Województwo lubelskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. lubelskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Woj. lubelskie ma 2 121 613 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w 2050 roku wynosi 1 710 590, z czego 871 954 to kobiety, a 838 636 mężczyźni.

  Mieszkańcy lubelskiego zawarli w 2017 roku 10 568 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców lubelskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,4% to wdowy/wdowcy.

  Woj. lubelskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2 529. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,19 na 1000 mieszkańców lubelskiego. W 2017 roku urodziło się 20 898 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2016 roku 50,7% zgonów w lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w lubelskim były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności lubelskiego przypada 10.43 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2017 roku zarejestrowano 19 162 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 234 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla lubelskiego -5 072. W tym samym roku 620 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 279 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 341.

  61,1% mieszkańców lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 2 121 613 Liczba mieszkańców
 • 1 093 388 Kobiety
 • 1 028 225 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 710 590 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 871 954 Kobiety
 • 838 636 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w lubelskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w lubelskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lubelskie
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. lubelskie, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Lubelskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,4% Wdowcy/Wdowy
 • Lubelskie
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w lubelskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Lubelskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 10 568 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w lubelskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w lubelskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 898 Urodzenia żywe
 • 10 265 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 633 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Województwo
  9,8
  Cały kraj
  10,5
 • 42,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. lubelskie
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 9.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.07
 • 43.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.53
 • 91.58 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.58
 • 85.57 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85.57
 • 37.41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.41
 • 7.95 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.95
 • 0.32 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.32
 • 3 372 g Średnia waga noworodków
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 441 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Województwo
  3 372 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 28 Waga 5000g i więcej
 • 28
 • 230 Waga 4500g - 4999g
 • 230
 • 1 958 Waga 4000g - 4499g
 • 1 958
 • 6 531 Waga 3500g - 3999g
 • 6 531
 • 7 937 Waga 3000g - 3499g
 • 7 937
 • 2 968 Waga 2500g - 2999g
 • 2 968
 • 786 Waga 2000g - 2499g
 • 786
 • 283 Waga 1500g - 1999g
 • 283
 • 107 Waga 1000g - 1499g
 • 107
 • 53 Waga 600g - 999g
 • 53
 • 17 Waga poniżej 600g
 • 17
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • woj. lubelskie
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,89
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w lubelskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 284 Zgony
 • 10 588 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 696 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 69 Zgony niemowląt
 • 23 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 46 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Województwo
  10,4
  Cała Polska
  10,1
 • 113,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • woj. lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • woj. lubelskie
  3,5
  Cały kraj
  4,0
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • woj. lubelskie
  3,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w lubelskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Województwo
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Województwo
  23,8%
  Kraj
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • woj. lubelskie
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  4,0
  Kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Polska
  74,3
 • 253,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  253,5
  Cała Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Cały kraj
  261,6
 • 506,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 543,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lubelskie
  506,7
  Polska
  469,0
 • 80,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 124,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • woj. lubelskie
  80,2
  Kraj
  87,7
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  25,0
  Cała Polska
  31,8
 • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Województwo
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19 162 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 179 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 983 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 620 Zameldowania z zagranicy
 • 301 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 319 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 234 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 980 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 254 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 279 Wymeldowania za granicę
 • 138 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 141 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 731 Saldo migracji
 • -2 638 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 093 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 072 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 801 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 271 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 341 Saldo migracji zagranicznych
 • 163 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 178 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w lubelskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w lubelskim oddano do użytku 7 361 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w lubelskim to 774 406 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  57,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,8% na sprzedaż lub wynajem, 3,0% jako mieszkania spółdzielcze, mieszkania komunalne (2,4%), lokale zakładowe (0,0%). Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 83,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 16,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w lubelskim to 4,27 i jest większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w lubelskim to 96,90 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,54% mieszkań posiada łazienkę, 75,63% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,21% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 774 406 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 364,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  364,20
  Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 77,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • woj. lubelskie
  77,20 m2
  Polska
  74,00 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  28,10 m2
  Kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Lubelskie
  3,85
  Cała Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Lubelskie
  2,75
  Polska
  2,66
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • woj. lubelskie
  0,71
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 361 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  3,46
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 31 449 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. lubelskie
  4,27
  Cała Polska
  3,91
 • 14,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • woj. lubelskie
  14,79
  Cały kraj
  18,14
 • 713 527 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 96,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Lubelskie
  96,9 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Województwo
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 91,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Lubelskie
  91,68%
  Polska
  96,83%
 • 85,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Lubelskie
  85,06%
  Cała Polska
  93,74%
 • 82,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • woj. lubelskie
  82,54%
  Polska
  91,41%
 • 75,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • woj. lubelskie
  75,63%
  Polska
  82,34%
 • 43,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lubelskie
  43,21%
  Kraj
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Woj. lubelskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 183 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 51,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w lubelskim wynosiło w 2017 roku 8,8% (9,7% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim wynosiło 4 020,25 PLN, co odpowiada 88.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego 120 882 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 468 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 414.

