Nałęczów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Nałęczów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nałęczów to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu puławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nałęczów.
 • 3 700 Liczba mieszkańców
 • 13,8 km² Powierzchnia
 • 267,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 212 m n.p.m Wysokość
 • 1772 Data założenia
 • 1963 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LPU Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Józef Pardyka Burmistrz miasta
Nałęczów na mapie
Identyfikatory
 • 22.215351.2857 Współrzędne GPS
 • 0614084 TERYT (TERC)
 • 0956454 SIMC
Herb miasta Nałęczów
Nałęczów herb

Nałęczów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
24-140Poczta Nałęczów 001, ul. Lipowa 25
24-150Poczta Nałęczów 003, ul. Głębocznica 23

Nałęczów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nałęczowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Puławach (podlega pod: ZUS Oddział w Lublinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lubelska 20 b
24-100 Puławy
Urząd Miejski w Nałęczowie
(81) 501-45-00
(81) 501-45-00
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów

Nałęczów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Nałęczów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 700, z czego 54,9% stanowią kobiety, a 45,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 16,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nałęczowa zawarli w 2021 roku 15 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Nałęczowa jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Nałęczów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,62 na 1000 mieszkańców Nałęczowa. W 2021 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 31,8% dziewczynek i 68,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,47 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,6% zgonów w Nałęczowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Nałęczowie były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nałęczowa przypada 14.54 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nałęczowa -6. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  51,8% mieszkańców Nałęczowa jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 31,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nałęczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 700 Liczba mieszkańców
 • 2 033 Kobiety
 • 1 667 Mężczyźni
 • 54,9%
  45,1%
 • 122 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 122 kobiet)
 • 82 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 82 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nałęczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nałęczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nałęczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nałęczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  46,1 lat
  Lubelskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 47,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nałęczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nałęczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,4%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,3%
  Lubelskie
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nałęczowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,0
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  Lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nałęczowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -13 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Nałęczów
  -8,6
  Województwo
  -6,7
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nałęczowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nałęczowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nałęczowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nałęczowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 31,8%
  68,2%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,9
  Lubelskie
  8,0
  Cała Polska
  8,7
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,2
  woj. lubelskie
  35,0
  Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 256 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 411 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 334 g
  Lubelskie
  3 345 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 74 Waga 4000g - 4499g
 • 74
 • 259 Waga 3500g - 3999g
 • 259
 • 307 Waga 3000g - 3499g
 • 307
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,23
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Lubelskie
  0,58
  Cała Polska
  0,64
 • 0,47 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,47
  Lubelskie
  0,54
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Nałęczowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 28 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,5
  Lubelskie
  14,7
  Cały kraj
  13,6
 • 212,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Nałęczów
  212,7
  Lubelskie
  184,0
  Polska
  156,7
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,4
  Lubelskie
  4,6
  Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Nałęczów
  4,0
  Lubelskie
  3,7
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie puławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,6%
  Lubelskie
  42,2%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,4%
  woj. lubelskie
  17,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,4%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 341 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  12,8
  Cały kraj
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  89,0
  Polska
  74,4
 • 331,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  331,1
  woj. lubelskie
  259,7
  Cały kraj
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,9
  Cały kraj
  246,5
 • 562,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 528,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  562,5
  Lubelskie
  630,6
  Polska
  475,8
 • 71,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  71,7
  woj. lubelskie
  80,0
  Cała Polska
  70,6
 • 43,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Nałęczów
  43,8
  Województwo
  29,1
  Cały kraj
  32,6
 • 5,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nałęczów
  5,3
  Lubelskie
  7,9
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nałęczowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 61,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 58,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 27,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 31,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nałęczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nałęczów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Nałęczowie oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,78 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nałęczowie to 1 799 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 483 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nałęczowie to 5,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Nałęczowie to 157,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,44% mieszkań posiada łazienkę, 90,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,60% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu puławskiego.

  Powiat puławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 799 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 482,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Nałęczów
  482,70
  woj. lubelskie
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Nałęczów
  77,30 m2
  Województwo
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 37,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nałęczów
  37,30 m2
  woj. lubelskie
  29,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Nałęczów
  4,03
  Lubelskie
  3,86
  Kraj
  3,82
 • 2,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Nałęczów
  2,07
  Lubelskie
  2,64
  Cały kraj
  2,55
 • 0,51 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,51
  Lubelskie
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,78 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,78
  Województwo
  4,37
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 79 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,64
  Województwo
  4,25
  Polska
  3,90
 • 21,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  21,35
  Lubelskie
  18,55
  Cały kraj
  24,07
 • 2 211 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 157,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  157,9 m2
  woj. lubelskie
  98,1 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Nałęczów
  0,60 m2
  Województwo
  0,43 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Nałęczów
  96,39%
  Lubelskie
  91,91%
  Cały kraj
  96,97%
 • 92,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,94%
  Lubelskie
  85,47%
  Cała Polska
  94,01%
 • 90,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,44%
  Województwo
  83,02%
  Polska
  91,78%
 • 90,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,72%
  Województwo
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 83,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  83,60%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Nałęczów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nałęczowie na 1000 mieszkańców pracuje 311osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nałęczowie wynosiło w 2021 roku 5,2% (5,2% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nałęczowie wynosiło 5 680,00 PLN, co odpowiada 94.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nałęczowa 204 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 653 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 449.

  37,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Nałęczowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,1% w przemyśle i budownictwie, a 10,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 311 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  311,0
  Lubelskie
  193,0
  Cała Polska
  257,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,2% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,2%
  Lubelskie
  7,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nałęczowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nałęczowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nałęczowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 680 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Nałęczów
  5 680 PLN
  Województwo
  5 319 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nałęczowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 204 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 653 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 449 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 35,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,1% Przemysł i budownictwo
 • 11,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nałęczowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 149 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nałęczowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 51,8% W wieku produkcyjnym
 • 43,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 31,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nałęczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 93,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  93,2
  woj. lubelskie
  68,4
  Polska
  69,0
 • 60,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,1
  woj. lubelskie
  38,9
  Polska
  38,2
 • 181,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  181,5
  Województwo
  131,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 55,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 52,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 46,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 44,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nałęczów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nałęczowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 526 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 380 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (49) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (24) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nałęczowie najwięcej (36) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (502) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,2% (85) podmiotów, a 83,1% (437) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nałęczowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (11.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 526 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85 Przemysł i budownictwo
 • 437 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Nałęczowie w 2021 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Nałęczowie w 2021 roku
 • 380 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 502 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 502
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 525 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 525
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 24 Spółki handlowe ogółem
 • 24
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 23  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 23
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 36 Spółki cywilne ogółem
 • 36
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 380 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 96
 • 45 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 45
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 36 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 36
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 30 Transport i gospodarka magazynowa
 • 30
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 8 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 8
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nałęczów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Nałęczowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 64 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,09 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nałęczowie wynosi 81,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nałęczowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,33 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 7,74 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,28 (73%), drogowe - 1,74 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nałęczowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 64
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 29 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 29
 • 17,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,09
  Lubelskie
  15,97
  Cała Polska
  21,51
 • 10,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,33
  Województwo
  9,04
  Kraj
  12,82
 • 4,28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,28
  Lubelskie
  4,10
  Cała Polska
  5,89
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,74
  woj. lubelskie
  1,93
  Polska
  1,85
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Nałęczów
  0,37
  Lubelskie
  0,33
  Cała Polska
  0,35
 • 7,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Nałęczów
  7,74
  Lubelskie
  6,92
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  82%
  Lubelskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  81%
  Lubelskie
  78%
  Kraj
  64%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Nałęczów
  74%
  Lubelskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Nałęczów
  100%
  Lubelskie
  95%
  Polska
  89%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  woj. lubelskie
  66%
  Polska
  53%

Nałęczów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Nałęczowa wyniosła w 2021 roku 55,7 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Nałęczowa - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (24.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,4 mln złotych, czyli 25,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nałęczowa wyniosła w 2021 roku 59,9 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.6%). W budżecie Nałęczowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 824 złotych na mieszkańca (12,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 77,3 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły -0,2%.
 • Wydatki budżetu w Nałęczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,6 mln

  3,7 tys(100%)

  29,0 mln

  3,2 tys(100%)

  34,6 mln

  3,8 tys(100%)

  39,1 mln

  4,4 tys(100%)

  44,9 mln

  5,0 tys(100%)

  43,5 mln

  4,9 tys(100%)

  53,7 mln

  6,0 tys(100%)

  55,7 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,9 mln

  3,6 tys(40.1%)

  13,8 mln

  3,6 tys(47.4%)

  14,2 mln

  3,8 tys(41.1%)

  15,2 mln

  4,0 tys(38.8%)

  14,0 mln

  3,7 tys(31.2%)

  13,2 mln

  3,5 tys(30.4%)

  15,5 mln

  4,2 tys(28.9%)

  15,0 mln

  4,0 tys(26.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  945(10.6%)

  2,1 mln

  562(7.3%)

  1,5 mln

  408(4.4%)

  3,3 mln

  890(8.5%)

  4,6 mln

  1,2 tys(10.3%)

