Powiat opoczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opoczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 76 984 Liczba mieszkańców
 • 1 040 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Róg Starosta
 • ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno Adres starostwa powiatowego
 • EOP Tablice rejestracyjne
Powiat opoczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1007 TERYT (TERC)
Herb powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński herb
Flaga powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński flaga

powiat opoczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa
26-300 Opoczno

Powiat opoczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat opoczyński ma 76 984 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w 2050 roku wynosi 64 270, z czego 32 370 to kobiety, a 31 900 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opoczyńskiego zawarli w 2017 roku 427 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opoczyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -100. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,30 na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W 2017 roku urodziło się 811 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,7% zgonów w powiecie opoczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w powiecie opoczyńskim były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opoczyńskiego przypada 10.46 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 622 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 851 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opoczyńskiego -229. W tym samym roku 16 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,9% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 76 984 Liczba mieszkańców
 • 38 886 Kobiety
 • 38 098 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64 270 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 370 Kobiety
 • 31 900 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opoczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,6 lat
  woj. łódzkie
  42,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opoczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat opoczyński
  27,9%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Polska
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • pow. opoczyński
  57,8%
  Województwo
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,8%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Kraj
  9,6%
 • 17,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat opoczyński
  2,6%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • powiat opoczyński
  0,9%
  Województwo
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,5
  łódzkie
  4,7
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,3
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,7
 • 427 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -100 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -26 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -74 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,3
  łódzkie
  -3,0
  Cała Polska
  -0,0
 • 0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opoczyńskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 811 Urodzenia żywe
 • 401 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 410 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,5
  łódzkie
  9,6
  Cała Polska
  10,5
 • 46,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  46,1
  woj. łódzkie
  42,0
  Polska
  44,2
 • 8.65 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.65
 • 54.91 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.91
 • 102.1 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.1
 • 90.81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90.81
 • 36.66 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.66
 • 9.79 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9.79
 • 3 371 g Średnia waga noworodków
 • 3 297 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 371 g
  Województwo
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 284 Waga 3500g - 3999g
 • 284
 • 266 Waga 3000g - 3499g
 • 266
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 39 Waga 2000g - 2499g
 • 39
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,51 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,51
  łódzkie
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  woj. łódzkie
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. opoczyński
  0,89
  Województwo
  0,76
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie opoczyńskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 809 Zgony
 • 353 Kobiety
  (Zgony)
 • 456 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,6%
  56,4%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,5
  Województwo
  12,1
  Polska
  10,1
 • 105,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  105,5
  łódzkie
  132,5
  Cały kraj
  101,5
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opoczyński
  3,9
  woj. łódzkie
  3,8
  Polska
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  łódzkie
  4,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat opoczyński
  49,4%
  Województwo
  41,7%
  Kraj
  45,7%
 • 21,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  21,3%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Polska
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. opoczyński
  5,5%
  woj. łódzkie
  7,4%
  Polska
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  83,3
  Cała Polska
  74,3
 • 247,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opoczyński
  247,4
  łódzkie
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Cała Polska
  261,6
 • 574,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 640,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 507,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  574,7
  woj. łódzkie
  519,0
  Cały kraj
  469,0
 • 101,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  101,8
  Województwo
  90,2
  Kraj
  87,7
 • 33,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opoczyński
  33,2
  woj. łódzkie
  36,2
  Cała Polska
  31,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,1
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 622 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 322 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 851 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 445 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 406 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -222 Saldo migracji
 • -121 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -101 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -229 Saldo migracji wewnętrznych
 • -123 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -106 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opoczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opoczyńskim oddano do użytku 175 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim to 26 196 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opoczyńskim to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie opoczyńskim to 129,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,68% mieszkań posiada łazienkę, 70,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,68% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 26 196 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 339,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  339,30
  łódzkie
  406,30
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 79,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat opoczyński
  79,00 m2
  woj. łódzkie
  68,90 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,80 m2
  łódzkie
  28,00 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,90
  łódzkie
  3,60
  Kraj
  3,82
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat opoczyński
