Województwo lubelskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. lubelskie - Podstawowe informacje

Woj. lubelskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Woj. lubelskie ma 2 095 258 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w 2050 roku wynosi 1 710 590, z czego 871 954 to kobiety, a 838 636 mężczyźni.

  Mieszkańcy lubelskiego zawarli w 2019 roku 9 840 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców lubelskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Woj. lubelskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3 729. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,77 na 1000 mieszkańców lubelskiego. W 2019 roku urodziło się 19 286 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 363 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,4% zgonów w lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w lubelskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności lubelskiego przypada 10.9 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla Polski.

  W 2019 roku zarejestrowano 22 047 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 542 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla lubelskiego -6 495. W tym samym roku 792 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 328 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 464.

  59,7% mieszkańców lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 095 258 Liczba mieszkańców
 • 1 080 040 Kobiety
 • 1 015 218 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 710 590 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 871 954 Kobiety
 • 838 636 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Województwo
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. lubelskie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • woj. lubelskie
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Województwo
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w lubelskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • woj. lubelskie
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • woj. lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 9 840 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w lubelskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -3 729 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -1 702 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 027 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Lubelskie
  -1,8
  Cały kraj
  -0,9
 • -1,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w lubelskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w lubelskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w lubelskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w lubelskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 286 Urodzenia żywe
 • 9 368 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 918 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 37,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Województwo
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 363 g Średnia waga noworodków
 • 3 295 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. lubelskie
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 24 Waga 5000g i więcej
 • 24
 • 209 Waga 4500g - 4999g
 • 209
 • 1 632 Waga 4000g - 4499g
 • 1 632
 • 5 683 Waga 3500g - 3999g
 • 5 683
 • 6 806 Waga 3000g - 3499g
 • 6 806
 • 2 619 Waga 2500g - 2999g
 • 2 619
 • 692 Waga 2000g - 2499g
 • 692
 • 241 Waga 1500g - 1999g
 • 241
 • 108 Waga 1000g - 1499g
 • 108
 • 62 Waga 600g - 999g
 • 62
 • 21 Waga poniżej 600g
 • 21
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Lubelskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Lubelskie
  0,61
  Polska
  0,67
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Lubelskie
  0,66
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w lubelskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 015 Zgony
 • 11 070 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 945 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 87 Zgony niemowląt
 • 42 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 45 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 48,3%
  51,7%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Lubelskie
  10,9
  Cały kraj
  10,7
 • 119,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Lubelskie
  119,3
  Polska
  109,3
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. lubelskie
  4,5
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w lubelskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lubelskie
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Lubelskie
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. lubelskie
  4,0%
  Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Cała Polska
  70,4
 • 248,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  248,7
  Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,6
  Cała Polska
  261,3
 • 472,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 485,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  472,5
  Cały kraj
  421,0
 • 80,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. lubelskie
  80,8
  Cała Polska
  69,5
 • 27,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • woj. lubelskie
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Lubelskie
  6,2
  Cały kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w lubelskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 667 Osoby w zamachach samobójczych
 • 162 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 505 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 304 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 363 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 306 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 38 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 268 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 121 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 185 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  32,0
  Polska
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 zatrucie gazem / spalinami
 • 5
 • 16 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 16
 • 53 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 53
 • 67 zażycie innych leków
 • 67
 • 22 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 22
 • 74 samookaleczenie powierzchniowe
 • 74
 • 21 rzucenie się z wysokości
 • 21
 • 4 utonięcie / utopienie się
 • 4
 • 370 powieszenie się
 • 370
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 7 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 7
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 5 samopodpalenie
 • 5
 • 20 inny
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 4 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 4
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 265 powieszenie się
 • 265
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 4 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 4
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 112 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 112
 • 16 choroba fizyczna
 • 16
 • 80 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 80
 • 5 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 5
 • 49 zawód miłosny
 • 49
 • 10 problemy w szkole lub pracy
 • 10
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 9 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 9
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 8 śmierć bliskiej osoby
 • 8
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 8 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 8
 • 42 inna nie wymieniona
 • 42
 • 338 nieustalona
 • 338
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 40 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 40
 • 11 choroba fizyczna
 • 11
 • 19 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 19
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 5 śmierć bliskiej osoby
 • 5
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 5 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 5
 • 15 inna nie wymieniona
 • 15
 • 204 nieustalona
 • 204
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 58 13-18 lat
 • 58
 • 60 19-24 lat
 • 60
 • 56 25-29 lat
 • 56
 • 267 30-49 lat
 • 267
 • 167 50-60 lat
 • 167
 • 55 70 lat i więcej
 • 55
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 13 19-24 lat
 • 13
 • 21 25-29 lat
 • 21
 • 110 30-49 lat
 • 110
 • 110 50-60 lat
 • 110
 • 44 70 lat i więcej
 • 44
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy74
  • pod wpływem alkoholu207
  • pod wpływem środków odurzających2
  • pod wpływem leków37
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony358
 • 74 trzeźwy
 • 207 pod wpływem alkoholu
 • 2 pod wpływem środków odurzających
 • 37 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 358 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu39
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony255
 • 11 trzeźwy
 • 39 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 255 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 272 kawaler/panna
 • 272
 • 223 żonaty/zamężna
 • 223
 • 28 konkubinat
 • 28
 • 34 wdowiec/wdowa
 • 34
 • 48 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 48
 • 4 separacja
 • 4
 • 58 nieustalony
 • 58
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 104 kawaler/panna
 • 104
 • 120 żonaty/zamężna
 • 120
 • 12 konkubinat
 • 12
 • 25 wdowiec/wdowa
 • 25
 • 24 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 24
 • 1 separacja
 • 1
 • 20 nieustalony
 • 20
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne18
  • podstawowe i gimnazjalne77
  • zasadnicze zawodowe51
  • średnie56
  • wyższe12
  • nieustalony453
 • 18 podstawowe niepełne
 • 77 podstawowe i gimnazjalne
 • 51 zasadnicze zawodowe
 • 56 średnie
 • 12 wyższe
 • 453 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne30
  • zasadnicze zawodowe29
  • średnie31
  • wyższe8
  • nieustalony207
 • 1 podstawowe niepełne
 • 30 podstawowe i gimnazjalne
 • 29 zasadnicze zawodowe
 • 31 średnie
 • 8 wyższe
 • 207 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 125 praca
 • 125
 • 97 na utrzymaniu innej osoby
 • 97
 • 40 renta
 • 40
 • 53 emerytura
 • 53
 • 10 zasiłek lub alimenty
 • 10
 • 66 bez stałego źródła utrzymania
 • 66
 • 276 nieustalony
 • 276
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 60 praca
 • 60
 • 29 na utrzymaniu innej osoby
 • 29
 • 21 renta
 • 21
 • 42 emerytura
 • 42
 • 5 zasiłek lub alimenty
 • 5
 • 34 bez stałego źródła utrzymania
 • 34
 • 115 nieustalony
 • 115
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 047 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 659 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 388 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 792 Zameldowania z zagranicy
 • 363 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 429 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 542 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 262 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 280 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 328 Wymeldowania za granicę
 • 160 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 168 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -6 031 Saldo migracji
 • -3 400 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 631 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 495 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 603 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 892 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 464 Saldo migracji zagranicznych
 • 203 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 261 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w lubelskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w lubelskim oddano do użytku 8 449 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w lubelskim to 787 667 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  49,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 46,3% na cele indywidualne, 3,3% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (0,6%), lokale społeczne czynszowe (0,3%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w lubelskim to 4,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w lubelskim to 96,30 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,88% mieszkań posiada łazienkę, 76,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,41% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w lubelskim 7 410 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 950 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 818 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 014 transakcji (mediana cen - 5 368 zł/m2, średnia - 5 275 zł/m2), a na rynku wtórnym 4 396 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 432 zł/m2, średnia - 4 486 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 950 zł
 • woj. lubelskie
  4 950 zł
  Polska
  4 829 zł
 • 4 950 zł Ogółem
 • 4 950 zł
 • 4 999 zł do 40 m2
 • 4 999 zł
 • 4 982 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 982 zł
 • 4 877 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 877 zł
 • 4 816 zł od 80,1 m2
 • 4 816 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 818 zł
 • woj. lubelskie
  4 818 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 4 818 zł Ogółem
 • 4 818 zł
 • 4 884 zł do 40 m2
 • 4 884 zł
 • 4 846 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 846 zł
 • 4 763 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 763 zł
 • 4 746 zł od 80,1 m2
 • 4 746 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7 410
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 762
  • od 40,1 do 60 m23 598
  • od 60,1 do 80 m21 678
  • od 80,1 m2372
 • 1 762 do 40 m2
 • 3 598 od 40,1 do 60 m2
 • 1 678 od 60,1 do 80 m2
 • 372 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w lubelskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 368 zł
 • Lubelskie
  5 368 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 5 368 zł Ogółem
 • 5 368 zł
 • 5 500 zł do 40 m2
 • 5 500 zł
 • 5 366 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 366 zł
 • 5 271 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 271 zł
 • 5 570 zł od 80,1 m2
 • 5 570 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 275 zł
 • Województwo
  5 275 zł
  Cała Polska
  5 752 zł
 • 5 275 zł Ogółem
 • 5 275 zł
 • 5 471 zł do 40 m2
 • 5 471 zł
 • 5 287 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 287 zł
 • 5 173 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 173 zł
 • 5 283 zł od 80,1 m2
 • 5 283 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 014
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2621
  • od 40,1 do 60 m21 446
  • od 60,1 do 80 m2781
  • od 80,1 m2166
 • 621 do 40 m2
 • 1 446 od 40,1 do 60 m2
 • 781 od 60,1 do 80 m2
 • 166 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 432 zł
 • Województwo
  4 432 zł
  Kraj
  4 241 zł
 • 4 432 zł Ogółem
 • 4 432 zł
 • 4 355 zł do 40 m2
 • 4 355 zł
 • 4 479 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 479 zł
 • 4 396 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 396 zł
 • 4 543 zł od 80,1 m2
 • 4 543 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 486 zł
 • Województwo
  4 486 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 4 486 zł Ogółem
 • 4 486 zł
 • 4 551 zł do 40 m2
 • 4 551 zł
 • 4 547 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 547 zł
 • 4 407 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 407 zł
 • 4 284 zł od 80,1 m2
 • 4 284 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4 396
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 141
  • od 40,1 do 60 m22 152
  • od 60,1 do 80 m2897
  • od 80,1 m2206
 • 1 141 do 40 m2
 • 2 152 od 40,1 do 60 m2
 • 897 od 60,1 do 80 m2
 • 206 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 787 667 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 373,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  373,60
  Cała Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 77,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • woj. lubelskie
  77,50 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Lubelskie
  29,00 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lubelskie
  3,86
  Cały kraj
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Lubelskie
  2,68
  Kraj
  2,59
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • woj. lubelskie
  0,69
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 449 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Lubelskie
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 35 298 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • woj. lubelskie
  4,18
  Kraj
  3,77
 • 16,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Województwo
  16,85
  Kraj
  21,77
 • 813 254 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 96,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Lubelskie
  96,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Województwo
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 91,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. lubelskie
  91,84%
  Cały kraj
  96,93%
 • 85,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Województwo
  85,35%
  Kraj
  93,92%
 • 82,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lubelskie
  82,88%
  Kraj
  91,66%
 • 76,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Województwo
  76,10%
  Kraj
  82,84%
 • 44,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  44,41%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Woj. lubelskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 191osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 51,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w lubelskim wynosiło w 2020 roku 8,2% (9,0% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim wynosiło 4 564,85 PLN, co odpowiada 88.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego 120 882 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 468 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 414.