  4,0 mln

  1,1 tys(9.1%)

  8,2 mln

  2,2 tys(15.2%)

  13,6 mln

  3,7 tys(24.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  1,5 tys(17.3%)

  3,2 mln

  838(10.9%)

  3,1 mln

  821(8.9%)

  3,3 mln

  891(8.5%)

  7,4 mln

  2,0 tys(16.5%)

  4,2 mln

  1,1 tys(9.7%)

  9,6 mln

  2,6 tys(17.9%)

  5,5 mln

  1,5 tys(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  612(6.9%)

  2,6 mln

  695(9.1%)

  2,6 mln

  688(7.5%)

  2,9 mln

  782(7.5%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8.9%)

  3,5 mln

  939(8.1%)

  3,5 mln

  927(6.4%)

  3,9 mln

  1,1 tys(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  940(10.6%)

  3,6 mln

  939(12.3%)

  8,0 mln

  2,1 tys(23.2%)

  1,2 mln

  332(3.2%)

  1,5 mln

  385(3.2%)

  1,7 mln

  453(3.9%)

  1,5 mln

  406(2.8%)

  1,8 mln

  484(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  297(3.3%)

  908,2 tys

  240(3.1%)

  963,6 tys

  257(2.8%)

  1,1 mln

  291(2.8%)

  1,2 mln

  328(2.8%)

  1,1 mln

  295(2.5%)

  863,2 tys

  232(1.6%)

  1,0 mln

  271(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  383,8 tys

  98,6(1.1%)

  471,2 tys

  124(1.6%)

  355,5 tys

  94,8(1%)

  1,5 mln

  392(3.8%)

  529,0 tys

  140(1.2%)

  955,7 tys

  255(2.2%)

  610,2 tys

  164(1.1%)

  649,6 tys

  176(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  838,4 tys

  215(2.4%)

  911,6 tys

  240(3.1%)

  1,0 mln

  272(3%)

  890,9 tys

  238(2.3%)

  438,0 tys

  116(1%)

  539,9 tys

  144(1.2%)

  587,3 tys

  158(1.1%)

  561,3 tys

  152(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 tys

  1,0(0%)

  6,6 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  5,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  918

  0,2(0%)

  34,4 tys

  9,2(0.1%)

  471,9 tys

  128(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  197,2 tys

  50,7(0.6%)

  205,2 tys

  54,1(0.7%)

  204,3 tys

  54,5(0.6%)

  190,8 tys

  50,9(0.5%)

  228,1 tys

  60,5(0.5%)

  2,9 mln

  762(6.6%)

  157,4 tys

  42,2(0.3%)

  299,2 tys

  80,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  376(4.2%)

  341,1 tys

  89,9(1.2%)

  1,9 mln

  495(5.4%)

  207,9 tys

  55,4(0.5%)

  294,4 tys

  78,1(0.7%)

  580,8 tys

  155(1.3%)

  326,8 tys

  87,7(0.6%)

  285,1 tys

  77,0(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  142,1 tys

  36,5(0.4%)

  152,2 tys

  40,1(0.5%)

  191,5 tys

  51,1(0.6%)

  186,5 tys

  49,7(0.5%)

  195,7 tys

  51,9(0.4%)

  232,0 tys

  61,8(0.5%)

  236,5 tys

  63,4(0.4%)

  237,9 tys

  64,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  283,3 tys

  72,8(0.8%)

  269,8 tys

  71,1(0.9%)

  189,7 tys

  50,6(0.5%)

  252,7 tys

  67,4(0.6%)

  302,2 tys

  80,2(0.7%)

  258,5 tys

  68,9(0.6%)

  226,5 tys

  60,8(0.4%)

  228,5 tys

  61,8(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  40,0 tys

  10,3(0.1%)

  42,6 tys

  11,2(0.1%)

  48,9 tys

  13,0(0.1%)

  185,3 tys

  49,4(0.5%)

  1,5 mln

  406(3.4%)

  179,9 tys

  47,9(0.4%)

  71,9 tys

  19,3(0.1%)

  115,3 tys

  31,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  65,3 tys

  17,2(0.2%)

  43,1 tys

  11,5(0.1%)

  54,8 tys

  14,6(0.1%)

  150,3 tys

  39,9(0.3%)

  70,1 tys

  18,7(0.2%)

  113,7 tys

  30,5(0.2%)

  107,2 tys

  29,0(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,7 tys

  28,7(0.3%)

  143,3 tys

  37,8(0.5%)

  11,9 tys

  3,2(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  149,1 tys

  39,6(0.3%)

  138,8 tys

  37,0(0.3%)

  128,8 tys

  34,6(0.2%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  413

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  151,5 tys

  38,9(0.4%)

  50,5 tys

  13,3(0.2%)

  114,3 tys

  30,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1

  0,0(0%)

  5,6 tys

  1,5(0%)

  3,7 tys

  1,0(0%)

  2,2

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  241,7 tys

  62,1(0.7%)

  189,7 tys

  50,0(0.7%)

  137,6 tys

  36,7(0.4%)

  96,7 tys

  25,8(0.2%)

  48,8 tys

  13,0(0.1%)

  8,1 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nałęczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,6 mln

  4,0 tys(100%)

  33,8 mln

  3,7 tys(100%)

  42,0 mln

  4,7 tys(100%)

  39,1 mln

  4,4 tys(100%)

  40,4 mln

  4,5 tys(100%)

  45,9 mln

  5,1 tys(100%)

  63,2 mln

  7,1 tys(100%)

  59,9 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,7 mln

  3,3 tys(34.7%)

  12,6 mln

  3,3 tys(37.3%)

  11,7 mln

  3,1 tys(27.8%)

  11,9 mln

  3,2 tys(30.3%)

  10,4 mln

  2,7 tys(25.7%)

  10,5 mln

  2,8 tys(23%)

  18,2 mln

  4,9 tys(28.8%)

  26,6 mln

  7,2 tys(44.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,3 mln

  2,9 tys(31%)

  11,6 mln

  3,1 tys(34.3%)

  20,2 mln

  5,4 tys(48.2%)

  14,4 mln

  3,8 tys(37%)

  16,2 mln

  4,3 tys(40.2%)

  15,7 mln

  4,2 tys(34.1%)

  15,1 mln

  4,1 tys(23.9%)

  9,0 mln

  2,4 tys(15%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  135,0 tys

  36,0(0.3%)

  4,8 tys

  1,3(0%)

  2,8 mln

  755(6.2%)

  11,7 mln

  3,1 tys(18.4%)

  3,4 mln

  911(5.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,0 mln

  2,0 tys(21.7%)

  4,8 mln

  1,3 tys(14.4%)

  1,0 mln

  273(2.4%)

  1,7 mln

  442(4.2%)

  2,3 mln

  601(5.6%)

  4,2 mln

  1,1 tys(9.1%)

  3,0 mln

  798(4.7%)

  3,0 mln

  801(4.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  543,3 tys

  140(1.5%)

  676,9 tys

  179(2%)

  857,6 tys

  229(2%)

  756,1 tys

  202(1.9%)

  1,4 mln

  366(3.4%)

  749,3 tys

  200(1.6%)

  1,5 mln

  392(2.3%)

  2,1 mln

  564(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  398,5 tys

  102(1.1%)

  430,2 tys

  113(1.3%)

  457,2 tys

  122(1.1%)

  422,1 tys

  113(1.1%)

  390,0 tys

  103(1%)

  494,9 tys

  132(1.1%)

  413,3 tys

  111(0.7%)

  1,2 mln

  324(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  93,7 tys

  25,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  973,2 tys

  263(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,1 mln

  804(8.5%)

  2,9 mln

  769(8.6%)

  7,3 mln

  2,0 tys(17.4%)

  534,1 tys

  142(1.4%)

  488,3 tys

  130(1.2%)

  880,0 tys

  234(1.9%)

  716,8 tys

  192(1.1%)

  906,8 tys

  245(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,1 tys

  32,2(0.2%)

  434,5 tys

  117(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  124,8 tys

  32,1(0.3%)

  136,0 tys

  35,9(0.4%)

  174,5 tys

  46,5(0.4%)

  170,1 tys

  45,4(0.4%)

  178,4 tys

  47,3(0.4%)

  214,8 tys

  57,2(0.5%)

  218,2 tys

  58,5(0.3%)

  222,4 tys

  60,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,6 tys

  34,1(0.4%)

  113,3 tys

  29,9(0.3%)

  126,9 tys

  33,8(0.3%)

  141,6 tys

  37,8(0.4%)

  145,5 tys

  38,6(0.4%)

  138,3 tys

  36,9(0.3%)

  175,4 tys

  47,1(0.3%)

  151,3 tys

  40,9(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,9 tys

  4,1(0%)

  20,1 tys

  5,3(0.1%)

  15,3 tys

  4,1(0%)

  603,6 tys

  161(1.5%)

  17,3 tys

  4,6(0%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  22,9 tys

  6,1(0%)

  115,4 tys

  31,2(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,0 tys

  3,3(0%)

  17,3 tys

  4,6(0.1%)

  11,9 tys

  3,2(0%)

  11,5 tys

  3,1(0%)

  15,3 tys

  4,1(0%)

  20,8 tys

  5,5(0%)

  59,0 tys

  15,8(0.1%)

  73,0 tys

  19,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  144,8 tys

  37,2(0.4%)

  113,0 tys

  29,8(0.3%)

  69,0 tys

  18,4(0.2%)

  48,6 tys

  13,0(0.1%)

  29,0 tys

  7,7(0.1%)

  26,6 tys

  7,1(0.1%)

  26,4 tys

  7,1(0%)

  21,1 tys

  5,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,7 tys

  28,7(0.3%)

  143,3 tys

  37,8(0.4%)

  11,9 tys

  3,2(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  149,1 tys

  39,6(0.4%)

  138,8 tys

  37,0(0.3%)

  128,8 tys

  34,6(0.2%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  525,8 tys

  140(1.3%)

  150,0 tys

  40,0(0.3%)

  638

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  15,0 tys

  4,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,4 tys

  1,4(0%)

  175,0 tys

  46,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  413

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nałęczów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 848 mieszkańców Nałęczowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 490 kobiet oraz 358 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Nałęczowa, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Nałęczowa mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nałęczowie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,1%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2021 w Nałęczowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 235 dzieci (110 dziewczynek oraz 125 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nałęczowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 146 dzieci (80 dziewczynek oraz 66 chłopców). Dostępnych było 145 miejsc.

  14,4% mieszkańców Nałęczowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (11,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 887 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 364 uczniów (170 kobiet oraz 194 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nałęczowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 314 uczniów (145 kobiet oraz 169 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 19,3% ludności (16,5% wśród dziewczynek i 23,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,4 uczniów.

  W Nałęczowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 117 uczniów (72 kobiety oraz 45 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 28 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Nałęczowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 492 uczniów (324 kobiety oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 152 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 26,1% mieszkańców (32,7% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Nałęczowa w wieku potencjalnej nauki (18,0% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,2%
  Województwo
  33,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Nałęczów
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nałęczów
  9,0%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,5%
  Lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Nałęczów
  22,4%
  woj. lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,2%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,7%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Nałęczów
  2,2%
  Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1887 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 887,0
  woj. lubelskie
  881,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Nałęczów
  0,32
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 217 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nałęczów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 235 Dzieci
 • 110 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 125 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,8%
  53,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 62 3 lata
 • 62
 • 66 4 lata
 • 66
 • 55 5 lata
 • 55
 • 47 6 lat
 • 47
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 27 3 lata
 • 27
 • 33 4 lata
 • 33
 • 26 5 lata
 • 26
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 35 3 lata
 • 35
 • 33 4 lata
 • 33
 • 29 5 lata
 • 29
 • 24 6 lat
 • 24
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nałęczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nałęczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im. Adama Żeromskiego (Adam Żeromski)
  Publiczne
  81 501-40-27
  81 501-40-27
  ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 1
  24-150 Nałęczów
  614311
  Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"
  Niepubliczne
  73 312-01-20
  ul. Kombatantow 1
  24-150 Nałęczów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nałęczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 364 Uczniowie
 • 170 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,4
  Lubelskie
  15,2
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nałęczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nałęczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  81 501-46-33
  81 501-46-33
  ul. Bolesława Prusa 11
  24-150 Nałęczów
  1430128
 • Szkoły ponadpodstawowe w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Nałęczów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,5%
  38,5%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Nałęczów
  29,3
  woj. lubelskie
  26,2
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Nałęczowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nałęczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  81 501-45-62
  81 501-47-28
  ul. Bolesława Prusa 13
  24-140 Nałęczów
  6150-
  Liceum Plastyczne (Józef Chełmoński)
  Publiczna
  81 501-45-54
  81 501-57-93
  ul. Lipowa 30
  24-140 Nałęczów
  711147
  Technikum nr 1 (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczne
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  889-
  Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczne
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  384-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczna
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  2266-
  Liceum Ogólnoksztalcące Nr 2 (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczne
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  126-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie (Ignacy Jan Paderewski)
  Niepubliczna
  81 501-51-11
  81 501-51-11
  ul. B.Prusa 11
  24-150 Nałęczów
  ---
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  81 501-45-62
  81 501-47-28
  ul. Bolesława Prusa 13
  24-140 Nałęczów
  ---
  Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. I.J.Paderewskiego w Nałęczowie (Ignacy Jan Paderewski)
  Niepubliczna
  81 501-51-11
  81 501-51-11
  ul. B. Prusa 11
  24-150 Nałęczów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 14,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 32,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nałęczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nałęczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nałęczów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nałęczów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nałęczowie

 • Według danych GUS z 2021 roku w Nałęczowie znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 7 (całoroczne: 5)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 553)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nałęczowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Nałęczowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Nałęczowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 198 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 125 (uczestnicy: 9 080)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 270)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 3 370)
  • koncerty: 27 (uczestnicy: 1 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 25 (uczestnicy: 700)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 390)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 230)
  • inne: 12 (uczestnicy: 1 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 184)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 31)
  • taneczne: 3 (członkowie: 58)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 17)
  • teatralne: 3 (członkowie: 39)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 45)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 45)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 21)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Nałęczowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 198 miejscami na widowni. Odbyły się 244 seanse, na które przyszło 4 641 widzów, w tym 95 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 820 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Nałęczowie działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 16 469 zwiedzających, co daje 44 355 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Nałęczowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 764 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 211 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Nałęczowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 56 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 55, dziewczęta do lat 18: 1). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nałęczowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nałęczowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nałęczowa znajduje się 93 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nałęczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1771 - 1773 (ul. Aleja Stanisława Małachowskiego 3)dnia 1956-08-25, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/137/56 z 1956-08-25; A/257 z 1967-03-14
  • Kościół z 1730 - 1772 (ul. Bochotnica 5)dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Zespół - kościół z 1730 - 1772 (ul. Bochotnica 3)dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Pałac z przełomu XVI/XVII w. (ul. Aleja Stanisława Małachowskiego 5)dnia 1957-05-13, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/138/56 z 1957-05-13; A/257 z 1967-03-14
  • Park z XVIII w.dnia 1957-10-26, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/49/57 z 1957-10-26; A/257 z 1967-03-14
  • Dom zdrojowy z 1878 - 1882 (ul. Aleja Kasztanowa 8)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Pensjonat z 1809 r. (ul. Aleja Grabowa 2)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • łazienki z 1820 r. (ul. Aleja Grabowa 4)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Karczma z 1878 - 1882 (ul. Aleja Kasztanowa 2)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Sanatorium z 1778 r.dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Brama z 1767 - 1773 (ul. Aleja Stanisława Małachowskiego 2)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Zespół - uzdrowisko z XVIII w.dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Willa z 1900 r. (ul. Armatnia Góra 12)dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: A/399 z 1969-04-17
  • Miasto z XIX w.dnia 1972-03-28, wykaz dokumentów: A/585 z 1972-03-28; brak numeru z 2001-05-08
  • Oficyna mieszkalna z 1909 r. (ul. Spółdzielcza 17C)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/605 z 1972-06-05
  • Szkoła z 1909 r. (ul. Zygmunta Chmielewskiego 4)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/605 z 1972-06-05
  • Zespół - szkoła z pocz. XX w.dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/605 z 1972-06-05
  • Willa z końca XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 4)dnia 1977-09-23, wykaz dokumentów: A/744 z 1977-09-23
  • Ogród z końca XIX w.dnia 1977-09-23, wykaz dokumentów: A/744 z 1977-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Graniczna 26a)dnia 1978-04-29, wykaz dokumentów: A/756 z 1978-04-29
  • Willa z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Michała Górskiego 7)dnia 1978-07-20, wykaz dokumentów: A/763 z 1978-07-20
  • Ogród z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1978-07-20, wykaz dokumentów: A/763 z 1978-07-20
  • Willa z końca XIX w. (ul. Armatnia Góra 6)dnia 1980-09-08, wykaz dokumentów: A/806 z 1980-09-08
  • Willa z 1915 r. (ul. Lipowa 15)dnia 1980-12-30, wykaz dokumentów: A/808 z 1980-12-30; brak numeru z 1981-01-30
  • Willa z 1882 r. (ul. Lipowa 37)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Inny budynek gospodarczy z 1882 r. (ul. Lipowa 37)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Mur/ogrodzenie z 1882 r. (ul. Lipowa 35)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Ogród z 1882 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Willa z 1910 r. (ul. Lipowa 29)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Oficyna mieszkalna z 1910 r. (ul. Lipowa 29A)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Oficyna mieszkalna z 1910 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Mur/ogrodzenie z 1910 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Ogród z 1910 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Chałupa z 1905 r. (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Mauzoleum z 1920 - 1922 (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Studnia (data nieznana) (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1904 - 1922 (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Ogród z 1904 - 1922dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Willa z 1905 - 1906 (ul. Głębocznica 8)dnia 1981-10-14, wykaz dokumentów: A/828 z 1981-10-14; brak numeru z 1982-05-26; brak numeru z 1983-02-21; A/828 z 1984-08-06; brak numeru z 1984-08-27; brak numeru z 1994-11-01
  • Ogród z 1905 - 1906dnia 1981-10-14, wykaz dokumentów: A/828 z 1981-10-14; brak numeru z 1982-05-26; brak numeru z 1983-02-21; A/828 z 1984-08-06; brak numeru z 1984-08-27; brak numeru z 1994-11-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1894 r. (ul. Bolesława Prusa 10)dnia 1982-03-21, wykaz dokumentów: A/841 z 1982-03-21
  • Willa z 1905 r. (ul. Partyzantów 8)dnia 1982-05-26, wykaz dokumentów: A/843 z 1982-05-26
  • Willa z 1880 r. (ul. Lipowa 41)dnia 1982-11-30, wykaz dokumentów: A/850 z 1982-11-30
  • Oficyna mieszkalna z 1880 r. (ul. Lipowa 41A)dnia 1982-11-30, wykaz dokumentów: A/850 z 1982-11-30
  • Ogród z 1880 r.dnia 1982-11-30, wykaz dokumentów: A/850 z 1982-11-30
  • Willa z 1882 r. (ul. Lipowa 16)dnia 1983-03-21, wykaz dokumentów: A/853 z 1983-03-21; brak numeru z 2014-04-25; brak numeru z 2014-08-14
  • Ogród z 1882 r.dnia 1983-03-21, wykaz dokumentów: A/853 z 1983-03-21; brak numeru z 2014-04-25; brak numeru z 2014-08-14
  • Willa z 4. ćw. XIX w. (ul. Lipowa 27)dnia 1983-04-30, wykaz dokumentów: A/855 z 1983-04-30
  • Ogród z 4. ćw. XIX w.dnia 1983-04-30, wykaz dokumentów: A/855 z 1983-04-30; A/1003 z 1990-05-07
  • Willa z 1878 r. (ul. Lipowa 19)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/858 z 1983-05-19
  • Ogród (data nieznana)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/858 z 1983-05-19
  • Szkoła z 1906 r. (ul. Bolesława Prusa 28)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/859 z 1983-05-19
  • Inny budynek gospodarczy z 1906 r. (ul. Bolesława Prusa 28)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/859 z 1983-05-19
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Lipowa 28)dnia 1983-05-26, wykaz dokumentów: A/860 z 1983-05-26
  • Ogród z 1905 r.dnia 1983-05-26, wykaz dokumentów: A/860 z 1983-05-26
  • Willa z 1880 - 1890 (ul. Armatnia Góra 22)dnia 1983-08-23, wykaz dokumentów: A/862/83 z 1983-08-23; brak numeru z 1984-03-29
  • Ogród z 1880 r.dnia 1983-08-23, wykaz dokumentów: A/862/83 z 1983-08-23; brak numeru z 1984-03-29
  • Kaplica z 1917 - 1919 (ul. Armatnia Góra 18)dnia 1983-12-12, wykaz dokumentów: A/865 z 1983-12-12
  • Kapliczka z 2. poł. XVIII w.dnia 1984-01-11, wykaz dokumentów: A/868 z 1984-01-11
  • Willa z 4. ćw. XIX w. (ul. Armatnia Góra 16)dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Oficyna mieszkalna z 4. ćw. XIX w. (ul. Armatnia Góra 16A)dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Sanitariaty z 4. ćw. XIX w.dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Brama z 4. ćw. XIX w. (ul. Armatnia Góra 16)dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Ogród z 4. ćw. XIX w.dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Willa z 1900 r. (ul. Bolesława Prusa 13)dnia 1984-02-13, wykaz dokumentów: A/875 z 1984-02-13
  • Przedszkole z 1906 - 1907 (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 33)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: A/880 z 1984-02-27
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XX w.dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: A/880 z 1984-02-27
  • Willa z 1889 - 1893 (ul. Lipowa 8)dnia 1985-05-07, wykaz dokumentów: A/907 z 1985-05-07
  • Oficyna gospodarcza z 1889 - 1893 (ul. Lipowa 8)dnia 1985-05-07, wykaz dokumentów: A/907 z 1985-05-07
  • Ogród z 1880 r.dnia 1985-05-07, wykaz dokumentów: A/907 z 1985-05-07
  • Willa z 1922 r. (ul. Lipowa 7)dnia 1985-10-17, wykaz dokumentów: A/917 z 1985-10-17
  • Ogród z 1922 r.dnia 1985-10-17, wykaz dokumentów: A/917 z 1985-10-17
  • Willa z 1890 - 1893 (ul. Lipowa 39)dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Inny budynek gospodarczy z 1890 - 1893 (ul. Lipowa 39a)dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Brama z 1890 - 1893 (ul. Lipowa 39)dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Ogród z 1890 - 1893dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. 1 Maja 22)dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Oficyna mieszkalna z przełomu XIX/XX w. (ul. 1 Maja 22B)dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Inna budowla parkowa z przełomu XIX/XX w. (ul. 1 Maja 22)dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Ogród z przełomu XIX/XX w.dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Willa z 1883 r. (ul. Armatnia Góra 10)dnia 1989-02-20, wykaz dokumentów: A/973 z 1989-02-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: A/972 z 1989-03-10
  • Plebania z XVIII w. (ul. Bochotnica 3)dnia 1989-07-06, wykaz dokumentów: A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Willa z końca XIX w. (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 29)dnia 1990-11-14, wykaz dokumentów: A/1017 z 1990-11-14
  • Willa z 1900 r. (ul. Lipowa 24)dnia 1990-11-27, wykaz dokumentów: A/1019 z 1990-11-27
  • Ogród z 1900 r.dnia 1990-11-27, wykaz dokumentów: A/1019 z 1990-11-27
  • Willa z 1890 r. (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 27)dnia 1992-03-26, wykaz dokumentów: A/1057/1-2 z 1992-03-26
  • Park z 1890 r.dnia 1992-03-26, wykaz dokumentów: A/1057/1-2 z 1992-03-26
  • Willa z końca XIX w. (ul. Ignacego Paderewskiego 5)dnia 1992-05-13, wykaz dokumentów: A/1066 z 1992-05-13; brak numeru z 2011-07-19
  • Willa z 1896 r. (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 11)dnia 1992-07-02, wykaz dokumentów: A/1068 z 1992-07-02
  • Zieleń towarzysząca z 4. ćw. XIX w.dnia 1992-07-02, wykaz dokumentów: A/1068 z 1992-07-02
 • Formy ochrony przyrody w Nałęczowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nałęczowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nałęczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-11-21, Opis granicy: posesja prywatna Stefanii Pieleckiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-11, Opis granicy: rośnie na terenie Zgromadzenia Zakonnego Sług Jezusa
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1993-08-24, Opis granicy: rosną na terenie Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-02-01, Opis granicy: rośnie na terenie zepołu pałacowo-parkowego w Czesławicach

Nałęczów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 28 wypadków drogowych w Nałęczowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 754,1 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 26,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Nałęczowie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu puławskiego.

  Powiat puławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nałęczowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 35 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 18 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nałęczowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 754,11 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  754,1
  Lubelskie
  774,4
  Cały kraj
  1 035,8
 • 26,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  26,9
  woj. lubelskie
  113,5
  Cały kraj
  98,5
 • 942,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  942,6
  Województwo
  898,7
  Kraj
  1 251,4
 • 3,57 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Nałęczów
  3,6
  woj. lubelskie
  14,7
  Cała Polska
  9,5
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Nałęczów
  125,0
  woj. lubelskie
  116,1
  Kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nałęczowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 238,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  238,3 km
  woj. lubelskie
  437,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,7 km
  Lubelskie
  5,3 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nałęczów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 826droga wojewódzka nr 826( Nałęczów - Strzelce - Piotrowice - Paulinów - Góry-Kolonia - Góry - Markuszów)
  • DW 830droga wojewódzka nr 830(Lublin - Szerokie - Uniszowice - Płouszowice-Kolonia - Płouszowice - Tomaszowice - Tomaszowice-Kolonia - Miłocin - Sadurki - Antopol - Nałęczów - Łąki - Wąwolnica - Rogalów - Łopatki-Kolonia - Karmanowice - Celejów - Wierzchoniów - Bochotnica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nałęczów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki -Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nałęczowie istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1-go Maja

  ul. Andrzeja Struga

  ul. Armatnia Góra

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bochotnica

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozy

  ul. Charz A

  ul. Cynkowska

  ul. Ewy Szelburg-Zarembiny

  ul. Faustyny Morzyckiej

  ul. Fortunata Nowickiego

  ul. Fryderyka Chopina

  al. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Grzegorza Wójcika

  ul. Głębocznica

  ul. Harcerska

  ul. Heleny i Kazimierza Dulębów

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Wiercieńskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Witkiewicza

  ul. Kamieniak

  al. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kombatantów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Świtalskiej

  ul. Michała Elwira Andriollego

  ul. Michała Górskiego

  ul. Modrzewiowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pałuby

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców 1863 r.

  ul. Przesmyk

  ul. Różana

  ul. Spacerowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego

  al. Stanisława Małachowskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Słowicza

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Sołdka

  ul. Wacława Lasockiego

  ul. Wiejska

  ul. Wojciechowska

  ul. Zygmunta Chmielewskiego

  ul. Łąkowa