Wiskitki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Wiskitki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wiskitki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu żyrardowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wiskitki.
 • 1 421 Liczba mieszkańców
 • 6,6 km² Powierzchnia
 • 215,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1595–1870, 1916–1919, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • WZY Tablice rejestracyjne
 • Rafał Mitura Burmistrz miasta
Wiskitki na mapie
Identyfikatory
 • 20.384452.0861 Współrzędne GPS
 • 1438054 TERYT (TERC)
 • 0739656 SIMC
Herb miasta Wiskitki
Wiskitki herb

Jak Wiskitki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wiskitki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wiskitki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wiskitki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
27Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
35Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
37Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
39Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
45Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
51Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
84Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
88Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
95Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
100Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
113Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
138Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
143Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
179Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
179Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
186Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
197Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
203Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
205Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19

Wiskitki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
96-315Poczta Wiskitki

Wiskitki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wiskitkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wiskitki
(46) 854-50-10
(46) 855-41-54
ul. Kościuszki 1
96-315 Wiskitki

Wiskitki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wiskitki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 421, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wiskitków zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Wiskitków jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 9,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Wiskitki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,65 na 1000 mieszkańców Wiskitków. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 72,2% dziewczynek i 27,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 362 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,9% zgonów w Wiskitkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Wiskitkach były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wiskitków przypada 14.36 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 12 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wiskitków 13. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,2% mieszkańców Wiskitków jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wiskitków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 421 Liczba mieszkańców
 • 722 Kobiety
 • 699 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wiskitkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wiskitkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wiskitkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wiskitków
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,3 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wiskitki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wiskitków
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wiskitki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wiskitki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wiskitki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,3%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,8%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 50,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,3%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wiskitki
  9,4%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 10,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wiskitkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Wiskitki
  3,4
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,1
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wiskitkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,7
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wiskitkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wiskitkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wiskitkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wiskitkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 72,2%
  27,8%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,7
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Wiskitki
  39,2
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 113 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 113
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 362 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 362 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 212 Waga 3500g - 3999g
 • 212
 • 266 Waga 3000g - 3499g
 • 266
 • 87 Waga 2500g - 2999g
 • 87
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Wiskitki
  1,50
  woj. mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,76
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Wiskitki
  0,69
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wiskitkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,4
  Mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 144,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  144,9
  Mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,5
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie żyrardowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,9%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  Województwo
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,7%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 301,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  301,9
  Mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 490,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 530,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  490,5
  Województwo
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 70,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,1
  woj. mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 33,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,0
  woj. mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,5
  Mazowieckie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wiskitkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wiskitki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiskitki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wiskitkach oddano do użytku 11 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,74 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wiskitkach to 547 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 385 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  81,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wiskitkach to 5,09 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wiskitkach to 114,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 79,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 73,79% mieszkań posiada łazienkę, 68,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,42% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żyrardowskiego.

  Powiat żyrardowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 547 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 384,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  384,90
  Mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wiskitki
  76,90 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Wiskitki
  29,60 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,69
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,60 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,60
  Województwo
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 11 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wiskitki
  7,74
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,09
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 39,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  39,41
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 1 260 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  114,5 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,89 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,89 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 91,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  91,82%
  woj. mazowieckie
  97,17%
  Cała Polska
  97,71%
 • 79,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  79,55%
  Mazowieckie
  94,94%
  Polska
  95,10%
 • 73,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  73,79%
  Województwo
  93,71%
  Kraj
  93,66%
 • 68,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Wiskitki
  68,77%
  Mazowieckie
  88,15%
  Kraj
  85,62%
 • 2,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  2,42%
  Mazowieckie
  59,35%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2021-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Wiskitki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wiskitkach na 1000 mieszkańców pracuje 421osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wiskitkach wynosiło w 2022 roku 8,8% (8,8% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiskitkach wynosiło 6 403,00 PLN, co odpowiada 95.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Wiskitków pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,6% w przemyśle i budownictwie, a 36,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 421 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  421,0
  woj. mazowieckie
  442,0
  Cały kraj
  402,0
 • 8,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,8% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • Miasto
  8,8%
  Mazowieckie
  4,2%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wiskitkach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wiskitkach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wiskitkach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 403 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wiskitki
  6 403 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wiskitkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 29,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 44,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 4,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,3% Pozostałe
 • 41,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wiskitkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wiskitki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  68,8
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 34,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,6
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 101,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  101,0
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 64,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 35,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wiskitki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Wiskitkach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 175 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 122 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wiskitkach najwięcej (9) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (162) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,9% (33) podmiotów, a 80,0% (140) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wiskitkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.1%) oraz Budownictwo (14.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 175 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33 Przemysł i budownictwo
 • 140 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Wiskitkach w 2022 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Wiskitkach w 2022 roku
 • 122 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 162 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 162
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 175 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 175
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 122 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 18 Budownictwo
 • 18
 • 16 Transport i gospodarka magazynowa
 • 16
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiskitki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wiskitkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 31 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,67 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wiskitkach wynosi 61,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wiskitków najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,02 (wykrywalność 52%) oraz przeciwko mieniu - 12,47 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,50 (66%), drogowe - 2,40 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (78%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wiskitków.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 31
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 21,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,67
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 14,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wiskitki
  14,02
  woj. mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 4,50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,50
  Województwo
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  woj. mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 12,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,47
  Województwo
  13,04
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  62%
  Województwo
  63%
  Kraj
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  52%
  Mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  67%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wiskitki
  96%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  79%
  Mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  Mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Wiskitki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wiskitków wyniosła w 2022 roku 83,9 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wiskitków - 22.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,8 mln złotych, czyli 28,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wiskitków wyniosła w 2022 roku 75,9 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.4%). W budżecie Wiskitków wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,3 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,5%.
 • Wydatki budżetu w Wiskitkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------68,6 mln

  6,8 tys(100%)

  83,9 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------17,1 mln

  12,8 tys(24.9%)

  18,7 mln

  13,2 tys(22.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------6,7 mln

  5,0 tys(9.7%)

  12,9 mln

  9,1 tys(15.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------2,1 mln

  1,6 tys(3.1%)

  10,3 mln

  7,3 tys(12.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------9,4 mln

  7,0 tys(13.7%)

  9,5 mln

  6,7 tys(11.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------2,3 mln

  1,7 tys(3.3%)

  8,7 mln

  6,1 tys(10.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------7,6 mln

  5,7 tys(11%)

  5,2 mln

  3,6 tys(6.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  ------2,5 tys

  1,9(0%)

  1,5 mln

  1,1 tys(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------70,1 tys

  52,7(0.1%)

  1,4 mln

  982(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------2,0 mln

  1,5 tys(2.9%)

  1,3 mln

  897(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------1,1 mln

  795(1.5%)

  1,1 mln

  790(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------2,0 mln

  1,5 tys(2.9%)

  952,9 tys

  671(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------183,0 tys

  137(0.3%)

  906,6 tys

  638(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------95,6 tys

  71,8(0.1%)

  531,9 tys

  374(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------517,3 tys

  388(0.8%)

  432,7 tys

  305(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------646,2 tys

  485(0.9%)

  363,3 tys

  256(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------150,6 tys

  113(0.2%)

  141,3 tys

  99,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------562,6 tys

  422(0.8%)

  100,0 tys

  70,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------0,0

  0,0(0%)

  69,7 tys

  49,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,2 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  1,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wiskitkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wiskitki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wiskitków według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------74,9 mln

  7,4 tys(100%)

  75,9 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------17,3 mln

  13,0 tys(23.1%)

  28,5 mln

  20,1 tys(37.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------19,4 mln

  14,6 tys(25.9%)

  13,1 mln

  9,3 tys(17.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------616,3 tys

  463(0.8%)

  8,6 mln

  6,1 tys(11.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------4,3 mln

  3,2 tys(5.8%)

  4,3 mln

  3,0 tys(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------2,0 tys

  1,5(0%)

  2,5 mln

  1,8 tys(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------2,5 mln

  1,9 tys(3.3%)

  2,2 mln

  1,6 tys(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------1,4 mln

  1,0 tys(1.8%)

  2,0 mln

  1,4 tys(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------11,8 mln

  8,8 tys(15.7%)

  2,0 mln

  1,4 tys(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------147,5 tys

  111(0.2%)

  1,6 mln

  1,2 tys(2.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------1,0 mln

  786(1.4%)

  1,1 mln

  798(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------464,4 tys

  349(0.6%)

  486,2 tys

  342(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------10,0 tys

  7,5(0%)

  209,5 tys

  147(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------33,9 tys

  25,5(0%)

  124,5 tys

  87,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------52,0 tys

  39,0(0.1%)

  50,8 tys

  35,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,2 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------0,0

  0,0(0%)

  742

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------22,4 tys

  16,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wiskitki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 331 mieszkańców Wiskitków jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 171 kobiet oraz 160 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 14,1% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców Wiskitków, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Wiskitków mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wiskitkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,2%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2021 w Wiskitkach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 193 dzieci (100 dziewczynek oraz 93 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  22,8% mieszkańców Wiskitków w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,2% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 450 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 332 uczniów (181 kobiet oraz 151 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,5% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 25,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 255,38.

  W Wiskitkach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 169 uczniów (128 kobiet oraz 41 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (15,0% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,1 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Wiskitków w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 19,3% mężczyzn).

 • 22,7% Wykształcenie wyższe
 • Wiskitki
  22,7%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Wiskitki
  37,1%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Wiskitki
  3,4%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,1%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wiskitki
  19,6%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,6%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Wiskitki
  13,4%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wiskitki
  3,1%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2450 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 450,0
  Mazowieckie
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Wiskitki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 193 Dzieci
 • 100 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 93 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 51 3 lata
 • 51
 • 53 4 lata
 • 53
 • 43 5 lata
 • 43
 • 45 6 lat
 • 45
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 28 4 lata
 • 28
 • 19 5 lata
 • 19
 • 23 6 lat
 • 23
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 25 4 lata
 • 25
 • 24 5 lata
 • 24
 • 22 6 lat
 • 22
 •  
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wiskitkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiskitkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  46 856-72-28
  46 856-72-28
  ul. Plac Wolności 34
  96-315 Wiskitki
  247-
 • Szkoły podstawowe w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wiskitki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 332 Uczniowie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,5
  Województwo
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 255,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wiskitki
  255,38
  woj. mazowieckie
  98,13
  Polska
  95,71
 • 254,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  254,62
  woj. mazowieckie
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wiskitki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wiskitki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wiskitkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiskitkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Maria Kownacka)
  Publiczna
  46 856-72-28
  46 856-72-28
  ul. Plac Wolności 34
  96-315 Wiskitki
  16341-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Wiskitki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 169 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,7%
  24,3%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,1
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Wiskitkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wiskitkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Maria Skłodowska-Curie)
  Publiczne
  46 854-10-03
  46 854-10-03
  ul. Kościuszki 25
  96-315 Wiskitki
  8182-
  Liceum Ogólnokształcące (Maria Skłodowska- Curie)
  Publiczne
  46 854-10-03
  46 854-10-03
  ul. Kościuszki 25
  96-315 Wiskitki
  121-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 22,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wiskitki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wiskitki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wiskitki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wiskitki - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wiskitkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Wiskitkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 8 524 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 9 384 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  Według danych z 2016 w Wiskitkach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 56 członków. Zarejestrowano 73 ćwiczących (mężczyźni: 73, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 1, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wiskitkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wiskitkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wiskitków znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wiskitkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Funkcja osadnicza/mieszkalna Wiskitki, st.17 ze średniowieczadnia 1988-04-05, wykaz dokumentów: 788 z 1988-04-05
  • Plac (data nieznana)dnia 1988-04-05, wykaz dokumentów: 788 z 1988-04-05
  • Cmentarz przykościelny z XVI w.dnia 1988-04-05, wykaz dokumentów: 788 z 1988-04-05; 998A z 1996-11-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1. poł. XIX w.dnia 1992-02-18, wykaz dokumentów: 860A z 1992-02-18
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1992-04-07, wykaz dokumentów: 878A z 1992-04-07
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1992-12-21, wykaz dokumentów: 922A z 1992-12-21
  • Kościół z XVI w. (ul. Plac Wolności 33)dnia 1996-11-25, wykaz dokumentów: 998A z 1996-11-25
 • Formy ochrony przyrody w Wiskitkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wiskitków znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wiskitkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Grab pospolity (Carpinus betulus) o obwodzie pnia 225 cm i wysokości 20 m. Pień rozwidlony na wys. 2 5m zdrowy., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na zachód ogrodzenie w odległości ok. 6m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 335 cm i wysokości 23 m. Pień rozwidlony na wys. 5m wypróchniały ubytek kominowy od podstawy do wys. 5m., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na północ stajnia w odległości 8m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie pnia 370 cm i wysokości 25 m. Pień rozwidlony na wys. 3m zdrowy., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na zachód dwór w odl. 30m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie 250 cm i wysokości 18m. Pień rozwidlony na wys. 2 5m nachylony pod kątem 5° w kierunku południowym wypróchniałe pęknięcie od rozwidlenia w dół., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: dz nr ew 104/2; w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na południowy-wschód dwór w odl. 12m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – grądy subkontynentalne odmiana środkowopolska
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 26 m. Pień pojedynczy nachylony pod kątem 15° w kierunku zachodnim uszkodzony/wypróchniały ubytek wgłębny po odłamanej odnodze. Drzewo wymaga pilnych zabiegów., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na północny-zachód 5m od narożnika dworu. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 380 cm i wysokości 27 m. Pień pojedynczy nachylony pod kątem 25° w kierunku wschodnim zdrowy możliwy ubytek wewnętrzny – ślady zarastania., Data ustanowienia: 1994-01-18, Opis granicy: W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika (kierunek odległość) znajduje się: na zachód dwór w odległości ok. 40m. Zieleń parkowa zaniedbana. Potencjalna roślinność naturalna – gądy subkontynentalne odmiana środkowopolska.
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm] 550 wys. [m]31, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: w oddz 21 c
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm] 345 wys. [m]27, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: oddz. 18 i
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm] 300wys. [m]27, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: odz. 18 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm]260 wys. [m]26, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: oddz 18 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy Obwód na wys. 1 3 m [cm]330 wys. [m]28, Data ustanowienia: 1997-01-15, Opis granicy: oddz. 18 k

Wiskitki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Wiskitkach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 492,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wiskitkach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu żyrardowskiego.

  Powiat żyrardowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wiskitkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 9 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wiskitkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 492,61 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wiskitki
  492,6
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Wiskitki
  0,0
  Mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 633,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  633,4
  Województwo
  61,7
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  10,0
  Polska
  8,9
 • 128,57 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  128,6
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wiskitkach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 145,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  145,7 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Wiskitki
  2,2 km
  Województwo
  5,1 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wiskitki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A2autostrada A2(Słubice - Rzepin - Torzym - Jordanowo - Trzciel - Nowy Tomyśl - Buk - Głuchowo - Poznań - Września - Słupca - Sługocin - Modła Królewska - Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia - Zgierz - Stryków - Łyszkowice - Łowicz - Skierniewice - Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Choszczówka Stojecka - Mińsk Mazowiecki - Jakubów - Kałuszyn)
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wiskitki nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 4Linia kolejowa nr 4: Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie [o znaczeniu państwowym] (Grodzisk Mazowiecki - Korytów - Szeligi - Strzałki - Idzikowice - Opoczno Południe - Olszamowice - Włoszczowa Północ - Psary - Góra Włodowska - Zawiercie)
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce - Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice - Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny - Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe - Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)