  43,3% aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lubelskie
  191,0
  Polska
  255,0
 • 7,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w lubelskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w lubelskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w lubelskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 565 PLN Wynagrodzenie brutto
 • woj. lubelskie
  4 565 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w lubelskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 120 882 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 468 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 414 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 34,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w lubelskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 402 439 Pracujący ogółem
 • 207 036 Kobiety
 • 195 403 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w lubelskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lubelskie
  67,6
  Polska
  68,0
 • 38,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lubelskie
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 129,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lubelskie
  129,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. lubelskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W lubelskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 192 737 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 145 662 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 731 nowych podmiotów, a 7 608 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (18 238) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (14 314) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (16 082) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7 608) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w lubelskim najwięcej (12 077) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (186 250) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (3 655) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (44 088) podmiotów, a 75,2% (144 994) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w lubelskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 192 737 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 655 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44 088 Przemysł i budownictwo
 • 144 994 Pozostała działalność
 • 15 731 Podmioty nowo zarejestrowane w lubelskim w 2020 roku
 • 7 608 Podmioty wyrejestrowane w lubelskim w 2020 roku
 • 145 662 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 186 250 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 186 250
 • 5 235 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5 235
 • 1 126 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 126
 • 97 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 97
 • 29 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 29
 • 192 611 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 192 611
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 3
 • 776 Spółdzielnie ogółem
 • 776
 • 14 773 Spółki handlowe ogółem
 • 14 773
 • 1 953  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 953
 • 215  Spółki handlowe - akcyjne
 • 215
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 30    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 12 077  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12 077
 • 1 883    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 883
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 9 728 Spółki cywilne ogółem
 • 9 728
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 145 662 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 36 025 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36 025
 • 25 554 Budownictwo
 • 25 554
 • 14 245 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14 245
 • 11 805 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11 805
 • 11 717 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11 717
 • 11 428 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11 428
 • 7 040 Pozostała działalność
 • 7 040
 • 5 163 Informacja i komunikacja
 • 5 163
 • 4 569 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4 569
 • 4 353 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4 353
 • 3 840 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3 840
 • 3 322 Edukacja
 • 3 322
 • 2 942 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 942
 • 1 620 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1 620
 • 1 464 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 464
 • 283 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 283
 • 179 Górnictwo i wydobywanie
 • 179
 • 110 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 110
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w lubelskim stwierdzono 29 057 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,81 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w lubelskim wynosi 81,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,49 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,14 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,81 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,78 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 057 Przestępstwa ogółem
 • 29 057
 • 17 859 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 17 859
 • 5 852 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 5 852
 • 3 803 Przestępstwa drogowe
 • 3 803
 • 715 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 715
 • 10 819 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 10 819
 • 13,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 8,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  8,49
  Cała Polska
  12,25
 • 2,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  2,78
  Polska
  5,17
 • 1,81 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  0,34
  Cały kraj
  0,37
 • 5,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  5,14
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Województwo
  81%
  Cała Polska
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. lubelskie
  79%
  Kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. lubelskie
  75%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • woj. lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  94%
  Polska
  87%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  65%
  Kraj
  54%

Woj. lubelskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu lubelskiego wyniosła w 2019 roku 1,23 mld złotych, co daje 584 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu lubelskiego - 52.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 851 - Ochrona zdrowia (11%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 588,1 mln złotych, czyli 47,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu lubelskiego wyniosła w 2019 roku 1,21 mld złotych, co daje 572 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 40.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (63%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.5%). W budżecie lubelskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 31,8 złotych na mieszkańca (5,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 83,2 złotych na mieszkańca (14,5%).
 • Wydatki budżetu w lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  840,8 mln

  388(100%)

  1,04 mld

  481(100%)

  1,49 mld

  690(100%)

  1,34 mld

  625(100%)

  735,3 mln

  344(100%)

  858,9 mln

  403(100%)

  935,7 mln

  441(100%)

  1,23 mld

  584(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  354,4 mln

  164(42.1%)

  467,0 mln

  217(44.9%)

  639,4 mln

  298(43%)

  362,0 mln

  169(27%)

  253,6 mln

  119(34.5%)

  451,2 mln

  212(52.5%)

  473,6 mln

  224(50.6%)

  648,4 mln

  308(52.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  46,9 mln

  21,7(5.6%)

  69,8 mln

  32,4(6.7%)

  78,3 mln

  36,5(5.3%)

  126,5 mln

  59,1(9.4%)

  70,8 mln

  33,2(9.6%)

  11,7 mln

  5,5(1.4%)

  37,8 mln

  17,9(4%)

  135,7 mln

  64,4(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  88,6 mln

  40,9(10.5%)

  85,8 mln

  39,8(8.3%)

  113,2 mln

  52,7(7.6%)

  118,5 mln

  55,4(8.8%)

  92,8 mln

  43,5(12.6%)

  96,3 mln

  45,3(11.2%)

  105,2 mln

  49,7(11.2%)

  114,6 mln

  54,4(9.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  59,7 mln

  27,6(7.1%)

  90,6 mln

  42,0(8.7%)

  148,2 mln

  69,0(10%)

  125,5 mln

  58,6(9.4%)

  72,2 mln

  33,8(9.8%)

  61,9 mln

  29,1(7.2%)

  64,6 mln

  30,5(6.9%)

  69,6 mln

  33,0(5.6%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  56,0 mln

  25,9(6.7%)

  59,2 mln

  27,5(5.7%)

  87,6 mln

  40,8(5.9%)

  99,0 mln

  46,3(7.4%)

  41,5 mln

  19,5(5.6%)

  27,6 mln

  13,0(3.2%)

  62,0 mln

  29,3(6.6%)

  60,5 mln

  28,7(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  35,0 mln

  16,2(4.2%)

  31,6 mln

  14,7(3%)

  37,6 mln

  17,5(2.5%)

  28,1 mln

  13,1(2.1%)

  19,3 mln

  9,0(2.6%)

  32,7 mln

  15,4(3.8%)

  49,7 mln

  23,5(5.3%)

  55,0 mln

  26,1(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  49,6 mln

  22,9(5.9%)

  47,9 mln

  22,2(4.6%)

  47,7 mln

  22,2(3.2%)

  43,8 mln

  20,5(3.3%)

  41,6 mln

  19,5(5.7%)

  42,8 mln

  20,1(5%)

  45,3 mln

  21,4(4.8%)

  46,2 mln

  21,9(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,9 mln

  37,4(9.6%)

  96,4 mln

  44,7(9.3%)

  94,4 mln

  44,0(6.4%)

  73,3 mln

  34,2(5.5%)

  66,4 mln

  31,1(9%)

  69,9 mln

  32,9(8.1%)

  27,8 mln

  13,1(3%)

  23,9 mln

  11,4(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  17,0 mln

  7,8(2%)

  15,1 mln

  7,0(1.5%)

  14,5 mln

  6,8(1%)

  17,8 mln

  8,3(1.3%)

  20,3 mln

  9,5(2.8%)

  19,3 mln

  9,1(2.2%)

  17,4 mln

  8,2(1.9%)

  19,2 mln

  9,1(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  1,8(0.5%)

  1,8 mln

  0,8(0.2%)

  2,4 mln

  1,1(0.2%)

  8,3 mln

  3,9(0.6%)

  1,6 mln

  0,7(0.2%)

  5,8 mln

  2,7(0.7%)

  7,0 mln

  3,3(0.7%)

  15,3 mln

  7,3(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  7,8 mln

  3,6(0.9%)

  30,8 mln

  14,3(3%)

  157,6 mln

  73,4(10.6%)

  221,0 mln

  103(16.5%)

  6,2 mln

  2,9(0.8%)

  8,0 mln

  3,8(0.9%)

  11,0 mln

  5,2(1.2%)

  11,2 mln

  5,3(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,4 mln

  3,4(0.9%)

  6,1 mln

  2,8(0.6%)

  6,8 mln

  3,2(0.5%)

  5,3 mln

  2,5(0.4%)

  5,1 mln

  2,4(0.7%)

  6,3 mln

  3,0(0.7%)

  5,8 mln

  2,8(0.6%)

  6,7 mln

  3,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,3 mln

  5,2(1.3%)

  9,1 mln

  4,2(0.9%)

  21,3 mln

  9,9(1.4%)

  48,9 mln

  22,8(3.6%)

  5,8 mln

  2,7(0.8%)

  6,2 mln

  2,9(0.7%)

  7,0 mln

  3,3(0.8%)

  6,6 mln

  3,2(0.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  2,7(0.7%)

  14,9 mln

  6,9(1.4%)

  11,7 mln

  5,5(0.8%)

  8,3 mln

  3,9(0.6%)

  5,6 mln

  2,6(0.8%)

  3,6 mln

  1,7(0.4%)

  4,2 mln

  2,0(0.5%)

  5,4 mln

  2,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,3 mln

  3,4(0.9%)

  3,3 mln

  1,5(0.3%)

  4,0 mln

  1,9(0.3%)

  4,6 mln

  2,1(0.3%)

  25,8 mln

  12,1(3.5%)

  4,6 mln

  2,2(0.5%)

  4,8 mln

  2,2(0.5%)

  4,9 mln

  2,3(0.4%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,7 mln

  0,8(0.2%)

  1,8 mln

  0,8(0.2%)

  2,1 mln

  1,0(0.1%)

  2,2 mln

  1,0(0.2%)

  2,5 mln

  1,2(0.3%)

  3,0 mln

  1,4(0.4%)

  3,7 mln

  1,7(0.4%)

  4,6 mln

  2,2(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,3 mln

  1,0(0.3%)

  2,4 mln

  1,1(0.2%)

  2,5 mln

  1,2(0.2%)

  2,5 mln

  1,1(0.2%)

  2,3 mln

  1,1(0.3%)

  2,3 mln

  1,1(0.3%)

  2,6 mln

  1,2(0.3%)

  2,3 mln

  1,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  499,8 tys

  0,2(0.1%)

  1,4 mln

  0,7(0.1%)

  10,9 mln

  5,1(0.7%)

  42,6 mln

  19,9(3.2%)

  342,2 tys

  0,2(0%)

  230,6 tys

  0,1(0%)

  427,0 tys

  0,2(0%)

  678,3 tys

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  541,7 tys

  0,3(0.1%)

  659,4 tys

  0,3(0.1%)

  643,4 tys

  0,3(0%)

  593,7 tys

  0,3(0%)

  715,2 tys

  0,3(0.1%)

  578,8 tys

  0,3(0.1%)

  566,5 tys

  0,3(0.1%)

  609,6 tys

  0,3(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  251,0 tys

  0,1(0%)

  267,5 tys

  0,1(0%)

  321,8 tys

  0,1(0%)

  610,5 tys

  0,3(0%)

  207,9 tys

  0,1(0%)

  199,7 tys

  0,1(0%)

  213,5 tys

  0,1(0%)

  148,2 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  1,7(0.4%)

  3,6 mln

  1,7(0.3%)

  2,0 mln

  0,9(0.1%)

  885,0 tys

  0,4(0.1%)

  100,0 tys

  0,0(0%)

  200,0 tys

  0,1(0%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  100,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  215,8 tys

  0,1(0%)

  632,9 tys

  0,3(0.1%)

  966,2 tys

  0,5(0.1%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  666,2 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  235,6 tys

  0,1(0%)

  138,6 tys

  0,1(0%)

  265,8 tys

  0,1(0%)

  358,2 tys

  0,2(0%)

  496,2 tys

  0,2(0.1%)

  568,2 tys

  0,3(0.1%)

  521,4 tys

  0,2(0.1%)

  -
  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  776,8 mln

  358(100%)

  1,00 mld

  463(100%)

  1,33 mld

  619(100%)

  1,14 mld

  533(100%)

  815,6 mln

  382(100%)

  869,3 mln

  408(100%)

  866,0 mln

  408(100%)

  1,21 mld

  572(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  421,3 mln

  195(54.2%)

  431,8 mln

  200(43.2%)

  465,5 mln

  217(35%)

  416,8 mln

  195(36.5%)

  366,0 mln

  172(44.9%)

  483,4 mln

  227(55.6%)

  440,0 mln

  208(50.8%)

  761,4 mln

  361(63%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  158,8 mln

  73,3(20.4%)

  171,4 mln

  79,5(17.1%)

  173,3 mln

  80,7(13%)

  170,1 mln

  79,5(14.9%)

  168,5 mln

  79,0(20.7%)

  187,3 mln

  88,1(21.5%)

  212,4 mln

  100(24.5%)

  244,3 mln

  116(20.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  64,4 mln

  29,7(8.3%)

  212,4 mln

  98,5(21.2%)

  359,7 mln

  167(27%)

  137,7 mln

  64,3(12.1%)

  105,7 mln

  49,5(13%)

  94,0 mln

  44,2(10.8%)

  144,5 mln

  68,2(16.7%)

  115,2 mln

  54,6(9.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  69,3 mln

  32,0(8.9%)

  85,0 mln

  39,4(8.5%)

  75,9 mln

  35,3(5.7%)

  51,2 mln

  23,9(4.5%)

  58,3 mln

  27,3(7.1%)

  61,2 mln

  28,8(7%)

  29,0 mln

  13,7(3.3%)

  27,9 mln

  13,3(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  20,5 mln

  9,4(2.6%)

  31,9 mln

  14,8(3.2%)

  43,1 mln

  20,1(3.2%)

  59,5 mln

  27,8(5.2%)

  30,9 mln

  14,5(3.8%)

  357,7 tys

  0,2(0%)

  9,4 mln

  4,5(1.1%)

  27,5 mln

  13,1(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,7 mln

  7,7(2.1%)

  15,7 mln

  7,3(1.6%)

  15,0 mln

  7,0(1.1%)

  12,9 mln

  6,0(1.1%)

  6,5 mln

  3,1(0.8%)

  7,0 mln

  3,3(0.8%)

  7,3 mln

  3,5(0.8%)

  8,5 mln

  4,0(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,4 mln

  3,0(0.8%)

