Powiat opoczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opoczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 74 867 Liczba mieszkańców
 • 1 040 km2 Powierzchnia
 • 72 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Róg Starosta
 • ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno Adres starostwa powiatowego
 • EOP Tablice rejestracyjne
Powiat opoczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1007 TERYT (TERC)
Herb powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński herb
Flaga powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński flaga

powiat opoczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa
26-300 Opoczno

Powiat opoczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat opoczyński ma 74 867 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 6,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w 2050 roku wynosi 64 270, z czego 32 370 to kobiety, a 31 900 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opoczyńskiego zawarli w 2021 roku 353 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opoczyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -447. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,95 na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W 2021 roku urodziło się 621 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 391 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,9% zgonów w powiecie opoczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w powiecie opoczyńskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opoczyńskiego przypada 14.22 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 611 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 870 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opoczyńskiego -259. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 34 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -24.

  59,3% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74 867 Liczba mieszkańców
 • 37 825 Kobiety
 • 37 042 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 270 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 370 Kobiety
 • 31 900 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,5 lat
  woj. łódzkie
  43,5 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • powiat opoczyński
  27,5%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat opoczyński
  57,4%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,0%
  łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,7%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,7
  łódzkie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,0
  woj. łódzkie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 353 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -447 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -216 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -231 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,0
  Województwo
  -7,6
  Polska
  -4,9
 • -6,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opoczyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 621 Urodzenia żywe
 • 302 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 319 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  łódzkie
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,9
  woj. łódzkie
  36,2
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 391 g Średnia waga noworodków
 • 3 315 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. opoczyński
  3 391 g
  Województwo
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 218 Waga 3500g - 3999g
 • 218
 • 203 Waga 3000g - 3499g
 • 203
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,24
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,60
  łódzkie
  0,63
  Cały kraj
  0,64
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat opoczyński
  0,58
  woj. łódzkie
  0,51
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie opoczyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 068 Zgony
 • 518 Kobiety
  (Zgony)
 • 550 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 14,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  14,2
  łódzkie
  15,7
  Cały kraj
  13,6
 • 172,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  172,0
  Województwo
  194,3
  Polska
  156,7
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,8
  woj. łódzkie
  3,6
  Cała Polska
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. opoczyński
  4,1
  łódzkie
  4,2
  Kraj
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  31,9%
  łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  16,7%
  łódzkie
  18,5%
  Polska
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. opoczyński
  6,3%
  łódzkie
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 158 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  75,7
  Cała Polska
  74,4
 • 243,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  243,2
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 465,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  465,8
  Województwo
  463,6
  Cała Polska
  475,8
 • 63,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 10,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  63,8
  Województwo
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 18,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,9
  łódzkie
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat opoczyński
  2,7
  woj. łódzkie
  7,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opoczyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  21,0
  łódzkie
  56,0
  Kraj
  36,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat opoczyński
  15,0
  łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 611 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 331 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 280 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 870 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 482 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 388 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -283 Saldo migracji
 • -164 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -119 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -259 Saldo migracji wewnętrznych
 • -151 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -108 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie opoczyńskim oddano do użytku 233 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,11 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim to 26 754 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,0% na sprzedaż lub wynajem, 10,3% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opoczyńskim to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie opoczyńskim to 108,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,18% mieszkań posiada łazienkę, 71,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 18,41% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie opoczyńskim 64 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 600 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 580 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 600 zł
 • Powiat
  3 600 zł
  Województwo
  5 134 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 600 zł Ogółem
 • 3 600 zł
 • 3 590 zł do 40 m2
 • 3 590 zł
 • 3 629 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 629 zł
 • 3 293 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 293 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 580 zł
 • powiat opoczyński
  3 580 zł
  woj. łódzkie
  5 078 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 580 zł Ogółem
 • 3 580 zł
 • 3 654 zł do 40 m2
 • 3 654 zł
 • 3 645 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 645 zł
 • 3 130 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 130 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opoczyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 600 zł
 • Powiat
  3 600 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 600 zł Ogółem
 • 3 600 zł
 • 3 590 zł do 40 m2
 • 3 590 zł
 • 3 629 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 629 zł
 • 3 293 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 293 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 580 zł
 • Tutaj
  3 580 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 580 zł Ogółem
 • 3 580 zł
 • 3 654 zł do 40 m2
 • 3 654 zł
 • 3 645 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 645 zł
 • 3 130 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 130 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 754 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 354,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  354,20
  woj. łódzkie
  427,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,20 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. opoczyński
  28,40 m2
  łódzkie
  29,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat opoczyński
  3,94
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  woj. łódzkie
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. opoczyński
  0,72
  łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 233 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat opoczyński
  3,11
  Województwo
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 087 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,67
  Województwo
  4,01
  Kraj
  3,90
 • 14,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat opoczyński
  14,52
  łódzkie
  19,99
  Kraj
  24,07
 • 25 175 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 108,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. opoczyński
  108,0 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. łódzkie
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat opoczyński
  90,04%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cała Polska
  96,97%
 • 81,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  81,55%
  woj. łódzkie
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 78,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  78,18%
  łódzkie
  86,01%
  Polska
  91,78%
 • 71,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat opoczyński
  71,08%
  łódzkie
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 18,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. opoczyński
  18,41%
  łódzkie
  45,26%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat opoczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie opoczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 174osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim wynosiło w 2021 roku 6,3% (7,7% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim wynosiło 4 877,79 PLN, co odpowiada 81.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego 10 807 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 311 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 496.

  44,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 174 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. opoczyński
  174,0
  Województwo
  256,0
  Cały kraj
  257,0
 • 6,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,7% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • powiat opoczyński
  6,3%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 878 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opoczyńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 807 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 311 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 496 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,1% Przemysł i budownictwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 28,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 056 Pracujący ogółem
 • 6 011 Kobiety
 • 7 045 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. opoczyński
  68,5
  Województwo
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opoczyński
  36,5
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 114,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat opoczyński
  114,3
  woj. łódzkie
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opoczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie opoczyńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 5 272 podmioty gospodarki narodowej, z czego 4 049 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 425 nowych podmiotów, a 244 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (350) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (197) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opoczyńskim najwięcej (268) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 042) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (108) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (1 406) podmiotów, a 71,3% (3 758) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opoczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.4%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 272 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 406 Przemysł i budownictwo
 • 3 758 Pozostała działalność
 • 425 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2021 roku
 • 244 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2021 roku
 • 4 049 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 042 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 042
 • 192 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 192
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 268 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 268
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 234 Spółki handlowe ogółem
 • 234
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 178  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 178
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 268 Spółki cywilne ogółem
 • 268
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 049 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 189 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 189
 • 868 Budownictwo
 • 868
 • 363 Przetwórstwo przemysłowe
 • 363
 • 305 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 305
 • 256 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 256
 • 249 Transport i gospodarka magazynowa
 • 249
 • 175 Pozostała działalność
 • 175
 • 107 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 107
 • 103 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 103
 • 99 Informacja i komunikacja
 • 99
 • 86 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86
 • 79 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 79
 • 73 Edukacja
 • 73
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 27 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 27
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie opoczyńskim stwierdzono 1 243 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opoczyńskim wynosi 83,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,44 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 6,22 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,33 (81%), drogowe - 2,10 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 243 Przestępstwa ogółem
 • 1 243
 • 784 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 784
 • 250 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 250
 • 158 Przestępstwa drogowe
 • 158
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 467 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 467
 • 16,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,55
  woj. łódzkie
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 10,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,44
  łódzkie
  11,92
  Polska
  12,82
 • 3,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,33
  woj. łódzkie
  8,03
  Cały kraj
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,10
  Województwo
  2,00
  Cały kraj
  1,85
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,40
  łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 6,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,22
  woj. łódzkie
  10,47
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  łódzkie
  70%
  Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  64%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. opoczyński
  82%
  Województwo
  81%
  Cała Polska
  75%
 • 101% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. opoczyński
  101%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  97%
  łódzkie
  86%
  Cała Polska
  89%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  47%
  Polska
  53%

Powiat opoczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2021 roku 92,9 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu opoczyńskiego - 30% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 11,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2021 roku 101,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). W budżecie powiatu opoczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 207 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,0 mln

  848(100%)

  76,0 mln

  980(100%)

  72,7 mln

  940(100%)

  80,6 mln

  1,0 tys(100%)

  70,4 mln

  917(100%)

  80,6 mln

  1,1 tys(100%)

  91,5 mln

  1,2 tys(100%)

  92,9 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,2 mln

  311(36.6%)

  24,7 mln

  319(32.5%)

  23,2 mln

  300(31.9%)

  22,8 mln

  296(28.3%)

  22,8 mln

  298(32.4%)

  25,1 mln

  329(31.1%)

  28,6 mln

  379(31.3%)

  27,8 mln

  372(30%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,5 mln

  122(14.4%)

  13,8 mln

  178(18.2%)

  11,0 mln

  143(15.2%)

  12,4 mln

  161(15.4%)

  6,4 mln

  82,9(9%)

  4,7 mln

  61,9(5.8%)

  8,3 mln

  110(9.1%)

  16,5 mln

  220(17.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,7 mln

  99,1(11.7%)

  12,7 mln

  163(16.6%)

  13,4 mln

  173(18.4%)

  18,2 mln

  236(22.5%)

  9,7 mln

  127(13.8%)

  10,9 mln

  143(13.5%)

  11,1 mln

  147(12.1%)

  12,1 mln

  162(13.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  105(12.3%)

  8,5 mln

  109(11.1%)

  9,4 mln

  121(12.9%)

  7,0 mln

  91,6(8.7%)

  8,8 mln

  115(12.5%)

  12,6 mln

  166(15.7%)

  17,0 mln

  225(18.6%)

  9,9 mln

  132(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  55,6(6.5%)

  5,8 mln

  74,8(7.6%)

  4,7 mln

  60,6(6.4%)

  4,9 mln

  64,1(6.1%)

  5,2 mln

  68,0(7.4%)

  5,5 mln

  72,7(6.9%)

  6,4 mln

  84,2(7%)

  6,5 mln

  87,4(7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,7 mln

  47,0(5.5%)

  3,3 mln

  42,2(4.3%)

  3,5 mln

  45,8(4.9%)

  3,9 mln

  50,9(4.9%)

  3,6 mln

  46,9(5.1%)

  3,8 mln

  50,3(4.7%)

  4,3 mln

  57,2(4.7%)

  4,3 mln

  57,4(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  40,8(4.8%)

  3,4 mln

  44,0(4.5%)

  3,5 mln

  44,9(4.8%)

  3,7 mln

  47,9(4.6%)

  3,7 mln

  47,7(5.2%)

  3,6 mln

  47,6(4.5%)

  3,8 mln

  51,0(4.2%)

  4,3 mln

  57,2(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  44,1(5.2%)

  2,0 mln

  25,6(2.6%)

  1,8 mln

  23,5(2.5%)

  1,3 mln

  17,5(1.7%)

  2,1 mln

  26,8(2.9%)

  3,3 mln

  43,8(4.1%)

  3,1 mln

  40,9(3.4%)

  2,1 mln

  27,4(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  14,8(1.7%)

  1,1 mln

  14,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  1,2 mln

  15,3(1.5%)

  1,0 mln

  13,6(1.5%)

  1,9 mln

  24,3(2.3%)

  1,5 mln

  19,2(1.6%)

  1,5 mln

  19,8(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  128,2 tys

  1,7(0.2%)

  160,0 tys

  2,1(0.2%)

  291,3 tys

  3,8(0.4%)

  314,2 tys

  4,1(0.4%)

  458,5 tys

  6,0(0.6%)

  233,2 tys

  3,1(0.3%)

  304,9 tys

  4,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  361,7 tys

  4,7(0.5%)

  361,1 tys

  4,7(0.5%)

  392,8 tys

  5,1(0.5%)

  587,3 tys

  7,6(0.7%)

  416,7 tys

  5,4(0.6%)

  761,6 tys

  10,0(0.9%)

  330,7 tys

  4,4(0.4%)

  264,4 tys

  3,5(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  81,1 tys

  1,0(0.1%)

  39,7 tys

  0,5(0.1%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  2,1(0.2%)

  350,5 tys

  4,6(0.5%)

  467,3 tys

  6,1(0.6%)

  326,3 tys

  4,3(0.4%)

  199,9 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  95,3 tys

  1,2(0.1%)

  213,8 tys

  2,8(0.3%)

  117,0 tys

  1,5(0.2%)

  99,5 tys

  1,3(0.1%)

  105,0 tys

  1,4(0.1%)

  115,8 tys

  1,5(0.1%)

  108,8 tys

  1,4(0.1%)

  137,4 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  65,1 tys

  0,8(0.1%)

  208,9 tys

  2,7(0.3%)

  66,4 tys

  0,9(0.1%)

  79,6 tys

  1,0(0.1%)

  75,7 tys

  1,0(0.1%)

  49,5 tys

  0,7(0.1%)

  66,3 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  12,0 tys

  0,2(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,9 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  900

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,4 mln

  865(100%)

  66,4 mln

  856(100%)

  68,1 mln

  881(100%)

  69,0 mln

  896(100%)

  74,9 mln

  976(100%)

  82,3 mln

  1,1 tys(100%)

  90,2 mln

  1,2 tys(100%)

  101,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,9 mln

  410(47.3%)

  29,2 mln

  377(43.9%)

  29,2 mln

  379(42.9%)

  30,0 mln

  390(43.5%)

  30,9 mln

  403(41.2%)

  35,0 mln

  460(42.5%)

  40,6 mln

  538(45%)

  44,2 mln

  590(43.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  120(13.8%)

  9,9 mln

  128(14.9%)

  10,8 mln

  140(15.9%)

  11,7 mln

  152(17%)

  13,5 mln

  177(18.1%)

  14,8 mln

  194(18%)

  14,5 mln

  192(16.1%)

  16,3 mln

  218(16.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  72,5(8.4%)

  6,0 mln

  77,2(9%)

  6,6 mln

  86,0(9.7%)

  6,1 mln

  79,7(8.9%)

  7,7 mln

  101(10.3%)

  11,7 mln

  153(14.2%)

  8,9 mln

  118(9.9%)

  10,3 mln

  138(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  55,4(6.4%)

  5,7 mln

  74,1(8.6%)

  6,9 mln

  89,5(10.1%)

  4,4 mln

  57,2(6.4%)

  4,5 mln

  58,3(6%)

  1,2 mln

  15,5(1.4%)

  4,7 mln

  62,8(5.3%)

  9,6 mln

  128(9.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  54,8(6.3%)

  5,6 mln

  72,6(8.5%)

  4,5 mln

  58,8(6.7%)

  4,8 mln

  62,6(7%)

  5,1 mln

  66,4(6.8%)

  5,4 mln

  71,1(6.6%)

  6,1 mln

  80,3(6.7%)

  6,3 mln

  84,0(6.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  30,5(3.5%)

  2,2 mln

  28,1(3.3%)

  2,1 mln

  27,8(3.2%)

  2,2 mln

  28,7(3.2%)

  2,1 mln

  27,4(2.8%)

  2,6 mln

  34,6(3.2%)

  1,9 mln

  25,4(2.1%)

  2,2 mln

  29,9(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  18,1(2.1%)

  1,3 mln

  16,8(2%)

  1,3 mln

  17,1(1.9%)

  1,2 mln

  15,4(1.7%)

  1,1 mln

  15,0(1.5%)

  1,8 mln

  24,0(2.2%)

  1,4 mln

  18,7(1.6%)

  1,9 mln

  25,5(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  39,2(4.5%)

  2,0 mln

  25,2(2.9%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,3 mln

  16,4(1.8%)

  1,8 mln

  22,9(2.3%)

  1,4 mln

  18,4(1.7%)

  1,2 mln

  16,0(1.3%)

  1,8 mln

  23,5(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  17,2(2%)

  1,1 mln

  13,6(1.6%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,6 mln

  21,4(2.4%)

  1,3 mln

  16,8(1.7%)

  1,0 mln

  13,3(1.2%)

  2,1 mln

  28,2(2.4%)

  1,6 mln

  21,4(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  27,5(3.2%)

  2,7 mln

  34,5(4%)

  2,4 mln

  30,8(3.5%)

  2,5 mln

  32,0(3.6%)

  2,3 mln

  29,7(3%)

  1,9 mln

  24,6(2.3%)

  1,9 mln

  25,0(2.1%)

  946,2 tys

  12,6(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  300,3 tys

  3,9(0.4%)

  375,7 tys

  4,9(0.6%)

  476,8 tys

  6,2(0.7%)

  815,5 tys

  10,6(1.2%)

  635,1 tys

  8,3(0.8%)

  1,1 mln

  14,0(1.3%)

  743,8 tys

  9,8(0.8%)

  588,4 tys

  7,9(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  223,6 tys

  2,9(0.3%)

  211,4 tys

  2,7(0.3%)

  201,2 tys

  2,6(0.3%)

  176,8 tys

  2,3(0.3%)

  203,7 tys

  2,7(0.3%)

  214,9 tys

  2,8(0.3%)

  254,2 tys

  3,4(0.3%)

  500,0 tys

  6,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  115,2 tys

  1,5(0.2%)

  101,4 tys

  1,3(0.2%)

  137,2 tys

  1,8(0.2%)

  279,2 tys

  3,6(0.4%)

  156,2 tys

  2,0(0.2%)

  488,2 tys

  6,4(0.6%)

  190,3 tys

  2,5(0.2%)

  111,5 tys

  1,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  142,1 tys

  1,8(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  0,2(0%)

  30,7 tys

  0,4(0%)

  51,5 tys

  0,7(0.1%)

  95,3 tys

  1,3(0.1%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,2 tys

  0,1(0%)

  110,4 tys

  1,4(0.2%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  25,5 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  819,4 tys

  10,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opoczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 194 mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 898 kobiet oraz 9 296 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu opoczyńskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opoczyńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opoczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w powiecie opoczyńskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 163 dzieci (573 dziewczynki oraz 590 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 765 dzieci (409 dziewczynek oraz 356 chłopców). Dostępnych było 690 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 816 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 47 szkół podstawowych, w których w 457 oddziałach uczyło się 6 353 uczniów (3 115 kobiet oraz 3 238 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 320 oddziałach uczyło się 5 485 uczniów (2 599 kobiet oraz 2 886 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 412 uczniów (896 kobiet oraz 516 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 404 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 078 uczniów (1 186 kobiet oraz 892 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 629 absolwentów.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 404 uczniów (143 kobiety oraz 261 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,2 uczniów. 16,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat opoczyński
  17,4%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. opoczyński
  35,0%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat opoczyński
  2,4%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,2%
  łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat opoczyński
  19,4%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Województwo
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat opoczyński
  2,6%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. opoczyński
  18,4%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,7%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 816 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  816,0
  Województwo
  905,0
  Kraj
  896,0
 • 1,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,48
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 43 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 68 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 168 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 163 Dzieci
 • 573 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 590 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 309 3 lata
 • 309
 • 332 4 lata
 • 332
 • 313 5 lata
 • 313
 • 166 6 lat
 • 166
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 154 3 lata
 • 154
 • 167 4 lata
 • 167
 • 150 5 lata
 • 150
 • 83 6 lat
 • 83
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 155 3 lata
 • 155
 • 165 4 lata
 • 165
 • 163 5 lata
 • 163
 • 83 6 lat
 • 83
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 1 224 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 118,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 76,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 347 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 283 Dzieci
 • 132 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 151 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 89 3 lata
 • 89
 • 135 4 lata
 • 135
 • 46 5 lata
 • 46
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 32 3 lata
 • 32
 • 73 4 lata
 • 73
 • 20 5 lata
 • 20
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 57 3 lata
 • 57
 • 62 4 lata
 • 62
 • 26 5 lata
 • 26
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 435 Oddziały
 • 6 305 Uczniowie
 • 3 099 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 206 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 666 Uczniowie w 1 klasie
 • 336 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 727 Absolwenci
 • 361 Kobiety
  (absolwenci)
 • 366 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,9
  Województwo
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,5
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 610,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 523,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 1 237 Uczniowie
 • 828 Kobiety
  (uczniowie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,9%
  33,1%
 • 301 Uczniowie w 1 klasie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 317 Absolwenci
 • 222 Kobiety
  (absolwenci)
 • 95 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 175 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 87 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. opoczyński
  28,2
  łódzkie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 77,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 59,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,8%
  22,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  16,2
  łódzkie
  19,3
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,2
 • 18,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,8
 • 2,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opoczyńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie opoczyńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 2 motele (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 620)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie opoczyńskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie opoczyńskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 668 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 261 (uczestnicy: 14 149)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 2 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 423)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 3 450)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 918)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 46 (uczestnicy: 1 465)
  • konkursy: 27 (uczestnicy: 935)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 810)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 12)
  • interdyscyplinarne: 111 (uczestnicy: 1 333)
  • warsztaty: 19 (uczestnicy: 528)
  • inne: 1 (uczestnicy: 95)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 327)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 132)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 127)
  • inne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 24)
  • tańca: 1 (absolwenci: 24)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 36 (członkowie: 623)
  • teatralne: 5 (członkowie: 77)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 117)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 328)
  • taneczne: 4 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie opoczyńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 668 miejscami na widowni. Odbyło się 221 seansów, na które przyszło 13 118 widzów, w tym 90 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 053 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie opoczyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 500 zwiedzających, co daje 466 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie opoczyńskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 216 743 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 019 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 96
  • dostępne dla czytelników: 51
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 39
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie opoczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 678 wolumenów w tym ziobry specjalne: 239. Odnotowano 1 022 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opoczyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 261 członków. Zarejestrowano 3 187 ćwiczących (mężczyźni: 2 316, kobiety: 871, chłopcy do lat 18: 1 747, dziewczęta do lat 18: 836). Aktywne były 124 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (48).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opoczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opoczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 51 wypadków drogowych w powiecie opoczyńskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 118,2 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie opoczyńskim zarejestrowanych było 65 138 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 46 239 samochodów osobowych (612,2 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 6 013 samochodów ciężarowych (94,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 244 autobusów (3,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 1 091 ciągników siodłowych (14,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 412 motocykli (45,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie opoczyńskim znajdowało się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 16 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 51 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 59 Ranni
  (rok 2021)
 • 9 Lekko ranni
 • 50 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 68,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat opoczyński
  68,1
  łódzkie
  95,4
  Cała Polska
  59,9
 • 9,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat opoczyński
  9,3
  woj. łódzkie
  7,9
  Polska
  5,9
 • 78,81 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat opoczyński
  78,8
  Województwo
  114,3
  Polska
  69,4
 • 12,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat opoczyński
  12,3
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  7,6
 • 118,21 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat opoczyński
  118,2
  woj. łódzkie
  126,4
  Polska
  80,2
 • 13,73 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. opoczyński
  13,7
  Województwo
  8,3
  Cała Polska
  9,8
 • 115,69 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  115,7
  woj. łódzkie
  119,8
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 65 138 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2020 roku
 • 46 239 Samochody osobowe
 • 6 013 Samochody ciężarowe
 • 286 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 244 Autobusy
 • 377 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 091 Ciągniki samochodowe
 • 1 091   Ciągniki siodłowe
 • 7 762 Ciągniki rolnicze
 • 3 412 Motocykle
 • 1 176   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 725 Motorowery
 • 46 239Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 612,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  612,2
  Województwo
  666,6
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 597
  • 1400-1649 kg11 527
  • 1650-1899 kg12 584
  • 1900 kg i więcej12 531
 • 9 597 do 1399 kg
 • 11 527 1400-1649 kg
 • 12 584 1650-1899 kg
 • 12 531 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 315 do 1399 cm3
 • 16 315
 • 27 002 1400-1999 cm3
 • 27 002
 • 2 922 2000 i więcej cm3
 • 2 922
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 262
  • olej napędowy13 985
  • gaz (LPG)10 533
  • pozostałe459
 • 21 262 benzyna
 • 13 985 olej napędowy
 • 10 533 gaz (LPG)
 • 459 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 230 do 1 roku
 • 230
 • 218 2 lata
 • 218
 • 290 3 lata
 • 290
 • 805 4-5 lat
 • 805
 • 1 064 6-7 lat
 • 1 064
 • 1 555 8-9 lat
 • 1 555
 • 2 281 10-11 lat
 • 2 281
 • 8 043 12-15 lat
 • 8 043
 • 11 730 16-20 lat
 • 11 730
 • 7 972 21-25 lat
 • 7 972
 • 4 859 26-30 lat
 • 4 859
 • 7 192 31 lat i więcej
 • 7 192
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opoczyńskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  łódzkie
  19,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 6 013Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  94,1
  woj. łódzkie
  111,5
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 844 do 999 kg
 • 2 844
 • 1 746 1000-1499 kg
 • 1 746
 • 465 1500-2999 kg
 • 465
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 72 3500-4999 kg
 • 72
 • 351 5000-6999 kg
 • 351
 • 215 7000-9999 kg
 • 215
 • 195 10000-14999 kg
 • 195
 • 90 15000 kg i więcej
 • 90
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 010
  • olej napędowy4 380
  • gaz (LPG)393
  • pozostałe230
 • 1 010 benzyna
 • 4 380 olej napędowy
 • 393 gaz (LPG)
 • 230 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 31 2 lata
 • 31
 • 48 3 lata
 • 48
 • 139 4-5 lat
 • 139
 • 229 6-7 lat
 • 229
 • 205 8-9 lat
 • 205
 • 387 10-11 lat
 • 387
 • 892 12-15 lat
 • 892
 • 1 142 16-20 lat
 • 1 142
 • 1 046 21-25 lat
 • 1 046
 • 598 26-30 lat
 • 598
 • 1 264 31 lat i więcej
 • 1 264
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  20,9 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 244Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Autobusy w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  3,2
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy213
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 3 benzyna
 • 213 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 62 21-25 lat
 • 62
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 54 31 lat i więcej
 • 54
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opoczyńskim
 • Tutaj
  23,7 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 091Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,4
  łódzkie
  11,6
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 060
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe23
 • 4 benzyna
 • 1 060 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 53 2 lata
 • 53
 • 38 3 lata
 • 38
 • 120 4-5 lat
 • 120
 • 83 6-7 lat
 • 83
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 229 12-15 lat
 • 229
 • 131 16-20 lat
 • 131
 • 132 21-25 lat
 • 132
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  13,6 lat
  łódzkie
  13,9 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 412Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Motocykle w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  45,2
  Województwo
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 16 2 lata
 • 16
 • 21 3 lata
 • 21
 • 130 4-5 lat
 • 130
 • 64 6-7 lat
 • 64
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 87 10-11 lat
 • 87
 • 310 12-15 lat
 • 310
 • 348 16-20 lat
 • 348
 • 357 21-25 lat
 • 357
 • 250 26-30 lat
 • 250
 • 1 718 31 lat i więcej
 • 1 718
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  25,9 lat
  Województwo
  25,0 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opoczyńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 243,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat opoczyński
  243,2 km
  woj. łódzkie
  573,4 km
  Kraj
  591,9 km
 • 3,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  3,4 km
  Województwo
  4,3 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 16 Liczba licencji na taksówki
 • 16 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami