Nałęczów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Nałęczów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nałęczów to miasto leżące w wschodniej Polsce. Należy do województwa lubelskiego, powiatu puławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nałęczów.
 • 3 750 Liczba mieszkańców
 • 13,8 km² Powierzchnia
 • 271,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 212 m n.p.m Wysokość
 • 1772 Data założenia
 • 1963 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 81 Numer kierunkowy
 • LPU Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Józef Pardyka Burmistrz miasta
Nałęczów na mapie
Identyfikatory
 • 22.215351.2857 Współrzędne GPS
 • 0614084 TERYT (TERC)
 • 0956454 SIMC
Herb miasta Nałęczów
Nałęczów herb

Nałęczów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
24-140Poczta Nałęczów 001, ul. Lipowa 25
24-150Poczta Nałęczów 003, ul. Głębocznica 23

Nałęczów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nałęczowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Puławach (podlega pod: ZUS Oddział w Lublinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Lubelska 20 b
24-100 Puławy
Urząd Miejski w Nałęczowie
(81) 501-45-00
(81) 501-45-00
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów

Nałęczów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Nałęczów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 750, z czego 54,5% stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 15,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,8 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 19 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Nałęczowa jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Nałęczów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,94 na 1000 mieszkańców Nałęczowa. W 2017 roku urodziło się 36 dzieci, w tym 58,3% dziewczynek i 41,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,8% zgonów w Nałęczowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Nałęczowie były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nałęczowa przypada 11.35 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nałęczowa -5. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  55,0% mieszkańców Nałęczowa jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nałęczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 750 Liczba mieszkańców
 • 2 042 Kobiety
 • 1 708 Mężczyźni
 • 54,5%
  45,5%
 • 120 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 120 kobiet)
 • 84 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 84 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nałęczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nałęczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nałęczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nałęczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 44,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  44,8 lat
  woj. lubelskie
  41,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 46,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nałęczów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nałęczowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,4%
  Lubelskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Województwo
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,4%
  Lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nałęczowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,1
  woj. lubelskie
  5,0
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,9
  Województwo
  1,6
  Kraj
  1,7
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nałęczowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,94 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,9
  Lubelskie
  -1,2
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nałęczowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nałęczowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nałęczowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nałęczowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 36 Urodzenia żywe
 • 21 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,3%
  41,7%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Nałęczów
  9,6
  Województwo
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 38,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,9
  Lubelskie
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 7.63 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.63
 • 48.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.77
 • 88.93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88.93
 • 81.1 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.1
 • 36.15 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.15
 • 6.32 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.32
 • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.52
 • 3 370 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 301 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 370 g
  woj. lubelskie
  3 372 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 98 Waga 4000g - 4499g
 • 98
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 382 Waga 3000g - 3499g
 • 382
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,35
  Lubelskie
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,68
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,80
  Lubelskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Nałęczowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 25 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,9%
  58,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  Lubelskie
  10,4
  Kraj
  10,1
 • 136,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  136,6
  Lubelskie
  113,3
  Cały kraj
  101,5
 • 1,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Nałęczów
  1,0
  Lubelskie
  3,5
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  Lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie puławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,2%
  Lubelskie
  47,6%
  Kraj
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  Lubelskie
  23,8%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,3%
  woj. lubelskie
  5,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Cała Polska
  74,3
 • 305,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  305,7
  woj. lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Cała Polska
  261,6
 • 432,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 438,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  432,2
  Województwo
  506,7
  Cały kraj
  469,0
 • 81,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  81,7
  Lubelskie
  80,2
  Polska
  87,7
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,3
  woj. lubelskie
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nałęczów
  8,3
  Województwo
  6,2
  Cały kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Nałęczów
  0,9%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nałęczowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nałęczów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nałęczów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Nałęczowie oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nałęczowie to 1 600 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 427 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 83,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 16,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nałęczowie to 3,17 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Nałęczowie to 75,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,25% mieszkań posiada łazienkę, 89,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,63% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 600 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 426,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  426,70
  woj. lubelskie
  359,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Nałęczów
  80,40 m2
  woj. lubelskie
  77,10 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 34,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nałęczów
  34,30 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,21 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Nałęczów
  4,21
  woj. lubelskie
  3,85
  Cały kraj
  3,82
 • 2,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Nałęczów
  2,34
  Lubelskie
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Nałęczów
  0,56
  Lubelskie
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,40
  Lubelskie
  3,46
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 42,9%
  57,1%
 • 76 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,17
  Województwo
  4,27
  Cała Polska
  3,91
 • 20,27 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  20,27
  Województwo
  14,79
  Polska
  18,14
 • 1 807 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 75,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  75,3 m2
  Lubelskie
  96,9 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,48 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,48 m2
  woj. lubelskie
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Nałęczów
  95,94%
  Województwo
  91,60%
  Polska
  96,79%
 • 92,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Nałęczów
  92,06%
  Lubelskie
  84,92%
  Cały kraj
  93,66%
 • 89,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,25%
  Lubelskie
  82,38%
  Cała Polska
  91,31%
 • 89,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,56%
  Województwo
  75,41%
  Polska
  82,12%
 • 81,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,63%
  Województwo
  42,93%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Nałęczów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Nałęczowie na 1000 mieszkańców pracuje 316 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 63,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Nałęczowie wynosiło w 2017 roku 6,7% (7,5% wśród kobiet i 6,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nałęczowie wynosiło 4 440,23 PLN, co odpowiada 98.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nałęczowa 204 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 653 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 449.

  36,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Nałęczowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,2% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 316 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  316,0
  woj. lubelskie
  183,0
  Kraj
  247,0
 • 6,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,5% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Miasto
  6,7%
  Lubelskie
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nałęczowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nałęczowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nałęczowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 440 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 440 PLN
  Lubelskie
  4 020 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nałęczowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 204 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 653 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 449 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,20 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 36,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 34,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,2% Przemysł i budownictwo
 • 11,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 35,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nałęczowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 184 Pracujący ogółem
 • 757 Kobiety
 • 427 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Nałęczowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,0% W wieku produkcyjnym
 • 46,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 37,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nałęczów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 81,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Nałęczów
  81,9
  Województwo
  63,7
  Cały kraj
  63,4
 • 52,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  52,0
  woj. lubelskie
  34,7
  Polska
  34,0
 • 174,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  174,5
  woj. lubelskie
  119,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nałęczów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Nałęczowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 502 podmioty gospodarki narodowej, z czego 349 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 34 nowe podmioty, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (49) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (26) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (30) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nałęczowie najwięcej (36) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (480) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 14,7% (74) podmiotów, a 83,7% (420) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nałęczowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (11.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 502 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 420 Pozostała działalność
 • 34 Podmioty nowo zarejestrowane w Nałęczowie w 2017 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Nałęczowie w 2017 roku
 • 349 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 480 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 480
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 501 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 501
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 26 Spółki handlowe ogółem
 • 26
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 36 Spółki cywilne ogółem
 • 36
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 349 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 101 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 101
 • 39 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 39
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 34 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 34
 • 29 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 29
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nałęczów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Nałęczowie stwierdzono szacunkowo 60 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,04 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nałęczowie wynosi 74,20% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nałęczowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,28 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 7,33 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,68 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,48 (72%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,56 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nałęczowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 60
 • 42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 42
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 16,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,04
  Województwo
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 11,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,28
  Lubelskie
  8,79
  Cała Polska
  12,07
 • 2,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,48
  Województwo
  3,11
  Kraj
  4,94
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,68
  Lubelskie
  1,92
  Cała Polska
  1,78
 • 0,56 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,56
  woj. lubelskie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 7,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Nałęczów
  7,33
  Lubelskie
  6,20
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Nałęczów
  74%
  Lubelskie
  77%
  Kraj
  72%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  Lubelskie
  69%
  Kraj
  60%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  73%
  Lubelskie
  83%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Nałęczów
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  woj. lubelskie
  86%
  Kraj
  84%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Nałęczów
  55%
  Lubelskie
  61%
  Polska
  52%

Nałęczów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Nałęczowa wyniosła w 2016 roku 34,6 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Nałęczowa - 41.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (23.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,1 mln złotych, czyli 9,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nałęczowa wyniosła w 2016 roku 42,0 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%). W budżecie Nałęczowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 527 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 108 złotych na mieszkańca (2,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 31,3%.
 • Wydatki budżetu w Nałęczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,8 mln

  2,9 tys(100%)

  26,6 mln

  2,8 tys(100%)

  27,2 mln

  2,9 tys(100%)

  35,0 mln

  3,7 tys(100%)

  42,4 mln

  4,6 tys(100%)

  34,6 mln

  3,7 tys(100%)

  29,0 mln

  3,2 tys(100%)

  34,6 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,2 mln

  2,6 tys(40.1%)

  12,8 mln

  3,0 tys(48.2%)

  13,3 mln

  3,3 tys(48.9%)

  14,3 mln

  3,6 tys(40.8%)

  14,5 mln

  3,6 tys(34.2%)

  13,9 mln

  3,6 tys(40.1%)

  13,8 mln

  3,6 tys(47.4%)

  14,2 mln

  3,8 tys(41.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  667(10.2%)

  3,2 mln

  761(12.1%)

  3,3 mln

  807(12.1%)

  3,5 mln

  897(10.2%)

  3,6 mln

  895(8.5%)

