Legionowo w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Legionowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Legionowo to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu legionowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Legionowo.
 • 52 792 Liczba mieszkańców
 • 13,5 km² Powierzchnia
 • 3 899,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 75-85 m n.p.m Wysokość
 • 1877 Data założenia
 • 3 maja 1952 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WL Tablice rejestracyjne
 • Roman Smogorzewski Prezydent miasta
Legionowo na mapie
Identyfikatory
 • 20.950052.4044 Współrzędne GPS
 • 1408011 TERYT (TERC)
 • 0920806 SIMC
Herb miasta Legionowo
Legionowo herb
Flaga miasta Legionowo
Legionowo flaga

Jak Legionowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Legionowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Legionowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Legionowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
6Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
16Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
20Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
20Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
27Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
32Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
32Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
47Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
53Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
60Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
72Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
80Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
102Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
119Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
127Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
136Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
136Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
143Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
169Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
171Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
195Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
198Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Legionowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-118Poczta Legionowo 006, ul. Zwycięstwa 4
05-119Poczta Legionowo 005, ul. Zegrzyńska 17
05-119Skrytki Pocztowe Poczta Legionowo 005, ul. Zegrzyńska 17
05-120Poczta Legionowo 001, ul. Jagiellońska 16
05-120Skrytki Pocztowe Poczta Legionowo 001, ul. Jagiellońska 16
05-121Poczta Filia UP Legionowo 005, ul. Centrum Szkoleniowe Policji
05-122Poczta Filia UP Legionowo 001, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17

Legionowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Legionowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Legionowie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Legionowie
(22) 768-66-00
(22) 768-66-66
Józefa Piłsudskiego 43c
05-120 Legionowo
ZUS Inspektorat w Legionowie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Słowackiego 20
05-120 Legionowo
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
22 774 28 28
22 774 28 88
ul.Mickiewicza 11
05-120 Legionowo
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
22 774 27 77
22 604 82 07
ul. Jagiellońska 26B
05-120 Legionowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie
22 774 51 53
22 764 03 79
ul.Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
22 774 15 76
22 774 02 52
ul. Gen. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Urząd Miasta Legionowo
(22) 774-20-31
(22) 784-95-66
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41
05-120 Legionowo
Starostwo Powiatowe w Legionowie
(22) 764-01-00
(22) 764-04-50
ul. Gen. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo

Legionowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Legionowo jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 52 792, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Legionowa zawarli w 2022 roku 207 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,4% mieszkańców Legionowa jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,1% to wdowy/wdowcy.

  Legionowo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -140. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,65 na 1000 mieszkańców Legionowa. W 2022 roku urodziło się 420 dzieci, w tym 46,7% dziewczynek i 53,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 395 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,95 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 24,5% zgonów w Legionowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w Legionowie były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Legionowa przypada 10.58 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 765 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 788 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Legionowa -23. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 15.

  56,5% mieszkańców Legionowa jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Legionowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 792 Liczba mieszkańców
 • 27 863 Kobiety
 • 24 929 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Legionowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Legionowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Legionowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Legionowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Legionowo
  41,8 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Legionowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Legionowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Legionowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Legionowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Legionowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,5%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Legionowo
  58,1%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,3%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Legionowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Legionowo
  3,9
  woj. mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 207 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Legionowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -140 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -62 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -78 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Legionowo
  -2,7
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Legionowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Legionowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Legionowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Legionowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 420 Urodzenia żywe
 • 196 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 224 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,7%
  53,3%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,9
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 35,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Legionowo
  35,3
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 97 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 97
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 395 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 331 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 458 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 395 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 355 Waga 3500g - 3999g
 • 355
 • 452 Waga 3000g - 3499g
 • 452
 • 160 Waga 2500g - 2999g
 • 160
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  Mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,95 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,95
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Legionowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 560 Zgony
 • 258 Kobiety
  (Zgony)
 • 302 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Legionowo
  10,6
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 105,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  105,2
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,5
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legionowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  24,5%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,7%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 264 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Legionowo
  228,2
  Województwo
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 271,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 263,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 279,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Legionowo
  271,2
  Mazowieckie
  407,0
  Polska
  475,8
 • 34,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 56,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  34,7
  Mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 34,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  34,8
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,1
  Województwo
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 765 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 411 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 354 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 11 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 788 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 416 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 372 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -23 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Legionowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Legionowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Legionowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Legionowie oddano do użytku 328 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Legionowie to 22 882 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 433 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  94,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 5,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Legionowie to 3,44 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Legionowie to 74,20 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,67% mieszkań posiada łazienkę, 91,67% korzysta z centralnego ogrzewania, a 80,78% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legionowskiego.

  Powiat legionowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 882 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 433,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  433,40
  Województwo
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Legionowo
  69,40 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Legionowo
  30,10 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,74
  woj. mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,31 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Legionowo
  2,31
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Legionowo
  0,62
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 328 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,21
  Mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 129 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,44
  Województwo
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 21,39 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  21,39
  Województwo
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 24 328 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 74,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  74,2 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,46 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,04%
  Województwo
  97,17%
  Kraj
  97,71%
 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Legionowo
  98,75%
  Województwo
  94,94%
  Cały kraj
  95,10%
 • 98,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,67%
  Mazowieckie
  93,71%
  Kraj
  93,66%
 • 91,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  91,67%
  woj. mazowieckie
  88,15%
  Cały kraj
  85,62%
 • 80,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Legionowo
  80,78%
  Mazowieckie
  59,35%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Legionowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Legionowie na 1000 mieszkańców pracuje 438osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Legionowie wynosiło w 2022 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Legionowie wynosiło 6 034,24 PLN, co odpowiada 90.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Legionowa 5 909 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 422 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 487.

  5,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Legionowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,6% w przemyśle i budownictwie, a 25,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 4,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 438 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  438,0
  Województwo
  442,0
  Cały kraj
  402,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Miasto
  5,8%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Legionowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Legionowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Legionowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 034 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 034 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Legionowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 909 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 422 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -4 487 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,6% Przemysł i budownictwo
 • 11,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 25,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 29,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 4,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 43,3% Pozostałe
 • 58,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 23,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Legionowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Legionowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  76,9
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 42,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,6
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 124,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  124,3
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Legionowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Legionowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 371 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 345 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 624 nowe podmioty, a 356 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (718) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (481) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (786) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (265) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Legionowie najwięcej (870) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 195) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (1 713) podmiotów, a 79,3% (6 639) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Legionowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.1%) oraz Budownictwo (13.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 371 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 713 Przemysł i budownictwo
 • 6 639 Pozostała działalność
 • 624 Podmioty nowo zarejestrowane w Legionowie w 2022 roku
 • 356 Podmioty wyrejestrowane w Legionowie w 2022 roku
 • 6 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 195 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 195
 • 142 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 142
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 8 369 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 369
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 652 Spółki handlowe ogółem
 • 652
 • 34  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 535  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 535
 • 32    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 870 Spółki cywilne ogółem
 • 870
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 345 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 404 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 404
 • 878 Budownictwo
 • 878
 • 806 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 806
 • 488 Informacja i komunikacja
 • 488
 • 441 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 441
 • 430 Przetwórstwo przemysłowe
 • 430
 • 379 Transport i gospodarka magazynowa
 • 379
 • 344 Pozostała działalność
 • 344
 • 303 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 303
 • 247 Edukacja
 • 247
 • 221 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 221
 • 172 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 172
 • 121 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 121
 • 77 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 77
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Legionowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Legionowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 179 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,42 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Legionowie wynosi 63,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Legionowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,32 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 12,74 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,25 (50%), drogowe - 1,94 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Legionowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Legionowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 179 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 179
 • 805 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 805
 • 224 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 224
 • 102 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 102
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 13
 • 670 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 670
 • 22,42 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Legionowo
  22,42
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 15,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Legionowo
  15,32
  woj. mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 4,25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,25
  Mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,94 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,94
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  Mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 12,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,74
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Legionowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  63%
  woj. mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Legionowo
  61%
  Województwo
  55%
  Polska
  63%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  50%
  Mazowieckie
  69%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Legionowo
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Legionowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Legionowa wyniosła w 2022 roku 321,2 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Legionowa - 36.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 43,5 mln złotych, czyli 13,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Legionowa wyniosła w 2022 roku 310,2 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.4%). W budżecie Legionowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (30,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 38,8 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,6%.
 • Wydatki budżetu w Legionowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Legionowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Legionowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Legionowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  184,4 mln

  3,4 tys(100%)

  219,4 mln

  4,1 tys(100%)

  223,5 mln

  4,1 tys(100%)

  255,4 mln

  4,7 tys(100%)

  278,4 mln

  5,2 tys(100%)

  302,8 mln

  5,7 tys(100%)

  314,9 mln

  5,9 tys(100%)

  321,2 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  64,7 mln

  1,2 tys(35.1%)

  68,9 mln

  1,3 tys(31.4%)

  74,9 mln

  1,4 tys(33.5%)

  81,0 mln

  1,5 tys(31.7%)

  89,4 mln

  1,7 tys(32.1%)

  97,8 mln

  1,8 tys(32.3%)

  101,6 mln

  1,9 tys(32.3%)

  118,5 mln

  2,2 tys(36.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  35,7 mln

  659(19.4%)

  29,8 mln

  550(13.6%)

  20,7 mln

  383(9.3%)

  45,2 mln

  836(17.7%)

  28,9 mln

  536(10.4%)

  20,9 mln

  391(6.9%)