  6,2 mln

  2,9(0.6%)

  6,3 mln

  2,9(0.5%)

  6,5 mln

  3,0(0.6%)

  4,7 mln

  2,2(0.6%)

  6,6 mln

  3,1(0.8%)

  7,4 mln

  3,5(0.9%)

  7,5 mln

  3,6(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  2,6(0.7%)

  5,4 mln

  2,5(0.5%)

  7,6 mln

  3,5(0.6%)

  6,7 mln

  3,1(0.6%)

  8,3 mln

  3,9(1%)

  7,8 mln

  3,7(0.9%)

  4,9 mln

  2,3(0.6%)

  4,9 mln

  2,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  1,5(0.4%)

  2,8 mln

  1,3(0.3%)

  13,2 mln

  6,1(1%)

  11,8 mln

  5,5(1%)

  5,5 mln

  2,6(0.7%)

  1,5 mln

  0,7(0.2%)

  1,7 mln

  0,8(0.2%)

  1,5 mln

  0,7(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,2 mln

  0,6(0.2%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,4 mln

  0,7(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  672,1 tys

  0,3(0.1%)

  57,0 tys

  0,0(0%)

  63,2 tys

  0,0(0%)

  133,1 tys

  0,1(0%)

  169,7 tys

  0,1(0%)

  346,3 tys

  0,2(0%)

  318,9 tys

  0,2(0%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  208,9 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  0,5(0.1%)

  4,0 mln

  1,9(0.3%)

  4,2 mln

  2,0(0.4%)

  1,8 mln

  0,8(0.2%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,4 mln

  1,1(0.3%)

  10,8 mln

  5,0(1.1%)

  8,7 mln

  4,1(0.7%)

  5,3 mln

  2,5(0.5%)

  2,9 mln

  1,4(0.4%)

  366,4 tys

  0,2(0%)

  760,3 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,3 mln

  0,6(0.2%)

  12,3 mln

  5,7(1.2%)

  124,5 mln

  58,0(9.4%)

  198,7 mln

  92,8(17.4%)

  28,2 mln

  13,2(3.5%)

  561,7 tys

  0,3(0.1%)

  759,9 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,5(0.1%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  844,1 tys

  0,4(0.1%)

  3,2 mln

  1,5(0.3%)

  8,1 mln

  3,8(0.6%)

  20,1 mln

  9,4(1.8%)

  14,4 mln

  6,7(1.8%)

  6,5 mln

  3,0(0.7%)

  863,9 tys

  0,4(0.1%)

  945,1 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  562,9 tys

  0,3(0.1%)

  522,4 tys

  0,2(0.1%)

  770,1 tys

  0,4(0.1%)

  572,0 tys

  0,3(0.1%)

  718,6 tys

  0,3(0.1%)

  578,8 tys

  0,3(0.1%)

  566,5 tys

  0,3(0.1%)

  609,6 tys

  0,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  93,9 tys

  0,0(0%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  10,4 mln

  4,8(0.8%)

  32,5 mln

  15,2(2.8%)

  7,0 mln

  3,3(0.9%)

  197

  0,0(0%)

  164,7 tys

  0,1(0%)

  373,5 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  837,0 tys

  0,4(0.1%)

  700,4 tys

  0,3(0.1%)

  318,3 tys

  0,1(0%)

  119,0 tys

  0,1(0%)

  513,2 tys

  0,2(0.1%)

  5,0 mln

  2,3(0.6%)

  297,0 tys

  0,1(0%)

  287,7 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118

  0,0(0%)

  117

  0,0(0%)

  147,5 tys

  0,1(0%)

  322,5 tys

  0,2(0%)

  256,9 tys

  0,1(0%)

  233,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  1,0(0.3%)

  6,0 mln

  2,8(0.6%)

  11,8 mln

  5,5(0.9%)

  5,3 mln

  2,5(0.5%)

  4,2 mln

  2,0(0.5%)

  803,2 tys

  0,4(0.1%)

  294,3 tys

  0,1(0%)

  68,1 tys

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,7 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,9 tys

  0,0(0%)

  68,2 tys

  0,0(0%)

  18,6 tys

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,0(0%)

  451

  0,0(0%)

  21,4 tys

  0,0(0%)

  12,1 tys

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,8 tys

  0,0(0%)

  190,4 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  283,9 tys

  0,1(0%)

  244,2 tys

  0,1(0%)

  320,3 tys

  0,1(0%)

  610,5 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  666,2 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. lubelskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 470 136 mieszkańców lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 229 875 kobiet oraz 240 261 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców lubelskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy lubelskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w lubelskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz wyższe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,0%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  W roku 2018 w lubelskim mieściło się 590 przedszkoli, w których do 2 493 oddziałów uczęszczało 49 005 dzieci (23 995 dziewczynek oraz 25 010 chłopców). Dostępne były 54 824 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w lubelskim mieściły się 364 przedszkola, w których do 1 469 oddziałów uczęszczało 34 207 dzieci (16 728 dziewczynek oraz 17 479 chłopców). Dostępnych było 34 625 miejsc.

  16,8% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 844 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 978 szkół podstawowych, w których w 10 284 oddziałach uczyło się 162 088 uczniów (78 841 kobiet oraz 83 247 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w lubelskim placówkę miało 1 088 szkół podstawowych, w których w 8 014 oddziałach uczyło się 136 652 uczniów (66 466 kobiet oraz 70 186 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,78.

  W lubelskim znajdują się 203 licea ogólnokształcące, w których w 1 380 oddziałach uczyło się 35 468 uczniów (21 238 kobiet oraz 14 230 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 12 200 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w lubelskim placówkę miałp 206 licea ogólnokształcące, w których w 1 857 oddziałach uczyło się 52 856 uczniów (31 778 kobiet oraz 21 078 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 556 absolwentów.

  W lubelskim znajduje się 136 Technik, w których w 1 395 oddziałach uczyło się 30 782 uczniów (10 951 kobiet oraz 19 831 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 6 816 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w lubelskim placówkę miały 152 Technika, w których w 1 297 oddziałach uczyło się 31 482 uczniów (10 370 kobiet oraz 21 112 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 5 817 absolwentów.

  W lubelskim znajduje się 88 Branżowych szkół I stopnia, w których w 267 oddziałach uczyło się 4 732 uczniów (1 250 kobiet oraz 3 482 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,7 uczniów. 17,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 29,4% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • woj. lubelskie
  5,6%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lubelskie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • woj. lubelskie
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 844 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • woj. lubelskie
  844,0
  Kraj
  873,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Lubelskie
  1,01
  Kraj
  0,89
 •  
 • 590Przedszkola
 • 692 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 21 Przedszkola specjalne
 • 2 493 Oddziały
 • 1 173 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 89 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 54 824 Miejsca
 • 545 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Woj. lubelskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 005 Dzieci
 • 23 995 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 25 010 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 239 2 lata i mniej
 • 1 239
 • 11 573 3 lata
 • 11 573
 • 12 983 4 lata
 • 12 983
 • 12 545 5 lata
 • 12 545
 • 10 393 6 lat
 • 10 393
 • 272 7 lat i więcej
 • 272
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 659 2 lata i mniej
 • 659
 • 5 670 3 lata
 • 5 670
 • 6 369 4 lata
 • 6 369
 • 6 105 5 lata
 • 6 105
 • 5 099 6 lat
 • 5 099
 • 93 7 lat i więcej
 • 93
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 580 2 lata i mniej
 • 580
 • 5 903 3 lata
 • 5 903
 • 6 614 4 lata
 • 6 614
 • 6 440 5 lata
 • 6 440
 • 5 294 6 lat
 • 5 294
 • 179 7 lat i więcej
 • 179
 • 19 457 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3 941,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3 908,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 147,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 143,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 370,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 344,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94Punkty przedszkolne
 • 130 Oddziały
 • 2 579 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. lubelskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 987 Dzieci
 • 967 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 020 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,7%
  51,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 91 2 lata i mniej
 • 91
 • 602 3 lata
 • 602
 • 728 4 lata
 • 728
 • 481 5 lata
 • 481
 • 77 6 lat
 • 77
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 294 3 lata
 • 294
 • 332 4 lata
 • 332
 • 249 5 lata
 • 249
 • 42 6 lat
 • 42
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 308 3 lata
 • 308
 • 396 4 lata
 • 396
 • 232 5 lata
 • 232
 • 35 6 lat
 • 35
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 148,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 145,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 937Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 940 Oddziały
 • 160 437 Uczniowie
 • 78 307 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 130 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 19 724 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 589 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 135 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 723 Absolwenci 2016
 • 9 720 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 003 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 41Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 344 Oddziały
 • 1 651 Uczniowie
 • 534 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 117 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,3%
  67,7%
 • 158 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Absolwenci 2016
 • 53 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 126 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Województwo
  15,8
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,1
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 14 273,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11 626,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 647,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 742,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 645,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 96,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 194 058 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski158 614
  • niemiecki23 236
  • rosyjski8 024
  • hiszpański3 706
 • 158 614 angielski
 • 23 236 niemiecki
 • 8 024 rosyjski
 • 3 706 hiszpański
 • 478 francuski
 • 13 159 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki6 151
  • angielski338
  • francuski290
  • inny6 380
 • 6 151 niemiecki
 • 338 angielski
 • 290 francuski
 • 6 380 inny
 • 796 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski644
  • rosyjski119
  • hiszpański20
  • niemiecki13
 • 644 angielski
 • 119 rosyjski
 • 20 hiszpański
 • 13 niemiecki
 • 26 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 26 niemiecki
 •  
 • 93,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lubelskie
  93,78
  Polska
  95,46
 • 92,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Lubelskie
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 128Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 153 Oddziały
 • 30 150 Uczniowie
 • 19 009 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,0%
  37,0%
 • 9 918 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 307 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 611 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 249 Absolwenci
 • 6 524 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 725 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 15 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 73Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 224 Oddziały
 • 5 303 Uczniowie
 • 2 221 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 082 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,9%
  58,1%
 • 2 413 Absolwenci
 • 1 082 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 331 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. lubelskie
  25,7
  Kraj
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25,7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25,7
 • 26,1 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26,1
 • 5,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 2 313,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 653,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 659,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 71,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 134Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 1 377 Oddziały
 • 30 700 Uczniowie
 • 10 923 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 777 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 8 534 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 956 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 578 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 793 Absolwenci
 • 2 447 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 346 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Technika dla młodzieży specjalne
 • 18 Oddziały
 • 82 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,1%
  65,9%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Województwo
  22,1
  Kraj
  23,8
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 22,1 Technika ogółem
 • 22,1
 • 22,3 Technika bez specjalnych
 • 22,3
 • 4,6 Technika specjalne
 • 4,6
 •  
 • 2 770,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1 714,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 056,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 26,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 224 Oddziały
 • 4 371 Uczniowie
 • 1 087 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 284 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,9%
  75,1%
 • 2 255 Uczniowie w 1 klasie
 • 544 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 711 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 43 Oddziały
 • 361 Uczniowie
 • 163 Kobiety
  (uczniowie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,2%
  54,8%
 • 210 Uczniowie w 1 klasie
 • 86 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Lubelskie
  17,7
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,7
 • 19,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,5
 • 8,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,4
 •  
 • 351,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 180,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 171,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 101,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 71,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 127 488 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski65 949
  • niemiecki34 818
  • rosyjski15 946
  • hiszpański6 468
  • francuski2 765
  • włoski827
 • 65 949 angielski
 • 34 818 niemiecki
 • 15 946 rosyjski
 • 6 468 hiszpański
 • 2 765 francuski
 • 827 włoski
 • 710 łaciński
 • 5 inny
 • 3 698 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 825
  • angielski845
  • francuski62
  • inny966
 • 1 825 niemiecki
 • 845 angielski
 • 62 francuski
 • 966 inny
 • 663 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski556
  • rosyjski58
  • niemiecki49
 • 556 angielski
 • 58 rosyjski
 • 49 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 449 Uczniowie
 • 323 Kobiety
  (uczniowie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,9%
  28,1%
 • 264 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 350 Absolwenci
 • 280 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły policealne specjalne
 • 6 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,7%
  73,3%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 101Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 707 Oddziały
 • 13 264 Uczniowie
 • 9 519 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 745 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 4 624 Absolwenci
 • 3 525 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 099 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Lubelskie
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,5 Szkoły policealne ogółem
 • 18,5
 • 13,7 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 13,7
 • 5,0 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 5,0
 • 18,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18,8
 •  
 • 30,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 17,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 381,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 286,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 200 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 187 angielski
 • 13 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. lubelskie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. lubelskie, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w lubelskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w lubelskim znajdowało się 126 hoteli (1 ★★★★★, 15 ★★★★, 71 ★★★, 23 ★★, 4 , 12 w trakcie kategoryzacji), 4 motele (3 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 14 pensjonatów (1 ★★★★, 4 ★★★, 5 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 83 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 45 (całoroczne: 44)
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 24 (całoroczne: 11)
  • ośrodki wczasowe: 29 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 23 (całoroczne: 16)
  • hostele: 9 (całoroczne: 8)
  • domy pracy twórczej: 2
  • zespoły domków turystycznych: 21 (całoroczne: 4)
  • kempingi: 4 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 74 (całoroczne: 39)
  • kwatery agroturystyczne: 24 (całoroczne: 9)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 21 (całoroczne: 17)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 126
  • drzwi automatycznie otwierane: 34
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 69
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 92


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 193 (liczba sal: 353, liczba miejsc: 27 986)
  • z nagłośnieniem: 166
  • z projektorem multimedialnym: 170
  • z zestawem do wideokonferencji: 45
  • z obsługą techniczną: 107
  • z ekranem: 173
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 165
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 129
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 304


 • Domy i ośrodki kultury w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w lubelskim: 231 (publiczne: 212, prywatne: 19), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 168, udogodnienia wewnątrz budynku: 126). W lubelskim 155 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 22 934 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 7 287 (uczestnicy: 791 726)
  • seanse filmowe: 421 (uczestnicy: 26 912)
  • wystawy: 598 (uczestnicy: 94 608)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 204 (uczestnicy: 192 294)
  • koncerty: 805 (uczestnicy: 169 574)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 902 (uczestnicy: 43 081)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 498 (uczestnicy: 47 062)
  • konkursy: 724 (uczestnicy: 35 788)
  • pokazy teatralne: 586 (uczestnicy: 57 211)
  • konferencje: 19 (uczestnicy: 1 147)
  • interdyscyplinarne: 392 (uczestnicy: 51 141)
  • warsztaty: 1 854 (uczestnicy: 46 667)
  • inne: 284 (uczestnicy: 26 241)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 746 (członkowie: 28 673)
  • plastyczne/techniczne: 283 (członkowie: 3 558)
  • taneczne: 186 (członkowie: 3 378)
  • muzyczne: 151 (członkowie: 1 838)
  • informatyczne: 20 (członkowie: 229)
  • fotograficzne i filmowe: 26 (członkowie: 282)
  • teatralne: 51 (członkowie: 561)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 87 (członkowie: 1 694)
  • literackie: 21 (członkowie: 208)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 140 (członkowie: 4 715)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 5 (członkowie: 126)
  • koło gospodyń wiejskich: 674 (członkowie: 10 839)
  • inne: 102 (członkowie: 1 245)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 190 (absolwenci: 2 616)
  • języków obcych: 20 (absolwenci: 408)
  • plastyczne: 28 (absolwenci: 578)
  • nauki gry na instrumentach: 56 (absolwenci: 398)
  • wiedzy praktycznej: 14 (absolwenci: 236)
  • tańca: 40 (absolwenci: 710)
  • komputerowe: 8 (absolwenci: 107)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 6 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 15
  • filmowe: 4
  • plastyczne: 119
  • muzyczne: 106
  • politechniczne: 5
  • studia telewizyjne: 2
  • komputerowe: 58
  • ceramiczne: 12
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 6
  • sale baletowe/taneczne: 91
  • inne: 30


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 1 225 (członkowie: 18 693)
  • teatralne: 128 (członkowie: 1 526)
  • muzyczne - instrumentalne: 174 (członkowie: 2 385)
  • wokalne i chóry: 252 (członkowie: 3 691)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 349 (członkowie: 4 945)
  • taneczne: 265 (członkowie: 5 320)
  • inne: 57 (członkowie: 826)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w lubelskim działało 31 kin posiadających 62 sale z 11 239 miejscami na widowni. Odbyło się 40 781 seansów, na które przyszło 742 260 widzów, w tym 12 260 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 348 800 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 23 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 22 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w lubelskim siedzibę miało 5 teatrów (teatr dramatyczny: 3, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr lalkowy: 1). Odbyło się 237 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 30 552 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w lubelskim miały 4 teatry. Odbyły się 644 przedstawienia, na które przyszło 124 038 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w lubelskim działało 57 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 16). Odnotowano 562 565 zwiedzających, co daje 2 675 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 26 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 21 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w lubelskim działało 571 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 6 391 858 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 258 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 267 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 163 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 601 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 637 508 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 779
  • dostępne dla czytelników: 2 049
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2 013
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 324
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 309
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 353
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 193


 • Biblioteki naukowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w lubelskim działało 85 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 7 439 113 wolumenów w tym ziobry specjalne: 764 694. Odnotowano 58 852 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 597 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 120 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 8 395 756 wolumenów. Odnotowano 164 318 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 507
  • dostępne dla czytelników: 716
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 684
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 63
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 63
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 67
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 45


 • Kluby sportowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w lubelskim działało 731 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 48 647 członków. Zarejestrowano 47 369 ćwiczących (mężczyźni: 35 528, kobiety: 11 841, chłopcy do lat 18: 25 310, dziewczęta do lat 18: 9 921). Aktywne były 1 424 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (968), instruktora sportowego (1151) oraz inne osoby (410).

  Ćwiczący w klubach sportowych w lubelskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. lubelskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 931 wypadków drogowych w lubelskim odnotowano 156 ofiar śmiertelnych oraz 947 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,3 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 67,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w lubelskim zarejestrowanych było 1 837 025 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 304 051 samochodów osobowych (618,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla kraju), 173 946 samochodów ciężarowych (92,2 - mniej od wartości dla Polski), 7 243 autobusów (3,4 - więcej od wartości dla całego kraju), 20 422 ciągników siodłowych (9,7 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 99 941 motocykli (47,4 - znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2019 roku w lubelskim znajdowało się 913 km ścieżek rowerowych, 11,4 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 593 taksówki oraz 2 593 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w lubelskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 931 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 156 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 947 Ranni
  (rok 2020)
 • 455 Lekko ranni
 • 492 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w lubelskim w latach 2000 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 44,43 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Lubelskie
  44,4
  Cały kraj
  61,5
 • 7,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • woj. lubelskie
  7,4
  Cała Polska
  6,5
 • 45,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • woj. lubelskie
  45,2
  Cały kraj
  69,2
 • 9,25 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Lubelskie
  9,3
  Polska
  9,1
 • 67,12 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Województwo
  67,1
  Cała Polska
  110,9
 • 16,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • woj. lubelskie
  16,8
  Cała Polska
  10,6
 • 101,72 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • woj. lubelskie
  101,7
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 1 837 025 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w lubelskim w 2019 roku
 • 1 304 051 Samochody osobowe
 • 173 946 Samochody ciężarowe
 • 1 258 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 7 243 Autobusy
 • 11 344 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 20 517 Ciągniki samochodowe
 • 20 422   Ciągniki siodłowe
 • 219 848 Ciągniki rolnicze
 • 99 941 Motocykle
 • 36 113   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 83 807 Motorowery
 • 1 304 051Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Samochody osobowe w lubelskim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 618,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Województwo
  618,5
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg239 463
  • 1400-1649 kg327 149
  • 1650-1899 kg342 799
  • 1900 kg i więcej394 640
 • 239 463 do 1399 kg
 • 327 149 1400-1649 kg
 • 342 799 1650-1899 kg
 • 394 640 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 394 075 do 1399 cm3
 • 394 075
 • 773 094 1400-1999 cm3
 • 773 094
 • 136 882 2000 i więcej cm3
 • 136 882
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w lubelskim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna599 024
  • olej napędowy441 314
  • gaz (LPG)247 706
  • pozostałe16 007
 • 599 024 benzyna
 • 441 314 olej napędowy
 • 247 706 gaz (LPG)
 • 16 007 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 19 508 do 1 roku
 • 19 508
 • 12 267 2 lata
 • 12 267
 • 12 426 3 lata
 • 12 426
 • 27 268 4-5 lat
 • 27 268
 • 32 193 6-7 lat
 • 32 193
 • 46 768 8-9 lat
 • 46 768
 • 71 245 10-11 lat
 • 71 245
 • 218 450 12-15 lat
 • 218 450
 • 309 443 16-20 lat
 • 309 443
 • 224 883 21-25 lat
 • 224 883
 • 132 501 26-30 lat
 • 132 501
 • 197 099 31 lat i więcej
 • 197 099
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w lubelskim
 • Województwo
  19,8 lat
  Kraj
  18,4 lat
 • 173 946Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Samochody ciężarowe w lubelskim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 92,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Województwo
  92,2
  Cały kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 88 149 do 999 kg
 • 88 149
 • 50 619 1000-1499 kg
 • 50 619
 • 12 307 1500-2999 kg
 • 12 307
 • 1 186 3000-3499 kg
 • 1 186
 • 2 488 3500-4999 kg
 • 2 488
 • 7 216 5000-6999 kg
 • 7 216
 • 4 782 7000-9999 kg
 • 4 782
 • 4 944 10000-14999 kg
 • 4 944
 • 2 255 15000 kg i więcej
 • 2 255
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna34 123
  • olej napędowy114 300
  • gaz (LPG)8 908
  • pozostałe16 615
 • 34 123 benzyna
 • 114 300 olej napędowy
 • 8 908 gaz (LPG)
 • 16 615 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 3 117 do 1 roku
 • 3 117
 • 1 619 2 lata
 • 1 619
 • 2 192 3 lata
 • 2 192
 • 4 934 4-5 lat
 • 4 934
 • 5 654 6-7 lat
 • 5 654
 • 9 367 8-9 lat
 • 9 367
 • 10 466 10-11 lat
 • 10 466
 • 24 616 12-15 lat
 • 24 616
 • 34 185 16-20 lat
 • 34 185
 • 24 788 21-25 lat
 • 24 788
 • 14 571 26-30 lat
 • 14 571
 • 38 437 31 lat i więcej
 • 38 437
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w lubelskim
 • Województwo
  20,3 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 7 243Liczba autobusów zarejestrowanych w lubelskim
 • Autobusy w lubelskim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Województwo
  3,4
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna249
  • olej napędowy5 693
  • gaz (LPG)9
  • pozostałe1 292
 • 249 benzyna
 • 5 693 olej napędowy
 • 9 gaz (LPG)
 • 1 292 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 154 do 1 roku
 • 154
 • 95 2 lata
 • 95
 • 93 3 lata
 • 93
 • 129 4-5 lat
 • 129
 • 209 6-7 lat
 • 209
 • 247 8-9 lat
 • 247
 • 297 10-11 lat
 • 297
 • 941 12-15 lat
 • 941
 • 1 437 16-20 lat
 • 1 437
 • 1 167 21-25 lat
 • 1 167
 • 702 26-30 lat
 • 702
 • 1 772 31 lat i więcej
 • 1 772
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w lubelskim
 • Województwo
  21,4 lat
  Cały kraj
  21,2 lat
 • 20 422Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Ciągniki siodłowe w lubelskim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 9,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  9,7
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna121
  • olej napędowy17 763
  • gaz (LPG)115
  • pozostałe2 423
 • 121 benzyna
 • 17 763 olej napędowy
 • 115 gaz (LPG)
 • 2 423 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 630 do 1 roku
 • 630
 • 317 2 lata
 • 317
 • 551 3 lata
 • 551
 • 973 4-5 lat
 • 973
 • 2 311 6-7 lat
 • 2 311
 • 2 263 8-9 lat
 • 2 263
 • 1 861 10-11 lat
 • 1 861
 • 4 159 12-15 lat
 • 4 159
 • 2 911 16-20 lat
 • 2 911
 • 1 930 21-25 lat
 • 1 930
 • 1 163 26-30 lat
 • 1 163
 • 1 353 31 lat i więcej
 • 1 353
 • 14,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w lubelskim
 • Lubelskie
  14,4 lat
  Polska
  12,2 lat
 • 99 941Liczba motocykli zarejestrowanych w lubelskim
 • Motocykle w lubelskim w latach 2003 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 47,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Lubelskie
  47,4
  Cały kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 859 do 1 roku
 • 859
 • 439 2 lata
 • 439
 • 912 3 lata
 • 912
 • 2 791 4-5 lat
 • 2 791
 • 1 568 6-7 lat
 • 1 568
 • 2 293 8-9 lat
 • 2 293
 • 3 703 10-11 lat
 • 3 703
 • 9 170 12-15 lat
 • 9 170
 • 10 766 16-20 lat
 • 10 766
 • 7 858 21-25 lat
 • 7 858
 • 9 616 26-30 lat
 • 9 616
 • 49 966 31 lat i więcej
 • 49 966
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w lubelskim
 • Województwo
  26,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 913 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 483 km  Będących pod zarządem gminy
 • 213 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 217 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w lubelskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 363,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Lubelskie
  363,2 km
  Polska
  496,9 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,3 km
  Cały kraj
  4,1 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 11,4 km Długość bus-pasów
 • 2 593 Liczba licencji na taksówki
 • 2 593 Liczba taksówek