  44,5% aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 183 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  183,0
  Cała Polska
  247,0
 • 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,7% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Województwo
  8,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w lubelskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w lubelskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w lubelskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 020 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  4 020 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w lubelskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 120 882 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 468 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 414 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,1% Pozostałe
 • 33,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w lubelskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 388 914 Pracujący ogółem
 • 201 710 Kobiety
 • 187 204 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lubelskie
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • woj. lubelskie
  34,7
  Cały kraj
  34,0
 • 119,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lubelskie
  119,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. lubelskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W lubelskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 177 365 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 131 000 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 998 nowych podmiotów, a 12 328 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (17 729) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14 314) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (16 082) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9 973) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w lubelskim najwięcej (12 123) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (170 316) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,2% (3 932) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (37 293) podmiotów, a 76,8% (136 140) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w lubelskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (14.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 177 365 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 932 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37 293 Przemysł i budownictwo
 • 136 140 Pozostała działalność
 • 15 998 Podmioty nowo zarejestrowane w lubelskim w 2017 roku
 • 12 328 Podmioty wyrejestrowane w lubelskim w 2017 roku
 • 131 000 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 170 316 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 170 316
 • 5 712 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5 712
 • 1 204 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 204
 • 105 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 105
 • 28 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 28
 • 177 232 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 177 232
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 3
 • 1 162 Spółdzielnie ogółem
 • 1 162
 • 14 757 Spółki handlowe ogółem
 • 14 757
 • 1 966  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 966
 • 272  Spółki handlowe - akcyjne
 • 272
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 4
 • 30    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 12 123  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12 123
 • 1 885    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1 885
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 4
 • 9 734 Spółki cywilne ogółem
 • 9 734
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 131 000 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 36 753 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36 753
 • 19 558 Budownictwo
 • 19 558
 • 12 581 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12 581
 • 10 881 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10 881
 • 10 848 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10 848
 • 10 100 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10 100
 • 6 091 Pozostała działalność
 • 6 091
 • 4 492 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4 492
 • 3 676 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3 676
 • 3 649 Informacja i komunikacja
 • 3 649
 • 3 451 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3 451
 • 3 050 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 050
 • 2 775 Edukacja
 • 2 775
 • 1 374 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1 374
 • 1 137 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 137
 • 295 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 295
 • 183 Górnictwo i wydobywanie
 • 183
 • 104 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 104
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w lubelskim stwierdzono 31 076 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w lubelskim wynosi 77,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,79 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 6,20 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,11 (83%), drogowe - 1,92 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 076 Przestępstwa ogółem
 • 31 076
 • 18 716 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 18 716
 • 6 626 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 6 626
 • 4 081 Przestępstwa drogowe
 • 4 081
 • 1 048 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 1 048
 • 13 191 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 13 191
 • 14,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  14,59
  Cały kraj
  19,62
 • 8,79 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  8,79
  Kraj
  12,07
 • 3,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  3,11
  Polska
  4,94
 • 1,92 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  1,92
  Cała Polska
  1,78
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  0,49
  Kraj
  0,49
 • 6,20 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  6,20
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Lubelskie
  77%
  Cały kraj
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Województwo
  69%
  Cały kraj
  60%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • woj. lubelskie
  83%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Lubelskie
  86%
  Kraj
  84%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Województwo
  61%
  Kraj
  52%

Woj. lubelskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu lubelskiego wyniosła w 2017 roku 858,9 mln złotych, co daje 403 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.2% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu lubelskiego - 52.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 295,9 mln złotych, czyli 34,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu lubelskiego wyniosła w 2017 roku 869,3 mln złotych, co daje 408 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). W budżecie lubelskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 25,6 złotych na mieszkańca (6,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 61,9 złotych na mieszkańca (15,2%).
 • Wydatki budżetu w lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  767,2 mln

  352(100%)

  896,8 mln

  412(100%)

  840,8 mln

  388(100%)

  1,04 mld

  481(100%)

  1,49 mld

  690(100%)

  1,34 mld

  625(100%)

  735,3 mln

  344(100%)

  858,9 mln

  403(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  318,3 mln

  148(41.5%)

  371,6 mln

  171(41.4%)

  354,4 mln

  164(42.1%)

  467,0 mln

  217(44.9%)

  639,4 mln

  298(43%)

  362,0 mln

  169(27%)

  253,6 mln

  119(34.5%)

  451,2 mln

  212(52.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  68,2 mln

  31,7(8.9%)

  73,1 mln

  33,6(8.1%)

  88,6 mln

  40,9(10.5%)

  85,8 mln

  39,8(8.3%)

  113,2 mln

  52,7(7.6%)

  118,5 mln

  55,4(8.8%)

  92,8 mln

  43,5(12.6%)

  96,3 mln

  45,3(11.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  77,4 mln

  36,0(10.1%)

  112,1 mln

  51,6(12.5%)

  80,9 mln

  37,4(9.6%)

  96,4 mln

  44,7(9.3%)

  94,4 mln

  44,0(6.4%)

  73,3 mln

  34,2(5.5%)

  66,4 mln

  31,1(9%)

  69,9 mln

  32,9(8.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  52,2 mln

  24,2(6.8%)

  58,6 mln

  27,0(6.5%)

  59,7 mln

  27,6(7.1%)

  90,6 mln

  42,0(8.7%)

  148,2 mln

  69,0(10%)

  125,5 mln

  58,6(9.4%)

  72,2 mln

  33,8(9.8%)

  61,9 mln

  29,1(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  41,9 mln

  19,5(5.5%)

  45,5 mln

  21,0(5.1%)

  49,6 mln

  22,9(5.9%)

  47,9 mln

  22,2(4.6%)

  47,7 mln

  22,2(3.2%)

  43,8 mln

  20,5(3.3%)

  41,6 mln

  19,5(5.7%)

  42,8 mln

  20,1(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  40,0 mln

  18,6(5.2%)

  37,6 mln

  17,3(4.2%)

  35,0 mln

  16,2(4.2%)

  31,6 mln

  14,7(3%)

  37,6 mln

  17,5(2.5%)

  28,1 mln

  13,1(2.1%)

  19,3 mln

  9,0(2.6%)

  32,7 mln

  15,4(3.8%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  59,3 mln

  27,5(7.7%)

  71,7 mln

  33,0(8%)

  56,0 mln

  25,9(6.7%)

  59,2 mln

  27,5(5.7%)

  87,6 mln

  40,8(5.9%)

  99,0 mln

  46,3(7.4%)

  41,5 mln

  19,5(5.6%)

  27,6 mln

  13,0(3.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  11,7 mln

  5,4(1.5%)

  13,4 mln

  6,2(1.5%)

  17,0 mln

  7,8(2%)

  15,1 mln

  7,0(1.5%)

  14,5 mln

  6,8(1%)

  17,8 mln

  8,3(1.3%)

  20,3 mln

  9,5(2.8%)

  19,3 mln

  9,1(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  46,4 mln

  21,5(6%)

  57,9 mln

  26,7(6.5%)

  46,9 mln

  21,7(5.6%)

  69,8 mln

  32,4(6.7%)

  78,3 mln

  36,5(5.3%)

  126,5 mln

  59,1(9.4%)

  70,8 mln

  33,2(9.6%)

  11,7 mln

  5,5(1.4%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  209,6 tys

  0,1(0%)

  10,9 mln

  5,0(1.2%)

  7,8 mln

  3,6(0.9%)

  30,8 mln

  14,3(3%)

  157,6 mln

  73,4(10.6%)

  221,0 mln

  103(16.5%)

  6,2 mln

  2,9(0.8%)

  8,0 mln

  3,8(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  0,8(0.2%)

  6,4 mln

  3,0(0.7%)

  7,4 mln

  3,4(0.9%)

  6,1 mln

  2,8(0.6%)

  6,8 mln

  3,2(0.5%)

  5,3 mln

  2,5(0.4%)

  5,1 mln

  2,4(0.7%)

  6,3 mln

  3,0(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,9 mln

  5,0(1.4%)

  4,7 mln

  2,2(0.5%)

  11,3 mln

  5,2(1.3%)

  9,1 mln

  4,2(0.9%)

  21,3 mln

  9,9(1.4%)

  48,9 mln

  22,8(3.6%)

  5,8 mln

  2,7(0.8%)

  6,2 mln

  2,9(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  13,8 mln

  6,4(1.8%)

  6,2 mln

  2,9(0.7%)

  4,0 mln

  1,8(0.5%)

  1,8 mln

  0,8(0.2%)

  2,4 mln

  1,1(0.2%)

  8,3 mln

  3,9(0.6%)

  1,6 mln

  0,7(0.2%)

  5,8 mln

  2,7(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,0 mln

  6,5(1.8%)

  14,7 mln

  6,8(1.6%)

  7,3 mln

  3,4(0.9%)

  3,3 mln

  1,5(0.3%)

  4,0 mln

  1,9(0.3%)

  4,6 mln

  2,1(0.3%)

  25,8 mln

  12,1(3.5%)

  4,6 mln

  2,2(0.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  2,2(0.6%)

  3,9 mln

  1,8(0.4%)

  5,8 mln

  2,7(0.7%)

  14,9 mln

  6,9(1.4%)

  11,7 mln

  5,5(0.8%)

  8,3 mln

  3,9(0.6%)

  5,6 mln

  2,6(0.8%)

  3,6 mln

  1,7(0.4%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,3 mln

  0,6(0.2%)

  1,6 mln

  0,7(0.2%)

  1,7 mln

  0,8(0.2%)

  1,8 mln

  0,8(0.2%)

  2,1 mln

  1,0(0.1%)

  2,2 mln

  1,0(0.2%)

  2,5 mln

  1,2(0.3%)

  3,0 mln

  1,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  1,1(0.3%)

  2,2 mln

  1,0(0.2%)

  2,3 mln

  1,0(0.3%)

  2,4 mln

  1,1(0.2%)

  2,5 mln

  1,2(0.2%)

  2,5 mln

  1,1(0.2%)

  2,3 mln

  1,1(0.3%)

  2,3 mln

  1,1(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  215,8 tys

  0,1(0%)

  632,9 tys

  0,3(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  169,7 tys

  0,1(0%)

  306,3 tys

  0,1(0%)

  541,7 tys

  0,3(0.1%)

  659,4 tys

  0,3(0.1%)

  643,4 tys

  0,3(0%)

  593,7 tys

  0,3(0%)

  715,2 tys

  0,3(0.1%)

  578,8 tys

  0,3(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  277,2 tys

  0,1(0%)

  272,8 tys

  0,1(0%)

  235,6 tys

  0,1(0%)

  138,6 tys

  0,1(0%)

  265,8 tys

  0,1(0%)

  358,2 tys

  0,2(0%)

  496,2 tys

  0,2(0.1%)

  568,2 tys

  0,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  676,8 tys

  0,3(0.1%)

  493,0 tys

  0,2(0.1%)

  499,8 tys

  0,2(0.1%)

  1,4 mln

  0,7(0.1%)

  10,9 mln

  5,1(0.7%)

  42,6 mln

  19,9(3.2%)

  342,2 tys

  0,2(0%)

  230,6 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,4 mln

  0,7(0.2%)

  3,4 mln

  1,6(0.4%)

  3,7 mln

  1,7(0.4%)

  3,6 mln

  1,7(0.3%)

  2,0 mln

  0,9(0.1%)

  885,0 tys

  0,4(0.1%)

  100,0 tys

  0,0(0%)

  200,0 tys

  0,1(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  143,3 tys

  0,1(0%)

  251,0 tys

  0,1(0%)

  267,5 tys

  0,1(0%)

  321,8 tys

  0,1(0%)

  610,5 tys

  0,3(0%)

  207,9 tys

  0,1(0%)

  199,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  440,4 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  752,5 mln

  345(100%)

  851,3 mln

  391(100%)

  776,8 mln

  358(100%)

  1,00 mld

  463(100%)

  1,33 mld

  619(100%)

  1,14 mld

  533(100%)

  815,6 mln

  382(100%)

  869,3 mln

  408(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  450,0 mln

  209(59.8%)

  477,4 mln

  220(56.1%)

  421,3 mln

  195(54.2%)

  431,8 mln

  200(43.2%)

  465,5 mln

  217(35%)

  416,8 mln

  195(36.5%)

  366,0 mln

  172(44.9%)

  483,4 mln

  227(55.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  123,6 mln

  57,4(16.4%)

  154,9 mln

  71,3(18.2%)

  158,8 mln

  73,3(20.4%)

  171,4 mln

  79,5(17.1%)

  173,3 mln

  80,7(13%)

  170,1 mln

  79,5(14.9%)

  168,5 mln

  79,0(20.7%)

  187,3 mln

  88,1(21.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  78,2 mln

  36,3(10.4%)

  58,7 mln

  27,0(6.9%)

  64,4 mln

  29,7(8.3%)

  212,4 mln

  98,5(21.2%)

  359,7 mln

  167(27%)

  137,7 mln

  64,3(12.1%)

  105,7 mln

  49,5(13%)

  94,0 mln

  44,2(10.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  67,1 mln

  31,2(8.9%)

  102,0 mln

  47,0(12%)

  69,3 mln

  32,0(8.9%)

  85,0 mln

  39,4(8.5%)

  75,9 mln

  35,3(5.7%)

  51,2 mln

  23,9(4.5%)

  58,3 mln

  27,3(7.1%)

  61,2 mln

  28,8(7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  1,5(0.4%)

  6,7 mln

  3,1(0.8%)

  5,6 mln

  2,6(0.7%)

  5,4 mln

  2,5(0.5%)

  7,6 mln

  3,5(0.6%)

  6,7 mln

  3,1(0.6%)

  8,3 mln

  3,9(1%)

  7,8 mln

  3,7(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,6 mln

  7,2(2.1%)

  15,8 mln

  7,3(1.9%)

  16,7 mln

  7,7(2.1%)

  15,7 mln

  7,3(1.6%)

  15,0 mln

  7,0(1.1%)

  12,9 mln

  6,0(1.1%)

  6,5 mln

  3,1(0.8%)

  7,0 mln

  3,3(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  1,8(0.5%)

  4,8 mln

  2,2(0.6%)

  6,4 mln

  3,0(0.8%)

  6,2 mln

  2,9(0.6%)

  6,3 mln

  2,9(0.5%)

  6,5 mln

  3,0(0.6%)

  4,7 mln

  2,2(0.6%)

  6,6 mln

  3,1(0.8%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  915,9 tys

  0,4(0.1%)

  844,1 tys

  0,4(0.1%)

  3,2 mln

  1,5(0.3%)

  8,1 mln

  3,8(0.6%)

  20,1 mln

  9,4(1.8%)

  14,4 mln

  6,7(1.8%)

  6,5 mln

  3,0(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,1 mln

  2,8(0.8%)

  3,9 mln

  1,8(0.5%)

  837,0 tys

  0,4(0.1%)

  700,4 tys

  0,3(0.1%)

  318,3 tys

  0,1(0%)

  119,0 tys

  0,1(0%)

  513,2 tys

  0,2(0.1%)

  5,0 mln

  2,3(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  231,7 tys

  0,1(0%)

  2,7 mln

  1,2(0.3%)

  3,2 mln

  1,5(0.4%)

  2,8 mln

  1,3(0.3%)

  13,2 mln

  6,1(1%)

  11,8 mln

  5,5(1%)

  5,5 mln

  2,6(0.7%)

  1,5 mln

  0,7(0.2%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,1 mln

  0,5(0.2%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  0,6(0.2%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  160,9 tys

  0,1(0%)

  208,9 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  0,5(0.1%)

  4,0 mln

  1,9(0.3%)

  4,2 mln

  2,0(0.4%)

  1,8 mln

  0,8(0.2%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  294,7 tys

  0,1(0%)

  813,8 tys

  0,4(0.1%)

  2,1 mln

  1,0(0.3%)

  6,0 mln

  2,8(0.6%)

  11,8 mln

  5,5(0.9%)

  5,3 mln

  2,5(0.5%)

  4,2 mln

  2,0(0.5%)

  803,2 tys

  0,4(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  161,8 tys

  0,1(0%)

  306,3 tys

  0,1(0%)

  562,9 tys

  0,3(0.1%)

  522,4 tys

  0,2(0.1%)

  770,1 tys

  0,4(0.1%)

  572,0 tys

  0,3(0.1%)

  718,6 tys

  0,3(0.1%)

  578,8 tys

  0,3(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  0,5(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.2%)

  12,3 mln

  5,7(1.2%)

  124,5 mln

  58,0(9.4%)

  198,7 mln

  92,8(17.4%)

  28,2 mln

  13,2(3.5%)

  561,7 tys

  0,3(0.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  844,9 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,5(0.1%)

  2,4 mln

  1,1(0.3%)

  10,8 mln

  5,0(1.1%)

  8,7 mln

  4,1(0.7%)

  5,3 mln

  2,5(0.5%)

  2,9 mln

  1,4(0.4%)

  366,4 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  37,9 tys

  0,0(0%)

  17,7 mln

  8,1(2.1%)

  20,5 mln

  9,4(2.6%)

  31,9 mln

  14,8(3.2%)

  43,1 mln

  20,1(3.2%)

  59,5 mln

  27,8(5.2%)

  30,9 mln

  14,5(3.8%)

  357,7 tys

  0,2(0%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,7 tys

  0,0(0%)

  558,1 tys

  0,3(0.1%)

  672,1 tys

  0,3(0.1%)

  57,0 tys

  0,0(0%)

  63,2 tys

  0,0(0%)

  133,1 tys

  0,1(0%)

  169,7 tys

  0,1(0%)

  346,3 tys

  0,2(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  118

  0,0(0%)

  117

  0,0(0%)

  147,5 tys

  0,1(0%)

  322,5 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  116,7 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,0(0%)

  22,9 tys

  0,0(0%)

  68,2 tys

  0,0(0%)

  18,6 tys

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,0(0%)

  451

  0,0(0%)

  21,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,9 tys

  0,0(0%)

  245,7 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,0(0%)

  190,4 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  134,1 tys

  0,1(0%)

  140,1 tys

  0,1(0%)

  93,9 tys

  0,0(0%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  10,4 mln

  4,8(0.8%)

  32,5 mln

  15,2(2.8%)

  7,0 mln

  3,3(0.9%)

  197

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  143,3 tys

  0,1(0%)

  283,9 tys

  0,1(0%)

  244,2 tys

  0,1(0%)

  320,3 tys

  0,1(0%)

  610,5 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  210,0 tys

  0,1(0%)

  15,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  440,4 tys

  0,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. lubelskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 493 922 mieszkańców lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 241 488 kobiet oraz 252 434 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,7% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców lubelskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy lubelskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w lubelskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,0%) oraz wyższe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,0%) oraz podstawowe ukończone (21,1%).

  16,4% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 792 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,47.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,2% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,2% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,27.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (31,4% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 17,0% Wykształcenie wyższe
 • Województwo
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 19,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,5% W miastach
  (wyższe)
 • 9,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,1% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,2% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 4,3% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • woj. lubelskie
  11,7%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 15,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 15,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 23,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 792 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Województwo
  792,0
  Polska
  811,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • woj. lubelskie
  1,13
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 3 625,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3 595,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 137,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 132,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 314,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 288,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 156,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 154,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Lubelskie
  94,47
  Cały kraj
  96,62
 • 91,77 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Województwo
  91,77
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Województwo
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 10 295,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 8 740,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 554,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 513,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 461,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. lubelskie
  98,27
  Kraj
  100,01
 • 92,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • woj. lubelskie
  92,40
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Woj. lubelskie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 12 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 12
 •  
 • 5 391,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 3 998,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 392,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 321,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 258,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w lubelskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 6 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 23 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 23
 • 2 424,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1 708,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 715,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 7,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 136,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 106,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Województwo
  22,0
  Kraj
  24,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 5 Technika dla młodzieży specjalne
 • 5
 • 12 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 12
 • 2 786,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1 724,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 061,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 27,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Województwo
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21 Szkoły policealne ogółem
 • 21
 • 18 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 18
 • 7 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 21 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 21
 • 45,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 28,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 527,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 392,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 135,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. lubelskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. lubelskie, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w lubelskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w lubelskim znajdowało się 116 hoteli (1 ★★★★★, 11 ★★★★, 71 ★★★, 21 ★★, 4 , 8 w trakcie kategoryzacji), 5 moteli (3 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji) oraz 16 pensjonatów (1 ★★★★, 4 ★★★, 5 ★★, 2 , 4 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 76 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 53 (całoroczne: 52)
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 30 (całoroczne: 10)
  • ośrodki wczasowe: 34 (całoroczne: 2)
  • ośrodki kolonijne: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 27 (całoroczne: 17)
  • hostele: 6 (całoroczne: 5)
  • domy pracy twórczej: 2
  • zespoły domków turystycznych: 20 (całoroczne: 3)
  • kempingi: 6 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 59 (całoroczne: 23)
  • kwatery agroturystyczne: 32 (całoroczne: 14)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 28 (całoroczne: 19)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 126
  • drzwi automatycznie otwierane: 34
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 69
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 92


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 193 (liczba sal: 353, liczba miejsc: 27 986)
  • z nagłośnieniem: 166
  • z projektorem multimedialnym: 170
  • z zestawem do wideokonferencji: 45
  • z obsługą techniczną: 107
  • z ekranem: 173
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 165
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 129
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 304


 • Domy i ośrodki kultury w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w lubelskim: 225 (publiczne: 206, prywatne: 19), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 132 (przystosowane wejście do budynku: 130, udogodnienia wewnątrz budynku: 79). W lubelskim 146 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 23 269 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 12 947 (uczestnicy: 2 001 458)
  • seanse filmowe: 583 (uczestnicy: 38 316)
  • wystawy: 1 006 (uczestnicy: 225 571)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 702 (uczestnicy: 334 447)
  • koncerty: 1 607 (uczestnicy: 552 912)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 988 (uczestnicy: 90 630)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 935 (uczestnicy: 155 301)
  • konkursy: 1 068 (uczestnicy: 74 730)
  • pokazy teatralne: 1 044 (uczestnicy: 198 306)
  • konferencje: 102 (uczestnicy: 12 710)
  • interdyscyplinarne: 814 (uczestnicy: 192 050)
  • warsztaty: 2 670 (uczestnicy: 49 552)
  • inne: 428 (uczestnicy: 76 933)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 786 (członkowie: 35 786)
  • plastyczne/techniczne: 289 (członkowie: 4 965)
  • taneczne: 209 (członkowie: 5 254)
  • muzyczne: 176 (członkowie: 1 913)
  • informatyczne: 22 (członkowie: 371)
  • fotograficzne i filmowe: 28 (członkowie: 427)
  • teatralne: 101 (członkowie: 1 308)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 106 (członkowie: 3 880)
  • literackie: 33 (członkowie: 493)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 149 (członkowie: 4 521)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 7 (członkowie: 2 288)
  • koło gospodyń wiejskich: 575 (członkowie: 8 179)
  • inne: 91 (członkowie: 2 187)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 288 (absolwenci: 5 014)
  • języków obcych: 53 (absolwenci: 731)
  • plastyczne: 53 (absolwenci: 936)
  • nauki gry na instrumentach: 54 (absolwenci: 500)
  • wiedzy praktycznej: 20 (absolwenci: 390)
  • tańca: 47 (absolwenci: 1 515)
  • komputerowe: 40 (absolwenci: 554)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 21
  • filmowe: 11
  • plastyczne: 119
  • muzyczne: 110
  • politechniczne: 7
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 3
  • komputerowe: 84
  • ceramiczne: 11
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 9
  • sale baletowe/taneczne: 85
  • inne: 27


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 355 (członkowie: 20 896)
  • teatralne: 160 (członkowie: 1 911)
  • muzyczne - instrumentalne: 215 (członkowie: 2 583)
  • wokalne i chóry: 256 (członkowie: 3 852)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 388 (członkowie: 5 638)
  • taneczne: 295 (członkowie: 6 241)
  • inne: 41 (członkowie: 671)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w lubelskim działały 32 kina posiadające 62 sale z 11 691 miejscami na widowni. Odbyło się 77 060 seansów, na które przyszło 2 017 428 widzów, w tym 15 800 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 544 990 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 27 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 21 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w lubelskim siedzibę miało 6 teatrów (teatr dramatyczny: 3, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 2, teatr lalkowy: 1). Odbyło się 697 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 120 351 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w lubelskim miały 4 teatry. Odbyły się 644 przedstawienia, na które przyszło 124 038 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w lubelskim działało 56 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 22). Odnotowano 1 371 707 zwiedzających, co daje 6 442 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 25 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 16 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w lubelskim działały 582 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 6 296 551 wolumenów oraz 2 984 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 575 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 256 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 142 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 601 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 637 508 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 520
  • dostępne dla czytelników: 1 999
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 980
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 291
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 209
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 339
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 332
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 300
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 130


 • Biblioteki naukowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w lubelskim działało 89 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 7 263 960 wolumenów w tym ziobry specjalne: 793 247. Odnotowano 87 784 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 723 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 120 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 8 395 756 wolumenów. Odnotowano 164 318 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 523
  • dostępne dla czytelników: 759
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 729
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 67
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 37
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 61
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 64
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 67
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 31


 • Kluby sportowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w lubelskim działało 731 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 48 647 członków. Zarejestrowano 47 369 ćwiczących (mężczyźni: 35 528, kobiety: 11 841, chłopcy do lat 18: 25 310, dziewczęta do lat 18: 9 921). Aktywne były 1 424 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (968), instruktora sportowego (1151) oraz inne osoby (410).

  Ćwiczący w klubach sportowych w lubelskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. lubelskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 1 242 wypadków drogowych w lubelskim odnotowano 157 ofiar śmiertelnych oraz 1 432 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7,4 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,2 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 83,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2017 roku w lubelskim zarejestrowanych było 1 646 850 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 156 110 samochodów osobowych (541,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla kraju), 160 122 samochodów ciężarowych (83,0 - mniej od wartości dla Polski), 6 985 autobusów (3,3 - znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 16 853 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 85 625 motocykli (40,1 - znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2017 roku w lubelskim znajdowały się 683 km ścieżek rowerowych, 4,8 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 472 taksówki oraz 2 468 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 242 Wypadki drogowe
 • 157 Ofiary śmiertelne
 • 1 432 Ranni
 • Wypadki drogowe w lubelskim w latach 2000 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 58,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  58,4
  Polska
  85,2
 • 7,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,4
  Cały kraj
  7,4
 • 9,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Lubelskie
  9,2
  Kraj
  9,6
 • 83,78 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Województwo
  83,8
  Polska
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 1 646 850 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w lubelskim w 2016 roku
 • 1 156 110 Samochody osobowe
 • 160 122 Samochody ciężarowe
 • 11 481 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 6 985 Autobusy
 • 9 576 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 16 946 Ciągniki samochodowe
 • 16 853   Ciągniki siodłowe
 • 211 369 Ciągniki rolnicze
 • 85 625 Motocykle
 • 30 238   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 78 348 Motorowery
 • 1 156 110Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Samochody osobowe w lubelskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 541,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Lubelskie
  541,9
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg249 715
  • 1400-1649 kg322 486
  • 1650-1899 kg298 482
  • 1900 kg i więcej285 427
 • 249 715 do 1399 kg
 • 322 486 1400-1649 kg
 • 298 482 1650-1899 kg
 • 285 427 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 373 980 do 1399 cm3
 • 373 980
 • 671 587 1400-1999 cm3
 • 671 587
 • 110 543 2000 i więcej cm3
 • 110 543
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w lubelskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna552 327
  • olej napędowy373 933
  • gaz (LPG)227 764
  • pozostałe2 086
 • 552 327 benzyna
 • 373 933 olej napędowy
 • 227 764 gaz (LPG)
 • 2 086 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 14 757 do 1 roku
 • 14 757
 • 8 223 2 lata
 • 8 223
 • 8 312 3 lata
 • 8 312
 • 24 621 4-5 lat
 • 24 621
 • 31 481 6-7 lat
 • 31 481
 • 60 003 8-9 lat
 • 60 003
 • 75 549 10-11 lat
 • 75 549
 • 202 290 12-15 lat
 • 202 290
 • 306 385 16-20 lat
 • 306 385
 • 181 347 21-25 lat
 • 181 347
 • 94 477 26-30 lat
 • 94 477
 • 148 665 31 lat i więcej
 • 148 665
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w lubelskim
 • woj. lubelskie
  19,0 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 160 122Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Samochody ciężarowe w lubelskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Lubelskie
  83,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 84 258 do 999 kg
 • 84 258
 • 42 771 1000-1499 kg
 • 42 771
 • 11 333 1500-2999 kg
 • 11 333
 • 1 167 3000-3499 kg
 • 1 167
 • 2 418 3500-4999 kg
 • 2 418
 • 7 246 5000-6999 kg
 • 7 246
 • 4 613 7000-9999 kg
 • 4 613
 • 4 388 10000-14999 kg
 • 4 388
 • 1 928 15000 kg i więcej
 • 1 928
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna35 100
  • olej napędowy114 565
  • gaz (LPG)9 460
  • pozostałe997
 • 35 100 benzyna
 • 114 565 olej napędowy
 • 9 460 gaz (LPG)
 • 997 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 2 673 do 1 roku
 • 2 673
 • 2 072 2 lata
 • 2 072
 • 1 813 3 lata
 • 1 813
 • 4 434 4-5 lat
 • 4 434
 • 8 436 6-7 lat
 • 8 436
 • 9 777 8-9 lat
 • 9 777
 • 9 376 10-11 lat
 • 9 376
 • 24 738 12-15 lat
 • 24 738
 • 34 440 16-20 lat
 • 34 440
 • 17 269 21-25 lat
 • 17 269
 • 13 575 26-30 lat
 • 13 575
 • 31 519 31 lat i więcej
 • 31 519
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w lubelskim
 • woj. lubelskie
  19,4 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 6 985Liczba autobusów zarejestrowanych w lubelskim
 • Autobusy w lubelskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  3,3
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna257
  • olej napędowy6 676
  • gaz (LPG)9
  • pozostałe43
 • 257 benzyna
 • 6 676 olej napędowy
 • 9 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 150 do 1 roku
 • 150
 • 82 2 lata
 • 82
 • 63 3 lata
 • 63
 • 262 4-5 lat
 • 262
 • 177 6-7 lat
 • 177
 • 257 8-9 lat
 • 257
 • 446 10-11 lat
 • 446
 • 926 12-15 lat
 • 926
 • 1 534 16-20 lat
 • 1 534
 • 919 21-25 lat
 • 919
 • 810 26-30 lat
 • 810
 • 1 359 31 lat i więcej
 • 1 359
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w lubelskim
 • Lubelskie
  20,2 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 16 853Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Ciągniki siodłowe w lubelskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Województwo
  7,9
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna121
  • olej napędowy16 627
  • gaz (LPG)79
  • pozostałe26
 • 121 benzyna
 • 16 627 olej napędowy
 • 79 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 595 do 1 roku
 • 595
 • 242 2 lata
 • 242
 • 561 3 lata
 • 561
 • 1 587 4-5 lat
 • 1 587
 • 967 6-7 lat
 • 967
 • 2 788 8-9 lat
 • 2 788
 • 1 767 10-11 lat
 • 1 767
 • 2 664 12-15 lat
 • 2 664
 • 2 589 16-20 lat
 • 2 589
 • 1 250 21-25 lat
 • 1 250
 • 871 26-30 lat
 • 871
 • 972 31 lat i więcej
 • 972
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w lubelskim
 • Lubelskie
  13,5 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 85 625Liczba motocykli zarejestrowanych w lubelskim
 • Motocykle w lubelskim w latach 2003 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 40,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Lubelskie
  40,1
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 594 do 1 roku
 • 1 594
 • 503 2 lata
 • 503
 • 356 3 lata
 • 356
 • 1 314 4-5 lat
 • 1 314
 • 1 887 6-7 lat
 • 1 887
 • 3 187 8-9 lat
 • 3 187
 • 3 249 10-11 lat
 • 3 249
 • 6 453 12-15 lat
 • 6 453
 • 7 765 16-20 lat
 • 7 765
 • 5 960 21-25 lat
 • 5 960
 • 11 636 26-30 lat
 • 11 636
 • 41 721 31 lat i więcej
 • 41 721
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w lubelskim
 • woj. lubelskie
  26,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 683 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 379 km  Będących pod zarządem gminy
 • 173 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 130 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w lubelskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 271,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  271,8 km
  Kraj
  388,2 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Lubelskie
  3,2 km
  Polska
  3,2 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4,8 km Długość bus-pasów
 • 2 468 Liczba licencji na taksówki
 • 2 472 Liczba taksówek