  32,8 mln

  616(10.4%)

  51,5 mln

  976(16%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,2 mln

  244(7.2%)

  22,7 mln

  418(10.3%)

  20,2 mln

  374(9%)

  20,2 mln

  374(7.9%)

  25,4 mln

  471(9.1%)

  30,7 mln

  573(10.1%)

  35,1 mln

  659(11.1%)

  25,5 mln

  482(7.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  17,2 mln

  317(9.3%)

  16,9 mln

  313(7.7%)

  18,1 mln

  335(8.1%)

  19,1 mln

  354(7.5%)

  19,4 mln

  360(7%)

  20,8 mln

  388(6.9%)

  20,9 mln

  392(6.6%)

  23,0 mln

  435(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,1 mln

  371(10.9%)

  45,3 mln

  837(20.6%)

  10,7 mln

  199(4.8%)

  12,2 mln

  226(4.8%)

  12,2 mln

  226(4.4%)

  13,0 mln

  243(4.3%)

  13,2 mln

  249(4.2%)

  21,5 mln

  407(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,7 mln

  50,3(1.5%)

  2,7 mln

  49,0(1.2%)

  3,8 mln

  70,6(1.7%)

  2,6 mln

  47,3(1%)

  2,7 mln

  50,1(1%)

  3,7 mln

  68,5(1.2%)

  2,9 mln

  54,7(0.9%)

  9,1 mln

  172(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,1 mln

  94,4(2.8%)

  5,4 mln

  99,2(2.4%)

  7,2 mln

  133(3.2%)

  6,9 mln

  127(2.7%)

  7,5 mln

  140(2.7%)

  6,1 mln

  113(2%)

  5,9 mln

  111(1.9%)

  7,4 mln

  141(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,7 mln

  87,4(2.6%)

  5,5 mln

  102(2.5%)

  5,9 mln

  109(2.6%)

  9,2 mln

  171(3.6%)

  7,7 mln

  143(2.8%)

  7,0 mln

  131(2.3%)

  6,7 mln

  125(2.1%)

  6,0 mln

  114(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,2 mln

  207(6.1%)

  13,6 mln

  251(6.2%)

  6,1 mln

  114(2.7%)

  3,7 mln

  68,4(1.4%)

  11,6 mln

  216(4.2%)

  11,1 mln

  207(3.7%)

  4,9 mln

  92,8(1.6%)

  3,9 mln

  74,3(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  52,6(1.5%)

  2,8 mln

  52,0(1.3%)

  217,1 tys

  4,0(0.1%)

  149,1 tys

  2,8(0.1%)

  168,7 tys

  3,1(0.1%)

  139,4 tys

  2,6(0%)

  331,0 tys

  6,2(0.1%)

  3,9 mln

  73,2(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  19,6(0.6%)

  1,1 mln

  20,5(0.5%)

  1,4 mln

  25,4(0.6%)

  1,5 mln

  28,1(0.6%)

  1,7 mln

  31,9(0.6%)

  1,3 mln

  23,5(0.4%)

  1,7 mln

  32,0(0.5%)

  2,1 mln

  39,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  68,3(2%)

  3,6 mln

  66,7(1.6%)

  3,5 mln

  65,0(1.6%)

  3,7 mln

  67,7(1.4%)

  4,3 mln

  80,5(1.6%)

  5,0 mln

  92,5(1.6%)

  5,6 mln

  106(1.8%)

  753,5 tys

  14,3(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  24,7(0.7%)

  980,1 tys

  18,1(0.4%)

  555,3 tys

  10,3(0.2%)

  427,0 tys

  7,9(0.2%)

  187,6 tys

  3,5(0.1%)

  122,1 tys

  2,3(0%)

  249,9 tys

  4,7(0.1%)

  751,0 tys

  14,2(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  464,1 tys

  8,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  358,8 tys

  6,6(0.2%)

  20,4 tys

  0,4(0%)

  2,4 mln

  45,2(1.1%)

  40,8 tys

  0,8(0%)

  64,7 tys

  1,2(0%)

  14,0 tys

  0,3(0%)

  265,6 tys

  5,0(0.1%)

  403,4 tys

  7,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  85,4 tys

  1,6(0%)

  88,3 tys

  1,6(0%)

  63,4 tys

  1,2(0%)

  53,1 tys

  1,0(0%)

  47,3 tys

  0,9(0%)

  24,4 tys

  0,5(0%)

  42,0 tys

  0,8(0%)

  33,4 tys

  0,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,6 tys

  0,2(0%)

  26,6 tys

  0,5(0%)

  19,5 tys

  0,4(0%)

  20,1 tys

  0,4(0%)

  18,4 tys

  0,3(0%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  20,2 tys

  0,4(0%)

  19,8 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  262,4 tys

  4,8(0.1%)

  33,1 tys

  0,6(0%)

  29,3 tys

  0,5(0%)

  233,8 tys

  4,3(0.1%)

  290,4 tys

  5,4(0.1%)

  269,6 tys

  5,0(0.1%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  52,5

  0,0(0%)

  18,8

  0,0(0%)

  42,5 tys

  0,8(0%)

  37,0

  0,0(0%)

  42,8

  0,0(0%)

  37,7

  0,0(0%)

  50,5

  0,0(0%)

  130

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  22,6 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  19,8 tys

  0,4(0%)

  26,7 tys

  0,5(0%)

  24,5 tys

  0,5(0%)

  27,0 tys

  0,5(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Legionowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Legionowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Legionowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Legionowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  192,2 mln

  3,5 tys(100%)

  250,2 mln

  4,6 tys(100%)

  227,7 mln

  4,2 tys(100%)

  253,2 mln

  4,7 tys(100%)

  281,9 mln

  5,2 tys(100%)

  305,7 mln

  5,7 tys(100%)

  332,7 mln

  6,3 tys(100%)

  310,2 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  93,0 mln

  1,7 tys(48.4%)

  96,9 mln

  1,8 tys(38.7%)

  104,3 mln

  1,9 tys(45.8%)

  112,2 mln

  2,1 tys(44.3%)

  126,5 mln

  2,3 tys(44.9%)

  121,9 mln

  2,3 tys(39.9%)

  141,5 mln

  2,7 tys(42.5%)

  137,1 mln

  2,6 tys(44.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  40,0 mln

  738(20.8%)

  45,2 mln

  835(18.1%)

  43,9 mln

  813(19.3%)

  44,4 mln

  820(17.5%)

  49,3 mln

  915(17.5%)

  53,5 mln

  999(17.5%)

  69,9 mln

  1,3 tys(21%)

  66,8 mln

  1,3 tys(21.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  16,1 mln

  297(8.4%)

  13,1 mln

  241(5.2%)

  7,7 mln

  142(3.4%)

  6,4 mln

  118(2.5%)

  9,7 mln

  180(3.4%)

  16,4 mln

  306(5.4%)

  18,4 mln

  346(5.5%)

  16,9 mln

  320(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,3 mln

  152(4.3%)

  26,9 mln

  496(10.7%)

  4,1 mln

  76,5(1.8%)

  18,6 mln

  344(7.3%)

  12,0 mln

  223(4.3%)

  9,8 mln

  183(3.2%)

  3,4 mln

  63,9(1%)

  12,5 mln

  236(4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  11,5 mln

  212(6%)

  19,4 mln

  358(7.7%)

  9,7 mln

  180(4.3%)

  10,0 mln

  185(3.9%)

  6,9 mln

  127(2.4%)

  8,9 mln

  166(2.9%)

  7,3 mln

  138(2.2%)

  9,8 mln

  186(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  137(3.9%)

  7,6 mln

  141(3.1%)

  7,5 mln

  139(3.3%)

  7,1 mln

  131(2.8%)

  6,7 mln

  125(2.4%)

  6,9 mln

  129(2.3%)

  8,4 mln

  158(2.5%)

  7,4 mln

  140(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,0 mln

  239(6.7%)

  38,0 mln

  701(15.2%)

  3,6 mln

  66,5(1.6%)

  4,2 mln

  78,3(1.7%)

  4,1 mln

  76,0(1.5%)

  3,9 mln

  72,7(1.3%)

  4,2 mln

  78,6(1.3%)

  6,3 mln

  119(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  66,8 tys

  1,2(0%)

  59,9 tys

  1,1(0%)

  266,7 tys

  4,9(0.1%)

  43,9 tys

  0,8(0%)

  28,3 tys

  0,5(0%)

  42,5 tys

  0,8(0%)

  59,9 tys

  1,1(0%)

  5,7 mln

  108(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  18,5(0.5%)

  1,2 mln

  21,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  620,7 tys

  11,7(0.2%)

  3,6 mln

  67,6(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  975,7 tys

  18,0(0.5%)

  1,4 mln

  25,6(0.6%)

  1,1 mln

  20,8(0.5%)

  900,3 tys

  16,7(0.4%)

  807,3 tys

  15,0(0.3%)

  585,8 tys

  10,9(0.2%)

  645,7 tys

  12,1(0.2%)

  2,9 mln

  54,3(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  144,8 tys

  2,7(0.1%)

  328,8 tys

  6,1(0.1%)

  137,5 tys

  2,5(0.1%)

  2,8 mln

  50,9(1.1%)

  1,8 mln

  33,1(0.6%)

  1,3 mln

  24,7(0.4%)

  124,7 tys

  2,3(0%)

  273,1 tys

  5,2(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,3 tys

  3,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  181,6 tys

  3,4(0.1%)

  152,9 tys

  2,8(0.1%)

  136,4 tys

  2,5(0.1%)

  106,5 tys

  2,0(0%)

  97,5 tys

  1,8(0%)

  75,5 tys

  1,4(0%)

  68,8 tys

  1,3(0%)

  72,5 tys

  1,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  18,1 tys

  0,3(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,4(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  37,5 tys

  0,7(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  56,1 tys

  1,1(0%)

  18,2 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  262,4 tys

  4,8(0.1%)

  33,1 tys

  0,6(0%)

  29,3 tys

  0,5(0%)

  233,8 tys

  4,3(0.1%)

  290,4 tys

  5,4(0.1%)

  269,6 tys

  5,0(0.1%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,7

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  265,0 tys

  4,9(0.1%)

  20,0 tys

  0,4(0%)

  18,9 tys

  0,4(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  44,5 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Legionowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 144 mieszkańców Legionowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 897 kobiet oraz 6 247 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 34,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,9% wykształcenie policealne, 14,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 12,8% mieszkańców Legionowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 8,7% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Legionowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Legionowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,6%) oraz średnie zawodowe (15,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (29,9%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Legionowie mieściły się 22 przedszkola, w których do 117 oddziałów uczęszczało 2 175 dzieci (1 065 dziewczynek oraz 1 110 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Legionowie mieściło się 14 przedszkoli, w których do 66 oddziałów uczęszczało 1 553 dzieci (721 dziewczynek oraz 832 chłopców). Dostępnych było 1 410 miejsc.

  18,7% mieszkańców Legionowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 023 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 10 szkół podstawowych, w których w 286 oddziałach uczyło się 5 386 uczniów (2 686 kobiet oraz 2 700 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Legionowie placówkę miało 8 szkół podstawowych, w których w 144 oddziałach uczyło się 3 241 uczniów (1 558 kobiet oraz 1 683 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,5% ludności (31,5% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,87.

  W Legionowie znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 815 uczniów (943 kobiety oraz 872 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 373 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Legionowie placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 368 uczniów (692 kobiety oraz 676 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 416 absolwentów.

  W Legionowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 183 uczniów (63 kobiety oraz 120 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,8 uczniów. 30,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,2% mieszkańców Legionowa w wieku potencjalnej nauki (19,5% kobiet i 18,9% mężczyzn).

 • 34,5% Wykształcenie wyższe
 • Legionowo
  34,5%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 38,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,3%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,9% Wykształcenie policealne
 • Legionowo
  3,9%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 5,3% Kobiety
  (policealne)
 • 2,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,6%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Legionowo
  18,8%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 12,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Legionowo
  12,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 10,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Legionowo
  8,7%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 8,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Legionowo
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1023 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Legionowo
  1 023,0
  Mazowieckie
  925,0
  Polska
  883,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Legionowo
  0,63
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 117 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 580 Miejsca
  (rok 2018)
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Legionowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 175 Dzieci
 • 1 065 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 110 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 518 3 lata
 • 518
 • 564 4 lata
 • 564
 • 557 5 lata
 • 557
 • 500 6 lat
 • 500
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 264 3 lata
 • 264
 • 266 4 lata
 • 266
 • 273 5 lata
 • 273
 • 250 6 lat
 • 250
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 254 3 lata
 • 254
 • 298 4 lata
 • 298
 • 284 5 lata
 • 284
 • 250 6 lat
 • 250
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 139 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 178,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 178,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 148 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Legionowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 91 Dzieci
 • 25 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 66 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 27,5%
  72,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 20 3 lata
 • 20
 • 27 4 lata
 • 27
 • 23 5 lata
 • 23
 • 8 6 lat
 • 8
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 • 1 6 lat
 • 1
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 14 3 lata
 • 14
 • 19 4 lata
 • 19
 • 16 5 lata
 • 16
 • 7 6 lat
 • 7
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Legionowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Legionowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 12 (Król Maciuś)
  Publiczne
  22 774-58-38
  22 774-58-38
  ul. Królowej Jadwigi 7
  05-120 Legionowo
  822018
  Przedszkole Miejskie nr 3 (Koszałek Opałek)
  Publiczne
  22 772-96-66
  22 772-96-66
  ul. Zegrzyńska 71
  05-119 Legionowo
  616914
  Przedszkole Miejskie nr 6 Tęczowa Szóstka
  Publiczne
  22 774-44-13
  22 774-44-13
  ul. Broniewskiego 3
  05-120 Legionowo
  616814
  Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 (Miś Uszatek)
  Publiczne
  22 350-41-41
  22 350-41-41
  ul. Kwiatowa 80
  05-120 Legionowo
  716525
  Przedszkole Miejskie nr 10
  Publiczne
  22 774-45-91
  22 774-45-91
  ul. Władysława Broniewskiego 6
  05-120 Legionowo
  616514
  Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 (Janusz Korczak)
  Publiczne
  22 784-59-18
  22 784-59-18
  ul. Husarska 18A
  05-120 Legionowo
  716124
  Przedszkole Miejskie Nr 2 w Legionowie
  Publiczne
  22 774-27-54
  22 784-10-65
  ul. Jagiellońska 67
  05-120 Legionowo
  6145-
  Przedszkole Miejskie nr 9 AKADEMIA PRZYGODY
  Publiczne
  22 774-40-33
  22 774-40-33
  ul. Królowej Jadwigi 11
  05-120 Legionowo
  513514
  Przedszkole Miejskie nr 1 (im. Marii Kowankiej)
  Publiczne
  22 774-07-33
  22 774-07-33
  ul. Olszankowa E
  05-120 Legionowo
  512813
  Przedszkole Miejskie nr 11
  Publiczne
  22 772-85-98
  22 772-85-98
  ul. Zegrzyńska 9
  05-119 Legionowo
  410813
  Przedszkole Miejskie nr 14
  Publiczne
  ul. Jana Pawła I 2
  05-119 Legionowo
  4104-
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  22 774-27-63
  22 774-27-63
  ul. Jagiellońska 69
  05-120 Legionowo
  213-
  Artystyczny Punkt Przedszkolny "Muzyczka" (Fryderyk Chopin)
  Niepubliczny
  22 766-25-31
  ul. Józefa Piłsudskiego 41
  05-120 Legionowo
  ---
  Konwaliowy Domek
  Niepubliczny
  69 618-00-44
  ul. Wyspiańskiego 7
  05-120 Legionowo
  ---
  Punkt Przedszkolny "Bąbel"
  Niepubliczny
  60 097-06-06
  ul. Zegrzyńska 81 A
  05-119 Legionowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Legionowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 253 Oddziały
 • 5 267 Uczniowie
 • 2 642 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 625 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 581 Uczniowie w 1 klasie
 • 306 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 616 Absolwenci
 • 298 Kobiety
  (absolwenci)
 • 318 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,0%
  63,0%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,8
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,8
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,8
 • 20,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,8
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 379,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 317,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 108,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Legionowo
  108,87
  Mazowieckie
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 107,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,74
  woj. mazowieckie
  97,07
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Legionowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Legionowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Legionowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Legionowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 7 (VII Obwód "Obroża" AK)
  Publiczna
  22 774-56-36
  22 774-56-36
  ul. Królowej Jadwigi 7
  05-120 Legionowo
  3792581
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 (MIKOŁAJ KOPERNIK)
  Publiczna
  ul. ZAKOPIAŃSKA 4
  05-120 Legionowo
  36893-
  Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie (1 Warszawska Dywizja Piechoty)
  Publiczna
  22 774-59-50
  22 774-59-50
  ul. ZEGRZYŃSKA 3
  05-119 Legionowo
  30736-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  22 774-27-54
  22 784-10-65
  ul. Jagiellońska 67
  05-120 Legionowo
  29713-
  Szkoła Podstawowa nr 4 (Legionów Polskich 1914-1918)
  Publiczna
  ul. Jana Pawła I 2
  05-119 Legionowo
  20463-
  Szkoła Podstawowa Nr 3
  Publiczna
  22 774-55-29
  22 774-34-84
  ul. Władysława Broniewskiego 7
  05-120 Legionowo
  19446-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  22 774-27-63
  22 774-27-63
  ul. Jagiellońska 69
  05-120 Legionowo
  971-
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Niepubliczna
  22 774-26-62
  22 774-26-62
  ul. Piłsudskiego 47
  05-120 Legionowo
  ---
  Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Noblistów Polskich)
  Niepubliczna
  22 774-34-16
  22 774-34-16
  ul. Targowa 22
  05-122 Legionowo
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Legionowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 621 Uczniowie
 • 849 Kobiety
  (uczniowie)
 • 772 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,4%
  47,6%
 • 427 Uczniowie w 1 klasie
 • 222 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 205 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 357 Absolwenci
 • 185 Kobiety
  (absolwenci)
 • 172 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 194 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 16 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Legionowo
  28,8
  woj. mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 118,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 90,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Legionowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 30,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  30,5
  woj. mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Legionowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Legionowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (MARIA KONOPNICKA)
  Publiczne
  22 774-27-24
  22 774-27-24
  ul. marsz.J.PIŁSUDSKIEGO 26
  05-120 Legionowo
  1960458
  II Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Królowej Jadwigi 11
  05-120 Legionowo
  10307-
  Technikum w Zespole (Jerzy Siwiński)
  Publiczne
  22 774-28-72
  22 774-40-96
  ul. Targowa 73a
  05-120 Legionowo
  8217-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole (Jerzy Siwiński)
  Publiczna
  22 774-28-72
  22 774-40-96
  ul. Targowa 73a
  05-120 Legionowo
  388-
  Szkoła Przysposabiajaca do Pracy
  Publiczna
  22 774-27-63
  22 774-27-63
  ul. Jagiellońska 69
  05-120 Legionowo
  322-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia E.P. Gubała
  Niepubliczna
  22 774-48-38
  22 774-48-38
  ul. Jagiellońska 69
  05-120 Legionowo
  ---
  Niepubliczha Szkoła Muzyczna I st. E.P. Gubała
  Niepubliczna
  22 774-48-38
  22 774-48-38
  ul. Mazowiwcka 22
  05-120 Legionowo
  ---
  Szkoła policealna w zespole (Jerzy Siwiński)
  Publiczna
  22 774-28-72
  22 774-40-96
  ul. Targowa 73A
  05-120 Legionowo
  ---
  Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Legionowie
  Niepubliczna
  22 308-00-07
  ul. Piłsudskiego 39/126
  05-120 Legionowo
  ---
  POLICEALNA SZKOŁA CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK"
  Niepubliczna
  22 435-88-96
  22 435-88-97
  ul. JAGIELLOŃSKA 8A
  05-120 Legionowo
  ---
  Nova Policealna Szkoła Promocji Kadr w Legionowie
  Niepubliczna
  22 308-00-07
  ul. Piłsudskiego 39/126
  05-120 Legionowo
  ---
  POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA "ŻAK"
  Niepubliczna
  22 435-88-96
  22 435-88-97
  ul. JAGIELOŃSKA 8A
  05-120 Legionowo
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK
  Niepubliczne
  22 435-88-96
  22 453-88-97
  ul. JAGIELLOŃSKA 8A
  05-120 Legionowo
  ---
  Nova Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Legionowie
  Niepubliczne
  22 308-00-07
  ul. Piłsudskiego 39/126
  05-120 Legionowo
  ---
  Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (im. św. Jana Bosko)
  Niepubliczne
  22 784-31-77
  22 766-23-80
  ul. Mickiewicza 35A
  05-120 Legionowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Legionowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Legionowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Legionowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Legionowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Legionowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Legionowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Legionowie znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Legionowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Legionowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Legionowie: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Legionowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 260 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 113 (uczestnicy: 13 042)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 1 799)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 2 360)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 550)
  • koncerty: 29 (uczestnicy: 5 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 220)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 170)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 510)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 468)
  • inne: 2 (uczestnicy: 65)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 243)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 110)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 125)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 16)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 160)
  • teatralne: 3 (członkowie: 38)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 11)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 81)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Legionowie działało 1 kino posiadające 4 sale z 591 miejscami na widowni. Odbyły się 7 053 seanse, na które przyszło 135 093 widzów, w tym 1 744 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 29 412 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Legionowie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 9 762 zwiedzających, co daje 1 845 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Legionowie działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 96 911 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 17 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 91 744 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5
  Według danych z 2022 w Legionowie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 239 252 wolumeny w tym ziobry specjalne: 902. Odnotowano 281 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 9 pracowników.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 18
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Legionowie działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 016 członków. Zarejestrowano 1 958 ćwiczących (mężczyźni: 1 295, kobiety: 663, chłopcy do lat 18: 1 007, dziewczęta do lat 18: 489). Aktywnych było 26 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Legionowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Legionowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Legionowa znajduje się 25 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Legionowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Willa z końca XIX w. (ul. Smereka 2)dnia 1979-03-05, wykaz dokumentów: A-941 z 1979-03-05
  • Ogród z końca XIX w.dnia 1979-03-05, wykaz dokumentów: A-941 z 1979-03-05
  • Willa z 1920 r. (ul. Warszawska 72)dnia 1983-08-29, wykaz dokumentów: 1232 z 1983-08-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1922 r. (ul. Władysława Reymonta 24)dnia 1989-07-07, wykaz dokumentów: 1388-A z 1989-07-07
  • Willa z 1928 r. (ul. Jagiellońska 20B)dnia 1990-08-06, wykaz dokumentów: 1443-A z 1990-08-06
  • Ogród z 1928 r.dnia 1990-08-06, wykaz dokumentów: 1443-A z 1990-08-06
  • Willa z 1935 r. (ul. Adama Mickiewicza 3)dnia 1998-01-01, wykaz dokumentów: 1657-A z 1998-01-01
  • Ogród (data nieznana)dnia 1998-01-01, wykaz dokumentów: 1657-A z 1998-01-01
  • Kasyno z 1892 r.dnia 1999-11-25, wykaz dokumentów: A-26 z 1999-11-25; A-946 z 2010-09-30; brak numeru z 2012-01-30
  • Willa z 1923 r. (ul. Adama Mickiewicza 25)dnia 2001-09-10, wykaz dokumentów: A-81 z 2001-09-10; 21-A z 2003-04-24
  • Ogród z 1925 r.dnia 2001-09-10, wykaz dokumentów: A-81 z 2001-09-10; 21-A z 2003-04-24
  • Sztab z 1897 r. (ul. Zegrzyńska 1B)dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Wartownia z 1897 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Magazyn z 1897 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Warsztat z 1897 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Warsztat z 1897 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Koszary z 1897 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Sztab z 1897 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Apteka z 1897 r. (ul. Zegrzyńska 8)dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Zespół - koszary z 1897 r. (ul. Zegrzyńska 1B)dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 36-A z 2002-09-16
  • Koszary z 1898 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 37-A z 2002-09-16; brak numeru z 2003-03-24
  • Koszary z 1898 r. (ul. Strużańska 2)dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 37-A z 2002-09-16; brak numeru z 2003-03-24
  • Sanitariaty z 1898 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 37-A z 2002-09-16; brak numeru z 2003-03-24
  • Koszary z 1898 r. (ul. Wąska 5)dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 37-A z 2002-09-16; brak numeru z 2003-03-24
  • Zespół - koszary z 1898 r.dnia 2002-09-16, wykaz dokumentów: 37-A z 2002-09-16; brak numeru z 2003-03-24
 • Formy ochrony przyrody w Legionowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Legionowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Legionowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1979-06-01, Opis granicy: niezabudowana parcela przy ul. Sobieskiego Nr 55 w mieście Legionowo
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-02-06, Opis granicy: teren spółdzielni mieszkaniowej Wilanowska (rdoś podaje ul.Graniczna 4-jest to błędne
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1984-12-31, Opis granicy: UL. Smereka a nie przy ul. kolejowej 1 obok zabytkowej willi

Legionowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w Legionowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 15,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Legionowie znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 23 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 23 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legionowskiego.

  Powiat legionowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Legionowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 9 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Legionowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 15,15 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  15,2
  Województwo
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 17,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  17,0
  Mazowieckie
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Legionowo
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,9
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Legionowo
  112,5
  Województwo
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Legionowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18 833,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Legionowo
  18 833,1 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,8 km
  Województwo
  5,1 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 23 Liczba licencji na taksówki
 • 23 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Legionowo przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DW 632droga wojewódzka nr 632(Płońsk - Strachówko - Strachowo - Drożdżyn - Kołoząb - Bolęcin - Kadłubówka - Nowe Miasto - Nowe Miasto-Folwark - Latonice - Świerkowo - Nasielsk - Chrcynno - Chechnówka - Lorcin - Popowo Borowe - Ludwinowo Dębskie - Dębe - Poniatów - Łajski - Michałów-Reginów - Legionowo - Józefów - Kąty Węgierskie - Rembelszczyzna - Marki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Legionowo przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 9Linia kolejowa nr 9: Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Praga - Warszawa Toruńska - Warszawa Żerań - Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka -Legionowo -Legionowo Przystanek - Chotomów - Janówek - Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin - Pomiechówek - Brody Warszawskie - Studzianki Nowe - Nasielsk - Kątne - Jackowo Dworskie - Świercze - Kałęczyn - Gąsocin - Gołotczyzna - Ciechanów Przemysłowy - Ciechanów - Czeruchy - Krośnice Mazowieckie - Konopki - Stupsk Mazowiecki - Wyszyny - Mława Miasto - Mława - Iłowo - Narzym - Działdowo - Burkat - Turza Wielka - Gralewo - Żabiny - Tuczki - Rybno Pomorskie - Jeglia - Hartowiec - Montowo - Zajączkowo Lubawskie - Rakowice - Smolniki - Iława Główna - Iława Miasto - Ząbrowo - Redaki - Susz - Prabuty - Gdakowo - Mleczewo - Dąbrówka Malborska - Gronajny - Malbork - Malbork Kałdowo - Stogi Malborskie - Szymankowo - Lisewo - Tczew - Miłobądz - Pszczółki - Skowarcz - Różyny - Cieplewo - Pruszcz Gdański - Gdańsk Lipce - Gdańsk Orunia - Gdańsk Południowy - Gdańsk Główny)
  • LK 456Linia kolejowa nr 456: Warszawa Praga R 95 - Chotomów [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Płudy - Warszawa Choszczówka -Legionowo - Chotomów)
  • LK 10Linia kolejowa nr 10: Legionowo - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legionowo -Legionowo Piaski - Michałów Reginów - Wieliszew - Nieporęt - Beniaminów - Dąbkowizna - Radzymin - Emilianów - Tłuszcz)