  2,95
  łódzkie
  2,46
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,76
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 175 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat opoczyński
  2,27
  woj. łódzkie
  3,02
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 180 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 026 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,86
  łódzkie
  4,43
  Cały kraj
  3,91
 • 13,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  13,33
  Województwo
  13,36
  Cała Polska
  18,14
 • 22 693 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 129,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. opoczyński
  129,7 m2
  woj. łódzkie
  113,3 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,29 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. opoczyński
  89,62%
  łódzkie
  94,69%
  Cała Polska
  96,79%
 • 81,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat opoczyński
  81,12%
  Województwo
  89,51%
  Kraj
  93,66%
 • 77,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  77,68%
  woj. łódzkie
  85,48%
  Cała Polska
  91,31%
 • 70,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. opoczyński
  70,40%
  łódzkie
  77,15%
  Kraj
  82,12%
 • 15,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat opoczyński
  15,68%
  Województwo
  44,57%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat opoczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opoczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 168 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim wynosiło w 2017 roku 6,2% (8,0% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim wynosiło 3 427,90 PLN, co odpowiada 75.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego 10 807 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 311 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 496.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 168 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  168,0
  Województwo
  244,0
  Kraj
  247,0
 • 6,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,0% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • powiat opoczyński
  6,2%
  łódzkie
  6,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 428 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. opoczyński
  3 428 PLN
  woj. łódzkie
  4 142 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opoczyńskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 807 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 311 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 496 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,8% Przemysł i budownictwo
 • 12,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 28,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 898 Pracujący ogółem
 • 5 922 Kobiety
 • 6 976 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,1
  woj. łódzkie
  66,6
  Polska
  63,4
 • 32,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opoczyński
  32,5
  woj. łódzkie
  38,5
  Cała Polska
  34,0
 • 103,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  103,1
  woj. łódzkie
  136,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opoczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opoczyńskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 595 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 479 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 423 nowe podmioty, a 366 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (350) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (317) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opoczyńskim najwięcej (257) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 355) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (113) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (1 139) podmiotów, a 72,8% (3 343) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opoczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (33.9%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 595 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 113 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 139 Przemysł i budownictwo
 • 3 343 Pozostała działalność
 • 423 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2017 roku
 • 366 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2017 roku
 • 3 479 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 355 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 355
 • 200 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 200
 • 36 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 591 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 591
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 23 Spółdzielnie ogółem
 • 23
 • 199 Spółki handlowe ogółem
 • 199
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 149  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 149
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 257 Spółki cywilne ogółem
 • 257
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 479 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 179 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 179
 • 608 Budownictwo
 • 608
 • 352 Przetwórstwo przemysłowe
 • 352
 • 242 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 242
 • 219 Transport i gospodarka magazynowa
 • 219
 • 198 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 198
 • 134 Pozostała działalność
 • 134
 • 107 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 107
 • 91 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 91
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84
 • 64 Informacja i komunikacja
 • 64
 • 58 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 58
 • 55 Edukacja
 • 55
 • 46 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 46
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opoczyńskim stwierdzono 1 094 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,21 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opoczyńskim wynosi 80,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,60 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 5,09 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,88 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,96 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,57 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 094 Przestępstwa ogółem
 • 1 094
 • 739 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 739
 • 151 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 151
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 44
 • 392 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 392
 • 14,21 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,21
  łódzkie
  17,76
  Polska
  19,62
 • 9,60 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat opoczyński
  9,60
  łódzkie
  11,26
  Kraj
  12,07
 • 1,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  1,96
  łódzkie
  3,84
  Polska
  4,94
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  1,88
  Województwo
  1,95
  Cały kraj
  1,78
 • 0,57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat opoczyński
  0,57
  Województwo
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 5,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,09
  Województwo
  9,64
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opoczyński
  80%
  Województwo
  66%
  Cały kraj
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat opoczyński
  76%
  Województwo
  53%
  Cały kraj
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opoczyński
  80%
  woj. łódzkie
  84%
  Cały kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  woj. łódzkie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  86%
  łódzkie
  82%
  Polska
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  58%
  woj. łódzkie
  47%
  Cały kraj
  52%

Powiat opoczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2016 roku 72,7 mln złotych, co daje 940 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu opoczyńskiego - 31.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.4%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (15.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,5 mln złotych, czyli 25,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2016 roku 68,1 mln złotych, co daje 881 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.1%). W budżecie powiatu opoczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 134 złotych na mieszkańca (15,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,1 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,7 mln

  761(100%)

  63,3 mln

  802(100%)

  62,8 mln

  799(100%)

  66,4 mln

  848(100%)

  63,0 mln

  808(100%)

  66,0 mln

  848(100%)

  76,0 mln

  980(100%)

  72,7 mln

  940(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,3 mln

  259(33.9%)

  20,8 mln

  266(32.9%)

  19,4 mln

  247(30.9%)

  19,7 mln

  252(29.7%)

  19,7 mln

  253(31.3%)

  24,2 mln

  311(36.6%)

  24,7 mln

  319(32.5%)

  23,2 mln

  300(31.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  76,2(10%)

  6,5 mln

  82,5(10.2%)

  7,0 mln

  88,6(11.1%)

  6,8 mln

  87,1(10.3%)

  7,5 mln

  95,8(11.9%)

  7,7 mln

  99,1(11.7%)

  12,7 mln

  163(16.6%)

  13,4 mln

  173(18.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,8 mln

  201(26.4%)

  16,3 mln

  208(25.8%)

  12,7 mln

  162(20.3%)

  10,5 mln

  135(15.9%)

  12,1 mln

  155(19.2%)

  9,5 mln

  122(14.4%)

  13,8 mln

  178(18.2%)

  11,0 mln

  143(15.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  72,0(9.4%)

  6,1 mln

  78,6(9.7%)

  9,1 mln

  116(14.5%)

  14,1 mln

  180(21.2%)

  7,8 mln

  100(12.4%)

  8,2 mln

  105(12.3%)

  8,5 mln

  109(11.1%)

  9,4 mln

  121(12.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  49,6(6.5%)

  3,9 mln

  50,1(6.2%)

  4,2 mln

  53,7(6.7%)

  4,2 mln

  53,6(6.3%)

  4,4 mln

  56,2(7%)

  4,3 mln

  55,6(6.5%)

  5,8 mln

  74,8(7.6%)

  4,7 mln

  60,6(6.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  24,5(3.2%)

  2,3 mln

  28,9(3.6%)

  2,6 mln

  33,0(4.1%)

  2,9 mln

  37,6(4.4%)

  3,0 mln

  38,5(4.8%)

  3,7 mln

  47,0(5.5%)

  3,3 mln

  42,2(4.3%)

  3,5 mln

  45,8(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  27,7(3.6%)

  3,3 mln

  41,6(5.1%)

  2,5 mln

  32,3(4%)

  2,8 mln

  35,3(4.2%)

  2,9 mln

  37,7(4.7%)

  3,2 mln

  40,8(4.8%)

  3,4 mln

  44,0(4.5%)

  3,5 mln

  44,9(4.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  35,2(4.6%)

  2,9 mln

  37,7(4.7%)

  2,7 mln

  34,5(4.3%)

  3,1 mln

  39,2(4.6%)

  3,2 mln

  40,4(5%)

  3,4 mln

  44,1(5.2%)

  2,0 mln

  25,6(2.6%)

  1,8 mln

  23,5(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  518,0 tys

  6,6(0.9%)

  552,8 tys

  7,1(0.9%)

  1,7 mln

  21,6(2.7%)

  1,5 mln

  19,4(2.3%)

  1,6 mln

  20,6(2.5%)

  1,2 mln

  14,8(1.7%)

  1,1 mln

  14,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  102,2 tys

  1,3(0.2%)

  211,8 tys

  2,7(0.3%)

  284,4 tys

  3,6(0.5%)

  333,4 tys

  4,3(0.5%)

  344,9 tys

  4,4(0.5%)

  361,7 tys

  4,7(0.5%)

  361,1 tys

  4,7(0.5%)

  392,8 tys

  5,1(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,4 tys

  0,7(0.1%)

  65,1 tys

  0,8(0.1%)

  65,7 tys

  0,8(0.1%)

  56,0 tys

  0,7(0.1%)

  64,6 tys

  0,8(0.1%)

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  65,1 tys

  0,8(0.1%)

  208,9 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  579,4 tys

  7,4(1%)

  257,3 tys

  3,3(0.4%)

  275,3 tys

  3,5(0.4%)

  88,0 tys

  1,1(0.1%)

  85,6 tys

  1,1(0.1%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  128,2 tys

  1,7(0.2%)

  160,0 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,2 tys

  0,5(0.1%)

  46,6 tys

  0,6(0.1%)

  92,2 tys

  1,2(0.1%)

  56,7 tys

  0,7(0.1%)

  121,1 tys

  1,6(0.2%)

  95,3 tys

  1,2(0.1%)

  213,8 tys

  2,8(0.3%)

  117,0 tys

  1,5(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  27,0 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  47,8 tys

  0,6(0.1%)

  16,3 tys

  0,2(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  17,4 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  47,9 tys

  0,6(0.1%)

  17,0 tys

  0,2(0%)

  17,4 tys

  0,2(0%)

  237,7 tys

  3,0(0.4%)

  130,2 tys

  1,7(0.2%)

  81,1 tys

  1,0(0.1%)

  39,7 tys

  0,5(0.1%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,5 tys

  0,0(0%)

  280

  0,0(0%)

  462

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,2 mln

  793(100%)

  61,8 mln

  783(100%)

  64,8 mln

  824(100%)

  63,0 mln

  804(100%)

  65,6 mln

  841(100%)

  67,4 mln

  865(100%)

  66,4 mln

  856(100%)

  68,1 mln

  881(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,8 mln

  355(44.7%)

  27,7 mln

  353(44.7%)

  30,2 mln

  385(46.7%)

  30,0 mln

  383(47.6%)

  30,4 mln

  390(46.3%)

  31,9 mln

  410(47.3%)

  29,2 mln

  377(43.9%)

  29,2 mln

  379(42.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,5 mln

  83,0(10.5%)

  6,6 mln

  84,6(10.7%)

  7,4 mln

  94,1(11.4%)

  7,7 mln

  99,0(12.3%)

  8,6 mln

  110(13.1%)

  9,3 mln

  120(13.8%)

  9,9 mln

  128(14.9%)

  10,8 mln

  140(15.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,7 mln

  111(14%)

  9,6 mln

  122(15.5%)

  6,9 mln

  88,1(10.7%)

  5,1 mln

  64,9(8.1%)

  7,5 mln

  96,5(11.5%)

  4,3 mln

  55,4(6.4%)

  5,7 mln

  74,1(8.6%)

  6,9 mln

  89,5(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  46,8(5.9%)

  4,0 mln

  51,5(6.5%)

  4,6 mln

  58,4(7.1%)

  6,8 mln

  87,1(10.8%)

  5,4 mln

  69,8(8.3%)

  5,6 mln

  72,5(8.4%)

  6,0 mln

  77,2(9%)

  6,6 mln

  86,0(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  48,9(6.2%)

  3,8 mln

  48,9(6.2%)

  4,0 mln

  51,3(6.2%)

  4,0 mln

  51,6(6.4%)

  4,3 mln

  55,4(6.6%)

  4,3 mln

  54,8(6.3%)

  5,6 mln

  72,6(8.5%)

  4,5 mln

  58,8(6.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  30,0(3.8%)

  2,1 mln

  26,7(3.4%)

  2,3 mln

  29,1(3.5%)

  929,0 tys

  11,9(1.5%)

  594,6 tys

  7,6(0.9%)

  2,1 mln

  27,5(3.2%)

  2,7 mln

  34,5(4%)

  2,4 mln

  30,8(3.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  28,2(3.6%)

  2,1 mln

  27,3(3.5%)

  2,3 mln

  29,3(3.5%)

  2,4 mln

  31,1(3.9%)

  2,3 mln

  30,0(3.6%)

  2,4 mln

  30,5(3.5%)

  2,2 mln

  28,1(3.3%)

  2,1 mln

  27,8(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  57,6(7.3%)

  2,6 mln

  33,0(4.2%)

  2,7 mln

  34,5(4.2%)

  2,8 mln

  35,3(4.4%)

  3,1 mln

  40,3(4.8%)

  3,1 mln

  39,2(4.5%)

  2,0 mln

  25,2(2.9%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  16,8(2.1%)

  1,9 mln

  23,7(3%)

  1,4 mln

  17,7(2.1%)

  1,0 mln

  13,2(1.6%)

  1,0 mln

  12,9(1.5%)

  1,3 mln

  17,2(2%)

  1,1 mln

  13,6(1.6%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  468,8 tys

  6,0(0.8%)

  602,5 tys

  7,7(1%)

  2,1 mln

  26,9(3.3%)

  1,4 mln

  17,7(2.2%)

  1,5 mln

  19,8(2.4%)

  1,4 mln

  18,1(2.1%)

  1,3 mln

  16,8(2%)

  1,3 mln

  17,1(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  655,2 tys

  8,4(1.1%)

  326,8 tys

  4,2(0.5%)

  359,2 tys

  4,6(0.6%)

  335,8 tys

  4,3(0.5%)

  316,4 tys

  4,1(0.5%)

  300,3 tys

  3,9(0.4%)

  375,7 tys

  4,9(0.6%)

  476,8 tys

  6,2(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  306,1 tys

  3,9(0.5%)

  220,4 tys

  2,8(0.3%)

  249,8 tys

  3,2(0.4%)

  108,5 tys

  1,4(0.2%)

  223,6 tys

  2,9(0.3%)

  211,4 tys

  2,7(0.3%)

  201,2 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  102,2 tys

  1,3(0.2%)

  105,7 tys

  1,4(0.2%)

  108,4 tys

  1,4(0.2%)

  113,1 tys

  1,4(0.2%)

  117,3 tys

  1,5(0.2%)

  115,2 tys

  1,5(0.2%)

  101,4 tys

  1,3(0.2%)

  137,2 tys

  1,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  72,5 tys

  0,9(0.1%)

  69,1 tys

  0,9(0.1%)

  95,9 tys

  1,2(0.1%)

  107,4 tys

  1,4(0.2%)

  132,5 tys

  1,7(0.2%)

  142,1 tys

  1,8(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  27,0 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  47,8 tys

  0,6(0.1%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  110,4 tys

  1,4(0.2%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  819,4 tys

  10,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opoczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 301 mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 419 kobiet oraz 9 882 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 14,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 27,2% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opoczyńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opoczyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz zasadnicze zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  16,2% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 678 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,8% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,98.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 30 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,8%
  Województwo
  16,6%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,8% W miastach
  (wyższe)
 • 8,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,6%
  łódzkie
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,3% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  woj. łódzkie
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,7%
  łódzkie
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,1%
  Województwo
  17,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. opoczyński
  23,5%
  Województwo
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,3% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. opoczyński
  6,1%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,5% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,2%
  łódzkie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 678 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat opoczyński
  678,0
  Województwo
  818,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. opoczyński
  1,69
  Województwo
  1,01
  Polska
  1,01
 •  
 • 76,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 76,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 68,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opoczyński
  96,98
  woj. łódzkie
  97,48
  Cały kraj
  96,62
 • 93,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,97
  łódzkie
  93,50
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat opoczyński
  17,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 418,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 374,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  100,61
  Województwo
  101,43
  Polska
  100,01
 • 96,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat opoczyński
  96,72
  Województwo
  93,10
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. opoczyński
  22,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 209,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 163,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opoczyńskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 24 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 24
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 67,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 51,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  30,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 30 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 30
 • 30 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 30
 • 69,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  łódzkie
  24,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opoczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opoczyński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opoczyńskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie opoczyńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 2 motele (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 200)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie opoczyńskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie opoczyńskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 660 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 098 (uczestnicy: 55 662)
  • seanse filmowe: 64 (uczestnicy: 648)
  • wystawy: 50 (uczestnicy: 4 674)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 10 340)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 11 700)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 120 (uczestnicy: 2 953)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 139 (uczestnicy: 3 251)
  • konkursy: 48 (uczestnicy: 2 223)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 4 630)
  • konferencje: 21 (uczestnicy: 738)
  • interdyscyplinarne: 494 (uczestnicy: 6 059)
  • warsztaty: 80 (uczestnicy: 1 718)
  • inne: 12 (uczestnicy: 6 728)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 94 (członkowie: 1 553)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 74)
  • taneczne: 2 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 121)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 19)
  • teatralne: 2 (członkowie: 54)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 93)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 19)
  • koło gospodyń wiejskich: 73 (członkowie: 1 091)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 78)
  • tańca: 3 (absolwenci: 66)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 5
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 1 012)
  • teatralne: 5 (członkowie: 80)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 214)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 68)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 411)
  • taneczne: 7 (członkowie: 161)
  • inne: 8 (członkowie: 78)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie opoczyńskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 300 miejscami na widowni. Odbyło się 91 seansów, na które przyszło 14 930 widzów, w tym 45 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 424 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie opoczyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 800 zwiedzających, co daje 753 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opoczyńskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 220 046 wolumenów oraz 76 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 019 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 95
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opoczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 426 wolumenów w tym ziobry specjalne: 347. Odnotowano 658 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opoczyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 261 członków. Zarejestrowano 3 187 ćwiczących (mężczyźni: 2 316, kobiety: 871, chłopcy do lat 18: 1 747, dziewczęta do lat 18: 836). Aktywne były 124 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (48).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opoczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opoczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 79 wypadków drogowych w powiecie opoczyńskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 100 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 102,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 173,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie opoczyńskim zarejestrowanych było 57 797 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 221 samochodów osobowych (533,9 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 388 samochodów ciężarowych (81,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 198 autobusów (2,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 867 ciągników siodłowych (11,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 630 motocykli (34,1 - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie opoczyńskim znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 taksówek oraz 11 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 79 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 100 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 102,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  102,3
  Województwo
  169,9
  Kraj
  87,6
 • 10,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. opoczyński
  10,4
  łódzkie
  8,6
  Kraj
  7,9
 • 13,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  13,8
  łódzkie
  11,2
  Cała Polska
  10,6
 • 173,02 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat opoczyński
  173,0
  łódzkie
  276,0
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 57 797 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2016 roku
 • 41 221 Samochody osobowe
 • 5 388 Samochody ciężarowe
 • 298 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 198 Autobusy
 • 333 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 867 Ciągniki samochodowe
 • 867   Ciągniki siodłowe
 • 7 160 Ciągniki rolnicze
 • 2 630 Motocykle
 • 800   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 314 Motorowery
 • 41 221Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 533,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  533,9
  woj. łódzkie
  570,1
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 603
  • 1400-1649 kg12 000
  • 1650-1899 kg10 647
  • 1900 kg i więcej7 971
 • 10 603 do 1399 kg
 • 12 000 1400-1649 kg
 • 10 647 1650-1899 kg
 • 7 971 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 960 do 1399 cm3
 • 15 960
 • 23 132 1400-1999 cm3
 • 23 132
 • 2 129 2000 i więcej cm3
 • 2 129
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 866
  • olej napędowy10 955
  • gaz (LPG)10 327
  • pozostałe73
 • 19 866 benzyna
 • 10 955 olej napędowy
 • 10 327 gaz (LPG)
 • 73 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 228 do 1 roku
 • 228
 • 185 2 lata
 • 185
 • 176 3 lata
 • 176
 • 689 4-5 lat
 • 689
 • 1 007 6-7 lat
 • 1 007
 • 2 073 8-9 lat
 • 2 073
 • 2 672 10-11 lat
 • 2 672
 • 7 642 12-15 lat
 • 7 642
 • 11 762 16-20 lat
 • 11 762
 • 6 298 21-25 lat
 • 6 298
 • 3 918 26-30 lat
 • 3 918
 • 4 571 31 lat i więcej
 • 4 571
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  19,1 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 5 388Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  81,0
  Województwo
  98,8
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 681 do 999 kg
 • 2 681
 • 1 425 1000-1499 kg
 • 1 425
 • 392 1500-2999 kg
 • 392
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 72 3500-4999 kg
 • 72
 • 351 5000-6999 kg
 • 351
 • 199 7000-9999 kg
 • 199
 • 163 10000-14999 kg
 • 163
 • 71 15000 kg i więcej
 • 71
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 079
  • olej napędowy3 873
  • gaz (LPG)417
  • pozostałe19
 • 1 079 benzyna
 • 3 873 olej napędowy
 • 417 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 52 2 lata
 • 52
 • 46 3 lata
 • 46
 • 122 4-5 lat
 • 122
 • 303 6-7 lat
 • 303
 • 343 8-9 lat
 • 343
 • 319 10-11 lat
 • 319
 • 815 12-15 lat
 • 815
 • 1 227 16-20 lat
 • 1 227
 • 707 21-25 lat
 • 707
 • 582 26-30 lat
 • 582
 • 838 31 lat i więcej
 • 838
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  19,3 lat
  woj. łódzkie
  19,0 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 198Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Autobusy w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. opoczyński
  2,6
  Województwo
  2,6
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy195
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 3 benzyna
 • 195 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 52 16-20 lat
 • 52
 • 41 21-25 lat
 • 41
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  22,3 lat
  woj. łódzkie
  21,3 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 867Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 11,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,2
  Województwo
  8,6
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy856
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe1
 • 6 benzyna
 • 856 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 105 do 1 roku
 • 105
 • 10 2 lata
 • 10
 • 12 3 lata
 • 12
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 29 6-7 lat
 • 29
 • 139 8-9 lat
 • 139
 • 109 10-11 lat
 • 109
 • 112 12-15 lat
 • 112
 • 160 16-20 lat
 • 160
 • 51 21-25 lat
 • 51
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 12,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opoczyńskim
 • Tutaj
  12,6 lat
  łódzkie
  13,0 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 2 630Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Motocykle w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 34,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  34,1
  woj. łódzkie
  36,8
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 55 do 1 roku
 • 55
 • 20 2 lata
 • 20
 • 19 3 lata
 • 19
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 47 6-7 lat
 • 47
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 86 10-11 lat
 • 86
 • 163 12-15 lat
 • 163
 • 239 16-20 lat
 • 239
 • 172 21-25 lat
 • 172
 • 511 26-30 lat
 • 511
 • 1 190 31 lat i więcej
 • 1 190
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  26,1 lat
  Województwo
  25,2 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 9 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opoczyńskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 99,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat opoczyński
  99,0 km
  Województwo
  399,9 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,3 km
  woj. łódzkie
  2,9 km
  Kraj
  3,2 km
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba taksówek