Powiat opoczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opoczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 050 Liczba mieszkańców
 • 1 040 km2 Powierzchnia
 • 69 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Róg Starosta
 • ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno Adres starostwa powiatowego
 • EOP Tablice rejestracyjne
Powiat opoczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1007 TERYT (TERC)
Herb powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński herb
Flaga powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński flaga

powiat opoczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa
26-300 Opoczno

Powiat opoczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat opoczyński ma 72 050 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w 2050 roku wynosi 64 270, z czego 32 370 to kobiety, a 31 900 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opoczyńskiego zawarli w 2022 roku 274 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opoczyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -375. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,17 na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W 2022 roku urodziło się 584 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w powiecie opoczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,3% zgonów w powiecie opoczyńskim były nowotwory, a 8,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opoczyńskiego przypada 13.22 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 613 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 878 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opoczyńskiego -265. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 55 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -42.

  59,3% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 72 050 Liczba mieszkańców
 • 36 453 Kobiety
 • 35 597 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64 270 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 370 Kobiety
 • 31 900 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,5 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,5%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,4%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,0%
  łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. opoczyński
  0,5%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,5
  łódzkie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 274 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -375 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -140 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -235 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  -5,2
  woj. łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -4,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opoczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 584 Urodzenia żywe
 • 283 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 301 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,1
  łódzkie
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,3
  Województwo
  34,6
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 389 g Średnia waga noworodków
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 389 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. opoczyński
  1,40
  łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,68
  łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat opoczyński
  0,61
  łódzkie
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie opoczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 959 Zgony
 • 423 Kobiety
  (Zgony)
 • 536 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  13,2
  łódzkie
  14,0
  Kraj
  11,9
 • 164,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. opoczyński
  164,2
  woj. łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. opoczyński
  1,7
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,2%
  Województwo
  29,5%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,3%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 8,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,9%
  łódzkie
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opoczyński
  281,1
  Województwo
  306,0
  Cały kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  274,1
  Kraj
  253,9
 • 425,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 422,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 429,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opoczyński
  425,9
  łódzkie
  412,1
  Cały kraj
  426,2
 • 56,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 136,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  56,2
  Województwo
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opoczyński
  27,3
  woj. łódzkie
  38,6
  Polska
  33,8
 • 5,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,5
  łódzkie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opoczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. opoczyński
  28,0
  woj. łódzkie
  60,0
  Polska
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 2 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 613 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 303 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 310 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 878 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 448 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 430 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -307 Saldo migracji
 • -164 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -143 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -265 Saldo migracji wewnętrznych
 • -145 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -120 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -42 Saldo migracji zagranicznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opoczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opoczyńskim oddano do użytku 212 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim to 26 591 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opoczyńskim to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie opoczyńskim to 114,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,90% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,89% mieszkań posiada łazienkę, 79,10% korzysta z centralnego ogrzewania, a 21,68% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie opoczyńskim 141 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 207 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 908 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 74 transakcje (mediana cen - 5 305 zł/m2, średnia - 5 185 zł/m2), a na rynku wtórnym 67 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 697 zł/m2, średnia - 4 583 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 207 zł
 • pow. opoczyński
  5 207 zł
  łódzkie
  6 223 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 5 207 zł Ogółem
 • 5 207 zł
 • 5 116 zł do 40 m2
 • 5 116 zł
 • 5 254 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 254 zł
 • 4 620 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 620 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 908 zł
 • powiat opoczyński
  4 908 zł
  Województwo
  6 145 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 908 zł Ogółem
 • 4 908 zł
 • 5 072 zł do 40 m2
 • 5 072 zł
 • 5 012 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 012 zł
 • 4 696 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 696 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 141
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m279
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 38 do 40 m2
 • 79 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opoczyńskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 305 zł
 • Tutaj
  5 305 zł
  woj. łódzkie
  6 661 zł
  Cała Polska
  6 947 zł
 • 5 305 zł Ogółem
 • 5 305 zł
 • 5 122 zł do 40 m2
 • 5 122 zł
 • 5 305 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 305 zł
 • 5 326 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 326 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 185 zł
 • pow. opoczyński
  5 185 zł
  łódzkie
  6 567 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 5 185 zł Ogółem
 • 5 185 zł
 • 5 204 zł do 40 m2
 • 5 204 zł
 • 5 244 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 244 zł
 • 4 776 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 776 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 74
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m258
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m20
 • 9 do 40 m2
 • 58 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 697 zł
 • powiat opoczyński
  4 697 zł
  Województwo
  5 818 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 4 697 zł Ogółem
 • 4 697 zł
 • 5 110 zł do 40 m2
 • 5 110 zł
 • 4 545 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 545 zł
 • 4 611 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 611 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 583 zł
 • Powiat
  4 583 zł
  Województwo
  5 791 zł
  Kraj
  6 984 zł
 • 4 583 zł Ogółem
 • 4 583 zł
 • 5 028 zł do 40 m2
 • 5 028 zł
 • 4 360 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 360 zł
 • 4 662 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 662 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 67
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m216
  • od 80,1 m20
 • 29 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 16 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 591 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 367,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat opoczyński
  367,70
  łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. opoczyński
  83,00 m2
  woj. łódzkie
  71,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,50 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat opoczyński
  4,11
  woj. łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,72
  woj. łódzkie
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 212 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat opoczyński
  2,93
  łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 024 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opoczyński
  4,83
  łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 14,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opoczyński
  14,16
  Województwo
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 24 227 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat opoczyński
  114,3 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,34 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. opoczyński
  94,73%
  Województwo
  96,76%
  Cały kraj
  97,75%
 • 87,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat opoczyński
  87,90%
  Województwo
  92,46%
  Cały kraj
  95,18%
 • 83,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat opoczyński
  83,89%
  woj. łódzkie
  89,88%
  Cały kraj
  93,75%
 • 79,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  79,10%
  woj. łódzkie
  82,27%
  Cały kraj
  85,83%
 • 21,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  21,68%
  łódzkie
  46,52%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat opoczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie opoczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 179osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim wynosiło w 2023 roku 8,2% (8,2% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim wynosiło 5 462,96 PLN, co odpowiada 81.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego 10 807 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 311 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 496.

  24,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 179 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  179,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 7,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,6% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Powiat
  8,2%
  Województwo
  5,4%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 878 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 463 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opoczyńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 807 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 311 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 496 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 39,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 056 Pracujący ogółem
 • 6 011 Kobiety
 • 7 045 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,5
  woj. łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,5
  łódzkie
  43,1
  Polska
  38,2
 • 114,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,3
  Województwo
  145,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opoczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie opoczyńskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 737 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 385 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 491 nowych podmiotów, a 242 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (350) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (197) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opoczyńskim najwięcej (279) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 513) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (115) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,1% (1 552) podmiotów, a 70,9% (4 070) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opoczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.8%) oraz Budownictwo (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 737 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 552 Przemysł i budownictwo
 • 4 070 Pozostała działalność
 • 491 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2023 roku
 • 242 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2023 roku
 • 4 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 513 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 513
 • 186 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 186
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 733 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 733
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 298 Spółki handlowe ogółem
 • 298
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 241  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 241
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 279 Spółki cywilne ogółem
 • 279
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 385 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 221 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 221
 • 970 Budownictwo
 • 970
 • 380 Przetwórstwo przemysłowe
 • 380
 • 351 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 351
 • 281 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 281
 • 272 Transport i gospodarka magazynowa
 • 272
 • 195 Pozostała działalność
 • 195
 • 120 Informacja i komunikacja
 • 120
 • 113 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 113
 • 106 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 106
 • 93 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 93
 • 85 Edukacja
 • 85
 • 85 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 85
 • 55 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 55
 • 31 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 31
 • 13 Górnictwo i wydobywanie
 • 13
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opoczyńskim stwierdzono 1 284 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,70 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opoczyńskim wynosi 86,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 83%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,31 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,02 (66%), drogowe - 1,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 284 Przestępstwa ogółem
 • 1 284
 • 636 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 636
 • 458 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 458
 • 143 Przestępstwa drogowe
 • 143
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 437 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 437
 • 17,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  17,70
  Województwo
  19,38
  Cała Polska
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  8,77
  Województwo
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 6,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,31
  łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,97
  Województwo
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat opoczyński
  0,28
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  6,02
  Województwo
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat opoczyński
  87%
  woj. łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  83%
  łódzkie
  57%
  Kraj
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opoczyński
  87%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat opoczyński
  100%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. opoczyński
  67%
  Województwo
  44%
  Polska
  51%

Powiat opoczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2022 roku 103,9 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu opoczyńskiego - 32.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,8 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2022 roku 108,6 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.1%). W budżecie powiatu opoczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 270 złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,0 mln

  980(100%)

  72,7 mln

  940(100%)

  80,6 mln

  1,0 tys(100%)

  70,4 mln

  917(100%)

  80,6 mln

  1,1 tys(100%)

  91,5 mln

  1,2 tys(100%)

  92,9 mln

  1,3 tys(100%)

  103,9 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,7 mln

  319(32.5%)

  23,2 mln

  300(31.9%)

  22,8 mln

  296(28.3%)

  22,8 mln

  298(32.4%)

  25,1 mln

  329(31.1%)

  28,6 mln

  379(31.3%)

  27,8 mln

  372(30%)

  34,2 mln

  473(32.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,7 mln

  163(16.6%)

  13,4 mln

  173(18.4%)

  18,2 mln

  236(22.5%)

  9,7 mln

  127(13.8%)

  10,9 mln

  143(13.5%)

  11,1 mln

  147(12.1%)

  12,1 mln

  162(13.1%)

  15,2 mln

  210(14.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,8 mln

  178(18.2%)

  11,0 mln

  143(15.2%)

  12,4 mln

  161(15.4%)

  6,4 mln

  82,9(9%)

  4,7 mln

  61,9(5.8%)

  8,3 mln

  110(9.1%)

  16,5 mln

  220(17.7%)

  11,3 mln

  156(10.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  109(11.1%)

  9,4 mln

  121(12.9%)

  7,0 mln

  91,6(8.7%)

  8,8 mln

  115(12.5%)

  12,6 mln

  166(15.7%)

  17,0 mln

  225(18.6%)

  9,9 mln

  132(10.7%)

  11,1 mln

  154(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  74,8(7.6%)

  4,7 mln

  60,6(6.4%)

  4,9 mln

  64,1(6.1%)

  5,2 mln

  68,0(7.4%)

  5,5 mln

  72,7(6.9%)

  6,4 mln

  84,2(7%)

  6,5 mln

  87,4(7%)

  6,7 mln

  93,1(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  42,2(4.3%)

  3,5 mln

  45,8(4.9%)

  3,9 mln

  50,9(4.9%)

  3,6 mln

  46,9(5.1%)

  3,8 mln

  50,3(4.7%)

  4,3 mln

  57,2(4.7%)

  4,3 mln

  57,4(4.6%)

  5,0 mln

  69,0(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  44,0(4.5%)

  3,5 mln

  44,9(4.8%)

  3,7 mln

  47,9(4.6%)

  3,7 mln

  47,7(5.2%)

  3,6 mln

  47,6(4.5%)

  3,8 mln

  51,0(4.2%)

  4,3 mln

  57,2(4.6%)

  5,0 mln

  68,6(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  25,6(2.6%)

  1,8 mln

  23,5(2.5%)

  1,3 mln

  17,5(1.7%)

  2,1 mln

  26,8(2.9%)

  3,3 mln

  43,8(4.1%)

  3,1 mln

  40,9(3.4%)

  2,1 mln

  27,4(2.2%)

  3,3 mln

  45,8(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  213,8 tys

  2,8(0.3%)

  117,0 tys

  1,5(0.2%)

  99,5 tys

  1,3(0.1%)

  105,0 tys

  1,4(0.1%)

  115,8 tys

  1,5(0.1%)

  108,8 tys

  1,4(0.1%)

  137,4 tys

  1,8(0.1%)

  1,7 mln

  23,7(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  1,2 mln

  15,3(1.5%)

  1,0 mln

  13,6(1.5%)

  1,9 mln

  24,3(2.3%)

  1,5 mln

  19,2(1.6%)

  1,5 mln

  19,8(1.6%)

  1,3 mln

  18,4(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  39,7 tys

  0,5(0.1%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  2,1(0.2%)

  350,5 tys

  4,6(0.5%)

  467,3 tys

  6,1(0.6%)

  326,3 tys

  4,3(0.4%)

  199,9 tys

  2,7(0.2%)

  894,5 tys

  12,4(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  128,2 tys

  1,7(0.2%)

  160,0 tys

  2,1(0.2%)

  291,3 tys

  3,8(0.4%)

  314,2 tys

  4,1(0.4%)

  458,5 tys

  6,0(0.6%)

  233,2 tys

  3,1(0.3%)

  304,9 tys

  4,1(0.3%)

  814,4 tys

  11,3(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  361,1 tys

  4,7(0.5%)

  392,8 tys

  5,1(0.5%)

  587,3 tys

  7,6(0.7%)

  416,7 tys

  5,4(0.6%)

  761,6 tys

  10,0(0.9%)

  330,7 tys

  4,4(0.4%)

  264,4 tys

  3,5(0.3%)

  221,9 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  197,7 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  152,2 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  65,1 tys

  0,8(0.1%)

  208,9 tys

  2,7(0.3%)

  66,4 tys

  0,9(0.1%)

  79,6 tys

  1,0(0.1%)

  75,7 tys

  1,0(0.1%)

  49,5 tys

  0,7(0.1%)

  66,3 tys

  0,9(0.1%)

  116,7 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,6 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,4 mln

  856(100%)

  68,1 mln

  881(100%)

  69,0 mln

  896(100%)

  74,9 mln

  976(100%)

  82,3 mln

  1,1 tys(100%)

  90,2 mln

  1,2 tys(100%)

  101,5 mln

  1,4 tys(100%)

  108,6 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,2 mln

  377(43.9%)

  29,2 mln

  379(42.9%)

  30,0 mln

  390(43.5%)

  30,9 mln

  403(41.2%)

  35,0 mln

  460(42.5%)

  40,6 mln

  538(45%)

  44,2 mln

  590(43.5%)

  44,8 mln

  620(41.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,9 mln

  128(14.9%)

  10,8 mln

  140(15.9%)

  11,7 mln

  152(17%)

  13,5 mln

  177(18.1%)

  14,8 mln

  194(18%)

  14,5 mln

  192(16.1%)

  16,3 mln

  218(16.1%)

  20,2 mln

  280(18.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  77,2(9%)

  6,6 mln

  86,0(9.7%)

  6,1 mln

  79,7(8.9%)

  7,7 mln

  101(10.3%)

  11,7 mln

  153(14.2%)

  8,9 mln

  118(9.9%)

  10,3 mln

  138(10.2%)

  9,8 mln

  136(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  74,1(8.6%)

  6,9 mln

  89,5(10.1%)

  4,4 mln

  57,2(6.4%)

  4,5 mln

  58,3(6%)

  1,2 mln

  15,5(1.4%)

  4,7 mln

  62,8(5.3%)

  9,6 mln

  128(9.4%)

  7,2 mln

  100(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  72,6(8.5%)

  4,5 mln

  58,8(6.7%)

  4,8 mln

  62,6(7%)

  5,1 mln

  66,4(6.8%)

  5,4 mln

  71,1(6.6%)

  6,1 mln

  80,3(6.7%)

  6,3 mln

  84,0(6.2%)

  6,6 mln

  91,3(6.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  34,5(4%)

  2,4 mln

  30,8(3.5%)

  2,5 mln

  32,0(3.6%)

  2,3 mln

  29,7(3%)

  1,9 mln

  24,6(2.3%)

  1,9 mln

  25,0(2.1%)

  946,2 tys

  12,6(0.9%)

  3,7 mln

  50,9(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  25,2(2.9%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,3 mln

  16,4(1.8%)

  1,8 mln

  22,9(2.3%)

  1,4 mln

  18,4(1.7%)

  1,2 mln

  16,0(1.3%)

  1,8 mln

  23,5(1.7%)

  2,8 mln

  38,9(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  28,1(3.3%)

  2,1 mln

  27,8(3.2%)

  2,2 mln

  28,7(3.2%)

  2,1 mln

  27,4(2.8%)

  2,6 mln

  34,6(3.2%)

  1,9 mln

  25,4(2.1%)

  2,2 mln

  29,9(2.2%)

  2,6 mln

  35,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  13,6(1.6%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,6 mln

  21,4(2.4%)

  1,3 mln

  16,8(1.7%)

  1,0 mln

  13,3(1.2%)

  2,1 mln

  28,2(2.4%)

  1,6 mln

  21,4(1.6%)

  2,1 mln

  28,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  375,7 tys

  4,9(0.6%)

  476,8 tys

  6,2(0.7%)

  815,5 tys

  10,6(1.2%)

  635,1 tys

  8,3(0.8%)

  1,1 mln

  14,0(1.3%)

  743,8 tys

  9,8(0.8%)

  588,4 tys

  7,9(0.6%)

  1,5 mln

  21,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  16,8(2%)

  1,3 mln

  17,1(1.9%)

  1,2 mln

  15,4(1.7%)

  1,1 mln

  15,0(1.5%)

  1,8 mln

  24,0(2.2%)

  1,4 mln

  18,7(1.6%)

  1,9 mln

  25,5(1.9%)

  1,5 mln

  20,4(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  110,4 tys

  1,4(0.2%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  25,5 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  825,4 tys

  11,4(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  738,5 tys

  10,2(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  211,4 tys

  2,7(0.3%)

  201,2 tys

  2,6(0.3%)

  176,8 tys

  2,3(0.3%)

  203,7 tys

  2,7(0.3%)

  214,9 tys

  2,8(0.3%)

  254,2 tys

  3,4(0.3%)

  500,0 tys

  6,7(0.5%)

  655,0 tys

  9,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  197,7 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  101,4 tys

  1,3(0.2%)

  137,2 tys

  1,8(0.2%)

  279,2 tys

  3,6(0.4%)

  156,2 tys

  2,0(0.2%)

  488,2 tys

  6,4(0.6%)

  190,3 tys

  2,5(0.2%)

  111,5 tys

  1,5(0.1%)

  196,5 tys

  2,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  0,2(0%)

  30,7 tys

  0,4(0%)

  51,5 tys

  0,7(0.1%)

  95,3 tys

  1,3(0.1%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,1 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opoczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 190 mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 902 kobiet oraz 9 287 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu opoczyńskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opoczyńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opoczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w powiecie opoczyńskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 203 dzieci (611 dziewczynek oraz 592 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 765 dzieci (409 dziewczynek oraz 356 chłopców). Dostępnych było 690 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 835 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 46 szkół podstawowych, w których w 434 oddziałach uczyło się 6 017 uczniów (2 930 kobiet oraz 3 087 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 320 oddziałach uczyło się 5 485 uczniów (2 599 kobiet oraz 2 886 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,47.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 548 uczniów (1 001 kobiet oraz 547 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 365 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 078 uczniów (1 186 kobiet oraz 892 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 629 absolwentów.

  W powiecie opoczyńskim znajdują się 3 Technika, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 433 uczniów (495 kobiet oraz 938 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 251 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miały 4 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 635 uczniów (204 kobiety oraz 431 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 109 absolwentów.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 21 oddziałach uczyło się 397 uczniów (132 kobiety oraz 265 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,8 uczniów. 18,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 29,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  17,4%
  Województwo
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,0%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  łódzkie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,2%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. opoczyński
  19,4%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,8%
  łódzkie
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat opoczyński
  2,6%
  łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat opoczyński
  18,4%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat opoczyński
  3,7%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 835 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat opoczyński
  835,0
  Województwo
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 1,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat opoczyński
  1,48
  woj. łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 42 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 56 Oddziały
 • 74 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 168 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 203 Dzieci
 • 611 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 592 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 49 2 lata i mniej
 • 49
 • 285 3 lata
 • 285
 • 335 4 lata
 • 335
 • 337 5 lata
 • 337
 • 191 6 lat
 • 191
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 150 3 lata
 • 150
 • 173 4 lata
 • 173
 • 165 5 lata
 • 165
 • 88 6 lat
 • 88
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 135 3 lata
 • 135
 • 162 4 lata
 • 162
 • 172 5 lata
 • 172
 • 103 6 lat
 • 103
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 1 303 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 91,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 90,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 81,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12Punkty przedszkolne
 • 12 Oddziały
 • 347 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 269 Dzieci
 • 123 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 146 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,7%
  54,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 112 3 lata
 • 112
 • 104 4 lata
 • 104
 • 44 5 lata
 • 44
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 52 3 lata
 • 52
 • 44 4 lata
 • 44
 • 22 5 lata
 • 22
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 60 3 lata
 • 60
 • 60 4 lata
 • 60
 • 22 5 lata
 • 22
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 23,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 23,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 412 Oddziały
 • 5 969 Uczniowie
 • 2 917 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 052 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 707 Uczniowie w 1 klasie
 • 347 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 360 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 105 Absolwenci
 • 567 Kobiety
  (absolwenci)
 • 538 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,1%
  72,9%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. opoczyński
  13,9
  Województwo
  16,8
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,5
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 589,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 507,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 81,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,47
  woj. łódzkie
  97,10
  Polska
  95,96
 • 90,94 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,94
  Województwo
  95,87
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 46 Oddziały
 • 1 389 Uczniowie
 • 930 Kobiety
  (uczniowie)
 • 459 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,0%
  33,0%
 • 474 Uczniowie w 1 klasie
 • 328 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 146 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 324 Absolwenci
 • 225 Kobiety
  (absolwenci)
 • 99 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 159 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 41 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,8
  łódzkie
  26,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 82,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 62,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 433 Uczniowie
 • 495 Kobiety
  (uczniowie)
 • 938 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,5%
  65,5%
 • 386 Uczniowie w 1 klasie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 245 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 251 Absolwenci
 • 93 Kobiety
  (absolwenci)
 • 158 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  29,9
  woj. łódzkie
  23,9
  Polska
  24,9
 •  
 • 97,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 57,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 103 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 74 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat opoczyński
  18,9
  Województwo
  20,5
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,9
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,5
 • 3,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,5
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 154 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,2%
  55,8%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat opoczyński
  25,7
  Województwo
  22,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opoczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opoczyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opoczyńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie opoczyńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 2 motele (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 620)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie opoczyńskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie opoczyńskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 668 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 340 (uczestnicy: 14 484)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 410)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 559)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 4 858)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 465)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 32 (uczestnicy: 840)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 236)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 2 696)
  • interdyscyplinarne: 177 (uczestnicy: 1 984)
  • warsztaty: 23 (uczestnicy: 388)
  • inne: 2 (uczestnicy: 48)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 301)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 83)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 154)
  • inne: 3 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 30)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 850)
  • teatralne: 5 (członkowie: 95)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 114)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 346)
  • taneczne: 7 (członkowie: 160)
  • inne: 8 (członkowie: 78)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 676 miejscami na widowni. Odbyło się 306 seansów, na które przyszło 20 462 widzów, w tym 129 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 769 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 700 zwiedzających, co daje 510 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 221 758 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 019 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 94
  • dostępne dla czytelników: 49
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 168 wolumenów w tym ziobry specjalne: 245. Odnotowano 1 069 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opoczyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 261 członków. Zarejestrowano 3 187 ćwiczących (mężczyźni: 2 316, kobiety: 871, chłopcy do lat 18: 1 747, dziewczęta do lat 18: 836). Aktywne były 124 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (48).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opoczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opoczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 44 wypadków drogowych w powiecie opoczyńskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całego kraju) oraz 75,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie opoczyńskim zarejestrowanych było 68 616 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 48 526 samochodów osobowych (671,1 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 341 samochodów ciężarowych (103,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 260 autobusów (3,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 1 158 ciągników siodłowych (16,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 798 motocykli (52,5 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie opoczyńskim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 44 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 52 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 51 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 60,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,8
  woj. łódzkie
  92,9
  Kraj
  56,5
 • 5,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  5,5
  łódzkie
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 71,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  71,9
  łódzkie
  110,7
  Polska
  65,5
 • 5,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat opoczyński
  5,8
  Województwo
  7,2
  Kraj
  5,4
 • 75,78 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  75,8
  Województwo
  114,8
  Kraj
  71,0
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat opoczyński
  9,1
  woj. łódzkie
  7,4
  Kraj
  8,9
 • 118,18 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  118,2
  Województwo
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 68 616 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2022 roku
 • 48 526 Samochody osobowe
 • 6 341 Samochody ciężarowe
 • 288 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 260 Autobusy
 • 388 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 158 Ciągniki samochodowe
 • 1 158   Ciągniki siodłowe
 • 8 145 Ciągniki rolnicze
 • 3 798 Motocykle
 • 1 334   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 861 Motorowery
 • 48 526Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 671,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  671,1
  woj. łódzkie
  715,9
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 321
  • 1400-1649 kg11 481
  • 1650-1899 kg13 016
  • 1900 kg i więcej14 708
 • 9 321 do 1399 kg
 • 11 481 1400-1649 kg
 • 13 016 1650-1899 kg
 • 14 708 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 723 do 1399 cm3
 • 16 723
 • 28 458 1400-1999 cm3
 • 28 458
 • 3 345 2000 i więcej cm3
 • 3 345
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 194
  • olej napędowy15 266
  • gaz (LPG)10 356
  • pozostałe710
 • 22 194 benzyna
 • 15 266 olej napędowy
 • 10 356 gaz (LPG)
 • 710 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 263 do 1 roku
 • 263
 • 170 2 lata
 • 170
 • 259 3 lata
 • 259
 • 869 4-5 lat
 • 869
 • 1 211 6-7 lat
 • 1 211
 • 1 456 8-9 lat
 • 1 456
 • 2 154 10-11 lat
 • 2 154
 • 7 356 12-15 lat
 • 7 356
 • 12 290 16-20 lat
 • 12 290
 • 8 535 21-25 lat
 • 8 535
 • 4 748 26-30 lat
 • 4 748
 • 9 215 31 lat i więcej
 • 9 215
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  21,0 lat
  Województwo
  19,9 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 6 341Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. opoczyński
  103,7
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 970 do 999 kg
 • 2 970
 • 1 902 1000-1499 kg
 • 1 902
 • 502 1500-2999 kg
 • 502
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 72 3500-4999 kg
 • 72
 • 340 5000-6999 kg
 • 340
 • 212 7000-9999 kg
 • 212
 • 204 10000-14999 kg
 • 204
 • 99 15000 kg i więcej
 • 99
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 014
  • olej napędowy4 704
  • gaz (LPG)379
  • pozostałe244
 • 1 014 benzyna
 • 4 704 olej napędowy
 • 379 gaz (LPG)
 • 244 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 31 do 1 roku
 • 31
 • 17 2 lata
 • 17
 • 65 3 lata
 • 65
 • 145 4-5 lat
 • 145
 • 184 6-7 lat
 • 184
 • 265 8-9 lat
 • 265
 • 253 10-11 lat
 • 253
 • 951 12-15 lat
 • 951
 • 1 162 16-20 lat
 • 1 162
 • 1 113 21-25 lat
 • 1 113
 • 665 26-30 lat
 • 665
 • 1 490 31 lat i więcej
 • 1 490
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  21,6 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 260Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Autobusy w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,6
  woj. łódzkie
  3,1
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy229
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 3 benzyna
 • 229 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 56 16-20 lat
 • 56
 • 64 21-25 lat
 • 64
 • 33 26-30 lat
 • 33
 • 71 31 lat i więcej
 • 71
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opoczyńskim
 • Tutaj
  24,3 lat
  łódzkie
  23,3 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 1 158Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  16,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 128
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe23
 • 4 benzyna
 • 1 128 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 3 2 lata
 • 3
 • 30 3 lata
 • 30
 • 121 4-5 lat
 • 121
 • 127 6-7 lat
 • 127
 • 89 8-9 lat
 • 89
 • 118 10-11 lat
 • 118
 • 175 12-15 lat
 • 175
 • 156 16-20 lat
 • 156
 • 153 21-25 lat
 • 153
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 91 31 lat i więcej
 • 91
 • 14,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  14,6 lat
  woj. łódzkie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 3 798Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Motocykle w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 52,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  52,5
  Województwo
  50,3
  Cały kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 38 2 lata
 • 38
 • 38 3 lata
 • 38
 • 51 4-5 lat
 • 51
 • 159 6-7 lat
 • 159
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 92 10-11 lat
 • 92
 • 287 12-15 lat
 • 287
 • 414 16-20 lat
 • 414
 • 456 21-25 lat
 • 456
 • 278 26-30 lat
 • 278
 • 1 877 31 lat i więcej
 • 1 877
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  25,9 lat
  woj. łódzkie
  25,1 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opoczyńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 282,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat opoczyński
  282,6 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,1 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami