Powiat opoczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opoczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 72 310 Liczba mieszkańców
 • 1 040 km2 Powierzchnia
 • 70 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Róg Starosta
 • ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno Adres starostwa powiatowego
 • EOP Tablice rejestracyjne
Powiat opoczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1007 TERYT (TERC)
Herb powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński herb
Flaga powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński flaga

powiat opoczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa
26-300 Opoczno

Powiat opoczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat opoczyński ma 72 310 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w 2050 roku wynosi 64 270, z czego 32 370 to kobiety, a 31 900 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opoczyńskiego zawarli w 2022 roku 274 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opoczyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -375. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,17 na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W 2022 roku urodziło się 584 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 389 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,61 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 31,9% zgonów w powiecie opoczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,7% zgonów w powiecie opoczyńskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opoczyńskiego przypada 13.22 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 613 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 878 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opoczyńskiego -265. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 55 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -42.

  59,3% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72 310 Liczba mieszkańców
 • 36 568 Kobiety
 • 35 742 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64 270 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 370 Kobiety
 • 31 900 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,5 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opoczyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,5%
  łódzkie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 20,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,4%
  łódzkie
  52,9%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,0%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,7%
  Województwo
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  łódzkie
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  woj. łódzkie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. opoczyński
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 274 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -375 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -140 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -235 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,2
  Województwo
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -4,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opoczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 584 Urodzenia żywe
 • 283 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 301 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,1
  łódzkie
  7,6
  Cały kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat opoczyński
  37,3
  woj. łódzkie
  34,6
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 389 g Średnia waga noworodków
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 456 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 389 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 63 Waga 4000g - 4499g
 • 63
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,40
  Województwo
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,61 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. opoczyński
  0,61
  łódzkie
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie opoczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 959 Zgony
 • 423 Kobiety
  (Zgony)
 • 536 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,2
  łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 164,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opoczyński
  164,2
  łódzkie
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opoczyński
  1,7
  łódzkie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. opoczyński
  3,8
  woj. łódzkie
  3,7
  Cały kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  31,9%
  Województwo
  29,3%
  Kraj
  34,8%
 • 16,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat opoczyński
  16,7%
  woj. łódzkie
  18,5%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 158 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 243,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opoczyński
  243,2
  woj. łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  266,5
  Cała Polska
  246,5
 • 465,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 546,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 383,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  465,8
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 63,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 10,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  63,8
  łódzkie
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 18,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opoczyński
  18,9
  łódzkie
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  2,7
  Województwo
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opoczyński
  0,2%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opoczyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  28,0
  łódzkie
  60,0
  Cały kraj
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 2 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 613 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 303 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 310 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 878 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 448 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 430 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 55 Wymeldowania za granicę
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -307 Saldo migracji
 • -164 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -143 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -265 Saldo migracji wewnętrznych
 • -145 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -120 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -42 Saldo migracji zagranicznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opoczyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opoczyńskim oddano do użytku 212 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim to 26 591 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opoczyńskim to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie opoczyńskim to 114,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,70% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,79% mieszkań posiada łazienkę, 78,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,95% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie opoczyńskim 102 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 675 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 372 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 36 transakcji (mediana cen - 5 017 zł/m2, średnia - 4 977 zł/m2), a na rynku wtórnym 66 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 151 zł/m2, średnia - 3 990 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 675 zł
 • pow. opoczyński
  4 675 zł
  woj. łódzkie
  5 692 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 4 675 zł Ogółem
 • 4 675 zł
 • 4 410 zł do 40 m2
 • 4 410 zł
 • 4 772 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 772 zł
 • 4 825 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 825 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 372 zł
 • Tutaj
  4 372 zł
  Województwo
  5 595 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 4 372 zł Ogółem
 • 4 372 zł
 • 4 359 zł do 40 m2
 • 4 359 zł
 • 4 390 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 390 zł
 • 4 341 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 341 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 102
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m20
 • 29 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opoczyńskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 017 zł
 • pow. opoczyński
  5 017 zł
  łódzkie
  6 182 zł
  Cała Polska
  6 412 zł
 • 5 017 zł Ogółem
 • 5 017 zł
 • 4 997 zł do 40 m2
 • 4 997 zł
 • 4 997 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 997 zł
 • 5 081 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 081 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 977 zł
 • powiat opoczyński
  4 977 zł
  Województwo
  6 133 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 4 977 zł Ogółem
 • 4 977 zł
 • 4 888 zł do 40 m2
 • 4 888 zł
 • 4 966 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 966 zł
 • 5 053 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 053 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 36
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m224
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 6 do 40 m2
 • 24 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 151 zł
 • Tutaj
  4 151 zł
  woj. łódzkie
  5 218 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 4 151 zł Ogółem
 • 4 151 zł
 • 4 135 zł do 40 m2
 • 4 135 zł
 • 4 167 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 167 zł
 • 4 296 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 296 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 990 zł
 • pow. opoczyński
  3 990 zł
  łódzkie
  5 180 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 3 990 zł Ogółem
 • 3 990 zł
 • 4 214 zł do 40 m2
 • 4 214 zł
 • 3 905 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 905 zł
 • 3 930 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 930 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m231
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 31 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 591 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 367,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat opoczyński
  367,70
  Województwo
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  83,00 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat opoczyński
  30,50 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. opoczyński
  4,11
  woj. łódzkie
  3,68
  Cała Polska
  3,83
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,72
  woj. łódzkie
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat opoczyński
  0,66
  woj. łódzkie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 212 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,93
  woj. łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 024 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,83
  łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 14,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat opoczyński
  14,16
  łódzkie
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 24 227 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opoczyński
  114,3 m2
  łódzkie
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opoczyński
  0,34 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 94,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat opoczyński
  94,70%
  Województwo
  96,72%
  Cała Polska
  97,71%
 • 87,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  87,82%
  Województwo
  92,36%
  Cała Polska
  95,10%
 • 83,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. opoczyński
  83,79%
  Województwo
  89,76%
  Cały kraj
  93,66%
 • 78,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat opoczyński
  78,97%
  Województwo
  82,06%
  Cały kraj
  85,62%
 • 20,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat opoczyński
  20,95%
  woj. łódzkie
  46,57%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat opoczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie opoczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 397osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim wynosiło w 2022 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim wynosiło 5 462,96 PLN, co odpowiada 81.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego 10 807 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 311 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 496.

  24,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 397 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  397,0
  woj. łódzkie
  422,0
  Cały kraj
  402,0
 • 8,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,0% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Powiat
  8,0%
  łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 463 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 463 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opoczyńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 807 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 311 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 496 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 39,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  68,5
  Województwo
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,5
  łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 114,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,3
  woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opoczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie opoczyńskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 517 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 233 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 475 nowych podmiotów, a 207 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (350) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (197) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opoczyńskim najwięcej (271) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 289) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (110) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (1 517) podmiotów, a 70,5% (3 890) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opoczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.4%) oraz Budownictwo (22.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 517 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 110 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 517 Przemysł i budownictwo
 • 3 890 Pozostała działalność
 • 475 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2022 roku
 • 207 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2022 roku
 • 4 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 289 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 289
 • 190 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 190
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 513 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 513
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 273 Spółki handlowe ogółem
 • 273
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 215  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 215
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 271 Spółki cywilne ogółem
 • 271
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 233 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 203 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 203
 • 939 Budownictwo
 • 939
 • 386 Przetwórstwo przemysłowe
 • 386
 • 333 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 333
 • 266 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 266
 • 254 Transport i gospodarka magazynowa
 • 254
 • 181 Pozostała działalność
 • 181
 • 114 Informacja i komunikacja
 • 114
 • 106 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 106
 • 103 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 103
 • 88 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 88
 • 79 Edukacja
 • 79
 • 76 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 76
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 28 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 28
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opoczyńskim stwierdzono 1 284 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,70 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opoczyńskim wynosi 86,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 83%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,31 (wykrywalność 87%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,02 (66%), drogowe - 1,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 284 Przestępstwa ogółem
 • 1 284
 • 636 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 636
 • 458 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 458
 • 143 Przestępstwa drogowe
 • 143
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 437 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 437
 • 17,70 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,70
  łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,77
  Województwo
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 6,31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  6,31
  Województwo
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 1,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  1,97
  Województwo
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,28
  łódzkie
  0,36
  Cała Polska
  0,35
 • 6,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,02
  Województwo
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat opoczyński
  87%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. opoczyński
  83%
  Województwo
  57%
  Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opoczyński
  87%
  woj. łódzkie
  67%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  łódzkie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat opoczyński
  100%
  Województwo
  86%
  Cała Polska
  88%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  44%
  Polska
  51%

Powiat opoczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2022 roku 103,9 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu opoczyńskiego - 32.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (14.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,8 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2022 roku 108,6 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.1%). W budżecie powiatu opoczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 270 złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,0 mln

  980(100%)

  72,7 mln

  940(100%)

  80,6 mln

  1,0 tys(100%)

  70,4 mln

  917(100%)

  80,6 mln

  1,1 tys(100%)

  91,5 mln

  1,2 tys(100%)

  92,9 mln

  1,3 tys(100%)

  103,9 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,7 mln

  319(32.5%)

  23,2 mln

  300(31.9%)

  22,8 mln

  296(28.3%)

  22,8 mln

  298(32.4%)

  25,1 mln

  329(31.1%)

  28,6 mln

  379(31.3%)

  27,8 mln

  372(30%)

  34,2 mln

  473(32.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,7 mln

  163(16.6%)

  13,4 mln

  173(18.4%)

  18,2 mln

  236(22.5%)

  9,7 mln

  127(13.8%)

  10,9 mln

  143(13.5%)

  11,1 mln

  147(12.1%)

  12,1 mln

  162(13.1%)

  15,2 mln

  210(14.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,8 mln

  178(18.2%)

  11,0 mln

  143(15.2%)

  12,4 mln

  161(15.4%)

  6,4 mln

  82,9(9%)

  4,7 mln

  61,9(5.8%)

  8,3 mln

  110(9.1%)

  16,5 mln

  220(17.7%)

  11,3 mln

  156(10.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  109(11.1%)

  9,4 mln

  121(12.9%)

  7,0 mln

  91,6(8.7%)

  8,8 mln

  115(12.5%)

  12,6 mln

  166(15.7%)

  17,0 mln

  225(18.6%)

  9,9 mln

  132(10.7%)

  11,1 mln

  154(10.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  74,8(7.6%)

  4,7 mln

  60,6(6.4%)

  4,9 mln

  64,1(6.1%)

  5,2 mln

  68,0(7.4%)

  5,5 mln

  72,7(6.9%)

  6,4 mln

  84,2(7%)

  6,5 mln

  87,4(7%)

  6,7 mln

  93,1(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  42,2(4.3%)

  3,5 mln

  45,8(4.9%)

  3,9 mln

  50,9(4.9%)

  3,6 mln

  46,9(5.1%)

  3,8 mln

  50,3(4.7%)

  4,3 mln

  57,2(4.7%)

  4,3 mln

  57,4(4.6%)

  5,0 mln

  69,0(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  44,0(4.5%)

  3,5 mln

  44,9(4.8%)

  3,7 mln

  47,9(4.6%)

  3,7 mln

  47,7(5.2%)

  3,6 mln

  47,6(4.5%)

  3,8 mln

  51,0(4.2%)

  4,3 mln

  57,2(4.6%)

  5,0 mln

  68,6(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  25,6(2.6%)

  1,8 mln

  23,5(2.5%)

  1,3 mln

  17,5(1.7%)

  2,1 mln

  26,8(2.9%)

  3,3 mln

  43,8(4.1%)

  3,1 mln

  40,9(3.4%)

  2,1 mln

  27,4(2.2%)

  3,3 mln

  45,8(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  213,8 tys

  2,8(0.3%)

  117,0 tys

  1,5(0.2%)

  99,5 tys

  1,3(0.1%)

  105,0 tys

  1,4(0.1%)

  115,8 tys

  1,5(0.1%)

  108,8 tys

  1,4(0.1%)

  137,4 tys

  1,8(0.1%)

  1,7 mln

  23,7(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  14,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  1,2 mln

  15,3(1.5%)

  1,0 mln

  13,6(1.5%)

  1,9 mln

  24,3(2.3%)

  1,5 mln

  19,2(1.6%)

  1,5 mln

  19,8(1.6%)

  1,3 mln

  18,4(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  39,7 tys

  0,5(0.1%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  2,1(0.2%)

  350,5 tys

  4,6(0.5%)

  467,3 tys

  6,1(0.6%)

  326,3 tys

  4,3(0.4%)

  199,9 tys

  2,7(0.2%)

  894,5 tys

  12,4(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  128,2 tys

  1,7(0.2%)

  160,0 tys

  2,1(0.2%)

  291,3 tys

  3,8(0.4%)

  314,2 tys

  4,1(0.4%)

  458,5 tys

  6,0(0.6%)

  233,2 tys

  3,1(0.3%)

  304,9 tys

  4,1(0.3%)

  814,4 tys

  11,3(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  361,1 tys

  4,7(0.5%)

  392,8 tys

  5,1(0.5%)

  587,3 tys

  7,6(0.7%)

  416,7 tys

  5,4(0.6%)

  761,6 tys

  10,0(0.9%)

  330,7 tys

  4,4(0.4%)

  264,4 tys

  3,5(0.3%)

  221,9 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  197,7 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  152,2 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  65,1 tys

  0,8(0.1%)

  208,9 tys

  2,7(0.3%)

  66,4 tys

  0,9(0.1%)

  79,6 tys

  1,0(0.1%)

  75,7 tys

  1,0(0.1%)

  49,5 tys

  0,7(0.1%)

  66,3 tys

  0,9(0.1%)

  116,7 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  16,6 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,4 mln

  856(100%)

  68,1 mln

  881(100%)

  69,0 mln

  896(100%)

  74,9 mln

  976(100%)

  82,3 mln

  1,1 tys(100%)

  90,2 mln

  1,2 tys(100%)

  101,5 mln

  1,4 tys(100%)

  108,6 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,2 mln

  377(43.9%)

  29,2 mln

  379(42.9%)

  30,0 mln

  390(43.5%)

  30,9 mln

  403(41.2%)

  35,0 mln

  460(42.5%)

  40,6 mln

  538(45%)

  44,2 mln

  590(43.5%)

  44,8 mln

  620(41.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,9 mln

  128(14.9%)

  10,8 mln

  140(15.9%)

  11,7 mln

  152(17%)

  13,5 mln

  177(18.1%)

  14,8 mln

  194(18%)

  14,5 mln

  192(16.1%)

  16,3 mln

  218(16.1%)

  20,2 mln

  280(18.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  77,2(9%)

  6,6 mln

  86,0(9.7%)

  6,1 mln

  79,7(8.9%)

  7,7 mln

  101(10.3%)

  11,7 mln

  153(14.2%)

  8,9 mln

  118(9.9%)

  10,3 mln

  138(10.2%)

  9,8 mln

  136(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  74,1(8.6%)

  6,9 mln

  89,5(10.1%)

  4,4 mln

  57,2(6.4%)

  4,5 mln

  58,3(6%)

  1,2 mln

  15,5(1.4%)

  4,7 mln

  62,8(5.3%)

  9,6 mln

  128(9.4%)

  7,2 mln

  100(6.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  72,6(8.5%)

  4,5 mln

  58,8(6.7%)

  4,8 mln

  62,6(7%)

  5,1 mln

  66,4(6.8%)

  5,4 mln

  71,1(6.6%)

  6,1 mln

  80,3(6.7%)

  6,3 mln

  84,0(6.2%)

  6,6 mln

  91,3(6.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,7 mln

  34,5(4%)

  2,4 mln

  30,8(3.5%)

  2,5 mln

  32,0(3.6%)

  2,3 mln

  29,7(3%)

  1,9 mln

  24,6(2.3%)

  1,9 mln

  25,0(2.1%)

  946,2 tys

  12,6(0.9%)

  3,7 mln

  50,9(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  25,2(2.9%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,3 mln

  16,4(1.8%)

  1,8 mln

  22,9(2.3%)

  1,4 mln

  18,4(1.7%)

  1,2 mln

  16,0(1.3%)

  1,8 mln

  23,5(1.7%)

  2,8 mln

  38,9(2.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  28,1(3.3%)

  2,1 mln

  27,8(3.2%)

  2,2 mln

  28,7(3.2%)

  2,1 mln

  27,4(2.8%)

  2,6 mln

  34,6(3.2%)

  1,9 mln

  25,4(2.1%)

  2,2 mln

  29,9(2.2%)

  2,6 mln

  35,9(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  13,6(1.6%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,6 mln

  21,4(2.4%)

  1,3 mln

  16,8(1.7%)

  1,0 mln

  13,3(1.2%)

  2,1 mln

  28,2(2.4%)

  1,6 mln

  21,4(1.6%)

  2,1 mln

  28,4(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  375,7 tys

  4,9(0.6%)

  476,8 tys

  6,2(0.7%)

  815,5 tys

  10,6(1.2%)

  635,1 tys

  8,3(0.8%)

  1,1 mln

  14,0(1.3%)

  743,8 tys

  9,8(0.8%)

  588,4 tys

  7,9(0.6%)

  1,5 mln

  21,2(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  16,8(2%)

  1,3 mln

  17,1(1.9%)

  1,2 mln

  15,4(1.7%)

  1,1 mln

  15,0(1.5%)

  1,8 mln

  24,0(2.2%)

  1,4 mln

  18,7(1.6%)

  1,9 mln

  25,5(1.9%)

  1,5 mln

  20,4(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  110,4 tys

  1,4(0.2%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  25,5 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  825,4 tys

  11,4(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  738,5 tys

  10,2(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  211,4 tys

  2,7(0.3%)

  201,2 tys

  2,6(0.3%)

  176,8 tys

  2,3(0.3%)

  203,7 tys

  2,7(0.3%)

  214,9 tys

  2,8(0.3%)

  254,2 tys

  3,4(0.3%)

  500,0 tys

  6,7(0.5%)

  655,0 tys

  9,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  197,7 tys

  2,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  101,4 tys

  1,3(0.2%)

  137,2 tys

  1,8(0.2%)

  279,2 tys

  3,6(0.4%)

  156,2 tys

  2,0(0.2%)

  488,2 tys

  6,4(0.6%)

  190,3 tys

  2,5(0.2%)

  111,5 tys

  1,5(0.1%)

  196,5 tys

  2,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  0,2(0%)

  30,7 tys

  0,4(0%)

  51,5 tys

  0,7(0.1%)

  95,3 tys

  1,3(0.1%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  8,1 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opoczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 190 mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 902 kobiet oraz 9 287 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu opoczyńskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 18,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opoczyńskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opoczyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz podstawowe ukończone (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,8%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w powiecie opoczyńskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 163 dzieci (573 dziewczynki oraz 590 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 765 dzieci (409 dziewczynek oraz 356 chłopców). Dostępnych było 690 miejsc.

  17,0% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 803 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 47 szkół podstawowych, w których w 457 oddziałach uczyło się 6 353 uczniów (3 115 kobiet oraz 3 238 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 320 oddziałach uczyło się 5 485 uczniów (2 599 kobiet oraz 2 886 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,64.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 412 uczniów (896 kobiet oraz 516 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 404 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 078 uczniów (1 186 kobiet oraz 892 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 629 absolwentów.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 404 uczniów (143 kobiety oraz 261 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,2 uczniów. 16,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat opoczyński
  17,4%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. opoczyński
  35,0%
  Województwo
  36,4%
  Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,2%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,4%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. opoczyński
  2,6%
  łódzkie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,4%
  łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat opoczyński
  3,7%
  łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 803 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat opoczyński
  803,0
  woj. łódzkie
  895,0
  Polska
  883,0
 • 1,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat opoczyński
  1,48
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 43 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 68 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 168 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 163 Dzieci
 • 573 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 590 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 309 3 lata
 • 309
 • 332 4 lata
 • 332
 • 313 5 lata
 • 313
 • 166 6 lat
 • 166
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 154 3 lata
 • 154
 • 167 4 lata
 • 167
 • 150 5 lata
 • 150
 • 83 6 lat
 • 83
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 155 3 lata
 • 155
 • 165 4 lata
 • 165
 • 163 5 lata
 • 163
 • 83 6 lat
 • 83
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 1 224 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 118,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 117,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 76,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11Punkty przedszkolne
 • 13 Oddziały
 • 347 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 283 Dzieci
 • 132 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 151 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 89 3 lata
 • 89
 • 135 4 lata
 • 135
 • 46 5 lata
 • 46
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 32 3 lata
 • 32
 • 73 4 lata
 • 73
 • 20 5 lata
 • 20
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 57 3 lata
 • 57
 • 62 4 lata
 • 62
 • 26 5 lata
 • 26
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 23,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 435 Oddziały
 • 6 305 Uczniowie
 • 3 099 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 206 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 666 Uczniowie w 1 klasie
 • 336 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 330 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 727 Absolwenci
 • 361 Kobiety
  (absolwenci)
 • 366 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat opoczyński
  13,9
  Województwo
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,5
 • 2,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,2
 •  
 • 610,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 523,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opoczyński
  94,64
  woj. łódzkie
  96,76
  Polska
  95,71
 • 94,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opoczyński
  94,13
  Województwo
  95,70
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 43 Oddziały
 • 1 237 Uczniowie
 • 828 Kobiety
  (uczniowie)
 • 409 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,9%
  33,1%
 • 301 Uczniowie w 1 klasie
 • 200 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 317 Absolwenci
 • 222 Kobiety
  (absolwenci)
 • 95 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 175 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,9%
  61,1%
 • 87 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,2
  woj. łódzkie
  26,0
  Polska
  26,3
 •  
 • 77,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 59,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 64 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,8%
  22,2%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  16,2
  Województwo
  19,3
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,2
 • 18,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,8
 • 2,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opoczyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opoczyński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opoczyńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie opoczyńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 2 motele (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 620)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie opoczyńskim: 10 (publiczne: 10, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie opoczyńskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 668 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 340 (uczestnicy: 14 484)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 410)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 2 559)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 4 858)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 25 (uczestnicy: 465)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 32 (uczestnicy: 840)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 236)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 2 696)
  • interdyscyplinarne: 177 (uczestnicy: 1 984)
  • warsztaty: 23 (uczestnicy: 388)
  • inne: 2 (uczestnicy: 48)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 301)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 83)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 154)
  • inne: 3 (członkowie: 38)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 30)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 48 (członkowie: 850)
  • teatralne: 5 (członkowie: 95)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 114)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 57)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 346)
  • taneczne: 7 (członkowie: 160)
  • inne: 8 (członkowie: 78)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 676 miejscami na widowni. Odbyło się 306 seansów, na które przyszło 20 462 widzów, w tym 129 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 10 769 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 700 zwiedzających, co daje 510 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 221 758 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 019 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 94
  • dostępne dla czytelników: 49
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opoczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 168 wolumenów w tym ziobry specjalne: 245. Odnotowano 1 069 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opoczyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 261 członków. Zarejestrowano 3 187 ćwiczących (mężczyźni: 2 316, kobiety: 871, chłopcy do lat 18: 1 747, dziewczęta do lat 18: 836). Aktywne były 124 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (48).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opoczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opoczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 44 wypadków drogowych w powiecie opoczyńskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 60,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 87,8 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie opoczyńskim zarejestrowanych było 67 178 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 47 582 samochodów osobowych (652,2 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 210 samochodów ciężarowych (100,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 257 autobusów (3,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 1 143 ciągników siodłowych (15,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 620 motocykli (49,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie opoczyńskim znajdowało się 29 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 13 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 44 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 52 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 51 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 60,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  60,8
  łódzkie
  92,9
  Polska
  56,5
 • 5,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  5,5
  woj. łódzkie
  6,9
  Polska
  5,0
 • 71,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat opoczyński
  71,9
  Województwo
  110,7
  Polska
  65,5
 • 10,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat opoczyński
  10,4
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  6,6
 • 87,83 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  87,8
  woj. łódzkie
  122,8
  Kraj
  77,6
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  9,1
  łódzkie
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 118,18 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  118,2
  łódzkie
  119,2
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 67 178 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2021 roku
 • 47 582 Samochody osobowe
 • 6 210 Samochody ciężarowe
 • 288 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 257 Autobusy
 • 380 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 143 Ciągniki samochodowe
 • 1 143   Ciągniki siodłowe
 • 7 986 Ciągniki rolnicze
 • 3 620 Motocykle
 • 1 252   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 830 Motorowery
 • 47 582Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 652,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  652,2
  Województwo
  698,0
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 410
  • 1400-1649 kg11 523
  • 1650-1899 kg12 858
  • 1900 kg i więcej13 791
 • 9 410 do 1399 kg
 • 11 523 1400-1649 kg
 • 12 858 1650-1899 kg
 • 13 791 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 515 do 1399 cm3
 • 16 515
 • 27 893 1400-1999 cm3
 • 27 893
 • 3 174 2000 i więcej cm3
 • 3 174
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 864
  • olej napędowy14 789
  • gaz (LPG)10 368
  • pozostałe561
 • 21 864 benzyna
 • 14 789 olej napędowy
 • 10 368 gaz (LPG)
 • 561 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 261 do 1 roku
 • 261
 • 200 2 lata
 • 200
 • 316 3 lata
 • 316
 • 871 4-5 lat
 • 871
 • 1 233 6-7 lat
 • 1 233
 • 1 458 8-9 lat
 • 1 458
 • 2 263 10-11 lat
 • 2 263
 • 7 779 12-15 lat
 • 7 779
 • 11 909 16-20 lat
 • 11 909
 • 8 298 21-25 lat
 • 8 298
 • 4 882 26-30 lat
 • 4 882
 • 8 112 31 lat i więcej
 • 8 112
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  20,6 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 6 210Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 100,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  100,8
  woj. łódzkie
  116,5
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 930 do 999 kg
 • 2 930
 • 1 842 1000-1499 kg
 • 1 842
 • 481 1500-2999 kg
 • 481
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 69 3500-4999 kg
 • 69
 • 347 5000-6999 kg
 • 347
 • 211 7000-9999 kg
 • 211
 • 201 10000-14999 kg
 • 201
 • 95 15000 kg i więcej
 • 95
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 011
  • olej napędowy4 574
  • gaz (LPG)392
  • pozostałe233
 • 1 011 benzyna
 • 4 574 olej napędowy
 • 392 gaz (LPG)
 • 233 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 39 2 lata
 • 39
 • 63 3 lata
 • 63
 • 144 4-5 lat
 • 144
 • 219 6-7 lat
 • 219
 • 190 8-9 lat
 • 190
 • 363 10-11 lat
 • 363
 • 913 12-15 lat
 • 913
 • 1 110 16-20 lat
 • 1 110
 • 1 126 21-25 lat
 • 1 126
 • 636 26-30 lat
 • 636
 • 1 373 31 lat i więcej
 • 1 373
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  21,2 lat
  Województwo
  20,8 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 257Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Autobusy w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,4
  woj. łódzkie
  3,0
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy226
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 3 benzyna
 • 226 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 60 21-25 lat
 • 60
 • 38 26-30 lat
 • 38
 • 61 31 lat i więcej
 • 61
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  23,8 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 1 143Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 15,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. opoczyński
  15,3
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 110
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe26
 • 4 benzyna
 • 1 110 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 31 2 lata
 • 31
 • 59 3 lata
 • 59
 • 119 4-5 lat
 • 119
 • 97 6-7 lat
 • 97
 • 116 8-9 lat
 • 116
 • 85 10-11 lat
 • 85
 • 200 12-15 lat
 • 200
 • 136 16-20 lat
 • 136
 • 146 21-25 lat
 • 146
 • 51 26-30 lat
 • 51
 • 80 31 lat i więcej
 • 80
 • 14,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  14,0 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 620Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Motocykle w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 49,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  49,6
  woj. łódzkie
  48,1
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 36 2 lata
 • 36
 • 19 3 lata
 • 19
 • 71 4-5 lat
 • 71
 • 142 6-7 lat
 • 142
 • 70 8-9 lat
 • 70
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 292 12-15 lat
 • 292
 • 384 16-20 lat
 • 384
 • 429 21-25 lat
 • 429
 • 253 26-30 lat
 • 253
 • 1 809 31 lat i więcej
 • 1 809
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opoczyńskim
 • Tutaj
  26,0 lat
  łódzkie
  25,1 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opoczyńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 282,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  282,6 km
  Województwo
  624,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat opoczyński
  4,1 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 13 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami