Powiat opoczyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opoczyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 109 Liczba mieszkańców
 • 1 040 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,1% Stopa urbanizacji
 • Józef Róg Starosta
 • ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno Adres starostwa powiatowego
 • EOP Tablice rejestracyjne
Powiat opoczyński na mapie
Identyfikatory
 • 1007 TERYT (TERC)
Herb powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński herb
Flaga powiatu opoczyńskiego
powiat opoczyński flaga

powiat opoczyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
(44)755-00-82
ul. 17 stycznia 1a
26-300 Opoczno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie
(44)755-23-14, (44)755-26-46
ul. Staromiejska 35
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
(44) 755-24-69,755-22-81
ul. Rolna 1
26-300 Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
(44) 754-61-11 opocznokpp@lodzka.policja.gov.pl
ul. Mickiewicza 5
26-300 Opoczno
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Opocznie
(44) 755-23-29
ul.Kościuszki 9
26-300 Opoczno
Starostwo Powiatowe w Opocznie
(44) 741-49-00
(44) 741-49-01
ul. Kwiatowa
26-300 Opoczno

Powiat opoczyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat opoczyński ma 75 109 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w 2050 roku wynosi 64 270, z czego 32 370 to kobiety, a 31 900 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opoczyńskiego zawarli w 2020 roku 281 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie, 2,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opoczyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -450. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,93 na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W 2020 roku urodziło się 685 dzieci, w tym 51,5% dziewczynek i 48,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 430 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,9% zgonów w powiecie opoczyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w powiecie opoczyńskim były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opoczyńskiego przypada 14.96 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 531 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 753 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opoczyńskiego -222. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 15 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  59,7% mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75 109 Liczba mieszkańców
 • 37 914 Kobiety
 • 37 195 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opoczyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64 270 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 370 Kobiety
 • 31 900 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,3 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opoczyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opoczyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,9%
  łódzkie
  26,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 20,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,8% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  57,8%
  łódzkie
  55,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,8%
  woj. łódzkie
  11,5%
  Polska
  9,6%
 • 17,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  łódzkie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,7
  woj. łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,8
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. opoczyński
  0,7
  Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 281 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -450 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -168 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -282 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,9
  Województwo
  -6,1
  Polska
  -3,2
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opoczyńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 685 Urodzenia żywe
 • 353 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 332 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,5%
  48,5%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,0
  łódzkie
  8,5
  Cały kraj
  9,3
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat opoczyński
  40,3
  woj. łódzkie
  38,2
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 430 g Średnia waga noworodków
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 506 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 430 g
  łódzkie
  3 375 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 71 Waga 4000g - 4499g
 • 71
 • 237 Waga 3500g - 3999g
 • 237
 • 265 Waga 3000g - 3499g
 • 265
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,36
  Województwo
  1,34
  Polska
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  woj. łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. opoczyński
  0,60
  łódzkie
  0,58
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie opoczyńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 135 Zgony
 • 521 Kobiety
  (Zgony)
 • 614 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  15,0
  łódzkie
  14,6
  Cała Polska
  12,5
 • 165,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opoczyński
  165,7
  łódzkie
  171,4
  Cała Polska
  134,3
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opoczyński
  4,4
  łódzkie
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 4,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. opoczyński
  4,8
  woj. łódzkie
  4,1
  Cały kraj
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opoczyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  42,9%
  Województwo
  36,3%
  Kraj
  39,4%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat opoczyński
  22,0%
  woj. łódzkie
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,0%
  Województwo
  7,9%
  Cała Polska
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  11,4
  Cały kraj
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 258,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opoczyński
  258,1
  woj. łódzkie
  312,0
  Polska
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  285,7
  Cała Polska
  261,3
 • 503,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 594,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 410,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  503,1
  łódzkie
  451,8
  Cały kraj
  421,0
 • 66,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  66,4
  łódzkie
  62,5
  Kraj
  69,5
 • 38,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opoczyński
  38,9
  łódzkie
  39,3
  Cały kraj
  35,1
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opoczyński
  0,9%
  woj. łódzkie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opoczyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  17,0
  łódzkie
  51,0
  Cały kraj
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 531 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 270 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 261 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 753 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 400 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 353 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -227 Saldo migracji
 • -135 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -92 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -222 Saldo migracji wewnętrznych
 • -130 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -92 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opoczyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opoczyńskim oddano do użytku 138 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,83 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim to 26 754 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opoczyńskim to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie opoczyńskim to 135,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,18% mieszkań posiada łazienkę, 71,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 18,41% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie opoczyńskim 64 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 600 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 580 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 600 zł
 • pow. opoczyński
  3 600 zł
  woj. łódzkie
  5 134 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 600 zł Ogółem
 • 3 600 zł
 • 3 590 zł do 40 m2
 • 3 590 zł
 • 3 629 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 629 zł
 • 3 293 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 293 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 580 zł
 • Tutaj
  3 580 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 580 zł Ogółem
 • 3 580 zł
 • 3 654 zł do 40 m2
 • 3 654 zł
 • 3 645 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 645 zł
 • 3 130 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 130 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opoczyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 600 zł
 • pow. opoczyński
  3 600 zł
  łódzkie
  4 769 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 600 zł Ogółem
 • 3 600 zł
 • 3 590 zł do 40 m2
 • 3 590 zł
 • 3 629 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 629 zł
 • 3 293 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 293 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 580 zł
 • powiat opoczyński
  3 580 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 580 zł Ogółem
 • 3 580 zł
 • 3 654 zł do 40 m2
 • 3 654 zł
 • 3 645 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 645 zł
 • 3 130 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 130 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 64
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m237
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 37 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 26 754 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 354,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  354,20
  woj. łódzkie
  427,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. opoczyński
  80,20 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat opoczyński
  28,40 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,94
  Województwo
  3,61
  Kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat opoczyński
  2,82
  łódzkie
  2,34
  Kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. opoczyński
  0,72
  woj. łódzkie
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 138 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,83 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,83
  woj. łódzkie
  4,63
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 812 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat opoczyński
  5,88
  woj. łódzkie
  3,79
  Cała Polska
  3,77
 • 10,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  10,75
  woj. łódzkie
  17,55
  Cały kraj
  21,77
 • 18 743 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 135,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  135,8 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat opoczyński
  0,25 m2
  łódzkie
  0,42 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. opoczyński
  90,04%
  łódzkie
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 81,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. opoczyński
  81,55%
  Województwo
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 78,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat opoczyński
  78,18%
  Województwo
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 71,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  71,08%
  Województwo
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 18,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. opoczyński
  18,41%
  Województwo
  45,26%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat opoczyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie opoczyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 171osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim wynosiło w 2020 roku 6,8% (7,7% wśród kobiet i 6,1% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim wynosiło 4 343,35 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego 10 807 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 311 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 496.

  44,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opoczyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,3% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat opoczyński
  171,0
  Województwo
  252,0
  Cały kraj
  252,0
 • 6,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,7% Kobiety
 • 6,1% Mężczyźni
 • powiat opoczyński
  6,8%
  woj. łódzkie
  6,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opoczyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 343 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 343 PLN
  woj. łódzkie
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opoczyńskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 807 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 311 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 496 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,3% Przemysł i budownictwo
 • 13,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,2% Pozostałe
 • 28,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opoczyńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 887 Pracujący ogółem
 • 5 911 Kobiety
 • 6 976 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opoczyńskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,6
  łódzkie
  71,6
  Polska
  68,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,7
  woj. łódzkie
  42,3
  Cały kraj
  37,5
 • 111,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  111,8
  Województwo
  144,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opoczyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie opoczyńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 126 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 930 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 424 nowe podmioty, a 197 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (350) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (651) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (197) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opoczyńskim najwięcej (268) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 898) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (104) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (1 370) podmiotów, a 71,2% (3 652) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opoczyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 126 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 370 Przemysł i budownictwo
 • 3 652 Pozostała działalność
 • 424 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2020 roku
 • 197 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2020 roku
 • 3 930 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 898 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 898
 • 190 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 190
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 122 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 122
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 213 Spółki handlowe ogółem
 • 213
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 155  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 155
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 268 Spółki cywilne ogółem
 • 268
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 930 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 173 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 173
 • 838 Budownictwo
 • 838
 • 363 Przetwórstwo przemysłowe
 • 363
 • 291 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 291
 • 263 Transport i gospodarka magazynowa
 • 263
 • 231 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 231
 • 162 Pozostała działalność
 • 162
 • 107 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 107
 • 101 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 101
 • 90 Informacja i komunikacja
 • 90
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 82
 • 74 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 74
 • 66 Edukacja
 • 66
 • 43 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 43
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opoczyńskim stwierdzono 1 459 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,24 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opoczyńskim wynosi 87,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opoczyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,95 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 5,62 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,55 (84%), drogowe - 2,10 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,50 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 459 Przestępstwa ogółem
 • 1 459
 • 982 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 982
 • 269 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 269
 • 159 Przestępstwa drogowe
 • 159
 • 38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 38
 • 426 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 426
 • 19,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  19,24
  łódzkie
  18,25
  Cały kraj
  19,96
 • 12,95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,95
  woj. łódzkie
  11,15
  Cała Polska
  12,25
 • 3,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,55
  łódzkie
  4,55
  Polska
  5,17
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,10
  Województwo
  1,96
  Cały kraj
  1,73
 • 0,50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  0,50
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,37
 • 5,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. opoczyński
  5,62
  Województwo
  8,73
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  88%
  łódzkie
  70%
  Cała Polska
  73%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  60%
  Polska
  65%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opoczyński
  84%
  Województwo
  79%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. opoczyński
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat opoczyński
  97%
  woj. łódzkie
  87%
  Cały kraj
  87%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  72%
  łódzkie
  48%
  Kraj
  54%

Powiat opoczyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2020 roku 91,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu opoczyńskiego - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (18.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,8 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opoczyńskiego wyniosła w 2020 roku 90,2 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). W budżecie powiatu opoczyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 184 złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,0 mln

  808(100%)

  66,0 mln

  848(100%)

  76,0 mln

  980(100%)

  72,7 mln

  940(100%)

  80,6 mln

  1,0 tys(100%)

  70,4 mln

  917(100%)

  80,6 mln

  1,1 tys(100%)

  91,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,7 mln

  253(31.3%)

  24,2 mln

  311(36.6%)

  24,7 mln

  319(32.5%)

  23,2 mln

  300(31.9%)

  22,8 mln

  296(28.3%)

  22,8 mln

  298(32.4%)

  25,1 mln

  329(31.1%)

  28,6 mln

  379(31.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,8 mln

  100(12.4%)

  8,2 mln

  105(12.3%)

  8,5 mln

  109(11.1%)

  9,4 mln

  121(12.9%)

  7,0 mln

  91,6(8.7%)

  8,8 mln

  115(12.5%)

  12,6 mln

  166(15.7%)

  17,0 mln

  225(18.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  95,8(11.9%)

  7,7 mln

  99,1(11.7%)

  12,7 mln

  163(16.6%)

  13,4 mln

  173(18.4%)

  18,2 mln

  236(22.5%)

  9,7 mln

  127(13.8%)

  10,9 mln

  143(13.5%)

  11,1 mln

  147(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,1 mln

  155(19.2%)

  9,5 mln

  122(14.4%)

  13,8 mln

  178(18.2%)

  11,0 mln

  143(15.2%)

  12,4 mln

  161(15.4%)

  6,4 mln

  82,9(9%)

  4,7 mln

  61,9(5.8%)

  8,3 mln

  110(9.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,4 mln

  56,2(7%)

  4,3 mln

  55,6(6.5%)

  5,8 mln

  74,8(7.6%)

  4,7 mln

  60,6(6.4%)

  4,9 mln

  64,1(6.1%)

  5,2 mln

  68,0(7.4%)

  5,5 mln

  72,7(6.9%)

  6,4 mln

  84,2(7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,0 mln

  38,5(4.8%)

  3,7 mln

  47,0(5.5%)

  3,3 mln

  42,2(4.3%)

  3,5 mln

  45,8(4.9%)

  3,9 mln

  50,9(4.9%)

  3,6 mln

  46,9(5.1%)

  3,8 mln

  50,3(4.7%)

  4,3 mln

  57,2(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  37,7(4.7%)

  3,2 mln

  40,8(4.8%)

  3,4 mln

  44,0(4.5%)

  3,5 mln

  44,9(4.8%)

  3,7 mln

  47,9(4.6%)

  3,7 mln

  47,7(5.2%)

  3,6 mln

  47,6(4.5%)

  3,8 mln

  51,0(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  40,4(5%)

  3,4 mln

  44,1(5.2%)

  2,0 mln

  25,6(2.6%)

  1,8 mln

  23,5(2.5%)

  1,3 mln

  17,5(1.7%)

  2,1 mln

  26,8(2.9%)

  3,3 mln

  43,8(4.1%)

  3,1 mln

  40,9(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  20,6(2.5%)

  1,2 mln

  14,8(1.7%)

  1,1 mln

  14,2(1.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  1,2 mln

  15,3(1.5%)

  1,0 mln

  13,6(1.5%)

  1,9 mln

  24,3(2.3%)

  1,5 mln

  19,2(1.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  344,9 tys

  4,4(0.5%)

  361,7 tys

  4,7(0.5%)

  361,1 tys

  4,7(0.5%)

  392,8 tys

  5,1(0.5%)

  587,3 tys

  7,6(0.7%)

  416,7 tys

  5,4(0.6%)

  761,6 tys

  10,0(0.9%)

  330,7 tys

  4,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  130,2 tys

  1,7(0.2%)

  81,1 tys

  1,0(0.1%)

  39,7 tys

  0,5(0.1%)

  15,5 tys

  0,2(0%)

  158,1 tys

  2,1(0.2%)

  350,5 tys

  4,6(0.5%)

  467,3 tys

  6,1(0.6%)

  326,3 tys

  4,3(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  85,6 tys

  1,1(0.1%)

  51,7 tys

  0,7(0.1%)

  128,2 tys

  1,7(0.2%)

  160,0 tys

  2,1(0.2%)

  291,3 tys

  3,8(0.4%)

  314,2 tys

  4,1(0.4%)

  458,5 tys

  6,0(0.6%)

  233,2 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  121,1 tys

  1,6(0.2%)

  95,3 tys

  1,2(0.1%)

  213,8 tys

  2,8(0.3%)

  117,0 tys

  1,5(0.2%)

  99,5 tys

  1,3(0.1%)

  105,0 tys

  1,4(0.1%)

  115,8 tys

  1,5(0.1%)

  108,8 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  64,6 tys

  0,8(0.1%)

  62,0 tys

  0,8(0.1%)

  65,1 tys

  0,8(0.1%)

  208,9 tys

  2,7(0.3%)

  66,4 tys

  0,9(0.1%)

  79,6 tys

  1,0(0.1%)

  75,7 tys

  1,0(0.1%)

  49,5 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,4 tys

  0,1(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  16,6 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  12,0 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  400

  0,0(0%)

  900

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opoczyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opoczyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opoczyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,6 mln

  841(100%)

  67,4 mln

  865(100%)

  66,4 mln

  856(100%)

  68,1 mln

  881(100%)

  69,0 mln

  896(100%)

  74,9 mln

  976(100%)

  82,3 mln

  1,1 tys(100%)

  90,2 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,4 mln

  390(46.3%)

  31,9 mln

  410(47.3%)

  29,2 mln

  377(43.9%)

  29,2 mln

  379(42.9%)

  30,0 mln

  390(43.5%)

  30,9 mln

  403(41.2%)

  35,0 mln

  460(42.5%)

  40,6 mln

  538(45%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,6 mln

  110(13.1%)

  9,3 mln

  120(13.8%)

  9,9 mln

  128(14.9%)

  10,8 mln

  140(15.9%)

  11,7 mln

  152(17%)

  13,5 mln

  177(18.1%)

  14,8 mln

  194(18%)

  14,5 mln

  192(16.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  69,8(8.3%)

  5,6 mln

  72,5(8.4%)

  6,0 mln

  77,2(9%)

  6,6 mln

  86,0(9.7%)

  6,1 mln

  79,7(8.9%)

  7,7 mln

  101(10.3%)

  11,7 mln

  153(14.2%)

  8,9 mln

  118(9.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,3 mln

  55,4(6.6%)

  4,3 mln

  54,8(6.3%)

  5,6 mln

  72,6(8.5%)

  4,5 mln

  58,8(6.7%)

  4,8 mln

  62,6(7%)

  5,1 mln

  66,4(6.8%)

  5,4 mln

  71,1(6.6%)

  6,1 mln

  80,3(6.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  96,5(11.5%)

  4,3 mln

  55,4(6.4%)

  5,7 mln

  74,1(8.6%)

  6,9 mln

  89,5(10.1%)

  4,4 mln

  57,2(6.4%)

  4,5 mln

  58,3(6%)

  1,2 mln

  15,5(1.4%)

  4,7 mln

  62,8(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  12,9(1.5%)

  1,3 mln

  17,2(2%)

  1,1 mln

  13,6(1.6%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,6 mln

  21,4(2.4%)

  1,3 mln

  16,8(1.7%)

  1,0 mln

  13,3(1.2%)

  2,1 mln

  28,2(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  30,0(3.6%)

  2,4 mln

  30,5(3.5%)

  2,2 mln

  28,1(3.3%)

  2,1 mln

  27,8(3.2%)

  2,2 mln

  28,7(3.2%)

  2,1 mln

  27,4(2.8%)

  2,6 mln

  34,6(3.2%)

  1,9 mln

  25,4(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  594,6 tys

  7,6(0.9%)

  2,1 mln

  27,5(3.2%)

  2,7 mln

  34,5(4%)

  2,4 mln

  30,8(3.5%)

  2,5 mln

  32,0(3.6%)

  2,3 mln

  29,7(3%)

  1,9 mln

  24,6(2.3%)

  1,9 mln

  25,0(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  19,8(2.4%)

  1,4 mln

  18,1(2.1%)

  1,3 mln

  16,8(2%)

  1,3 mln

  17,1(1.9%)

  1,2 mln

  15,4(1.7%)

  1,1 mln

  15,0(1.5%)

  1,8 mln

  24,0(2.2%)

  1,4 mln

  18,7(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  40,3(4.8%)

  3,1 mln

  39,2(4.5%)

  2,0 mln

  25,2(2.9%)

  1,5 mln

  19,9(2.3%)

  1,3 mln

  16,4(1.8%)

  1,8 mln

  22,9(2.3%)

  1,4 mln

  18,4(1.7%)

  1,2 mln

  16,0(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  316,4 tys

  4,1(0.5%)

  300,3 tys

  3,9(0.4%)

  375,7 tys

  4,9(0.6%)

  476,8 tys

  6,2(0.7%)

  815,5 tys

  10,6(1.2%)

  635,1 tys

  8,3(0.8%)

  1,1 mln

  14,0(1.3%)

  743,8 tys

  9,8(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  108,5 tys

  1,4(0.2%)

  223,6 tys

  2,9(0.3%)

  211,4 tys

  2,7(0.3%)

  201,2 tys

  2,6(0.3%)

  176,8 tys

  2,3(0.3%)

  203,7 tys

  2,7(0.3%)

  214,9 tys

  2,8(0.3%)

  254,2 tys

  3,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,5(0.3%)

  190,0 tys

  2,5(0.2%)

  192,1 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  117,3 tys

  1,5(0.2%)

  115,2 tys

  1,5(0.2%)

  101,4 tys

  1,3(0.2%)

  137,2 tys

  1,8(0.2%)

  279,2 tys

  3,6(0.4%)

  156,2 tys

  2,0(0.2%)

  488,2 tys

  6,4(0.6%)

  190,3 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  132,5 tys

  1,7(0.2%)

  142,1 tys

  1,8(0.2%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  0,2(0%)

  30,7 tys

  0,4(0%)

  51,5 tys

  0,7(0.1%)

  95,3 tys

  1,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  41,2 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  110,4 tys

  1,4(0.2%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  25,5 tys

  0,3(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  819,4 tys

  10,5(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opoczyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 371 mieszkańców powiatu opoczyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 959 kobiet oraz 9 412 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 14,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,5% mieszkańców powiatu opoczyńskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 27,2% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opoczyńskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opoczyńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,7%) oraz zasadnicze zawodowe (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  W roku 2018 w powiecie opoczyńskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 49 oddziałów uczęszczało 1 051 dzieci (505 dziewczynek oraz 546 chłopców). Dostępnych było 1 168 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 765 dzieci (409 dziewczynek oraz 356 chłopców). Dostępnych było 690 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 728 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,48 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 50 szkół podstawowych, w których w 416 oddziałach uczyło się 6 522 uczniów (3 203 kobiety oraz 3 319 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miało 46 szkół podstawowych, w których w 320 oddziałach uczyło się 5 485 uczniów (2 599 kobiet oraz 2 886 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,10.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 357 uczniów (776 kobiet oraz 581 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 482 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 74 oddziałach uczyło się 2 078 uczniów (1 186 kobiet oraz 892 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 629 absolwentów.

  W powiecie opoczyńskim znajdują się 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 985 uczniów (358 kobiet oraz 627 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 214 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opoczyńskim placówkę miały 4 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 635 uczniów (204 kobiety oraz 431 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 109 absolwentów.

  W powiecie opoczyńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 189 uczniów (65 kobiet oraz 124 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,7 uczniów. 17,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 29,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,3% mieszkańców powiatu opoczyńskiego w wieku potencjalnej nauki (28,5% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat opoczyński
  11,8%
  Województwo
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,6%
  Województwo
  34,1%
  Polska
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • powiat opoczyński
  1,8%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opoczyński
  12,7%
  Województwo
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  14,1%
  Województwo
  17,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,5%
  Województwo
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,1%
  łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 28,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. opoczyński
  2,9%
  łódzkie
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 728 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  728,0
  łódzkie
  868,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,48 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat opoczyński
  1,48
  łódzkie
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 44 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 49 Oddziały
 • 64 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 168 Miejsca
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 051 Dzieci
 • 505 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 546 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 271 3 lata
 • 271
 • 267 4 lata
 • 267
 • 272 5 lata
 • 272
 • 191 6 lat
 • 191
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 140 3 lata
 • 140
 • 128 4 lata
 • 128
 • 120 5 lata
 • 120
 • 94 6 lat
 • 94
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 131 3 lata
 • 131
 • 139 4 lata
 • 139
 • 152 5 lata
 • 152
 • 97 6 lat
 • 97
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 1 092 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 79,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 79,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 72,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9Punkty przedszkolne
 • 15 Oddziały
 • 347 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opoczyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 324 Dzieci
 • 187 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 137 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,7%
  42,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 100 3 lata
 • 100
 • 121 4 lata
 • 121
 • 71 5 lata
 • 71
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 49 3 lata
 • 49
 • 76 4 lata
 • 76
 • 43 5 lata
 • 43
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 51 3 lata
 • 51
 • 45 4 lata
 • 45
 • 28 5 lata
 • 28
 • 6 6 lat
 • 6
 •  
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 411 Oddziały
 • 6 480 Uczniowie
 • 3 190 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 290 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 755 Uczniowie w 1 klasie
 • 365 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 390 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 796 Absolwenci 2016
 • 383 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 413 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,0%
  69,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat opoczyński
  15,7
  woj. łódzkie
  17,3
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 8,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8,4
 •  
 • 590,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 504,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 240 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 240 niemiecki
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 18 angielski
 •  
 • 95,10 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opoczyński
  95,10
  Województwo
  95,95
  Polska
  95,46
 • 94,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat opoczyński
  94,40
  Województwo
  94,41
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opoczyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 1 072 Uczniowie
 • 674 Kobiety
  (uczniowie)
 • 398 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,9%
  37,1%
 • 329 Uczniowie w 1 klasie
 • 229 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 365 Absolwenci
 • 211 Kobiety
  (absolwenci)
 • 154 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10 Oddziały
 • 285 Uczniowie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie)
 • 183 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 147 Absolwenci
 • 69 Kobiety
  (absolwenci)
 • 78 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat opoczyński
  27,7
  woj. łódzkie
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 75,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 54,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 985 Uczniowie
 • 358 Kobiety
  (uczniowie)
 • 627 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,3%
  63,7%
 • 282 Uczniowie w 1 klasie
 • 101 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 214 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 142 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. opoczyński
  29,0
  Województwo
  22,9
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 71,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 43,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 179 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,5%
  66,5%
 • 80 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  17,2
  woj. łódzkie
  15,4
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,2
 • 17,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 17,9
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 •  
 • 4 056 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 234
  • niemiecki1 016
  • rosyjski516
  • włoski206
  • francuski84
 • 2 234 angielski
 • 1 016 niemiecki
 • 516 rosyjski
 • 206 włoski
 • 84 francuski
 • 11 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 11 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat opoczyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 6 Oddziały
 • 201 Uczniowie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie)
 • 109 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,8%
  54,2%
 • 114 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 33,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  33,5
  Województwo
  21,2
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 33,5 Szkoły policealne ogółem
 • 33,5
 • 33,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 33,5
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opoczyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opoczyńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie opoczyńskim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 1 ★★, 1 ), 2 motele (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 200)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie opoczyńskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie opoczyńskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 660 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 5 332)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 750)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 650)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 1 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 681)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 130)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 151)
  • inne: 4 (uczestnicy: 950)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 79 (członkowie: 1 257)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 46)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 168)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • teatralne: 1 (członkowie: 17)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 98)
  • koło gospodyń wiejskich: 63 (członkowie: 904)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 34)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 16)
  • tańca: 1 (absolwenci: 18)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 769)
  • teatralne: 5 (członkowie: 68)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 198)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 111)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 16 (członkowie: 306)
  • taneczne: 4 (członkowie: 46)
  • inne: 5 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opoczyńskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 668 miejscami na widowni. Odbyło się 218 seansów, na które przyszło 13 246 widzów, w tym 128 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 149 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opoczyńskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 580 zwiedzających, co daje 208 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opoczyńskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 220 637 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 243 019 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 84
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 53
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opoczyńskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 164 wolumeny w tym ziobry specjalne: 160. Odnotowano 1 153 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 26 112 wolumenów. Odnotowano 1 077 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opoczyńskim działało 49 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 261 członków. Zarejestrowano 3 187 ćwiczących (mężczyźni: 2 316, kobiety: 871, chłopcy do lat 18: 1 747, dziewczęta do lat 18: 836). Aktywne były 124 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (57) oraz inne osoby (48).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opoczyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opoczyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opoczyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 68 wypadków drogowych w powiecie opoczyńskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 77 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 90,0 wypadków (mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 118,2 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie opoczyńskim zarejestrowanych było 65 138 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 46 239 samochodów osobowych (612,2 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 6 013 samochodów ciężarowych (94,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 244 autobusów (3,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 1 091 ciągników siodłowych (14,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 412 motocykli (45,2 - wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie opoczyńskim znajdowały się 24 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 16 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 68 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 77 Ranni
  (rok 2020)
 • 11 Lekko ranni
 • 66 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opoczyńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 90,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  90,0
  łódzkie
  99,9
  Polska
  61,5
 • 10,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,6
  woj. łódzkie
  9,1
  Polska
  6,5
 • 101,95 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat opoczyński
  102,0
  Województwo
  113,3
  Polska
  69,2
 • 12,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat opoczyński
  12,3
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  7,6
 • 118,21 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  118,2
  woj. łódzkie
  126,4
  Kraj
  80,2
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  11,8
  łódzkie
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 113,24 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  113,2
  łódzkie
  113,4
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 65 138 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opoczyńskim w 2020 roku
 • 46 239 Samochody osobowe
 • 6 013 Samochody ciężarowe
 • 286 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 244 Autobusy
 • 377 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 091 Ciągniki samochodowe
 • 1 091   Ciągniki siodłowe
 • 7 762 Ciągniki rolnicze
 • 3 412 Motocykle
 • 1 176   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 725 Motorowery
 • 46 239Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 612,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  612,2
  Województwo
  666,6
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 597
  • 1400-1649 kg11 527
  • 1650-1899 kg12 584
  • 1900 kg i więcej12 531
 • 9 597 do 1399 kg
 • 11 527 1400-1649 kg
 • 12 584 1650-1899 kg
 • 12 531 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 315 do 1399 cm3
 • 16 315
 • 27 002 1400-1999 cm3
 • 27 002
 • 2 922 2000 i więcej cm3
 • 2 922
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 262
  • olej napędowy13 985
  • gaz (LPG)10 533
  • pozostałe459
 • 21 262 benzyna
 • 13 985 olej napędowy
 • 10 533 gaz (LPG)
 • 459 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 230 do 1 roku
 • 230
 • 218 2 lata
 • 218
 • 290 3 lata
 • 290
 • 805 4-5 lat
 • 805
 • 1 064 6-7 lat
 • 1 064
 • 1 555 8-9 lat
 • 1 555
 • 2 281 10-11 lat
 • 2 281
 • 8 043 12-15 lat
 • 8 043
 • 11 730 16-20 lat
 • 11 730
 • 7 972 21-25 lat
 • 7 972
 • 4 859 26-30 lat
 • 4 859
 • 7 192 31 lat i więcej
 • 7 192
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  20,3 lat
  Województwo
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 6 013Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 94,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat opoczyński
  94,1
  woj. łódzkie
  111,5
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 844 do 999 kg
 • 2 844
 • 1 746 1000-1499 kg
 • 1 746
 • 465 1500-2999 kg
 • 465
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 72 3500-4999 kg
 • 72
 • 351 5000-6999 kg
 • 351
 • 215 7000-9999 kg
 • 215
 • 195 10000-14999 kg
 • 195
 • 90 15000 kg i więcej
 • 90
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 010
  • olej napędowy4 380
  • gaz (LPG)393
  • pozostałe230
 • 1 010 benzyna
 • 4 380 olej napędowy
 • 393 gaz (LPG)
 • 230 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 31 2 lata
 • 31
 • 48 3 lata
 • 48
 • 139 4-5 lat
 • 139
 • 229 6-7 lat
 • 229
 • 205 8-9 lat
 • 205
 • 387 10-11 lat
 • 387
 • 892 12-15 lat
 • 892
 • 1 142 16-20 lat
 • 1 142
 • 1 046 21-25 lat
 • 1 046
 • 598 26-30 lat
 • 598
 • 1 264 31 lat i więcej
 • 1 264
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  20,9 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 244Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Autobusy w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,2
  woj. łódzkie
  2,9
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy213
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe28
 • 3 benzyna
 • 213 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 26 12-15 lat
 • 26
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 62 21-25 lat
 • 62
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 54 31 lat i więcej
 • 54
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opoczyńskim
 • Powiat
  23,7 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 091Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. opoczyński
  14,4
  Województwo
  11,6
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 060
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe23
 • 4 benzyna
 • 1 060 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 53 2 lata
 • 53
 • 38 3 lata
 • 38
 • 120 4-5 lat
 • 120
 • 83 6-7 lat
 • 83
 • 111 8-9 lat
 • 111
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 229 12-15 lat
 • 229
 • 131 16-20 lat
 • 131
 • 132 21-25 lat
 • 132
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opoczyńskim
 • powiat opoczyński
  13,6 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 412Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opoczyńskim
 • Motocykle w powiecie opoczyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 45,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  45,2
  woj. łódzkie
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 16 2 lata
 • 16
 • 21 3 lata
 • 21
 • 130 4-5 lat
 • 130
 • 64 6-7 lat
 • 64
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 87 10-11 lat
 • 87
 • 310 12-15 lat
 • 310
 • 348 16-20 lat
 • 348
 • 357 21-25 lat
 • 357
 • 250 26-30 lat
 • 250
 • 1 718 31 lat i więcej
 • 1 718
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opoczyńskim
 • Tutaj
  25,9 lat
  łódzkie
  25,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opoczyńskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 234,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  234,6 km
  Województwo
  519,2 km
  Polska
  551,8 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat opoczyński
  3,2 km
  woj. łódzkie
  3,9 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 16 Liczba licencji na taksówki
 • 16 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami