Powiat radomszczański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat radomszczański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 113 923 Liczba mieszkańców
 • 1 443 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,0% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Plutecki Starosta
 • ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko Adres starostwa powiatowego
 • ERA Tablice rejestracyjne
Powiat radomszczański na mapie
Identyfikatory
 • 1012 TERYT (TERC)
Herb powiatu radomszczańskiego
powiat radomszczański herb
Flaga powiatu radomszczańskiego
powiat radomszczański flaga

powiat radomszczański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomsku
(44) 683-45-09 wew.128, pinb@powiat.radomszczanski.pl
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomsku
(44) 6824424
Wilsona 21a
97-500 Radomsko
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku
(44) 685-94-20
. (44) 685-94-10
ul. Żeromskiego 19
97-500 Radomsko
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku
(44) 685-28-11, (44) 685-28-12 komenda@radomsko.policja.gov.pl
ul. Piłsudskiego 56
97-500 Radomsko
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Radomsku
(44) 685-23-50
ul.Jana Pawła II 9
97-500 Radomsko
Starostwo Powiatowe w Radomsku
(44) 683-45-09
(44) 683-43-35
ul. Leszka Czarnego
97-500 Radomsko

Powiat radomszczański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat radomszczański ma 113 923 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomszczańskiego w 2050 roku wynosi 88 321, z czego 44 840 to kobiety, a 43 481 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu radomszczańskiego zawarli w 2017 roku 546 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców powiatu radomszczańskiego jest stanu wolnego, 57,5% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat radomszczański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -392. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,44 na 1000 mieszkańców powiatu radomszczańskiego. W 2017 roku urodziło się 1 044 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 343 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,4% zgonów w powiecie radomszczańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w powiecie radomszczańskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu radomszczańskiego przypada 12.78 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 875 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 096 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu radomszczańskiego -221. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 40 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  60,9% mieszkańców powiatu radomszczańskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu radomszczańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 113 923 Liczba mieszkańców
 • 58 150 Kobiety
 • 55 773 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie radomszczańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie radomszczańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie radomszczańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu radomszczańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 88 321 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 44 840 Kobiety
 • 43 481 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie radomszczańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie radomszczańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie radomszczańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu radomszczańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. radomszczański
  42,3 lat
  Województwo
  42,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat radomszczański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu radomszczańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat radomszczański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat radomszczański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat radomszczański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. radomszczański
  26,7%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,5% Kobiety
  (Panny)
 • 33,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. radomszczański
  57,5%
  woj. łódzkie
  55,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  9,6%
 • 18,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. radomszczański
  3,9%
  łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • pow. radomszczański
  0,7%
  woj. łódzkie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie radomszczańskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat radomszczański
  4,8
  woj. łódzkie
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. radomszczański
  1,9
  woj. łódzkie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 546 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie radomszczańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -392 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -160 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -232 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,44 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. radomszczański
  -3,4
  Województwo
  -3,0
  Cała Polska
  -0,0
 • -3,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie radomszczańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie radomszczańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie radomszczańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie radomszczańskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 044 Urodzenia żywe
 • 528 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 516 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  łódzkie
  9,6
  Kraj
  10,5
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. radomszczański
  40,0
  woj. łódzkie
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 8.37 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.37
 • 49.67 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.67
 • 90.7 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.7
 • 88.18 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.18
 • 31.03 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.03
 • 6.06 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.06
 • 0.27 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.27
 • 3 343 g Średnia waga noworodków
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat radomszczański
  3 343 g
  łódzkie
  3 360 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 83 Waga 4000g - 4499g
 • 83
 • 318 Waga 3500g - 3999g
 • 318
 • 404 Waga 3000g - 3499g
 • 404
 • 167 Waga 2500g - 2999g
 • 167
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,37
  łódzkie
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,69
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,73
  Województwo
  0,76
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie radomszczańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 465 Zgony
 • 682 Kobiety
  (Zgony)
 • 783 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • pow. radomszczański
  12,8
  woj. łódzkie
  12,1
  Cały kraj
  10,1
 • 153,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  153,1
  woj. łódzkie
  132,5
  Cała Polska
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  3,8
  Kraj
  4,0
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. radomszczański
  4,3
  woj. łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomszczańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat radomszczański
  45,1%
  łódzkie
  41,7%
  Kraj
  45,7%
 • 23,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat radomszczański
  23,8%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Cała Polska
  26,7%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,8%
  woj. łódzkie
  7,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  83,3
  Polska
  74,3
 • 293,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  293,6
  łódzkie
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Polska
  261,6
 • 556,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 614,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 497,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  556,9
  łódzkie
  519,0
  Polska
  469,0
 • 87,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. radomszczański
  87,7
  woj. łódzkie
  90,2
  Cały kraj
  87,7
 • 17,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat radomszczański
  17,0
  łódzkie
  36,2
  Cały kraj
  31,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,1
  łódzkie
  10,4
  Cały kraj
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. radomszczański
  0,4%
  łódzkie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 875 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 483 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 392 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 096 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 595 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 501 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -237 Saldo migracji
 • -122 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -115 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -221 Saldo migracji wewnętrznych
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -109 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie radomszczańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat radomszczański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomszczański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie radomszczańskim oddano do użytku 295 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie radomszczańskim to 43 196 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 378 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 85,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie radomszczańskim to 5,02 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie radomszczańskim to 129,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 84,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,14% mieszkań posiada łazienkę, 68,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,13% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43 196 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 377,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  377,80
  Województwo
  406,30
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  76,20 m2
  woj. łódzkie
  68,90 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,80 m2
  łódzkie
  28,00 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat radomszczański
  3,80
  woj. łódzkie
  3,60
  Cały kraj
  3,82
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. radomszczański
  2,65
  woj. łódzkie
  2,46
  Polska
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  łódzkie
  0,68
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 295 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,59
  woj. łódzkie
  3,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 236 Użytek własny
 • 47 Sprzedaż lub wynajem
 • 83,4%
  16,6%
 • 1 481 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,02 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat radomszczański
  5,02
  Województwo
  4,43
  Polska
  3,91
 • 13,00 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. radomszczański
  13,00
  Województwo
  13,36
  Kraj
  18,14
 • 38 266 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 129,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat radomszczański
  129,7 m2
  Województwo
  113,3 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. łódzkie
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. radomszczański
  91,79%
  łódzkie
  94,69%
  Kraj
  96,79%
 • 84,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. radomszczański
  84,27%
  Województwo
  89,51%
  Cały kraj
  93,66%
 • 80,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. radomszczański
  80,14%
  łódzkie
  85,48%
  Cała Polska
  91,31%
 • 68,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  68,77%
  łódzkie
  77,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 24,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat radomszczański
  24,13%
  woj. łódzkie
  44,57%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat radomszczański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie radomszczańskim na 1000 mieszkańców pracuje 205 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie radomszczańskim wynosiło w 2017 roku 7,2% (9,4% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radomszczańskim wynosiło 3 406,71 PLN, co odpowiada 75.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomszczańskiego 8 205 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 718 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 487.

  29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomszczańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 205 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat radomszczański
  205,0
  woj. łódzkie
  244,0
  Polska
  247,0
 • 7,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,4% Kobiety
 • 5,3% Mężczyźni
 • pow. radomszczański
  7,2%
  łódzkie
  6,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie radomszczańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie radomszczańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie radomszczańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 407 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 407 PLN
  łódzkie
  4 142 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie radomszczańskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 205 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 718 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 487 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 29,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,6% Pozostałe
 • 34,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie radomszczańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 341 Pracujący ogółem
 • 11 314 Kobiety
 • 12 027 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie radomszczańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat radomszczański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat radomszczański
  64,2
  Województwo
  66,6
  Kraj
  63,4
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,3
  woj. łódzkie
  38,5
  Kraj
  34,0
 • 130,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,0
  Województwo
  136,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat radomszczański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie radomszczańskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 187 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 260 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 757 nowych podmiotów, a 636 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 089) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (757) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (1 078) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (636) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie radomszczańskim najwięcej (457) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 750) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (185) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,0% (2 572) podmiotów, a 70,0% (6 430) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie radomszczańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.1%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 9 187 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 185 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 572 Przemysł i budownictwo
 • 6 430 Pozostała działalność
 • 757 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie radomszczańskim w 2017 roku
 • 636 Podmioty wyrejestrowane w powiecie radomszczańskim w 2017 roku
 • 7 260 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 750 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 750
 • 366 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 366
 • 65 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 65
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 9 181 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 181
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 44 Spółdzielnie ogółem
 • 44
 • 520 Spółki handlowe ogółem
 • 520
 • 51  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 387  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 387
 • 46    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 46
 • 457 Spółki cywilne ogółem
 • 457
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 260 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 259 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 259
 • 1 325 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 325
 • 887 Budownictwo
 • 887
 • 567 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 567
 • 562 Transport i gospodarka magazynowa
 • 562
 • 333 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 333
 • 331 Pozostała działalność
 • 331
 • 152 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 152
 • 150 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 150
 • 148 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 148
 • 138 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 138
 • 130 Edukacja
 • 130
 • 129 Informacja i komunikacja
 • 129
 • 71 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 71
 • 48 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 48
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomszczański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie radomszczańskim stwierdzono 1 988 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,44 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie radomszczańskim wynosi 84,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu radomszczańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,61 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 8,07 (wykrywalność 70%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,20 (94%), drogowe - 2,83 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,60 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat radomszczański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 988 Przestępstwa ogółem
 • 1 988
 • 1 095 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 095
 • 479 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 479
 • 323 Przestępstwa drogowe
 • 323
 • 68 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 68
 • 920 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 920
 • 17,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  17,44
  woj. łódzkie
  17,76
  Cały kraj
  19,62
 • 9,61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. radomszczański
  9,61
  Województwo
  11,26
  Cały kraj
  12,07
 • 4,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,20
  Województwo
  3,84
  Polska
  4,94
 • 2,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,83
  łódzkie
  1,95
  Cały kraj
  1,78
 • 0,60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat radomszczański
  0,60
  woj. łódzkie
  0,49
  Polska
  0,49
 • 8,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat radomszczański
  8,07
  woj. łódzkie
  9,64
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat radomszczański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat radomszczański
  84%
  woj. łódzkie
  66%
  Cały kraj
  72%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  Województwo
  53%
  Cała Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat radomszczański
  94%
  łódzkie
  84%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat radomszczański
  98%
  Województwo
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat radomszczański
  97%
  łódzkie
  82%
  Cały kraj
  84%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  71%
  woj. łódzkie
  47%
  Kraj
  52%

Powiat radomszczański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu radomszczańskiego wyniosła w 2016 roku 102,5 mln złotych, co daje 894 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu radomszczańskiego - 35.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 10,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu radomszczańskiego wyniosła w 2016 roku 105,1 mln złotych, co daje 916 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8%). W budżecie powiatu radomszczańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 158 złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie radomszczańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu radomszczańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat radomszczański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu radomszczańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  133,2 mln

  1,1 tys(100%)

  158,0 mln

  1,3 tys(100%)

  101,1 mln

  861(100%)

  88,8 mln

  759(100%)

  90,0 mln

  772(100%)

  93,3 mln

  804(100%)

  95,8 mln

  829(100%)

  102,5 mln

  894(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  31,2 mln

  266(23.4%)

  32,7 mln

  280(20.7%)

  35,9 mln

  306(35.5%)

  36,6 mln

  313(41.3%)

  36,7 mln

  315(40.7%)

  35,9 mln

  310(38.5%)

  35,4 mln

  308(37%)

  36,4 mln

  319(35.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,2 mln

  95,5(8.4%)

  11,1 mln

  94,7(7%)

  12,3 mln

  105(12.2%)

  12,9 mln

  111(14.6%)

  12,8 mln

  110(14.3%)

  15,3 mln

  132(16.4%)

  14,6 mln

  127(15.2%)

  15,5 mln

  135(15.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,4 mln

  80,4(7.1%)

  9,6 mln

  82,1(6.1%)

  9,5 mln

  81,0(9.4%)

  9,5 mln

  81,3(10.7%)

  9,4 mln

  81,1(10.5%)

  10,4 mln

  90,0(11.2%)

  11,1 mln

  96,8(11.6%)

  12,1 mln

  106(11.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,6 mln

  116(10.2%)

  19,4 mln

  166(12.3%)

  12,8 mln

  109(12.7%)

  3,9 mln

  33,7(4.4%)

  5,6 mln

  47,9(6.2%)

  5,4 mln

  46,6(5.8%)

  7,1 mln

  61,5(7.4%)

  11,9 mln

  104(11.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  52,7(4.6%)

  7,4 mln

  63,5(4.7%)

  5,5 mln

  47,0(5.4%)

  5,6 mln

  47,6(6.3%)

  5,8 mln

  49,6(6.4%)

  5,9 mln

  50,9(6.3%)

  5,9 mln

  51,6(6.2%)

  6,1 mln

  53,8(6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,0 mln

  42,8(3.8%)

  4,7 mln

  40,5(3%)

  5,0 mln

  42,3(4.9%)

  5,3 mln

  45,4(6%)

  5,2 mln

  44,3(5.7%)

  5,4 mln

  46,4(5.8%)

  5,5 mln

  47,6(5.7%)

  6,0 mln

  52,2(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  23,6(2.1%)

  3,6 mln

  31,2(2.3%)

  3,5 mln

  29,5(3.4%)

  3,8 mln

  32,6(4.3%)

  3,7 mln

  32,0(4.1%)

  4,2 mln

  36,6(4.5%)

  4,2 mln

  36,5(4.4%)

  4,8 mln

  41,7(4.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  51,3 mln

  437(38.5%)

  64,9 mln

  556(41.1%)

  10,7 mln

  91,1(10.6%)

  7,4 mln

  63,3(8.3%)

  8,0 mln

  68,5(8.9%)

  5,5 mln

  47,4(5.9%)

  3,9 mln

  33,8(4.1%)

  3,4 mln

  29,8(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  833,0 tys

  7,1(0.6%)

  698,4 tys

  6,0(0.4%)

  2,2 mln

  19,0(2.2%)

  1,5 mln

  12,9(1.7%)

  679,7 tys

  5,8(0.8%)

  541,9 tys

  4,7(0.6%)

  1,4 mln

  12,1(1.5%)

  2,3 mln

  20,2(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,6 tys

  0,1(0%)

  2,1 mln

  18,4(1.4%)

  1,9 mln

  16,0(1.9%)

  48,2 tys

  0,4(0.1%)

  13,3 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  76,5 tys

  0,7(0.1%)

  976,3 tys

  8,5(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,3 tys

  0,9(0.1%)

  74,3 tys

  0,6(0%)

  66,0 tys

  0,6(0.1%)

  65,9 tys

  0,6(0.1%)

  64,4 tys

  0,6(0.1%)

  2,7 mln

  23,5(2.9%)

  4,5 mln

  39,4(4.7%)

  893,4 tys

  7,8(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  525,0 tys

  4,5(0.4%)

  555,0 tys

  4,8(0.4%)

  978,8 tys

  8,3(1%)

  676,8 tys

  5,8(0.8%)

  812,3 tys

  7,0(0.9%)

  619,8 tys

  5,4(0.7%)

  695,2 tys

  6,0(0.7%)

  673,6 tys

  5,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  334,3 tys

  2,8(0.3%)

  357,7 tys

  3,1(0.2%)

  209,9 tys

  1,8(0.2%)

  745,6 tys

  6,4(0.8%)

  622,8 tys

  5,4(0.7%)

  659,1 tys

  5,7(0.7%)

  521,7 tys

  4,5(0.5%)

  491,8 tys

  4,3(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  401,5 tys

  3,4(0.3%)

  385,5 tys

  3,3(0.2%)

  401,4 tys

  3,4(0.4%)

  463,7 tys

  4,0(0.5%)

  452,6 tys

  3,9(0.5%)

  434,3 tys

  3,7(0.5%)

  430,6 tys

  3,7(0.4%)

  438,9 tys

  3,8(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298,8 tys

  2,6(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  104,1 tys

  0,9(0.1%)

  113,8 tys

  1,0(0.1%)

  139,8 tys

  1,2(0.1%)

  145,8 tys

  1,2(0.2%)

  159,0 tys

  1,4(0.2%)

  153,7 tys

  1,3(0.2%)

  188,7 tys

  1,6(0.2%)

  192,3 tys

  1,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,1 tys

  0,5(0%)

  96,7 tys

  0,8(0.1%)

  60,8 tys

  0,5(0.1%)

  68,5 tys

  0,6(0.1%)

  62,6 tys

  0,5(0.1%)

  78,5 tys

  0,7(0.1%)

  76,1 tys

  0,7(0.1%)

  73,3 tys

  0,6(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie radomszczańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu radomszczańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat radomszczański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu radomszczańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  136,1 mln

  1,2 tys(100%)

  156,5 mln

  1,3 tys(100%)

  100,4 mln

  855(100%)

  91,4 mln

  781(100%)

  95,3 mln

  818(100%)

  95,5 mln

  823(100%)

  98,2 mln

  851(100%)

  105,1 mln

  916(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,0 mln

  400(34.5%)

  48,8 mln

  418(31.2%)

  49,9 mln

  426(49.7%)

  50,0 mln

  428(54.7%)

  50,8 mln

  437(53.3%)

  50,1 mln

  433(52.5%)

  49,2 mln

  427(50.1%)

  50,8 mln

  445(48.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,4 mln

  97,4(8.4%)

  11,6 mln

  99,0(7.4%)

  12,8 mln

  109(12.8%)

  13,5 mln

  115(14.7%)

  13,9 mln

  119(14.6%)

  15,7 mln

  136(16.4%)

  17,4 mln

  151(17.7%)

  18,6 mln

  163(17.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  52,1(4.5%)

  5,4 mln

  46,1(3.4%)

  5,4 mln

  45,7(5.3%)

  5,8 mln

  49,5(6.3%)

  6,0 mln

  51,8(6.3%)

  7,0 mln

  60,1(7.3%)

  7,2 mln

  62,6(7.3%)

  8,4 mln

  73,4(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  52,6(4.5%)

  7,3 mln

  62,5(4.7%)

  5,5 mln

  46,8(5.5%)

  5,5 mln

  47,1(6%)

  5,8 mln

  49,6(6.1%)

  5,9 mln

  50,7(6.1%)

  5,9 mln

  51,3(6%)

  6,1 mln

  53,6(5.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  412,6 tys

  3,5(0.3%)

  1,6 mln

  13,9(1%)

  682,1 tys

  5,8(0.7%)

  740,5 tys

  6,3(0.8%)

  4,3 mln

  36,7(4.5%)

  860,7 tys

  7,4(0.9%)

  2,0 mln

  17,6(2.1%)

  4,5 mln

  39,4(4.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  27,1(2.3%)

  3,2 mln

  27,2(2%)

  3,3 mln

  28,3(3.3%)

  3,3 mln

  28,0(3.6%)

  3,2 mln

  27,3(3.3%)

  3,2 mln

  27,5(3.3%)

  3,1 mln

  27,1(3.2%)

  3,5 mln

  30,5(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  50,6 mln

  431(37.2%)

  60,2 mln

  516(38.5%)

  5,9 mln

  50,4(5.9%)

  4,7 mln

  40,5(5.2%)

  4,8 mln

  41,0(5%)

  4,7 mln

  40,9(5%)

  5,5 mln

  47,6(5.6%)

  3,0 mln

  26,2(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,8 mln

  66,4(5.7%)

  9,4 mln

  80,2(6%)

  6,1 mln

  52,2(6.1%)

  1,0 mln

  8,6(1.1%)

  756,0 tys

  6,5(0.8%)

  1,1 mln

  9,6(1.2%)

  949,6 tys

  8,2(1%)

  2,9 mln

  25,3(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  11,7(1%)

  1,8 mln

  15,7(1.2%)

  2,4 mln

  20,4(2.4%)

  2,1 mln

  17,7(2.3%)

  1,8 mln

  15,6(1.9%)

  2,0 mln

  17,6(2.1%)

  1,2 mln

  10,5(1.2%)

  1,8 mln

  15,4(1.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  17,6 tys

  0,1(0%)

  4,9 mln

  42,0(3.1%)

  4,0 mln

  34,0(4%)

  1,4 mln

  12,4(1.6%)

  662,8 tys

  5,7(0.7%)

  956,2 tys

  8,3(1%)

  708,8 tys

  6,2(0.7%)

  1,6 mln

  14,2(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  654,3 tys

  5,6(0.5%)

  962,5 tys

  8,2(0.6%)

  1,9 mln

  15,9(1.9%)

  1,3 mln

  11,2(1.4%)

  778,8 tys

  6,7(0.8%)

  780,3 tys

  6,7(0.8%)

  1,2 mln

  10,4(1.2%)

  1,4 mln

  12,3(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,2 tys

  4,5(0.4%)

  556,4 tys

  4,8(0.4%)

  1,9 mln

  16,0(1.9%)

  1,3 mln

  11,0(1.4%)

  1,2 mln

  10,5(1.3%)

  1,2 mln

  10,6(1.3%)

  1,3 mln

  11,4(1.3%)

  1,2 mln

  10,6(1.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  401,6 tys

  3,4(0.3%)

  385,5 tys

  3,3(0.2%)

  401,4 tys

  3,4(0.4%)

  463,7 tys

  4,0(0.5%)

  452,6 tys

  3,9(0.5%)

  434,3 tys

  3,7(0.5%)

  430,6 tys

  3,7(0.4%)

  438,9 tys

  3,8(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  398,2 tys

  3,4(0.3%)

  331,7 tys

  2,8(0.2%)

  313,2 tys

  2,7(0.3%)

  315,8 tys

  2,7(0.3%)

  317,4 tys

  2,7(0.3%)

  347,4 tys

  3,0(0.4%)

  294,8 tys

  2,6(0.3%)

  378,5 tys

  3,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  298,8 tys

  2,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  8,6(1%)

  1,8 mln

  16,0(1.9%)

  109,5 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,6

  0,0(0%)

  21,4

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  30,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  598,0 tys

  5,1(0.6%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat radomszczański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 060 mieszkańców powiatu radomszczańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 605 kobiet oraz 13 455 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców powiatu radomszczańskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 25,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu radomszczańskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie radomszczańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz podstawowe ukończone (23,8%).

  15,7% mieszkańców powiatu radomszczańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 15,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 699 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,07.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu radomszczańskiego w wieku potencjalnej nauki (32,5% kobiet i 32,0% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,8%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,9% W miastach
  (wyższe)
 • 9,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,7%
  woj. łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. radomszczański
  2,3%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. radomszczański
  10,6%
  Województwo
  13,7%
  Kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,8%
  łódzkie
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat radomszczański
  24,4%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. radomszczański
  25,9%
  woj. łódzkie
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 27,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 699 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  699,0
  Województwo
  818,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,27
  Województwo
  1,01
  Kraj
  1,01
 •  
 • 162,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 158,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,07
  Województwo
  97,48
  Cała Polska
  96,62
 • 92,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. radomszczański
  92,85
  łódzkie
  93,50
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radomszczański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat radomszczański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat radomszczański
  17,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 546,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 486,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. radomszczański
  98,75
  Województwo
  101,43
  Cała Polska
  100,01
 • 91,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat radomszczański
  91,89
  Województwo
  93,10
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat radomszczański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat radomszczański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat radomszczański
  21,0
  łódzkie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 19
 •  
 • 308,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 242,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie radomszczańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,0
  łódzkie
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 30 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 30
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 33 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 33
 • 87,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 68,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 177,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 125,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat radomszczański
  27,0
  łódzkie
  24,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 27 Szkoły policealne ogółem
 • 27
 • 27 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 27
 • 24,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat radomszczański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat radomszczański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat radomszczański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomszczański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie radomszczańskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie radomszczańskim znajdowało się 5 hoteli (4 ★★★, 1 ), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 11, liczba miejsc: 930)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie radomszczańskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie radomszczańskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 639 (uczestnicy: 79 602)
  • seanse filmowe: 35 (uczestnicy: 3 204)
  • wystawy: 40 (uczestnicy: 12 820)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 4 620)
  • koncerty: 116 (uczestnicy: 20 591)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 128 (uczestnicy: 6 455)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 4 806)
  • konkursy: 85 (uczestnicy: 4 864)
  • pokazy teatralne: 105 (uczestnicy: 14 639)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 600)
  • interdyscyplinarne: 21 (uczestnicy: 4 220)
  • warsztaty: 59 (uczestnicy: 2 783)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 37 (członkowie: 586)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 160)
  • taneczne: 5 (członkowie: 92)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 87)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 106)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 70)
  • inne: 2 (członkowie: 41)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 157)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 11)
  • plastyczne: 6 (absolwenci: 79)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 67)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 427)
  • teatralne: 6 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 95)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 160)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 31)
  • taneczne: 5 (członkowie: 83)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie radomszczańskim działało 1 kino posiadające 2 sale z 610 miejscami na widowni. Odbyły się 1 304 seanse, na które przyszło 51 125 widzów, w tym 292 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 19 350 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie radomszczańskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 15 225 zwiedzających, co daje 1 336 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie radomszczańskim działało 28 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 485 938 wolumenów oraz 150 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 69 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 30 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 457 140 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 132
  • dostępne dla czytelników: 82
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 81
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 6


 • Biblioteki naukowe w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie radomszczańskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 425 wolumenów w tym ziobry specjalne: 773. Odnotowano 1 301 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 902 wolumeny. Odnotowano 1 537 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie radomszczańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie radomszczańskim działało 40 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 270 członków. Zarejestrowano 2 405 ćwiczących (mężczyźni: 1 925, kobiety: 480, chłopcy do lat 18: 1 132, dziewczęta do lat 18: 380). Aktywnych było 68 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (49), instruktora sportowego (42) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie radomszczańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat radomszczański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat radomszczański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 272 wypadków drogowych w powiecie radomszczańskim odnotowano 18 ofiar śmiertelnych oraz 355 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 237,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 395,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie radomszczańskim zarejestrowanych było 89 792 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 404 samochodów osobowych (563,3 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 11 450 samochodów ciężarowych (109,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 240 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 057 ciągników siodłowych (9,2 - więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 4 460 motocykli (39,0 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie radomszczańskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 67 taksówek oraz 67 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 272 Wypadki drogowe
 • 18 Ofiary śmiertelne
 • 355 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie radomszczańskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 237,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  237,9
  woj. łódzkie
  169,9
  Polska
  87,6
 • 15,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. radomszczański
  15,7
  Województwo
  8,6
  Kraj
  7,9
 • 20,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat radomszczański
  20,1
  Województwo
  11,2
  Kraj
  10,6
 • 395,36 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  395,4
  woj. łódzkie
  276,0
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 89 792 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie radomszczańskim w 2016 roku
 • 64 404 Samochody osobowe
 • 11 450 Samochody ciężarowe
 • 532 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 240 Autobusy
 • 561 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 059 Ciągniki samochodowe
 • 1 057   Ciągniki siodłowe
 • 7 618 Ciągniki rolnicze
 • 4 460 Motocykle
 • 1 427   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 903 Motorowery
 • 64 404Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie radomszczańskim
 • Samochody osobowe w powiecie radomszczańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 563,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  563,3
  woj. łódzkie
  570,1
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 308
  • 1400-1649 kg18 467
  • 1650-1899 kg14 966
  • 1900 kg i więcej13 663
 • 17 308 do 1399 kg
 • 18 467 1400-1649 kg
 • 14 966 1650-1899 kg
 • 13 663 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 833 do 1399 cm3
 • 25 833
 • 34 223 1400-1999 cm3
 • 34 223
 • 4 348 2000 i więcej cm3
 • 4 348
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie radomszczańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 566
  • olej napędowy19 571
  • gaz (LPG)13 159
  • pozostałe108
 • 31 566 benzyna
 • 19 571 olej napędowy
 • 13 159 gaz (LPG)
 • 108 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 517 do 1 roku
 • 517
 • 402 2 lata
 • 402
 • 467 3 lata
 • 467
 • 1 515 4-5 lat
 • 1 515
 • 2 128 6-7 lat
 • 2 128
 • 3 654 8-9 lat
 • 3 654
 • 4 406 10-11 lat
 • 4 406
 • 11 697 12-15 lat
 • 11 697
 • 17 449 16-20 lat
 • 17 449
 • 10 144 21-25 lat
 • 10 144
 • 4 838 26-30 lat
 • 4 838
 • 7 187 31 lat i więcej
 • 7 187
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie radomszczańskim
 • Powiat
  18,5 lat
  woj. łódzkie
  18,2 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 11 450Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie radomszczańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie radomszczańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 109,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  109,4
  woj. łódzkie
  98,8
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 910 do 999 kg
 • 4 910
 • 3 328 1000-1499 kg
 • 3 328
 • 1 246 1500-2999 kg
 • 1 246
 • 171 3000-3499 kg
 • 171
 • 314 3500-4999 kg
 • 314
 • 616 5000-6999 kg
 • 616
 • 391 7000-9999 kg
 • 391
 • 300 10000-14999 kg
 • 300
 • 174 15000 kg i więcej
 • 174
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 754
  • olej napędowy9 013
  • gaz (LPG)623
  • pozostałe60
 • 1 754 benzyna
 • 9 013 olej napędowy
 • 623 gaz (LPG)
 • 60 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 110 do 1 roku
 • 110
 • 80 2 lata
 • 80
 • 104 3 lata
 • 104
 • 261 4-5 lat
 • 261
 • 522 6-7 lat
 • 522
 • 729 8-9 lat
 • 729
 • 748 10-11 lat
 • 748
 • 1 805 12-15 lat
 • 1 805
 • 2 628 16-20 lat
 • 2 628
 • 1 658 21-25 lat
 • 1 658
 • 860 26-30 lat
 • 860
 • 1 945 31 lat i więcej
 • 1 945
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie radomszczańskim
 • powiat radomszczański
  19,3 lat
  łódzkie
  19,0 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 240Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie radomszczańskim
 • Autobusy w powiecie radomszczańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat radomszczański
  2,1
  Województwo
  2,6
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy229
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe2
 • 8 benzyna
 • 229 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 29 12-15 lat
 • 29
 • 65 16-20 lat
 • 65
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 53 31 lat i więcej
 • 53
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie radomszczańskim
 • pow. radomszczański
  21,3 lat
  łódzkie
  21,3 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 1 057Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie radomszczańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie radomszczańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat radomszczański
  9,2
  woj. łódzkie
  8,6
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy1 045
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe4
 • 6 benzyna
 • 1 045 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 2 2 lata
 • 2
 • 11 3 lata
 • 11
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 175 8-9 lat
 • 175
 • 156 10-11 lat
 • 156
 • 193 12-15 lat
 • 193
 • 190 16-20 lat
 • 190
 • 85 21-25 lat
 • 85
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 64 31 lat i więcej
 • 64
 • 15,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie radomszczańskim
 • powiat radomszczański
  15,0 lat
  woj. łódzkie
  13,0 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 4 460Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie radomszczańskim
 • Motocykle w powiecie radomszczańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 39,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. radomszczański
  39,0
  łódzkie
  36,8
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 113 do 1 roku
 • 113
 • 32 2 lata
 • 32
 • 28 3 lata
 • 28
 • 100 4-5 lat
 • 100
 • 106 6-7 lat
 • 106
 • 192 8-9 lat
 • 192
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 331 12-15 lat
 • 331
 • 396 16-20 lat
 • 396
 • 260 21-25 lat
 • 260
 • 678 26-30 lat
 • 678
 • 2 032 31 lat i więcej
 • 2 032
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie radomszczańskim
 • powiat radomszczański
  25,3 lat
  łódzkie
  25,2 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie radomszczańskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 79,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. radomszczański
  79,0 km
  woj. łódzkie
  399,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. radomszczański
  1,0 km
  łódzkie
  2,9 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 67 Liczba licencji na taksówki
 • 67 Liczba taksówek