Powiat szydłowiecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat szydłowiecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 39 015 Liczba mieszkańców
 • 452 km2 Powierzchnia
 • 86 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 30,2% Stopa urbanizacji
 • Włodzimierz Górlicki Starosta
 • pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec Adres starostwa powiatowego
 • WSZ Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie szydłowieckim (1)
 • Szydłowiec
Powiat szydłowiecki na mapie
Identyfikatory
 • 1430 TERYT (TERC)
Herb powiatu szydłowieckiego
powiat szydłowiecki herb
Flaga powiatu szydłowieckiego
powiat szydłowiecki flaga

powiat szydłowiecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
48 617 11 72
48 617 08 89
ul.Strażacka 3
26-500 Szydłowiec
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
48 617 72 00
48 617 72 45
ul.Kościuszki 194
26-500 Szydłowiec
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu
48 617 12 19
48 617 12 19
ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
(48) 617-70-00
(48) 617-70-09
pl. M. Konopnickiej
26-500 Szydłowiec

Powiat szydłowiecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat szydłowiecki ma 39 015 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szydłowieckiego w 2050 roku wynosi 32 423, z czego 16 103 to kobiety, a 16 320 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu szydłowieckiego zawarli w 2021 roku 173 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców powiatu szydłowieckiego jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat szydłowiecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -269. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,87 na 1000 mieszkańców powiatu szydłowieckiego. W 2021 roku urodziło się 311 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,3% zgonów w powiecie szydłowieckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,4% zgonów w powiecie szydłowieckim były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu szydłowieckiego przypada 14.81 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 366 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 453 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu szydłowieckiego -87. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,0% mieszkańców powiatu szydłowieckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu szydłowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 015 Liczba mieszkańców
 • 19 593 Kobiety
 • 19 422 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie szydłowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie szydłowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie szydłowieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu szydłowieckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 423 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 103 Kobiety
 • 16 320 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie szydłowieckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie szydłowieckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie szydłowieckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu szydłowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. szydłowiecki
  41,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat szydłowiecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu szydłowieckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat szydłowiecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat szydłowiecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat szydłowiecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat szydłowiecki
  28,5%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,4%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,6%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Powiat
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie szydłowieckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,4
  Mazowieckie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,2
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,6
 • 173 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie szydłowieckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -269 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -130 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -139 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,9
  Województwo
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • -9,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie szydłowieckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie szydłowieckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie szydłowieckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie szydłowieckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 311 Urodzenia żywe
 • 147 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 164 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,9
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. szydłowiecki
  34,3
  Województwo
  42,2
  Kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 392 g Średnia waga noworodków
 • 3 348 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 431 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat szydłowiecki
  3 392 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 99 Waga 3500g - 3999g
 • 99
 • 118 Waga 3000g - 3499g
 • 118
 • 33 Waga 2500g - 2999g
 • 33
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  Województwo
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  Województwo
  0,73
  Polska
  0,64
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,54
  Mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie szydłowieckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 580 Zgony
 • 277 Kobiety
  (Zgony)
 • 303 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,8
  Województwo
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 186,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  186,5
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. szydłowiecki
  0,0
  woj. mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat szydłowiecki
  4,1
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szydłowieckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. szydłowiecki
  35,3%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  17,4%
  Województwo
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,3%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 103 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 264,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  264,7
  woj. mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 537,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 637,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  537,2
  Województwo
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 60,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. szydłowiecki
  60,7
  Województwo
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 15,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. szydłowiecki
  15,7
  Województwo
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat szydłowiecki
  10,4
  Mazowieckie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. szydłowiecki
  0,7%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie szydłowieckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,0
  woj. mazowieckie
  24,0
  Kraj
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 4 powieszenie się
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 4 powieszenie się
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 366 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 176 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 190 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 453 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 223 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 230 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -86 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -87 Saldo migracji wewnętrznych
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie szydłowieckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat szydłowiecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szydłowiecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie szydłowieckim oddano do użytku 137 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie szydłowieckim to 13 732 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie szydłowieckim to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie szydłowieckim to 132,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 85,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 75,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 72,21% mieszkań posiada łazienkę, 68,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 17,67% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie szydłowieckim 28 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 615 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 564 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 615 zł
 • pow. szydłowiecki
  2 615 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 615 zł Ogółem
 • 2 615 zł
 • 2 678 zł do 40 m2
 • 2 678 zł
 • 2 603 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 603 zł
 • 1 924 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 924 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 564 zł
 • Powiat
  2 564 zł
  woj. mazowieckie
  7 646 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 2 564 zł Ogółem
 • 2 564 zł
 • 2 703 zł do 40 m2
 • 2 703 zł
 • 2 680 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 680 zł
 • 1 893 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 893 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 28
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m215
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 15 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie szydłowieckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 615 zł
 • pow. szydłowiecki
  2 615 zł
  woj. mazowieckie
  7 982 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 615 zł Ogółem
 • 2 615 zł
 • 2 678 zł do 40 m2
 • 2 678 zł
 • 2 603 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 603 zł
 • 1 924 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 924 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 564 zł
 • powiat szydłowiecki
  2 564 zł
  woj. mazowieckie
  8 112 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 564 zł Ogółem
 • 2 564 zł
 • 2 703 zł do 40 m2
 • 2 703 zł
 • 2 680 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 680 zł
 • 1 893 zł od 60,1 do 80 m2
 • 1 893 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 28
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m215
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 15 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 732 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 349,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. szydłowiecki
  349,10
  woj. mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  78,60 m2
  Województwo
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat szydłowiecki
  27,40 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  Województwo
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,86
  Mazowieckie
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat szydłowiecki
  0,74
  woj. mazowieckie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 137 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat szydłowiecki
  3,51
  woj. mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 739 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. szydłowiecki
  5,39
  woj. mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 18,94 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  18,94
  woj. mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 18 175 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 132,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  132,7 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,47 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 85,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat szydłowiecki
  85,31%
  Województwo
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 75,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  75,63%
  Mazowieckie
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 72,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. szydłowiecki
  72,21%
  Mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 68,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  68,34%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Polska
  83,08%
 • 17,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. szydłowiecki
  17,67%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat szydłowiecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie szydłowieckim na 1000 mieszkańców pracuje 126osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie szydłowieckim wynosiło w 2021 roku 22,3% (24,8% wśród kobiet i 20,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szydłowieckim wynosiło 4 642,61 PLN, co odpowiada 77.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szydłowieckiego 3 304 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 805 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 499.

  41,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu szydłowieckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,0% w przemyśle i budownictwie, a 10,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 126 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat szydłowiecki
  126,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cały kraj
  257,0
 • 22,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 24,8% Kobiety
 • 20,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  22,3%
  Województwo
  4,6%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie szydłowieckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie szydłowieckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie szydłowieckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 643 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat szydłowiecki
  4 643 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie szydłowieckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 304 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 805 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 499 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Przemysł i budownictwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 40,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie szydłowieckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 931 Pracujący ogółem
 • 2 726 Kobiety
 • 2 205 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie szydłowieckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat szydłowiecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,0
  woj. mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat szydłowiecki
  34,5
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 116,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  116,9
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat szydłowiecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie szydłowieckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 820 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 107 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 318 nowych podmiotów, a 181 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (493) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (300) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (746) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (181) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie szydłowieckim najwięcej (185) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 707) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (56) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 42,2% (1 611) podmiotów, a 56,4% (2 153) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie szydłowieckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 820 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 56 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 611 Przemysł i budownictwo
 • 2 153 Pozostała działalność
 • 318 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie szydłowieckim w 2021 roku
 • 181 Podmioty wyrejestrowane w powiecie szydłowieckim w 2021 roku
 • 3 107 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 707 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 707
 • 96 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 96
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 819 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 819
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 129 Spółki handlowe ogółem
 • 129
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 108  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 108
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 185 Spółki cywilne ogółem
 • 185
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 107 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 883 Budownictwo
 • 883
 • 728 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 728
 • 372 Przetwórstwo przemysłowe
 • 372
 • 227 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 227
 • 179 Transport i gospodarka magazynowa
 • 179
 • 143 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 143
 • 114 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 114
 • 110 Pozostała działalność
 • 110
 • 62 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 62
 • 57 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 57
 • 57 Informacja i komunikacja
 • 57
 • 51 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 51
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43
 • 38 Edukacja
 • 38
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szydłowiecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie szydłowieckim stwierdzono 487 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,43 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie szydłowieckim wynosi 71,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu szydłowieckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,74 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 4,67 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,50 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat szydłowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 487 Przestępstwa ogółem
 • 487
 • 303 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 303
 • 68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 68
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 183 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 183
 • 12,43 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,43
  Mazowieckie
  22,31
  Polska
  21,51
 • 7,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,74
  Mazowieckie
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat szydłowiecki
  1,74
  Województwo
  5,32
  Kraj
  5,89
 • 2,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,50
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. szydłowiecki
  0,26
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 4,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,67
  Województwo
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat szydłowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  71%
  woj. mazowieckie
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  64%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  64%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat szydłowiecki
  57%
  Mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Mazowieckie
  86%
  Polska
  89%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  43%
  woj. mazowieckie
  41%
  Kraj
  53%

Powiat szydłowiecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu szydłowieckiego wyniosła w 2021 roku 55,0 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu szydłowieckiego - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.2%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,9 mln złotych, czyli 10,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu szydłowieckiego wyniosła w 2021 roku 61,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (58%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.1%). W budżecie powiatu szydłowieckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 176 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,7 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie szydłowieckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu szydłowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat szydłowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu szydłowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  938(100%)

  38,2 mln

  951(100%)

  38,1 mln

  948(100%)

  40,3 mln

  1,0 tys(100%)

  45,1 mln

  1,1 tys(100%)

  47,7 mln

  1,2 tys(100%)

  55,3 mln

  1,4 tys(100%)

  55,0 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  257(27.4%)

  10,5 mln

  261(27.5%)

  10,2 mln

  253(26.7%)

  10,8 mln

  270(26.7%)

  10,8 mln

  272(24%)

  12,8 mln

  322(26.8%)

  14,7 mln

  373(26.5%)

  15,6 mln

  399(28.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  133(14.2%)

  5,5 mln

  137(14.5%)

  5,6 mln

  139(14.6%)

  5,6 mln

  141(13.9%)

  6,3 mln

  159(14%)

  6,9 mln

  175(14.5%)

  6,9 mln

  174(12.4%)

  7,8 mln

  200(14.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  110(11.7%)

  4,8 mln

  120(12.6%)

  5,8 mln

  144(15.2%)

  5,8 mln

  145(14.3%)

  8,9 mln

  223(19.7%)

  4,0 mln

  102(8.5%)

  10,9 mln

  276(19.6%)

  6,8 mln

  173(12.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  114(12.1%)

  5,1 mln

  126(13.3%)

  5,0 mln

  125(13.1%)

  4,4 mln

  110(10.9%)

  4,7 mln

  117(10.4%)

  4,8 mln

  121(10%)

  5,8 mln

  146(10.4%)

  5,6 mln

  142(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  95,7(10.2%)

  3,7 mln

  92,5(9.7%)

  3,3 mln

  83,0(8.7%)

  4,0 mln

  100(9.9%)

  4,2 mln

  105(9.3%)

  4,2 mln

  107(8.9%)

  5,2 mln

  133(9.4%)

  5,4 mln

  139(9.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  84,6(9%)

  3,0 mln

  75,7(8%)

  2,6 mln

  64,8(6.8%)

  2,2 mln

  56,0(5.5%)

  2,3 mln

  57,0(5%)

  2,2 mln

  54,3(4.5%)

  2,4 mln

  61,8(4.4%)

  4,1 mln

  106(7.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  70,5(7.5%)

  2,7 mln

  66,8(7%)

  2,4 mln

  58,9(6.2%)

  2,7 mln

  68,5(6.8%)

  2,8 mln

  70,5(6.2%)

  2,8 mln

  71,5(5.9%)

  3,5 mln

  89,9(6.4%)

  3,5 mln

  90,2(6.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  44,9(4.8%)

  1,8 mln

  45,1(4.7%)

  1,8 mln

  45,9(4.8%)

  1,9 mln

  48,1(4.8%)

  2,1 mln

  52,9(4.7%)

  2,8 mln

  71,6(5.9%)

  2,5 mln

  63,7(4.5%)

  2,6 mln

  66,5(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  336,2 tys

  8,3(0.9%)

  312,0 tys

  7,8(0.8%)

  463,1 tys

  11,6(1.2%)

  359,5 tys

  9,0(0.9%)

  320,5 tys

  8,0(0.7%)

  456,7 tys

  11,5(1%)

  670,4 tys

  17,0(1.2%)

  758,0 tys

  19,4(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,2 tys

  1,9(0.2%)

  59,3 tys

  1,5(0.2%)

  79,5 tys

  2,0(0.2%)

  133,9 tys

  3,4(0.3%)

  316,5 tys

  7,9(0.7%)

  579,2 tys

  14,6(1.2%)

  382,9 tys

  9,7(0.7%)

  457,7 tys

  11,7(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  139,4 tys

  3,5(0.4%)

  106,1 tys

  2,6(0.3%)

  350,2 tys

  8,7(0.9%)

  74,8 tys

  1,9(0.2%)

  168,0 tys

  4,2(0.4%)

  3,9 mln

  98,1(8.2%)

  36,8 tys

  0,9(0.1%)

  219,9 tys

  5,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  96,6 tys

  2,4(0.3%)

  80,5 tys

  2,0(0.2%)

  97,2 tys

  2,4(0.3%)

  130,7 tys

  3,3(0.3%)

  170,4 tys

  4,3(0.4%)

  178,9 tys

  4,5(0.4%)

  139,0 tys

  3,5(0.3%)

  164,9 tys

  4,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,1(0.3%)

  132,0 tys

  3,3(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  108,1 tys

  2,7(0.3%)

  130,3 tys

  3,2(0.3%)

  123,9 tys

  3,1(0.3%)

  190,8 tys

  4,8(0.5%)

  106,3 tys

  2,7(0.2%)

  113,1 tys

  2,9(0.2%)

  119,0 tys

  3,0(0.2%)

  124,8 tys

  3,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  19,1 tys

  0,5(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  61,7 tys

  1,6(0.1%)

  69,1 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  113,9 tys

  2,8(0.3%)

  45,7 tys

  1,1(0.1%)

  26,5 tys

  0,7(0.1%)

  51,6 tys

  1,3(0.1%)

  36,0 tys

  0,9(0.1%)

  51,2 tys

  1,3(0.1%)

  43,3 tys

  1,1(0.1%)

  44,1 tys

  1,1(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  233,8 tys

  5,8(0.6%)

  188,2 tys

  4,7(0.5%)

  175,7 tys

  4,4(0.5%)

  171,6 tys

  4,3(0.4%)

  176,7 tys

  4,4(0.4%)

  147,8 tys

  3,7(0.3%)

  89,4 tys

  2,3(0.2%)

  36,1 tys

  0,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,7 tys

  4,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  1,1(0.1%)

  75,9 tys

  1,9(0.2%)

  93,9 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  3,1 tys

  0,1(0%)

  111,2 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie szydłowieckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu szydłowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat szydłowiecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu szydłowieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,2 mln

  948(100%)

  38,2 mln

  949(100%)

  39,5 mln

  984(100%)

  40,2 mln

  1,0 tys(100%)

  45,1 mln

  1,1 tys(100%)

  54,8 mln

  1,4 tys(100%)

  57,3 mln

  1,4 tys(100%)

  61,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,6 mln

  412(43.4%)

  16,6 mln

  414(43.6%)

  17,7 mln

  441(44.7%)

  19,6 mln

  491(48.8%)

  21,5 mln

  540(47.8%)

  25,3 mln

  639(46.2%)

  32,0 mln

  813(55.8%)

  35,6 mln

  912(58%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  99,8(10.5%)

  4,2 mln

  105(11.1%)

  4,5 mln

  113(11.4%)

  5,1 mln

  127(12.6%)

  5,8 mln

  146(12.9%)

  6,3 mln

  158(11.5%)

  6,3 mln

  160(11%)

  7,2 mln

  184(11.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  94,2(9.9%)

  3,6 mln

  90,0(9.5%)

  3,3 mln

  82,3(8.3%)

  3,6 mln

  89,9(8.9%)

  4,4 mln

  110(9.7%)

  4,2 mln

  105(7.6%)

  5,1 mln

  129(8.8%)

  4,9 mln

  127(8.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  86,5(9.1%)

  4,3 mln

  107(11.2%)

  4,2 mln

  104(10.6%)

  3,7 mln

  93,5(9.3%)

  3,7 mln

  94,0(8.3%)

  3,7 mln

  94,3(6.8%)

  4,5 mln

  115(7.9%)

  4,0 mln

  103(6.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  84,6(8.9%)

  3,0 mln

  75,3(7.9%)

  2,5 mln

  62,3(6.3%)

  2,2 mln

  56,0(5.6%)

  2,1 mln

  52,0(4.6%)

  2,0 mln

  49,2(3.6%)

  2,3 mln

  57,9(4%)

  2,9 mln

  73,7(4.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  36,3(3.8%)

  1,5 mln

  37,5(4%)

  1,6 mln

  40,5(4.1%)

  1,1 mln

  27,2(2.7%)

  1,2 mln

  29,9(2.6%)

  1,2 mln

  30,8(2.2%)

  1,1 mln

  27,7(1.9%)

  1,3 mln

  32,6(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  607,0 tys

  15,0(1.6%)

  626,5 tys

  15,6(1.6%)

  719,3 tys

  17,9(1.8%)

  737,0 tys

  18,5(1.8%)

  672,0 tys

  16,9(1.5%)

  836,7 tys

  21,1(1.5%)

  859,9 tys

  21,9(1.5%)

  1,0 mln

  25,8(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  771,5 tys

  19,1(2%)

  1,3 mln

  32,8(3.5%)

  2,5 mln

  62,5(6.3%)

  565,3 tys

  14,2(1.4%)

  2,5 mln

  63,7(5.6%)

  6,2 mln

  156(11.3%)

  1,4 mln

  34,5(2.4%)

  981,7 tys

  25,2(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  36,6(3.9%)

  1,3 mln

  31,8(3.3%)

  1,0 mln

  25,8(2.6%)

  998,7 tys

  25,0(2.5%)

  891,3 tys

  22,4(2%)

  1,2 mln

  29,0(2.1%)

  953,7 tys

  24,2(1.7%)

  963,8 tys

  24,7(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  34,4(3.6%)

  1,2 mln

  28,7(3%)

  915,6 tys

  22,8(2.3%)

  1,0 mln

  25,2(2.5%)

  712,3 tys

  17,9(1.6%)

  670,5 tys

  16,9(1.2%)

  1,1 mln

  28,3(1.9%)

  904,9 tys

  23,2(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  206

  0,0(0%)

  115,3 tys

  2,9(0.2%)

  100,0 tys

  2,5(0.2%)

  186,9 tys

  4,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,1(0.3%)

  132,0 tys

  3,3(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  971,2 tys

  24,1(2.5%)

  117,1 tys

  2,9(0.3%)

  89,1 tys

  2,2(0.2%)

  147,9 tys

  3,7(0.4%)

  116,1 tys

  2,9(0.3%)

  89,0 tys

  2,2(0.2%)

  103,9 tys

  2,6(0.2%)

  94,9 tys

  2,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,7 tys

  2,8(0.3%)

  165,3 tys

  4,1(0.4%)

  182,2 tys

  4,5(0.5%)

  153,3 tys

  3,8(0.4%)

  91,9 tys

  2,3(0.2%)

  92,7 tys

  2,3(0.2%)

  111,5 tys

  2,8(0.2%)

  45,7 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  43,5 tys

  1,1(0.1%)

  76,0 tys

  1,9(0.2%)

  54,6 tys

  1,4(0.1%)

  108,8 tys

  2,7(0.3%)

  43,9 tys

  1,1(0.1%)

  44,3 tys

  1,1(0.1%)

  42,7 tys

  1,1(0.1%)

  44,0 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  72,8 tys

  1,8(0.2%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  52,3 tys

  1,3(0.1%)

  22,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  34,9 tys

  0,9(0.1%)

  34,1 tys

  0,8(0.1%)

  37,6 tys

  0,9(0.1%)

  70,2 tys

  1,8(0.2%)

  41,7 tys

  1,0(0.1%)

  1,7 mln

  43,5(3.1%)

  25,9 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,0

  0,0(0%)

  320

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  1,1(0.1%)

  75,9 tys

  1,9(0.1%)

  93,9 tys

  2,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,2 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,7 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat szydłowiecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 227 mieszkańców powiatu szydłowieckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 403 kobiet oraz 4 824 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,3% mieszkańców powiatu szydłowieckiego, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 15,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu szydłowieckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie szydłowieckim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,8%) oraz średnie zawodowe (24,0%).

  W roku 2021 w powiecie szydłowieckim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 642 dzieci (308 dziewczynek oraz 334 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szydłowieckim mieściły się 4 przedszkola, w których do 12 oddziałów uczęszczało 283 dzieci (161 dziewczynek oraz 122 chłopców). Dostępnych było 295 miejsc.

  16,2% mieszkańców powiatu szydłowieckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 865 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,55 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 236 oddziałach uczyło się 3 021 uczniów (1 452 kobiety oraz 1 569 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie szydłowieckim placówkę miało 27 szkół podstawowych, w których w 184 oddziałach uczyło się 2 788 uczniów (1 340 kobiet oraz 1 448 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 12,8 uczniów.

  W powiecie szydłowieckim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 361 uczniów (219 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 98 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie szydłowieckim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 536 uczniów (327 kobiet oraz 209 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 153 absolwentów.

  W powiecie szydłowieckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 179 uczniów (54 kobiety oraz 125 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,4 uczniów. 12,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu szydłowieckiego w wieku potencjalnej nauki (30,6% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 17,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. szydłowiecki
  17,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. szydłowiecki
  34,0%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,6%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 0,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat szydłowiecki
  10,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. szydłowiecki
  20,5%
  Województwo
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat szydłowiecki
  26,3%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,7%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat szydłowiecki
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 865 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. szydłowiecki
  865,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Polska
  896,0
 • 1,55 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,55
  Województwo
  0,84
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 10Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 31 Oddziały
 • 41 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 653 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat szydłowiecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 642 Dzieci
 • 308 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 334 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 189 3 lata
 • 189
 • 212 4 lata
 • 212
 • 191 5 lata
 • 191
 • 24 6 lat
 • 24
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 94 3 lata
 • 94
 • 102 4 lata
 • 102
 • 82 5 lata
 • 82
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 95 3 lata
 • 95
 • 110 4 lata
 • 110
 • 109 5 lata
 • 109
 • 11 6 lat
 • 11
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 662 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 45,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 42,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 68 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat szydłowiecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Dzieci
 • 23 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 26 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,9%
  53,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 17 3 lata
 • 17
 • 17 4 lata
 • 17
 • 12 5 lata
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat szydłowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 221 Oddziały
 • 2 995 Uczniowie
 • 1 448 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 547 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 380 Uczniowie w 1 klasie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 333 Absolwenci
 • 154 Kobiety
  (absolwenci)
 • 179 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,4%
  84,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. szydłowiecki
  12,8
  Mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 12,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 12,8
 • 12,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 12,8
 • 13,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13,6
 • 1,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,7
 •  
 • 326,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 274,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat szydłowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 341 Uczniowie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie)
 • 130 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. szydłowiecki
  16,4
  Mazowieckie
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 35,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat szydłowiecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 8 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  12,8
  Mazowieckie
  17,7
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,8
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,0
 • 4,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat szydłowiecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat szydłowiecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat szydłowiecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szydłowiecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie szydłowieckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie szydłowieckim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★★★, 2 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • domy pracy twórczej: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie szydłowieckim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie szydłowieckim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 87 (uczestnicy: 6 680)
  • seanse filmowe: 29 (uczestnicy: 950)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 3 100)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 412)
  • konferencje: 12 (uczestnicy: 264)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 224)
  • inne: 5 (uczestnicy: 1 480)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 248)
  • taneczne: 1 (członkowie: 63)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 163)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 12)
  • nauki gry na instrumentach: 12 (absolwenci: 12)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 174)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 43)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 38)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 77)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie szydłowieckim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 18 891 zwiedzających, co daje 4 823 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie szydłowieckim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 134 886 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 19 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 143 856 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 72
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie szydłowieckim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 44 702 wolumeny w tym ziobry specjalne: 2 962. Odnotowano 379 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 47 414 wolumenów. Odnotowano 1 646 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie szydłowieckim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 828 członków. Zarejestrowano 1 112 ćwiczących (mężczyźni: 815, kobiety: 297, chłopcy do lat 18: 616, dziewczęta do lat 18: 248). Aktywnych było 61 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie szydłowieckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat szydłowiecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat szydłowiecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 15 wypadków drogowych w powiecie szydłowieckim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 81,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie szydłowieckim zarejestrowanych było 34 556 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 547 samochodów osobowych (649,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 3 893 samochodów ciężarowych (114,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 98 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 601 ciągników siodłowych (15,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 947 motocykli (49,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie szydłowieckim znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie szydłowieckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 21 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 17 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie szydłowieckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 38,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  38,4
  Mazowieckie
  56,9
  Polska
  59,9
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  7,7
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 53,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat szydłowiecki
  53,8
  woj. mazowieckie
  65,7
  Polska
  69,4
 • 17,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat szydłowiecki
  17,4
  woj. mazowieckie
  8,0
  Kraj
  7,6
 • 81,03 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  81,0
  woj. mazowieckie
  62,9
  Cały kraj
  80,2
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  20,0
  Mazowieckie
  12,2
  Cała Polska
  9,8
 • 140,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  140,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 34 556 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie szydłowieckim w 2020 roku
 • 25 547 Samochody osobowe
 • 3 893 Samochody ciężarowe
 • 245 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 98 Autobusy
 • 279 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 603 Ciągniki samochodowe
 • 601   Ciągniki siodłowe
 • 2 189 Ciągniki rolnicze
 • 1 947 Motocykle
 • 772   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 261 Motorowery
 • 25 547Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie szydłowieckim
 • Samochody osobowe w powiecie szydłowieckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 649,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat szydłowiecki
  649,4
  Województwo
  729,5
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 685
  • 1400-1649 kg5 871
  • 1650-1899 kg6 244
  • 1900 kg i więcej7 747
 • 5 685 do 1399 kg
 • 5 871 1400-1649 kg
 • 6 244 1650-1899 kg
 • 7 747 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 344 do 1399 cm3
 • 8 344
 • 14 812 1400-1999 cm3
 • 14 812
 • 2 391 2000 i więcej cm3
 • 2 391
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie szydłowieckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12 516
  • olej napędowy8 156
  • gaz (LPG)4 565
  • pozostałe310
 • 12 516 benzyna
 • 8 156 olej napędowy
 • 4 565 gaz (LPG)
 • 310 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 120 do 1 roku
 • 120
 • 126 2 lata
 • 126
 • 136 3 lata
 • 136
 • 354 4-5 lat
 • 354
 • 490 6-7 lat
 • 490
 • 713 8-9 lat
 • 713
 • 1 141 10-11 lat
 • 1 141
 • 4 120 12-15 lat
 • 4 120
 • 6 122 16-20 lat
 • 6 122
 • 3 876 21-25 lat
 • 3 876
 • 2 452 26-30 lat
 • 2 452
 • 5 897 31 lat i więcej
 • 5 897
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie szydłowieckim
 • pow. szydłowiecki
  21,7 lat
  Województwo
  17,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 3 893Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie szydłowieckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie szydłowieckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 114,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat szydłowiecki
  114,2
  Województwo
  134,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 848 do 999 kg
 • 1 848
 • 1 188 1000-1499 kg
 • 1 188
 • 300 1500-2999 kg
 • 300
 • 14 3000-3499 kg
 • 14
 • 56 3500-4999 kg
 • 56
 • 195 5000-6999 kg
 • 195
 • 141 7000-9999 kg
 • 141
 • 106 10000-14999 kg
 • 106
 • 45 15000 kg i więcej
 • 45
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna881
  • olej napędowy2 666
  • gaz (LPG)199
  • pozostałe147
 • 881 benzyna
 • 2 666 olej napędowy
 • 199 gaz (LPG)
 • 147 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 14 2 lata
 • 14
 • 33 3 lata
 • 33
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 114 6-7 lat
 • 114
 • 148 8-9 lat
 • 148
 • 207 10-11 lat
 • 207
 • 515 12-15 lat
 • 515
 • 702 16-20 lat
 • 702
 • 611 21-25 lat
 • 611
 • 311 26-30 lat
 • 311
 • 1 155 31 lat i więcej
 • 1 155
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie szydłowieckim
 • powiat szydłowiecki
  22,4 lat
  Mazowieckie
  18,2 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 98Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie szydłowieckim
 • Autobusy w powiecie szydłowieckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. szydłowiecki
  2,5
  Mazowieckie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy88
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe6
 • 4 benzyna
 • 88 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 6 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 19 16-20 lat
 • 19
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 26 31 lat i więcej
 • 26
 • 24,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie szydłowieckim
 • Tutaj
  24,0 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 601Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie szydłowieckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie szydłowieckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 15,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  15,3
  Województwo
  21,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy578
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe22
 • 0 benzyna
 • 578 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 22 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 29 4-5 lat
 • 29
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 51 10-11 lat
 • 51
 • 142 12-15 lat
 • 142
 • 80 16-20 lat
 • 80
 • 57 21-25 lat
 • 57
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 52 31 lat i więcej
 • 52
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie szydłowieckim
 • pow. szydłowiecki
  15,4 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 1 947Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie szydłowieckim
 • Motocykle w powiecie szydłowieckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 49,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat szydłowiecki
  49,5
  Mazowieckie
  40,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 12 2 lata
 • 12
 • 9 3 lata
 • 9
 • 46 4-5 lat
 • 46
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 39 8-9 lat
 • 39
 • 51 10-11 lat
 • 51
 • 145 12-15 lat
 • 145
 • 193 16-20 lat
 • 193
 • 158 21-25 lat
 • 158
 • 119 26-30 lat
 • 119
 • 1 137 31 lat i więcej
 • 1 137
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie szydłowieckim
 • Powiat
  27,5 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie szydłowieckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 340,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  340,9 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Polska
  591,9 km
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat szydłowiecki
  4,0 km
  Województwo
  5,0 km
  Cały kraj
  4,9 km