%)

  12,4 mln

  622(10.7%)

  14,9 mln

  747(11.7%)

  16,4 mln

  825(11.8%)

  18,1 mln

  921(12.4%)

  17,7 mln

  905(11.1%)

  17,4 mln

  905(10.5%)

  19,2 mln

  1,0 tys(10.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,0 mln

  799(16.3%)

  31,5 mln

  1,6 tys(27.2%)

  9,5 mln

  478(7.5%)

  9,8 mln

  494(7.1%)

  10,3 mln

  525(7.1%)

  11,4 mln

  582(7.1%)

  12,2 mln

  635(7.4%)

  14,4 mln

  769(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  168,9 tys

  8,4(0.2%)

  65,7 tys

  3,3(0.1%)

  263,5 tys

  13,2(0.2%)

  132,2 tys

  6,7(0.1%)

  193,3 tys

  9,8(0.1%)

  219,3 tys

  11,2(0.1%)

  290,5 tys

  15,1(0.2%)

  13,9 mln

  742(7.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  105(2.2%)

  2,6 mln

  131(2.3%)

  2,2 mln

  112(1.7%)

  2,7 mln

  137(2%)

  2,9 mln

  146(2%)

  4,9 mln

  251(3.1%)

  3,0 mln

  155(1.8%)

  11,9 mln

  635(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 mln

  408(8.3%)

  9,1 mln

  454(7.8%)

  11,5 mln

  576(9%)

  7,4 mln

  372(5.3%)

  10,9 mln

  554(7.5%)

  10,3 mln

  530(6.5%)

  10,4 mln

  538(6.3%)

  10,0 mln

  537(5.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,3 mln

  414(8.5%)

  9,2 mln

  459(7.9%)

  7,7 mln

  384(6%)

  10,2 mln

  514(7.4%)

  11,0 mln

  562(7.6%)

  9,5 mln

  487(5.9%)

  10,6 mln

  551(6.4%)

  9,7 mln

  518(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  214(4.4%)

  5,8 mln

  291(5%)

  4,4 mln

  222(3.5%)

  3,2 mln

  163(2.3%)

  3,4 mln

  174(2.3%)

  4,0 mln

  204(2.5%)

  4,8 mln

  247(2.9%)

  8,1 mln

  435(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 mln

  248(5.1%)

  5,3 mln

  263(4.5%)

  5,6 mln

  279(4.4%)

  5,7 mln

  288(4.1%)

  5,8 mln

  293(4%)

  5,9 mln

  301(3.7%)

  6,2 mln

  320(3.7%)

  6,4 mln

  343(3.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  148(3%)

  899,8 tys

  45,0(0.8%)

  2,0 mln

  99,5(1.6%)

  1,5 mln

  75,7(1.1%)

  1,1 mln

  55,6(0.8%)

  1,1 mln

  55,7(0.7%)

  821,0 tys

  42,7(0.5%)

  3,1 mln

  165(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  825,2 tys

  41,2(0.8%)

  659,4 tys

  33,0(0.6%)

  865,2 tys

  43,4(0.7%)

  683,4 tys

  34,4(0.5%)

  802,8 tys

  40,8(0.6%)

  829,1 tys

  42,5(0.5%)

  1,1 mln

  55,6(0.6%)

  1,9 mln

  99,5(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  677,0 tys

  33,8(0.7%)

  768,3 tys

  38,4(0.7%)

  1,1 mln

  57,0(0.9%)

  564,8 tys

  28,5(0.4%)

  829,2 tys

  42,2(0.6%)

  662,9 tys

  34,0(0.4%)

  773,1 tys

  40,2(0.5%)

  565,4 tys

  30,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  637,7 tys

  31,8(0.6%)

  781,1 tys

  39,0(0.7%)

  1,1 mln

  56,3(0.9%)

  825,1 tys

  41,6(0.6%)

  881,6 tys

  44,8(0.6%)

  787,5 tys

  40,4(0.5%)

  938,1 tys

  48,8(0.6%)

  522,1 tys

  27,9(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  52,1(1.1%)

  787,8 tys

  39,4(0.7%)

  628,0 tys

  31,5(0.5%)

  521,8 tys

  26,3(0.4%)

  481,8 tys

  24,5(0.3%)

  237,1 tys

  12,2(0.1%)

  106,1 tys

  5,5(0.1%)

  349,1 tys

  18,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,9 tys

  2,3(0%)

  24,8 tys

  1,2(0%)

  14,1 tys

  0,7(0%)

  24,7 tys

  1,2(0%)

  23,9 tys

  1,2(0%)

  37,0 tys

  1,9(0%)

  35,1 tys

  1,8(0%)

  31,5 tys

  1,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  18,0 tys

  0,9(0%)

  236,3 tys

  11,8(0.2%)

  55,7 tys

  2,8(0%)

  10,0 mln

  502(7.2%)

  15,2 tys

  0,8(0%)

  23,3 tys

  1,2(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  24,6 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  256,9 tys

  12,8(0.3%)

  30,5 tys

  1,5(0%)

  6,3 tys

  0,3(0%)

  221,7 tys

  11,2(0.2%)

  246,2 tys

  12,5(0.2%)

  239,1 tys

  12,3(0.1%)

  6,2 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  22,0 tys

  1,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  250

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  971

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  156,1 tys

  7,9(0.1%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,1

  0,0(0%)

  1,7

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,0 mln

  52,4(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  218,7 tys

  10,9(0.2%)

  80,0 tys

  4,0(0.1%)

  63,2 tys

  3,2(0%)

  40,1 tys

  2,0(0%)

  58,9 tys

  3,0(0%)

  29,5 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  271

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Trzebini według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Trzebini według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Trzebinia, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Trzebini według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,8 mln

  3,1 tys(100%)

  127,1 mln

  3,7 tys(100%)

  135,9 mln

  4,0 tys(100%)

  147,0 mln

  4,3 tys(100%)

  159,5 mln

  4,7 tys(100%)

  165,3 mln

  5,0 tys(100%)

  180,9 mln

  5,5 tys(100%)

  189,9 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  63,3 mln

  3,2 tys(59.8%)

  66,3 mln

  3,3 tys(52.2%)

  70,2 mln

  3,5 tys(51.7%)

  76,4 mln

  3,9 tys(52%)

  78,9 mln

  4,0 tys(49.5%)

  77,1 mln

  4,0 tys(46.6%)

  84,7 mln

  4,4 tys(46.8%)

  91,8 mln

  4,9 tys(48.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,5 mln

  1,1 tys(20.3%)

  22,5 mln

  1,1 tys(17.7%)

  22,9 mln

  1,1 tys(16.9%)

  24,4 mln

  1,2 tys(16.6%)

  26,5 mln

  1,3 tys(16.6%)

  30,2 mln

  1,5 tys(18.3%)

  37,9 mln

  2,0 tys(21%)

  41,4 mln

  2,2 tys(21.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  35,2 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  328,5 tys

  16,5(0.2%)

  67,7 tys

  3,4(0%)

  257,2 tys

  13,1(0.2%)

  231,3 tys

  11,9(0.1%)

  215,4 tys

  11,2(0.1%)

  14,0 mln

  751(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  437(8.3%)

  24,0 mln

  1,2 tys(18.9%)

  3,0 mln

  149(2.2%)

  2,9 mln

  147(2%)

  3,0 mln

  153(1.9%)

  3,4 mln

  174(2%)

  3,6 mln

  187(2%)

  5,5 mln

  295(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  158(3%)

  3,4 mln

  171(2.7%)

  3,9 mln

  194(2.8%)

  3,6 mln

  181(2.4%)

  3,3 mln

  168(2.1%)

  4,1 mln

  210(2.5%)

  4,6 mln

  237(2.5%)

  4,8 mln

  254(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,9 mln

  242(4.6%)

  5,3 mln

  266(4.2%)

  3,5 mln

  176(2.6%)

  2,9 mln

  144(1.9%)

  8,9 mln

  454(5.6%)

  4,0 mln

  205(2.4%)

  5,0 mln

  258(2.7%)

  3,4 mln

  181(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  37,5 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  317,7 tys

  15,9(0.2%)

  7,0 tys

  0,4(0%)

  19,1 tys

  1,0(0%)

  29,6 tys

  1,5(0%)

  25,9 tys

  1,3(0%)

  2,2 mln

  119(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  87,6(1.7%)

  2,6 mln

  129(2%)

  2,1 mln

  104(1.5%)

  1,7 mln

  84,3(1.1%)

  2,0 mln

  102(1.3%)

  978,3 tys

  50,2(0.6%)

  1,6 mln

  81,6(0.9%)

  2,0 mln

  109(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,6 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  124,0 tys

  6,4(0.1%)

  1,0 mln

  53,8(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  233,7 tys

  11,7(0.2%)

  880,6 tys

  44,0(0.7%)

  424,8 tys

  21,3(0.3%)

  868,5 tys

  43,8(0.6%)

  400,9 tys

  20,4(0.3%)

  485,7 tys

  24,9(0.3%)

  523,1 tys

  27,2(0.3%)

  551,5 tys

  29,5(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  757

  0,0(0%)

  58,3 tys

  2,9(0%)

  5,4 tys

  0,3(0%)

  165,7 tys

  8,4(0.1%)

  101,4 tys

  5,2(0.1%)

  683,2 tys

  35,0(0.4%)

  247,6 tys

  12,9(0.1%)

  254,6 tys

  13,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  142,5 tys

  7,1(0.1%)

  141,1 tys

  7,1(0.1%)

  298,1 tys

  14,9(0.2%)

  87,5 tys

  4,4(0.1%)

  241,2 tys

  12,3(0.2%)

  160,2 tys

  8,2(0.1%)

  147,7 tys

  7,7(0.1%)

  148,1 tys

  7,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  197,1 tys

  9,8(0.2%)

  196,7 tys

  9,8(0.2%)

  202,0 tys

  10,1(0.1%)

  159,4 tys

  8,0(0.1%)

  149,7 tys

  7,6(0.1%)

  129,0 tys

  6,6(0.1%)

  119,9 tys

  6,2(0.1%)

  93,4 tys

  5,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  217,6 tys

  10,9(0.2%)

  1,6 mln

  79,1(1.2%)

  2,6 mln

  132(1.9%)

  180,1 tys

  9,1(0.1%)

  547,9 tys

  27,9(0.3%)

  1,3 mln

  66,7(0.8%)

  1,0 mln

  53,8(0.6%)

  59,5 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  256,9 tys

  12,8(0.2%)

  30,5 tys

  1,5(0%)

  6,3 tys

  0,3(0%)

  221,7 tys

  11,2(0.2%)

  246,2 tys

  12,5(0.2%)

  239,1 tys

  12,3(0.1%)

  6,2 tys

  0,3(0%)

  6,7 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,3 tys

  0,4(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  12,1 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  363,3 tys

  18,1(0.3%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  800

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  400

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  250

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  783,7 tys

  39,1(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  156,5 tys

  7,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  271

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  74,7 tys

  3,7(0.1%)

  49,6 tys

  2,5(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,2 tys

  0,6(0%)

  6,6 mln

  332(4.5%)

  503,9 tys

  25,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Trzebinia - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 986 mieszkańców Trzebini jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 932 kobiet oraz 2 055 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Trzebini, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 12,6% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Trzebini mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Trzebini największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,6%) oraz średnie zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,1%) oraz średnie zawodowe (27,2%).

  W roku 2022 w Trzebini mieściło się 10 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 629 dzieci (306 dziewczynek oraz 323 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Trzebini mieściło się 5 przedszkoli, w których do 16 oddziałów uczęszczało 391 dzieci (188 dziewczynek oraz 203 chłopców). Dostępnych było 399 miejsc.

  17,3% mieszkańców Trzebini w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 037 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 85 oddziałach uczyło się 1 440 uczniów (682 kobiety oraz 758 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Trzebini placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 51 oddziałach uczyło się 1 016 uczniów (475 kobiet oraz 541 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 30,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,54.

  W Trzebini znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 14 oddziałach uczyło się 382 uczniów (215 kobiet oraz 167 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 55 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Trzebini placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 211 uczniów (155 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 90 absolwentów.

  W Trzebini znajdują się 2 Technika, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 269 uczniów (670 kobiet oraz 599 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 194 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Trzebini placówkę miały 2 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 908 uczniów (400 kobiet oraz 508 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 195 absolwentów.

  W Trzebini znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 140 uczniów (50 kobiet oraz 90 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,8% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 23,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Trzebini w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Trzebinia
  20,8%
  Małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 24,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Trzebinia
  38,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Kraj
  35,2%
 • 38,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,7%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 5,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,1%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,9%
  Małopolskie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,6%
  Małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1037 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Trzebinia
  1 037,0
  Małopolskie
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,85
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 33 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 682 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Trzebinia) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 629 Dzieci
 • 306 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 323 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 121 3 lata
 • 121
 • 168 4 lata
 • 168
 • 165 5 lata
 • 165
 • 152 6 lat
 • 152
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 60 3 lata
 • 60
 • 76 4 lata
 • 76
 • 82 5 lata
 • 82
 • 79 6 lat
 • 79
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 61 3 lata
 • 61
 • 92 4 lata
 • 92
 • 83 5 lata
 • 83
 • 73 6 lat
 • 73
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 68 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 39,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 39,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Trzebini(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzebini aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe nr1 im. J. Korczaka w Trzebini (Janusz Korczak)
  Publiczne
  32 612-12-45
  32 612-12-45
  ul. Kościuszki 2
  32-540 Trzebinia
  613612
  Przedszkole samorzadowe nr 6 im.Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczne
  32 711-86-66
  32 711-86-66
  ul. Osiedle Gaj 32
  32-541 Trzebinia
  512511
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 W TRZEBINI
  Publiczne
  32 612-13-22
  32 612-13-22
  ul. OCHRONKOWA 16
  32-540 Trzebinia
  3788
  PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4
  Publiczne
  32 753-61-71
  32 753-61-71
  ul. POPRZECZNA 1
  32-540 Trzebinia
  3737
  Przedszkole Samorządowe nr 3
  Publiczne
  32 611-01-45
  32 611-01-45
  ul. Grunwaldzka 107
  32-541 Trzebinia
  2536
  CHMURKOWE OPOWIEŚCI (-)
  Niepubliczne
  50 807-63-14
  32 753-37-19
  ul. KOCHANOWSKIEGO 22 C
  32-540 Trzebinia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "BŁĘKITNA LAGUNA 2"
  Niepubliczne
  50 390-16-30
  ul. Rynek 23b
  32-540 Trzebinia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno Językowe "BŁĘKITNA LAGUNA"
  Niepubliczne
  50 817-99-12
  ul. Grunwaldzka 93
  32-541 Trzebinia
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Językowo- Muzyczne "Akademia Miki"
  Niepubliczne
  50 608-80-58
  ul. Konopnickiej 2
  32-540 Trzebinia
  ---
 • Szkoły podstawowe w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Trzebinia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 1 425 Uczniowie
 • 675 Kobiety
  (uczniowie)
 • 750 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 182 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 240 Absolwenci
 • 127 Kobiety
  (absolwenci)
 • 113 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Trzebinia
  16,9
  Województwo
  16,7
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,9
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,9
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,0
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 113,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 96,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  91,54
  woj. małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 89,83 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  89,83
  Województwo
  94,75
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzebinia) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Trzebinia) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Trzebini(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzebini aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im Jana PawłaII w Trzebini (Jan Paweł II w Trzebini)
  Publiczna
  ul. Os.ZWM 21
  32-540 Trzebinia
  20425-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini (Ignacy Łukasiewicz)
  Publiczna
  32 753-59-34
  32 753-59-34
  ul. 1 Maja 60
  32-540 Trzebinia
  1430924
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  32 711-85-79
  32 711-85-79
  ul. os. Gaj 39
  32-541 Trzebinia
  1225624
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini (Leon Kruczkowski)
  Publiczna
  32 612-13-20
  32 612-13-20
  ul. 24 Stycznia 47
  32-540 Trzebinia
  611311
 • Szkoły ponadpodstawowe w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Trzebinia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 382 Uczniowie
 • 215 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,3%
  43,7%
 • 185 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Trzebinia
  27,3
  Małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Trzebinia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 269 Uczniowie
 • 670 Kobiety
  (uczniowie)
 • 599 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 418 Uczniowie w 1 klasie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 194 Absolwenci
 • 91 Kobiety
  (absolwenci)
 • 103 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Trzebinia
  27,6
  woj. małopolskie
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 94,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 70,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Trzebinia) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Trzebinia
  23,3
  Małopolskie
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Trzebini(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Trzebini aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Trzebini
  Publiczne
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-540 Trzebinia
  17447-
  Technikum Nr 2 w Trzebini
  Publiczne
  32 711-53-46
  32 711-53-46
  ul. Gwarków 3
  32-541 Trzebinia
  13304-
  Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
  Publiczne
  32 612-22-01
  32 612-22-01
  ul. GRUNWALDZKA 101
  32-541 Trzebinia
  612620
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Trzebini
  Publiczna
  32 711-53-46
  32 711-53-46
  ul. Gwarków 3
  32-541 Trzebinia
  495-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Trzebini
  Publiczna
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-540 Trzebinia
  ---
  Szkoła Policealna Nr 1 w Trzebini
  Publiczna
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-540 Trzebinia
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2 w Trzebini
  Publiczna
  32 711-53-46
  ul. GWARKÓW 3
  32-541 Trzebinia
  ---
  I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini im. Marii Skłodowskiej-Curie (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  32 612-11-85
  32 612-11-85
  ul. Krakowska 12
  32-541 Trzebinia
  ---
  Publiczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
  Publiczne
  32 612-22-01
  32 612-22-01
  ul. GRUNWALDZKA 101
  32-541 Trzebinia
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Trzebini
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Trzebinia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Trzebinia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Trzebinia, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Trzebinia - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Trzebini

 • Według danych GUS z 2022 roku w Trzebini znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 330)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Trzebini w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Trzebini
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Trzebini: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Trzebini 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 227 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 248 (uczestnicy: 34 340)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 480)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 1 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 5 710)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 6 924)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 72 (uczestnicy: 6 035)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 9 488)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 1 088)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 425)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 58 (uczestnicy: 1 242)
  • inne: 3 (uczestnicy: 88)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 413)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 90)
  • taneczne: 1 (członkowie: 49)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 30)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 74)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 140)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 102)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 62)
  • tańca: 1 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 66)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 40)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Trzebini działało 1 kino posiadające 1 salę z 227 miejscami na widowni. Odbyło się 726 seansów, na które przyszło 20 596 widzów, w tym 250 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 596 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Trzebini działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 127 450 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 19 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 117 679 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 49
  • dostępne dla czytelników: 23
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 23
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2016 w Trzebini działało 6 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 423 członków. Zarejestrowano 375 ćwiczących (mężczyźni: 237, kobiety: 138, chłopcy do lat 18: 196, dziewczęta do lat 18: 119). Aktywnych było 9 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Trzebini w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Trzebini
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Trzebini znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Trzebini
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kapliczka z pocz. XIX w.dnia 1961-11-28, wykaz dokumentów: 101/16/61 z 1961-11-28
  • Dwór z XVIII w. (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47a)dnia 1971-10-11, wykaz dokumentów: A-301 z 1971-10-11; A/1593/95 z 1996-09-30
  • Ogród z XVIII w.dnia 1971-10-11, wykaz dokumentów: A-301 z 1971-10-11; A/1593/95 z 1996-09-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1901 r. (ul. Gabriela Narutowicza 13)dnia 1992-06-30, wykaz dokumentów: A/1469/92 z 1992-06-30
  • Willa z 1907 - 1909 (ul. Grunwaldzka 29)dnia 2007-08-03, wykaz dokumentów: A-70/M z 2007-08-03
  • Domek dozorcy z 1907 - 1909dnia 2007-08-03, wykaz dokumentów: A-70/M z 2007-08-03
  • Park (data nieznana)dnia 2007-08-03, wykaz dokumentów: A-70/M z 2007-08-03
  • Cmentarz żydowski z 1815 - 1942dnia 2012-05-10, wykaz dokumentów: A-1297/M z 2012-05-10
 • Formy ochrony przyrody w Trzebini
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Trzebini znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Trzebini
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1953-06-30, Opis granicy: os. Wodna widoczny od ul. 1 Maja
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: park przy ul. Zawadzkiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: park przy Dworze Zieleniewskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: park przy Dworze Zieleniewskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: park przy Dworze Zieleniewskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: park przy Dworze Zieleniewskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: park przy Dworze Zieleniewskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: park przy Dworze Zieleniewskich
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-12-10, Opis granicy: skrzyżowanie ul. Słowackiego i Kilińskiego
  • siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Gospodarka leśna winna dążyć do utrzymania zasady ciągłości i trwałości istniejącego zasobu przyrodniczego., Data ustanowienia: 1992-07-31, Opis granicy: na terenie miasta Trzebinia w leśnictwie Siersza Nadleśnictwo Chrzanów w oddziałach Nr 97 98 99, Powierzchnia: 60.0 ha

Trzebinia - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 6 wypadków drogowych w Trzebini odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Trzebini znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 11 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu chrzanowskiego.

  Powiat chrzanowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Trzebini
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 9 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Trzebini w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 32,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  32,1
  woj. małopolskie
  64,9
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  5,0
 • 48,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Trzebinia
  48,1
  Małopolskie
  76,3
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Trzebinia
  0,0
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  150,0
  Województwo
  117,5
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Trzebini w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 151,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Trzebinia
  151,9 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,5 km
  woj. małopolskie
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Trzebinia przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A4autostrada A4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DK 79droga krajowa nr 79(Warszawa - Mysiadło - Piaseczno - Żabieniec - Pilawa - Baniocha - Kąty - Góra Kalwaria - Coniew - Potycz - Konary - Ostrówek - Mniszew - Rękowice - Gruszczyn - Żelazna Nowa - Wilczkowice Dolne - Grzybów - Magnuszew - Przydworzyce - Ryczywół - Chinów - Kozienice - Aleksandrówka - Nowiny - Kociołki - Garbatka-Letnisko - Policzna - Wilczowola - Wojciechówka - Andrzejówka - Strykowice Górne - Zwoleń - Sycyna Północna - Ciepielów - Anusin - Drezno - Gołębiów - Lipsko - Śląsko - Daniszów - Walentynów - Maruszów - Czekarzewice Drugie - Tarłów - Wola Tarłowska - Wólka Lipowa - Karsy - Ożarów - Wyszmontów - Przybysławice - Jakubowice - Sobótka - Łukawa - Łukawa Kościelna - Gałkowice-Ocin - Wysiadłów - Ocinek - Sandomierz - Andruszkowice - Złota - Samborzec - Szewce - Koprzywnica - Skrzypaczowice - Łoniów - Zawidza - Osiek - Strużki - Luszyca - Połaniec - Ruszcza - Przeczów - Łyczba - Łubnice - Orzelec Mały - Beszowa - Zborówek - Książnice - Pacanów - Słupia - Wola Biechowska - Żółcza - Świniary - Zielonki - Wełnin - Ostrowce - Nowy Korczyn - Winiary Dolne - Winiary - Senisławice - Chwalibogowice - Opatowiec - Podskale - Rogów - Ławy - Piotrowice - Koszyce - Wroczków - Jaksice - Sierosławice - Śmiłowice - Hebdów - Nowe Brzesko - Wawrzeńczyce - Złotniki - Igołomia - Zofipole - Brzostek - Pobiednik Wielki - Kraków - Rząska - Zabierzów - Kochnów - Rudawa - Młynka - Krzeszowice - Wola Filipowska - Dulowa - Trzebinia - Chrzanów - Byczyna - Jaworzno - Sosnowiec - Mysłowice - Katowice - Chorzów - Bytom)
  • DW 791droga wojewódzka nr 791( Trzebinia - Myślachowice - Lgota - Niesułowice - Żurada - Olkusz - Klucze - Ryczówek - Rodaki - Ogrodzieniec - Fugasówka - Zawiercie - Myszków - Postep - Lgota-Nadwarcie - Żarki-Letnisko - Masłońskie - Poraj - Osiny - Poczesna)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Trzebinia przechodzą 4 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 93Linia kolejowa nr 93: Trzebinia - Zebrzydowice [o znaczeniu państwowym] (Trzebinia - Chrzanów Śródmieście - Chrzanów - Libiąż - Chełmek - Chełmek Fabryka - Gorzów Chrzanowski - Oświęcim - Brzeszcze - Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice - Jawiszowice Jaźnik - Dankowice - Kaniów - Czechowice Dziedzice - Zabrzeg - Zabrzeg Czarnolesie - Chybie - Drogomyśl - Pruchna - Zebrzydowice)
  • LK 133Linia kolejowa nr 133: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny [o znaczeniu państwowym] (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Huta Katowice - Dąbrowa Górnicza Południowa - Jaworzno Szczakowa Lokomotywownia - Jaworzno Szczakowa - Jaworzno Ciężkowice - Balin -Trzebinia - Dulowa - Wola Filipowska - Krzeszowice - Rudawa - Zabierzów - Kraków Business Park - Kraków Mydlniki Wapiennik - Kraków Mydlniki - Kraków Łobzów - Kraków Główny Towarowy - Kraków Główny Osobowy)
  • LK 103Linia kolejowa nr 103: Trzebinia - Wadowice [o znaczeniu drugorzędnym] (Trzebinia - Piła Kościelecka - Bolęcin - Regulice Górne - Regulice - Alwernia - Okleśna - Miejsce - Spytkowice - Trzebieńczyce - Grodzisko - Woźniki - Wadowice)
  • LK 114Linia kolejowa nr 114: Trzebinia - Trzebinia Siersza [o znaczenia miejscowym] (Trzebinia -Trzebinia Siersza)