  3,7 mln

  940(10.6%)

  3,6 mln

  939(12.3%)

  8,0 mln

  2,1 tys(23.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  1,2 tys(18.4%)

  3,3 mln

  772(12.3%)

  3,3 mln

  802(12%)

  10,6 mln

  2,7 tys(30.3%)

  15,7 mln

  3,9 tys(37%)

  6,0 mln

  1,5 tys(17.3%)

  3,2 mln

  838(10.9%)

  3,1 mln

  821(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  452(6.9%)

  2,5 mln

  583(9.3%)

  2,0 mln

  503(7.5%)

  2,3 mln

  579(6.6%)

  2,5 mln

  609(5.8%)

  2,4 mln

  612(6.9%)

  2,6 mln

  695(9.1%)

  2,6 mln

  688(7.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  425,1 tys

  99,5(1.5%)

  86,7 tys

  20,5(0.3%)

  137,0 tys

  33,6(0.5%)

  99,9 tys

  25,3(0.3%)

  114,9 tys

  28,5(0.3%)

  1,5 mln

  376(4.2%)

  341,1 tys

  89,9(1.2%)

  1,9 mln

  495(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  478(7.3%)

  1,1 mln

  257(4.1%)

  2,4 mln

  583(8.7%)

  1,5 mln

  386(4.4%)

  2,9 mln

  709(6.8%)

  3,7 mln

  945(10.6%)

  2,1 mln

  562(7.3%)

  1,5 mln

  408(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  614,5 tys

  144(2.2%)

  762,2 tys

  180(2.9%)

  732,1 tys

  180(2.7%)

  687,9 tys

  174(2%)

  764,7 tys

  190(1.8%)

  838,4 tys

  215(2.4%)

  911,6 tys

  240(3.1%)

  1,0 mln

  272(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  238(3.7%)

  816,3 tys

  193(3.1%)

  841,6 tys

  207(3.1%)

  823,6 tys

  208(2.4%)

  942,3 tys

  234(2.2%)

  1,2 mln

  297(3.3%)

  908,2 tys

  240(3.1%)

  963,6 tys

  257(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  553,9 tys

  130(2%)

  409,6 tys

  96,7(1.5%)

  366,3 tys

  89,9(1.3%)

  510,6 tys

  129(1.5%)

  701,0 tys

  174(1.7%)

  383,8 tys

  98,6(1.1%)

  471,2 tys

  124(1.6%)

  355,5 tys

  94,8(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  184,0 tys

  43,1(0.7%)

  215,3 tys

  50,8(0.8%)

  211,1 tys

  51,8(0.8%)

  161,5 tys

  40,8(0.5%)

  203,0 tys

  50,3(0.5%)

  197,2 tys

  50,7(0.6%)

  205,2 tys

  54,1(0.7%)

  204,3 tys

  54,5(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  89,4 tys

  20,9(0.3%)

  92,7 tys

  21,9(0.3%)

  101,2 tys

  24,8(0.4%)

  121,2 tys

  30,6(0.3%)

  132,0 tys

  32,7(0.3%)

  142,1 tys

  36,5(0.4%)

  152,2 tys

  40,1(0.5%)

  191,5 tys

  51,1(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  373(5.7%)

  1,1 mln

  250(4%)

  249,0 tys

  61,1(0.9%)

  200,6 tys

  50,7(0.6%)

  207,4 tys

  51,4(0.5%)

  283,3 tys

  72,8(0.8%)

  269,8 tys

  71,1(0.9%)

  189,7 tys

  50,6(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  26,6 tys

  6,3(0.1%)

  33,4 tys

  8,2(0.1%)

  33,4 tys

  8,4(0.1%)

  151,9 tys

  37,7(0.4%)

  241,7 tys

  62,1(0.7%)

  189,7 tys

  50,0(0.7%)

  137,6 tys

  36,7(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,5 tys

  38,9(0.4%)

  50,5 tys

  13,3(0.2%)

  114,3 tys

  30,5(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  69,6 tys

  16,3(0.3%)

  47,9 tys

  11,3(0.2%)

  36,0 tys

  8,8(0.1%)

  37,2 tys

  9,4(0.1%)

  39,0 tys

  9,7(0.1%)

  40,0 tys

  10,3(0.1%)

  42,6 tys

  11,2(0.1%)

  48,9 tys

  13,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,2 tys

  11,8(0.2%)

  30,6 tys

  7,2(0.1%)

  37,8 tys

  9,3(0.1%)

  28,9 tys

  7,3(0.1%)

  25,9 tys

  6,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,3 tys

  17,2(0.2%)

  43,1 tys

  11,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,9 tys

  6,8(0.1%)

  103,4 tys

  24,4(0.4%)

  44,1 tys

  10,8(0.2%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  111,7 tys

  28,7(0.3%)

  143,3 tys

  37,8(0.5%)

  11,9 tys

  3,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  9,2 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  1,0(0%)

  6,6 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  500

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  488

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  94,8 tys

  22,2(0.3%)

  97,0 tys

  22,9(0.4%)

  103,1 tys

  25,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nałęczowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nałęczów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nałęczowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,3 mln

  2,8 tys(100%)

  25,6 mln

  2,7 tys(100%)

  28,5 mln

  3,1 tys(100%)

  36,3 mln

  3,9 tys(100%)

  34,3 mln

  3,7 tys(100%)

  36,6 mln

  4,0 tys(100%)

  33,8 mln

  3,7 tys(100%)

  42,0 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,3 mln

  1,9 tys(31.5%)

  7,9 mln

  1,9 tys(31%)

  9,0 mln

  2,2 tys(31.5%)

  10,0 mln

  2,5 tys(27.7%)

  10,3 mln

  2,6 tys(30.2%)

  11,3 mln

  2,9 tys(31%)

  11,6 mln

  3,1 tys(34.3%)

  20,2 mln

  5,4 tys(48.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,4 mln

  3,1 tys(50.9%)

  12,0 mln

  2,8 tys(47%)

  13,3 mln

  3,3 tys(46.8%)

  14,1 mln

  3,6 tys(39%)

  13,7 mln

  3,4 tys(40.1%)

  12,7 mln

  3,3 tys(34.7%)

  12,6 mln

  3,3 tys(37.3%)

  11,7 mln

  3,1 tys(27.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  588(9.5%)

  2,9 mln

  673(11.2%)

  2,9 mln

  716(10.2%)

  3,1 mln

  793(8.7%)

  3,2 mln

  793(9.3%)

  3,1 mln

  804(8.5%)

  2,9 mln

  769(8.6%)

  7,3 mln

  2,0 tys(17.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  698,4 tys

  164(2.7%)

  931,8 tys

  220(3.6%)

  2,2 mln

  549(7.9%)

  7,0 mln

  1,8 tys(19.2%)

  5,5 mln

  1,4 tys(16%)

  8,0 mln

  2,0 tys(21.7%)

  4,8 mln

  1,3 tys(14.4%)

  1,0 mln

  273(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  320,9 tys

  75,1(1.2%)

  841,2 tys

  199(3.3%)

  279,5 tys

  68,6(1%)

  505,6 tys

  128(1.4%)

  734,9 tys

  182(2.1%)

  543,3 tys

  140(1.5%)

  676,9 tys

  179(2%)

  857,6 tys

  229(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  46,3 tys

  10,8(0.2%)

  40,1 tys

  9,5(0.2%)

  71,7 tys

  17,6(0.3%)

  322,5 tys

  81,5(0.9%)

  333,5 tys

  82,7(1%)

  398,5 tys

  102(1.1%)

  430,2 tys

  113(1.3%)

  457,2 tys

  122(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  77,8 tys

  18,2(0.3%)

  81,0 tys

  19,1(0.3%)

  82,6 tys

  20,3(0.3%)

  101,0 tys

  25,5(0.3%)

  111,8 tys

  27,7(0.3%)

  124,8 tys

  32,1(0.3%)

  136,0 tys

  35,9(0.4%)

  174,5 tys

  46,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  125,6 tys

  29,4(0.5%)

  498,4 tys

  118(1.9%)

  140,9 tys

  34,6(0.5%)

  116,0 tys

  29,3(0.3%)

  118,2 tys

  29,3(0.3%)

  132,6 tys

  34,1(0.4%)

  113,3 tys

  29,9(0.3%)

  126,9 tys

  33,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  82,2 tys

  19,2(0.3%)

  82,0 tys

  19,4(0.3%)

  77,6 tys

  19,0(0.3%)

  80,6 tys

  20,4(0.2%)

  122,8 tys

  30,5(0.4%)

  144,8 tys

  37,2(0.4%)

  113,0 tys

  29,8(0.3%)

  69,0 tys

  18,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,1 tys

  3,3(0.1%)

  144,6 tys

  34,1(0.6%)

  54,4 tys

  13,4(0.2%)

  125,3 tys

  31,7(0.3%)

  57,5 tys

  14,3(0.2%)

  15,9 tys

  4,1(0%)

  20,1 tys

  5,3(0.1%)

  15,3 tys

  4,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  666,0 tys

  156(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  239,6 tys

  58,8(0.8%)

  9,6 tys

  2,4(0%)

  7,4 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,1(0%)

  15,0 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,9 tys

  6,8(0.1%)

  103,4 tys

  24,4(0.4%)

  44,2 tys

  10,9(0.2%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,6(0%)

  111,7 tys

  28,7(0.3%)

  143,3 tys

  37,8(0.4%)

  11,9 tys

  3,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  6,8 tys

  1,6(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  15,0 tys

  3,7(0.1%)

  5,8 tys

  1,5(0%)

  5,7 tys

  1,4(0%)

  13,0 tys

  3,3(0%)

  17,3 tys

  4,6(0.1%)

  11,9 tys

  3,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 tys

  1,6(0%)

  18,2 tys

  4,5(0.1%)

  20,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  1,4(0%)

  175,0 tys

  46,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  500

  0,1(0%)

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  62,5 tys

  14,6(0.2%)

  30,0 tys

  7,1(0.1%)

  3,5 tys

  0,9(0%)

  695,7 tys

  176(1.9%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nałęczów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 732 mieszkańców Nałęczowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 386 kobiet oraz 346 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Nałęczowa, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa lubelskiego mieszkańcy Nałęczowa mają nieznacznie wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nałęczowie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (21,1%) oraz podstawowe ukończone (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  14,6% mieszkańców Nałęczowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,3% wśród dziewczynek i 13,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 813 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 130,00.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,9% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 26 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 186,59.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 35,1% mieszkańców (42,2% wśród dziewczyn i 27,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 13 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 10,4% mieszkańców Nałęczowa w wieku potencjalnej nauki (1,6% kobiet i 20,2% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,2%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 36,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nałęczów
  9,0%
  Województwo
  11,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Nałęczów
  21,5%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  Lubelskie
  20,3%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Nałęczów
  5,2%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,7%
  woj. lubelskie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 19,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,2%
  Województwo
  2,0%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1813 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Nałęczów
  1 813,0
  Województwo
  792,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,37
  woj. lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nałęczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nałęczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole im. Adama Żeromskiego (Adam Żeromski)
  Publiczne
  81 501-40-27
  81 501-40-27
  ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 1
  24-150 Nałęczów
  614311
  Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"
  Niepubliczne
  73 312-01-20
  ul. Kombatantow 1
  24-150 Nałęczów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 130,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Nałęczów
  130,00
  Województwo
  94,47
  Cały kraj
  96,62
 • 130,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  130,00
  Lubelskie
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nałęczów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nałęczów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Nałęczów
  20,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nałęczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nałęczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (Stefan Żeromski)
  Publiczna
  81 501-46-33
  81 501-46-33
  ul. Bolesława Prusa 11
  24-150 Nałęczów
  1430128
 • Szkoły gimnazjalne w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 186,59 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  186,59
  Lubelskie
  98,27
  Cały kraj
  100,01
 • 181,71 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  181,71
  woj. lubelskie
  92,40
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Nałęczów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Nałęczów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  26,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 26 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 26
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Nałęczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nałęczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum im. E. M. Andriollego w Nałęczowie (Elwiro Michał Andriolli)
  Publiczne
  81 501-60-42
  81 501-60-42
  ul. Spółdzielcza 17
  24-150 Nałęczów
  718523
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Nałęczowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Nałęczów
  22,0
  woj. lubelskie
  26,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 17 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 17
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Nałęczów
  13,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Kraj
  24,0
 • 13 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 13
 • 11 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 11
 • 17 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 17
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Nałęczowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nałęczowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Stefan Żeromski)
  Publiczne
  81 501-45-62
  81 501-47-28
  ul. Bolesława Prusa 13
  24-140 Nałęczów
  6150-
  Liceum Plastyczne (Józef Chełmoński)
  Publiczna
  81 501-45-54
  81 501-57-93
  ul. Lipowa 30
  24-140 Nałęczów
  711147
  Technikum nr 1 (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczne
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  889-
  Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczne
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  384-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczna
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  2266-
  Liceum Ogólnoksztalcące Nr 2 (Zygmunt Chmielewski)
  Publiczne
  81 501-40-29
  81 501-40-29
  ul. Spółdzielcza 17
  24-140 Nałęczów
  126-
  Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego w Nałęczowie (Ignacy Jan Paderewski)
  Niepubliczna
  81 501-51-11
  81 501-51-11
  ul. B.Prusa 11
  24-150 Nałęczów
  ---
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  81 501-45-62
  81 501-47-28
  ul. Bolesława Prusa 13
  24-140 Nałęczów
  ---
  Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. I.J.Paderewskiego w Nałęczowie (Ignacy Jan Paderewski)
  Niepubliczna
  81 501-51-11
  81 501-51-11
  ul. B. Prusa 11
  24-150 Nałęczów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 35,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 42,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 10,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 1,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nałęczów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nałęczów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nałęczów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nałęczów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nałęczowie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Nałęczowie znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3
  • zakłady uzdrowiskowe: 4
  • pokoje gościnne: 6 (całoroczne: 4)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 630)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nałęczowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nałęczowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Nałęczowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Nałęczowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 198 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 3 550)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 50)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 25)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 25)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 77)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 8 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Nałęczowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 198 miejscami na widowni. Odbyło się 390 seansów, na które przyszło 10 889 widzów, w tym 245 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 442 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2017 w Nałęczowie działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 3). Odnotowano 21 232 zwiedzających, co daje 56 785 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Nałęczowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 845 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 211 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Nałęczowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 56 ćwiczących (mężczyźni: 55, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 55, dziewczęta do lat 18: 1). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nałęczowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nałęczowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nałęczowa znajduje się 93 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nałęczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z 1771 - 1773 (ul. Aleja Stanisława Małachowskiego 3)dnia 1956-08-25, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/137/56 z 1956-08-25; A/257 z 1967-03-14
  • Kościół z 1730 - 1772 (ul. Bochotnica 5)dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Zespół - kościół z 1730 - 1772 (ul. Bochotnica 3)dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Zieleń towarzysząca (data nieznana)dnia 1956-09-10, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/141/56 z 1956-09-10; A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Pałac z przełomu XVI/XVII w. (ul. Aleja Stanisława Małachowskiego 5)dnia 1957-05-13, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/138/56 z 1957-05-13; A/257 z 1967-03-14
  • Park z XVIII w.dnia 1957-10-26, wykaz dokumentów: Kl.V-Oa/49/57 z 1957-10-26; A/257 z 1967-03-14
  • Dom zdrojowy z 1878 - 1882 (ul. Aleja Kasztanowa 8)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Pensjonat z 1809 r. (ul. Aleja Grabowa 2)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • łazienki z 1820 r. (ul. Aleja Grabowa 4)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Karczma z 1878 - 1882 (ul. Aleja Kasztanowa 2)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Sanatorium z 1778 r.dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Brama z 1767 - 1773 (ul. Aleja Stanisława Małachowskiego 2)dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Zespół - uzdrowisko z XVIII w.dnia 1967-03-14, wykaz dokumentów: A/257 z 1967-03-14
  • Willa z 1900 r. (ul. Armatnia Góra 12)dnia 1969-04-17, wykaz dokumentów: A/399 z 1969-04-17
  • Miasto z XIX w.dnia 1972-03-28, wykaz dokumentów: A/585 z 1972-03-28; brak numeru z 2001-05-08
  • Oficyna mieszkalna z 1909 r. (ul. Spółdzielcza 17C)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/605 z 1972-06-05
  • Szkoła z 1909 r. (ul. Zygmunta Chmielewskiego 4)dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/605 z 1972-06-05
  • Zespół - szkoła z pocz. XX w.dnia 1972-06-05, wykaz dokumentów: A/605 z 1972-06-05
  • Willa z końca XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 4)dnia 1977-09-23, wykaz dokumentów: A/744 z 1977-09-23
  • Ogród z końca XIX w.dnia 1977-09-23, wykaz dokumentów: A/744 z 1977-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Graniczna 26a)dnia 1978-04-29, wykaz dokumentów: A/756 z 1978-04-29
  • Willa z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Michała Górskiego 7)dnia 1978-07-20, wykaz dokumentów: A/763 z 1978-07-20
  • Ogród z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1978-07-20, wykaz dokumentów: A/763 z 1978-07-20
  • Willa z końca XIX w. (ul. Armatnia Góra 6)dnia 1980-09-08, wykaz dokumentów: A/806 z 1980-09-08
  • Willa z 1915 r. (ul. Lipowa 15)dnia 1980-12-30, wykaz dokumentów: A/808 z 1980-12-30; brak numeru z 1981-01-30
  • Willa z 1882 r. (ul. Lipowa 37)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Inny budynek gospodarczy z 1882 r. (ul. Lipowa 37)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Mur/ogrodzenie z 1882 r. (ul. Lipowa 35)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Ogród z 1882 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/822 z 1981-08-27
  • Willa z 1910 r. (ul. Lipowa 29)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Oficyna mieszkalna z 1910 r. (ul. Lipowa 29A)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Oficyna mieszkalna z 1910 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Mur/ogrodzenie z 1910 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Ogród z 1910 r.dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/823 z 1981-08-27
  • Chałupa z 1905 r. (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Mauzoleum z 1920 - 1922 (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Studnia (data nieznana) (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1904 - 1922 (ul. Stefana Żeromskiego 8)dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Ogród z 1904 - 1922dnia 1981-08-27, wykaz dokumentów: A/824 z 1981-08-27
  • Willa z 1905 - 1906 (ul. Głębocznica 8)dnia 1981-10-14, wykaz dokumentów: A/828 z 1981-10-14; brak numeru z 1982-05-26; brak numeru z 1983-02-21; A/828 z 1984-08-06; brak numeru z 1984-08-27; brak numeru z 1994-11-01
  • Ogród z 1905 - 1906dnia 1981-10-14, wykaz dokumentów: A/828 z 1981-10-14; brak numeru z 1982-05-26; brak numeru z 1983-02-21; A/828 z 1984-08-06; brak numeru z 1984-08-27; brak numeru z 1994-11-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1894 r. (ul. Bolesława Prusa 10)dnia 1982-03-21, wykaz dokumentów: A/841 z 1982-03-21
  • Willa z 1905 r. (ul. Partyzantów 8)dnia 1982-05-26, wykaz dokumentów: A/843 z 1982-05-26
  • Willa z 1880 r. (ul. Lipowa 41)dnia 1982-11-30, wykaz dokumentów: A/850 z 1982-11-30
  • Oficyna mieszkalna z 1880 r. (ul. Lipowa 41A)dnia 1982-11-30, wykaz dokumentów: A/850 z 1982-11-30
  • Ogród z 1880 r.dnia 1982-11-30, wykaz dokumentów: A/850 z 1982-11-30
  • Willa z 1882 r. (ul. Lipowa 16)dnia 1983-03-21, wykaz dokumentów: A/853 z 1983-03-21; brak numeru z 2014-04-25; brak numeru z 2014-08-14
  • Ogród z 1882 r.dnia 1983-03-21, wykaz dokumentów: A/853 z 1983-03-21; brak numeru z 2014-04-25; brak numeru z 2014-08-14
  • Willa z 4. ćw. XIX w. (ul. Lipowa 27)dnia 1983-04-30, wykaz dokumentów: A/855 z 1983-04-30
  • Ogród z 4. ćw. XIX w.dnia 1983-04-30, wykaz dokumentów: A/855 z 1983-04-30; A/1003 z 1990-05-07
  • Willa z 1878 r. (ul. Lipowa 19)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/858 z 1983-05-19
  • Ogród (data nieznana)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/858 z 1983-05-19
  • Szkoła z 1906 r. (ul. Bolesława Prusa 28)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/859 z 1983-05-19
  • Inny budynek gospodarczy z 1906 r. (ul. Bolesława Prusa 28)dnia 1983-05-19, wykaz dokumentów: A/859 z 1983-05-19
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Lipowa 28)dnia 1983-05-26, wykaz dokumentów: A/860 z 1983-05-26
  • Ogród z 1905 r.dnia 1983-05-26, wykaz dokumentów: A/860 z 1983-05-26
  • Willa z 1880 - 1890 (ul. Armatnia Góra 22)dnia 1983-08-23, wykaz dokumentów: A/862/83 z 1983-08-23; brak numeru z 1984-03-29
  • Ogród z 1880 r.dnia 1983-08-23, wykaz dokumentów: A/862/83 z 1983-08-23; brak numeru z 1984-03-29
  • Kaplica z 1917 - 1919 (ul. Armatnia Góra 18)dnia 1983-12-12, wykaz dokumentów: A/865 z 1983-12-12
  • Kapliczka z 2. poł. XVIII w.dnia 1984-01-11, wykaz dokumentów: A/868 z 1984-01-11
  • Willa z 4. ćw. XIX w. (ul. Armatnia Góra 16)dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Oficyna mieszkalna z 4. ćw. XIX w. (ul. Armatnia Góra 16A)dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Sanitariaty z 4. ćw. XIX w.dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Brama z 4. ćw. XIX w. (ul. Armatnia Góra 16)dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Ogród z 4. ćw. XIX w.dnia 1984-01-30, wykaz dokumentów: A/869 z 1984-01-30
  • Willa z 1900 r. (ul. Bolesława Prusa 13)dnia 1984-02-13, wykaz dokumentów: A/875 z 1984-02-13
  • Przedszkole z 1906 - 1907 (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 33)dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: A/880 z 1984-02-27
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XX w.dnia 1984-02-27, wykaz dokumentów: A/880 z 1984-02-27
  • Willa z 1889 - 1893 (ul. Lipowa 8)dnia 1985-05-07, wykaz dokumentów: A/907 z 1985-05-07
  • Oficyna gospodarcza z 1889 - 1893 (ul. Lipowa 8)dnia 1985-05-07, wykaz dokumentów: A/907 z 1985-05-07
  • Ogród z 1880 r.dnia 1985-05-07, wykaz dokumentów: A/907 z 1985-05-07
  • Willa z 1922 r. (ul. Lipowa 7)dnia 1985-10-17, wykaz dokumentów: A/917 z 1985-10-17
  • Ogród z 1922 r.dnia 1985-10-17, wykaz dokumentów: A/917 z 1985-10-17
  • Willa z 1890 - 1893 (ul. Lipowa 39)dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Inny budynek gospodarczy z 1890 - 1893 (ul. Lipowa 39a)dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Brama z 1890 - 1893 (ul. Lipowa 39)dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Ogród z 1890 - 1893dnia 1987-02-16, wykaz dokumentów: A/933/1-4 z 1987-02-16
  • Willa z przełomu XIX/XX w. (ul. 1 Maja 22)dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Oficyna mieszkalna z przełomu XIX/XX w. (ul. 1 Maja 22B)dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Inna budowla parkowa z przełomu XIX/XX w. (ul. 1 Maja 22)dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Ogród z przełomu XIX/XX w.dnia 1988-12-22, wykaz dokumentów: A/971/1-4 z 1988-12-22
  • Willa z 1883 r. (ul. Armatnia Góra 10)dnia 1989-02-20, wykaz dokumentów: A/973 z 1989-02-20
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-03-10, wykaz dokumentów: A/972 z 1989-03-10
  • Plebania z XVIII w. (ul. Bochotnica 3)dnia 1989-07-06, wykaz dokumentów: A/978/1-4 z 1989-07-06
  • Willa z końca XIX w. (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 29)dnia 1990-11-14, wykaz dokumentów: A/1017 z 1990-11-14
  • Willa z 1900 r. (ul. Lipowa 24)dnia 1990-11-27, wykaz dokumentów: A/1019 z 1990-11-27
  • Ogród z 1900 r.dnia 1990-11-27, wykaz dokumentów: A/1019 z 1990-11-27
  • Willa z 1890 r. (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 27)dnia 1992-03-26, wykaz dokumentów: A/1057/1-2 z 1992-03-26
  • Park z 1890 r.dnia 1992-03-26, wykaz dokumentów: A/1057/1-2 z 1992-03-26
  • Willa z końca XIX w. (ul. Ignacego Paderewskiego 5)dnia 1992-05-13, wykaz dokumentów: A/1066 z 1992-05-13; brak numeru z 2011-07-19
  • Willa z 1896 r. (ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 11)dnia 1992-07-02, wykaz dokumentów: A/1068 z 1992-07-02
  • Zieleń towarzysząca z 4. ćw. XIX w.dnia 1992-07-02, wykaz dokumentów: A/1068 z 1992-07-02
 • Formy ochrony przyrody w Nałęczowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nałęczowa znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nałęczowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-11-21, Opis granicy: posesja prywatna Stefanii Pieleckiej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-06-11, Opis granicy: rośnie na terenie Zgromadzenia Zakonnego Sług Jezusa
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1993-08-24, Opis granicy: rosną na terenie Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-02-01, Opis granicy: rośnie na terenie zepołu pałacowo-parkowego w Czesławicach

Nałęczów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Nałęczowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 18 taksówek oraz 18 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu puławskiego.

  Powiat puławski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 Liczba licencji na taksówki
 • 18 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nałęczów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 826droga wojewódzka nr 826( Nałęczów - Strzelce - Piotrowice - Paulinów - Góry-Kolonia - Góry - Markuszów)
  • DW 830droga wojewódzka nr 830(Lublin - Szerokie - Uniszowice - Płouszowice-Kolonia - Płouszowice - Tomaszowice - Tomaszowice-Kolonia - Miłocin - Sadurki - Antopol - Nałęczów - Łąki - Wąwolnica - Rogalów - Łopatki-Kolonia - Karmanowice - Celejów - Wierzchoniów - Bochotnica)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Nałęczów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka - Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki -Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nałęczowie istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1-go Maja

  ul. Andrzeja Struga

  ul. Armatnia Góra

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bochotnica

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozy

  ul. Charz A

  ul. Cynkowska

  ul. Ewy Szelburg-Zarembiny

  ul. Faustyny Morzyckiej

  ul. Fortunata Nowickiego

  ul. Fryderyka Chopina

  al. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Grzegorza Wójcika

  ul. Głębocznica

  ul. Harcerska

  ul. Heleny i Kazimierza Dulębów

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Henryka Wiercieńskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jana Witkiewicza

  ul. Kamieniak

  al. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kombatantów

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Świtalskiej

  ul. Michała Elwira Andriollego

  ul. Michała Górskiego

  ul. Modrzewiowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pałuby

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców 1863 r.

  ul. Przesmyk

  ul. Różana

  ul. Spacerowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego

  al. Stanisława Małachowskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Słowicza

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Sołdka

  ul. Wacława Lasockiego

  ul. Wiejska

  ul. Wojciechowska

  ul. Zygmunta Chmielewskiego

  ul. Łąkowa