Województwo lubelskie w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, zarobki, wynagrodzenie)

Woj. lubelskie - Podstawowe informacje

Woj. lubelskie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Woj. lubelskie ma 2 076 382 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w 2050 roku wynosi 1 710 590, z czego 871 954 to kobiety, a 838 636 mężczyźni.

  Mieszkańcy lubelskiego zawarli w 2021 roku 9 014 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców lubelskiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Woj. lubelskie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13 976. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,70 na 1000 mieszkańców lubelskiego. W 2021 roku urodziło się 16 641 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 345 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla całego kraju.

  W 2021 roku 42,2% zgonów w lubelskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,4% zgonów w lubelskim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności lubelskiego przypada 14.67 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla Polski.

  W 2021 roku zarejestrowano 20 716 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 737 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla lubelskiego -5 021. W tym samym roku 646 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 391 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 255.

  59,4% mieszkańców lubelskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 076 382 Liczba mieszkańców
 • 1 070 284 Kobiety
 • 1 006 098 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców lubelskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 710 590 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 871 954 Kobiety
 • 838 636 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w lubelskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Lubelskie
  42,6 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Woj. lubelskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców lubelskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - Woj. lubelskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Woj. lubelskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Woj. lubelskie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Województwo
  28,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Województwo
  55,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • woj. lubelskie
  9,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Województwo
  6,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • woj. lubelskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w lubelskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,6
 • 9 014 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w lubelskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -13 976 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -7 091 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 885 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Województwo
  -6,7
  Cała Polska
  -4,9
 • -5,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w lubelskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w lubelskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w lubelskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w lubelskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 641 Urodzenia żywe
 • 8 055 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 586 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  8,0
  Polska
  8,7
 • 35,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • woj. lubelskie
  35,0
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 345 g Średnia waga noworodków
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • woj. lubelskie
  3 345 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 5000g i więcej
 • 11
 • 168 Waga 4500g - 4999g
 • 168
 • 1 449 Waga 4000g - 4499g
 • 1 449
 • 5 160 Waga 3500g - 3999g
 • 5 160
 • 6 308 Waga 3000g - 3499g
 • 6 308
 • 2 460 Waga 2500g - 2999g
 • 2 460
 • 710 Waga 2000g - 2499g
 • 710
 • 229 Waga 1500g - 1999g
 • 229
 • 122 Waga 1000g - 1499g
 • 122
 • 57 Waga 600g - 999g
 • 57
 • 14 Waga poniżej 600g
 • 14
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Lubelskie
  1,20
  Cały kraj
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Województwo
  0,58
  Cała Polska
  0,64
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Województwo
  0,54
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w lubelskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 617 Zgony
 • 15 146 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 471 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 77 Zgony niemowląt
 • 37 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 40 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 48,1%
  51,9%
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  14,7
  Polska
  13,6
 • 184,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Lubelskie
  184,0
  Kraj
  156,7
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Lubelskie
  4,6
  Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Lubelskie
  3,7
  Cała Polska
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w lubelskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Lubelskie
  42,2%
  Polska
  34,8%
 • 17,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • woj. lubelskie
  17,4%
  Kraj
  19,6%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Województwo
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 5 869 Zgony spowodowane COVID-19
 • 12,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,8
  Cała Polska
  13,3
 • 89,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  89,0
  Cały kraj
  74,4
 • 259,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  259,7
  Polska
  268,1
 • 234,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,9
  Polska
  246,5
 • 630,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 678,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 579,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Województwo
  630,6
  Kraj
  475,8
 • 80,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lubelskie
  80,0
  Cała Polska
  70,6
 • 29,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lubelskie
  29,1
  Polska
  32,6
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • woj. lubelskie
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w lubelskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 726 Osoby w zamachach samobójczych
 • 224 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 502 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 339 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 387 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 321 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 57 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 264 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 145 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 176 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 35 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  35,0
  Cała Polska
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  15,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 11 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 11
 • 59 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 59
 • 77 zażycie innych leków
 • 77
 • 34 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 34
 • 79 samookaleczenie powierzchniowe
 • 79
 • 43 rzucenie się z wysokości
 • 43
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 369 powieszenie się
 • 369
 • 5 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 5
 • 7 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 7
 • 5 uduszenie się
 • 5
 • 5 samopodpalenie
 • 5
 • 26 inny
 • 26
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 4 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 4
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 11 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 11
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 20 rzucenie się z wysokości
 • 20
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 259 powieszenie się
 • 259
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • 6 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 6
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 133 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 133
 • 11 choroba fizyczna
 • 11
 • 4 trwałe kalectwo
 • 4
 • 52 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 52
 • 6 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 6
 • 58 zawód miłosny
 • 58
 • 6 problemy w szkole lub pracy
 • 6
 • 7 nagła utrata źródła utrzymania
 • 7
 • 19 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 19
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 1 niepożądana ciąża
 • 1
 • 9 śmierć bliskiej osoby
 • 9
 • 15 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 15
 • 51 inna nie wymieniona
 • 51
 • 368 nieustalona
 • 368
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 50 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 50
 • 7 choroba fizyczna
 • 7
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 12 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 12
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 12 zawód miłosny
 • 12
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 8 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 8
 • 3 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 3
 • 1 niepożądana ciąża
 • 1
 • 4 śmierć bliskiej osoby
 • 4
 • 13 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 13
 • 13 inna nie wymieniona
 • 13
 • 199 nieustalona
 • 199
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 5 12 lat i mniej
 • 5
 • 64 13-18 lat
 • 64
 • 69 19-24 lat
 • 69
 • 64 25-29 lat
 • 64
 • 275 30-49 lat
 • 275
 • 189 50-60 lat
 • 189
 • 59 70 lat i więcej
 • 59
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 5 13-18 lat
 • 5
 • 18 19-24 lat
 • 18
 • 23 25-29 lat
 • 23
 • 108 30-49 lat
 • 108
 • 122 50-60 lat
 • 122
 • 44 70 lat i więcej
 • 44
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy109
  • pod wpływem alkoholu214
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków45
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony358
 • 109 trzeźwy
 • 214 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 45 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 358 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy31
  • pod wpływem alkoholu32
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony252
 • 31 trzeźwy
 • 32 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 252 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 293 kawaler/panna
 • 293
 • 240 żonaty/zamężna
 • 240
 • 34 konkubinat
 • 34
 • 39 wdowiec/wdowa
 • 39
 • 57 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 57
 • 5 separacja
 • 5
 • 58 nieustalony
 • 58
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 103 kawaler/panna
 • 103
 • 116 żonaty/zamężna
 • 116
 • 10 konkubinat
 • 10
 • 28 wdowiec/wdowa
 • 28
 • 37 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 37
 • 2 separacja
 • 2
 • 25 nieustalony
 • 25
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne13
  • podstawowe i gimnazjalne81
  • zasadnicze zawodowe54
  • średnie74
  • wyższe19
  • nieustalony485
 • 13 podstawowe niepełne
 • 81 podstawowe i gimnazjalne
 • 54 zasadnicze zawodowe
 • 74 średnie
 • 19 wyższe
 • 485 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne23
  • zasadnicze zawodowe24
  • średnie31
  • wyższe13
  • nieustalony229
 • 1 podstawowe niepełne
 • 23 podstawowe i gimnazjalne
 • 24 zasadnicze zawodowe
 • 31 średnie
 • 13 wyższe
 • 229 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 152 praca
 • 152
 • 124 na utrzymaniu innej osoby
 • 124
 • 33 renta
 • 33
 • 75 emerytura
 • 75
 • 11 zasiłek lub alimenty
 • 11
 • 76 bez stałego źródła utrzymania
 • 76
 • 255 nieustalony
 • 255
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 66 praca
 • 66
 • 32 na utrzymaniu innej osoby
 • 32
 • 17 renta
 • 17
 • 51 emerytura
 • 51
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 34 bez stałego źródła utrzymania
 • 34
 • 119 nieustalony
 • 119
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 716 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 949 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 767 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 646 Zameldowania z zagranicy
 • 302 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 344 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 737 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 766 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 971 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 391 Wymeldowania za granicę
 • 194 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 197 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 766 Saldo migracji
 • -2 709 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 057 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 021 Saldo migracji wewnętrznych
 • -2 817 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 204 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 255 Saldo migracji zagranicznych
 • 108 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 147 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w lubelskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w lubelskim oddano do użytku 9 070 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w lubelskim to 793 796 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 379 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  49,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,2% na sprzedaż lub wynajem, 3,3% jako mieszkania spółdzielcze, lokale społeczne czynszowe (0,9%), lokale zakładowe (0,3%) i mieszkania komunalne (0,2%).

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w lubelskim to 4,25 i jest większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w lubelskim to 98,10 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,02% mieszkań posiada łazienkę, 76,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,14% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w lubelskim 7 860 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 551 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 337 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 881 transakcji (mediana cen - 5 856 zł/m2, średnia - 5 714 zł/m2), a na rynku wtórnym 3 979 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 986 zł/m2, średnia - 4 964 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 551 zł
 • Lubelskie
  5 551 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 5 551 zł Ogółem
 • 5 551 zł
 • 5 987 zł do 40 m2
 • 5 987 zł
 • 5 526 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 526 zł
 • 5 436 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 436 zł
 • 4 867 zł od 80,1 m2
 • 4 867 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 337 zł
 • Województwo
  5 337 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 5 337 zł Ogółem
 • 5 337 zł
 • 5 829 zł do 40 m2
 • 5 829 zł
 • 5 376 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 376 zł
 • 5 156 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 156 zł
 • 4 897 zł od 80,1 m2
 • 4 897 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7 860
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 966
  • od 40,1 do 60 m23 844
  • od 60,1 do 80 m21 640
  • od 80,1 m2410
 • 1 966 do 40 m2
 • 3 844 od 40,1 do 60 m2
 • 1 640 od 60,1 do 80 m2
 • 410 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w lubelskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 856 zł
 • Lubelskie
  5 856 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 5 856 zł Ogółem
 • 5 856 zł
 • 6 553 zł do 40 m2
 • 6 553 zł
 • 5 780 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 780 zł
 • 5 606 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 606 zł
 • 5 057 zł od 80,1 m2
 • 5 057 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 714 zł
 • Lubelskie
  5 714 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 714 zł Ogółem
 • 5 714 zł
 • 6 623 zł do 40 m2
 • 6 623 zł
 • 5 731 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 731 zł
 • 5 383 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 383 zł
 • 5 306 zł od 80,1 m2
 • 5 306 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 881
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2939
  • od 40,1 do 60 m21 861
  • od 60,1 do 80 m2865
  • od 80,1 m2216
 • 939 do 40 m2
 • 1 861 od 40,1 do 60 m2
 • 865 od 60,1 do 80 m2
 • 216 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 986 zł
 • woj. lubelskie
  4 986 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 4 986 zł Ogółem
 • 4 986 zł
 • 5 016 zł do 40 m2
 • 5 016 zł
 • 5 017 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 017 zł
 • 4 899 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 899 zł
 • 4 647 zł od 80,1 m2
 • 4 647 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 964 zł
 • woj. lubelskie
  4 964 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 964 zł Ogółem
 • 4 964 zł
 • 5 140 zł do 40 m2
 • 5 140 zł
 • 5 042 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 042 zł
 • 4 903 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 903 zł
 • 4 450 zł od 80,1 m2
 • 4 450 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3 979
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m21 027
  • od 40,1 do 60 m21 983
  • od 60,1 do 80 m2775
  • od 80,1 m2194
 • 1 027 do 40 m2
 • 1 983 od 40,1 do 60 m2
 • 775 od 60,1 do 80 m2
 • 194 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 793 796 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 378,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  378,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Województwo
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Województwo
  29,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,86 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 2,64 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Lubelskie
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • woj. lubelskie
  0,68
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 070 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Lubelskie
  4,37
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 38 520 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Lubelskie
  4,25
  Cały kraj
  3,90
 • 18,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Lubelskie
  18,55
  Kraj
  24,07
 • 890 086 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 98,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • woj. lubelskie
  98,1 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Lubelskie
  0,43 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • woj. lubelskie
  91,91%
  Kraj
  96,97%
 • 85,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Województwo
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 83,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lubelskie
  83,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 76,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Województwo
  76,30%
  Cały kraj
  83,08%
 • 46,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. lubelskie
  46,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 1999-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Woj. lubelskie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W lubelskim na 1000 mieszkańców pracuje 193osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla kraju. 51,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w lubelskim wynosiło w 2021 roku 7,2% (7,8% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia dla Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim wynosiło 5 318,68 PLN, co odpowiada 88.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego 120 882 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 102 468 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 414.

  43,7% aktywnych zawodowo mieszkańców lubelskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,9% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 193 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Województwo
  193,0
  Kraj
  257,0
 • 7,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,8% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • Lubelskie
  7,2%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w lubelskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w lubelskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w lubelskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 319 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Województwo
  5 319 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w lubelskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 120 882 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 102 468 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 414 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 43,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,9% Przemysł i budownictwo
 • 8,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,3% Pozostałe
 • 34,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w lubelskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 400 729 Pracujący ogółem
 • 205 955 Kobiety
 • 194 774 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w lubelskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Województwo
  68,4
  Polska
  69,0
 • 38,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Lubelskie
  38,9
  Polska
  38,2
 • 131,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Województwo
  131,6
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Woj. lubelskie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W lubelskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 199 541 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 150 748 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 167 nowych podmiotów, a 8 474 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (18 238) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (14 314) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (16 082) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7 608) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w lubelskim najwięcej (13 495) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (193 081) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (3 675) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (46 400) podmiotów, a 74,9% (149 466) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w lubelskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 199 541 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 675 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46 400 Przemysł i budownictwo
 • 149 466 Pozostała działalność
 • 16 167 Podmioty nowo zarejestrowane w lubelskim w 2021 roku
 • 8 474 Podmioty wyrejestrowane w lubelskim w 2021 roku
 • 150 748 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 193 081 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 193 081
 • 5 210 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5 210
 • 1 125 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1 125
 • 97 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 97
 • 28 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 28
 • 199 416 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 199 416
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 3
 • 764 Spółdzielnie ogółem
 • 764
 • 16 165 Spółki handlowe ogółem
 • 16 165
 • 2 188  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 188
 • 218  Spółki handlowe - akcyjne
 • 218
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 30    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 13 495  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13 495
 • 2 127    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2 127
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 4
 • 9 726 Spółki cywilne ogółem
 • 9 726
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 150 748 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 36 252 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 36 252
 • 27 153 Budownictwo
 • 27 153
 • 14 816 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14 816
 • 12 032 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12 032
 • 11 981 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11 981
 • 11 836 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11 836
 • 7 278 Pozostała działalność
 • 7 278
 • 5 859 Informacja i komunikacja
 • 5 859
 • 4 637 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4 637
 • 4 508 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4 508
 • 4 105 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4 105
 • 3 545 Edukacja
 • 3 545
 • 2 959 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 959
 • 1 694 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1 694
 • 1 525 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1 525
 • 278 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 278
 • 178 Górnictwo i wydobywanie
 • 178
 • 106 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 106
 • 6 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w lubelskim stwierdzono 33 311 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w lubelskim wynosi 80,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców lubelskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,04 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 6,92 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,10 (72%), drogowe - 1,93 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33 311 Przestępstwa ogółem
 • 33 311
 • 18 855 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 18 855
 • 8 560 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 8 560
 • 4 027 Przestępstwa drogowe
 • 4 027
 • 696 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 696
 • 14 443 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 14 443
 • 15,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • woj. lubelskie
  15,97
  Polska
  21,51
 • 9,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  9,04
  Polska
  12,82
 • 4,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  4,10
  Kraj
  5,89
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  1,93
  Kraj
  1,85
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Lubelskie
  0,33
  Cała Polska
  0,35
 • 6,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Województwo
  6,92
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • woj. lubelskie
  78%
  Cały kraj
  64%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Lubelskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Województwo
  95%
  Cała Polska
  89%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • woj. lubelskie
  66%
  Kraj
  53%

Woj. lubelskie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu lubelskiego wyniosła w 2021 roku 1,18 mld złotych, co daje 566 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 31.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu lubelskiego - 52.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (6.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 502,9 mln złotych, czyli 42,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu lubelskiego wyniosła w 2021 roku 1,36 mld złotych, co daje 654 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 31.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (61.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (5.2%). W budżecie lubelskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 35,5 złotych na mieszkańca (5,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 112 złotych na mieszkańca (17,1%).
 • Wydatki budżetu w lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu województwa i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,49 mld

  690(100%)

  1,34 mld

  625(100%)

  735,3 mln

  344(100%)

  858,9 mln

  403(100%)

  935,7 mln

  441(100%)

  1,23 mld

  584(100%)

  907,0 mln

  431(100%)

  1,18 mld

  566(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  639,4 mln

  298(43%)

  362,0 mln

  169(27%)

  253,6 mln

  119(34.5%)

  451,2 mln

  212(52.5%)

  473,6 mln

  224(50.6%)

  648,4 mln

  308(52.5%)

  300,8 mln

  144(33.2%)

  618,4 mln

  298(52.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  113,2 mln

  52,7(7.6%)

  118,5 mln

  55,4(8.8%)

  92,8 mln

  43,5(12.6%)

  96,3 mln

  45,3(11.2%)

  105,2 mln

  49,7(11.2%)

  114,6 mln

  54,4(9.3%)

  117,4 mln

  56,0(12.9%)

  132,9 mln

  64,0(11.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,3 mln

  36,5(5.3%)

  126,5 mln

  59,1(9.4%)

  70,8 mln

  33,2(9.6%)

  11,7 mln

  5,5(1.4%)

  37,8 mln

  17,9(4%)

  135,7 mln

  64,4(11%)

  112,1 mln

  53,5(12.4%)

  77,1 mln

  37,2(6.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  148,2 mln

  69,0(10%)

  125,5 mln

  58,6(9.4%)

  72,2 mln

  33,8(9.8%)

  61,9 mln

  29,1(7.2%)

  64,6 mln

  30,5(6.9%)

  69,6 mln

  33,0(5.6%)

  85,0 mln

  40,6(9.4%)

  69,6 mln

  33,5(5.9%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  87,6 mln

  40,8(5.9%)

  99,0 mln

  46,3(7.4%)

  41,5 mln

  19,5(5.6%)

  27,6 mln

  13,0(3.2%)

  62,0 mln

  29,3(6.6%)

  60,5 mln

  28,7(4.9%)

  49,4 mln

  23,6(5.5%)

  59,5 mln

  28,7(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  47,7 mln

  22,2(3.2%)

  43,8 mln

  20,5(3.3%)

  41,6 mln

  19,5(5.7%)

  42,8 mln

  20,1(5%)

  45,3 mln

  21,4(4.8%)

  46,2 mln

  21,9(3.7%)

  53,5 mln

  25,6(5.9%)

  56,5 mln

  27,2(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  37,6 mln

  17,5(2.5%)

  28,1 mln

  13,1(2.1%)

  19,3 mln

  9,0(2.6%)

  32,7 mln

  15,4(3.8%)

  49,7 mln

  23,5(5.3%)

  55,0 mln

  26,1(4.5%)

  71,9 mln

  34,3(7.9%)

  50,1 mln

  24,1(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  94,4 mln

  44,0(6.4%)

  73,3 mln

  34,2(5.5%)

  66,4 mln

  31,1(9%)

  69,9 mln

  32,9(8.1%)

  27,8 mln

  13,1(3%)

  23,9 mln

  11,4(1.9%)

  26,3 mln

  12,5(2.9%)

  31,0 mln

  14,9(2.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  157,6 mln

  73,4(10.6%)

  221,0 mln

  103(16.5%)

  6,2 mln

  2,9(0.8%)

  8,0 mln

  3,8(0.9%)

  11,0 mln

  5,2(1.2%)

  11,2 mln

  5,3(0.9%)

  14,7 mln

  7,0(1.6%)

  19,1 mln

  9,2(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  1,1(0.2%)

  8,3 mln

  3,9(0.6%)

  1,6 mln

  0,7(0.2%)

  5,8 mln

  2,7(0.7%)

  7,0 mln

  3,3(0.7%)

  15,3 mln

  7,3(1.2%)

  17,5 mln

  8,4(1.9%)

  13,7 mln

  6,6(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  14,5 mln

  6,8(1%)

  17,8 mln

  8,3(1.3%)

  20,3 mln

  9,5(2.8%)

  19,3 mln

  9,1(2.2%)

  17,4 mln

  8,2(1.9%)

  19,2 mln

  9,1(1.6%)

  15,0 mln

  7,1(1.7%)

  11,3 mln

  5,4(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,8 mln

  3,2(0.5%)

  5,3 mln

  2,5(0.4%)

  5,1 mln

  2,4(0.7%)

  6,3 mln

  3,0(0.7%)

  5,8 mln

  2,8(0.6%)

  6,7 mln

  3,2(0.5%)

  10,1 mln

  4,8(1.1%)

  11,0 mln

  5,3(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,3 mln

  9,9(1.4%)

  48,9 mln

  22,8(3.6%)

  5,8 mln

  2,7(0.8%)

  6,2 mln

  2,9(0.7%)

  7,0 mln

  3,3(0.8%)

  6,6 mln

  3,2(0.5%)

  7,1 mln

  3,4(0.8%)

  6,8 mln

  3,3(0.6%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  2,1 mln

  1,0(0.1%)

  2,2 mln

  1,0(0.2%)

  2,5 mln

  1,2(0.3%)

  3,0 mln

  1,4(0.4%)

  3,7 mln

  1,7(0.4%)

  4,6 mln

  2,2(0.4%)

  4,3 mln

  2,1(0.5%)

  6,1 mln

  2,9(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,0 mln

  1,9(0.3%)

  4,6 mln

  2,1(0.3%)

  25,8 mln

  12,1(3.5%)

  4,6 mln

  2,2(0.5%)

  4,8 mln

  2,2(0.5%)

  4,9 mln

  2,3(0.4%)

  5,3 mln

  2,5(0.6%)

  5,5 mln

  2,6(0.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,7 mln

  5,5(0.8%)

  8,3 mln

  3,9(0.6%)

  5,6 mln

  2,6(0.8%)

  3,6 mln

  1,7(0.4%)

  4,2 mln

  2,0(0.5%)

  5,4 mln

  2,6(0.4%)

  9,0 mln

  4,3(1%)

  5,4 mln

  2,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  1,2(0.2%)

  2,5 mln

  1,1(0.2%)

  2,3 mln

  1,1(0.3%)

  2,3 mln

  1,1(0.3%)

  2,6 mln

  1,2(0.3%)

  2,3 mln

  1,1(0.2%)

  2,7 mln

  1,3(0.3%)

  3,7 mln

  1,8(0.3%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  643,4 tys

  0,3(0%)

  593,7 tys

  0,3(0%)

  715,2 tys

  0,3(0.1%)

  578,8 tys

  0,3(0.1%)

  566,5 tys

  0,3(0.1%)

  609,6 tys

  0,3(0%)

  523,6 tys

  0,2(0.1%)

  499,9 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,9 mln

  5,1(0.7%)

  42,6 mln

  19,9(3.2%)

  342,2 tys

  0,2(0%)

  230,6 tys

  0,1(0%)

  427,0 tys

  0,2(0%)

  678,3 tys

  0,3(0.1%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  498,6 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 mln

  0,9(0.1%)

  885,0 tys

  0,4(0.1%)

  100,0 tys

  0,0(0%)

  200,0 tys

  0,1(0%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  100,0 tys

  0,0(0%)

  130,5 tys

  0,1(0%)

  60,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  215,8 tys

  0,1(0%)

  632,9 tys

  0,3(0.1%)

  966,2 tys

  0,5(0.1%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  774,2 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  321,8 tys

  0,1(0%)

  610,5 tys

  0,3(0%)

  207,9 tys

  0,1(0%)

  199,7 tys

  0,1(0%)

  213,5 tys

  0,1(0%)

  148,2 tys

  0,1(0%)

  144,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 mln

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  666,2 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  265,8 tys

  0,1(0%)

  358,2 tys

  0,2(0%)

  496,2 tys

  0,2(0.1%)

  568,2 tys

  0,3(0.1%)

  521,4 tys

  0,2(0.1%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w lubelskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu województwa i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających powiatów i gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Woj. lubelskie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu lubelskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  1,33 mld

  619(100%)

  1,14 mld

  533(100%)

  815,6 mln

  382(100%)

  869,3 mln

  408(100%)

  866,0 mln

  408(100%)

  1,21 mld

  572(100%)

  1,05 mld

  498(100%)

  1,36 mld

  654(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  465,5 mln

  217(35%)

  416,8 mln

  195(36.5%)

  366,0 mln

  172(44.9%)

  483,4 mln

  227(55.6%)

  440,0 mln

  208(50.8%)

  761,4 mln

  361(63%)

  628,9 mln

  300(60%)

  842,9 mln

  406(61.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  173,3 mln

  80,7(13%)

  170,1 mln

  79,5(14.9%)

  168,5 mln

  79,0(20.7%)

  187,3 mln

  88,1(21.5%)

  212,4 mln

  100(24.5%)

  244,3 mln

  116(20.2%)

  244,3 mln

  117(23.3%)

  308,3 mln

  148(22.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  359,7 mln

  167(27%)

  137,7 mln

  64,3(12.1%)

  105,7 mln

  49,5(13%)

  94,0 mln

  44,2(10.8%)

  144,5 mln

  68,2(16.7%)

  115,2 mln

  54,6(9.5%)

  71,8 mln

  34,3(6.9%)

  70,4 mln

  33,9(5.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  43,1 mln

  20,1(3.2%)

  59,5 mln

  27,8(5.2%)

  30,9 mln

  14,5(3.8%)

  357,7 tys

  0,2(0%)

  9,4 mln

  4,5(1.1%)

  27,5 mln

  13,1(2.3%)

  8,1 mln

  3,9(0.8%)

  38,5 mln

  18,5(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  15,0 mln

  7,0(1.1%)

  12,9 mln

  6,0(1.1%)

  6,5 mln

  3,1(0.8%)

  7,0 mln

  3,3(0.8%)

  7,3 mln

  3,5(0.8%)

  8,5 mln

  4,0(0.7%)

  6,2 mln

  3,0(0.6%)

  35,2 mln

  17,0(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  75,9 mln

  35,3(5.7%)

  51,2 mln

  23,9(4.5%)

  58,3 mln

  27,3(7.1%)

  61,2 mln

  28,8(7%)

  29,0 mln

  13,7(3.3%)

  27,9 mln

  13,3(2.3%)

  29,1 mln

  13,9(2.8%)

  33,8 mln

  16,3(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,3 mln

  2,9(0.5%)

  6,5 mln

  3,0(0.6%)

  4,7 mln

  2,2(0.6%)

  6,6 mln

  3,1(0.8%)

  7,4 mln

  3,5(0.9%)

  7,5 mln

  3,6(0.6%)

  33,8 mln

  16,1(3.2%)

  8,4 mln

  4,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,6 mln

  3,5(0.6%)

  6,7 mln

  3,1(0.6%)

  8,3 mln

  3,9(1%)

  7,8 mln

  3,7(0.9%)

  4,9 mln

  2,3(0.6%)

  4,9 mln

  2,3(0.4%)

  4,4 mln

  2,1(0.4%)

  6,6 mln

  3,2(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  124,5 mln

  58,0(9.4%)

  198,7 mln

  92,8(17.4%)

  28,2 mln

  13,2(3.5%)

  561,7 tys

  0,3(0.1%)

  759,9 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,5(0.1%)

  2,9 mln

  1,4(0.3%)

  6,2 mln

  3,0(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  63,2 tys

  0,0(0%)

  133,1 tys

  0,1(0%)

  169,7 tys

  0,1(0%)

  346,3 tys

  0,2(0%)

  318,9 tys

  0,2(0%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  3,2 mln

  1,5(0.3%)

  4,0 mln

  1,9(0.3%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  8,1 mln

  3,8(0.6%)

  20,1 mln

  9,4(1.8%)

  14,4 mln

  6,7(1.8%)

  6,5 mln

  3,0(0.7%)

  863,9 tys

  0,4(0.1%)

  945,1 tys

  0,4(0.1%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  1,9 mln

  0,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,2 mln

  6,1(1%)

  11,8 mln

  5,5(1%)

  5,5 mln

  2,6(0.7%)

  1,5 mln

  0,7(0.2%)

  1,7 mln

  0,8(0.2%)

  1,5 mln

  0,7(0.1%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  1,8 mln

  0,9(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.2%)

  1,4 mln

  0,6(0.2%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,4 mln

  0,7(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  318,3 tys

  0,1(0%)

  119,0 tys

  0,1(0%)

  513,2 tys

  0,2(0.1%)

  5,0 mln

  2,3(0.6%)

  297,0 tys

  0,1(0%)

  287,7 tys

  0,1(0%)

  904,6 tys

  0,4(0.1%)

  1,1 mln

  0,5(0.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  4,1(0.7%)

  5,3 mln

  2,5(0.5%)

  2,9 mln

  1,4(0.4%)

  366,4 tys

  0,2(0%)

  760,3 tys

  0,4(0.1%)

  1,0 mln

  0,5(0.1%)

  4,6 mln

  2,2(0.4%)

  770,1 tys

  0,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  4,0 mln

  1,9(0.3%)

  4,2 mln

  2,0(0.4%)

  1,8 mln

  0,8(0.2%)

  1,2 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  1,3 mln

  0,6(0.1%)

  2,4 mln

  1,2(0.2%)

  659,7 tys

  0,3(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  770,1 tys

  0,4(0.1%)

  572,0 tys

  0,3(0.1%)

  718,6 tys

  0,3(0.1%)

  578,8 tys

  0,3(0.1%)

  566,5 tys

  0,3(0.1%)

  609,6 tys

  0,3(0.1%)

  523,6 tys

  0,2(0%)

  499,9 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,9 tys

  0,0(0%)

  37,5 tys

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  397,7 tys

  0,2(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  118

  0,0(0%)

  117

  0,0(0%)

  147,5 tys

  0,1(0%)

  322,5 tys

  0,2(0%)

  256,9 tys

  0,1(0%)

  233,0 tys

  0,1(0%)

  251,6 tys

  0,1(0%)

  228,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,4 mln

  4,8(0.8%)

  32,5 mln

  15,2(2.8%)

  7,0 mln

  3,3(0.9%)

  197

  0,0(0%)

  164,7 tys

  0,1(0%)

  373,5 tys

  0,2(0%)

  735,7 tys

  0,4(0.1%)

  198,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  11,8 mln

  5,5(0.9%)

  5,3 mln

  2,5(0.5%)

  4,2 mln

  2,0(0.5%)

  803,2 tys

  0,4(0.1%)

  294,3 tys

  0,1(0%)

  68,1 tys

  0,0(0%)

  105,5 tys

  0,1(0%)

  87,8 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  18,6 tys

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,0(0%)

  451

  0,0(0%)

  21,4 tys

  0,0(0%)

  12,1 tys

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,0(0%)

  12,3 tys

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  320,3 tys

  0,1(0%)

  610,5 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,6 mln

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  666,2 tys

  0,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  Nauka

  [Dział 730]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Woj. lubelskie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 464 137 mieszkańców lubelskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 226 762 kobiet oraz 237 375 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,6% mieszkańców lubelskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy lubelskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w lubelskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,2%) oraz średnie zawodowe (18,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,9%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2021 w lubelskim mieściły się 622 przedszkola, w których do 2 702 oddziałów uczęszczało 52 892 dzieci (25 976 dziewczynek oraz 26 916 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w lubelskim mieściły się 364 przedszkola, w których do 1 469 oddziałów uczęszczało 34 207 dzieci (16 728 dziewczynek oraz 17 479 chłopców). Dostępnych było 34 625 miejsc.

  17,1% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 881 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,01 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 916 szkół podstawowych, w których w 10 597 oddziałach uczyło się 161 035 uczniów (78 463 kobiety oraz 82 572 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w lubelskim placówkę miało 1 088 szkół podstawowych, w których w 8 014 oddziałach uczyło się 136 652 uczniów (66 466 kobiet oraz 70 186 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów.

  W lubelskim znajduje się 171 licea ogólnokształcące, w których w 1 629 oddziałach uczyło się 42 670 uczniów (26 577 kobiet oraz 16 093 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 10 525 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w lubelskim placówkę miałp 206 licea ogólnokształcące, w których w 1 857 oddziałach uczyło się 52 856 uczniów (31 778 kobiet oraz 21 078 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 556 absolwentów.

  W lubelskim znajdują się 94 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 471 oddziałach uczyło się 9 419 uczniów (2 589 kobiet oraz 6 830 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców lubelskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 23,9% Wykształcenie wyższe
 • woj. lubelskie
  23,9%
  Cała Polska
  25,2%
 • 28,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 19,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • woj. lubelskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Województwo
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Województwo
  11,2%
  Kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Województwo
  21,4%
  Kraj
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • woj. lubelskie
  19,6%
  Polska
  21,2%
 • 14,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Lubelskie
  14,0%
  Kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 881 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Lubelskie
  881,0
  Polska
  896,0
 • 1,01 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • woj. lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 622Przedszkola
 • 623 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 24 Przedszkola specjalne
 • 2 702 Oddziały
 • 1 128 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 113 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 54 824 Miejsca
  (rok 2018)
 • 545 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Woj. lubelskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52 892 Dzieci
 • 25 976 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 26 916 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 025 2 lata i mniej
 • 1 025
 • 12 424 3 lata
 • 12 424
 • 14 497 4 lata
 • 14 497
 • 13 626 5 lata
 • 13 626
 • 11 003 6 lat
 • 11 003
 • 317 7 lat i więcej
 • 317
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 478 2 lata i mniej
 • 478
 • 6 072 3 lata
 • 6 072
 • 7 151 4 lata
 • 7 151
 • 6 832 5 lata
 • 6 832
 • 5 336 6 lat
 • 5 336
 • 107 7 lat i więcej
 • 107
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 547 2 lata i mniej
 • 547
 • 6 352 3 lata
 • 6 352
 • 7 346 4 lata
 • 7 346
 • 6 794 5 lata
 • 6 794
 • 5 667 6 lat
 • 5 667
 • 210 7 lat i więcej
 • 210
 • 18 420 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 3 963,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3 932,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 212,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 206,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 337,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1 314,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 86Punkty przedszkolne
 • 119 Oddziały
 • 2 579 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Woj. lubelskie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 674 Dzieci
 • 812 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 862 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 70 2 lata i mniej
 • 70
 • 516 3 lata
 • 516
 • 662 4 lata
 • 662
 • 332 5 lata
 • 332
 • 85 6 lat
 • 85
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 259 3 lata
 • 259
 • 321 4 lata
 • 321
 • 147 5 lata
 • 147
 • 43 6 lat
 • 43
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 257 3 lata
 • 257
 • 341 4 lata
 • 341
 • 185 5 lata
 • 185
 • 42 6 lat
 • 42
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 134,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 132,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 874Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 943 Oddziały
 • 158 936 Uczniowie
 • 77 790 Kobiety
  (uczniowie)
 • 81 146 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 18 958 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 245 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 713 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 972 Absolwenci
 • 9 223 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 749 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 42Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 654 Oddziały
 • 2 099 Uczniowie
 • 673 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 426 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,1%
  67,9%
 • 180 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 131 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 252 Absolwenci
 • 94 Kobiety
  (absolwenci)
 • 158 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Lubelskie
  15,2
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,0
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 14 560,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11 913,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 646,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 839,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 715,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 123,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 1 486 Oddziały
 • 39 352 Uczniowie
 • 25 063 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 289 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,7%
  36,3%
 • 9 852 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 190 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 662 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 086 Absolwenci
 • 5 835 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 251 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 40Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 143 Oddziały
 • 3 318 Uczniowie
 • 1 514 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 804 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 1 439 Absolwenci
 • 704 Kobiety
  (absolwenci)
 • 735 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • woj. lubelskie
  26,2
  Kraj
  26,3
 •  
 • 2 900,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2 092,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 808,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 41,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Woj. lubelskie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 524 Uczniowie w 1 klasie
 • 681 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 843 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 79 Oddziały
 • 589 Uczniowie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie)
 • 334 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • woj. lubelskie
  20,0
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,0
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,5
 • 7,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Woj. lubelskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Woj. lubelskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Woj. lubelskie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w lubelskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w lubelskim znajdowało się 130 hoteli (1 ★★★★★, 15 ★★★★, 76 ★★★, 22 ★★, 4 , 12 w trakcie kategoryzacji), 4 motele (3 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 15 pensjonatów (2 ★★★★, 4 ★★★, 5 ★★, 1 , 3 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 88 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 46 (całoroczne: 45)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 28 (całoroczne: 11)
  • ośrodki wczasowe: 31 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 3 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 25 (całoroczne: 15)
  • hostele: 6 (całoroczne: 5)
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 22 (całoroczne: 4)
  • kempingi: 5 (całoroczne: 1)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 5
  • pokoje gościnne: 79 (całoroczne: 43)
  • kwatery agroturystyczne: 24 (całoroczne: 7)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 23 (całoroczne: 19)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 119
  • drzwi automatycznie otwierane: 39
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 86
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 122


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 192 (liczba sal: 365, liczba miejsc: 27 686)
  • z nagłośnieniem: 154
  • z projektorem multimedialnym: 159
  • z zestawem do wideokonferencji: 67
  • z obsługą techniczną: 104
  • z ekranem: 168
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 159
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 115
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 330


 • Domy i ośrodki kultury w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w lubelskim: 233 (publiczne: 214, prywatne: 19), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W lubelskim 129 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 21 558 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 9 342 (uczestnicy: 1 428 287)
  • seanse filmowe: 428 (uczestnicy: 33 791)
  • wystawy: 721 (uczestnicy: 118 001)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 323 (uczestnicy: 410 783)
  • koncerty: 1 079 (uczestnicy: 373 743)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 188 (uczestnicy: 66 262)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 638 (uczestnicy: 64 693)
  • konkursy: 957 (uczestnicy: 43 662)
  • pokazy teatralne: 610 (uczestnicy: 107 342)
  • konferencje: 49 (uczestnicy: 4 623)
  • interdyscyplinarne: 574 (uczestnicy: 100 283)
  • warsztaty: 2 471 (uczestnicy: 44 701)
  • inne: 304 (uczestnicy: 60 403)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 099 (członkowie: 18 480)
  • plastyczne/techniczne: 325 (członkowie: 4 302)
  • taneczne: 168 (członkowie: 3 021)
  • muzyczne: 122 (członkowie: 1 592)
  • informatyczne: 27 (członkowie: 371)
  • fotograficzne i filmowe: 23 (członkowie: 339)
  • teatralne: 48 (członkowie: 489)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 103 (członkowie: 1 838)
  • literackie: 8 (członkowie: 113)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 143 (członkowie: 4 479)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 20 (członkowie: 251)
  • inne: 112 (członkowie: 1 685)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 340 (absolwenci: 4 086)
  • języków obcych: 45 (absolwenci: 714)
  • plastyczne: 71 (absolwenci: 755)
  • nauki gry na instrumentach: 75 (absolwenci: 618)
  • wiedzy praktycznej: 66 (absolwenci: 611)
  • tańca: 35 (absolwenci: 888)
  • komputerowe: 35 (absolwenci: 315)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 4 (absolwenci: 56)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 15
  • filmowe: 9
  • plastyczne: 128
  • muzyczne: 121
  • politechniczne: 6
  • studia telewizyjne: 7
  • komputerowe: 65
  • ceramiczne: 13
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 13
  • sale baletowe/taneczne: 101
  • inne: 30


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 204 (członkowie: 17 899)
  • teatralne: 134 (członkowie: 1 608)
  • muzyczne - instrumentalne: 165 (członkowie: 2 124)
  • wokalne i chóry: 227 (członkowie: 3 201)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 335 (członkowie: 4 966)
  • taneczne: 295 (członkowie: 5 398)
  • inne: 48 (członkowie: 602)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w lubelskim działało 30 kin posiadających 61 sal z 11 448 miejscami na widowni. Odbyło się 48 486 seansów, na które przyszło 975 469 widzów, w tym 10 546 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 231 313 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w lubelskim siedzibę miały 3 teatry (teatr dramatyczny: 1, teatr muzyczny rozrywkowy, operetka: 1, teatr lalkowy: 1). Odbyło się 299 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 41 539 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w lubelskim miały 4 teatry. Odbyły się 644 przedstawienia, na które przyszło 124 038 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w lubelskim działało 56 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 16). Odnotowano 858 058 zwiedzających, co daje 4 113 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w lubelskim działały 563 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 6 432 174 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 246 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 601 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 6 637 508 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3 804
  • dostępne dla czytelników: 2 049
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1 994
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 329
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 319
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 361
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 209


 • Biblioteki naukowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w lubelskim działało 87 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 7 496 983 wolumeny w tym ziobry specjalne: 769 266. Odnotowano 50 824 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 568 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 120 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 8 395 756 wolumenów. Odnotowano 164 318 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1 496
  • dostępne dla czytelników: 715
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 694
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 64
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 67
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 72
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 51


 • Kluby sportowe w lubelskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w lubelskim działało 731 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 48 647 członków. Zarejestrowano 47 369 ćwiczących (mężczyźni: 35 528, kobiety: 11 841, chłopcy do lat 18: 25 310, dziewczęta do lat 18: 9 921). Aktywne były 1 424 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (968), instruktora sportowego (1151) oraz inne osoby (410).

  Ćwiczący w klubach sportowych w lubelskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Woj. lubelskie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez Woj. lubelskie i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 892 wypadków drogowych w lubelskim odnotowano 135 ofiar śmiertelnych oraz 966 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla Polski). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,2 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla całej Polski) oraz 49,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w lubelskim zarejestrowanych było 1 898 911 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 1 348 894 samochodów osobowych (643,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla kraju), 179 827 samochodów ciężarowych (96,3 - mniej od wartości dla Polski), 7 262 autobusów (3,5 - więcej od wartości dla całego kraju), 22 024 ciągników siodłowych (10,5 - znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 105 177 motocykli (50,2 - znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2021 roku w lubelskim znajdowało się 1 099 km ścieżek rowerowych, 14,0 km bus-pasów i 8 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 000 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 526 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w lubelskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 892 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 135 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 966 Ranni
  (rok 2021)
 • 475 Lekko ranni
 • 491 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w lubelskim w latach 2000 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 42,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Lubelskie
  43,0
  Kraj
  59,9
 • 6,50 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Województwo
  6,5
  Polska
  5,9
 • 46,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Lubelskie
  46,5
  Polska
  69,4
 • 8,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Lubelskie
  8,2
  Cała Polska
  7,6
 • 49,87 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • woj. lubelskie
  49,9
  Kraj
  80,2
 • 15,13 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Województwo
  15,1
  Kraj
  9,8
 • 108,30 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Lubelskie
  108,3
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 1 898 911 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w lubelskim w 2020 roku
 • 1 348 894 Samochody osobowe
 • 179 827 Samochody ciężarowe
 • 1 246 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 7 262 Autobusy
 • 11 947 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 22 118 Ciągniki samochodowe
 • 22 024   Ciągniki siodłowe
 • 223 545 Ciągniki rolnicze
 • 105 177 Motocykle
 • 38 247   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 85 299 Motorowery
 • 1 348 894Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Samochody osobowe w lubelskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 643,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Lubelskie
  643,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg237 339
  • 1400-1649 kg329 654
  • 1650-1899 kg353 467
  • 1900 kg i więcej428 434
 • 237 339 do 1399 kg
 • 329 654 1400-1649 kg
 • 353 467 1650-1899 kg
 • 428 434 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 401 619 do 1399 cm3
 • 401 619
 • 802 327 1400-1999 cm3
 • 802 327
 • 144 948 2000 i więcej cm3
 • 144 948
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w lubelskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna614 324
  • olej napędowy462 603
  • gaz (LPG)253 609
  • pozostałe18 358
 • 614 324 benzyna
 • 462 603 olej napędowy
 • 253 609 gaz (LPG)
 • 18 358 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 18 496 do 1 roku
 • 18 496
 • 12 151 2 lata
 • 12 151
 • 14 082 3 lata
 • 14 082
 • 30 103 4-5 lat
 • 30 103
 • 32 879 6-7 lat
 • 32 879
 • 45 952 8-9 lat
 • 45 952
 • 61 550 10-11 lat
 • 61 550
 • 215 369 12-15 lat
 • 215 369
 • 308 375 16-20 lat
 • 308 375
 • 248 468 21-25 lat
 • 248 468
 • 146 676 26-30 lat
 • 146 676
 • 214 793 31 lat i więcej
 • 214 793
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w lubelskim
 • Lubelskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 179 827Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Samochody ciężarowe w lubelskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  96,3
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 90 275 do 999 kg
 • 90 275
 • 53 603 1000-1499 kg
 • 53 603
 • 12 576 1500-2999 kg
 • 12 576
 • 1 210 3000-3499 kg
 • 1 210
 • 2 511 3500-4999 kg
 • 2 511
 • 7 245 5000-6999 kg
 • 7 245
 • 4 853 7000-9999 kg
 • 4 853
 • 5 170 10000-14999 kg
 • 5 170
 • 2 384 15000 kg i więcej
 • 2 384
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 967
  • olej napędowy120 107
  • gaz (LPG)8 948
  • pozostałe16 805
 • 33 967 benzyna
 • 120 107 olej napędowy
 • 8 948 gaz (LPG)
 • 16 805 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 2 839 do 1 roku
 • 2 839
 • 2 021 2 lata
 • 2 021
 • 1 922 3 lata
 • 1 922
 • 5 108 4-5 lat
 • 5 108
 • 6 276 6-7 lat
 • 6 276
 • 7 368 8-9 lat
 • 7 368
 • 10 532 10-11 lat
 • 10 532
 • 25 498 12-15 lat
 • 25 498
 • 33 886 16-20 lat
 • 33 886
 • 28 246 21-25 lat
 • 28 246
 • 14 984 26-30 lat
 • 14 984
 • 41 147 31 lat i więcej
 • 41 147
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w lubelskim
 • woj. lubelskie
  20,6 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 7 262Liczba autobusów zarejestrowanych w lubelskim
 • Autobusy w lubelskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Lubelskie
  3,5
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna249
  • olej napędowy5 704
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe1 301
 • 249 benzyna
 • 5 704 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 1 301 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 66 do 1 roku
 • 66
 • 107 2 lata
 • 107
 • 97 3 lata
 • 97
 • 146 4-5 lat
 • 146
 • 157 6-7 lat
 • 157
 • 277 8-9 lat
 • 277
 • 220 10-11 lat
 • 220
 • 846 12-15 lat
 • 846
 • 1 425 16-20 lat
 • 1 425
 • 1 309 21-25 lat
 • 1 309
 • 673 26-30 lat
 • 673
 • 1 939 31 lat i więcej
 • 1 939
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w lubelskim
 • Województwo
  22,1 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 22 024Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w lubelskim
 • Ciągniki siodłowe w lubelskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • woj. lubelskie
  10,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna123
  • olej napędowy19 225
  • gaz (LPG)126
  • pozostałe2 550
 • 123 benzyna
 • 19 225 olej napędowy
 • 126 gaz (LPG)
 • 2 550 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 461 do 1 roku
 • 461
 • 434 2 lata
 • 434
 • 509 3 lata
 • 509
 • 1 564 4-5 lat
 • 1 564
 • 1 808 6-7 lat
 • 1 808
 • 3 007 8-9 lat
 • 3 007
 • 1 395 10-11 lat
 • 1 395
 • 4 798 12-15 lat
 • 4 798
 • 3 081 16-20 lat
 • 3 081
 • 2 234 21-25 lat
 • 2 234
 • 1 145 26-30 lat
 • 1 145
 • 1 588 31 lat i więcej
 • 1 588
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w lubelskim
 • woj. lubelskie
  14,6 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 105 177Liczba motocykli zarejestrowanych w lubelskim
 • Motocykle w lubelskim w latach 2003 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 50,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Województwo
  50,2
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 1 104 do 1 roku
 • 1 104
 • 660 2 lata
 • 660
 • 606 3 lata
 • 606
 • 3 156 4-5 lat
 • 3 156
 • 1 749 6-7 lat
 • 1 749
 • 2 298 8-9 lat
 • 2 298
 • 3 073 10-11 lat
 • 3 073
 • 9 878 12-15 lat
 • 9 878
 • 11 599 16-20 lat
 • 11 599
 • 9 620 21-25 lat
 • 9 620
 • 8 261 26-30 lat
 • 8 261
 • 53 173 31 lat i więcej
 • 53 173
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w lubelskim
 • Województwo
  26,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 099 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 591 km  Będących pod zarządem gminy
 • 276 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 232 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w lubelskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 437,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Województwo
  437,6 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Województwo
  5,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 8 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 14,0 km Długość bus-pasów
 • 2 526 Liczba licencji na taksówki
 • 3 000 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami