Powiat nowodworski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nowodworski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 940 Liczba mieszkańców
 • 695 km2 Powierzchnia
 • 114 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 50,5% Stopa urbanizacji
 • Magdalena Biernacka Starosta
 • ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Adres starostwa powiatowego
 • WND Tablice rejestracyjne
Powiat nowodworski na mapie
Identyfikatory
 • 1414 TERYT (TERC)
Herb powiatu nowodworskiego
powiat nowodworski herb
Flaga powiatu nowodworskiego
powiat nowodworski flaga

powiat nowodworski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
22 604 42 12
22 604 43 07
ul. Paderewskiego 3
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
22 775 00 79
22 775 00 79
ul.Ignacego Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
22 775 22 27 22 775 57 72
22 775 22 27
ul.Mazowiecka 5
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
(22) 765-32-00
(22) 765-32-01
ul. Paderewskiego
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Powiat nowodworski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat nowodworski ma 78 940 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2050 roku wynosi 75 858, z czego 38 289 to kobiety, a 37 569 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nowodworskiego zawarli w 2021 roku 392 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców powiatu nowodworskiego jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nowodworski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -389. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,92 na 1000 mieszkańców powiatu nowodworskiego. W 2021 roku urodziło się 717 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 384 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,3% zgonów w powiecie nowodworskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,5% zgonów w powiecie nowodworskim były nowotwory, a 5,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nowodworskiego przypada 14 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 101 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 932 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nowodworskiego 169. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  59,5% mieszkańców powiatu nowodworskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nowodworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 940 Liczba mieszkańców
 • 40 408 Kobiety
 • 38 532 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nowodworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nowodworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nowodworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowodworskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 858 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 289 Kobiety
 • 37 569 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nowodworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nowodworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nowodworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nowodworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,5 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nowodworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nowodworskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nowodworski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nowodworski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nowodworski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,3%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. nowodworski
  55,1%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 53,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • powiat nowodworski
  8,8%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat nowodworski
  7,8%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat nowodworski
  0,0%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nowodworskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  5,0
  Mazowieckie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat nowodworski
  1,7
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 392 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nowodworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -389 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -194 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -195 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,9
  Mazowieckie
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -3,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie nowodworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie nowodworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie nowodworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nowodworskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 717 Urodzenia żywe
 • 338 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 379 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  Mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. nowodworski
  38,8
  Mazowieckie
  42,2
  Kraj
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 384 g Średnia waga noworodków
 • 3 326 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 435 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 384 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 246 Waga 3500g - 3999g
 • 246
 • 254 Waga 3000g - 3499g
 • 254
 • 89 Waga 2500g - 2999g
 • 89
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  woj. mazowieckie
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat nowodworski
  0,66
  Mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie nowodworskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 106 Zgony
 • 532 Kobiety
  (Zgony)
 • 574 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,0
  Mazowieckie
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 154,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,3
  woj. mazowieckie
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,6
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. nowodworski
  4,1
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowodworskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,3%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. nowodworski
  19,5%
  Województwo
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,6%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 194 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 270,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat nowodworski
  270,6
  woj. mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 433,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 443,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 422,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  433,4
  Mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 65,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  65,5
  woj. mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 27,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat nowodworski
  27,0
  woj. mazowieckie
  31,1
  Cała Polska
  32,6
 • 7,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. nowodworski
  7,4
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. nowodworski
  0,6%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie nowodworskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat nowodworski
  18,0
  Mazowieckie
  24,0
  Cała Polska
  36,0
 • 16 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. nowodworski
  16,0
  Mazowieckie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 101 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 564 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 537 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 932 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 495 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 437 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 182 Saldo migracji
 • 75 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 107 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 169 Saldo migracji wewnętrznych
 • 69 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 100 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nowodworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nowodworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowodworski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie nowodworskim oddano do użytku 609 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,71 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nowodworskim to 31 526 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 398 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  57,5% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 42,5% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nowodworskim to 4,04 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie nowodworskim to 91,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,60% mieszkań posiada łazienkę, 83,69% korzysta z centralnego ogrzewania, a 32,46% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie nowodworskim 732 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 225 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 022 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 501 transakcji (mediana cen - 5 295 zł/m2, średnia - 5 185 zł/m2), a na rynku wtórnym 231 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 607 zł/m2, średnia - 4 684 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 225 zł
 • powiat nowodworski
  5 225 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 5 225 zł Ogółem
 • 5 225 zł
 • 5 298 zł do 40 m2
 • 5 298 zł
 • 5 205 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 205 zł
 • 5 027 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 027 zł
 • 4 293 zł od 80,1 m2
 • 4 293 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 022 zł
 • Tutaj
  5 022 zł
  woj. mazowieckie
  7 646 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 5 022 zł Ogółem
 • 5 022 zł
 • 5 256 zł do 40 m2
 • 5 256 zł
 • 5 149 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 149 zł
 • 4 803 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 803 zł
 • 4 070 zł od 80,1 m2
 • 4 070 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 732
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2274
  • od 40,1 do 60 m2323
  • od 60,1 do 80 m2102
  • od 80,1 m233
 • 274 do 40 m2
 • 323 od 40,1 do 60 m2
 • 102 od 60,1 do 80 m2
 • 33 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie nowodworskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 295 zł
 • Powiat
  5 295 zł
  woj. mazowieckie
  7 067 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 5 295 zł Ogółem
 • 5 295 zł
 • 5 300 zł do 40 m2
 • 5 300 zł
 • 5 297 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 297 zł
 • 5 102 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 102 zł
 • 4 327 zł od 80,1 m2
 • 4 327 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 185 zł
 • Tutaj
  5 185 zł
  Mazowieckie
  7 229 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 5 185 zł Ogółem
 • 5 185 zł
 • 5 328 zł do 40 m2
 • 5 328 zł
 • 5 331 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 331 zł
 • 4 938 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 938 zł
 • 4 330 zł od 80,1 m2
 • 4 330 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 501
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2206
  • od 40,1 do 60 m2208
  • od 60,1 do 80 m267
  • od 80,1 m220
 • 206 do 40 m2
 • 208 od 40,1 do 60 m2
 • 67 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 607 zł
 • Powiat
  4 607 zł
  Województwo
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 607 zł Ogółem
 • 4 607 zł
 • 4 980 zł do 40 m2
 • 4 980 zł
 • 4 607 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 607 zł
 • 4 180 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 180 zł
 • 3 750 zł od 80,1 m2
 • 3 750 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 684 zł
 • pow. nowodworski
  4 684 zł
  Mazowieckie
  8 112 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 684 zł Ogółem
 • 4 684 zł
 • 5 026 zł do 40 m2
 • 5 026 zł
 • 4 817 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 817 zł
 • 4 537 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 537 zł
 • 3 718 zł od 80,1 m2
 • 3 718 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 231
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m268
  • od 40,1 do 60 m2115
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m213
 • 68 do 40 m2
 • 115 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 526 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 397,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. nowodworski
  397,70
  Mazowieckie
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,50 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,00 m2
  Województwo
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat nowodworski
  3,79
  Mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,51 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,51
  woj. mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. nowodworski
  0,66
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 609 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 7,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat nowodworski
  7,71
  woj. mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 458 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. nowodworski
  4,04
  Mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 31,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat nowodworski
  31,14
  Mazowieckie
  30,65
  Cała Polska
  24,07
 • 55 807 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 91,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  91,6 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,71 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,71 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 94,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  94,72%
  Województwo
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 91,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat nowodworski
  91,48%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 88,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,60%
  Województwo
  92,00%
  Cały kraj
  91,78%
 • 83,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. nowodworski
  83,69%
  Mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 32,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. nowodworski
  32,46%
  Mazowieckie
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat nowodworski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie nowodworskim na 1000 mieszkańców pracuje 268osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowodworskim wynosiło w 2021 roku 6,0% (6,1% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowodworskim wynosiło 6 814,66 PLN, co odpowiada 113.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowodworskiego 9 729 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 050 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -6 679.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowodworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,1% w przemyśle i budownictwie, a 24,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 268 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  268,0
  Województwo
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 6,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,1% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • powiat nowodworski
  6,0%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowodworskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nowodworskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nowodworskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 815 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. nowodworski
  6 815 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nowodworskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 729 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 050 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -6 679 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,1% Pozostałe
 • 33,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nowodworskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 119 Pracujący ogółem
 • 10 355 Kobiety
 • 10 764 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nowodworskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nowodworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,9
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. nowodworski
  36,0
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 112,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,8
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nowodworski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie nowodworskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 362 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 124 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 725 nowych podmiotów, a 334 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (839) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (529) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (1 249) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (284) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nowodworskim najwięcej (701) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 054) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (78) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,2% (2 169) podmiotów, a 76,0% (7 115) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nowodworskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (16.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 362 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 78 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 169 Przemysł i budownictwo
 • 7 115 Pozostała działalność
 • 725 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nowodworskim w 2021 roku
 • 334 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nowodworskim w 2021 roku
 • 7 124 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 054 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 054
 • 246 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 246
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 9 351 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 351
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 18 Spółdzielnie ogółem
 • 18
 • 840 Spółki handlowe ogółem
 • 840
 • 125  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 125
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 701  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 701
 • 122    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 122
 • 574 Spółki cywilne ogółem
 • 574
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 124 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 759 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 759
 • 1 153 Budownictwo
 • 1 153
 • 777 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 777
 • 559 Transport i gospodarka magazynowa
 • 559
 • 537 Przetwórstwo przemysłowe
 • 537
 • 435 Pozostała działalność
 • 435
 • 399 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 399
 • 351 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 351
 • 310 Informacja i komunikacja
 • 310
 • 206 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 206
 • 186 Edukacja
 • 186
 • 186 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 186
 • 90 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 90
 • 81 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 81
 • 61 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61
 • 29 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 29
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowodworski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie nowodworskim stwierdzono 1 691 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,40 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nowodworskim wynosi 68,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nowodworskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,97 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 9,17 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,54 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,23 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nowodworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 691 Przestępstwa ogółem
 • 1 691
 • 1 104 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 104
 • 255 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 255
 • 201 Przestępstwa drogowe
 • 201
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 725 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 725
 • 21,40 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. nowodworski
  21,40
  Mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 13,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,97
  Mazowieckie
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 3,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,23
  Województwo
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,54
  Województwo
  1,84
  Polska
  1,85
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat nowodworski
  0,34
  woj. mazowieckie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 9,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat nowodworski
  9,17
  Województwo
  11,83
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nowodworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  64%
  Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  64%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. nowodworski
  50%
  Mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Mazowieckie
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 36% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  36%
  Mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Powiat nowodworski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nowodworskiego wyniosła w 2021 roku 84,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu nowodworskiego - 24.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,6 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nowodworskiego wyniosła w 2021 roku 88,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.6%). W budżecie powiatu nowodworskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 350 złotych na mieszkańca (31,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,2 złotych na mieszkańca (3,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nowodworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nowodworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nowodworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nowodworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,1 mln

  675(100%)

  49,4 mln

  628(100%)

  71,6 mln

  909(100%)

  64,1 mln

  810(100%)

  81,6 mln

  1,0 tys(100%)

  67,0 mln

  846(100%)

  68,5 mln

  863(100%)

  84,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  194(28.7%)

  16,7 mln

  212(33.8%)

  20,6 mln

  261(28.8%)

  15,8 mln

  200(24.7%)

  14,8 mln

  187(18.2%)

  16,2 mln

  204(24.2%)

  18,5 mln

  233(26.9%)

  20,8 mln

  264(24.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,2 mln

  92,1(13.7%)

  2,8 mln

  35,5(5.7%)

  17,8 mln

  225(24.9%)

  9,0 mln

  114(14.1%)

  27,8 mln

  351(34.1%)

  7,9 mln

  99,1(11.7%)

  6,2 mln

  77,8(9%)

  13,0 mln

  165(15.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  99,8(14.8%)

  7,8 mln

  98,5(15.7%)

  8,9 mln

  113(12.5%)

  9,4 mln

  119(14.7%)

  10,7 mln

  135(13.2%)

  10,6 mln

  134(15.9%)

  10,6 mln

  134(15.5%)

  11,3 mln

  144(13.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,4 mln

  107(15.9%)

  9,1 mln

  115(18.4%)

  10,4 mln

  131(14.5%)

  6,1 mln

  76,3(9.4%)

  6,3 mln

  80,0(7.8%)

  7,6 mln

  95,4(11.3%)

  7,9 mln

  99,5(11.5%)

  8,9 mln

  113(10.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  38,9(5.8%)

  2,2 mln

  27,8(4.4%)

  2,1 mln

  27,0(3%)

  3,1 mln

  38,5(4.8%)

  4,2 mln

  53,2(5.2%)

  5,2 mln

  65,0(7.7%)

  3,9 mln

  49,0(5.7%)

  7,4 mln

  93,3(8.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  57,5(8.5%)

  4,3 mln

  54,7(8.7%)

  4,7 mln

  59,4(6.6%)

  4,8 mln

  59,9(7.4%)

  5,0 mln

  63,0(6.1%)

  5,5 mln

  69,4(8.2%)

  6,0 mln

  75,3(8.7%)

  6,8 mln

  86,3(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  33,0(4.9%)

  2,3 mln

  29,6(4.7%)

  2,3 mln

  28,7(3.2%)

  2,5 mln

  30,9(3.8%)

  2,7 mln

  34,1(3.3%)

  2,7 mln

  34,3(4.1%)

  3,1 mln

  39,2(4.5%)

  3,8 mln

  48,2(4.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  18,8(2.8%)

  1,6 mln

  19,9(3.2%)

  1,8 mln

  22,2(2.4%)

  1,8 mln

  23,2(2.9%)

  1,9 mln

  24,2(2.3%)

  2,3 mln

  28,4(3.4%)

  2,4 mln

  30,3(3.5%)

  2,7 mln

  33,9(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,4(2.1%)

  1,1 mln

  14,4(2.3%)

  1,3 mln

  15,8(1.7%)

  1,3 mln

  16,3(2%)

  1,2 mln

  14,9(1.5%)

  1,3 mln

  17,0(2%)

  1,3 mln

  16,5(1.9%)

  2,1 mln

  26,7(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  411,8 tys

  5,2(0.8%)

  509,3 tys

  6,5(1%)

  647,2 tys

  8,2(0.9%)

  4,1 mln

  51,6(6.4%)

  365,9 tys

  4,6(0.4%)

  494,1 tys

  6,2(0.7%)

  1,2 mln

  15,5(1.8%)

  409,1 tys

  5,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,0 tys

  2,3(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  161,5 tys

  2,0(0.2%)

  189,7 tys

  2,4(0.3%)

  197,5 tys

  2,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  559,1 tys

  7,1(1.1%)

  456,2 tys

  5,8(0.9%)

  363,2 tys

  4,6(0.5%)

  442,7 tys

  5,6(0.7%)

  366,5 tys

  4,6(0.4%)

  538,0 tys

  6,8(0.8%)

  261,0 tys

  3,3(0.4%)

  153,8 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  119,5 tys

  1,5(0.2%)

  119,6 tys

  1,5(0.2%)

  132,9 tys

  1,7(0.2%)

  119,6 tys

  1,5(0.2%)

  120,9 tys

  1,5(0.1%)

  126,6 tys

  1,6(0.2%)

  132,1 tys

  1,7(0.2%)

  135,7 tys

  1,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199,5 tys

  2,5(0.3%)

  71,7 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  98,8 tys

  1,2(0.1%)

  113,0 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  42,5 tys

  0,5(0.1%)

  60,0 tys

  0,8(0.1%)

  51,5 tys

  0,6(0.1%)

  70,0 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  175,1 tys

  2,2(0.3%)

  392,3 tys

  5,0(0.8%)

  233,7 tys

  3,0(0.3%)

  67,2 tys

  0,8(0.1%)

  26,2 tys

  0,3(0%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  26,2 tys

  0,3(0%)

  20,3 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,3 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  27,2 tys

  0,3(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  13,5 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  221,0 tys

  2,8(0.3%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  55,7 tys

  0,7(0.1%)

  72,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  96,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nowodworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nowodworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nowodworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nowodworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,3 mln

  678(100%)

  59,0 mln

  749(100%)

  64,4 mln

  817(100%)

  65,4 mln

  826(100%)

  73,7 mln

  930(100%)

  69,3 mln

  875(100%)

  74,0 mln

  932(100%)

  88,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,8 mln

  252(37.1%)

  20,7 mln

  262(35%)

  22,1 mln

  280(34.3%)

  24,4 mln

  307(37.3%)

  27,6 mln

  348(37.4%)

  29,7 mln

  374(42.8%)

  30,1 mln

  380(40.7%)

  34,8 mln

  441(39.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,3 mln

  207(30.6%)

  17,4 mln

  221(29.6%)

  20,4 mln

  258(31.6%)

  18,9 mln

  238(28.9%)

  19,8 mln

  249(26.8%)

  15,6 mln

  197(22.6%)

  20,8 mln

  263(28.1%)

  26,4 mln

  335(29.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  63,5(9.4%)

  5,1 mln

  64,5(8.6%)

  6,2 mln

  78,2(9.6%)

  5,3 mln

  66,4(8.1%)

  5,0 mln

  63,3(6.8%)

  6,4 mln

  80,0(9.2%)

  6,7 mln

  84,4(9%)

  7,6 mln

  96,2(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  55,6(8.2%)

  4,3 mln

  54,0(7.2%)

  4,6 mln

  58,3(7.2%)

  4,7 mln

  59,2(7.2%)

  4,9 mln

  62,1(6.7%)

  5,5 mln

  69,2(7.9%)

  6,0 mln

  75,3(8.1%)

  6,8 mln

  85,9(7.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  31,4(4.6%)

  2,0 mln

  25,1(3.4%)

  1,7 mln

  22,1(2.7%)

  1,8 mln

  22,3(2.7%)

  1,6 mln

  19,8(2.1%)

  1,4 mln

  17,1(2%)

  2,3 mln

  29,0(3.1%)

  3,6 mln

  45,3(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  18,0(2.7%)

  1,3 mln

  16,0(2.1%)

  1,6 mln

  19,8(2.4%)

  1,5 mln

  19,3(2.3%)

  1,6 mln

  20,2(2.2%)

  1,7 mln

  21,6(2.5%)

  1,8 mln

  22,8(2.4%)

  2,3 mln

  28,6(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  15,8(2.3%)

  6,5 mln

  82,0(11%)

  2,2 mln

  27,6(3.4%)

  4,2 mln

  52,8(6.4%)

  2,3 mln

  29,4(3.2%)

  940,1 tys

  11,8(1.4%)

  856,0 tys

  10,8(1.2%)

  1,6 mln

  19,8(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  13,5(2%)

  720,2 tys

  9,1(1.2%)

  732,9 tys

  9,3(1.1%)

  742,1 tys

  9,4(1.1%)

  840,9 tys

  10,6(1.1%)

  683,9 tys

  8,6(1%)

  916,6 tys

  11,6(1.2%)

  1,5 mln

  18,5(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  806,4 tys

  10,2(1.5%)

  256,9 tys

  3,3(0.4%)

  4,0 mln

  50,5(6.2%)

  1,1 mln

  14,0(1.7%)

  6,6 mln

  83,2(9%)

  4,4 mln

  55,0(6.3%)

  380,8 tys

  4,8(0.5%)

  873,7 tys

  11,1(1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  183,0 tys

  2,3(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  161,5 tys

  2,0(0.2%)

  189,7 tys

  2,4(0.3%)

  197,5 tys

  2,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  408,2 tys

  5,2(0.8%)

  265,9 tys

  3,4(0.5%)

  136,7 tys

  1,7(0.2%)

  106,0 tys

  1,3(0.2%)

  131,9 tys

  1,7(0.2%)

  108,3 tys

  1,4(0.2%)

  79,3 tys

  1,0(0.1%)

  149,7 tys

  1,9(0.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,7 tys

  0,3(0%)

  148,5 tys

  1,9(0.3%)

  216,0 tys

  2,7(0.3%)

  187,0 tys

  2,4(0.3%)

  719,9 tys

  9,1(1%)

  287,5 tys

  3,6(0.4%)

  809,3 tys

  10,2(1.1%)

  149,0 tys

  1,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  185,5 tys

  2,4(0.3%)

  321,8 tys

  4,1(0.5%)

  242,9 tys

  3,1(0.4%)

  305,0 tys

  3,8(0.5%)

  166,9 tys

  2,1(0.2%)

  124,0 tys

  1,6(0.2%)

  93,7 tys

  1,2(0.1%)

  106,1 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  82,0 tys

  1,0(0.2%)

  80,9 tys

  1,0(0.1%)

  93,5 tys

  1,2(0.1%)

  79,9 tys

  1,0(0.1%)

  82,1 tys

  1,0(0.1%)

  83,6 tys

  1,1(0.1%)

  86,0 tys

  1,1(0.1%)

  89,6 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,1 tys

  0,5(0.1%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  354

  0,0(0%)

  24,5 tys

  0,3(0%)

  561

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  54,2

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  35,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  65,4 tys

  0,8(0.1%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6

  0,0(0%)

  44,8

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  49,7 tys

  0,6(0.1%)

  55,7 tys

  0,7(0.1%)

  72,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  68,0 tys

  0,9(0.1%)

  28,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,5 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nowodworski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 360 mieszkańców powiatu nowodworskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 882 kobiet oraz 9 478 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 13,1% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców powiatu nowodworskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,9% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nowodworskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nowodworskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,9%) oraz średnie zawodowe (19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,0%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2021 w powiecie nowodworskim mieściło się 25 przedszkoli, w których do 131 oddziałów uczęszczało 2 471 dzieci (1 207 dziewczynek oraz 1 264 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowodworskim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 49 oddziałów uczęszczało 1 150 dzieci (573 dziewczynki oraz 577 chłopców). Dostępnych było 1 213 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu nowodworskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 983 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,86 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 422 oddziałach uczyło się 6 964 uczniów (3 315 kobiet oraz 3 649 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowodworskim placówkę miało 27 szkół podstawowych, w których w 264 oddziałach uczyło się 4 866 uczniów (2 316 kobiet oraz 2 550 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,5 uczniów.

  W powiecie nowodworskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 851 uczniów (523 kobiety oraz 328 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 185 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie nowodworskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 763 uczniów (428 kobiet oraz 335 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 189 absolwentów.

  W powiecie nowodworskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 26 oddziałach uczyło się 411 uczniów (127 kobiet oraz 284 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 15,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców powiatu nowodworskiego w wieku potencjalnej nauki (26,0% kobiet i 26,3% mężczyzn).

 • 22,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat nowodworski
  22,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 26,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. nowodworski
  37,8%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,1%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,5%
  Mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat nowodworski
  20,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,3%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,9%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 13,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,1%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 983 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat nowodworski
  983,0
  Mazowieckie
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,86 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,86
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 25Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 131 Oddziały
 • 47 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 658 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat nowodworski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 471 Dzieci
 • 1 207 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 264 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,8%
  51,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 663 3 lata
 • 663
 • 745 4 lata
 • 745
 • 718 5 lata
 • 718
 • 288 6 lat
 • 288
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 305 3 lata
 • 305
 • 391 4 lata
 • 391
 • 345 5 lata
 • 345
 • 141 6 lat
 • 141
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 358 3 lata
 • 358
 • 354 4 lata
 • 354
 • 373 5 lata
 • 373
 • 147 6 lat
 • 147
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 862 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 177,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 177,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 65,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 104 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat nowodworski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Dzieci
 • 50 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 38 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,8%
  43,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 25 3 lata
 • 25
 • 45 4 lata
 • 45
 • 13 5 lata
 • 13
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 25 4 lata
 • 25
 • 5 5 lata
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 20 4 lata
 • 20
 • 8 5 lata
 • 8
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat nowodworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 391 Oddziały
 • 6 889 Uczniowie
 • 3 285 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 604 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 855 Uczniowie w 1 klasie
 • 387 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 468 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 778 Absolwenci
 • 379 Kobiety
  (absolwenci)
 • 399 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 31 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,5
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,5
 • 16,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,5
 • 17,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,6
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 551,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 465,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat nowodworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 736 Uczniowie
 • 469 Kobiety
  (uczniowie)
 • 267 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,7%
  36,3%
 • 208 Uczniowie w 1 klasie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Absolwenci
 • 85 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 30 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,6
  woj. mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 54,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat nowodworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Uczniowie w 1 klasie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  15,8
  woj. mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nowodworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nowodworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nowodworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowodworski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nowodworskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie nowodworskim znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 060)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie nowodworskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie nowodworskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 375 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 166 (uczestnicy: 10 234)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 700)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 450)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 142)
  • koncerty: 37 (uczestnicy: 3 930)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 422)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 837)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 1 874)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 600)
  • warsztaty: 33 (uczestnicy: 614)
  • inne: 14 (uczestnicy: 425)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 698)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 219)
  • taneczne: 2 (członkowie: 191)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 58)
  • teatralne: 3 (członkowie: 23)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 58)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 90)
  • inne: 3 (członkowie: 54)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 67)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 9)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 213)
  • teatralne: 4 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 59)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 36)
  • taneczne: 4 (członkowie: 90)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie nowodworskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 167 miejscami na widowni. Odbyło się 535 seansów, na które przyszło 6 462 widzów, w tym 147 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 348 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie nowodworskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 13 832 zwiedzających, co daje 1 750 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie nowodworskim działało 14 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 265 285 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 39 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 14 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 233 767 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 114
  • dostępne dla czytelników: 66
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 57
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie nowodworskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 209 wolumenów w tym ziobry specjalne: 265. Odnotowano 405 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 235 wolumenów. Odnotowano 1 611 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie nowodworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nowodworskim działały 23 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 142 członków. Zarejestrowano 1 268 ćwiczących (mężczyźni: 841, kobiety: 427, chłopcy do lat 18: 670, dziewczęta do lat 18: 319). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nowodworskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowodworski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nowodworski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 35 wypadków drogowych w powiecie nowodworskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 44,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,6 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 38,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie nowodworskim zarejestrowanych było 90 529 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 66 521 samochodów osobowych (839,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 12 615 samochodów ciężarowych (198,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 427 autobusów (5,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 3 111 ciągników siodłowych (39,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 297 motocykli (41,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 9,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie nowodworskim znajdowały się 82 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 101 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 90 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie nowodworskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 35 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 35 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 34 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nowodworskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 44,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. nowodworski
  44,3
  Mazowieckie
  56,9
  Cały kraj
  59,9
 • 7,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat nowodworski
  7,6
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  5,9
 • 44,34 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  44,3
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  69,4
 • 13,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  13,3
  woj. mazowieckie
  8,0
  Polska
  7,6
 • 38,66 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. nowodworski
  38,7
  woj. mazowieckie
  62,9
  Cała Polska
  80,2
 • 17,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat nowodworski
  17,1
  Województwo
  12,2
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. nowodworski
  100,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 90 529 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nowodworskim w 2020 roku
 • 66 521 Samochody osobowe
 • 12 615 Samochody ciężarowe
 • 353 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 427 Autobusy
 • 755 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 3 117 Ciągniki samochodowe
 • 3 111   Ciągniki siodłowe
 • 3 797 Ciągniki rolnicze
 • 3 297 Motocykle
 • 911   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 612 Motorowery
 • 66 521Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nowodworskim
 • Samochody osobowe w powiecie nowodworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 839,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  839,2
  Województwo
  729,5
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg15 676
  • 1400-1649 kg16 643
  • 1650-1899 kg15 486
  • 1900 kg i więcej18 716
 • 15 676 do 1399 kg
 • 16 643 1400-1649 kg
 • 15 486 1650-1899 kg
 • 18 716 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 747 do 1399 cm3
 • 24 747
 • 36 215 1400-1999 cm3
 • 36 215
 • 5 559 2000 i więcej cm3
 • 5 559
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nowodworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna33 094
  • olej napędowy19 754
  • gaz (LPG)11 825
  • pozostałe1 848
 • 33 094 benzyna
 • 19 754 olej napędowy
 • 11 825 gaz (LPG)
 • 1 848 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 3 393 do 1 roku
 • 3 393
 • 1 817 2 lata
 • 1 817
 • 1 606 3 lata
 • 1 606
 • 2 585 4-5 lat
 • 2 585
 • 2 067 6-7 lat
 • 2 067
 • 2 558 8-9 lat
 • 2 558
 • 2 982 10-11 lat
 • 2 982
 • 9 536 12-15 lat
 • 9 536
 • 12 064 16-20 lat
 • 12 064
 • 10 546 21-25 lat
 • 10 546
 • 6 321 26-30 lat
 • 6 321
 • 11 046 31 lat i więcej
 • 11 046
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nowodworskim
 • pow. nowodworski
  18,7 lat
  woj. mazowieckie
  17,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 12 615Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nowodworskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nowodworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 198,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  198,4
  Mazowieckie
  134,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 679 do 999 kg
 • 5 679
 • 3 788 1000-1499 kg
 • 3 788
 • 1 015 1500-2999 kg
 • 1 015
 • 136 3000-3499 kg
 • 136
 • 218 3500-4999 kg
 • 218
 • 593 5000-6999 kg
 • 593
 • 436 7000-9999 kg
 • 436
 • 434 10000-14999 kg
 • 434
 • 316 15000 kg i więcej
 • 316
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 550
  • olej napędowy8 753
  • gaz (LPG)803
  • pozostałe509
 • 2 550 benzyna
 • 8 753 olej napędowy
 • 803 gaz (LPG)
 • 509 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 450 do 1 roku
 • 450
 • 851 2 lata
 • 851
 • 399 3 lata
 • 399
 • 643 4-5 lat
 • 643
 • 441 6-7 lat
 • 441
 • 457 8-9 lat
 • 457
 • 595 10-11 lat
 • 595
 • 1 303 12-15 lat
 • 1 303
 • 1 667 16-20 lat
 • 1 667
 • 1 608 21-25 lat
 • 1 608
 • 1 026 26-30 lat
 • 1 026
 • 3 175 31 lat i więcej
 • 3 175
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nowodworskim
 • Powiat
  19,3 lat
  Mazowieckie
  18,2 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 427Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nowodworskim
 • Autobusy w powiecie nowodworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat nowodworski
  5,4
  woj. mazowieckie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy405
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 7 benzyna
 • 405 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 3 2 lata
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 12 4-5 lat
 • 12
 • 79 6-7 lat
 • 79
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 56 12-15 lat
 • 56
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 57 21-25 lat
 • 57
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 127 31 lat i więcej
 • 127
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nowodworskim
 • Powiat
  19,9 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 3 111Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nowodworskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nowodworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 39,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  39,2
  woj. mazowieckie
  21,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy2 986
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe110
 • 10 benzyna
 • 2 986 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 110 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 290 do 1 roku
 • 290
 • 284 2 lata
 • 284
 • 215 3 lata
 • 215
 • 491 4-5 lat
 • 491
 • 379 6-7 lat
 • 379
 • 344 8-9 lat
 • 344
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 463 12-15 lat
 • 463
 • 199 16-20 lat
 • 199
 • 124 21-25 lat
 • 124
 • 60 26-30 lat
 • 60
 • 139 31 lat i więcej
 • 139
 • 9,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nowodworskim
 • pow. nowodworski
  9,5 lat
  woj. mazowieckie
  10,0 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 297Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nowodworskim
 • Motocykle w powiecie nowodworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 41,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  41,6
  Województwo
  40,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 40 2 lata
 • 40
 • 33 3 lata
 • 33
 • 139 4-5 lat
 • 139
 • 70 6-7 lat
 • 70
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 120 10-11 lat
 • 120
 • 401 12-15 lat
 • 401
 • 451 16-20 lat
 • 451
 • 316 21-25 lat
 • 316
 • 225 26-30 lat
 • 225
 • 1 345 31 lat i więcej
 • 1 345
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nowodworskim
 • Powiat
  23,5 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 82 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 50 km  Będących pod zarządem gminy
 • 31 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nowodworskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 184,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 184,5 km
  Województwo
  762,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 10,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  10,4 km
  woj. mazowieckie
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 90 Liczba licencji na taksówki
 • 101 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami