Wiskitki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wiskitki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wiskitki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żyrardowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wiskitki.
 • 1 332 Liczba mieszkańców
 • 6,6 km² Powierzchnia
 • 201,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1595–1870, 1916–1919, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • WZY Tablice rejestracyjne
 • Rafał Mitura Burmistrz miasta
Wiskitki na mapie
Identyfikatory
 • 20.384452.0861 Współrzędne GPS
 • 1438054 TERYT (TERC)
 • 0739656 SIMC
Herb miasta Wiskitki
Wiskitki herb

Wiskitki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
96-315Poczta Wiskitki

Wiskitki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wiskitkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wiskitki
(46) 854-50-10
(46) 855-41-54
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Wiskitki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wiskitki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 332, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wiskitków zawarli w 2021 roku 4 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Wiskitków jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 9,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Wiskitki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,73 na 1000 mieszkańców Wiskitków. W 2021 roku urodziło się 12 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,9% zgonów w Wiskitkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Wiskitkach były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wiskitków przypada 15.09 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 12 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 16 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wiskitków -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców Wiskitków jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wiskitków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 332 Liczba mieszkańców
 • 680 Kobiety
 • 652 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wiskitkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wiskitkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wiskitkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wiskitków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,6 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wiskitki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wiskitków
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wiskitki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wiskitki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wiskitki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Wiskitki
  28,3%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,8%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 50,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,4%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 10,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wiskitkach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,1
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,6
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wiskitkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wiskitki
  -6,7
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wiskitkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wiskitkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wiskitkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wiskitkach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wiskitki
  8,4
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,0
  woj. mazowieckie
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 389 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 389 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 214 Waga 3500g - 3999g
 • 214
 • 244 Waga 3000g - 3499g
 • 244
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,38 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,38
  Województwo
  1,49
  Kraj
  1,32
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,74
  Mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,51
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Wiskitkach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 28,6%
  71,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,1
  Województwo
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 195,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  195,6
  woj. mazowieckie
  136,2
  Cały kraj
  156,7
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wiskitki
  4,7
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,6
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żyrardowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wiskitki
  29,9%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,4%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,7%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 301,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  301,9
  Województwo
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 490,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 530,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wiskitki
  490,5
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 70,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  70,1
  Mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 33,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  33,0
  Województwo
  31,1
  Polska
  32,6
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,5
  woj. mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wiskitkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wiskitki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiskitki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wiskitkach oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wiskitkach to 4,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Wiskitkach to 104,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żyrardowskiego.

  Powiat żyrardowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,26
  woj. mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,14
  Województwo
  3,74
  Cała Polska
  3,90
 • 21,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  21,77
  Województwo
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 733 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 104,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  104,7 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,55 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Wiskitki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wiskitkach na 1000 mieszkańców pracuje 164osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 27,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 72,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wiskitkach wynosiło w 2021 roku 10,1% (9,7% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiskitkach wynosiło 5 645,54 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  19,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Wiskitków pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,2% w przemyśle i budownictwie, a 28,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  164,0
  woj. mazowieckie
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 10,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,7% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wiskitkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wiskitkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wiskitkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 646 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 646 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wiskitkach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 29,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 23,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 34,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wiskitkach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 285 Pracujący ogółem
 • 355 Kobiety
 • 930 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wiskitkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wiskitki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  63,2
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,4
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 104,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  104,8
  woj. mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wiskitki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wiskitkach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 174 podmioty gospodarki narodowej, z czego 123 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 4 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wiskitkach najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (161) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,0% (33) podmiotów, a 80,5% (140) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wiskitkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.1%) oraz Budownictwo (14.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 174 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33 Przemysł i budownictwo
 • 140 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Wiskitkach w 2021 roku
 • 4 Podmioty wyrejestrowane w Wiskitkach w 2021 roku
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 161 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 161
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 174 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 174
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 123 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 18 Budownictwo
 • 18
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiskitki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wiskitkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,07 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wiskitkach wynosi 56,40% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wiskitków najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,91 (wykrywalność 50%) oraz przeciwko mieniu - 12,24 (wykrywalność 33%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (96%), o charakterze gospodarczym - 3,02 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wiskitków.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 21
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 22,07 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,07
  Mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 15,91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,91
  Województwo
  14,38
  Polska
  12,82
 • 3,02 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,02
  Mazowieckie
  5,32
  Polska
  5,89
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wiskitki
  2,17
  woj. mazowieckie
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wiskitki
  0,51
  woj. mazowieckie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 12,24 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,24
  Mazowieckie
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  56%
  Województwo
  64%
  Polska
  71%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  50%
  Województwo
  55%
  Polska
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wiskitki
  50%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  Mazowieckie
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  33%
  Województwo
  41%
  Kraj
  53%

Wiskitki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Wiskitków wyniosła w 2021 roku 68,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Wiskitków - 24.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,9 mln złotych, czyli 20,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wiskitków wyniosła w 2021 roku 74,9 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (15.7%). W budżecie Wiskitków wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 945 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 42,6 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Wiskitkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------68,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------17,1 mln

  12,8 tys(24.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------9,4 mln

  7,0 tys(13.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------7,6 mln

  5,7 tys(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------6,7 mln

  5,0 tys(9.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------2,3 mln

  1,7 tys(3.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------2,1 mln

  1,6 tys(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------2,0 mln

  1,5 tys(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------2,0 mln

  1,5 tys(2.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------1,1 mln

  795(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------646,2 tys

  485(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------562,6 tys

  422(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------517,3 tys

  388(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------183,0 tys

  137(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------150,6 tys

  113(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------95,6 tys

  71,8(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------70,1 tys

  52,7(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  -------2,5 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,9(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wiskitkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------74,9 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------19,4 mln

  14,6 tys(25.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------17,3 mln

  13,0 tys(23.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------11,8 mln

  8,8 tys(15.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------4,3 mln

  3,2 tys(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------2,5 mln

  1,9 tys(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------1,4 mln

  1,0 tys(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------1,0 mln

  786(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------616,3 tys

  463(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------464,4 tys

  349(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------147,5 tys

  111(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------52,0 tys

  39,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------33,9 tys

  25,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------22,4 tys

  16,8(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------10,0 tys

  7,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------2,0 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,9(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wiskitki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 324 mieszkańców Wiskitków jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 161 kobiet oraz 163 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,1% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców Wiskitków, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Wiskitków mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wiskitkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2021 w Wiskitkach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 193 dzieci (100 dziewczynek oraz 93 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  18,8% mieszkańców Wiskitków w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 196 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 332 uczniów (181 kobiet oraz 151 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,7% ludności (23,6% wśród dziewczynek i 25,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów.

  W Wiskitkach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 169 uczniów (128 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,1 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,0% mieszkańców Wiskitków w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 24,5% mężczyzn).

 • 22,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  22,7%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  37,1%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,1%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wiskitki
  19,6%
  Mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,6%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,4%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 13,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wiskitki
  3,1%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3196 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  3 196,0
  Województwo
  937,0
  Kraj
  896,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Wiskitki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 193 Dzieci
 • 100 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 93 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 51 3 lata
 • 51
 • 53 4 lata
 • 53
 • 43 5 lata
 • 43
 • 45 6 lat
 • 45
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 28 4 lata
 • 28
 • 19 5 lata
 • 19
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 25 4 lata
 • 25
 • 24 5 lata
 • 24
 • 22 6 lat
 • 22
 •  
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wiskitkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiskitkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  46 856-72-28
  46 856-72-28
  ul. Plac Wolności 34
  96-315 Wiskitki
  247-
 • Szkoły podstawowe w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wiskitki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 332 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,5
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wiskitkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiskitkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Maria Kownacka)
  Publiczna
  46 856-72-28
  46 856-72-28
  ul. Plac Wolności 34
  96-315 Wiskitki
  16341-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wiskitki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 169 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,7%
  24,3%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,1
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wiskitkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiskitkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  46 854-10-03
  46 854-10-03
  ul. Kościuszki 25
  96-315 Wiskitki
  8182-
  Liceum Ogólnokształcące (Maria Skłodowska- Curie)
  Publiczne
  46 854-10-03
  46 854-10-03
  ul. Kościuszki 25
  96-315 Wiskitki
  121-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wiskitki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wiskitki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wiskitki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiskitki - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Według danych z 2021 w Wiskitkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 7 938 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 9 384 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Wiskitkach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 56 członków. Zarejestrowano 73 ćwiczących (mężczyźni: 73, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 1, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wiskitkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wiskitkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wiskitków znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wiskitkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Funkcja osadnicza/mieszkalna Wiskitki, st.17 ze średniowieczadnia 1988-04-05, wykaz dokumentów: 788 z 1988-04-05
  • Plac (data nieznana)dnia 1988-04-05, wykaz dokumentów: 788 z 1988-04-05
  • Cmentarz przykościelny z XVI w.dnia 1988-04-05, wykaz dokumentów: 788 z 1988-04-05; 998A z 1996-11-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-02-18, wykaz dokumentów: 860A z 1992-02-18
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1992-04-07, wykaz dokumentów: 878A z 1992-04-07
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: 922A z 1992-12-21
  • Kościół z XVI w. (ul. Plac Wolności 33)dnia 1996-11-25, wykaz dokumentów: 998A z 1996-11-25
 • Formy ochrony przyrody w Wiskitkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wiskitków znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wiskitkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Grab pospolity (Carpinus betulus) o obwodzie pnia 225 cm i wysokości 20 m. Pień rozwidlony na wys. 2 5m zdrowy., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na zachód ogrodzenie w odległości ok. 6m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 335 cm i wysokości 23 m. Pień rozwidlony na wys. 5m wypróchniały ubytek kominowy od podstawy do wys. 5m., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na północ stajnia w odległości 8m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 370 cm i wysokości 25 m. Pień rozwidlony na wys. 3m zdrowy., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na zachód dwór w odl. 30m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie 250 cm i wysokości 18m. Pień rozwidlony na wys. 2 5m nachylony pod kątem 5° w kierunku południowym wypróchniałe pęknięcie od rozwidlenia w dół., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: dz nr ew 104/2; w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na południowy-wschód dwór w odl. 12m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – grądy subkontynentalne odmiana środkowopolska
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 26 m. Pień pojedynczy nachylony pod kątem 15° w kierunku zachodnim uszkodzony/wypróchniały ubytek wgłębny po odłamanej odnodze. Drzewo wymaga pilnych zabiegów., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na północny-zachód 5m od narożnika dworu. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 27 m. Pień pojedynczy nachylony pod kątem 25° w kierunku wschodnim zdrowy możliwy ubytek wewnętrzny – ślady zarastania., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na zachód dwór w odległości ok. 40m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm] 550 wys. [m]31, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: w oddz 21 c
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm] 345 wys. [m]27, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: oddz. 18 i
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm] 300wys. [m]27, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: odz. 18 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm]260 wys. [m]26, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: oddz 18 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm]330 wys. [m]28, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: oddz. 18 k

Wiskitki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Wiskitkach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 300,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Wiskitkach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żyrardowskiego.

  Powiat żyrardowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wiskitkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wiskitkach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 300,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  300,3
  Województwo
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Wiskitki
  0,0
  woj. mazowieckie
  6,9
  Polska
  5,9
 • 300,30 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  300,3
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  12,2
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wiskitkach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 146,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  146,5 km
  Województwo
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  2,2 km
  Województwo
  5,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wiskitki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wiskitki nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 4Linia kolejowa nr 4: Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie [o znaczeniu państwowym] (Grodzisk Mazowiecki - Korytów - Szeligi - Strzałki - Idzikowice - Opoczno Południe - Olszamowice - Włoszczowa Północ - Psary - Góra Włodowska - Zawiercie)
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce - Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice - Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny - Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe - Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)